HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011"

Transkript

1 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky v oblasti převodních cen Výzkum a vývoj Velký potenciál pro podnikatele Daňový řád

2 Obsah Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? 03 Daňová pravidla v ČR procházejí zásadní modernizací. Systém je potřeba především ustálit a zjednodušit. Harmonizace základu daně z příjmů právnických osob 04 Zavedení společného základu daně, které Evropská komise připravuje od roku 2004, má přispět zejména ke zprůhlednění daňových systémů v Evropě. Převodní ceny 08 Vývoj legislativy a aktuální zkušenosti z praxe Rok 2010 byl poměrně bohatý na události ve světě převodních cen, s čímž souvisí zvýšený počet daňových kontrol včetně mezinárodní spolupráce. Automobil k soukromému využití? 12 Oblíbený zaměstnanecký benefit Poskytnutí osobního automobilu pro služební i soukromé účely může z daňového hlediska skrývat mnohá úskalí. Výzkum a vývoj 16 Nejvýznamnější typy podpor pro podnikatelské subjekty Věda, výzkum, vývoj a inovace pomáhají podnikatelům držet se na špičce. Jaké podpory mohou v této oblasti již dnes využívat v České republice? Evropské fondy zlepšují návratnost investic 20 Zvažujete investice do zlepšení výrobních procesů či rozšíření aktuálního výrobkového portfolia společnosti? Naše případová studie by vás mohla inspirovat. Dopady souběhu výkonu funkce 24 V prosinci 2010 vydal Nejvyšší správní soud zajímavé rozhodnutí ve věci souběhu výkonu funkce, které řeší následky souběhu zejména z hlediska předpisů o nemocenském pojištění. Daňový řád 26 Článek shrnuje základní přehled změn, které daňové subjekty v souvislosti s novým daňovým řádem čekají. Zmeny v podnikateľskom prostredí na Slovensku od 1. januára Koncom roka 2010 parlament Slovenskej republiky prijal niekoľko noviel zákonov, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2011 podstatne ovplyvňujú podnikateľské prostredie na Slovensku. Anketa 31 Aktuální novinky v daňové oblasti 2 / Horizonty / Duben 2011

3 Úvodní slovo Existuje vůbec optimální daňový systém? Žádný stát se neobejde bez financování svých potřeb a daně tvoří základní nástroj, jak tyto potřeby zabezpečit. Mnohokrát jsem si položil otázku, zda vůbec existuje optimální systém. Nalézt totiž ideální daňový systém, který naplní fiskální potřeby státu, ale zároveň bude co nejméně zatěžovat poplatníky, je obtížné, a možná i zcela nemožné. Přesto se domnívám, že si ve srovnání s ostatními soupeři regionu střední a východní Evropy vedeme dobře. Na základě analýz a s podporou odborné veřejnosti by se vláda nicméně měla rozhodnout, kterým směrem se naše země daňově vydá. Česká republika potřebuje jít cestou, která naše pravidla především ustálí a zatraktivní, a to nejen pro domácí daňové poplatníky, ale i pro hosty. Myslím tím zejména velké světové investory, kteří disponují zahraničním kapitálem a pečlivě zvažují, kam jej alokují. Na poli silné mezinárodní konkurence totiž neuspějeme, pokud světu neukážeme přívětivou daňovou tvář. V souvislosti s vytvořením jednoduchého a transparentního daňového systému by také nebylo od věci zaměřit se na zkvalitňování zázemí pro takzvaný intelektuální kapitál, ať už z oblasti IT, nebo výzkumu a vývoje. Nízkým daňovým zatížením můžeme špičky v příslušných oborech dostatečně motivovat, aby své aktivity spokojeně rozvíjely. Jejich dlouhodobé setrvávání na českém území pak pro nás bude zárukou, že jsme zvolili správný kurs. V tomto směru je jistě na místě podotknout, že ministerstvo financí na modernizaci daňového systému již pracuje. Přišlo s nápadem zavést takzvané Jednotné inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM). Jeho prostřednictvím dojde zřejmě od roku 2014 k celkovému zjednodušení systému a maximálnímu snížení administrativní zátěže. V nadcházejícím období bude tedy potřeba přizpůsobit tomuto principu veškeré daňové základy. A jaké další změny nás v oblasti daní mohou čekat? Například v rámci příjmových daní je na čase zrušit superhrubou mzdu. V odborných kruzích také často zaznívá otázka, zda je sociální a zdravotní pojištění v dnešní době ještě vůbec pojištěním, nebo už další daní. S tím je i spojena citlivá otázka stropů na pojištění. Odstranění těchto stropů, třeba i částečné, by mělo všeobecně negativní efekt. Legitimní debata se vede také na poli jediného zákona o daních z příjmů, jímž v současnosti disponujeme. Osobně se kloním k variantě rozdělit jej na samostatný zákon pro fyzické a druhý pro právnické osoby, jako tomu je v zahraničí. Další silnou politickou otázku dnes vyvolávají majetkové daně. I přes výrazné zatížení evropskými směrnicemi bychom se měli zamyslet, zda je máme odvozovat od současného technického pojetí, nebo od tržní hodnoty nemovitostí. Jsem pevně přesvědčen, že vám letošní první vydání Horizontů pomůže lépe se zorientovat v aktuálních daňových otázkách a objasní vám některé nové souvislosti. Jan Žůrek Řídící partner Partner odpovědný za KPMG Česká republika Horizonty / Duben 2011 / 3

4 Harmonizace základu daně z příjmů právnických osob 4 / Horizonty / Duben 2011

5 Evropská komise předložila 16. března návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Komise pracovala na pravidlech pro harmonizovaný základ daně z příjmů právnických osob od roku V daňové oblasti považoval tuto iniciativu za prioritu již komisař Kovács v roce Od počátku svého působení ve funkci označuje CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) za významný úkol také nový komisař Šemeta. Legislativní návrh nabízí společná pravidla pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob jako alternativu k 27 různým daňovým systémům. Administrativní zjednodušení a zprůhlednění zdanění společností v Evropě a konsolidace zisků a ztrát by měly být hlavními výhodami, které iniciativa přinese. Plán na tento rok Koncem října 2010 zveřejnila Evropská komise plán legislativních prací na rok Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) uvedla jako legislativní úkol pro první čtvrtletí Tento termín Komise beze zbytku dodržela a dotyčný návrh předložila. Účelem následujícího textu je shrnout obsah a dosavadní vývoj této důležité iniciativy. Co je CCCTB? Komise usiluje o vytvoření společných pravidel pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob jako o alternativě k 27 různým pravidlům platným v jednotlivých členských státech EU. Zavedení společného základu daně by kromě administrativního zjednodušení mělo přispět zejména ke zprůhlednění daňových systémů v Evropě. Rozdíl v daňovém zatížení společností v jednotlivých členských státech by tak byl zřejmý z porovnání sazeb daně, které mají zůstat plně v kompetenci členských států. Společný konsolidovaný základ by navíc umožnil kompenzaci daňových ztrát v rámci koncernu, odstranil by částečně problém převodních cen a zamezil některým případům dvojího zdanění. Komise přitom klade důraz na to, že společný základ daně může plnit svoji funkci, jedině když bude konsolidovaný a volitelný. Proč společný základ? Odstranění roztříštěnosti pravidel pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob v rámci EU může být zajímavé nejen pro podnikatele, ale i pro daňové správy. Společnosti by totiž byly díky zavedení jednotných pravidel nesporně méně administrativně zatíženy. Pro členské státy by navíc jednotná pravidla byla podstatně účinnějším nástrojem v boji proti daňovým únikům. Kombinace 27 různých systémů v některých případech dnes umožňuje i takzvané dvojí nezdanění příjmů. Dlouhodobě by tak mohla mít společná pravidla pozitivní dopad i na státní rozpočty. Definice CCCTB Podle mnoha odborníků by CCCTB měl být definován v závislosti na mezinárodních účetních standardech (IAS/IFRS). Jen tak může přinést evropským společnostem zamýšlené zjednodušení. Co ale přesně navázání předpisů stanovujících pravidla pro výpočet základu daně v členských státech EU na IAS/IFRS může znamenat a jak je co nejúčinněji realizovat? Ačkoliv obecné principy a především účel účetních a daňových předpisů nejsou shodné, většina členských států EU momentálně odvozuje základ daně od výsledků zjištěných v účetnictví. Zatím však neexistuje společný soubor pravidel pro stanovení účetního výsledku pro všechny společnosti, které budou moci společný konsolidovaný základ daně používat. Horizonty / Duben 2011 / 5

6 Zavedení společného základu daně má kromě administrativního zjednodušení přispět zejména ke zprůhlednění daňových systémů v Evropě. Evropská komise přesto považuje IAS/IFRS za užitečný nástroj. Vychází z toho, že daňové řešení by sledovalo řešení účetní, pokud je v souladu s účelem a hlavními principy daňového systému jako takového, avšak bez přísné formální závislosti základu daně na účetním výsledku dle IAS/IFRS. Nejblíže k nim jistě mají mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. Nicméně jejich závazné používání a následně i využívání pro stanovení základu daně v rámci EU je stále omezené. IAS/IFRS se povinně vztahuje pouze na společnosti kotované na veřejných trzích a jejich konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidace ve smyslu CCCTB se týká jen společností působících v rámci EU, zatímco konsolidovaná účetní závěrka IAS/IFRS zahrnuje všechny členy konsolidované skupiny bez teritoriálního omezení. Pravděpodobnost, že konsolidovaná skupina bude pro daňové účely definována stejně jako v účetnictví, je navíc poměrně malá, což dokazují stávající systémy skupinového zdanění v některých členských státech EU. Apel na maximální provázanost Odborná veřejnost často apeluje, aby vztah mezi IAS/IFRS a evropským harmonizovaným základem daně byl co nejužší. Ovšem komplikaci pro použití CCCTB na základě IAS/IFRS představuje především plánovaný rozsah dotčených společností. Nejde totiž jen o velké nadnárodní koncerny, ale v podstatě o všechny společnosti, které v členských státech EU podléhají dani z příjmů právnických osob včetně menších společností, pro něž vedení účetnictví podle IAS/IFRS není kvůli jejich komplikovanosti příliš přitažlivé. Takový postup by měl pro společnosti představovat určité zjednodušení, neboť v současné době je nutné 27 různých souborů účetních pravidel konfrontovat s identickým počtem různých souborů daňových pravidel. Proč konsolidovaný základ? Komise od počátku prací trvá na návrhu konsolidovaného společného základu daně. Konsolidace základů daně společností ve stejném koncernu by znamenala odstranění agendy převodních cen v rámci EU, což by výrazně snížilo administrativní zátěž jak pro společnosti, tak pro daňové správy. Konsolidovaný základ daně by se dále rozdělil mezi zúčastněné společnosti podle dohodnutého vzorce a společnosti by pak na svůj podíl na konsolidovaném základu daně uplatnily sazbu daně ve státu své daňové rezidence. Proč volitelný základ? CCCTB je navržen pro společnosti jako volitelný. Prvek volitelnosti by pomohl překlenout počáteční období při zavádění nového systému. Pokud by se CCCTB osvědčil, mohl by postupně stávající národní systémy zcela nahradit. Každý koncern by se musel rozhodnout, zda CCCTB použije pro výpočet základu daně celé skupiny bez možnosti ponechat mimo vybrané členy skupiny. Aby se předešlo riziku optimalizace daňové povinnosti ad hoc volbou mezi národními pravidly a CCCTB, musely by společnosti používat CCCTB po stanovenou minimální dobu. Přinese volitelnost nepřiměřené náklady? Některé členské státy jsou k prvku volitelnosti velmi skeptické a obávají se, že správa dvou vedle sebe fungujících systémů by přinesla zejména menším daňovým správám nepřiměřené náklady. Výše zmíněná funkce posílení jednotného trhu by kromě jiného mohla být právě kvůli volitelnosti do značné míry oslabena. Místo 27 daňových systémů by jich totiž zároveň existovalo 28. Pro Komisi však v současné chvíli nepřipadá v úvahu navrhovat systém jinak než jako volitelný. V opačném případě by totiž mohl celý projekt ztratit podporu podnikatelské veřejnosti. Zda bude CCCTB volitelný, nebo povinný v jednotlivých členských státech, bude v praxi plně v kompetenci členských států. Ani pokud by CCCTB byl schválen jako volitelný, nemůže Komise členským státům zabránit, aby svůj vnitrostátní základ daně navrhly stejným způsobem a z volitelného tak učinily povinný. 6 / Horizonty / Duben 2011

7 Co říkají členské státy? CCCTB nepochybně vzbudil eminentní zájem na straně daňových správ a odborné veřejnosti. Také státy, které se brání všem náznakům harmonizace v oblasti přímých daní, věnovaly v posledních pěti letech jeho prozkoumání nemalou pozornost i zdroje. Odmítavě se k projektu od počátku stavěla Velká Británie, Irsko, Slovensko a Litva. Určit přesně členské státy, které projekt naopak podporují, je obtížné, navíc se s postupujícím časem mění. Nasazení Francie a Německa jako tradičních zastánců CCCTB postupně polevuje. Španělsko, severské státy, Rakousko a Itálie se v postoji k iniciativě staví otevřeně. Ostatní země jsou naopak k projektu víceméně zdrženlivé, ne-li pasivní. Projednávání návrhu v Radě EU nyní ukáže skutečné pozice jednotlivých členských států. Přímé daně mají ve své pravomoci členské státy a nejsou až na výjimky harmonizovány. Ke schválení případného návrhu je třeba jednomyslného souhlasu všech členů Rady. A co na to Česká republika? Česká fiskální politika harmonizaci přímých daní jako takovou zatím spíše odmítala a podobný byl dosavadní postoj ČR k CCCTB. Výhrady zaznívaly od samého počátku vůči konsolidaci. Kompenzace zisků a ztrát členů konsolidované skupiny by pravděpodobně znamenala výpadek rozpočtových příjmů ve většině států. V zemích, které zatím skupinové zdanění vůbec nepřipouštějí (např. v ČR), by takto působila nejen konsolidace zahraničních zisků a ztrát, ale i konsolidace na národní úrovni. Výnos daně z příjmů právnických osob u nás představuje zhruba miliard Kč, tedy asi 11 procent příjmů veřejných rozpočtů, což tvoří proti jiným členským státům EU vyšší podíl. I z tohoto důvodu panují v ČR větší obavy z nepříznivých rozpočtových dopadů konsolidovaného CCCTB. Potřeba pečlivé analýzy Česká republika musí v této souvislosti pozorně analyzovat navrhovaná kritéria pro rozdělení konsolidovaného základu daně (dohodnutý vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu) a měla by trvat na tom, aby každé použité kritérium nebo zohledněný faktor věrně zobrazovaly funkce koncernu vykonávané na území daného státu obdobně, jak se o to snaží princip tržního odstupu. Šance pro osvědčené modely Pravidla CCCTB bývají kritizována za zbavování suverenity členských států v oblasti daně z příjmů právnických osob. Jejich zastánci tvrdí, že tomu tak není, neboť stanovení daňové sazby by zůstalo plně v jejich kompetenci. Jednotná pravidla by naopak snížila administrativu společností působících v různých členských státech a výrazně by zvýšila transparentnost daňových systémů v EU. Komise se v řadě případů inspiruje pravidly IAS/IFRS a stávajícími daňovými systémy členů EU. CCCTB se tak může stát kombinací nejosvědčenějších úprav jednotlivých členských států. Pokud by se i po projednání v Radě podařilo dospět k ucelené, konzistentní a smysluplné normě, není důvod ji a priori odmítat. Více či méně rezervovaný postoj k projektu zastává aktuálně většina zemí EU, přesto se aktivně zapojují do odborných diskusí, aby si zajistily zohlednění svých národních zájmů. Příprava pravidel pro harmonizovaný základ daně z příjmů právnických osob je dlouhodobým projektem, který se ještě nedávno jevil jako naprosto nerealistický. Jednání o návrhu však mohou přinést novou perspektivu do světa rigidních a často zastaralých daňových pravidel. Milena Hrdinková Národní expert v Evropské komisi pro oblast zdanění příjmů právnických osob ( ) Horizonty / Duben 2011 / 7

8 Převodní ceny Vývoj legislativy a aktuální zkušenosti z praxe Rok 2010 byl poměrně bohatý na události ve světě převodních cen, a to jak na úrovni OECD, tak v rámci Evropské unie a lokální legislativy jednotlivých států. S tím také souvisí zvýšený počet daňových kontrol včetně mezinárodní spolupráce. 1 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 2 Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 8 / Horizonty / Duben Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments

9 Následující článek se snaží zmapovat podle našeho názoru nejvýznamnější změny legislativy a také poslední zkušenosti s přístupem finančních úřadů k převodním cenám, které se zakládají na případech řešených v praxi. Novelizovaná legislativa OECD 1 Z pohledu převodních cen schválila Rada OECD dne 22. července 2010 tři zásadní dokumenty: aktualizovanou směrnici OECD o převodních cenách, 2 aktualizovanou verzi Modelové smlouvy OECD, aktualizovanou Zprávu OECD o alokaci zisků stálým provozovnám. 3 Zcela zásadní změnu bezesporu přineslo vydání aktualizované a rozšířené směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v červenci 2010, která doznala významných obsahových úprav. Celkově lze konstatovat, že revidovaná směrnice o převodních cenách obsahuje nový, podrobnější návod, jak postupovat v případě stanovení převodních cen, respektive ověření jejich tržních obvyklostí. K tomu přispěly zejména přepracované kapitoly I až III této směrnice. Nejdůležitější změny metod a nová rizika Za významný počin lze považovat zrušení preferenčního postavení tradičních transakčních metod (metoda nezávislé ceny, metoda ceny při opětovném prodeji a metoda nákladů a přirážky) a zrovnoprávnění ziskových transakčních metod (metoda rozdělení zisku a v praxi často používaná transakční metoda čistého rozpětí TNMM). Směrnice dále obsahuje nejen podrobnější návod, jak provádět srovnávací analýzy a aplikovat jednotlivé metody, ale i doplnění samostatné kapitoly IX, která se zabývá převodními cenami v případě restrukturalizací podniků. Zejména tato kapitola přináší nová rizika pro vybrané skupinové transakce, kdy se převádí výroba a pracovníci, přemisťují zakázky, předávají zákazníci bez jakéhokoliv vypořádání. Nové pokyny od ledna 2011 Nová směrnice OECD poskytuje nejen daňovým poplatníkům, ale i daňovým správám podrobnější návod, jak postupovat. V této souvislosti byly v mnoha zemích vydány nové pokyny, respektive došlo k aktualizaci těch stávajících. Česká daňová správa zveřejnila nové pokyny D-332, D-333 a D-334 a český překlad nových kapitol směrnice OECD vyšel ve Finančním zpravodaji 7/2010. Tyto nové pokyny nahrazují s účinností Horizonty / Duben 2011 / 9

10 Klienti dnes mnohem častěji využívají možnosti získat závazné posouzení v oblasti převodních cen přímo od finančního úřadu. V tomto směru je Česká republika poměrně aktivní. od 1. ledna 2011 původní pokyny zabývající se převodními cenami. Zohledňují nejen samotnou změnu směrnice OECD, ale reagují též na nový daňový řád. Aktivita finanční správy se netýká jen administrativy. Současně také došlo u našich klientů k nárůstu kontrol zaměřených na převodní ceny, kterým se článek podrobněji dále věnuje. Kromě toho by si společnosti měly ověřit, zda jejich převodní ceny a související dokumentace zohledňují upravenou metodiku OECD, zejména ve vztahu k podrobnostem uvedeným ve srovnávací analýze. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění obsahuje zcela nové znění článku 7 zisky podniků, který zohledňuje závěry Zprávy o alokaci zisku stálým provozovnám z roku Nově se zde klade větší důraz 10 / Horizonty / Duben 2011

11 na fikci samostatnosti a aplikaci principů převodních cen i pro stálé provozovny. Zpráva OECD o alokaci zisku stálým provozovnám, původně schválená v roce 2008, ve své aktualizované podobě nemění závěry verze původní. Došlo pouze k odstranění nadbytečných pasáží a referencí v souvislosti s přijetím nového znění článku 7 Modelové smlouvy. Na základě aktuálního vývoje nelze nezmínit i nový projekt OECD, který má být zaměřen na převodní ceny v rámci nehmotných aktiv (licence apod.). V tomto směru se očekává další významná změna směrnice OECD o převodních cenách. Stejně jako u ostatních projektů OECD zaměřených na oblast převodních cen i zde KPMG s OECD spolupracuje formou poskytnutých podnětných komentářů. Novinky v oblasti převodních cen v EU Ke konci roku 2009 přijala Rada EU aktualizované zásady pro uplatňování arbitrážní konvence 4 vypracované pracovní skupinou pro převodní ceny, tzv. Joint Transfer Pricing Forum (dále jen EU JTPF). Novým tématem, kterým se skupina zabývá, jsou převodní ceny pro malé a střední podniky a dále pak ujednání o sdílených službách. Služby pod drobnohledem kontrol K aktuálním předmětům mnohých kontrol se tradičně řadí oblast služeb a jejich skutečné poskytnutí. Daňová správa dnes klade velký důraz na průběžnou dokumentaci a zajištění archivace materiálů prokazujících provedení služby. Včasnou přípravou této dokumentace lze následně minimalizovat případné problémy během daňové kontroly. Na rozdíl od dřívějších let dnes velká část klientů věnuje převodním cenám náležitou pozornost a využívá převodní ceny jak v oblasti řízení daňového rizika, tak i pro účely snížení nákladů či posílení pozice v rámci skupiny. Dnes rovněž dochází k častějšímu využití možnosti získat závazné posouzení v oblasti převodních cen od finančního úřadu. V tomto ohledu je Česká republika poměrně aktivní za rok 2010 jich bylo podáno okolo dvaceti. Nový úřad pro velké podniky Od roku 2012 budou všechny společnosti s ročním obratem větším než dvě miliardy korun převedeny pod specializovaný finanční úřad pro velké podniky se sídlem v Praze. Důraz na převodní ceny u transakcí mezi spřízněnými subjekty v rámci kontrol bude podle předpokladu nadále trvat. Dne 25. ledna 2011 rozšířila Evropská komise mandát pracovní skupiny EU JTPF do března roku Dirk Van Stappen, partner KPMG v Belgii, zastupuje coby člen této skupiny podnikatelskou sféru. Smlouvy o sdílení nákladů Nejnovějším tématem, které se dostalo na program EU JTPF, jsou tzv. smlouvy o sdílení nákladů v rámci sdružených podniků. Cílem je zkoordinovat přístup a naznačit řešení některých otázek při společném vytváření nebo získávání aktiv (jde především o nehmotný majetek, výzkum a vývoj), případně při společném zajištění služeb a aktivit. Aktuální zkušenosti z praxe Počet daňových kontrol zahrnujících oblast převodních cen se evidentně významně zvýšil. Částečně za to může hospodářská krize a s ní související ztrátová pozice mnoha společností. Bez povšimnutí by ovšem neměla zůstat ani rostoucí odbornost daňové správy, která již získala řadu zkušeností a zároveň absolvuje odpovídající školení. Finanční úřady mají přístup do databáze Amadeus, z níž aktivně využívají dostupná data. V současné době také velmi kriticky ověřují výsledky srovnávacích analýz poradenských společností a požadují podrobnější šetření, doložení srovnatelnosti subjektů i vyšší míru detailu při zpracování výstupů. Marie Konečná Partner Lubomír Moučka Senior Manager tzv. Code of Conduct Horizonty / Duben 2011 / 11

12 Automobil k soukromému využití? Oblíbený zaměstnanecký benefit Poskytnutí osobního automobilu pro služební i soukromé účely dnes patří k nejčastějším a dost možná i nejpopulárnějším zaměstnaneckým benefitům. Z daňového hlediska však může tato výhoda skrývat mnohá úskalí. Ještě donedávna spočíval hlavní způsob daňového plánování při pořízení automobilu, který se používal pro služební i soukromé účely, v úvaze, zda je možné uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Velmi oblíbená byla vozidla s tzv. mřížkou, která běžný osobní automobil povýšila do kategorie N1 a umožnila, aby jejich vlastník plátce DPH uplatnil nárok na odpočet DPH na vstupu při jeho pořízení. Správné nastavení a zohlednění aspektů z hlediska všech hlavních daní (tj. daně z příjmů právnických a fyzických osob, daně z přidané hodnoty) však může i dnes přinést v daňové oblasti významné úspory. Zákon o DPH obecně u osobních automobilů nyní umožňuje uplatnit nárok na odpočet, čímž se pozornost daňových subjektů a následně i finančních úřadů přesunula jiným směrem. Jednotliví zaměstnavatelé v oblasti DPH aktuálně řeší zejména otázku, zda lze v případě, kdy je automobil zaměstnanci využíván i pro soukromé potřeby, uplatnit 12 / Horizonty / Duben 2011

13 nárok na odpočet v plné výši, nebo je tento nárok nutné určitým způsobem krátit. Pokud ano, pak je navíc potřeba stanovit poměr pro krácení nároku na odpočet. Dlužno podotknout, že způsob stanovení výše nároku na odpočet patří z daňového hlediska k hlavním kritériím při hledání optimální varianty poskytování osobního automobilu pro služební i soukromé účely. Bezúplatné poskytnutí vozidla Zaměstnavatelé obvykle poskytují svým zaměstnancům vozidlo k služebnímu a soukromému využití bezúplatně. Zřejmě i proto má tato varianta z hlediska daní z příjmů fyzických a právnických osob jednoznačné řešení. V kategorii Daň z přidané hodnoty ale již tato problematika tak jednoznačná není. Pokud zaměstnavatel provozuje automobil v rámci operativního leasingu, zákon o DPH sice umožňuje uplatnit plný nárok na odpočet DPH u nájemného, při použití automobilu i k soukromým účelům však následně požaduje, aby byla tato služba poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci zdaněna. Základem pro stanovení DPH z této služby je pak celková výše nákladů vynaložených zaměstnavatelem na soukromé využití vozidla v daném období. Pro jejich stanovení je následně nutno vycházet z účetních nákladů spojených s provozem vozidla v daném období. Popsaný postup je nicméně administrativně náročný a může vést v jednotlivých obdobích k různým výším odvodu DPH v závislosti jak na míře užívání vozidla k soukromým účelům, tak i kolísání účetních nákladů v jednotlivých obdobích. Dílčí nárok na odpočet Jestliže zaměstnavatel automobil pořídí do majetku přímo či prostřednictvím finančního leasingu, a jako alternativu postupu operativní leasing automobilu používaného jak pro služební, tak i soukromé účely, zákon o DPH naopak požaduje uplatnění pouze částečného nároku na odpočet při pořízení vozidla (případně z jednotlivých splátek operativního leasingu) v poměru k (očekávanému) využití vozidla pro služební a soukromé jízdy. V takovém případě se poskytnutí vozidla pro soukromé účely nepovažuje za zdanitelné plnění Horizonty / Duben 2011 / 13

14 a zaměstnavateli nevzniká z poskytnutí vozidla zaměstnanci v rámci daně z přidané hodnoty povinnost dodaňovat. Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna 2011 zároveň stanoví, že pokud původně určený poměr soukromého a služebního využití automobilu výrazně neodpovídá skutečnosti, bude plátce (zaměstnavatel) povinen provést opravu. Dojde-li v následujících (čtyřech) letech po roce pořízení vozidla ke změně poměru jeho využití pro služební a soukromé účely, je zaměstnavatel povinen i tuto změnu do nároku na odpočet prostřednictvím tzv. úpravy zahrnout. Úplatné poskytnutí vozidla Varianta, která se v praxi doposud příliš nevyužívala, ale může při vhodném nastavení vést k poklesu nákladů v oblasti daní spojených se soukromým užíváním služebních automobilů, spočívá v možnosti poskytnout vozidlo zaměstnanci za úplatu. Na rozdíl do bezúplatného poskytnutí vozidla k týmž účelům jsou dopady v oblasti DPH v zásadě zřejmé. Problémy se vyskytují zejména u daně z příjmů právnických a fyzických osob. V rámci DPH může zaměstnavatel (při splnění zákonných podmínek) uplatnit plný nárok na odpočet DPH při pořízení automobilu (či ze splátek operativního leasingu). Následně musí odvádět DPH z ceny, za kterou automobil zaměstnanci pro jeho soukromé účely poskytnul. Po peripetiích z počátku roku 2010 zákon o daních z příjmů nezařazuje zaměstnance do okruhu osob spřízněných, a není tedy v tomto smyslu nutno provádět žádnou zvláštní úpravu základu daně. Daňově uznatelné náklady u právnických osob Také pro účely daně z příjmů právnických osob nejsou zaměstnanci považováni za osoby spřízněné. Za běžných podmínek (a pokud je soukromé užívání vozidla řádně upraveno) by proto měly být veškeré náklady spojené s vozidlem považovány za daňově uznatelné. Výnosy od zaměstnanců za poskytnutí vozidla pak samozřejmě představují zdanitelný příjem zaměstnavatele. Poskytnutí vozidla pro soukromé účely zaměstnanců má z hlediska daňových předpisů několik úskalí. Vhodná volba bezúplatného, či úplatného poskytnutí automobilu může značně ovlivnit daňovou efektivitu tohoto benefitu. 14 / Horizonty / Duben 2011

15 Problematické odvody Komplikace u této varianty mohou nastat v oblasti daně z příjmů fyzických osob a stanovení základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Základ daně ze závislé činnosti totiž také tvoří rozdíl mezi cenou obvyklou a úhradou od zaměstnance, je-li tato úhrada nižší. Stejná částka pak vstupuje i do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Otázkou nicméně zůstává, zda lze cenu obvyklou stanovit na základě běžného půjčovného veřejných autopůjčoven, nebo je tato služba natolik specifická, že se pro stanovení ceny obvyklé musí zvolit náhradní způsob. Odpověď na tuto otázku je pak pro stanovení nákladů spojených s daňovým ošetřením dané situace klíčová. Petr Toman Senior Manager Bezplatně, nebo za peníze? Volba mezi úplatným a bezúplatným poskytnutím vozidla zaměstnancům pro soukromé účely vede k různým dopadům v daňové oblasti. Celková výše nákladů spojených s daňovými odvody se může v obou variantách významně odlišovat. Zejména v případech rozsáhlých vozových parků je proto vhodné věnovat způsobu poskytování vozidel pro soukromé účely zvýšenou pozornost a formu poskytování těchto zaměstnaneckých benefitů přehodnotit. Ukazuje se také, že ne zcela běžné úplatné poskytnutí automobilu pro soukromé účely může být z hlediska daňového zatížení zaměstnavatele poměrně efektivní Horizonty / Duben 2011 / 15

16 Výzkum a vývoj Nejvýznamnější typy podpor pro podnikatelské subjekty 16 / Horizonty / Duben 2011

17 Věda, výzkum, vývoj a inovace pomáhají podnikatelům držet se na špičce. Jaké podpory mohou v této oblasti již dnes využívat v České republice? Podnikatelské subjekty zvažující nebo realizující projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mají dnes k dispozici řadu nástrojů, jak získat spolufinancování těchto činností z veřejných prostředků. Následující text přináší stručný přehled těch nejvýznamnějších. Odčitatelná položka na výzkum a vývoj Dne 1. ledna 2005 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů (ZDP), která zavedla odčitatelnou položku na výzkum a vývoj ta umožňuje podnikatelům odečíst zvláštní položku ve výši 100 procent vybraných nákladů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně z příjmů. Tyto náklady tak lze uplatnit pro účely daně z příjmů hned dvakrát: jako daňově uznatelný náklad při stanovení základu daně, jako položku odčitatelnou od již vypočteného základu daně. Vymezení výzkumu a vývoje Zákon o daních z příjmů při definování výzkumu a vývoje odkazuje na zákon o financování výzkumu a vývoje. Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vysvětlení výzkumné, nebo technické nejasnosti. Tento požadavek platí i tehdy, když jiné subjekty cíl daného projektu, případně jeho části již znají, avšak podnikatelský subjekt prokáže, že pro něj není věcně či ekonomicky dostupný, nebo jinak použitelný. V praxi činí největší problémy odlišení inovací od výzkumu a vývoje. Náklady vynaložené na inovativní projekty totiž nelze do odčitatelné položky zahrnout. Na druhou stranu však jde do odčitatelné položky zařadit projekty, které znaky požadované pro výzkum a vývoj splňují. A to i přesto, že jsou jako smluvní práce fakturovány obchodním partnerům, jež tyto práce zadali (zpravidla se v rámci skupiny fakturují na základě vynaložených nákladů s přirážkou). Stejně tak není podmínkou, aby výstupy z projektů výzkumu a vývoje podléhaly ochraně průmyslového vlastnictví. Z formálního pohledu může být odčitatelná položka uplatněna na základě připraveného projektu výzkumu a vývoje. Jedná se o písemný dokument, ve kterém subjekt ještě před zahájením samotného řešení projektu vymezí nezbytné údaje vyžadované zákonem o daních z příjmů (např. identifikační údaje podnikatelského subjektu, dobu řešení, předpokládané náklady nebo cíle projektu). Vymezení nákladů Odčitatelnou položku lze uplatnit pouze na daňové náklady vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje (tj. do odčitatelné položky není možné zahrnout nedaňové náklady nebo náklady na pořízení nehmotného majetku). Za náklady vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje lze považovat především: osobní výdaje za výzkumné a vývojové pracovníky včetně pomocného personálu (např. i administrativní profese), kteří se na řešení projektu podílejí, a dále související cestovní náhrady, Horizonty / Duben 2011 / 17

18 odpisy hmotného movitého a nehmotného majetku (vyjma nehmotných výsledků výzkumu a vývoje pořízených od jiných osob), ostatní provozní výdaje vzniklé v přímé souvislosti s realizací projektu (např. náklady na teplo, plyn, materiál). Do odčitatelné položky nelze dále zahrnout zákonem vyjmenované výdaje/náklady např. licenční poplatky, většinu služeb od externích dodavatelů vč. nákladů na vzdělávání pracovníků nebo náklady, na které již byla i jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Několik dodatků navíc Náklady, které lze zahrnout do odčitatelné položky z titulu realizace projektu výzkumu a vývoje, musí podnikatelé evidovat odděleně. Pokud nedojde k uplatnění odčitatelné položky v daňovém přiznání v roce, kdy subjektu vznikl nárok na odpočet (např. kvůli daňové ztrátě, případně nižšímu základu daně, než je odčitatelná položka), lze nevyčerpanou část odčitatelné položky uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, v němž podnikatelský subjekt základ daně vykáže. Nejvýše tak ale může učinit ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, ve kterých nárok vznikl. Přestože ministerstvo financí vydalo pokyn D-288 k jednotnému postupu při uplatňování této odčitatelné položky, každodenní realita může přinést dodatečné otázky. I z tohoto důvodu je podnikatelský subjekt oprávněn požádat příslušného správce daně o závazné posouzení skutečnosti, zda se u nákladů, u nichž má pochybnost, jedná o výdaje vynaložené v daném zdaňovacím období při realizaci projektu výzkumu a vývoje, které lze jako odčitatelnou položku použít. Podpora investic do center výzkumu a vývoje nebo sdílených služeb Vedle uvedené odčitatelné položky, která se zaměřuje na podporu průběžné činnosti výzkumu a vývoje, může podnikatelský subjekt zažádat o dotaci z evropských fondů (Operační program Podnikání a inovace), a to na podporu vybudování těchto center, případně navazujících investic. Program Potenciál Program podporuje podnikatele, kteří hodlají investovat do zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků, případně technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Program se orientuje na střední a velké podniky, přičemž minimální výši investice, v jejímž rámci lze žádat o dotaci z programu, tvoří 10 milionů korun. Maximální míra podpory, kterou lze získat, pak činí procent způsobilých nákladů v závislosti na umístění projektu. O dotaci nelze žádat v případě alokace vývojového centra na území hlavního města Prahy. Podmínky programu Mezi způsobilé náklady patří především náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např. budovy nebo licence). Program vyžaduje plnění 18 / Horizonty / Duben 2011

19 Program je momentálně uzavřen, nicméně otevření další výzvy k registračním žádostem se očekává ještě v průběhu letošního roku. Program ICT a Strategické služby podporuje projekty zaměřené na investice do tvorby nových IS/ICT řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center sdílených služeb nebo oprav high-tech výrobků a technologií. Podnikatelům činí při podávání žádostí o zařazení do programů nejvíce problémy, jak správně odlišit inovaci od výzkumu a vývoje. Náklady vynaložené na inovativní projekty totiž nelze zahrnout do odčitatelné položky. dalších kritérií (náklady na pořízení budov musí představovat maximálně 40 procent způsobilých nákladů podpořeného projektu, příjemce dotace musí po dobu nejméně pěti let od data ukončení projektu zachovávat minimální výši investice atp.). Konečná částka obdržené dotace závisí na proinvestované částce, přičemž výše dotace může činit milionů korun. V současnosti je možné v rámci třetí výzvy podávat registrační žádost o zařazení do programu, a to nejpozději do 30. září Výše minimální investice i požadavek minimálního počtu nově vytvořených pracovních míst se liší v závislosti na velikosti podniku a na podpořené aktivitě (např. centrum sdílených služeb vs. centrum oprav high-tech výrobků). V případě tvorby nových IS/ICT řešení (především vývoj v oblasti softwaru) musí být vytvořeno minimálně deset nových pracovních míst. Úhrada způsobilých výdajů Z programu lze žádat o dotaci na úhradu způsobilých výdajů, mezi něž se řadí především náklady na pořízení dlouhodobého majetku, hrubé mzdy zaměstnanců přiřaditelných k podporovanému projektu a dále výdaje na nájem pozemků a budov. Celková míra podpory z tohoto programu činí procent v závislosti na umístění přihlášeného projektu. Podpora se opět nevztahuje na podnikání na území hlavního města. Z programu je možné obdržet dotaci ve výši 1,5 100 milionů korun, v regionech se soustředěnou podporou státu (tj. okresy s mírou nezaměstnanosti výrazně vyšší, než je celorepublikový průměr) se maximální výše dotace na jeden projekt posunula na 150 milionů korun. Budoucnost patří podnikatelsko-akademickým záměrům Podnikatelé mají dnes k dispozici hned několik prostředků pro podporu svých aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a navazujících činností. Jejich efektivní využití a v některých případech i kombinace dotací může přispět k výraznému snížení nákladů na vybudování kapacit výzkumu a vývoje a realizaci vlastních záměrů. Do budoucna lze očekávat další rozšíření těchto zvýhodnění, a to především v oblastech spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a univerzitami. Program Inovace Program finančně podporuje realizace jednoho z následujících typů inovací: inovace produktu zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií nebo služeb, inovace procesu zvýšení efektivnosti procesů výroby nebo poskytování služeb. Podporovaný projekt musí ve své žádosti o podporu z tohoto programu nezbytně využívat výsledků výzkumu a vývoje. Na rozdíl od programu Potenciál není v tomto případě stanovena minimální výše investice. Maximální podpora opět činí procent v závislosti na umístění podporované aktivity a ani v tomto případě se dotace nevztahuje na projekty situované na území hlavního města. Výsledná částka se pak odvíjí od proinvestovaných prostředků v rámci jedné žádosti, přičemž maximální podpora 75 milionů korun může být výjimečně navýšena až na 150 milionů korun. Václav Baňka Partner Michaela Thelenová Senior Manager Horizonty / Duben 2011 / 19

20 20 / Horizonty / Duben 2011

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt

Aktuality v DPH: Novela zákona o DPH zpátky ve sněmovně a nový formulář daňového přiznání. www.pwc.cz. Obsah. Kontakt Newsletter o daních, účetnictví, poradenství a auditu Únor 2011 www.pwc.cz Pokud máte zájem o pravidelné zasílání tohoto newsletteru, kontaktujte, prosím, Marii Čapkovou, marie.capkova@cz.pwc.com, +420

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final}

ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY. (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2013 COM(2013) 150 final ZELENÁ KNIHA DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ EKONOMIKY (Text s významem pro EHP) {SWD(2013) 76 final} CS CS 1. ÚVOD Evropa v současnosti čelí

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Podnikové strategie a mezinárodní obchod

Podnikové strategie a mezinárodní obchod Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Podnikové strategie a mezinárodní obchod název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. číslo: CZ.1.07/3.2.06/03.0027 autor: Klub E. S. rozvoj-usteckeho-regionu@seznam.cz

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více