HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011"

Transkript

1 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky v oblasti převodních cen Výzkum a vývoj Velký potenciál pro podnikatele Daňový řád

2 Obsah Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? 03 Daňová pravidla v ČR procházejí zásadní modernizací. Systém je potřeba především ustálit a zjednodušit. Harmonizace základu daně z příjmů právnických osob 04 Zavedení společného základu daně, které Evropská komise připravuje od roku 2004, má přispět zejména ke zprůhlednění daňových systémů v Evropě. Převodní ceny 08 Vývoj legislativy a aktuální zkušenosti z praxe Rok 2010 byl poměrně bohatý na události ve světě převodních cen, s čímž souvisí zvýšený počet daňových kontrol včetně mezinárodní spolupráce. Automobil k soukromému využití? 12 Oblíbený zaměstnanecký benefit Poskytnutí osobního automobilu pro služební i soukromé účely může z daňového hlediska skrývat mnohá úskalí. Výzkum a vývoj 16 Nejvýznamnější typy podpor pro podnikatelské subjekty Věda, výzkum, vývoj a inovace pomáhají podnikatelům držet se na špičce. Jaké podpory mohou v této oblasti již dnes využívat v České republice? Evropské fondy zlepšují návratnost investic 20 Zvažujete investice do zlepšení výrobních procesů či rozšíření aktuálního výrobkového portfolia společnosti? Naše případová studie by vás mohla inspirovat. Dopady souběhu výkonu funkce 24 V prosinci 2010 vydal Nejvyšší správní soud zajímavé rozhodnutí ve věci souběhu výkonu funkce, které řeší následky souběhu zejména z hlediska předpisů o nemocenském pojištění. Daňový řád 26 Článek shrnuje základní přehled změn, které daňové subjekty v souvislosti s novým daňovým řádem čekají. Zmeny v podnikateľskom prostredí na Slovensku od 1. januára Koncom roka 2010 parlament Slovenskej republiky prijal niekoľko noviel zákonov, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2011 podstatne ovplyvňujú podnikateľské prostredie na Slovensku. Anketa 31 Aktuální novinky v daňové oblasti 2 / Horizonty / Duben 2011

3 Úvodní slovo Existuje vůbec optimální daňový systém? Žádný stát se neobejde bez financování svých potřeb a daně tvoří základní nástroj, jak tyto potřeby zabezpečit. Mnohokrát jsem si položil otázku, zda vůbec existuje optimální systém. Nalézt totiž ideální daňový systém, který naplní fiskální potřeby státu, ale zároveň bude co nejméně zatěžovat poplatníky, je obtížné, a možná i zcela nemožné. Přesto se domnívám, že si ve srovnání s ostatními soupeři regionu střední a východní Evropy vedeme dobře. Na základě analýz a s podporou odborné veřejnosti by se vláda nicméně měla rozhodnout, kterým směrem se naše země daňově vydá. Česká republika potřebuje jít cestou, která naše pravidla především ustálí a zatraktivní, a to nejen pro domácí daňové poplatníky, ale i pro hosty. Myslím tím zejména velké světové investory, kteří disponují zahraničním kapitálem a pečlivě zvažují, kam jej alokují. Na poli silné mezinárodní konkurence totiž neuspějeme, pokud světu neukážeme přívětivou daňovou tvář. V souvislosti s vytvořením jednoduchého a transparentního daňového systému by také nebylo od věci zaměřit se na zkvalitňování zázemí pro takzvaný intelektuální kapitál, ať už z oblasti IT, nebo výzkumu a vývoje. Nízkým daňovým zatížením můžeme špičky v příslušných oborech dostatečně motivovat, aby své aktivity spokojeně rozvíjely. Jejich dlouhodobé setrvávání na českém území pak pro nás bude zárukou, že jsme zvolili správný kurs. V tomto směru je jistě na místě podotknout, že ministerstvo financí na modernizaci daňového systému již pracuje. Přišlo s nápadem zavést takzvané Jednotné inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů (JIM). Jeho prostřednictvím dojde zřejmě od roku 2014 k celkovému zjednodušení systému a maximálnímu snížení administrativní zátěže. V nadcházejícím období bude tedy potřeba přizpůsobit tomuto principu veškeré daňové základy. A jaké další změny nás v oblasti daní mohou čekat? Například v rámci příjmových daní je na čase zrušit superhrubou mzdu. V odborných kruzích také často zaznívá otázka, zda je sociální a zdravotní pojištění v dnešní době ještě vůbec pojištěním, nebo už další daní. S tím je i spojena citlivá otázka stropů na pojištění. Odstranění těchto stropů, třeba i částečné, by mělo všeobecně negativní efekt. Legitimní debata se vede také na poli jediného zákona o daních z příjmů, jímž v současnosti disponujeme. Osobně se kloním k variantě rozdělit jej na samostatný zákon pro fyzické a druhý pro právnické osoby, jako tomu je v zahraničí. Další silnou politickou otázku dnes vyvolávají majetkové daně. I přes výrazné zatížení evropskými směrnicemi bychom se měli zamyslet, zda je máme odvozovat od současného technického pojetí, nebo od tržní hodnoty nemovitostí. Jsem pevně přesvědčen, že vám letošní první vydání Horizontů pomůže lépe se zorientovat v aktuálních daňových otázkách a objasní vám některé nové souvislosti. Jan Žůrek Řídící partner Partner odpovědný za KPMG Česká republika Horizonty / Duben 2011 / 3

4 Harmonizace základu daně z příjmů právnických osob 4 / Horizonty / Duben 2011

5 Evropská komise předložila 16. března návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). Komise pracovala na pravidlech pro harmonizovaný základ daně z příjmů právnických osob od roku V daňové oblasti považoval tuto iniciativu za prioritu již komisař Kovács v roce Od počátku svého působení ve funkci označuje CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) za významný úkol také nový komisař Šemeta. Legislativní návrh nabízí společná pravidla pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob jako alternativu k 27 různým daňovým systémům. Administrativní zjednodušení a zprůhlednění zdanění společností v Evropě a konsolidace zisků a ztrát by měly být hlavními výhodami, které iniciativa přinese. Plán na tento rok Koncem října 2010 zveřejnila Evropská komise plán legislativních prací na rok Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) uvedla jako legislativní úkol pro první čtvrtletí Tento termín Komise beze zbytku dodržela a dotyčný návrh předložila. Účelem následujícího textu je shrnout obsah a dosavadní vývoj této důležité iniciativy. Co je CCCTB? Komise usiluje o vytvoření společných pravidel pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob jako o alternativě k 27 různým pravidlům platným v jednotlivých členských státech EU. Zavedení společného základu daně by kromě administrativního zjednodušení mělo přispět zejména ke zprůhlednění daňových systémů v Evropě. Rozdíl v daňovém zatížení společností v jednotlivých členských státech by tak byl zřejmý z porovnání sazeb daně, které mají zůstat plně v kompetenci členských států. Společný konsolidovaný základ by navíc umožnil kompenzaci daňových ztrát v rámci koncernu, odstranil by částečně problém převodních cen a zamezil některým případům dvojího zdanění. Komise přitom klade důraz na to, že společný základ daně může plnit svoji funkci, jedině když bude konsolidovaný a volitelný. Proč společný základ? Odstranění roztříštěnosti pravidel pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob v rámci EU může být zajímavé nejen pro podnikatele, ale i pro daňové správy. Společnosti by totiž byly díky zavedení jednotných pravidel nesporně méně administrativně zatíženy. Pro členské státy by navíc jednotná pravidla byla podstatně účinnějším nástrojem v boji proti daňovým únikům. Kombinace 27 různých systémů v některých případech dnes umožňuje i takzvané dvojí nezdanění příjmů. Dlouhodobě by tak mohla mít společná pravidla pozitivní dopad i na státní rozpočty. Definice CCCTB Podle mnoha odborníků by CCCTB měl být definován v závislosti na mezinárodních účetních standardech (IAS/IFRS). Jen tak může přinést evropským společnostem zamýšlené zjednodušení. Co ale přesně navázání předpisů stanovujících pravidla pro výpočet základu daně v členských státech EU na IAS/IFRS může znamenat a jak je co nejúčinněji realizovat? Ačkoliv obecné principy a především účel účetních a daňových předpisů nejsou shodné, většina členských států EU momentálně odvozuje základ daně od výsledků zjištěných v účetnictví. Zatím však neexistuje společný soubor pravidel pro stanovení účetního výsledku pro všechny společnosti, které budou moci společný konsolidovaný základ daně používat. Horizonty / Duben 2011 / 5

6 Zavedení společného základu daně má kromě administrativního zjednodušení přispět zejména ke zprůhlednění daňových systémů v Evropě. Evropská komise přesto považuje IAS/IFRS za užitečný nástroj. Vychází z toho, že daňové řešení by sledovalo řešení účetní, pokud je v souladu s účelem a hlavními principy daňového systému jako takového, avšak bez přísné formální závislosti základu daně na účetním výsledku dle IAS/IFRS. Nejblíže k nim jistě mají mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS. Nicméně jejich závazné používání a následně i využívání pro stanovení základu daně v rámci EU je stále omezené. IAS/IFRS se povinně vztahuje pouze na společnosti kotované na veřejných trzích a jejich konsolidovanou účetní závěrku. Konsolidace ve smyslu CCCTB se týká jen společností působících v rámci EU, zatímco konsolidovaná účetní závěrka IAS/IFRS zahrnuje všechny členy konsolidované skupiny bez teritoriálního omezení. Pravděpodobnost, že konsolidovaná skupina bude pro daňové účely definována stejně jako v účetnictví, je navíc poměrně malá, což dokazují stávající systémy skupinového zdanění v některých členských státech EU. Apel na maximální provázanost Odborná veřejnost často apeluje, aby vztah mezi IAS/IFRS a evropským harmonizovaným základem daně byl co nejužší. Ovšem komplikaci pro použití CCCTB na základě IAS/IFRS představuje především plánovaný rozsah dotčených společností. Nejde totiž jen o velké nadnárodní koncerny, ale v podstatě o všechny společnosti, které v členských státech EU podléhají dani z příjmů právnických osob včetně menších společností, pro něž vedení účetnictví podle IAS/IFRS není kvůli jejich komplikovanosti příliš přitažlivé. Takový postup by měl pro společnosti představovat určité zjednodušení, neboť v současné době je nutné 27 různých souborů účetních pravidel konfrontovat s identickým počtem různých souborů daňových pravidel. Proč konsolidovaný základ? Komise od počátku prací trvá na návrhu konsolidovaného společného základu daně. Konsolidace základů daně společností ve stejném koncernu by znamenala odstranění agendy převodních cen v rámci EU, což by výrazně snížilo administrativní zátěž jak pro společnosti, tak pro daňové správy. Konsolidovaný základ daně by se dále rozdělil mezi zúčastněné společnosti podle dohodnutého vzorce a společnosti by pak na svůj podíl na konsolidovaném základu daně uplatnily sazbu daně ve státu své daňové rezidence. Proč volitelný základ? CCCTB je navržen pro společnosti jako volitelný. Prvek volitelnosti by pomohl překlenout počáteční období při zavádění nového systému. Pokud by se CCCTB osvědčil, mohl by postupně stávající národní systémy zcela nahradit. Každý koncern by se musel rozhodnout, zda CCCTB použije pro výpočet základu daně celé skupiny bez možnosti ponechat mimo vybrané členy skupiny. Aby se předešlo riziku optimalizace daňové povinnosti ad hoc volbou mezi národními pravidly a CCCTB, musely by společnosti používat CCCTB po stanovenou minimální dobu. Přinese volitelnost nepřiměřené náklady? Některé členské státy jsou k prvku volitelnosti velmi skeptické a obávají se, že správa dvou vedle sebe fungujících systémů by přinesla zejména menším daňovým správám nepřiměřené náklady. Výše zmíněná funkce posílení jednotného trhu by kromě jiného mohla být právě kvůli volitelnosti do značné míry oslabena. Místo 27 daňových systémů by jich totiž zároveň existovalo 28. Pro Komisi však v současné chvíli nepřipadá v úvahu navrhovat systém jinak než jako volitelný. V opačném případě by totiž mohl celý projekt ztratit podporu podnikatelské veřejnosti. Zda bude CCCTB volitelný, nebo povinný v jednotlivých členských státech, bude v praxi plně v kompetenci členských států. Ani pokud by CCCTB byl schválen jako volitelný, nemůže Komise členským státům zabránit, aby svůj vnitrostátní základ daně navrhly stejným způsobem a z volitelného tak učinily povinný. 6 / Horizonty / Duben 2011

7 Co říkají členské státy? CCCTB nepochybně vzbudil eminentní zájem na straně daňových správ a odborné veřejnosti. Také státy, které se brání všem náznakům harmonizace v oblasti přímých daní, věnovaly v posledních pěti letech jeho prozkoumání nemalou pozornost i zdroje. Odmítavě se k projektu od počátku stavěla Velká Británie, Irsko, Slovensko a Litva. Určit přesně členské státy, které projekt naopak podporují, je obtížné, navíc se s postupujícím časem mění. Nasazení Francie a Německa jako tradičních zastánců CCCTB postupně polevuje. Španělsko, severské státy, Rakousko a Itálie se v postoji k iniciativě staví otevřeně. Ostatní země jsou naopak k projektu víceméně zdrženlivé, ne-li pasivní. Projednávání návrhu v Radě EU nyní ukáže skutečné pozice jednotlivých členských států. Přímé daně mají ve své pravomoci členské státy a nejsou až na výjimky harmonizovány. Ke schválení případného návrhu je třeba jednomyslného souhlasu všech členů Rady. A co na to Česká republika? Česká fiskální politika harmonizaci přímých daní jako takovou zatím spíše odmítala a podobný byl dosavadní postoj ČR k CCCTB. Výhrady zaznívaly od samého počátku vůči konsolidaci. Kompenzace zisků a ztrát členů konsolidované skupiny by pravděpodobně znamenala výpadek rozpočtových příjmů ve většině států. V zemích, které zatím skupinové zdanění vůbec nepřipouštějí (např. v ČR), by takto působila nejen konsolidace zahraničních zisků a ztrát, ale i konsolidace na národní úrovni. Výnos daně z příjmů právnických osob u nás představuje zhruba miliard Kč, tedy asi 11 procent příjmů veřejných rozpočtů, což tvoří proti jiným členským státům EU vyšší podíl. I z tohoto důvodu panují v ČR větší obavy z nepříznivých rozpočtových dopadů konsolidovaného CCCTB. Potřeba pečlivé analýzy Česká republika musí v této souvislosti pozorně analyzovat navrhovaná kritéria pro rozdělení konsolidovaného základu daně (dohodnutý vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu) a měla by trvat na tom, aby každé použité kritérium nebo zohledněný faktor věrně zobrazovaly funkce koncernu vykonávané na území daného státu obdobně, jak se o to snaží princip tržního odstupu. Šance pro osvědčené modely Pravidla CCCTB bývají kritizována za zbavování suverenity členských států v oblasti daně z příjmů právnických osob. Jejich zastánci tvrdí, že tomu tak není, neboť stanovení daňové sazby by zůstalo plně v jejich kompetenci. Jednotná pravidla by naopak snížila administrativu společností působících v různých členských státech a výrazně by zvýšila transparentnost daňových systémů v EU. Komise se v řadě případů inspiruje pravidly IAS/IFRS a stávajícími daňovými systémy členů EU. CCCTB se tak může stát kombinací nejosvědčenějších úprav jednotlivých členských států. Pokud by se i po projednání v Radě podařilo dospět k ucelené, konzistentní a smysluplné normě, není důvod ji a priori odmítat. Více či méně rezervovaný postoj k projektu zastává aktuálně většina zemí EU, přesto se aktivně zapojují do odborných diskusí, aby si zajistily zohlednění svých národních zájmů. Příprava pravidel pro harmonizovaný základ daně z příjmů právnických osob je dlouhodobým projektem, který se ještě nedávno jevil jako naprosto nerealistický. Jednání o návrhu však mohou přinést novou perspektivu do světa rigidních a často zastaralých daňových pravidel. Milena Hrdinková Národní expert v Evropské komisi pro oblast zdanění příjmů právnických osob ( ) Horizonty / Duben 2011 / 7

8 Převodní ceny Vývoj legislativy a aktuální zkušenosti z praxe Rok 2010 byl poměrně bohatý na události ve světě převodních cen, a to jak na úrovni OECD, tak v rámci Evropské unie a lokální legislativy jednotlivých států. S tím také souvisí zvýšený počet daňových kontrol včetně mezinárodní spolupráce. 1 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 2 Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 8 / Horizonty / Duben Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments

9 Následující článek se snaží zmapovat podle našeho názoru nejvýznamnější změny legislativy a také poslední zkušenosti s přístupem finančních úřadů k převodním cenám, které se zakládají na případech řešených v praxi. Novelizovaná legislativa OECD 1 Z pohledu převodních cen schválila Rada OECD dne 22. července 2010 tři zásadní dokumenty: aktualizovanou směrnici OECD o převodních cenách, 2 aktualizovanou verzi Modelové smlouvy OECD, aktualizovanou Zprávu OECD o alokaci zisků stálým provozovnám. 3 Zcela zásadní změnu bezesporu přineslo vydání aktualizované a rozšířené směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v červenci 2010, která doznala významných obsahových úprav. Celkově lze konstatovat, že revidovaná směrnice o převodních cenách obsahuje nový, podrobnější návod, jak postupovat v případě stanovení převodních cen, respektive ověření jejich tržních obvyklostí. K tomu přispěly zejména přepracované kapitoly I až III této směrnice. Nejdůležitější změny metod a nová rizika Za významný počin lze považovat zrušení preferenčního postavení tradičních transakčních metod (metoda nezávislé ceny, metoda ceny při opětovném prodeji a metoda nákladů a přirážky) a zrovnoprávnění ziskových transakčních metod (metoda rozdělení zisku a v praxi často používaná transakční metoda čistého rozpětí TNMM). Směrnice dále obsahuje nejen podrobnější návod, jak provádět srovnávací analýzy a aplikovat jednotlivé metody, ale i doplnění samostatné kapitoly IX, která se zabývá převodními cenami v případě restrukturalizací podniků. Zejména tato kapitola přináší nová rizika pro vybrané skupinové transakce, kdy se převádí výroba a pracovníci, přemisťují zakázky, předávají zákazníci bez jakéhokoliv vypořádání. Nové pokyny od ledna 2011 Nová směrnice OECD poskytuje nejen daňovým poplatníkům, ale i daňovým správám podrobnější návod, jak postupovat. V této souvislosti byly v mnoha zemích vydány nové pokyny, respektive došlo k aktualizaci těch stávajících. Česká daňová správa zveřejnila nové pokyny D-332, D-333 a D-334 a český překlad nových kapitol směrnice OECD vyšel ve Finančním zpravodaji 7/2010. Tyto nové pokyny nahrazují s účinností Horizonty / Duben 2011 / 9

10 Klienti dnes mnohem častěji využívají možnosti získat závazné posouzení v oblasti převodních cen přímo od finančního úřadu. V tomto směru je Česká republika poměrně aktivní. od 1. ledna 2011 původní pokyny zabývající se převodními cenami. Zohledňují nejen samotnou změnu směrnice OECD, ale reagují též na nový daňový řád. Aktivita finanční správy se netýká jen administrativy. Současně také došlo u našich klientů k nárůstu kontrol zaměřených na převodní ceny, kterým se článek podrobněji dále věnuje. Kromě toho by si společnosti měly ověřit, zda jejich převodní ceny a související dokumentace zohledňují upravenou metodiku OECD, zejména ve vztahu k podrobnostem uvedeným ve srovnávací analýze. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění obsahuje zcela nové znění článku 7 zisky podniků, který zohledňuje závěry Zprávy o alokaci zisku stálým provozovnám z roku Nově se zde klade větší důraz 10 / Horizonty / Duben 2011

11 na fikci samostatnosti a aplikaci principů převodních cen i pro stálé provozovny. Zpráva OECD o alokaci zisku stálým provozovnám, původně schválená v roce 2008, ve své aktualizované podobě nemění závěry verze původní. Došlo pouze k odstranění nadbytečných pasáží a referencí v souvislosti s přijetím nového znění článku 7 Modelové smlouvy. Na základě aktuálního vývoje nelze nezmínit i nový projekt OECD, který má být zaměřen na převodní ceny v rámci nehmotných aktiv (licence apod.). V tomto směru se očekává další významná změna směrnice OECD o převodních cenách. Stejně jako u ostatních projektů OECD zaměřených na oblast převodních cen i zde KPMG s OECD spolupracuje formou poskytnutých podnětných komentářů. Novinky v oblasti převodních cen v EU Ke konci roku 2009 přijala Rada EU aktualizované zásady pro uplatňování arbitrážní konvence 4 vypracované pracovní skupinou pro převodní ceny, tzv. Joint Transfer Pricing Forum (dále jen EU JTPF). Novým tématem, kterým se skupina zabývá, jsou převodní ceny pro malé a střední podniky a dále pak ujednání o sdílených službách. Služby pod drobnohledem kontrol K aktuálním předmětům mnohých kontrol se tradičně řadí oblast služeb a jejich skutečné poskytnutí. Daňová správa dnes klade velký důraz na průběžnou dokumentaci a zajištění archivace materiálů prokazujících provedení služby. Včasnou přípravou této dokumentace lze následně minimalizovat případné problémy během daňové kontroly. Na rozdíl od dřívějších let dnes velká část klientů věnuje převodním cenám náležitou pozornost a využívá převodní ceny jak v oblasti řízení daňového rizika, tak i pro účely snížení nákladů či posílení pozice v rámci skupiny. Dnes rovněž dochází k častějšímu využití možnosti získat závazné posouzení v oblasti převodních cen od finančního úřadu. V tomto ohledu je Česká republika poměrně aktivní za rok 2010 jich bylo podáno okolo dvaceti. Nový úřad pro velké podniky Od roku 2012 budou všechny společnosti s ročním obratem větším než dvě miliardy korun převedeny pod specializovaný finanční úřad pro velké podniky se sídlem v Praze. Důraz na převodní ceny u transakcí mezi spřízněnými subjekty v rámci kontrol bude podle předpokladu nadále trvat. Dne 25. ledna 2011 rozšířila Evropská komise mandát pracovní skupiny EU JTPF do března roku Dirk Van Stappen, partner KPMG v Belgii, zastupuje coby člen této skupiny podnikatelskou sféru. Smlouvy o sdílení nákladů Nejnovějším tématem, které se dostalo na program EU JTPF, jsou tzv. smlouvy o sdílení nákladů v rámci sdružených podniků. Cílem je zkoordinovat přístup a naznačit řešení některých otázek při společném vytváření nebo získávání aktiv (jde především o nehmotný majetek, výzkum a vývoj), případně při společném zajištění služeb a aktivit. Aktuální zkušenosti z praxe Počet daňových kontrol zahrnujících oblast převodních cen se evidentně významně zvýšil. Částečně za to může hospodářská krize a s ní související ztrátová pozice mnoha společností. Bez povšimnutí by ovšem neměla zůstat ani rostoucí odbornost daňové správy, která již získala řadu zkušeností a zároveň absolvuje odpovídající školení. Finanční úřady mají přístup do databáze Amadeus, z níž aktivně využívají dostupná data. V současné době také velmi kriticky ověřují výsledky srovnávacích analýz poradenských společností a požadují podrobnější šetření, doložení srovnatelnosti subjektů i vyšší míru detailu při zpracování výstupů. Marie Konečná Partner Lubomír Moučka Senior Manager tzv. Code of Conduct Horizonty / Duben 2011 / 11

12 Automobil k soukromému využití? Oblíbený zaměstnanecký benefit Poskytnutí osobního automobilu pro služební i soukromé účely dnes patří k nejčastějším a dost možná i nejpopulárnějším zaměstnaneckým benefitům. Z daňového hlediska však může tato výhoda skrývat mnohá úskalí. Ještě donedávna spočíval hlavní způsob daňového plánování při pořízení automobilu, který se používal pro služební i soukromé účely, v úvaze, zda je možné uplatnit nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. Velmi oblíbená byla vozidla s tzv. mřížkou, která běžný osobní automobil povýšila do kategorie N1 a umožnila, aby jejich vlastník plátce DPH uplatnil nárok na odpočet DPH na vstupu při jeho pořízení. Správné nastavení a zohlednění aspektů z hlediska všech hlavních daní (tj. daně z příjmů právnických a fyzických osob, daně z přidané hodnoty) však může i dnes přinést v daňové oblasti významné úspory. Zákon o DPH obecně u osobních automobilů nyní umožňuje uplatnit nárok na odpočet, čímž se pozornost daňových subjektů a následně i finančních úřadů přesunula jiným směrem. Jednotliví zaměstnavatelé v oblasti DPH aktuálně řeší zejména otázku, zda lze v případě, kdy je automobil zaměstnanci využíván i pro soukromé potřeby, uplatnit 12 / Horizonty / Duben 2011

13 nárok na odpočet v plné výši, nebo je tento nárok nutné určitým způsobem krátit. Pokud ano, pak je navíc potřeba stanovit poměr pro krácení nároku na odpočet. Dlužno podotknout, že způsob stanovení výše nároku na odpočet patří z daňového hlediska k hlavním kritériím při hledání optimální varianty poskytování osobního automobilu pro služební i soukromé účely. Bezúplatné poskytnutí vozidla Zaměstnavatelé obvykle poskytují svým zaměstnancům vozidlo k služebnímu a soukromému využití bezúplatně. Zřejmě i proto má tato varianta z hlediska daní z příjmů fyzických a právnických osob jednoznačné řešení. V kategorii Daň z přidané hodnoty ale již tato problematika tak jednoznačná není. Pokud zaměstnavatel provozuje automobil v rámci operativního leasingu, zákon o DPH sice umožňuje uplatnit plný nárok na odpočet DPH u nájemného, při použití automobilu i k soukromým účelům však následně požaduje, aby byla tato služba poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci zdaněna. Základem pro stanovení DPH z této služby je pak celková výše nákladů vynaložených zaměstnavatelem na soukromé využití vozidla v daném období. Pro jejich stanovení je následně nutno vycházet z účetních nákladů spojených s provozem vozidla v daném období. Popsaný postup je nicméně administrativně náročný a může vést v jednotlivých obdobích k různým výším odvodu DPH v závislosti jak na míře užívání vozidla k soukromým účelům, tak i kolísání účetních nákladů v jednotlivých obdobích. Dílčí nárok na odpočet Jestliže zaměstnavatel automobil pořídí do majetku přímo či prostřednictvím finančního leasingu, a jako alternativu postupu operativní leasing automobilu používaného jak pro služební, tak i soukromé účely, zákon o DPH naopak požaduje uplatnění pouze částečného nároku na odpočet při pořízení vozidla (případně z jednotlivých splátek operativního leasingu) v poměru k (očekávanému) využití vozidla pro služební a soukromé jízdy. V takovém případě se poskytnutí vozidla pro soukromé účely nepovažuje za zdanitelné plnění Horizonty / Duben 2011 / 13

14 a zaměstnavateli nevzniká z poskytnutí vozidla zaměstnanci v rámci daně z přidané hodnoty povinnost dodaňovat. Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna 2011 zároveň stanoví, že pokud původně určený poměr soukromého a služebního využití automobilu výrazně neodpovídá skutečnosti, bude plátce (zaměstnavatel) povinen provést opravu. Dojde-li v následujících (čtyřech) letech po roce pořízení vozidla ke změně poměru jeho využití pro služební a soukromé účely, je zaměstnavatel povinen i tuto změnu do nároku na odpočet prostřednictvím tzv. úpravy zahrnout. Úplatné poskytnutí vozidla Varianta, která se v praxi doposud příliš nevyužívala, ale může při vhodném nastavení vést k poklesu nákladů v oblasti daní spojených se soukromým užíváním služebních automobilů, spočívá v možnosti poskytnout vozidlo zaměstnanci za úplatu. Na rozdíl do bezúplatného poskytnutí vozidla k týmž účelům jsou dopady v oblasti DPH v zásadě zřejmé. Problémy se vyskytují zejména u daně z příjmů právnických a fyzických osob. V rámci DPH může zaměstnavatel (při splnění zákonných podmínek) uplatnit plný nárok na odpočet DPH při pořízení automobilu (či ze splátek operativního leasingu). Následně musí odvádět DPH z ceny, za kterou automobil zaměstnanci pro jeho soukromé účely poskytnul. Po peripetiích z počátku roku 2010 zákon o daních z příjmů nezařazuje zaměstnance do okruhu osob spřízněných, a není tedy v tomto smyslu nutno provádět žádnou zvláštní úpravu základu daně. Daňově uznatelné náklady u právnických osob Také pro účely daně z příjmů právnických osob nejsou zaměstnanci považováni za osoby spřízněné. Za běžných podmínek (a pokud je soukromé užívání vozidla řádně upraveno) by proto měly být veškeré náklady spojené s vozidlem považovány za daňově uznatelné. Výnosy od zaměstnanců za poskytnutí vozidla pak samozřejmě představují zdanitelný příjem zaměstnavatele. Poskytnutí vozidla pro soukromé účely zaměstnanců má z hlediska daňových předpisů několik úskalí. Vhodná volba bezúplatného, či úplatného poskytnutí automobilu může značně ovlivnit daňovou efektivitu tohoto benefitu. 14 / Horizonty / Duben 2011

15 Problematické odvody Komplikace u této varianty mohou nastat v oblasti daně z příjmů fyzických osob a stanovení základu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Základ daně ze závislé činnosti totiž také tvoří rozdíl mezi cenou obvyklou a úhradou od zaměstnance, je-li tato úhrada nižší. Stejná částka pak vstupuje i do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Otázkou nicméně zůstává, zda lze cenu obvyklou stanovit na základě běžného půjčovného veřejných autopůjčoven, nebo je tato služba natolik specifická, že se pro stanovení ceny obvyklé musí zvolit náhradní způsob. Odpověď na tuto otázku je pak pro stanovení nákladů spojených s daňovým ošetřením dané situace klíčová. Petr Toman Senior Manager Bezplatně, nebo za peníze? Volba mezi úplatným a bezúplatným poskytnutím vozidla zaměstnancům pro soukromé účely vede k různým dopadům v daňové oblasti. Celková výše nákladů spojených s daňovými odvody se může v obou variantách významně odlišovat. Zejména v případech rozsáhlých vozových parků je proto vhodné věnovat způsobu poskytování vozidel pro soukromé účely zvýšenou pozornost a formu poskytování těchto zaměstnaneckých benefitů přehodnotit. Ukazuje se také, že ne zcela běžné úplatné poskytnutí automobilu pro soukromé účely může být z hlediska daňového zatížení zaměstnavatele poměrně efektivní Horizonty / Duben 2011 / 15

16 Výzkum a vývoj Nejvýznamnější typy podpor pro podnikatelské subjekty 16 / Horizonty / Duben 2011

17 Věda, výzkum, vývoj a inovace pomáhají podnikatelům držet se na špičce. Jaké podpory mohou v této oblasti již dnes využívat v České republice? Podnikatelské subjekty zvažující nebo realizující projekty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mají dnes k dispozici řadu nástrojů, jak získat spolufinancování těchto činností z veřejných prostředků. Následující text přináší stručný přehled těch nejvýznamnějších. Odčitatelná položka na výzkum a vývoj Dne 1. ledna 2005 nabyla účinnosti novela zákona o daních z příjmů (ZDP), která zavedla odčitatelnou položku na výzkum a vývoj ta umožňuje podnikatelům odečíst zvláštní položku ve výši 100 procent vybraných nákladů vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně z příjmů. Tyto náklady tak lze uplatnit pro účely daně z příjmů hned dvakrát: jako daňově uznatelný náklad při stanovení základu daně, jako položku odčitatelnou od již vypočteného základu daně. Vymezení výzkumu a vývoje Zákon o daních z příjmů při definování výzkumu a vývoje odkazuje na zákon o financování výzkumu a vývoje. Základním kritériem pro odlišení výzkumu a vývoje od ostatních (příbuzných) činností je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vysvětlení výzkumné, nebo technické nejasnosti. Tento požadavek platí i tehdy, když jiné subjekty cíl daného projektu, případně jeho části již znají, avšak podnikatelský subjekt prokáže, že pro něj není věcně či ekonomicky dostupný, nebo jinak použitelný. V praxi činí největší problémy odlišení inovací od výzkumu a vývoje. Náklady vynaložené na inovativní projekty totiž nelze do odčitatelné položky zahrnout. Na druhou stranu však jde do odčitatelné položky zařadit projekty, které znaky požadované pro výzkum a vývoj splňují. A to i přesto, že jsou jako smluvní práce fakturovány obchodním partnerům, jež tyto práce zadali (zpravidla se v rámci skupiny fakturují na základě vynaložených nákladů s přirážkou). Stejně tak není podmínkou, aby výstupy z projektů výzkumu a vývoje podléhaly ochraně průmyslového vlastnictví. Z formálního pohledu může být odčitatelná položka uplatněna na základě připraveného projektu výzkumu a vývoje. Jedná se o písemný dokument, ve kterém subjekt ještě před zahájením samotného řešení projektu vymezí nezbytné údaje vyžadované zákonem o daních z příjmů (např. identifikační údaje podnikatelského subjektu, dobu řešení, předpokládané náklady nebo cíle projektu). Vymezení nákladů Odčitatelnou položku lze uplatnit pouze na daňové náklady vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje (tj. do odčitatelné položky není možné zahrnout nedaňové náklady nebo náklady na pořízení nehmotného majetku). Za náklady vynaložené na realizaci projektů výzkumu a vývoje lze považovat především: osobní výdaje za výzkumné a vývojové pracovníky včetně pomocného personálu (např. i administrativní profese), kteří se na řešení projektu podílejí, a dále související cestovní náhrady, Horizonty / Duben 2011 / 17

18 odpisy hmotného movitého a nehmotného majetku (vyjma nehmotných výsledků výzkumu a vývoje pořízených od jiných osob), ostatní provozní výdaje vzniklé v přímé souvislosti s realizací projektu (např. náklady na teplo, plyn, materiál). Do odčitatelné položky nelze dále zahrnout zákonem vyjmenované výdaje/náklady např. licenční poplatky, většinu služeb od externích dodavatelů vč. nákladů na vzdělávání pracovníků nebo náklady, na které již byla i jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů. Několik dodatků navíc Náklady, které lze zahrnout do odčitatelné položky z titulu realizace projektu výzkumu a vývoje, musí podnikatelé evidovat odděleně. Pokud nedojde k uplatnění odčitatelné položky v daňovém přiznání v roce, kdy subjektu vznikl nárok na odpočet (např. kvůli daňové ztrátě, případně nižšímu základu daně, než je odčitatelná položka), lze nevyčerpanou část odčitatelné položky uplatnit v nejbližším zdaňovacím období, v němž podnikatelský subjekt základ daně vykáže. Nejvýše tak ale může učinit ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích, ve kterých nárok vznikl. Přestože ministerstvo financí vydalo pokyn D-288 k jednotnému postupu při uplatňování této odčitatelné položky, každodenní realita může přinést dodatečné otázky. I z tohoto důvodu je podnikatelský subjekt oprávněn požádat příslušného správce daně o závazné posouzení skutečnosti, zda se u nákladů, u nichž má pochybnost, jedná o výdaje vynaložené v daném zdaňovacím období při realizaci projektu výzkumu a vývoje, které lze jako odčitatelnou položku použít. Podpora investic do center výzkumu a vývoje nebo sdílených služeb Vedle uvedené odčitatelné položky, která se zaměřuje na podporu průběžné činnosti výzkumu a vývoje, může podnikatelský subjekt zažádat o dotaci z evropských fondů (Operační program Podnikání a inovace), a to na podporu vybudování těchto center, případně navazujících investic. Program Potenciál Program podporuje podnikatele, kteří hodlají investovat do zřízení nebo rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků, případně technologií, pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě. Program se orientuje na střední a velké podniky, přičemž minimální výši investice, v jejímž rámci lze žádat o dotaci z programu, tvoří 10 milionů korun. Maximální míra podpory, kterou lze získat, pak činí procent způsobilých nákladů v závislosti na umístění projektu. O dotaci nelze žádat v případě alokace vývojového centra na území hlavního města Prahy. Podmínky programu Mezi způsobilé náklady patří především náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (např. budovy nebo licence). Program vyžaduje plnění 18 / Horizonty / Duben 2011

19 Program je momentálně uzavřen, nicméně otevření další výzvy k registračním žádostem se očekává ještě v průběhu letošního roku. Program ICT a Strategické služby podporuje projekty zaměřené na investice do tvorby nových IS/ICT řešení a aplikací, zakládání a rozvoj center sdílených služeb nebo oprav high-tech výrobků a technologií. Podnikatelům činí při podávání žádostí o zařazení do programů nejvíce problémy, jak správně odlišit inovaci od výzkumu a vývoje. Náklady vynaložené na inovativní projekty totiž nelze zahrnout do odčitatelné položky. dalších kritérií (náklady na pořízení budov musí představovat maximálně 40 procent způsobilých nákladů podpořeného projektu, příjemce dotace musí po dobu nejméně pěti let od data ukončení projektu zachovávat minimální výši investice atp.). Konečná částka obdržené dotace závisí na proinvestované částce, přičemž výše dotace může činit milionů korun. V současnosti je možné v rámci třetí výzvy podávat registrační žádost o zařazení do programu, a to nejpozději do 30. září Výše minimální investice i požadavek minimálního počtu nově vytvořených pracovních míst se liší v závislosti na velikosti podniku a na podpořené aktivitě (např. centrum sdílených služeb vs. centrum oprav high-tech výrobků). V případě tvorby nových IS/ICT řešení (především vývoj v oblasti softwaru) musí být vytvořeno minimálně deset nových pracovních míst. Úhrada způsobilých výdajů Z programu lze žádat o dotaci na úhradu způsobilých výdajů, mezi něž se řadí především náklady na pořízení dlouhodobého majetku, hrubé mzdy zaměstnanců přiřaditelných k podporovanému projektu a dále výdaje na nájem pozemků a budov. Celková míra podpory z tohoto programu činí procent v závislosti na umístění přihlášeného projektu. Podpora se opět nevztahuje na podnikání na území hlavního města. Z programu je možné obdržet dotaci ve výši 1,5 100 milionů korun, v regionech se soustředěnou podporou státu (tj. okresy s mírou nezaměstnanosti výrazně vyšší, než je celorepublikový průměr) se maximální výše dotace na jeden projekt posunula na 150 milionů korun. Budoucnost patří podnikatelsko-akademickým záměrům Podnikatelé mají dnes k dispozici hned několik prostředků pro podporu svých aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a navazujících činností. Jejich efektivní využití a v některých případech i kombinace dotací může přispět k výraznému snížení nákladů na vybudování kapacit výzkumu a vývoje a realizaci vlastních záměrů. Do budoucna lze očekávat další rozšíření těchto zvýhodnění, a to především v oblastech spolupráce podnikatelských subjektů s vysokými školami a univerzitami. Program Inovace Program finančně podporuje realizace jednoho z následujících typů inovací: inovace produktu zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií nebo služeb, inovace procesu zvýšení efektivnosti procesů výroby nebo poskytování služeb. Podporovaný projekt musí ve své žádosti o podporu z tohoto programu nezbytně využívat výsledků výzkumu a vývoje. Na rozdíl od programu Potenciál není v tomto případě stanovena minimální výše investice. Maximální podpora opět činí procent v závislosti na umístění podporované aktivity a ani v tomto případě se dotace nevztahuje na projekty situované na území hlavního města. Výsledná částka se pak odvíjí od proinvestovaných prostředků v rámci jedné žádosti, přičemž maximální podpora 75 milionů korun může být výjimečně navýšena až na 150 milionů korun. Václav Baňka Partner Michaela Thelenová Senior Manager Horizonty / Duben 2011 / 19

20 20 / Horizonty / Duben 2011

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to

podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Odpočet na vědu, výzkum a odborné vzdělávání 2014 RNDr. Ivan BRYCHTA podpora vědy, výzkumu a vzdělávání formou daňových úlev jaké jsou možnosti a jak na to Zákonné vymezení zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1480/2014 schválená Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 usnesením č. 1639/13/RK Smluvní strany : Liberecký

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY

TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY METODICKÁ SMĚRNICE FIRMY AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. TRANSFER PRICING PŘEVODNÍ CENY Ing. Lucie Pečenková LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602 00 tel./fax: +420 545 175 887 e mail: info@auditucetnictvi.cz

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006)

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (Schváleno

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi

III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi III. Program podpory malých podniků postižených povodněmi RESTART 2013 Obsah PROGRAM PODPORY MALÝCH PODNIKŮ POSTIŽENÝCH POVODNĚMI... 1 RESTART 2013... 1 1. CÍL PROGRAMU... 3 1.1. Základní ustanovení...

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík

Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost. 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úskalí vnitroskupinových transakcí Správní orgány společností, jejich role a odpovědnost 6. listopadu 2013 Marek Romancov, Radek Buršík Úvod Různé pohledy na podstatu transakcí Pohled skupiny / vlastníka

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány

Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Mezinárodní účetní standard 26 Penzijní plány Rozsah působnosti 1 Tento standard se používá pro sestavování finančních zpráv penzijních plánů. 2 Penzijní plány jsou někdy označovány různými jinými názvy,

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2013 září 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2013 září 2013

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více