ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STAVEBNÍ MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STAVEBNÍ MANAGEMENT"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STAVEBNÍ MANAGEMENT MANAGEMENT PODNIKU PŘÍPRAVA SPOLEČNOSTI NA PRODEJ Společnost: Stavby silnic a železnic, a.s. Vypracoval: Martin Kaleta Josef Suchopár Školní rok: 2008/2009 Semestr: zimní

2 Seznam: 1. Zadání 2. Teaser 3. Ocenění společnosti 4. Data room pro Due Diligence 5. Analýza rizik

3 Cvičení 1: 1. Připravte jednotlivě třístránkový teaser (informaci) o připravovaném prodeji vámi vybrané české stavební společnosti pro potenciální investory. 2. Navrhněte cenu zdůvodněte její výši. 3. Navrhněte jaká data připravíte do data roomu pro provedení Due Diligence prodávané firmy. Detailněji proberte jednotlivou skupinu druhu dat: - organizace a lidské zdroje, - strategie a obchod, - finance a daně, právo, - technologie a životní prostředí 4. Jaká jsou největší rizika, která je možno identifikovat u firmy v oblastech z bodu 1. Podle čeho se tato rizika ocení tj. o kolik se sníží nabízená kupní cena v případě, že se riziko objeví? 5. K dispozici budou data z firemního monitoru; doporučený odkaz

4 TEASER Název firmy Stavby silnic a železnic, a.s. Obchodní adresa Národní 138/10Praha 1 - Nové Město Poštovní adresa Národní 138/ Praha 1 Telefon ( ) Fax URL IČ firmy DIČ CZ Plátce DPH Je plátcem ke dni Datum vzniku Právní forma Akciová společnost Druh vlastnictví Soukromé Institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou Okres Obvod Praha 1 Kraj Hlavní město Praha Velikost obce a víc obyvatel Registrovaný název Stavby silnic a železnic, a.s. Registrovaná adresa Národní Praha 1 Rejstříkový soud Městský soud v Praze, Oddíl B, Vložka 1561 Finanční úřad Finanční úřad pro Prahu 1 OKEČ převažující Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů OKEČ kompletní Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní velkoobchod Maloobchodní prodej pohonných hmot Sběr a zpracování ostatních odpadů CZ-NACE převažující Výstavba ostatních staveb j. n. CZ-NACE kompletní Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Nespecializovaný velkoobchod Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití Pozemní a potrubní doprava Technické zkoušky a analýzy Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace Informační činnosti Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Zeměměřické a kartografické činnosti Výroba zámků a kování Obrábění Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů Ostatní stavební instalace Elektrické instalace Nepravidelná pozemní osobní doprava Silniční nákladní doprava Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a

5 příbuznými výrobky Ostatní ubytování Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů Programování, poradenství a související činnosti Demolice a příprava staveniště Klasifikace CPV /8-Stavby sloužící dopravě / stavební práce /8-Mosty / stavební práce /8-Stavební úpravy sportovních zařízení / stavební práce /8-Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace / stavební práce /7-Architektonické, technické, stavební a přidružené technické poradenské služby / služby /8-Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství / stavební práce /8-Výkopové a zemní práce / stavební práce /8-Stavební úpravy mostů / stavební práce /8-Výstavba železnic / stavební práce /8-Výstavba meziměstských železničních drah / stavební práce /8-Stavební úpravy přistávacích ploch / stavební práce /8-Vyrovnávání povrchu pro různá sportovní zařízení / stavební práce Počet pracovníků Základní kapitál Kč Datum aktualizace Stav firmy Aktivní firma (dle dostupných údajů) Firma obchodovaná na burze Je plátcem DPH ke dni Předmět podnikání činnost účetních poradců, vedení účetnictví výkon zeměměřičských činností provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování inženýrsko-technická činnost ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltových produktů a elmulzí výroba sypkých stavebních materiálů - výjma činností uvedených v příloze zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a činností tímto zákonem vyloučených výroba stavebních konstrukcí a dílců výroba cementového zboží a umělého kamene výroba a motáž kovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systémů a prvků zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí zámečnictví kovoobráběčství opravy silničních vozidel opravy karoserií opravy ostatních dopravních prostředků zpracování kamene izolatérství montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

6 silniční motorová doprava osobní silniční motorová doprava nákladní podnikání v oblasti nakládání s odpady provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod poskytování software automatizované zpracování dat koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného ubytovací služby pronájem průmyslového zboží pronájem motorových vozidel provozování drážní dopravy činnost prováděná hornických způsobem hornická činnost montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení provozování dráhy - vlečky poskytování technických služeb - údržba silnic s cílem odstranění závad ve sjízdnosti a oprava silnic včetně jejich součástí a příslušenství vzniklých jejich opotřebením nebo poškozením podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady přípravné práce pro stavby Obrat rok mil. Kč rok mil. Kč rok mil. Kč Skóring 2008/09 0,60 velmi nízké riziko 2008/06 0,60 velmi nízké riziko 2008/03 0,60 velmi nízké riziko 2007/12 0,60 velmi nízké riziko 2007/09 0,94 nízké riziko Zadluženost 66,83% Likvidita 25,34% - hrubá cash flow likvidita Rentabilita - ROE rok ,89% rok ,88% rok ,66% - ROA rok ,88% rok ,93% rok ,66% Obrat zásob 8 dnů Platební index B1-Nadprůměrně 1-15 Produktivita práce 560 tisíc Kč/měsíc Podíl vl.kapitálu na celk. kap. 33,17% Důvod prodeje odchod do penze a nezájem v pokračování podnikání

7 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s. POMOCÍ METODY DCF (Discounted cash flow) Investovaný provozně nutný kapitál Výpočet provozně potřebných peněžních prostředků Provozně potřebná likvidita 0,033 Krátkodobé závazky 4 573,781 mil. Kč Provozně potřebný finanční majetek 152,317 mil. Kč Provozně nepotřebný finanční majetek nejsem schopen určit (o tuto hodnotu by se navýšila konečná cena společnosti) Provozně nutný investovaný kapitál Dlouhodobý majetek 2 464,599 mil. Kč Upravený pracovní kapitál 972,43 mil. Kč Investovaný kapitál celkem 3 437,029 mil. Kč Korigovaný provozní výsledek hospodaření 986,01 mil. Kč Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravené dani 749,368 mil. Kč Podklady pro odhad druhé fáze Tempo růstu korigovaného provozního výsledku hospodaření 36,61% Míra investic netto 47,4% Rentabilita investic netto 23,6% Volné CF pro 1.fázi Korigovaný provozní výsledek hospodaření 1 030,6 mil. Kč Upravená daň 216,426 mil. Kč Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravené dani 814,174 mil. Kč Odpisy 350,7 mil. Kč Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku ,772 mil. Kč Investice do provozně nutného pracovního kapitálu ,11 mil. Kč FCCF 843,992 mil. Kč Odúročitel pro diskontní míru celkový zpoplatněný kapitál 9 412,2 mil. Kč - váhy položek kapitálu vlastní 33,44%, cizí 66,56% - výnos do doby splatnosti dluhopisů 5,47% - bankovní úvěry krátkodobé 4% - bankovní úvěry dlouhodobé 5,5% - průměrné náklady cizího kapitálu 4,4% - průměrné vážené náklady kapitálu celkem 11,6% - odúročitel pro diskontní míru 0,896 Diskontované FCCF 756,217 mil. Kč Pokračující hodnota Tempo růstu 3% Míra investic do DM a PK 44% Rentabilita investic netto 6,8% Parametrický vzorec ,632 mil. Kč Výnosové ocenění Současná hodnota 1.fáze 3 024,867 mil. Kč Současná hodnota 2.fáze 9 069,649 mil. Kč Provozní hodnota brutto ,516 mil. Kč Úročený cizí kapitál 6 265,1 mil. Kč Provozní hodnota netto 5 829,416 mil. Kč Pozn. Tato metoda byla zvolena kvůli její univerzálnosti a také protože je považována v praxi za nejpoužívanější. Nevýhodou této metody je, že oceňuje pouze majetek, který je zapojen do generování příjmů. Výsledná hodnota společnosti SSŽ, a.s. neobsahuje provozně nepotřebný majetek, jelikož

8 tento údaj je neznámý. Dá se předpokládat, že by tuto konečnou cenu rapidně navýšil, jelikož v současnosti lze celková aktiva odhadnout na 9,5 miliardy Kč. Několik hodnot je zprůměrováno za poslední 3 roky a některé musely být odhadnuty dle prozatímního vývoje firmy. Podnik lze považovat momentálně za finančně zdravý. Stavebnictví je sice v depresi vlivem finanční krize, ale SSŽ získalo několik strategických státních zakázek pro budoucí období. Vzhledem k padesátileté tradici a malému počtu přímých konkurentů, má tato společnost stabilní místo na trhu.

9 DATA ROOM PRO PROVEDENÍ DUE DILIGENCE Organizace a lidské zdroje: Základní informace o společnosti - Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky Název firmy Stavby silnic a železnic, a.s. Obchodní adresa Národní 138/10Praha 1 - Nové Město Poštovní adresa Národní 138/ Praha 1 Telefon ( ) Fax URL - Seznam členů představenstva dozorčí rady a vrcholového managementu (ředitelů) - Profesní životopisy členů představenstva a vrcholového vedení (ředitelů) - Seznam akcionářů - pouze akcionáři vlastnící alespoň 3% akcií (poslední dostupné údaje z SCP) - Stručný popis společnosti včetně hlavních klíčových událostí v jejím vývoji; dokumenty týkající se změn základního kapitálu a akcií - Tabulka nebo blokový vývojový diagram: Vlastnická struktura (dceřiné společnosti) Organizační struktura - Organizační řád - Organizační struktura (podrobný seznam/tabulka systemizovaných pracovních míst) - Skutečný počet zaměstnanců, rozdělený podle organizačních jednotek až do úrovně n-2 - Podpisový řád Zaměstnanci - a) Historický počet zaměstnanců rozdělený do kategorií manažeři, THP a dělníci b) pracovníci rozdělení na stálý a částečný úvazek - Náklady na zaměstnance, rozdělené do kategorií manažeři, THP a dělníci, náklady na zaměstnanecké výhody - Fluktuace zaměstnanců (v procentech z celku) - Vlastnictví akcií či opcí managementem a jiné obchodní vztahy managementu se společnostmi (např. půjčky) - Popis schválených restrukturalizačních aktivit a předpokládané náklady na restrukturalizaci - (1) Kolektivní smlouvy, (2) Seznam odborů činných ve společnosti, (3) Písemná informace o stavu vyjednávání kolektivní smlouvy (zda se od nové kolektivní smlouvy očekávají jakékoli významné změny) - Pracovně správní spory - Bezpečnost práce - úrazovost, Responsible Care, Bezpečný podnik

10

11 Informace o obchodování společnosti na burze - Kopie veškeré podstatné korespondence s BCPP a KCP včetně materiálů pravidelně připravovaných pro BCCP a SCP, např. standardních výkazů a mimořádných požadavků - Kopie prospektů emitenta, nabídkových či jiných dokumentů vztahujících se k akciím či jiným cenným papírům (především k dluhopisům) za posledních 5 let Ochrana osobních údajů - Seznam všech databází, jež obsahují osobní údaje - Podrobnosti o všech smluvních ujednáních sjednaných mezi společností jako správcem os.údajů a zpracovateli os.údajů i naopak Strategie a obchod: Přehled strategické pozice - Kvalitativní shrnutí SWOT analýzy společnosti - Souhrnná tabulka: Obrat a celkové objemy prodeje za jednotlivé produkty - Obrat a celkové objemy prodeje podle klientů, podle měny - Analýza jednorázových (tj. neopakujících se) výnosů a nákladů - např. prodeje majetku, odstupné atd. - Analýza výnosů a nákladů z neprovozních / vedlejších činností - Seznam v současnosti vyčleněných základních aktivit (např. odpadové hospodářství, ostraha, údržba atd.) a aktivit, u nichž se už o budoucím vyčlenění rozhodlo - popis činnosti, rok vyčlenění Akvizice/odprodeje majetku (závazky a plány) - Přehled akvizic, fúzí, divestic a uzavření výrobních jednotek v minulosti - stručný popis, rok, kdy k události došlo - Popis rozhodnutých/schválených plánů na fúze, akvizice a odprodeje Finance a daně, právo: Systém a organizace účetnictví - Seznam auditorů společnosti - Popis manažerského informačního systému a účetního systému včetně popisu postupů/procesů, standardních výkazů a jejich frekvence - Kopie finančních politik Běžně dostupné interní dokumety - Kopie pravidel účtování (účetních postupů), pokud existují - Kopie nekonsolidovaných auditovaných závěrek podle IAS(IFRS)/CAS - IAS(IFRS) - Kopie neauditovaných finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow) - Kopie měsíčních výkazů se začerněním citlivých informací - Strukturovaný seznam účetních středisek - číslo, popis - (1) Souhrnná tabulka: Souhrnný přehled záruk (osoba, předmět, částka a forma záruky), (2) V případě zvláštních podmínek i kopie ručitelské smlouvy/prohlášení - Kopie zprávy auditora pro představenstvo/akcionáře, jiné než zprávy uvedené ve výroční zprávě Správa majetku - Výpis z účetního systému: Hmotný investiční majetkek - Výpis z účetního systému: Nehmotný investiční majetek - Znalecké posudky o ocenění majetku - Plán oprav majetku - Agregovaná tabulka: Analýza zásob - Metodika ocenění zásob včetně tvorby opravných položek - Směrnice popisující proces inventarizace zásob a výsledky inventur - Přehled pomaluobrátkových a zastaralých zásob a tvorby opravné položky - Kopie čtvrtletní zprávy o pohledávkách se začerněnými jmény dlužníků mimo skupinu - Časová struktura pohledávek (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) - Metodika tvorby opravných položek a skutečně vytvořené opravné položky

12 - Informace o postoupených pohledávkách, factoringu, pohledávkách o kterých jsou vedeny soudní spory - Tabulka zůstatků na bankovních účtech - Informace o omezení nakládání / vázanosti finančních prostředků (např. termínované účty atd.) - Seznam a písemná informace o stavu konkurzních řízení firem, za nimiž má společnost pohledávky - Přehled časového rozlišení - náklady a příjmy příštích období - Podstatný hmotný investiční majetek, který může být předmětem sporu Závazky - Tabulka: Přehled dlouhodobých závazků z obchodního styku (poskytovatel, částka, platební podmínky) - Souhrnný seznam leasingových smluv i kopie leasingových smluv - Popis podrozvahových závazků (částky, popis) - Písemný popis jakýchkoli dalších finančních závazků (prodej/zpětný pronájem, splátky atd.), které nejsou předmětem jiných bodů - Přehled rezerv tvořených společností a komentář k jejich úplnosti - Přehled dohadných položek pasivních a komentář k jejich úplnosti - Přehled zastaveného hmotného a nehmotného majetku Mimorozvahové položky a položky neuvedené v účetnictví - Seznam význačných možných plnění či závazků neuvedených v rozvaze či nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech - Seznam význačných aktiv neuvedených v rozvaze nebo nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech Interní právní struktury - (1)Současný úplný výpis z obchodního rejstříku (2)Kopie všech podání, která zatím nebyla do obchodního rejstříku zapsána (3)Zakladatelská listina (4)Rozhodnutí rejstříkového soudu - Stanovy včetně změn - Kopie zápisů z jednání valné hromady, představenstva a dozorčí rady - Seznam - účast v dobrovolných organizacích Regulační rámec - Kopie licencí, živnostenských listů, schválení a povolení atd. vydaných příslušnými regulačními orgány - Kopie veškeré významné korespondence s regulačními orgány (českými i zahraničními) - Kopie rozhodnutí a významné korespondence týkající se probíhajících řízení o schvalení subvencí a státní pomoci ze strany ÚOHS Smluvní vztahy - Kopie smluv o spolupráci s jinými právnickými osobami - Kopie významných investičních smluv (o realizaci/výstavbě investic) - Kopie významných smluv na údržbu - Kopie významných smluv na nájem/pronájem nemovitostí - Kopie významných smluv na nájem/pronájem movitého majetku - Kopie významných smluv na prodej a zpětný pronájem - Kopie úvěrových smluv, se společností vystupující jako dlužník i věřitel (půjčky, záruky, směnky) - Seznam smluv o derivátech a kopie smluv o derivátech (finanční, komoditní) - Kopie pojistných smluv - Písemné shrnutí současných jednání, která mohou vyústit ve významné smlouvy nebo změny ve smlouvách - Kopie, případně shrnutí ostatních smluv týkajících se hlavních a ostatních podnikatelských činností - Seznam nevyřízených pojistných nároků Právní spory - Kopie nejnovějších právních prohlášení zaslaná auditorům společnosti - Souhrn právních případů (úplné informace budou poskytnuty na žádost investorů)

13 - Seznam porušení zákona, jiného právního předpisu či smlouvy společeností, či prohlášení o jejich absenci - Stručný popis standardně používaných záručních ujednání a informace o způsobu řešení reklamací; informace o počtu a předpokládané hodnotě v současnosti řešených reklamací; veškerá korespondence týkající se uplatňovaných nároků či sankcí vůči společnosti pro porušení smluvních povinností, u nichž výše nároku převyšuje 1 mil. Kč Technologie a životní prostředí: Technologie Pro SSŽ, člena skupiny VINCI, je výzkum a vývoj nových technologií hnacím motorem rozvoje společnosti, prostředkem k naplnění potřeb a požadavků klientů a nástrojem ke zvyšování bezpečnosti řidičů a uživatelů cest. Speciální materiály a technologie, které SSŽ vyvinuly a používají při výstavbě a rekonstrukci silniční sítě v České republice, nejen zlepšují jízdní vlastnosti komunikací, ale také prodlužují jejich životnost. Díky výzkumným pracovištím v rámci skupiny VINCI, kam patří i Centrální laboratoř SSŽ, se společnost podílí na vývoji, srovnávání a testování nových materiálů a výrobních postupů. Široké zázemí špičkových výzkumných středisek ve Francii, Německu, Španělsku a Kanadě a úspěšné aplikace několika zásadních novinek v posledních letech tak dělají ze SSŽ jednu z nejinovativnějších a technologicky nejvyspělejších stavebních společností ve střední Evropě. Technický přehled - Obecný popis zařízení/majetku včetně využití, vlastnictví, stáří, velikosti/kapacit VČO - Východočeská obalovna, s.r.o., CZ, Kutnohorská č.p. 227, 50004, Hradec Králové - Plačice, IČ: , Podíl %: OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., CZ, Borušov čp. 1, 57101, Moravská Třebová 1, IČ: , Podíl %: GJW Praha spol. s r.o., CZ, Mezitraťová 137, Praha 9 - Hloubětín, IČ: , Podíl %: SILNICE BRNO,spol. s r.o., CZ, Vídeňská 104, Brno, IČ: , Podíl %: OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o., CZ, Letkov 171, 32600, Plzeň, IČ: , Podíl %: EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o., CZ, Vítkovská 40, 74236, Jakubčovice nad Odrou, IČ: , Podíl %: Jihočeská obalovna, spol. s r.o., CZ, Planá čp.76, 37001, České Budějovice, IČ: , Podíl %: Liberecká obalovna, s.r.o., CZ, Hrádecká 247, 46001, Liberec 33 - Machnín, IČ: , Podíl %: SILASFALT s.r.o., CZ, Štěpaňákova 693/14, 71900, Ostrava - Kunčice, IČ: , Podíl %: FORMANSERVIS,s.r.o., CZ, K Hájům 946, 15500, Praha 5 - Stodůlky, IČ: , Podíl %: Stavba železnic s.r.o. v likvidaci, CZ, Sušilova 1528, 50150, Hradec Králové, IČ: , Podíl %: Silnice a vlečky Zlín, a.s., CZ, Zarámí 4077, Zlín, IČ: , Podíl %: Historické, současné a plánované kapacity výrobních uzlů a linek - Plány expanze výrobních jednotek (jak v již využívaných lokalitách nebo na zelené louce) - Přehled a ocenění nevyužívaných stálých aktiv - Podrobné údaje o nepoužívaných či volných pozemků/zařízení podle lokality a segmentu činnosti/dceřiné společnosti - Možnosti/meze využití - Plány výstavby/investic/odprodejů (současné a dlouhodobá předpověď) SSŽ vzostl zisk Skupina SSŽ vykázala r čisý zisk 799 mil. Kč, což je meziroční růst o 3 %, obrat klesl o 0,2 mld. na 19,3 mld. Kč. Na výsledcích se podepsal i fakt, že stát r nevypisoval klíčové tendry na dopravní stavby, od listopadu 2007 však firma opět zaznamenala růst zakázek Letiště zvýší kapacitu Stavby silnic a železnic několikanásobně rozšíří kapacity mezinárodního letiště v Karlových Varech. Vznikne nový odbavovací terminál v hodnotě 98,1 mil. Kč, které investuje vlastník letiště - Karlovarský kraj. 85 % investice chce získat z dotací, 7,5 % dostane od státu a zbytek zaplatí ze svého. V polovině

14 března bude uvedena do provozu nová odbavovací hala, která s novým terminálem vytvoří moderní komplex. Nová budova ukončí práce na modernizaci letiště. Po dokončení stavby bude letiště schopno odbavit až půl milionu cestujících ročně, což je 8 x více než nyní Stát uzavřel smlouvu se SSŽ ŘSD ČR a firma SSŽ uzavřely smlouvu o výstavbě posledního úseku dálnice D8 z Prahy na Drážďany v hodnotě 11 mld. Kč. V roce 2010 by tak cesta z Prahy do Berlína měla trvat tři hodiny. Začátek stavby byl několikrát odložen kvůli protestu ekologických sdružení - úsek totiž vede přes CHKO České středohoří. Ministerstvo dopravy bude požadovat, aby ekologická sdružení za podle něj zbytečné průtahy do budoucna státu zaplatila Firmy zvítězily v tendru Metrostav a SSŽ v konsorciu zvítězily v tendru na stavbu úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Úsek prochází CHKO České středohoří SSŽ s novým ředitelem Spol. Stavby silnic a železnic jmenovala k generálním ředitelem Martina Borovku, dosud výkonného ředitele firmy Borovka povede SSŽ Martin Borovka, dosud výkonný ředitel spol. SSŽ, se od stane jejím generálním ředitelem. Ve funkci vystřídá Bořivoje Kačenu, jenž firmu vedl 18 let. Ten ale ve firmě zůstane ve funkci předsedy představenstva, kde bude mít na starosti strategické řízení, rozvoj a expanzi firmy. - Systémy a politika zajištění kvality Laboratoře SSŽ Výzkumná střediska SSŽ zajišťují laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Participují na vývojových programech skupiny VINCI, evropských a národních výzkumných projektech, spolupracují také s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací. V letech se specialisté SSŽ podíleli na řešení evropského výzkumného úkolu SCORE (Superior Cold Recycling) věnovanému recyklaci za studena. Díky tomu získaly SSŽ v této oblasti nejnovější poznatky o této technologii a mohla je začít prakticky využívat. Laboratoře SSŽ provádějí: zkoušky podle metod EN, ČSN a rezortních předpisů technologické zkoušky in situ (přímo na místě) výzkum působení studených i teplých technologií při zpracování kameniva, zemin, betonů, asfaltu a asfaltových směsí průkazní zkoušky pro asfaltové směsi, zemní stabilizace, minerální betony a kameniva zajištění technologického dohledu na stavbách posudky v oboru zkoušení a diagnostiky staveb Laboratoře jsou vybaveny špičkovou technikou zejména pro zkoušení asfaltových pojiv, emulzí a směsí. Disponují také speciálním zařízením na výrobu emulzí, což umožňuje průběžně vyvíjet a testovat jejich nové druhy. Technologickou úroveň potvrdilo osvědčení o akreditaci, které Český institut pro akreditaci udělil dvěma laboratořím SSŽ v roce SSŽ provozují celkem 24 laboratoří, dvě akreditované a 22 provozních se základní způsobilostí. Laboratoře SSŽ jsou akreditovány pro následující zkoušky: kamenivo: zrnitost, objemová hmotnost, nasákavost, tvarový index, mrazuvzdornost, trvanlivost, kvalita jemných částic MM, odolnost proti drcení LA, odolnost proti otěru Micro- Deval, zkouška varem na rozpadavost čediče asfalty: penetrace, bod měknutí, bod lámavosti, přilnavost ke kamenivu, stárnutí pojiva RTFOT, delta KK, asfaltové číslo asfaltem obalované směsi: komplexní Marshallova zkouška, extrakce (zrnitost a obsah pojiva), zkoušky na vývrtech míra zhutnění, tloušťka vrstvy, mezerovitost, odolnost asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací (tzv. malé a velké kolo podle EN) emulze: skladovací stabilita, doba výtoku, obsah asfaltu, viskozita, štěpitelnost, obsah pojiva, přilnavost

15 studené emulzní směsi: doba štěpení a konsolidace konstrukce asfaltových vozovek: přilnavost vrstev k podkladu, pevnost povrchových vrstev v tahu zeminy: vlhkost, zrnitost, zhutnitelnost PS a PM, objemová hmotnost in situ, zkoušky meze plasticity a tekutosti, statická zatěžovací zkouška, stanovení únosnosti CBR, ekvivalent písku, relativní ulehlost beton: pevnost v tlaku, tvrdoměrné zkoušky (Schmidtovým kladívkem), objemová hmotnost, odolnost proti působení vody a CH.R.L., odolnost nátěrových systémů proti působení vody a CH.R.L., konzistence sednutím, rozlitím, obsah vzduchu v čerstvém betonu, stanovení průsaku tlakovou vodou, zkoušky na vývrtech vzorkování: zemin, kameniva asfaltů a jeho směsí, čerstvého betonu - Seznam probíhajících projektů Přehled životního prostředí - Přehled rezerv a opravných položek na životní prostředí - Hlavní oblasti obav vedení a známé ekologické problémy - Poskytnutá podpora ekologických závazků a investiční náklady - Zprávy z ekologických průzkumů/auditů životního prostředí - Zprávy týkající se ekologických problémů (např. protokoly o nehodách/poruchách) - Oznámení veřejným úřadům a korespondence s nimi - Rozsah investic relevantních pro životní prostředí během posledních pěti let - Plnění všech stávajících a očekávaných norem v oblasti životního prostředí cílovou společností - Údržba zařízení a revizní plány s ohledem na životní prostředí - Zprávy o zbytkových odpadech/hygieně - Návrh z registru zbytkových odpadů - Odběr vzorků a analýza půdy, vzduchu a podzemní vody, zvláště v kritických lokalitách - Ověření materiálů/určení vhodnosti u míst plnění - Seznam provozních pokynů nebo používaných nebezpečných materiálů - Registr nebezpečných materiálů - Seznam hořlavých kapalin (místa, množství, použití) - Existuje soustavné odpadové hospodářství? - Analýza bilance likvidace odpadů atd. - Jsou k dispozici potvrzení o likvidaci a krycí listy? - Odhad nákladů týkajících se pravděpodobných změn - Průběžné změny odhadu celkových nákladů na opravy, dosavadní vývoj těchto nákladů

16 HODNOCENÍ RIZIK Největší rizika, které firmě hrozí vyplývají ze: - změny vlastního kapitálu, - změny cizího kapitálu, - změny provozního výsledku hospodaření a - ze změny daňové sazby. Tyto rizika je zapotřebí vyjádřit pro vyjádření použiji metodu EVA. Metoda EVA je v podstatě nástroj, který kombinuje výsledek hospodaření s velikostí rizika, které je spojeno s dosahováním tohoto výsledku. Tento způsob hodnocení se používá, jelikož zohledňuje rizika (obchodní i finanční) a spolu s tím i výnosové požadavky investorů a neopomíjí časovou hodnotu peněz. Ostatní rizika: - konkurence sníží ceny - konkurence přijde na trh s něčím revolučním - zhoršení dodavatelských vztahů - ztráta pověsti Tyto ostatní rizika lze odstranit nebo jim předcházet pomocí kvalitního marketingu, managementu a férovým chováním s investory a subdodavateli. Nebudu je oceňovat, jelikož jsou ovlivnitelné top manažery a vyplývají z neustálého sebezdokonalování, které v dnešní době je u podniků považováno za samozřejmost. Vstupní údaje snížení vlastního kapitálu o 15% Vlastní kapitál (VK) ,00 Cizí úročený kapitál (CK) ,00 NOA (VK+CK) ,00 Změna vlastního kapitálu Provozní výsledek hospodaření (NOPBT) ,00 Nákladové úroky ,00 VH z běžné činnosti před daní ,00 Daňová sazba (d) 21% Náklady cizího kapitálu před daní (n CK ) 4% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené (n VK(n) ) 8% EVA APV NOPAT ,00 Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 8% EVA ,00 MVA ,00 H b nezadlužená ,00 Daňový štít z úroků ,00 H b (hodnota podniku jako celku) ,00 H n (hodnota vlastního kapitálu) ,00 Při snížení podílu vlastního kapitálu o 15% se toto nepromítne do hodnoty podniku resp. promítne se minimálně (rozdíl může být způsoben ne zcela přesným oceněním společnosti metodou DCF). Vstupní údaje snížení cizího kapitálu o 10%

17 Vlastní kapitál (VK) Cizí úročený kapitál (CK) ,00 NOA (VK+CK) ,00 Změna cizího kapitálu Provozní výsledek hospodaření (NOPBT) ,00 Nákladové úroky ,00 VH z běžné činnosti před daní ,00 Daňová sazba (d) 21% Náklady cizího kapitálu před daní (n CK ) 4% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené (n VK(n) ) 8% EVA APV NOPAT ,00 Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 8% EVA ,00 MVA ,00 H b nezadlužená ,00 Daňový štít z úroků ,00 H b (hodnota podniku jako celku) ,00 H n (hodnota vlastního kapitálu) ,00 Při snížení podílu cizího kapitálu o 10% klesne hodnota celého podniku o 131,6 mil.kč, což představuje pokles ceny o 1,09%. Tento pokles je způsoben menším daňovým štítem vyplývajícím z většího daňového zatížení podniku. Vstupní údaje snížení provozního výsledku hospodaření o 10% Vlastní kapitál (VK) Cizí úročený kapitál (CK) ,00 NOA (VK+CK) ,00 Provozní výsledek hospodaření (NOPBT) ,00 Nákladové úroky ,00 VH z běžné činnosti před daní ,00 Daňová sazba (d) 21% Náklady cizího kapitálu před daní (n CK ) 4% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené (n VK(n) ) 8% Změna provozního výsledku hospodaření EVA APV NOPAT ,00 Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 8% EVA ,00 MVA ,00 H b nezadlužená ,00 Daňový štít z úroků ,00 H b (hodnota podniku jako celku) ,00 H n (hodnota vlastního kapitálu) ,00

18 Při snížení provozního výsledku hospodaření o 10% klesne hodnota celého podniku o 1 973,7 mil.kč, což představuje pokles ceny o 16,4%. Proto je velmi důležité sledovat tuto hodnotu, která v podstatě ukazuje, jak si stojí podnik na trhu. Vstupní údaje zvýšení daňové sazby o 3% Vlastní kapitál (VK) Cizí úročený kapitál (CK) ,00 NOA (VK+CK) ,00 Změna daňové sazby Provozní výsledek hospodaření (NOPBT) ,00 Nákladové úroky ,00 VH z běžné činnosti před daní ,00 Daňová sazba (d) 24% Náklady cizího kapitálu před daní (n CK ) 4% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené (n VK(n) ) 8% EVA APV NOPAT ,00 Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 8% EVA ,00 MVA ,00 H b nezadlužená ,00 Daňový štít z úroků ,00 H b (hodnota podniku jako celku) ,00 H n (hodnota vlastního kapitálu) ,00 Při zvýšení daňové sazby o 3% klesne hodnota celého podniku o 1 181,8 mil. Kč, což představuje pokles ceny o 9,8%. Z toho vyplývá, že jakékoliv zvýšení daňového zatížení podniku vede k razantnímu snížení ceny.

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014)

Licence: DW51 XCRGUPXA / PYA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2013. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4. Zpráva vedení a analýza situace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2013 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více