ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STAVEBNÍ MANAGEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STAVEBNÍ MANAGEMENT"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STAVEBNÍ MANAGEMENT MANAGEMENT PODNIKU PŘÍPRAVA SPOLEČNOSTI NA PRODEJ Společnost: Stavby silnic a železnic, a.s. Vypracoval: Martin Kaleta Josef Suchopár Školní rok: 2008/2009 Semestr: zimní

2 Seznam: 1. Zadání 2. Teaser 3. Ocenění společnosti 4. Data room pro Due Diligence 5. Analýza rizik

3 Cvičení 1: 1. Připravte jednotlivě třístránkový teaser (informaci) o připravovaném prodeji vámi vybrané české stavební společnosti pro potenciální investory. 2. Navrhněte cenu zdůvodněte její výši. 3. Navrhněte jaká data připravíte do data roomu pro provedení Due Diligence prodávané firmy. Detailněji proberte jednotlivou skupinu druhu dat: - organizace a lidské zdroje, - strategie a obchod, - finance a daně, právo, - technologie a životní prostředí 4. Jaká jsou největší rizika, která je možno identifikovat u firmy v oblastech z bodu 1. Podle čeho se tato rizika ocení tj. o kolik se sníží nabízená kupní cena v případě, že se riziko objeví? 5. K dispozici budou data z firemního monitoru; doporučený odkaz

4 TEASER Název firmy Stavby silnic a železnic, a.s. Obchodní adresa Národní 138/10Praha 1 - Nové Město Poštovní adresa Národní 138/ Praha 1 Telefon ( ) Fax URL IČ firmy DIČ CZ Plátce DPH Je plátcem ke dni Datum vzniku Právní forma Akciová společnost Druh vlastnictví Soukromé Institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou Okres Obvod Praha 1 Kraj Hlavní město Praha Velikost obce a víc obyvatel Registrovaný název Stavby silnic a železnic, a.s. Registrovaná adresa Národní Praha 1 Rejstříkový soud Městský soud v Praze, Oddíl B, Vložka 1561 Finanční úřad Finanční úřad pro Prahu 1 OKEČ převažující Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů OKEČ kompletní Výroba betonových, sádrových, vápenných a cementových výrobků Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní velkoobchod Maloobchodní prodej pohonných hmot Sběr a zpracování ostatních odpadů CZ-NACE převažující Výstavba ostatních staveb j. n. CZ-NACE kompletní Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Nespecializovaný velkoobchod Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadů; zpracování odpadů k dalšímu využití Pozemní a potrubní doprava Technické zkoušky a analýzy Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace Informační činnosti Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Zeměměřické a kartografické činnosti Výroba zámků a kování Obrábění Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů Ostatní stavební instalace Elektrické instalace Nepravidelná pozemní osobní doprava Silniční nákladní doprava Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a

5 příbuznými výrobky Ostatní ubytování Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů Programování, poradenství a související činnosti Demolice a příprava staveniště Klasifikace CPV /8-Stavby sloužící dopravě / stavební práce /8-Mosty / stavební práce /8-Stavební úpravy sportovních zařízení / stavební práce /8-Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace / stavební práce /7-Architektonické, technické, stavební a přidružené technické poradenské služby / služby /8-Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství / stavební práce /8-Výkopové a zemní práce / stavební práce /8-Stavební úpravy mostů / stavební práce /8-Výstavba železnic / stavební práce /8-Výstavba meziměstských železničních drah / stavební práce /8-Stavební úpravy přistávacích ploch / stavební práce /8-Vyrovnávání povrchu pro různá sportovní zařízení / stavební práce Počet pracovníků Základní kapitál Kč Datum aktualizace Stav firmy Aktivní firma (dle dostupných údajů) Firma obchodovaná na burze Je plátcem DPH ke dni Předmět podnikání činnost účetních poradců, vedení účetnictví výkon zeměměřičských činností provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování inženýrsko-technická činnost ve výstavbě projektová činnost ve výstavbě výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltových produktů a elmulzí výroba sypkých stavebních materiálů - výjma činností uvedených v příloze zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a činností tímto zákonem vyloučených výroba stavebních konstrukcí a dílců výroba cementového zboží a umělého kamene výroba a motáž kovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systémů a prvků zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí zámečnictví kovoobráběčství opravy silničních vozidel opravy karoserií opravy ostatních dopravních prostředků zpracování kamene izolatérství montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

6 silniční motorová doprava osobní silniční motorová doprava nákladní podnikání v oblasti nakládání s odpady provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod poskytování software automatizované zpracování dat koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného ubytovací služby pronájem průmyslového zboží pronájem motorových vozidel provozování drážní dopravy činnost prováděná hornických způsobem hornická činnost montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení provozování dráhy - vlečky poskytování technických služeb - údržba silnic s cílem odstranění závad ve sjízdnosti a oprava silnic včetně jejich součástí a příslušenství vzniklých jejich opotřebením nebo poškozením podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady přípravné práce pro stavby Obrat rok mil. Kč rok mil. Kč rok mil. Kč Skóring 2008/09 0,60 velmi nízké riziko 2008/06 0,60 velmi nízké riziko 2008/03 0,60 velmi nízké riziko 2007/12 0,60 velmi nízké riziko 2007/09 0,94 nízké riziko Zadluženost 66,83% Likvidita 25,34% - hrubá cash flow likvidita Rentabilita - ROE rok ,89% rok ,88% rok ,66% - ROA rok ,88% rok ,93% rok ,66% Obrat zásob 8 dnů Platební index B1-Nadprůměrně 1-15 Produktivita práce 560 tisíc Kč/měsíc Podíl vl.kapitálu na celk. kap. 33,17% Důvod prodeje odchod do penze a nezájem v pokračování podnikání

7 OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s. POMOCÍ METODY DCF (Discounted cash flow) Investovaný provozně nutný kapitál Výpočet provozně potřebných peněžních prostředků Provozně potřebná likvidita 0,033 Krátkodobé závazky 4 573,781 mil. Kč Provozně potřebný finanční majetek 152,317 mil. Kč Provozně nepotřebný finanční majetek nejsem schopen určit (o tuto hodnotu by se navýšila konečná cena společnosti) Provozně nutný investovaný kapitál Dlouhodobý majetek 2 464,599 mil. Kč Upravený pracovní kapitál 972,43 mil. Kč Investovaný kapitál celkem 3 437,029 mil. Kč Korigovaný provozní výsledek hospodaření 986,01 mil. Kč Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravené dani 749,368 mil. Kč Podklady pro odhad druhé fáze Tempo růstu korigovaného provozního výsledku hospodaření 36,61% Míra investic netto 47,4% Rentabilita investic netto 23,6% Volné CF pro 1.fázi Korigovaný provozní výsledek hospodaření 1 030,6 mil. Kč Upravená daň 216,426 mil. Kč Korigovaný provozní výsledek hospodaření po upravené dani 814,174 mil. Kč Odpisy 350,7 mil. Kč Investice do provozně nutného dlouhodobého majetku ,772 mil. Kč Investice do provozně nutného pracovního kapitálu ,11 mil. Kč FCCF 843,992 mil. Kč Odúročitel pro diskontní míru celkový zpoplatněný kapitál 9 412,2 mil. Kč - váhy položek kapitálu vlastní 33,44%, cizí 66,56% - výnos do doby splatnosti dluhopisů 5,47% - bankovní úvěry krátkodobé 4% - bankovní úvěry dlouhodobé 5,5% - průměrné náklady cizího kapitálu 4,4% - průměrné vážené náklady kapitálu celkem 11,6% - odúročitel pro diskontní míru 0,896 Diskontované FCCF 756,217 mil. Kč Pokračující hodnota Tempo růstu 3% Míra investic do DM a PK 44% Rentabilita investic netto 6,8% Parametrický vzorec ,632 mil. Kč Výnosové ocenění Současná hodnota 1.fáze 3 024,867 mil. Kč Současná hodnota 2.fáze 9 069,649 mil. Kč Provozní hodnota brutto ,516 mil. Kč Úročený cizí kapitál 6 265,1 mil. Kč Provozní hodnota netto 5 829,416 mil. Kč Pozn. Tato metoda byla zvolena kvůli její univerzálnosti a také protože je považována v praxi za nejpoužívanější. Nevýhodou této metody je, že oceňuje pouze majetek, který je zapojen do generování příjmů. Výsledná hodnota společnosti SSŽ, a.s. neobsahuje provozně nepotřebný majetek, jelikož

8 tento údaj je neznámý. Dá se předpokládat, že by tuto konečnou cenu rapidně navýšil, jelikož v současnosti lze celková aktiva odhadnout na 9,5 miliardy Kč. Několik hodnot je zprůměrováno za poslední 3 roky a některé musely být odhadnuty dle prozatímního vývoje firmy. Podnik lze považovat momentálně za finančně zdravý. Stavebnictví je sice v depresi vlivem finanční krize, ale SSŽ získalo několik strategických státních zakázek pro budoucí období. Vzhledem k padesátileté tradici a malému počtu přímých konkurentů, má tato společnost stabilní místo na trhu.

9 DATA ROOM PRO PROVEDENÍ DUE DILIGENCE Organizace a lidské zdroje: Základní informace o společnosti - Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, , internetové stránky Název firmy Stavby silnic a železnic, a.s. Obchodní adresa Národní 138/10Praha 1 - Nové Město Poštovní adresa Národní 138/ Praha 1 Telefon ( ) Fax URL - Seznam členů představenstva dozorčí rady a vrcholového managementu (ředitelů) - Profesní životopisy členů představenstva a vrcholového vedení (ředitelů) - Seznam akcionářů - pouze akcionáři vlastnící alespoň 3% akcií (poslední dostupné údaje z SCP) - Stručný popis společnosti včetně hlavních klíčových událostí v jejím vývoji; dokumenty týkající se změn základního kapitálu a akcií - Tabulka nebo blokový vývojový diagram: Vlastnická struktura (dceřiné společnosti) Organizační struktura - Organizační řád - Organizační struktura (podrobný seznam/tabulka systemizovaných pracovních míst) - Skutečný počet zaměstnanců, rozdělený podle organizačních jednotek až do úrovně n-2 - Podpisový řád Zaměstnanci - a) Historický počet zaměstnanců rozdělený do kategorií manažeři, THP a dělníci b) pracovníci rozdělení na stálý a částečný úvazek - Náklady na zaměstnance, rozdělené do kategorií manažeři, THP a dělníci, náklady na zaměstnanecké výhody - Fluktuace zaměstnanců (v procentech z celku) - Vlastnictví akcií či opcí managementem a jiné obchodní vztahy managementu se společnostmi (např. půjčky) - Popis schválených restrukturalizačních aktivit a předpokládané náklady na restrukturalizaci - (1) Kolektivní smlouvy, (2) Seznam odborů činných ve společnosti, (3) Písemná informace o stavu vyjednávání kolektivní smlouvy (zda se od nové kolektivní smlouvy očekávají jakékoli významné změny) - Pracovně správní spory - Bezpečnost práce - úrazovost, Responsible Care, Bezpečný podnik

10

11 Informace o obchodování společnosti na burze - Kopie veškeré podstatné korespondence s BCPP a KCP včetně materiálů pravidelně připravovaných pro BCCP a SCP, např. standardních výkazů a mimořádných požadavků - Kopie prospektů emitenta, nabídkových či jiných dokumentů vztahujících se k akciím či jiným cenným papírům (především k dluhopisům) za posledních 5 let Ochrana osobních údajů - Seznam všech databází, jež obsahují osobní údaje - Podrobnosti o všech smluvních ujednáních sjednaných mezi společností jako správcem os.údajů a zpracovateli os.údajů i naopak Strategie a obchod: Přehled strategické pozice - Kvalitativní shrnutí SWOT analýzy společnosti - Souhrnná tabulka: Obrat a celkové objemy prodeje za jednotlivé produkty - Obrat a celkové objemy prodeje podle klientů, podle měny - Analýza jednorázových (tj. neopakujících se) výnosů a nákladů - např. prodeje majetku, odstupné atd. - Analýza výnosů a nákladů z neprovozních / vedlejších činností - Seznam v současnosti vyčleněných základních aktivit (např. odpadové hospodářství, ostraha, údržba atd.) a aktivit, u nichž se už o budoucím vyčlenění rozhodlo - popis činnosti, rok vyčlenění Akvizice/odprodeje majetku (závazky a plány) - Přehled akvizic, fúzí, divestic a uzavření výrobních jednotek v minulosti - stručný popis, rok, kdy k události došlo - Popis rozhodnutých/schválených plánů na fúze, akvizice a odprodeje Finance a daně, právo: Systém a organizace účetnictví - Seznam auditorů společnosti - Popis manažerského informačního systému a účetního systému včetně popisu postupů/procesů, standardních výkazů a jejich frekvence - Kopie finančních politik Běžně dostupné interní dokumety - Kopie pravidel účtování (účetních postupů), pokud existují - Kopie nekonsolidovaných auditovaných závěrek podle IAS(IFRS)/CAS - IAS(IFRS) - Kopie neauditovaných finančních výkazů (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow) - Kopie měsíčních výkazů se začerněním citlivých informací - Strukturovaný seznam účetních středisek - číslo, popis - (1) Souhrnná tabulka: Souhrnný přehled záruk (osoba, předmět, částka a forma záruky), (2) V případě zvláštních podmínek i kopie ručitelské smlouvy/prohlášení - Kopie zprávy auditora pro představenstvo/akcionáře, jiné než zprávy uvedené ve výroční zprávě Správa majetku - Výpis z účetního systému: Hmotný investiční majetkek - Výpis z účetního systému: Nehmotný investiční majetek - Znalecké posudky o ocenění majetku - Plán oprav majetku - Agregovaná tabulka: Analýza zásob - Metodika ocenění zásob včetně tvorby opravných položek - Směrnice popisující proces inventarizace zásob a výsledky inventur - Přehled pomaluobrátkových a zastaralých zásob a tvorby opravné položky - Kopie čtvrtletní zprávy o pohledávkách se začerněnými jmény dlužníků mimo skupinu - Časová struktura pohledávek (celkový objem, z toho po splatnosti, z toho po splatnosti 1-30, 31-90, , , déle než rok) - Metodika tvorby opravných položek a skutečně vytvořené opravné položky

12 - Informace o postoupených pohledávkách, factoringu, pohledávkách o kterých jsou vedeny soudní spory - Tabulka zůstatků na bankovních účtech - Informace o omezení nakládání / vázanosti finančních prostředků (např. termínované účty atd.) - Seznam a písemná informace o stavu konkurzních řízení firem, za nimiž má společnost pohledávky - Přehled časového rozlišení - náklady a příjmy příštích období - Podstatný hmotný investiční majetek, který může být předmětem sporu Závazky - Tabulka: Přehled dlouhodobých závazků z obchodního styku (poskytovatel, částka, platební podmínky) - Souhrnný seznam leasingových smluv i kopie leasingových smluv - Popis podrozvahových závazků (částky, popis) - Písemný popis jakýchkoli dalších finančních závazků (prodej/zpětný pronájem, splátky atd.), které nejsou předmětem jiných bodů - Přehled rezerv tvořených společností a komentář k jejich úplnosti - Přehled dohadných položek pasivních a komentář k jejich úplnosti - Přehled zastaveného hmotného a nehmotného majetku Mimorozvahové položky a položky neuvedené v účetnictví - Seznam význačných možných plnění či závazků neuvedených v rozvaze či nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech - Seznam význačných aktiv neuvedených v rozvaze nebo nevedených v účetnictví, nepopsaných v jiných bodech Interní právní struktury - (1)Současný úplný výpis z obchodního rejstříku (2)Kopie všech podání, která zatím nebyla do obchodního rejstříku zapsána (3)Zakladatelská listina (4)Rozhodnutí rejstříkového soudu - Stanovy včetně změn - Kopie zápisů z jednání valné hromady, představenstva a dozorčí rady - Seznam - účast v dobrovolných organizacích Regulační rámec - Kopie licencí, živnostenských listů, schválení a povolení atd. vydaných příslušnými regulačními orgány - Kopie veškeré významné korespondence s regulačními orgány (českými i zahraničními) - Kopie rozhodnutí a významné korespondence týkající se probíhajících řízení o schvalení subvencí a státní pomoci ze strany ÚOHS Smluvní vztahy - Kopie smluv o spolupráci s jinými právnickými osobami - Kopie významných investičních smluv (o realizaci/výstavbě investic) - Kopie významných smluv na údržbu - Kopie významných smluv na nájem/pronájem nemovitostí - Kopie významných smluv na nájem/pronájem movitého majetku - Kopie významných smluv na prodej a zpětný pronájem - Kopie úvěrových smluv, se společností vystupující jako dlužník i věřitel (půjčky, záruky, směnky) - Seznam smluv o derivátech a kopie smluv o derivátech (finanční, komoditní) - Kopie pojistných smluv - Písemné shrnutí současných jednání, která mohou vyústit ve významné smlouvy nebo změny ve smlouvách - Kopie, případně shrnutí ostatních smluv týkajících se hlavních a ostatních podnikatelských činností - Seznam nevyřízených pojistných nároků Právní spory - Kopie nejnovějších právních prohlášení zaslaná auditorům společnosti - Souhrn právních případů (úplné informace budou poskytnuty na žádost investorů)

13 - Seznam porušení zákona, jiného právního předpisu či smlouvy společeností, či prohlášení o jejich absenci - Stručný popis standardně používaných záručních ujednání a informace o způsobu řešení reklamací; informace o počtu a předpokládané hodnotě v současnosti řešených reklamací; veškerá korespondence týkající se uplatňovaných nároků či sankcí vůči společnosti pro porušení smluvních povinností, u nichž výše nároku převyšuje 1 mil. Kč Technologie a životní prostředí: Technologie Pro SSŽ, člena skupiny VINCI, je výzkum a vývoj nových technologií hnacím motorem rozvoje společnosti, prostředkem k naplnění potřeb a požadavků klientů a nástrojem ke zvyšování bezpečnosti řidičů a uživatelů cest. Speciální materiály a technologie, které SSŽ vyvinuly a používají při výstavbě a rekonstrukci silniční sítě v České republice, nejen zlepšují jízdní vlastnosti komunikací, ale také prodlužují jejich životnost. Díky výzkumným pracovištím v rámci skupiny VINCI, kam patří i Centrální laboratoř SSŽ, se společnost podílí na vývoji, srovnávání a testování nových materiálů a výrobních postupů. Široké zázemí špičkových výzkumných středisek ve Francii, Německu, Španělsku a Kanadě a úspěšné aplikace několika zásadních novinek v posledních letech tak dělají ze SSŽ jednu z nejinovativnějších a technologicky nejvyspělejších stavebních společností ve střední Evropě. Technický přehled - Obecný popis zařízení/majetku včetně využití, vlastnictví, stáří, velikosti/kapacit VČO - Východočeská obalovna, s.r.o., CZ, Kutnohorská č.p. 227, 50004, Hradec Králové - Plačice, IČ: , Podíl %: OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o., CZ, Borušov čp. 1, 57101, Moravská Třebová 1, IČ: , Podíl %: GJW Praha spol. s r.o., CZ, Mezitraťová 137, Praha 9 - Hloubětín, IČ: , Podíl %: SILNICE BRNO,spol. s r.o., CZ, Vídeňská 104, Brno, IČ: , Podíl %: OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o., CZ, Letkov 171, 32600, Plzeň, IČ: , Podíl %: EUROVIA Lom Jakubčovice, s.r.o., CZ, Vítkovská 40, 74236, Jakubčovice nad Odrou, IČ: , Podíl %: Jihočeská obalovna, spol. s r.o., CZ, Planá čp.76, 37001, České Budějovice, IČ: , Podíl %: Liberecká obalovna, s.r.o., CZ, Hrádecká 247, 46001, Liberec 33 - Machnín, IČ: , Podíl %: SILASFALT s.r.o., CZ, Štěpaňákova 693/14, 71900, Ostrava - Kunčice, IČ: , Podíl %: FORMANSERVIS,s.r.o., CZ, K Hájům 946, 15500, Praha 5 - Stodůlky, IČ: , Podíl %: Stavba železnic s.r.o. v likvidaci, CZ, Sušilova 1528, 50150, Hradec Králové, IČ: , Podíl %: Silnice a vlečky Zlín, a.s., CZ, Zarámí 4077, Zlín, IČ: , Podíl %: Historické, současné a plánované kapacity výrobních uzlů a linek - Plány expanze výrobních jednotek (jak v již využívaných lokalitách nebo na zelené louce) - Přehled a ocenění nevyužívaných stálých aktiv - Podrobné údaje o nepoužívaných či volných pozemků/zařízení podle lokality a segmentu činnosti/dceřiné společnosti - Možnosti/meze využití - Plány výstavby/investic/odprodejů (současné a dlouhodobá předpověď) SSŽ vzostl zisk Skupina SSŽ vykázala r čisý zisk 799 mil. Kč, což je meziroční růst o 3 %, obrat klesl o 0,2 mld. na 19,3 mld. Kč. Na výsledcích se podepsal i fakt, že stát r nevypisoval klíčové tendry na dopravní stavby, od listopadu 2007 však firma opět zaznamenala růst zakázek Letiště zvýší kapacitu Stavby silnic a železnic několikanásobně rozšíří kapacity mezinárodního letiště v Karlových Varech. Vznikne nový odbavovací terminál v hodnotě 98,1 mil. Kč, které investuje vlastník letiště - Karlovarský kraj. 85 % investice chce získat z dotací, 7,5 % dostane od státu a zbytek zaplatí ze svého. V polovině

14 března bude uvedena do provozu nová odbavovací hala, která s novým terminálem vytvoří moderní komplex. Nová budova ukončí práce na modernizaci letiště. Po dokončení stavby bude letiště schopno odbavit až půl milionu cestujících ročně, což je 8 x více než nyní Stát uzavřel smlouvu se SSŽ ŘSD ČR a firma SSŽ uzavřely smlouvu o výstavbě posledního úseku dálnice D8 z Prahy na Drážďany v hodnotě 11 mld. Kč. V roce 2010 by tak cesta z Prahy do Berlína měla trvat tři hodiny. Začátek stavby byl několikrát odložen kvůli protestu ekologických sdružení - úsek totiž vede přes CHKO České středohoří. Ministerstvo dopravy bude požadovat, aby ekologická sdružení za podle něj zbytečné průtahy do budoucna státu zaplatila Firmy zvítězily v tendru Metrostav a SSŽ v konsorciu zvítězily v tendru na stavbu úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi. Úsek prochází CHKO České středohoří SSŽ s novým ředitelem Spol. Stavby silnic a železnic jmenovala k generálním ředitelem Martina Borovku, dosud výkonného ředitele firmy Borovka povede SSŽ Martin Borovka, dosud výkonný ředitel spol. SSŽ, se od stane jejím generálním ředitelem. Ve funkci vystřídá Bořivoje Kačenu, jenž firmu vedl 18 let. Ten ale ve firmě zůstane ve funkci předsedy představenstva, kde bude mít na starosti strategické řízení, rozvoj a expanzi firmy. - Systémy a politika zajištění kvality Laboratoře SSŽ Výzkumná střediska SSŽ zajišťují laboratorní, kontrolní a poradenskou činnost v oboru pozemních komunikací. Participují na vývojových programech skupiny VINCI, evropských a národních výzkumných projektech, spolupracují také s vysokými školami, státní správou a profesními organizacemi působícími v oboru pozemních komunikací. V letech se specialisté SSŽ podíleli na řešení evropského výzkumného úkolu SCORE (Superior Cold Recycling) věnovanému recyklaci za studena. Díky tomu získaly SSŽ v této oblasti nejnovější poznatky o této technologii a mohla je začít prakticky využívat. Laboratoře SSŽ provádějí: zkoušky podle metod EN, ČSN a rezortních předpisů technologické zkoušky in situ (přímo na místě) výzkum působení studených i teplých technologií při zpracování kameniva, zemin, betonů, asfaltu a asfaltových směsí průkazní zkoušky pro asfaltové směsi, zemní stabilizace, minerální betony a kameniva zajištění technologického dohledu na stavbách posudky v oboru zkoušení a diagnostiky staveb Laboratoře jsou vybaveny špičkovou technikou zejména pro zkoušení asfaltových pojiv, emulzí a směsí. Disponují také speciálním zařízením na výrobu emulzí, což umožňuje průběžně vyvíjet a testovat jejich nové druhy. Technologickou úroveň potvrdilo osvědčení o akreditaci, které Český institut pro akreditaci udělil dvěma laboratořím SSŽ v roce SSŽ provozují celkem 24 laboratoří, dvě akreditované a 22 provozních se základní způsobilostí. Laboratoře SSŽ jsou akreditovány pro následující zkoušky: kamenivo: zrnitost, objemová hmotnost, nasákavost, tvarový index, mrazuvzdornost, trvanlivost, kvalita jemných částic MM, odolnost proti drcení LA, odolnost proti otěru Micro- Deval, zkouška varem na rozpadavost čediče asfalty: penetrace, bod měknutí, bod lámavosti, přilnavost ke kamenivu, stárnutí pojiva RTFOT, delta KK, asfaltové číslo asfaltem obalované směsi: komplexní Marshallova zkouška, extrakce (zrnitost a obsah pojiva), zkoušky na vývrtech míra zhutnění, tloušťka vrstvy, mezerovitost, odolnost asfaltových směsí proti tvorbě trvalých deformací (tzv. malé a velké kolo podle EN) emulze: skladovací stabilita, doba výtoku, obsah asfaltu, viskozita, štěpitelnost, obsah pojiva, přilnavost

15 studené emulzní směsi: doba štěpení a konsolidace konstrukce asfaltových vozovek: přilnavost vrstev k podkladu, pevnost povrchových vrstev v tahu zeminy: vlhkost, zrnitost, zhutnitelnost PS a PM, objemová hmotnost in situ, zkoušky meze plasticity a tekutosti, statická zatěžovací zkouška, stanovení únosnosti CBR, ekvivalent písku, relativní ulehlost beton: pevnost v tlaku, tvrdoměrné zkoušky (Schmidtovým kladívkem), objemová hmotnost, odolnost proti působení vody a CH.R.L., odolnost nátěrových systémů proti působení vody a CH.R.L., konzistence sednutím, rozlitím, obsah vzduchu v čerstvém betonu, stanovení průsaku tlakovou vodou, zkoušky na vývrtech vzorkování: zemin, kameniva asfaltů a jeho směsí, čerstvého betonu - Seznam probíhajících projektů Přehled životního prostředí - Přehled rezerv a opravných položek na životní prostředí - Hlavní oblasti obav vedení a známé ekologické problémy - Poskytnutá podpora ekologických závazků a investiční náklady - Zprávy z ekologických průzkumů/auditů životního prostředí - Zprávy týkající se ekologických problémů (např. protokoly o nehodách/poruchách) - Oznámení veřejným úřadům a korespondence s nimi - Rozsah investic relevantních pro životní prostředí během posledních pěti let - Plnění všech stávajících a očekávaných norem v oblasti životního prostředí cílovou společností - Údržba zařízení a revizní plány s ohledem na životní prostředí - Zprávy o zbytkových odpadech/hygieně - Návrh z registru zbytkových odpadů - Odběr vzorků a analýza půdy, vzduchu a podzemní vody, zvláště v kritických lokalitách - Ověření materiálů/určení vhodnosti u míst plnění - Seznam provozních pokynů nebo používaných nebezpečných materiálů - Registr nebezpečných materiálů - Seznam hořlavých kapalin (místa, množství, použití) - Existuje soustavné odpadové hospodářství? - Analýza bilance likvidace odpadů atd. - Jsou k dispozici potvrzení o likvidaci a krycí listy? - Odhad nákladů týkajících se pravděpodobných změn - Průběžné změny odhadu celkových nákladů na opravy, dosavadní vývoj těchto nákladů

16 HODNOCENÍ RIZIK Největší rizika, které firmě hrozí vyplývají ze: - změny vlastního kapitálu, - změny cizího kapitálu, - změny provozního výsledku hospodaření a - ze změny daňové sazby. Tyto rizika je zapotřebí vyjádřit pro vyjádření použiji metodu EVA. Metoda EVA je v podstatě nástroj, který kombinuje výsledek hospodaření s velikostí rizika, které je spojeno s dosahováním tohoto výsledku. Tento způsob hodnocení se používá, jelikož zohledňuje rizika (obchodní i finanční) a spolu s tím i výnosové požadavky investorů a neopomíjí časovou hodnotu peněz. Ostatní rizika: - konkurence sníží ceny - konkurence přijde na trh s něčím revolučním - zhoršení dodavatelských vztahů - ztráta pověsti Tyto ostatní rizika lze odstranit nebo jim předcházet pomocí kvalitního marketingu, managementu a férovým chováním s investory a subdodavateli. Nebudu je oceňovat, jelikož jsou ovlivnitelné top manažery a vyplývají z neustálého sebezdokonalování, které v dnešní době je u podniků považováno za samozřejmost. Vstupní údaje snížení vlastního kapitálu o 15% Vlastní kapitál (VK) ,00 Cizí úročený kapitál (CK) ,00 NOA (VK+CK) ,00 Změna vlastního kapitálu Provozní výsledek hospodaření (NOPBT) ,00 Nákladové úroky ,00 VH z běžné činnosti před daní ,00 Daňová sazba (d) 21% Náklady cizího kapitálu před daní (n CK ) 4% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené (n VK(n) ) 8% EVA APV NOPAT ,00 Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 8% EVA ,00 MVA ,00 H b nezadlužená ,00 Daňový štít z úroků ,00 H b (hodnota podniku jako celku) ,00 H n (hodnota vlastního kapitálu) ,00 Při snížení podílu vlastního kapitálu o 15% se toto nepromítne do hodnoty podniku resp. promítne se minimálně (rozdíl může být způsoben ne zcela přesným oceněním společnosti metodou DCF). Vstupní údaje snížení cizího kapitálu o 10%

17 Vlastní kapitál (VK) Cizí úročený kapitál (CK) ,00 NOA (VK+CK) ,00 Změna cizího kapitálu Provozní výsledek hospodaření (NOPBT) ,00 Nákladové úroky ,00 VH z běžné činnosti před daní ,00 Daňová sazba (d) 21% Náklady cizího kapitálu před daní (n CK ) 4% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené (n VK(n) ) 8% EVA APV NOPAT ,00 Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 8% EVA ,00 MVA ,00 H b nezadlužená ,00 Daňový štít z úroků ,00 H b (hodnota podniku jako celku) ,00 H n (hodnota vlastního kapitálu) ,00 Při snížení podílu cizího kapitálu o 10% klesne hodnota celého podniku o 131,6 mil.kč, což představuje pokles ceny o 1,09%. Tento pokles je způsoben menším daňovým štítem vyplývajícím z většího daňového zatížení podniku. Vstupní údaje snížení provozního výsledku hospodaření o 10% Vlastní kapitál (VK) Cizí úročený kapitál (CK) ,00 NOA (VK+CK) ,00 Provozní výsledek hospodaření (NOPBT) ,00 Nákladové úroky ,00 VH z běžné činnosti před daní ,00 Daňová sazba (d) 21% Náklady cizího kapitálu před daní (n CK ) 4% Náklady vlastního kapitálu nezadlužené (n VK(n) ) 8% Změna provozního výsledku hospodaření EVA APV NOPAT ,00 Náklady vlastního kapitálu nezadlužené 8% EVA ,00 MVA ,00 H b nezadlužená ,00 Daňový štít z úroků ,00 H b (hodnota podniku jako celku) ,00 H n (hodnota vlastního kapitálu) ,00

Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky

Písemný popis: Plné jméno a právní forma společnosti, sídlo, adresa, telefonní číslo, fax, e-mail, internetové stránky NUMBER DOCUMENT TO BE INCLUDED INTO THE DATA ROOM DOKUMENTY K DODÁNÍ DO DATA ROOM A ORGANIZACE, LIDSKÉ ZDROJE A INFORMATIKA A 1 Základní informace o společnosti A 1 1 Written description: Full name and

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.

Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc. Posudek č. 1104/07 ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost Objednatel: Obchodní společnost WEST BROKERS, a.s. Plzeň, Slovanská 100, PSČ 326 00, IČ: 64832341, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok

Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok Zpráva akciové společnosti PARAMO za rok 2000 Poslání společnosti Firemní strategie počítá s udržením podílu v prodeji motorové nafty, mazacích olejů a asfaltů na trhu České republiky a s rozšiřováním

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Dalkia Česká republika, a. s.

Dalkia Česká republika, a. s. Dalkia Česká republika, a. s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,24 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 1.000.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní lhůty splatné v roce 2015

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007. TOMA, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007-1- OBSAH ÚVOD... 3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI... 5 B. ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU... 7 C. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH... 9 D. ÚDAJE O ČINNOSTI... 12 E. ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více