Unikátní křižovatka otevřena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unikátní křižovatka otevřena"

Transkript

1 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR číslo 12 / prosinec 2009 ročník 8 cena 15 Kč Kniha nejlepších turistických nabídek Jednou se budeme muset podělit o bohatství celé zeměkoule, říká Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje ROZHOVOR, strana 7 Za trvale se zvyšujícím množstvím vytříděných odpadů je dlouhodobá spolupráce všech zúčastněných, tvrdí náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha KOMENTÁŘ, strana 2 Unikátní křižovatka otevřena KOMENTÁŘ Prezentace strana 10 INZERCE KOMENTÁŘ. Vážené soudružky a soudruzi, rád bych vás Těmito slovy přivítal šéf ČSSD Jiří Paroubek hosty kongresu evropských socialistů u nás v Praze. Taky jste se, alespoň někteří, trochu lekli? Nebo alespoň zostražitěli? Nemůžu si pomoct, ale v podstatě to hezké a svým významem veskrze pozitivní substantivum na mě dodnes působí jako červený hadr na býka. Jak říkala babička, je to ve mně jako v koze. Škoda. Už asi do smrti budu mít to oslovení spojené s deformovanou komunistickou ideologií, nikoli s demokratickou levicovou stranou, kolébkou intelektuálů. Tohoto precedentního přístupu se nezbavím. Nepomůže mi nic, ani když se našim senátorům podaří, že se Komunistická strana Čech a Moravy přejmenuje a její protagonisté se zřeknou idejí marxismu-leninismu. Proto bych, zejména po dvaceti letech svobody, netlačila tolik na pilu. Nevnímejte to ale, prosím, jako výzvu k sebemenší rezignaci na nápravu věcí veřejných ani jako projev nějaké mé senzitivity, nedej bože, senility. Jen si myslím, že jsou zkrátka věci, které se musejí odžít. A protože se blíží třetí adventní neděle, sluší se popřát poklidné prožití svátků vánočních, šťastný a úspěšný celý příští rok, a především pevné zdraví. Jarmila Kudláčková, šéfredaktorka Svými parametry v zemi unikátní křižovatka byla otevřena u Opatovic nad Labem. Mimoúrovňové křížení, jehož slavnostního otevření se kromě představitelů samospráv zúčastnil i ministr dopravy Gustáv Slamečka, šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Jaroslav Krauter či ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfréd Brunclík, spojí budoucí rychlostní komunikaci R35 se silnicí I/37 a zároveň s dálnicí D11. Křižovatka ještě získá třetí patro. Dosud bylo proinvestováno zhruba 1,7 mld. korun, celkové náklady dosáhou tří miliard. foto: Miloš Spáčil Jsme mistry Evropy v třídění V roce 2008 bylo v České republice vyprodukováno celkem 25,9 milionu tun odpadu. Značnou část z toho tvoří odpady, které lze zrecyklovat, a krajské samosprávy mají za úkol správnému třídění pomoci. Vytvářejí proto strategie s jednoduchým cílem: Maximálně informovat občany a vhodným přístupem je motivovat k lepšímu třídění odpadu. A to nejen toho běžného, ale také toho nebezpečného, který mnohdy plní skládky, ačkoliv by tam neměl co dělat. Češi jsou jednou z nejlepších zemí v oblasti třídění odpadů. Podle údajů společnosti EKO-KOM vytřídil každý Čech loni v průměru 53,1 kilogramu odpadu. V porovnání s rokem 2007 jde o desetiprocentní nárůst. Česká republika se tak přidala k zemím s nejlepšími výsledky v této oblasti. V třídění plastů je Česko dokonce nejlepší. Ve sběru plastů jsme první v Evropské unii před Německem, sdělila mluvčí společnosti EKO-KOM Šárka Nováková. Dobré výsledky jsou přitom zčásti odkazem minulosti. Češi jsou totiž na třídění odpadu zvyklí daleko více než obyvatelé Regionální tratě budou i nadále obsluhovat České dráhy Provoz na regionálních železničních tratích budou mít po dobu příštích deseti let na starost téměř výlučně České dráhy. Zástupci jednotlivých krajských samospráv už totiž podepsali nové smlouvy s tímto monopolním železničním podnikem a tím tak stvrdili dlouho avizovanou strategii, že tuto zakázku přiklepnou Českým drahám i bez vyhlášení tendru. A to se nelíbí konkurenci Českých drah a v některých případech i regionální opozici. S jednou výjimkou tak České dráhy ovládly všechny regionální tratě. Spoje v krajích budou dráhy zajišťovat až do prosince roku Součástí schválené a podepsané smlouvy je výrazná obnova jiných zemí. Sklo a papír se u nás začalo třídit už před padesáti lety. Za tímto úspěchem ovšem stojí i usilovná práce samospráv a ekologických organizací. Během posledních několika let se totiž v médiích objevila celá řada informačních kampaní a popularizačních akcí, které přibližují správné třídění lidem i podnikům. NEJVÍC SE TŘÍDÍ V PARDUBICKÉM KRAJI A jaká jsou konkrétní čísla jednotlivých krajů za loňský rok? Nejlépe si vede Pardubický kraj. V roce 2008 vozového parku na regionálních tratích a také možnost postupného otvírání regionálních tratí případné soutěži dopravců, prohlásil mluvčí Jan Chmelíček za Jihomoravský kraj. tam jeden občan vytřídil v průměru 76,4 kilogramu odpadu. Už před více než pěti lety tam vzniklo Regionální odpadové centrum, které má mimo jiné na starost poradenství při zpracovávání plánů odpadového hospodářství obcí a firem, spolupráci s firmami, které mají třídění a jeho popularizaci na starosti. Je také organizátorem projektu, který se zaměřuje na zkvalitňování správného třídění. V rámci něj probíhá systematická komunikační kampaň doplňující celostátní kampaň EKO-KOMu. V nejúspěšnějším kraji je do třídění obalů zapojeno 406 obcí z celkového počtu 451 a třídění pomáhá i informační kampaň, jejíž součástí jsou semináře, kulturní akce a soutěže. Kraj například vyhlašuje soutěž O perníkovou popelnici, kde města a obce Pardubického kraje, které jsou posouzeny jako nejúspěšnější, obdrží finanční podporu a symbolickou perníkovou popelnici, řekl Krajským novinám radní pro oblast životního prostředí Václav Kroutil. Vedle již zmíněné soutěže připravujeme také Odpadářské dny a semináře s tématikou odpadů pro obce a města všech velikostí. Velmi dobře si stojí také kraje Liberecký, Olomoucký či Královéhradecký. Naopak na chvostu je v současnosti kraj Jihomoravský, kde jeden občan vytřídil v průměru pouze 38 kilogramů odpadu. A přes neoddiskutovatelnou snahu kraje, podpořit projekty měst a obcí svými dotacemi, lze očekávat, že během příštího roku poroste toto číslo pomaleji. Na příští rok jsou v mém rezortu prioritou dotace do kanálů, čističek odpadních vod a dalších oblastí. Dotační program odpadového hospodářství byl snížen o pět milionů korun. I to je však úspěch, neboť jsme vážně přemýšleli i o jeho úplném zrušení, řekl Krajským novinám radní Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí Ivo Polák. (pokračování na straně 2) Do roku 2019 by si díky této zakázce měly České dráhy přijít na zhruba 80 miliard korun. České dráhy nabídly krajům zajištění základní dopravní obslužnosti v rozsahu 81,5 milionu vlakových kilometrů. Za to nám kraje v příštím roce zaplatí 7,974 miliardy korun (z toho 2,7 mld. je příspěvek státu). Za celých deset let lze tedy odhadnout, že kraje zaplatí za zajištění vlakové dopravy cca 80 miliard korun, uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek. Zásadním bodem smlouvy je přitom fakt, že velká část finančních prostředků, které České dráhy obdrží, musí jít do modernizace a nákupu nových vlakových souprav. České dráhy uvítaly dohodu státu a krajů na vytvoření modelu dofinancování regionální dopravy. V případě, že kraje uzavřou s Českými drahami tyto dlouhodobé smlouvy, mohou využít nabídky ČD, které se zavázaly veškeré finanční prostředky z odpisů a realizovaného zisku reinvestovat do nákupu a modernizace vozidel. (pokračování na straně 19) Jan Dusík, ministr životního prostředí Drtivá většina lidí je ochotna svůj odpad třídit. Svědčí o tom vysoká úroveň třídění v obcích s funkčním systémem sběrných nádob a dvorů, dotřiďovacích linek a zpracovatelských kapacit. S budováním systémů pomáhají dotace z MŽP, na provoz přispívá obalový průmysl prostřednictvím autorizované společnosti EKO-KOM. Vytříděný odpad v mnoha výrobách nahrazuje suroviny, které by jinak bylo nutné těžit z přírody nebo dovážet s mnoha negativními důsledky. Obce a kraje, které se o zajištění recyklačních služeb pro své občany starají nejlépe, charakterizuje promyšlený, dlouhodobý postup. Šanci na zlepšení přitom mají všichni. Řada materiálů se zatím třídí minimálně (nápojové kartony) nebo téměř vůbec (hliníkové plechovky). Velké možnosti jsou v budoucím třídění bioodpadu pro kompostárny a bioplynové stanice, tvoří totiž až polovinu všech domácích odpadků. Pomáhat musí i stát, především s odbytem recyklovaných výrobků a surovin. Proto MŽP prosadilo, aby u státem budovaných dálnic a železnic byl na protihlukové stěny využíván recyklovaný plast. Díky poslední novele zákona o odpadech mohou zase lidé odevzdávat baterie a akumulátory prakticky ve všech obchodech, kde se prodávají. Podobné usnadnění prosazujeme u elektrošrotu a dalších výrobků. Recyklace je zatím stále nejdražším způsobem nakládání s odpadem. Se Svazem měst a obcí, Asociací krajů, Hospodářskou komorou a dalšími aktéry odpadového hospodářství jsme se proto shodli, že je nutné více zatížit vyhazování odpadů na skládky a všechny takto získané prostředky vracet zpět do odpadového hospodářství obcí a krajů. Příslušný zákon hodláme předložit ještě této vládě, do poloviny roku INZERCE Věcně o Evropě

2 2 KN prosinec 2009 Jsme mistry Evropy v třídění (pokračování ze strany 1) SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVEK Zásadním systémem, který pomáhá financovat většinu projektů v oblasti třídění odpadu je systém EKO-KOM. Z pověření ministerstva životního prostředí zajišťuje společnost především plnění povinností zpětného odběru a následné využití odpadů z obalů v městech a obcích. EKO-KOM se tak podílí zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. A při této činnosti musí samozřejmě úzce spolupracovat s kraji. Tento systém u nás byl zaveden na základě zkušeností z jiných evropských zemí. Takové systémy tam jsou pevnou součástí integrovaných systémů nakládání s odpady, které se u nás ve většině krajů teprve připravují. V příštím roce chce kraj zahájit nový Integrovaný systém nakládání s odpady. Ten má vyřešit kromě třídění například také problematiku kompostování či odpadu, který už nelze recyklovat a dosud se ukládal pouze na skládky, řekl například radní Zdeněk Ryšavý z kraje Vysočina. Výsledky práce společnosti EKO- -KOM jsou vidět především v stoupajících číslech, která vyjadřují, kolik třídí jednotlivé domácnosti. Komunikační kampaň EKO-KOMu odstartovala v roce 2003 a od té doby byla podpořena celou řadou kulturních a soutěžních akcí, v čele se soutěží O křišťálovou popelnici, která každoročně představuje KOMENTÁŘE nejlépe třídící obce a města. Úspěchy ukazuje i jiný ukazatel. Podle údajů EKO-KOMu uvedlo na konci loňského roku 69 procent obyvatel ČR, že se soustavně věnuje třídění odpadů. Druhým podnikem, který má v podstatě stejný účel jako EKO- -KOM, je společnost Asekol. Tato nezisková společnost se ovšem zaměřuje na elektroodpady, kterých v posledních letech extrémně přibývá a činnost společnosti tak nabývá na důležitosti. Uvědomují si to i kraje. Ve spolupráci s firmou Asekol jsme byli v loňském roce vůbec nejlepším krajem, pochlubil se radní Vysočiny. Také Asekol nabízí řadu projektů, které se postupně zapisují do podvědomí veřejnosti. Jedenáct českých měst letos navštívila například kampaň Šrotonátor, která si klade za cíl vysvětlit lidem, proč je důležité vracet vysloužilé elektrospotřebiče a zářivky do sběrných dvorů namísto vyhazování do popelnic. STRATEGIE V REGIONECH JSOU VESKRZE PODOBNÉ Strategie na podporu třídění odpadů se v jednotlivých krajích příliš neliší. Skládají se prakticky ze dvou částí. Tou první je dotační podpora projektům jednotlivých obcí a měst. Spolufinancování těchto projektů kraji je často jediná možnost, jak zlepšit situaci v konkrétních oblastech. Z peněz se nakupují kontejnery, staví a opravují se sběrné dvory a recyklační linky a pořádají se kulturní akce. Druhou částí strategie jsou samotné projekty kraje. Nejčastěji se jedná o popularizační projekty, tedy různé soutěže, kulturní a populárně- -vzdělávací akce. Patří sem ovšem i vzdělávací semináře a konference na dané téma. Tyto akce kraje podporují různorodými informačními kampaněmi. K nim využívají především na třídění zaměřené internetové stránky. Soutěží a akcí, které se v krajích konají, lze zmínit celou řadu. Mohou to být například regionální obdoby soutěže O křišťálovou popelnici, kdy kraje hodnotí jednotlivé obce a města a porovnávají úspěšnost jejich třídění. Z těch posledních informačních akcí lze zmínit například tu ve Středočeském kraji. Od září až do listopadu se tu konaly tzv. Odpadové olympiády pro děti v Příbrami, Nymburku a Mladé Boleslavi. Informační kampaň podporovaly soutěže pro školáky či speciální balíčky k tematice, obsahující plakáty, informační tabule a CD s propagačním spotem. V podstatě stejná kampaň se na podzim konala i v dalších krajích. V tom Jihočeském po náměstích putoval obří kontejner a lidé také dostávali tematické balíčky. Kterých akcí se dále zúčastňuje Jihočeský kraj, vyjmenoval radní za životní prostředí Karel Vlasák. Jihočeský kraj se pohybuje v separaci odpadů na celorepublikovém průměru, proto se snažíme lidi do třídění zapojit ještě šířeji. Letošní kampaň pracuje se slogany Má to smysl, třiďte odpad a třiďte správně, dále Recyklace k snídani a Česká republika patří v oblasti třídění odpadů na špici v Evropě. Průměrně se tady na hlavu ročně vytřídí více než padesát kilogramů odpadu. Nejvíce třídí obyvatelé Pardubického kraje, tady je to na jednoho občana za rok kolem 76 kilogramů. ilustrační foto: archiv KN Děkujeme, že třídíte. Navazujeme na podobné kampaně z dřívějších let. Do třídění se ve většině krajů zapojilo už přes osmdesát nebo devadesát procent obcí. CELKOVÉ NÁKLADY JDOU DO MILIARD Do roku 2020 u nás musí dojít ke snížení ukládání odpadů na skládky o 25 procent. Prozatím se zdá, že tento závazek splníme, nicméně nejde to samozřejmě bez peněz. Náklady na svoz a recyklaci odpadů jdou v České republice už do miliard korun. Náklady na propagaci a podporu třídění jsou samozřejmě daleko menší. Každý kraj má na tuto oblast vyhrazeno několik milionů korun ročně. Kvůli ekonomické krizi se v příštím roce finance na tuto oblast sníží. V letošním roce šlo na projekty v rámci spolupráce s firmou EKO-KOM asi 6,5 milionu korun, řekl za Vysočinu radní Zdeněk Ryšavý. Z toho kraj zaplatil kolem dvou milionů. V příštím roce má být, především kvůli dopadům finanční krize, tato částka snížena zhruba o deset procent. V třídění se velmi rychle zlepšuje také hlavní město. V Praze dosáhly celkové náklady na svoz separovaného odpadu v letošním roce zhruba 246 milionů korun. Za třídění odpadu dostala Praha odměnu od společnosti EKO-KOM více než 32 miliony korun za první čtvrtletí letošního roku. Přestože Praha produkuje díky vysoké koncentraci obyvatel velké množství komunálního odpadu, daří se městu tento odpad stále lépe třídit. K podpoře třídění přispívá i zavedený komplexní systém nakládání s komunálním odpadem, jehož součástí je motivační způsob vybírání poplatku za komunální odpad. Občan hradí pouze vyprodukovaný směsný komunální odpad, který nevytřídí, uvedl radní pro oblast životního prostředí Petr Štěpánek. Filip Appl Česká republika je vázána mnoha směrnicemi Evropského společenství, např. směrnicí o obalech a obalových výrobcích nebo směrnicí o odpadech a dalšími předpisy Evropského společenství, určenými přednostně k zajištění ochrany přírody nebo lidského zdraví. Povinnosti vyplývající z evropských směrnic a cílených k ochraně životního prostředí přejala Česká republika zejména pomocí zákona o odpadech, zákona o obalech a jejich prováděcích právních předpisů. Asi nejdůležitějším z těchto předpisů, který má přímý vztah k třídění odpadů, je Plán odpadového hospodářství České republiky. Plán odpadového hospodářství obsahuje cíle, kterých jsme se jako Česká republika zavázali dosáhnout. Pod těmito cíli si můžeme představit jak nehmatatelné strategické cíle, jakými může být snižování měrné produkce odpadů bez závislosti na ekonomickém růstu, náhrada primárních přírodních zdrojů odpady a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady, tak zásady a cíle konkrétní, pokrývající celou oblast nakládání s odpady v České republice. Jsou to právě konkrétní zásady a cíle Plánu odpadového hospodářství stanovené pro oblasti podílu recyklovaných odpadů a pro ukládání odpadů na skládkách, bez kterých bychom se bez účinného třídění zejména komunálních odpadů u jejich prvotních původců, tedy nás všech, neobešli. Třídění odpadů však sehrává důležitou roli i u jiných zásad, např. zásad pro nakládání s nebezpečnými odpady. Plán odpadového hospodářství České republiky je převzat všemi kraji, které vypracovaly v souladu s plánem národním plány odpadového hospodářství krajů, a i kraje se pomocí těchto cílů zasazují o rozvoj třídění, které je hlavním nástrojem zejména pro zvyšování materiálového využití u komunálních odpadů. Pouze kvalitně vytříděné odpady je možné materiálově využít bez nepřiměřených ekonomických nákladů, které by prodražily celý systém odpadového hospodářství nad únosnou mez. Třídění, recyklaci a využívání odpadů i rozvoj systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady proto ministerstvo podporuje zejména pomocí Operačního programu životního prostředí. Podporu z technické asistence je pak možné čerpat i na školení a osvětové programy s touto činností související. Za trvale se zvyšujícím množstvím vytříděných a materiálově využitých odpadů je proto nutno hledat důslednou a dlouhodobou spolupráci všech zúčastněných. Nejen institucí na celostátní úrovni a krajů jako nositelů regionální politiky nakládání s odpady, ale zejména obcí, které zodpovídají za místní systémy sběru a nakládání s odpady a za jejich financování. Účinně rovněž spolupracuje průmysl, zejména prostřednictvím autorizované obalové společnosti či provozovatelů kolektivních systémů, odpadů ať už se jedná o obalové odpady, elektroodpad, baterie a akumulátory. Karel Bláha, náměstek ministra životního prostředí Je to již deset let, kdy začala spolupráce obalového průmyslu a obcí na rozvoji tříděného sběru a využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky. V té době byl obalový průmysl první, který v českých podmínkách začal uplatňovat svou zodpovědnost za výrobky, které dosloužily a staly se odpadem. Zpětný odběr a využití odpadů z obalů začal obalový průmysl realizovat od roku 1999 na dobrovolné bázi. V té době také zástupci průmyslu založili systém EKO- -KOM, který rozvíjel aktivity vedoucí k plnění závazku zajištění zpětného odběru a využití obalů. Od roku 2002 už byly povinnosti obalového průmyslu, týkající se zpětného odběru a využití odpadů z obalů, zakotveny do samostatné právní úpravy, zákona o obalech. Hlavními partnery pro rozvoj systému se již na počátku staly obce, což bylo strategické rozhodnutí. O tomto faktu hovoří i současné výsledky ČR ve srovnání s ostatními evropskými státy, kdy se ČR pohybuje na předních místech v míře využití obalových odpadů. Spolupráce obalového průmyslu a obcí dlouhodobě napomáhá oběma partnerům plnit své legislativní povinnosti, průmyslu zákon o obalech a obcím povinnost třídění, vyplývající ze zákona o odpadech. V roce 2003 byla zahájena spolupráce s kraji, které se staly významným činitelem v oblasti plánování a řízení odpadového hospodářství. V krajských plánech odpadového hospodářství jsou zakotveny cíle pro sběr, recyklaci a využití komunálních odpadů, a to včetně jejich obalové složky, a rovněž cíle zaměřené na zvýšení aktivní účasti obyvatel na tříděném sběru a využití odpadů. Cíle autorizované obalové společnosti, kterou se EKO-KOM, a.s. v roce 2002 stala, jsou totožné s cíli jednotlivých krajů. Proto je vzájemná součinnost krajů a AOS logická. Spolupráce s jednotlivými kraji se úspěšně rozvíjí. Probíhá na bázi projektových dohod o vzájemné spolupráci. Projekty jsou zaměřeny na technickou podporu tříděného sběru a recyklace komunálních a obalových odpadů. Součástí projektů jsou také regionální informační kampaně, které pomáhají k rozvoji systémů tříděného sběru v obcích. V projektech také probíhají akce pro školy, odborné semináře pro zástupce samospráv a dílčí projekty, směřující ke zvýšení efektivity nakládání s odpady na území obcí a krajů. V krajích probíhají každoročně soutěže o nejlepší obce v třídění odpadů a aktivitách ve zpětném odběru výrobků. V rámci společných projektů bylo od roku 2003 nainstalováno více než 45 tisíc barevných kontejnerů, které byly pořízeny s podporou AOS EKO-KOM, a.s. a obcí zapojených v projektech. Výtěžnost tříděného sběru hlavních komodit, tj. papíru, plastů, skla barevného a čirého a nápojových kartonů se zvýšila na trojnásobek (z 16,7 kg/obyvatel/rok v r.2003 na 53,1 kg/obyvatel/rok v roce 2008). Mezi nejlepší třídiče patřily v roce 2008 Pardubický, Liberecký a Olomoucký kraj. Účast obyvatel na systémech tříděného sběru v obcích se zvýšila na dnešních cca 70 %. Ve všech krajích jsou obyvatelé utvrzováni v důležitosti správného nakládání s odpady prostřednictvím řady zajímavých akcí, sdělovacích prostředků apod. Martina Vrbová, ředitelka oddělení využití odpadů EKO-KOM Třídění v jednotlivých krajích ČR je součástí tzv. Integrovaných systémů, což ve své podstatě znamená ucelený a vyvážený systém zahrnující jak samotné třídění, tak celý řetězec zařízení na využití odpadů (kompostárny, bioplynové stanice, recyklační linky atp.) a následné konečné odstranění nevyužitelných zbytků. Velkým nedostatkem ve většině krajů ČR je absence zařízení na energetické využití zbylé směsi komunálních odpadů po vytřídění využitelných složek, která končí na skládkách, a nelze ji dále jinak využít. Tato zařízení dokáží vyrobit z odpadu jak teplo, tak elektrickou energii a navíc uspořit např. fosilní paliva. Nutno dodat, že v každém kraji je situace specifická, každý region má své vlastní problémy a systém, který vychází především ze stěžejních krajských dokumentů, zabývajících se problematikou odpadového hospodářství - Plánů odpadových hospodářství jednotlivých krajů. Jednou z hlavních oblastí posilování třídění je každoroční zahušťování sběrné sítě na využitelné složky z komunálních odpadů (nejčastěji papír, sklo, plast) v kombinaci s dotačními programy na podporu výstavby sběrných hnízd a zejména sběrných dvorů. Všechny kraje jsou úzce zapojeny do spolupráce s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., zaměřené především na zvýšení míry odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů. Nádoby na tříděný sběr jsou poskytovány v rámci projektu obcím kraje na základě jejich požadavků formou bezplatné zápůjčky po dobu jejich životnosti. Jednotlivé obce jsou motivovány i finančně, a to formou peněžitých darů, které jsou každoročně z rozpočtů jednotlivých krajů vyčleněny pro nejlepší třídiče. V praxi to znamená, že to lidé mají ke kontejnerům blíž a jsou pak více ochotni do nich tříděný odpad donášet. V kombinaci s osvětou a informacemi o opětovném použití např. plastů při výrobě vláken pro textilní průmysl, laviček, zatravňovacích dlaždic, protihlukových zábran se množství vytříděných odpadů každoročně v celorepublikovém průměru zvyšuje. Spolupráce v této oblasti např. v Moravskoslezském kraji probíhá již od roku 2004 a našim cílem je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru komodit komunálních a obalových odpadů. Projekt přispívá rovněž k pomoci plnění cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství kraje. Základem úspěšného integrovaného systému nakládání s odpady je bezesporu odpovědný přístup každého jednotlivého občana kraje. Na podporu třídění v domácnostech se pořádají různé soutěže nejen pro děti, ale i celé rodiny. Jedním z mnoha příkladů jsou tzv. Čisté dny, které jsou v jednotlivých krajích pořádány. Např. v Moravskoslezském kraji proběhlo v září zábavné odpoledne na Slezskoostravském hradě za účasti téměř dvou tisíc návštěvníků. Ve finále velké letní soutěže ve třídění odpadů se utkaly v 5 disciplínách 4 rodiny o poukaz na zájezd v hodnotě 50 tisíc korun. Starší generace jsou motivovány třeba na hudebních festivalech jako je například celorepublikově známý Colours of Ostrava, kde za určitý počet sebraných plastových nebo papírových kelímků obdržel sběrač nápoj zdarma. Systém odpadového hospodářství kraje patří mezi stěžejní oblasti ochrany životního prostředí. Je především v našich rukou jaké životní prostředí zanecháme budoucím generacím. Oblast odpadového hospodářství je tou správnou cestou, kterou můžeme ovlivnit přímo z našich domácností. Miroslav Novák, předseda Komise pro ŽP a venkov AK ČR

3 PARDUBICKÝ KRAJ KN prosinec Pardubický kraj je nejlépe třídícím regionem ČR Pardubický kraj si v otázce třídění odpadů stojí výborně. V loňském roce připadlo na jednoho občana kraje v průměru 76 kilogramů vytříděného odpadu. A to je nejvíce ze všech krajů České republiky. Kromě faktu, že je na katastrálním území kraje v současnosti už téměř 90 sběrných dvorů, k takovému výsledku napomáhá především soustředěná a úspěšná kampaň kraje a neziskové společnosti EKO-KOM. Už v květnu 2004 bylo v kraji zřízeno Regionální odpadové centrum. Právě tato instituce začala zajišťovat potřebné kroky v oblasti nakládání s odpady, do které samozřejmě patří i třídění. Odpadové centrum si tak vzalo na starost jak poradenství při zpracovávání plánů odpadového hospodářství obcí i firem, tak spolupráci s firmami, které mají realizaci a také popularizaci správného třídění na starost. Kraj každoročně přispívá Regionálnímu odpadovému centru na svou činnost. V letošním roce činí tato dotace 250 tisíc. Se stejnou částkou se počítá i příští rok. Regionální odpadové centrum je od roku 2005 také hlavním realizátorem projektu s názvem Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Pardubického kraje, který je zaměřen na zkvalitňování správného třídění. Právě v rámci tohoto programu už v minulých letech odstartovala systematická komunikační kampaň na třídění odpadu, která chce vhodně doplnit především celorepublikovou kampaň EKO-KOMu. OBCE BOJUJÍ O PERNÍKOVOU POPELNICI V polovině minulého roku bylo do třídění obalů v kraji zapojeno 406 obcí ze 451, a to je pozitivní výsledek. Pomohla k němu i informační kampaň, jejíž součástí je i celá řada soutěží, kulturních akcí a seminářů, které se konají po celém území Pardubického kraje. Kraj například vyhlašuje soutěž O perníkovou popelnici, kde města a obce Pardubického kraje, které jsou posouzeny jako nejúspěšnější, obdrží finanční podporu a symbolickou perníkovou popelnici, řekl Krajským novinám radní pro oblast životního prostředí Václav Kroutil. Zásadním komunikačním kanálem a hlavním zdrojem informací o celé krajské kampani je portál Na stránkách lze najít například aktuální informace o jednotlivých soutěžích, které kraj ve spolupráci s EKO-KOMem, V dubnu byly vyhlášeny výsledky tradiční soutěže O perníkovou popelnici. Nejlépe dopadly Žamberk, Opatovice nad Labem a Čenkovice. Zdroj: kraj popřípadě Asekolem, který zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, pořádá. A je zde i celá řada dalších soutěží včetně těch internetových. V současnosti se na výše uvedeném webu rozjíždí soutěž ve virtuálním třídění, která si klade za cíl naučit občany, jak správně třídit. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LIDI ZAJÍMÁ Soutěže ovšem nejsou jedinou činností kraje. Radní Kroutil zmiňuje i další aktivity. Vedle již zmíněné soutěže připravujeme také Odpadářské dny a semináře s tématikou odpadů pro obce a města všech velikostí. Právě semináře jsou pro mnohé obce velice důležité, protože poskytují potřebné informace také o legislativní stránce třídění. V září tohoto roku například uspořádal krajský úřad ve spolupráci s Domem techniky Pardubice pracovní seminář o odpadovém hospodářství, kde se účastníci seznámili také s tím, jak probíhá převod odpadů do režimu výrobků. Že je třídění odpadů v kraji jedním z klíčových témat potvrzuje i zájem občanů o tuto problematiku. Veškeré otázky týkající se životního prostředí jsou v kraji velmi diskutované. Za vše mluví například plán na výstavbu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví, proti kterému se zvedla vlna odporu. Problematika třídění odpadů je samozřejmě obsažena i v Programovém prohlášení Rady Pardubického kraje, potvrzuje důležitost této otázky i radní Václav Kroutil. Objem finančních prostředků, které kraj vydává na popularizaci a projekty spojené s tříděním, se pohybuje kolem 2,5 milionu korun. Filip Appl Na změny si budou muset zvyknout pacienti v kraji. Od příštího roku se změní síť zdravotních pohotovostí.ty najdou pouze v nemocnicích, na ostatních místech budou zrušeny, s výjimkou špatně dostupných oblastí Hlinecka a Králicka. Pohotovosti v nemocnicích budou pro děti i dospělé a budou plně dotované krajem. Ten pohotovosti do nemocnic převádí kvůli úsporám a lepšímu využití záchranky, která dosud měla provozování pohotovosti na starosti. Krajští, městští i obecní politici se v okolí Pardubic semkli v jeden šik a společně bojují proti záměru vybudovat v blízkosti krajského města spalovnu nebezpečného odpadu. Jejímu vybudování brání zatím neschválená studie dopadů na životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí uspořádalo v této věci veřejné slyšení, to ale dopadlo debaklem, neboť protestující se nevešli do připraveného sálu. Slyšení se proto opakovalo v hokejové aréně. Skončilo po uzávěrce tohoto vydání. Vedení kraje se setkalo s poslanci zvolenými v regionu. Společně hovořili o návrhu legislativních změn v odpisu majetku příspěvkových organizacích, o rušení okresů nebo o financování sociálních služeb. Radní také poslance upozornili na nutnost legislativní změny, která by znamenala, že by stát převzal část odpovědnosti za zdravotní péči poskytovanou dětem do tří let v dětských domovech. Kraj získal na zámek 177 milionů Velké finanční injekce se dočkal, a pravděpodobně ještě dočká, pardubický zámek, který patří k jedné z dominant krajského města. Zástupci kraje přivezli z Prahy rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na rekonstrukci některých prostor zámku a historického domu U Jonáše pro potřeby Východočeské galerie. O další prostředky pro zámek se kraj bude ucházet v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Kraj chce informace o zátěžích Pardubický kraj si nechá zpracovat analýzu rizik starých ekologických zátěží na svém území. Jednak chce zjistit, jakou hrozbou pro životní prostředí tyto zátěže jsou, dále pak chce rozhodnout o tom, jak se znečištěním naloží. Oznámil to radní Pardubického kraje pro zemědělství, venkov a životní prostředí Václav Kroutil. Rada Pardubického kraje podpořila na začátku prosince přípravu projektu, který nese poněkud krkolomný název Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb a areálu zámku Pardubice. Právě tento projekt se bude snažit získat evropské prostředky, které by měly napomoci zlepšit prostory zámeckého areálu. Od projektu si slibujeme maximální zpřístupnění prostor muzea veřejnosti. Vzniknout by měly dvě nové expozice, jedna z historie Pardubicka, druhou bude interaktivní expozice archeologie. Zpřístupněna bude zámecká kaple, nové výstavní prostory vzniknou na místě současné pokladny a kavárny, řekl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Návštěvníci dlouhá léta postupně opravovaného zámku se dočkají také změny venkovních ploch zámeckého areálu. Počítá se s využitím všech rondelů na zámeckých valech, upřesnila vedoucí odboru kultury a památkové péče Pardubického kraje Milada Valečková. Na jednom z rondelů počítáme se zřízením minizoo, na druhém by mohl být prostor pro handicapované ptáky, další bude vyčleněn pro kulturní akce a poslední by se měl stát odpočinkovým místem. Po celých valech zároveň povede naučná stezka. Velkou viditelnou změnou bude vybudování nové pokladny, která se z místa hluboko uvnitř zámku přesune kousek od zámecké brány, kde bude také informační centrum. Velkou pomocí pro celkovou rekonstrukci zámku, který byl sídlem rodu Pernštejnů, jsou prostředky ze státního rozpočtu. Rozhodnutí o jejich poskytnutí naplňuje vládní usnesení z dob Miloše Zemana, které zaručuje v letech 2009 až 2014 pro zámek celkem 177 milionů korun. Díky těmto financím bude kompletně dokončena celá obnova pardubického zámku, konstatoval Radko Martínek. Na nové, moderní galerijní expozice a pracoviště zaměstnanců tak budou zrekonstruovány bývalé hospodářské budovy, bude zřízen ateliér pro pobyty umělců a na prvním zámeckém nádvoří by se měla objevit kavárna. Poslední etapou pak bude rekonstrukce domu U Jonáše na historickém Pernštýnském náměstí v centru Pardubic. Dům bude zpřístupněn veřejnosti a stane se bezbariérovým. Ilustrační foto. Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu zahájí Pardubický kraj už v letošním Zdroj: archiv KN roce, kdy bude zahájena příprava projektové dokumentace. (mes) V kraji je v současné době evidováno osm velkých, doposud neřešených, ekologických zátěží. Na Chrudimsku leží například skládka odpadů z elektrotechnického průmyslu v Hamříku u Hlinska, sklady chemikálií ve Slatiňanech a areál původního podniku Transporta. Na Orlickoústecku je znečištěna lokalita v Dolní Lipce a území firmy Eltes v Jablonném nad Orlicí, která je v konkurzu, ve Svitavách areál bývalých čistíren, stejně jako v Přelouči na Pardubicku, řekl radní Kroutil. Podle Kroutila musí kraj zjistit, zda staré ekologické zátěže ohrožují podzemní a povrchové vody a následně je nutné určit další postup, kterým bude buď sanace nebo zakonzervování. Rizikové analýzy by měly přijít na sedmnáct milionů korun, kraj počítá, že náklady budou z většiny hrazeny díky Operačnímu programu pro Životní prostředí. Pardubický kraj už musel řešit sanace několika velkých znečištění, jejichž původce už neexistuje nebo se jej nepodařilo prokázat. V Boru u Skutče na Chrudimsku nechal zlikvidovat skládku průmyslových odmašťovadel a čisticích látek, v Hodoníně v témže okrese úložiště agrochemikálií. Kontaminace se už dostala do okolí a ohrožovala zdroje pitné vody. Celkové náklady obou sanací se vyšplhaly zhruba na 130 milionů korun, které pocházely z fondů Evropské unie a peněz státu a kraje. Už dříve kraj musel nechat vyčistit zamořený areál bývalé Tesly v Pardubicích a štolu bývalého dolu u Vranové Lhoty na Svitavsku, která byla zavezena 270 tunami nebezpečného odpadu. Hejtmanství muselo rovněž zčásti na své náklady zneškodnit nelegální sklad 150 tun nebezpečných chemikálií ve Chvaleticích na Pardubicku. V současnosti se odstraňuje znečištění u Lukavice na Chrudimsku, kraj se také snaží dokončit vyčištění areálu bývalého podniku Transporta. Tyto dvě akce spolykají dalších zhruba 150 milionů korun. (pak) Zemědělce, kteří počátkem prosince protestovali před budovou parlamentu proti způsobu financování českého zemědělství, podpořil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Důrazně žádám poslance, aby navýšili rozpočet v kapitole zemědělství nejméně o 1,5 miliardy korun, řekl hejtman. Jedině tak můžeme docílit, aby čeští zemědělci získali srovnatelné podmínky se svými kolegy v Evropské unii. (pak)

4 4 KN prosinec 2009 PRAHA Na motocyklové akci FMX Gladiator Games si pražský primátor Bém troufnul sednout na motorku, se kterou její jezdec předvedl backflip. Potlesk za odvahu ovšem přehlušily novinové titulky o skoku za milion, neboť na akci (jako každoročně) přispěl magistrát. Ať v poslední době udělá Bém cokoliv, vždycky je to špatně Exotickou návštěvu se zajímavým úkolem hostila Praha. Sem přijeli experti ze Saudské Arábie, aby se v hlavním městě přiučili v budování parků. Metropole Rijád totiž chce investovat do stavby parků a odpočinkových zón. Jen aby neokopírovali park před hlavním nádražím i s bezdomovci a feťáky Velkým tématem posledních dnů a týdnů je v Praze projekt Opencard. V krátkých zprávách na rozbor této aféry prostor není, za zmínku ale určitě stojí informace, kterou z auditu vyčetly Lidové noviny Praha prý platila zaměstnancům externích firem za dozor investora a řízení kanceláře projektu až 24 tisíc korun denně. Tolik nedostává ani prezident Také další zprávička se týká peněz. Konkrétně 1,2 milionu korun, kterými magistrát zadotuje Vánoční setkání seniorů Prahy 7 v závěru prosince. Dechovka, cimbál a divadlo asi hodně podražilo, neboť na akci přispívá i radnice sedmého pražského obvodu, která k magistrátní dotaci přihodila dalších 300 tisíc. Za jeden a půl milionu už bude slušný mejdan Praha vyslala do boje za třídění odpadu komiks S běžnými neduhy, které provázejí třídění odpadu, jako jsou například zvěsti, že vytříděný odpad se stejně nakonec smísí do jednoho sběrného vozu, se v Praze rozhodli bojovat vydáním speciálního komiksu. Stejně tak nepořádek v okolí popelnic, špatně roztříděný odpad či dokonce směsný odpad pohozený u separačních stanovišť to jsou další nešvary, na které budou upozorňovat komiksové samolepky na popelnicích. Samolepky jsou tak na očích každému, kdo odnáší odpad do popelnic. Separaci odpadu pro Pražany platí hlavní město Praha ze svého rozpočtu, lidé na ni tedy přispívají ze svých daní, nikoliv však z vybraného poplatku na odvoz odpadu. Roční částka se pohybuje okolo 250 milionů korun. Nápad na kampaň za správnou separaci vznikl z mé vlastní zkušenosti, když jsem vyhazoval papír do separační nádoby a zahlédl jsem uvnitř vhozenou igelitovou tašku plnou skleněných lahví. Tehdy jsem si uvědomil, jak snadno lze separovaný odpad znehodnotit. Znehodnocení jedné sběrné nádoby pak stojí 62 Kč navíc, uvedl pražský primátor Pavel Bém. Nové samolepky, které se začnou na pražských separačních nádobách vylepovat v průběhu prosince, tedy v období Vánoc, kdy je nápor odpadu nejvyšší, obsahují komiks, který Pražanům objasňuje cestu odpadu od jeho vyhození až po recyklaci. Lidé si tak snáze představí, co se děje například s PET lahví poté, co ji vhodí do žluté popelnice. Posledním obrázkem komiksu je pak nový výrobek, který se z recyklovaného materiálu vyrobil. Jednoduše si tak každý představí, proč je separace odpadu důležitá. Zároveň byla na internetových stránkách spuštěna interaktivní mapa Prahy, na které si návštěvníci vyhledají nejbližší separační stanoviště u svého bydliště. PRAHA MÁ I DVĚ TŘÍDÍCI CENTRA Ilustrační foto. Množství odpadu, které v Praze lidé každý rok vyprodukují, je ohromné. Ne všechen přitom končí tam, kde má. Ročně pohodí lidé v Praze mimo nádoby na odpad tolik věcí, že by podle našich výpočtů zaplnily Mariánské náměstí v Praze do výšky neuvěřitelných 30 metrů. Takového odpadu, jde především o starý nábytek, koberce, zbytky umakartových jader z panelákových koupelen a mnoho dalších věcí, je ročně zhruba sedm až deset tisíc tun, a to je alarmující, řekl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman. Ani odpad v separačních kontejnerech není vždy v pořádku a k okamžitému použití. I na to mají upozorňovat samolepky. Špatně vytříděný odpad v kontejnerech na papír tvoří přibližně šest procent, což představuje tun. U jiných komodit je však číslo vyšší. Odpad se pak musí ručně vybírat na třídicí lince a tím se celý proces samozřejmě zpomaluje, řekl vedoucí provozovny Jiří Jansa. Pražské služby provozují dvě třídicí centra. Jedno přímo v areálu Pražských služeb a druhé ve zcela novém areálu v Chrášťanech. Tento areál má příznivé dispoziční umístění. Je snadno přístupný, neboť se nachází dva kilometry od Zličína a zároveň dostatečně daleko od obytné zástavby. Rozloha areálu je cca m 2 a hala má velikost jednoho fotbalového hřiště. Náklady na stavbu dosáhly částky 110 mil. Kč. Za jeden den, tedy dvě směny, třídicí linka zpracuje 78 tun suroviny. Naše dvě Zdroj: archiv KN třídicí linky zpracují ročně okolo 50 tisíc tun papíru. Pokud vezmeme v úvahu, že na 1 tunu nového papíru je potřeba 17 vzrostlých stromů, pak ročně zachráníme zhruba 860 tisíc stromů, což je neuvěřitelných cca hektarů. dodal Roman. Zbytek po vytřídění odpadu putuje na energetické zpracování odpadu do Malešic na výrobu tepla, které je využíváno v pražských domácnostech. Michal Tillgen Teplé počasí nedělá radost jenom teplomilům, ale i stavbařům. Díky nezvykle vysokým teplotám mohl být o tři měsíce dřív otevřen most v Rozdělově u Kladna, jehož rekonstrukce stála 67 milionů korun. Podle dodavatelů, jejichž úkolem byla kompletní rekonstrukce mostu postaveného v sedmdesátých letech, vydrží jejich dílo nejméně osmdesát až sto let. Tak uvidíme Občanští demokraté se na své tiskové konferenci obuli do sociálně demokratických vedení krajů. Petr Bendl se trefoval do svého Středočeského kraje, když řekl, že slouží jako laboratoř toho, co by se mohlo odehrát na vládní úrovni po volbách. Bendl nejvíc kritizoval hospodaření kraje s tím, že se za vlády sociálních demokratů zvýšily náklady na chod krajského úřadu, protože nové vedení prosadilo vyšší platy a odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva. Skončí tyhle hádky někdy? Středočeský kraj už ví, s jakými penězi bude příští rok hospodařit. Rozpočet schválilo krajské zastupitelstvo. V kase kraje by mělo být 15 miliard korun, plánované výdaje budou ale o půl miliardy vyšší. Schodek by měl pokrýt úvěr a letošní rozpočtový přebytek. Vedení kraje se ale k rozpočtu pravděpodobně bude muset ještě vrátit, neboť už nyní je jasné, že v některých oblastech nebudou finance stačit. STŘEDOČESKÝ KRAJ Kraj sází také na vzdělávací efekt Podpora třídění komunálních odpadů na území Středočeského kraje je intenzivní a probíhá v několika rovinách od informačních kampaní přes dotační politiku a přímou finanční podporu vybraným projektům. Středočeský kraj má také vlastní projekty. Sem patří například projekt Nákup a rozmístění plastových kompostérů ve školských zařízeních a ve vybraných obcích na území Středočeského kraje. Středočeský kraj má jako základní dokument upravující nakládání s odpady na jeho území vypracovaný Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Závazná část plánu byla vyhlášena v podobě obecně závazné vyhlášky z března 2005, s následnou aktualizací v loňském roce. Plán odpadového hospodářství kraje je dokument, který při respektování plánu České republiky stanoví základní zásady nakládání s odpady na území Středočeského kraje vedoucí k jeho optimalizaci. Současně stanoví i konkrétní cíle, jichž by mělo být při nakládání s odpady dosaženo, uvedla tisková mluvčí Středočeského kraje Berill Mascheková. V návaznosti na POH již dlouhodobě existuje spolupráce s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. V letošním roce bylo pokračování této spolupráce vyjádřeno uzavřením dohody o spolupráci. Tato dohoda je pokračováním předchozí spolupráce. Projekt má své dílčí konkrétní části přímo zaměřené na třídění odpadu. Patří sem například každoročně vyhlašovaná soutěž pro obce My třídíme nejlépe, která je zaměřená na zvýšení účinnosti separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu. Dále jsou to informační kampaně zaměřené jednak na obyvatele Středočeského kraje, jednak na představitele samosprávy, tedy na obce Středočeského kraje, s čímž souvisí také přidělování nádob na separovaný sběr jednotlivým obcím. TŘÍDĚNÍ VZROSTLO O VÍCE NEŽ 150 PROCENT ZA ŠEST LET Obdobně jako s firmou EKO- -KOM probíhá spolupráce také se společností ASEKOL, která je jedním z provozovatelů kolektivního systému pro zpětný oddělený sběr vyřazených elektrozařízení. Dalším významným nástrojem, který Středočeský kraj na podporu třídění odpadů úspěšně využívá, je Středočeský fond životního prostředí a zemědělství. Každoročně jsou vyhlašována témata, kdy si žadatelé, kterými mohou být jak obce, tak i soukromé subjekty, mohou požádat o podporu na realizaci projektů, které vedou ke zvýšení úrovně třídění odpadu a jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství Středočeského kraje. Aktuálně pak Středočeský kraj připravuje vlastní projekt Nákup a rozmístění plastových kompostérů ve školských zařízeních a ve vybraných obcích na území Středočeského kraje, na který kraj požádal o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Projektu zvýší úroveň třídění jedné ze složek komunálního odpadu a neméně významný bude také výchovný a vzdělávací efekt vzhledem k tomu, že projekt je zaměřen především na základní školy Středočeského kraje. Středočeský kraj neponechal stranou ani motivační politiku. Tady se jedná například o honorovanou soutěž obcí My třídíme nejlépe a dále zejména Středočeský fond životního prostředí a zemědělství. Statistické údaje svědčí o tom, že třídění odpadů ve Středočeském kraji má stoupající úroveň. Vítězové soutěže My třídíme nejlépe obdrželi také finanční odměnu. Nárůst množství odděleně sebraných využitelných složek komunálního odpadu vzrostl téměř o sto procent v průběhu posledních šesti let. Výše uvedené aktivity objektivně přinášejí kladný efekt, což dokumentuje zvyšující se úroveň výtěžnosti separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty sklo nebo nápojové kartony, uvedla Mascheková. Například v roce 2002 bylo odděleně sebráno 17 kilogramů ročně na jednoho občana, v roce 2008 již bylo dosaženo úrovně 40 kilogramů. Michal Tillgen Zdroj: kraj

5 ČESKÁ REPUBLIKA KN prosinec Klíčový úsek R35 u Hradce Králové a Pardubic je v provozu Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo tři kilometry rychlostní silnice R35 Sedlice Opatovice a čtyři kilometry návazného úseku I/37 Opatovice Hrobice, které kvalitně napojují silnici mezi Hradcem Králové a Pardubicemi na dálnici D11. Ta byla v roce 2006 provizorně ukončena v blízkosti Hradce Králové. Celá dopravní stavba je významná pro oba východočeské kraje. Silnice R35 Sedlice Opatovice se stává důležitým prvkem dopravního systému silniční a dálniční sítě České republiky. Je součástí rychlostní silnice R35 vedené od Liberce přes Hradec Králové, Vysoké Mýto do Olomouce a dále již na dnes napojenou dálnici D1 do Ostravy. Zprovozněný úsek není sice kilometricky příliš dlouhý, ovšem z hlediska dopravního je naprosto podstatný. Je totiž dalším fragmentem budoucího spojení Prahy s východními regiony České republiky jakožto alternativy dálnice D1, čímž deklarujeme plán výstavby silnice R35 po celé délce až do Olomouce, prohlásil ministr dopravy Gustáv Slamečka u příležitosti otevření nových úseků. Jde o historický moment pro silničáře i veřejnost, protože se jedná o první kilometry rychlostní silnice R35 v celých východních Čechách. Přeji si, abychom co nejdříve na tuto významnou událost navázali a v přijatelném čase začali jezdit po dalších úsecích pětatřicítky, navázal na ministrova slova Ivo Toman, vládní zmocněnec pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 a dálnice D11. Otevřený úsek silnice R35 Sedlice Opatovice a stavba I/37 Hrobice Opatovice mají přínos z několika důvodů. Předně úsek R35 Sedlice Opatovice propojuje dálnici D11 Praha Hradec Králové se silnicí I/37 Pardubice Hradec Králové a tím se stává i jedním z přivaděčů Pardubic a Hradce Králové na dálnici D11 pro regionální i tranzitní dopravu jak na severní Moravu, tak do Polska. Jsem nyní spokojen a více budu, až bude tato stavba zcela ukončena. Za Pardubický kraj chci oznámit, že uděláme vše, co bude možné, pro další hladký průběh výstavby R35 směrem na východ, řekl hejtman Radko Martínek. Jeho královéhradecký kolega Lubomír Franc rovněž považuje za nezbytné pokračovat v započaté práci, když vyzval: Prvotním úkolem je co nejrychlejší stavba dalších úseků R35 tak, aby se tranzitní doprava mohla v maximální míře vyhnout Hradci Králové. Dalším cílem je bezpochyby rychlé dostavění dálnice D11 kolem krajského města. Stavba silnice R35 Sedlice Opatovice je vedena převážně po zemědělsky obdělávaných pozemcích, v blízkosti obcí Libišany, Opatovice a Čeperka. Rovněž se musí vypořádávat s křížením vodních toků, železniční tratě, vlečky, Unikátní mimoúrovňová křižovatka, která spojí budoucí rychlostní komunikaci R35 se silnicí I/37 u obce Opatovice nad Labem u Hradce Králové, je dokončena. Stavba je součástí rozsáhlého projektu silnice R35 v úseku Hradec Králové (Sedlice) Opatovice, která byla vybudována za 30 měsíců. Součástí projektu bylo i rozšíření spojnice I/37 z Hradce Králové do Pardubic v úseku Opatovice Hrobice. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, finanční prostředky na stavbu poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. foto: ŘSD Slavnostního otevření křižovatky se zúčastnili (zleva) Ivo Toman, vládní zmocněnec pro liniovou výstavbu rychlostní silnice R35 a dálnice D11, hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje, ministr dopravy ČR Gustáv Slamečka, Alfred Brunclík, generální ředitel ŘSD, Jaroslav Krauter, pověřený řízením SFDI a Michal Reiter, generální ředitel Skanska DS. foto: KN s kulturně-technickou památkou Opatovický kanál a se zásahem do lesních a zemědělských pozemků. Realizace probíhala za provozu na stávajících silnicích, kdy byla použita pouze místní omezení v dopravě. Stavba obsahuje až 20 metrů vysokou estakádu ukončenou na kruhové křižovatce v úrovni nad silnicí I/37. Součástí stavby je také zmíněný rovněž čtyřpruhový úsek silnice I/37 mezi Hrobicemi a Opatovicemi, a to z důvodu realizace mimoúrovňové křižovatky silnic R35 a I/37, která musí rovněž umožnit připojení blízkých obcí Opatovice a Čeperka. Ve vztahu k připravovaným dopravním stavbám, kdy bude silnice I/37 v úseku Pardubice Hradec Králové ve čtyřpruhovém uspořádání, bude stavba rychlostní silnice R35 významným přínosem pro připojení území na kapacitní čtyřpruhové komunikace. Dopravní význam stavby se tím zvyšuje i pro zajištění potřeb neustálého nárůstu automobilové dopravy. Důležitost významu obou staveb ve vztahu k nákladní dopravě nelze skutečně opomenout. Dosud totiž kamionová doprava jedoucí z Prahy končila na 68 kilometru dálnice D11 a dále pokračovala po staré silnici na Hradec Králové. Po zprovoznění nového úseku se doprava pro kamiony po D11 a R35 otevře v celé délce. Nákladní doprava tak již nebude ovlivňovat život v městech a obcích na komunikaci I/11 a zároveň se projeví plynulejší spojení mezi Prahou a Královéhradeckým a Pardubickým krajem, doplnil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Alfred Brunclík. Projekt výstavby úseku R35 Sedlice Opatovice je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu Soudržnosti, v rámci Operačního programu Doprava. Jde o příspěvek v rámci Priority 2 v oblasti podpory Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, až do 85 procent způsobilých výdajů. Doufám, že i plánované třetí patro křižovatky, jehož stavba se kontinuálně zahájí, bude brzy zprovozněno. Celkové rozpočtové náklady celé akce přesahují 3,65 miliardy korun. Jsou to nemalé finanční prostředky, které budou pro rok 2010 na pokračování této stavby zabezpečeny v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, uvedl Jaroslav Kauter, pověřený řízením fondu. Informace o stavbě Název stavby: Silnice R35 Sedlice - Opatovice Místo stavby: Pardubický kraj Zahájení stavby: 11/2006 Délka stavby: R metrů, I/ metry Cena stavby: Kč Součástí stavby je dvacet nových mostů a jeden rekonstruovaný. foto: Skanska DS Vizualizace: pokračování výstavby silnice R35 ve směru na Vysoké Mýto bylo zahájeno realizací estakády, která bude tvořit třetí patro zprovozněné křižovatky. foto: ŘSD

6 6 KN prosinec 2009 JIHOČESKÝ KRAJ Až patnáct procent nákladů na nákup energií může ušetřit Jihočeský kraj. Vyplývá to z analýzy, kterou si kraj nechal zpracovat, a která řešila spotřebu energií v roce 2008 a v průběhu letoška. Loni kraj za elektřinu, zemní plyn a teplo zaplatil 311 milionů korun. Úspora by podle analýzy byla možná, pokud by kraj vypsal nová výběrová řízení na dodavatele. Jihočeský kraj by měl podle návrhu rozpočtu na příští rok hospodařit s přebytkem. Na straně příjmů je plánována částka 11 miliard 377 milionů korun, na straně výdajů 10 miliard 892 miliony korun. Návrh rozpočtu je ve své provozní části úsporný, ale v investiční části zároveň prorůstový. Snižujeme výdaje na provoz, a to jak u zřizovaných organizací, tak v provozních výdajích krajského úřadu. Potřeby jednotlivých organizací jsou ale různé, snižovat budeme od 5 do 15 %, uvedl hejtman Jiří Zimola. Přebytek rozpočtu použije kraj na splátky úvěrů. V regionu možná skončí proplácení regulačních poplatků v krajských zdravotnických zařízeních. Jihočeský kraj k tomu byl vyzván ministrem vnitra Martinem Pecinou, který hejtmanství zaslal dopis, ve kterém zastavení proplácení poplatků požaduje do šedesáti dnů. Kraj ale tvrdí, že ministr neuvedl, v čem konkrétně kraj proplácením poplatků pochybil. Kraj proto bude po ministerstvu žádat podrobnější informace. Školní olympiády v třídění už jsou v kraji tradicí Jihočeský kraj již čtvrtým rokem podporuje třídění odpadů prostřednictvím společného pilotního projektu s obalovou společností EKO-KOM. Na ten je každý rok z krajských prostředků vynaloženo 5,5 milionu korun. Hlavním cílem projektu je zvýšení výtěžnosti tříděného sběru komunálních odpadů, zejména jejich obalové složky, jejich využitelnosti a zlepšení efektivity procesu nakládání s komunálními a obalovými odpady na území Jihočeského kraje. Nedílnou součástí projektu je zlepšování informovanosti spotřebitelů - občanů a zvýšení jejich aktivní účasti na třídění využívaných odpadů. V rámci vedené informační kampaně rozšiřujeme a uchováváme u obyvatelstva informace o celkové problematice odpadů, zejména o vlivu třídění na snižování skládkovaných odpadů, snižování ekonomické náročnosti hospodaření s odpady a vytváření obecného názoru, Třídění má smysl, pokud je prováděno správně, uvedla Vladimíra Pavlová z oddělení informací a styku s veřejností kraje. Prostřednictvím zmíněného projektu jsou vyhlašovány soutěže pro školy a obce, které jsou zaměřeny na podporu třídění odpadů. V letošním roce byla celokrajská soutěž škol zaměřena na znalosti o využívání odpadů, školy soutěžily o nejlepší návrh tabule nebo plakátu na téma, jak se tříděné odpady dále zpracovávají. Již tradičně uskutečnily odpadové olympiády pro školy ve třech městech kraje: v Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. Opět byla vyhlášena soutež pro obce s názvem My třídit umíme. Slavnostní vyhlášení vítězných škol i obcí se uskuteční dne 11. prosince 2009, kdy budou předány diplomy, keramické plakety poukazy na věcné a finanční ceny a pamětní tabule. S vývojem třídění využitelných složek odpadů musíme být v našem kraji spojeni. Třídění odpadů má za poslední čtyři roky stále stoupající tendenci. Od roku 2004 do roku 2008 vzrostla výtěžnost vyseparovaných složek komunálních odpadů, jako jsou nápojové kartony, papír, plast nebo barevné a bílé sklo, na obyvatele za rok z 18,7 kg na necelých 57 kg, to znamená téměř na trojnásobek, uvedla Pavlová. NA TŘÍDĚNÍ MÁ KRAJ VLASTNÍ STRÁNKY Ilustrační foto. Kraj také zavedl vlastní internetové stránky, které se věnují výhradně třídění odpadu. Na internetové adrese lze nalézt informace o tom, jak třídit, kam s jednotlivými druhy odpadů, ale i řady užitečných informací pro obce. Stránky obsahují také sekci pro občany a školy, kde každý nalezne nejen užitečné rady jak a co třídit nebo kam s vytříděným odpadem. Jsou zde také náměty na různé motivační hry a soutěže, aby výchovný efekt nepůsobil na mládež formou povinnosti, ale hry. Obce zase na internetových stránkých najdou materiály k propagaci třídění, právní předpisy, případně Krajský plán odpadového hospodářství. Stejně tak je na stránkách organizovaná hlavní kampaň ke třídění odpadu. Hlavními motivy kampaně jsou Recyklace k snídani, které ukazují na fakt, že recykláty pocházející z přepracovaného tříděného odpadu jsou stále běžněji používány kolem nás. Má to smysl, třiďte odpad, ale třiďte jej správně je další z hesel, které letošní kampaň provázejí. Asi nejviditelnější podobou kampaně jsou brožurky Recyklovaná domácnost, které obdrželo v říjnu do svých poštovních schránek téměř sto tisíc jihočeských domácností. V rámci kampaně po náměstích jihočeských měst putoval obří model kontejneru na třídění odpadu, který byl potištěn zajímavými informace o tom, jak co se s odpady děje poté, co je lidé odloží do nádob na tříděný odpad. Kampaň probíhá také v médiích v rozhlasových stanicích byly vysílány upoutávky o třídění odpadu, v jihočeských Denících se objevil Odpadový zpravodaj, letáky Recyklace k snídani byly v září a říjnu vylepeny v městských a příměstských autobusech většiny regionů kraje. Michal Tillgen Zdroj: EKO-KOM PLZEŇSKÝ KRAJ Osobní a spěšné vlaky najedou s novým jízdním řádem v Plzeňském kraji o kilometrů více než letos, tedy 5,4 milionu km. Zajímavého ocenění se dostalo Regionálnímu operačnímu programu (ROP) Jihozápad. Studie Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která posuzovala transparentnost zveřejňování informací, vyhodnotila ROP Jihozápad jako druhý nejtransparentnější mezi operačními programy v České republice. Jako druhý občan České republiky obdržel Ing. Milan Jenčík z Odboru krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje pamětní odznak Ministerstva obrany Ruské federace za poskytnutou pomoc a spolupráci při doplňování údajů o válečných hrobech Rusů na území Plzeňského kraje. Plzeňský kraj zřídí nadační fond Zdravotník, který bude podporovat studenty lékařské fakulty, případně zdravotnických škol. Kraj tak chce finančně motivovat mladé lékaře a zdravotníky k tomu, aby nastoupili po ukončení školy do nemocnice a zařízení, kde je kraj potřebuje. Kraj se zaměřuje hlavně na děti Plzeňský kraj se stejně tak jako jiné kraje věnuje problematice třídění odpadů a zapojuje se do programů společnosti EKO- -KOM. Kraj se již v roce 2003 zapojil do společného projektu s názvem Intenzifikace systému odděleného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v obcích Plzeňského kraje. Název i obsah projektu se od té doby různě měnil, cíl však zůstává stejný efektivní separace jednotlivých složek komunálního odpadu a zajištění jejich dalšího využití, říká o spolupráci kraje hejtmanka Milada Emmerová. Již v roce 1999 se také obce v Plzeňském kraji zapojily do projektu dobrovolné spolupráce společnosti EKO-KOM s výrobci obalů a baleného zboží na základě dohody s ministerstvem životního prostředí. Partnerem projektu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Program Plzeňského kraje je zaměřen zejména na děti. Již několik let kraj dodává do škol nádoby na třídění odpadů v projektu Barevné školy. Nádoby jsou určeny do tříd a na chodby, musí být samozřejmě zajištěny i velké sběrné nádoby na soustřeďování vytříděných odpadů. Součástí projektu je i dohoda se svozovou společností na včasné vyprazdňování nádob. Film Cesta odpadů, který byl vyroben ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM, byl dodán do všech základních škol v kraji. V letošním roce se exkurzí ve výukovém středisku Černošín zúčastnilo více než dětí, a to nejen z Plzeňského, ale i z Karlovarského, Jihočeského a Středočeského kraje, přibližuje postup kraje Milada Emmerová. KRAJ JE V TŘÍDĚNÍ ÚSPĚŠNÝ Plzeňský kraj je v třídění odpadů celkem úspěšný. Dlouhodobě se umisťuje v rámci celé České republiky na předních místech v množství vytříděného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele. V roce 2008 to bylo téměř 52 kg vytříděných komunálních odpadů na jednoho obyvatele, přičemž průměr v České republice byl 53,1 kg.. V roce 2007 byl Plzeňský kraj druhý a v roce 2006 se umístil dokonce na prvním místě. Se společností EKO-KOM Plzeňský kraj spolupořádá společné akce v rámci regionální kampaně na podporu třídění odpadů. Jedná se zejména o vydávání Ilustrační foto. informačních materiálů určených domácnostem a školám, natočení a distribuce filmu Cesta odpadů atd. V letošním roce proběhl již 4.ročník soutěže měst a obcí Plzeňského kraje v třídění odpadů s mottem My už třídit umíme, říká o společných akcích hejtmanka Milada Emmerová. Významnou aktivitou Plzeňského kraje je také podpora výukového střediska zaměřeného na odpady na dotřiďovací lince a skládce odpadů v Černošíně na Tachovsku. Spolupráce byla započata již ve fázi výstavby a pokračuje i při provozu a dovybavování střediska. V rámci přeshraničního projektu Sdružení obcí Černošínska a ZMS Schwandorf se uskutečňují výměnné exkurze dětí i zástupců samosprávy, druhá část projektu bude zaměřena na zkvalitnění obou výukových center, doplňuje Milada Emmerová. A jakou formou se v kraji třídí? V Plzeňském kraji je preferováno třídění u zdroje. Tedy již v domácnostech při vzniku odpadu. Donášková vzdálenost a hustota sítě sběrných nádob umožňuje každému donést vytříděný odpad přímo do určené nádoby. V dotřiďovacích linkách se odstraní nežádoucí příměsi a odpady se dotřídí podle požadavků trhu s druhotnými surovinami. Důležitým místem pro správné hospodaření s odpady jsou sběrné dvory. V Plzeňském kraji je jich v současné době 68. Do letošní výzvy Operačního programu Životní prostředí bylo podáno 9 žádostí na výstavbu dalších sběrných dvorů, popisuje třídění v kraji hejtmanka. Na závěr lze ještě dodat, že Plzeňský kraj v roce 2009 vyčlenil v rozpočtu na podporu třídění odpadu Kč. Jana Bartošová Zdroj: archiv KN

7 ROZHOVOR KN prosinec Jednou se budeme muset podělit o bohatství celé zeměkoule, říká Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje Levičák tělem i duší, svádí mě napsat. Po svých malých dětech dřív dojídal, aby se nevyhodilo. Dnes nedojídá. Přibral dvacet kilo a trochu se s tím potýká. Musí být v kondici. Sociální demokrat, kterého v regionu rozhodně nemůžete přehlédnout, respektive přeslechnout. Člověk, který někomu leží v žaludku. Až tak, že proti němu osnovuje demonstrace. Muž, který má pro strach uděláno. Jan Tichý. Rok působíte ve funkci náměstka hejtmana Pardubického kraje. Pojďme stručně bilancovat. Jste sám se sebou spokojen? Co jste dokázal? Říkal jsem, že zakázky jsou předražené a slíbil jsem občanům, že ušetříme přibližně 30 % nákladů, a to se podařilo. Zadali jsme zakázky za l,2 miliardy korun a letošní úspory činí zhruba 416 milionů. To považuji za největší úspěch. režim za to, co se zbořilo a postavilo, ale co jsme udělali my? Kromě podpory hokeje a stavby ČEZ ARÉNY nic. Nevýhodně se prodávají pozemky, vyrůstají kontroverzní stavby. Vždyť se podívejme, co jsme postavili na Masarykově náměstí či na ulici Jana Palacha. Studoval jste Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Jaký obor? A vaše případné neúspěchy? Archivnictví a historii. Žádné velké neúspěchy nevidím. Naopak, práce se nám daří a je zajímavější než jsme čekali. Kdybyste měl možnost volby, v jaké době byste chtěl žít? Jaký význam má podle vás pro občany regionální politika ve srovnání s politikou celostátní? Celostátní politika je od občanů poněkud odtažitá. Regionální politika se bezprostředně dotýká každého z nás, má hmatatelný význam. Ať už se jedná o opravenou komunikaci, či zrušený nebo nově zavedený dopravní spoj nebo fungující nemocnice či střední školy. Je zde okamžitá zpětná vazba. Když se něco nepovede, lidé vás hned zkritizují. Nejraději bych žil asi na konci devatenáctého a počátkem dvacátého století. Přesněji tak od roku 1870 do roku Tedy za Rakouska-Uherska a posléze Československa. Období první republiky se mi zdá lákavé, nicméně si uvědomuji, že to může být zidealizovaná představa. Po roce 1989 jste začal podnikat. V jakém oboru? Ve stavebnictví, protože mám i technické vzdělání. Celostátní politika je možná občanům vzdálenější, ale neméně důležitá, ne? Poslanec je víceméně anonymní, je jeden ze dvou set. Řada lidí vůbec neví, o čem ti poslanci mluví. Když zkazí zákon, většinou ho kritizuje skupinka lidí, které se to dotýká. Podstatné množství lidí nepodniká a většina zákonů je mine. Jak se změnila regionální politika, když modré kraje zoranžověly? V současné době jste podnikání pozastavil? Ano. Jako vlastník té firmy mám ale samozřejmě akcie, méně než 50 %. Prodávat firmu nyní, když zodpovídám za investice našeho kraje, by bylo logicky obtížné, a prodávat ji mimo kraj by zas nemělo takový význam. Musím setrvat. Ostatně, může se stát, že za půl roku v politice skončím. Budu se moci vrátit do své firmy a zase dělat to, co znám. To, že nejsem na politice závislý, považuji za velkou výhodu. Především se změnilo to, že hospodaříme zodpovědněji a za stejné finanční prostředky dokážeme udělat mnohem víc. Jak už jsem říkal, letos jsme ušetřili víc než 400 milionů. Neustále zdůrazňuji, kolik se dá ušetřit a kolik se nemusí rozkrást, protože to je prostě základ všeho. Když si uvědomíme, že se tolik peněz mohlo ušetřit každý předchozí rok, tak jen v tomto našem kraji chybí tři miliardy. Spojíme-li to s magistrátem města, kde se za dvanáct let pravicové vlády jistě prohospodařilo několik set milionů, chybí v tomto kraji možná 4,5 miliardy. Pokud rozpočtové určení daní nestačí na pokrytí potřeb, může to být pro kraje de facto smrtící. Proč jste sociálním demokratem? Nemám pravicové vidění světa, kde je všechno založeno na úspěchu. Je zde velká skupina lidí, která objektivně není schopná být úspěšná. Na takové lidi musíme pamatovat, jedni bez druhých se neobejdeme. Slyšel jsem od pravicových politiků názor, že by se problémoví lidé, a neměli na mysli pouze Romy, měli vytlačit někam za město. To je pro mne naprosto nemyslitelné. Mezi lidmi musí vládnout solidarita. Za každé krize jsou bohatí bohatšími a chudí chudšími a těch je většina. Nevidím důvod, proč by bohatí něco ze svého bohatství nemohli ukrojit pro ty potřebné. Ostatně, jednou se budeme muset podělit o bohatství celé zeměkoule nebo špatně dopadneme. Vy myslíte, že pravicová politika nepamatuje na lidskou solidaritu? Myslím, že na to nebere vůbec žádný zřetel. Až na osvícené výjimky je pro podnikatele občanský zákoník bezcenným cárem papíru. Kdy vás poprvé napadlo vstoupit do politiky, co bylo hlavním impulsem? Do politiky jsem vstoupil před sedmi, osmi lety. Žijeme tady po několik generací a už jsem se dál nechtěl nečinně dívat, jak je město čím dál zanedbanější. Když se kriticky podíváte, co se v Pardubicích postavilo za posledních dvacet let, musíte uznat, že takhle to prostě dál nejde. Kritizovali jsme minulý Jako regionální politik vystupujete radikálně, podle některých populisticky Dnes těm politikům nikdo nerozumí. Spousta věcí se zastírá, vše se říká diplomaticky, abychom neublížili, protože co kdybychom s tím či oním mohli do budoucna spolupracovat Ne. Věci se mají říkat jasně a zřetelně. Když je něco špatně, tak je to špatně. Často se vyjadřujete k městským otázkám, ať už jde například o pěší zónu či spalovnu. Budete usilovat o funkci primátora? Do politiky jsem vstoupil proto, abych své nejbližší okolí změnil k lepšímu. Z toho logicky vyplývá, že budu-li mít podporu stranických kolegů, budu o tuto funkci usilovat. Jaké jsou vaše politické ambice bez ohledu na vaše politické byro? Na rozdíl od některých kolegů si myslím, že by měl člověk něco dokázat nejdřív ve svém regionu. Na krajském úřadě jsem pouhopouhý rok. Až za sebou budu mít několik úspěšných let, pak teprve můžu začít uvažovat, jak dál. Přijďte se mě zeptat. Možná ale zjistíte, že jsem vlastně ten největší hlupák a nejhorší politik, jakého Pardubice kdy měly. Několikrát jste zmínil, že se na kraji letos ušetřilo přes 400 milionů. Jak to, že stejní úředníci dřív utráceli a nyní šetří? Kam podle vás peníze mizely? Myslíte, že je možné pouze konstatovat, že na kraji chybí nějaká ta miliarda? Není to spíš na trestní oznámení? Trestních oznámení se v poslední době podávalo mnoho a na kde koho. Zkušenosti jsou ale takové, že se nic nevyšetří. Můžeme tak maximálně konstatovat, že úředníci zanedbávali kontrolu, můžeme je potrestat ztrátou osobního ohodnocení nebo je propustit. Nicméně, já si nemyslím, že to byla hlavně vina úředníků. Myslím, že je to zodpovědnost politiků. A to i tehdy, když vyloučím, že politici převáděli finanční prostředky do soukromých firem proto, aby z toho měli nějaký profit. Politik má být především manažer, který organizuje diskuzi mezi odborníky, tedy odbornou veřejností, občany, tedy laickou veřejností, mezi úředníky a politiky. Z této polemiky pak musí vytěžit maximum a svěřenou oblast řádně vést. Tak tomu ale nebylo. Mysleli si, že jsou prostě geniální, že jsou schopní jeden rok řídit zdravotnictví, další rok třeba dopravu a třetí rok sociálku a tak dál. Takhle to funguje v celém státě. Nevidím žádnou koncepci, nevidím nic pozoruhodného, co by bývalí politici dokázali zasít. Vůbec nechápu, co v té politice pohledávali, co si od ní slibovali. Že budou chodit na rauty nebo stříhat pásky? Nejsem samozřejmě tak naivní, abych si myslel, že můžeme korupci a nehospodárné nakládání úplně odstranit, určitě to ale můžeme výrazně omezit. Váš nekompromisní přístup k úsporám peněz na kraji vyvolal až takovou nevoli, že se proti vám demonstrovalo. Někteří účastníci přiznali, že za účast dostali zaplaceno. Víte od koho? Víte, kdo akci inicioval? Nevím. Nicméně musím říct, že text té petice, která se podepisovala, byl velmi zábavný a sice, že je nehospodárně vynakládáno prostředky kraje, přestože jsem ušetřil několik stovek milionů, že vlastně pletichařím při veřejných soutěžích. To je holý nesmysl, protože my všechny zakázky zveřejňujeme na centrální adrese na internetu. To je nejlepší opatření proti korupci, neboť umožňuje účast co nejširšího spektra firem, které spolu opravdu soutěží. Ještě se vrátím k mé otázce. Opravdu nevíte, kdo demonstraci inicioval a zaplatil? Ani netušíte? Ani netuším. Nejsem novinář, abych spekuloval, kdo všechno na tom mohl mít nějaký zájem. Mohli to být moji spolustraníci, firmy, mohl to být kdokoli. Každopádně to byla směšná diletantská akce. Musím ještě poznamenat, že ta petice, ani nevím, kolik měla signatářů, nikdy nebyla podána. Těším se, že se dočkám, až petice dorazí na úřad, abychom ji konečně mohli řešit. Proč myslíte, že má někdo tendence vás politicky diskreditovat nebo ničit? Možná je to jenom takové škádlení vedené snahou některých lidí, aby se mohlo na kraji utrácet dál, jak se utrácelo dřív, aby se toky finančních prostředků nepřerušovaly. Rozhodně jsem nepřišel do funkce proto, abych se nechal zastrašovat takovými směšnými akcemi, jako jsou petice za moje odvolání. Nikdo mě nebude nutit, abych mu přiděloval nějaké finanční prostředky, respektive, abych rozkrádal rozpočet kraje kvůli tomu, abych se udržel ve funkci. Jak už jsem řekl, jsem pořád akcionářem CZ STA- VEBNÍHO HOLDINGU, do firmy se můžu kdykoli vrátit. Proto na své politické funkci nelpím a vydírat se nenechám. POSLEDNÍ SLOVO foto: Miloš Spáčil Neuvěřitelná energie, nekonečný příval slov a čísel. Smršť odpovědí na otázky, na které jsem se neptala. Jen jsem konsternovaně zírala, kde se to v tom člověku bere a proč to nedokážu zastavit. Úplně jsem se nakazila kauzou SPALOVNA. Před očima mi začala vyrůstat hora odpadního bordelu, který se bude muset někde spálit. Na konci rozhovoru jsem si téměř jistá, že to nebude v Rybitví. S Janem Tichým hovořila Jarmila Kudláčková

8 MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA ŘÍJEN 2009 Souhrnný stav čerpání SF/ FS v mld. Kč k 4. listopadu 2009, EU a národní zdroje, 1 EUR = 26,495 CZK, zdroj: MSC KN prosinec 2009 ČESKÁ REPUBLIKA celková alokace ,4 Z fondů EU dokončeno již více než dva předložené a půl projektytisíce projektů 636,3 Od roku 2007 již bylo v České republice dokončeno více než projektů financovaných z fondů EU. Uvádí to Měsíční monitorovací zpráva za měsíc říjen, kterou vydává Národní orgán pro koordinaci Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Za uplynulý měsíc také opět narostly prostředky vyplacené českým příjemcům z fondů EU, a to o 10 procent. ZÁJEM O FONDY EU NEOPADÁ Od začátku programového období bylo v České republice tak znamená, že Češi již z fondů období vyřazeno 28,7 procenta žádostí z celkového počtu předlože- dokončeno projektů financovaných Evropské unie obdrželi ných. Nejvíce vyřazených žádostí z fondů EU v celkové Souhrnný hodnotě 18,3 miliardy korun. Jen za proplacených prostředků je verozápad 59,6 procenta a také 46,4 stav miliardy čerpání korun. SF/ Nejvíce FS vje mld. zaznamenáno Kč v rámci ROP Se- k 4. listopadu 2009, EU a národní zdroje, poslední měsíc počet dokončených v ROP Severovýchod a Operačním programu Doprava. Od OP Praha - Adaptabilita vyřadil v obou pražských programech. 1 EUR = 26,495 CZK, zdroj: MSC2007 projektů vzrostl více než dvojnásobně. Nejvíce dokončených projektů března 2009 tak proplacené 59,2 procenta žádostí a OP - Pra- eviduje Operační program dotace dosáhly výše 40,8 miliha konkurenceschopnost vyřadil celková alokace (OP) Životní prostředí. Projekt je ardy korun (údaje o čerpání za 56,8 procenta žádostí. 818,4 Nicméně dokončen v tom okamžiku, kdy jednotlivé měsíce viz tabulka). formální chyby žadatelů provázely příjemce disponibilní předá závěrečnou alokace zprávu zejména první rok po spuštění 350,7 a závěrečnou žádost o platbu. Měsíc 2009 Proplaceno v Kč operačních programů. Nyní jsou předložené projekty díky koordinační 636,3 aktivitě MMR Zájem Čechů o fondy EU rozhodně Březen 5,6 mld. (pracovní skupiny, metodiky, semináře) méně časté. neopadá. V meziměsíčním srovnání došlo k nárůstu o téměř tisíc schválené Duben projekty 8,2226,7 mld. podaných žádostí. V říjnu tak bylo Květen 10,2 mld. JAK ČERPAJÍ JEDNOTLIVÉ evidováno žádostí o podporu ze strukturálních fondů a proplaceno 46,4 OPERAČNÍ PROGRAMY? Červen 19,9 mld. Fondu soudržnosti. Zatím bylo schváleno certifikováno Červenec projektových žádostí v celkové výši 226,7 miliardy korun. Srpen Největšího pokroku dosahuje regionální operační program (ROP) Září Severozápad. Říjen Za uplynulý měsíc narostly i proplacené prostředky příjemcům. Meziměsíční nárůst o již zmiňovaných 10 procent 23,6 mld. 28,6 mld. 42,2 mld. CHYB ŽADATELŮ UBÝVÁ MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA ŘÍJEN 2009 Národní orgán pro koordinaci ministerstvo pro místní rozvoj eviduje také počet neúspěšných žádostí o podporu z evropských fondů. Na základě porušení formálních požadavků či nedostatečné kvality předloženého projektu bylo od počátku programového 2. STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ disponibilní alokace STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ Obr. 3: Souhrnný přehled čerpání SF/ FS v mld. Kč, zdroj: MSC2007 Souhrnný stav čerpání SF/ FS v mld. Kč schválené projekty 226,7 disponibilní alokace k 4. listopadu 2009, EU a národní zdroje, 1 EUR = 26,495 CZK, zdroj: MSC2007 proplaceno 46,4 celková alokacecertifikováno předložené projekty Obr. 3: Souhrnný přehled čerpání SF/ FS v mld. Kč, zdroj: MSC2007 Obr. 4: Schválené projekty, zdroj: MSC2007 4,7 46,4 mld. Obr. 4: Schválené projekty, zdroj: MSC ,5 42,7 Stav schválených projektů a GG v % vzhledem k vlastní finanční alokaci , k 4. listopadu 2009, zdroj: MSC2007 schválené projekty 226,7 Stav schválených projektů a GG v % vzhledem proplaceno k vlastní finanční alokaci , 46,4 k 4. listopadu 2009, zdroj: MSC2007 certifikováno Statistické údaje k začátku listopadu ukazují, že nejvíce schválených projektů, vzhledem k vlastní alokaci, má OP Lidské zdroje a zaměstnanost, následován ROP Severozápad. První trojku pro- 42,7 39,5 gramů, které schválily 38,3 nejvíce 37,4 V 37,2 zájmu 36,2zrychlení tak nyní dochází fondy.cz u některých operačních - rozcestník pro informace o ev- předložených žádostí o poskytnutí dotací uzavírá ROP Jiho- programů k proplácení 28,0 28,0 již pře- 26,5 ropských fondech v ČR 30,3 25,0 24,7 východ. V objemu proplacených dem (tzv. způsob ex-ante) nebo EUROFON 21, ,2 prostředků vede ROP Severovýchod, následovaný OP Doprava. Výhodou tohoto způsobu je, že tující informace o Evropské unii v průběhu realizace projektu. - bezplatná telefonní linka 16,5 Stav schválených projektů a GG v % posky- vzhledem k vlastní finanční alokaci , Třetici programů, které již příjemcům proplatily nejvíce peněz, tolik vlastních zdrojů a ušetří na - e mailová adresa k zasílání 0,0 do- příjemci nebudou muset vkládat fondy.cz k 4. listopadu 2009, zdroj: MSC2007 doplňuje ROP Střední Morava. úrocích z bankovních překlenovacích úvěrů. Např. u ROP Seve- tazů o evropských fondech v ČR 54,5 OPERAČNÍ 42,7 PROGRAMY rovýchod trvalo před zrychlením - nabízí údaje o EU a adresy Eurocenter kontaktních míst pro ve- ZRYCHLUJÍ PROPLÁCENÍ 39,5 38,3 37,4 37,2 proplacení 70 dní po zaplacení 36,2 faktur dodavateli, nyní je tato řejnost v každém krajském městě. 30,3 Dosud většina operačních programů vyplácela dotace až po rejemci faktura proplacena po za- Ministerstvo 21,8pro místní rozvoj ČR doba pouhých 528,0 dní, kdy 28,0 je 26,5 pří- Národní orgán pro koordinaci (NOK) 25,0 24,7 19,2 alizování akce (způsob ex-post). placení dodavateli. (nok) 16,5 10,3 Fondy 38,3 37,4 37,2 36,2 Evropské unie šance pro 8,9 váš projekt 39,5 30,3 7,2 28,0 28,0 6,9 6,9 26,5 6,7 25,0 24,7 Národní orgán pro koordinaci, který v rámci Ministerstva 21,8 5,7 pro 19,2 místní rozvoj ČR zastřešuje získávání dotací z Evropské unie, radí Jak na projekt. 16,5 Stav proplacených finančních prostředků 4,0 v % NÁPAD A VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO PROGRAMU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ Ž ÁDOSTI vzhledem k vlastní Tento seznam finanční příloh alokaci slouží jen , k celkové 2,5orientaci, protože konkrétní požadavky Napadla vás aktivita uskutečnitelná ve vaší obci, škole, podniku, neziskové Projektová žádost představuje klíčový dokument, který rozhodne tom, kzda 4. listopadu si určuje každý 2009, operační zdroj: program MSC2007 samostatně. 1,7 1,6 1,2 1,0 0,0 organizaci apod., na niž byste rádi dostali podporu z Evropské unie? V první budete se snahou získat finance z evropských fondů úspěšní či nikoli. Vaším 0,0 fázi je třeba si zjistit, který operační program (OP) by ve vašem případě pro průvodcem při její tvorbě budou příručky pro žadatele 12,1 11,7a další 11,6metodické pokyny připravené odpovídajícím operačním programem. Zároveň jsou 10,3k dispo- bodovacích kritérií, která jsou předem veřejně dostupná. Bývají součástí infor- Výběr subjektů, jimž bude dotace udělena, probíhá podle hodnotících a získání dotace připadal v úvahu. Na webu MĚSÍČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA ŘÍJEN najdete charakteristiky každého z nich. Řídit se zici konzultace s pracovníky řídicího orgánu či zprostředkovatelského subjektu, semináře, konference atd. V přípravné fázi se nebojte klást dotazy, abyste V případě, že váš projekt byl úspěšný, bude s vámi uzavřena smlouva o fi- 8,9 mací pro danou výzvu nebo jsou uvedena v programovém dokumentu OP. lze podle sféry vaší činnosti (tématické operační programy), nebo podle místa, kde realizujete své aktivity (regionální operační programy, programy pro do projektové žádosti zařadili vše potřebné. nancování. 6,9 6,9Je to 6,7chvíle vhodná pro oslavu, ale zároveň teprve začátek dlouhé 7,2 Prahu Údaje a programy přeshraniční spolupráce). cesty... 5,7 Tab. 3 - Údaje o stavu o stavu čerpání čerpání finančních finančních prostředků prostředků podle jednotlivých podle jednotlivých OP/ROP a fondůop/rop EU (EU a národní a fondů zdroje) EU (EU a národní zdroje) Celková Žádosti musejí být vyplňovány v elektronické podobě. Většina operačních 4,0 Váš projekt musí být v souladu alokace se záměry operačního Podané programu, projektové z něhož Operační chcete čerpat prostředky. Podrobnosti o cílech OP se dozvíte v progra- ale připravil pro žadatele elektronické prostředí BENE-FILL a OP Podnikání a Administrativa 1,7 programů Projekty k / tomu GG schválené využívá internetovou Schválené aplikaci žádosti BENEFIT. OP Životní Proplacené prostředí prostředky NA CO SI Prostředky DÁT POZOR předložené PŘI REALIZACI 2,5 Certifikované prostředky 6 podpory žádosti / GG k financování o platbu ** příjemcům k certifikaci 1,6předložené 1,2 EK mových program a prováděcích ŘO Stav dokumentech proplacených 1, vydávaných finančních jednotlivými řídicími prostředků inovace v eaccount. % Všechny vyjmenované aplikace jsou k dispozici na adrese Při uvádění projektu v život si musíte také najít čas na přípravu monitorovacích % zpráv, mil. které Kč dokládají, co % a jak jste již mil. provedli Kč a jak plníte % indikátory / Fond 0,0 orgány. vzhledem k vlastní finanční alokaci , mil. Kč mil. Kč % https://www.eu-zadost.cz/stromformularu.aspx. mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč Obecně platí, že z fondů EU se podporují k 4. listopadu projekty veřejně 2009, zdroj: prospěšné, MSC2007 a b b/a které přispějí OP D ke zlepšení MD sociálního 179 a ekonomického 981,5 161 prostředí 632,9v členských 89,8 Přílohy, ,7 které mohou 30,3 být požadovány ,6 k projektové 12,6 žádosti: ,3 vovat 11,7 i žádosti o 10 platbu. 066,5 Finanční prostředky 5,6 jsou vypláceny 0,0 buď po skončení 0,0 c c/a d d/a e nastavené e/a vámi samotnými f v projektové f/a žádosti. g Vedle toho je třeba g/a vyhoto- 12,1 zemích OP a ŽP jejich 11,7 regionech. MŽP 11,6 Nejde v 153 žádném 355,1 případě o 115 samoúčelné 447,4 finanční 75, ,1 28, ,7 2, ,6 projektu 2,5 nebo po 2 jeho 387,1 jednotlivých etapách, 1,6 které 2 byly 387,1 předem naplánovány 1,6 injekce OP do PI neziskového MPO sektoru, 10,3 soukromých ,5 firem, obcí 49, 726,5 krajů či jakýchkoli 52,5 Logický ,7 rámec 21, ,3 6, ,3 ve studii 6,9proveditelnosti 5 029,6 a další součástech 5,3 projektové 0,0 žádosti. 0,0 jiných OP VaVpI subjektů. Právě MŠMT naopak příjemci 8, ,3 musí vždy prokázat ,4a konkrétně 39,0 Přehledný 0,0 materiál popisující 0,0 krátce záměry 0,0 projektu, 0,0 dané do souvislosti s konkrétními ,3 činnostmi 28,0 a výstupy jeho 792,9 aktivit. 1,4 576,2 Náklady 1,0 projektu se až 0,0 na výjimky proplácejí 0,0 žadatelům 0,0zpětně. Po dobu 0,0 re- 0,0 Financování 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 doložit OP obecnou VK prospěšnost MŠMT svého 57 záměru. 002, ,7 71,9 7,2 Obecná OP LZZ prospěšnost MPSV je zde však chápana ,56,9 6,9 v širším smyslu, 44nejen 236,8 6,7 jako sociální 77,4 Studie ,9 proveditelnosti 54,5 951,1 1,7 905,9 alizace 1,6 projektu nebo 29,6 přinejmenším její 0,1 části jej musíte 0,0 financovat z vlastních 0,0 aktivity. IOP Proto se rozhodně MMR ze získávání ,7 podpory z evropských ,1 5,7 fondů nevylučují OP soukromé TP firmy MMR žádající dotace 7 např. 723,5 na novou technologii, 3 732,7 vzdělává- 4,0 48,3 nosti projektu ,0 Popisuje 25,0 finanční stránku 135,5 všech aktivit 1,8 a hodnotí efektivitu 132,0 Zajištění 1,7 udržitelnosti 71,5 projektu 0,9 0,0 0,0 50,2 Studie 7 proveditelnosti 894,6 slouží 16,5 k posouzení 579,1 uskutečnitelnosti 1,2 a životaschop- 576,3 zdrojů 1,2 či bankovní půjčkou. 158,9 0,3 6 0,0 0,0 ní zaměstnanců ROP SZ apod. RR SZ Všichni žadatelé 23 však 250,5 musejí doložit ,9 v projektové 110,0 žádosti ROP společenský MS RR přesah MS plánovaných 22 aktivit 316,6 jejich projektu ,1 U soukromých 71,2 je 1,7 závazný 41,6 277,4 a cíle 1,2v něm stanovené 19,2 budou 1 238,5 muset být dosaženy, 5,5 jinak hrozí 1 281,2 odejektem 5,7 nějakou dobu 835,4 přetrvaly, tento 3,7 termín (=udržitelnost 835,4 projektu) 3,7 bývá vynaložených 9 933,6 prostředků. 42,7 Většinou má 839,6 rozsah stran. 3,6 Tento dokument 925,6 Ve většině 4,0 případů evropské 380,8 normy vyžadují, 1,6 aby se výsledky 0,0 dosažené 0,0 2,5 pro- 1,0 firem ROP často JV jde např. RR o JV podporu zaměstnanosti ,4 v regionu ,0 101,1 brání dotace ,9 Pro projekty 39,5 0,0 méně nákladné 2 330,5 nebo tzv. měkké 10,6 (neinvestiční) 2 262,4 se nejčastěji 10,3 pět let, ale 724,5 může se lišit dle požadavků 3,3 OP. 724,5 3,3 ROP SM RR SM , ,7 64,7 požaduje 7 618,9 zjednodušená studie 37,2 proveditelnosti ,1 U dražších, 11,2 zpravidla 2 investičních projektů 7 845,5 musí být standardní 38,3 studie 2 322,0 proveditelnosti. 11, ,4 V EU 12,1 obecně platí zákaz 726,3 podpory podnikání 3,5 z veřejných 726,3 rozpočtů, která 3,5 by 375,7 Veřejná 11,6 podpora 1 310,8 6,4 0,0 0,0 URČENÍ ROP SV VHODNÉ RR SV VÝZVY , ,4 106,2 Operační ROP JZ programy RR přijímají JZ projektové 19 žádosti 314,9 v rámci tzv. 37 výzev, 458,6 tedy časově 193,9 Analýza 4 767,7 nákladů a přínosů 24,7 (CBA) 1 369,3 7, ,0 mohla 7,2 ovlivnit obchod 660,6 mezi členskými 3,4 státy. I evropské 0,0 fondy toto pravidlo 0,0 vymezených ROP SČ úseků RR určených SČ k podání 17 žádosti 427,0 o dotaci. 15 Pro 932,8 váš úspěch je 91,4 klíčové Metodika 4 619,2 pro vyhodnocení, 26,5 co pozitivního 1 395,8 projekt přináší 8,0 a co si naopak 1 208,4 bere dodržují, 6,9 ale v jejich 736,7 rámci existují výjimky 4,2 vyplývající 0,0 ze smlouvy o založení 0,0 OP sledovat, PK jaké HMP výzvy právě probíhají 7 a 323,1 také jaké jsou plánovány 8 852,5 na nejbližší období. Radou vám v tom budou nápomocni pracovníci řídicích orgánů. kého pojmu Cost-Benefit Analysis. Přesto je důležité vědět, zda váš projekt tzv. zakládá nedovolenou veřejnou 120,9 jak po 2 finanční 737,5 stránce, tak 37,4 po stránce společenské. 652,9 Zkratka 8,9 pochází z anglic- 654,8 ES, které 8,9 se běžně využívají 540,8 (bloková výjimka, 7,4 pravidlo 0,0 de minimis aj.). 0,0 OP PA HMP 3 378, ,2 308, ,3 36,2 277,1 8,2 226,4 6,7 4,4 0,1 0,0 0,0 ESF , ,8 81, ,5 41, ,1 1, ,4 1,5 33,9 0,0 0,0 0,0 Časové okno výzvy bývá otevřeno po několik týdnů až měsíců. U složitějších Rozpočet projektu podporu, i když se něj vztahuje výjimka. Projekty zakládající a nezakládající ERDF , ,6 73, ,0 26, ,0 7, ,6 7, ,6 3, ,7 0,6 projektů toto období nemusí vždy postačovat pro podrobné zpracování projektové žádosti. Jeho význam Je nezbytný pro každou žádost o získání prostředků z fondů Evropské unie. veřejnou podporu se totiž liší způsobem financování. Projekty zakládající FS , ,3 82, ,9 24, ,9 5, ,5 5, ,9 2, ,6 0,8 tkví mimo jiné v tom, že se z něj vychází při závěrečném vyúčtování. z udělené dotace odečítají. veřejnou podporu mají zpravidla hrazeno nižší procento nákladů a svůj zisk NSRR * , ,7 77, ,4 27, ,0 5, ,5 5, ,4 2, ,3 0,6 Doporučuje se tedy si projektovou žádost připravit s předstihem. * Poznámka: Do NSRR patří ještě OP Cíl3 přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, na který je alokováno 258 mil. EUR. Měnový kurz: 1 EUR = 26,495 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007. Zdroj: MSC Do NSRR patří ještě OP Cíl3 přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, na který je alokováno 258 mil. EUR. Měnový kurz: 1 EUR = 26, 495 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007. Zdroj: MSC Obr. 5: Proplacené finanční prostředky, zdroj: MSC ,5 4,7 Obr. 4: Schválené projekty, zdroj: MSC ,7 Obr. 5: Proplacené finanční prostředky, zdroj: MSC2007 4,7 OP LZZ ROP SZ ROP JV ROP SV OP PK ROP SM OP PA OPD OP ŽP OP VK ROP SČ OP TP OP LZZ ROP JZ ROP SZ OP PI ROP JV ROP SV ROP MS ROP SV OPD IOP OP PK ROP SM OP VaVpI ROP SM ROP JV OP PA OP PK OPD ROP JZ OP ŽP OP PI OP VK ROP SČ ROP SČ OP PA OP TP ROP MS ROP JZ ROP SZ OP PI OP ŽP ROP SV ROP MS OP TP OPD IOP OP LZZ ROP SM OP VaVpI IOP ROP JV OP VK OP PK OP VaVpI ROP JZ OP PI ROP SČ OP PA ROP MS ROP SZ OP ŽP OP TP OP LZZ IOP OP VK OP VaVpI 350,7 636,3 Obr. 5: Proplacené finanční prostředky, zdroj: MSC ,1 11,7 Stav proplacených finančních prostředků v % vzhledem k vlastní finanční alokaci , k 4. listopadu 2009, zdroj: MSC ,6 818,4 OP LZZ ROP SZ ROP JV ROP SV OP PK ROP SM OP PA OPD OP ŽP OP VK ROP SČ OP TP ROP JZ OP PI ROP MS IOP OP VaVpI ROP SV OPD ROP SM ROP JV OP PK ROP JZ OP PI ROP SČ OP PA ROP MS ROP SZ OP ŽP OP TP OP LZZ IOP OP VK OP VaVpI 0,0

9 KARLOVARSKÝ KRAJ KN prosinec V třídění odpadů je kraj hodně podprůměrný Karlovarský kraj již čtvrtým rokem aktivně spolupracuje se společností EKO-KOM. Na každý rok je uzavírána smlouva s novými aktivitami podle aktuální situace. Tato smlouva vždy zahrnuje akce pro celou širokou veřejnost, školy a školky, pracovníky v oblasti ŽP, obce a podobně. Dále v rámci této spolupráce provádíme kontrolní rozbory odpadů, které nejlépe ukazují, jak občané třídí, přibližuje tuto spolupráci hejtman Josef Novotný. Obce v kraji jsou zapojeny do soutěže Liga odpadů probíhající právě ve spolupráci s firmou EKO-KOM. Na konci kalendářního roku je soutěž vyhodnocena, předány ceny a finanční odměny nejlepším obcím v kraji. Hodnotí se množství vytříděného odpadu - množství tun jednotlivých vytříděných komodit, počet sběrných nádob, respektive počet litrů nádob na osobu, a také je prováděna fyzická kontrola v jednotlivých obcích. Do soutěže byly v letošním roce zařazeny automaticky všechny obce, které jsou v systému EKO-KOM, na příští rok bude na stránkách kraje formulář (přihláška) pro přihlášení obce do soutěže. Vítězné obce v Lize odpadů dostaly 60 tisíc korun, 30 tisíc za druhé a 10 tisíc korun za třetí místo. PROGRAMY PRO DĚTI Kromě toho kraj se společností EKO-KOM spolupracuje také na soutěži ve sběru plastových víček školami a školními zařízeními. Soutěž je pravidelně vyhodnocována a žáci jsou odměněni věcnými cenami, výtvarnými potřebami a hrami pro výuku. Letos proběhlo přes 60 exkurzí do Ekodeponu v Černošíně, což je vzdělávací středisko, kde školáci na vlastní oči sledují cestu přivezeného odpadu - třídění včetně třídicí linky, skládkování a finální recyklované produkty. Každým rokem je pořádána výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a ZUŠ, která je také vyhodnocena, odměněna a zakončena výstavou s vernisáží. Pro nejmenší jsou určena divadelní představení, která děti formou hry učí třídit, stejně jako soutěže a hry o třídění, které pro děti v MŠ také pořádáme. Každým rokem provádíme také školení samosprávy v oblasti nakládání s odpady, na příští rok chystáme dokonce rozšířenou a podrobnější verzi pro všechny pracovníky pracující na obecních a městských úřadech v této oblasti, popisuje hejtman další akce, které kraj s EKO- -KOMem spolupořádá. PŘÍSPĚVKY NA EKOKONTEJNERY Ilustrační foto. Každá jednotlivá obec v kraji uzavírá v současné době smlouvy s akreditovanými firmami - na komunální směsný odpad, na vytříděné složky, na zpětný odběr elektrozařízení, dále fungují sběrné dvory, autovrakoviště, Karlovarský kraj přispěl obcím na pořízení ekokontejneru a i dále na jejich pořízení přispívá. K provozu ekokontejneru připravuje krajský odbor životního prostředí a zemědělství na příští rok školení pro pracovníky obecních úřadů ke správnému používání. Do programu třídění odpadů investoval kraj v letošním roce 1 a půl milionu korun a v příštím roce počítá s podobnou částkou. A jak je kraj v třídění odpadů úspěšný? V rámci republiky jsme v množství vytříděného odpadu začínali na posledních místech, za poslední dva roky se naše pozice zlepšila. V roce 2007 se v Karlovarském kraji vytřídilo 24,71 kg separovaného odpadu na 1 obyvatele za rok. V roce 2008 už to bylo 38,3 kg na obyvatele. Zdroj: archiv KN Pro srovnání s celorepublikovými čísly byla výtěžnost v ČR v roce ,64 kg na obyvatele za rok, v roce 2008 pak 53,1 kg na obyvatele. V roce 2007 patřilo Karlovarskému kraji v žebříčku, který porovnával množství vytříděného odpadu v jednotlivých regionech, poslední místo. V roce 2008 to bylo 13. místo před Jihomoravským krajem. Data za letošní rok ještě nejsou k dispozici, říká hejtman Novotný. Jana Bartošová Kraj uspořádal seminář k výměně zkušeností ve veřejné správě. Cílem akce bylo navázat dlouhodobou vzájemnou spolupráci mezi Karlovarským krajem a zemským okresem Wunsiedel. Jednodenní seminář v krajské knihovně byl zaměřen na výměnu zkušeností z veřejné správy a praxi při poskytování služeb občanům. Karlovarský kraj již dva roky připravuje s městy nový systém nakládání s komunálními odpady. K vytvoření nového systému nutí regiony především evropská legislativa promítnutá také do legislativy národní. Do konce roku by se měli sejít zástupci kraje a obcí a konkrétně se domluvit, zda půjdou společně do vybudování systému s přispěním evropských prostředků. Průzkum oblíbenosti hejtmanů v jednotlivých krajích, jehož výsledky na podzim prezentovala společnost Sanep, zřejmě moc nepotěšil hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného. Podle internetového průzkumu je s ním spokojeno 41 procento oslovených, nespokojeno 29 procent oslovených.hejtmanovi nejzápadnějšího kraje tak patří dvanáctá příčka mezi čtrnácti politiky. Za ním skončil už jen liberecký kolega Stanislav Eichler a s velkým odstupem středočeský hejtman David Rath. ÚSTECKÝ KRAJ V oblasti třídění odpadů zažívá kraj prudký vzestup Ústecký kraj si v oblasti třídění odpadů stojí poměrně dobře. V loňském roce vytřídil podle serveru jaktridit.cz jeden občan kraje v průměru 56 kilogramů odpadu. To je lehce nadprůměrný výsledek, neboť v průměru za celou Českou republiku vytřídil jeden občan 53,1 kilogramů odpadu. Přesto je nutné toto číslo neustále zlepšovat. Prudký nárůst zájmu o třídění odpadu přitom kraj zaznamenal v posledních dvou letech. Celková výtěžnost tříděného sběru se v roce 2007 zvýšila o 35 procent oproti roku A další velký nárůst kraj zaznamenal i v roce loňském. Díky tomu předběhl celou řadu krajů a zařadil se k těm nadprůměrným. Na zlepšování situace přitom spolupracuje Ústecký kraj s firmou EKO-KOM, která zajišťuje zpětný odběr recyklovatelného odpadu. A spolupráce těchto dvou subjektů slaví úspěchy. V současné době je do třídění komunálního odpadu zapojeno kolem 340 obcí a měst kraje a v kraji lze narazit už na více než 12 tisíc kontejnerů na tříděný odpad. Ústecký kraj se opravdu velmi rychle zlepšuje, potvrdil Krajským novinám radní pro oblasti životního prostředí Arno Fišera. A zároveň dodává, že se kraj stále více věnuje také zpětnému odběru elektroodpadu. Uzavřeli jsme spolupráci s firmou Asekol, která nabízí sběrné dvory na elektroodpad. Z těch odborněji zaměřených činností v této oblasti zmiňuje radní pořádání seminářů. Kraj tak chce pomoci malým obcím, které nutně potřebují lepší informace o oblasti odpadového hospodářství. Tyto semináře jsou určeny právě malým obcím. Chceme aby se jejich starostové vyznali v legislativě a odborných otázkách, které jsou s touto problematikou spojené. Semináře se setkávají s velikým ohlasem. Na tom posledním jsme měli například kolem padesáti starostů, zdůrazňuje radní. POPULARIZACE TŘÍDĚNÍ JE SPRÁVNOU CESTOU Kraj se samozřejmě zapojuje do zpopularizování třídění a ekologických otázek vůbec i jinými cestami. Tou nejoblíbenější formou jsou různé soutěže, které každoročně kraj a EKO-KOM vyhlašují. Tou nejvýraznější z nich je soutěž Skleněná popelnice. Na tuto soutěž jsme vydali 2 miliony korun. U zúčastněných měst a obcí jsme hodnotili objem vytříděného odpadu, řekl k projektu radní Fišera. Soutěž v kategorii měst vyhrála Za poslední dva roky vyrostla v Ústeckém kraji celá řada sběrných dvorů a třídicích linek. v letošním roce Česká Kamenice. Životní prostředí je v Ústeckém kraji tématem číslo jedna. Těší nás proto, že množství vytříděného odpadu stoupá. Je vidět, že obce a jejich obyvatelé si berou k srdci rčení, že lepší je škrtnout sirkou než nadávat na tmu, řekla u příležitosti slavnostního vyhlášení hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, pod jejíž záštitou se soutěž konala. Veškeré informace o této soutěži, stejně jako i další informace z oblasti odpadového hospodářství kraje, lze najít na stránkách kraje. Další důležité stránky jsou k nalezení na což je portál společnosti Envincon o třídění v Ústeckém a Libereckém kraji, na kterém lze najít celou řadu soutěží a informace o správném třídění. KRAJ SE CHCE I NADÁLE ZLEPŠOVAT Podle radního Fišery je nutné i nadále třídění přibližovat běžným občanům, ale stejně tak i pomáhat obcím a městům s projekty, které průběh třídění zlepšují. Peníze tak putují především na nové sběrné dvory a třídicí linky. Kraj tak v letošním roce vydal na celkovou podporu třídění odpadu Zdroj: několik milionů korun, řekl radní. Do budoucna má radní jasno. Chce popularizaci třídění rozšířit na další místa. Celá naše kampaň, všechny ty soutěže a spolupráce s některými firmami, se u nás shledává s velmi dobrým ohlasem a my postupně doháníme v třídění ty nejlepší kraje. V příštím roce chceme propagaci správného třídění rozšířit trochu více i do škol. I takové projekty už v kraji samozřejmě existují. Je to například projekt společnosti Envincon Třídíme ve škole. Ten se zaměřuje právě na vzdělávání žáků a studentů na základních s středních školách. Filip Appl Na obnovu vodních toků, které poničila důlní činnost, chce Ústecký kraj získat z evropských fondů dotaci 30 milionů korun. Do projektu jsou zahrnuty jak povrchové toky, tak i podzemní vody. Ústecký kraj na tomto plánu spolupracuje s partnery ze Saska. Do rekonstrukcí silnic v kraji půjde z Regionálního operačního programu Severozápad více než 2,2 miliardy korun. Osm projektů z devíti předložil kraj, který na rekonstrukce získal 1,85 miliardy korun, jeden projekt je krajské Správy a údržby silnic, která získá 353 miliony korun. Celkem má za tyto prostředky být v kraji opraveno 172 kilometrů silnic. Největší procentuální nárůst mezd v letošním roce zaznamenali statistici v Ústeckém kraji. Oproti třem čtvrtletím předchozího roku si zaměstnanci přilepšili o 916 korun a průměrná hrubá měsíční mzda se přehoupla přes dvacetitisícovou hranici na korun. Stále je to ale pod celorepublikovým průměrem, který činí korun. Závidět mohou obyvatelé kraje lidem v Praze, kde je průměrná mzda korun, naopak nejméně brali v prvních devíti měsících roku občané Karlovarského kraje, kde byla průměrná mzda jen korun.

10 10 KN prosinec 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Plzeňský kraj se prezentoval v Polsku Představení kraje, nabídka turistického potenciálu a hlavně pozvánka do zajímavé destinace České republiky, to vše było součástí společenského večera, který se 25. listopadu odehrál v hotelu Marriott v centru hlavního města Polska Varšavy. Prezentace se zúčastnila polská odborná veřejnost působící v oblasti cestovního ruchu, školství, kultury a předních médií. Za hostitele, tedy Plzeňský kraj, to byli radní Plzeňského kraje pro školství, mládež a sport Jiří Struček, radní pro kulturu a ochranu památek a cestovní ruch Václav Koubík. Hosty přivítal také velvyslanec České republiky v Polsku Jan Sechter. Za polskou stranu hosty pozdravil jménem maršálka Mazovského vojevodství Rafal Zienba, pověřený rozvojem mezinárodní spolupráce regionu. Večer moderovala ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourismu v Polsku Ivana Bílková. Kromě základních geografických informací byly představeny široké možnosti turistického potenciálu regionu, jeho hlavní město Plzeň, tradiční regionální produkty, průmyslová výroba, plzeňské pivo a řada dalších zajímavosti. Plzeňský kraj představil také typické regionální speciality české kuchyně, které jsou součástí projektu Součástí večera byla vědomostní soutěž o ceny, přičemž hlavní výhrou byl víkendový pobyt pro dvě osoby v plzeňském hotelu Marriott. Atmosféru společenského večera hudebně podkreslilo plzeňské jazzové sdružení Psí dečky. Z vyjádření obou stran vyplynul zájem o další rozšiřování existujících partnerství mezi Historický střed města Plzně. plzeňským krajem a polskými regionálními subjekty a nově například s vojvodstvím Malopolským, jehož hlavním městem je Krakow. Dle vyjádření ředitelky zahraničního zastoupení ve Varšavě Ivany Bílkové by se Plzeňsko mělo stát součastí prezentačních akcí České republiky také v roce Pavel Klicpera, vedoucí oddělení marketingových projektů, CzechTourism Kniha s nejlepšími turistickými nabídkami Agentura CzechTourism přichystala pro všechny cestovatele ideální vánoční dárek: knihu s téměř třemi stovkami nápadů, jak zajímavě trávit volný čas v Česku. Tipy na výlety a dovolenou vycházejí z výsledků soutěže Ceny Kudy z nudy, kterou agentura vyhlásila v červnu letošního roku. V soutěži se objevilo tolik zajímavých nabídek, že jsme se je rozhodli vydat také knižně. Nejlepší aktivity portálu Kudy z nudy oceněné veřejností a odborníky se dostávají na předvánoční trh a doufáme, že poslouží nejen jako pěkné čtení, ale především jako inspirace pro cestování, říká vedoucí portálu Kudy z nudy Štěpánka Orsáková o první knize, kterou CzechTourism dává do běžné distribuce. Tři sta tipů na výlety a dovolenou v celé České republice je seřazeno do 14 tematických kapitol. U žádné z aktivit nechybí ověřené kontakty nebo mapy. Mimo oceněných nabídek tu lidé najdou také další nápady, jak využít volný čas v jejich okolí. Publikaci vydává CzechTourism ve spolupráci se společností Computer Press a bude stát 249 korun. Počáteční náklad je kusů. O soutěži Ceny Kudy z nudy První ročník soutěže Ceny Kudy z nudy 2009 uspořádal Czech- Tourism pod záštitou MMR ČR a Asociace krajů ČR. O nominacích rozhodovali návštěvníci portálu a zástupci krajů a turistických regionů. Odborná porota pak z 290 nominací vybrala tři nejlepší v každé podkategorii, absolutními vítězi se stalo plzeňské muzeum Techmania a tajemné znojemské podzemí. Nejlepší nabídky už agentura prezentovala v letní kampani na ČT1, ČT2 a satelitních kanálech nebo během rozhlasové kampaně na rádiu Impuls. Štěpánka Orsáková, CzechTourism Menu Czech Specials se rozšířilo Projekt na podporu české gastronomie Czech Specials Ochutnejte Českou republiku! vstoupil do další fáze. Repertoár typických českých a moravských jídel se rozšiřuje o osmdesát receptů. Certifikované restaurace nyní mají také větší výběr z národních specialit vedle svíčkové budou moci nabízet třeba klasické vepřo knedlo zelo, bramboráky nebo rajskou omáčku. Projekt má za sebou počáteční období, v němž jsme si společně s našimi partnery a veřejností vyjasňovali, jak by měla propagace české kuchyně vypadat. Výstupem těchto diskusí je i sada nových receptů, které rozšiřují nabídku stávajících regionálních a národních specialit, vysvětluje vedoucí marketingového oddělení agentury CzechTourism Pavel Klicpera. Náměty na to, co ponese označení Czech Specials, opět doporučili partneři projektu jak členové kuchařské asociace, tak i zástupci organizací cestovního ruchu v regionech. Nové recepty vyzkoušeli a uvařili Filip Sajler a Ondřej Slanina, představitelé oblíbeného televizního pořadu Kluci v akci. Série fotografií z jejich vaření se následně objeví na webových stránkách a novém DVD. Z projektu Czech Specials se stává jedno z významných komunikačních témat při propagaci Česka v tuzemsku a zahraničí. V roce 2010 jej čeká především rozšíření sítě certifikovaných restaurací (nyní je jich 40) a větší propagace prostřednictvím gastronomických akcí v regionech (tzv. food cupů), veletrhů či jiných eventů v zahraničí a další ediční činnosti (brožury v češtině, angličtině nebo němčině). Eva Richterová, CzechTourism NUTS II SEVEROVÝCHOD Hejtman Martínek: Usilujeme o získání dalších prostředků pro města a obce Tomáš Kuchtík, slovenský zástupce generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, navštívil 30. listopadu region soudržnosti Severovýchod. Dopoledne se zúčastnil osmého zasedání Monitorovacího výboru, které se konalo v zasedacím sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Členové Výboru projednali například zprávu o realizaci ROP NUTS II Severovýchod. V první polovině příštího roku chceme vyhlásit všechny velké výzvy, takže v roce 2010 budou teoreticky všechny dotace rozděleny a v dalších letech půjde o jejich čerpání. Už dnes je tedy patrné, že v roce 2013 budou všechny prostředky z ROP NUTS II Severovýchod vyčerpány a zbudou pouze prostředky, které příjemci dotací z různých důvodů vrátí do operačního programu Regionální rady, uvedl předseda Regionální rady Radko Martínek. Na programu byl také Evaluační plán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro rok 2010, včetně aktualizace Evaluačního plánu na celé programovací období, počínaje rokem 2007 a rokem 2013 konče. Dále se hovořilo o plnění letošního komunikačního plánu. Výbor také schválil návrh na aktualizaci Programového dokumentu ROP NUTS II Severovýchod a aktualizaci výběrových kriterií ROP NUTS II Severovýchod. Přítomné zaujala Analýza pokroku realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jsem velmi rád, že náš zrychlený způsob proplácení dotací postupně přejímají i další Regionální rady. V lednu příštího roku chceme tento systém vyhodnotit a zjistit, zda plníme termíny a příjemci dotace dostávají své dotace skutečně v předstihu, komentoval analýzu Radko Martínek a dodal: V současné době jednáme s ministerstvem pro místní rozvoj o přeskupení prostředků z programů, které tak úspěšné nečerpají unijní prostředky jako regionální operační programy. Pro Severovýchod bychom uvítali jednu miliardu korun. Její vyčerpání je už dnes Tomáš Kuchtík (vlevo), slovenský zástupce generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, a Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje. téměř jisté také proto, že máme velký převis kvalitních projektů z menších měst a obcí. Pokud budou prostředky navýšeny, určitě je vložíme právě do těchto oblastí, které jsou přečerpány, řekl Radko Martínek. Podle ředitele Úřadu Regionální rady Zdeňka Semoráda se uvažuje o přeskupení prostředků z jiných prioritních oblastí programu, aby se vyhlásila ještě alespoň jedna výzva na rozvoj měst. Postup Regionální rady pochválil i Tomáš Kuchtík: Podobnou analýzu jsem na Monitorovacím výboru vyslechl poprvé a mohu říci, že v tomto regionu probíhá čerpání evropských dotací velmi dynamicky. Potěšující je pro Komisi i fakt, že nový způsob proplácení dotací inspiruje další Regionální rady. (ej) Dnešní náměstí v Jevíčku je křižovatkou Na revitalizaci Palackého náměstí získalo město Jevíčko příslib dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Smlouvu o čerpání pětadvaceti milionů korun ze strukturálních fondů EU podepsal na jevíčském zámečku první prosincový den Radko Martínek, předseda Regionální rady NUTS II Severovýchod. Potýkáme se s nevyhovujícím stavem veřejných prostranství v centrální části, zejména na Palackého náměstí. Chybí bezbariérové přístupy, zastarala technická infrastruktura, prostorově a kapacitně nevyhovuje parkování i stávající prostory městského úřadu, uvedl starosta Roman Müler. Projekt, který získal evropskou dotaci, sleduje kompletní revitalizaci Palackého náměstí, zadních traktů za městským úřadem a přístavbu nového objektu k městskému úřadu. Plánované aktivity bude realizovat město ve spolupráci s externími subjekty, dodal starosta. Dnešní náměstí je spíše křižovatkou než místem, kde by se lidé rádi setkávali. Projekt řeší i tento problém, a tak se na konec prázdnin roku 2011, kdy má být projekt dokončen, otevře náměstí, jehož novou koncepci jistě ocení nejen obyvatelé města a jevíčského mikroregionu, ale i podnikatelé, osoby se sníženou schopností pohybu, návštěvníci i turisté, řekl pardubický hejtman Radko Martínek. (ej)

11 LIBERECKÝ KRAJ KN prosinec Liberecký kraj má tři ekologické partnery Celkem tři projekty připravil se svými partnery Liberecký kraj v oblasti třídění odpadů. Součástí odpadové politiky je také dotační program v grantovém fondu, zaměřený právě na oblast odpadového hospodářství. Třídění odpadu je také krajem podporováno v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Sem patří například podpora výukových programů na ekologická témata. Jednou ze společností, se kterou Liberecký kraj spolupracuje v oblasti ekologického využití odpadů, je společnost EKO-KOM. Spolupráce trvá už několik let, některá témata jsou už stálá. Je to například rozšiřování a zahušťování sítě sběrných nádob v obcích na území kraje. Dále jsou to například kampaně na podporu zvýšení podílu vytříděného odpadu, různé motivační soutěže, případně programy pro školy. Podpora je také mířena přímo do jednotlivých obcí, kde kraj například pořádá semináře nebo motivační akce. Mezi nejznámější patří soutěž Zlatá popelnice pro obce. Vrcholem pomyslné pyramidy pak jsou motivační programy přímo pro občany. Další dva projekty rozjel Liberecký kraj se společnostmi Elektrowin a Asekol. Jsou určeny zejména k podpoře třídění elektroodpadu, kampaně mají obdobnou náplň jako ty, které kraj pořádá s firmou EKO-KOM. Jsou ale i projekty, do kterých kraj vstupuje nárazově. Například na konci roku 2008 jsme realizovali projekt Nádoby do škol a veřejných budov, nebo právě probíhá projekt Zelené úřadování, uvedl tiskový mluvčí kraje Jiří Langer. Druhý jmenovaný projekt se týká třídění odpadu přímo v budově krajského úřadu. POMÁHÁ I STÁTNÍ FOND PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Mezi projekty, které má Liberecký kraj už za sebou, patří například vybavení sběrných dvorů pro vybrané obce Libereckého kraje; tato akce byla financována z operačního programu OPI. Dále to je projekt Regionální odpadové centrum, který byl financován z peněz Státního fondu pro životní prostředí, nebo další projekty financované ze stejného fondu, zaměřené na osvětu a vzdělávání v oblasti odpadů. Na každý rok se domlouvá konkrétní strategie se spolupracujícími partnery, součástí plánu jsou právě například přípravy informačních kampaní. Liberecký kraj si významně polepšil v žebříčku krajů v oblasti třídění odpadů, s tím jsme samozřejmě spokojeni a je vidět, že podpora Ilustrační foto. třídění ze strany veřejné správy a jejich partnerů má smysl a přináší pozitivní výsledky. Na druhé straně je třeba říci, že je stále co zlepšovat a ačkoliv je utopií se domnívat, že lze docílit toho, aby třídilo sto procent obyvatel, máme ještě rezervy. Na ně se budeme zaměřovat, dodal Langer. Spolupráce kraje s neziskovou společnost ASEKOL spočívá v organizaci sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení. Letos ve spolupráci s Libereckým krajem na sběrných dvorech v regionu rozmístí sedm E-domků, tedy speciálních přístřešků, které slouží k ochraně vysloužilých elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi. E-domek je uzamykatelný ocelový přístřešek s posuvnými vraty pro ukládání vyřazených elektrozařízení, každý stojí korun, veškeré náklady hradí ASEKOL. Je to speciální místo sloužící k ukládání vysloužilých elektrických spotřebičů shromažďovaných na sběrných dvorech. E - domek chrání hlavně před nepříznivým počasím a krádežemi, čímž napomáhá ke zlepšení efektivity sběru. E-domek od společnosti ASEKOL je forma podpory, která přinese prospěch nejen městu Liberec a jeho občanům, ale také přírodě, uvedla Gabriela Setunská z firmy ASEKOL. Michal Tillgen Zdroj: EKO-KOM Z internetového průzkumu oblíbenosti hejtmanů v krajích, který uspořádala společnost Sanep, určitě nemá radost hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler. Se čtyřiceti procenty spokojených respondentů a devětatřiceti procenty nespokojených skončil ze čtrnácti politiků na předposledním místě. Za ním se umístil už jen středočeský David Rath, se kterým v rámci průzkumu jako jediným bylo víc respondentů nespokojeno než spokojeno. Velkou nevoli mezi studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově způsobil záměr Libereckého kraje sloučit jejich školu se sklářskou školou v Novém Boru. Studenti dokonce uspořádali protestní pochod. Kraj chce školy sloučit kvůli nedostatku žáků, vysokým provozním nákladům a technickému stavu šenovské školy. Ta je nejstarší sklářskou školou na světě. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout na zasedání krajského zastupitelstva v lednu. Ke společné schůzce zasedli v prosinci představitelé Libereckého kraje a poslanci, senátoři a europoslanci zvolení za tento region. V rámci jednání připomněl hejtman Stanislav Eichler úspěch, kterým je zřízení Krajského ředitelství policie k prvnímu lednu příštího roku. Tématem rozhovorů politiků bylo financování sociálních služeb, využití někdejšího vojenského prostoru Ralsko, záchrana archeologického naleziště v Příšovicích či rozpočet na příští rok. KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ V třídění odpadů se kraj řadí mezi nejlepší Královéhradecký kraj je v oblasti ekologie a zejména třídění odpadů velmi aktivní. Prostřednictvím řady komunikačních kanálů, soutěžních a kulturních akcí a především systematických dotací se snaží o zlepšení úrovně třídění odpadů v kraji. Alespoň si zatím stojí radní kraje pro oblast životního prostředí Jan Tippner. V oblasti třídění odpadů jsme jedním z nejlepších krajů v České republice, hlásí spokojeně radní Tippner. A má pravdu. Podle údajů serveru jaktridit.cz se Královéhradecký kraj řadí na čtvrté místo za kraje Pardubický, Liberecký a Olomoucký. Jeden občan kraje vytřídil za rok 2008 v průměru 70,1 kilogramu odpadu. Tento úspěch je samozřejmě způsoben zvyšujícím se povědomím o důležitosti třídění v české společnosti, ale také systematickou prací kraje, který navázal na práci předchozí samosprávy. Podle radního Tippnera je důležitá především spolupráce s ostatními subjekty, kterých se tato oblast týká. Třídění odpadu je komplexní záležitost. Velmi úspěšně spolupracujeme například s Pardubickým krajem v rámci hradecko- -pardubické aglomerace, řekl Krajským novinám Tippner. A dodal, že naprosto zásadní, pro většinu projektů v oblasti třídění odpadů, je spolupráce s firmou EKO-KOM. Tato firma koordinuje podporu zpětného odběru po celé České republice. Královéhradecký kraj není výjimkou. Druhou firmou, která pomáhá se zajišťováním projektů v této oblasti, je firma Asekol, která má pro změnu na starost zpětný odběr elektrozařízení. O PROJEKTECH INFORMUJÍ WEBOVÉ STRÁNKY Ústředním strategickým projektem, který byl spuštěn už před pěti lety, je projekt Čistá obec, čisté město, čistý kraj. Tato dlouhodobá kampaň se zaměřuje právě na rozšíření třídění odpadu v Královéhradeckém kraji a samospráva na ní spolupracuje se společností EKO-KOM a Centrem evropského vzdělávání. Na podporu kampaně jde každoročně několik milionů korun. Pro podporu programu, koordinaci, informování a přehled o soutěžích a jiných akcích, vznikly také internetové stránky www. cistykraj.cz, kde lze najít veškeré důležité informace o této problematice v kraji. Mimo to se kraj zapojuje do celé řady projektů, které mají podpořit třídění komunálního odpadu. Cílovým subjektem jsou přitom především města a obce, které by měly informace o třídění poskytovat dále občanům. Za zmínku tak stojí například soutěž Čistá obec. Jde o velmi úspěšnou záležitost, která se každoročně setkává s velkým ohlasem. Jedná se o jakési hodnocení účastníků soutěže z hlediska přijatých opatření právě v oblasti životního prostředí. Úspěšnost ve třídění odpadů je přitom velmi důležitou součástí. Účastní se toho zájemci z řad obcí kraje, doplnil radní Jan Tippner. A tuto stěžejní soutěž doplňuje celá řada menších. Z projektů zmiňuje radní hlavně zlepšení situace v oblasti třídění nebezpečných odpadů. V tomto roce jsme přistoupili k posílení záležitosti sběru a třídění nebezpečných odpadů. Došlo k instalaci nových sběrných domků, kterých jsme rozmístili asi osm. Příští rok se má jejich počet opět zvýšit. CÍLEM JE UDRŽET DOBRÝ SMĚR Všechno stojí ovšem peníze. Na podporu třídění a recyklace odpadů dávají v Královéhradeckém kraji peníze především kraj, firma EKO-KOM a Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje. Samotný Královéhradecký kraj má na tuto problematiku vyčleněnu část rozpočtu v oblasti ochrany životního prostředí. Podle radního Tippnera šlo v letošním roce na podporu využívání a zneškodňování komunálního odpadu 4,4 milionu korun. Je v tom zahrnuto i vyhodnocení soutěže Čistá obec. Stejné prostředky plánujeme i pro příští rok. Na spolufinancování projektů společnosti Eko-Kom šlo letos 2,5 milionu korun. Na příští rok bude tato částka trochu snížena na 2,25 milionu. Část prostředků se totiž přesouvá na Regionální centrum životního prostředí. S nastavenou strategií jsou v kraji spokojeni. Podle radního se kraji daří v této oblasti zlepšovat, a proto není důvod věci měnit. Tato oblast bude mít i nadále stejnou či větší podporu ze strany samosprávy, dodal Tippner. Filip Appl V loňském roce proběhla v kraji také soutěž zaměřená na ekologický provoz úřadů. Součástí byl i vzdělávací seminář. Zdroj: kraj Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo postupnou přeměnu akciové společnosti Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje na příspěvkovou organizaci. Důvodem je to, aby po splacení leasingu na výstavbu Regiocentra Nový pivovar, ve kterém sídlí kraj, zůstala budova ve vlastnictví hejtmanství a nikoliv akciové společnosti. Leasing byl uzavřen předchozím vedením kraje na dvacet let a jeho celková výše je 1,87 miliardy korun. Sto milionů korun, to je částka, která by měla jít na kompletní rekonstrukci královéhradeckého gymnázia J. K. Tyla. Rekonstrukci chystá kraj, který chce na její financování získat prostředky z fondů Evropské unie. V současné době se začne připravovat projektová dokumentace, případné stavební práce by začaly až za několik let. Budova gymnázia patří mezi nejvýznamnější stavby počátku moderní architektury na území kraje, jejím projektantem byl Josef Gočár. Letos na konci března skočila siličářům v Krkonoších výjimka na solení komunikací, kterou měli od zimní sezóny 2004/2005. I tuto zimní sezónu budou ale komunikace na nejvyšších horách bezpečné, neboť vláda udělila výjimku na solení v Krkonošském národním parku na další tři zimy. Výjimka se týká úseků z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a z Horního Maršova do Pece pod Sněžkou.

12 12 KN prosinec 2009 PREZENTACE / INZERCE Recyklaci v Královéhradeckém kraji podporuje nová kampaň V návaznosti na celostátní kampaň společnosti EKO-KOM také v Královéhradeckém kraji s podzimem startuje nová komunikační kampaň. Ta klade důraz především na skutečnost, že výrobky z recyklovaných materiálů mají stejnou hodnotu jako výrobky z prvotně zpracovaných surovin. Chceme lidem názorným způsobem ukázat, že výrobky z recyklovaných materiálů jsou běžnou součástí našeho života a že jsou stejně užitečné a spolehlivé jako výrobky z původních surovin. Tyto příklady zároveň lidem ukazují, jak jsou využívány odpady, které doma třídíme, a dávají třídění další smysl, vysvětlil změnu strategie Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, která se významně podílí na spolufinancování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím odpadů. Tvůrci nových propagačních letáků se zaměřili na předměty běžné denní spotřeby. V inzerátech a na plakátech tak můžeme spatřit například noviny, toaletní papír, vodovodní kohoutek nebo interiér automobilu. Často si ani neuvědomujeme, kolik věcí kolem nás je vyrobeno z recyklovaných odpadů. Typickým příkladem jsou například trička a fleecové mikiny, které se vyrábějí z vytříděných PET lahví, uvedla Lenka Bacovská z Centra evropského projektování. Každý předmět zobrazený na reklamních materiálech má jakousi visačku, na které je uveden podíl obsažených recyklovaných materiálů. Vezměme třeba takový toaletní papír, ten může být až ze sta procent vyroben z recyklovaného materiálu, a přesto zůstává stejně spolehlivý, dodává s úsměvem Lenka Bacovská. Co je to vlastně recyklace? Při recyklaci jsou zpracováním odpadů znovu získávány materiály, ze kterých byly předměty vyrobeny. Každý z nás svým chováním může ovlivnit, co se s odpady dále stane. Pokud odpad správně roztřídíme, umožníme tak jeho zpracování a recyklaci. Pokud odpad bez přemýšlení vyhodíme do popelnice, s největší pravděpodobností bude uložen na skládce nebo shoří ve spalovně, říká Tomáš Pešek. Více informací o projektu najdete na Denně je používáte Výrobky z recyklátu jsou stejně spolehlivé! Možná jste nevěděli, že toaletní papír, který koupíte v běžném obchodě, je vyroben z Vámi vytříděného a následně recyklovaného materiálu. Důvěřujte recyklaci! Třiďte odpad podle značek Znáte je? Soutěž o Perníkovou popelnici finišuje ní Držíte v ruce krabici a přemýšlíte kam s ní? Každá krabice, krabička, láhev i kterýkoliv jiný obal se vyrábí z nějakého materiálu. Celkem běžně třídíme obaly ze skla, papíru či plastů. Někdy je ale těžké poznat, z čeho vlastně obal vyrobili, do kterého kontejneru ho máte vyhodit. Pokud si nejste jistí, obal vám napoví. Stačí se podívat, jakou má na sobě značku. Pokud je na něm trojúhelník vytvořený ze tří šipek, máte vyhráno. Pod šipkami jsou značky, které popisují, z jakého materiálu obal vyrobili. Například papír hledejte pod zkratkou PAP a sklo má zkratku GL. U některých zkratek musíte zavzpomínat na značku chemického prvku např. ocel Fe, hliník Al. Plastové lahve se schovávají pod značkou PET a polystyren pod značkou PS. Výrobek ze dřeva či korku má značku FOR. Najít můžete i obal z několika různých materiálů. V tom případě je pod šipkami písmeno C a značka materiálu, který převládá. Znáte panáčka s košem? Víte, co znamená? Upozorňuje na to, že použitý obal máte vyhodit do správné odpadové nádoby. Neměli byste zapomenout odpad zmenšit třeba sešlápnutím. Na některých výrobcích najdete přeškrtnutého panáčka. V tom případě takový obal do žádné popelnice neházejte, obsahuje nebezpečné látky. Vydejte se s ním do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Plzeňský kraj Jihočeský kraj Královehradecký kraj Kraj Vysočina Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Řada obalů má na sobě kolečko se dvěma šipkami zatočenými proti sobě tzv. zelený bod. Takovým výrobkům dejte přednost. Jeho výrobce totiž zaplatil za recyklaci tohoto obalu. Použití ochranné známky ZELENÝ BOD je možné pouze se souhlasem společnosti EKO-KOM, která zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. To znamená, že tzv. ZELENÝ BOD mohou používat podnikatelské subjekty, které mají se společností EKO- -KOM uzavřenou smlouvu, vysvětlil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM. Další informace o třídění odpadů hledejte na Posledních několik týdnů dělí obce Pardubického kraje od pomyslné cílové pásky v soutěži O perníkovou popelnici Třetí ročník tohoto klání v třídění odpadů skončí společně s rokem 2009 tedy 31. prosince. Připomeňme si stručně pravidla. Soutěží se ve třech kategoriích podle velikosti obce do 500 obyvatel, do obyvatel a nad obyvatel. A co se hodnotí? kolik kilogramů papíru, plastů, bílého a barevného skla a také nápojových kartonů nasbíral v přepočtu jeden obyvatel obce za rok jaké druhy odpadu mohou občané v jednotlivých obcích třídit kolik kilogramů nebezpečného odpadu nasbírali jednotliví obyvatelé obce během jednoho roku a kromě toho jestli je obec zapojená do zpětného odběru elektrozařízení a zda je v obci zaveden sběr bioodpadů Jaká čeká vítěze odměna? Obce, které se v jednotlivých kategoriích umístí na prvních místech, obdrží finanční odměnu 130 tisíc korun, cena za druhé místo je 70 tisíc korun a obce na třetím místě obdrží 40 tisíc korun. Hodnocení proběhne v každé soutěžní kategorii. Lákavé je také ocenění Skokan roku pro obec, která zaznamená největší zlepšení oproti loňskému ročníku soutěže. Na velikosti obce v tomto případě nezáleží a vítězného skokana určitě potěší odměna 30 tisíc korun. Pokud vaše obec ještě nesoutěží, nic není ztraceno. Jedinou podmínkou je zařazení obce ve sběrném systému EKO-KOM. a vyplnění soutěžního dotazníku. Dotazník je k dispozici na internetových stránkách www. ekontejnery.cz a cz. Krom toho budou dotazníky začátkem roku rozeslány na všechny obce Pardubického kraje, které jsou zapojeny v systému EKO-KOM. Soutěž motivuje obce k intenzivnějšímu sběru tříděného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu. Třiďte, soutěžte a vyhrajte! Další informace hledejte na stav k 01/2009 EKO_KN_EN_410_278_CMYK.indd 1 7/20/09 2:55 PM

13 INZERCE KN prosinec _INZ_ZIMA_LOPATA.indd :40

14 14 KN prosinec 2009 KRAJ VYSOČINA V polovině prosince bude zastupitelstvo kraje projednávat rozpočet na příští rok. Jeho návrh počítá s tím, že příjmy a výdaje budou ve výši 8,2 miliardy korun, což je o půl miliardy méně, než v roce letošním. Snažili jsme se šetřit všude, řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Některé výdaje kraje byly o rok odloženy, kráceny budou krajské příspěvky pro obce. Návrh rozpočtu ale stále počítá s penězi na proplácení zdravotnických poplatků. Kraj pro tyto účely vyčlenil 55 milionů korun. Internetový průzkum oblíbenosti hejtmanů v jednotlivých krajích, který uspořádala společnost Sanep, se dobře četl hejtmanovi kraje Jiřímu Běhounkovi. S nejvyšším představitelem kraje Vysočina bylo spokojeno 56 procent respondentů, což ho společně s moravskoslezským kolegou Jaroslavem Palasem řadí na druhé místo za jihomoravského hejtmana Michala Haška. Pouhá 24 procenta respondentů průzkumu vyjádřila s Běhounkem nespokojenost, což je nejnižší číslo nespokojenosti vůbec. Přilákat nové učně méně populárních oborů chce kraj Vysočina prostřednictvím stipendií. Ta by se měla pohybovat v řádech stokorun měsíčně a týkat se budou těch oborů, kde poptávka po kvalitních řemeslnících výrazně převyšuje nabídku. Stipendia tak mohou učňové očekávat například v oborech klempíř, obráběč kovů, tesař, pokrývač, kameník nebo instalatér. Pro příští rok kraj na stipendia počítá s částkou přibližně 1,5 milionu korun. Kraj chystá Integrovaný systém nakládání s odpady Kraj Vysočina se podle informací serveru jaktridit.cz řadí zhruba do středu žebříčku krajů, co do celkové výtěžnosti tříděného sběru za rok Na jednoho občana Vysočiny připadá v průměru 49,2 kilogramů vytříděného odpadu za loňský rok. To není sice nejhorší číslo, ale také ne zdaleka nejlepší. Podle radního pro oblast životního prostředí Zdeňka Ryšavého si ovšem Vysočina stojí lépe. Kraj spolupracuje při třídění odpadů se dvěma zásadními firmami. První z nich je společnost EKO-KOM a podle radního je Vysočina při spolupráci s touto firmou mezi prvními kraji v republice. S EKO-KO- Mem spolupracujeme už řadu let, konkrétně jsme letos oslavili šestý rok spolupráce. Společně vytváříme celoroční projekty a aktivity. A s touto organizací chce kraj spolupracovat i nadále. Už nyní máme připravenou smlouvu na příští rok, dodal radní. Druhou firmou, která se ovšem zaměřuje na zpětný odběr elektroodpadů, je firma Asekol. Ve spolupráci s firmou Asekol jsme byli v loňském roce vůbec nejlepším krajem, řekl radní a zmínil ještě jednu organizaci, která pomáhá zlepšovat úroveň správného třídění na Vysočině. Spolupracujeme také s agenturou Dobrý den z Pelhřimova. Na spolupráci s touto organizací je prospěšné především to, že dokáže vymyslet takové nápady, které doopravdy zaujmou a pobaví veřejnost. Ve spolupráci s nimi tak děláme různé akce na náměstí nebo ve školách. Nezapomínáme ani na různé odborné semináře pro pracovníky měst a obcí, kteří se v této oblasti pohybují. POPULÁRNÍ PROJEKTY SLAVÍ ÚSPĚCH K informování a propagaci správného třídění využívá kraj klasické komunikační kanály. Informace o problematice tak mohou zájemci najít v novinách kraje, na propagačních akcích či na internetu. Stejně jako ostatní kraje se i Vysočina může pochlubit solidními internetovými stránkami, které shromažďují veškeré informace a akce z dané problematiky. Stránky jsou k navštívení na Na nich lze najít například informace o soutěžích, které kraj na podporu třídění pořádá. Jednou z nich je například soutěž My třídíme nejlépe, která byla nedávno vyhodnocena. Do této soutěže se zapojují jednotlivé obce a města. Výsledky soutěže přitom vycházejí právě z toho, jak mají jednotlivé obce nastavenou úroveň třídění a v potaz se bere samozřejmě také Na výstavě o třídění odpadu v listopadu tohoto roku se kromě kraje podílel i Eko-kom, Asekol či agentura Dobrý den. Zdroj:kraj celková výtěžnost, kdy se boduje podle objemu vytříděných surovin, které obec dodává EKO- -KOMu, dodal radní Ryšavý. Z dalších soutěží radní zmiňuje soutěž o nejlepší videoklip na téma třídění, na které kraj spolupracoval s agenturou Dobrý den. Tyto populárněji laděné akce zaujmou veřejnost daleko víc než nějaký suchopárný výklad o třídění, zdůvodňuje postup kraje radní. FINANCE PŮJDOU I NA NOVOU KONCEPCI Přestože je úroveň třídění v kraji na slušné úrovni, samospráva se mu chce věnovat i nadále. A zaměří se na biologicky rozložitelné odpady. Ty jsou totiž podle Ryšavého v současnosti velkým problémem, protože je zatím málokdo třídí. Proto se na tuto oblast chceme zaměřit. Už v minulých letech jsme měli v rámci Fondu Vysočina programy zaměřené na bioodpad, kdy jsme například obcím přispívali na nové kontejnery. Teď v tom chceme pokračovat. V příštím roce chce navíc kraj zahájit nový Integrovaný systém nakládání s odpady. Ten má vyřešit kromě třídění například také problematiku kompostování či odpadu, který už nelze recyklovat a dosud se ukládal pouze na skládky. Chceme pro takový odpad najít využití například v oblasti výroby energie, prozradil Ryšavý. Po finanční stránce se situace už několik let nijak dramaticky nemění. V letošním roce šlo na projekty v rámci spolupráce s firmou EKO-KOM asi 6,5 milionu korun. Z toho kraj zaplatil kolem dvou milionů. V příštím roce má být, především kvůli dopadům finanční krize, tato částka snížena zhruba o deset procent. Filip Appl Slavnostní vyhlášení 6. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje 2009 proběhlo v sále Pegasus v Regionálním centru Olomouce. Za účasti náměstka hejtmana Pavla Sekaniny byli oceněni žáci a studenti, kteří dosáhli výjimečných výsledků v krajských, republikových a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek. A dopravní infrastrukturu rozšířila i nová kilometr dlouhá komunikace se šesti mosty. Ta spojuje město Mohelnice a obec Stavenice. Stavba byla financována z ROP Střední Morava. Původní silnice byla každoročně zaplavována a poté několik týdnů zcela neprůjezdná. Nová komunikace však umožní obyvatelům průjezd i v záplavových měsících, řekl Zdenek Luža, hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska. Kromě spolupráce na separaci elektrodopadu pořádá Olomoucký kraj i vlastní kampaně. Cílem letošní krajské informační akce Jak se točí odpady je podpořit kvalitní třídění odpadů a upozornit na jejich využití při výrobě nejrůznějších produktů. V rámci kampaně se mimo jiné připravuje konference pro učitele základních a středních škol či slavnostní vyhodnocení soutěže O keramickou popelnici, na kterém města a obce dosahující v třídění nejlepších výsledků obdrží hodnotné ceny. Kromě tradičních plakátů a letáků organizátoři propagují odpadovou problematiku také prostřednictvím hromadných dopravních prostředků. Na frekventovaných regionálních tratích budou až do konce roku jezdit čtyři soupravy se speciálními polepy s motivy kampaně. Pozitivním účinkem spolupráce s kolektivním systémem OLOMOUCKÝ KRAJ Olomoucký kraj ušetří na sběru elektroodpadu Olomoucký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na jednoho občana dlouhodobě mezi nejlepší v zemi. S loňskými 74,2 kilogramu mu patří třetí místo mezi čtrnácti regiony ČR. Třídění odpadů v Olomouckém kraji má přitom stále rostoucí tendenci. Loni každý občan společnosti ASEKOL, se kterou kraj spolupracuje, odevzdal v průměru 1,17 kg vysloužilých elektrozařízení, což je o 48 procent víc než v roce Letos předpokládá kraj nárůst o dalších dvacet pět procent. ASEKOL je významná úspora městských financí. Zatímco dříve musely obce v kraji za sběr elektroodpadu platit nemalé částky, nyní na sebe tyto náklady převzali provozovatelé kolektivních systémů. Společnost ASEKOL z Prostějova od roku 2006, kdy byla uzavřená smlouva, zdarma odvezla a recyklovala k dnešnímu dni televizorů a monitorů. Úspora za odevzdané elektroodpady mohla být použita na další služby v odpadovém hospodářství, uvedl prostějovský místostarosta Pavel Drmola. Město Prostějov podle jeho slov v letošním roce navíc prostřednictvím Fondu ASEKOL získalo příspěvek ve výši 150 tisíc korun na zabezpečení sběrného dvora v Průmyslové ulici před nepovolanými návštěvníky. Peníze jsme použili na nákup monitorovacího kamerového systému, který nám mimo jiné umožňuje v případě potřeby dohledat potřebný záznam. U vjezdu do sběrného dvora jsme také nainstalovali dvě závory, které zamezí neoprávněnému vjezdu, popsal místostarosta. KRAJ INSTALOVAL OSM E-DOMKŮ Celkem osm speciálních přístřešků na vysloužilá elektrozařízení umístil letos na svém uzemí Olomoucký kraj. Sběrná místa dostala přezdívku E-domky, ty jsou umístěny ve sběrných dvorech na území kraje. Všechna sběrná místa jsou výsledkem spolupráce kraje právě s neziskovou společností Asekol. První přístřešek se objevil na sběrném dvoře v Průmyslové ulici v Prostějově. E-domek pomáhá na sběrných dvorech vyřešit dva zásadní problémy. Poskytuje elektrozařízením ochranu před nepřízní počasí a odcizením. Mnohé spotřebiče totiž obsahují drahé kovy jako zlato, stříbro, platinu či měď, které se mohou v představách některých nenechavců stát předmětem obchodu, řekl Zdeněk Kovářik, regionální zástupce společnosti ASEKOL. Spolupráce Olomouckého kraje se společností ASEKOL letos probíhá v rámci dlouhodobého projektu na podporu třídění odpadů poprvé. Konkrétním výsledkem jsou kromě E-domků také společně připravené osvětové akce pro veřejnost či semináře pro zástupce samospráv. Na závěr roku vyhlásíme první ročník soutěže o nejlepší obec ve sběru elektrozařízení. Obdobný přístřešek jako v Prostějově mohou využívat například obyvatelé Tovačova, Troubek a dalších obcí v regionu, dodal Pavel Horák, náměstek Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí. Michal Tillgen Obyvatelé Náměšti na Hané a Loučan mohou využívat nově zrekonstruovanou silnici za 118 miliónů korun. Komunikaci slavnostně otevřel hejtman kraje Martin Tesařík. Náměšť na Hané je důležitou turistickou lokalitou, které opravená silnice rozhodně nebude dělat ostudu, prohlásil hejtman. Většinu nákladů na rekonstrukci silnice uhradil stát, z krajského rozpočtu bylo na akci vyčleněno 5,8 miliónu korun. Ilustrační foto. Zdroj: EKO-KOM

15 ČESKÁ REPUBLIKA KN prosinec Kalendáře z dětských kreseb mezi seniory Zhruba před rokem vznikl nový nadační fond, jehož cílem je podporovat motivaci a rozvíjení talentu v oblasti sportu, kultury či v jiných oblastech, a to zejména u dětí a mládeže, osob se zdravotním, sociálním či jiným handicapem v Královéhradeckém kraji a pomáhat jim v hledání a dosažení životních cílů či důstojného uplatnění ve společnosti. V rámci regionálních operačních programů se předpokládá, že půjde o částku ve výši 2 miliard korun. Z regionálních operačních programů je možné podpořit nejen výstavbu a rekonstrukci cyklistických stezek, ale také místní komunikace, lesní a polní cesty, které jsou vhodné pro cyklistickou dopravu. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury je vyčleněno 180 milionů korun. Ministerstvo opět plánuje podpořit systém značení cyklotras. Na této věci spolupracujeme s Klubem českých turistů, který od roku 2007 podporujeme částkou 7,7 milionu korun ročně, uvedl ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Žadatelé mohou čerpat také z Integrovaného operačního programu z prioritní osy 4a, 4b v aktivitě d) Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni lze realizovat projekty na propagaci cykloturistiky. Programy přeshraniční spolupráce podporují přeshraniční rozvoj cyklistických tras a stezek podél hraničních oblastí v rámci Cíle 3. Cyklisté v ČR již využívají přes kilometrů značených cyklotras. Podle nejnovějšího výzkumu cestovního ruchu Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR je cyklistika zajímavá pro 21 % návštěvníků. Cykloturistika celkově zajímá 23 % Čechů a 13 % zahraničních návštěvníků. Kvalitní bezpečná síť cyklistické infrastruktury nabízí veřejnosti alternativní formu dopravy. Stát v této souvislosti nabízí finanční pomoc, O nadační fond, který nese jméno Modrá Niké, se zasloužil poslanec PS PČR Zdeněk Lhota. Je nejen duchovním otcem nového nadačního fondu, ale také organizátorem akcí spojených s Modrou Niké. Symbolem fondu se stala antická soška bohyně vítězství Niké od akademického sochaře Michala Moravce. Jednou z aktivit Nadačního fondu Modrá Niké je podpora kvalitního života handicapovaných osob a lidí v různých ústavech se sociální péčí. Proto se také již v září setkal patron nadačního fondu Zdeněk Lhota s klienty Ústavu sociální péče v Hajnicích na Trutnovsku a zástupci nadačního fondu navštívili děti v Dětském domově v Nechanicích. Do těchto zařízení přivezla nadace kromě finančního daru také dětské kalendáře. Ty vznikly za finanční podpory Nadace ČEZ z dětských kreseb, které vytvořili školáci z celého Královéhradeckého kraje v rámci soutěže Děti pro radost druhých. Tuto soutěž vyhlásil nadační fond pro školská zařízení letos na jaře a počátkem září se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Z nejhezčích prací pak byly vytvořeny kalendáře, které v těchto dnech putují do několika domovů důchodců a ústavů sociální péče v celém regionu. Domov důchodců v Hradci Králové je jedním z prvních, kam byly kalendáře dovezeny. Klienti se sešli ve společenských prostorách nejen metodickou i odbornou spolupráci při budování cyklistické infrastruktury, dodal ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. V rámci Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky byly přijaty 4 priority, které řeší problematiku budování cyklistické infrastruktury: 1. Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území. 2. Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu. 3. Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví. 4. Zajištění koordinace s dalšími resorty a subjekty. V letech byla Cyklostrategie koordinována především Ministerstvem dopravy ČR, které zadalo implementaci Cyklostrategie Centru dopravního výzkumu, v. v. i. a dále pak s patronem nadace Zdeňkem Lhotou, ale také se zástupcem Nadace ČEZ Jiřím Kosinou. Společně s ředitelem DD Martinem Dürrerem pak po krátké besedě rozdali seniorům kalendáře. Malý dárek obyvatele domova důchodců potěšil a jistě udělal radost i v dalších zařízeních, kde je Zdeněk Lhota předal v závěru letošního roku. Jedná se mimo jiné o ÚSP Hořice, zařízení podobného typu v Kvasinách, ve Skřivanech, ve Vrchlabí či Domov důchodců v České Skalici, Trutnově, Mlázovicích, ve Dvoře Králové nebo Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. (ves) Cyklisté se dočkají miliardové podpory i v roce 2010 Cykloturistika je v České republice financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, regionálních operačních programů, Integrovaného operačního programu a programů přeshraniční spolupráce. prostřednictvím koordinace tří výzkumných úkolů spojených s tématikou cyklistiky. Opatření ostatních resortů jsou plněna pomocí běžných postupů a procedur ministerstev. Jedná se zejména o ministerstvo pro místní rozvoj a agenturu CzechTourism, zaměřené na tématiku cykloturistiky, dále ministerstvo životního prostředí a také ministerstvo zdravotnictví s tématikou osvěty. Spojovacím článkem naplňování celé Cyklostrategie je Ministerstvo dopravy ČR. V současné době provádí monitoring pěších a cyklistů na stezkách v přírodě i ve městech nevládní organizace Partnerství. Kvantitativní výzkum vede ke zvýšení efektivity cyklistické odpravy v regionech a přispívá i ke zvýšení publicity a ochraně životního prostředí zejména v národních parcích a CHKO. (mmr) Aktivní evropské občanství Program Evropa pro občany Evropa pro občany (Europe for Citizens) je jedním z komunitárních programů, prostřednictvím kterého mohou neziskové organizace, místní správa a samospráva čerpat v období finanční prostředky za účelem podpory mezinárodních projektů. V říjnovém a listopadovém čísle Krajských novin jsme představili možnosti podpory z tohoto programu v rámci tzv. Akce 1 (dotace na neinvestiční projekty pro místní správy a samosprávy) a Akce 2 (dotace na neinvestiční projekty organizací občanské společnosti, které mají mezinárodní přesah). Odbor informování o evropských záležitostech, který program Evropa pro občany v rámci Úřadu vlády provádí, zřídil v červnu 2008 Národní kontaktní místo programu, které mohou zájemci o program kontaktovat s dotazem či žádostí o konzultaci projektového záměru. Další z možností, jak čerpat dotace z programu Evropa pro občany je tzv. Akce 4 Aktivní evropská pamět. V rámci této programové osy lze čerpat dotace na podporu mezinárodních neinvestičních projektů zaměřených na ochranu hlavních míst a památníků spojených s masovými deportacemi, bývalými koncentračními tábory a jinými dějišti nacistického masového mučení a vyhlazování, archivů dokumentujících tyto akce, na udržování památky obětí i těch, kteří v extrémních podmínkách zachraňovali lidi před holocaustem, a dále na projekty zaměřené na připomenutí si obětí masového vyhlazování a masových deportací za stalinismu a ochranu památníku a archivů dokumentujících tyto akce. Uzávěrka pro předkládání projektových žádostí je každoročně v dubnu. Žádosti se podávají prostřednictvím elektronického formuláře přímo do Bruselu do Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi, která projekty přijímá a hodnotí. Mezi úspěšnými žadateli v této ose najdeme řadu organizací z ČR, například: ANO pro Evropu o.s., Památník Lidice, Židovské muzeum v Praze, Člověk v tísni, o.p.s., Sunfilm - spiral productions, s.r.o., Opona, o. p. s., Ústav pro studium totalitních režimů, ICEJ - Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Institut Terezínské iniciativy, Post Bellum o.s., Živá paměť, o.s., Zapomenutí o.s. Marcela Straková, koordinátorka programu Evropa pro občany v ČR Zemědělský výbor navrhl navýšit národní podpory Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny schválil navýšení pro dotační programy zemědělství o 200 milionů korun na rok Díky navýšení by se národní podpory dostaly na úroveň loňského roku. Navýšení schvaluje Poslanecká sněmovna v rámci projednávání státního rozpočtu. Finanční prostředky určené na dotační programy pro rok 2010 by tedy vycházely nově z celkového finančního limitu ve výši 1,1 miliardy korun, respektive 850 milionů korun dotací na neinvestiční dotace a 250 milionů korun dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje). Dotační programy zemědělství pro rok 2010 obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora budování kapkové závlahy Kód programu Název programu dotace do hospodářského výsledku v tis. Kč (neinvestiční) v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů); dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu); programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat). Dotační programy jsou účelové programy sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. U každého programu je uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dotační programy i jejich účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem. (mze) Tabulka zobrazuje detaily k jednotlivý podporám a jejich výši. rok 2010 dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v tis. Kč (kapitálové výdaje) 1.D. Podpora včelařství I. Podpora vybudování kapkové závlahy R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů Udržování a zlepšování genetického 2.A. potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat 3. Podpora ozdravování polních a speciál. plodin Podpora NH Kladruby, ZH Písek a Tlumačov Genetické zdroje Nákazový fond Poradenství a vzdělávání D. Podpora evropské integrace nevládních organizací E. Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe Podpora zpracování zemědělských produktů Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků C e l k e m

16 16 KN prosinec 2009 ZLÍNSKÝ KRAJ Rada Zlínského kraje se setkala s poslanci a senátory Parlamentu ČR zvolenými za Zlínský kraj. Kromě kvality popíjené kávy se diskutovalo také o rozpočtových prioritách kraje pro rok 2010, financování sociálních služeb či aktuálních problémech ve školství. Nejdiskutovanějším bodem společného jednání byla dlouhodobá udržitelnost finančního zajištění poskytovaných sociálních služeb ve Zlínském kraji. Počtvrté zasedala Pracovní komise zmírňující dopady ekonomické krize v kraji a zhodnotila dosavadní protikrizová opatření. Členové komise se shodli, že opatření, mezi která patří podpora zaměstnanosti ve stavebnictví, urychlení investičních akcí či podpora učňovských řemesel a oborů, musí i nadále pokračovat. Detailnější hodnocení přijatých opatření budeme řešit na příští schůzi, dodal náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. Podnikatelé v kraji žádají pro své projekty o osmkrát vyšší sumu než je v ROP Střední Morava k dispozici. Do konce listopadu se sešly 63 projekty za více než 800 milionů korun. V ROP Střední Morava je přitom pro toto období vyčleněno pouze 100 milionů. Téměř osminásobný převis poptávky je způsoben snahou o boj s krizí a zlepšení příležitostí konkurenceschopnosti svého podnikání. Spektrum separovaných komodit se rozšiřuje Zlínský kraj už v roce 2003 zahájil ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM pilotní projekt se zaměřením na podporu třídění využitelných složek komunálního odpadu. Tento původně pilotní projekt se následně transformoval do trvalého projektu, v rámci něhož jsou obyvatelé seznamováni s potřebností třídit odpady a jsou jim poskytovány informace o tom, co se dále děje s vytříděnými odpady. Původní spektrum separovaných komodit jako sklo, plasty nebo papír se dále rozšiřuje, v rámci tohoto projektu například o samostatný sběr nápojových kartonů. Další neméně významnou součástí je rozšiřování sběrné sítě využitelných odpadů formou bezplatné zápůjčky sběrných nádob obcím Zlínského kraje. Zlínský kraj koordinuje aktivity v rámci rozvoje tříděného sběru odpadů na území kraje, zejména opatření v mimořádných situacích, jako byla krize v odbytu některých komodit počátkem letošního roku. Postupně je navazována spolupráce v dalších komoditách tříděného odpadů - zejména elektrozařízení, kde kraj uzavřel smlouvu o spolupráci se společností Asekol a Elektrovin. Zlínský kraj se podílí, mimo jiné i finančně, na výše uvedených projektech. Další aktivity vyvíjí v souvislosti s vlastním sběrem tříděných komodit - kraj zadal zpracování typového projektu sběrného dvora, který poskytuje městům a obcím k využití, obdobně je na webových stránkách kraje k dispozici obcím typový projekt komunitní kompostárny pro využití bioodpadů na území obce. Projektem přispívajícím ke sběru odpadů je i projekt zaměřený na neškodnou likvidaci autovraků, který Zlínský kraj inicioval a rozjel ve spolupráci s firmou Metalšrot Tlumačov. Naše představy o třídění odpadu se plní. Množství vytříděných odpadů každoročně významně stoupá, z průzkumu veřejného mínění, který proběhl v loňském roce, vyplynulo, že velká část obyvatel má potřebné informace a že již nepotřebuje informace ve stylu je potřeba třídit, ale zajímají je informace, co se s tříděným odpadem dále děje, řekl Alan Urc, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. Poznatky a statistické údaje jsou přitom dále využívány. V tomto smyslu byla taky naše kampaň poupravena a nyní se zaměřuje zejména na seznámení obyvatel s možnostmi následného využití vytříděného odpadu, dodal Urc. KRAJ PLNÍ VÝZVU EVROPSKÉ UNIE Ilustrační foto. JIHOMORAVSKÝ KRAJ V politice separace elektroodpadu vycházel kraj z požadavků Evropské unie odevzdat v průměru minimálně čtyři kilogramy elektrodpadu z domácností na jednoho občana za rok Obyvatelé Zlínského kraje tuto podmínku splnili, jak vyplývá mimo jiné také z grafů akciových společnosti Asekol a Elektrowin. Tyto společnosti se zabývají právě zpětným odběrem elektrozařízení v České republice. Jejich statistická data říkají, že zatímco v roce 2007 každý občan Zlínského kraje odevzdal těmto dvěma společnostem v průměru 3,78 kg vysloužilých elektrozařízení, v roce 2008 to již bylo 4,88 kg. Za loňský rok Elektrowin od obcí a dalších subjektů ze Zlínského kraje odebral 1 981,66 tuny elektrozařízení a Asekol 897,4 tuny. Vyřazené spotřebiče mohou lidé odevzdávat v obecních sběrných dvorech, při nákupu nových spotřebičů v obchodech nebo i speciálních kontejnerech, které firmy zabývající se kolektivním systémem instalují přímo v obcích. Kromě výše uvedených aktivit Zlínský kraj již čtvrtým rokem vyhlašuje soutěž měst a obcí kraje O keramickou popelnici. Obec, která vykáže nejlepší hodnoty třídění je následně krajem finančně odměněna. Michal Tillgen Zdroj: archiv KN Jihomoravský kraj navštívil prezident Řecké republiky Karolos Papoulias. Přivítal ho hejtman kraje Michal Hašek. Prezident se sešel s primátorem Brna, prošel se centrem města a v Moravském zemském muzeu se setkal se zástupci řecké komunity. Diskutovali jsme možnosti spolupráce mezi subjekty z ČR a Řecka v ekonomice či cestovním ruchu. Pan prezident také ocenil aktivitu řeckých organizací v Brně, uvedl hejtman kraje Michal Hašek. Poslední schůzkou skončila podzimní série porad vedení kraje a starostů obcí Jihomoravského kraje. Tentokrát se vedení kraje setkalo se starosty okresů Břeclav, Hodonín a Vyškov. K nejvíce projednávaným tématům patřila příprava rozpočtu kraje i obcí a aktuální informace z oblasti financování obcí. Dotazy směřovaly rovněž k podepsanému úvěru od Evropské investiční banky. Byl otevřen důležitý úsek komunikace Rájec Blansko. Tedy úsek, který představuje další etapu výstavby nové silnice mezi městy Blansko a Rájec-Jestřebí. Silnice má plnit dvě úlohy. Jednak je to nová komfortní komunikace, jednak je to protipovodňový val, poskytující ochranu obci Spešov před stoletou vodou. Jsem přesvědčen, že obě funkce bude plnit dobře, řekl hejtman kraje Michal Hašek. Náklady stavby činí 120 milionů korun. Většinu peněz poskytla EU. Na projekty v oblasti odpadů půjde méně peněz Jihomoravský kraj se řadí na druhé místo ve zpětném odběru elektroodpadů. Častěji vrací tyto odpady pouze na Vysočině. Alespoň to Krajským novinám řekl radní pro oblast životního prostředí Ivo Polák. Jaká je ovšem situace ve zpětném odběru klasického recyklovatelného odpadu? Nepříliš dobrá. V žebříčku celkové výtěžnosti tříděného sběru za rok 2008 je Jihomoravský kraj až na posledním místě. Jeden občan Jihomoravského kraje vytřídil za loňský rok v průměru 38 kilogramů odpadu. To rozhodně není moc pokud vidíme, že první čtyři kraje mají téměř dvojnásobně lepší výsledky. Celkové číslo je přitom na první pohled zajímavější: V roce 2008 vytřídili Jihomoravané celkem více než 46 tisíc tun odpadu. Nejvíce se třídí na Vyškovsku, Hodonínsku a Břeclavsku. Kraj chce situaci zlepšovat především přes finanční pomoc městům a obcím. Podporujeme třídění odpadů různými stimuly. Tím nejdůležitějším jsou dotace pro jednotlivé projekty obcí a měst v našem kraji, které jsou v souvislosti s touto problematikou podávány do Operačního programu Životní prostředí nebo do Státního fondu životního prostředí, řekl Krajským novinám radní Ivo Polák. Podle něj se kraj zaměřuje na podporu měst a obcí a komunikaci s občanem nechává z té větší části na nich. Spíše se snažíme oslovovat právě samosprávy, řekl radní. Myslím, že komunikaci s jednotlivými občany mají nastavenou nejkvalitněji právě města a obce. A podle všeho by strategie kraje mohla nést ovoce. Velmi rychle se totiž staví nové třídicí linky a sběrny a i firma EKO-KOM, která má zpětný odběr komunálního odpadu na starost, očekává, že se stav v kraji velmi rychle zlepší. WEBOVÉ STRÁNKY A SOUTĚŽE Ke komunikaci o třídění používá Jihomoravský kraj především internetové stránky. Jednak jsou to stránky přímo na webu Jihomoravského kraje a také je to informační portál -jihomoravsky.cz. Na stránkách kraje najdou návštěvníci také náš plán odpadového hospodářství. Obce tak mají možnost při rozvoji svého odpadového hospodářství zjistit, zda je jejich záměr v souladu se záměrem kraje, což je často důležitou položkou v žádostech o dotace, řekl radní Polák. Na výše uvedených stránkách je také přehled soutěží, které s tříděním odpadů nebo samotnou ekologickou činností, souvisí. Z proběhlých soutěží radní zmiňuje soutěž Zelené úřadování. V této soutěži vyhodnocujeme úřady s nejekologičtějším V rámci soutěže Zelené úřadování, jejíž výsledky kraj slavnostně vyhlásil v červnu, se zjišťuje i to, zda úřad používá recyklovaný papír. Zdroj: kraj provozem a každý rok ve spolupráci s firmami, které se tříděním odpadů zabývají, tyto úřady odměňujeme, popisuje soutěž Polák. Ze soutěží pro obce lze zmínit mimo jiné i tu s názvem My třídíme nejlépe. V Jihomoravském kraji ji vyhlašuje společnost EKO-KOM ve spolupráci s agenturou Dobrý den. Cílem soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel v kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. I ODPADY OVLIVŇUJE KRIZE Na podporu projektů odpadového hospodářství šlo v letošním roce 13 milionů korun. V podstatě se jednalo o revitalizaci současných třídicích linek, pořizování nových kontejnerů nebo o samotnou výstavbu nových sběrných dvorů či třídicích linek, dodává radní Polák. Podle něj se ovšem finanční krize dostala i do této oblasti a v příštím roce je nutné počítat se snížením financí na tyto projekty asi o pět milionů korun. Na příští rok jsou v mém rezortu prioritou dotace do kanálů, čističek odpadních vod a dalších oblastí. Dotační program odpadového hospodářství byl snížen o pět milionů korun. I to je však úspěch, neboť jsme vážně přemýšleli i o jeho úplném zrušení. Z toho vyplývá, že se v příštím roce zlepšování třídění v kraji zpomalí. Přesto je radní Polák rád, že bude moci poskytnout alespoň nějakou pomoc. Jsem přesvědčen, že i ty malé stotisícové částky jsou pro obce prospěšné, a že tuto pomoc od kraje uvítají. Filip Appl

17 PŘÍLOHA KN OP DOPRAVA I Operační program Doprava Operační program Doprava (OPD) je finanční nástroj pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie určených na rozvoj dopravní infrastruktury v České republice. OPD je pro programové období EU v rámci celé ČR největším operačním programem. Jeho celková alokace je 5,774 miliardy EUR, což je cca 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU pro toto období. OPD je financováno ze dvou evropských zdrojů, a to z Fondu soudržnosti (FS) a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Národní spolufinancování projektů je zajišťováno ze zdrojů státního rozpočtu z kapitoly ministerstva dopravy. Ministerstvo dopravy vykonává pro OPD roli Řídícího orgánu, který má celkovou odpovědnost za realizaci programu. V rámci ministerstva dopravy byl výkonem činností Řídícího orgánu pověřen Odbor fondů EU. Do realizace OPD je v roli Zprostředkujícího subjektu zapojen i Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který pro většinu projektů zajišťuje faktické uvolňování finančních prostředků. OPD je věcně zaměřen především na naplňování dopravních priorit evropského a nadregionálního významu a zároveň na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou České republiky na léta dopravní 1. Modernizace železniční sítě TEN-T Globálním cílem OPD je pak Zlepšení dostupnosti dopravou. Tento cíl vychází z Národního Projekty silniční strategického referenčního rámce. Globálního cíle OPD bude dosaženo prostřednictvím specifických cílů, které jsou vyjádřeny prostřednictvím jednotlivých prioritních os OPD. Prioritní osy a oblasti podpory 1.1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telepatických systémů 2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T infrastruktury 2.2. Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy 3. Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 3.1 Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T 4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 4.1 Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T podporované 5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze 5.1 Rozvoj sítě metra v Praze 5.2 Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze 6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 6.1 Podpora multimodální nákladní přepravy 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T silniční dopravy z prostředků 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel 7. Technická pomoc OPD Celková alokace OPD Podle prioritních os Evropské unie Číslo a název prioritní osy Fond Podíl na alokaci Příspěvek z fondů EU( ) Celkové zdroje ( ) Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy Technická pomoc Celkem FS 37,9% FS 27,8% FS 6,8% ERDF 18,2% FS 5,7% ERDF 2,1% FS 1,4% FS + ERDF 100% Konkrétně je z OPD podporována především výstavba modernizace dopravní infrastruktury ve vlastnictví České republiky. Většina prostředků programu (až 65 %) je směřována na podporu infrastruktury na železniční a silniční síti na takzvaných Trans-evropských dopravních sítích (TEN-T). OPD je dále zaměřen i na podporu infrastruktury na sítích mimo TEN-T a také na podporu městské hromadné dopravy v Praze, multimodální dopravu, infrastrukturu pro vnitrozemskou plavbu, modernizaci plavidel a rozvoj inteligentních dopravních systémů. Sektor dopravy v ČR čerpá prostředky z fondů EU kromě OPD také prostřednictvím Regionálních operačních programů, které financují především dopravní infrastrukturu v majetku krajů a obcí. OPD je se všemi regionálními operačními programy komplementární. HLAVNÍ PŘÍJEMCI PODPORY Majoritními příjemci podpory jsou Ředitelství silnic a dálnic Předkládání a schvalování žádostí o podporu z OPD 1. Všechny požadavky a postupy, které musí být ze strany žadatelů dodržovány, jsou uvedeny v dokumentu Pokyny pro žadatele OPD k dispozici jsou na 2. Žádosti o podporu z OPD jsou zpracovávány elektronicky v aplikaci Benefit Žádosti jsou po předložení v tištěné i elektronické formě na Řídící orgán OPD odborně posuzovány, a to v souladu s kriterii pro výběr projektů OPD. (ŘSD), Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Ředitelství vodních cest (ŘVC), pro které je vyčleněno 91 % celkové alokace OPD a projekty těchto příjemců budou financovány prostřednictvím SFDI. Dalším velmi významným příjemcem je hlavní město Praha, které bude čerpat prostředky především na výstavbu metra. 4. O schválení projektů k financování z OPD rozhoduje Řídící orgán OPD, u projektů s celkovým veřejným příspěvkem nad 50 resp. 25 mil. EUR o schválení podpory rozhoduje přímo Evropská komise. 5. Schvalovací proces končí Rozhodnutím o poskytnutí dotace resp. uzavřením Rámcové smlouvy o financování mezi příjemci a SFDI. Dokončením schvalovacího procesu se z žadatele o podporu stává příjemce. 6. Povinnosti příjemců jsou upraveny v Metodických pokynech pro příjemce OPD k dispozici jsou na Vyhlášeno 2. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel Ministerstvo dopravy ČR (MD) jako Řídící orgán Operačního programu Doprava (OPD) vyhlásilo 2. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat od 15. prosince 2009 do 26. února Pro žadatele budou v rámci 2. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše Kč. Podpora z OPD pro plavidla je realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy. Program modernizace plavidel je plně v souladu s Dopravní politikou České republiky, která MD mimo jiné ukládá podporovat vyšší využití vodních cest a zavádění nových multimodálních technologií. Program je také plně v souladu s Integrovaným evropským akčním programem pro vnitrozemskou vodní dopravu Evropské komise (NAIADES), který obsahuje doporučení kroků, které by měla učinit EU, jednotlivé členské státy a další dotčené strany v letech Cílem NAIADES je podpořit vnitrozemskou vodní dopravu, která je vysoce bezpečná a šetrná k životnímu prostředí a může napomoci přechodu na jiné způsoby dopravy a usnadnit tak problémy se zahlcením a přetížením, které se vyskytují u ostatních druhů doprav. S odkazem na cíle programu NAIADES schválila Evropská komise v květnu 2008 tuzemský program modernizace plavidel s ohledem na jeho prokázaný soulad s pravidly ES v oblasti veřejné podpory. Program umožňuje čerpat finanční prostředky z EU prostřednictvím Operačního programu Doprava za spoluúčasti státního rozpočtu ČR a soukromých finančních zdrojů ze strany provozovatelů a vlastníků vnitrozemských nákladních plavidel, a to do roku Vyhlášení 2. kola výzvy programu modernizace plavidel zahrnuje všechny 3 podprogramy s celkovým objemem veřejné podpory Kč. Podprogram 1 je zaměřen na pořízení nízkoemisních pohonných jednotek a pomocných agregátů (s finančním objemem veřejné podpory ve výši 70 mil. Kč), podprogram 2 na modernizaci plavidel za účelem zvýšení multimodality (pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru, zvýšení jícnů, přepravní rámy na osobní automobily) s finančním objemem veřejné podpory ve výši Kč a podprogram 3 bude zahrnovat modernizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy (dovybavení plavidel příďovým dokormidlovacím zařízením, výměna obšívek, zhotovení ocelových podlah nákladových prostorů, vybavení radarovým zařízením, vybavení autopilotem) s finančním objem veřejné podpory ve výši Kč. Uvedené finanční částky jsou plánovány pro 2. kolo výzvy a doba realizace projektů musí skončit nejpozději do 31. prosince Maximální míra veřejné podpory bude činit 49 % způsobilých výdajů. Celková míra veřejné podpory se skládá z prostředků veřejných rozpočtů ČR (15 % celkové veřejné podpory) a z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF (tvoří zbývajících 85 % veřejné podpory). Podíl soukromých prostředků musí tedy činit alespoň 51 %. Jednou z podmínek programu je přitom zvýhodnění těch žádostí, které požadují nižší podíl veřejné podpory. Příjemci podpory mohou být vlastníci nebo provozovatelé plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy, jejichž plavidla jsou vedena v plavebním rejstříku České republiky bez ohledu na státní příslušnost provozovatele. Bližší údaje jsou uvedeny na a Plzeňsk Jihočesk Královehrad Kraj Vys Olomouc Jihomorav stav k 01

18 II OP DOPRAVA PŘÍLOHA KN Přehled podporovaných aktivit v rámci prioritních os OPD a vymezení příjemců podpory PRIORITNÍ OSA 1 MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ TEN-T Typy podporovaných aktivit Podpora v této prioritní ose je soustředěna především na ty úseky železniční sítě, které jsou součástí tzv. prioritních projektů uvedených v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES. Konkrétně bude podporována např. modernizace tranzitních koridorů a rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T, zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu včetně úprav železničních vozidel, realizace technických opatření k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví apod. Příjemci podpory Vlastníci/správci dotčené infrastruktury (zejména SŽDC s.o.), v případě zavádění interoperability i vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy. PRIORITNÍ OSA 2 VÝSTAVBA A MODERNIZACE DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍTĚ TEN-T Typy podporovaných aktivit Předmětem podpory v této prioritní ose je výstavba nových úseků dálniční a silniční sítě, které nahradí v současnosti již nevyhovující úseky silniční sítě TEN-T. Dále je předmětem podpory zlepšování parametrů na již existujících úsecích dálnic a silnic ležících na síti TEN-T. Podpora je soustředěna především na ty úseky dálniční a silniční sítě, které jsou součástí tzv. prioritních projektů uvedených v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES. Konkrétně je podporována např. výstavba dalších úseků sítě TEN-T, modernizace a zvýšení kapacity již provozovaných úseků kategorie D, R a ostatních silnic I. třídy sítě TEN-T, zavádění inteligentních dopravních systémů na dálniční síti a sítích navazujících apod. Dále je podporována také realizace technických opatření k minimalizaci vlivů dokončených staveb na životní prostředí a veřejné zdraví. Ke dni 4. listopadu 2009 bylo na všechny vyhlášené výzvy v rámci OP Doprava alokováno celkem cca 98 % z alokace na operační program na celé programové období. Řídící orgán vyhlásil příjem žádostí v jedné ze dvou dosud neotevřených oblastí podpory. Výzva na oblast podpory 5.1 Rozvoj sítě metra v Praze byla vyhlášena v polovině října 2009 a její alokace dosahuje 100 % z alokace na tuto oblast podpory na roky Zbývá vyhlásit výzvu pro předkládání projektových žádostí v oblasti podpory zaměřené na rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě, systému ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy (oblasti podpory 2.2). V současné době je otevřeno devět kontinuálních výzev, v rámci kterých mohou žadatelé předkládat své projektové záměry do poloviny roku 2015 (viz tabulka Přehled vyhlášených výzev ). PŘEHLED PLÁNOVANÝCH VÝZEV Příjemci podpory Vlastníci/správci dotčené infrastruktury (zejména ŘSD ČR). PRIORITNÍ OSA 3 MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ MIMO SÍŤ TEN-T Typy podporovaných aktivit Předmětem podpory v této prioritní ose je především modernizace a rozvoj železničních tratí celostátní důležitosti ležících mimo síť TEN-T. Konkrétně je podporována např. elektrizace železničních tratí, modernizace zabezpečovacích zařízení, zvyšování traťových rychlostí, zajišťování souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu (TSI), vybavování prostor pro cestující za účelem zvýšení kultury cestování a zajištění přístupu osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále jsou podporovány také intervence pro snížení negativního vlivu železniční dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví. Příjemci podpory Vlastníci/správci dotčené infrastruktury (zejména SŽDC s.o.) PRIORITNÍ OSA 4 MODERNIZACE SILNIC I. TŘÍDY MIMO TEN-T Stav vyhlášených výzev a realizace OP Doprava Přehled vyhlášených výzev Operačního programu Doprava Typy podporovaných aktivit Předmětem podpory v této prioritní ose je především výstavba a modernizace rychlostních silnic mimo sítě TEN-T a ostatních silnic I. třídy. Konkrétně je podporováno např. odstraňování závad na silnicích I. třídy, modernizace silnic I. třídy, budování silnic I. třídy sloužících jako obchvaty měst a obcí, implementace telematických systémů na silnicích I. třídy a zabezpečování dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech. Dále je podporována také realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke zvýšení bezpečnosti. Příjemci podpory Vlastníci/správci dotčené infrastruktury (zejména ŘSD ČR). PRIORITNÍ OSA 5 MODERNIZACE A ROZVOJ PRAŽSKÉHO METRA A SYSTÉMU ŘÍZENÍ SILNIČNÍ DOPRAVY V HL. M. PRAZE Typy podporovaných aktivit Předmětem podpory v této prioritní ose bude především výstavba nových úseků pražského metra a dále také podpora systémů řízení a regulace městského silničního provozu na hlavní uliční síti Prahy. Příjemci podpory Vlastníci/správci dotčené infrastruktury (Magistrát hl. m. Prahy, případně jím zřízené organizace) PRIORITNÍ OSA 6 PODPORA MULTIMODÁLNÍ NÁKLADNÍ PŘEPRAVY A ROZVOJ VNITROZEMSKÉ VODNÍ DOPRAVY Typy podporovaných aktivit Předmětem podpory v této prioritní ose může být jednak rozvoj multimodálních přepravních systémů a dále pak i rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest. V oblasti multimodální dopravy se může jednat o podporu revitalizace železničních vleček nebo dále např. i podporu vzniku multimodálních terminálů a veřejných logistických center. V oblasti vodní dopravy je podporováno především dobudování vnitrozemských vodních cest splavněním dosud nesplavných úseků a dále pak i zlepšování parametrů již využívaných vodních cest, a to především v rámci sítě TEN-T. Dále je podporována i modernizace říčních plavidel. Příjemci podpory Vlastníci/správci dotčené infrastruktury multimodální dopravy, vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy (zejména ŘVC ČR), provozovatelé/vlastníci říčních plavidel. Řídící orgán připravuje výzvu pro oblast podpory 1.2 Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj telematických systémů konkrétně pro neinfrastrukturní aktivity v rámci této oblasti podpory (pro infrastrukturní projekty je otevřena výzva kontinuální). K vyhlášení by mělo dojít během listopadu Vyhlášení výzvy pro příjem projektových žádostí v poslední dosud nevyhlášené oblasti podpory 2.2 Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy není řídícím orgánem do konce roku 2009 plánováno. Tato oblast podpory je realizovaná v rámci pravidel, která jsou stanovena vyhláškou č. 560/2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Nejdříve je tedy nutné schválit příslušnou dokumentaci programu a teprve poté realizovat danou problematiku v rámci OP Doprava. Stejně tak není do konce roku 2009 plánováno vyhlášení kolových výzev pro příjem žádostí v oblasti podpory 6.1 a 6.3. REALIZACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Od počátku realizace Operačního programu Doprava bylo ke 4. listopadu 2009 zaregistrováno 146 projektových žádostí v celkové hodnotě 162 mld. Kč. Z předložených projektových žádostí jich bylo schváleno 75 v souhrnné hodnotě 54,5 mld. Kč. Proplacena byla 21 mld. Kč, což představuje 11,7 % z alokace na období Prostředky předložené k certifikaci dosahují 5,6 % z alokace na celé programové období. * Alokace (národní zdroje a příspěvek Společenství) byla uvedena souhrnně pro více oblastí podpory, a to ve výši 6 210,5 mil EUR ( ,2 mil. Kč). Měnový kurz: 1 EUR = 26,495 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 Zdroj: MSC , webové stránky ŘO OP Doprava Počet předložených projektových žádostí se meziměsíčně zvýšil o dvě zaregistrované žádosti ve finanční výši 4,1 mld. Kč. Celkový objem finančních prostředků, které jsou požadovány v předložených projektových žádostech dosahuje 90 % z alokace OP Doprava na celé programové období. Porovnání alokace na celé programové období a finančního objemu v podaných projektových žádostech poukazuje na vysoký zájem žadatelů o dotaci. V průběhu měsíce října 2009 byly na národní úrovni nově schváleny dva projekty (souhrnně ve výši 883,5 mil. Kč). Objem nasmlouvaných finančních prostředků činí 30,3 % z alokace na roky Změny ve schválených projektech jsou evidovány v 6. prioritní ose Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy. Oblast podpory 6.3 Podpora a modernizace říčních plavidel zaznamenala vůbec první schválený projekt. Finanční příspěvek ve výši 2 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj bude využit na rekonstrukci dna na plavidle LABE 4 společnosti ČSPL, a. s. Celkově eviduje tato oblast podpory dalších 18 projektových žádostí (21 mil. Kč), které se nachází ve fázi hodnocení. Vzhledem k časové a finanční náročnosti většiny realizovaných projektů v OP Doprava je čerpání finančních prostředků urychlováno na základě předkládání průběžných žádostí o platby, jejichž podkladem jsou fakturace provedených prací v měsíčních intervalech. Přestože se v meziměsíčním srovnání počet dokončených projektů nezměnil, prostřednictvím průběžných žádostí o platby se objem prostředků proplacených příjemcům zvýšil o 1,1 mld. Kč. Objem všech proplacených prostředků tvoří cca 21,1 mld. Kč, což představuje 11,7 % z alokace určené pro celé programové období K nárůstu došlo i v oblasti prostředků předložených certifikaci. Jejich celkový objem se zvýšil o cca 0,5 mld. Kč na celkových 10,1 mld. Kč (5,6 % z celkové alokace programu). OP Doprava dosud nedisponuje žádnými certifikovanými prostředky.

19 PŘÍLOHA KN OP DOPRAVA III Údaje o projektech Operačního programu Doprava EU a národní zdroje Zdroj: MSC Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava EU a národní zdroje * Do tabulky se nenačítá vlastní podíl žadatele, a to i v případě, že žadatelem je obec nebo kraj, tj. může nastat situace, že výše schválených žádostí o platbu neodpovídá proplaceným prostředkům. Měnový kurz: 1 EUR = 26,495 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 Zdroj: MSC Vyřazené projektové žádosti V Operačním programu Doprava bylo vyřazeno cca 16 % z celkového počtu podaných projektových žádostí. V rámci těchto žádostí bylo požadováno zhruba 11 mld. Kč. V porovnání s minulým měsícem došlo k vyřazení dvou projektových žádostí v 6. prioritní ose Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy. Tato prioritní osa disponuje nejvyšším počtem vyřazených projektových žádostí. Konkrétně v oblasti podpory 6.1 Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD bylo od počátku programového období vyřazeno 12 projektových žádostí. Hlavním důvodem zamítnutí projektových žádostí bylo nesplnění podmínek stanovených blokovou výjimkou a příslušnou dokumentací programu. Velké projekty V Operačním programu Doprava bylo předloženo 29 velkých projektů. V průběhu měsíce října 2009 řídící orgán zaslal do EK další velký projekt ke schválení. Celkem již bylo Evropské komisi předloženo sedm velkých projektů o objemu 45,1 mld. Kč. Doposud nebyl žádný velký projekt ze strany Evropské komise schválen. Operační program Doprava je z hlediska finančních alokací nejobjemnějším operačním programem ČR. OP Doprava je financován z ERDF a FS. Finanční prostředky programu jsou určeny na zvýšení kvality všech typů dopravy (silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravy, multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Podmínkou podpo- ry předložených projektů jsou minimální negativní dopady na životní prostředí. Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro - intervence OP Doprava jsou tedy zaměřeny na celé území ČR. Řídícím orgánem OP Doprava je ministerstvo dopravy, funkci Zprostředkujícího subjektu vykonává Státní fond dopravní infrastruktury. Více informací lze nalézt na internetových stránkách Důležité události Dne 23. listopadu 2009 se uskutečnilo již šesté zasedání Monitorovacího výboru OP Doprava. V průběhu jednání byla mj. představena a následně schválena Zpráva o realizaci Operačního programu Doprava.

20 IV OP DOPRAVA PŘÍLOHA KN OPD Lépe se vám pojede Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) jsou z fondů EU čerpány prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury. PROJEKTY PODPOŘENÉ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA NA PÍSECKU: RYCHLOSTNÍ SILNICE R4 MIROTICE-TŘEBKOV Více o projektu: Stavba R4 Mirotice Třebkov přímo navazuje na již dokončený projekt nové mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda. Stavba je důležitou součástí silnice I/4 a R4 Praha Strakonice hranice se SRN. Do budoucna je tato komunikace v úseku Praha Nová Hospoda navržena k postupné přestavbě na rychlostní silnici R4. Nový úsek Mirotice Třebkov umožní zrychlit spojení z Prahy do Českých Budějovic přes Písek. Stavba také díky oddělení dálkové a místní obslužné dopravy přispěje ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu. Stavba je spolufinancována prostřednictvím OPD z Evropského fondu pro regionální rozvoj. RYCHLOSTNÍ SILNICE R4 KŘIŽOVATKA I/20 NOVÁ HOSPODA Více o projektu: U Nové Hospody (SZ od Písku) se vzájemně kříží dvě silnice I. třídy. Jedna vede od Prahy na Strakonice a Strážný (I/4), druhá z Českých Budějovic na Plzeň (I/20). Nová stavba odstranila nevyhovující umístění průsečné úrovňové křižovatky se špatnými rozhledovými parametry. Hlavním cílem výstavby úseku bylo řešit nehodovost s těžkými následky. Celková délka včetně mimoúrovňových křižovatek a připojovacích úseků je 8,1 km. Součástí stavby, dokončené v září 2008, je i 6 mostních objektů. Stavba byla spolufinancována prostřednictvím OPD z Evropského fondu pro regionální rozvoj. PROJEKTY PODPOŘENÉ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU DOPRAVA NA NYMBURSKU: SILNICE I/38 NYMBURK, PŘELOŽKA II. A III. STAVBA Více o tomto projektu: Silnice I/38 je významnou dopravní tepnou, spojující dálnici D1 a D11. Jedná se o důležitou spojku silniční sítě a vnitrostátně umožňuje propojení Ústeckého, Středočeského a Jihomoravského kraje. Z mezinárodního hlediska má silnice I/38 velký význam zejména pro těžkou nákladní přepravu. Stavba úseku Nymburk obchvat má vyřešit problém právě s velkou intenzitou těžké nákladní přepravy, která je v současnosti vedena středem města po jediném mostě přes řeku Labe a hustě obydlené hlavní náměstí města Nymburka. Nově budovaná komunikace dopravu z hustě obydlené oblasti odkloní. Úsek je stavěn z převážné části v katastru města Nymburka. Část je v katastru obce Velké Zboží a nepatrně zasahuje i do katastru obce Budiměřice. Výstavba obchvatu byla zahájena v říjnu Uvedení do provozu plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR v říjnu Výstavba je financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím OPD. REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO MOSTU NYMBURK Více o tomto projektu: Labská vodní cesta je součástí transevropské dopravní sítě. K tomu, aby po ní lodě mohly volně plout, je zapotřebí nejen voda, ale také odstranění překážek, které tvoří mosty s nízkou podjezdnou výškou. Proto Ředitelství vodních cest ČR zahájilo projekt Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Chvaletice, v rámci kterého byl zrekonstruován i železniční most v Nymburce. Původní most z roku 1958 měl podjezdnou výškou 4,30 m. Při rekonstrukci byl zvýšen na 5,25 m s výhledovou možností zřídit zdvižné pole, které by umožnilo v budoucnu proplout až 7 m vysokým lodím. Pro větší bezpečnost plavby byl most osazen novým osvětleným plavebním značením a radarovými odražeči. Most tak nyní splňuje za přispění Evropského fondu pro regionální rozvoj požadavky, které jsou kladeny na parametry vodní cesty evropského významu. Z rekonstrukce mají užitek i chodci a cyklisté. Nová lávka pro pěší s ocelovými rošty je mnohem bezpečnější i v případě nepříznivého počasí. Zároveň bylo při rekonstrukci upraveno i 788 m železniční trati a zrekonstruovány dva železniční přejezdy. Zvolenou technologií došlo ke snížení hlukové zátěže a vibrací z provozu vlaků. VD NYMBURK REKONSTRUKCE ZDÍ PLAVEBNÍ KOMORY VD KOSTOMLÁTKY REKONSTRUKCE ZDÍ PLAVEBNÍ KOMORY Více o těchto projektech: Labská vodní cesta je součástí transevropské dopravní sítě. K tomu, aby lodě po ní mohly volně plout, potřebují nejen vodu, ale také plavební komory, které jim umožňují překonávat výškové rozdíly vzniklé stavbou jezů a hrází. Jejich dobrý technický stav je základním předpokladem spolehlivosti vodní cesty, protože výpadek v provozu znamená její úplné zneprůjezdnění. Proto Ředitelství vodních cest ČR rekonstruuje plavební komory Nymburk a Kostomlátky. Plavební komora Nymburk byla dána do provozu v roce 1922, plavební komora Kostomlátky v roce Obě tyto komory získají v rámci rekonstrukce, na jejímž spolufinancování se podílí Evropský fond pro regionální rozvoj, nové zdi a úvazné prvky a bude na nich též modernizována elektroinstalace. Zvýší se tak spolehlivost jejich provozu a prodlouží životnost těchto staveb o dalších nejméně 30 let.

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili

Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Liberecký kraj má v třídění odpadu na stříbrnou medaili Obyvatelé Libereckého kraje vloni vytřídili o 1 procent papíru, skla a plastů více než v roce 2006. Na osobu se loni v kraji vytřídilo 38,7 kilogramu

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická.

Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy budou vycházet v rozsahu 5 čísel za dobu trvání projektu. Jejich forma bude elektronická. 01/2011 Z E LE N É Z PR Á VY GREEN REPOR T Grüner B eric ht Haló! Hlásí se vám Zelené zprávy! Zelené zprávy jsou součástí projektu Zelený kompas, jehož hlavním cílem je přiblížit vám současnou situaci

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015

ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SHRNUTÍ ZÁMĚRŮ k 11. 2. 2015 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE, OPŽP - SOUHR ZÁMĚRŮ K 30. 1. 2015 3842 2946,3 název projektu nositel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze7 x ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast OPŽP verze 7 PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ PRIORITNÍ OSA 2: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ V LIDSKÝCH SÍDLECH

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

MĚSTO 1. Česká Třebová. Chrudim. Svitavy. Moravská Třebová. Pardubice. Přelouč. Ústí nad Orlicí. Žamberk

MĚSTO 1. Česká Třebová. Chrudim. Svitavy. Moravská Třebová. Pardubice. Přelouč. Ústí nad Orlicí. Žamberk MĚSTO 1. Česká Třebová Obecně závazná vyhláška města Česká Třebová č. 4/2011; poplatek je stanovený vyhláškou č. 2/2012, tedy podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Chrudim Obecně závazná

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A

P R U B E Ž N Á Z P R Á V A P R U B E Ž N Á Z P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s krajem Vysočina a o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2011 k 20.12.2011 Předmětem této dohody je spolupráce

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice. PhDr. Radim Šťastný

Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice. PhDr. Radim Šťastný Udržitelnost projektu příklady obce Ratíškovice PhDr. Radim Šťastný Ratíškovice Ratíškovice představení obce Ratíškovice patří do působnosti pověřeného města Hodonín Rozloha katastrálního území: 1 261

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění

D O H O D A. uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění D O H O D A uzavřená ve smyslu 51 občanského zákoníku v platném znění Smluvní strany RWE Transgas, a. s. se sídlem v Praze 10, Limuzská 12, Zastoupená Dr. Ulrichem Jobsem, předsedou představenstva a Ing.

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

Obec P ední Výto Obecn závazná vyhláška . 2/2008 o systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obec Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Přední Výtoň a o nakládání

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2.

Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích. Velikostní rozdělení. Systém sběru a svozu 3. 2. Příklady dobré praxe zavedení systémů třídění a zpracování bioodpadů v obcích Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D. Velikostní rozdělení Příklady jsou rozděleny do tří základních skupin kvůli specifickým rozdílům

Více