ÚDŽBA PRACOVNÍCH STANIC, ZÁLOHOVÁNÍ, ANTIVIROVÁ OCHRANA. příručka k semináři

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚDŽBA PRACOVNÍCH STANIC, ZÁLOHOVÁNÍ, ANTIVIROVÁ OCHRANA. příručka k semináři"

Transkript

1 ÚDŽBA PRACOVNÍCH STANIC, ZÁLOHOVÁNÍ, ANTIVIROVÁ OCHRANA příručka k semináři

2 Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ), zpracovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101 SPŠ a SOU, Trutnov, Školní Všechna práva vyhrazena. URL:

3 1. Úvod Základním problémem každé počítačové sítě je trvalé zajištění jejího provozu. Provoz každé sítě může být narušen technickou poruchou, chybou obsluhy na straně uživatelů (případně i správce systému), zavirováním nebo jiným narušením systému. Proto je nezbytné pravidelně provádět preventivní údržbu, zabezpečovat síť a mít prostředky pro řešení problémů. 2. Specifické podmínky školní sítě V rámci školní sítě je trochu jiná situace než v běžném komerčním prostředí. V komerční sféře většina uživatelů pracuje s vlastním počítačem a zbytečně neexperimentuje. Po zavedení nějakého systému a jeho odladění se celek podstatně nemění, spíše dochází k větším skokům jednou za čas. Ve školách se u většiny počítačů střídá vetší počet uživatelů s různou úrovní znalostí a odlišnými zájmy i oblastí využívání. Velká část uživatelů je navíc dosti zvídavá a ráda experimentuje (i bez potřebných znalostí). Školy většinou nemají dostatek finančních prostředků a často improvizují a staví na fandovství svých pedagogů. Často na školách chybí ucelená koncepce rozvoje ICT. Poměrně často také dochází ke změnám. 3. ICT náklady ICT technika se stále rozšiřuje a je nezbytné i ve školách ji dále rozvíjet. Jejím využíváním se zefektivňuje a zkvalitňuje nejen běžná administrativní práce, ale i vzdělávání pedagogů a jejich příprava na výuku a vlastní proces výuky. Ceny této techniky stále klesají a objevují se stále nová, výkonnější zařízení. A pro nové programy a použití ICT je potřeba stále výkonnější ICT technika. Kromě rozšiřování ICT je nezbytné počítat s její životností, která je zhruba kolem 4 až 5 let. Proto je nezbytné počítat s dostatečnými prostředky na průběžnou obnovu. K těmto prostředkům je vždy nutné počítat ještě s prostředky pro pokrytí nákladů spojených s jejím provozem. Tyto náklady je možné rozdělit do několika kategorií: Náklady na spotřební materiál Představují nemalou položku v rozpočtu školy. V dnešní době se jedná hlavně o náplně do tiskáren, které stále narůstají (obdobně jako u kopírek). Proto je vhodné při nákupu těchto zařízení uvažovat i o ceně těchto náplní a nerozhodovat jen na základě pořizovací ceny. Pro tisk černobílých materiálů je zcela jistě vhodnější používat laserové tiskárny. Ale i zde jsou podstatné rozdíly. Ve většině případů vychází provozní náklady výhodněji v případě oddělené vlastní náplně a tiskového válce. Je vhodné pro větší objemy tisku používat výkonné síťové tiskárny, u kterých jsou nižší provozní náklady. A kategorii levných tiskáren (které mají vysoké provozní náklady) používat pro příležitostné tisky. U barevného tisku jsou u inkoustových tiskáren podstatně nižší pořizovací náklady, ale ceny náplní už tak výhodně nevycházejí. Navíc u těchto tiskáren je potřeba pro kvalitní tisk používat speciální (a tím podstatně dražší) média. U barevných laserových tiskáren dosáhnete vynikající kvality tisku i na běžný papír. Náklady na běžnou správu sítě Zajištění údržby a oprav ICT. Tuto činnost je možné z větší části zajistit externě (prostřednictvím najaté firmy nebo odborníka) nebo vlastními silami. Externí správa specializovanou firmou má výhodu ve vysoké profesionalitě, pokud daná firma disponuje řadou specializovaných odborníků. Nevýhodou je v některých případech málo pružné řešení problémů, často neznalost diferencí školního prostředí a poměrně vysoká cena. Pružnost řešení Strana 1/11

4 může zvýšit vzdálená správa sítě a stanic (jako v případě INDOŠe), ale vyžaduje vyšší pořizovací náklady. Správa vlastními silami (většinou formou práce navíc učitele VT) má výhodu v ceně, znalosti prostředí a pružnosti. Pouze některé větší školy řeší správu sítě pracovníkem na plný úvazek. Nevýhodou je nemožnost vysoké specializace (poměrně široký záběr školních sítí). Většina škol kombinuje správu vlastními silami a specializovanou firmou na větší zásahy. Komunikační náklady Náklady za připojení do Internetu. Pro efektivní využití ICT je nezbytné její propojení se světem. Narůstá počet připojených stanic ve škole, jejich využívání, objem elektronické korespondence a objemy stahovaných dat. Proto stále rostou požadavky na kapacitu připojení. Pro školní síť je již prakticky nemyslitelné připojení vytáčenou telefonní linkou, ale je nezbytné trvalé připojení. Dnes je nejrozšířenější způsob linka ADSL nebo bezdrátové připojení. Bohužel v menších městech jsou náklady takového připojení podstatně vyšší než ve velkých městech. To je důsledek nižší konkurence a nižší koncentrace potenciálních zákazníků. Je jisté, že požadavky na kapacitu připojení budou i nadále růst a je nezbytné počítat s odpovídajícími náklady. Bohužel se na většině škol tyto náklady přímo nesledují a proto je obtížné analyzovat konkrétní situaci a podle ní rozhodovat o strategii. Plánování často naráží na nepochopení významu ICT u vedoucích pracovníků školy nebo nadřízených orgánů. Navíc jsou školy svázány daným rozčleněním finančních prostředků, které mají k dispozici (investiční, přímé a provozní) a dalšími předpisy a omezeními ze strany zřizovatele, včetně nerovnoměrnosti přidělování financí. V komerční sféře tyto činnosti bývají sledovány a pečlivě plánovány. Používá se hledisko TCO (Total Coast of Ownership) celkové náklady na vlastnictví. Podle toho firmy rozhodují o výběru dodavatele, nákupech nebo pronájmech techniky, zajišťování správy sítě vlastními zaměstnanci nebo externím dodavatelem a dalších aspektech. V oblasti financování provozu ICT na školách budou již v příštím roce změny. Finanční prostředky budou školy dostávat ve formě účelových dotací a kromě daného základního rámce čerpání bude mít každá škola určitou volnost v rozhodování o využití. Základním předpokladem využití dotací bude zpracovaný ICT plán školy. Tím budou školy donuceny reálně plánovat vybavení v této oblasti. 4. Způsoby zajištění provozuschopnosti Hlavním problémem školní sítě je zabezpečení funkčnosti a provozu počítačové učebny a serverů. U serverů (a dalších prvků sítě) jde o řádné vyladění a zabezpečení systému, protože v případě výpadku sítě je ohrožena jak výuka (nefunkčnost učeben VT), tak i další oblasti chodu školy (komunikace, přípravy učitelů, řízení školy a další). U těchto systémů je nezbytné zajištění kombinací více prostředků: Záložní zdroj Nezbytný pro překlenutí krátkodobých výpadků rozvodné sítě a proti kolísání napájení. U většiny systémů je nejkritičtější fází provozu startování a vypínání systému. Záložní zdroj (UPS) snižuje počet takovýchto výpadků. Pokud nepřeklene krátkodobý výpadek, tak umožní alespoň korektní vypnutí systému (může probíhat i automaticky speciálním obslužným programem například PowerShut). Většina systémů umí ošetřit nekorektní vypnutí (výpadek). Při opětovném zapnutí po takovémto výpadku se systém pokouší obnovit normální stav a ve většině případů se to zdaří. Nejhorší situace ale nastane, pokud při tomto obnovování dojde Strana 2/11

5 k opětovnému výpadku. Pak je systém často vážně narušen a vyžaduje zásah správce, případně i ruční obnovu celého systému nebo reinstalaci. Úroveň ochrany serveru je daná typem UPS offline nebo online. Zabezpečení serveru před nepovolaným přístupem Je nezbytné pro jeho správnou funkci. Naprosto nevhodné řešení je umístění serveru přímo na počítačové učebně. Každý žák se potom může pokoušet o přístup k němu, případně ho i jen vypnout nebo manipulovat s kabeláží. Ani v kabinetě nemusí být server zcela zabezpečený. I učitelé mohou systém narušit nebo vypnout (většinou jen z neznalosti nebo omylem). Naprosto nevhodné je využívání serveru jako pracovní stanice pro některé uživatele. Proto je nejvhodnější server umístit do samostatné uzamčené místnosti, dobře větrané a málo vytápěné. Zálohování systému Umožňuje uchovávat důležitá data systému pro případ havárie a pro následnou obnovu. U učeben jde o stálý problém, kdy po zahájení hodiny potřebujete s žáky rovnou pracovat a ne řešit problémy s funkčností nebo nastavením jednotlivých stanic. Pro zajištění trvalé provozuschopnosti stanic (hlavně na počítačových učebnách) jsou možné dvě základní cesty. Jednou je možnost rychlého obnovení základního stavu a druhou je restriktivní politika a zabezpečení stanic. Obě varianty mají své výhody a nevýhody. 5. Prostředky obnovy systému Není nutné stanice na počítačové učebně nijak zvlášť zabezpečovat, pokud máte prostředky na jejich obnovu. Pak je hlavní výhodou této cesty možnost neomezované práce uživatelů, jejich pokusničení. Další výhodou je možnost použití libovolného operačního systému. Nevýhodou je nutnost technických a programových prostředků pro obnovu. Další nevýhodou je nutnost znovuvytvoření dat pro obnovu po každé změně systému (například instalace nového programu nebo jeho změna, výměna ovladače a podobně). Součásti systému obnovy Technické prostředky Slouží pro uložení dat pro obnovu a jejich přenos na stanici. Většinou data bývají uložena na serveru, kde je tedy nutné mít k dispozici potřebný diskový prostor. Pro rychlou obnovu je nezbytné mít na serveru výkonný systém (hlavně diskový) a správně nastavenou výkonnou síť. Tyto investice do serveru a sítě jsou řádově od desítky tisíc korun podle velikosti a struktury školní sítě. Jinou možností je uložení dat přímo na stanicích na nevyužité části lokálního pevného disku (skrytého pro běžné uživatele). Je také možné mít data vypálená na CD-R (DVD-R) a obnovovat je přímo na stanicích z lokální mechaniky. Tím vznikají náklady na vybavení stanic příslušnými mechanikami. Programové prostředky Slouží pro vlastní vytvoření dat pro obnovu a pro jejich vlastní obnovu. Nejjednodušší je použití programů pro vytvoření prostého obrazu disku (například Norton utility). Je ale nezbytné mít připravené možnosti inicializace systému pro vlastní obnovu (startovací disketu). Tato startovací disketa musí zajistit náběh operačního systému, oživit síť a přístup na server a spus- Strana 3/11

6 tit vlastní program pro obnovu. Propracovanější systémy umožňují i centrální správu obnovy systému a jeho monitorování. To je například v tuzemsku používaný program Repair Prostředky restrikcí systému Druhou cestou je zabezpečit pracovní stanice takovým způsobem, aby běžný uživatel nemohl měnit nastavení systému. Některé operační systémy (Windows NT 4.0/2000/XP) mají takovéto prostředky zabudované přímo ve vlastnostech systému, pro jiné lze takovéto zabezpečení provádět speciálním programem. U systémů řady NT lze ve spojení se serverem Windows v roli řadiče domény vyladit celkem spolehlivý systém pro použití na počítačových učebnách. Přitom se používají následující prostředky: Vhodné členění uživatelů do skupin Již po instalaci systému jsou běžným uživatelům přiřazena pouze omezená práva. Uživatelé nemohou měnit podstatná nastavení systému a nemohou zneprovoznit systém. Nemohou také instalovat programy. Tato nastavení a instalace nových programů (případně jejich změny) mohou provádět pouze členové skupiny Administrators. Do této skupiny by měli být zařazeni pouze správci systému, případně zkušený ICT koordinátor. Žáci ani učitelé by zde neměli být zařazeni. Pokud je potřeba některým uživatelům (učitelům) umožnit některé zásahy do systému, lze je zařadit do skupiny Power Users, která má vyšší úroveň oprávnění. Všichni ostatní by měli být zařazeni do skupiny standardních uživatelů, do skupiny Users. Zařazení stanic do domény To znamená do skupiny počítačů s jednotným modelem zabezpečení a centrální správou. V tom případě lze centrálně nastavovat zabezpečení, zadávat uživatele a přidělovat práva. Při přihlašování se autentifikační údaje (uživatelské jméno a heslo) předávají serveru (řadiči domény), který zajistí jejich ověření. Všechny účty uživatelů (i počítačů) jsou uloženy na serveru v jednotné systémové databázi Active Directory. Proto není nutné na jednotlivých počítačích definovat tyto účty pro jednotlivé uživatele. Přidělování uživatelských práv k souborovým systémům a objektům Slouží pro zabezpečení přístupu ke sdíleným prostředkům. Na základě těchto práv mají uživatelé různé úrovně přístupu k souborům a složkám na serveru a k dalším objektům (například tiskárnám). Uživatelská práva je vhodné přidělovat skupinám a tím jsou implicitně přiděleny i všem členům dané skupiny (pokud není uvedeno jinak). Stejným způsobem lze přidělovat oprávnění i k souborům a složkám na lokálních discích jednotlivých stanic. K tomu je ale nezbytné při instalaci systému vybrat souborový systém NTFS. Základní nastavení přístupových práv k lokálnímu souborovému systému je u systému W 2000/XP nastaveno již při instalaci stanice. Například k důležitým systémovým souborům má povolený přístup jen skupina Administrators. Podobně je to u složky Program Files, kde všichni ostatní uživatelé mají jen právo pro čtení. Podle potřeby lze přidělovat podle potřeby práva k různým objektům. Například vytvořit skupinu učitelé, další skupiny třeba podle tříd nebo ročníků a zpřístupňovat jim vždy jen ty objekty, které ke své práci potřebují. Diskové kvóty Umožňují nastavovat pro určité uživatele omezení dostupného prostoru na disku. Lze používat jak na pracovních stanicích pro složky na lokálních discích, tak i na serveru pro sdílené složky. Je vhodné (pokud je to možné) pro lokální disky stanic nepovolovat ukládání uživatelských dat a směrovat je vždy na servery. A zde nastavovat kvóty. Na serverech Novell Net- Strana 4/11

7 ware jsou možnosti nastavení restrikcí prostoru pro uživatele daleko propracovanější, kdy lze nastavovat nejen restrikce pro jednotlivé uživatele, ale i omezení velikosti pro určité složky (například domovské složky). Systémové politiky (zásady zabezpečení domény a zásady zabezpečení řadiče domény) V případě počítačové sítě se serverem Windows 2000/2003 ve funkci řadiče domény. Zde je možné centrálně nastavovat základní vlastnosti přístupu do domény a k řadiči domény. Je zde možné nastavení účtů, auditování a bezpečnostních prvků. Například platnosti a minimální délky hesla, uzamykání účtů (při pokusech uhádnutí hesla), auditování (sledování a zaznamenávání) důležitých událostí a desítky dalších parametrů. Jejich správným nastavením a vyladěním lze podstatným způsobem ovlivnit chování celé sítě. Skupinové politiky (Zásady skupin, GPO Group Policy Object) Pro nastavení vlastností systému odlišně pro různé uživatele. V rámci systémové databáze Active Directory mohou být uživatelé rozčleněni do Organizačních jednotek (OU). A pro OU lze nastavovat parametry a chování systému. Všechna nastavení jsou rozdělena do dvou oblastí konfigurace počítače a konfigurace uživatele. Pokud se na některé stanici v doméně přihlásí uživatel, tak se v průběhu přihlašování aplikují postupně jednotlivé politiky (zásady). Politiky totiž mohou být přiřazovány na jednotlivých úrovních hierarchické struktury Active Directory. Tímto způsobem lze měnit nastavení prostředí pracovní stanice podle uživatele, který se k ní přihlašuje. Prostřednictvím stovek položek lze nastavovat (povolovat nebo zakazovat) jednotlivé součásti systému a základních programů. Takto lze vnutit uživateli například nastavení pracovní plochy, Internet Exploreru, sítě a další. Nebo můžete některé součásti uživateli vypnout (nastavení pracovní plochy, některé položky nabídky Start a další). V souhrnu se potom jedná o kombinaci Místních zásad počítače, Zásad zabezpečení domény a řadiče domény a všech skupinových politik. Toto je velice mocný nástroj a přitom poměrně málo využívaný. Profily Jsou souhrnem individuálního nastavení konkrétního uživatele. Při přihlášení uživatele se vytvoří jeho profil (adresářová struktura s jednotlivými nastaveními). Standardně jsou všechny profily uloženy na systémovém disku stanice (většinou disk C:) ve složce Documents a Settings. Názvy jednotlivých profilů jsou shodné s přihlašovacími jmény. Přístupová práva nedovolují běžným uživatelům přístup do jiného profilu kromě vlastního. Některé profily jsou předdefinované a mají specifický význam: Default User Je připravený základní profil, jehož kopií se vytváří profil nově přihlášeného uživatele. Úpravou tohoto profilu lze ovlivnit všechny nově vzniklé profily. All Users Nastavení v tomto profilu jsou platná pro všechny uživatele dané stanice. Například společné položky v nabídce Start nebo zástupci na pracovní ploše. V profilech jsou tyto prvky: Soubor NTUSER.dat Je soubor, obsahující základní nastavení systému. Strana 5/11

8 Složka Data aplikací Obsahuje nastavení jednotlivých programů, spouštěných na dané stanici. Složka Cookies Obsahuje jednotlivé soubory Cookies, které se vytváří automaticky při komunikaci s některými webovými servery (internetovými stránkami). Složka Dokumenty Obsahuje soubory, které se standardně ukládají do této složky jako předvolené v jednotlivých aplikacích. Složka Local Settings Obsahuje pracovní data jednotlivých aplikací (například dočasné internetové soubory, vyrovnávací paměť, cache). Nabídka Start Obsahuje položky v nabídce Start definované pro daného uživatele. Položky společné pro všechny uživatele daného počítače jsou definované v profilu All Users. Složka Oblíbené položky Obsahuje seznam favoritních zástupců. Složka Plocha Obsahuje objekty umístěné na pracovní ploše. Složka Šablony Obsahuje soubory základních šablon. Uživatelské (vámi vytvořené) šablony jsou ale uloženy v profilu ve složce Data aplikací\microsoft\šablony. Mohou zde být ještě další položky. Některé z položek jsou standardně skryté a pro jejich zobrazení je nutné povolit zobrazení skrytých složek v možnostech složky. Cestovní profily (roaming profiles) Při přihlašování uživatele na různých stanicích v dané počítačové síti lze zajistit automatické přenášení většiny nastavení uživatele na všechny stanice. Potom postačuje jen jedno nastavení používaných programů (MS Office, Outlook, ), nastavení pracovní plochy a systému, zástupců na plochu a dalších. Tento proces zajišťují cestovní profily. Ve vlastnostech daného uživatele (záložka Profil) postačí nastavit cestu ke sdílené složce na serveru, kde bude cestovní profil uložen. Jako všechna ostatní nastavení uživatelů lze toto provádět prostřednictvím aplikace Uživatelé a počítače služby Active Directory v Nástrojích pro správu. Pokud má uživatel řádně nastavenou cestu k profilu, tak se při přihlašování na některé stanici automaticky zkopíruje jeho profil na příslušnou stanici. A při odhlášení uživatele se aktuální profil ze stanice zase uloží na server. Povinné profily (mandatory profiles) Nově přihlášenému uživateli můžete přednastavit jeho prostředí úpravou základního profilu s názvem Default user. Na jeho základě se vytvoří osobní profil uživatele (v podstatě jeho kopie) pod jménem shodným se jménem uživatele. Ten si potom může podle potřeby tento Strana 6/11

9 svůj profil upravovat a tím měnit nastavení. Tato nastavení jsou potom na stanici uložena v profilu a použijí se při dalším přihlášení daného uživatele. Povinný typ profilu umožňuje nastavit uživateli (nebo uživatelům) trvale platná nastavení. Funguje podobně jako cestovní profily, je uložený ve sdílené složce na serveru. Zde je potřeba uložit profil s nastavením, které potřebujete uživateli nastavit. Aby se z tohoto profilu stal povinný profil je potřeba přejmenovat základní soubor profilu Ntuser.dat na Ntuser.man. Jakmile se přihlásí uživatel, který má nadefinován takovýto typ profilu, tak se použijí nastavení tohoto profilu. Uživatel sice může měnit nastavení, ale tyto změny se neukládají a při dalším přihlášení bude znovu obnoveno základní (vámi definované) nastavení. V případě problémů s během nějakého programu, které se projevují pouze u určitého uživatele, může pomoci smazání jeho profilu. V případě používání cestovního profilu je většinou nutné smazat jak tento cestovní profil, tak i případnou kopii na pracovní stanici. Nelze ale smazat profil uživatele, který je právě přihlášený! Aby profily jednotlivých uživatelů nezabíraly nadměrný prostor na disku, lze ve skupinových politikách nastavit maximální velikost profilu. Po jejím překročení je uživatel na tuto skutečnost upozorňován. Toto nastavení má velký význam u cestovních profilů pro omezení nadměrné zátěže sítě při přihlašování nebo odhlašování uživatelů. 7. Centrální správa stanic v síti Novell V síti se serverem Novell Netware je možné centrálně nastavovat chování sítě. Síťový systém Netware umožňuje centrální správu uživatelských účtů, skupin, přístupových práv ke zdrojům serveru a další. Ale neumožňuje přímo spravovat prostředí jednotlivých stanic. Některé úlohy centrální správy stanic lze provádět pomocí dalšího programu Novell ZenWorks. Tento program je plně integrován do systémové databáze E-Directory (dříve nazývané NDS). Proto se snadno spravuje běžnými nástroji pro její správu (například programem Nwadmin). S jeho pomocí lze nastavovat centrálně například tiskárny, nastavení pracovní plochy a nabídky Start, nastavení jednotlivých aplikací, jejich instalace a aktualizace. Součástí instalace Novell Netware je omezená verze programu ZenWorks Starter Pack. V ČR byl na základě tohoto systému vyvinut další systém, vyloženě zaměřený na prostředí školní sítě pod názvem Zen for Classroom. Tento systém umožňuje nastavit podle potřeby přesně takové prostředí, které je pro výuku potřeba. Učitel přiřadí předmět a na základě definovaných vlastností předmětu, vlastností daného uživatele a vlastností pracovní stanice je potom přesně připraveno prostředí. 8. Centrální správa stanic v síti MS Windows Stanice se systémem Windows 2000/XP mají vestavěné nástroje, které umožňují ve spojení se serverem Windows 2000/2003 centrálně spravovat stanice v síti. U systémů Windows NT 4.0 jsou jen omezené možnosti. Systémy Windows 9x nelze solidně centrálně spravovat. Další popis se tedy zabývá variantou Windows 2000/XP. K dispozici jsou tyto nástroje: Správa uživatelů a skupin Umožňuje definovat jednotlivé uživatele a jejich zařazení do skupin s různými oprávněními. Podobně lze zařazovat i jednotlivé stanice. V nastavení lze definovat domovskou síťovou složku a cestu k cestovnímu profilu. Dále lze nastavit přístup k terminálovým službám. Strana 7/11

10 Přístupová práva Umožňují centrální nastavování přístupu k objektům. Těmito objekty mohou být nejen sdílené zdroje na serverech, ale také soubory a složky na lokálních discích stanic. Dále to mohou být přístupy k jednotlivým programům, nastavením a správcovským nástrojům, tiskárnám a dalším. Nevhodným nastavením mohou i neoprávnění uživatelé (žáci) získat kontrolu nad určitými nastaveními počítače nebo přístup k datům. Administrátorské sdílení Umožňuje členům skupiny Administrators vzdálený přístup k lokálním pevným diskům všech stanic a k jejich souborům. Tato vlastnost je standardně nastavena při instalaci operačního systému Windows 2000/XP každého počítače. Toto sdílení je nastaveno pro kořenovou složku každého logického disku, ale je běžným uživatelům nepřístupné a dokonce není ani vidět při procházení sítě. Je vždy ve tvaru jména logického disku a znaku dolar (C$, D$). Vzdálený přístup Umožňuje přístup k některým nastavením počítače i vzdáleně. V příslušných programech lze nastavit práci s lokálním počítačem nebo se připojit k jinému počítači. Například Správa počítače umožňuje po připojení vzdáleného počítače použít Prohlížeč událostí pro sledování záznamů v log souborech. Nebo zjišťovat sdílené prostředky, otevřené soubory a relace a spravovat je. Dále zjišťovat ve správci zařízení stav jednotlivých součástí systému a jejich ovladače. Ve správě disků lze zjišťovat stav disků a jejich rozdělení, případně provádět defragmentaci nebo spravovat jednotlivé systémové služby. Podobně lze v programu Regedit zjišťovat a upravovat hodnoty v registrech vzdálených počítačů. Sdílení pracovní plochy Je možné pouze u nejnovějších systémů, Windows XP a Windows 2003 server. Pomocí této funkce je možné připojení k jinému počítači a zobrazení jeho pracovní plochy přes počítačovou síť. Potom můžete pracovat se vzdáleným počítačem stejně, jako byste seděli přímo u dané stanice. Tato služba musí být povolena a nastaveny přístupy. Standardně je funkce vypnuta, po zapnutí ji mohou používat pouze členové skupiny Administrators, ostatní uživatele je nutné nastavit. Podobně pracuje vzdálená pomoc, kdy je možné vyžádat si připojení dalšího uživatele k počítači přes síť pro řešení nějakého problému. Terminálové služby Umožňují připojení jiného počítače v roli terminálu. Tuto službu lze nainstalovat pouze na serveru. Terminálové služby mohou být zapnuty buď v režimu vzdálené správy nebo v režimu aplikačního serveru. Režim vzdálené správy umožňuje správci připojení k serveru ze vzdáleného počítače a pracovat s ním stejně jako by seděl přímo u něj. Je to podobný režim jako připojení vzdálené plochy u Windows XP. Terminálové služby ale fungují u všech serverů Windows NT/2000/XP. V režimu vzdálené správy se mohou připojit maximálně 2 uživatelé zároveň. V režimu aplikačního terminálového serveru spouští uživatelé programy ze svých stanic na serveru. Tyto programy kompletně běží přímo na serveru, pracovní stanice slouží pouze pro zobrazení průběhu programu a ovládání programu klávesnicí a myší. Tímto způsobem je možné i na zastaralých počítačích provozovat nové programy. Zároveň může spouštět tyto terminálové relace více uživatelů (pokud je na serveru dostatek prostředků). Pro provoz terminálu v tomto režimu je nutné na jednotlivých stanicích nainstalovat Klienta služby terminál services. Po jeho nastavení a spuštění je možné připojit se k serveru a přihlásit. A podle nastavení lze potom spouštět příslušné programy. Nastavení chování a přístupu k této službě Strana 8/11

11 se provádí ve vlastnostech příslušného uživatele v programu Uživatelé a počítače služby Active Directory. Je také nezbytná instalace licencí pro všechny připojované stanice. Tyto licence jsou nepřenosné a relativně drahé. V případě stanic Windows 2000/XP Professional a terminálové služby na serveru Windows 2000 nejsou licence pro tuto službu nutné, licence jsou implicitně zahrnuty do systémů těchto stanic. 9. Zálohování dat Důležitá data je nezbytné zálohovat pro případ havárie. Je vhodné tato data ukládat na server a zde centrálně provádět jejich zálohu. Všechny serverové systémy mají nástroje pro zálohování. V síti Novell Netware lze zabudovanými prostředky provádět zálohu pouze na připojené magnetopáskové jednotky (streamery, DAT pásky). V systémech Windows (i u pracovních stanic) lze ve vlastnostech disku v záložce Nástroje spustit program pro zálohování. Zde je připravený průvodce, který umožňuje poměrně jednoduše zálohovat data nejen na externí zařízení, ale i do souboru na pevný disk. Tuto zálohu je potom možné případně vypálit na disk CD nebo DVD. Provádění záloh lze nastavit pro automatické spouštění v určitou dobu (nejlépe v noci nebo době malého zatížení sítě). Je vhodné podle důležitosti a frekvence změn dat promyslet vhodný systém zálohování a jeho četnost. Při zálohování se mohou provádět různé typy záloh: Plná záloha Zálohování všech souborů v zadaném umístění (zároveň se zruší jejich atribut Archive). Kopie Funguje stejně jako Plná záloha, pouze nemění atribut Archive. Přírůstková záloha Zálohuje pouze soubory, které mají nastaven atribut Archive, zároveň tento atribut vymazává. Pokud vytvoříte nový soubor, nebo změníte již existující, tak se vždy nastaví atribut Archive. A právě na základě tohoto atributu se při zálohování vybírají objekty pro zálohování. Rozdílová záloha Zálohuje pouze soubory s nastaveným atributem Archive, ale nemění ho. Denní záloha Zálohuje pouze soubory s datem odpovídajícím dnu provádění zálohy. Nemění atribut Archive. Strana 9/11

12 Vhodnou kombinací a časovou posloupností jednotlivých typů záloh lze efektivně zabezpečovat důležitá data. Pro některé účely může být užitečná nová funkce, dostupná u serveru Windows Jedná se o stínovou kopii (Shadow Copy). Určité sdílené složky mohou mít zapnutou stínovou kopii a automaticky se v zadaných časových intervalech provádí zálohy. Potom je možné jednoduše obnovovat i různé verze souborů, které jsou v této složce. 10. Zálohování stavu systému Pokud dojde k havárii systému, tak nestačí jen záloha uživatelských dat. Na serveru je uložená systémová databáze všech uživatelů, skupin, a dalších objektů včetně jejich hesel a přístupových práv. A tyto databáze (Active Directory na Windows serveru, NDS na Novell Netware) je vhodné zálohovat. Jinak bude obnova veškerého nastavení serveru a sítě po havárii časově náročná a síť bude pro uživatele nedostupná nebo s omezenou funkčností. Na serveru Windows lze v zálohovacím programu při výběru objektů pro zálohování vybrat volbu Stav systému (Systém State). Obdobně lze na serveru Novell zálohovat na pásku nebo do souboru systémovou databázi NDS. V případě výpadku nebo havárie serveru bude ale vždy nějakou dobu trvat obnova. Proto je řešením záložní server, kdy se mezi servery automaticky synchronizují (replikují) data systémové databáze. A v případě výpadku, havárie nebo nedostupnosti serveru poskytuje automaticky služby záložní server. Pro celkovou obnovu celého serveru po havárii lze použít systém ASR (Automated System Repair), kdy lze poměrně rychle obnovit celý systém z připravených záloh systému. 11. Antivirová ochrana V dnešní době se velice rychle šíří počítačové viry, které mohou snadno ochromit činnost vašeho počítače nebo celé sítě. Proto je nezbytné se proti nim účinně bránit. Vhodným nastavením systému můžete poměrně spolehlivě zabránit jejich činnosti. Vždy se ale jedná o celý komplex opatření, neexistuje jeden všelék. Zde je přehled nejdůležitějších opatření: Omezení přístupových práv Uživatelům přidělujte vždy jen nezbytně nutná práva. Některé viry mohou využívat pro svou činnost pouze přístupy, dané právy aktuálně přihlášeného uživatele. Kontrola elektronické pošty Je v dnešní době nezbytná. Jejím prostřednictvím se šíří velká část virů. Nejlepší ochranou je kontrola u přímo na poštovním serveru, kdy se všechny příchozí i odchozí zprávy nejprve zkontrolují než jsou předány dál. A pokud je nějaká zpráva zavirovaná, tak je zadržena a systém upozorní správce. Pokud není tato centrální kontrola pošty, tak je nezbytné mít alespoň na úrovni pracovní stanice a jejího ového klienta mít nainstalovaný antivirový program. V tomto případě je ale již větší riziko průniku virů. Kontrola a filtrování dat z Internetu Je nezbytné pro ochránění vnitřní sítě. Tyto funkce plní firewall, který na rozhraní školní sítě a Internetu kontroluje všechny procházející data. A podle nastavení umožňuje pouze průchod povolených dat. Základní rozlišování dat se provádí na základě jejich IP adres (odkud kam jdou) a portů (adres určitých služeb). Standardně jsou povoleny jen základní služby (porty) pro elektronickou poštu a brouzdání po Internetu. Ostatní služby se povolují jen podle potřeby a v omezené míře. Pomocí firewallu je také možné regulovat přístup do Internetu napří- Strana 10/11

13 klad pro určité stanice a časové období (například zakázat přístup žákovských stanic do Internetu v době výuky). Kontrola vstupů do systému Na stanicích, které častěji komunikují s veřejnými sítěmi, případně na stanicích, kde pracují uživatelé s vyššími oprávněními. Tam je zase větší riziko průniku virů. A je nutné mít nainstalovaný antivirový program. Na běžné stanice, kde pracují žáci (s vhodně nastavenými právy) není nutné instalovat antivirový program. Alespoň podle vlastních zkušeností. Aktualizace antivirového programu Je nezbytná pro zajištění bezpečnosti. Pokud není antivir aktuální, tak nemusí odhalit nové viry. Lze nastavit automatické aktualizace a kontroly stanic. Některé antivirové programy (například AVG) umožňují centrálně spravovat a nastavovat chod antivirů na všech stanicích v síti. Potom má správce přehled o jejich stavu. 12. Správa aktualizací Pro správný chod sítě je potřeba také průběžně aktualizovat jednotlivé součásti systému. Jedná se hlavně o aktualizaci operačního systému, ale i dalších používaných aplikací. Všechny programy se neustále vyvíjejí, opravují a zdokonalují. A je poměrně pracné při větším počtu stanic je stále dokola obcházet a instalovat tyto opravy a doplňky. Proto tuto činnost umožňují jak server Novell Netware (s produktem Zen Works), tak i server Windows provádět automaticky. Na serveru Windows lze v poslední jeho verzi využít propracovanou službu Software Update Services. Správce sítě může centrálně nastavit jakým způsobem se budou tyto aktualizace provádět a kontrolovat jejich stav. 13. Závěr Vyladění a nastavení sítě tak, aby správce zajistil její bezproblémový chod není nikdy jednoduchý problém, ale vždy souhrn technických, programových a administrativních opatření. Strana 11/11

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Interní předpis. Pokyn pro uživatele

Interní předpis. Pokyn pro uživatele Interní předpis klasifikace VEŘEJNÉ zpracoval: Ing. Petr Dvořáček datum zpracování: 1. 10. 2013 verze: 2.0 datum revize 1. 10. 2013 OBSAH 1. ÚČEL DOKUMENTU... 1 2. JAK SE PŘIHLÁSIT K POČÍTAČI?... 1 3.

Více

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele

Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Nová áplikáce etesty Př í přává PC ž ádátele Verze 0.6 Datum aktualizace 20. 12. 2014 Obsah 1 Příprava PC žadatele... 2 1.1 Splnění technických požadavků... 2 1.2 Prostředí PC pro žadatele... 2 1.3 Příprava

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny

Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny Active Directory organizační jednotky, uživatelé a skupiny V databázi Active Directory jsou uloženy objekty organizačních jednotek, uživatelských účtů a skupin. Organizační jednotka představuje jakýsi

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice

ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice ICT plán školy na roky 2005-2007 ZŠ Hrádek u Sušice Stávající stav Stávající stav ICT je dán především vybavením získaným v projektu Indoš. Škola je tvořena pouze prvním stupněm a celkový počet žáků ve

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

ZABEZPEČENÍ SÍTÍ, BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA. příručka k semináři

ZABEZPEČENÍ SÍTÍ, BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA. příručka k semináři ZABEZPEČENÍ SÍTÍ, BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Kerio Outlook Connector (Offline Edition)

Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Kerio Outlook Connector (Offline Edition) Návod pro snadnou implementaci Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 1. června 2010 Kerio Connect nabízí novou generaci doplňku Kerio

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

Využívání školní počítačové sítě

Využívání školní počítačové sítě 7 Využívání školní počítačové sítě V té to ka pi to le: Připojení síťové složky jako své diskové jednotky Poskytnutí své složky ke sdílení Základní zabezpečení sítě Připojení síťové tiskárny Poskytnutí

Více

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky

KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard. Instalace na pobočky KRONOS GUARD NET Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Instalace na pobočky Manuál Vydání 1.1b Verze SW 1.4 Instalace na pobočky Aktualizace 17.3.2010 1 1. Instalace SW Kronos

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Instalační manuál. HelpDesk

Instalační manuál. HelpDesk Instalační manuál HelpDesk 2 HelpDesk Obsah 1. Úvod... 3 2. Softwarové nároky aplikace... 4 3. Instalace... 5 3.1. Instalace PHP... 5 3.2. Instalace HelpDesk... 5 3.3. Instalace Deamon... 5 4. Prvotní

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.)

VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) 1 z 10 VDDMAIL by ESCAD, Corp. (Součást IWSE.NET Services by ESCAD, Corp.) Obsah: A. Úvod B. Popis aplikace C. Instalace D. První spuštění E. Manuál programu VDDMAIL 1. Záložka DDE Server DDE Parametry

Více

Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient

Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient Průvodce instalací lokální verze systému BankKlient Vážený uživateli, dovolte nám provést Vás krok po kroku instalací lokální verze systému elektronického platebního styku BankKlient. Věříme, že projdete

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

2.17 Archivace a komprimace dat

2.17 Archivace a komprimace dat Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

CCNA 2. 2. Help Desk

CCNA 2. 2. Help Desk CCNA 2 2. Help Desk Charakteristika Help Desk(u) zákaznická podpora poskytovaná ISP koncovému zákazníkovi struktura: junior technik zvládá konfiguraci obvyklých situací zpravidla telefonicky, email, chat

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

INFORMACE. Postup vytvoření virtuálního PC. Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27

INFORMACE. Postup vytvoření virtuálního PC. Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE Postup vytvoření virtuálního PC Zpracoval: Ing. Emil Kajer Datum vydání: 2010-05-27 Zkratky v textu : "PTM"=

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň

Řízení přístupu ke zdrojům Auditování a právní odpovědnost Vlastní nastavení, personalizace Více relací zároveň Anonym poslal otázku na administrátora: Nezdá se ti blbý odpovídat na anonymní otázky z internetu? Adminova odpověď: Odpovídám zadavateli anonymní otázky, majiteli IP 90.176.19.53, broadband9.iol.cz, Jaroslavovi

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Instalace OS, nastavení systému

Instalace OS, nastavení systému ZVT Instalace OS, nastavení systému SW vybavení PC HW hardware zařízení počítače (+ firmware těchto zařízení, BIOS VGA, ) BIOS basic input output systém poskytuje služby OS, uložen v paměti na MB. (Nastavení

Více

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek

Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek Zkušební provoz wifi sítě na SPŠ a VOŠ Písek 3.1.2011 byl zahájen zkušební provoz wifi sítě, který potrvá cca jeden měsíc, během kterého by měly být odstraněny veškeré chyby, a případně doladěna konfigurace.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU A NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU A NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU A NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce a principy...1 Porovnání

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Bezpečn č os o t t dat

Bezpečn č os o t t dat Bezpečnost dat Richard Biječek Samostatný pevný disk RAID (Redundant Array of Independent Disks) SW implementace (Dynamické disky) HW řešení (BIOS, Řadič disků) Externí disková pole iscsi Fiber Channel

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

ORION Podpora notebooků

ORION Podpora notebooků ORION Podpora notebooků Tomáš Stibor, CIV-LPS leden 2010 Úvod Co je to IS notebook (Orion notebook) Podporovaný HW notebook z výběrového řízení minimální požadavky: CPU 1GHz, RAM 1GB, HDD 60GB Dostupný

Více

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Obsah F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Obsah Kapitola 1: Začínáme...3 1.1 Správa registrace...4 1.2 Jak se lze ujistit, že je počítač chráněn...4 1.2.1 Ikony stavu ochrany...4

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více