ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE. TISKÁRNY tisk z PC"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISKÁRNY tisk z PC semestrální práce Autoři: Jan Kohout David Čížek Michal Volkmann Radek Makovec Editor: Jakub Kozák V Praze dne Kartografická polygrafie a reprografie

2 Úvod U počítačů je tiskárna přídavné zařízení, které produkuje kopie dokumentů uložených v elektronické podobě na fyzické medium nejčastěji v podobě papíru. Mnoho tiskáren je primárně používáno jako lokální periferní zařízení a toto je připojeno kabelem pro tisk, u novějších tiskáren USB kabelem k počítači, který slouží jako zdroj dokumentu. Některé tiskárny, běžně známy jako síťové tiskárny, jsou připojeny k síti (obvykle bezdrátové nebo ethernetu) a mohou sloužit jako zařízení pro jakéhokoliv uživatele připojeného k síti. Někdy se tiskárny navrhují tak, aby umožňovaly jak lokální tak síťový tisk zároveň. Moderní tiskárny mohou být navíc připojeny přímo k elektronickému médiu jako je například paměťová karta, nebo k zařízení jako digitální fotoaparát či skener. Dnes se tiskárny obvykle kombinují se skenery, kopírkami atd. Pokud tedy obsahují prvky, které neslouží přímo k tisku, označují se někdy jako multifunkční tiskárny - Multifunction Printers (MFP), multifunkční zařízení - Multi-Function Devices (MFD), nebo vše v jednom - All-In-One (AIO). Většina MFP tiskáren umožňuje tisknout, skenovat a kopírovat. Virtuální tiskárna je část počítačového software, která slouží k přípravě tisku, nikoliv však k tisku samotnému. Počítačové tiskárny obecně patří k pomalým zařízením (30 stran za minutu je považováno za vysokou rychlost a mnoho levnějších tiskáren pracuje mnohem pomaleji) a cena za jednu vytisknutou stranu je relativně vysoká. Nicméně díky velkému pokroku v oblasti kvality a výkonu tisku je možné tisknout některé zakázky, které jsou obvykle zpracovávány profesionálními tiskárnami, na lokální tiskárně (desktop publishing). První počítačovou tiskárnou byl mechanicky řízený stroj vynalezený Charlesem Babbagem v 19. století. 1 Technologie Tiskárny jsou nejčastěji děleny podle technologie tisku. Postupem času bylo vynalezeno mnoho způsobů tisku. Je tedy nutné zvolit vhodnou technologii v závislosti na kvalitě obrázků nebo textu, rychlosti tisku, ceně, hluku atd. Navíc některé způsoby jsou nevhodné pro určitý typ fyzického media jako například průhledná folie nebo karbonový papír. Důležitým parametrem tisku je jeho rozlišení. Udává se v jednotkách dpi - počet vytištěných bodů na palec. Kvalitní tiskárny jsou schpny tisknout v rozlišení 300 dpi a více. Obdobou je jednotka lpi - počet tiskových řádek na palec. Další parametry se týkají barev. Barva (barevné světlo) je elektromagnetické vlnění o vlnové délce mezi 60 a 700 nm. U tiskáren se využívá substraktivní metody. Principem je interakce tří primárních substraktivních barev - azurová, purpurová a žlutá (C-cyan, M-magenta, Y-yellow). Příslušný odstín se získá překrytím těchto barev v tiskovém bodě. Mnoho tiskáren obsahuje ještě separátní černou barvu (black), Primární barvy jsou tak doplněny do barevného schématu, označovaného jako CMYK. Následující tiskové technologie jsou běžně používány v moderních tiskárnách. 1

3 2 Laserové tiskárny Laserová tiskárna je druh počítačové tiskárny, pracující na podobném principu jako kopírka. Laserový paprsek vykresluje obrázek na válec citlivý na světlo, na jehož povrch se poté nanáší toner. Ten se uchytí jen na osvětlených místech, obtiskne se na papír a na závěr je k papíru tepelně fixován. 2.1 Historie První laserovou tiskárnu vyvinul Gary Starkweather v Xerox PARC modifikací kopírky Xerox v roce Firma IBM instalovala první laserovou tiskárnu IBM 3800 v roce 1976.[1] Firma Xerox dodala do komerčního prostředí první model Xerox 9700 v roce Do domácností nabídla laserovou tiskárnu HP (HP Laserjet 8ppm) až v roce Princip laserové tiskárny Hlavní součástí laserové tiskárny je kovový válec s vrstvou polovodiče (např. selen) na povrchu. Polovodič mění při osvícení odpor z přibližně 300Ω při osvícení až na cca 3 až 5MΩ pokud není osvícen. Mechanický stěrač setře zbytky toneru a žárovka odstraní náboj z předchozí fáze tisku. Poté je povrch válce v celé šířce nabit z korony. V bodech, které se mají tisknout je válec osvícen laserem, tím je odpor polovodiče v bodě snížen a náboj z povrchu se vybije do středu válce. Toner (suchý jemný prášek) je vlivem otáčení válce nabit na stejnou polaritu jako povrch válce a přilne k válci pouze na místech, kde byl odstraněn náboj. V ostatních místech je toner od válce odpuzován, protože má stejnou polaritu. Následně se toner přenese z válce na papír, který je nabit na opačnou hodnotu než povrch válce. Papír se pod válec dostane ze vstupního zásobníku a je nabit opačným nábojem než povrch válce a toner. Toner se z míst na válci s neutrálním nábojem přenese na papír, který je nabit nábojem opačným (než toner). Dále je toner pomocí vysoké teploty (okolo 180 C) a tlaku roztaven a zapečen do papíru a následně je z papíru sejmut náboj a papír je uložen do výstupního zásobníku. Laserový paprsek prochází deflektorem, což je součástka, která v závislosti na přivedeném napětí propouští nebo nepropouští světlo (laserový paprsek). Napětí přivedené do deflektoru je obrazem bitmapy tištěné stránky. Rotující zrcátko (hranol) rozprostírá paprsek po celé šířce válce. 3 LED tiskárny (technologie svítivých diod) Ve srovnání s laserovou technologií jsou jako zdroj světla použity diody emitující světlo uspořádané těsně vedle sebe v jedné linii. Např. pro formát A4 na šířku je k dosažení rozlišení 300 dpi potřeba přibližně 2500 diod rozložených přes celou délku obrazového válce. Příčný rozměr každé z diod činí tedy asi 0,08 mm. Toto řešení je konstrukčně jednodušší a má méně pohyblivých součástí, takže je i odolnější proti případným otřesům. Po osvitu válce je další postup shodný s postupem popsaným pro laserovou technologii tisku. 2

4 4 Inkoustové tiskárny 4.1 Historie Snaha nahradit nekvalitní grafický tisk jehličkových tiskáren se objevila už v 70. letech. Konstruktéři se ale potýkali s těžce řešitelnými problémy jako zasycháním inkoustu v tiskové hlavě či nedostatečné kontrole toku inkoustu. S pokrokem výrobní technologie se ale tyto vady podařilo zažehnat. Když se pak počátkem 90. let cena inkoustových tiskáren dostala na přijatelnou úroveň, staly se, především kvůli možnosti barevného tisku, na celém světě oblíbeným a častým druhem tiskáren jak v domácnostech, tak i pro kancelářské užití. V současnosti rozlišujeme tři druhy inkoustových tiskáren: termální, piezoelektrické a voskové (viz. 4.2). 4.2 Princip inkoustové tiskárny Princip tisku je založen na tom, že inkoust je na papír vymršťován velkou rychlostí v podobě kapek o velikosti 35 pl (pikolitr = l). Objem kapek má na kvalitu tisku velký vliv. Některé tiskárny mají funkci měnitelného objemu kapek. Rychlost kapek se pohybuje mezi 50 a 100 km/h, vzdálenost mezi listem papíru a tiskovou je zhruba 1 mm Termální inkoustové tiskárny V termální inkoustové tiskárně pracuje tisková hlava s tepelnými tělísky zahřívajícími inkoust. Při zahřátí vznikne v trysce bublina, která způsobí vymrštění inkoustové kapky na papír. Často jsou nazývány bublinkovými tiskárnami Piezoelektrické inkoustové tiskárny Tisková hlava v tiskárně pracuje s piezoelektrickými krystaly, což jsou vlastně destičky schopné měnit svůj tvar. Trysky jsou uloženy v komůrkách z piezoelektrických krystalů. Tyto komůrky jsou působením krystalů roztahovány a zužovány a tryska podle toho vystřikuje inkoust Voskové inkoustové tiskárny Způsob tisku se podobá tisku termální inkoustové tiskárny, rozdíl je však v inkoustu. Ve voskových inkoustových tiskárnách je místo tekutého inkoustu užíván speciální vosk (bývá také nazýván tuhý inkoust). Tiskárny se liší i tím, že dokáží namíchat potřebnou barvu bodu i bez nutnosti překrývání rastrů. Tisk je kvalitnější a také podání barev je živější. 4.3 Inkoust Pro barevný tisk je nutný systém barev schopný namíchat ostatní odstíny a barvy. Nejčastěji se používá systém CMYK z angličtiny azurová (Cyan), purpurová (Magenta), žlutá (Yellow) a černá (black). Někdy je v systému ještě jedna cartridge s černým inkoustem zvlášť pro tisk stínu a různých odstínů černé a šedé na fotografiích. V zásadě se používají dva druhy inkoustu - homogenní a pigmentový. Homogenní inkoust je ředěný 3

5 vodou, což mu umožňuje prosáknout do papíru. Potisk je tak odolnější proti vnějším vlivům. Pigmentový inkoust obsahuje nerozpustné částice, které zůstávají na povrchu papíru. Tento typ inkoustu je nejvhodnější pro tisk textu, neboť vytváří ostré hrany. 4.4 Výhody a nevýhody inkoustových tiskáren Výhodami jsou: klidnější provoz jemnější tisk a hladší detaily kvalitní fotografický tisk relativně nízká pořizovací cena Nevýhodami jsou: často vysoká cena inkoustu. náchylnost trysek k ucpání zaschlým inkoustem. rozpustnost inkoustového potisku ve vodě, a proto je třeba chránit dokumenty před každou kapkou. časově omezená životnost inkoustů blednou. 5 Jehličkové tiskárny Jehličkové tiskárny používají k tisku tiskovou hlavu, která se pohybuje ze strany na stranu po listu papíru a přes barvící pásku naplněnou inkoustem se otisknou jehličky na papír. V principu fungují stejně jako klasický psací stroj, avšak s rozdílem možnosti výběru různých druhů písma, nebo popřípadě tisknout obrázky. Vzhledem k tomu, že se při tisku využívá mechanického tlaku, tak tyto tiskárny mohou vytvářet uhlíkové kopie a karbonové kopie. Každý bod je vykreslen malou kovovou jehlou, řízenou elektromagnetem a to buď přímo nebo pomocí malých vahadel. Pohyblivá část tiskárny se nazývá hlava a při přejetí listu papíru z jedné strany na druhou listu papíru vytiskne jeden řádek textu. Většina jehličkových tiskáren má uložené jehličky vertikálně a v případě většího množství jehliček se zvyšuje hustota dopadu jehliček a tím i kvalita tisku. Počet jehliček je 2, 7, 9, 18 nebo 24. Tyto tiskárny jsou oproti laserovým, nebo inkoustovým tiskárnám výrazně pomalejší, ale i nadále se využívají například u kasy v supermarketu, kde není třeba vysoké kvality tisku. U jehličkové tiskárny se k tisku využívá tisková hlava, která obsahuje sadu pod sebou umístěnou jehliček. 4

6 5.1 Historie První tiskárna LA30 byla na 30 znaků za sekundu byla uvedena na trh v roce 1970 firmou Digital Equipment Corporation v aynardu, Massachusetts. Velikost písma byla 7x5 bodů a na list papíru se mohlo vytisknout až 80 sloupců textu. Vše bylo řízeno pomocí krokových motorů. Připojit se dalo jak přes sériové tak i paralelní rozhraní. Po LA30 následoval v roce 1974 typ LA36, který dosáhl mnohem větší komerční úspěch než jeho předchůdce. Používala se zde stejná tisková hlava, jako u LA30, ale s větším počtem sloupců a to až 132. Tiskárna byla schopna vytisknout 60 znaků za sekundu. V roce 1970 přišla firma Centronics s tiskárnou Centronics 101. Hledání spolehlivého mechanismu vedlo firmu ke spolupráci s japonskou firmou Brother Industries. V tiskárnách bylo použito paralelní rozhraní, které bylo po roce 1990 vystřídáno rozhraním USB. Od 70. do 90. let byly jehličkové tiskárny nejvíce používané ve spojení s osobními počítači. Epson MX-80 byl průkopnický model, který byl oblíbený hlavně kvůli ceně. Kvalita tisku nebyla příliš vysoká (60dpi horizontální, vertikální 72dpi). Používáním různých softwarových technologií, jako například tzv. doublestrike (tisk každého řádku dvakrát, nad 100 dpi se nepoužívalo kvůli nečitelnosti) a double-density (zpomalení tiskové hlavy, aby byl zápis jehliček přesnější) se zvyšovala kvalita tisku. Software zaměřený na zpracování textu i na grafiky se stal běžnou součástí osobních počítačů, neboť uživatelé chtěli tisknout text i obrázky. Postupem času se zvýšila rychlost tisku i kvalita ( dpi) a začala éra barevného tisku. Rychlejší tisk samozřejmě znamenal vyšší hlučnost tiskárny. Některé tiskárny umožňovaly tisk různých druhů písma. Inkoustové pásky se dělí na jednorázové a s možností doplnění. S jednorázovými byla kvalita tisku vyšší, neboť při opakovaném používání je páska na místech, kde dopadla jehlička slabší a při opakovaném naplnění už neudrží tolik náplně. Barevný tisk se řešil vícebarevnou páskou. Při tisku se používala vždy jiná část pásky. Požadovaná barva se dosáhla vícenásobným tiskem do stejného místa přes jinou barvu pásky. Nevýhodou bylo časté obarvení barev barvou černou, takže obrázky byly spíše pro ilustrace, než pro tisk fotografií. 5.2 Druhy jehličkových tiskáren 1 jehličkové a 2 jehličkové: málo vyráběné. 7 jehličkové: poskytují tisk s velmi nízkou kvalitou a jsou používány pouze ve speciálních případech, jako jsou např. pokladny v prodejně, kde na kvalitu tisku nejsou kladeny téměř žádné nároky. 9 jehličkové: dovolují tisk v režimu NLQ (Near Letter Quality - blízký dopisní kvalitě). Tento režim svou kvalitou tisku odpovídá přibližně kvalitě elektrického psacího stroje. Tyto tiskárny jsou vhodné pro tisky výpisů programů a pro tisk dokumentů, na jejichž kvalitě příliš nezáleží. 24 jehličkové: umožňují kvalitnější tzv. LQ (Letter Quality - dopisní kvalita) režim tisku. Oproti 9 jehličkovým tiskárnám mají větší rychlost tisku. Jsou používány pro dokumenty s nízkou kvalitou tisku. 5.3 Výhody a nevýhody jehličkových tiskáren Výhodami jsou: 5

7 malé náklady na tisk a použití traktorového papíru. Jsou spolehlivé a použitelné tam, kde je tolik nezáleží na kvalitě tisku. Nevýhodami jsou: většinou velká hlučnost a spíše nižší rychlost. schopnost tisknout jen grafiku s nízkým rozlišením a omezenou paletou barev. náchylnost k ohnutí jehliček. 6 Tepelné tiskárny Slouží pro reprezentační a uměleckou grafiku, jsou drahé, dělíme je na: sublimační tiskárny termografické tiskárny 6.1 Sublimační tiskárny Převedou tepelným impulsem barvu z pevného skupenství na páru. Pára následně zkondenzuje jako barevný bod na vhodné tiskové ploše. V přechodech mezi barvami se tím dosáhne měkkých přechodů barev. Barvy jsou transparentní a lze je na sebe skládat. Tiskárna je vybavena fólií s nanesenými třemi základními barvami. Za fólií se pohybuje zahřívací lišta, která v daný čas a na daném místě provede ohřev barvy a její nanesení na podkladní materiál. Tisk obrázku A4 trvá až hodinu a je velmi drahý. 6.2 Termografické tiskárny Pracují na principu přenesení voskové barvy (i v několika vrstvách) na speciální papír nebo fólii. 7 Souřadnicové zapisovače - Plottery Plottery pracují dvojím způsobem: Hlava nesoucí kreslicí zařízení (pisátka) jezdí po papíře ve dvou na sebe kolmých směrech, přičemž papír je pevně uchycen. Tento postup je používán obvykle u malých formátů papíru. Taková konstrukce plotteru je označována jako stolní. Jestliže se používá více pisátek, jsou uložena v otočném nebo posuvném zásobníku. Hlava jezdí v jediném směru a pohyb ve druhé ose se provádí posunem papíru. Tyto plottery nesou označení plottery stojanové. Podle kreslicího prostředku se rozlišují plottery: pérové, kdy je v pohyblivé hlavě zabudováno pero (fix, trubičkové pero,...) 6

8 inkoustové, kdy stopa na papíru je vytvářena řízeným stříkáním kapiček inkoustu z baterie miniaturních trysek laserové, technologie tisku je obdobná, jako u laserových tiskáren řezací, což jsou stolové plottery velikosti až mm, které umožňují při použití speciálních hlav například: řezat, frézovat, vrtat nebo i kreslit - např. řezání barevných samolepicích fólií (používá se jako propagační materiál), obrábění dřeva, plastů a jiných měkkých materiálů řezat i rýhovat, resp. perforovat (např. karton v místě budoucího přeložení) Závěr Shrnutím a porovnáním výhod a nevýhod představených typů tiskáren může být tab. 1. Tabulka vypovídá o hodnoceném kritériu tiskárny dvoupolohově (splněno: nebo nesplněno: ), nevyzdvihuje tedy hlavní výhodu konkrétní tiskárny oproti ostatním typům. V tabulce není uvedena LED tiskárna a Plotter, neboť některé jejich součásti, a tím i vlastnosti, jsou shodné s jinými tiskárnami. Plotter má navíc specifické užití. kritérium typ tiskárny laserová inkoustová jehličková termotisk dostupnost (pořizovací cena stroje) dostupnost tisku (pořizovací cena barvy) kvalita tisku životnost tisku odolnost (proti závadě) tichý provoz Tab. 1: Shrnutí výhod a nevýhod jednotlivých typů tiskáren 7

9 Literatura [1] Laserová tiskárna - Wikipedie, otevřená encyklopedie: WWW stránky, [online], [cit ], URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/laserova1_tiska1rna> [2] Inkoustová tiskárna - Wikipedie, otevřená encyklopedie: WWW stránky, [online], [ ], URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/inkoustova1_tiska1rna> [3] Jehličková tiskárna - Wikipedie, otevřená encyklopedie: WWW stránky, [online], [ ], URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/jehlickova1_tiska1rna> [4] Printers (computing) - Wikipedia, the free encyclopedia: WWW stránky, [online], [ ], URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/computer_printer> [5] Informační technologie - tiskárny: WWW stránky, [online], [ ], URL: <http: //studium.oapion.cz/ict/hw/tiskarny.htm> 8

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná)

Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků či bodů (jehlová, inkoustová, laserová, tepelná) POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Tiskárna je výstupní periferní zařízení počítače, sloužící k převodu digitální reprezentace obrazu na papír nebo fólii. Umožňuje tak viditelný, trvalý záznam výsledků. Tiskárny lze

Více

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny

POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY. Úvod. Rozdělení tiskáren. Metody tisku tiskáren. Impaktní tiskárny POČÍTAČOVÉ TISKÁRNY Úvod Rozdělení tiskáren Tiskárna je jedním z nejstarších zařízení spojených s existencí výpočetní techniky. Rozšiřuje vypovídací schopnosti počítače, umožňuje viditelný, trvalý záznam

Více

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1

EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 EPO - Výstupní zařízení počítačů (SPŠ Zlín) str.: - 1 VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ POČÍTAČŮ Tiskárny a jejich technologie Podle způsobu tisku lze tiskárny rozdělit do tří základních kategorií: Jehličkové. Tisková

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU? TISKÁRNY POUŽITÍ TISKÁREN Nevýhody jednotlivých druhů tiskáren : Inkoustové - pomalejší rychlost tisku, obzvláště na průhledné fólie, problémy způsobené polotónováním, pro získání fotorealistického tisku

Více

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga

Bakalářská práce. Moderní technologie tisku a jejich srovnání. Tomáš Mačuga Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Bakalářská práce Moderní technologie tisku a jejich srovnání Tomáš Mačuga 2007 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na

Kapitola 5 Tiskárny. Jakou tiskárnu pořídit? Levné dvakrát placené. Chci tiskárnu na Kapitola 5 Tiskárny 5 Snad každý uživatel počítače chce své dokumenty, obrázky, fotografie vidět vytisknuté na papíře. Je to přece tak jednoduché stiskneme tlačítko na panelu nástrojů a z tiskárny ihned

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

Tiskárny lze klasifikovat podle dosažené kvality tisku, způsobu tisku, modernosti technologie, účelu nasazení, hmotnosti, barevnosti tisku.

Tiskárny lze klasifikovat podle dosažené kvality tisku, způsobu tisku, modernosti technologie, účelu nasazení, hmotnosti, barevnosti tisku. Tiskárny výstupní zařízení počítače sloužící k tisku dokumentů, obrázků a fotografií z PC. Při výběru tiskárny se orientujeme kupní cenou tiskárny a jejímy provozními náklady. Tiskárny lze klasifikovat

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Tiskárny. Výstupní zařízení pro permanentní výstup výsledků. X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek

Tiskárny. Výstupní zařízení pro permanentní výstup výsledků. X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek Tiskárny Výstupní zařízení pro permanentní výstup výsledků X36PZA Periferní zařízení M. Šnorek Obsah přednášky Dělení tiskáren. Barevný tisk. Dělení tiskáren Úderové, rep. bezúderové, konturové, resp.

Více

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.15 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 VÝUKA HARDWARE TEORETICKÉ PODKLADY - PERIFERIE Autor: Oldřich Urban Anotace Tyto materiály by měly sloužit jako doplněk k webovým stránkám

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Liberec 2009 Jakub Tarasov TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní program: B3107 Textil Studijní obor: 3107R007 Textilní

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Stanovení profilu u velkoformátových inkjetových tiskáren Autor práce: Jan Půlpán Vedoucí práce: Ing. Jan Pidanič Bakalářská práce 2012 2 3 Prohlášení

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny Laserové tiskárny Laserové tiskárny Princip elektrofotografického tisku Princip elektrofotografického tisku, využívaného v laserových tiskárnách je následující: Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový

Více

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet

VYPALOVAČEK. v cenovém přehledu. herních zařízení. zrychluje připojení s CDMA a EDGE neodoláte. Levný tisk. Mobilní internet CD Vytvořte si internetové stránky s editory HTML a PHP + 12 her zdarma o počítačích víme vše 2/05 POČÍTAČE MOBILY DIGITÁLY KOMPONENTY PERIFÉRIE SOFTWARE INTERNET BEZPEČNOST DVD MULTIMÉDIA Mobilní internet

Více

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware)

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware) VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware) TISK V PRAVĚKU TISKÁRNY Výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

Inkoustové a voskové tiskárny

Inkoustové a voskové tiskárny Inkoustové a voskové tiskárny Jméno: Kateřina Slánská Velkoformátová inkoustová tiskárna Dělení tiskáren Podle barevnosti tisku: - černobílé - barevné Podle principu tisku: - impaktní (jehličkové) - neimpaktní

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08 Počítačová sestava Počítačovou sestavou rozumíme souhrn všech hmotných dílů, ze kterých se skládá počítač, a nehmotného vybavení takového počítače. Hmotné díly se nazývají hardware a nehmotné vybavení

Více

Základní pojmy ICT, hardware

Základní pojmy ICT, hardware Základní pojmy ICT, hardware Elektronická učebnice PaedDr. Marta Šebetovská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Základní pojmy

Více