31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma"

Transkript

1 31. srpna 2005 Ročník XI. Číslo 8 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Ředitelka muzea Mgr. A. Jiřičková, Ing. P. Tschiedel a starosta města Ing. J. Rain při vkládání dokumentů do nového tubusu. Foto: M. Záruba Socha Záboje s kašnou zpět na náměstí T. G. Masaryka Před několika lety byl založen Spolek pro záchranu sochy Záboje, který si vzal za úkol docílit návratu jmenované sochy z parku při ulici Nerudova (starý hřbitov) na její původní stanoviště, na náměstí T. G. Masaryka. Asi po třech letech činnosti spolku byla zastupitelstvem města Dvůr Králové nad Labem schválena položka v rozpočtu města určená na restaurátorské práce, transfer a zprovoznění kašny se sochou Záboje. Akce nazvaná Přemístění sochy Záboje včetně kašny a její zprovoznění na náměstí T. G. M. ve Dvoře Králové nad Labem byla zahájena vítěznou firmou Stavební společnost Hostinné s. r. o. v červnu a konečný termín dle SOD je Při výkopových pracech proběhl archeologický průzkum a byla objevena část barokní studny. Vše bylo archeology řádně zdokumentováno a zakonzervováno. V současnosti je již vybudována jímka pro technologii kašny a vlastní přesun s restaurátorskou činností se blíží k závěru. V souvislosti s oslavami 735. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem bude zrestaurovaná socha Záboje slavnostně odhalena v pátek 9. září 2005 v 18.oo hod. Restaurátorské práce na kašně se sochou proběhly za finančního příspěvku Ministerstva kultury na obnovu nemovité kulturní památky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón a za finanční podpory Královéhradeckého kraje z grantového programu na podporu péče o nemovité a movité památky. Olejomalba sochy Záboje. Zleva ředitel Okresního archivu v Trutnově R. Rejl, redaktor Vlastivědného čtení J. Schwarz, vedoucí ŠKS Ing. I. Holubcová, starosta města Ing. J. Rain a kronikář města P. Janoušek při ohledání dokumentů starého tubusu ze sochy Záboje. Foto: M. Záruba Foto: Geislerova sbírka Současně s odhalením sochy bude zahájen zkušební provoz kašny, ve které je socha umístěna. Na závěr zkušebního provozu budou dokončeny zbývající stavební úpravy a k termínu bude veškerá činnost související s přesunem Záboje včetně zprovoznění kašny, ukončena. Ing. Radmila Fiľakovská, vedoucí odboru RAI Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 21. zasedání zastupitelstva města se bude konat 08. září 2005 od hod. ve velkém sále Hankova domu. Výběr z obsahu čísla Odbory městského úřadu informují Problematika supermarketu LIDL Nejstarší památky města Kronikář děkuje MC Žirafa informuje Soutěž Znáte své město - výherci Sport na straně 6 a 8 Příloha Královédvorské Kdeco strana 1

2 Odbory městského s úřadu informují Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje veřejnou opakovanou dražbu Předmětem dražby jsou volné bytové jednotky vymezené podle zák. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dražba se koná dne v sále Hankova domu č.p. 299 v přízemí, nám. Odboje ve Dvoře Králové nad Labem a bude zahájena vyvoláním licitátora v hod. Byt č. 357/211 v čp. 357 ul. Heydukova, o velikosti 1+1, II. kat. s výměrou: kuchyň 14,60 m 2, pokoj 30,05 m 2, předsíň 8,00 m 2, spíž 1,20 m 2, koupelna 10,75 m 2,WC 1,50 m 2, CELKEM 66,10 m 2. Vybavení bytu: plyn. sporák, karma, vana, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 463/133 v čp. 463 ul. Rooseveltova, o velikosti 1+1, I. kat. s výměrou: pokoj 25,64 m 2, kuchyň 15,16 m 2, předsíň 9,74 m 2, koupelna 2,46 m 2, spíž 1,17 m 2, WC 1,26 m 2, CELKEM 55,43 m 2 + lodžie 2,88 m 2. Vybavení bytu: plyn.sporák, 2x WAF, karma, průtok ohřívač, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie, vana. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od 9.30 hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 1031/12 v čp ul. 28. října, o velikosti 1+0, s výměrou: ob. místnost 19,20 m 2, předsíň 13,60 m 2, 2x WC 5,00 m 2,CELKEM 37,80 m 2. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 1678/23 v čp ul. nábř. Benešovo, o velikosti 1+1, I. kat. s výměrou: kuchyň 15,51 m 2, pokoj 22,81 m 2, předsíň 5,69 m 2, spíž 0,69 m 2, koupelna 2,85 m 2, sklep 4,80 m 2, WC 1,01 m 2, CELKEM 53,36 m 2. Vybavení bytu: sporák, kuch. linka, 2x WAF, el. bojler, vana, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Byt č. 1956/41 v čp ul. nábř. Benešovo, o velikosti 1+1, II. kat. s výměrou: kuchyň 10,37 m 2, pokoj 14,57 m 2, pokoj 17,39 m 2, předsíň 6,03 m 2, spíž 1,75 m 2, koupelna 3,84 m 2, WC 1,50 m 2, CELKEM 55,12 m 2. Vybavení bytu: el. bojler, vana, umyvadlo, standardní WC, vodovodní baterie. Možnosti prohlídky ve dnech: od do hod., od do hod., od do hod. Zápis účastníků dražby - začne téhož dne od hod. Dražební jistota je stanovena na částku Kč. Nejnižší podání a vyvolávací cena činí Kč. Průběh dražby se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a příslušnou dražební vyhláškou. Pokud bude cena, dosažená vydražením, do Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. V případě, že cena, dosažená vydražením, bude v částce od Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 10 dnů od skončení dražby předmětného bytu. V případě, že cena dosažená vydražením bude v částce vyšší než Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením do 3 měsíců od skončení dražby předmětného bytu. Důležité upozornění: Daň z převodu nemovitosti ve výši 3% hradí vydražitel! Bližší informace na Úřední desce MěÚ Dvůr Králové nad Labem, na odboru majetkoprávním, pí. Škopová tel a v Městském informačním centru, kde je také možnost obdržet okopírované bližší informace. Iva Škopová, odbor OMP Veřejná opakovaná dražba pozemků v ul. Nezvalova Město Dvůr Králové nad Labem připravuje prodej pozemkových parcel č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 a p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 vše v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, veřejnou dražbou dle zákona č. 26/2000 Sb. Jedná se o pozemky, které se nacházejí v jižní části města a jsou přístupné z místní komunikace v ul. Nezvalova, která spojuje ul. Seifertova a Sochorova. Dle Územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem se jedná o pozemky, u kterých je z části funkční využití pozemků OV všeobecné obytné území. Pro toto funkční využití pozemků je mimo jiné určené využití pro různé typy rodinných domů. Předmětné pozemky nejsou zainvestované žádnými inženýrskými sítěmi: Plynofikace je možná napojením rodinných domů na stávající STL plynovod v ul. Nezvalova. Rodinné domy budou napojeny přípojkami, nebo vybudováním části nového STL plynovodu, ze kterého budou přípojky vyvedeny. Veřejný vodovod ani kanalizace nejsou v ul. Nezvalova vybudovány. Pro napojení nových rodinných domů na veřejný vodovod je nezbytné vybudování vodovodního řadu a to zokruhováním řadů v ul. Seifertova a Sochorova. Připojení rodinných domů na elektrickou energii bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelového vedení. Investorem el. zařízení distribučního charakteru bude VČE, a.s. s tím, že zákazník je povinen se podílet podle výše odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů. Možnosti prohlídky pozemků: dne od 14,00 hod. do 15,00 hod. (úterý) Předmětem dražby jsou: pozemek p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Veřejná opakovaná dražba se koná dne od 9,00 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem., zápis dražitelů je od 8,30 hod. do 9,00 hod. strana 2 Dražební jistotu ve výši Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města, vedený u Československé obchodní banky, a.s. č.ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je Kč. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 2253/9 o výměře 1317 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem je 400 Kč/m 2, tj Kč pozemek p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem Veřejná opakovaná dražba se koná dne od 9,30 hod. ve velkém sále Hankova domu ve Dvoře Králové n.l., zápis dražitelů je od 9,00 hod. do 9,30 hod. Dražební jistotu ve výši Kč lze uhradit bankovním převodem na účet města, vedený u Československé obchodní banky, a. s., č. ú /0300, VS: , nebo v hotovosti složit na uvedený účet, dále je možno uhradit dražební jistotu v den konání dražby na místě, nejpozději před zahájením předmětné dražby. Cena zjištěná dle znaleckého ocenění je Kč. Vyvolávací cena pozemku p.p.č. 2253/10 o výměře 1323 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem je 400 Kč/m 2, tj Kč Daň z převodu nemovitosti ve výši 3% hradí vydražitel. Ing. Marie Krsková, vedoucí odboru OMP Nabídka volného nebytového prostoru Město Dvůr Králové nad Labem nabízí k pronájmu volný nebytový prostor v čp. 511 v ul. Tylova (bývalá čajovna). Výměra prostoru je 83,17 m 2, min. roční nájemné činí 500,- Kč/m2/rok. Nebytový prostor nebude s ohledem na charakter domu (obytný dům s nájemníky) využíván jako restaurace, bar, herna a pro účely zří- zení provozoven, kde se zdržuje větší množství lidí a jejichž činnost má rušivý dopad. Bližší informace o pronájmu získáte na Úřední desce městského úřadu, na internetových stránkách na tel. č , popř. osobně na majetkoprávním odboru městského úřadu, kde je možné si vyzvednout formulář pro přihlášení do výběrového řízení. Žádosti o pronájem splňující podmínky, uvedené ve zveřejnění, jsou přijímány nejpozději do Petra Němečková, odbor OMP Dělení a scelování pozemků V poslední době odbor výstavby a ÚP zaznamenal zvýšený zájem o dělení a scelování pozemků. Součástí návrhu na dělení a scelování pozemků by měl být aktuální výpis z katastru nemovitostí (doklad o vlastnickém právu, popřípadě jiné právo k pozemku) a aktuální snímek katastrální mapy. Na snímku se viditelně označí hranice plánovaného dělení a scelování pozemků. V návrhu žadatel popíše způsob dělení a scelování pozemků dle situačního nákresu. Při dělení a scelování pozemků by nemělo docházet ke vzniku parcel nevhodných tvarů a musí být zajištěn přístup ke všem dotčeným pozemkům ( 3 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů). Pokud dělení a scelování pozemků není rozsáhlým zásahem do území, může stavební úřad vydat souhlas s dělením a scelováním pozemků formou jiného opatření tzv. souhlasu. Ve složitějších případech je vedeno územní řízení a vydáno územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků. S územním rozhodnutím o dělení a scelování pozemků souvisí v mnohých případech i změna využití území nebo jeho části. V takových případech lze zpravidla využit ustanovení 38a, což představuje spojení územního řízení o využití území s územním řízením o dělení a scelování pozemků. Eva Kopřivová, odbor výstavby a ÚP

3 Z kalendáře e starosty s t Starosta města Ing. J. Rain vystupuje na sochu Záboje s dokumenty v novém tubusu. Nevlídné počasí provázelo přemístění sochy Záboje zpět na náměstí T. G. Masaryka. Názor na výstavbu supermarketu LIDL Redakce Novin královédvorské radnice obdržela dopis jednoho z občanů města Dvůr Králové nad Labem, týkající se výstavby supermarketu LIDL. Jelikož tato problematika je mezi občany města často diskutována a v současné době je sepisována petice vyjadřující se kriticky k plánovanému přeložení autobusového nádraží a poskytnutí uvolněné plochy k výstavbě supermarketu LIDL, dovolujeme si ocitovat část dopisu, jehož názor je zcela odlišný: 2x foto: M. Záruba Předpokládám totiž, že firma LIDL nechce na uvolněné ploše stavět Kolos Rhodský, sahající od úpatí staré polikliniky až po budovu městského Vodohospodářského střediska (příp. s jejím zbouráním), a na již vyasfaltovanou plochu do sousedství PLUSu se pohodlně vejdou tři podobné supermarkety. Přecházení frekventované vozovky (z nynějšího autobusového nádraží) do centra města a výpadovek na Hradec Králové a Trutnov, se spoléháním se na ochotu řidičů dát přednost pomalu se kulhajícím důchodcům, je pro mne rovněž velká zátěž, nehledě na nutnost informovat každého známého, který ke mně přijíždí vlakem, že se nesmí nechat vysadit na autobusovém nádraží, ale musí zajet až na náměstí. Je to důvod, proč bych přeložení autobusového nádraží, např. na polovinu parkovací plochy před budovu Gymnázia (což bylo původním záměrem), kde bylo v době, kdy jsem tam sám studoval, pouze přivítal. Auta mohou klidně parkovat i na placeném parkovišti na náměstí TGM, příp. v zadní, nevyužité části parkoviště u Šindelářské věže. Pro nás starobní důchodce je každá konkurence, snižující ceny zboží, naopak velmi vítána. Aktivitu radnice v tomto směru tak považuji velmi prospěšnou. Autor článku nechce být jmenován, neboť jak sám uvádí, jeho názor v okruhu jeho přátel je prozatím osamocený. Věříme však, že ne jediný. Závazek společnosti Lidl Společnost Lidl se za předpokladu schválení změny územního plánu, za účelem výstavby supermarketu, zavazuje k následujícímu: 1) vybuduje na své náklady nové autobusové nádraží dle požadavků provozovatele tj. společnost Osnado, 2) vybuduje na své náklady odstavnou plochu pro autobusy, včetně zázemí pro řidiče v areálu bývalého ČSAD ve Dvoře Králové nad Labem, 3) zaplatí městu do fondu údržby zeleně částku 1,5 mil Kč za pokácené dřeviny, jejichž hodnota byla vyčíslena znaleckým posudkem, případně zajistí v této hodnotě náhradní výsadbu a následně její 5ti letou údržbu, 4) zaplatí městu finanční příspěvek ve výši 5mil Kč po vydání ÚR v právní moci na prodejnu potravin Lidl, 5) koupí poz. parc. č. 3571/17 o výměře 394 m 2 za 500 tis Kč po vydání ÚR v právní moci na prodejnu potravin Lidl. Nymburské slavnosti Město Dvůr Králové nad Labem se zúčastnilo II. Nymburských přístavních slavností, které se konaly v sobotu Na tuto akci byla pozvána města ležící na Labi, aby se zde prezentovala. Dvůr Králové n. L. využilo pozvání a přijelo podpořit tuto akci. Slavnosti probíhaly v nádherném prostředí města Nymburk, a to přímo na břehu řeky, kde celý areál je lemován starobylými hradbami. Naše město mělo k dispozici samostatný stánek, kde jsme seznamovali veřejnost s historií města, jeho zajímavostmi i s jeho nejbližším okolím. Návštěvníci se nejvíce zajímali o cyklotrasy našeho regionu, propagační materiály města a o zoologickou zahradu. Během dne zde vystoupilo několik hudebních skupin, byl zajištěn program pro děti i bohaté občerstvení. I když se jednalo teprve o II. ročník těchto slavností, zájem veřejnosti byl velký a organizátoři vše zvládli na výbornou. Jana Mikysková, Jana Vítová DiS., Městské informační centrum Nekonečné fronty před stánkem Dvora Králové nad Labem na II. Nymburských přístavních slavnostech. Foto: Archiv MUDK strana 3

4 Nejstarší památky Dvora Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem si v letošním roce připomíná 735. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem. K tomuto výročí připravilo Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem výstavu s názvem Nejstarší památky Dvora Králové nad Labem. Na výstavě byly k vidění nejstarší městské písemnosti uložené ve Státním okresním archivu v Trutnově a nejvýznamnější předměty spojené s historií našeho města uložené v Městském muzeu ve Dvoře Králové nad Labem a Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Poprvé v historii muzea byla také vystavena královédvorská privilegia a nejstarší městské knihy. Jedná se o privilegia Jiřího z Poděbrad z roku 1463, Vladislava Jagellonského z roku 1477, 1480 a 1509, Ferdinanda I. z roku 1547, Rudolfa II. z roku 1579, Marie Terezie z roku 1749, Josefa II. z roku 1783 a Františka II. z roku Ze sbírek Městského muzea byly vystaveny nejcennější knihy Rorátník královédvorský s nejstarším vyobrazením městského znaku z 2. poloviny 16. století a Žaltář královédvorský z počátku 16. století. K vidění bylo také okno z měšťanského domu č.p. 20 z roku 1604, které je zároveň prvním sbírkovým předmětem, jenž muzeum získalo při svém založení roku Milovníci numizmatiky určitě potěšil tzv. Poklad za komínem a Verdecký poklad. Poklad za komínem byl objeven v domě č.p. 332 roku Verdecký poklad byl nalezen v roce Chloubou muzea jsou také prapory: Prapor pořádku tkalcovského z roku 1883, Prapor zpěváckého spolku Záboj z roku 1862 a hlavně městský, vojenský prapor tzv. Prapor Naděje z druhé poloviny 18. století. Patří k nejstarším v kraji a možná i v republice. V minulosti Prapor Naděje nesměl chybět na žádné významné historické události. Naposledy při oslavách vzniku samostatného Československa 29.října 1918, kdy byl bohužel značně poškozen. V roce 1921 byl konzervován, ale uběhlo již více než osmdesát let a v současné době je nutná rozsáhlá rekonstrukce. V roce 2003 provedla laboratoř VŠCHT v Praze a technická laboratoř NPÚ v Praze analýzu vzorků odebraných z praporu, aby stanovila možnosti opravy praporu. V letošním roce budou provedeny technologické zkoušky, které stanoví definitivní postup při restaurování. Pak by měla následovat kompletní oprava praporu, která je bohužel velice drahá. Doufáme, že získáme finanční prostředky, které náš PRAPOR NADĚJE zachrání. Městské muzeum se podílelo také na vydání pamětní medaile k 735. výročí první písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem. Líc zdobí motiv připomínající výročí města. Autorkou návrhu je pracovnice Městského muzea Daniela Netolická. Na rubu najdete znak našeho města. Medaili zhotovila firma FAS, výroba kovové bižuterie a galanterie Rakousy u Turnova. Pamětní medaili si můžete zakoupit v Městském muzeu a Informačním centru na náměstí T. G. Masaryka. Mgr. Alexandra Jiřičková, Městské muzeum Poděkování Touto cestou chceme upřímně poděkovat za překrásné uspořádání naši Diamantové svatby panu Ing. Mrázkovi, paní M. Hynkové a paní J. Kudrnáčové. Přejeme jim hodně zdraví a spokojenosti. Manželé Libuše a Karel Címanovi Výstava Nejstarší památky Dvora Králové nad Labem v Městském muzeu. Kronikář děkuje V uplynulém měsíci došlo k obohacení Geislerova alba dalšími občany našeho města. Stali se jimi : Paní Jana Růžičková, Náměstí odboje, která darovala fotografie ze slavnostního odhalení Horejcova památníku Odboje dne Paní Jana Vlková, Puchmajerova, zapůjčila letité vydání časopisů z období I. republiky. Pan Pavel Musil, Lipnice, fotografie našeho města (další část). Pan Jan Schwarz, Karoliny Světlé, fotografie starého Dvora Králové nad Labem a okolí. Kronikář všem děkuje a zároveň žádá občany o fotografie v oblasti Mandlovek, Bosny a malého Berlína. Vítané jsou i fotografie z blízkého okolí. Nadále platí, že zapůjčené a nebo darované fotografie je možno, s vlastní adresou, ponechat na PODATELNĚ Městského úřadu s poznámkou vrátit a nebo ponechat. Pavel Janoušek, kronikář města Kurzy angličtiny Pro ty, kteří se marně snažili přihlásit v průběhu semestru na naše kurzy ENGLISH for EVERYONE a nebo se o nich včas nedozvěděli, mám dobrou zprávu. Otevíráme totiž druhý semestr, který začne již od 19. září. Díky velkému úspěchu a spokojenosti našich studentů (ve věku od 14 do 60 let) kurzu prvního, otevřeme tentokrát šest různých úrovní. Většina studentů chce totiž ve studiu s námi pokračovat. To znamená, že povedeme jak kurzy, kde se bude začínat s učebnicí od začátku, tak kurzy, ve kterých budeme pokračovat tam, kde jsme v červnu skončili. Kurzy budou opět probíhat každý den po 17. hodině v Městské knihovně Slavoj, kde máme možnost využívat moderní techniku, jako jsou počítače a video. Kurzy pro místní firmy a závody chceme vést v dopoledních hodinách. Stačí se jen domluvit s vaším zaměstnavatelem. Podrobnější informace si vyžádejte v knihovně nebo si o ně napište na ovou adresu: Přeji vám pěkný zbytek léta a pokud se pro naše kurzy rozhodnete, tak nashledanou v září. Budeme se na vás těšit. Mgr. Martin Kučera, ENGLISH for EVERYONE, Foto: Městské muzeum Playing English Upozorňujeme rodiče malých angličtinářů, zapsaných do kurzu angličtiny pro předškoláky, Playing English, že informativní schůzka s lektory se bude konat ve čtvrtek 22. září v hodin v čítárně Městské knihovny Slavoj. Lektorky Bc. Petra Vondroušová a Mgr. Radka Zoufalá Vám sdělí veškeré potřebné informace týkající se organizace i obsahové náplně kurzů a zodpoví případné dotazy. Schůzka je určena pro rodiče dětí zapsaných do kurzu pro začátečníky i pro pokročilé. Marta Staníková Svatoanenské slavnosti V sobotu dne se v prostorách Domova sv. Josefa včetně přilehlého zámeckého parku v Žirči u Dvora Králové konaly již čtvrtým rokem benefiční Svatoanenské slavnosti. Vše zahájila poutní mše svatá, kterou sloužil prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár. Celé odpoledne a večer probíhal bohatý kulturní program. V kostele vyvrcholila sakrální scéna koncertem varhaníků Pavla Svobody a Víta Havlíčka, kteří kromě varhan rozezvučili i český unikát - zvonkohru. Na nádvoří a v parku se představila řada známých i méně známých zpěváků a kapel např. Eva Henychová, Slávek Janoušek, Miroslav Paleček, folková skupina Pouta a jiní. Z divadelních ochotníků k nám až z Brna zavítalo divadlo Líšeň, které představilo své loutky vyrobené z lipového dřeva ve hře Robinson. Do programu se zapojili také někteří klienti DSJ, kteří spolu s rodinou Pilařových hráli a zpívali vlastní písničky a přednášeli básně. Děti pak potěšily loutkové pohádky a dětský koutek MC Žirafa ze Dvora Králové. Vše bylo v parku doplněno jarmarkem chráněných dílen a lidových řemesel. Výtěžek této benefiční akce zdvojnásobí až do výše 40 tis. Nadace Divoké husy a je určen na nákup stropního zvedacího a transportního zařízení na jeden dvoulůžkový pokoj, jehož cena přesahuje částku Kč. (Na tento účel se snažíme peníze shromáždit na benefičních akcích již od začátku roku). Celá akce by se neobešla bez sponzorů, a to jak firem, tak i individuálních dárců. Z našeho města a okolí pak můžeme konkrétně jmenovat: A+M Borovička, Čerpací stanice AUTO GAS Zboží, Elstar s. r. o., Lestav spol. s.r.o., Milcom a. s., Ing. Pavel Tschiedel, Petirovo cukrářství Hustířany, Pekařství Roland Kohoutov a Stará lékárna. Naše upřímné poděkování patří nejen jim, ale také návštěvníkům slavností a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali s přípravami této akce. Všichni svou nemalou pomocí přispěli k dobré věci. Marie Zemková strana 4

5 MC Žirafa informuje Prázdniny skončily a my věříme, že jste si je všichni i přes nepřízeň počasí hezky užili. Ani MC Žirafa přes léto nezahálelo. Společně jsme se zúčastnily Svatoanenských slavností v Žirči, kde si děti návštěvníků mohly pohrát a zasoutěžit si. Slavnosti jsou vždy velmi dobře připravené a i my jsme se tu cítily příjemně. Poprvé jsme jako MC Žirafa navštívily Slavnosti řemesel v Kohoutově, kde jsme byly překvapeny tak vysokou návštěvností této akce. Pro děti jsme zde připravily výtvarný koutek, kde si i ti nejmenší mohli vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky. Velké poděkování od nás patří panu starostovi obce Kohoutov ing. Ladislavovi Gregovi za milé přijetí a podporu. Na obě akce příští rok určitě zase přijedeme. Od 1. září se vracíme k celotýdennímu provozu. Chtěly bychom touto cestou pozvat všechny maminky se svými dětmi, které nás ještě nenavštívily, 6. září na Den otevřených dveří, kdy si budete moci přijít prohlédnout naše prostory, seznámit se s programem a informovat se o našich aktivitách. Na děti tu čeká spousta hraček a jako novinka i dva pružinové houpáky na zahradě, které jsme o prázdninách zakoupily a instalovaly jako první počin našeho vysněného hřiště. Pro případné zájemce uvádíme, že se 2. října již potřetí chystáme do Nové Vsi nad Popelkou, kde strávíme několik dnů na překrásné chalupě v malebné krajině. Podrobnosti se dozvíte v centru. V září začne balanční cvičení na míčích pod vedením Dáši Hlouškové, které se bude konat každé úterý od 19 hodin. Prosíme zájemce, aby se telefonicky zarezervovali, jelikož je počet míst omezen. Velmi děkujeme našim sponzorům panu Petrovi Šotolovi za dodání a instalaci laserové tiskárny a panu Janovi Mencovi z firmy MEPAP za renovaci toneru. Znatelně nám tímto vylepšili technické zázemí. Zároveň sdělujeme i ostatním našim sponzorům, že mohou využít venkovní prostory centra k bezplatnému umístění reklamy. Dana Bohutínská, za maminky MC Žirafa Info na tel.: , nebo Mezinárodní setkání mladých včelařů Ve dnech se uskutečnilo na Slovensku Mezinárodní setkání mladých včelařů. Ve středu jsme vyjeli vlakem z Prahy přes Brno, Bratislavu, až do Králové, kde nás ubytovali na ubytovně v areálu včelařského skanzenu. Se slovenskými přáteli nás bylo požehnaně. Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet: cvičné letiště, farma sibiřských tygrů, agrofarma s jízdou na koních a obědem a kolový mlýn na Malém Dunaji. V pátek se uskutečnila vlastní soutěž, kde proběhly jednotlivé disciplíny: písemný test, poznávání včelařských pomůcek, poznávání rostlin, ukázka praktické dovednosti, test šikovnosti v podobě házení magnetických šipek. Naše skupinka se umístila na 5. stupínku vítězů z 12 ti skupin. Ceny se rozdávaly v podobě knížek, včelařských časopisů a nástěnných ročních kalendářů s včelařskou tématikou. V pátek bylo naplánováno celodenní koupání v Senci, kde se zrovna konal karneval masek, my jsme napočítali 286 soutěžních masek. Počasí se nám krásně vyvedlo, i když občas malinko sprchlo. V sobotu už byl čas na rozloučení a odjezd vlakem domů. Výbor ZO ČSV Most k životu o.p.s. Trutnov Rekvalifikační centrum v Trutnově se stal příjemcem grantu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a nabízí pro zájemce z řad veřejnosti bezplatné zaučení v oborech kuchař/ka/,šička, prodavač/ka/, číšník, servírka, zedník, truhlář, pracovník/ pracovnice/ sociální péče a pracovník/ pracovnice /údržby zeleně a veřejných ploch. Po úspěšném absolvování možnost získání dotovaného pracovního místa. Most k životu o.p.s. dále poskytuje azylové ubytování pro matky s dětmi v krizi a psychosociální bezplatné poradenství a rekvalifikační kurzy účetnictví, podnikatelské minimum, mzdové účetnictví a personalistika a obsluha PC, do kterých přibírá další zájemce. Bližší informace na tel.č , ; Noviny královédvorské radnice Zveřejněno na základě získání souhlasu. Noví občánci města V červnu 2005 se nám narodili tito občánci: Max Richard Wagner, Natálie Slezáková, Adam Horáček, Tadeáš Hanuš, Zuzana Mošničková, Nikolas Osifčin, Lukáš Tomášek, Tomáš Voňka, Vojtěch Kříž a Dan Zdráhal. Jana Náhlovská, evidence obyvatel V červenci uzavřely manželství v obřadní síni na Staré radnici tyto páry: Aleš Němeček a Pavlína Čapková Milan Bihari a Lucie Wanková Jan Špringer a Štěpánka Kejkrtová Pavel Prokeš a Miroslava Zajícová Milan Jansa a Eliška Machačová Jan Pařík a Kateřina Vančová Michal Kühnel a Andrea Zachařová Josef Spejchal a Denisa Semerádová Marek Šturm a Barbora Fiegerová Zdeněk Pilař a Dagmar Nosková Radomír Polz a Dagmar Funková Roman Masopust a Monika Čálková Michal Růžička a Zuzana Kastnerová Drahomír Puš a Hana Koutníková David Hrubý a Pavlína Thomasová Miroslav Andrýs a Eva Přeučilová V barokní lékárně na zámku Kuks vstoupili do manželství: Jiří Knap a Ladislava Imlaufová Michal Andrle a Martina Voňková Jaroslav Novák a Eva Ponikelská Alan Halounek a Michaela Kučerová V kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu vstoupili do manželství: Daniel Lukeš a Denisa Rabatinová Michal Karadzos a Veronika Knytlová Oprava jména u sňatku : Miloslav Vlk a Renata Šturmová velice se omlouváme za chybu ve jméně ženicha. Ve stejném měsíci z našich řad odešli: Olga Mühlsteinová Oldřich Cerman Vítězslav Malý Miroslav Klust František Taufer Věra Dufková Zbyněk Nohejl Květuše Reslerová Simona Vykouřilová, matrikářka Vzpomínka 26. srpna 2005 vzpomínáme na první výročí úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka Jaroslava Šindeláře. Vzpomínáme celá rodina. strana 5

6 Na počítači snadno, rychle a levně Ministerstvo informatiky a školicí střediska PCstorm pořádají Národní program počítačové gramotnosti. Během čtyř dvouhodinových kurzů se účastníci seznámí se základními počítačovými pojmy, ovládáním počítače pomocí myši a klávesnice, ve stručnosti jsou obeznámeni také s textovým editorem MS Word a samozřejmě nechybí ani práce s internetem, založení vlastní ové schránky a její používání. Celkem je možné absolvovat čtyři různé kurzy, avšak nezávisle na sobě. Jak na počítač, Texty v PC a Internet a jsou už zaběhnuté, novinkou je tzv. Úředník na internetu. Cílem tohoto semináře je rozšířit si znalosti práce s internetem. Ve většině hodin využíváme internetový portál Státní správy, kde si lidé mohou najít zákony, výpisy z katastru nemovitostí či různé mapy, přiblížil obsah kurzu hlavní koordinátor školicího střediska Radek Libnar. Všechny kurzy jsou dotované státem, účastníci hradí pouze poplatek 100 Kč za jeden. Všichni obdrží také tištěnou příručku, výukové CD a certifikát o absolvování. Výukové prostory jsou k dispozici v Trutnově v areálu ZŠ V Domcích (vchod od parkoviště z boku školy), ve Dvoře Králové nad Labem v bývalém Strojtexu a ve Vrchlabí v budově Telecomu. Učebny jsou k dispozici i po absolvování výuky, lektoři firmy poradí účastníkům s výběrem počítačového příslušenství a pomohou i s dalším vzděláváním v oboru. Školicí středisko PCstorm pořádá také rozšířené kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. Zájemci se naučí podrobněji pracovat se systémem Windows, programy Word a Excel, osvojí si vypalování a zálohování dat, včetně přenášení dat z digitálního fotoaparátu. Semináře jsou určeny všem věkovým kategoriím. Nejde o odvahu. Důležité je mít trpělivost a nebát se experimentovat. Nelituji toho, že jsem se do kurzu přihlásil. Dnešní doba je dobou počítačů, tak proč o tom nevědět víc, podělil se o svůj dojem jeden z nejstarších účastníků, šestasedmdesátiletý Jaromír Lejdar ze Dvora Králové nad Labem. Ten se po absolvování základního kurzu dokonce rozhodl, že si počítač pořídí. Mám CD s telefonním seznamem, občas něco hledám na mapě, pošlu . Samozřejmě si neustále opakuji, co jsem se naučil v kurzech pomocí výukových CD. Kromě toho si ještě kupuji časopis Jak na počítač, kde se také dozvím spoustu nových věcí, dodal pan Lejdar. Nechci zůstat za pokrokem a koukat na své vnuky jako negramot, který o počítačích nic neví. Kurzy bych doporučil všem, mladým i starším. Je příjemné vědět, že zase umím něco nového, zakončil rozhovor. Pro termíny a přihlášení na kurzy volejte bezplatnou linku nebo , Zároveň školicí středisko PCstorm děkuje všem třem městům za mediální podporu. Barbora Peterová Hledáme nové světlušky Jsi malá slečna a chodíš do první až páté třídy? Chceš se seznámit s novými kamarádkami a užít si spoustu zábavy? Nebaví tě sedět doma a raději bys šla do přírody? Máš zájem naučit se a poznat něco nového? Pak přijď mezi nás. A kde nás najdeš? Scházíme se od září vždy v pátek ve ve skautském domově v ulici Plk. Švece (na Nebíčku, Zlatničce). strana 6 Petra Hušková Hrůša, za vedení 1. roje i všechny světlušky, které se těší na nové sestřičky Kurzy domácího ošetřování Oblastní charita Červený Kostelec středisko Hospic Anežky České pořádá Kurzy domácího ošetřování aneb chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se péče o nemocného, tak i informace o možnostech sociální pomoci. Kurzy jsou určeny jak vám, kteří již doma o své blízké pečujete nebo očekáváte propuštění blízké osoby do domácího ošetřování, tak i všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit. Naším cílem je umožnit důstojný život nemocných (zejména seniorů) a snaha umožnit jim, aby mohli trávit co nejdelší čas ve svých domovech. Termíny kurzů: 1) ) ) ) Cena kurzu: 300 Kč Nabízíme vám možnost ubytování a stravování. 1 noc 80 Kč; snídaně cca 27 Kč; oběd - výběr ze tří jídel cca 60 Kč; večeře cca 48 Kč Náplň kurzu: Teoretická i praktická výuka jak pomoci nemocnému, sociální poradenství, prevence syndromu vyhoření pečujících, řešení individuálních problémů účastníků školení Obdržíte osvědčení o absolvování kurzu. Kurz probíhá formou seminářů, praktických ukázek a diskuze. K dispozici jsou i video filmy se zdravotní tematikou. Podrobnější informace a přihlášky vám poskytne: Ing. Jana Řezníčková, tel.: , , cena přednabitá GO SIM karta SMART Natálie Hráská, Libušina cena kniha Královny a jejich věnná města Renata Mayerhoferová, Heydukova cena drobné reklamní předměty Martin Tlučhoř, bří. Čapků 2359 Ceny pro výherce jsou připraveny v Městském informačním centru. Výhercům gratulujeme Házenkáři s koučem Hrachou o ligové body Pro naše házenkáře začíná ve všech kategoriích další sezóna. V soutěžním období budou o zisk mistrovských bodů usilovat vedle družstva mužů druholigoví starší dorostenci a v přeboru východočeského regionu mladší dorost, starší žáci, mladší žáci a minižáci. Hlavní pozornost bude zřejmě opět upřena na boje mužů, ale stranou by neměli zůstat ani starší dorostenci i ostatní mládež. Postupem pěti nejlepších celků první ligy v minulém soutěžním období do nově utvořené extraligy si postup do 1. ligy zajistily hned tři mo- ravské celky, Hustopeče, Bystřice pod Hostýnem a Prostějov a ze skupin II. Ligy české celky Slavia Praha a Slavia VŠ Plzeň. Soupeřů z Moravy budou mít naši hráči nyní dokonce sedm a v soutěži to nebudou mít rozhodně lehké. Naše mužstvo prodělalo řadu změn. Došlo k jeho omlazení, ale tou nejpodstatnější je post trenéra. Již na začátku přípravy usedl na lavičku kouč Karel Hracha, velmi zkušený hráč, který při svém působení ve Dvoře Králové nad Labem byl pro naše mužstvo výraznou posilou. Přichází tudíž do známého prostředí a po doplnění mladými hráči bude chtít vybudovat mužstvo, které dobrými výsledky a také předváděnou házenou zvýšit zájem příznivců, kteří byli v minulých obdobích pro hráče velkou oporou a dokázali jim připravit skvělé domácí prostředí. Své ligové boje odstartují muži i starší dorostenci 11. září na hřištích soupeřů. Již tyto úvodní zápasy napoví, jak jsou hráči na své soupeře připraveni. Ladislav Hušek Volejbalový oddíl TJ Dvůr Králové informuje Rádi bychom Vás seznámili s činností a volejbalovými úspěchy našich děvčat. Od září do června se pravidelně setkáváme v pondělí a ve středu na trénincích. V létě na hřišti u stadionu a v zimě v hale na nábřeží. Tréninků se účastní asi 30 děvčat od minižákyň, starších žákyň, kadetek a juniorek. Každý rok přihlašujeme 3 krajské volejbalové soutěže, které pořádá KVS v Hradci Králové : 1/ soutěž minivolejbalu-podzim a jaro na venkovních hřištích, naše minižákyně se umístily na 5. místě z 12.družstev 2/ soutěž starších žákyň - podzim, zima, jaro - soboty - turnajovým způsobem, st.žákyně obsadily 3. místo z 12 družstev a postoupily na Přebor ČR do Frýdku Místku, kde se setkaly s nejlepšími družstvy v republice ve své kategorii. Děvčata posbírala mnoho cenných zkušeností, které snad využijí v letošní sezóně, kdy je přihlašujeme do Českého Poháru. 3/ soutěž kadetek a juniorek-podzim,jaro, hrací dny jsou neděle, děvčata se umístila na 3. místě z 10 družstev. Zároveň z našeho týmu byla vyhlášena Kristýna Marxová jako nejlepší kadetka v této soutěži. Starší žákyně a mladší děvčata se také zúčastňují okresní soutěže v Trutnově, kde se pravidelně umísťují na předních místech. Příležitostně se účastníme různých mládežnických turnajů, z nichž nejoblíbenější je dvoudenní Zmrzlinový turnaj v Rychnově n.k. Každoročně se koncem prázdnin děvčata připravují na příští soutěžní období ve volejbalové vísce Dřevěnice na pětidenním soustředění. Vzhledem k tomu, že se snažíme udržet návaznost ve všech věkových kategoriích, rádi bychom přivítali nové hráčky roč. nar. 93 a mladší, avšak pokud jste starší a máte o volejbal zájem a nebojíte se pohybu, nezoufejte, nikdy není pozdě s volejbalem začít! A proto neváhejte a přijďte začátkem září na naše tréninky, které jsou v pondělí a ve středu od hod. na volejbalovém hřišti u stadionu. Dáša a Petr Marxovi, Věra Vojtová rubrika SPORT pokračuje na straně 8.

7 Celobarevné vydání novin na Textová inzerce: Akreditovaná lektorka volného času nabízí hlídání. Tel.: NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 6900 kusů. Kontakt: NKR, náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem, tel.: , Redakční rada: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Irena Ságnerová DiS. Grafická úprava: Martin Záruba Registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové n/l, tel./fax: Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Distribuci Novin královédvorské radnice zajišťuje Česká pošta s. p., kontakt NKR jsou k dispozici v Městském informačním centru a v recepci MěÚ. Uzávěrky vydání vždy 14. den v měsíci. strana 7

8 Čerstvá mistryně světa Jana Vepřeková. Foto: J. Schwarz Mistryně světa je ze Dvora Králové nad Labem Ve dnech se konalo v německém Skončilo významným úspěchem českých reprezentantek, které vybojovaly hned dvě zlaté medaile. Jednu z nich získala naše rodačka a členka místního aeroklubu, dlouholetá reprezentantka paní Jana Vepřeková. Zvítězila ve třídě standard. Druhou zlatou umedaili v klubové třídě si přivezla paní Hana Vokřínková vázh Hodkovic. ovi Gratulujeme a děkujeme e Janě Vepřekové za skvělou reprezentaci našeho města. Radmila Fiľakovská Parádní vstup do divize Ve velkém stylu vstoupili naši fotbalisté do dalšího ročníku celostátní soutěže, divize. Po pohodové výhře 3:0 nad nováčkem ze Skalice následoval tříbodový zisk na nedobytném hřišti v Ústí nad Orlicí (2:0) a ve třetím kole si svěřenci Čeňka Cellera poradili i s ambiciózní a do té doby stoprocentní Velimí (3:1). Po třech kolech se tak na čele tabulky usadilo bez ztráty bodu trio Kolín, Dvůr Králové a Letohrad, přičemž oba jmenovaní soupeři ještě na jaře bojovali o body v České fotbalové lize. Nyní si věří a rádi by se poprali o postup zpět do třetí nejvyšší soutěže u nás. V dresu Dvora se během tří úvodních kol střelecky prosadili Karel Višňovský s Pavlem Králem, kteří stihli dát již tři branky. Holub s Kašajíkem se pak trefili jednou. Úspěšný start do sezony má za sebou také rezervní celek mužů. Po postupu do 1. A třídy v soutěži první duel vyhrál a po třech kolech byl bez porážky! Po vítězství v Červeném Kostelci 4:1 následovaly remízy s Hořicemi (2:2) a v Černíkovicích (3:3). Daří se i mládeži. Starší i mladší dorostenci za tři kola posbírali shodně 6 bodů, oba žákovské kolektivy měly pak padesátiprocentní bilanci. 3. září se vstupu na třetiligovou scénu dočká tým žen. V prvním kole prožijí dvorské fotbalistky velkou premiéru na hřišti v Mladkově, o týden později se pak poprvé představí domácímu publiku v derby s Chotěvicemi. Věřme, že všechny naše týmy budou předvádět na podzim takové výkony, které budou lákat diváky na stadiony v co největším počtu! Tomáš Otradovský Vedle obou mužstev mužů vstoupila do sezony úspěšně také dvorská mládež. Po třech kolech patřila čtvrtá příčka staršímu dorostu vedenému trenérem Skočdopolem. Foto: oddíl kopané Škola bruslení Dlouholetá systematická práce v hokejovém oddíle obvykle začíná po skončení prázdnin náborem dětí ve věku 5 až 7 let (výjimečně mohou být mladší i starší) do školy bruslení. Je tomu tak i nyní, kdy ve spolupráci oddílů krasobruslení a ledního hokeje mají přihlášené děti příležitost naučit se pod odborným vedením správně bruslit. To je také základní předpoklad pro jejich další činnost v těchto oddílech. Škola bruslení bude zahájena v neděli 18. září 2005 od hodin na zimním stadionu a do tohoto termínu, popřípadě v jejím průběhu můžete, vážení rodiče, svého chlapce do ní přihlásit! Zastřešením zimního stadionu vznikly pro lední hokej v našem městě nové podmínky, které přispívají ke zlepšující se úrovni tohoto sportu a sezóna se tím také značně prodloužila. Po celou dobu provozu až do března bude výcvik probíhat dvakrát týdně, obvykle v sobotu a v neděli a poplatek na celé období činí 500 Kč. Vedení pořádajících oddílů místní tělovýchovné jednoty věří, že vážení rodiče tuto výhodnou nabídku využijete a své dítě do školy bruslení přihlásíte a budete je podporovat i povzbuzovat po jeho zařazení do soutěžního kolektivu. Základním vybavením pro účast jsou brusle, rukavice, hokejová přilba, vhodný oděv. Ladislav Hušek strana 8

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Horova 17, 500 02 Hradec Králové Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí Jiráskova 1497 516 01 Rychnov nad Kněžnou ID datové schránky: 5czn6fn E-mail: podatelna2712@fs.mfcr.cz

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

č. j: 632/2013-A,OA Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej stavebních pozemků v obci Písek č. j: 632/2013-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované aukce. Den konání aukce se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1904/34/2015 NEMOVITÁ VĚC: Spoluvlastnický podíl 1/2 bytové jednotky č. 17 v bytovém domu č.p. 1875 se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

VIP denní turnaj, 12. 6. 2014, Golf Resort Karlštejn. Závěrečná zpráva. Golfový turnaj předních zástupců českého retailu a FMCG

VIP denní turnaj, 12. 6. 2014, Golf Resort Karlštejn. Závěrečná zpráva. Golfový turnaj předních zástupců českého retailu a FMCG Závěrečná zpráva Golfový turnaj předních zástupců českého retailu a FMCG 12. června 2014 Golf Resort Karlštejn 1. a 2. devítka 1 P a g e Obsah Základní údaje... 3 Účastníci... 3 Partneři... 4 Informace

Více