Uživatelská příručka A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka 1800691-011A"

Transkript

1 PagePro 1200W Uživatelská příručka A

2 Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní známky společnosti Minolta Co., Ltd. Ostatní názvy produktů uvedené v této příručce mohou být obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami svých majitelů. Vlastnické prohlášení Digitálně kódovaný software dodávaný s tiskárnou podléhá autorskému právu a Copyright 2002 společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento software nesmí být reprodukován, upravován, zobrazován, převáděn ani kopírován v jakékoliv podobě ani na jakýchkoliv médiích jako celek, ani jako část, bez výslovného písemného svolení společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Odkaz na autorská práva Tato příručka podléhá autorskému právu a vlastníkem Copyright 2002 je společnost MINOLTA-QMS, Inc., One Magnum Pass, Mobile, AL Všechna práva vyhrazena. Tento dokument nesmí být kopírován jako celek ani jeho části, nesmí být přenášen na jiná média ani do jiných jazyků bez písemného svolení společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Poznámka k příručce Společnost MINOLTA-QMS, Inc., si vyhrazuje právo provádět změny v této příručce a ve vybavení v ní popsaném bez předchozího upozornění. Společnost vynaložila velké úsilí ve snaze zajistit bezchybnost a úplnost této příručky. Přesto společnost MINOLTA-QMS, Inc., neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, zejména implicitní záruky prodejnost a vhodnosti pro určité účely s ohledem na tuto příručku. Společnost MINOLTA-QMS, Inc., nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky plynoucí z chyb obsažených v této příručce, ani za související, zvláštní nebo následné škody vzniklé z používání této příručky nebo z použití této příručky při provozování zařízení, nebo ve spojení s výkonem daného zařízení provozovaného uvedeným způsobem. ii

3 Obsah Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte Obsah této příručky Krátký výklad zvláštních typů stylů a metod prezentace Instalace a nastavení tiskárny 2.1 Přehled tiskárny Vnější rysy Vnitřek tiskárny Volitelné příslušenství Ovládací panel tiskárny Instalace Vaší laserové tiskárny Místo instalace Skladování spotřebního materiálu a příslušenství Podmínky prostředí Požadavky na prostor Nastavení Vaší laserové tiskárny Zapínání a vypínání tiskárny Připojení tiskárny k počítači Instalace ovladače tiskárny 3.1 Minimální systémové požadavky Poznámky k instalaci ovladače tiskárny Obecné informace o ovladači tiskárny Informace k instalaci pomocí funkce Přidat tiskárnu Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows XP Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Me Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače tiskárny v systému Windows NT iii

4 Obsah 3.9 Odinstalování ovladače tiskárny a ovladače zařízení USB Práce s ovladačem tiskárny 4.1 Zobrazení nastavení ovladače tiskárny Karta Setup (Nastavení) Karta Paper (Papír) Karta Quality (Kvalita) Karta Device Options Setting (Nastavení možnosti zařízení) Práce s programem Status Display 5.1 Prostředí Otevření programu Status Display Použití programu Status Display Ukončení práce s programem Status Display Práce s tiskárnou 6.1 Povšimněte si laskavě následujících bodů Co bych měl sledovat při vkládání papíru? Co bych měl sledovat při vkládání obálek? Jaké velikosti papíru mohu používat? Jaké typy papíru mohu používat? Oblast tisku Použití tlačítka ovládacího panelu Vkládání médií Určení směru potištěných listů Instalace příslušenství tiskárny 7.1 Instalace spodní jednotky podavače (zásobník 2) Instalace přihrádky pro výstup lícem nahoru Údržba tiskárny 8.1 Výměna kazety s tonerem Výměna kazety s bubnem Čištění tiskárny iv

5 5HYGN v 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 6XUHRsS_YQ\GROZU[ZOYQ[ 6XUHRsS_YQ\GROZU[ZOYQ[ 9ZG\U\s`VXl\_ )N_HU\s`VXl\_ 9KX\OYTw`VXl\G *UJGZKQ *UJGZKQ *UJGZKQ *UJGZKQ (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :OYQlXTG 9VUJTwPKJTUZQGVUJG\GpK\UROZKRTƒ 1UTKQZUX_GQGHKRVXUVGXGRKRTwXU`NXGTw 1UTKQZUX_GQGHKRVXUXU`NXGTw;9( 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw )UPYU[\ÛXUHQ_+4+8-?9:'8 % 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 6XUK\XUVYQs[ÎO\GZKRK )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ 'Q[YZOIQÛNR[Q 'Q[YZOIQÛNR[Q 'Q[YZOIQÛNR[Q 'Q[YZOIQÛNR[Q (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK <ÛYZXGÎTsG\GXU\TsY_SHUR_ <Û`TGSY_SHURÕ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ 6U`TlSQ_QHK`VKpTUYZO[ÎO\GZKRKGHK`VKpTUYZO`GVXU\U`[ (K`VKpTUYZRGYKXU\ÛIN`GÀw`KTw <TOZÀTwRGYKXU\s`lÀKTw <ÛYZXGÎTÛÆZwZKQRGYKXU\sNU`GÀw`KTw (K`VKpTUYZTwÆZwZKQRGYKXU\sNU`GÀw`KTw 6XU[ÎO\GZKRK\;9' 6XU[ÎO\GZKRK\K\ÆKIN`KSwIN 6XUJlTYQs[ÎO\GZKRK 6XUTUXYQs[ÎO\GZKRK 6XULOTYQsGÆ\sJYQs[ÎO\GZKRK ;\UR U\lTwU` T[ Dégagement d ozone 8KPYZÀwQ 8KPYZÀwQ 8KPYZÀwQ 8KPYZÀwQ

6 vi 5HYGN

7 Úvod 1 1 Úvod 1.1 Vítejte Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si tiskárnu PagePro 1200W. Abyste mohli svoji novou laserovou tiskárnu používat efektivně a dosahovat tak nejlepších možných výsledků, poskytne vám tato příručka informace k následujícím tématům: Instalace ovladače tiskárny Práce s ovladačem tiskárny a s programem Status Display Práce s tiskárnou Péče o tiskárnu a údržba Odstraňování problémů Před zahájením provozu tiskárny si důkladně prostudujte tuto příručku a uložte ji tak, abyste ji měli vždy nadosah. 1-1

8 1 Úvod 1.2 Obsah této příručky Následující tabulka vám má pomoci najít informace, které potřebujete. Alternativně můžete najít informace o určitém problému rychle a přesně pomocí rejstříku na konci této příručky. Č. Název kapitoly Obsah kapitoly 1 Úvod Přehled této příručky 2 Nastavení tiskárny Informace o způsobu nastavení tiskárny a úvodní informace o jejích funkcích. 3 Instalace ovladače tiskárny Podrobný výklad postupu instalace ovladače tiskárny. 4 Práce s ovladačem tiskárny Přehled ovladačů tiskárny pro systém Windows. 5 Práce s programem Status Display Podrobné informace o programu Status Display. 6 Práce s tiskárnou Obecné informace o způsobu použití tiskárny včetně velikosti a typů podporovaných médií, vkládání médií, sledování tiskových úloh a rušení tiskových úloh. 7 Instalace příslušenství tiskárny Podrobné instrukce k instalaci příslušenství tiskárny: Spodní jednotka podavače a přihrádka pro výstup lícem nahoru. 8 Údržba tiskárny Informace o způsobu výměny spotřebního materiálu a čištění tiskárny. 9 Odstraňování problémů Informace o rozpoznání a vyřešení problémů tiskárny. 10 Specifikace Technické specifikace, bezpečnostní informace a informace o relevantních právních předpisech. Rejstřík Rejstřík obsahu této příručky. 1-2

9 Úvod 1 Krátký výklad zvláštních typů stylů a metod prezentace V této příručce se používají zvláštní typy stylů a metody prezentace ke zvýraznění různých okolností. Následující příklady vám pomohou rozpoznat nejdůležitější z nich a využít je. POZOR NEBO VAROVÁNÍ Toto je výstraha nebo varování! Výstrahy upozorňují uživatele na to, že porušení uvedených zásad by mohlo vést k poškození tiskárny, zatímco varování upozorňuje na potenciální ohrožení zdraví. Šipka upozorňuje na bezpečnostní opatření, jež musí být přijata, aby se předešlo rizikům. [Tlačítko [MENU] v ovladači tiskárny s popisem Menu Jednoduchá akce, kterou je třeba provést (neobsahuje další kroky) 1 Krok 1 z řady akcí 2 Krok 2 z řady akcí.? Zde je k dispozici nápověda. Přístup, který se zde navrhuje, vás bezpečně přivede k požadovanému výsledku. Zde jsou uvedeny potřebné kroky. Toto je užitečný tip. Textové pasáže označené tímto způsobem poskytují uživateli tipy a triky, jež mohou dále usnadnit práci s tiskárnou. 1-3

10 1 Úvod 1-4

11 Instalace a nastavení tiskárny 2 2 Instalace a nastavení tiskárny 2.1 Přehled tiskárny Vnější rysy Č. Popis Č. Popis 1 Tlačítko pro uvolnění horního krytu 7 Vedení papíru zásobníku pro ruční podávání 2 Zásobník pro ruční podávání 8 Zásobník 1 (víceúčelový zásobník) 3 Vypínač napájení (ON/OFF) 9 Konektor rozhraní USB 4 Přihrádka pro výstup lícem (tištěnou stranou) dolů 10 Konektor paralelního rozhraní 5 Ovládací panel 11 Přepínač přihrádek pro výstup lícem (tištěnou stranou) nahoru/dolů 6 Horní kryt 12 Zásuvka napájecího kabelu 2-1

12 2 Instalace a nastavení tiskárny Vnitřek tiskárny Č. Popis Č. Popis 1 Fixační jednotka 3 Kazeta s válcem 2 Kazeta s tonerem 2-2

13 Instalace a nastavení tiskárny 2 Volitelné příslušenství 1 2 Č. Popis Č. Popis 1 Přihrádka pro výstup lícem nahoru (potištěnou stranou nahoru) 2 Spodní jednotka podavače (zásobník 2) (kapacita 500 listů) 2-3

14 2 Instalace a nastavení tiskárny Ovládací panel tiskárny Ovládací panel má dva indikátory a jedno tlačítko. Č. Popis 1 Indikátor chyby (oranžový) 2 Indikátor připravenosti (zelený) 3 Tlačítko panelu Podrobnější informace k ovládacímu panelu naleznete v kapitole

15 Instalace a nastavení tiskárny Instalace Vaší laserové tiskárny Místo instalace Tiskárnu instalujte na místě, které je suché a bezprašné; na stabilním povrchu; dobře větrané; poblíž snadno přístupné elektrické zásuvky; v dostatečné vzdálenosti od předmětů, jež by mohly zahradit ventilační mřížku tiskárny; v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (například záclon a závěsů); v dostatečné vzdálenosti od stříkajících kapalin; v dostatečné vzdálenosti od organických plynů (například čpavek); mimo dosah přímého slunečního záření; bez prudkých změn teploty; v dostatečné vzdálenosti od vývodů vzduchu ze systémů vytápění, ventilace a klimatizace. Skladování spotřebního materiálu a příslušenství Spotřební materiál a příslušenství tiskárny je třeba uchovávat uzavřené v původním balení; chráněné před přímým slunečním zářením a teplem; chráněné před světlem zářivek; na chladném, suchém a bezprašném místě; mimo dosah dětí. VÝSTRAHA Toner představuje zdravotní riziko! V případě požití toner škodí zdraví. V případě požití toneru se ihned poraďte s lékařem. V případě znečištění rukou tonerem si ruce ihned omyjte studenou vodou a mýdlem. Podmínky prostředí Optimální podmínky prostředí jsou pro tiskárnu následující: Teplotní rozsah: 50 F 95 F/10 C 35 C s maximální změnou 18 F/10 C za hodinu Rozsah vlhkosti: 15 % - 85 % s maximální změnou 20 % za hodinu 2-5

16 2 Instalace a nastavení tiskárny Požadavky na prostor Tiskárnu instalujte na dostatečně prostorném místě, aby byla možná její snadná obsluha, výměna papíru a toneru a údržba. 3,9" (100 mm) 5,9" 11,8" (150 mm) (300 mm) 23,2 palce (589 mm) 3,9" (100 mm) 35,1 palce (891 mm) 15,6" (395 mm) 11,2" (285 mm) 21,7" (550 mm) 16,1 palce (410 mm) 18,7 palce (475 mm) 2-6

17 Instalace a nastavení tiskárny Nastavení Vaší laserové tiskárny Doplnění papíru do zásobníku 1 1 Sklopte zásobník 1. 2 Stiskněte pravé vedení papíru a otevřete vedení média. 3 Umístěte do zásobníku balík papíru.? Kolik listů lze umístit do zásobníku? Zásobník 1 má kapacitu 150 listů běžného papíru. Balík papíru by neměl přesahovat značku vymezující přípustnou náplň zásobníku. 4 Stiskněte pravé vedení papíru a nastavte vedení média tak, aby byly zajištěny obě strany vloženého balíku papíru - levá i pravá. 5 Otevřete přihrádku pro výstup papíru lícem dolů. 2-7

18 2 Instalace a nastavení tiskárny Jestliže jste nainstalovali volitelnou přihrádku pro výstup lícem nahoru a přejete si, aby se listy ukládaly potištěnou stranou směrem nahoru, otevřete namísto přihrádky pro ukládání papíru potištěnou stranou dolů přihrádku pro ukládání papíru potištěnou stranou nahoru a pomocí přepínače proveďte potřebnou volbu přihrádky dle vyobrazení. Výstupní přihrádka lícem nahoru Výstupní přihrádka lícem dolů Vložení média do zásobníku pro ruční podávání 1 Otevřete vedení média. 2 Posuňte obě vedení média na značku označující velikost doplňovaného média. Obrázek ukazuje pozice vedení média pro média velikosti Letter. 2-8

19 Instalace a nastavení tiskárny 2 3 Vložte jeden list média co nejdále do zásobníku pro ruční podávání (se stranou k potisku směrem nahoru).? Kolik listů lze umístit do zásobníku? Vkládejte vždy jen jeden papír. 2-9

20 2 Instalace a nastavení tiskárny Připojení napájecího kabelu VÝSTRAHA Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s tiskárnou. Použití nesprávného napájecího kabelu může způsobit zkrat! Použití napájecího kabelu neodpovídajícího průřezu může způsobit zkrat. Používejte jen takový prodlužovací kabel, jehož jmenovité zatížení přesahuje skutečnou spotřebu tiskárny. Používejte pouze uzemněné kabely. Vždy dodržujte místní platné právní předpisy vztahující se k připojení elektrických přístrojů k hlavní síti. Tato laserová tiskárna vyžaduje stabilizované napájení. V případě potřeby si vyžádejte pomoc elektrikáře. Napětí: 110 V 10 %, 127 V + 6 %, nebo V ± 10 % Frekvence: 50-60Hz ± 3 Hz 1 Zkontrolujte, zda je vypínač tiskárny v poloze O (OFF = vypnuto). 2 Připojte konec napájecího kabelu do zásuvky na zadní straně tiskárny a druhý konec zapojte do zásuvky sítě. 2-10

21 Instalace a nastavení tiskárny 2 Zapínání a vypínání tiskárny Poznámka Nesprávná manipulace může způsobit poškození tiskárny! - Nikdy nevypínejte tiskárnu během tisku tiskové úlohy, pokud tiskárna přijímá data z počítače (blikající zelená kontrolka Ready Připraveno na ovládacím panelu) nebo pokud se tiskárna nuluje (reset). Tiskárnu zapnete přepnutím vypínače do polohy I (ON = zapnuto). Tiskárna je připravena k použití zhruba za 20 sekund. Zelená kontrolka Ready (Připraveno) by měla svítit (ale ne blikat) a oranžová kontrolka Error (Chyba) by měla být zhasnutá. Tiskárnu vypnete přepnutím vypínače do polohy O (OFF = vypnuto). Šetřit energii je rozumné! Pokud je tiskárna neaktivní po dobu 15 minut, automaticky se přepne do úsporného režimu. Pokud tiskárna přijme novou tiskovou úlohu v době, kdy je v úsporném režimu, automaticky se přepne do fáze ohřívání a bude připravena k tisku přibližně za 7 sekund. 2-11

22 2 Instalace a nastavení tiskárny Tisk stránky konfigurace Po nastavení a zapnutí tiskárny je vhodné vytisknout stránku konfigurace a ověřit si správnou funkci tiskárny. 1 Zkontrolujte následující body: oranžová kontrolka Error (Chyba) nesvítí; zelená kontrolka Ready (Připraveno) svítí (ale nebliká). 2 Krátce stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Všechny kontrolky rychle zablikají. Tlačítko panelu 3 Tlačítko na panelu stiskněte ještě dvakrát. Vytiskne se stránka konfigurace. 2-12

23 Instalace a nastavení tiskárny 2 Připojení tiskárny k počítači Paralelní rozhraní 1 Tiskárnu i počítač vypněte. 2 Jeden konec kabelu rozhraní připojte k paralelnímu portu počítače. 3 Druhý konec kabelu rozhraní připojte ke konektoru paralelního rozhraní na zadní straně tiskárny. Kabel rozhraní zajistěte oběma sponami. 4 Tiskárnu zapněte, a jakmile je tiskárna připravena, zapněte také počítač.? Rozpozná operační systém Windows nové zařízení? Jestliže používáte systém Windows XP/Me/2000/98, měla by se automaticky spustit instalace ovladače tiskárny. Řiďte se pokyny na obrazovce. Podrobnější informace viz kapitola 3. Jestliže používáte systém Windows XP/Me/2000/98 a instalace ovladače tiskárny se automaticky nespustí, ponechejte tiskárnu zapnutou, odpojte oba konce kabelu rozhraní a znovu je připojte. Pokud ani tento postup nefunguje, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Jestliže používáte systém Windows 95/NT 4.0, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Technické specifikace kabelu jsou uvedeny v kapitole 10. Poznámka tiskárny.použitím nesprávného typu kabelu může dojít k poškození zásuvky. - Používejte pouze stíněný kabel rozhraní IEEE 1284 typu B. 2-13

24 2 Instalace a nastavení tiskárny Rozhraní USB Poznámka Systémy Windows 95/NT 4.0 nepodporují připojení prostřednictvím rozhraní USB. 1 Tiskárnu i počítač vypněte. 2 Zapněte počítač. 3 Zapněte tiskárnu. 4 Jakmile je systém Windows i tiskárna připravena, zapojte jeden konec kabelu rozhraní do portu USB počítače. 5 Druhý konec kabelu rozhraní připojte ke konektoru rozhraní USB na zadní straně tiskárny.? Rozpozná operační systém Windows nové zařízení? Instalace ovladače tiskárny by se měla spustit automaticky. Řiďte se pokyny na obrazovce. Podrobnější informace viz kapitola 3. Jestliže se instalace ovladače nespustí automaticky, ponechejte tiskárnu zapnutou, odpojte oba konce kabelu rozhraní a znovu je připojte. Pokud ani tento postup nefunguje, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Technické specifikace kabelu jsou uvedeny v kapitole 10. Poznámka Použitím nesprávného typu kabelu může dojít k poškození zásuvky. - K připojení tiskárny k počítači používejte pouze kabel odpovídající rozhraní USB verze

25 Instalace ovladače tiskárny 3 3 Instalace ovladače tiskárny 3.1 Minimální systémové požadavky Počítač IBM-kompatibilní s procesorem Pentium/Celeron, AMD K6/ Athlon/Duron nebo kompatibilním s taktem 200 MHz (doporučeno 300 MHz); Systém Windows XP/Me/2000/98/95/NT 4.0; 16 MB paměti RAM (Windows 98/95/NT 4.0), 32 MB paměti RAM (Windows Me), 64 MB paměti RAM (Windows 2000) nebo 128 MB paměti RAM (Windows XP); 36 MB volného prostoru na pevném disku (20 MB pro ovladač tiskárny a zobrazení stavu, 16 MB pro zpracování obrazu); Paralelní port IEEE 1284 Type B nebo port USB Revision 1.1; Jednotka CD-ROM. 3.2 Poznámky k instalaci ovladače tiskárny Instalační program je připraven tak, aby mohli ovladač tiskárny snadno nainstalovat i lidé, kteří nejsou v zacházení s počítačem žádní odborníci. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. Všechno, co potřebujete, je uposlechnout pokyny instalačního programu. Před zahájením instalace je třeba znát následující informace: Jaký operační systém počítač používá (například Windows XP)? Jaké je písmeno jednotky CD-ROM (například D)? Jaké volitelné příslušenství je na tiskárně instalováno (například spodní jednotka podavače)? Je tiskárna spojena přímo s počítačem prostřednictvím paralelního kabelu nebo kabelu USB? Obecné informace o ovladači tiskárny Ovladač tiskárny se dodává na disku CD-ROM spolu s tiskárnou. Nemáte jednotku CD-ROM? Můžete si stáhnout ovladač tiskárny z Internetu. Nejnovější verzi ovladače tiskárny najdete na internetové adrese (vyberte možnost Online Help & Drivers ). 3-1

26 3 Instalace ovladače tiskárny Informace k instalaci pomocí funkce Přidat tiskárnu Doporučujeme instalovat ovladač tiskárny pomocí instalačního programu (soubor setup.exe ). Při instalaci ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny si povšimněte následujících bodů: Dialogové okno pro instalaci voleb se nezobrazí. Další možnosti nastavte po dokončení instalace ovladače tiskárny. Program Status Display a pomocný program pro odinstalování tiskárny se neinstalují. Nevytvoří se složka pro uložení dat formulářového překryvu. 3.3 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows XP Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte podle následujících instrukcí ovladač zařízení USB ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows XP, na straně 3-6. Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows XP 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3-2

27 Instalace ovladače tiskárny 3 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 5 Klepněte na tlačítko [Storno] a uzavřete dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 6 Zvolte nabídku [Start] a vyberte možnost Tento počítač. 3-3

28 3 Instalace ovladače tiskárny 7 V seznamu Práce se systémem vyberte možnost Zobrazit systémové informace. 8 V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Hardware a klepněte na tlačítko [Správce zařízení]. 9 V poli Ovladače sběrnice USB poklepejte na možnost Podpora tisku USB. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti podpory tisku USB. 3-4

29 Instalace ovladače tiskárny 3 10 V dialogovém okně Vlastnosti podpory tisku USB vyberte kartu Ovladač a klepněte na tlačítko [Aktualizovat ovladač]. 11 Vyberte možnost Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a poté klepněte na tlačítko [Další]. 3-5

30 3 Instalace ovladače tiskárny 12 Jakmile se zobrazí další dialogové okno, zaškrtněte políčko Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci a poté klepněte na tlačítko [Další]. 13 Klepněte na tlačítko [Z diskety...]. 14 Klepněte na tlačítko [Procházet...]. 15 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. Potom klepněte na tlačítko [Otevřít]. 16 Klepněte na tlačítko [OK] a poté na tlačítko [Další]. 17 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 18 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit]. Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows XP Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 3-6

31 Instalace ovladače tiskárny 3 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? Přejděte do kořenového adresáře disku CD-ROM. Spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows XP Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play. Paralelní připojení 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. USB 1 Zapněte počítač a potom zapněte tiskárnu. 2 Jakmile jsou systém Windows i tiskárna připraveny, připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače a potom klepněte na tlačítko [Další]. Vyberte možnost Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a potom klepněte na tlačítko [Další]. 3-7

32 3 Instalace ovladače tiskárny 4 Vyberte možnost Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci a poté klepněte na tlačítko [Další]. 5 Ze seznamu Běžné typy hardwaru zvolte možnost Tiskárny a poté klepněte na tlačítko [Další]. 6 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a poté klepněte na tlačítko [Procházet]. 7 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 9 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 10 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 11 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 12 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows XP 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky počítače disk CD- ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3-8

33 Instalace ovladače tiskárny 3 3 Vyvolejte nabídku [Start] a vyberte možnost Ovládací panely. 4 V poli Vyberte kategorii úkolu vyberte možnost Tiskárny a jiný hardware. 3-9

34 3 Instalace ovladače tiskárny 5 V poli Vyberte úkol vyberte možnost [Přidat tiskárnu]. 6 Klepněte na tlačítko [Další]. 7 Vyberte možnost Místní tiskárna připojená k tomuto počítači. Nezaškrtávejte políčko Automaticky detekovat a instalovat tiskárnu Plug and Play. 8 Klepněte na tlačítko [Další]. 9 Vyberte možnost Použít následující port:, specifikujte port, který chcete použít, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB Klepněte na tlačítko [Z diskety] a poté klepněte na tlačítko [Procházet]. 11 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 13 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 14 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 15 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3-10

35 Instalace ovladače tiskárny 3 16 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.4 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Me Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte ovladač zařízení USB podle následujících instrukcí ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows Me, na straně Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows Me 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se dialogové okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 5 Vyberte možnost Specifikovat umístění ovladače (Upřesnit) a poté klepněte na tlačítko [Další]. 3-11

36 3 Instalace ovladače tiskárny 6 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno)., zaškrtněte políčko Vybrat umístění a potom klepněte na tlačítko [Procházet]. 7 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. 8 Klepněte na tlačítko [OK]. 9 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 10 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit] Tím bude dokončena instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu MINOLTA-QMS PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows Me Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? Projděte disk CD-ROM a spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe.

37 Instalace ovladače tiskárny 3 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows Me Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače, vyberte možnost Specifikovat umístění ovladače (Upřesnit) a poté klepněte na tlačítko [Další] 4 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno)., zaškrtněte políčko Vybrat umístění. Klepněte na tlačítko [Procházet...]. 3-13

38 3 Instalace ovladače tiskárny 5 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 6 Klepněte na tlačítko [OK] a potom dvakrát na tlačítko [Další]. 7 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 8 Zkontrolujte, zda se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 9 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows Me 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Vyberte nabídku [Start], přejděte na položku Nastavení a vyberte možnost Tiskárny]. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a poté na tlačítko [Procházet]. 3-14

39 Instalace ovladače tiskárny 3 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 10 Klepněte na tlačítko [OK]. 11 Klepněte na tlačítko [OK] a poté na tlačítko [Další]. 12 Vyberte vhodný port a potom klepněte na tlačítko Další. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB001: 13 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 14 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 15 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.5 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows 2000 Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte ovladač zařízení USB podle následujících instrukcí ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 2000, na straně

40 3 Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows 2000 Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, může být v závislosti na operačním systému automaticky k dispozici nástroj Podpora tisku USB. Chcete-li aktivovat veškeré funkce tiskárny PagePro 1200W, je třeba instalovat ovladač zařízení USB tiskárny PagePro 1200W. Nainstalujte ovladač zařízení USB tiskárny PagePro 1200W následujícím postupem. 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 5 Klepněte na tlačítko [Storno] a zavřete dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 6 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na pracovní ploše a v místní nabídce vyberte možnost Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti systému. 7 V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Hardware a klepněte na tlačítko [Správce zařízení]. 3-16

41 Instalace ovladače tiskárny 3 8 V poli Ovladače sběrnice USB poklepejte na možnost Podpora tisku USB. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti podpory tisku USB. 9 V dialogovém okně Vlastnosti podpory tisku USB vyberte kartu Ovladač a klepněte na tlačítko [Aktualizovat ovladač]. 10 Klepnutím na tlačítko [Další] zobrazíte další dialogové okno. 3-17

42 3 Instalace ovladače tiskárny 11 Vyberte možnost Vyhledat nejvhodnější ovladač pro mé zařízení (doporučeno) a poté klepněte na tlačítko [Další]. 12 Jakmile se zobrazí další dialogové okno, zaškrtněte políčko Vybrat umístění a poté klepněte na tlačítko [Další]. 13 Klepněte na tlačítko [Procházet...]. 14 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. 15 Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 16 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 17 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 18 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit]. Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 2000 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 3-18

43 Instalace ovladače tiskárny 3 1 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? Přejděte do kořenového adresáře disku CD-ROM. Spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows 2000 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play. Paralelní připojení 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. USB 1 Zapněte počítač a potom zapněte tiskárnu. 2 Jakmile jsou systém Windows i tiskárna připraveny, připojte tiskárnu k počítači kabelem USB (viz kapitola 2). Zobrazí se dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače PC a potom klepněte na tlačítko [Další]. 3-19

44 3 Instalace ovladače tiskárny 4 Vyberte možnost Zobrazit seznam všech ovladačů v místě, abych si mohl vybrat určitý ovladač a potom klepněte na tlačítko [Další]. 5 Zvolte možnost Tiskárny a potom klepněte na tlačítko [Další]. 6 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom klepněte na tlačítko [Procházet]. 7 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 9 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 10 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 11 Zkontrolujte, zda je dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 12 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Vyberte nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a vyberte možnost Tiskárny. 3-20

45 Instalace ovladače tiskárny 3 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. Nezaškrtávejte políčko Automaticky detekovat a instalovat tiskárnu Plug and Play. 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 8 Vyberte možnost Použít následující port:, specifikujte port, který chcete použít, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom na tlačítko [Procházet]. 10 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 12 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 13 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 14 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 15 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3-21

46 3 Instalace ovladače tiskárny 3.6 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows 98 Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte ovladač zařízení USB podle následujících instrukcí ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 98, na straně Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows 98 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Jsou-li připraveny systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 5 Klepnutím na tlačítko [Další] zobrazte následující dialogové okno. 6 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno). a potom klepněte na tlačítko [Další]. 7 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, zaškrtněte políčko Vybrat umístění a potom klepněte na tlačítko [Procházet ]. 3-22

47 Instalace ovladače tiskárny 3 8 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. 9 Klepněte na tlačítko [OK]. 10 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 11 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit]. 12 Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 98 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? V programu Průzkumník vyhledejte kořenový adresář disku CD- ROM. Potom spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. 3-23

48 3 Instalace ovladače tiskárny Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows 98 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače a potom klepněte na tlačítko [Další]. 4 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno). a potom klepněte na tlačítko [Další]. 5 Zaškrtněte políčko Vybrat umístění: a potom klepněte na tlačítko [Procházet...]. 3-24

49 Instalace ovladače tiskárny 3 6 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 7 Klepněte na tlačítko [OK] a potom dvakrát na tlačítko [Další]. 8 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 9 Zkontrolujte, zda se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. Chcete-li zobrazit dialogové okno Tiskárny, klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz [Nastavení] a potom vyberte možnost [Tiskárny]. 10 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows 98 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a potom vyberte možnost Tiskárny. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 3-25

50 3 Instalace ovladače tiskárny 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom na tlačítko [Procházet]. 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 10 Klepněte na tlačítko [OK]. 11 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 12 Vyberte vhodný port a potom klepněte na tlačítko [OK]. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 14 V dialogovém okně Tiskárny se zobrazí ikona tiskárny MINOLTA- QMS PagePro 1200W Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.7 Instalace ovladače tiskárny v systému Windows 95 Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 95 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače.

51 Instalace ovladače tiskárny 3 Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? V programu Průzkumník vyhledejte kořenový adresář disku CD- ROM. Potom spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows 95 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. Systém Windows 95 nepodporuje připojení prostřednictvím rozhraní USB. 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce aktualizací ovladače tiskárny. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače a potom klepněte na tlačítko [Další]. 3-27

52 3 Instalace ovladače tiskárny 4 Klepněte na tlačítko [Jiné umístění] a potom klepněte na tlačítko [Procházet]. 5 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 6 Klepněte na tlačítko [OK]. 7 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 8 Zkontrolujte, zda se dialogovém okně Tiskárny zobrazila ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 9 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows 95 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a potom vyberte možnost Tiskárny. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. 3-28

53 Instalace ovladače tiskárny 3 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom na tlačítko [Procházet]. 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 10 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 11 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 12 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 13 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.8 Instalace ovladače tiskárny v systému Windows NT 4.0 Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows NT 4.0 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? V programu Průzkumník vyhledejte kořenový adresář disku CD- ROM. Potom spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3-29

54 3 Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows NT 4.0 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. Systém Windows NT 4.0 nepodporuje připojení prostřednictvím rozhraní USB. 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky počítače disk CD- ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a potom vyberte možnost Tiskárny. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na ikonu Tento počítač. 6 Klepněte na tlačítko [Další]. 7 Vyberte vhodný port a potom klepněte na tlačítko [Další]. 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety ] a potom na tlačítko [Procházet ]. 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář WinNT4. 10 Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 11 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 3-30

55 Instalace ovladače tiskárny 3 12 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 13 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 14 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3-31

56 3 Instalace ovladače tiskárny 3.9 Odinstalování ovladače tiskárny a ovladače zařízení USB Tato část popisuje způsob případného odinstalování ovladače tiskárny PagePro 1200W. Poznámka Použije-li se k odstranění ovladače tiskárny program pro odinstalování, odstraní se také ovladač zařízení USB. Poznámka Jestliže jste použili k instalaci ovladače tiskárny funkci Přidat tiskárnu, neexistuje nástroj k odinstalování tiskárny. Chcete-li tiskárnu odstranit, vyberte ji a odstraňte ve složce Tiskárny. Poznámka Obrázky obsahu obrazovek, jež jsou uvedeny v této části, ukazují příklady odinstalování v systému Windows 98; obsah vaší obrazovky se může mírně lišit. Odinstalování ovladače tiskárny v systému Windows XP 1 Vyvolejte nabídku [Start] a potom vyberte možnost Ovládací panely. 3-32

57 Instalace ovladače tiskárny 3 2 V poli Vyberte kategorii úkolu zvolte možnost Přidat nebo odebrat programy ; otevře se dialogové okno Přidat nebo odebrat programy. 3 Vyberte položku Tiskárna MINOLTA-QMS PagePro 1200W a potom odinstalujte ovladač tiskárny klepnutím na tlačítko [Změnit/odebrat]. 3-33

58 3 Instalace ovladače tiskárny 4 V dialogovém okně Odinstalovat vyberte položku Tiskárna MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 5 Klepněte na tlačítko [Odinstalovat] a pokračujte v odinstalování tiskárny, nebo klepněte na tlačítko [Storno] a proces odinstalování přerušte. 6 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte počítač. Poznámka Po odinstalování tiskárny se doporučuje restartovat počítač. Odinstalování ovladače tiskárny v systému Windows Me/2000/98/95/ NT4.0 1 Klepněte na tlačítko [Start], přejděte na příkaz [Nastavení] a potom klepněte na položku [Ovládací panely]. 3-34

59 Instalace ovladače tiskárny 3 2 V dialogovém okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Otevře se okno Přidat nebo odebrat programy - vlastnosti. 3-35

60 3 Instalace ovladače tiskárny 3 V systémech Windows Me/98/95/NT 4.0 vyberte položku MINOLTA- QMS PagePro 1200W a potom klepněte na tlačítko [Přidat či odebrat] a odinstalujte ovladač tiskárny. V systému Windows 2000 vyberte položku MINOLTA-QMS PagePro 1200W a potom klepněte na tlačítko [Změnit či odebrat] a odinstalujte ovladač tiskárny. 3-36

61 Instalace ovladače tiskárny 3 4 V dialogovém okně Odinstalovat vyberte položku MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 5 Klepněte na tlačítko [Odinstalovat] a pokračujte v odinstalování tiskárny, nebo klepněte na tlačítko [Storno] a proces odinstalování přerušte. 6 Po odstranění ovladače tiskárny PagePro 1200W klepněte na tlačítko [OK]. 7 Klepnutím na tlačítko [Ano] zavřete okno. Poznámka Po odinstalování tiskárny doporučujeme restartovat počítač. 3-37

62 3 Instalace ovladače tiskárny 3-38

63 Práce s ovladačem tiskárny 4 4 Práce s ovladačem tiskárny 4.1 Zobrazení nastavení ovladače tiskárny Zobrazení nastavení v systému Windows XP 1 V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely. 2 V poli Vyberte kategorii úkolu vyberte položku Tiskárny a jiný hardware. 3 V poli Vyberte úkol vyberte možnost Zobrazit nainstalované tiskárny a faxové tiskárny. 4 V dialogovém okně Tiskárny a faxy vyberte ikonu tiskárny MINOLTA- QMS PagePro 1200W. 5 Chcete-li zobrazit nastavení ovladače tiskárny, vyberte z nabídky Soubor příkaz Předvolby tisku... Zobrazí se následující dialogové okno. Zobrazení nastavení v systému Windows Me/98/95) 1 V nabídce Start vyberte příkaz Nastavení a potom položku Tiskárny; zobrazí se adresář Tiskárny. 4-1

64 4 Práce s ovladačem tiskárny 2 Vyberte ikonu tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Zobrazte nastavení ovladače tiskárny: Windows Me/98/95- z nabídky Soubor vyberte příkaz Vlastnosti a klepněte na --> kartu 32-bit Driver Setup. Operační systém používá rovněž karty! Karty Obecné a Podrobnosti stanoví operační systém, a proto v této příručce nejsou popsány. 4-2

65 Práce s ovladačem tiskárny 4 Windows V nabídce Soubor vyberte příkaz Předvolby tiskárny. Zobrazí se následující okno. Windows NT 4.0 V nabídce File (Soubor) vyberte Document Defaults (Výchozí nastavení dokumentu). Zobrazí se okno podobné výše uvedenému oknu v systému Windows

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS NPD3967-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny..................................................... 10 Nastavení tiskárny...........................................................

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Uživatelská příručka NPD3415-00

Uživatelská příručka NPD3415-00 NPD3415-00 Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON

EPSON. Barevná inkoustová tiskárna EPSON EPSON Barevná inkoustová tiskárna EPSON Barevná inkoustová tiskárna Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, zaznamenávána na záznamových médiích nebo přenášena v jakékoliv

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Příručky pro zařízení

Příručky pro zařízení Příručka k softwaru Před provozováním zařízení si prosím přečtěte tuto příručku. Po přečtení tuto příručku uložte na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu. CZE Příručky pro zařízení Příručky

Více

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222

www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 www.compaq.com Presario www.compaq.com 183210-222 Notebook Presario Mobile Internet PC řada 1200 Příručka pro instalaci a použití Poznámky 2001 Compaq Computer Corporation Názvy Compaq, Presario a logo

Více

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 1510 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 1510 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Kontrolka stavu... 6 Automatické vypnutí...

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více