Uživatelská příručka A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka 1800691-011A"

Transkript

1 PagePro 1200W Uživatelská příručka A

2 Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní známky společnosti Minolta Co., Ltd. Ostatní názvy produktů uvedené v této příručce mohou být obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami svých majitelů. Vlastnické prohlášení Digitálně kódovaný software dodávaný s tiskárnou podléhá autorskému právu a Copyright 2002 společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento software nesmí být reprodukován, upravován, zobrazován, převáděn ani kopírován v jakékoliv podobě ani na jakýchkoliv médiích jako celek, ani jako část, bez výslovného písemného svolení společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Odkaz na autorská práva Tato příručka podléhá autorskému právu a vlastníkem Copyright 2002 je společnost MINOLTA-QMS, Inc., One Magnum Pass, Mobile, AL Všechna práva vyhrazena. Tento dokument nesmí být kopírován jako celek ani jeho části, nesmí být přenášen na jiná média ani do jiných jazyků bez písemného svolení společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Poznámka k příručce Společnost MINOLTA-QMS, Inc., si vyhrazuje právo provádět změny v této příručce a ve vybavení v ní popsaném bez předchozího upozornění. Společnost vynaložila velké úsilí ve snaze zajistit bezchybnost a úplnost této příručky. Přesto společnost MINOLTA-QMS, Inc., neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, zejména implicitní záruky prodejnost a vhodnosti pro určité účely s ohledem na tuto příručku. Společnost MINOLTA-QMS, Inc., nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky plynoucí z chyb obsažených v této příručce, ani za související, zvláštní nebo následné škody vzniklé z používání této příručky nebo z použití této příručky při provozování zařízení, nebo ve spojení s výkonem daného zařízení provozovaného uvedeným způsobem. ii

3 Obsah Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte Obsah této příručky Krátký výklad zvláštních typů stylů a metod prezentace Instalace a nastavení tiskárny 2.1 Přehled tiskárny Vnější rysy Vnitřek tiskárny Volitelné příslušenství Ovládací panel tiskárny Instalace Vaší laserové tiskárny Místo instalace Skladování spotřebního materiálu a příslušenství Podmínky prostředí Požadavky na prostor Nastavení Vaší laserové tiskárny Zapínání a vypínání tiskárny Připojení tiskárny k počítači Instalace ovladače tiskárny 3.1 Minimální systémové požadavky Poznámky k instalaci ovladače tiskárny Obecné informace o ovladači tiskárny Informace k instalaci pomocí funkce Přidat tiskárnu Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows XP Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Me Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače tiskárny v systému Windows NT iii

4 Obsah 3.9 Odinstalování ovladače tiskárny a ovladače zařízení USB Práce s ovladačem tiskárny 4.1 Zobrazení nastavení ovladače tiskárny Karta Setup (Nastavení) Karta Paper (Papír) Karta Quality (Kvalita) Karta Device Options Setting (Nastavení možnosti zařízení) Práce s programem Status Display 5.1 Prostředí Otevření programu Status Display Použití programu Status Display Ukončení práce s programem Status Display Práce s tiskárnou 6.1 Povšimněte si laskavě následujících bodů Co bych měl sledovat při vkládání papíru? Co bych měl sledovat při vkládání obálek? Jaké velikosti papíru mohu používat? Jaké typy papíru mohu používat? Oblast tisku Použití tlačítka ovládacího panelu Vkládání médií Určení směru potištěných listů Instalace příslušenství tiskárny 7.1 Instalace spodní jednotky podavače (zásobník 2) Instalace přihrádky pro výstup lícem nahoru Údržba tiskárny 8.1 Výměna kazety s tonerem Výměna kazety s bubnem Čištění tiskárny iv

5 5HYGN v 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXG U\lTwVXUHRsSÕ 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5JYZXGTƒTwVXUHRsSÕYK`GYKQT[ZÛSVGVwXKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 5HKITsVXUHRsS_YZOYQKS 6XUHRsS_YQ\GROZU[ZOYQ[ 6XUHRsS_YQ\GROZU[ZOYQ[ 9ZG\U\s`VXl\_ )N_HU\s`VXl\_ 9KX\OYTw`VXl\G *UJGZKQ *UJGZKQ *UJGZKQ *UJGZKQ (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK (K`VKpTUYZTwYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :KINTOIQsYVKIOLOQGIK :OYQlXTG 9VUJTwPKJTUZQGVUJG\GpK\UROZKRTƒ 1UTKQZUX_GQGHKRVXUVGXGRKRTwXU`NXGTw 1UTKQZUX_GQGHKRVXUXU`NXGTw;9( 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw 4lÆVÀwYVƒ\KQQUINXGTƒÎO\UZTwNUVXUYZÀKJw )UPYU[\ÛXUHQ_+4+8-?9:'8 % 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 5`TGpKTw)+6XUNRlÆKTwUYNUJƒ 6XUK\XUVYQs[ÎO\GZKRK )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ )/968GSwYZTwVÀKJVOY_ 'Q[YZOIQÛNR[Q 'Q[YZOIQÛNR[Q 'Q[YZOIQÛNR[Q 'Q[YZOIQÛNR[Q (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK (K`VKpTUYZTwOTLUXSGIK <ÛYZXGÎTsG\GXU\TsY_SHUR_ <Û`TGSY_SHURÕ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ (K`VKpTlVXlIKYRGYKXU\U[ZOYQlXTU[ 6U`TlSQ_QHK`VKpTUYZO[ÎO\GZKRKGHK`VKpTUYZO`GVXU\U`[ (K`VKpTUYZRGYKXU\ÛIN`GÀw`KTw <TOZÀTwRGYKXU\s`lÀKTw <ÛYZXGÎTÛÆZwZKQRGYKXU\sNU`GÀw`KTw (K`VKpTUYZTwÆZwZKQRGYKXU\sNU`GÀw`KTw 6XU[ÎO\GZKRK\;9' 6XU[ÎO\GZKRK\K\ÆKIN`KSwIN 6XUJlTYQs[ÎO\GZKRK 6XUTUXYQs[ÎO\GZKRK 6XULOTYQsGÆ\sJYQs[ÎO\GZKRK ;\UR U\lTwU` T[ Dégagement d ozone 8KPYZÀwQ 8KPYZÀwQ 8KPYZÀwQ 8KPYZÀwQ

6 vi 5HYGN

7 Úvod 1 1 Úvod 1.1 Vítejte Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si tiskárnu PagePro 1200W. Abyste mohli svoji novou laserovou tiskárnu používat efektivně a dosahovat tak nejlepších možných výsledků, poskytne vám tato příručka informace k následujícím tématům: Instalace ovladače tiskárny Práce s ovladačem tiskárny a s programem Status Display Práce s tiskárnou Péče o tiskárnu a údržba Odstraňování problémů Před zahájením provozu tiskárny si důkladně prostudujte tuto příručku a uložte ji tak, abyste ji měli vždy nadosah. 1-1

8 1 Úvod 1.2 Obsah této příručky Následující tabulka vám má pomoci najít informace, které potřebujete. Alternativně můžete najít informace o určitém problému rychle a přesně pomocí rejstříku na konci této příručky. Č. Název kapitoly Obsah kapitoly 1 Úvod Přehled této příručky 2 Nastavení tiskárny Informace o způsobu nastavení tiskárny a úvodní informace o jejích funkcích. 3 Instalace ovladače tiskárny Podrobný výklad postupu instalace ovladače tiskárny. 4 Práce s ovladačem tiskárny Přehled ovladačů tiskárny pro systém Windows. 5 Práce s programem Status Display Podrobné informace o programu Status Display. 6 Práce s tiskárnou Obecné informace o způsobu použití tiskárny včetně velikosti a typů podporovaných médií, vkládání médií, sledování tiskových úloh a rušení tiskových úloh. 7 Instalace příslušenství tiskárny Podrobné instrukce k instalaci příslušenství tiskárny: Spodní jednotka podavače a přihrádka pro výstup lícem nahoru. 8 Údržba tiskárny Informace o způsobu výměny spotřebního materiálu a čištění tiskárny. 9 Odstraňování problémů Informace o rozpoznání a vyřešení problémů tiskárny. 10 Specifikace Technické specifikace, bezpečnostní informace a informace o relevantních právních předpisech. Rejstřík Rejstřík obsahu této příručky. 1-2

9 Úvod 1 Krátký výklad zvláštních typů stylů a metod prezentace V této příručce se používají zvláštní typy stylů a metody prezentace ke zvýraznění různých okolností. Následující příklady vám pomohou rozpoznat nejdůležitější z nich a využít je. POZOR NEBO VAROVÁNÍ Toto je výstraha nebo varování! Výstrahy upozorňují uživatele na to, že porušení uvedených zásad by mohlo vést k poškození tiskárny, zatímco varování upozorňuje na potenciální ohrožení zdraví. Šipka upozorňuje na bezpečnostní opatření, jež musí být přijata, aby se předešlo rizikům. [Tlačítko [MENU] v ovladači tiskárny s popisem Menu Jednoduchá akce, kterou je třeba provést (neobsahuje další kroky) 1 Krok 1 z řady akcí 2 Krok 2 z řady akcí.? Zde je k dispozici nápověda. Přístup, který se zde navrhuje, vás bezpečně přivede k požadovanému výsledku. Zde jsou uvedeny potřebné kroky. Toto je užitečný tip. Textové pasáže označené tímto způsobem poskytují uživateli tipy a triky, jež mohou dále usnadnit práci s tiskárnou. 1-3

10 1 Úvod 1-4

11 Instalace a nastavení tiskárny 2 2 Instalace a nastavení tiskárny 2.1 Přehled tiskárny Vnější rysy Č. Popis Č. Popis 1 Tlačítko pro uvolnění horního krytu 7 Vedení papíru zásobníku pro ruční podávání 2 Zásobník pro ruční podávání 8 Zásobník 1 (víceúčelový zásobník) 3 Vypínač napájení (ON/OFF) 9 Konektor rozhraní USB 4 Přihrádka pro výstup lícem (tištěnou stranou) dolů 10 Konektor paralelního rozhraní 5 Ovládací panel 11 Přepínač přihrádek pro výstup lícem (tištěnou stranou) nahoru/dolů 6 Horní kryt 12 Zásuvka napájecího kabelu 2-1

12 2 Instalace a nastavení tiskárny Vnitřek tiskárny Č. Popis Č. Popis 1 Fixační jednotka 3 Kazeta s válcem 2 Kazeta s tonerem 2-2

13 Instalace a nastavení tiskárny 2 Volitelné příslušenství 1 2 Č. Popis Č. Popis 1 Přihrádka pro výstup lícem nahoru (potištěnou stranou nahoru) 2 Spodní jednotka podavače (zásobník 2) (kapacita 500 listů) 2-3

14 2 Instalace a nastavení tiskárny Ovládací panel tiskárny Ovládací panel má dva indikátory a jedno tlačítko. Č. Popis 1 Indikátor chyby (oranžový) 2 Indikátor připravenosti (zelený) 3 Tlačítko panelu Podrobnější informace k ovládacímu panelu naleznete v kapitole

15 Instalace a nastavení tiskárny Instalace Vaší laserové tiskárny Místo instalace Tiskárnu instalujte na místě, které je suché a bezprašné; na stabilním povrchu; dobře větrané; poblíž snadno přístupné elektrické zásuvky; v dostatečné vzdálenosti od předmětů, jež by mohly zahradit ventilační mřížku tiskárny; v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (například záclon a závěsů); v dostatečné vzdálenosti od stříkajících kapalin; v dostatečné vzdálenosti od organických plynů (například čpavek); mimo dosah přímého slunečního záření; bez prudkých změn teploty; v dostatečné vzdálenosti od vývodů vzduchu ze systémů vytápění, ventilace a klimatizace. Skladování spotřebního materiálu a příslušenství Spotřební materiál a příslušenství tiskárny je třeba uchovávat uzavřené v původním balení; chráněné před přímým slunečním zářením a teplem; chráněné před světlem zářivek; na chladném, suchém a bezprašném místě; mimo dosah dětí. VÝSTRAHA Toner představuje zdravotní riziko! V případě požití toner škodí zdraví. V případě požití toneru se ihned poraďte s lékařem. V případě znečištění rukou tonerem si ruce ihned omyjte studenou vodou a mýdlem. Podmínky prostředí Optimální podmínky prostředí jsou pro tiskárnu následující: Teplotní rozsah: 50 F 95 F/10 C 35 C s maximální změnou 18 F/10 C za hodinu Rozsah vlhkosti: 15 % - 85 % s maximální změnou 20 % za hodinu 2-5

16 2 Instalace a nastavení tiskárny Požadavky na prostor Tiskárnu instalujte na dostatečně prostorném místě, aby byla možná její snadná obsluha, výměna papíru a toneru a údržba. 3,9" (100 mm) 5,9" 11,8" (150 mm) (300 mm) 23,2 palce (589 mm) 3,9" (100 mm) 35,1 palce (891 mm) 15,6" (395 mm) 11,2" (285 mm) 21,7" (550 mm) 16,1 palce (410 mm) 18,7 palce (475 mm) 2-6

17 Instalace a nastavení tiskárny Nastavení Vaší laserové tiskárny Doplnění papíru do zásobníku 1 1 Sklopte zásobník 1. 2 Stiskněte pravé vedení papíru a otevřete vedení média. 3 Umístěte do zásobníku balík papíru.? Kolik listů lze umístit do zásobníku? Zásobník 1 má kapacitu 150 listů běžného papíru. Balík papíru by neměl přesahovat značku vymezující přípustnou náplň zásobníku. 4 Stiskněte pravé vedení papíru a nastavte vedení média tak, aby byly zajištěny obě strany vloženého balíku papíru - levá i pravá. 5 Otevřete přihrádku pro výstup papíru lícem dolů. 2-7

18 2 Instalace a nastavení tiskárny Jestliže jste nainstalovali volitelnou přihrádku pro výstup lícem nahoru a přejete si, aby se listy ukládaly potištěnou stranou směrem nahoru, otevřete namísto přihrádky pro ukládání papíru potištěnou stranou dolů přihrádku pro ukládání papíru potištěnou stranou nahoru a pomocí přepínače proveďte potřebnou volbu přihrádky dle vyobrazení. Výstupní přihrádka lícem nahoru Výstupní přihrádka lícem dolů Vložení média do zásobníku pro ruční podávání 1 Otevřete vedení média. 2 Posuňte obě vedení média na značku označující velikost doplňovaného média. Obrázek ukazuje pozice vedení média pro média velikosti Letter. 2-8

19 Instalace a nastavení tiskárny 2 3 Vložte jeden list média co nejdále do zásobníku pro ruční podávání (se stranou k potisku směrem nahoru).? Kolik listů lze umístit do zásobníku? Vkládejte vždy jen jeden papír. 2-9

20 2 Instalace a nastavení tiskárny Připojení napájecího kabelu VÝSTRAHA Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s tiskárnou. Použití nesprávného napájecího kabelu může způsobit zkrat! Použití napájecího kabelu neodpovídajícího průřezu může způsobit zkrat. Používejte jen takový prodlužovací kabel, jehož jmenovité zatížení přesahuje skutečnou spotřebu tiskárny. Používejte pouze uzemněné kabely. Vždy dodržujte místní platné právní předpisy vztahující se k připojení elektrických přístrojů k hlavní síti. Tato laserová tiskárna vyžaduje stabilizované napájení. V případě potřeby si vyžádejte pomoc elektrikáře. Napětí: 110 V 10 %, 127 V + 6 %, nebo V ± 10 % Frekvence: 50-60Hz ± 3 Hz 1 Zkontrolujte, zda je vypínač tiskárny v poloze O (OFF = vypnuto). 2 Připojte konec napájecího kabelu do zásuvky na zadní straně tiskárny a druhý konec zapojte do zásuvky sítě. 2-10

21 Instalace a nastavení tiskárny 2 Zapínání a vypínání tiskárny Poznámka Nesprávná manipulace může způsobit poškození tiskárny! - Nikdy nevypínejte tiskárnu během tisku tiskové úlohy, pokud tiskárna přijímá data z počítače (blikající zelená kontrolka Ready Připraveno na ovládacím panelu) nebo pokud se tiskárna nuluje (reset). Tiskárnu zapnete přepnutím vypínače do polohy I (ON = zapnuto). Tiskárna je připravena k použití zhruba za 20 sekund. Zelená kontrolka Ready (Připraveno) by měla svítit (ale ne blikat) a oranžová kontrolka Error (Chyba) by měla být zhasnutá. Tiskárnu vypnete přepnutím vypínače do polohy O (OFF = vypnuto). Šetřit energii je rozumné! Pokud je tiskárna neaktivní po dobu 15 minut, automaticky se přepne do úsporného režimu. Pokud tiskárna přijme novou tiskovou úlohu v době, kdy je v úsporném režimu, automaticky se přepne do fáze ohřívání a bude připravena k tisku přibližně za 7 sekund. 2-11

22 2 Instalace a nastavení tiskárny Tisk stránky konfigurace Po nastavení a zapnutí tiskárny je vhodné vytisknout stránku konfigurace a ověřit si správnou funkci tiskárny. 1 Zkontrolujte následující body: oranžová kontrolka Error (Chyba) nesvítí; zelená kontrolka Ready (Připraveno) svítí (ale nebliká). 2 Krátce stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Všechny kontrolky rychle zablikají. Tlačítko panelu 3 Tlačítko na panelu stiskněte ještě dvakrát. Vytiskne se stránka konfigurace. 2-12

23 Instalace a nastavení tiskárny 2 Připojení tiskárny k počítači Paralelní rozhraní 1 Tiskárnu i počítač vypněte. 2 Jeden konec kabelu rozhraní připojte k paralelnímu portu počítače. 3 Druhý konec kabelu rozhraní připojte ke konektoru paralelního rozhraní na zadní straně tiskárny. Kabel rozhraní zajistěte oběma sponami. 4 Tiskárnu zapněte, a jakmile je tiskárna připravena, zapněte také počítač.? Rozpozná operační systém Windows nové zařízení? Jestliže používáte systém Windows XP/Me/2000/98, měla by se automaticky spustit instalace ovladače tiskárny. Řiďte se pokyny na obrazovce. Podrobnější informace viz kapitola 3. Jestliže používáte systém Windows XP/Me/2000/98 a instalace ovladače tiskárny se automaticky nespustí, ponechejte tiskárnu zapnutou, odpojte oba konce kabelu rozhraní a znovu je připojte. Pokud ani tento postup nefunguje, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Jestliže používáte systém Windows 95/NT 4.0, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Technické specifikace kabelu jsou uvedeny v kapitole 10. Poznámka tiskárny.použitím nesprávného typu kabelu může dojít k poškození zásuvky. - Používejte pouze stíněný kabel rozhraní IEEE 1284 typu B. 2-13

24 2 Instalace a nastavení tiskárny Rozhraní USB Poznámka Systémy Windows 95/NT 4.0 nepodporují připojení prostřednictvím rozhraní USB. 1 Tiskárnu i počítač vypněte. 2 Zapněte počítač. 3 Zapněte tiskárnu. 4 Jakmile je systém Windows i tiskárna připravena, zapojte jeden konec kabelu rozhraní do portu USB počítače. 5 Druhý konec kabelu rozhraní připojte ke konektoru rozhraní USB na zadní straně tiskárny.? Rozpozná operační systém Windows nové zařízení? Instalace ovladače tiskárny by se měla spustit automaticky. Řiďte se pokyny na obrazovce. Podrobnější informace viz kapitola 3. Jestliže se instalace ovladače nespustí automaticky, ponechejte tiskárnu zapnutou, odpojte oba konce kabelu rozhraní a znovu je připojte. Pokud ani tento postup nefunguje, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Technické specifikace kabelu jsou uvedeny v kapitole 10. Poznámka Použitím nesprávného typu kabelu může dojít k poškození zásuvky. - K připojení tiskárny k počítači používejte pouze kabel odpovídající rozhraní USB verze

25 Instalace ovladače tiskárny 3 3 Instalace ovladače tiskárny 3.1 Minimální systémové požadavky Počítač IBM-kompatibilní s procesorem Pentium/Celeron, AMD K6/ Athlon/Duron nebo kompatibilním s taktem 200 MHz (doporučeno 300 MHz); Systém Windows XP/Me/2000/98/95/NT 4.0; 16 MB paměti RAM (Windows 98/95/NT 4.0), 32 MB paměti RAM (Windows Me), 64 MB paměti RAM (Windows 2000) nebo 128 MB paměti RAM (Windows XP); 36 MB volného prostoru na pevném disku (20 MB pro ovladač tiskárny a zobrazení stavu, 16 MB pro zpracování obrazu); Paralelní port IEEE 1284 Type B nebo port USB Revision 1.1; Jednotka CD-ROM. 3.2 Poznámky k instalaci ovladače tiskárny Instalační program je připraven tak, aby mohli ovladač tiskárny snadno nainstalovat i lidé, kteří nejsou v zacházení s počítačem žádní odborníci. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. Všechno, co potřebujete, je uposlechnout pokyny instalačního programu. Před zahájením instalace je třeba znát následující informace: Jaký operační systém počítač používá (například Windows XP)? Jaké je písmeno jednotky CD-ROM (například D)? Jaké volitelné příslušenství je na tiskárně instalováno (například spodní jednotka podavače)? Je tiskárna spojena přímo s počítačem prostřednictvím paralelního kabelu nebo kabelu USB? Obecné informace o ovladači tiskárny Ovladač tiskárny se dodává na disku CD-ROM spolu s tiskárnou. Nemáte jednotku CD-ROM? Můžete si stáhnout ovladač tiskárny z Internetu. Nejnovější verzi ovladače tiskárny najdete na internetové adrese (vyberte možnost Online Help & Drivers ). 3-1

26 3 Instalace ovladače tiskárny Informace k instalaci pomocí funkce Přidat tiskárnu Doporučujeme instalovat ovladač tiskárny pomocí instalačního programu (soubor setup.exe ). Při instalaci ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny si povšimněte následujících bodů: Dialogové okno pro instalaci voleb se nezobrazí. Další možnosti nastavte po dokončení instalace ovladače tiskárny. Program Status Display a pomocný program pro odinstalování tiskárny se neinstalují. Nevytvoří se složka pro uložení dat formulářového překryvu. 3.3 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows XP Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte podle následujících instrukcí ovladač zařízení USB ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows XP, na straně 3-6. Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows XP 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3-2

27 Instalace ovladače tiskárny 3 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 5 Klepněte na tlačítko [Storno] a uzavřete dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 6 Zvolte nabídku [Start] a vyberte možnost Tento počítač. 3-3

28 3 Instalace ovladače tiskárny 7 V seznamu Práce se systémem vyberte možnost Zobrazit systémové informace. 8 V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Hardware a klepněte na tlačítko [Správce zařízení]. 9 V poli Ovladače sběrnice USB poklepejte na možnost Podpora tisku USB. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti podpory tisku USB. 3-4

29 Instalace ovladače tiskárny 3 10 V dialogovém okně Vlastnosti podpory tisku USB vyberte kartu Ovladač a klepněte na tlačítko [Aktualizovat ovladač]. 11 Vyberte možnost Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a poté klepněte na tlačítko [Další]. 3-5

30 3 Instalace ovladače tiskárny 12 Jakmile se zobrazí další dialogové okno, zaškrtněte políčko Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci a poté klepněte na tlačítko [Další]. 13 Klepněte na tlačítko [Z diskety...]. 14 Klepněte na tlačítko [Procházet...]. 15 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. Potom klepněte na tlačítko [Otevřít]. 16 Klepněte na tlačítko [OK] a poté na tlačítko [Další]. 17 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 18 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit]. Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows XP Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 3-6

31 Instalace ovladače tiskárny 3 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? Přejděte do kořenového adresáře disku CD-ROM. Spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows XP Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play. Paralelní připojení 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. USB 1 Zapněte počítač a potom zapněte tiskárnu. 2 Jakmile jsou systém Windows i tiskárna připraveny, připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače a potom klepněte na tlačítko [Další]. Vyberte možnost Instalovat ze seznamu či daného umístění (pro zkušené uživatele) a potom klepněte na tlačítko [Další]. 3-7

32 3 Instalace ovladače tiskárny 4 Vyberte možnost Nevyhledávat, zvolím ovladač k instalaci a poté klepněte na tlačítko [Další]. 5 Ze seznamu Běžné typy hardwaru zvolte možnost Tiskárny a poté klepněte na tlačítko [Další]. 6 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a poté klepněte na tlačítko [Procházet]. 7 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 9 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 10 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 11 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 12 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows XP 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky počítače disk CD- ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3-8

33 Instalace ovladače tiskárny 3 3 Vyvolejte nabídku [Start] a vyberte možnost Ovládací panely. 4 V poli Vyberte kategorii úkolu vyberte možnost Tiskárny a jiný hardware. 3-9

34 3 Instalace ovladače tiskárny 5 V poli Vyberte úkol vyberte možnost [Přidat tiskárnu]. 6 Klepněte na tlačítko [Další]. 7 Vyberte možnost Místní tiskárna připojená k tomuto počítači. Nezaškrtávejte políčko Automaticky detekovat a instalovat tiskárnu Plug and Play. 8 Klepněte na tlačítko [Další]. 9 Vyberte možnost Použít následující port:, specifikujte port, který chcete použít, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB Klepněte na tlačítko [Z diskety] a poté klepněte na tlačítko [Procházet]. 11 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 13 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 14 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 15 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3-10

35 Instalace ovladače tiskárny 3 16 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.4 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows Me Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte ovladač zařízení USB podle následujících instrukcí ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows Me, na straně Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows Me 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se dialogové okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 5 Vyberte možnost Specifikovat umístění ovladače (Upřesnit) a poté klepněte na tlačítko [Další]. 3-11

36 3 Instalace ovladače tiskárny 6 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno)., zaškrtněte políčko Vybrat umístění a potom klepněte na tlačítko [Procházet]. 7 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. 8 Klepněte na tlačítko [OK]. 9 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 10 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit] Tím bude dokončena instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu MINOLTA-QMS PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows Me Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? Projděte disk CD-ROM a spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe.

37 Instalace ovladače tiskárny 3 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows Me Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače, vyberte možnost Specifikovat umístění ovladače (Upřesnit) a poté klepněte na tlačítko [Další] 4 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno)., zaškrtněte políčko Vybrat umístění. Klepněte na tlačítko [Procházet...]. 3-13

38 3 Instalace ovladače tiskárny 5 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 6 Klepněte na tlačítko [OK] a potom dvakrát na tlačítko [Další]. 7 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 8 Zkontrolujte, zda se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 9 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows Me 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Vyberte nabídku [Start], přejděte na položku Nastavení a vyberte možnost Tiskárny]. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a poté na tlačítko [Procházet]. 3-14

39 Instalace ovladače tiskárny 3 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 10 Klepněte na tlačítko [OK]. 11 Klepněte na tlačítko [OK] a poté na tlačítko [Další]. 12 Vyberte vhodný port a potom klepněte na tlačítko Další. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB001: 13 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 14 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 15 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.5 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows 2000 Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte ovladač zařízení USB podle následujících instrukcí ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 2000, na straně

40 3 Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows 2000 Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, může být v závislosti na operačním systému automaticky k dispozici nástroj Podpora tisku USB. Chcete-li aktivovat veškeré funkce tiskárny PagePro 1200W, je třeba instalovat ovladač zařízení USB tiskárny PagePro 1200W. Nainstalujte ovladač zařízení USB tiskárny PagePro 1200W následujícím postupem. 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 5 Klepněte na tlačítko [Storno] a zavřete dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 6 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na pracovní ploše a v místní nabídce vyberte možnost Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti systému. 7 V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Hardware a klepněte na tlačítko [Správce zařízení]. 3-16

41 Instalace ovladače tiskárny 3 8 V poli Ovladače sběrnice USB poklepejte na možnost Podpora tisku USB. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti podpory tisku USB. 9 V dialogovém okně Vlastnosti podpory tisku USB vyberte kartu Ovladač a klepněte na tlačítko [Aktualizovat ovladač]. 10 Klepnutím na tlačítko [Další] zobrazíte další dialogové okno. 3-17

42 3 Instalace ovladače tiskárny 11 Vyberte možnost Vyhledat nejvhodnější ovladač pro mé zařízení (doporučeno) a poté klepněte na tlačítko [Další]. 12 Jakmile se zobrazí další dialogové okno, zaškrtněte políčko Vybrat umístění a poté klepněte na tlačítko [Další]. 13 Klepněte na tlačítko [Procházet...]. 14 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. 15 Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 16 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 17 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 18 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit]. Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 2000 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 3-18

43 Instalace ovladače tiskárny 3 1 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? Přejděte do kořenového adresáře disku CD-ROM. Spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows 2000 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play. Paralelní připojení 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. USB 1 Zapněte počítač a potom zapněte tiskárnu. 2 Jakmile jsou systém Windows i tiskárna připraveny, připojte tiskárnu k počítači kabelem USB (viz kapitola 2). Zobrazí se dialogové okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače PC a potom klepněte na tlačítko [Další]. 3-19

44 3 Instalace ovladače tiskárny 4 Vyberte možnost Zobrazit seznam všech ovladačů v místě, abych si mohl vybrat určitý ovladač a potom klepněte na tlačítko [Další]. 5 Zvolte možnost Tiskárny a potom klepněte na tlačítko [Další]. 6 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom klepněte na tlačítko [Procházet]. 7 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 9 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 10 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 11 Zkontrolujte, zda je dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 12 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Vyberte nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a vyberte možnost Tiskárny. 3-20

45 Instalace ovladače tiskárny 3 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. Nezaškrtávejte políčko Automaticky detekovat a instalovat tiskárnu Plug and Play. 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 8 Vyberte možnost Použít následující port:, specifikujte port, který chcete použít, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom na tlačítko [Procházet]. 10 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 12 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 13 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 14 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 15 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3-21

46 3 Instalace ovladače tiskárny 3.6 Instalace ovladače zařízení USB a ovladače tiskárny v systému Windows 98 Jestliže bude tiskárna připojena k počítači prostřednictvím kabelu USB, nainstalujte ovladač zařízení USB podle následujících instrukcí ještě před instalací ovladače tiskárny. Pokud jste připojili tiskárnu k počítači pomocí paralelního kabelu, přejděte k oddílu Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 98, na straně Instalace ovladače zařízení USB v systému Windows 98 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Jsou-li připraveny systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky CD- ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2). Zobrazí se okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 5 Klepnutím na tlačítko [Další] zobrazte následující dialogové okno. 6 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno). a potom klepněte na tlačítko [Další]. 7 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, zaškrtněte políčko Vybrat umístění a potom klepněte na tlačítko [Procházet ]. 3-22

47 Instalace ovladače tiskárny 3 8 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win98USB. 9 Klepněte na tlačítko [OK]. 10 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 11 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Dokončit]. 12 Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1200W. Nyní přejděte k následujícímu oddílu a nainstalujte ovladač tiskárny. Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 98 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? V programu Průzkumník vyhledejte kořenový adresář disku CD- ROM. Potom spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. 3-23

48 3 Instalace ovladače tiskárny Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows 98 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce přidáním nového hardwaru. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače a potom klepněte na tlačítko [Další]. 4 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno). a potom klepněte na tlačítko [Další]. 5 Zaškrtněte políčko Vybrat umístění: a potom klepněte na tlačítko [Procházet...]. 3-24

49 Instalace ovladače tiskárny 3 6 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 7 Klepněte na tlačítko [OK] a potom dvakrát na tlačítko [Další]. 8 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 9 Zkontrolujte, zda se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. Chcete-li zobrazit dialogové okno Tiskárny, klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz [Nastavení] a potom vyberte možnost [Tiskárny]. 10 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows 98 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a potom vyberte možnost Tiskárny. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 3-25

50 3 Instalace ovladače tiskárny 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom na tlačítko [Procházet]. 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 10 Klepněte na tlačítko [OK]. 11 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 12 Vyberte vhodný port a potom klepněte na tlačítko [OK]. Používáte-li paralelní připojení, vyberte možnost LPTx: ((x=1, 2 atd.). Používáte-li připojení USB, vyberte možnost USB Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 14 V dialogovém okně Tiskárny se zobrazí ikona tiskárny MINOLTA- QMS PagePro 1200W Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.7 Instalace ovladače tiskárny v systému Windows 95 Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows 95 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače.

51 Instalace ovladače tiskárny 3 Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? V programu Průzkumník vyhledejte kořenový adresář disku CD- ROM. Potom spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play v systému Windows 95 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. Systém Windows 95 nepodporuje připojení prostřednictvím rozhraní USB. 1 Po připojení tiskárny k počítači pomocí paralelního kabelu tiskárnu zapněte. 2 Zapněte počítač. Po spuštění systému Windows se zobrazí dialogové okno Průvodce aktualizací ovladače tiskárny. 3 Vložte disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně, do jednotky CD- ROM počítače a potom klepněte na tlačítko [Další]. 3-27

52 3 Instalace ovladače tiskárny 4 Klepněte na tlačítko [Jiné umístění] a potom klepněte na tlačítko [Procházet]. 5 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 6 Klepněte na tlačítko [OK]. 7 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 8 Zkontrolujte, zda se dialogovém okně Tiskárny zobrazila ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 9 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows 95 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky CD-ROM počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a potom vyberte možnost Tiskárny. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Místní tiskárna. 3-28

53 Instalace ovladače tiskárny 3 7 Klepněte na tlačítko [Další]. 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety] a potom na tlačítko [Procházet]. 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář Win9x. 10 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 11 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 12 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 13 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3.8 Instalace ovladače tiskárny v systému Windows NT 4.0 Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu v systému Windows NT 4.0 Disk CD-ROM dodávaný s tiskárnou se po vložení do jednotky CD-ROM počítače automaticky spustí. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. 1 Po spuštění systému Windows vložte disk CD-ROM do jednotky CD- ROM počítače. Automaticky se spustí instalační program.? Co když se instalační program automaticky nespustí? V programu Průzkumník vyhledejte kořenový adresář disku CD- ROM. Potom spusùte instalační program poklepáním na soubor setup.exe. 2 Řiďte se pokyny na instalačního programu. Po úspěšné instalaci ovladače tiskárny se v dialogovém okně Tiskárny zobrazí ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3-29

54 3 Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny pomocí Průvodce přidáním tiskárny v systému Windows NT 4.0 Ke snadné instalaci ovladače tiskárny doporučujeme používat instalační program (viz předchozí oddíl). Existují však i jiné způsoby instalace ovladače tiskárny bez použití instalačního programu. V tomto oddílu je popsána instalace pomocí funkce Plug-and-Play s paralelním připojením. Systém Windows NT 4.0 nepodporuje připojení prostřednictvím rozhraní USB. 1 Zapněte počítač. 2 Po spuštění systému Windows vložte do jednotky počítače disk CD- ROM, který byl přiložen k tiskárně. 3 Klepněte na nabídku [Start], přejděte na příkaz Nastavení a potom vyberte možnost Tiskárny. 4 Poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu. 5 Klepněte na ikonu Tento počítač. 6 Klepněte na tlačítko [Další]. 7 Vyberte vhodný port a potom klepněte na tlačítko [Další]. 8 Klepněte na tlačítko [Z diskety ] a potom na tlačítko [Procházet ]. 9 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář WinNT4. 10 Klepněte na tlačítko [Otevřít]. 11 Klepněte na tlačítko [OK] a potom na tlačítko [Další]. 3-30

55 Instalace ovladače tiskárny 3 12 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 13 Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tiskárny zobrazena ikona tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 14 Vyjměte disk CD-ROM z jednotky CD-ROM počítače. Tím je instalace ovladače tiskárny dokončena. 3-31

56 3 Instalace ovladače tiskárny 3.9 Odinstalování ovladače tiskárny a ovladače zařízení USB Tato část popisuje způsob případného odinstalování ovladače tiskárny PagePro 1200W. Poznámka Použije-li se k odstranění ovladače tiskárny program pro odinstalování, odstraní se také ovladač zařízení USB. Poznámka Jestliže jste použili k instalaci ovladače tiskárny funkci Přidat tiskárnu, neexistuje nástroj k odinstalování tiskárny. Chcete-li tiskárnu odstranit, vyberte ji a odstraňte ve složce Tiskárny. Poznámka Obrázky obsahu obrazovek, jež jsou uvedeny v této části, ukazují příklady odinstalování v systému Windows 98; obsah vaší obrazovky se může mírně lišit. Odinstalování ovladače tiskárny v systému Windows XP 1 Vyvolejte nabídku [Start] a potom vyberte možnost Ovládací panely. 3-32

57 Instalace ovladače tiskárny 3 2 V poli Vyberte kategorii úkolu zvolte možnost Přidat nebo odebrat programy ; otevře se dialogové okno Přidat nebo odebrat programy. 3 Vyberte položku Tiskárna MINOLTA-QMS PagePro 1200W a potom odinstalujte ovladač tiskárny klepnutím na tlačítko [Změnit/odebrat]. 3-33

58 3 Instalace ovladače tiskárny 4 V dialogovém okně Odinstalovat vyberte položku Tiskárna MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 5 Klepněte na tlačítko [Odinstalovat] a pokračujte v odinstalování tiskárny, nebo klepněte na tlačítko [Storno] a proces odinstalování přerušte. 6 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, klepněte na tlačítko [Ano] a restartujte počítač. Poznámka Po odinstalování tiskárny se doporučuje restartovat počítač. Odinstalování ovladače tiskárny v systému Windows Me/2000/98/95/ NT4.0 1 Klepněte na tlačítko [Start], přejděte na příkaz [Nastavení] a potom klepněte na položku [Ovládací panely]. 3-34

59 Instalace ovladače tiskárny 3 2 V dialogovém okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. Otevře se okno Přidat nebo odebrat programy - vlastnosti. 3-35

60 3 Instalace ovladače tiskárny 3 V systémech Windows Me/98/95/NT 4.0 vyberte položku MINOLTA- QMS PagePro 1200W a potom klepněte na tlačítko [Přidat či odebrat] a odinstalujte ovladač tiskárny. V systému Windows 2000 vyberte položku MINOLTA-QMS PagePro 1200W a potom klepněte na tlačítko [Změnit či odebrat] a odinstalujte ovladač tiskárny. 3-36

61 Instalace ovladače tiskárny 3 4 V dialogovém okně Odinstalovat vyberte položku MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 5 Klepněte na tlačítko [Odinstalovat] a pokračujte v odinstalování tiskárny, nebo klepněte na tlačítko [Storno] a proces odinstalování přerušte. 6 Po odstranění ovladače tiskárny PagePro 1200W klepněte na tlačítko [OK]. 7 Klepnutím na tlačítko [Ano] zavřete okno. Poznámka Po odinstalování tiskárny doporučujeme restartovat počítač. 3-37

62 3 Instalace ovladače tiskárny 3-38

63 Práce s ovladačem tiskárny 4 4 Práce s ovladačem tiskárny 4.1 Zobrazení nastavení ovladače tiskárny Zobrazení nastavení v systému Windows XP 1 V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely. 2 V poli Vyberte kategorii úkolu vyberte položku Tiskárny a jiný hardware. 3 V poli Vyberte úkol vyberte možnost Zobrazit nainstalované tiskárny a faxové tiskárny. 4 V dialogovém okně Tiskárny a faxy vyberte ikonu tiskárny MINOLTA- QMS PagePro 1200W. 5 Chcete-li zobrazit nastavení ovladače tiskárny, vyberte z nabídky Soubor příkaz Předvolby tisku... Zobrazí se následující dialogové okno. Zobrazení nastavení v systému Windows Me/98/95) 1 V nabídce Start vyberte příkaz Nastavení a potom položku Tiskárny; zobrazí se adresář Tiskárny. 4-1

64 4 Práce s ovladačem tiskárny 2 Vyberte ikonu tiskárny MINOLTA-QMS PagePro 1200W. 3 Zobrazte nastavení ovladače tiskárny: Windows Me/98/95- z nabídky Soubor vyberte příkaz Vlastnosti a klepněte na --> kartu 32-bit Driver Setup. Operační systém používá rovněž karty! Karty Obecné a Podrobnosti stanoví operační systém, a proto v této příručce nejsou popsány. 4-2

65 Práce s ovladačem tiskárny 4 Windows V nabídce Soubor vyberte příkaz Předvolby tiskárny. Zobrazí se následující okno. Windows NT 4.0 V nabídce File (Soubor) vyberte Document Defaults (Výchozí nastavení dokumentu). Zobrazí se okno podobné výše uvedenému oknu v systému Windows

Uživatelská příručka 1800690-011B

Uživatelská příručka 1800690-011B PagePro 1250E Uživatelská příručka 1800690-011B Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky.

Česky. Informace o bezpečnosti. UPOZORNĚNÍ: Neinstalujte tento produkt ani neprovádějte žádná zapojení kabelů (napájení atd.) za bouřky. Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 17. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradně

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít

Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Ovladače USB Příručka, jak rychle začít Verze pro PC České vydání TP-1522-CS 2. vydání Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Skener Uživatelská příručka 5. Stručný průvodce 6. Instalační CD-ROM 7. Kalibrační list 8. Informační nálepka 9. Posuvný

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači dva sériové

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka

U3000/U3100 Mini. (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka U3000/U3100 Mini (Pro počítač Eee PC s operačním systémem Linux) Stručná příručka E3656 První vydání Leden 2008 Copyright. 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

HP DeskJet 2130 All-in-One series

HP DeskJet 2130 All-in-One series HP DeskJet 2130 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP DeskJet 2130 series... 1 2 Začínáme... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Stavové kontrolky... 6 Vkládání médií... 10 Vložení předlohy

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace

Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP. Obsah. A. Instalace Instalace USB ovladačů pro datalogger pod MS Windows 2000/XP Tento dokument popisuje instalaci/odinstalaci USB ovladačů pod MS Windows 2000/XP pro komunikaci s dataloggery přes USB rozhraní. Pro správnou

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

Jak obnovit ztraceny dokumentu

Jak obnovit ztraceny dokumentu ID článku: 316951 - Poslední aktualizace: dubna 2007 - Revize: 1 Jak obnovit ztraceny dokumentu Zobrazení původního anglického článku a jeho překladu vedle sebe. UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK BYL STROJOVĚ PŘELOŽENMicrosoft

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

DWL-G122 bezdrátový USB adaptér. Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce. Tento výrobek pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE DWL-G122 AirPlus G TM Vysokorychlostní 802.11g USB bezdrátový adaptér Než začnete Musíte mít

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci

AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci AG-320 Bezdrátová PCI karta kompatibilní s normou 802.11 a/g Příručka pro rychlou instalaci Verze 1.00 1. vydání 8/2006 Přehled AG-320 je bezdrátová síťová karta určená pro stolní počítače. Informace o

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM

Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Podpora sady Nero 7 pro Windows Vista TM Nero AG Informace o autorských právech a ochranných známkách Tato stručná příručka i celý její obsah jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem společnosti

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP Deskjet 2510 Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Stavové kontrolky...6 Obsah 3 Tisk Tisk dokumentů...9 Tisk fotografií...10

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více