... label of quality...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "... label of quality..."

Transkript

1

2 ... label of quality mezinárodní veletrh obalového, papírenského a tiskafiského prûmyslu - materiály, stroje a technologie , Brno V stavi tû Doprovodn program veletrhu EmbaxPrint 2003: PAPÍR-TISK-OBALY 2003 mezinárodní konference ZLAT EmbaxPrint vyhlá ení soutûïe o nejlep í exponát PRINT & PACKAGING 2003 marketingová optimalizace obalû CENTRAL + EASTERN EUROPEAN CONFERENCE ON PACKAGING Mezinárodní konference o balení ve stfiedoevropském regionu Otevírací doba: hod hod. Vstupné: ,- Kã ,- Kã Odborná garance: Veletrhy Brno, a.s. V stavi tû 1 CZ Brno Tel.: Fax:

3 RP 2/2003 Úvodník Vážení čtenáři, když jsem byl požádán, abych napsal úvodník k Reklamní produkci, zvažoval jsem, o jaké téma by se mělo jednat. Již deset let se aktivně zabývám tiskem a reklamou. Nejprve jsem pracoval jako volný grafik, potom v reklamní agentuře, DTP studiu a v posledních letech v tiskárně. Na všech těchto místech hrála zásadní roli komunikace. A právě na komunikaci bych se rád v tomto krátkém zamyšlení zaměřil. Nemíním se jí zabývat obecně, ale je to spíše úvaha o tom, jakou roli hraje v současné komunikaci s tiskárnou Internet. Zvažte, k čemu všemu využíváte Internet právě vy. Jistě již dávno používáte např. při komunikaci s kolegy v agentuře nebo přímo s klienty. A jaké jsou vaše zkušenosti s tiskárnami? Nestalo se vám snad už mnohokrát, že bylo rychlejší získat požadovanou kalkulaci na základě faxového dotazu nebo raději přímo telefonátu? Jaké procento vašich dodavatelů tiskových služeb používá zcela rutinně nebo jiné internetové on-line spojení? Kolik z nich vám umožní udělat si kalkulaci skutečně on-line na webu? Přitom možnosti využití Internetu v tiskové produkci jsou velice široké. Od on-line spojení s tiskárnou přes ICQ, MS Messenger a až po různé on-line informační systémy, které vám umožní nejen kalkulaci v reálném čase, ale můžete si vaši zakázku přímo objednat a sledovat průběh jednotlivých operací během výrobního procesu. S daty už také není nutné běžet do studia a poté s filmy do tiskárny. V dnešní době, kdy většina tiskáren integruje osvit do svých provozů nebo přechází na CtP technologie, je nejschůdnější cestou odeslat data na ftp server přímo do tiskárny. A co vám to vlastně může přinést? Nepochybně úsporu přímých nákladů na telefony, dopravu apod., ale hlavně čas, který dokážete využít jistě prospěšnějším způsobem než cestou s filmy do tiskárny. Přínos Internetu lidem v polygrafii je velmi výrazný, a tak se až nechce věřit, že bylo pro nezájem čtenářů zrušeno vydání knihy Polygrafický Internet. Faktem je, že vybudovat otevřený informační systém znamená pro tiskárnu nemalé finanční zatížení, protože unifikované řešení na trhu zatím dostupné není. Nechme se tedy překvapit, co nového přinese právě v oblasti polygrafického Internetu nadcházející veletrh EmbaxPrint Přeji vám mnoho úspěchů při každodenní práci v náročném oboru tiskové produkce a nám tiskárnám mnoho a včas platících zákazníků. Vladimír Kovář, manažer projektu TISKNETE.CZ Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o. Společnost je zapsána u městského soudu Praha, oddíl C, vložka Tiskovina je registrována Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E Manažer projektu: Pavel Svítek; vedoucí vydání: Patrik Thoma; adresa: Hollarovo nám. 11, Praha 3; Tel.: , , Fax: ; cena výtisku 35 Kč/45 Sk Sazba: Bohunka Třešňáková, tisk a knihařské zpracování: UV lak obálky: Unilak CZ s. r. o. Obálka vytištěna na papíru LUXOSATIN 250 g/m 2, kat. č.: , Blok vytištěn na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí 1

4 Podklady RP 2/2003 Tiskárna Flora s novými stroji Mezi tiskárny katastrofálně zasažené loňskými srpnovými povodněmi patří i karlínská tiskárna Flora, která se do těchto prostor nastěhovala až počátkem roku 2002 z pražských Vinohrad. O tom, že se tiskárna z prvního šoku rychle vzpamatovala, svědčí nejenom její přestěhování do Hostivaře, ale především velké investice do nových strojů. V listopadu loňského roku byl v tiskárně Flora nejprve nainstalován čtyřbarvový tiskový stroj Heidelberg Speedmaster SM 52-4 pracující ve formátu B3. Tento velmi automatizovaný stroj byl pak nově doplněn strojem pracujícím v maximálním tiskovém formátu B1, kterým je pětibarvový Heidelberg Speedmaster CD Kromě standardního upínacího systému Autoplate je stroj vybaven kompletním automatickým mytím, temperováním barevníků apod. Tento stroj je doplněn vylepšeným řídícím systémem CP2000. Společnost Magic Seven v novém Expanze společnosti s sebou nese celou řadu změn, mezi něž často patří stěhování do větších prostor. Před podobným rozhodnutím stála i pražská společnost Magic Seven, které její stávající prostory na Pankráci již byly zkrátka těsné. A proto se představitelé firmy rozhodli, že se k desátému výročí založení společnosti přestěhují do zcela zrekonstruovaných prostor v Dělnické ulici v Praze 7. Nové reprezentativní sídlo má nyní téměř 900 m 2. Spolu s mateřskou společností absolvovala stěhování také fullservisová interaktivní agentura imagic. DiALTA - tiskové stroje od Minolty O digitální tiskové stroje je v posledních letech stále větší zájem, proto se na tento vývoj snaží reagovat i samotní výrobci těchto zařízení. Jednou z takových firem je i společnost Minolta, která v nedávné době představila dva nové modely spadající do této kategorie Di- ALTA Di551 a DiALTA Di200. Editace rastrových obrázků Rastrové obrázky, obvykle v podobě fotografií, jsou jednoznačně nejčastěji používaným typem obrazových podkladů. Rastrový charakter jim přináší jak množství výhod, tak i některá omezení. Obojí je třeba při práci respektovat, v lepším případě využít. Již víme, že rastrové obrázky jsou složeny z jednotlivých obrazových bodů. Tím jsou dány všechny jejich hlavní vlastnosti, což platí i pro možnosti úprav a chování obrázků při úpravách. Obrazové body jsou na sobě navzájem nezávislé, každý z nich je dán svou polohou v obrázku a svou barevnou hodnotou. Důležité je, že sám o sobě nemá obrazový bod žádný rozměr. Můžeme vlastně říci, že je sám jednotkou, protože v digitální podobě často udáváme rozměry rastrových obrázků právě v obrazových bodech (názorným příkladem jsou snímky z digitálních fotoaparátů). Teprve ve chvíli, kdy je soubor zobrazen, třeba tiskem, získávají obrazové body, a s nimi i obrázek sám, fyzický rozměr. Je jasné, že má-li být zobrazení kvalitní (ostré, s detaily apod.), musejí být tiskové body velmi malé, při pozorování zblízka nejlépe okem obtížně postřehnutelné. Mluvíme v této souvislosti o rozlišení, a závislost je jasná: čím menší body, tím je menší i výsledný obrázek, Ve zvětšení (zde zvětšeno na pětinásobek) dobře vyniká rastrový charakter obrázku body na dané ploše více nahuštěny, a tím roste rozlišení. Naopak platí, že čím větší obrázek tiskneme (zobrazíme na monitoru apod.), tím rozměrnějšími se stávají i tiskové body. Klesá rozlišení Svět rastrových editorů je velmi pestrý, aplikací na profesionální úrovni je ovšem jen několik. a obrázek hrubne; pozorovat jej lze jen ze stále větší vzdálenosti. Výše popsaný charakter rastrových souborů je dobré pochopit a zažít, protože z velké části určuje, přímo nebo nepřímo, chování souborů při editaci. Prvním jednoduchým důsledkem je, že obrázky nelze snadno a v libovolné míře zvětšovat. Možná ale není tak očividné, že podobně to může platit i opačně, protože přepočtem při zmenšení (jde o skutečné zmenšení) dochází k trvalému odstranění některých obrazových bodů z obrázku. Při extrémním zmenšení nebývá výsledek dobrým obrazem originálu. V praxi se s tímto jevem setkáváme například při tvorbě malých ikon kvalitní obrázky je třeba kreslit již jako originály v malé velikosti. Pro editaci rastrových obrázků používáme bitmapové grafické editory (bitmapové je sice všeobecně zavedený, ale nepříliš správný pojem, zde vyjadřující alternativu k vektorovému editoru). Mezi nejčastěji užívané a nejlepší aplikace řadíme Adobe Photoshop, Corel Photo- -Paint nebo Corel Painter, k dispozici jsou ale i desítky dalších, třeba i jednodušších aplikací například tuzemský, zdarma šířený program 602Photo. Některé z těchto aplikací jsou výkonnější, jiné jednodušší, některé jsou 2 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

5 RP 2/2003 Podklady profesionální práci, od kterých naopak požadujeme smysluplné parametry, nejlépe s možností numerického nastavení (pro opakovatelnost výsledků), vybavené možností náhledu, který v reálném čase zobrazuje předpokládaný výsledek chystaného zásahu. Všechny univerzální editory umožňují import rastrových souborů bez ohledu na způsob jejich pořízení, jedinou podmínkou je, aby soubor byl dříve uložen v některém z podporovaných formátů. K dispozici je řada formátů, spolehlivě kompatibilních se všemi hlavními platformami, to znamená s Windows, Mac i Unixem. Kromě toho existuje nepřeberné množství moderních i historických formátů, které jednotlivé aplikace mohou, ale nemusejí otvírat a ukládat (často jde i o formáty, využívané staršími grafickými stanicemi, nebo i původní generací 8-bitových počítačů). Existují aplikace, které pracují s extrémně širokým spektrem grafických formátů, ty využijeme v případě, kdy jsme postaveni před nutnost otevřít některý z exotických formátů (u počítačů Apple jde například o známý Graphic- Converter, na Windows pak ACDSee). Editory rastrových obrázků jsou ideálním nástrojem pro barevné úpravy fotografií koncipovány skutečně jako editory, další jsou více zaměřeny na tvůrčí činnost. Často se v poslední době setkáváme i s editory, které jsou součástí programových balíků, přikládaných ke skenerům a digitálním fotoaparátům. Bohužel, vidíme zde známý trend aplikací, určených pro masovou spotřebu. Častější jsou zde automatizované, spotřebitelsky pojaté funkce typu odstranění červených očí, případně funkce pro automatizované globální úpravy, slibující nedefinované vylepšení obrazů. I z krátkého popisu je jasné, že obecně to nejsou nástroje pro Rastrové grafické editory nabízejí desítky funkcí a filtrů pro technické i výtvarné úpravy fotografií. Spektrum nástrojů rastrových grafických editorů je přizpůsobeno nejčastěji plněným úlohám. Mezi ty obecně nejdůležitější řadíme: barevné korekce, a to jak místní a selektivní (omezené na některé barvy), tak globální (zaměřené na barevné posuny); gradační úpravy, zaměřené na reprodukci zejména velmi tmavých a světlých oblastí; někdy se mohou gradační úpravy svým významem pro vzhled obrázku překrývat s dopadem barevných úprav; barevné převody, zaměřené na multiplatformní publikování a publikování, nezávislé na médiu, kdy z téhož originálu připravujeme barevně přizpůsobené kopie pro tisky a elektronická média; úpravy, související s ostrostí obrázku, případně se strukturou obrazu (ve smyslu zrnitosti apod.), zahrnující různé metody pro doostření obrázku či jeho částí a nebo naopak pro místní nebo globální rozostření; retuše a montáže, spočívající v prvé řadě v cíleném odstranění nežádoucích nebo naopak v dokreslení chybějících detailů, často též v montáži několika existujících obrazů do společné kompozice; vkládání a formátování textu: funkce, která nebyla ještě nedávno v rastrových editorech příliš podrobně propracována, si svým pojetím v nových verzích aplikací příliš nezadá s možnostmi, které nabízejí layout aplikace; práce s vektorovými daty. Paradox je jen zdánlivý, vektorová data jsou nejen často importována (například při vkládání loga do grafiky), vyspělé aplikace obsahují i nástroje pro vektorové kreslení, velmi užitečné při kreslení geometrických objektů i při definicích oblastí pro ořezové cesty. V následujících číslech se budeme všem důležitým úlohám věnovat samostatně. Popíšeme práci v hlavních aplikacích a ukážeme konkrétní postupy pro rychlou a účinnou práci v rastrových editorech. Kamil Třešňák

6 Pre-press RP 2/2003 Práce Obě zařízení pracují technologií laserového tisku až do maximálního rozlišení 600 x 600 dpi, přičemž maximální tiskový formát je u prvního zařízení A3+, u druhého pak A3. Lze na nich zpracovávat materiály o plošné hmotnosti až 200 g/m 2, přičemž zpracovávat se dají i materiály s vyšší plošnou hmotností ze všech zásobníků. Minolta DiALTA Di551, která tiskne rychlostí 55 stran za minutu, je vybavena dvěma zásobníky na 500 listů a jedním velkokapacitním zásobníkem, schopným pojmout až listů. Kromě toho lze využít také manuálního podavače na 100 listů. Di- ALTA Di200 pracuje rychlostí 20 stran za minutu. DiALTu Di551 je možné doplnit o celou řadu příslušenství, mezi nimiž nechybí například velkokapacitní kazety na listů A4 nebo listů A3+, a dále pak finišer na listů umožňující třídění, skupinování, vícepoziční sešívání až 50 listů a skládání. Multifunkční Canon Společnost Canon asi není zapotřebí příliš představovat. Na českém trhu je známa celou řadou produktů, mezi nimiž nechybí ani multifunkční zařízení. Právě v této oblasti Canon představil své tři nové modely, které jsou označené jako ir1210, ir1230 a ir1270f. Všechna tři zařízení mají celou řadu shodných parametrů, mezi nimiž je například velmi rychlé vytištění první strany, stejně jako maximální tisková rychlost 12 stran za minutu nebo maximální tiskové rozlišení x 600 dpi. Nové modely jsou shodně vybaveny zásobníkem na 250 listů papíru a ručním podavačem na 100 listů. ir1230 je navíc doplněný o automatický podavač dokumentů (ADF), do něhož může uživatel uložit až 30 originálních dokumentů. Do nejvyššího modelu ir1270f je kromě digitální kopírky, tiskárny a ADF zabudován také fax 33,6 kbps Super G3, který dokáže odeslat stránku A4 za 3 sekundy. Canon EOS 10D a ti druzí Společnost Canon patří mezi největší současné producenty digitální techniky. Dokladem toho je i uvedení celé řady digitálních fotoaparátů tohoto výrobce. Asi nejvýznamnější novinkou v této ob- v layout aplikacích Aplikace pro návrh stránek, často zjednodušeně nazývané layout aplikace, jsou jedním ze základních nástrojů při přípravě tištěných dokumentů, bez ohledu na to, zda bude výsledkem malý černobílý inzerát nebo rozsáhlá ilustrovaná kniha. Aplikace pro přípravu stránky byly jednou z hlavních příčin, proč mohla před zhruba dvaceti lety vypuknout revoluce, zvaná DTP. Tehdy aplikace jako PageMaker nebo Ventura poprvé přinesly možnost na relativně jednoduchém a dostupném počítači skládat dohromady text, obrázky a další grafické prvky. Od té doby se mnohé změnilo, základní koncepce vytváření tiskové stránky ale zůstává. Přes všechny finesy a pokročilé funkce i současné nejpoužívanější Základním úkolem layout aplikací je kombinace textu a obrázků na vytvářených stránkách. aplikace stále skládají tištěné stránky z obrazových a textových rámečků, a doplňují je případně o vlastní grafické prvky. Pokrok se odehrává zejména v možnostech práce s vloženými objekty, v rozšiřování spektra pracovních formátů a ve zdokonalování výstupních souborů, které přesněji a bez chyb zachycují design stránky a její prvky. Stavební prvky stránek Prakticky všechny dnes dostupné layout aplikace užívají při tvorbě stránek několik málo druhů stavebních prvků. Základem pro import obrázků a textů do stránky jsou příslušné rámečky. Rámečky se obecně skládají z pozadí, importovaného obsahu a volitelně i okraje. Pozadí rámečku může být buď prázdné, pak je rámeček průhledný vůči prvkům, položeným pod rámečkem, nebo může být plocha rámečku vyplněna definovanou barvou či barevným přechodem. Lépe lze různá pozadí využít v případě textových rámečků, obrazové rámečky s sebou nesou jistá omezení. Okraj rámečku může mít dále definovánu i sílu, nejčastěji v bodech, a barvu. Obvykle lze definovat, jak bude okraj rámečku situován, zda směrem dovnitř rámečku, vně, nebo zda bude podél hranice rámečku vystředěn. Jednotlivé rámečky lze přes sebe překládat. Nejde ovšem o práci ve vrstvách, proto se rámečky vzájemně ovlivňují. Důležitá je zejména situace, kdy nad textový rámeček pokládáme další rámeček, ať už textový nebo obrázkový. Pak ve spodním rámečku přichází ke slovu obtékání, metoda, kdy je okraj odstavce s textem tvarován podle jiného útvaru, nejčastěji okraje obrázku. Způsoby obtékání lze v aplikacích poměrně podrobně nastavit, konkrétní rozsah možností se samozřejmě v jednotlivých případech podstatně liší. Pamatujme si, že způsob obtékání je nastavován pro objekt, který je obtékán, nikoliv pro objekt, který obtéká. Kromě rámečků lze v layout aplikacích vkládat na stránky i jednoduché grafické objekty. Nejčastěji jde o různě široké linky, volitelně zakončené šipkami. Podle typu aplikace můžeme dále vkládat i další jednoduché geometrické tvary, jako jsou například čtverce, kruhy apod. Textový rámeček Textový rámeček vymezuje na stránce místo, věnované jednotlivým blokům textu; rámeček může obsahovat několik slov titulku, stejně jako obsáhlý text v několika odstavcích. Do rámečku je možné text přímo vepsat, mnohem častější je ale import již pořízeného textu, buď přes schránku, nebo z textového souboru. Při importu z textového souboru dáváme přednost čistému textu (to znamená 4 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

7 RP 2/2003 Pre-press Předcházející stránka v podobě, jak vzniká v aplikaci pro tvorbu stránek (InDesign) například bez tučných řezů apod.) a jeho pozdější úpravě při návrhu stránky. Uvnitř textových rámečků lze text poměrně dalekosáhle formátovat. Týká se to fontů a jejich řezů, velikosti písma, jeho barvy, i parametrů, jako jsou proklad či řádkování; text může v rámečku vyplnit jeden, ale i více sloupců. Je proto otázkou zvyku a stylu obsluhy, jak konkrétní grafik stránky vyrobí. Například je možné vytvořit nadpis článku uvnitř téhož rámečku, který obsahuje i zbývající text, jen změnou fontu a velikosti písma. Stejně dobrým postupem může být i vyčlenění samostatného rámečku jen pro titulek. Nelze předem říci, který postup je v kterém případě lepší, často je některé řešení pružnější, zatímco jiné rychlejší záleží proto na konkrétní situaci. Jednou z možností, jak vytvořit složitější design stránky, je využití více samostatných textových rámečků. Ty lze mezi sebou v případě potřeby propojit tak, aby jimi vložený text volně protékal. Takto propojit lze i textové rámečky, nacházející se na různých stranách vytvářeného materiálu. Jednotlivé aplikace disponují rozsáhlým souborem funkcí pro modifikace vzhledu sazby textu. To se týká zejména různých metod zarovnávání textu v rámečcích (na střed, do bloku apod.), a s tím souvisejících parametrů textu program musí řídit mezery mezi slovy i písmeny, rozdělování slov, v lepším případě sám hlídá hlavní typografické chyby, jako jsou třeba řádky, zakončené jedním písmenem. Způsob, jakým program bude chování textu řídit, definujeme v předvolbách, nejčastěji v podobě stylů, jež lze snadno aplikovat na různé bloky textu. Část práce na vzhledné sazbě tak odvedeme při přípravě stylů, v řadě případů je ale třeba i do takto řízené sazby zasahovat, protože automatické algoritmy nemusejí všechny situace vyřešit tak, aby text byl vysazen nejen bez chyb, ale i na pohled příjemným způsobem. Obrázkový rámeček Obrázky jsou vedle textu druhým základním prvkem designu stránek. Podobně jako text, i obrázky jsou do stránek vkládány prostřednictvím obrázkových rámečků. Prvním, co je u obrázků třeba řešit, je vztah jejich velikosti a velikosti rámečku. To se netýká případů, kdy jsou obrázky na potřebnou velikost předem připraveny z grafického editoru. Mnohem častěji ovšem pracujeme s obrázky nepřizpůsobenými, a v tom případě je třeba jejich velikost upravit během sazby. Aplikace pro tento účel obvykle nabízejí více metod vložení obrázku do rámečku. Nejjednodušší je prosté vložení bez přizpůsobení. Pokud je obrázek větší, je z něj v rámečku vidět jen část. Vložený obrázek lze modifikovat, proto i partie, které zůstanou po vložení do malého rámečku skryty, jsou stále součástí obrázku, a výřez lze dále měnit pohybem obrázku uvnitř rámečku. Další možností je velikostní přizpůsobení obrázku. Zde je třeba si dát pozor na situaci, kdy se liší poměry stran obrázku a obrazového rámečku. Programy totiž obvykle nabízejí možnost přizpůsobit obrázek při vložení do rámečku jeho rozměrům i třeba za cenu deformace poměru šířky a výšky obrázku. V drtivé většině případů je ale takové vložení považováno za chybu. Správný postup

8 Pre-press RP 2/2003 lasti je bezesporu Canon EOS 10D. Jde totiž o digitální jednookou zrcadlovku se snímačem disponujícím rozlišením 6,3 megapixelu. Tento model by se měl stát nástupcem fotoaparátu D60. Kromě tohoto přístroje je dalším přírůstkem na poli digitálních fotoaparátů také Digital IXUS 400, který by se měl stát novou vlajkovou lodí společnosti mezi kompaktními fotoaparáty. Jde o přístroj disponující maximálním rozlišením 4 megapixely a trojnásobným zoomem. Dalším novým fotoaparátem je PowerShot S50 kompaktní digitální fotoaparát nabízející maximální rozlišení 5 megapixelů. Nový PowerShot S50 obsahuje také mnoho funkcí populárního modelu S45. Canon dále uvedl i další nové modely řady PowerShot. Zde se jedná o A300 digitální kompaktní fotoaparát pro začátečníky s maximálním rozlišením 3,2 megapixelu a vestavěným 5,1-násobným digitálním zoomem, a dále modely A60 a A70. Ty disponují rozlišením 2 megapixely (A60), resp. 3,2 megapixelu (A70) a měly by v nabídce nahradit modely Canon Power- Shot A30 a A40. Jak dopadl Kalendář roku Na veletrhu Reklama & Polygraf se opětovně konala celá řada doprovodných akcí, z nichž jednou z nejvýznamnějších bylo vyhlášení soutěže Kalendář roku, kterou každoročně pořádá Kolegiem Typografia a společnost M.I.P Group. Soutěž se vyhlašuje v několika základních kategoriích. První místo v kategorii Typografické kalendáře bylo uděleno Útvaru vztahů k veřejnosti za kalendář Metrostav a. s. 2003, který zároveň získal i absolutní vítězství, tedy hlavní cenu soutěže Kalendář roku Na druhém místě se umístila akciová společnost Visage za kalendář Visage 2003 výročí 10 let, a třetí příčku obsadily tiskařské závody Typos s kalendářem Polygrafické nástroje V kategorii Obrazové a kulturní kalendáře nebyla první a druhá cena udělena a třetí místo obsadila olomoucká tiskárna FGP studio s kalendářem Historická Olomouc a ostravská tiskárna Ringier Print s kalendářem 2003 Ringier Print. V kategorii Propagační a firemní kalendáře patřilo společné třetí místo společnosti Kuklik integrovaná komunikace za kalendář Škoda Energo 2003 a firmě Artea Graphics za kalendář ZAPA beton Dialogové okno pro import obrázku z předchozí strany (QuarkXPress 3.x) vložení obrázku spočívá v kombinaci změny rozměru a částečného výřezu tak, aby obsah obrázku nebyl rozměrově deformován. Pokud použijeme obrázky o přizpůsobené velikosti, je třeba si pamatovat, že navzdory její změně počítá řada aplikací stále s původním obrázkem. Uvedeme Celosvětově jsou s převahou nejrozšířenějšími layout editory QuarkXPress a InDesign, ostatní aplikace jsou využívány mnohem méně často. jednoduchý příklad pokud rozměrný obrázek z titulní stránky prospektu vložíme na jiné straně do okénka o rozměru několika málo centimetrů, budou některé aplikace při tisku nebo přípravě výstupního souboru pracovat opět s obrázkem v plné velikosti výsledkem bude nečekaně objemný výstupní tiskový soubor. Stejně tak mnohé aplikace pracují skrytě s celým obrázkem, i když jsme provedli výřez (neboť ten zůstává editovatelný). V obou těchto případech je obecně korektnější, když obrázek takto výrazně upravíme mimo prostředí layout aplikace i když některé si s podobnými operacemi poradí samy. Příkladem aplikace, pro kterou je lepší obrázky upravit, je QuarkXPress, mezi aplikace, jež obsahují funkce na editaci rastrových obrázků, patří zejména InDesign a Calamus. Zvýšené opatrnosti je třeba dbát v případě, že v rámečku zvětšujeme rastrový obrázek. Jak víme, rastrové obrázky musíme tisknout v dostatečném rozlišení, jinak kvalita vytištěného obrázku klesá. Dále víme, že rozlišení klesá, když obrázek bez další úpravy zvětšujeme a to přesně je i případ zvětšování obrázku uvnitř obrazového rámečku. Naštěstí prakticky všechny aplikace nabízejí informační okno, kde lze zjistit, zda a jak se měnila velikost obrázku. Obvykle je změna velikosti udávána v procentech, a 100 % odpovídá skutečné velikosti obrázku. Jen kvalitní obrázky snesou v nouzi určité zvětšení, jehož hodnotu je ale obtížné přesně stanovit obvykle by se měla pohybovat pod hranicí 130 %. Zvětšení 200 a více procent, se kterými se občas setkáváme, jsou zásadní chybou. Připomínáme, že vektorových obrázků se týká přirozeně jen pasáž o deformaci vlivem poměru stran. Častou chybou při práci s obrázkovými rámečky jsou pokusy o průhlednost uvnitř vložených obrázků. Zásadně je třeba vždy postupovat tak, že do obrazového rámečku vkládáme jednolitý obrázek, který vyplní celou vnitřní plochu rámečku, jinak riskujeme chyby v tisku. Pokud je třeba použít obrázek s průhlednými partiemi, je nutné požadované partie z celistvého obrázku vyříznout. Obrázek ovšem zůstává neporušen, jen je do něj vložena informace o hranici, kudy vede linie viditelnosti. Takovou informaci nazýváme ořezovou cestou, a lze ji vložit v grafickém editoru; i některé layout programy tuto funkci, lépe či hůře, implementují. V každém případě jde vždy o ostré hrany mezi viditelnou a neviditelnou oblastí, částečnou průhlednost (třeba stíny na pozadí) je třeba realizovat jiným způsobem. Ostatní úpravy obrázků, mimo zmíněných velikostních modifikací, nejsou v klasických layout aplikacích k dispozici. Všechny barevné úpravy i úpravy obsahu obrázku je pak třeba provádět v příslušných grafických editorech. Opět to neplatí bez výjimky, některé aplikace umožňují i poměrně rozsáhlé úpravy obou typů obrázků (InDesign, Calamus). K podrobnějším úpravám se ovšem musíme postupně propracovat. Kamil Třešňák 6 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

9 RP 2/2003 Pre-press Systémy řízení barev (I. díl) Každý, kdo zvládne základy přípravy tištěných materiálů, setká se dříve nebo později s tím, že barvy, s nimiž pracuje při přípravě dokumentů, se mohou lišit od barev, které se objeví na finálním výsledku. Systémy řízení barev mají udržet v celém procesu stabilní barevnost. s námi budete v klidu Převedeno do praktické řeči to znamená, že od okamžiku pořízení podkladů, třeba na skeneru, přes editaci a retuš obrázků, přípravu a výrobu designu stránky (dokumentu) až po kontrolní náhledy a konečný tisk, nikde nesmí docházet k nepředvídaným a skrytým barevným posunům, a všechna zařízení musejí zobrazovat co nepřesnější vzhled dokumentů. Jak uvidíme, není to úloha úplně jednoduchá, při troše snahy ale není ani nezvládnutelná. Stejně tak i náš následující výklad nebude příliš složitý, přestože se některým podrobnostem nevyhneme. Potřeba pracovat během přípravy tištěných materiálů s co nejvěrnějšími barvami zdaleka není výsadou několika málo posledních let. Co naopak během poměrně krátké doby prošlo rychlým vývojem, jsou způsoby, jak věrných barev dosáhnout. Zatímco ještě před pár lety byly systémy řízení barev poměrně složité a používala je jen vyspělejší pracoviště, současné postupy a nástroje přibližují práci s věrnými barvami prakticky každému. My se nejprve alespoň krátce vrátíme zpět, do doby před nástup dnes používaných ICC profilů. Dozvuky tehdejších postupů se totiž objevují dodnes, a občas komplikují pochopení moderních metod. Sonda umístěná na skle monitoru Trochu zjednodušeně můžeme říci, že základem dříve používaných postupů byla snaha přizpůsobit výsledky všech zařízení předem daným, očekávaným hodnotám. Pro názornost: například to znamená, že bylo známo, jak má na monitoru vypadat konkrétní odstín červené barvy, a cílem kalibrace bylo každý konkrétní monitor seřídit tak, aby tento daný odstín zobrazil přesně podle požadavků. Podobně, i když s některými specifiky, jsme postupovali také při seřizování a provozu skenerů a tiskáren. Je jasné, že to vše nebylo nijak snadné, a v konečném důsledku ani levné zejména proto, že takto kalibrovat bylo možné jen špičková zařízení, která musela být k tomu účelu vybavena složitou elektronikou. Složitý a odborně náročný byl přitom i sám proces kalibrace, což k většímu rozšíření rovněž nepřispělo. Moderní systémy řízení barev pracují s ICC profily. Lze říci, že současný přístup je v mnoha ohledech téměř opačný. Několik posledních let se stále výrazněji prosazují systémy řízení barev, založené na využití ICC profilů. Vycházejí ze základního předpokladu, že žádné dva přístroje nepracují s barvou zcela identicky. Platí to i v případě, že jde o stejný typ stejné značky, používaný za stejných podmínek. Proto namísto toho, abychom se snažili dosáhnout absolutní shody, zařízení přesně změříme, a zjistíme, jak barvy reprodukuje (ať jde o snímání, zobrazení nebo tisk). Barevné vlastnosti přístroje (odchylky od pomyslného ideálního podání) jsou pak zachyceny v souboru, který označujeme jako ICC profil. ICC profil lze vytvořit prakticky pro každé zařízení, jedinou základní podmínkou je, aby bylo po delší dobu schopné pracovat stabilně. Pokud se totiž Vyberte si jeden z našich výrobních závodů, zadejte zakázku a nenechte se rušit. Více než desetiletá zkušenost v oblasti polygrafické výroby a spolupráce s celou řadou významných klientů Vám dává záruku dlouhodobé spokojenosti. S námi budete v klidu. H e i d e l b e r g P a r t n e r w w w. r e p r o p r i n t. c z

10 Pre-press RP 2/ V kategorii Fotografické kalendáře porota udělila dvě první ceny, a to Hořické ofsetové tiskárně za kalendář sestavený z fotografií Radomíra Postla ze souboru Nedohořelo a Moravskoslezskému nakladatelství za kalendář Magická Energie Druhá cena v této kategorii udělena nebyla a o třetí se rozdělila společnost Trilabit s MKM Studiem Karel Beneš za kalendář Vítkovice Steel Olympus představil nové digitální fotoaparáty Nejenže se společnost Olympus prosazuje v klasické fotografii, ale své významné místo má i v oboru fotografie digitální. A právě v této oblasti tato firma v nedávné době představila celou řadu nových produktů z modelové kategorie Camedia. Prvními novinkami jsou kompaktní digitální fotoaparáty Camedia C-750 Ultra Zoom a C-740 Ultra Zoom, které disponují desetinásobným optickým zoomem a čtyř-, resp. trojnásobným zoomem digitálním. Prvně jmenovaný fotoaparát je vybaven snímačem s rozlišením 4 megapixely, druhý pak má snímač s rozlišením 3 megapixely. Kromě těchto digitálních fotoaparátů firma Olympus uvedla dále Camedii C-350ZOOM s rozlišením 3,2 megapixelů nabízející trojnásobný optický a 3,3x digitální zoom. Posledním novým digitálním fotoaparátem je pak Olympus Camedia C-150 kompaktní fotoaparát, určený především začátečníkům. Fotoaparát disponuje rozlišením 2 megapixely a 2,5-násobným digitálním zoomem. Hitachi má nové LCD Společnost Hitachi představila další ze svých modelů LCD panelů. Tentokrát jde o 17 displej s označením CML174SXW. Nový monitor má zobrazovací plochu s úhlopříčkou 17 (388 x 270 mm), jeho doporučené rozlišení je pak x bodů při kmitočtu 75 nebo 60 Hz. CML174SXW má jas 260 cd/m 2 a skvělý kontrastní poměr 400 : 1, zorný úhel 160 stupňů ve vodorovné i svislé rovině a rozteč bodů 0,264 mm. Zajímavým parametrem Spektrofotometr čte testovací obrazce jeho parametry znatelně změní, profil pozbývá platnosti. ICC profily slouží jako prostředek pro přepočítávání barev, nejčastěji mezi jednotlivými periferiemi. Ve zjednodušení, například při skenování, jsou v nasnímaném obrázku uložena surová obrazová data, která před dalším zpracováním přepočteme přes profil skeneru, a získáme tak skutečné barevné odstíny, bez nepřesností, vzniklých vlastnostmi tohoto konkrétního skeneru. Pokud nyní soubor zobrazíme na monitoru s profilem, bude zobrazení barevně velmi blízké skutečnosti, tedy originálu obrázku. ICC profily lze přitom aplikovat postupně, a tak na jednom zařízení simulovat barevné podání jiného. Typicky například na monitoru nebo na stolní náhledové tiskárně simulujeme vzhled dokumentu po vytištění ofsetem samozřejmě v přesnosti, dané kvalitou profilů i samotných použitých zařízení. Moderní aplikace obvykle uživateli přesně poradí, kam který profil definovat, my si použití profilů podrobněji ukážeme v dalších pokračováních. Obecně můžeme říci, že práce i s těmi nejjednoduššími profily přinese viditelný posun k barevné věrnosti. Výhodou moderních postupů navíc je, že způsob a postup měření profilů lze standardizovat. To znamená, že v praxi lze totéž měřící zařízení a stejný software použít k proměření a generování profilů pro v podstatě všechna zařízení téhož druhu pro všechny monitory (pozor na rozdíl LCD a CRT), skenery, ink-jetové tiskárny (pracující na srovnatelném principu) apod. Tak univerzální postupy předchozí metody nemohly nabídnout. ICC profil monitoru Moderní postupy předtiskové přípravy přisuzují monitoru stále důležitější místo. Je to možné díky vyšší kvalitě monitorů obecně, stejně jako díky stále masovějšímu rozšíření nástrojů pro tvorbu jejich profilů. Obecně lze říci, že téměř jakýkoliv klasický CRT monitor alespoň střední třídy lze s dobře vytvořeným profilem použít pro práci s věrnými barvami. Podmínkou zejména je, aby monitor pracoval stabilně, bez výkyvů v čase a bez nerovnoměrností v ploše obrazovky. Pro přesnost je třeba říci, že jen několik málo špičkových značek uspokojí nejvyšší požadavky. Ty ale není jednoduché definovat, a v běžné praxi je obvykle na monitor neklademe. Značná pozornost je v poslední době věnována LCD panelům (monitorům). Jakkoli jsou pro většinu použití výhodnější, pro přesnou práci s barvami se jich zatím drtivá většina nehodí. Výjimku tvoří několik málo přístrojů, zejména dva vyšší modely panelů Apple. Základním problémem ostatních panelů jsou příliš velké změny barvy při pohledu z úhlu. Kvalitní řízení barev se neobejde bez odpovídajících měřících přístrojů. ICC profil monitoru vytváříme obvykle dvěma způsoby. První možností je čistě vizuální tvorba, bez použití měřících přístrojů. Vhodný software zobrazuje řady měřících obrazců, na které uživatel reaguje. Program z odpovědí uživatele vyhodnotí, jak monitor zobrazuje, a vytvoří profil. Druhou možností je tvorba profilu za použití měřících přístrojů. Program opět zobrazuje barevné obrazce, které pomocí sondy připevněné na obrazovce vyhodnocuje a z naměřených hodnot vypočítává profil monitoru. Měřící přístroje, obvykle kolorimetry nebo spektrální fotometry, jsou často společné pro LCD i CRT monitory, v tom případě se liší jen způsobem upevnění na obrazovku. Stejně i většina aplikací pro tvorbu profilů je univerzálních, obvykle ovšem obsahují pro LCD a CRT monitory dvě různé cesty. Lze říci, že kvalitní monitor, doplněný o kvalitní profil, nabídne ve výsledku barevně vysoce věrné zobrazení. ICC profil skeneru Skenery jsou stále jedním z nejčastěji užívaných vstupních zařízení. Kvalita i těch nejjednodušších skenerů se za několik posledních let pronikavě zvýšila, 8 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

11 RP 2/2003 Pre-press Příklad IT8.7 terče, zde odrazný terč Kodak pro vytvoření ICC profilu skeneru (výřez) což ovšem neznamená, že by se obešly bez tvorby profilu. Profil skeneru získáme následujícím postupem. V prvním kroku skenujeme testovací obrazec, jehož jednotlivá políčka mají předem definované barvy. Tento obrazec je normován, jde o tzv. IT8 terč (plný název je delší). Ve druhém kroku příslušný software vezme naskenované barevné hodnoty a z rozdílu oproti očekávaným hodnotám vypočte ICC profil skeneru. O věrných barvách mluvíme zejména v souvislosti s tiskem, Internet a další elektronická média systémy řízení barev zatím využívají v mnohem menší míře. Testovací obrazce a aplikaci pro tvorbu profilů lze buď pořídit samostatně (například ViewOpen, EZColor), dnes jsou ale terče a příslušné aplikace často součástí dodávky skenerů (střední třídy a vyšších). IT terče existují ve více podobách, obvykle jsou děleny na odrazné (fotografie) a průhledné (diapozitiv), často jsou též rozděleny podle typu fotografického materiálu (Kodak, Fuji, Agfa). Vyhledávat konkrétní typ materiálu má smysl ve chvíli, kdy lze určit, na jakém materiálu budou zhotoveny skenované snímky (alespoň většinově). ICC profil stolní tiskárny Tiskové profily jsou ve srovnání s profily ostatních zařízení nejsložitější disciplínou. Až na úplné výjimky si také jejich tvorba vyžaduje použití dražších (profesionálních) měřících přístrojů i aplikací. Profil tiskárny využijeme buď pro co nejpřesnější vytištění požadovaného dokumentu, v tomto případě jde obvykle o finální tisk v co nejširším barevném rozsahu, nebo pro simulace jiných metod tisku (nátisk před ofsetovým tiskem). Samotný princip tvorby profilů je opět velmi jednoduchý. Na tiskárně vytiskneme testovací obrazec, případně obrazce, a jejich jednotlivá pole pak změříme spektrálním fotometrem. Z odchylek mezi naměřenými a očekávanými hodnotami je vypočítán ICC profil. Sám tiskový proces je ale poměrně komplexní a složitá záležitost, a tak v případě tiskových profilů přicházejí ke slovu další dodatečné kroky. Již ve fázi tvorby profilů lze v poměrně širokých mezích definovat, jak má profil vzniknout a jaké má mít vlastnosti, kromě toho není výjimkou, že tiskový profil vzniká ve více krocích, protože prvotní výsledky nejsou dostatečně přesné a profil musí projít optimalizací. Ve výsledku je jasné, že tvorbu tiskového profilu je vhodné objednat jako externí službu. Na druhé straně je třeba říci, že pokud používáme některou z moderních tiskáren a tiskneme na doporučené originální papíry, tak většinou získáme velmi dobré výsledky i za použití profilů, jež jsou k této tiskárně dodávány. ICC profil ofsetového tisku Přestože je profil ofsetového tiskového stroje vytvářen v samém principu podobně jako profil stolní tiskárny, postupem a nároky jde o ještě mnohem složitější úlohu. Ve skutečnosti se jen velmi málo tiskáren pokusilo vytvářet ICC profily přímo pro své stroje. Namísto toho většina studií a grafických pracovišť používá pro ofsetový tisk profily vycházející z norem, a v tiskárnách se pak snaží této normované barevnosti přiblížit. Konkrétně jde o profily SWOP, což je sice americká norma, ale v tuzemsku často nastavovaná, nebo Euroscale, což je evropská norma. Je třeba říci, že pokud jsou všechny předcházející kroky při přípravě tiskoviny barevně v pořádku, nelze volbou Euroscale, nebo dokonce ani SWOP, nic podstatného pokazit. Kamil Třešňák Print-On-Demand a personifikace dokumentû Produkãní laserová tiskárna rychlost tisku aï 92 stran za minutu nejniï í náklady na provoz ve své kategorii maximální formát tisku A3+ 5 vstupních podavaãû s celkovou kapacitou stran v stupní finisher se se íváním doporuãen v kon aï stran za mûsíc V hradní zastoupení: Tecoma, s.r.o., V chozí 6, Praha 4, tel.: , fax:

12 Press RP 2/2003 tohoto monitoru je také velmi krátká doba odezvy, která dosahuje hodnoty 16 ms, což je téměř poloviční hodnota oproti ostatním LCD panelům v této kategorii. LCD displej je dodáván ve dvou barevných provedeních v barvě slonoviny s označením CML174SXW nebo v černé s označením CML174SXWB. Monitor lze připojit k počítačům PC a Mac a je vybaven analogovým 15-pin D-sub a digitálním DVI-D vstupem. Kotoučový ofsetový tisk V cyklu našeho povídání o ofsetovém tisku jsme se dostali k samotnému závěru, na nějž jsme si nechali kotoučový ofsetový tisk. Podobně jako v předchozím dílu, také zde si podrobněji představíme tuto tiskovou technologii včetně jednotlivých součástí kotoučových strojů. Digitální multifunkční zařízení KM-6330 Společnost Kyocera Mita je známá především v oblasti kopírovacích strojů. Tato firma se však zabývá i výrobou digitálních multifunkčních zařízení, z nichž jedno s označením KM 6330 uvedla v nedávné době prostřednictvím firmy Complet na český trh. Zařízení umožňuje zpracovávat média až do maximálního formátu A3, standardně tiskne v rozlišení 600 x 600 dpi rychlostí 63 stran za minutu. Jeho měsíční výkon je stanoven maximálně na stran A4. Do standardní výbavy stroje patří interní 20GB harddisk pro kopírovací úlohy, dva zásobníky papíru na 550 listů, jeden zásobník na listů a ruční podavač na 100 listů (kapacitu zařízení lze rozšířit až na listů). Volitelně je možné stroj rozšířit o vestavný tiskový modul a využívat stroj jako výkonnou síťovou tiskárnu s rozlišením až x 600 dpi. V nadstandardní výbavě je také finišer s kapacitou listů, umožňující třídění tištěných dokumentů a jejich spojování do čtyř různých typů brožur. HP má nové laserové tiskárny Společnost HP je v oblasti černobílých laserových tiskáren známa asi každému, a to především díky portfoliu výrobků, které dokáže splnit nároky prakticky každého uživatele. Právě v této oblasti udělala firma další krok ke kompletnímu pokrytí požadavků zákazníků, kterým bylo uvedení nových modelů laserových tiskáren HP LaserJet 1150, LaserJet 1300 a LaserJet Prvně jmenovaná řada LaserJet 1150 najde uplatnění především jako osobní tiskárna do kanceláře a umožňuje ve Již v prvním dílu povídání o ofsetové technologii jsme si podrobněji popsali, s čím se v kotoučovém tisku můžeme setkat a co od něj můžeme očekávat. Pro úplnost uveďme, že princip tisku u této technologie je naprosto stejný, jako je tomu u tisku archového. Také zde je tisková forma umístěna na formovém válci jednotlivých tiskových jednotek. Na tuto formu je z barevníku naválena tisková barva, která je prostřednictvím ofsetového potahu přenesena na potiskovaný substrát. Zde se setkáváme s první odlišností od archových strojů. Kotoučový tiskový stroj má totiž materiál v roli, zatímco archové stroje potiskují jednotlivé archy papíru. Ostatně odsud je také odvozeno označení těchto tiskových strojů. Kotoučový tisk nám dnes nabízí dvě základní varianty, které se od sebe diametrálně odlišují. Jak jsme již v předminulém dílu uvedli, v kotoučovém tisku rozlišujeme tzv. coldset a heatset. První V kotoučovém tisku rozlišujeme tzv. coldsetové a heatsetové tiskové stroje. kategorie zahrnuje tiskové stroje určené především pro novinový tisk, i když dnes tato skupina strojů zdaleka není vyhrazena pouze pro tisk novin. Druhá kategorie pak zahrnuje stroje, označované též jako akcidenční nebo časopisecké, a náplní jejich práce jsou především plnobarevné časopisy, letáky, prospekty a další merkantilní zakázky. Tyto stroje se od sebe odlišují nejenom svou konstrukcí, ale i materiály, které do celého výrobního procesu vstupují. Zatímco u novinových strojů bývají zpracovávány většinou papíry nenatírané a papíry novinové, hlavní spektrum materiálů pro akcidenční stroje tvoří papíry hlazené a natírané. To je také dáno samotnou technologií zpracování, protože heatsetové stroje jsou vybaveny sušicím tunelem, kde jsou natištěné barvy důkladně zasušeny, zatímco u novinových strojů toto sušení většinou nebývá. Proto jsou odlišné také používané tiskové barvy. U kotoučových tiskových strojů existuje poněkud odlišné udávání tiskového formátu, než je tomu u strojů archových. Zatímco tam jsme se pohybovali především ve formátových řadách označovaných písmeny A a B, u kotoučových strojů se udává formát v počtu stran A4, z nichž lze vytvořit jednu složku. Jak jsme se již dříve zmínili, můžeme se nejčastěji u kotoučových strojů setkat s tzv. šestnáctistránkovým formátem, což znamená, že na jednu stranu pásu papíru lze najednou natisknout osm stran. Druhých osm stran je pak natištěno z druhé strany pásu; po složení nám tak vznikne složka o šestnácti stranách. Kromě tohoto dnes asi jednoho z nejrozšířenějších formátů se pak můžeme setkat také s osmistránkovými tiskovými stroji určenými především pro malonákladové zakázky. Na druhou stranu však existují i podstatně větší tiskové Akcidenční kotoučový tiskový stroj Rotoman z produkce společnosti MAN Roland 10 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

13 RP 2/2003 Press Jedním z typických představitelů novinových tiskových strojů je KBA Commander jaký známe z archových tiskových strojů. Také zde se můžeme setkat s mnoha prvky, které jsme si popsali již v předchozím dílu povídání o ofsetu. Barva je přenášena ze zónové barevnice přes barevník až na tiskovou desku. Velký význam i zde mají automatizační prvky, jako je například přednastavování jednotlivých zón barevnic či poloautomatické nebo automatické zakládání tiskových desek. Velmi často využívaným automatizačním prvkem je i kontrola soutisku. Ta bývá často řešena prostřednictvím stroboskopických kamer, které snímají určité místo na potiskované ploše a ihned je vyhodnocují. Pokud v této oblasti dojde k rozpasování, okamžitě je vydán povel tiskovému stroji k úpravě soutisku na příslušné tiskové jednotce. Právě u kotoučových strojů je automatizace přenastavování na novou zakázku obzvláště důležitá, uvědomíme-li si, že tiskové stroje pracují velmi vysokými rychlostmi (některé z nich dosahují rychlosti třeba obratů za hodinu) a v kotoučové tiskárně jsou harmonogramy rozpočítány takřka na minuty. Navíc díky vysokým rychlostem může být při vybarvování zakázky rovněž významná spotřeba makulatury, která se již nepočítá na jednotlivé výtisky, ale mnohdy i na stovky metrů materiálu. Za pozornost stojí také uspořádání jednotlivých tiskových agregátů. Zatímco u akcidenčních kotoučových tiskových strojů je uspořádání horizontální, tedy shodné s archovými tiskovými stroji, u novinových strojů se můžeme setkat s uspořádáním vertikálním, kde jsou jednotlivé tiskové agregáty umístěny nad sebou a pás papíru je potiskován ve vertikálním směru. Velmi důležitou součástí kotoučových tiskových strojů jsou automatizační prvky. stroje, jejichž formát bývá i 72 stran. U novinových kotoučových tiskových strojů se pak můžeme setkat s dalším odlišným uváděním formátu (např. Berlínský formát), který udává velikosti novinových stran. Jde však o natolik specifickou oblast, že je zbytečné ji na stranách tohoto časopisu podrobněji rozebírat. Pokud se podíváme podrobněji na kotoučový tiskový stroj, zjistíme, že s první odlišností se setkáme již na počátku celého zařízení, které je vybaveno odvíječem namísto nakladače. Odvíječ přitom nebývá pevně spojen s tiskovým strojem, ale jeho připojení je zpravidla volné. Nebývá také výjimkou, že odvíječ může být umístěn v jiné místnosti než tiskový stroj; často tak můžeme vidět, že pás papíru vede například ze sklepních prostor přímo do prvního tiskového agregátu. Princip odvíječe je poměrně jednoduchý. Na speciální trny se nasadí nová role, z níž se pás papíru zavede do tiskového stroje. Odvíječ je přitom vysoce automatizované zařízení, které u modernějších tiskových strojů podává informace o tom, kolik papíru je na aktuálně odvíjené roli apod. Velmi zajímavá je také změna papíru. U kotoučových tiskových strojů totiž nedochází při doplnění papíru v průběhu zpracování zakázky k zastavení tisku. Do odvíječe se založí druhá role, jejímž volným koncem se při dotisku původní role přelepí. Bez zastavení tisku je tak koncem staré role vtažena do tiskového stroje role nová. Důležité pro správnou funkci tiskového stroje je, aby byl pás papíru stále stejně napnut a aby nedocházelo k výkyvům v tomto napětí. K tomuto účelu slouží napínací jednotka se soustavou válců, mezi nimiž je pás papíru napnut. Pohyby těchto válců pak vyrovnávají případné výkyvy v napětí. Další částí kotoučového tiskového stroje jsou tiskové jednotky. Zde můžeme nalézt další rozdíl od většiny archových tiskových strojů. Každá tisková jednotka totiž umožňuje potiskovat pás papíru oboustranně. Papír tudíž prochází středem tiskové jednotky a z každé strany je umístěn jeden tiskový agregát podobný tomu, SCITEX XLJet 5 tel.:

14 Press RP 2/2003 formátu A4 tisknout rychlostí 17 stran za minutu při rozlišení dpi. Druhá řada s označením HP LaserJet 1300 je nástupcem úspěšné řady HP LaserJet 1200 a zahrnuje dva modely LaserJet 1300 a LaserJet 1300n. Také tyto tiskárny tisknou v rozlišení až dpi, přičemž rychlost tisku je 19 stran za minutu. Model HP LaserJet 1300n má navíc zabudovaný tiskový server HP Jetdirect 200m, umožňující instalaci tiskárny do sítě. Poslední novou modelovou řadou tiskáren je HP LaserJet 2300, určená pro malé pracovní týmy, která zahrnuje celkem šest modelů. Tyto tiskárny již nabízejí rychlost černobílého tisku až 24 stran za minutu při maximálním rozlišení dpi. Nejvyšší model s označením HP LaserJet 2300dtn je vybaven automatickým duplexem, síťovou kartou a přídavným zásobníkem na 500 listů. Další možnosti parciálního laku Společnost Unilak CZ je dnes největším poskytovatelem celoplošného UV lakování v České republice a na Slovensku. Celoplošné nanášení laku však není jedinou specializací této firmy. Po vzoru pražského závodu bylo totiž i v olomouckém nainstalováno zařízení umožňující parciální nanášení UV laku. Začátkem roku v tomto závodě došlo k instalaci zařízení od firmy Albert Frankental HSF, umožňujícího zpracování archů až do maximálního formátu B1. Zpracovávat je možné archy v plošné hmotnosti g/m 2, u některých specifických zakázek se dají zpracovávat materiály s plošnými hmotnostmi mimo toto rozhraní. Při vyšších gramážích lze zpracovávat i tiskové archy až do formátu 830 x mm. Skenery od Microteku Hned tři nové modely plochých skenerů představila společnost Microtek na veletrhu CeBIT v německém Hannoveru. První dva modely s označením Scan- Maker 5950 a ArtixScan DI 2010 patří do kategorie kancelářských skenerů, třetí skener ArtixScan 120tf pak spadá do kategorie skenerů filmových. Oba dva kancelářské skenery jsou vybaveny podavačem dokumentů na 50 Detail skládacího trychtýře, pomocí něhož se vytváří první podélný lom Akcidenční tiskový stroj je oproti coldsetovým strojům v další fázi vybaven sušením. Zjednodušeně je možné říci, že pás papíru následně prochází jakousi pecí, kde je působením tepla zasušena tisková barva po obou stranách papíru. Tyto tunely bývají mnohdy poměrně dlouhé a výjimkou nebývá ani jejich délka okolo 15 metrů. To je znovu způsobeno vysokými rychlostmi těchto tiskových strojů. Pás papíru se totiž pohybuje rychlostí přibližně okolo 15 m/s (samozřejmě v závislosti na druhu tiskového stroje), a tak při této délce sušicího tunelu každé potisknuté místo projde tunelem za cca 1 vteřinu, která stačí na úplné zasušení. Pochopitelně, že pokud jde o tiskový stroj, kde se pracuje s UV barvami, může být délka tohoto tunelu podstatně kratší, protože reakce způsobující zesíťování UV barvy může být vyvolána během desetin vteřiny. Ani další součást akcidenčního tiskového stroje chladicí zařízení u novinových strojů nenalezneme. Při průchodu sušicím tunelem totiž vlivem působení tepla dochází k ohřívání tiskového substrátu, Pohled na válce chladicího zařízení tedy papíru, a tím i ke změně jeho rozměrů. Proto je také za sušicím tunelem umístěno chladicí zařízení. To je většinou poměrně jednoduchá soustava dutých kovových válců, kterými protéká chladicí roztok. Celý chladicí okruh je pak napojen na výkonné chladicí zařízení. Skládací aparát je zařízení sloužící k vytvoření finální složky z probíhajícího pásu papíru. Poslední a nejtěžší součástí kotoučového tiskového stroje je skládací aparát, tedy zařízení sloužící k vytvoření finální složky z probíhajícího pásu papíru. Pomocí nastavení skládacího aparátu je možné vytvořit celou řadu kombinací skladů dle přání zákazníka. Jako první se na pásu papíru vytvoří podélný lom. K tomuto účelu slouží tzv. trychtýř, do něhož je zaveden pás papíru, který je pomocí bočních stran trychtýře přehnut. Další lomy jsou pak prováděny pomocí speciálních lišt. Na konci zpracování jsou jednotlivé produkty od sebe oddělovány pomocí odtrhávacích jehel. U novějších modelů tiskových strojů pak existují i další řešení oddělení jednotlivých produktů. Za skládacím aparátem mohou být on-line připojena ještě další zařízení, jako je třeba ořez po třech stranách, nejrůznější stohovače apod. Z některých akcidenčních strojů je možné vykládat i do jednotlivých archů, podobně jako je tomu u archových strojů. V tomto případě musí být tiskový stroj vybaven tzv. plano vykladačem. Kotoučové ofsetové tiskové stroje jsou pochopitelně velmi složitým zařízením. Naší snahou tedy bylo spíše čtenářům přiblížit základní součásti, z nichž se tyto stroje skládají. Patrik Thoma 12 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

15 RP 2/2003 Press Pozoruhodný způsob tisku Ofsetový tisk je v současnosti asi nejrozšířenější tiskovou technikou a z jeho klasické podoby se v průběhu let vyvinuly různé varianty, vycházející například ze způsobu zhotovení tiskové formy, způsobu vlhčení, používaných druhů barev atd. Zřejmě nejmladší z těchto variant je Offlith. Jedná se o registrovaný a chráněný název speciálního způsobu ofsetového tisku, kterému se podařilo sloučit některé z předností hlubotisku, světlotisku a vlastního ofsetového tisku tím způsobem, že byl odstraněn takzvaný rastrový efekt, který je základním nedostatkem reprodukcí tištěných standardním ofsetem. Někdy bývá Offlith také označován za bezrastrový ofset, což ale není zcela přesné, protože filmové montáže předloh a následně i tiskové desky rastr samozřejmě mají. Ovšem je tak extrémně jemný, že jednotlivé tiskové body nejsou viditelné ani pod zvětšovacím sklem, natož pouhým okem. Aby je bylo možné rozeznat, je nutné použít mikroskop. Tento způsob ofsetového tisku, který se bez nadsázky pohybuje až na samé hranici jeho možností, byl vyvinut v pražské tiskárně Trico. Tam už od jejího vzniku rádi experimentovali ve snaze o co nejvěrnější reprodukce předloh a často používali vysoké hustoty rastrů, až linek/cm. A od toho byl už jenom krůček k nápadu pokusit se zmenšit tiskový bod ještě více, až na dostupnou technikou dosažitelné minimum. Ale aby bylo možné tak extrémně miniaturní tiskový bod vytvořit, bylo nutné použít už v pre-pres- Ukázka praktického využití tiskového způsobu Offlith reprodukce akvarelu Kamila Lhotáka pro Národní galerii v Praze sové fázi a při zhotovování tiskové desky speciální software s potřebnými vlastnostmi, který by to umožnil. Nakonec ve spolupráci se zaměstnanci partnerského grafického studia Art-D softwarů s odpovídajícími vlastnostmi objevili několik, i když jejich původní určení bylo pro trochu jiné účely a jejich výrobci nepočítali s takto extrémním využitím až do krajních možností. Potom ale nutně muselo nastat poměrně dlouhé období experimentování, než se podařilo pomocí jednoho z těchto softwarů ve studiu zhotovit ofsetové desky s tiskovými body, jejichž miniaturizace překračovala všechny obvyklé hranice, takže ve své podstatě už přestávaly být tiskovými body v konvenčním slova smyslu a stávaly se něčím, co z tiskového hlediska mohl kdysi nabídnout pouze v současnosti už téměř nepoužívaný želatinový světlotisk. Zkoušky s takto zhotovenými ofsetovými deskami potom pokračovaly na tiskových strojích a zhruba před necelými čtyřmi lety, kdy už zkušební tisky začaly dosahovat dosud nevídané věrnosti reprodukce i kvality, dostala tato speciální varianta ofsetového tisku název Offlith, což je vlastně zkratka anglického termín Offset Lithography, a začaly být tímto způsobem tištěny první zakázky. Tento specifický způsob tisku není ve své podstatě nějakou nově vynalezenou tiskovou technikou. Celý jeho technologický postup odpovídá klasickému ofsetu, ovšem dovedenému až do zcela krajních možností této techniky. Když bychom chtěli workflow Offlithu stručně popsat, musíme samozřejmě začít v grafickém studiu. Tisková forma pro tento způsob tisku je zhotovována klasickou analogovou cestou, tedy přes filmy. Podstata celé předpřípravné fáze spočívá, jak už bylo naznačeno, ve vybavení a ovládání běžné konvenční osvitové jednotky speciálním softwarovým programem, který jí umožňuje vysvítit extrémně Revoluce v Direct Mailingu a dokončujícím zpracování! Při jednom průchodu tímto zařízením můžeme docílit: - až 12 lomů, - personalizace na dvou místech (např. adresa+čárový kód, číslování) v rozlišení až 600 dpi!, - perforace, řezání, - taktovací perforace, řezání, - zdvojení papíru pro výrobu tvrdé odpovědní karty, - lepení odpovědní obálky disperzním lepidlem, - vlepování kartiček, pohledů, - nanášení non-permanentního lepidla hot-melt. více na BOOM TISK, spol. s r.o. Ovčárecká 516, Kolín - Sendražice tel.: , fax:

16 Press RP 2/2003 volných listů. Prvně uvedené zařízení pak dokáže tyto dokumenty skenovat rychlostí 5 stran za minutu, přičemž jeho maximální rozlišení je x dpi při barevné hloubce 48 bitů. Druhý kancelářský skener Artix- Scan DI 2010 disponuje maximální rychlostí snímání 20 stran za minutu, skenovat lze v rozsahu rozlišení od 75 do 600 dpi při barevné hloubce 48 bitů. Další novinkou je filmový skener ArtixScan 120tf, určený pro skenování negativů a diapozitivů až do formátu 6 x 9 cm. Optické rozlišení tohoto skeneru je dpi, přičemž skenování je prováděno při barevné hloubce 42 bitů a maximální denzitě 4,2 Dmax. Nový upgrade systému Mac OS X S novým upgradem svého operačního systému v nedávné době přišla společnost Apple. Nová verze systému Mac OS X s číselným označením by měla být především o něco spolehlivější. Doplněny a rozšířeny byly funkce, týkající se Adresáře (Address Book), Průzkumníka (Finder), a také některé parametry pro nastavení sítě a tiskáren. Do systému byly společností Apple dále doplněny některé funkce týkající se zvuku a vylepšena je i kvalita reprodukce. Celkový seznam změn provedených v systému čítá 48 položek. AstraPix 470 nový fotoaparát od Umaxu Mezi výrobce a dodavatele digitálních fotoaparátů na našem trhu patří i firma Umax. V této oblasti pak nabízí své digitální fotoaparáty řady AstraPix. A právě tato modelová řada má nový přírůstek, označený AstraPix 470. Jde o zařízení disponující maximálním rozlišením 2 megapixely. Nový fotoaparát je vybaven barevným TFT displejem s úhlopříčkou 3,8 cm. Běžným doplňkem programového vybavení těchto fotoaparátů je také možnost zaznamenávat videosekvence. Nejinak je tomu i u modelu AstraPix 470, který může pracovat jako kamera v maximálním rozlišení 320 x 240 bodů (včetně záznamu zvuku). Z dalších fotografických módů pak stojí za zmínku režim makro či možnost nastavení kompenzace expozice i vyvá- Offlithem byly vytištěny reprodukce černobílých fotografií do publikace František Drtikol: Deníky a dopisy, vydané nakladatelstvím Svět v Praze v roce 2001 malé tiskové body, dokonce ještě menší, než je možné dosáhnout pomocí frekvenčně modulovaného rastru. Samozřejmě s ohledem na obecnou platnost zásady, že čím jemnější tiskový rastr je používán, tím je celá technologie citlivější ve všech svých fázích, je celé zpracování tiskových předloh v grafickém studiu velice náročnou operací. Dokonce v některých fázích přestávají fungovat běžné standardní pracovní postupy a bylo třeba nejprve najít cestu, jak tyto v běžné praxi neobvyklé jevy zvládat. Jako tisková forma jsou v Offlithu používány standardní ofsetové desky a také jejich vyvolávání a příprava pro tisk probíhá naprosto obvyklým způsobem. Rovněž ofsetové potahy a barvy jsou konvenční, běžně používané, a nevyžadují žádné zvláštní úpravy. Tisk je možné provádět na standardních archových ofsetových strojích, ať už s alkoholovým nebo bezalkoholovým vlhčením, ale v zájmu dosahování co nejvyšší kvality je třeba, aby byly v dokonalém technickém stavu. Čím se ale tisk způsobem Offlith liší od konvenčního ofsetového tisku, je stejně jako v pre-pressové fázi jeho mimořádná pracnost. Offlith je totiž svým způsobem umělecká záležitost, dalo by se říci, že se velice blíží ručnímu litografickému tisku, ovšem prováděnému ofsetovou technikou. Dosud byl tento tiskový způsob testován a používán jen k potiskování papíru, ve většině případů standardních druhů, nejčastěji matných křídových papírů. Byl ovšem vyzkoušen i při potisku papírů speciálních, například akvarelového kartonu, který je mnohem hůře potiskovatelný než plněný křídový papír s upraveným povrchem. Přesto byly kvalitativní výsledky tisku na tento druh papíru velice dobré, adekvátní originální předloze. Používání speciálních papírů při tisku Offlithem vyplývá ze snahy potiskovat tímto způsobem papíry, které se co možná nejvíce přibližují materiálům originálních předloh. Tím se dostáváme k možnostem využití tohoto tiskového způsobu v praxi. Jak už bylo uvedeno, jsou v tiskových výsledcích Offlithu koncentrovány přednosti hned tří tiskových technik hlubotisku, ofsetu a světlotisku. Projevuje se to zejména v měkkosti a hladkosti tištěných valérů. Pokud je totiž valér vytištěn standardním rastrem, nutně musí být v ploše poznamenám rastrovým efektem, tedy zrnitostí použitého rastru. Při tisku Offlithem ovšem k rastrovému efektu nemůže dojít a valéry jsou zcela hladké. Proto je tento způsob obzvlášť vhodný k tisku reprodukcí akvarelů, barevných kreseb, litografií, akvatint a mezzotint. V těchto uvedených případech je rozdíl mezi originálem a reprodukcí, pokud je použita adekvátní tisková podložka, téměř neznatelný a v některých případech vůbec žádný. Velice dobrých a překvapujících výsledků dosahuje Offlith i při reprodukci černobílých a barevných fotografií, u nichž dokáže naprosto věrně napodobit jak zrnitost předlohy při velkém zvětšení, tak i dosáhnout zcela hladkých valérů u nejjemnějších tónů. Při reprodukci starých černobílých fotografií je možné Offlithem díky soutisku CMYK barev reprodukovat i odstíny hnědé barvy v obraze a modré barvy na okrajích, způsobené patinou, tedy stárnutím povrchové vrstvy i papíru fotografie. Ivan Doležal 14 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

17 RP 2/2003 Post-press Snášení archů a složek V oblasti polygrafické výroby dnes existuje celá řada dílčích operací, jejichž začleněním do výrobního procesu vzniká výsledný produkt. Jednou z těchto operací, s níž se můžeme setkat při zpracování prakticky jakéhokoliv vícestránkového produktu, je snášení. Jak již samotný název napovídá, jde o spojování jednotlivých stran do jednoho bloku či sešitu, který je určen k dalšímu zpracování v zařízení buď on-line zapojeném do výrobní linky, nebo v off-line zařízení, kde jsou potom tyto bloky samostatně nakládány. Je pochopitelné, že vícestránkové tiskoviny není možné vytisknout takzvaně z jednoho kusu, ale jsou vytištěny na jednotlivé archy se čtyřmi, osmi, šestnácti nebo více stranami v závislosti na formátu jednotlivých stran a formátu tiskového stroje. Tyto jednotlivé archy jsou složeny do tzv. složky, o čemž se zmiňujeme na jiném místě tohoto čísla Reklamní produkce, a následně musejí být sneseny do knižního bloku. Teprve ten může být dále zpracováván. V oblasti snášení dnes rozlišujeme dva základní technologické postupy, a to snášení na sebe a snášení do sebe, označované též na stříšku. Oba základní principy se od sebe odlišují kladem jednotlivých listů a na použitou technologii snášení tudíž musí být brán zřetel již na začátku při návrhu zakázky. Pro názornost uveďme, že rozdílné bude například vyřazení jednotlivých stran pro šitou vazbu V1 a měkkou lepenou vazbu V2. Snášení do sebe Tento způsob snášení se používá ve chvíli, kdy je výsledný produkt opatřen vazbou V1. Jeho technologický postup spočívá v tom, že jsou jednotlivé naskládané rozevřené dvojlisty nebo složky postupně vkládány do sebe. Pomineme-li možnost, kdy je tato operace prováděna manuálně, pak k tomuto účelu slouží zařízení nazývané snášecí drátošička. Variantou je také použití vertikální snášečky, o které se zmíníme podrobněji až u snášení na sebe. U snášecí drátošičky je princip činnosti poměrně jednoduchý. Na začátku stroje jsou jednotlivé dvojlisty nebo složky umístěny do jednotlivých nakladačů, odkud jsou postupně nahazovány na řetěz se zarážkami, probíhající celým strojem. Jako první je založen vnitřní dvojlist nebo složka a postupně jsou přidávány z jednotlivých nakladačů další složky tak, že na vnější straně poslední složky je vytištěna první a poslední strana celého sešitu. Zcela poslední se pak přihazuje obálka (samozřejmě pokud je výsledný produkt obálkou opatřen). Celý takto snesený sešit je pak posunut k dalšímu zpracování, kterým je šití drátem. Šití je prováděno ve hřbetním lomu tak, jak je tomu například u této publikace. Následně je sešit posunut do stanice ořezu, kde je produkt oříznut po třech stranách. Tento způsob vazby je dnes velmi oblíbený především pro svou jednoduchost a poměrně nízkou cenu. Na druhou stranu jej lze využít pouze v případě, kdy počet stran publikace není příliš velký, obecně se uvádí, že by neměl přesáhnout 96 stran. Při použití papíru o vyšší plošné hmotnosti pak musíme mít také na paměti, že strany umístěné blíže ke středu sešitu budou kratší než strany u obálky. Na paměti musíme také mít to, že u papírů s nižší plošnou hmotností může docházet k vytrhávání vnitřních stran. Snášení na sebe Typickým představitelem horizontálních snášecích strojů je Theisen & Bonitz I druhý způsob snášení je poměrně hojně využíván, a jak již samotný název napovídá, jsou u této technologie jednotlivé listy nebo složky umisťovány na sebe. Výhodou tohoto řešení je především to, že zpracovávat lze i jednotlivé listy. Kompletním snesením produktu se vytvoří tzv.

18 Post-press RP 2/2003 žení bílé barvy. Jednotlivé snímky jsou ukládány buď do 8MB interní paměti, kam se dá uložit od 9 do 115 obrázků v závislosti na kvalitě, nebo lze využít paměťových karet SD. Velmi nestandardním doplňkem fotoaparátu je také možnost využít jej jako diktafon. Snášecí drátošička vyráběná společností Heidelberg Pentax má digitální zrcadlovku Společnost Pentax asi není nutné příliš představovat. V oblasti fotografických přístrojů je totiž dostatečně známa. Na hannoverském veletrhu CeBIT, který se konal v polovině měsíce března, tato společnost představila zcela nový model digitální zrcadlovky *ist D s rozlišením 6,1 megapixelů. Závěrka přístroje pracuje až do rychlosti 1/4 000 sekundy a fotoaparát je schopný sejmout necelé tři obrazy za sekundu. V přístroji jsou pozice pro záznamová média CompactFlash I a II a MicroDrive. Zmíněná zrcadlovka by se měla v prodeji objevit na přelomu června a července 2003 společně se širokoúhlým objektivem. Uvedený přístroj by měl také typově posloužit jako základ pro stavbu dalších, malých a zároveň lehkých zrcadlových fotoaparátů s výměnnými objektivy. Nové zařízení v oblasti velkoformátového tisku Oblast velkoformátového tisku nachází v dnešní době stále více příznivců a tento trend úspěšně sledují i někteří výrobci těchto zařízení. Jednou z takových firem je i společnost Canon, která v březnu představila zcela nový model velkoformátového tiskového stroje s označením W8200. Zajímavostí tohoto zařízení především je, že jde o první velkoformátovou tiskárnu společnosti Canon, která pracuje s inkousty na bázi pigmentů. Tiskárna je však dodávána i s normálními inkousty. Podobně jako většina velkoformátových tiskových strojů, také W8200 pracuje s rolovými materiály, a to do maximální šíře 1 117,6 mm. Pokud tento rozměr převedeme do písmenného značení formátů, zjistíme, že W8200 umožňuje tisk až do maximálního formátu B0+. Velmi zajímavá je u tohoto zařízení také rychlost tisku; výrobce uvádí, že pomocí Podle způsobu zpracování rozlišujeme snášení na sebe a snášení do sebe neboli na stříšku. knižní blok, který je základem pro další knižní vazby, počínaje lepenou vazbou V2 a konče tuhou vazbou V8. Z výše napsaného je tudíž patrné, že využití této technologie je daleko rozmanitější, než tomu je u snášení do sebe. I zde si popíšeme technologie, kterými lze tuto operaci provádět. U snášení na sebe rozlišujeme dva základní postupy, označované jako vertikální a horizontální snášení. Věnujme se nejprve technologii vertikálního snášecího stroje. Jde o zařízení, v němž jsou jednotlivé listy založeny v zásobnících umístěných vertikálně nad sebou. V jedné věži snášecího stroje bývá umístěno i deset či dvanáct takovýchto zásobníků. Jednotlivé listy jsou pomocí podávacích Největší výhodou technologie snášení na sebe je to, že zde nejsou prakticky žádná omezení. koleček nebo savek odebírány ze zásobníku a svedeny k dalším listům, čímž vznikne tzv. snos o stejném počtu listů, jako je založených zásobníků. Protože by jedna věž snášecího stroje na celý knižní blok nemusela stačit, lze u těchto zařízení zapojit i více věží za sebou. Hotový knižní blok se dá odebrat k dalšímu zpracování nebo může být velmi často posunut do U vertikální snášečky může být zapojeno více věží za sebou připojeného finišeru k dalšímu zpracování. Pomocí tohoto zařízení lze zpracovat i vazbu V1 za předpokladu, že jsou do stroje založeny nesložené dvojlisty, které jsou stejným postupem sneseny a v připojeném finišeru najednou přehnuty a sešity do výsledného produktu. Podobnou technikou pracuje i horizontální snášení archů. Zde jsou jednotlivé složky umístěny v horizontálně orientovaných nakladačích, odkud jsou pomocí savek přesunuty na kontinuálně běžící pás se zarážkami. Postup je velmi jednoduchý a poměrně rychlý. Najednou je díky kontinuálnímu posunu zpracováváno tolik knižních bloků, kolik je obsazeno snášecích stanic. Výhodou tohoto řešení je pak také to, že z jednotlivých stanic mohou být nakládány i velmi obsáhlé složky, což u vertikálního snášení není možné. To také vysvětluje, proč se u horizontálního snášení nepoužívá varianty zapojení většího počtu snášecích strojů za sebe. Kdyby se přece jen vyskytla situace, kdy složek je více než snášecích stanic, lze využít varianty, kdy dojde nejdřív k snesení první části, která je při dalším zpracování na horizontálním snášecím stroji dokládána ve speciální ruční nakládací stanici. Většinou se horizontální snášecí stroje používají v průmyslové výrobě, kde ihned za snášecí linkou bývá umístěno zařízení na další zpracování linka na lepenou měkkou vazbu V2 nebo linka na tuhou vazbu V8. Výhodou této technologie je také to, že zde nejsou prakticky žádná omezení. Závěr V tomto článku jsme si představili dva základní systémy snášení archů nebo složek, které jsou dnes hojně používány. Znovu je třeba připomenout, že o způsobu snášení je v závislosti na použité knižní vazbě třeba rozhodnout ještě před vyřazením zakázky. Patrik Thoma 16 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

19 RP 2/2003 Post-press Falcování a jeho možnosti Správně česky bychom měli napsat skládání na plocho vytištěných archů papíru, protože slovo falcování je germanismus pocházející z německého falzen. Ovšem v polygrafii se, stejně jako řada dalších počeštěných německých výrazů, toto slovo natolik vžilo a běžně se užívá, že jsme cítili povinnost na tuto skutečnost upozornit. Vlastní skládání archů papíru je jednou z operací dokončujícího zpracování tiskovin, kterému bezprostředně předchází ořezávání nebo prořezávání tiskových archů (v případech, kdy je na archu vytištěno více produkcí), a u knižních archů na ně navazuje snášení a další úkony nutné ke zhotovení knižní vazby. Složením tiskového archu vzniká takzvaná složka, která může mít různý počet stránek. Základní složka je osmilistá, má tedy rozsah 16 stran, a obvykle vzniká složením tiskového archu třemi po sobě následujícími křížovými lomy. Další typy složek jsou odvozeny od této základní složky. Půlsložka má rozsah osm stran, čvrtsložka (dvojlist) čtyři strany a naopak dvojnásobná složka má rozsah 32 stran, ale je používána většinou jen při skládání tenkých papírů s nízkou plošnou hmotností do 60 g/m 2. Základní způsoby skládání Základních typů skládání je několik a většinou mají své specifické využití. Nejjed- Kombinovaný skládací stroj Heidelberg Stahlfolder nodušší je skládání na jeden lom, tedy dvojlistů na čtvrtsložky, kdy se tiskový arch přeloží uprostřed na polovinu. Tímto způsobem se skládají předsádky, některé přílohy, obálky pro vazbu V1 a v současnosti u malotirážních digitálních tiskových linek s in-line napojeným dokončujícím zpracováním i textové dvojlisty. Velice často užívaným typem je skládání křížové, kdy každý další lom je kolmý na lom předcházející. Tento typ je nejvíce užíván při skládání osmi-, šestnácti- a dvaatřicetistránkových knižních archů. Dalším typem je potom skládání paralelní, tedy skládání několika souběžnými lomy na stejnou stranu. Takto mohou být skládány jak do pásu vytištěné osmi- i šestnáctistránkové knižní složky, tak i delší přílohy, které pak mohou být vykládány z knižního bloku, dále různé prospekty atd. Jedním ze specifických typů je skládání harmonikové, jež bývá někdy také označováno jako leporelové. Jedná se o střídavé překládání tiskového archu souběžnými lomy, často využívané při skládání map, plánů, ale i různých prospektů a podobných akcidenčních tiskovin. Dalším specifickým typem je skládání okénkové, což je skládání šestistránkové složky dvěma souběžnými lomy takovým způsobem, že okraje složky jsou přeloženy směrem do jejího středu, kde se vzájemně dotýkají, takže vzniká dojem zavřeného dvoukřídlého okna. Tento typ skládání byl velice oblíbený zejména u svatebních oznámení a dalších blahopřejných tiskovin, ale občas je používán i při skládání knižních příloh nebo různých prospektů. A konečně posledním ze základních typů skládání je takzvané zavinuté skládání, což je skládání šesti- i vícestránkových složek souběžnými lomy tak, že jejich okrajové části jsou přeloženy směrem dovnitř a vzájemně se překrývají.

20 Post-press RP 2/2003 W8200 lze vytisknout motiv ve formátu A0 za dvě minuty, což pochopitelně řadí toto zařízení do kategorie velmi rychlých velkoformátových strojů. Tomu napomáhá především nová, 2,5 cm široká tisková hlava se tryskami, kde je pro každou ze šesti barev vyhrazeno trysek. Maximální rozlišení této tiskárny je dpi, přičemž velikost tiskové kapky je 8 pikolitrů. Velkoformátová tiskárna W8200 pracuje jak v prostředí Windows, tak i Macintosh. Existují i další varianty skládání, které ale jsou v podstatě jen nejrůznějšími kombinacemi těchto uvedených základních způsobů. Nožový a kapsový systém skládání Po dlouhou dobu bylo skládání výhradně ruční záležitostí, při níž byla nezbytnou pomůckou takzvaná knihařská kostka. Navzdory názvu se nejedná o nějakou krychli nebo kvádr, ale kostka je plochá, Imacon má nové digitální stěny V oblasti profesionálních digitálních stěn představila svůj nový produkt dánská společnost Imacon. Jde o zařízení, které umožňuje profesionálním fotoaparátům zpracovávat obrazové informace přímo do digitální podoby bez využití filmových materiálů. Nová digitální stěna nazvaná Ixpress je vybavena 48 MB CCD senzorem od společnosti Kodak. Zařízení je nabízeno ve dvou provedeních, Ixpress 96 a Ixpress 384. Se stěnou Ixpress 96 se dají při rozlišení 16 megapixelů snímat soubory o velikosti 96 MB. Prodleva mezi snímáním záběrů je přitom pouze 1,5 sekundy. S modelem Ixpress 384 je možné při čtyřnásobném snímání obrazu získat dokonce snímky o velikosti 384 MB. Vícenásobné snímání je však možné provádět pouze v prostředí studia. Velkoformátová tiskárna HP Designjet 120 Velmi zajímavý produkt představila společnost Hewlett-Packard v oblasti velkoformátových tiskáren. Tímto novým přírůstkem je tiskárna s označením HP Designjet 120, která konstrukčně vychází z osvědčené řady modelů HP Designjet 10/20/50ps. Největší změnou oproti předcházející modelové řadě je změna tiskového formátu. HP Designjet 120 totiž umožňuje tisk až do maximálního formátu A1 (maximální formát tisku je 625 x mm), čímž tak HP zacelilo mezeru mezi stolními a velkoformátovými tiskárnami. Podobně jako u zařízení HP Designjet 10/20/50ps, také u nového Designjetu dochází k tisku Skládací stroj z produkce německé firmy GUK Falzmaschinen má zaoblené okraje a tvar čepele většího nože. Své pojmenování získala proto, že původně byla zhotovována ze zvířecích kostí. V současnosti je už samozřejmě vyráběna z plastických hmot. Stroje na skládání archů se objevily až v polovině devatenáctého století. První si nechal patentovat v roce 1849 Angličan Black a v Americe v tomtéž roce Edward Smith. Jednalo se o jednoduchá zařízení s nožovým systémem skládání, u nichž nakládání archů bylo prováděno ručně přímo pod lámací nůž. Na tomto místě by bylo vhodné zmínit, že existují dva strojové systémy skládání. Už zmíněný nožový umožňuje skládání paralelními i křížovými lomy, přičemž jeho výhodou je možnost skládání velkých archů v jednoduché i vícenásobné produkci s rozřezáváním. Nožové skládací stroje dosahují velice přesného skládání i u papírů s malou plošnou hmotností od 25 g/m 2, takže jsou vhodné pro dokončující zpracování široké palety nejrůznějších druhů tiskovin. V současné době se sice skládací stroje s výhradně nožovým systémem skládání už nevyrábějí, ale na některých knihařských pracovištích jsou dosud v provozu starší zařízení tohoto typu. Kapsový systém skládání se zarážkou si nechal O. W. Johnson v roce 1907 patentovat. V současné době tento systém u skládacích strojů převažuje, protože je výkonnější. Umožňuje totiž plynulé nakládání archů, je vhodný pro všechny druhy a rozsahy skládání, a na kapsových strojích je možné skládat i několik paralelních lomů za sebou, v podstatě tolik, kolik je skládacích kapes. Navíc je konstrukční řešení těchto zařízení stavebnicové, takže podle potřeby umožňuje rozšiřování dalšími skládacími jednotkami. Existují ale i kombinované skládací stroje, v nichž je uplatněn jak nožový, tak i kapsový princip skládání. U těchto strojů je vstupní skládací jednotka vždy kapsová. Princip nožového skládacího stroje U nožového systému skládání je tiskový arch takzvaným nožem vtlačen mezi dva vodorovně uložené válce, kterými je skládán. Arch je přiveden k zarážkám nad dvojici proti sobě se otáčejících rýhovaných válečků. Stranovou přitahovací náložkou je posunut do správné polohy a skládací nůž opatřený malými jehlami zabraňujícími nežádoucímu pohybu archu ho shora vtlačí mezi uvedené válečky, které ho vtáhnou, stisknou mezi se- 18 Vytištěno na papíru LUXOSATIN 135 g/m 2, kat. č.: , dodává, vyrábí

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost

www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost www.konicaminolta.cz Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Efektivita a robustnost Produkční digitální tiskový stroj bizhub PRO 920 Rychlá a kvalitní tvorba dokumentů Tento výkonný produkční

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk ofsetový tisk Autor:

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign.

Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice tel.: 608 712 812 fax: 267 310 151 e-mail: praha@sevendesign.cz www. sevendesign. Ostrava - výroba Ruská 2974 703 00 Ostrava - Vítkovice tel. objednávky: 774 712 816 tel. dílna: 775 712 825 e-mail: firma@sevendesign.cz www. sevendesign.cz Praha - obchod Ruská 593/40 101 00 Praha - Vršovice

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

InD jednoduché vyřazení z aplikace

InD jednoduché vyřazení z aplikace InD jednoduché vyřazení z aplikace Stránky v dokumentu jsou řazeny jako jednotlivé stránky pod sebou nebo jako protilehlé dvoustrany. Záleží na tom, jak nastavíte základní tabulku SOUBOR NOVÝ DOKUMENT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4 Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník Popis Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s možností tisku přes počítač

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow

TGO 2000 Digitální nátisk a jeho místo v současném workflow Nezáleží na kvalitě, technologii a barevné věrnosti nátisku, pokud ho zákazník podepíše... Historie nátisku: 70 léta Cromalin Původní použití: - kontrola barevných korekcí na dnes již tradičních skenerech

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 250/350. přívětivý přesný všestranný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 250/350 přívětivý přesný všestranný černobílý Zprávy, obchodní dopisy, finanční tabulky, korespondence se zákazníky - jak zhotovujete tyto obchodní dokumenty? Pokud

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17

OBSAH ÚVOD 11 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 KAPITOLA 1 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 ÚVOD 11 KAPITOLA 1 NEŽ ZAČNEME ANEB DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI 13 VÝROBNÍ PROCES TISKOVINY 13 Kdo dělá co aneb jak to chodí 14 PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA PRO TISK 17 Tiskový rastr princip reprodukce tónového

Více

2008 Pavel Janouškovec

2008 Pavel Janouškovec M ANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE - Pavel Janouškovec 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU - ZÁKLADNÍ VERZE Předmluva Vážení, dostává se Vám do rukou materiál, který slouží k dalšímu posilování identity

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma

Krejčí Richard Písmo - Font Sazba Postscriptová písma Encyklopedie publikačních formátů: Počítačová písma 08.11.2004 - Autor: Krejčí Richard - Typ: Článek Type 1, TrueType, OpenType: všichni uživatelé dnes přinejmenším s některými z uvedených standardů pro

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune

Optimalizace spotřeby tiskových barev. ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Optimalizace spotřeby tiskových barev ApogeeX 4.0 OptiInk & IntelliTune Úvodem Optimalizace spotřeby barev - diskutované téma Důvody pro obecně vyšší spotřebu barev SW pro optimalizaci připomenutí základních

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

ALL-IN-ONE A3 TISK KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ FAXOVÁNÍ. www.brother.cz

ALL-IN-ONE A3 TISK KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ FAXOVÁNÍ. www.brother.cz ALL-IN-ONE A3 TISK KOPÍROVÁNÍ SKENOVÁNÍ FAXOVÁNÍ www.brother.cz A3 inkoustová řešení Brother Věnujete-li většinu času práci a podnikání, oceníte zařízení, které šetří váš čas a peníze. Když budete tisknout

Více

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou)

InDesign. GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) InDesign GRAFIKA V INDESIGNU 1 (úvod do práce s grafikou) Přehled témat: Co jsou to vazby a jak s nimi pracovat v InDesignu? Představení dvou rámečků pro editaci grafiky Jak importovat grafiku do dokumentu?

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE TISKOVÉ TECHNIKY Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Kotoučový tisk 9. Kotoučový 1. tisk VI. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal DUM číslo: 1 Co je

Více

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry)

L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie L A TEX Barevné profily tiskových zařízení (tiskárny, plotry) Autor: Petr Douša, Jan Antropius Editor: Ivana Řezníková Praha, duben 2011

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk Autor: Milan Přilkryl, Lenka Mezníková Editor: Alena Voráčková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver

Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Dokonalá organizace kanceláře se síťovými skenery NetDeliver Nejdůležitější přednosti: multifunkční zařízení tvořící vstup do digitální kanceláře snadná digitalizace různorodých tiskovin vícenásobné rozesílání

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: Maj/377/2011 č.ev. 1184/2011 I.

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT

TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT TVORBA DOKUMENTŮ V PROGRAMU ESA PT Ing. Radim Blažek 1 ÚVOD Nedílnou součástí programů na výpočty stavebních konstrukcí jsou moduly určené pro tvorbu výstupů, zadání a výsledků výpočtů. Vstupní data a

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

O čem si něco povíme

O čem si něco povíme 1 O čem si něco povíme co to vlastně je předtisková příprava (prepress) různé způsoby tisku (offset, flexo, digital printing,...) správa barev inkousty, barevné prostory, profily RIP (raster image processor),

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. IV. Příprava tisku a tisk digitální tisk Autor:

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

2. Fotografie tiskneme sami... 10

2. Fotografie tiskneme sami... 10 Tištěné fotoalbum OBSAH 1. Tištěné fotoalbum... 3 2. Fotografie tiskneme sami... 10 2.1 Snímky jsou uloženy v paměti fotoaparátu... 10 2.2 Snímky jsou uloženy na paměťové kartě... 10 2 1. TIŠTĚNÉ FOTOALBUM

Více

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak

Firemní identitou (corporate identity) se rozumí jednotný projev společnosti (instituce) jak G R A F I C K Ý M A N U Á L C O R P O R A T E I D E N T I T Y 2 0 0 8 1 úvod J E D N O T N Ý V I Z U Á L N Í S T Y L 1 / 0 1 Jednotný firemní styl patří mezi hlavní prostředky vyjádření firemní identity.

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav

Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Konfigurace zařízení - Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav P.č. 1 Stolní PC sestava + SW 17ks Procesor čtyř jádrový procesor, benchmark min. 3,350 Paměti min 4GB Grafická

Více

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel

Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Hänel Rotomat a Hänel Lean-Lift Automatizované skladové systémy a výdejny nářadí a měřidel Ideas that move the world... Automatizované skladové systémy Úspora prostoru, času a nákladů Automatizované skladové

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více