Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633682"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 14E. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 14E v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití OKI PAGE 14E Návod k obsluze OKI PAGE 14E Uživatelská příručka OKI PAGE 14E Příručka pro uživatele OKI PAGE 14E Návod na použití OKI PAGE 14E Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

2 Abstrakt manuálu: 2001 Oki. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál zpracovalo a vydalo dokumentační oddělení společnosti Oki. Oki a OKIPAGE jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka Úřadu pro ochranu životního prostředí USA (United States Environmental Protection Agency). ii Elektromagnetická kompatibilita.. ii Energy Star.... ii Obsah... iii Bezpečnostní pokyny vi První pomoc při kontaminaci tonerem.... vii Poznámky, upozornění a výstrahy vii Ovládací panel tiskárny Kontrolky LED....1 Ovládací tlačítko...3 Nastavení tiskárny Zobrazení a změna nastavení...4 Tisk nastavení Karta Nastavení tiskárny..

3 5 Karta Předvolby...6 Nastavení nabídky úrovně Nastavení nabídky úrovně Papír Typy papíru a obálek Fólie a samolepicí štítky Instalace papíru.. 12 Tisk obálek. 12 Nastavení kvality tisku Tisk fólií Papír o vysoké gramáži a karton Toner Kdy vyměnit tonerovou kazetu Životnost tonerové kazety Výměna tonerové kazety typu Obrazový válec....

4 . 17 Kdy vyměnit obrazový válec Životnost obrazového válce Výměna obrazového válce Vynulování počitadla obrazového válce Písma Co je to písmo? Tisk seznamu písem Použití písem Znakové sady Uživatelská příručka iii Údržba tiskárny 20 Tisk čisticí stránky 20 Čištění pole diod LED.. 21 Odstraňování problémů Zablokování papíru Zablokování na vstupu.. 22 Zablokování během posuvu nebo na výstupu Problémy s kvalitou tisku Softwarové problémy Hardwarové problémy..

5 25 Specifikace Rejstřík iv Okipage 14e Česky Bezpečnostní pokyny Tato tiskárna je výsledkem promyšlené konstrukce a měla by vám bezpečně a spolehlivě sloužit po řadu let. Ale stejně jako u každého elektrického spotřebiče je i zde třeba dodržovat několik základních zásad, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození výrobku. Důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte, abyste se k ní později mohli kdykoliv vrátit. Přečtěte si a dodržujte pokyny na všech výstražných a instrukčních štítcích na samotném přístroji. Před čištěním vypojte tiskárnu ze zásuvky. Používejte pouze vlhký hadřík; nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čistící prostředky. Přístroj umístěte na rovnou a pevnou plochu. Pokud jej neusadíte stabilně, může spadnout a poškodit se; pokud jej umístíte na měkký povrch, například na koberec, pohovku nebo postel, může dojít k zablo-kování větracích otvorů a přehřátí tiskárny. V zájmu ochrany přístroje před přehřátím zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zablokovány. Přístroj neumist ujte na zdroje tepla, například radiátor nebo topné těleso, nebo do jejich okolí. Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Kolem přístroje by měl být dostatek místa pro snadný přístup a dobré větrání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, dbejte na to, abyste do něj nevylili žádnou tekutinu. Přesvědčte se, zda použitý zdroj energie odpovídá parametrům uvedeným na zadní části přístroje. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého dodavatele nebo místní rozvodné společnosti. Tento přístroj má uzemněnou tříkolíkovou bezpečnostní zástrčku, kterou můžete zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Nemůžete-li tento úkon provést, máte patrně starší neuzemněnou zásuvku; spojte se s elektrikářem a nechejte zásuvku vyměnit. Nesnažte se tento bezpečnostní prvek obejít pomocí adaptéru. Nepokládejte na napájecí šňůru žádné předměty a neumist ujte ji tak, aby se po ní chodilo. Dojde-li k poškození nebo prodření šňůry, okamžitě ji vyměňte. Používáte-li u přístroje prodlužovací šňůru nebo tzv. psa, přesvědčte se, zda celkový proud (v ampérech) vyžadovaný všemi přístroji zapojenými na prodlužovací šňůru nepřesahuje její parametry. Celkový proud všech zařízení Uživatelská příručka v zapojených do zásuvky by neměl přesahovat 15 A. Zásuvka, do níž je tiskárna zapojena, by měla zůstat neustále přístupná. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

6

7 V Menu 1 se objevuje položka Tray 2 nebo Feeder pouze tehdy, je-li tiskárna vybavena volitelným druhým zásobníkem nebo podavačem. Pokud chcete tisknout na průsvitné fólie, nezapomeňte zvolit položku TRANSPAR. Je-li zapnut tento parametr, bude kontrolován formát tiskového média; pokud kontrola zjistí nesprávný rozměr, zobrazí se na displeji chybové hlášení. Počet kopií, které mají být vytisknuty. Používá se u určitých aplikací nepracujících v OS Windows k tomu, aby bylo možné tisknout symboly evropské měny. Vybírá fyzický formát papíru pro jednotlivé zásobníky. Parametr Auto; HP PCL6; IBM PPR; Epson FX Volba emulace. Vybírá standardní zásobník, z něhož bude tiskárna odebírat papír. Tuto funkci může potlačit softwarová aplikace. V Menu 1 se objevuje položka Tray 2 nebo Feeder pouze tehdy, je-li tiskárna vybavena volitelným druhým zásobníkem nebo podavačem. Volba zrcadla tisku (tisknutelné plochy). Význam Paper Size Uživatelská příručka 7 Kategorie Položka Font SRC DLLSOFT Parametr Resident; Card Downloaded Význam Vybírá zdroj interních typů písma tiskárny. Pokud u tiskárny nebyly přidány volitelné typy písma, objeví se na displeji pouze rezidentní fonty. Toto hlášení se zobrazí, pokud byla do tiskárny stažena zaveditelná písma. Fonts and Symbols Font No Volí příslušný typ písma ze souboru interních typů písma, který má být použit u přijatých textových souborů. Tyto fonty lze identifikovat vytisknutím seznamu typů písma z ovládacího panelu. Zobrazí se v případě, je-li vybrané písmo s fixní roztečí a je-li vektorové. Zobrazí se v případě, je-li vybrané písmo proporcionální a je-li vektorové. K dispozici je 89 znakových sad. Vyberte sadu, kterou chcete použít. Určuje počet znaků, které mají být vytisknuty na jednom řádku, než tiskárna přejde na nový řádek. Vybírá, zda mají být do tiskového výstupu zařazeny i prázdné stránky, nebo zda je má tiskárna potlačit (přeskočit). Určuje, zda znak přechodu na nový řádek (CR) má rovněž posunout pozici tisku na následující řádek. U většiny aplikací je tato funkce zajištěna tak, že po znaku CR následuje znak LF, ale pokud se řádky tisknou přes sebe, zvolte CR+LF. Určuje, zda znak nového řádku (LF) má rovněž posunout pozici tisku na začátek nového řádku. U většiny aplikací je tato funkce zajištěna tak, že před znakem LF se odesílá znak CR, ale pokud po sobě následující řádky na vytisknuté stránce klopýtají, zvolte CR + LF. Určuje, zda má tiskárna tisknout na výšku (Portrait), nebo na šířku (Landscape). Volí standardní počet řádků na stránce. Tato číselná hodnota se automaticky upravuje při změně orientace papíru tak, aby bylo zachováno nastavené řádkování. Font CPI Font HGT Symbol A4 Width Blnkskip 10.00; ; PC-8 78 Col; 80 Col Off ; On Page Layout 1 CR Function CR; CR+LF LF Function LF ; LF+CR Orient. Page Layout 2 Lines/PG Portrt; Landscp 64 LNS; Okipage 14e Česky Nastavení nabídky úrovně 2 Následující tabulka uvádí možnosti nastavení v nabídce úrovně 2. Tovární hodnoty nastavení jsou uvedeny tučným písmem. Kategorie Print Mode Položka Resolution Smoothing 600; 300 Medium; Dark Parametr Nastavení rozlišení tisku (v dpi). Nastavení parametru vyhlazení. Čárová grafika je v režimu Dark sytější než v režimu Medium. Velikost vyrovnávací paměti pro písma. Tato funkce vyhrazuje pevnou část paměti pro oblast určenou k ukládání informací o použitých písmech. Po inicializaci tiskárny lze zkrátit čas tisku první strany tím, že se provede rasterizace implicitního vektorového písma tak, jak to dovoluje aktuální nastavení tohoto parametru. Změna tohoto parametru způsobí rekonfiguraci alokace paměti tiskárny, čímž se z paměti ztratí informace o zavedených písmech a makrech. (Tisková data zůstanou zachována). Velikost paměti používané pro editaci přijatých dat. Tiskárna se může zotavit z přetečení paměti nebo přesahu tiskové úlohy automaticky zhruba do 15 sekund, je-li v režimu online (ON). Většina programů používaných při tisku odesílá na konci tiskové úlohy znak FF, takže poslední stránka vyjede z tiskárny. sytosti tisku. toneru. tato funkce aktivována, umožňuje počítači resetovat tiskárnu přepnutím stavu linky I-PRIME datového rozhraní. Určuje interpretaci stavu BUSY v řídicím protokolu tiskárny. * Určuje komunikační rychlost. * Určuje počet datových bitů. * Určuje metodu kontroly parity. * Určuje minimální čas pro signál Busy. * Toto nastavení určuje, jaký jazyk se má použít pro hlášení na displeji a tisk nabídek. stupnice 250 a méně. vodítka papíru (3). Zásobník zasuňte do tiskárny. vložte chlopní dolů a k levému okraji, tak, aby ji tiskárna mohla uchopit. V aplikaci zvolte příslušnou velikost a orientaci tisku a spusťte tisk Okipage 14e Česky Nastavení kvality tisku Proces zafixování vytištěného obrazu na podklad zahrnuje kombinaci působení teploty a tlaku. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

8 Příliš mnoho tepla může způsobit zvlnění tenkého papíru, zatímco málo tepla aplikovaného na tlustý papír má za následek nedokonalé zafixování toneru na podklad. Kvalitu tisku lze pro různá média nastavit takto: Spusťte Stavový monitor. Klepněte postupně na kartu [Nastavení tiskárny] tlačítko [Nabídka tiskárny] - kartu [Papír]. Klepněte na tlačítko odpovídající použitému zásobníku. (1) Nastavte požadovaný typ média, (2) popřípadě i formát použitého média (3). 3. Nové parametry typu média a kvality tisku se projeví po klepnutí postupně na tlačítka [Použít] (4) - [Zavřít] (5) a [OK]. (1) (5) (3) (2) (4) Uživatelská příručka 13 Tisk fólií Při tisku na fólie musí být použit ruční podavač a typ média musí být nastaven na fólie: 5. Pro nastavení tisku fólií klepněte postupně na [Použít] (4) - [Zavřít] (5) a [OK]. Po tisku fólií nezapomeňte tiskárnu přepnout zpět do normálního režimu. UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném nastavení tiskárny může dojít při tisku na fólie k poškození tiskárny Otevřete ruční podavač a fólie umístěte lícem nahoru mezi vodítka. Upravte polohu vodítek dle šířky fólií. Spusťte Stavový monitor. Klepněte postupně na kartu [Nastavení tiskárny] tlačítko [Nabídka tiskárny] - kartu [Papír] - kartu [Ruční podavač] (1). Nastavte typ média na fólie (2) a formát média na rozměr použité fólie (3). Poznámka: Papír o vysoké gramáži a karton N ormální cesta papíru tiskárnou od vstupního zásobníku po horní výstupní zásobník představuje dvě kompletní otočení a prohnutí papíru. Papír o vysoké g ram áži a různé karty se n a této cestě mo hou zablokovat, popřípadě vůbec nemusí být tiskárnou zavedeny. Při tisku na takovéto médium použijte ruční podavač a zadní výstup papíru. Při tomto uspořádání je cesta papíru tiskárnou téměř rovná a lze tak dosáhnout nejspolehlivější výsledky. (5) (1) (3) (2) (4) 14 Okipage 14e Česky Toner Kdy vyměnit tonerovou kazetu Tonerovou kazetu vyměňte tehdy, když Stavový monitor hlásí, že toner dochází. Nízká hladina toneru je rovněž indikována pomalým blikáním kontrolky Chyba. Poté, co tiskárna začne indikovat nízkou hladinu toneru, se vytiskne ještě asi 100 stran a poté tiskárna ohlásí chybu Žádný toner a odmítne tisknout. V tisku je pak možné pokračovat až po výměně tonerové kazety. 2. Otevřete kryt a vyjměte starou kazetu. Novou kazetu protřepte, aby se toner rovnoměrně rozprostřel. stav je indikován rovněž pomalým blikáním kontrolky Chyba. Obrazový válec vyměňte, jakmile tisk začne být nezřetelný nebo rozmazaný. Výměna obrazového válce UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechejte obrazový válec na denním světle déle než 5 minut. Nikdy nevystavujte obrazový válec přímému slunečnímu světlu. Obrazový válec držte vždy pouze za okraje. Nikdy se nedotýkejte povrchu zeleného válce Otevřete kryt tiskárny obrazový válec. a vyjměte použitý Životnost obrazového válce Životnost obrazového válce závisí na mnoha faktorech, jako jsou provozní teplota a vlhkost, typ používaného papíru, typická velikost tiskové úlohy a pod. Obrazový válec by měl vydržet alespoň stran při kontinuálním tisku. Tato hodnota je pouze orientační, neboť pokaždé tisknete jiný počet stran a mohou se lišit i podmínky, v nichž tiskárna pracuje, a typ použitého papíru. Nový válec (2) vybalte a sejměte z něj ochrannou fólii (1). Uživatelská příručka Nový obrazový válec (1) vložte do tiskárny tak, aby vodicí výstupky zapadly do příslušných vybrání v těle tiskárny. Vynulování počitadla obrazového válce Po výměně obrazového válce je potřebné vynulovat příslušné počitadlo, aby se zachoval přehled o počtu vytištěných stran Spusťte Stavový monitor tiskárny. Klepněte na kartu Nastavení tiskárny - tlačítko Nabídka tiskárny - kartu Údržba 1. Klepněte na tlačítko Vynulovat u počitadla obrazového válce a poté klepněte na OK Vyjměte vystýlkový materiál ze šachty určené pro kazetu s tonerem. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. Viz část "Výměna tonerové kazety". Uzavřete kryt tiskárny tak, aby zapadla západka. Podle následujících pokynů vynulujte počitadlo obrazového válce. 18 Okipage 14e Česky Písma Co je to písmo? P ísm o představuje m no žin u znaků, které jsou charakterizovány tvarem - typem písma, velikostí písma (např. 12 bodů) a řezem písma (např. tučné, kurzíva). U počítačového tisku písmem rozumíme obecněji všechny velikosti a řezy písma určitého typu. Písma mohou být v tiskárnách definována dvojím způsobem: rastrová písma a vektorová písma. Rastrová písm a jsou definována pomocí vzorů sestávajících z teček (odpovídajících rozlišení tiskárny), které tvoří příslušné znaky. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

9 Tyto znaky mají p ev no u v el ik ost a je jic h t isk v ji né v el ik os ti neposkytuje nejkvalitnější výsledky. Vektorová písma jsou definována pomocí křivek. Při tisku tiskárna použije vektorovou definici znaků k tomu, aby vytvořila rastr znaků v požadované velikosti a řezu, vždy v plném rozlišení tiskárny. Takováto písma jsou proto označována i jako škálovatelná, při změně velikosti písma si zachovávají nejvyšší kvalitu tisku. 3. Klepněte na tlačítko Vytisknout seznam písem, tiskárna vytiskne seznam aktuálně nainstalovaných písem. Použití písem Některé programy pro MS-DOS a většina programů pro Windows umožňují snadný výběr písem použitých v dokumentech. V těchto případech je výběr písem řízen danou aplikací na hostitelském PC, nebo přímo systémem Windows. U jiných softwarových platforem musí být písma definována pomocí zvláštních kódů (tzv. escape sekvencí), které jsou součástí parametrů tiskových úloh. Tato problematika přesahuje rozsah této příručky. Seznam typů písma zmíněný v předcházející části však obsahuje i výpis příslušných kódů. Využití těchto kódů však raději přenechejte profesionálním programátorům. Znakové sady Ti s k á r n a p o s k y t u j e n ěk o l i k s p e c i á ln í ch s ad technických, právních, grafických a standardních alfanumerických znaků a znaků národních abeced. Každé písmo může využívat znaky z několika takto definovaných znakových sad. 19 Tisk seznamu písem Spusťte Stavový monitor tiskárny. Klepněte na kartu Nastavení tiskárny - tlačítko Nabídka tiskárny - kartu Zkušební tisk. Uživatelská příručka Údržba tiskárny Tisk čisticí stránky Jestliže tisk vykazuje známky blednutí, jsou viditelné pruhy a náhodné skvrny, problém může být odstraněn vytištěním stránky, která vyčistí obrazový válec. Můžete použít jednu z následujících metod: S použitím Stavového monitoru Spusťte Stavový monitor tiskárny. Klepněte na kartu Nastavení tiskárny - tlačítko Nabídka tiskárny - karta Zkušební tisk - tlačítko Čištění. Otevřete ruční podavač (1) a vložte do něj list papíru A4. Poté klepněte na tlačítko OK Tiskárna zavede papír a vytiskne na něj čisticí stránku. Jestliže uvedené problémy s kvalitou tisku přetrvávají, zkuste vyměnit tonerovou kazetu. S použitím ovládacího tlačítka 1. Stiskněte ovládací tlačítko a přepněte tak tiskárnu do stavu off-line. Otevřete ruční podavač (1) a vložte do něj list papíru A4. Stiskněte ovládací tlačítko a podržte je stisknuté alespoň po dobu 5 s. Tiskárna zavede papír a vytiskne na něj čisticí stránku. Tiskárnu přepněte stiskem ovládacího tlačítka zpět do režimu on-line. Jestliže uvedené problémy s kvalitou tisku přetrvávají, zkuste vyměnit tonerovou kazetu Okipage 14e Česky Čištění pole diod LED Pole diod LED vyčistěte vždy po výměně tonerové kazety a vždy, když zaznamenáte tisk světlých podélných ploch nebo pruhů. P ole d iod LED (1 ) opa trn ě v yčistět e či st ícím polštářkem, který se dodává s novou tonerovou kazetou, anebo použijte jakoukoliv antistatickou čisticí utěrku, která je určena pro čištění počítačových komponent. 1 Uživatelská příručka 21 Odstraňování problémů Zablokování papíru Papír se může v tiskárně zablokovat ve třech kritických místech. Stavový monitor indikuje, ve kterém místě došlo k zablokování: ZABLOKOVÁNÍ NA VSTUPU - papír neopustil zásobník a nebyl úspěšně zaveden do vnitřní posuvné dráhy tiskárny. ZABLOKOVÁNÍ POSUVU - papír vstoupil do tiskárny, ale nedostal se k výstupu. ZABLOKOVÁNÍ NA VÝSTUPU - papír se dostal až k výstupu, ale neopustil tiskárnu úplně. Zablokování během posuvu nebo na výstupu Vyjměte zásobník papíru a odstraňte všechny nesprávně zavedené papíry, jak je uvedeno výše. Otevřete kryt tiskárny. Zablokování na vstupu Z tiskárny vyjměte zásobník papíru (1). Odstraňte ze zásobníku případné zkroucené nebo pokrčené papíry. Odstraňte případné papíry zpod tiskárny (2). Zásobník papíru zasuňte na místo. Po úspěšném odstranění všech papírů, které mohly způsobovat problémy, by tiskárna měla pokračovat v tisku VÝSTRAHA Oblast tepelné jednotky je horká. Tato oblast je výrazně označena. Nedotýkejte se jí. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechejte obrazový válec na denním světle déle než 5 minut. Nikdy nevystavujte obrazový válec přímému slunečnímu světlu. Obrazový válec držte vždy pouze za okraje. Nikdy se nedotýkejte povrchu zeleného válce. 22 Okipage 14e Česky 3. Opatrně vyjměte obrazový válec spolu s ton erovou kazetou. Nedotýkejte se a nepoškrábejte zelený povrch válce. Z posuvné dráhy papíru vyjměte případné zablokované papíry. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

10 Znovu do tiskárny vložte obrazový válec tak, aby zapadl do vybrání po stranách tělesa tiskárny. Uzavřete kryt tiskárny tak, aby zapadla západka. Tiskárna se začne zahřívat na pracovní teplotu a postupně začne s tiskem. Stránka, o kterou jste přišli v důsledku zablokování, bude automaticky vytištěna znovu. Pokud je okraj zablokovaného listu papíru vysunut z výstupního otvoru nebo je na výstupu vidět, nasaďte obrazový válec, uzavřete horní kryt a tiskárnu zapněte. Zablokovaný papír na výstupu odstraníte, jakmile se po několika sekundách od zapnutí tiskárny začne otáčet posuvný válec výstupu. Po kud za bl oko van ý list pa píru n elze odstranit ani takto, spojte se se servisním technikem. Problémy s kvalitou tisku Předtím, než se obrátíte na svého pracovníka technické podpory, zkontrolujte, zda problém a jeho řešení nejsou uvedeny v následující tabulce, popřípadě zda jste něco při řešení problému neopomněli. Symptom Problém Kazeta obrazového válce není nainstalována správně. Prázdná nebo chybějící kazeta s tonerem. Prázdná kazeta s tonerem. Jakmile toner začne docházet, tisk postupně bledne. Pole diod LED je znečištěné. Statická elektřina, většinou v důsledku suchého prostředí, způsobuje přilnutí toneru i na pozadí. Hardwarový problém. Poškozená kazeta zobrazovacího válce způsobuje v důsledku škrábanců na povrchu nežádoucí stopy toneru opakující se každých 4.06 cm. Řešení Nainstalujte kazetu obrazového válce správně. Nainstalujte novou kazetu s tonerem. Nainstalujte novou kazetu s tonerem. Vyčistěte pole diod LED. Přejděte na hladší druh papíru pro laserové tiskárny, nebo použijte zvlhčovač vzduchu. Spojte se se servisním technikem Tisk prázdných papírů. Poznámka: Celá stránka je vytisknuta nezřetelně. Stránka má šedé pozadí. Celá stránka se vytiskne v černé barvě. Na stránce se opakovaně objevují stopy toneru. Vygenerujte čisticí stránku, skvrny mohou být pouze dočasné. Uživatelská příručka 23 Symptom Na každé stránce se vyskytne podélná plocha nezřetelného světlého tisku. Na stránce se vyskytují svislé bílé šmouhy nebo nezřetelné světlé plochy. Svislé černé čáry. Nezřetelný tisk. Deformace tisku. Vybledlý tisk. Problém Řešení Symptom Tisk je tmavší než obvykle. Problém Nastavení sytosti je příliš vysoké. Tisk na nesprávnou stranu papíru. Řešení Změňte nastavení sytosti. Obraťte papír v zásobníku (všimněte si šipek na obalu). Vložte papír do zásobníku lícovou stranou dolů. Neskladujte papír na místech s vysokou vlhkostí a teplotou. Papír skladujte v ochranném obalu. Doporučená provozní vlhkost: 20-80%. Zaměňte papír za jiný druh, zkontrolujte prostředí, v němž "Výpadek" způsobený je zásoba papíru uložena nebo použitím navlhlého papíru. použijte pohlcovač vlhkosti. Zkontrolujte náplň toneru. Hladina toneru je nízká a toner není správně nanášen, nebo je opotřebený válec. Pole diod LED je znečištěné. Hardwarový problém. Pole diod LED je znečištěné. s tonerem není správně instalována. hladina toneru? diod LED je znečištěné. Nízká hladina toneru. Vyměňte kazetu s tonerem. se se servisním technikem. Vyčistěte pole diod LED. Spojte se se servisním technikem. Vyčistěte pole diod LED. Vytiskněte čisticí stránku. Spojte se se servisním technikem. Nainstalujte správně tonerovou kazetu. Spojte se se servisním technikem. Vyměňte kazetu s tonerem. Použijte doporučený papír. Vyčistěte pole diod LED. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. Stránky se příliš kroutí. Vlhkost papíru. Nesprávný způsob skladování ve vlhkém prostředí. Vysoká vzdušná vlhkost. Šmouhovaný nebo skvrnitý tisk. Vytisknutá stránka je příliš světlá nebo rozmazaná. Tučné písmo a tmavé linie jsou šmouhované. 24 Okipage 14e Česky Softwarové problémy Proces tisku je řízen vaším programovým vybavením (operačním prostředím, aplikacemi a ovladači tiskáren). Použit nesprávný ovladač. Zpoždění způsobuje vaše aplikace. text. Nainstalujte správný ovladač. Hardwarové problémy Symptom Grafika se vytiskne částečně na jedné stránce, částečně na další. Problém Nedostatek paměti tiskárny pro toto vyobrazení při tomto stupni rozlišení. Řešení Změňte rozlišení, zmenšete vyobrazení nebo nainstalujte do tiskárny více paměti. Zkontrolujte kabelové spoje. Pokud je k dispozici větší počet tiskáren, zkontrolujte, zda je vybrána ta vaše. Zkontrolujte konfiguraci, kontinuitu a délku kabelu. Nic se neděje, ale tiskárna ukazuje, že je připravena přijmout data. Konfigurační chyba. Tiskárna netiskne tak rychle, jak by měla. Pro dosažení maximální rychlosti používejte textu dokumentu a rezidentní typy písma. Tisk "smetí". Při opakovaném bootu počítače tiskárna "zamrzne" nebo hlásí chybu. Nesprávná konfigurace kabelu. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

11 Rovněž viz Softwarové problémy. Boot počítače se zapnutou tiskárnou může způsobit komunikační chybu. Při průchodu tepelnou jednotkou se z formulářů nebo pojiv vylučují plyny. Je aktivován režim úspory energie. Tepelná jednotka se musí zahřát na pracovní teplotu. Před restartem počítače tiskárnu vypněte. Přesvědčte se, zda formuláře, které používáte, snesou teplo, a zajistěte dostatečné větrání. Zpoždění při zahřívání můžete odstranit nastavením parametru Úspora energie v nabídce úrovně 2. Horní okraj stránek se postupně zvětšuje. Mnoho SW aplikací předpokládá 66 řádků na stránce, ale implicitní nastavení tiskárny je 64. Nastavte příslušný software, anebo upravte parametr Počet řádků na stránce u tiskárny tak, aby se shodovaly. Zápach. Tiskárna je zapnuta, ale před každou tiskovou úlohou se musí čekat na její zahřátí. Uživatelská příručka 25 Specifikace Technologie tisku: Přenos obrazu z pole LED na organický fotocitlivý válec. Napájení: Napětí: 230 V±10% až 240 V ±10% Vstř. Frekvence: 50/60 Hz ±2% Napájecí kabel: 1,8 m dlouhý samostatný kabel, vybavený zástrčkou dle země určení. Fyzické vlastnosti: Rozměry: mm (V Š D) Hmotnost: přibližně 10 kg, s nainstalovanou kazetou legal / universal Rozlišení: 600dpi, (300*1200 dpi) s použitím původní metody vyhlazení Oki (600 dpi s metodou MicroRes600) Spotřeba energie: Úsporný režim: 11 W Nečinná: 66 W Normální provoz: 340 W Špičková spotřeba: 600 W Pamměť: RAM (standard): 4 MB RAM (max.): 36 MB ROM: 8 MB Emulace: HP PCL6, IBM Proprinter, Epson Papír: Zásobník 1 (standardní):250 listů (75 g/m²) Zásobník 2 (volitelný): 500 listů (75 g/m²) Víceúčelový podavač (volitelný): 100 listů papíru/50 obálek (75g/m²) Gramáž papíru: g/m² 1. /2. zásobník: Ruční podavač: g/m² (obálky g/m²) Výstup: 150 listů lícem dolů (75 g/m²) 50 listů lícem nahoru (zadní výstup, 75 g/m²) 26 Okipage 14e Česky Životnost: Pracovní cyklus: maximálně 15,000 stran za měsíc Spotřební materiál: Obrazový válec 20,000 stránek (nepřetržitý tisk) Toner: 2,500 stránek při hustotě tisku 5% Prostředí: Provozní: 10 až 32 C při vlhkosti 20-80% Mimo provoz: 0 až 43 C při vlhkosti 10-90% Skladování: -10 až 43 C při vlhkosti 10-90% Hlučnost: Provozní: 53 dba Pohotovostní: 38 dba Režim úspory energie: úroveň pozadí Rozhraní: IBM Centronics (CEN 36) (standardní) USB Rev 1.1 RS232C (volitelné) Uživatelská příručka Okipage 14e Česky Rejstřík B Bezpečnostní pokyny v Nabídka úrovně Nastavení kvality tisku Nastavení tiskárny Tisk.. 4 Zobrazení a změna 4 E Čištění podle diod LED Čisticí stránka..20 O Obálky Tisk Typy Obrazový válec...

12 .. 17 Životnost obrazového válce Kdy vyměnit obrazový válec. 17 Výměna.. 17 Vynulování počitadla Odstraňování problémů Hardwarové problémy Problémy s kvalitou tisku Softwarové problémy.. 25 Zablokování během posuvu nebo na výstupu Zablokování na vstupu Zablokování papíru Ovládací panel tiskárny Kontrolka Chyba F Fólie I Instalace Papír K Kontrolky LED Chyba Připraveno.. 2 Ruční podavač

13 ....2 Zapnuto....2 N Nabídka úrovně Uživatelská příručka Kontrolka Připraveno... 2 Kontrolka Ruční podavač Kontrolka Zapnuto Ovládací tlačítko Ovládací tlačítko S Samolepicí štítky Specifikace Stavový monitor Karta Nastavení tiskárny Karta Předvolby... 6 P Papír Fólie a samolepicí štítky 11 Instalace.. 12 Instalace papíru...

14 Tisk obálek Typy štítků Typy obálek Typy papíru Zablokování během posuvu Zablokování na výstupu Zablokování na vstupu. 22 Papír o vysoké gramáži a karton.. 14 Písma Použití písem Typy Znakové sady Počitadlo obrazového válce Pole diod LED T Tisk Čisticí stránka..

15 .20 Fólie Karton. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

16 ...14 Nastavení kvality Obálky Papír o vysoké gramáži Problémy s kvalitou Typy štítků Typy fólií Typy papíru a obálek...11 Tisk čisticí stránky S použitím ovládacího tlačítka S použitím Stavového monitoru Toner Životnost tonerové kazety Kdy vyměnit tonerovou kazetu Výměna tonerové kazety Okipage 14e Česky U Údržba tiskárny Čištění pole diod LED.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org).21 Tisk čisticí stránky Z Zablokování papíru během posuvu 22 Zablokování papíru na výstupu...22 Zablokování papíru na vstupu Znakové sady Zobrazení a změna nastavení. 4 Uživatelská příručka 31 SPOLEČNOST OKI SYSTEMS OKI Systems (Czech and Slovak) s.r.o. IBC - Pobřežní Praha 8 Česká republika Tel: , , Fax: cz 32 Okipage 14e. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků

Příručka uživatele QL-700. Tiskárna štítků Příručka uživatele Tiskárna štítků QL-700 Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jí rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno

Více

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání

Návod k používání. ICP 300 Palubní tiskárna. Pouţívání Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Tento výrobek vyhovuje směrnici EEC č. 2004/108/EC je-li instalován a pouţíván podle odpovídajících předpisů a pokynů. Servis a technická podpora SPOJTE SE PROSÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651

Skenery řady i1800. tiskárny s vysokým rozlišením. A-61591_cz 9E8651 Skenery řady i1800 tiskárny s vysokým rozlišením A-61591_cz 9E8651 Obsah Tisk údajů.................................................. 1 Konfigurace tiskového řetězce.................................. 4

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 161/210. multifunkční modulární ekonomický snadný. černobílý

Dynamická rovnováha. www.develop.cz. ineo 161/210. multifunkční modulární ekonomický snadný. černobílý Dynamická rovnováha www.develop.cz ineo 161/210 multifunkční modulární ekonomický snadný černobílý Překvapivě velký počet uživatelů z malých nebo domácích kanceláří je vybaven stolní tiskárnou, faxem a

Více

B4400/B4600 Series. Uživatelská příručka

B4400/B4600 Series. Uživatelská příručka B4400/B4600 Series Uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek

D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek AccuBANKER USA Dovozce:ConSyGen CZ s.r.o. 1. Než zahájíte práci D-200 THE TOWER Víceúčelový detektor padělaných bankovek Uživatelská příručka Padělané peníze jsou všudypřítomným problémem. Setkáte se s

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Folder P700. Folder P700

Folder P700. Folder P700 Folder P700 Folder P700 OBSAH Strana 82 Legenda/Bezpečnostní pokyny 83 Popis skládačky P700/Technické údaje 84 Vybalení/Umístění/Připojení/Složení 85 Pokyny 86 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE 88 Režimy skládání

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225

Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional CP5225 Datový list Řada tiskáren HP Color LaserJet Professional S touto všestrannou a cenově dostupnou stolní tiskárnou ve formátu A3 pokryjete všechny své potřeby barevného pracovního tisku od pohlednic po dokumenty

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Návod k použití GRIL R-253

Návod k použití GRIL R-253 Návod k použití GRIL R-253 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Podrobné specifikace CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C32 Colour na obrázku s oboustranným automatickým podavačem dokumentů a volitelným dvouzásobníkovým modulem. RYCHLOST KOPÍROVÁNÍ Digitální kopírka

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka

HARVIA XENIO COMBI. Řídící jednotka HARVIA XENIO COMBI Řídící jednotka 1 Tyto pokyny k montáži a použití jsou určeny jak pro majitele nebo osobu zodpovědnou za provoz sauny, topných těles a řídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovědného

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 16N http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633673 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 16N. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 16N v uživatelské příručce

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE. Vnitřní obálka INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD O SOFTWARE... PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot.

MODEL APD 9A APD 12A. kcal/h 2250 3000 W 2616 3490 EER 2,62 2,68 vysoké ot. db(a) 50 52 Hlučnost - vnitřní jednotka střední ot. 24 hodinový časovač: umožňuje kompletně naprogramovat jednotku na celý den Vysoušení 4 rychlosti ventilátoru: nízká, střední, vysoká a automatická Funkce AUTO - v závislosti na teplotě v místnosti si jednotka

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více