Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633682"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 14E. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 14E v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití OKI PAGE 14E Návod k obsluze OKI PAGE 14E Uživatelská příručka OKI PAGE 14E Příručka pro uživatele OKI PAGE 14E Návod na použití OKI PAGE 14E Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

2 Abstrakt manuálu: 2001 Oki. Všechna práva vyhrazena. Tento materiál zpracovalo a vydalo dokumentační oddělení společnosti Oki. Oki a OKIPAGE jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd. Energy Star je ochranná známka Úřadu pro ochranu životního prostředí USA (United States Environmental Protection Agency). ii Elektromagnetická kompatibilita.. ii Energy Star.... ii Obsah... iii Bezpečnostní pokyny vi První pomoc při kontaminaci tonerem.... vii Poznámky, upozornění a výstrahy vii Ovládací panel tiskárny Kontrolky LED....1 Ovládací tlačítko...3 Nastavení tiskárny Zobrazení a změna nastavení...4 Tisk nastavení Karta Nastavení tiskárny..

3 5 Karta Předvolby...6 Nastavení nabídky úrovně Nastavení nabídky úrovně Papír Typy papíru a obálek Fólie a samolepicí štítky Instalace papíru.. 12 Tisk obálek. 12 Nastavení kvality tisku Tisk fólií Papír o vysoké gramáži a karton Toner Kdy vyměnit tonerovou kazetu Životnost tonerové kazety Výměna tonerové kazety typu Obrazový válec....

4 . 17 Kdy vyměnit obrazový válec Životnost obrazového válce Výměna obrazového válce Vynulování počitadla obrazového válce Písma Co je to písmo? Tisk seznamu písem Použití písem Znakové sady Uživatelská příručka iii Údržba tiskárny 20 Tisk čisticí stránky 20 Čištění pole diod LED.. 21 Odstraňování problémů Zablokování papíru Zablokování na vstupu.. 22 Zablokování během posuvu nebo na výstupu Problémy s kvalitou tisku Softwarové problémy Hardwarové problémy..

5 25 Specifikace Rejstřík iv Okipage 14e Česky Bezpečnostní pokyny Tato tiskárna je výsledkem promyšlené konstrukce a měla by vám bezpečně a spolehlivě sloužit po řadu let. Ale stejně jako u každého elektrického spotřebiče je i zde třeba dodržovat několik základních zásad, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození výrobku. Důkladně prostudujte tuto příručku. Příručku uschovejte, abyste se k ní později mohli kdykoliv vrátit. Přečtěte si a dodržujte pokyny na všech výstražných a instrukčních štítcích na samotném přístroji. Před čištěním vypojte tiskárnu ze zásuvky. Používejte pouze vlhký hadřík; nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čistící prostředky. Přístroj umístěte na rovnou a pevnou plochu. Pokud jej neusadíte stabilně, může spadnout a poškodit se; pokud jej umístíte na měkký povrch, například na koberec, pohovku nebo postel, může dojít k zablo-kování větracích otvorů a přehřátí tiskárny. V zájmu ochrany přístroje před přehřátím zkontrolujte, zda nejsou větrací otvory zablokovány. Přístroj neumist ujte na zdroje tepla, například radiátor nebo topné těleso, nebo do jejich okolí. Chraňte jej před přímým slunečním svitem. Kolem přístroje by měl být dostatek místa pro snadný přístup a dobré větrání. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, dbejte na to, abyste do něj nevylili žádnou tekutinu. Přesvědčte se, zda použitý zdroj energie odpovídá parametrům uvedeným na zadní části přístroje. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého dodavatele nebo místní rozvodné společnosti. Tento přístroj má uzemněnou tříkolíkovou bezpečnostní zástrčku, kterou můžete zasunout pouze do uzemněné zásuvky. Nemůžete-li tento úkon provést, máte patrně starší neuzemněnou zásuvku; spojte se s elektrikářem a nechejte zásuvku vyměnit. Nesnažte se tento bezpečnostní prvek obejít pomocí adaptéru. Nepokládejte na napájecí šňůru žádné předměty a neumist ujte ji tak, aby se po ní chodilo. Dojde-li k poškození nebo prodření šňůry, okamžitě ji vyměňte. Používáte-li u přístroje prodlužovací šňůru nebo tzv. psa, přesvědčte se, zda celkový proud (v ampérech) vyžadovaný všemi přístroji zapojenými na prodlužovací šňůru nepřesahuje její parametry. Celkový proud všech zařízení Uživatelská příručka v zapojených do zásuvky by neměl přesahovat 15 A. Zásuvka, do níž je tiskárna zapojena, by měla zůstat neustále přístupná. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

6

7 V Menu 1 se objevuje položka Tray 2 nebo Feeder pouze tehdy, je-li tiskárna vybavena volitelným druhým zásobníkem nebo podavačem. Pokud chcete tisknout na průsvitné fólie, nezapomeňte zvolit položku TRANSPAR. Je-li zapnut tento parametr, bude kontrolován formát tiskového média; pokud kontrola zjistí nesprávný rozměr, zobrazí se na displeji chybové hlášení. Počet kopií, které mají být vytisknuty. Používá se u určitých aplikací nepracujících v OS Windows k tomu, aby bylo možné tisknout symboly evropské měny. Vybírá fyzický formát papíru pro jednotlivé zásobníky. Parametr Auto; HP PCL6; IBM PPR; Epson FX Volba emulace. Vybírá standardní zásobník, z něhož bude tiskárna odebírat papír. Tuto funkci může potlačit softwarová aplikace. V Menu 1 se objevuje položka Tray 2 nebo Feeder pouze tehdy, je-li tiskárna vybavena volitelným druhým zásobníkem nebo podavačem. Volba zrcadla tisku (tisknutelné plochy). Význam Paper Size Uživatelská příručka 7 Kategorie Položka Font SRC DLLSOFT Parametr Resident; Card Downloaded Význam Vybírá zdroj interních typů písma tiskárny. Pokud u tiskárny nebyly přidány volitelné typy písma, objeví se na displeji pouze rezidentní fonty. Toto hlášení se zobrazí, pokud byla do tiskárny stažena zaveditelná písma. Fonts and Symbols Font No Volí příslušný typ písma ze souboru interních typů písma, který má být použit u přijatých textových souborů. Tyto fonty lze identifikovat vytisknutím seznamu typů písma z ovládacího panelu. Zobrazí se v případě, je-li vybrané písmo s fixní roztečí a je-li vektorové. Zobrazí se v případě, je-li vybrané písmo proporcionální a je-li vektorové. K dispozici je 89 znakových sad. Vyberte sadu, kterou chcete použít. Určuje počet znaků, které mají být vytisknuty na jednom řádku, než tiskárna přejde na nový řádek. Vybírá, zda mají být do tiskového výstupu zařazeny i prázdné stránky, nebo zda je má tiskárna potlačit (přeskočit). Určuje, zda znak přechodu na nový řádek (CR) má rovněž posunout pozici tisku na následující řádek. U většiny aplikací je tato funkce zajištěna tak, že po znaku CR následuje znak LF, ale pokud se řádky tisknou přes sebe, zvolte CR+LF. Určuje, zda znak nového řádku (LF) má rovněž posunout pozici tisku na začátek nového řádku. U většiny aplikací je tato funkce zajištěna tak, že před znakem LF se odesílá znak CR, ale pokud po sobě následující řádky na vytisknuté stránce klopýtají, zvolte CR + LF. Určuje, zda má tiskárna tisknout na výšku (Portrait), nebo na šířku (Landscape). Volí standardní počet řádků na stránce. Tato číselná hodnota se automaticky upravuje při změně orientace papíru tak, aby bylo zachováno nastavené řádkování. Font CPI Font HGT Symbol A4 Width Blnkskip 10.00; ; PC-8 78 Col; 80 Col Off ; On Page Layout 1 CR Function CR; CR+LF LF Function LF ; LF+CR Orient. Page Layout 2 Lines/PG Portrt; Landscp 64 LNS; Okipage 14e Česky Nastavení nabídky úrovně 2 Následující tabulka uvádí možnosti nastavení v nabídce úrovně 2. Tovární hodnoty nastavení jsou uvedeny tučným písmem. Kategorie Print Mode Položka Resolution Smoothing 600; 300 Medium; Dark Parametr Nastavení rozlišení tisku (v dpi). Nastavení parametru vyhlazení. Čárová grafika je v režimu Dark sytější než v režimu Medium. Velikost vyrovnávací paměti pro písma. Tato funkce vyhrazuje pevnou část paměti pro oblast určenou k ukládání informací o použitých písmech. Po inicializaci tiskárny lze zkrátit čas tisku první strany tím, že se provede rasterizace implicitního vektorového písma tak, jak to dovoluje aktuální nastavení tohoto parametru. Změna tohoto parametru způsobí rekonfiguraci alokace paměti tiskárny, čímž se z paměti ztratí informace o zavedených písmech a makrech. (Tisková data zůstanou zachována). Velikost paměti používané pro editaci přijatých dat. Tiskárna se může zotavit z přetečení paměti nebo přesahu tiskové úlohy automaticky zhruba do 15 sekund, je-li v režimu online (ON). Většina programů používaných při tisku odesílá na konci tiskové úlohy znak FF, takže poslední stránka vyjede z tiskárny. sytosti tisku. toneru. tato funkce aktivována, umožňuje počítači resetovat tiskárnu přepnutím stavu linky I-PRIME datového rozhraní. Určuje interpretaci stavu BUSY v řídicím protokolu tiskárny. * Určuje komunikační rychlost. * Určuje počet datových bitů. * Určuje metodu kontroly parity. * Určuje minimální čas pro signál Busy. * Toto nastavení určuje, jaký jazyk se má použít pro hlášení na displeji a tisk nabídek. stupnice 250 a méně. vodítka papíru (3). Zásobník zasuňte do tiskárny. vložte chlopní dolů a k levému okraji, tak, aby ji tiskárna mohla uchopit. V aplikaci zvolte příslušnou velikost a orientaci tisku a spusťte tisk Okipage 14e Česky Nastavení kvality tisku Proces zafixování vytištěného obrazu na podklad zahrnuje kombinaci působení teploty a tlaku. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

8 Příliš mnoho tepla může způsobit zvlnění tenkého papíru, zatímco málo tepla aplikovaného na tlustý papír má za následek nedokonalé zafixování toneru na podklad. Kvalitu tisku lze pro různá média nastavit takto: Spusťte Stavový monitor. Klepněte postupně na kartu [Nastavení tiskárny] tlačítko [Nabídka tiskárny] - kartu [Papír]. Klepněte na tlačítko odpovídající použitému zásobníku. (1) Nastavte požadovaný typ média, (2) popřípadě i formát použitého média (3). 3. Nové parametry typu média a kvality tisku se projeví po klepnutí postupně na tlačítka [Použít] (4) - [Zavřít] (5) a [OK]. (1) (5) (3) (2) (4) Uživatelská příručka 13 Tisk fólií Při tisku na fólie musí být použit ruční podavač a typ média musí být nastaven na fólie: 5. Pro nastavení tisku fólií klepněte postupně na [Použít] (4) - [Zavřít] (5) a [OK]. Po tisku fólií nezapomeňte tiskárnu přepnout zpět do normálního režimu. UPOZORNĚNÍ: Při nesprávném nastavení tiskárny může dojít při tisku na fólie k poškození tiskárny Otevřete ruční podavač a fólie umístěte lícem nahoru mezi vodítka. Upravte polohu vodítek dle šířky fólií. Spusťte Stavový monitor. Klepněte postupně na kartu [Nastavení tiskárny] tlačítko [Nabídka tiskárny] - kartu [Papír] - kartu [Ruční podavač] (1). Nastavte typ média na fólie (2) a formát média na rozměr použité fólie (3). Poznámka: Papír o vysoké gramáži a karton N ormální cesta papíru tiskárnou od vstupního zásobníku po horní výstupní zásobník představuje dvě kompletní otočení a prohnutí papíru. Papír o vysoké g ram áži a různé karty se n a této cestě mo hou zablokovat, popřípadě vůbec nemusí být tiskárnou zavedeny. Při tisku na takovéto médium použijte ruční podavač a zadní výstup papíru. Při tomto uspořádání je cesta papíru tiskárnou téměř rovná a lze tak dosáhnout nejspolehlivější výsledky. (5) (1) (3) (2) (4) 14 Okipage 14e Česky Toner Kdy vyměnit tonerovou kazetu Tonerovou kazetu vyměňte tehdy, když Stavový monitor hlásí, že toner dochází. Nízká hladina toneru je rovněž indikována pomalým blikáním kontrolky Chyba. Poté, co tiskárna začne indikovat nízkou hladinu toneru, se vytiskne ještě asi 100 stran a poté tiskárna ohlásí chybu Žádný toner a odmítne tisknout. V tisku je pak možné pokračovat až po výměně tonerové kazety. 2. Otevřete kryt a vyjměte starou kazetu. Novou kazetu protřepte, aby se toner rovnoměrně rozprostřel. stav je indikován rovněž pomalým blikáním kontrolky Chyba. Obrazový válec vyměňte, jakmile tisk začne být nezřetelný nebo rozmazaný. Výměna obrazového válce UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechejte obrazový válec na denním světle déle než 5 minut. Nikdy nevystavujte obrazový válec přímému slunečnímu světlu. Obrazový válec držte vždy pouze za okraje. Nikdy se nedotýkejte povrchu zeleného válce Otevřete kryt tiskárny obrazový válec. a vyjměte použitý Životnost obrazového válce Životnost obrazového válce závisí na mnoha faktorech, jako jsou provozní teplota a vlhkost, typ používaného papíru, typická velikost tiskové úlohy a pod. Obrazový válec by měl vydržet alespoň stran při kontinuálním tisku. Tato hodnota je pouze orientační, neboť pokaždé tisknete jiný počet stran a mohou se lišit i podmínky, v nichž tiskárna pracuje, a typ použitého papíru. Nový válec (2) vybalte a sejměte z něj ochrannou fólii (1). Uživatelská příručka Nový obrazový válec (1) vložte do tiskárny tak, aby vodicí výstupky zapadly do příslušných vybrání v těle tiskárny. Vynulování počitadla obrazového válce Po výměně obrazového válce je potřebné vynulovat příslušné počitadlo, aby se zachoval přehled o počtu vytištěných stran Spusťte Stavový monitor tiskárny. Klepněte na kartu Nastavení tiskárny - tlačítko Nabídka tiskárny - kartu Údržba 1. Klepněte na tlačítko Vynulovat u počitadla obrazového válce a poté klepněte na OK Vyjměte vystýlkový materiál ze šachty určené pro kazetu s tonerem. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. Viz část "Výměna tonerové kazety". Uzavřete kryt tiskárny tak, aby zapadla západka. Podle následujících pokynů vynulujte počitadlo obrazového válce. 18 Okipage 14e Česky Písma Co je to písmo? P ísm o představuje m no žin u znaků, které jsou charakterizovány tvarem - typem písma, velikostí písma (např. 12 bodů) a řezem písma (např. tučné, kurzíva). U počítačového tisku písmem rozumíme obecněji všechny velikosti a řezy písma určitého typu. Písma mohou být v tiskárnách definována dvojím způsobem: rastrová písma a vektorová písma. Rastrová písm a jsou definována pomocí vzorů sestávajících z teček (odpovídajících rozlišení tiskárny), které tvoří příslušné znaky. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

9 Tyto znaky mají p ev no u v el ik ost a je jic h t isk v ji né v el ik os ti neposkytuje nejkvalitnější výsledky. Vektorová písma jsou definována pomocí křivek. Při tisku tiskárna použije vektorovou definici znaků k tomu, aby vytvořila rastr znaků v požadované velikosti a řezu, vždy v plném rozlišení tiskárny. Takováto písma jsou proto označována i jako škálovatelná, při změně velikosti písma si zachovávají nejvyšší kvalitu tisku. 3. Klepněte na tlačítko Vytisknout seznam písem, tiskárna vytiskne seznam aktuálně nainstalovaných písem. Použití písem Některé programy pro MS-DOS a většina programů pro Windows umožňují snadný výběr písem použitých v dokumentech. V těchto případech je výběr písem řízen danou aplikací na hostitelském PC, nebo přímo systémem Windows. U jiných softwarových platforem musí být písma definována pomocí zvláštních kódů (tzv. escape sekvencí), které jsou součástí parametrů tiskových úloh. Tato problematika přesahuje rozsah této příručky. Seznam typů písma zmíněný v předcházející části však obsahuje i výpis příslušných kódů. Využití těchto kódů však raději přenechejte profesionálním programátorům. Znakové sady Ti s k á r n a p o s k y t u j e n ěk o l i k s p e c i á ln í ch s ad technických, právních, grafických a standardních alfanumerických znaků a znaků národních abeced. Každé písmo může využívat znaky z několika takto definovaných znakových sad. 19 Tisk seznamu písem Spusťte Stavový monitor tiskárny. Klepněte na kartu Nastavení tiskárny - tlačítko Nabídka tiskárny - kartu Zkušební tisk. Uživatelská příručka Údržba tiskárny Tisk čisticí stránky Jestliže tisk vykazuje známky blednutí, jsou viditelné pruhy a náhodné skvrny, problém může být odstraněn vytištěním stránky, která vyčistí obrazový válec. Můžete použít jednu z následujících metod: S použitím Stavového monitoru Spusťte Stavový monitor tiskárny. Klepněte na kartu Nastavení tiskárny - tlačítko Nabídka tiskárny - karta Zkušební tisk - tlačítko Čištění. Otevřete ruční podavač (1) a vložte do něj list papíru A4. Poté klepněte na tlačítko OK Tiskárna zavede papír a vytiskne na něj čisticí stránku. Jestliže uvedené problémy s kvalitou tisku přetrvávají, zkuste vyměnit tonerovou kazetu. S použitím ovládacího tlačítka 1. Stiskněte ovládací tlačítko a přepněte tak tiskárnu do stavu off-line. Otevřete ruční podavač (1) a vložte do něj list papíru A4. Stiskněte ovládací tlačítko a podržte je stisknuté alespoň po dobu 5 s. Tiskárna zavede papír a vytiskne na něj čisticí stránku. Tiskárnu přepněte stiskem ovládacího tlačítka zpět do režimu on-line. Jestliže uvedené problémy s kvalitou tisku přetrvávají, zkuste vyměnit tonerovou kazetu Okipage 14e Česky Čištění pole diod LED Pole diod LED vyčistěte vždy po výměně tonerové kazety a vždy, když zaznamenáte tisk světlých podélných ploch nebo pruhů. P ole d iod LED (1 ) opa trn ě v yčistět e či st ícím polštářkem, který se dodává s novou tonerovou kazetou, anebo použijte jakoukoliv antistatickou čisticí utěrku, která je určena pro čištění počítačových komponent. 1 Uživatelská příručka 21 Odstraňování problémů Zablokování papíru Papír se může v tiskárně zablokovat ve třech kritických místech. Stavový monitor indikuje, ve kterém místě došlo k zablokování: ZABLOKOVÁNÍ NA VSTUPU - papír neopustil zásobník a nebyl úspěšně zaveden do vnitřní posuvné dráhy tiskárny. ZABLOKOVÁNÍ POSUVU - papír vstoupil do tiskárny, ale nedostal se k výstupu. ZABLOKOVÁNÍ NA VÝSTUPU - papír se dostal až k výstupu, ale neopustil tiskárnu úplně. Zablokování během posuvu nebo na výstupu Vyjměte zásobník papíru a odstraňte všechny nesprávně zavedené papíry, jak je uvedeno výše. Otevřete kryt tiskárny. Zablokování na vstupu Z tiskárny vyjměte zásobník papíru (1). Odstraňte ze zásobníku případné zkroucené nebo pokrčené papíry. Odstraňte případné papíry zpod tiskárny (2). Zásobník papíru zasuňte na místo. Po úspěšném odstranění všech papírů, které mohly způsobovat problémy, by tiskárna měla pokračovat v tisku VÝSTRAHA Oblast tepelné jednotky je horká. Tato oblast je výrazně označena. Nedotýkejte se jí. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenechejte obrazový válec na denním světle déle než 5 minut. Nikdy nevystavujte obrazový válec přímému slunečnímu světlu. Obrazový válec držte vždy pouze za okraje. Nikdy se nedotýkejte povrchu zeleného válce. 22 Okipage 14e Česky 3. Opatrně vyjměte obrazový válec spolu s ton erovou kazetou. Nedotýkejte se a nepoškrábejte zelený povrch válce. Z posuvné dráhy papíru vyjměte případné zablokované papíry. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

10 Znovu do tiskárny vložte obrazový válec tak, aby zapadl do vybrání po stranách tělesa tiskárny. Uzavřete kryt tiskárny tak, aby zapadla západka. Tiskárna se začne zahřívat na pracovní teplotu a postupně začne s tiskem. Stránka, o kterou jste přišli v důsledku zablokování, bude automaticky vytištěna znovu. Pokud je okraj zablokovaného listu papíru vysunut z výstupního otvoru nebo je na výstupu vidět, nasaďte obrazový válec, uzavřete horní kryt a tiskárnu zapněte. Zablokovaný papír na výstupu odstraníte, jakmile se po několika sekundách od zapnutí tiskárny začne otáčet posuvný válec výstupu. Po kud za bl oko van ý list pa píru n elze odstranit ani takto, spojte se se servisním technikem. Problémy s kvalitou tisku Předtím, než se obrátíte na svého pracovníka technické podpory, zkontrolujte, zda problém a jeho řešení nejsou uvedeny v následující tabulce, popřípadě zda jste něco při řešení problému neopomněli. Symptom Problém Kazeta obrazového válce není nainstalována správně. Prázdná nebo chybějící kazeta s tonerem. Prázdná kazeta s tonerem. Jakmile toner začne docházet, tisk postupně bledne. Pole diod LED je znečištěné. Statická elektřina, většinou v důsledku suchého prostředí, způsobuje přilnutí toneru i na pozadí. Hardwarový problém. Poškozená kazeta zobrazovacího válce způsobuje v důsledku škrábanců na povrchu nežádoucí stopy toneru opakující se každých 4.06 cm. Řešení Nainstalujte kazetu obrazového válce správně. Nainstalujte novou kazetu s tonerem. Nainstalujte novou kazetu s tonerem. Vyčistěte pole diod LED. Přejděte na hladší druh papíru pro laserové tiskárny, nebo použijte zvlhčovač vzduchu. Spojte se se servisním technikem Tisk prázdných papírů. Poznámka: Celá stránka je vytisknuta nezřetelně. Stránka má šedé pozadí. Celá stránka se vytiskne v černé barvě. Na stránce se opakovaně objevují stopy toneru. Vygenerujte čisticí stránku, skvrny mohou být pouze dočasné. Uživatelská příručka 23 Symptom Na každé stránce se vyskytne podélná plocha nezřetelného světlého tisku. Na stránce se vyskytují svislé bílé šmouhy nebo nezřetelné světlé plochy. Svislé černé čáry. Nezřetelný tisk. Deformace tisku. Vybledlý tisk. Problém Řešení Symptom Tisk je tmavší než obvykle. Problém Nastavení sytosti je příliš vysoké. Tisk na nesprávnou stranu papíru. Řešení Změňte nastavení sytosti. Obraťte papír v zásobníku (všimněte si šipek na obalu). Vložte papír do zásobníku lícovou stranou dolů. Neskladujte papír na místech s vysokou vlhkostí a teplotou. Papír skladujte v ochranném obalu. Doporučená provozní vlhkost: 20-80%. Zaměňte papír za jiný druh, zkontrolujte prostředí, v němž "Výpadek" způsobený je zásoba papíru uložena nebo použitím navlhlého papíru. použijte pohlcovač vlhkosti. Zkontrolujte náplň toneru. Hladina toneru je nízká a toner není správně nanášen, nebo je opotřebený válec. Pole diod LED je znečištěné. Hardwarový problém. Pole diod LED je znečištěné. s tonerem není správně instalována. hladina toneru? diod LED je znečištěné. Nízká hladina toneru. Vyměňte kazetu s tonerem. se se servisním technikem. Vyčistěte pole diod LED. Spojte se se servisním technikem. Vyčistěte pole diod LED. Vytiskněte čisticí stránku. Spojte se se servisním technikem. Nainstalujte správně tonerovou kazetu. Spojte se se servisním technikem. Vyměňte kazetu s tonerem. Použijte doporučený papír. Vyčistěte pole diod LED. Nainstalujte novou tonerovou kazetu. Stránky se příliš kroutí. Vlhkost papíru. Nesprávný způsob skladování ve vlhkém prostředí. Vysoká vzdušná vlhkost. Šmouhovaný nebo skvrnitý tisk. Vytisknutá stránka je příliš světlá nebo rozmazaná. Tučné písmo a tmavé linie jsou šmouhované. 24 Okipage 14e Česky Softwarové problémy Proces tisku je řízen vaším programovým vybavením (operačním prostředím, aplikacemi a ovladači tiskáren). Použit nesprávný ovladač. Zpoždění způsobuje vaše aplikace. text. Nainstalujte správný ovladač. Hardwarové problémy Symptom Grafika se vytiskne částečně na jedné stránce, částečně na další. Problém Nedostatek paměti tiskárny pro toto vyobrazení při tomto stupni rozlišení. Řešení Změňte rozlišení, zmenšete vyobrazení nebo nainstalujte do tiskárny více paměti. Zkontrolujte kabelové spoje. Pokud je k dispozici větší počet tiskáren, zkontrolujte, zda je vybrána ta vaše. Zkontrolujte konfiguraci, kontinuitu a délku kabelu. Nic se neděje, ale tiskárna ukazuje, že je připravena přijmout data. Konfigurační chyba. Tiskárna netiskne tak rychle, jak by měla. Pro dosažení maximální rychlosti používejte textu dokumentu a rezidentní typy písma. Tisk "smetí". Při opakovaném bootu počítače tiskárna "zamrzne" nebo hlásí chybu. Nesprávná konfigurace kabelu. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

11 Rovněž viz Softwarové problémy. Boot počítače se zapnutou tiskárnou může způsobit komunikační chybu. Při průchodu tepelnou jednotkou se z formulářů nebo pojiv vylučují plyny. Je aktivován režim úspory energie. Tepelná jednotka se musí zahřát na pracovní teplotu. Před restartem počítače tiskárnu vypněte. Přesvědčte se, zda formuláře, které používáte, snesou teplo, a zajistěte dostatečné větrání. Zpoždění při zahřívání můžete odstranit nastavením parametru Úspora energie v nabídce úrovně 2. Horní okraj stránek se postupně zvětšuje. Mnoho SW aplikací předpokládá 66 řádků na stránce, ale implicitní nastavení tiskárny je 64. Nastavte příslušný software, anebo upravte parametr Počet řádků na stránce u tiskárny tak, aby se shodovaly. Zápach. Tiskárna je zapnuta, ale před každou tiskovou úlohou se musí čekat na její zahřátí. Uživatelská příručka 25 Specifikace Technologie tisku: Přenos obrazu z pole LED na organický fotocitlivý válec. Napájení: Napětí: 230 V±10% až 240 V ±10% Vstř. Frekvence: 50/60 Hz ±2% Napájecí kabel: 1,8 m dlouhý samostatný kabel, vybavený zástrčkou dle země určení. Fyzické vlastnosti: Rozměry: mm (V Š D) Hmotnost: přibližně 10 kg, s nainstalovanou kazetou legal / universal Rozlišení: 600dpi, (300*1200 dpi) s použitím původní metody vyhlazení Oki (600 dpi s metodou MicroRes600) Spotřeba energie: Úsporný režim: 11 W Nečinná: 66 W Normální provoz: 340 W Špičková spotřeba: 600 W Pamměť: RAM (standard): 4 MB RAM (max.): 36 MB ROM: 8 MB Emulace: HP PCL6, IBM Proprinter, Epson Papír: Zásobník 1 (standardní):250 listů (75 g/m²) Zásobník 2 (volitelný): 500 listů (75 g/m²) Víceúčelový podavač (volitelný): 100 listů papíru/50 obálek (75g/m²) Gramáž papíru: g/m² 1. /2. zásobník: Ruční podavač: g/m² (obálky g/m²) Výstup: 150 listů lícem dolů (75 g/m²) 50 listů lícem nahoru (zadní výstup, 75 g/m²) 26 Okipage 14e Česky Životnost: Pracovní cyklus: maximálně 15,000 stran za měsíc Spotřební materiál: Obrazový válec 20,000 stránek (nepřetržitý tisk) Toner: 2,500 stránek při hustotě tisku 5% Prostředí: Provozní: 10 až 32 C při vlhkosti 20-80% Mimo provoz: 0 až 43 C při vlhkosti 10-90% Skladování: -10 až 43 C při vlhkosti 10-90% Hlučnost: Provozní: 53 dba Pohotovostní: 38 dba Režim úspory energie: úroveň pozadí Rozhraní: IBM Centronics (CEN 36) (standardní) USB Rev 1.1 RS232C (volitelné) Uživatelská příručka Okipage 14e Česky Rejstřík B Bezpečnostní pokyny v Nabídka úrovně Nastavení kvality tisku Nastavení tiskárny Tisk.. 4 Zobrazení a změna 4 E Čištění podle diod LED Čisticí stránka..20 O Obálky Tisk Typy Obrazový válec...

12 .. 17 Životnost obrazového válce Kdy vyměnit obrazový válec. 17 Výměna.. 17 Vynulování počitadla Odstraňování problémů Hardwarové problémy Problémy s kvalitou tisku Softwarové problémy.. 25 Zablokování během posuvu nebo na výstupu Zablokování na vstupu Zablokování papíru Ovládací panel tiskárny Kontrolka Chyba F Fólie I Instalace Papír K Kontrolky LED Chyba Připraveno.. 2 Ruční podavač

13 ....2 Zapnuto....2 N Nabídka úrovně Uživatelská příručka Kontrolka Připraveno... 2 Kontrolka Ruční podavač Kontrolka Zapnuto Ovládací tlačítko Ovládací tlačítko S Samolepicí štítky Specifikace Stavový monitor Karta Nastavení tiskárny Karta Předvolby... 6 P Papír Fólie a samolepicí štítky 11 Instalace.. 12 Instalace papíru...

14 Tisk obálek Typy štítků Typy obálek Typy papíru Zablokování během posuvu Zablokování na výstupu Zablokování na vstupu. 22 Papír o vysoké gramáži a karton.. 14 Písma Použití písem Typy Znakové sady Počitadlo obrazového válce Pole diod LED T Tisk Čisticí stránka..

15 .20 Fólie Karton. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

16 ...14 Nastavení kvality Obálky Papír o vysoké gramáži Problémy s kvalitou Typy štítků Typy fólií Typy papíru a obálek...11 Tisk čisticí stránky S použitím ovládacího tlačítka S použitím Stavového monitoru Toner Životnost tonerové kazety Kdy vyměnit tonerovou kazetu Výměna tonerové kazety Okipage 14e Česky U Údržba tiskárny Čištění pole diod LED.

17 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org).21 Tisk čisticí stránky Z Zablokování papíru během posuvu 22 Zablokování papíru na výstupu...22 Zablokování papíru na vstupu Znakové sady Zobrazení a změna nastavení. 4 Uživatelská příručka 31 SPOLEČNOST OKI SYSTEMS OKI Systems (Czech and Slovak) s.r.o. IBC - Pobřežní Praha 8 Česká republika Tel: , , Fax: cz 32 Okipage 14e. Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 14E

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Uživatelská příručka NPD3415-00

Uživatelská příručka NPD3415-00 NPD3415-00 Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 6025 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5785539 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 6025. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se XEROX WORKCENTRE 6025

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Phaser 6000 / 6010. Xerox

Phaser 6000 / 6010. Xerox Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series

1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series 1 Tiskárna HP Deskjet 3740 series Pro vyhledání odpovědi na dotaz vyberte jedno z níže uvedených témat: Upozornění Speciální funkce Začínáme Připojení k tiskárně Tisk fotografií Tisk jiných dokumentů Tipy

Více