vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači"

Transkript

1 Periferie

2 Periferní zařízení role periferního zařízení vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači klasická periferní zařízení počítače sloužila především k výměně informací mezi člověkem a počítačem terminály, tiskárny snímače a děrovače děrných štítků a děrné pásky... nebo umožňovala dlouhodobé uložení dat mimo operační paměť počítače děrné štítky a pásky, magnetické pásky, magnetické disky

3 Terminály periferní zařízení, umožňující přímou interakci mezi počítačem a uživatelem konsola je jeden z terminálů připojených k počítači, který má výsadní postavení používá se pro zavádění a ovládání operačního systému, hlášení chyb a další systémové funkce prvními terminály byly elektromechanické dálnopisné přístroje (Teletype, TTY) byly spolehlivé a dostupné princip objeven 1901, používaly se cca od r způsob připojení k počítači byl technicky jednoduchý sériový přenos po telefonním vedení dálnopis bylo možné připojit k počítači na velkou vzdálenost prostřednictvím dálnopisné sítě odkudkoliv

4 Dálnopis jako periferie v klasickém dálnopisném přístroji byly integrovány všechny základní formy vstupu a výstupu dat klávesnice pro interaktivní vstup tiskárna pro interaktivní výstup a trvalý tisk výsledků v případě problémů umožňoval trvalý zápis všech aktivit operátora pro zpětnou kontrolu vestavěný snímač a děrovač děrné pásky pro přípravu, archivaci a přenos malého objemu dat mezi počítači (větší objemy dat se zpracovávaly a přenášely na magnetických páskách)

5 Důsledky použití terminálů ve spojení s technikou sdílení času umožnily terminály používat jeden počítač více uživatelům současně terminál bylo možné umístit ve větší vzdálenosti od počítače (typicky v rámci jedné budovy nebo průmyslového areálu), což umožnilo uživatelům přístup k počítači z jejich normálních pracovišť tyto nové možnosti výrazně změnily způsob používání počítače a zahájily tak cestu, na jejímž konci stojí dnešní osobní počítače

6 Obrazovkové terminály rozvoj televizní techniky umožnil nahradit původní elektromechanické dálnopisy obrazovkovými terminály (CRT, Cathode Ray Tube) zpočátku jen alfanumerickými a monochromatickými funkci děrnopáskového vstupu a výstupu převzaly u obrazovkových terminálů nejprve kazetové páskové paměti, později paměti s pružnými disky k terminálu bylo možné připojit i tiskárnu tzv. hard-copy unit na tiskárně bylo možné vytisknout to, co bylo právě zobrazeno na obrazovce

7 Osobní počítač jako terminál osobní počítač lze kdykoliv změnit na potřebnou dobu v terminál pomocí speciálního programu, terminálového emulátoru osobní počítač lze používat nejen jako klasický (alfanumerický), ale také jako grafický terminál X-terminál, tenký klient, VNC klient... dnešní osobní počítače a pracovní stanice lze z tohoto hlediska považovat za superterminály terminály, které kromě všech funkcí kvalitního terminálu (klávesnice, obrazovkový displej, paměť s výměnnými medii, tiskárna) dokáží plnit i funkci samostatného a dnes již velmi výkonného počítače

8 Tiskárny zařízení, umožňující výstup textu či grafiky na papír nebo jiné vizuální medium průhlednou fólii, film... data jsou zobrazena trvale na rozdíl od obrazovky terminálu nezmizí, jakmile se zobrazí nová data podle principu tisku dělíme tiskárny na dvě hlavní skupiny úderové (impact) v dnešní době se téměř nepoužívají bezúderové (nonimpact)

9 Úderové tiskárny princip známý z mechanického psacího stroje: matrice znaku se úderem otiskne přes barvící medium (pásku) na papír elektrické psací stroje, dálnopisy, bubnové a řetězové tiskárny, vějířkové (Daisy-Wheel) tiskárny, jehličkové tiskárny... výhody možnost získat více kopií současně nevýhody značná energetická náročnost tisku pomalost mechanických prvků rychlé opotřebení barvící pásky

10 Bezúderové tiskárny umožňují tisk znaků na papír bez použití síly používají se různé fyzikální principy tryskový (inkjet) xerografický (laser) tepelný (tepelně citlivý papír) sublimační (vosk) výhody vysoká rychlost nízké opotřebení dílů vysoká kvalita tisku dosahuje se jí díky grafickému principu tisku s vysokou rozlišovací schopností vrcholem bezúderových technologií tisku je barevný tisk ve fotografické kvalitě

11 Vnější paměti zpočátku magnetické páskové paměti zpracování v dávkách (batch processing) později magnetické diskové paměti s výměnnými médii (svazky, kazety) páskové i diskové paměti byly rozměrné montovaly se do samostatných stojanů připojení k procesoru zajišťoval řadič jednotlivé paměťové stojany byly připojeny k řadiči sběrnicí (I/O kanál) rozměry se stále zmenšovaly dnes je lze snadno umístit přímo do počítače proto se používá vhodnější, z hlediska umístění neutrální označení hromadné paměti

12 Vnější a hromadné paměti páskové a diskové paměti umístěné vně počítače se však používají stále nejčastěji proto, že je požadována variabilita systému... možnost rekonfigurace systému bez zásahu do počítače (demontáže) přemístitelnost paměti k jinému počítači přenos a záloha dat k připojení vnějších paměťových jednotek se nejčastěji používá sběrnice SCSI (čti skazi) existují však i jiné způsoby připojení sériovou sběrnicí FireWire, Serial ATA, USB, optickou sériovou sběrnicí, po síti LAN...

13 Zařízení pro manipulaci s daty data pro zpracování počítačem se často připravovala nezávisle, mimo počítač... off-line... na rozdíl od přímého vkládání on-line např. z klávesnice terminálu existovala speciální zařízení pro pořizování dat děrovače štítků, převaděče štítků na magnetickou pásku... dále bylo nutné pořízená data archivovat... přenášet mezi různými počítači... po nástupu pevných disků se objevila potřeba zálohovat jejich obsah pro případ, že by došlo k nechtěnému přepsání nebo poškození disku

14 Zařízení pro manipulaci s daty pro velké objemy dat tyto funkce zastávaly magnetické páskové paměti... pro malé objemy dat tyto funkce stačila pokrýt děrovaná média děrná páska, děrné štítky použití magnetické pásky by bylo pro malé objemy dat neefektivní! v době málo spolehlivých počítačů a vnějších pamětí bylo použití děrovaných médií výhodné tím, že uživatel mohl data uložená na mediu přímo přečíst (děrné štítky) na počátku éry osobních počítačů převzaly tyto funkce nejprve kazetové páskové paměti a pak paměti s pružnými disky

15 Pružné disky... první pružné disky (diskety) měly průměr 8", později se přešlo na 5,25" a nakonec na 3,5" Na disketu 3,5" s dvojnásobnou hustotou záznamu (DD, Double Density) lze při běžném způsobu formátování umístit 1,44 MB dat tomu by odpovídalo cca děrných štítků které by zabíraly objem asi 100 krabiček disket nevýhodou pružných disků je nutnost vytvoření souborového systému různé operační systémy používaly rozdílné souborové systémy, takže média nebyla přenositelná dnes většina OS dokáže nahrávat a číst diskety ve formátu MS-DOS (FAT12), který se tak stal nepsaným standardem pro výměnu dat na disketách

16 ... a čím budou nahrazeny kapacita disket již dnes nevyhovuje v oblasti distribuce software se používají především optické disky CD-ROM pro archivaci se používají kazetové pásky DAT, výměnné pevné disky nebo optické disky (CD, DVD) disketová mechanika však tvrdošíjně zůstává na panelu všech PC... žádné z existujících technologií pružných disků s vyšší kapacitou... Floptical Disc, ZIP, LS-120, A-drive se nepodařilo diskety vytlačit zvýšení kapacity není dostatečné cena za 1 bit je vyšší... a tak se stále čeklo na nástupce dnes je již prakticky rozhodnuto. Souboj vyhrály polovodičové disky na bázi paměti FLASH

17 Další typy periferních zařízení dnešní sortiment periferií je natolik rozsáhlý, že jen úplný výčet by měl rozsah knihy počítače ve své nejminiaturizovanější podobě (jednočipové mikropočítače) se staly běžnou součástí obrovského množství strojů, dopravních prostředků, domácích spotřebičů a dalších produktů technické civilizace technické zařízení řízené mikropočítačem je periferií do něj vestavěného počítačového systému (embedded system) automatická pračka, šicí stroj... v moderním automobilu jsou takových vestavěných počítačů desítky, v moderním letadle stovky počítač je v každém mobilním telefonu, v každé "obyčejné" čipové kartě např. telefonní kartě pro telefonování z automatu bude proto stále obtížnější definovat, co je a co není periferií počítače a nalézt technický systém, ve kterém počítač není použit

18 Další typy periferních zařízení mezi nejběžnější periferie patří: zařízení pro grafický vstup a výstup myš a její modifikace pro přenosné počítače (trackball, touchpad) souřadnicové snímače (tablety, digitizéry) kreslící zařízení (plotry) speciální zařízení pro fotosazbu a barevný tisk zařízení pro třírozměrný (3D) grafický vstup a výstup. zařízení pro snímání statického obrazu skenery digitální fotoaparáty zařízení pro audiovizuální vstup a výstup zvuková karta s akustickými měniči mikrofon, reproduktory... karta pro vstup video-signálu z kamery videokarta pro výstup video-signálu karty pro příjem rádia a televize

19 Další typy periferních zařízení komunikační zařízení síťové karty Ethernet, Token Ring, ArcNet, FDDI, ATM... modemy telefonní, ISDN, kabelový, satelitní, bezdrátový, mobilní telefon s datovým přístupem... speciální zařízení snímače čárového kódu snímače a nahrávače kreditních a čipových karet zařízení pro detekci identifikačních čipů požární a zabezpečovací senzory senzory a akční členy pro průmyslovou regulaci měřicí přístroje...

20 Principy funkce periferních zařízení povšimneme si podrobněji několika principů, které mohou být běžnému uživateli při práci s počítačem užitečné princip zobrazení na obrazovce princip LCD displeje princip jehličkové tiskárny princip inkoustové tiskárny princip laserové tiskárny princip snímání obrazu princip sériového přenosu dat princip zpracování analogových signálů počítačem

21 Princip zobrazení na obrazovce elektronová tryska obrazovky emituje elektronový paprsek paprsek po urychlení vysokým napětím dopadá na stínítko obrazovky, pokryté tenkou vrstvou luminoforu místo dopadu paprsku na stínítku obrazovky lze posouvat vychylovací soustavou množství elektronů dopadajících na stínítko lze řídit videosignálem čím je proud elektronů silnější, tím více je luminofor v místě dopadu elektronů vybuzen a tím silněji září kdyby paprsek stál na jednom místě, zobrazoval by se na obrazovce jediný bod, jehož jas by se měnil v závislosti na video-signálu jestliže budeme současně měnit místo bodu dopadu a video-signál, bude se svítící bod posouvat po stínítku a současně měnit jas

22 Princip zobrazení na obrazovce

23 Princip zobrazení na obrazovce při každém přeběhu paprsku se na stínítku objeví na krátkou dobu čára s proměnlivým jasem díky setrvačnosti luminoforu a vlastnostem lidského oka uvidíme při dostatečně vysoké opakovací frekvenci přeběhů klidný, stálý obraz stejný princip jako u televizního přenosu obrazu řídící elektronika, zajišťující zobrazování dat z počítače na obrazovce, má dva hlavní úkoly zajistit vychylování elektronového paprsku ve vodorovném a svislém směru tak, aby paprsek během dostatečně krátké doby "navštívil" celou plochu stínítka obrazovky generovat video-signál, kterým se ovládá proud elektronového paprsku (a tím jas jednotlivých bodů na stínítku obrazovky) tak, aby se na obrazovce zobrazil požadovaný obraz

24 Princip zobrazení na obrazovce na následujícím obrázku je schématicky znázorněna cesta paprsku po stínítku obrazovky při rozlišení 320x240 bodů:

25 Vychylování paprsku k vychylování elektronového paprsku se dnes až na výjimky používá magnetické vychylování vychylovací cívky, nasazené na hrdle obrazovky, jsou buzeny časově proměnnými proudy, které způsobují vychýlení paprsku ve dvou na sebe kolmých směrech snímková opakovací frekvence se obvykle pohybuje mezi 50Hz a 150Hz při nižších frekvencích obraz bliká, vyšší frekvence nemá smysl používat, protože se zvyšováním snímkové frekvence stoupají nároky na hardware a kvalita obrazu se přitom již nezlepší počet rozlišitelných bodů je dnes obvykle mnohem vyšší např. 1600x1200 bodů

26 Generování videosignálu pro generování video-signálu se používá tzv. obrazová paměť (video-ram) procesor počítače do obrazové paměti zapisuje podle potřeby aktuální obraz ve formě digitálních dat generátor video-signálu periodicky čte obsah obrazové paměti synchronně s vychylováním paprsku a pomocí DA převodníku převádí na analogový signál (například napětí 0-0.7V) každé poloze paprsku odpovídá určité paměťové místo obrazové paměti video-signál je odvozen z obsahu paměti např. 0 (0.7V) znamená černý bod, 1 (0V) bílý bod

27 Rastrové zobrazení znaků při rastrovém zobrazení znaků se jeden textový řádek zobrazuje jako několik po sobě jdoucích vodorovných čar znak se vykresluje jako mozaika, složená z jednotlivých bodů např. 5x7 nebo 8x12 bodů Výhoda: obsah paměti je tvořen kódy znaků, nikoli jednotlivými body.

28 Kapacita obrazové paměti při černobílém (monochromatickém) zobrazení je pro každý bod na stínítku potřebný jeden bit obrazové paměti při rozlišení EGA (320x240 bodů) to představuje necelých 10 kb paměti, při vyšším rozlišení jsou nároky na kapacitu obrazové paměti vyšší např. při rozlišení 1024x768 je potřeba již cca 100 kb paměti. u terminálů se pro generování znaků používaly paměti ROM, u PC se používá část obrazové paměti RAM výměnou kódové stránky lze měnit vzhled a kódování znaků

29 Kapacita obrazové paměti Pokud bychom chtěli zobrazit více odstínů (stupňů šedi), musíme disponovat pro každý zobrazovaný bod několika bity obrazové paměti nejmenší zobrazitelný bod se obvykle označuje jako pixel a počet rozlišitelných odstínů se udává v bitech na jeden pixel např. při 8 bitech/pixel lze rozlišit 2 8 =256 stupňů šedi pro generaci video-signálu se používá velmi rychlý číslicově-analogový převodník (DAC, Digital-to-Analog Convertor), který kód stupně šedi převede na odpovídající výstupní napětí

30 Barevná obrazovka princip funkce barevné obrazovky je podobný jako obrazovky monochromatické obrazovka je složitější a náročnější na přesnost výroby

31 Barevná obrazovka barva bodu na stínítku obrazovky se vytváří smísením tří základních barev: červené (R, Red) zelené (G, Green) modré (B, Blue) RGB v barevné obrazovce jsou tři elektronové trysky místo jedné každá pro jednu barevnou složku bod na stínítku obrazovky se skládá ze tři malých plošek, pokrytých různými luminofory každý luminofor vyzařuje světlo jedné základní barvy těsně před stínítkem obrazovky je jemná kovová mřížka s otvory zvaná maska paprsky R, G a B jsou vedeny tak, aby dopadaly na masku pod rozdílným úhlem po průchodu otvorem v masce dopadne každý paprsek pouze na luminofor své barvy

32 Uspořádání luminoforu podle uspořádání luminoforu rozlišujeme klasické obrazovky s kruhovými otvory v masce a mozaikovým uspořádáním ostrůvků luminoforu do trojic jsou levnější in-line obrazovky (např. Sony Trinitron) s rovnoběžnými proužky luminoforu a obdélníkovými otvory v masce dosahují vyšší kvality obrazu

33 Vychylování paprsku vychylovací soustava barevné obrazovky je podobná jako u monochromatické obrazovky musí však být mnohem přesnější aby zajistila správné vedení paprsků vzhledem k masce přesnost vychylování ovlivňuje zemské magnetické pole při změně umístění je často nutné díly obrazovky odmagnetovat někdy se odmagnetování provádí automaticky při zapnutí někdy je nutné stisknout zvláštní tlačítko (de-gauss)

34 Kapacita obrazové paměti počet bitů na jeden pixel závisí na počtu barevných odstínů, které se mají zobrazit označuje se jako barevná hloubka obvykle se pohybuje mezi 8 a 36 bity např. při 24 bitech/pixel je pro každou barevnou složku k dispozici 8 bitů, tj. každá barevná složka má 256 stupňů jasu a barva bodu může mít 256x256x256 = barevných odstínů s barevnou hloubkou a rozlišením stoupají nároky na velikost obrazové paměti např. při 24 bitech/pixel (TrueColor) a rozlišení 1280 x 1024 je potřebná velikost obrazové paměti 4MB jednotlivé složky video-signálu (R, G a B) se generují samostatnými číslicově-analogovými převodníky

35 LCD displej všeobecná snaha o miniaturizaci a snižování příkonu se nevyhnula ani zobrazovacím prvkům v r vyvinula firma RCA novou technologii zobrazení, využívající vlastností tzv. tekutých krystalů (LCD, Liquid Crystal Display) Základem LCD displeje jsou dvě průhledné fólie, mezi kterými je tenká vrstva speciální tekutiny, obsahující molekuly tyčovitého tvaru (nematické krystaly) díky svému podlouhlému tvaru mají tyto molekuly tendenci uspořádat se všechny stejným směrem

36 Uspořádání krystalů pokud na vnitřní straně krycí fólie vytvoříme jemné drážky, molekuly v blízkosti fólie se stočí podél drážek vzdálenější molekuly mají tendenci orientovat se podle nich... jestliže budou drážky na obou fóliích navzájem kolmé, uspořádají se molekuly ve směru kolmém k foliím do spirály

37 Stáčení polarizace světla spirálovitě uspořádané krystaly stáčejí rovinu polarizace procházejícího světla o 90 stáčení roviny polarizace světla lze ovládat elektrickým proudem, protékajícím ve směru kolmém k vrstvě jestliže vrstvou krystalů prochází proud, krystaly se natočí souběžně s protékajícím proudem tj. kolmo k vrstvě... a přestanou stáčet rovinu polarizace světla

38 Stáčení polarizace světla

39 Řízení průchodu světla běžné světlo není polarizované a tekuté krystaly ho proto viditelně nezmění jestliže vrstvu tekutých krystalů vložíme mezi dva nesouhlasně polarizované filtry, můžeme elektrickým proudem měnit množství světla procházejícího celou sestavou pokud vrstvou nebude procházet proud, budou krystaly stáčet rovinu polarizace procházejícího světla a světlo projde i druhým filtrem připojíme-li zdroj proudu, tekuté krystaly přestanou stáčet rovinu polarizace procházejícího světla a druhý filtr světlo zadrží

40 Řízení průchodu světla

41 Generování obrazu v LCD displejích se využívá princip rozkladu obrazu na velké množství bodů jako u obrazovky body jsou uspořádány do pravidelné mřížky z řádků a sloupců na jedné krycí fólii jsou naneseny tenké vodiče orientované ve směru řádků, na druhé vodiče orientované ve směru sloupců po přivedení ovládacího napětí na jeden řádkový a jeden sloupcový vodič proud protéká pouze v malém okolí místa, kde se vodiče kříží jestliže zvolíme vhodné pořadí přepínání vodičů, je možné do LCD displeje přivádět téměř stejný video-signál jako do obrazovkového displeje nejprve se projdou všechny sloupce, pak se přejde na další řádek a opět se projdou všechny sloupce...

42 LCD technologie barevného zobrazení se dosahuje použitím barevných filtrů nevýhodou LCD displejů je ztráta funkce při nízkých teplotách (pracují nejvýše do 20 C) ztěžuje to jejich použití v průmyslovém prostředí a dopravních prostředcích problémem prvních LCD displejů byl malý kontrast, monochromatické zobrazení a velká setrvačnost obrazu z původní technologie označované zkratkou TN (Twisted Nematic Technology) proto byly postupně odvozeny dokonalejší technologie

43 Zdroj světla zdroj světla nemusí být nutně na opačné straně než pozorovatel světlo dopadající na displej ze strany pozorovatele se může odrazit od podložky a obraz na displeji pak je vidět i bez pomocného zdroje světla LCD technologie se používá také v projektorech, umožňujících promítat obraz generovaný počítačem na projekční plochu protože zdrojem světla může být libovolný vnější zdroj, lze s LCD technologií dosáhnout vysokého jasu promítaného obrazu

44 Princip jehličkové tiskárny u klasických úderových tiskáren jsou matrice znaků odlity z kovu pro každý znak je nutné do místa tisku dopravit matrici příslušného znaku a otisknout ji to je časově a energeticky náročná operace jehličkové tiskárny vytvářejí matrici znaku dynamicky, vysouváním jednotlivých jehliček uspořádaných do sloupce tiskovou hlavu lze plynule posouvat a znaky formovat postupně, podle potřeby

45 Princip jehličkové tiskárny

46 Princip jehličkové tiskárny rozklad znaků na body se provádí podobně jako při zobrazování znaků na obrazovce znaky se však netisknou po řádcích ale po sloupcích tisk znaku zajišťuje tisková hlava, obsahující řadu elektromagnetů obvykle 7 až 24 každý elektromagnet ovládá tenký drátek elektrickými impulsy, přivedenými do vybraných elektromagnetů se drátky vymrští a udeří do barvící pásky body na papíře, nacházející se pod místem úderu drátku, se zbarví barvivem, otisknutým z barvící pásky postupným posouváním hlavy ve vodorovném směru se tak vytisknou jednotlivé sloupečky všech znaků jednoho textového řádku

47 Princip jehličkové tiskárny jehličková tiskárna je prvním typem tiskárny, který byl schopen nejenom textového, ale také grafického tisku nevýhody: hlučnost rychlé opotřebení barvící pásky nízká kvalita grafického tisku výhody: možnost tisku více kopií přes kopírák nebo na speciální propisovací papír

48 Princip inkoustové tiskárny U inkoustových tiskáren se zbarvení papíru dosahuje stříkáním inkoustových kapek definované velikosti na papír v angličtině inkjet printer tiskárna s tryskáním inkoustu trysky tiskové hlavy jsou uspořádány do sloupce, podobně jako dráty v jehličkové tiskárně trysky mohou být mnohem tenčí než jehličky a proto inkoustové tiskárny dosahují mnohem vyššího rozlišení

49 Princip inkoustové tiskárny k vytlačování inkoustu z trysky se používají různé fyzikální principy nejrozšířenější je termální princip Hewlett-Packard, Canon používá se však také piezoelektrický princip Oki, Epson

50 Termální princip termální princip kapka inkoustu se kapilárním vzlínáním dostane do malé komůrky, na jejíž stěně je nanesen miniaturní topný článek proudovým impulsem přivedeným do topného článku se inkoust v jeho okolí uvede do varu a rozpínající se pára vytlačí kapku inkoustu tryskou ven kapka dopadne na povrch papíru a vsákne do něj topné elementy mají omezenou životnost tisková hlava je obvykle součástí zásobníku inkoustu a vyměňuje se s ním

51 Termální princip

52 Piezoelektrický princip kapky inkoustu se vytlačují z trysek kontrakcí miniaturních piezoelektrických elementů piezoelektrická hlava je dražší a její životnost je podstatně vyšší tisková hlava je obvykle pevnou součástí tiskárny a vyměňují se pouze kazety s inkoustem

53 Barevný tisk používá se subtraktivní míšení barev CMY barevný odstín vzniká smísením azurové (C, Cyan) purpurové (M, Magenta) žluté (Y, Yellow) smísením všech tří složek CMY ve stejném poměru vznikne černá (u RGB bílá) - tiskneme na bílý papír přestože pomocí barevných inkoustů lze teoreticky vytvořit černou barvu, používá se v barevných tiskárnách obvykle samostatná kazeta s černým inkoustem s černým inkoustem se dá dosáhnout lepší kvalita černého tisku barevné inkousty se šetří pro barevný tisk

54 Barevný tisk velikost kapek nelze ovládat!! smísením žádné až tří kapek základních barev lze vytvořit pouze 8 barevných odstínů (včetně bílé a černé) barevné odstíny je proto nutné = vytvářet tzv. mikrorastrem např. do pole 3x3 body lze umístit 9 kapek 3 různých barev a tím dosáhnout celkem 512 barevných odstínů aby na jednobarevných plochách nebylo rastr vidět, modulují nejdokonalejší systémy rozmisťování barevných kapek náhodnou funkcí

55 Quo vadis... Nejlevnější supermarketové barevné inkoustové tiskárny dnes stojí kolem 800,- Kč ale jedna barevná náplň 1500,- Výrobci nežijí z prodeje tiskáren, ale inkoustových náplní. používají různá umělá omezení životnosti tiskových hlav. např. v tiskové hlavě je chip, který pozná pokus o znovu naplnění (refil) uživatel ztrácí záruku při znovunaplnění Proto pozor na levné tiskárny!

56 Princip laserové tiskárny laserové tiskárny pracují na stejném principu jako xerografické kopírky základním prvkem kopírky i laserové tiskárny je válec, pokrytý speciální polovodivou vrstvou selén, křemík vodivost této vrstvy závisí na osvětlení válce obraz promítnutý na povrch válce změní rozložení elektrického náboje na povrchu válce na osvětlených místech náboj zmizí, na neosvětlených zůstane

57 Princip laserové tiskárny rozdíl mezi kopírkou a tiskárnou je pouze ve způsobu přenosu obrazu na válec v kopírce se obraz exponuje na rotující válec optickým promítnutím předlohy dokumentu u laserové tiskárny se obraz generuje mikropočítačem vestavěným v tiskárně a na válec se obraz "kreslí" laserem a soustavou vychylovacích hranolů nebo zrcadel

58 Princip laserové tiskárny povrch válce se rovnoměrně nabije a pak se exponuje laserem někteří výrobci používají místo laseru pole diod LED, jinak je princip tisku stejný po expozici se provede inverze náboje na válci místa osvětlena při expozici laserem se nabijí, zatímco neosvětlená místa náboj ztratí na válec se nanese barvivo (toner), které na původně osvětlených místech ulpí toner se z válce kontaktně přenese na papír a zažehlí se do povrchu papíru válec se očistí a připraví pro další tisk

59 Princip laserové tiskárny Pozor! -vysoké napětí, narozdíl od inkoustových tiskáren nikdy s ničím v laserové tiskárně s ničím nemanipulujte za chodu při připojeném napájení U starších tiskáren také docházelo díky vysokému napětí k vyvíjení ozónu - používaly se ozónové filtry, dnes se s tímto problémem již nesetkáte.

60 Princip laserové tiskárny laserové tiskárny poskytují vysokou kvalitu tisku ceny laserových tiskáren mají značné rozpětí o ceně obvykle rozhoduje rychlost (počet stran/min), výkonnost (počet stran/měsíc) životnost válce -nestačí měnit tonery, občas je potřeba vyměnit i válec - podílí se významně na nákladech na tisk křemíkový válec má vyšší životnost

61 Barevný tisk laserová technologie tisku umožňuje také barevný tisk princip je stejný jako při černobílém tisku, ale celý proces je nutné opakovat se třemi barevnými tonery barevné laserové tiskárny jsou proto složitější a dražší na rozdíl od inkoustových barevných tiskáren lze u laserové tiskárny sytost barevných složek řídit expozicí není nutné používat mikro-rastr, který snižuje bodové rozlišení kvalita vedení papíru může značně ovlivnit kvalitu tisku při nepřesném vedení se jednotlivé barevné obrazy nekryjí

62 Princip snímání obrazu obraz je nutné rozložit na dostatečný počet malých bodů údaje o barevném odstínu a jasu každého bodu se pak převedou na čísla a uloží do paměti počítače pohyblivý obraz se snímá a zpracovává jako posloupnost jednotlivých statických obrazů stejný princip jako u filmu a televize

63 Princip snímání obrazu ke snímání statického obrazu do počítače se používají zařízení zvané skener (z anglického scanner) v poslední době se pro snímání statického obrazu začínají používat také digitální fotoaparáty pohyblivý obraz se obvykle snímá běžnou televizní kamerou a video-signál z kamery se digitalizuje speciální kartou kartu pro zpracování video-signálu lze pochopitelně použít pro digitalizaci signálu z kteréhokoliv jiného zdroje, např. videorekordéru nebo televizního přijímače

64 Princip snímání obrazu nejednodušším typem skeneru je tzv. bubnový skener bubnové skenery používají k rozkladu obrazu na body mechanický pohyb ve dvou na sebe kolmých směrech snímaná obrazová předloha je navinuta na rotující buben, podél jehož osy se rovnoměrně posouvá optická soustava optická soustava přivádí do fotocitlivého prvku informaci o jasu právě snímaného bodu řádkový rastr je určen velikostí posunu optické soustavy za jednu otáčku bubnu sloupcový rastr je určen počtem sejmutých vzorků během jedné otáčky bubnu

65 Bubnový skener

66 Bubnový skener barevný obraz lze získat opakovaným sejmutím dokumentu s použitím různých barevných filtrů v optické cestě... nebo skener může mít tři fotodetektory s barevnými filtry a zpracovávat všechny tři barevné složky najednou výhody: vysoká citlivost a rozlišovací schopnost - stále používán jako řešení v oblasti profesionální DTP nevýhody delší doba snímání, nutnost deformace předlohy bubnové skenery se používají především v typografii

67 Řádkový skener pokud chceme snímání zrychlit, musíme použít vhodný snímací prvek, který dokáže sejmout celý řádek obrazu najednou... ruční a stolní skenery... v extrémním případě i celý obraz najednou kamera, digitální fotoaparát

68 Řádkový skener snímací prvek tvoří velký počet fotocitlivých elementů, uspořádaných do řádku nebo obdélníkové matice náboje, vzniklé osvětlením jednotlivých fotocitlivých elementů, se postupně přenesou na výstup, ze kterého se odebírá videosignál u senzorů pro skenery tak lze sejmout najednou celý řádek obrazu u kamerových senzorů se snímá najednou celý dvojrozměrný obraz

69 Řádkový skener

70 Sériový přenos dat při přenosu dat reálným přenosovým kanálem dochází ke zpoždění a zkreslení signálu v přijímači je nutné zpracovat přijatý signál tak, aby pravděpodobnost vniku chyby byla co nejmenší signál je nutné vzorkovat v okamžicích, kdy je kvalita signálu nejlepší

71 Sériový přenos dat v přijímači je nutné mít hodinový signál, který je synchronní s přijímaným signálem synchronizace časové základny v přijímači může být přímá nebo nepřímá při přímé synchronizaci lze hodinový signál přenášet po samostatném vodiči při vysokých rychlostech přenosu a velkých vzdálenostech nelze dosáhnout stejného zpoždění v datovém a hodinovém kanálu a proto se přímá synchronizace používá pouze u jednoduchých sériových sběrnic odvodit z dat tzv. self-clocking code

72 Sériový přenos dat problémem přímé synchronizace všech typů je citlivost na rušení v moderních přenosových systémech se používá především nepřímá synchronizace nejčastěji se používá tzv. fázový závěs (PLL, Phase Locked Loop), který odvozuje hodinový signál ze změn dat používá se např. u Ethernetu, HDLC, FDDI... PLL reaguje na dlouhodobé změny signálu, ale je přitom necitlivý na náhodné krátkodobé rušení

73 Sériový přenos dat velmi rozšířený je arytmický přenos, nesprávně označovaný jako asynchronní používá se např. u sériových portů PC časovou synchronizaci přijímače s vysílačem zajišťuje tzv. setrvačníková (start-stopní) synchronizace proud dat je rozdělen na krátké bloky po několika bitech (5 až 8), nazývané značky přijímač se synchronizuje pouze na začátku každé značky během příjmu značky se předpokládá, že souběh časových základen přijímače a vysílače je vyhovující

74 Arytmický přenos

75 Arytmický přenos časová synchronizace se obnovuje na začátku značky zvláštním impulsem, sloužícím ke spuštění časové základny přijímače (start-bit) po dokončení příjmu jedné značky přijímač čeká, dokud se na vstupu neobjeví start-bit další značky přijímač synchronizuje svůj hodinový generátor od změny signálu na začátku start-bitu

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači

vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači Periferie Periferní zařízení role periferního zařízení vstup dat a programů do počítače výstup dat z počítače dlouhodobé uložení dat mimo počítač přenos dat mezi počítači klasická periferní zařízení počítače

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_13 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Tiskárny Ing. Jakab

Více

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska

3. Maturitní otázka PC komponenty 1. Počítačová skříň 2. Základní deska 3. Maturitní otázka Počítač, jeho komponenty a periferní zařízení (principy fungování, digitální záznam informací, propojení počítače s dalšími (digitálními) zařízeními) Počítač je elektronické zařízení,

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU?

JAK VYBÍRAT TISKÁRNU? TISKÁRNY POUŽITÍ TISKÁREN Nevýhody jednotlivých druhů tiskáren : Inkoustové - pomalejší rychlost tisku, obzvláště na průhledné fólie, problémy způsobené polotónováním, pro získání fotorealistického tisku

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

monitor a grafická karta

monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor a grafická karta monitor slouží ke sdělování výsledků či průběhu řešených úloh a komunikaci operačního systému nebo programu s uživatelem. vše co má být zobrazeno na obrazovce,

Více

Digitální tisk - princip a vývoj

Digitální tisk - princip a vývoj Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk - princip a vývoj Autor: Stelšovský,Těhle,Neprašová,Procházka Editor: Kratinohová Zuzana Praha, květen 2010 Katedra mapování

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové Tiskárny Tiskárna je standardní výstupní (output) zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír, kompaktní disk apod.). Tiskárnu připojujeme

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní)

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Tiskárny Z hlediska oblasti výpočetní osobních počítačů můžeme tiskárnu definovat jako výstupní zařízení sloužící k zhmotnění informací ve formě nejčastěji papírového dokumentu (tisk lze zabezpečit i na

Více

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody

Obrazovkový monitor. Antonín Daněk. semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky. Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Obrazovkový monitor semestrální práce předmětu Elektrotechnika pro informatiky Antonín Daněk Téma č. 7: princip, blokově základní obvody Základní princip proud elektronů Jedná se o vakuovou elektronku.

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Digitální technologie

Digitální technologie Digitální technologie Tiskárna je výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír apod.). Tiskárnu připojujeme k počítači, ale může fungovat

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Tiskárny - tisk z PC

Tiskárny - tisk z PC Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tiskárny - tisk z PC Autoři: Jan Kohout, David Čížek, Michal Volkmann, Radek Makovec Editoři: Jakub Kozák, Praha, duben 2012 Katedra

Více

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha Videosignál A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer 1 Základ CCTV Základ - CCTV (uzavřený televizní okruh) Řetězec - snímač obrazu (kamera) zobrazovací jednotka (CRT monitor) postupné

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Úkoly pro úpravu textu

Úkoly pro úpravu textu Úkoly pro úpravu textu 1) Na nadpisech je použit styl Nadpis 1, zarovnaný na střed, mezery před a za auto, řádkování 1,5. 2) První část textu je rozdělena do třech sloupců (první sloupec je široký 5 cm,

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Video paměť základní principy. Monitor CRT základní informace. 2 Vývojové

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010

Vývoj počítačové grafiky. Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Vývoj počítačové grafiky Tomáš Pastuch Pavel Skrbek 15.3. 2010 Počítačová grafika obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů nebo pro úpravu již nasnímaných grafických

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Kontaktní tiskrány můžeme rozdělit na:

Tiskárny. Tiskárny lze rozdělit na dvě základní skupiny: Kontaktní (Impaktní) Kontaktní tiskrány můžeme rozdělit na: Tiskárny Z hlediska oblasti výpočetní osobních počítačů můžeme tiskárnu definovat jako výstupní zařízení sloužící k zhmotnění informací ve formě nejčastěji papírového dokumentu (tisk lze zabezpečit i na

Více

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny

Laserové tiskárny. Princip elektrofotografického tisku. Laserové tiskárny Laserové tiskárny Laserové tiskárny Princip elektrofotografického tisku Princip elektrofotografického tisku, využívaného v laserových tiskárnách je následující: Základním prvkem tiskové jednotky je tiskový

Více

Základy ICT, průřezová témata

Základy ICT, průřezová témata Základy ICT, průřezová témata Hardware Základní komponenty PC. Periferní zařízení. Software Operační systém. Informace, data. Základní aplikační programové vybavení, viry, antivirová ochrana. Historie

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Základní pojmy informačních technologií

Základní pojmy informačních technologií Základní pojmy informačních technologií Informační technologie (IT): technologie sloužící k práci s daty a informacemi počítače, programy, počítač. sítě Hardware (HW): jednoduše to, na co si můžeme sáhnout.

Více

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.15 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_09

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380 Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač

Hardware. Z čeho se skládá počítač Hardware Z čeho se skládá počítač Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny základní i přídavné

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

VY_32_INOVACE_E 15 03

VY_32_INOVACE_E 15 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tiskárny Autor: Adéla Petrákov ková ITS-1.ro 1.ročník k 2006/2007 Definice tiskárny Tiskárna je periferní výstupní zařízen zení,, které se připojuje na paralelní port počíta tače e a podle pokynů zaslaných

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I PŘENOSOVÁ MÉDIA - KABELÁŽ Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com SKENERY princip Předlohu pro digitalizaci ozařuje zdroj světla a odražené světlo je vedeno optickým

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Hardware. Monitor. CRT monitor (Cathode Ray Tube) Princip fungování CRT monitoru. LCD (Liquid Crystal Displays) - nová generace monitorů

Hardware. Monitor. CRT monitor (Cathode Ray Tube) Princip fungování CRT monitoru. LCD (Liquid Crystal Displays) - nová generace monitorů Monitor Monitor je čistě výstupní zobrazovací zařízení. Prostřednictvím monitoru s námi počítač komunikuje - sděluje nám potřebné informace, zobrazuje obrázky, pracovní plochu atd. V současnosti používané

Více

Technické prostředky počítačové techniky - 4

Technické prostředky počítačové techniky - 4 Informatika 2 Technické prostředky počítačové techniky - 4 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Vnější zařízení počítačů. Trendy v oblasti technických prostředků Přehled V/V zařízení Dělení tiskáren

Více

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk Počítačové mechaniky Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_830 1.11.2012

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

G R A F I C K É K A R T Y

G R A F I C K É K A R T Y G R A F I C K É K A R T Y Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Režimy grafických karet TEXTOVÝ

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Obsah přednášky Generace grafických adaptérů. Principy AGP. Rozhraní monitorů. Principy tvorby barev. Organizace video paměti. Nově technologie výroby monitorů. 2 Vývojové

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje

Paměti. Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti Paměť je zařízení, které slouží k ukládání programů a dat, s nimiž počítač pracuje Paměti počítače lze rozdělit do tří základních skupin: registry paměťová místa na čipu procesoru jsou používány

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_10

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zobrazovací technologie

Zobrazovací technologie Zobrazovací technologie Podle: http://extrahardware.cnews.cz/jak-funguji-monitory-crt-lcd-plazma CRT Cathode Ray Tube Všechny tyto monitory i jejich nástupci s úhlopříčkou až 24 a rozlišením 2048 1536

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry

18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry 18A - PRINCIPY ČÍSLICOVÝCH MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ Voltmetry, A/D převodníky - principy, vlastnosti, Kmitoměry, čítače, fázoměry, Q- metry Digitální voltmetry Základním obvodem digitálních voltmetrů je A/D

Více

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011

Osobní počítač. Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Osobní počítač Zpracoval: ict Aktualizace: 10. 11. 2011 Charakteristika PC Osobní počítač (personal computer - PC) je nástroj člověka pro zpracovávání informací Vyznačuje se schopností samostatně pracovat

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.10 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Zobrazovací a zvuková soustava počítače

Zobrazovací a zvuková soustava počítače Zobrazovací a zvuková soustava počítače textový a grafický režim grafická karta analogový a digitální zvuk zvuková karta Zobrazovací soustava Je jednou z nejdražších a energeticky nejnáročnějších částí

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Princip inkoustového tisku

Princip inkoustového tisku Stránka č. 1 z 10 Vyberte si princip tisku, se kterým se chcete blíže seznámit: INKOUSTOVÝ, LASEROVÝ, THERMO Princip inkoustového tisku Vývoj inkoustových tiskáren jako výstupního zařízení počítače má

Více

Přenos signálů, výstupy snímačů

Přenos signálů, výstupy snímačů Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery Obrazové snímače a televizní kamery Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Snímače obrazových signálů akumulační a neakumulační. Monolitické

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

Zobrazovací jednotky a monitory

Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce

Více

Sekvenční logické obvody

Sekvenční logické obvody Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST

9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST 9. PRINCIPY VÍCENÁSOBNÉHO VYUŽITÍ PŘENOSOVÝCH CEST Modulace tvoří základ bezdrátového přenosu informací na velkou vzdálenost. V minulosti se ji využívalo v telekomunikacích při vícenásobném využití přenosových

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Lasery ve výpočetní technice

Lasery ve výpočetní technice Lasery ve výpočetní technice Laser je obdivuhodné a neobyčejně univerzální zařízení - je schopen měnit prakticky jakýkoli druh energie na energii koherentního elektromagnetického záření. Volbou vhodného

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více