KX-MB773EX KX-MB783EX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KX-MB773EX KX-MB783EX"

Transkript

1 Pokyny pro obsluhu Na obrázku je model KX-MB263. Multifunkční tiskárna Model č. KX-MB263HX KX-MB773EX KX-MB783EX NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (Disk CD-ROM). 1 2 Pouze model KX-MB773/KX-MB783: L Tato jednotka je kompatibilní s funkcí ID volajícího. Chcete-li tuto funkci používat, musíte se přihlásit kodběru příslušné služby u svého poskytovatele služeb. L Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístění. Výchozí nastavení je Česko. Pro změnu nastavení umístění viz strana 52 (funkce #114).

2 Děkujeme, že jste si zakoupili multifunkční tiskárnu značky Panasonic. Jako jazyk lze zvolit češtinu, maďarštinu, slovenštinu nebo angličtinu. Údaje a hlášení na displeji se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce. Výchozí nastavení je Čeština. Chcete-li toto nastavení změnit, použijte funkci #110: strana 52. Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístění (pouze model KX-MB773/KX-MB783). Výchozí nastavení je Česko. Pro změnu nastavení umístění viz strana 52 (funkce #114). L Přípona v čísle modelu bude v těchto pokynech vypuštěna. L Většina hodnot uvedených v tomto návodu k obsluze je založena na modelu KX-MB263. Ochranné známky: L Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. L Pentium je buď registrovaná obchodní značka, nebo obchodní značka společnosti Intel Corporation v USA a v dalších zemích. L Kopie obrazovek byly přetištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. L Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích. L Avery je registrovaná ochranná známka společnosti Avery Dennison Corporation. L XEROX je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation. L Všechny ostatní zde používané obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Autorské právo: L Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, aù celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications Co., Ltd zakázány Panasonic Communications Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. 2

3 Důležité informace Důležité informace Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu Zásobník s tonerem a jednotka fotoválce L Při výměně kazety s tonerem nebo jednotky fotoválce zabraňte, aby se do kontaktu s fotoválcem dostal prach, voda nebo jiné tekutiny. Mohlo by dojít k ovlivnění kvality tisku. L Pro optimální výkon se doporučují originální zásobníky s tonerem a jednotky fotoválců společnosti Panasonic. Neneseme zodpovědnost za potíže způsobené zásobníky s tonerem nebo jednotkami fotoválců, které nepocházejí od společnosti Panasonic: Poškození zařízení Nízká kvalita tisku Nesprávný provoz Zásobník s tonerem L Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochranný obal. Tím by se zkrátila životnost toneru. Jednotka fotoválce L Před zahájením instalace jednotky fotoválce si přečtěte pokyny zde: strana 9. Poté otevřete ochranný obal jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit. Po otevření ochranného obalu dodržujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle než 5 minut. Nedotýkejte se povrchu černého válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Nepokládejte jednotku fotoválce do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. L Chcete-li prodloužit provozní životnost jednotky fotoválce, jednotka by se neměla vypínat bezprostředně po dokončení tisku. Napájení stroje ponechejte zapnuté minimálně 30 minut po dokončení tisku. Umístění L Pokud se chcete vyhnout nesprávnému fungování zařízení, neumísùujte je do blízkosti takových zařízení, jako jsou například televizory nebo reproduktory, které vytvářejí intenzivní magnetické pole. Statická elektřina L Aby nedošlo k poškození konektorů rozhraní nebo jiných elektrických součástí zařízení statickou elektřinou, dotkněte se nejprve uzemněného kovového objektu. Prostředí L Neumisùujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrický šum, jako jsou zářivky a motory. L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou avibracemi. L Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření. L Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte je od zásuvky. L Jednotka by měla být umístěna dál od všech tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, kuchyňské trouby atd. Také ji nedávejte do vlhkého sklepa. L Při tiskovém procesu se pro fixaci toneru na stránce používá vysoká teplota. Za normálních provozních podmínek je možno vprůběhu tisku nebo krátce po jeho ukončení cítit mírný zápach z fixační jednotky. Z tohoto důvodu musí být zařízení nainstalováno na místo s dobrým odvětráváním. L Neumísùujte žádné předměty do vzdálenosti 10 cm od pravé, levé a zadní strany zařízení. L Nezakrývejte výřezy nebo otvory na zařízení. Větrací otvory pro odvětrávání vzduchu pravidelně kontrolujte a nahromaděný prach odstraňujte vysavačem (1). 1 Běžná péče L Otřete vnější povrch zařízení měkkou látkou. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádný čisticí prášek. 1 3

4 Obsah Obsah 1. Úvod a instalace Příslušenství 1.1 Dodávané příslušenství Informace o příslušenství...7 Rozložení ovládacích prvků 1.3 Popisy tlačítek Přehled...8 Instalace 1.5 Zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Výstupní zásobník Záznamový papír Mikrotelefon (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Příprava Připojení a nastavení 2.1 Připojení Režim volby (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Volba režimu provozu (Skenování/Kopírování) (Fax: pouze model KX-MB773/KX-MB783)...18 Požadavky na dokumenty 2.4 Nastavení originálu...19 Help (Nápověda) 2.5 Funkce nápovědy (pouze model KX-MB773/KX- MB783)...20 Hlasitost 2.6 Úprava hlasitosti (pouze model KX-MB773/KX-MB783)...21 Úvodní programování 2.7 Datum a čas (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Vaše logo (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Vaše faxové číslo (pouze model KX-MB773/KX- MB783) Konfigurace zařízení pro přístup do sítě LAN (pouze model KX-MB783) Instalace Multi-Function Station Spuštění Multi-Function Station Tiskárna Tiskárna 3.1 Tisk v aplikacích systému Windows Skener Skener 4.1 Skenování ze zařízení (Push Scan) Skenování z počítače (Pull Scan) Kopírka Kopie 5.1 Zhotovení kopie Další funkce pro kopírování Telefon (pouze model KX-MB773/KX- MB783) Automatická volba čísla 6.1 Uložení položek pro použití funkce rychlé volby nebo navigačního adresáře Uskutečnění telefonního hovoru pomocí funkce rychlé volby nebo navigačního adresáře Fax (pouze model KX-MB773/KX- MB783) Odesílání faxů 7.1 Ruční odesílání faxů Odeslání faxu pomocí funkce rychlé volby nebo navigačního adresáře Přenos hromadného rozesílání Odeslání dokumentu počítače jako faxové zprávy zpočítače...42 Příjem faxu 7.5 Volba způsobu použití faxu Automatický příjem faxů režim automatického příjmu je zapnutý Ruční příjem faxů režim automatického příjmu je vypnutý Použití zařízení se záznamníkem Vyžádaný příjem (získání faxu umístěného na jiném faxovém přístroji) Filtr nevyžádaných faxů (zabraňuje příjmu faxu, o který nemáte zájem) Příjem faxu do počítače ID volajícího (pouze model KX-MB773/ KX-MB783) ID volajícího 8.1 Služba ID volajícího Zobrazení a volba pomocí informací o volajícím Úprava telefonního čísla volajícího před zpětným voláním nebo uložením Vymazání informací o volajícím Uložení informací o volajícím Programovatelné funkce Přehled funkcí 9.1 Programování Základní funkce Funkce faxu (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Funkce kopírování Funkce tisku z počítače Funkce skenování Funkce sítě LAN (pouze model KX-MB783) Síùové funkce (KX-MB783, pouze připojení pomocí sítě LAN) Užitečné informace Užitečné informace 10.1 Zadávání znaků (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Stav zařízení Zrušení operace...63

5 Obsah 11. Help (Nápověda) Chybové zprávy 11.1 Chybové zprávy Hlášení (pouze model KX-MB773/ KX-MB783) Chybové zprávy Displej...66 Řešení potíží 11.3 Když funkce nepracuje správně Uvíznutí papíru Uvíznutí 12.1 Uvíznutí záznamového papíru Uvíznutí dokumentu (automatický podavač dokumentu) (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Čištění Čištění 13.1 Čištění bílých desek a skla Čištění válečků podavače dokumentu (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Obecné informace Tištěná hlášení 14.1 Referenční seznamy a hlášení...85 Technické údaje 14.2 Technické údaje...85 Autorská práva 14.3 Informace o autorských právech a licencích (pouze model KX-MB783) Rejstřík 15.1 Rejstřík

6 1. Úvod a instalace 1. Příslušenství Úvod a instalace 1.1 Dodávané příslušenství 1 Napájecí kabel 2 Disk CD-ROM L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení. 3 Jednotka fotoválce 4 První zásobník s tonerem *1 5 Pokyny pro obsluhu (pouze anglicky) 6 Rychlý průvodce 7 Průvodce pro rychlou instalaci 8 Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Telefonní kabel 9 Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Mikrotelefon j Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Kabel mikrotelefonu k Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Kolébka mikrotelefonu *1 Vytiskne přibližně 500 stránek formátu A4 při pokrytí 5 % (strana 87). 6

7 1. Úvod a instalace 1.2 Informace o příslušenství Pokud má zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce společnosti Panasonic. Technické údaje najdete zde: strana 87. Rozložení ovládacích prvků 1.3 Popisy tlačítek A B CDEFG HIJK L Dostupné příslušenství Náhradní zásobník s tonerem *1 L Model č. (díl č.): KX-FAT92E Náhradní jednotka fotoválce L Model č. (díl č.): KX-FAD93E *1 S modelem KX-FAT92E lze vytisknout asi stránek papíru formátu A4. M N O P Q RSTUV W * Malý otvor na levé straně LCD displeje slouží pro pípání (pouze model KX-MB263). * Na obrázku je model KX-MB773/KX-MB783. A {COPY} L Slouží k přepnutí do režimu kopírování (strana 18, 32). B {SCAN} L Slouží k přepnutí do režimu skenování (strana 18, 29). C {COLLATE} L Zhotovení kompletovaných kopií (strana 36). {DIRECTORY} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k inicializaci průvodce adresáře (strana 37, 41). D {CONTRAST} L Umožňuje volbu kontrastu (strana 32, 39). E {RESOLUTION} L Umožňuje volbu rozlišení (strana 32, 39). F {ZOOM} L Slouží ke zvětšení nebo zmenšení dokumentu při kopírování (strana 33). {QUICK SCAN} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Uložení skenovaného dokumentu do paměti a jeho následné odeslání (strana 40). G {PAGE LAYOUT} L Zhotovení rychlé kopie ID, plakátu nebo N v 1 (strana 34). H {SET} L Umožňuje uložení nastavení při programování. I {MENU} L Zahájení nebo ukončení programování. J {CALLER ID} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Použití funkcí ID volajícího (strana 49). L Změna způsobu zobrazení informací o volajícím (strana 49). K {REDIAL}{PAUSE} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Opakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka obsazena při volbě telefonního hovoru pomocí tlačítka {MONITOR} nebo při použití faxu, zařízení číslo opakovaně automaticky navolí dvakrát a vícekrát. L Umožňuje vložení pauzy během volby. L {STOP} L Zastavení operace nebo zrušení programování. L Vymazání znaku nebo čísla. M {FAX AUTO ANSWER} (Pouze model KX-MB773/KX- MB783) L Slouží k zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu (strana 44). {POWER SAVE} (pouze model KX-MB263) 7

8 1. Úvod a instalace L Slouží k ručnímu nastavení zařízení do režimu nízké spotřeby energie. N {FAX} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k přepnutí do režimu faxování (strana 18, 39). O {BROADCAST} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k přenosu dokumentu na více zařízení (strana 41). P {MANUAL BROAD} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje ruční přenos dokumentu na více zařízení (strana 41). Q Tlačítka předvolby (pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k použití funkce pro rychlou volbu (strana 37, 40). R Tlačítko navigátoru L Umožňuje zvolit požadovaná nastavení během skenování nebo kopírování (strana 29, 32). L Umožňuje upravit hlasitost (pouze model KX-MB773/KX- MB783) (strana 21). L Umožňuje hledání uložené položky (pouze model KX- MB773/KX-MB783) (strana 40). S {LOWER} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje volbu stanic 4 6 pomocí funkce pro rychlou volbu (strana 37, 40). T {MONITOR} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje inicializaci volby čísla. Stisknete-li během přijímání hovoru tlačítko {MONITOR}, budete slyšet volajícího, ale volající nebude slyšet vás. U {RECALL} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu. V {TONE} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby v případě, že linka disponuje funkcemi pulzní volby. W {START} L Umožňuje kopírování dokumentu (strana 32). L Umožňuje skenování dokumentu (strana 29). L Odeslání nebo přijetí faxu (pouze model KX-MB773/KX- MB783) (strana 39, 44). 1.4 Přehled Čelní pohled j * Na obrázku je model KX-MB773/KX-MB * Na obrázku je model KX-MB Horní kryt 2 Kryt automatického podavače dokumentu (ADF) 3 Vodítka dokumentu 4 Kryt dokumentu 5 Výstupní zásobník 6 Uvolňovací páčka horního krytu 7 Vstup dokumentů 8 Vstupní zásobník papíru 9 Výstup záznamového papíru j Výstup dokumentu 8

9 1. Úvod a instalace Zadní pohled A B C I D E F G H J * Na obrázku je model KX-MB783. A Vodítka záznamového papíru B Reproduktor (pouze model KX-MB773/KX-MB783) C Mikrotelefon (pouze model KX-MB773/KX-MB783) D Síùová zásuvka E Vstupní zásobník pro ruční podávání (zadní kryt) F Externí telefonní konektor (pouze model KX-MB773/KX- MB783) G Konektor telefonního kabelu (pouze model KX- MB773/KX-MB783) H Konektor rozhraní USB I LED (pouze model KX-MB783) J Konektor rozhraní sítě LAN (pouze model KX-MB783) Instalace 1.5 Zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Dodaný zásobník s tonerem je prvním zásobníkem s tonerem. Pozor: L Před zahájením instalace si přečtěte následující pokyny. Poté otevřete ochranný obal jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit. Po otevření ochranného obalu dodržujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle než 5 minut. Nedotýkejte se povrchu černého válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Nepokládejte jednotku fotoválce do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. L Vpřípadě použití zásobníku s tonerem a jednotky fotoválce od jiného výrobce než Panasonic, neneseme odpovědnost za případné poškození zařízení nebo snížení kvality tisku. L Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochranný obal. Tím by se zkrátila životnost toneru. L Nepřidávejte toner do zásobníku s tonerem. 1 Před otevřením ochranného obalu nového zásobníku s tonerem zásobník nejméně pětkrát protřepejte ve svislém směru. Odebrání přepravní pásky Odeberte přepravní pásku (1). 2 Vyjměte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce z ochranných obalů. Odlepte ze zásobníku s tonerem pečeù (1). L Nedotýkejte se povrchu černého válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání (2). 1 L Umístění ochranných pásek pro převoz se může bez předchozího upozornění změnit

10 1. Úvod a instalace 3 Umístěte zásobník s tonerem (3) svisle do jednotky fotoválce (4). 3 6 Zvedněte páčku k uvolnění horního krytu (7) a otevřete horní kryt (8) Za přiměřeného tlaku směrem dolů otáčejte zelenými páčkami (5) po stranách kazety s tonerem. 5 L Nedotýkejte se přenosového válce (9). L Pokud je spodní sklo (j) znečištěné, otřete je měkkou suchou látkou. 5 Zkontrolujte, zda trojúhelníky (6) lícují, aby byl zásobník s tonerem instalován správně. 6 j 10

11 1. Úvod a instalace 7 Nainstalujte válec a zásobník s tonerem (k) a držte je přitom za úchyty. 8 Zavřete horní kryt, dokud se neuzamkne. k Pozor: L Aby nedošlo k poranění, nestrkejte ruce pod horní kryt. L Trojúhelníky (l) spolu musejí lícovat, aby byla jednotka fotoválce a toneru nainstalována správně. l Výměna zásobníku s tonerem a jednotky fotoválce Pokud se na displeji zobrazí následující informace, vyměňte zásobník s tonerem. MÁLO TONERU DOSEL TONER L Stav válce lze zjistit vytištěním zkušební stránky (strana 85); informace o životnosti válce naleznete zde: strana 87. Pokud je tisk stále nekvalitní nebo se na displeji zobrazuje hlášení VYMENTE VÁLEC, vyměňte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce. L Má-li zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem (Model č. KX-FAT92E) a jednotku fotoválce (Model č. KX-FAD93E) od společnosti Panasonic. Informace o příslušenství: strana 7. L Aby byla zachována kvalita tisku a životnost zařízení co nejdéle, doporučujeme při výměně zásobníku s tonerem nebo 11

12 1. Úvod a instalace jednotky fotoválce vyčistit otvory (strana 3) a vnitřní části zařízení (strana 81, 84). Likvidace odpadového materiálu Odpadový materiál zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými místními platnými předpisy. 1.6 Výstupní zásobník Lehce táhněte nástavec výstupního zásobníku (1) směrem dopředu, dokud nezapadne na své místo, a poté zatlačením otevřete střední část nástavce (2). Funkce úspory toneru Chcete-li snížit spotřebu toneru, ZAPNĚTE funkci úspory toneru (funkce #482: strana 54). Životnost zásobníku s tonerem se pak prodlouží přibližně o 40 %. Tato funkce může snížit kvalitu tisku. 1 2 L Neumísùujte zařízení na místa, kde by lidé do výstupního zásobníku vráželi. L Výstupní zásobník pojme přibližně 150 listů potištěného papíru. Odeberte potištěný papír dříve, než se výstupní zásobník naplní. 12

13 1. Úvod a instalace Nasazení horní části nástavce (je-li horní část nástavce oddělena) 1. Když je horní část nástavce v otevřené poloze, zasuňte závlačku (1) do levého otvoru (2) v nástavci. Je-li nástavec oddělen 1. Vyrovnejte nástavec (1) s levou stranou výstupní přihrádky. Ujistěte se, že trojúhelníky (2) jsou u sebe, aby nástavec byl správně upevněn Druhou závlačku (3) vsuňte zespodu do pravého otvoru (4) v nástavci, dokud nezapadne na své místo. 2. Zaklapněte nástavec (3) do jednotky zatlačením jeho pravé strany dolů

14 1. Úvod a instalace 1.7 Záznamový papír Jednotka vstupního zásobníku papíru může obsahovat: maximálně 250 listů papíru s gramáží 60 g/m 2 až 75 g/m 2. maximálně 230 listů papíru s gramáží 80 g/m 2. maximálně 200 listů papíru s gramáží 90 g/m 2. L Informace o záznamovém papíru naleznete zde: strana 86. L Zařízení je při výchozím nastavení nastaveno pro tisk na formát papíru A4. Chcete-li použít formát letter nebo legal, změňte nastavení (funkce #380, strana 53). 1 Táhněte za vstupní zásobník (1), dokud nezapadne na místo, potom jej úplně vytáhněte a přitom zvedejte přední část zásobníku. 3 Založte papír tiskovou stranou nahoru (2). Důležité: L Zatlačte a uzamkněte desku (3) ve vstupním zásobníku papíru, pokud je zvednutý Nastavte vodítka záznamového papíru. Stiskněte přední stranu vodítka záznamového papíru (4) a vysuňte je tak, aby bylo vyrovnáno se značkou velikosti papíru. Stiskněte pravou stranu vodítka záznamového papíru (5), poté je vysuňte tak, aby byla nastavena šířka záznamového papíru. L Ujistěte se, že je záznamový papír pod mezní značkou papíru (6) a že papír není založen nad dorazy (7). 2 Před založením stohu papíru papír prolistujte, abyste předešli jeho uvíznutí

15 1. Úvod a instalace 5 Zasuňte vstupní zásobník papíru do zařízení a při tom zvedejte přední část zásobníku. Pak jej úplně zatlačte do zařízení. 1.8 Mikrotelefon (pouze model KX- MB773/KX-MB783) 1 Připojte kabel mikrotelefonu (1). 1 L Pokud papír není založen správně, nastavte znovu vodítka papíru, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru. L Pokud se vstupní zásobník papíru nezavře, deska ve vstupním zásobníku papíru se může zvednout. Zatlačte na papír a zkontrolujte, zda leží ve vstupním zásobníku papíru rovně. Pozor při manipulaci se vstupním zásobníkem papíru L Neupusùte vstupní zásobník papíru. 2 Připojte konektor mikrotelefonu (2). L Z konektoru mikrotelefonu odstraňte pečeù (je-li zde upevněna). 2 3 Připevněte poutko (3) a výztuhu (4). 4 3 L Při vytahování nebo nasazování držte vstupní zásobník papíru oběma rukama. Vstupní zásobník papíru plně naložený papírem váží přibližně 2 kg. Cca 2 kg 15

16 1. Úvod a instalace Pozor: L Při přemísùování zařízení jej držte za úchyty. Nedržte mikrotelefon. Správně Nesprávně Odebrání mikrotelefonu 1. Mikrotelefon vytáhněte mírně dopředu (1), poté jej zvedněte ve směru šipky (2) a odstraňte výztuhu Odstraňte poutko (3), poté odpojte konektor mikrotelefonu (4)

17 2. Příprava 2. Připojení Příprava a nastavení 2.1 Připojení Pozor: L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Použijte kabel telefonní linky dodaný se zařízením (pouze model KX-MB773/KX-MB783). L Kabel telefonní linky neprodlužujte (pouze model KX- MB773/KX-MB783). 1 Napájecí kabel L Připojuje se do napájecí zásuvky ( V, 50/60 Hz). 2 Telefonní kabel *1 L Připojuje se do konektoru telefonního kabelu. 3 [EXT] konektor *1 L Je možné připojit záznamník nebo externí telefon. Je-li nasazen kryt, sejměte jej. 4 Záznamník (není součástí dodávky) *1 5 Síùový směrovač/síùový rozbočovač (není součástí dodávky) *2 L Lze připojit také síùově propojené počítače. 6 K internetu *2 7 Kabel LAN (není součástí dodávky) *2 L Zdůvodu zajištění souladu s požadavky na omezení emisí používejte jen stíněný kabel LAN (rovný kabel kategorie 5). *1 Pouze model KX-MB773/KX-MB783 *2 Pouze model KX-MB783 L Pokud je na stejnou telefonní linku připojeno další zařízení, toto zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení k telefonní síti (pouze model KX-MB773/KX-MB783). L Pokud toto zařízení používáte s počítačem a poskytovatel sítě Internet vám dá pokyn k nainstalování filtru (8), připojte jej následujícím způsobem (pouze model KX-MB773/KX- MB783). 8 * Na obrázku je model KX-MB783. Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístění (pouze model KX-MB773/KX-MB783). Výchozí nastavení je Česko. Pro změnu nastavení umístění viz strana 52 (funkce #114) * Na obrázku je model KX-MB783. Důležité upozornění týkající se připojení USB L NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (strana 24). 17

18 2. Příprava 2.2 Režim volby (pouze model KX- MB773/KX-MB783) Pokud nelze provést volbu čísla (strana 39), změňte nastavení podle parametrů telefonní služby. 2.3 Volba režimu provozu (Skenování/Kopírování) (Fax: pouze model KX-MB773/KX-MB783) Požadovaný režim lze zvolit stisknutím jednoho z těchto tlačítek. {MENU} {SET} 1 {MENU} i {#}{1}{2}{0} TYP VOLBY =TÓNOVÁ 2 Stisknutím tlačítka {1} nebo {2} zvolte požadované nastavení. {1} PULSNÍ : Určeno pro pulzní volbu. {2} TÓNOVÁ (výchozí): Určeno pro tónovou volbu. 3 {SET} 4 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. [V^] * Na obrázku je model KX-MB773/KX-MB783. {SCAN}: Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako skener pro počítač (strana 29). {COPY}: Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako kopírku (strana 32). {FAX} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783): Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako fax (strana 39). L Výchozím režimem provozu je režim kopírování. L Je možné změnit výchozí režim provozu (funkce #463: strana 53) a časovač před návratem do výchozího režimu provozu (funkce #464: strana 53) (pouze model KX-MB773/KX- MB783). 18

19 2. Příprava Požadavky na dokumenty 2.4 Nastavení originálu Použití skla skeneru Použití automatického podavače dokumentů (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Otevřete kryt dokumentu (1). 2 Položte dokument na sklo skeneru (2), POTIŠTĚNOU STRANOU DOLŮ; levý horní roh dokumentu musí být zarovnán s rohem, na který značka m ukazuje. 3 Zavřete kryt dokumentu. L Zkontrolujte, zda v automatickém podavači dokumentů není žádný dokument (pouze model KX-MB773/KX-MB783). L Umístěte originál na sklo skeneru jemně a nepoužívejte příliš velký tlak, abyste se vyhnuli nesprávnému fungování zařízení. L Pokud na sklo položíte silnou knihu, kryt dokumentu nezavírejte. L Inkoust, kapalina na opravy nebo lepidlo v lepeném dokumentu musejí být zaschlé. L Skutečná plocha skenování je následující: Skutečná plocha skenování L Naskenována bude stínovaná oblast. 287 mm 5 mm 5 mm 2 4 mm 208 mm 4 mm 1 Vložte dokument (až 20 stránek) LÍCEM NAHORU do podavače; po vložení zazní jeden zvukový signál. 2 Nastavte rozestupy vodítek dokumentu (1) podle formátu dokumentu. L Zkontrolujte, zda na skle skeneru nejsou žádné dokumenty. L Inkoust, kapalina na opravy nebo lepidlo v lepeném dokumentu musejí být zaschlé. L Odstraňte svorky, spony a jiné podobné předměty. L Nenastavujte následující typy dokumentů: (Pomocí skla skeneru dokument okopírujte a místo toho nastavte jeho kopii.) chemicky upravený papír, například kopírovací papír s obsahem nebo bez obsahu karbonu, papír nabitý elektrostatickou elektřinou, pomačkaný, přehnutý nebo potrhaný papír, papír s potaženým povrchem, papír s prosvítajícím obsahem druhé strany (například noviny). L Celková výška rovně ležících dokumentů musí být menší než 4 mm. Překročí-li dokumenty kapacitu automatického podavače dokumentů, mohou vypadnout nebo způsobit uvíznutí v podavači. L Chcete-li vložit dokument o šířce menší než 210 mm, doporučujeme originál zkopírovat pomocí skla skeneru na formát A4 nebo Letter. Takto zkopírovaný dokument poté vložte do podavače dokumentů. L Nevkládejte dokumenty, které nesplňují požadavky na velikost a gramáž. Zhotovte kopii dokumentu pomocí skla skeneru a kopii vložte do podavače dokumentů. L Dostupný rozměr dokumentu, gramáž dokumentu a skutečná plocha skenování jsou následující: Minimální rozměr dokumentu 128 mm 128 mm 19

20 2. Příprava Maximální rozměr dokumentu 216 mm 600 mm Skutečná plocha skenování L Naskenována bude stínovaná oblast. 5 mm Help (Nápověda) 2.5 Funkce nápovědy (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Zařízení obsahuje užitečné informace o následujících tématech, které si lze vytisknout pro referenční účely: ZÁKLADNÍ NASTAV. SEZNAM FUNKCÍ ADRESÁR PRÍJEM DOKUMENTU KOPÍROVÁNÍ HLÁSENÍ ID VOLAJÍCÍHO {MENU} 4 mm 4 mm Gramáž dokumentu L Jeden list: 60 g/m 2 až 75 g/m 2 L Více listů: 60 g/m 2 až 75 g/m mm 216 mm 5 mm {SET} {<}{>} 1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte zprávu NÁPOVEDA. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. i {SET} 3 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. 20

21 2. Příprava Hlasitost 2.6 Úprava hlasitosti (pouze model KX- MB773/KX-MB783) Důležité: L Před úpravou hlasitosti nastavte režim provozu na faxování. Pokud je indikátor tlačítka {FAX} vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka {FAX}. Úvodní programování 2.7 Datum a čas (pouze model KX- MB773/KX-MB783) {MENU} {FAX} {SET} {<}{>} {FAX} {SET}{V}{^} Hlasitost vyzvánění Zařízení musí být nečinné, stiskněte tlačítko {V} nebo {^}. L Pokud se ve vstupu dokumentů nachází dokumenty, nelze hlasitost upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou žádné dokumenty. Vypnutí vyzvánění Opakovaným stisknutím tlačítka {V} zobrazíte zprávu VYP. VYZVÁNENÍ?. i {SET} L Zařízení nezazvoní. L Vyzvánění lze znovu zapnout tlačítkem {^}. Typ vyzvánění L K dispozici jsou tři typy vyzvánění (funkce #161, strana 53). Hlasitost odposlechu Při použití odposlechu stiskněte tlačítko {V} nebo {^}. 1 {MENU} i {#}{1}{0}{1} i {SET} D: 01/M:01/R:07 CAS : 00:00 2 Zadejte aktuální den/měsíc/rok/hodinu/minutu pomocí dvoumístného čísla pro každou část. Opakovaným stisknutím tlačítka {*} vyberte AM, PM nebo 24hodinový formát. Příklad: 10. srpna :15 PM (12hodinový formát) 1. Stiskněte {1}{0} {0}{8} {0}{7} {1}{0} {1}{5}. D: 10/M:08/R:07 CAS : 10:15 2. Stisknutím tlačítka {*} vyberte položku PM. 3 {SET} 4 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. L Faxové zařízení na druhé straně vytiskne datum a čas na každou vámi odeslanou stránku podle nastavení data a času na zařízení. L Po nastavení data a času (pokud je zařízení v režimu kopírování) zařízení stisknutím tlačítka {FAX} přepněte do režimu faxování. Datum a čas zařízení je možné zkontrolovat na displeji. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. 21

22 2. Příprava 2.8 Vaše logo (pouze model KX- MB773/KX-MB783) Lze naprogramovat logo (jméno, název společnosti atd.), které se zobrazuje na horním okraji každé odeslané stránky. 2.9 Vaše faxové číslo (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Můžete naprogramovat, aby se vaše faxové číslo objevilo nahoře na každé odeslané straně. {MENU} {STOP} {MENU} {STOP} {SET} {<}{>} {SET} {<}{>} {RECALL} 1 {MENU} i {#}{1}{0}{2} i {SET} LOGO= 1 {MENU} i {#}{1}{0}{3} i {SET} CÍSLO= 2 Zadejte své logo, lze použít až 30 znaků (zadávání znaků, viz strana 62). i {SET} 3 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávný znak a proveďte opravu. L Všechny znaky vymažete přidržením tlačítka {STOP}. 2 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic. L Chcete-li zadat znak +, stiskněte tlačítko {*}. L Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko {#}. L Chcete-li zadat pomlčku, stiskněte tlačítko {RECALL}. L Číslo vymažte tlačítkem {STOP}. 3 {SET} 4 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. L Všechna čísla vymažete přidržením tlačítka {STOP}. 22

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX

Pokyny pro obsluhu. Kompaktní laserový fax. Model č. KX-FL403EX Pokyny pro obsluhu Kompaktní laserový fax Model č. KX-FL403EX Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití. Tato jednotka je kompatibilní

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Úvodní příručka NPD4499-00 CS

Úvodní příručka NPD4499-00 CS NPD4499-00 CS Kapitola 1 Úvod Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení. Tato Quick Guide () poskytuje úvod a ilustrace k základním operacím s tímto zařízením a jeho často užívaným funkcím.

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE Pokyny pro obsluhu Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou Model č. KX-FP701CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Operating Instructions

Operating Instructions Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7.

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor: David Holubec NÁZEV: VY_32_INOVACE_19_INF Vzdělávací oblast: informatika Ročník: 7. 2 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181 Datum vytvoření: únor

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2007, Medtronic MiniMed. Všechna práva vyhrazena. Paradigm a Paradigm Link jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc. CareLink, Com-Station

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132

Příručka rychlého použití. WorkCentre 7132 Příručka rychlého použití 701P44870 Květen 2006 Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network a Windows Server jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více