KX-MB773EX KX-MB783EX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KX-MB773EX KX-MB783EX"

Transkript

1 Pokyny pro obsluhu Na obrázku je model KX-MB263. Multifunkční tiskárna Model č. KX-MB263HX KX-MB773EX KX-MB783EX NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (Disk CD-ROM). 1 2 Pouze model KX-MB773/KX-MB783: L Tato jednotka je kompatibilní s funkcí ID volajícího. Chcete-li tuto funkci používat, musíte se přihlásit kodběru příslušné služby u svého poskytovatele služeb. L Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístění. Výchozí nastavení je Česko. Pro změnu nastavení umístění viz strana 52 (funkce #114).

2 Děkujeme, že jste si zakoupili multifunkční tiskárnu značky Panasonic. Jako jazyk lze zvolit češtinu, maďarštinu, slovenštinu nebo angličtinu. Údaje a hlášení na displeji se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce. Výchozí nastavení je Čeština. Chcete-li toto nastavení změnit, použijte funkci #110: strana 52. Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístění (pouze model KX-MB773/KX-MB783). Výchozí nastavení je Česko. Pro změnu nastavení umístění viz strana 52 (funkce #114). L Přípona v čísle modelu bude v těchto pokynech vypuštěna. L Většina hodnot uvedených v tomto návodu k obsluze je založena na modelu KX-MB263. Ochranné známky: L Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer a PowerPoint jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. L Pentium je buď registrovaná obchodní značka, nebo obchodní značka společnosti Intel Corporation v USA a v dalších zemích. L Kopie obrazovek byly přetištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. L Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích. L Avery je registrovaná ochranná známka společnosti Avery Dennison Corporation. L XEROX je registrovaná ochranná známka společnosti Xerox Corporation. L Všechny ostatní zde používané obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků. Autorské právo: L Autorská práva k tomuto materiálu vlastní společnost Panasonic Communications Co., Ltd. a lze jej reprodukovat pouze pro interní použití. Všechny jiné reprodukce, aù celku nebo části, jsou bez písemného souhlasu společnosti Panasonic Communications Co., Ltd zakázány Panasonic Communications Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. 2

3 Důležité informace Důležité informace Zásady pro zajištění nejvyššího výkonu Zásobník s tonerem a jednotka fotoválce L Při výměně kazety s tonerem nebo jednotky fotoválce zabraňte, aby se do kontaktu s fotoválcem dostal prach, voda nebo jiné tekutiny. Mohlo by dojít k ovlivnění kvality tisku. L Pro optimální výkon se doporučují originální zásobníky s tonerem a jednotky fotoválců společnosti Panasonic. Neneseme zodpovědnost za potíže způsobené zásobníky s tonerem nebo jednotkami fotoválců, které nepocházejí od společnosti Panasonic: Poškození zařízení Nízká kvalita tisku Nesprávný provoz Zásobník s tonerem L Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochranný obal. Tím by se zkrátila životnost toneru. Jednotka fotoválce L Před zahájením instalace jednotky fotoválce si přečtěte pokyny zde: strana 9. Poté otevřete ochranný obal jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit. Po otevření ochranného obalu dodržujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle než 5 minut. Nedotýkejte se povrchu černého válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Nepokládejte jednotku fotoválce do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. L Chcete-li prodloužit provozní životnost jednotky fotoválce, jednotka by se neměla vypínat bezprostředně po dokončení tisku. Napájení stroje ponechejte zapnuté minimálně 30 minut po dokončení tisku. Umístění L Pokud se chcete vyhnout nesprávnému fungování zařízení, neumísùujte je do blízkosti takových zařízení, jako jsou například televizory nebo reproduktory, které vytvářejí intenzivní magnetické pole. Statická elektřina L Aby nedošlo k poškození konektorů rozhraní nebo jiných elektrických součástí zařízení statickou elektřinou, dotkněte se nejprve uzemněného kovového objektu. Prostředí L Neumisùujte zařízení v dosahu zařízení vytvářejících elektrický šum, jako jsou zářivky a motory. L Zařízení je třeba chránit před prachem, vysokou teplotou avibracemi. L Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření. L Nepokládejte na zařízení těžké předměty. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte je od zásuvky. L Jednotka by měla být umístěna dál od všech tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, kuchyňské trouby atd. Také ji nedávejte do vlhkého sklepa. L Při tiskovém procesu se pro fixaci toneru na stránce používá vysoká teplota. Za normálních provozních podmínek je možno vprůběhu tisku nebo krátce po jeho ukončení cítit mírný zápach z fixační jednotky. Z tohoto důvodu musí být zařízení nainstalováno na místo s dobrým odvětráváním. L Neumísùujte žádné předměty do vzdálenosti 10 cm od pravé, levé a zadní strany zařízení. L Nezakrývejte výřezy nebo otvory na zařízení. Větrací otvory pro odvětrávání vzduchu pravidelně kontrolujte a nahromaděný prach odstraňujte vysavačem (1). 1 Běžná péče L Otřete vnější povrch zařízení měkkou látkou. Nepoužívejte benzín, ředidlo ani žádný čisticí prášek. 1 3

4 Obsah Obsah 1. Úvod a instalace Příslušenství 1.1 Dodávané příslušenství Informace o příslušenství...7 Rozložení ovládacích prvků 1.3 Popisy tlačítek Přehled...8 Instalace 1.5 Zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Výstupní zásobník Záznamový papír Mikrotelefon (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Příprava Připojení a nastavení 2.1 Připojení Režim volby (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Volba režimu provozu (Skenování/Kopírování) (Fax: pouze model KX-MB773/KX-MB783)...18 Požadavky na dokumenty 2.4 Nastavení originálu...19 Help (Nápověda) 2.5 Funkce nápovědy (pouze model KX-MB773/KX- MB783)...20 Hlasitost 2.6 Úprava hlasitosti (pouze model KX-MB773/KX-MB783)...21 Úvodní programování 2.7 Datum a čas (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Vaše logo (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Vaše faxové číslo (pouze model KX-MB773/KX- MB783) Konfigurace zařízení pro přístup do sítě LAN (pouze model KX-MB783) Instalace Multi-Function Station Spuštění Multi-Function Station Tiskárna Tiskárna 3.1 Tisk v aplikacích systému Windows Skener Skener 4.1 Skenování ze zařízení (Push Scan) Skenování z počítače (Pull Scan) Kopírka Kopie 5.1 Zhotovení kopie Další funkce pro kopírování Telefon (pouze model KX-MB773/KX- MB783) Automatická volba čísla 6.1 Uložení položek pro použití funkce rychlé volby nebo navigačního adresáře Uskutečnění telefonního hovoru pomocí funkce rychlé volby nebo navigačního adresáře Fax (pouze model KX-MB773/KX- MB783) Odesílání faxů 7.1 Ruční odesílání faxů Odeslání faxu pomocí funkce rychlé volby nebo navigačního adresáře Přenos hromadného rozesílání Odeslání dokumentu počítače jako faxové zprávy zpočítače...42 Příjem faxu 7.5 Volba způsobu použití faxu Automatický příjem faxů režim automatického příjmu je zapnutý Ruční příjem faxů režim automatického příjmu je vypnutý Použití zařízení se záznamníkem Vyžádaný příjem (získání faxu umístěného na jiném faxovém přístroji) Filtr nevyžádaných faxů (zabraňuje příjmu faxu, o který nemáte zájem) Příjem faxu do počítače ID volajícího (pouze model KX-MB773/ KX-MB783) ID volajícího 8.1 Služba ID volajícího Zobrazení a volba pomocí informací o volajícím Úprava telefonního čísla volajícího před zpětným voláním nebo uložením Vymazání informací o volajícím Uložení informací o volajícím Programovatelné funkce Přehled funkcí 9.1 Programování Základní funkce Funkce faxu (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Funkce kopírování Funkce tisku z počítače Funkce skenování Funkce sítě LAN (pouze model KX-MB783) Síùové funkce (KX-MB783, pouze připojení pomocí sítě LAN) Užitečné informace Užitečné informace 10.1 Zadávání znaků (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Stav zařízení Zrušení operace...63

5 Obsah 11. Help (Nápověda) Chybové zprávy 11.1 Chybové zprávy Hlášení (pouze model KX-MB773/ KX-MB783) Chybové zprávy Displej...66 Řešení potíží 11.3 Když funkce nepracuje správně Uvíznutí papíru Uvíznutí 12.1 Uvíznutí záznamového papíru Uvíznutí dokumentu (automatický podavač dokumentu) (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Čištění Čištění 13.1 Čištění bílých desek a skla Čištění válečků podavače dokumentu (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Obecné informace Tištěná hlášení 14.1 Referenční seznamy a hlášení...85 Technické údaje 14.2 Technické údaje...85 Autorská práva 14.3 Informace o autorských právech a licencích (pouze model KX-MB783) Rejstřík 15.1 Rejstřík

6 1. Úvod a instalace 1. Příslušenství Úvod a instalace 1.1 Dodávané příslušenství 1 Napájecí kabel 2 Disk CD-ROM L Původní krabici a balicí materiál si uchovejte pro případnou další přepravu zařízení. 3 Jednotka fotoválce 4 První zásobník s tonerem *1 5 Pokyny pro obsluhu (pouze anglicky) 6 Rychlý průvodce 7 Průvodce pro rychlou instalaci 8 Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Telefonní kabel 9 Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Mikrotelefon j Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Kabel mikrotelefonu k Pouze model KX- MB773/KX-MB783 Kolébka mikrotelefonu *1 Vytiskne přibližně 500 stránek formátu A4 při pokrytí 5 % (strana 87). 6

7 1. Úvod a instalace 1.2 Informace o příslušenství Pokud má zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce společnosti Panasonic. Technické údaje najdete zde: strana 87. Rozložení ovládacích prvků 1.3 Popisy tlačítek A B CDEFG HIJK L Dostupné příslušenství Náhradní zásobník s tonerem *1 L Model č. (díl č.): KX-FAT92E Náhradní jednotka fotoválce L Model č. (díl č.): KX-FAD93E *1 S modelem KX-FAT92E lze vytisknout asi stránek papíru formátu A4. M N O P Q RSTUV W * Malý otvor na levé straně LCD displeje slouží pro pípání (pouze model KX-MB263). * Na obrázku je model KX-MB773/KX-MB783. A {COPY} L Slouží k přepnutí do režimu kopírování (strana 18, 32). B {SCAN} L Slouží k přepnutí do režimu skenování (strana 18, 29). C {COLLATE} L Zhotovení kompletovaných kopií (strana 36). {DIRECTORY} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k inicializaci průvodce adresáře (strana 37, 41). D {CONTRAST} L Umožňuje volbu kontrastu (strana 32, 39). E {RESOLUTION} L Umožňuje volbu rozlišení (strana 32, 39). F {ZOOM} L Slouží ke zvětšení nebo zmenšení dokumentu při kopírování (strana 33). {QUICK SCAN} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Uložení skenovaného dokumentu do paměti a jeho následné odeslání (strana 40). G {PAGE LAYOUT} L Zhotovení rychlé kopie ID, plakátu nebo N v 1 (strana 34). H {SET} L Umožňuje uložení nastavení při programování. I {MENU} L Zahájení nebo ukončení programování. J {CALLER ID} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Použití funkcí ID volajícího (strana 49). L Změna způsobu zobrazení informací o volajícím (strana 49). K {REDIAL}{PAUSE} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Opakovaná volba posledního čísla. Pokud je linka obsazena při volbě telefonního hovoru pomocí tlačítka {MONITOR} nebo při použití faxu, zařízení číslo opakovaně automaticky navolí dvakrát a vícekrát. L Umožňuje vložení pauzy během volby. L {STOP} L Zastavení operace nebo zrušení programování. L Vymazání znaku nebo čísla. M {FAX AUTO ANSWER} (Pouze model KX-MB773/KX- MB783) L Slouží k zapnutí a vypnutí nastavení automatického příjmu (strana 44). {POWER SAVE} (pouze model KX-MB263) 7

8 1. Úvod a instalace L Slouží k ručnímu nastavení zařízení do režimu nízké spotřeby energie. N {FAX} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k přepnutí do režimu faxování (strana 18, 39). O {BROADCAST} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k přenosu dokumentu na více zařízení (strana 41). P {MANUAL BROAD} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje ruční přenos dokumentu na více zařízení (strana 41). Q Tlačítka předvolby (pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Slouží k použití funkce pro rychlou volbu (strana 37, 40). R Tlačítko navigátoru L Umožňuje zvolit požadovaná nastavení během skenování nebo kopírování (strana 29, 32). L Umožňuje upravit hlasitost (pouze model KX-MB773/KX- MB783) (strana 21). L Umožňuje hledání uložené položky (pouze model KX- MB773/KX-MB783) (strana 40). S {LOWER} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje volbu stanic 4 6 pomocí funkce pro rychlou volbu (strana 37, 40). T {MONITOR} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje inicializaci volby čísla. Stisknete-li během přijímání hovoru tlačítko {MONITOR}, budete slyšet volajícího, ale volající nebude slyšet vás. U {RECALL} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Přístup ke speciálním telefonním službám nebo přenos hovorů z externího telefonu. V {TONE} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783) L Umožňuje dočasné vypnutí režimu pulzní volby a zapnutí tónové volby během volby v případě, že linka disponuje funkcemi pulzní volby. W {START} L Umožňuje kopírování dokumentu (strana 32). L Umožňuje skenování dokumentu (strana 29). L Odeslání nebo přijetí faxu (pouze model KX-MB773/KX- MB783) (strana 39, 44). 1.4 Přehled Čelní pohled j * Na obrázku je model KX-MB773/KX-MB * Na obrázku je model KX-MB Horní kryt 2 Kryt automatického podavače dokumentu (ADF) 3 Vodítka dokumentu 4 Kryt dokumentu 5 Výstupní zásobník 6 Uvolňovací páčka horního krytu 7 Vstup dokumentů 8 Vstupní zásobník papíru 9 Výstup záznamového papíru j Výstup dokumentu 8

9 1. Úvod a instalace Zadní pohled A B C I D E F G H J * Na obrázku je model KX-MB783. A Vodítka záznamového papíru B Reproduktor (pouze model KX-MB773/KX-MB783) C Mikrotelefon (pouze model KX-MB773/KX-MB783) D Síùová zásuvka E Vstupní zásobník pro ruční podávání (zadní kryt) F Externí telefonní konektor (pouze model KX-MB773/KX- MB783) G Konektor telefonního kabelu (pouze model KX- MB773/KX-MB783) H Konektor rozhraní USB I LED (pouze model KX-MB783) J Konektor rozhraní sítě LAN (pouze model KX-MB783) Instalace 1.5 Zásobník s tonerem a jednotka fotoválce Dodaný zásobník s tonerem je prvním zásobníkem s tonerem. Pozor: L Před zahájením instalace si přečtěte následující pokyny. Poté otevřete ochranný obal jednotky fotoválce. Jednotka fotoválce obsahuje válec citlivý na světlo. Vystavením světlu se válec může poškodit. Po otevření ochranného obalu dodržujte následující pokyny: Nevystavujte jednotku fotoválce na světle déle než 5 minut. Nedotýkejte se povrchu černého válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání. Nepokládejte jednotku fotoválce do blízkosti prachu a špíny nebo na místa s vysokou vlhkostí. Nevystavujte jednotku fotoválce přímému slunečnímu záření. L Vpřípadě použití zásobníku s tonerem a jednotky fotoválce od jiného výrobce než Panasonic, neneseme odpovědnost za případné poškození zařízení nebo snížení kvality tisku. L Neponechávejte zásobníky s tonerem po delší dobu mimo ochranný obal. Tím by se zkrátila životnost toneru. L Nepřidávejte toner do zásobníku s tonerem. 1 Před otevřením ochranného obalu nového zásobníku s tonerem zásobník nejméně pětkrát protřepejte ve svislém směru. Odebrání přepravní pásky Odeberte přepravní pásku (1). 2 Vyjměte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce z ochranných obalů. Odlepte ze zásobníku s tonerem pečeù (1). L Nedotýkejte se povrchu černého válce a dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškrábání (2). 1 L Umístění ochranných pásek pro převoz se může bez předchozího upozornění změnit

10 1. Úvod a instalace 3 Umístěte zásobník s tonerem (3) svisle do jednotky fotoválce (4). 3 6 Zvedněte páčku k uvolnění horního krytu (7) a otevřete horní kryt (8) Za přiměřeného tlaku směrem dolů otáčejte zelenými páčkami (5) po stranách kazety s tonerem. 5 L Nedotýkejte se přenosového válce (9). L Pokud je spodní sklo (j) znečištěné, otřete je měkkou suchou látkou. 5 Zkontrolujte, zda trojúhelníky (6) lícují, aby byl zásobník s tonerem instalován správně. 6 j 10

11 1. Úvod a instalace 7 Nainstalujte válec a zásobník s tonerem (k) a držte je přitom za úchyty. 8 Zavřete horní kryt, dokud se neuzamkne. k Pozor: L Aby nedošlo k poranění, nestrkejte ruce pod horní kryt. L Trojúhelníky (l) spolu musejí lícovat, aby byla jednotka fotoválce a toneru nainstalována správně. l Výměna zásobníku s tonerem a jednotky fotoválce Pokud se na displeji zobrazí následující informace, vyměňte zásobník s tonerem. MÁLO TONERU DOSEL TONER L Stav válce lze zjistit vytištěním zkušební stránky (strana 85); informace o životnosti válce naleznete zde: strana 87. Pokud je tisk stále nekvalitní nebo se na displeji zobrazuje hlášení VYMENTE VÁLEC, vyměňte zásobník s tonerem a jednotku fotoválce. L Má-li zařízení správně fungovat, používejte zásobník s tonerem (Model č. KX-FAT92E) a jednotku fotoválce (Model č. KX-FAD93E) od společnosti Panasonic. Informace o příslušenství: strana 7. L Aby byla zachována kvalita tisku a životnost zařízení co nejdéle, doporučujeme při výměně zásobníku s tonerem nebo 11

12 1. Úvod a instalace jednotky fotoválce vyčistit otvory (strana 3) a vnitřní části zařízení (strana 81, 84). Likvidace odpadového materiálu Odpadový materiál zlikvidujte v souladu se všemi příslušnými místními platnými předpisy. 1.6 Výstupní zásobník Lehce táhněte nástavec výstupního zásobníku (1) směrem dopředu, dokud nezapadne na své místo, a poté zatlačením otevřete střední část nástavce (2). Funkce úspory toneru Chcete-li snížit spotřebu toneru, ZAPNĚTE funkci úspory toneru (funkce #482: strana 54). Životnost zásobníku s tonerem se pak prodlouží přibližně o 40 %. Tato funkce může snížit kvalitu tisku. 1 2 L Neumísùujte zařízení na místa, kde by lidé do výstupního zásobníku vráželi. L Výstupní zásobník pojme přibližně 150 listů potištěného papíru. Odeberte potištěný papír dříve, než se výstupní zásobník naplní. 12

13 1. Úvod a instalace Nasazení horní části nástavce (je-li horní část nástavce oddělena) 1. Když je horní část nástavce v otevřené poloze, zasuňte závlačku (1) do levého otvoru (2) v nástavci. Je-li nástavec oddělen 1. Vyrovnejte nástavec (1) s levou stranou výstupní přihrádky. Ujistěte se, že trojúhelníky (2) jsou u sebe, aby nástavec byl správně upevněn Druhou závlačku (3) vsuňte zespodu do pravého otvoru (4) v nástavci, dokud nezapadne na své místo. 2. Zaklapněte nástavec (3) do jednotky zatlačením jeho pravé strany dolů

14 1. Úvod a instalace 1.7 Záznamový papír Jednotka vstupního zásobníku papíru může obsahovat: maximálně 250 listů papíru s gramáží 60 g/m 2 až 75 g/m 2. maximálně 230 listů papíru s gramáží 80 g/m 2. maximálně 200 listů papíru s gramáží 90 g/m 2. L Informace o záznamovém papíru naleznete zde: strana 86. L Zařízení je při výchozím nastavení nastaveno pro tisk na formát papíru A4. Chcete-li použít formát letter nebo legal, změňte nastavení (funkce #380, strana 53). 1 Táhněte za vstupní zásobník (1), dokud nezapadne na místo, potom jej úplně vytáhněte a přitom zvedejte přední část zásobníku. 3 Založte papír tiskovou stranou nahoru (2). Důležité: L Zatlačte a uzamkněte desku (3) ve vstupním zásobníku papíru, pokud je zvednutý Nastavte vodítka záznamového papíru. Stiskněte přední stranu vodítka záznamového papíru (4) a vysuňte je tak, aby bylo vyrovnáno se značkou velikosti papíru. Stiskněte pravou stranu vodítka záznamového papíru (5), poté je vysuňte tak, aby byla nastavena šířka záznamového papíru. L Ujistěte se, že je záznamový papír pod mezní značkou papíru (6) a že papír není založen nad dorazy (7). 2 Před založením stohu papíru papír prolistujte, abyste předešli jeho uvíznutí

15 1. Úvod a instalace 5 Zasuňte vstupní zásobník papíru do zařízení a při tom zvedejte přední část zásobníku. Pak jej úplně zatlačte do zařízení. 1.8 Mikrotelefon (pouze model KX- MB773/KX-MB783) 1 Připojte kabel mikrotelefonu (1). 1 L Pokud papír není založen správně, nastavte znovu vodítka papíru, jinak by mohlo dojít k uvíznutí papíru. L Pokud se vstupní zásobník papíru nezavře, deska ve vstupním zásobníku papíru se může zvednout. Zatlačte na papír a zkontrolujte, zda leží ve vstupním zásobníku papíru rovně. Pozor při manipulaci se vstupním zásobníkem papíru L Neupusùte vstupní zásobník papíru. 2 Připojte konektor mikrotelefonu (2). L Z konektoru mikrotelefonu odstraňte pečeù (je-li zde upevněna). 2 3 Připevněte poutko (3) a výztuhu (4). 4 3 L Při vytahování nebo nasazování držte vstupní zásobník papíru oběma rukama. Vstupní zásobník papíru plně naložený papírem váží přibližně 2 kg. Cca 2 kg 15

16 1. Úvod a instalace Pozor: L Při přemísùování zařízení jej držte za úchyty. Nedržte mikrotelefon. Správně Nesprávně Odebrání mikrotelefonu 1. Mikrotelefon vytáhněte mírně dopředu (1), poté jej zvedněte ve směru šipky (2) a odstraňte výztuhu Odstraňte poutko (3), poté odpojte konektor mikrotelefonu (4)

17 2. Příprava 2. Připojení Příprava a nastavení 2.1 Připojení Pozor: L Zařízení by se mělo používat v blízkosti snadno dostupné napájecí zásuvky. L Použijte kabel telefonní linky dodaný se zařízením (pouze model KX-MB773/KX-MB783). L Kabel telefonní linky neprodlužujte (pouze model KX- MB773/KX-MB783). 1 Napájecí kabel L Připojuje se do napájecí zásuvky ( V, 50/60 Hz). 2 Telefonní kabel *1 L Připojuje se do konektoru telefonního kabelu. 3 [EXT] konektor *1 L Je možné připojit záznamník nebo externí telefon. Je-li nasazen kryt, sejměte jej. 4 Záznamník (není součástí dodávky) *1 5 Síùový směrovač/síùový rozbočovač (není součástí dodávky) *2 L Lze připojit také síùově propojené počítače. 6 K internetu *2 7 Kabel LAN (není součástí dodávky) *2 L Zdůvodu zajištění souladu s požadavky na omezení emisí používejte jen stíněný kabel LAN (rovný kabel kategorie 5). *1 Pouze model KX-MB773/KX-MB783 *2 Pouze model KX-MB783 L Pokud je na stejnou telefonní linku připojeno další zařízení, toto zařízení může nepříznivě ovlivnit připojení zařízení k telefonní síti (pouze model KX-MB773/KX-MB783). L Pokud toto zařízení používáte s počítačem a poskytovatel sítě Internet vám dá pokyn k nainstalování filtru (8), připojte jej následujícím způsobem (pouze model KX-MB773/KX- MB783). 8 * Na obrázku je model KX-MB783. Tento model je určen k použití v České republice, Maďarsku a na Slovensku v závislosti na funkci pro nastavení umístění (pouze model KX-MB773/KX-MB783). Výchozí nastavení je Česko. Pro změnu nastavení umístění viz strana 52 (funkce #114) * Na obrázku je model KX-MB783. Důležité upozornění týkající se připojení USB L NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (strana 24). 17

18 2. Příprava 2.2 Režim volby (pouze model KX- MB773/KX-MB783) Pokud nelze provést volbu čísla (strana 39), změňte nastavení podle parametrů telefonní služby. 2.3 Volba režimu provozu (Skenování/Kopírování) (Fax: pouze model KX-MB773/KX-MB783) Požadovaný režim lze zvolit stisknutím jednoho z těchto tlačítek. {MENU} {SET} 1 {MENU} i {#}{1}{2}{0} TYP VOLBY =TÓNOVÁ 2 Stisknutím tlačítka {1} nebo {2} zvolte požadované nastavení. {1} PULSNÍ : Určeno pro pulzní volbu. {2} TÓNOVÁ (výchozí): Určeno pro tónovou volbu. 3 {SET} 4 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. [V^] * Na obrázku je model KX-MB773/KX-MB783. {SCAN}: Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako skener pro počítač (strana 29). {COPY}: Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako kopírku (strana 32). {FAX} (Pouze model KX-MB773/KX-MB783): Tento režim vyberte, pokud zařízení používáte jako fax (strana 39). L Výchozím režimem provozu je režim kopírování. L Je možné změnit výchozí režim provozu (funkce #463: strana 53) a časovač před návratem do výchozího režimu provozu (funkce #464: strana 53) (pouze model KX-MB773/KX- MB783). 18

19 2. Příprava Požadavky na dokumenty 2.4 Nastavení originálu Použití skla skeneru Použití automatického podavače dokumentů (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Otevřete kryt dokumentu (1). 2 Položte dokument na sklo skeneru (2), POTIŠTĚNOU STRANOU DOLŮ; levý horní roh dokumentu musí být zarovnán s rohem, na který značka m ukazuje. 3 Zavřete kryt dokumentu. L Zkontrolujte, zda v automatickém podavači dokumentů není žádný dokument (pouze model KX-MB773/KX-MB783). L Umístěte originál na sklo skeneru jemně a nepoužívejte příliš velký tlak, abyste se vyhnuli nesprávnému fungování zařízení. L Pokud na sklo položíte silnou knihu, kryt dokumentu nezavírejte. L Inkoust, kapalina na opravy nebo lepidlo v lepeném dokumentu musejí být zaschlé. L Skutečná plocha skenování je následující: Skutečná plocha skenování L Naskenována bude stínovaná oblast. 287 mm 5 mm 5 mm 2 4 mm 208 mm 4 mm 1 Vložte dokument (až 20 stránek) LÍCEM NAHORU do podavače; po vložení zazní jeden zvukový signál. 2 Nastavte rozestupy vodítek dokumentu (1) podle formátu dokumentu. L Zkontrolujte, zda na skle skeneru nejsou žádné dokumenty. L Inkoust, kapalina na opravy nebo lepidlo v lepeném dokumentu musejí být zaschlé. L Odstraňte svorky, spony a jiné podobné předměty. L Nenastavujte následující typy dokumentů: (Pomocí skla skeneru dokument okopírujte a místo toho nastavte jeho kopii.) chemicky upravený papír, například kopírovací papír s obsahem nebo bez obsahu karbonu, papír nabitý elektrostatickou elektřinou, pomačkaný, přehnutý nebo potrhaný papír, papír s potaženým povrchem, papír s prosvítajícím obsahem druhé strany (například noviny). L Celková výška rovně ležících dokumentů musí být menší než 4 mm. Překročí-li dokumenty kapacitu automatického podavače dokumentů, mohou vypadnout nebo způsobit uvíznutí v podavači. L Chcete-li vložit dokument o šířce menší než 210 mm, doporučujeme originál zkopírovat pomocí skla skeneru na formát A4 nebo Letter. Takto zkopírovaný dokument poté vložte do podavače dokumentů. L Nevkládejte dokumenty, které nesplňují požadavky na velikost a gramáž. Zhotovte kopii dokumentu pomocí skla skeneru a kopii vložte do podavače dokumentů. L Dostupný rozměr dokumentu, gramáž dokumentu a skutečná plocha skenování jsou následující: Minimální rozměr dokumentu 128 mm 128 mm 19

20 2. Příprava Maximální rozměr dokumentu 216 mm 600 mm Skutečná plocha skenování L Naskenována bude stínovaná oblast. 5 mm Help (Nápověda) 2.5 Funkce nápovědy (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Zařízení obsahuje užitečné informace o následujících tématech, které si lze vytisknout pro referenční účely: ZÁKLADNÍ NASTAV. SEZNAM FUNKCÍ ADRESÁR PRÍJEM DOKUMENTU KOPÍROVÁNÍ HLÁSENÍ ID VOLAJÍCÍHO {MENU} 4 mm 4 mm Gramáž dokumentu L Jeden list: 60 g/m 2 až 75 g/m 2 L Více listů: 60 g/m 2 až 75 g/m mm 216 mm 5 mm {SET} {<}{>} 1 Opakovaným stisknutím tlačítka {MENU} zobrazíte zprávu NÁPOVEDA. 2 Požadovanou položku zobrazíte opakovaným stisknutím tlačítka {<} nebo {>}. i {SET} 3 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. 20

21 2. Příprava Hlasitost 2.6 Úprava hlasitosti (pouze model KX- MB773/KX-MB783) Důležité: L Před úpravou hlasitosti nastavte režim provozu na faxování. Pokud je indikátor tlačítka {FAX} vypnutý, zapněte jej stisknutím tlačítka {FAX}. Úvodní programování 2.7 Datum a čas (pouze model KX- MB773/KX-MB783) {MENU} {FAX} {SET} {<}{>} {FAX} {SET}{V}{^} Hlasitost vyzvánění Zařízení musí být nečinné, stiskněte tlačítko {V} nebo {^}. L Pokud se ve vstupu dokumentů nachází dokumenty, nelze hlasitost upravit. Zkontrolujte, že ve vstupu nejsou žádné dokumenty. Vypnutí vyzvánění Opakovaným stisknutím tlačítka {V} zobrazíte zprávu VYP. VYZVÁNENÍ?. i {SET} L Zařízení nezazvoní. L Vyzvánění lze znovu zapnout tlačítkem {^}. Typ vyzvánění L K dispozici jsou tři typy vyzvánění (funkce #161, strana 53). Hlasitost odposlechu Při použití odposlechu stiskněte tlačítko {V} nebo {^}. 1 {MENU} i {#}{1}{0}{1} i {SET} D: 01/M:01/R:07 CAS : 00:00 2 Zadejte aktuální den/měsíc/rok/hodinu/minutu pomocí dvoumístného čísla pro každou část. Opakovaným stisknutím tlačítka {*} vyberte AM, PM nebo 24hodinový formát. Příklad: 10. srpna :15 PM (12hodinový formát) 1. Stiskněte {1}{0} {0}{8} {0}{7} {1}{0} {1}{5}. D: 10/M:08/R:07 CAS : 10:15 2. Stisknutím tlačítka {*} vyberte položku PM. 3 {SET} 4 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. L Faxové zařízení na druhé straně vytiskne datum a čas na každou vámi odeslanou stránku podle nastavení data a času na zařízení. L Po nastavení data a času (pokud je zařízení v režimu kopírování) zařízení stisknutím tlačítka {FAX} přepněte do režimu faxování. Datum a čas zařízení je možné zkontrolovat na displeji. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. 21

22 2. Příprava 2.8 Vaše logo (pouze model KX- MB773/KX-MB783) Lze naprogramovat logo (jméno, název společnosti atd.), které se zobrazuje na horním okraji každé odeslané stránky. 2.9 Vaše faxové číslo (pouze model KX-MB773/KX-MB783) Můžete naprogramovat, aby se vaše faxové číslo objevilo nahoře na každé odeslané straně. {MENU} {STOP} {MENU} {STOP} {SET} {<}{>} {SET} {<}{>} {RECALL} 1 {MENU} i {#}{1}{0}{2} i {SET} LOGO= 1 {MENU} i {#}{1}{0}{3} i {SET} CÍSLO= 2 Zadejte své logo, lze použít až 30 znaků (zadávání znaků, viz strana 62). i {SET} 3 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. Oprava chyby Tlačítky {<} nebo {>} přesuňte kurzor na nesprávný znak a proveďte opravu. L Všechny znaky vymažete přidržením tlačítka {STOP}. 2 Zadejte své faxové číslo, až 20 číslic. L Chcete-li zadat znak +, stiskněte tlačítko {*}. L Chcete-li zadat mezeru, stiskněte tlačítko {#}. L Chcete-li zadat pomlčku, stiskněte tlačítko {RECALL}. L Číslo vymažte tlačítkem {STOP}. 3 {SET} 4 Operaci ukončete stisknutím tlačítka {MENU}. Oprava chyby Tlačítky {<} a {>} přesuňte kurzor na nesprávné číslo a proveďte opravu. L Všechna čísla vymažete přidržením tlačítka {STOP}. 22

Operating Instructions

Operating Instructions Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS

Uživatelská příručka NPD4708-00 CS NPD4708-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series

Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Uživatelská příručka k tiskárně Lexmark S600 Series Květen 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 4446 Model(y): W01, WE1 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...8 Děkujeme vám, že jste

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5154-00 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Uživatelská příručka M276 Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 200 color M276 Series Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka Červen 2014 Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka, CentreWare a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS NPD3967-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny..................................................... 10 Nastavení tiskárny...........................................................

Více

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887

Vaše uživatelský manuál OKI C5540 MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633887 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více