Projektování v Uherském Brodě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektování v Uherském Brodě"

Transkript

1 Projektování v Uherském Brodě EGPI

2 Budova EGP INVEST, spol. s r.o., Uherský Brod (r. 2008)

3 PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem, kdo se zasloužili o to, aby tato kniha jako vzpomínka na významné jubileum 50 LET EGP INVEST, spol. s r.o., mohla vzniknout. Zvláště děkujeme těm, kdo přispěli svými fotografiemi, příspěvky, postřehy a poznámkami. Ing. Jiří Kryštof Emeritní ředitel Ing. Petr Sláčala, MBA Ředitel společnosti

4 OBSAH Úvod Historie společnosti EGPI Etapa I Vznik projektového střediska Vítkovické stavby Ostrava-Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod Etapa II Přechod do Energoprojektu, závodu Ostrava Etapa III ENERGOPROJEKT Praha, závod 11000, středisko Uherský Brod ETAPA IV EGP INVEST, spol. s r. o. Uherský Brod Současnost a slova k budoucnosti JAK NÁS VIDÍ NAŠI PARTNEŘI VZPOMÍNKY NAŠICH BÝVALÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ POSTŘEHY NAŠICH SOUČASNÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ Seznam zkratek PŘÍLOHY Příloha č. 1 Seznam realizovaných zakázek Příloha č. 2 Ukázky realizace projektů Příloha č. 3 Fotografie Příloha č. 4 Tvůrčí dílna Příloha č. 5 Seznam spolupracovníků

5 ÚVOD Úvodní slovo Ing. Jiří Kryštof Ing. Jiří Kryštof ředitel společnosti , emeritní ředitel Kniha, kterou jste otevřeli, popisuje události, jež se uskutečnily za dobu 50 let a to od 1. července V roce 1960 usilovali Ing. Jiří Kryštof a Ing. František Orlovský založit v Uherském Brodě projektovou organizaci. Tento záměr se podařil a úvodem můžeme konstatovat, že dík této činnosti v tyto dny slavíme již padesáté výročí založení projektové organizace v Uherském Brodě. Společnost založily Vítkovické stavby n. p. Ostrava Kunčice jako projektové středisko Uherský Brod s vedoucím p. Janem Prachařem. Mladému týmu byly svěřeny prováděcí projekty na budování těžkého průmyslu na Ostravsku a později i průmyslových závodů a občanské výstavby. Po dokončení výstavby na Ostravsku byla realizována významná dohoda s Energoprojektem Praha o převodu projektové organizace do Energoprojektu Ostrava, byl dán do užívání nový objekt pro projektování a do funkce ředitele byl jmenován Ing. Jiří Kryštof. Dobrá kvalita projektů zpracovaných v Uherském Brodě, plnění požadovaných termínů a zkušenosti s projektováním velkých průmyslových celků byly hlavními důvody, proč naše projektové středisko v Uherském Brodě bylo převedeno pod přímé řízení jaderného závodu Energoprojekt v Praze. Po ověření kvality a dovednosti projektantů byly postupně tomuto týmu svěřovány vedením Energoprojektu Praha úkoly na energetických stavbách v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech, Mochovcích a také v Temelíně, a to zejména na objektech hlavních výrobních bloků jaderných elektráren. 5

6 V roce 1991 byl podnik Energoprojekt Praha zařazen do první vlny privatizace. Projektové středisko Uherský Brod bylo řešeno formou přímého prodeje na základě odsouhlaseného privatizačního projektu. Vznikla společnost s názvem EGP INVEST, spol. s r. o., se sídlem v Uherském Brodě. Zakládající jednatelé této společnosti byli Ing. Jan Benešík, Ing. Jiří Holub, pan Ivan Graffe, Ing. Jiří Kryštof a Ing. Přemysl Pospíšil. Tím byla započata nová významná éra střediska Uherský Brod. Společnost byla budována tak, aby byla schopna převzít projekty nejen u energetických staveb, ale i v průmyslové a občanské výstavbě. Podle projektové dokumentace, která byla vytvořena v Uherském Brodě, bylo postaveno a dáno do užívání mnoho energetických, průmyslových a občanských staveb. Práce vykonaná za uplynulých 50 let řadí naše pracoviště mezi významné projektové ústavy v České i Slovenské republice. Mimořádně důležité události v životě společnosti se uskutečnily v roce 2008, kdy majitelé společnosti Ing. Jiří Kryštof, Ing. Jan Benešík a Ing. Jiří Holub se rozhodli zahájit jednání o prodeji společnosti novému vlastníku, kterým byl ÚJV Řež, a.s. Současný stav ukazuje, že rozhodnutí o prodeji společnosti bylo správné. Nový vlastník je součástí společnosti ČEZ, a. s., která patří mezi největší společnosti nejen v České republice, ale i v Evropě. Tato skutečnost má ty nejlepší předpoklady zajistit pro naši projektovou organizaci práci nejen na současnou, ale i na výhledovou dobu. Při bilancování práce za uplynulých 50 let projektové organizace v Uherském Brodě musím poděkovat všem spoluzaměstnancům za odvedenou práci, za společně prožité chvíle při projektování, i za bohatý nezapomenutelný společenský život. Spolu vzpomeňme i na Ty, kteří dnes nemohou být mezi námi. Čest jejich památce a díky za vykonanou práci. Nově nastupující generaci projektantů přeji hodně pracovních i osobních úspěchů. Jsem přesvědčen, že prodej projektové organizace v Uherském Brodě ÚJV Řež a.s. Praha byl správným krokem, který zajistí pro naše projektanty práci na další dlouhá léta. Přeji, aby to byl krok, který umožní uskutečnit za dalších 50 roků oslavy 100 let trvání projektové organizace v Uherském Brodě. 6

7 Historie společnosti EGPI, Etapa I Historie Historie společnosti EGPI Etapa I Vznik projektového střediska Vítkovické stavby Ostrava-Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod Počet pracovníků: 15 zakládajících pracovníků projektového střediska v Uherském Brodě. Průměrný počet v I. etapě 35 pracovníků Historie vzniku: Vznik projektového střediska v Uherském Brodě Ekonomická situace v šedesátých letech minulého století se vyznačovala snahou vybudovat v Československu těžký průmysl, který byl v té době soustředěn hlavně na Ostravsku. Místní výrobní kapacity nestačily na výstavbu naplánovaných hutních a ocelářských staveb. Mohutná výstavba průmyslových objektů si vyžadovala také rozsáhlou projektovou přípravu. To byl hlavní důvod, proč v roce 1960 vzniklo v Uherském Brodě nové projektové středisko, které neslo název Vítkovické stavby Ostrav-Kunčice n.p., projektové středisko Uherský Brod. Podnět k tomuto historickému kroku dali Ing. Jiří Kryštof a Ing. František Orlovský zaměstnanci tehdejšího odboru výstavby Okresního národního výboru (ONV) Uherský Brod. Zaměření: Významnou pomoc při rozběhu projektových prací v Uherském Brodě zajistili pracovníci projektového střediska Vítkovických staveb s vedoucím Ing. Horákem, kteří zaměstnancům střediska Uherský Brod předali základní informace, požadavky a plány. Od svého založení bylo středisko budováno jako všeprofesní, s cílem zpracovávat kompletní projektovou dokumentaci pro investiční výstavbu. Základní 7

8 Historie společnosti EGPI, Etapa I devízou byla skutečnost, že v období let 1960 a 1961 se sešel tým, který měl zájem něco dokázat, který si zvolil projektování jako své hlavní poslání. Skladba pracovníků a odborná způsobilost týmu umožnila převzít hned při zrodu samostatné projektové práce na dostavbě n. p. NHKG v Ostravě-Kunčicích a rekonstrukci n. p. VŽKG v Ostravě-Vítkovicích. Na těchto stavbách byly zpracovávány, mimo jiné, projekty na sociální budovu, těžkou mechaniku, čistírnu ingotů a předvalků. Po získaných zkušenostech byly svěřovány mladému týmu obtížnější úkoly, jako mlýnice koksu a vápence, vysoká pec č. 6 VŽKG, rekonstrukce elektrických pecí v železárnách v Třinci, ale i taková stavba, jakou byly rozmrazovací tunely pro vlakové soupravy se železnou rudou a koksem. Po dokončení výstavby VŽKG a NHKG převzaly Vítkovické stavby n. p. zakázky i v jiných lokalitách. Změnilo se území stavby, ale také technologie a způsob výstavby. Středisko mimo jiné zajišťovalo přípravu projektových akcí, jakými byly pivovar v Nošovicích, Kulturní dům Karviná, sklárny Rapotín, sociální budovy, obytné bloky v Kyjově, bytová výstavba v Hodoníně i v Uherském Brodě (mateřské školy, jesle a obchody). Zaměstnanci: V tomto období byli zaměstnanci projektanty střediska: Jan Prachař František Trtek Stanislav Ondrušek Ing. Jiří Kryštof Jaroslav Zlámal Eduard Ondrušek Ing. František Orlovský František Mazůch Pavla Göblová Miroslav Koníček Ing. Miroslav Nepraš Pavla Mudráková Zdeněk Zálešák Ivan Graffe Zdena Šebestíková Antonín Vörös Emil Malaník Anežka Máčková Bohumil Vystrčil Ing. Vojtěch Kubela Marie Šuranská Ivan Hnídek Josef Skyba Věra Dvořáková Marie Cigáňová Ing. Ludvík Matuška František Peléšek Antonín Slabiňák Ing. Josef Hlaďák František Mančík Ing. arch. Hana Berková Přemysl Gajda Miloš Veverka Anna Dobrušková Marie Kočicová Josef Hlíza Eliška Stojaspalová Ing. Stanislav Kusák Vývoj zázemí projektového střediska: Samostatnou kapitolou v životě střediska bylo od jeho vzniku zajišťování provozních ploch projekce. 8

9 Historie společnosti EGPI, Etapa I Zahájení činnosti projektového týmu Vítkovických staveb Ostrava-Kunčice n.p., projektového střediska Uherský Brod, se datuje od v prostorách Panského domu v prvním patře. Po intenzivním jednání s MěstNV Uherský Brod se podařilo získat ještě téhož roku dům zvaný Graulovo v Těšovské ulici v Uherském Brodě. Tyto dva objekty tvořily po dobu deseti let stabilní výrobní základnu, i když nebyly právě nejvhodnější pro projektování. Měly lokální vytápění, denní osvětlení malými okny a nedostatečné elektrické osvětlení. Zvýšené požadavky n.p. Vítkovické stavby nutily vedení střediska hledat další provozní plochy. Porozuměním funkcionářů MěstNV byly středisku svěřeny do užívání prostory v prvním patře bývalého kláštera a také kanceláře MěstNV v budově radnice. Roztříštěnost pracovišť přinášela organizační, ale i jiné potíže. Přestože se úkoly plnily, ozývaly se stále častěji hlasy zaměstnanců po řešení této složité situace. Projevovala se nevšední snaha všech zaměstnanců stabilizovat pracoviště a zajistit stálého zaměstnavatele, který by byl ochoten vybudovat vlastní objekty. Zaměstnanci si byli vědomi, že tohoto cíle mohou dosáhnout jen tehdy, když budou odevzdávat dokumentaci s vysokou kvalitou a v požadovaných lhůtách, a to pro průmyslové a dopravní stavby, bytovou výstavbu a občanskou vybavenost. Řešení se naskytlo až v roce Tehdejší podnik Pramen n.p. Uherské Hradiště požádal středisko o vypracování projektové dokumentace nové prodejny potravin v Uherském Brodě, v ulici Antonína Dvořáka. Bylo dohodnuto zajistit tuto výstavbu jako sdruženou investici prodejny potravin a nových prostor pro projektové středisko. Kladné stanovisko Pramen Uherské Hradiště a vedení Vítkovických staveb n.p. k tomuto návrhu znamenalo důležitou etapu v životě střediska, znamenalo nejen naději na lepší pracovní podmínky, ale především stabilizaci projektového týmu pro další léta v Uherském Brodě. Současně byla zahájena jednání mezi vedením Vítkovických staveb n.p. a vedoucím pobočky EGP Ostrava Ing. Emilem Kulhánkem o možném převodu celého střediska. Převod byl uskutečněn ke dni Období činnosti střediska Vítkovických staveb v Uherském Brodě skončilo přesně po 10 letech převodem pobočky do závodu EGP Ostrava. V roce 1970 odešel vedoucí pan Jan Prachař a do funkce vedoucího projektového střediska byl ustanoven Ing. Jiří Kryštof. Stavba nových objektů byla dokončena a dána do užívání k 1. lednu 1971, a to již v rámci Energoprojektu Ostrava, který nově vybudovaný provozní objekt II. NP pronajal a následně odkoupil. Předání provozní budovy do užívání bylo zejména pro původní zaměstnance, kteří prošli všemi provizorními pracovišti, významnou událostí. 9

10 Historie společnosti EGPI, Etapa I První pracoviště - Panský dvůr Uherský Brod (r. 1960) Vítkovické stavby, stavební skupina: Zdeněk Zálešák a spolupracovníci Panský dvůr Uherský Brod (r. 2010) 10

11 Historie společnosti EGPI, Etapa II Etapa II Přechod do Energoprojektu, závodu Ostrava Počet pracovníků: 60 (do roku 1977) ENERGOPROJEKT Ostrava, středisko 384 Uherský Brod Všeprofesní projektové středisko Vítkovických staveb Ostrava-Kunčice, n.p. přešlo v roce 1970 jako samostatná organizační jednotka do Energoprojektu Praha pod přímé řízení závodu Energoprojektu Ostrava a stalo se spolu s ostatními kapacitami Energoprojektu Praha součástí projektové základny energetiky Československé socialistické republiky jako středisko 384. Vedoucím střediska byl v té době Ing. Jiří Kryštof. Do funkce hlavního inženýra jednotlivých projektových akcí byl jmenován Ing. Jiří Koudelka. Ve vedení odborných oddělení se postupně vystřídali: rozpočtářské oddělení Zdeněk Kolařík a František Mazůch stavební oddělení Zdeněk Zálešák, Ivan Hnídek, Ing. Miroslav Nepraš, Stanislav Ondrušek, Eduard Ondrušek, Ing. Jan Mikulec oddělení statiky Ing. František Orlovský, Ing. Jaroslav Konečný zdravotechnické oddělení Ing. Marie Múdra ústřední vytápění Ing. Petr Karlyovicz, Emil Malaník oddělení elektro + SKŘ Ivan Graffe, Ing. Iren Matúš, Josef Vozár,. Ladislav Konečný Postupné omezení investic do hutní výroby znamenalo po roce 1970 odklon specializace a vyhrazení nové profese projektové přípravy energetických děl, zejména jaderných elektráren. V roce 1972 byla zprovozněna atomová elektrárna v Jaslovských Bohunicích (A-1) a rozestavěna jaderná elektrárna V1 typu 2xVVER 440MW v Jaslovských Bohunicích. V průběhu etapy existence EGP Ostrava, střediska 384, byla zahájena projektová příprava i výstavba jaderné elektrárny 11

12 Historie společnosti EGPI, Etapa II Dukovany (EDU) se 4 reaktory VVER 440/V 213 a vodního zdroje přečerpávací přehrady Dalešice. Trvalý růst požadavků české energetiky na výrobu el. energie a na nové zdroje vedl k rozšíření kapacit. Vládním usnesením č. 48 z roku 1974 bylo uloženo do roku 1975 podstatně zvýšit stavy pracovníků a zajistit odpovídající rozšíření výrobních ploch střediska. V souladu s tímto usnesením byla v roce 1974 zahájena přístavba k hlavní provozní budově č. p. 1707, kterou se získalo 337 m 2 nové plochy a byly zahájeny adaptační práce na budově č. p. 1182, který v té době Energoprojekt zakoupil. Počáteční systém řízení byl převzat ještě z Vítkovických staveb n.p. a sledoval všeprofesní členění. Tým pracovníků střediska 384 Energoprojektu v Uherském Brodě od svého založení vedle svých hlavních úkolů pomáhal rovněž při výstavbě města Uherský Brod a jeho okolí. Zvyšování početního stavu zaměstnanců si vyžádalo reorganizaci systému řízení a změnu organizační struktury na výrobní oddělení. V tomto období byla zřízena dvě stavební oddělení, oddělení elektro a nové oddělení strojní technologie. Regionální pomoc národním výborům, závodům a organizacím byla realizována a nejvíce oceňována v oblasti zajišťování předprojektové a projektové dokumentace na stavby budované v Uherském Brodě a jeho okolí. Jedním z příkladů je Sportovní hala v Uherském Brodě. Rozšíření a vybavení projektového pracoviště v Uherském Brodě bylo těsně spjato s rozvojem a potřebami jaderné energetiky. Středisko v tomto období bylo zapojeno do projektových prací na objektech jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Na středisku EGP v Uherském Brodě byla tomuto úkolu od jeho převzetí věnována mimořádná pozornost. Byla vytvořena samostatná projektová a koordinační skupina, kterou vedl zkušený projektant pan Miroslav Koníček a současně byly k tomuto účelu poskytnuty samostatné prostory. Stavební podniky po technické a technologické přípravě zahájily také na základě dokumentace střediska EGP Uherský Brod výrobu a dodávky širokého sortimentu zařízení pro stavební část hlavních výrobních bloků jaderných elektráren. 12

13 Historie společnosti EGPI, Etapa II Lyžařský kurz Pec pod Sněžkou ( ) Exkurze Šala zvedané stropy 13

14 Historie společnosti EGPI, Etapa III Etapa III ENERGOPROJEKT Praha, závod 11000, středisko Uherský Brod Počet pracovníků: v průměru V roce 1978 se středisko EGP 384 Uherský Brod stalo přímou součástí ENER- GOPROJEKTu Praha. V tomto období vedl středisko EGP Ing. Jiří Kryštof. Ve vedení odborných oddělení se postupně vystřídali: rozpočtářské oddělení František Mazůch stavební oddělení Zdeněk Zálešák, Ing. Dušan Jadrný, Ing. Jan Benešík, Ing. Otakar Veselý (Třebíč) oddělení statiky Ing. František Orlovský zdravotechnické oddělení Ing. Marie Múdra ústřední vytápění Ing. Petr Karlyovicz oddělení elektro + SKŘ Ivan Graffe strojní oddělení Ing. Bohumil Černík, Ing. Drahoslav Horňák Působení projektového střediska v Uherském Brodě na zakázkách jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a úspěšný vstup do plnění zakázek na jaderné elektrárně v Dukovanech daly v roce 1978 podnět k jednání na úrovni vedení podniku EGP Praha o převodu střediska ze závodu Ostrava do jaderného závodu se sídlem v Praze. Jednání za EGP Praha vedl ředitel Ing. Hruška. Výsledkem byla dohoda o zřízení střediska Energoprojektu Praha v Uherském Brodě ke dni Toto datum můžeme považovat za další mezník ve vývoji našeho střediska. Pro pracoviště EGP v Uherském Brodě byla podepsaná dohoda také výhodná z několika důvodů. EGP Uherský Brod se stal součástí podniku, který měl tradici, odbornou způsobilost i prokazatelnou perspektivu v úkolu zajistit projektovou dokumentaci na stavby, které v té době byly největší a svým významem nejdůleži- 14

15 Historie společnosti EGPI, Etapa III tější v ČSR, jednalo se o stavby, které měly mimořádný význam nejen pro rozvoj československé jaderné energetiky, ale i národního hospodářství. Jednalo se o následující stavby jaderných elektráren: elektrárna V-l Jaslovské Bohunice 2 x 440 MW (do provozu ) elektrárna V-2 Jaslovské Bohunice 2 x 440 MW (do provozu ) elektrárna Dukovany 4 x 440 MW (do provozu ) elektrárna Mochovce 4 x 440 MW, kde jsou 1. a 2. blok od r a 1999 v provozu, 3. a 4. blok v dostavbě ( ) elektrárna Temelín s bloky 2 x 1000 MW, typ VVER s reaktory typu V 320, v provozu Energoprojekt, středisko Uherský Brod, byl pověřen zpracovat realizační dokumentaci celého hlavního bloku EDU s investičním nákladem ve výši 3,2 mld. Kčs, v cenové úrovni té doby v objemu cca 136 tis. formátů A 4. Vedení podniku uložilo středisku Uherský Brod zřídit na této stavbě autorský dozor generálního projektanta. Později bylo EGP Uherský Brod svěřeno sledování a odsouhlasení nákladů celé stavby. Tento úkol zajišťoval vedoucí rozpočtář František Mazůch se svými spolupracovníky. Dále se EGP 11700, středisko Uherský Brod, podílelo na zjišťování koordinační činnosti projektu sovětské a československé části, tj. projektů LOATEu Leningrad, Energoprojektu Praha, projekce ŠKODA Praha, což byla pro postup výstavby mimořádně důležitá činnost. Dlouhodobým úkolem EGP Uherský Brod bylo dopracovat sovětskou projektovou dokumentaci na úroveň československých zákonů, norem a předpisů pro výstavbu. Tento úkol vyžadoval vzájemnou spolupráci všech účastníků stavby. Cílem bylo zajistit vzájemnou koordinaci, odstranění všech nejasností a předání podkladů pro výstavbu. Tyto práce vedl p. Miroslav Koníček. Pro pracoviště střediska EGP Uherský Brod se stala Jaderná elektrárna Dukovany na dlouhou dobu největším úkolem nejen s ohledem na rozsah a náročnost, ale i složitost projektových prací a inženýrských činností. Naše projektové středisko zpracovalo v tomto období projektovou dokumentaci také Meziskladu vyhořelého paliva (MSVP) v Jaslovských Bohunicích. Byla to největší stavba zajišťovaná kmenově ve stavební i technologické části naším střediskem pod vedením Ing. Jiřího Koudelky. Byla to mimořádná stavba v ČSSR, a to s originálním dispozičním řešením, zakládáním, zajištěním vodotěsnosti, složitosti vzduchotechniky, koordinací a s technologií. V EDU jsme dále řešili dopracování úvodního projektu pro některé stavební objekty. Významná byla koordinační činnost Ing. Dušana Jadrného a projektantů Antonína Vöröse, Borise Šmída, Ing. Jana Benešíka, Zdeňka Zálešáka a Ing. Františka Orlovského a dalších. 15

16 Historie společnosti EGPI, Etapa III Tematický zájezd Dukovany, Dalešice ( ) Minikopaná Energoprojekt-Projekta ( ) 16

17 Historie společnosti EGPI, Etapa III MDŽ (r. 1979) Roháče zájezd ( ) Roháče zájezd ( ) 17

18 Historie společnosti EGPI, Etapa III let podniku + oslava Dne horníků a energetiků (r. 1985) Stavební skupina: Josef Mahdal a spolupracovníci (r. 1987) 18

19 Historie společnosti EGPI, Etapa IV ETAPA IV EGP INVEST, spol. s r. o. Uherský Brod Počet pracovníků: Vývoj společnosti: V roce 1991 byl státní podnik ENERGOPROJEKT PRAHA zařazen do první vlny privatizace. Středisko Uherský Brod bylo privatizováno formou přímého prodeje na základě privatizačního projektu schváleného vládou ČR. Práva a povinnosti střediska Uherský Brod přešly kupní smlouvou z roku 1992 s Fondem národního majetku z roku 1992 na firmu EGP INVEST, spol. s r. o. Uherský Brod. Uvedenými právními opatřeními převzala firma EGP INVEST, spol. s r. o. kompletní pracoviště v Uherském Brodě včetně pracovišť externích. Tímto bylo započato nové dlouholeté významné období existence firmy. Cílem společnosti od jejího vzniku v roce 1991 bylo využití dosavadního pracovního týmu k realizaci podnikatelského záměru s uplatněním všech zkušeností, které pracoviště získalo v průběhu svého trvání. V nelehkých obdobích počátku 90. let bylo potřebné provést technicko-ekonomické uspořádání, protože firma musela fungovat jako samostatný právní subjekt. I po osamostatnění se v nové formě firmy stalo hlavní náplní zajišťování projektových prací, inženýrských činností, autorského a technického dozoru. Této situaci byla za chodu přizpůsobena i nová organizační struktura firmy. V konkurenčním prostředí se musela firma ucházet o zakázky formou soutěží. Už nebylo vše naplánováno s dlouholetou perspektivou, ale o zakázky se muselo bojovat ve všech sférách přípravy investiční výstavby. Firma se musela v soutěžích ucházet i o specifické zakázky, a k tomu vytvářet podmínky pro jejich zpracování. Výhodou bylo, že i po privatizačním procesu ve firmě zůstal velký počet zkušených pracovníků s dlouholetou praxí v projektových procesech. Na základě těchto zkušeností a přizpůsobení se novým tržním podmínkám, byla plněna v projektové a 19

20 Historie společnosti EGPI, Etapa IV inženýrské přípravě a následně i v realizaci velká řada významných akcí, převážně v průmyslové a občanské výstavbě, a to zejména: BSC RaO Jaslovské Bohunice Bohunické spracovateľské centrum Jaslovské Bohunice Mezisklad vyhořelého paliva Dukovany AKOBOJE Jaslovské Bohunice Automatizovaný komplex bezpečnosti a ochrany jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice Projekt a dodávka speciálního 12-ti nápravového hlubinového vagonu řady Uaais (Hx), typ pro přepravu kontejneru CASTOR 440/84 ÚSP-D Velehrad, Kunovice, Staré Město Ústav sociální péče pro dospělé Trenažér blokové dozorny v EDU a řada dalších akcí Seismické zodolnenie a rozšírenie skladovacej kapacity Medziskladu vyhorelého paliva Jaslovské Bohunice JE Mochovce 1,2 RÚ RaO Mochovce Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov Mochovce FS KRaO Mochovce Finálne spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov Mochovce Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť HÚ ČR Hlubinné úložiště ČR GŘC Praha Generální ředitelství cen Praha JE Mochovce 3, 4 VZP Zlín Všeobecná zdravotní pojišťovna Zlín Spolupráce s firmou EGP Praha To je jen stručný příklad toho, co bylo ve firmě projektově zpracováno a následně dalšími účastníky investičního procesu zrealizováno. V tomto dlouhém období samostatného právního subjektu firmy probíhala kooperace s dřívější firmou EGP Praha, a to především na stavbách JE a v převážné většině u dokončovaného díla JE TEMELÍN. Tato spolupráce byla vždy korektní a založena na smluvních vztazích. Hlavní sídlo společnosti bylo a je v Uherském Brodě. Po vzniku samostatné ČR a SR byla v Trnavě ve SR zřízena organizační složka. Další pracoviště byla postupně zřízena v Dukovanech, Praze, Mochovcích, Jaslovských Bohunicích, a také dočasné samostatné pracoviště ve Zlíně. 20

21 Historie společnosti EGPI, Etapa IV EGP INVEST využíval integrovaný systém řízení v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP. Společnost disponovala kvalitním hardwarovým a softwarovým vybavením s týmem, který zvládl textové i grafické programy. Všeprofesní složení vysoce kvalifikovaného a zkušeného týmu společnosti umožnilo převzít široký rozsah nabízených projekčních prací a inženýrských činností. Všichni vedoucí výrobních divizí, úseků a oddělení úspěšně provedli zkoušky autorizace v oborech pozemní stavby, statika, technická zařízení budov, technologická strojní zařízení, elektro a získali tak potřebná oprávnění pro působení v projektovém procesu. V EGP INVEST, spol. s r. o. Uherský Brod byla využívána organizační struktura členící společnost na výrobní divize a organizační útvary s příslušnými vedoucími. V souladu s předmětem podnikání společnost nabízela zpracování projektové dokumentace všech stupňů od studií, podnikatelských záměrů, zadávací a realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení, dokumentaci bezpečnosti a kvality. Stavební divize 2000 pod vedením Ing. Jana Benešíka byla nejpočetnější, měla všechny stavební profese pro projektovou přípravu staveb energetických, průmyslových, občanských a bytových včetně TZB a nákladových částí. Divize elektro a SKŘ 3000 pod vedením Ing. Jaroslava Jahody zajišťovala potřeby vyplývající ze spolupráce s ostatními divizemi společnosti při komplexním zpracovávání projektových zakázek. Tato divize měla dvě oddělení silnoproudu a jedno oddělení slaboproudu. Divize 4000 do roku 2002 pod vedením Ing. Drahoslava Horňáka, následně Ing. Františka Mandíka a od roku 2009 Ing. Františka Fiedlera zpracovávala projektovou dokumentaci pro klasickou energetiku a teplárenství, jadernou energetiku v oblasti pomocných provozů, vzduchotechniku a klimatizaci, chlazení a kogeneraci, zpracování Ra odpadů a jejich ukládání. Divize 5000 pod vedením Ing. Jiřího Holuba zajišťovala koncepční projekty, projektovou přípravu na energetických stavbách, studie vyřazování V1 a EDU. Dále se řešily studie a projekty pro úložiště RaO v ČR i SR a projekty pro další zahraniční odběratele. Vedle výrobních divizí pro řádný dlouholetý chod významně přispěly i další útvary (ekonomika, personalistika, marketing, hospodářský útvar, smluvní útvar, útvar kontroly a řízení). Firma EGP INVEST, spol. s r. o. zajišťovala zakázky, resp. kooperuje m. j. s řadou významných firem a to: 21

22 Historie společnosti EGPI, Etapa IV ČEZ Praha ŠJS Plzeň VSB Temelín ŠPI Praha STAVOS Brno VUCHZ Brno CENTROPROJEKT Zlín ÚJV Řež Mezi významné zahraniční firmy, pro které byly zpracovávány zakázky, patřily: SE ENEL Bratislava HOBAS (Rakousko) VUJE Trnava JAVYS Bratislava NUKEM Alzenau SIBAMAC Trnava SLOVRIA Trnava VÚEZ Levice Celý proces přechodu od prken k počítačovému zpracovávání, to vše za chodu se stávajícími pracovníky, byl obtížný, ale tím, že firma přežila všechna tato úskalí, může existovat a dále žít i v nových podmínkách. Nestalo se za toto období (na rozdíl od mnoha jiných firem), že by zaměstnanci nedostali zavčas výplatu. Pokud prostředky stačily, vracely se zpět do modernizace pracovišť. Neboť, pokud by nebylo tohoto dlouhého období, kdy firma úspěšně existovala, nebylo by ani dnešní podoby firmy. To je potřebné, aby si zapamatovali následníci této éry, která trvala více než 17 let. 22

23 Historie společnosti EGPI, Etapa IV Hlavní budova EGP INVEST, spol. s r. o., Uherský Brod Hlavní budova EGP INVEST, spol. s r. o., Uherský Brod 23

24 Historie společnosti EGPI, Etapa IV Přístavba hlavní budovy EGP INVEST, spol. s r. o. Uherský Brod Budova č. p středisko projekce technologie EGP INVEST, spol. s r. o. (naproti hlavní budově Uherský Brod) 24

25 Současnost a slova k budoucnosti Současnost a slova k budoucnosti Současnost vnímám jako léta 2009 a 2010, blízkou budoucností je období do r. 2020, vizí naše společnost po r Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti (od roku 2009) Léta 2009 a 2010 Nejdůležitější události roku 2009 : I. Společnost EGP INVEST, spol. s r. o : na schůzi jednatelů byl do funkce ředitele společnosti jmenován Ing. Petr Sláčala, MBA : na valné hromadě se funkce jednatele zřekl Ing. Jiří Kryštof, na jeho místo byl dovolen ředitel společnosti Ing. Petr Sláčala, MBA Jednatelé společnosti : Ing. Jan Benešík, Ing. Jiří Holub, Ing. Martin Jašek, Ing. Petr Sláčala, MBA valná hromada schválila odprodej autoservisu : odprodán autoservis : na valné hromadě se jediným vlastníkem stal ÚJV Řež, a.s : na valné hromadě byl z funkce jednatele odvolán Ing. Martin Jašek, který se stal členem dozorčí rady. Dozorčí rada : Ing. Miroslav Horák, předseda 25

26 Současnost a slova k budoucnosti Ing. Karel Bíža, člen Ing. Martin Jašek, člen Jednatelé : Ing. Jan Benešík, Ing. Jiří Holub, Ing. Petr Sláčala, MBA II. Podnikatelská činnost Po stoprocentním zakotvení společnosti EGP INVEST ve skupině ÚJV Řež, a. s., je předmětem jejího podnikání projektování a výkon inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Zaměřujeme se především na energetické, případně technologické stavby. V oblasti energetiky se jedná především o: projekty ve skupině ÚJV Řež, a. s. projekt Mochovce (Dostavba MO34), projekty ve společnosti SE ENEL, a. s., JAVYS, a. s. (Jaslovské Bohunice A1, V1, V2) projekty v ČEZ, a. s. (Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Temelín, obnova klasických elektráren Tušimice, Ledvice, Prunéřov) projekty v rámci Hlubinného úložiště V oblasti velkých technologických projektů se jedná především o: projekty velké chemie vodohospodářské projekty projekty dopravní infrastruktury velká technologická centra III. Organizační struktura V souladu s předmětem podnikání byly od zřízeny funkce výkonných ředitelů pro výrobu, obchod a ekonomiku a finance. Všeprofesní zaměření společnosti EGP INVEST je deklarováno divizním uspořádáním s divizemi stavební, elektro a systém kontroly a řízení, divizí strojně technologickou a jadernou. Pro řízení projektu dostavby EMO34 byl zřízen projektový tým s divizními pravomocemi. 26

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE

EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE EGP INVEST, spol. s r.o. BOZP jako důležitá součást práce projektanta na JE Ing. Jaroslav Prachař vedoucí útvaru ISŘ a sdílených služeb Konference QEM 4/2014 Kdo je EGPI EGP INVEST, spol. s r.o. je stabilní

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_09 Jaderná elektrárna Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Člověk

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. 16 / E N E R G I E K O L E M N Á S 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. d v a c e t l e t Rok 2014 byl pro společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. rokem jubilejním, ve kterém završila dvacet let činnosti v oblasti servisu

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám 13.1.2010

Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám 13.1.2010 Kniha 50 let EGPI Verze 2 k připomínkám 13.1.2010 OBSAH OBSAH...2 ÚVOD...3 HISTORIE... 4 HISTORIE SPOLEČNOSTI EGPI...4 Etapa I. - 1960 1970 Založení společnosti Vítkovické stavby Ostrava Kunčice n.p.,

Více

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9.

Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště. Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR 8. 9. 2015 SCÉNÁŘE BUDOUCÍHO VÝVOJE MIKROREGIONU JADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Přednáška 3. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací.

Přednáška 3. Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. Přednáška 3 Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací. 1. Výkonový a honorářový řád (ČKA, ČKAIT) Honorář = finanční ohodnocení výkonů architekta /inženýra (technika),

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb.

Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb. Firma KD.PROJEKT Vám nabízí kompletní servis při projektové přípravě technických zařízení budov jakýchkoliv staveb. Profesní historie Ing. Karel Dovrtěl: Absolvent Střední průmyslové školy stavební Hradec

Více

NORMATIVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ PRO POUŽITÍ NA JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH TYPU VVER

NORMATIVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ PRO POUŽITÍ NA JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH TYPU VVER NORMATIVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ASOCIACE STROJNÍCH INŽENÝRŮ PRO POUŽITÍ NA JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH TYPU VVER Ing. Zdeněk Čančura ČEZ, a. s., Tajemník Výboru NTD A.S.I. Ing. Lubomír Junek, Ph.D. Ústav aplikované

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo: Datum vzniku: Základní kapitál: IČO: Počet pracovníků: PROFIMONT, komanditní společnost Vážní 531 500 03 Hradec Králové 30. října 1990 Kč 31 046 tis.

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce

EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce EGP INVEST, spol. s r.o. Dostavba a uvedení do provozu 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce Dušan Šišpera, Jaroslav Prachař, Michaela Blahová 5.4.2013 OBSAH ČÁST A) Základní informace Dodavatelský

Více

Jaderné elektrárny I, II.

Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I, II. Jaderné elektrárny I. Úvod do jaderných elektráren, teorie reaktorů, vznik tepla v reaktoru a ochrana před ionizujícím zářením. Jaderné elektrárny II. Jaderné elektrárny typu

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU (SÚBAO) - ÚKOLY A PERSPEKTIVY

SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU (SÚBAO) - ÚKOLY A PERSPEKTIVY CZ9827371 Ing. Miroslav Kučerka U 2 Úvod SPRÁVA ÚLOŽIŠŤ RADIOAKTIVNÍCH ODPADU (SÚBAO) - ÚKOLY A PERSPEKTIVY Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)

Více

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com

Byclosure Lisabon, Portugalsko www.byclosure.com Vznik podnikatelského záměru je mladá, novátorská internetová firma působící v portugalském Lisabonu. Založili ji v roce 2008 tři přátelé Vasco, Duarte a Luís. Za dva roky své existence zaznamenala celou

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ

23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ ŠKODA JS v r.2005 1 ŠKODA HOLDING a.s. Struktura společnosti 23.4 2004 ŠKODA JS a.s. prodána OMZ 13.7.2004 Převedeno 100% akcií ŠKODA JS na OMZ Jedna z největších ruských strojírenských společností Tržby

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu 18

Více

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 20C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace projektu 6012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Postupová zpráva. Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA. příloha 4. Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany. ČEZ-UJE duben 2004

Postupová zpráva. Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA. příloha 4. Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany. ČEZ-UJE duben 2004 příloha 4 Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA Postupová zpráva ČEZ-UJE duben 2004 Příloha 4 Národní zprávy ČR 1/6 č.j. 9347/3.2/2004 Pozadí Již v průběhu

Více

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

1 MEGA a.s. Pracoviště: Pod Vinicí 87 471 27 Stráž pod Ralskem Česká republika VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, Stráž pod Ralskem, zastoupená generálním ředitelem podniku vyhlašuje výběrové řízení Klimatizace (chlazení) místnosti kontinuální laminace a průmyslové využití odpadního tepla 1. PODMÍNKY

Více

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby

CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557. Oznámení o zakázce. Služby 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119557-2012:text:cs:html CZ-Praha: Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce 2012/S 72-119557 Oznámení o zakázce Služby

Více

Představení společnosti

Představení společnosti TOPENÍ VODA PLYN MĚŘENÍ A REGULACE ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ V OBORU TZB Představení společnosti www.esl.cz 04 / 2012 Přinášíme nové systémy pro technická a technologická zařízení budov. Základní

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI Strana 1/9 Plán kontrolní činnosti SÚJB na jaderných zařízeních na rok 2016 Obsah Obsah... 2 ČEZ, a. s. centrální útvary... 2 ČEZ, a.

Více