Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera:

2 Obsah Úvod 3 1. HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 1.1 A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Přírodovědný kroužek Technický kroužek Vyhodnocení Klíčové aktivity B1b (Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání) B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ C1a: Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky.... HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 9 3. HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU. SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 3

3 Úvod je v projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji patnáctou střední školou (z celkového počtu 16 středních škol), která se aktivně účastní tohoto projektu. Pokud máme stručně popsat naši střední školu, tak je nutné vyzvednout její poměrně dlouhou historii, kdy jsme na začátku tohoto školního roku 1/1 oslavili již 6 let své existence. Po celou tuto dobu se škola věnuje oblasti zbraní (především pak oblasti strojírenství), vždyť i její vznik je spojován s jejím současným hlavním partnerem Českou zbrojovkou a.s. (tehdy speciální výroba zbraní vyžadovala výchovu odborníků, a tak vznikla naše střední škola). Jak již bylo dříve naznačeno, tak se zde žáci vždy vzdělávali ve strojírenských oborech, které byly postupně doplněny ještě o puškařské a rytecké obory. Naše střední škola se liší nejenom skladbou oborů a kvalitním vybavením, ale také nadstandardní spoluprací se zaměstnavateli (především pak s Českou zbrojovkou a.s.). Díky soustavné práci (také v projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji) a neustálé inovaci jsme jednou z mála středních škol, která v současné době nebojuje se snižujícími se počty žáků, ale naopak si již několik let své žáky vybírá. Zlepšování kvality ve všech oblastech školy (např. zavedením ročníkových prací také pro naše pedagogické pracovníky, podobně jako dříve naše žáky) bereme opravdu vážně, a tak pevně věříme, že i v dalších letech budeme úspěšní. Snahou popisovaného projektu je především zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů a zlepšení jejich manuální zručnosti. Pro tento projekt si Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod (partner č. 1) vybrala tyto čtyři základní školy (dvě ZŠ jsou přímo z Uherského Brodu a dvě z okolních obcí): I. ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí (http://www.zsmarianske.cz/) II. ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady (http://www.zsvin.cz/) ZŠ Šumice (http://www.zssumice.cz/) ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice (http://www.zsnivnice.cz/) 3

4 1. HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT jako partner číslo 1 v tomto projektu realizoval tyto klíčové aktivity (v dalších odstavcích budou podrobněji popsány): A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování Aa - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Ab - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Ad - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ C1a - Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL Veškeré nakupované vybavení (investiční nebo neinvestiční), ale také např. /3 výuky při sdílení dílen a větší část výuky ve volnočasových kroužcích pro žáky ZŠ, popř. vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů bylo spojeno s naší budovou na ulici Vlčnovská (foto níže). Další výuka (zaměřená výhradně na přírodovědné vzdělávání), ale také např. 1/3 výuky utechnického vzdělávání (sdílení dílen nebo volnočasové kroužky pro žáky ZŠ) - základy ve strojírenství (vyučovaná oblast: základy technického kreslení) probíhá v učebnách na našem domově mládeže.

5 Poslední budovou, kde probíhají aktivity spojené s tímto projektem je budova teoretického vyučování. Konkrétně v této posledně jmenované budově, probíhá pouze výuka technických předmětů metodou CLIL (KA C1a - Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL). Dotazníková šetření u jednotlivých KA probíhala v průběhu projektu dotazníková šetření, s jejímiž výsledky budete v této evaluační zprávě postupně seznamováni. Především z důvodu ekologie jsme se rozhodli dotazníky netisknout v papírové podobě, ale pro všechny zúčastněné jsme tyto dotazníky připravili v elektronické podobě na www stránkách tohoto projektu. Odkaz na dotazníky v elektronické podobě je možné naleznout na 1.1 A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství V rámci této klíčové aktivity byl v průběhu projektu nakoupen tento investiční majetek. 3D tiskárna 3D skener Software robotiky Výše uvedený investiční majetek je umístěn v učebně CNC v budově SŠ na ulici Vlčnovská, kde je využíván při odborném vyučování našich žáků (plánované využití pro odborné vyučování je vždy minimálně hodin za týden - pracovní směny pro žáky jsou zde většinou po 7 hodinách, takže na splnění tohoto limitu stačili pouhé tři dny výuky týdně, což se dařilo plnit), ale také jsou zde realizovány další aktivity jako sdílení dílen (B1a - Sdílení učeben/dílen/ laboratoří SŠ pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na přírodovědné a technické vzdělávání každá partnerská ZŠ přichází x ročně vždy po dvou hodinách) a volnočasové kroužky pro žáky ZŠ (B1b - Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání tyto kroužky by měly probíhat v rozsahu cca 7 hodin za rok).

6 Nakoupená technika zapadá do ŠVP především jako nástavba na již vlastněnou a vyučovanou techniku (CNC stroje). U 3D tiskárny se přímo nabízí možnost, že pokud žáci vytvoří na počítačích 3D model, který v současné době již běžně v rámci odborného vyučování vytvářejí, tak jej nemusejí složitě obrábět na CNC strojích, ale mohou si tento model jednoduše vytisknout na 3D tiskárně z plastu. Podobně přistupujeme také k 3D skeneru, který nám pomáhá vytvářet 3D modely složitých součástí, které jsme dříve pouze kreslili na PC a častokrát u opravdu složitých součástí nebylo doměřování jednotlivých rozměrů ani příliš přesné, což 3D skener pomáhá eliminovat. Poslední nakupovanou investicí v tomto projektu byl software robotiky, kterým žákům ukazujeme směr, kde se CNC technika nekompromisně ubírá (na strojírenských dílnách se totiž kromě stále dokonalejších CNC strojů setkáváme také s roboty, které přenášení materiál, odebírají kusy atd.). Software robotiky nám umožňuje simulovat práci robota a ukázat žákům základy automatizace na těchto moderních dílnách, i když sami žádného robota zatím nevlastníme. Z výše uvedeného popisu je jasné, že nakoupená investice doplňuje oblast CNC, která je zakotvena v ŠVP a na naší SŠ se již dlouhodobě vyučuje. Pouze pro představu přikládáme fotografii 3D tiskárny a 3D skeneru, který jsme si z tohoto projektu pořídili a který v naší výuce využíváme. Ukázka práce na 3D tiskárně ve volnočasových kroužcích. Ukázka práce na 3D skeneru pokud jste všímaví, tak zjistíte, že zde skenovaný díl (bubínek revolveru) se na předchozím obrázku u 3D tiskárny vyrábí a hotová součást je zde ukazována. 6

7 Výsledky dotazníkových šetření u klíčové aktivity A1a - Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, školní hospodářství a střediska praktického vyučování. U této KA jsme se ptali vyučujících, popř. dalších osob, které v nově vybavených učebnách vedli aktivity, jak často využívali toto vybavení, kdo uvedené vybavení více využíval (vyučující nebo žáci), popř. nás zajímal vlastní názor od těchto respondentů na nakoupenou investiční techniku. Tento dotazník nám vyplnilo celkem 6 respondentů z řad vyučujících s těmito výsledky. Jak často jste využíval toto vybavení?, 3, 3, 1, 1, vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali 6 pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Výuka práce na 3D skeneru je časově velmi náročná, ale i přesto jsem rád, že máme k dispozici tuto techniku. Žáci si mohli vytisknout 3D výrobky, které si nejdříve vymodelovali na PC, jedinci projevili značný zájem o tyto technologie a ukázali se jako velmi chápaví a dovední. Jsme velmi rádi, že máme novou 3D techniku a software pro výuku robotiky. Nakoupené vybavení zkvalitnilo výuku. Velmi vítám zavádění nových technologií, zvláště těch, které jsou této generaci studentů velmi blízké. 3D technologie nás posouvají opět dále. 7

8 Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity A1a: Z výše uvedených výsledků (poměrně malého vzorku respondentů) se dá odvodit a rozhovory s vyučujícími se to také potvrdilo, že nakoupená technika je rozhodně posunem ve výuce a využívá se prakticky ve všech hodinách. U 3D tiskárny se jedná o poměrně na obsluhu jednoduché zařízení, kde se může vytisknout jakýkoliv model, který máme uložený v počítači (podobně jako když tiskneme dokumenty nebo obrázky z PC na papír na své tiskárně). 3D tiskárna u nás tedy slouží spíše k ověřování funkčnosti určitých celků před samotnou výrobou (podobně jako to dělá řada známých výrobců, např. TESCOMA, kdy první kus např. LOUSKÁČEK NA OŘECHY poprvé vytisknou z plastu a až po ověření funkčnosti rozjedou výrobu). V našem případě takto postupujeme např. u některých strojírenských výrobků a nebo zbraní pro puškaře. Pro žáky ZŠ je 3D tiskárna naopak určitým magnetem, protože se jedná o velmi čistou, jednoduchou a snadnou výrobu, která jim může ukázat technické obory v mnohem atraktivnějším světle než doposud. Velmi užitečný je pro nás také 3D skener a to přesto, že je výuka s tímto zařízením (jak uvádí jeden z respondentů) velmi časově náročná. 3D skener totiž umožňuje naskenovat např. i umělecké věci, které by jinak nebylo možné na počítači vymodelovat (prakticky se může jednat např. o práce našich rytců, které si budeme chtít vytisknout na 3D tiskárně a bez 3D modelu, který umí v těchto případech udělat právě jenom 3D skener by to jednoduše nešlo). Posledním nakoupeným vybavením je software pro výuku robotiky, který opět ukazuje možnosti programování robotů (stejně jako CNC strojů) a zároveň zatraktivňuje pohled na strojírenství v očích žáků ZŠ a jejich rodičů. 8

9 1. Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání U neinvestičního majetku se jednalo prakticky o běžné vybavení, které učitelé i před tímto projektem denně používali, ale pro zrealizování tohoto projektu (především aktivit spojených s výukou žáků ZŠ) bylo nutné toto vybavení ještě dokoupit. Jednalo se zde především o toto vybavení: Ruční nářadí Měřidla Stůl a kovové skříně (na uložení nakoupeného majetku) Veškerý nakoupený neinvestiční majetek slouží přímo k výuce žáků (pouze na nakoupených stolech je uložena 3D tiskárna a příslušenství ke 3D skeneru což je nutné pro práci a plechové skříně zajišťují ochranu nakoupeného majetku před krádežemi, aby nám mohl tento majetek co nejdéle sloužit). Probíraná témata se žáky ZŠ (sdílení dílen i volnočasové kroužky) se prolínají se ŠVP našich žáků, takže nakoupený hmotný neinvestiční majetek může být použit pro výuku prakticky u všech tříd (např. pilují všechny třídy SŠ i ZŠ a práce se liší pouze svou náročností nakoupený pilník je ale pořád stejný, podobně to funguje i u měřidel, kdy se žáci ZŠ seznamují s tímto vybavením a. ročníky SŠ se stejnými měřidly měří své závěrečné práce). Výsledky dotazníkových šetření u klíčové aktivity Aa - Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání. U této KA jsme se ptali vyučujících, popř. dalších osob, které v nově vybavených učebnách vedli aktivity na stejné otázky jako u investičního majetku KA A1a (tj. jak často využívali toto vybavení, kdo uvedené vybavení více využíval (vyučující nebo žáci), popř. nás zajímal vlastní názor od těchto respondentů). Tento dotazník nám vyplnilo celkem 6 respondentů (stejně jako u investičního majetku) z řad vyučujících s těmito výsledky. 7 Jak často jste využíval toto vybavení? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy 9

10 Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali 6 pouze vyučující 1 převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Jsme rádi, že máme kam ukládat a uzamykat nakoupený materiál. Projekt přinesl dostatek kvalitního ručního nářadí a měřidel. Dostatek kvalitního nářadí umožňuje lépe organizovat práci žáků. Díky tomuto projektu se modernizovala základní měřidla a vybavení. Kvalitní měřidla a nástroje = kvalitní výrobky a větší zájem u žáků. Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity Aa: Z výše uvedených výsledků (opět poměrně malého vzorku respondentů) se dá odvodit a rozhovory s vyučujícími se to také potvrdilo, že vzhledem k běžnosti tohoto hmotného neinvestičního majetku je tento majetek využíván úplně ve všech hodinách výuky, ale také je zde jeho téměř stoprocentní používání žáky. U tohoto neinvestičního majetku totiž není bezpodmínečně nutné, aby např. celý den vyučující ukazoval postup práce (jako např. u 3D skeneru), ale po úvodním krátkém seznámení mohou žáci s tímto nářadím samostatně pracovat (samozřejmě pod dozorem vyučujícího). 1

11 1.3 Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci této klíčové aktivity proběhlo celkem třikrát a vždy se jednalo o školení k nakoupenému investičnímu majetku viz. přehled školení: k dodanému software pro výuku robotiky (školení absolvovalo 6 osob) zaškolení obsluhy a seznámení s ovládáním dodané 3D tiskárny (školení absolvovalo osob) zaškolení obsluhy a seznámení s ovládáním dodané 3D skeneru (školení absolvovalo osob) Veškerá školení nám dodávaly přímo firmy, které dodávaly také uvedený investiční majetek, takže jsme eliminovali riziko, že se bude jednat o obecná školení. Výsledky dotazníkových šetření u klíčové aktivity Ab - Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení. U této KA jsme se ptali proškolovaných vyučujících pouze na jednu otázku a to do jaké míry bylo pro ně toto školení přínosem, popř. nás zajímal jejich vlastní postřeh k této aktivitě. Tento dotazník nám vyplnilo celkem 16 respondentů (stejně kolik bylo skutečně proškoleno). 1 Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? 8 velmi přínosné 7 spíše přínosné 1 nevím spíše zcela nepřínosné nepřínosné Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů (u této KA jsou poznámky zvláště důležité, protože dotazníkové šetření nebylo děleno na tři části podle jednotlivých typů školení, ale respondenti tuto informaci mj. uváděli právě do těchto poznámek). Školení 3D tisku a obsluhy bylo velmi přínosné, jedná se o moderní technologii, kterou lze inovovat výuku a výrobní procesy. 3D skenovaní je inovativní technologie reverzního inženýrství, nicméně se jedná o časově velmi náročnou technologii zpracování, u které je zapotřebí mít hodně dobrou trpělivost. V některých případech je však hůře použitelná. Školení SW robotiky bylo zpestřením, nicméně pokud nevlastníme robotické hnízdo, u kterého by to šlo vyzkoušet a vidět skutečnou funkci, tak bude tento program pro nás sice přínosem, nicméně se zde ztrácí spojení teorie + praxe. 3D tiskárna - přínos pro další působení. 11

12 3D skener - lze použití v oboru, rozšíření působnosti, využití v praxi. 3D skener - velmi moderní technologie, ale doposud poměrně složitá na práci. SW robotiky - efektní pro ukázku a nábory, ale také do teoretického vyučování (pro praxi bychom potřebovali i robota). 3D technologie (tiskárna) mají budoucnost. Vnímám velký potenciál a oceňuji školení v tomto směru. Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity Ab: Pozitivní odezvou tohoto dotazníkového šetření je to, že prakticky všichni respondenti považovali toto dotazníkové šetření za velmi přínosné nebo přínosné. Obecně se zde potvrdil fakt, že učitelé na praxi chtějí vidět věci v reálu, nikoliv pouze na monitoru PC, což se odráží také v komentářích školení SW robotiky, kdy učitelé vítají tento software, ale zároveň by chtěli vlastnit i skutečného robota. 3D tiskárna byla přijata velmi kladně jako moderní technologie, kterou není těžké používat v běžném životě. U 3D skeneru je situace o poznání složitější, protože tato technologie vyžaduje více času, vědomostí a dovedností, které musí obsluha prokázat a toto se odráží také v hodnocení. Výsledkem tohoto školení je nicméně prokázání mnoha dovedností (poté, co školitelé odjeli), kdy naši učitelé zvládli naskenování zbraně a její vytištění na 3D tiskárně (samozřejmě, že díky hlavni nemůže tato zbraň střílet, ale jinak je plně funkční). Ukázka naskenované a vytištěné zbraně na 3D tiskárně na SŠ-COPT Uherský Brod. 1

13 1. Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Na Střední škole Centru odborné přípravy technické Uherský Brod díky tomuto projektu pořádáme 1x za 1 dnů PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY, o které je mezi našimi žáky poměrně stabilní zájem (obvykle kolem žáků). Tyto volnočasové kroužky probíhají na našem domově mládeže, kde je ubytováno okolo 1 žáků a pro tyto volnočasové kroužky jsou zde téměř ideální podmínky, např. v podobě dvou velkých společenských místností. Volba nabídky Přírodovědného kroužku pro žáky SŠ na naší SŠ nebyla náhodná, jelikož tito žáci kromě vztahu ke zbraním mají obvykle také pozitivní vztah k přírodě, lesu, zvířatům atd. Obsah přírodovědného kroužku se snaží žákům nabízet velmi zajímavá přírodovědná témata, která v nich mohou vzbudit zájem o tuto oblast a pomohou smysluplně využít jejich volný čas. Vedlejším efektem kroužků je podpora ekologického cítění a rozšíření poznání o přírodě v České republice. Pro tyto kroužky jsme si od začátku projektu připravili OBSAHOVOU NÁPLŇ, kterou pravidelně předkládáme téměř v každé monitorovací zprávě, kdykoliv se zde něco upravuje nebo doplňuje (v obecné formě zde však většina témat zůstává stejná a pouze v posledním školním roce projektu 1/1 zde byla vždy u každého probíraného tématu doplněna věta o PROHLUBOVÁNÍ DOVEDNOSTÍ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ POKRAČUJÍ Z MINULÉHO ROKU). Zájem žáků o tuto výuku totiž neskončil ani po absolvování prvního ročníku a řada žáků zde pokračuje. Níže uvedená témata představují poslední verzi obsahové náplně: 1. Organizace kroužků, termíny dalších schůzek, učebny, vyučující, seznámení s vyučovanými oblastmi atd. Úvod do problematiky - rozdělení jednotlivých témat, náplň přírodovědného kroužku. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Základní seznámení s našimi lesy a přírodou v oblasti Uherskobrodska (kde žijete). Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 3. Znalosti jednotlivých volně žijících druhů zvěře a ptactva v rámci ČR (se zaměřením na místní region). Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Způsoby života jednotlivých druhů zvířat a ptactva. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Poznání volně žijících živočichů s rozdělením na savce, ptáky, ryby, apod. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 6. Zákony týkající se chovu zvěře v zajetí a zákony související s ochranou zvěře před týráním. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 7. Ochrana a přikrmování volně žijících zvířat a ptactva. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 13

14 8. Chov zvěře a domácích zvířat v zajetí a jejich využití. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 9. Kroužkování tažného ptactva a využívání získaných poznatků. Sokolnictví a chov dravců v zajetí. Význam a poslání zoologických zahrad. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 1. Způsoby přikrmování, vhodnost krmiva a doby přikrmování. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 11. Společenská plemena domestikovaných zvířat (lišky, fretky apod.) Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 1. Výcvik a využití psů pro společenské účely, např. policie, záchranná služba, zdravotnictví, myslivost, vyhledávání drog apod. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 13. Výroba a instalace budek pro drobné ptactvo ve volné přírodě. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 1. Nemoci domácích zvířat a zvířat chovaných v zajetí, jejich nemoci a nemoci přenosné na člověka. Postup při poranění člověka volně žijící zvěří. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 1. Životní projevy volně žijících živočichů, hnízdění ptactva, doby líhnutí mláďat. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 16. Zákony, předpisy a vyhlášky týkající se ochrany přírody a krajiny. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 17. Výroba zařízení pro přikrmování zpěvného ptactva a volně žijící zvěře. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 18. Zhotoveni zařízení pro pozorování zvěře ve volné přírodě. Prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. Ukázka výuky v přírodovědném kroužku v učebně na domově mládeže. U této KA za hlavní problém považujeme pouze to, že zde nebylo možné realizovat delší a častější návštěvy přímo v přírodě (lesní porosty jsou totiž poměrně vzdáleny a stanovený čas třech hodin od 1: do 18: hod. úplně nedostačuje navíc je zde velká závislost na konkrétním dnu, což přináší další problém v podobě počasí, kdy byla např. připravena venkovní výuka, která musela být nakonec díky dešti zrušena). 1

15 Výsledky dotazníkových šetření u klíčové aktivity Ad - Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání. U této KA byly celkem tři typy dotazníků, přičemž první z nich vyplňovali vyučující, další dotazník žáci, kteří se těchto volnočasových aktivit chtějí zúčastnit, a posledním vyplňovaným dotazníkem byl dotazník určený pro žáky, kteří tyto aktivity řádně ukončili. 1. Vyučující vyplnili celkem 1 dotazníků, kde zaznamenali následující odpovědi: Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? 11 velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem 1 Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory? 1 11 určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 1 1 Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily? 13 velmi bavily spíše bavily tak napůl spíše nebavily vůbec nebavily 1

16 Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Zpočátku se žáci na hodinách nezapojovali. S přibývajícími vědomostmi a praktickými zkušenostmi se žáci zapojovali aktivně do diskuzí. Z ohlasů žáků bylo vidět, že se na tento kroužek velmi těší, neboť získané poznatky mohli dále, mimo kroužek, prakticky rozvíjet. Žáci se velmi těšili na kroužek. Velmi aktivně se zapojovali do problematiky daného okruhu témat. Z pohledu pedagoga jsem byla se žáky velmi spokojena. Studenti se snažili, tohle téma je zajímá. Je pro kantora dobré, když může učit taková témata. Velmi atraktivní kroužek. Kroužek vnímám velmi pozitivně.. Žáci na začátku aktivity vyplnili celkem 38 dotazníků s těmito odpověďmi. 1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná 8 nevím 1 spíše nepřínosná zcela nepřínosná Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? ano ne nevím 16

17 O přírodovědná a/nebo technická témata se 13 velmi zajímám 16 trochu zajímám 8 tak napůl 1 spíše nezajímám vůbec nezajímám 1 1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne chlapec (pohlaví) dívka Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: - žáci u tohoto dotazníkového šetření neuvedli žádné poznámky či postřehy 17

18 3. Žáci na konci aktivity vyplnili celkem 1 dotazníků s těmito odpověďmi. Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám 18

19 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapec dívka Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Puškaři musejí znát přírodu a les, protože většinu jejich zákazníků budou tvořit stejně myslivci. Bylo to super! Opravdu paráda :-). Rád bych dále studoval nějakou lesnickou VŠ a tak mi tento kroužek velmi pomáhal. Tento kroužek mě zaujal a doporučuji to i ostatním studentům, naučil jsem se jak se starat o přírodu a zvěř, což by měl umět každý. Kroužek byl opravdu super. Naučil jsem se mnoho věcí. Jsem velmi spokojený a vřele bych toto doporučil i ostatním studentům. Lepší než se flákat na internátě, alespoň jsem se něco naučil. Na konci kroužku mě opravdu mrzelo, že končí - byl opravdu super! Perfektní přistup a vedení, protože každou oblast učil vždy odborník na konkrétní problematiku. Bylo to dobré. 19

20 Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity Ad: Z výsledků je patrné především to, že přírodovědný kroužek měl vesměs pozitivní hodnocení od vyučujících i studentů. Velmi nás také těší zájem těchto studentů se podobných aktivit účastnit i v budoucnu. Žáci také velmi oceňovali to, že se zde naučili řadu nových věcí a někteří z nich v tomto kroužku vidí i určité možnosti do budoucnosti, např. Puškaři musejí znát přírodu a les, protože většinu jejich zákazníků budou tvořit stejně myslivci. Nebo Rád bych dále studoval nějakou lesnickou VŠ, a tak mi tento kroužek velmi pomáhal. Původně jsme ani tak velký zájem u žáků SŠ nečekali, takže jsme byli příjemně překvapeni tím, že i v dnešní přetechnizované době jsou žáci ochotni získávat informace o přírodě a to i ve svém volném čase.

21 1. B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ U klíčové aktivity B1a (Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ) jsme na Střední škole Centru odborné přípravy technické Uherský Brod vycházeli především z dlouhodobých zkušeností, co asi nejvíce žákům ZŠ chybí a co by je mohlo zaujmout. Díky tomu vznikla následující obsahová náplň (tematický plán co chceme postupně během návštěv se žáky ZŠ probrat): 1. návštěva - Společná témata - seznámení se SŠ, organizace při sdílení dílen, učebny, vyučující, ukázka nářadí, seznámení s vyučovanými oblastmi atd. (každý vyučující si zde připravil zajímavosti z vyučované oblasti a tuto oblast jednotlivým skupinám představil u této první hodiny byl kladen důraz na zaujetí žáků, ukázky praktického využití získaných znalostí v běžném životě i mimo oblast strojírenství, ale také na zbavení strachu z používaného nářadí). návštěva - rozdělení do třech skupin a) Úvod do 3D modelování a robotiky b) Úvod do ručního a strojního obrábění včetně měření c) Základy technického kreslení (v těchto 3 oblastech se žáci ZŠ postupně střídali a to ve třech následujících návštěvách na naší SŠ, každý žák si postupně vyzkoušel a) práci na PC, kde tvořil 3D model výrobku, který buď již vyráběl, nebo bude vyrábět, ale také se seznamoval s 3D technikou a software robotiky, b) ve skupině zaměřené na úvod do ručního a strojního obrábění včetně měření žáci vyráběli krmítko nebo dřevěný nůž na otevírání dopisů atd., c) v poslední oblasti se žáci seznamovali se základy technického kreslení) 3. a. návštěva - výuka postupně pokračovala v ostatních skupinách = každý měl absolvovat vše a) Úvod do 3D modelování a robotiky, b) Úvod do ručního a strojního obrábění včetně měření, c) Základy technického kreslení. návštěva - Doplnění probíraného učiva a seznámení s moderními technologiemi (při této poslední návštěvě bylo žákům umožněno doplnit si některou z probíraných oblastí, pokud např. z důvodu nemoci některý blok vynechali, popř. se mohli vyučujících dotazovat na doplňující otázky k probíraným oblastem, dále byly probírány moderní technologie, ať již se jednalo o 3D tisk, 3D skenování, CNC stroje, gravírování za pomoci gravírovacích strojů, vypalování laserem atd.) Celá obsahová náplň byla připravena tak, aby i žáci, kteří ani na okamžik o technických oborech neuvažovali, viděli užitečnost tohoto vzdělávání a jeho atraktivitu. Při výuce jsme kladli maximální důraz na individuální přístup k žákům, dokonalou přípravu před každou hodinou (snažili jsme se vždy splnit požadavky od žáků v jednotlivých skupinách, např. výroba určité konkrétní součásti, ale také připravit výuku dle zájmu, aktivity a schopností jednotlivých tříd). V jednotlivých skupinách jsme se snažili realizovat tyto tři aktivity: a) Základy ve strojírenství (vyučovaná oblast: úvod do 3D modelování a robotika) - tato skupina se seznamovala s tím nejmodernějším, co současné strojírenství nabízí, práce na počítačích, 1

22 3D tisk a skenování, ale také práce s roboty jako simulace přes software, popř. s CNC stroji. Žáci viděli, že strojírenství již dávno není jen o rámusu, špíně a namáhavé práci. Prakticky si také mohli vyzkoušet vytvoření 3D modelu na počítačích a další práci s tímto modelem (3D tisk, obrábění na CNC). Žákům zde byla také vysvětlována provázanost s mnoha dalšími obory. S oblastí 3D modelů se můžeme v běžném životě setkávat prakticky všude, např. při výběru kuchyně, koupelny nebo při stavbě domu je nám v současnosti již většinou vytvořen také 3D model, který je tvořen v podobných nebo úplně stejných počítačových programech (někdy pouze s nástavbou určenou pro stavebnictví, ale na ovládání se jedná většinou prakticky o totožné programy). Ukázka výuky při sdílení dílen základy ve strojírenství (vyučovaná oblast: úvod do 3D modelování a robotika) - popisováno po řádcích: kreslení 3D modelů na PC, práce na CNC gravírovacích strojích,3d tisk a hotový výrobek z 3D tiskárny. b) Základy ve strojírenství (vyučovaná oblast: ruční a strojní obrábění včetně měření) v této skupině si žáci mohli vyzkoušet vyrobit něco vlastníma rukama (někdy to bylo poprvé v životě). Vzhledem k časové dotaci dvou hodin jsme zde řešili od počátku hned několik problémů. Prvním z nich byly rozdílné schopnosti žáků (někteří žáci by stanovený úkol stihli již za cca 1 hodinu, ale někteří z nich ani za 3 hodiny). Dále jsme zde bojovali s tím, že musíme najít na výrobu něco, co žáky nadchne, ale zároveň to budou schopni vyrobit za stanovený čas. U vybrané práce jsme navíc chtěli, aby to nebyla pouze montáž s předpřipravených dílů, ale byl zde prostor i pro vlastní práci žáků, např. aby si mohli vyzkoušet pilování, řezání,

23 měření popř. vrtání atd. Nakonec jsme v úvodu zvolili krmítka pro ptáky, které jsme postupně nahrazovali dřevěnými noži na otevírání dopisů (u této práce byla výhodou atraktivnost pro žáky, ale na druhé straně extrémní náročnost přípravy polotovarů pro výrobu ze strany vyučujícího). Podle našeho mínění žáci po tomto krátkém seznámení mohli nabýt dojmu, že ani ruční práce s pilkou nebo pilníkem není tak náročná a mohou to zvládnout také oni. I zde byl zároveň kladen důraz na to, aby se žáci nebáli technických oborů a také oni o této alternativě mohli v klidu uvažovat. Ukázka výuky při sdílení dílen základy ve strojírenství (vyučovaná oblast: ruční a strojní obrábění včetně měření) - popisováno po řádcích: ukázka řezání, šroubování, finalizace krmítek a montáž dřevěného nože na otevírání dopisů. c) Základy ve strojírenství (vyučovaná oblast: základy technického kreslení) tato poslední oblast byla prezentována tak, že je potřeba vždy specifickým jazykem (technickým výkresem) říci určitému pracovníkovi, co přesně chceme vyrobit. Tuto skutečnost jsme si ukazovali např. na výrobě poličky do pokoje (je potřeba zadat minimálně délku, šířku a hloubku, nakreslit, alespoň základní tvar a u jednotlivých rozměrů umístit kóty). V tomto bloku jsme navíc nechali vyrobit v rámci tohoto projektu celou řadu různých modelů, které žáci dostali do ruky a mohli se tak snáze seznámit s kreslením NÁRYSU, PŮDORYSU a BOKORYSU na technických výkresech (což by bez fyzických modelů bylo pro žáky velmi náročně, ale také by je to mohlo v případě neúspěchu odradit). Pro žáky si vyučující připravila 3

24 také pracovní sešity (které sama v rámci příprav připravovala), kde bylo uvedeno to nejdůležitější z technického kreslení, a pro žáky tyto pracovní sešity představují další názornou pomůcku, kterou mají během výkladu stále při sobě). Nakonec tedy i u této třetí oblasti žáci dostali potřebné základní technické vzdělání, kde mohli cítit jeho užitečnost pro běžný život. Ukázka výuky při sdílení dílen základy ve strojírenství (vyučovaná oblast: základy technického kreslení). U této KA jsme žádné významnější problémy nezaznamenali, spíše nám tato KA sloužila jako reklama pro volnočasové kroužky, popř. pro zvýšení zájmu o naše obory, což bylo také hlavním cílem této klíčové aktivity. Během této KA jsme také žákům samozřejmě popsali i možnosti dalšího uplatnění (stejně jako naši žáci by měli i oni díky vzájemné smlouvě mezi Českou zbrojovkou a.s. a Střední školou Centrem odborné přípravy technické Uherský Brod pozdější jistotu práce, kterou ČZ a.s. našim absolventům automaticky nabízí). Žáci ZŠ se měli možnost při úvodní hodině seznámit, alespoň v rámci krátké prezentace, s nejmodernějšími provozy v ČZ a.s., aby si mohli uvědomit, jak atraktivním zaměstnavatelem dovede strojírenský podnik v současné době být. Během dvou let nás navštívily tyto čtyři partnerské základní školy: I. ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí o Ve školním roce 13/1 nás x navštěvovala třída (8.A 8 žáků ve třídě) o Ve školním roce 1/1 nás x navštěvovala třída (9.B 7 žáků ve třídě)

25 II. ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady o Tato ZŠ nás navštěvovala pouze ve školním roce 13/1, ale chodily k nám dvě třídy, každá celkem x (7.A žáků ve třídě a 7.B 3 žáků ve třídě) ZŠ Šumice o Ve školním roce 13/1 nás x navštěvovaly třídy (8.A, 9.A - 7 žáků v prac. vyuč.) o Ve školním roce 1/1 nás x navštěvovaly třídy (6. a 7. třída 7 žáků v pracovních vyučováních) ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice o Ve školním roce 13/1 nás x navštěvovaly třídy (9.A a 9.B - 7 žáků v prac. vyuč.)) o Ve školním roce 1/1 nás x navštěvovaly třídy (8.A, 8.B a žáků v pracovních vyučováních) Výsledky dotazníkových šetření u klíčové aktivity B1a - Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ. U této KA byly celkem dva typy dotazníků, přičemž první zde nalezneme odpovědi vyučujících a hned za nimi dotazníky žáků, kteří tuto vyučovací aktivitu absolvovali. 1. Vyučující vyplnili celkem 6 dotazníků, kde zaznamenali následující odpovědi: 3 Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? 1 velmi přínosná spíše přínosná nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne

26 Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znovu, kdybyste měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Myslíte, že výuka v rámci této aktivity materiálů žáky bavila? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne (pohlaví) 3 1 muži ženy Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Obava z nezájmu žáků ZŠ o výuku technického kreslení jako rýsování se nakonec nenaplnila - těžko posoudit co výuce pomohlo, zda příprava modelů (pro lepší představivost), a nebo připravené pracovní sešity, popř. něco jiného. Každopádně žáci zde při výuce vypadali velmi zapálení do práce, což mě velmi těšilo. Vyučované žáky velmi bavilo kreslení 3D modelů pro 3D tisk. Výuku hodně usnadnilo zapojení žáků SŠ do výuky, díky kterým brzy odpadla případná bariéra mezi učitelem a žáky ZŠ. 6

27 Ve druhém ročníku byla dodána již veškerá potřebná technika, takže jsme mohli intenzivně pracovat s vlastním zařízením, které nám umožnilo výuku ještě zintenzivnit a zefektivnit. V dílnách při ručním a strojním obrábění se nám podařilo za celou dobu projektu se všemi žáky dokončit požadované výrobky, což já osobně považuji za velký úspěch - hod. času není mnoho, ale pokud je práce intenzivní, tak se to dá stihnout.. Žáci vyplnili celkem 117 dotazníků s těmito odpověďmi. 8 Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? 6 67 velmi přínosná 39 spíše přínosná 11 nevím spíše nepřínosná zcela nepřínosná Bavila Tě tato forma výuky? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znovu, kdybyste měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 7

28 O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl 6 spíše nezajímám vůbec nezajímám Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapci 3 dívky Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Bylo to velmi dobré. Jídlo bylo super. Perfektní příprava. Přihlásil jsem se do volnočasového kroužku, kde toho budeme mít více. Hodná paní učitelka v technickém kreslení. Lepší než ve škole. Pěkné výlety. Dobré jídlo. Je super, že jsem mohl projít 3D tisk. Svačiny byly výborné. 8

29 Hodně jídla. Všechno fungovalo. OK Perfektní příprava, autobus pěkný, jídlo dobré! Zajímavé věci - 3D tisk a výroba dřevěného nože. Hodnější učitelé než na ZŠ. Už se těším, až vypadnu ze ZŠ a půjdu sem :-). Lepší než na základce. Mají tu lepší PC než u nás. Vše připravené - super! Zajímavé postupy - nejvíc mě bavilo 3D, pak technické kreslení a nakonec dílny. Chtěl bych zde chodit do školy. Super občerstvení - bylo toho tolik, že jsem to skoro ani nesnědl. Lepší učitelé než u nás. Zadarmo a super! Jídlo - mňam :-). Mnohem lepší než ve škole, tam nic neděláme, ale tady vše ukazují a pomáhají nám. Ve škole jsme celá třída, ale tady v malých skupinách, takže super. Začal jsem chodit do kroužků. Půjdeme sem na obor Mechanik seřizovač. Perfektní učitelé - zvláště ten v dílnách :-). Mohl jsem si vše vyzkoušet - super! Chci zde studovat MOOOC. Bylo to moc dlouho a díky tomu jsem nestíhal trénink (Šumice 1:3 hod.) Nemusela jsem být s našimi kluky :-). Veliké svačiny, hodní učitelé = super přístup. Moc jídla. Hezké výlety mimo školu. Bavilo mě řezání v dílnách. Studenti SŠ nám pomohli v dílnách s krmítky - bez nich bychom to asi nezvládly. Škoda že nepokračujeme také v dalším školním roce. Velké a dobré svačinky. Miluji výlety a tyto cesty se mi moc líbily (autobus, svačina, zajímavý program). Měla jsem pocit, že tady nás poslouchají a berou vážně, pokaždé přišel do hodiny pan Římovský a zeptal se nás na naše přání, popř. doporučení a příště jsme již mohli cítit změnu. Všechno tady fungovalo, doprava, občerstvení, materiál atd. Líbilo se mi rozdělení do malých skupinek a střídání po pracovištích. Bylo tu moc jídla a tak jsem zbytek dávala sestře. Dobrá akce - mám zde přihlášku! Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity B1a: Z výsledků dotazníkového šetření mj. vyplývá, že byla tato KA velmi pozitivně přijata vyučujícími, ale také žáky. Potvrdilo se nám také to, že žáci velmi oceňovali občerstvení (což jsme tak trochu očekávali), ale spíše nás potěšil zájem o pokračování ve volnočasových kroužcích, ocenění kvalitní přípravy, zvýšený zájem (v našem případě) o technické obory a příslib přihlášek do našich oborů. 9

30 1.6 B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání U klíčové aktivity B1b (Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání) jsme na Střední škole Centru odborné přípravy technické Uherský Brod nabízeli PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK, ale také volnočasový kroužek zaměřený na ZÁKLADY VE STROJÍRENSTVÍ, který jsme dále dělili na tři oblasti stejně jako u KA B1a (Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ). Naše škola jako partner č. 1 v tomto projektu, tedy nabízela žákům ZŠ po jednom zástupci mezi PŘÍRODOVĚDNÝMI, tak i TECHNICKÝMI volnočasovými kroužky. Nábory do obou volnočasových kroužků byly na ZŠ realizovány společně, a tak záleželo pouze na preferencích žáků, do kterého typu volnočasového kroužku se chtějí přihlásit. Před zahájením náborů byly u jednotlivých volnočasových kroužků připraveny podrobné obsahové náplně, které sloužili k určité počáteční představě, ale hlavně jako podklady pro výuku PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Jak již bylo v úvodu uvedeno, tak byla pro každý volnočasový kroužek připravena obsahová náplň v případě Přírodovědného kroužku byla identická s obsahovou náplní v KA Ad (Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání) pro první školní rok, kdy probíhal tento projekt (ve druhém ročníku již docházelo k určitým změnám, které se však u tohoto volnočasového kroužku pro žáky ZŠ neprojevily, neboť se sem žáci ZŠ nepřihlásili). Obsahová náplň Přírodovědného kroužku v klíčové aktivitě (B1b) Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání ve školním roce 13/1: 1. Společná témata - seznámení se SŠ, organizace kroužků, termíny dalších schůzek, učebny, vyučující, seznámení s vyučovanými oblastmi atd.. Úvod do problematiky - rozdělení jednotlivých témat, náplň přírodovědného kroužku. 3. Základní seznámení s našimi lesy a přírodou v oblasti Uherskobrodska (kde žijete). Znalosti jednotlivých volně žijících druhů zvěře a ptactva v rámci ČR (se zaměřením na místní region).. Způsoby života jednotlivých druhů zvířat a ptactva. 6. Poznání volně žijících živočichů s rozdělením na savce, ptáky, ryby, apod. 7. Životní projevy volně žijících živočichů, hnízdění ptactva, doby líhnutí mláďat. 8. Zákony, předpisy a vyhlášky týkající se ochrany přírody a krajiny. 9. Zákony týkající se chovu zvěře v zajetí a zákony související s ochranou zvěře před týráním. 1. Ochrana a přikrmování volně žijících zvířat a ptactva. 11. Způsoby přikrmování, vhodnost krmiva a doby přikrmování. 1. Společenská plemena domestikovaných zvířat (lišky, fretky apod.) 13. Výcvik a využití psů pro společenské účely: např. policie, záchranná služba, zdravotnictví, myslivost, vyhledávání drog apod. 3

31 1. Výroba a instalace budek pro drobné ptactvo ve volné přírodě. 1. Nemoci domácích zvířat a zvířat chovaných v zajetí, jejich nemoci a nemoci přenosné na člověka. Postup při poranění člověka volně žijící zvěří. 16. Chov zvěře a domácích zvířat v zajetí a jejich využití. 17. Kroužkování tažného ptactva a využívání získaných poznatků. Sokolnictví a chov dravců v zajetí. Význam a poslání zoologických zahrad. 18. Výroba zařízení pro přikrmování zpěvného ptactva a volně žijící zvěře. 19. Zhotoveni zařízení pro pozorování zvěře ve volné přírodě. Ukázka výuky v přírodovědném kroužku v učebně na DM žákyně ZŠ s vyučujícím. Problém tohoto přírodovědného volnočasového kroužku je především v tom, že žáci ZŠ vnímají naší SŠ jako školu technickou, a tak je zájem o tento typ kroužku poměrně malý (na rozdíl od Přírodovědného kroužku určeného pro žáky SŠ, kde je zájem větší, než jsme původně očekávali). Ve školním roce 13/1 byl zájem o tento přírodovědný kroužek z řad žáků ZŠ na úrovni děvčat, ale v roce následujícím se nám do tohoto kroužku již nikdo ze ZŠ nepřihlásil (při volbě mezi dvěma nabídkami si žáci volili vždy raději technicky zaměřený volnočasový kroužek) TECHNICKÝ KROUŽEK U technicky zaměřených kroužků záměrně tak trochu kopírujeme obsahovou náplní KA B1a (Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ), kde jsme nabízeli seznámení se stejnými oblastmi jako v technickém volnočasovém kroužku. Záměrem tohoto uspořádání byla především snaha o to, aby si např. žáci, kteří si u nás projdou KA B1a (v rozsahu pár hodin), mohli v případě zájmu doplnit své vědomosti ve volnočasovém kroužku, který využívá daleko větší časové dotace. Koncepce tohoto volnočasového kroužku také využívá postupného prostřídání žáků u třech vyučujících, kde každý z nich probírá jedno ve strojírenství důležité téma. Obsahová náplň tohoto 31

32 kroužku vypadala následovně (jednalo se o obsahovou náplň pro. školní rok, kde jsme měli pokračující žáky v 1. školním roce bez individuálního prohlubování dovedností pro žáky atd.): 1. V úvodní hodině měli všichni přihlášení žáci SPOLEČNÁ TÉMATA - seznámení se SŠ, organizace kroužků, termíny dalších schůzek, učebny, vyučující, seznámení s vyučovanými oblastmi atd. Následující témata byla rozdělena na 3 bloky po 6 schůzkách (celkem včetně úvodní 19 schůzek - každá schůzka trvala 3 hodiny od 1:h. do 18:h. = celkem bylo v každém roce odučeno 7 h.) Základy strojírenství (tématická oblast: ruční a strojní obrábění včetně měření) 1. Orýsování materiálu, důlčíkování a měření ocelovým pravítkem a posuvným měřítkem. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Řezání ruční pilkou a opracování kovů pilníkem do příslušného tvaru. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 3. Leštění kovů a seznámení s povrchovými úpravami kovů. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Řezání dřeva a jeho následné opracování - opracování rašplí a smirkovým plátnem. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Povrchové úpravy dřeva, seznámení s možnostmi úpravy povrchů - moření, lakování, napouštění olejem. Individuální prohlub. dovedností pro žáky, kteří pokračují z min. roku. 6. Spojování materiálu šroubovými spoji a nýtováním. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. Fotogalerie - Ukázka aktivit pro tématickou oblast: ruční a strojní obrábění včetně měření. 3

33 Základy strojírenství (tématická oblast: základy technického kreslení) 1. Úvod a význam TK a druhy technických výkresů. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Formáty výkresů a jejich skládání a druhy čar. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 3. Písmo v TK měřítko. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Pravoúhlé promítání základních modelů. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Kótování základních modelů soustružnických a frézařských. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 6. Tolerované rozměry a drsnost povrchu. Testy na kreslení, písmo, druhy čar. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. Fotogalerie - Ukázka aktivit pro tématickou oblast: základy technického kreslení. Základy strojírenství (tematická oblast: úvod do 3D modelování a robotiky) 1. Základní možnosti tvorby 3D modelů - vlastní tvorba. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. Ukázka tvorby složitějších součástí a její praktické procvičování. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 3. Výkresová dokumentace v běžném životě, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a vlastní tvorba. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 33

34 . Problematika kompletace více součástí, následná vizualizace. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku.. 3D tiskárna - příklady využití 3D tisku ve výrobním procesu a současné trendy v tomto odvětví. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. 6. 3D skener - jejich typy a možnosti použití. Individuální prohlubování dovedností pro žáky, kteří pokračují z minulého roku. Fotogalerie - Ukázka aktivit pro tématickou oblast: úvod do 3D modelování a robotiky. Žádné výraznější problémy jsme u tohoto volnočasového kroužku po dobu realizace nezaznamenali a považujeme tuto aktivitu celkově za velmi úspěšnou. Velkou výhodou těchto volnočasových kroužků je především precizní propracovanost a připravenost na probíraná témata (což se povedlo hlavně díky tomuto projektu). V prvním roce projektu jsme se zde učili, jak co nejefektivněji přistupovat k žákům ZŠ (v rozpětí od. do 9. třídy), protože zde výuka musí být přizpůsobena jejich věku a mentálnímu vývoji. Také jsme potřebovali určité materiální vybavení a až praxe nám ukázala, co přesně potřebujeme (v první fázi projektu jsme aktivity realizovali s půjčeným vybavením), abychom mohli potřebnou vlastní techniku dokoupit. Na začátku projektu byly také vyráběny modely, pro výuku technického kreslení, které byly navrženy tak, aby žákům usnadňovaly prostorovou představivost a pomáhaly ve výuce. Snaha o co nejefektivnější výuku se zde projevovala také častými náslechy, konzultacemi před každým volnočasovým kroužkem, ale také přítomností vedoucích pracovníků projektu prakticky u všech KA. Pouze tyto snahy zajistili, že žáci obvykle vytrvali 3

35 v docházce až dokonce a volnočasové kroužky pro ně byly atraktivní i v době přicházejícího léta. Dalším efektem je to, že naše SŠ nemá problémy s počty žáků jako jiné SŠ, ale o tomto bodě se můžete podrobněji dočíst až v kapitole č. 3 HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU VYHODNOCENÍ KLÍČOVÉ AKTIVITY B1B (VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY ZŠ ZAMĚŘENÉ NA PŘÍRODOVĚDNÉ A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ) Pro vyhodnocení jednotlivých KA máme k dispozici podobně jako v předešlých případech výsledky dotazníkových šetření, se kterými bychom čtenáře rádi seznámili. 1. V prvním dotazníkovém šetření odpovídali vyučující (zde odpovědělo celkem 6 respondentů), kteří odpověděli na položené odpovědi následovně: Jaký jevili žáci ZŠ o tyto volnočasové aktivity zájem? velký zájem 1 mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a obory? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 3

36 3 1 Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily? velmi bavily spíše bavily tak napůl spíše nebavily vůbec nebavily Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: U vyučovaných žáků se kladně projevila spolupráce s žákem SŠ, díky které se odbourala bariéra mezi učitelem a vyučovaným žákem. Žáci ZŠ se projevili jako velmi schopní a nad očekávání dobře se zapojovali do nabízených aktivit. Velkou motivací pro část vyučovaných žáků bylo občerstvení. Tato aktivita byla výborná a prospěšná pro všechny zúčastněné (žáci ZŠ se něco naučili a SŠ získala nové studenty). Bylo náročné žáky motivovat, takže jsme museli připravovat neustále něco nového a atraktivního (příprava zabírala spoustu času, ale ve svém důsledku se to určitě vyplatilo). Výuka žáků ZŠ je pro učitele SŠ velmi rozdílná, takže to chtělo vždy dopředu promyslet - co asi tak žáci ZŠ zvládnou? Před každou hodinou probíhaly porady s panem ředitelem (Mgr. Milanem Pechalem), kde jsme společně přemýšleli o dalším postupu při motivaci žáků ZŠ. Osobně si myslím, že bychom to bez těchto porad asi těžce zvládli - vedení musí znát problémy a aktivně napomáhat při jejích řešeních (změna ve výrobě zde byla opravdu častá, ale jen díky tomu to žáky opravdu bavilo).. Žáci vyplnili na začátku této aktivity celkem 7 dotazníků s těmito odpověďmi. Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? velmi přínosná spíše přínosná 8 nevím 3 spíše zcela nepřínosná nepřínosná 36

37 Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity? ano ne nevím O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše vůbec nezajímám nezajímám Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapci dívky 37

38 Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Nevím co čekat? Snad to bude stejně dobré jako návštěvy se ZŠ. Docela se těším. Mají tu 3D tiskárnu a skener, takže uvidíme, kdy nás k tomu pustí. Máme tři skupiny a na PC půjdeme až jako poslední :-(. V dílnách si můžeme dělat libovolné výrobky a vše je pak naše. Děkuji EU! Nevím co mám čekat To focení s vlaječkami mě docela. :-) Lepší než hudebka 3. Žáci vyplnili na konci této aktivity celkem 33 dotazníků s těmito odpověďmi. 1 1 Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? 19 velmi přínosná 11 spíše přínosná 3 nevím spíše zcela nepřínosná nepřínosná 1 1 Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 1 1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 13 velmi zajímám 19 trochu zajímám 1 tak napůl spíše vůbec nezajímám nezajímám 38

39 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapec dívka Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Dobré jídlo. Bylo to velmi super a na občerstvení si také nemohu stěžovat... Učitelé byli dobří a všechno vysvětlili Velmi jsem si to užila a přiučila jsem se novým věcem Nemohu si stěžovat. Supr - jídlo bylo poživatelné. Bylo to super... Svačinky byly také parádní. Svačinky byly dobré. Užil jsem si to hodně. Bavilo mě to. Lepší než doma - pěkné odpoledne :-). Mám tu bratra, tak je to super :-). Nevím co napsat - OK: svačiny, asistenti, učitelé a škola co to pořádá. Asi to, že jsem se něco naučil. Užil jsem si to moc! Hezké spolužačky - asi jsem se zamiloval :-). 39

40 Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity B1b: Z výsledků dotazníkového šetření můžeme vysledovat u vyučujících především určité těžkosti při práci se žáky ZŠ a jejich motivací, ale zároveň zde zjistíme, že se tyto těžkosti podařilo i za cenu konzultací před každou hodinou odstranit a maximalizovat tak efekty tohoto projektu. U žáků ZŠ je situace poněkud komplikovanější při prvním dotazníkovém šetření (na začátku návštěv) nevěděla většina z nich, do čeho jde a měli určité obavy, ale také se zde vyskytovali například žáci, kteří úplně zavrhovali studium na technické škole. Závěrečné dotazníkové šetření naproti tomu ukazuje pozitivní posun ve všech sledovaných kritériích, i když byl počet respondentů u tohoto dotazníkového šetření menší.

41 1.7 B1c: Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ Klíčová aktivita B1c - Programy vzájemného učení žáků SŠ a ZŠ byla pravděpodobně nejtíže popsatelnou KA a to hned z několika důvodů. Úplně na začátku projektu jsme tuto KA realizovali pouze u přírodovědného kroužku, kde při některých aktivitách mohli žákyně ZŠ spolupracovat s našimi studenty, kteří jim pomáhali např. při výrobě krmítek atd. Podobně to fungovalo také u technických kroužků a až od března 1 zaměstnáváme trvale asistenty pedagoga z řad studentů SŠ, které si vyučující sami vybírali a jsou přítomni v každém volnočasovém kroužku. U sdílení dílen byla tato aktivita snadnější, protože si zde mohli vyučující vzít žáky z dílen a tito žáci v rámci praxe pomohli žákům ZŠ (zároveň si mohli zopakovat probíraná témata). Tato KA mohla na jedné straně odstranit strach žáků ZŠ z nového vyučujícího a na druhé straně pomoci k lepšímu vzdělávání žáků SŠ, kteří se museli připravit na výuku, aby byli přínosem pro pedagoga při výuce. Z běžně vedených rozhovorů ve výuce se k této KA také neuměl nikdo přesně vyjádřit faktem je, že byla v hodinách vždy přátelská atmosféra a studenti SŠ a ZŠ společně diskutovali a žáci SŠ se jim snažili pomáhat, ale tyto své pocity neuměl nikdo přesně popsat. Zajímavé bude tedy pozorovat odpovědi v dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo celkem 1 žáků ZŠ a SŠ velmi přínosná Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? spíše přínosná nevím spíše zcela nepřínosná nepřínosná 1 1 Do jaké míry Tě bavily tyto aktivity nebo tato forma výuky? 1 1 velmi bavily spíše bavily tak napůl spíše nebavily vůbec nebavily 1

42 O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše nezajímám vůbec nezajímám Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat až dokončíš své současné studium? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne (pohlaví) chlapec 3 dívka žák ZŠ 6 žák SŠ

43 Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Pomoc s výukou žáků ZŠ byla také pro mě velmi přínosná, protože jsme se v rámci příprav všechno znovu učili. Rád jsem se tohoto projektu zúčastnil, a pokud to bude možné, tak bych rád pokračoval i v příštím roce. Byli zde pěkní asistenti pedagoga :-). Díky asistentům jsem se zde nebál - měli jsme prostředníka. Úžasná spolupráce - všechno fungovalo. Hodně věcí jsem si v kroužcích mohl udělat a odnést domů - bylo to super :-). Mohly zde být raději pěkné asistentky :-). Žáci SŠ nám pomáhali zvláště v oblasti tvorby 3D modelů. Také v tomto roce spolupráce s vyučujícím perfektně fungovala a dokonce se z nás stali kamarádi :-). Nejvíce si zde cením toho, že v rámci vlastní brigády se mohu učit do školy - byl to perfektní projekt :-). Žáci byli ze začátku ušlápnutí, ale na konci roku se docela rozjeli (od pomoci k uklidňování). Rád jsem zde chodil. Nebyl problém v ničem. Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity B1c: Vzhledem k relativně malému počtu respondentů předpokládáme, že se jednalo opravdu o těžké otázky funkce asistentů je jistě prospěšná, ale na druhou těžko popsatelná (některé věci prostě fungují nějak přirozeně) a důležitým těžce měřitelným faktem je pohodová atmosféra, přátelské prostředí, radost z návštěv a zvýšení zájmu o probírané učivo, s čímž souvisí také množství probrané látky. Pokud bychom chtěli tuto KA nějak změřit, tak by to zajisté šlo a to přes výsledky, kterých žáci ZŠ dosáhli každý z nich zvládl dokončit svou práci, nikdo nebyl ve stresu, že to nestihne (v nejhorším měli přece k dispozici asistenty) a častokrát si žáci troufali na práce mnohem složitější, než by vyučující vzhledem k jejich věku předpokládali. Pokud se na tuto KA podíváme z této pozice, tak můžeme říci, že i ona byla úspěšně zrealizována. 3

44 1.8 C1a: Podpora výuky přírodovědných a technických předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby učebnic a vzdělávacích materiálů pro žáky Výuka metodou CLIL, probíhala na Střední škole Centrum odborné přípravy technické v obou školních rocích 13/1 a 1/1. Tato výuka byla zaměřena jak studenty maturitního oboru Mechanik seřizovač (3. a. ročník), tak i studenty nematuritního oboru Obráběč kovů. V obou případech byl vyučován odborný předmět Technologie, který studenti studují na naší škole. Volba předmětu Technologie nebyla nijak náhodná, neboť studenti mohou uplatnit své poznatky nejen v dalším studiu, ale taktéž v zaměstnání nebo navazujícím studiu na univerzitě s technickým zaměřením. Jako další přínos lze uvést fakt, že k největšímu nárůstu nových dovedností a kompetencí došlo u studentů nematuritního oboru, kteří se účastnili výuky po dva roky. Mezi nevýhody této klíčové aktivity patří především nedostatek studijních materiálů (vyučující si připravovala na jednotlivá témata prezentace, které mohou i po ukončení projektu sloužit k výuce) a tak bylo potřeba nejprve jednotlivá témata napřed nastudovat v ČJ, následně přeložit do AJ a po odsouhlasení vyučujícím se pustit do samostatné výuky. Další nevýhodou byla pouze jedna vyučující anglického jazyka, která se výuce touto metodou věnovala a v případě její nepřítomnosti museli být hodiny nahrazovány v dalším časovém období což se sice podařilo vždy dohnat, ale na druhé straně to narušovalo určitou pravidelnost. U této KA probíhala také dotazníková šetření, ve kterých jsme se ptali respondentů na vybrané otázky vztahující se k této klíčové aktivitě. 1. Vyučující vyplnili dotazníky celkem 7x s těmito odpověďmi velmi přínosné Do jaké míry považujete tyto materiály za přínosné pro žáky? spíše přínosné nevím spíše nepřínosné zcela nepřínosné

45 Myslíte, že výuka za pomoci těchto materiálů žáky bavila? 6 určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Metoda CLIL, která patří mezi velmi často využívané metody zejména humanitních předmětů byla aplikována v hodinách Technologie pro maturitní obor Mechanik seřizovač a učební obor Obráběč kovů. V rámci výuky byly připraveny prezentace, které studentům měly za úkol usnadnit výuku Technologie. Podklady pro výuku byly získány na základě konzultací s vyučujícími uvedeného předmětu. Příprava na výuku byla složitější vzhledem k odborné terminologii. Vzhledem ke skutečnosti, že prezentace byly pro připravovány pro odlišené obory, prezentace pro studenty tříletého oboru obsahovaly velmi často český výraz anglického slovíčka přímo za slovem. Studenti si dělali zápisy, prezentace jim umožnila si taktéž ověřit své jazykové dovednosti. V návaznosti na první rok výuky metodou CLIL, probíhala výuka taktéž ve školním roce 1/1. Výuka kontinuálně pokračovala také u tříletého oboru, Technologie byla nově vyučována u studentů druhého ročníku oboru Mechanik seřizovač. V rámci výuky byly připraveny prezentace, které studentům měly za úkol usnadnit výuku Technologie. Podklady pro výuku byly získány na základě konzultací s vyučujícími uvedeného předmětu. Příprava na výuku byla složitější vzhledem k odborné terminologii. Příprava probíhala na základě konzultací s vyučujícími, taktéž na základě poznatků při samostudia z odborné literatury. Stejně jako v minulém školním roce 13/1, byla příprava obtížnější zejména kvůli odborné terminologii. Studenti si z výuky dělali zápisy. Taktéž si mohli vyzkoušet osvojené vědomosti při revizi opakování učiva z předchozí hodiny a taktéž na konci hodiny. Mezi těžkosti při projektu, které se vyskytly, uvádím náhradu výuky z důvodů odpadnutí hodin (prázdniny, nemoc, služební cesta), avšak hodiny byly vždy řádně nahrazeny. Podklady pro výuku byly čerpány z odborné literatury. V rámci konzultací byly zdroje rozšířeny o poznatky z praxe a odborného výcviku. Termíny konzultace byly voleny tak, abychom se mohli důsledně zaměřit na danou problematiku. V průběhu roku 13/1 jsme řešili náhradu výuky z důvodu nemoci vyučující. Hodiny byly následně nahrazeny následující měsíc. Při zahájení výuky byli studenti nejistí, avšak v průběhu výuky získávali nové poznatky a dovednosti. V roce 13/1 probíhala výuka Technologie metodou CLIL u studentů učebního oboru Obráběč kovů -. ročník. Pro studenty byly na základě konzultací připraveny prezentace pro každé probírané učivo. Podklady byly pro vyučující připraveny na základě přípravy - připravené materiály pro výuku byly získány z odborné literatury. Studenti měli na začátku

46 školního roku problémy s novou slovní zásobou. Taktéž jsme museli nahradit výuku z důvodu podzimních prázdnin, pracovní cesty vyučující. Hodiny byly nahrazeny vždy následující měsíc. Na konci školní roku 13/1 studenti oboru Obráběč kovů zaznamenali výrazný zájem o výuku metodou CLIL. Tato skutečnost byla dána i faktem, že studenti byli schopni reagovat na dotazy vyučující. Příprava prezentací byla konzultována s vyučující, která si vždy nastudovala v rámci studia dané téma. Vyučující byla taktéž doporučena odborná literatura. Ve druhém pololetí byla výuka nahrazena z důvodů pracovní cesty. V navazujícím novém školním roce 1/1 navázali studenti oboru Obráběč kovů na předchozí výuku. Od začátku školního roku studenti pracovali podle pokynů a zadání vyučující. V průběhu školního roku byla nahrazena výuka z důvodů podzimních prázdnin nebo služební cesty. Podklady byly připraveny na základě odborné literatury a poznatků z praxe. Na konci školního roku 1/1 prokázali studenti z třídy OK, že předchozí probírané učivo si byli schopni osvojit. Tato skutečnost byla ověřena zejména v revizích a souhrnných opakování. Studenti si taktéž osvojili odbornou terminologii. Příprava probíhala na základě studia odborné literatury a poznatků z praxe. Vyučující si připravila prezentaci, kterou následně zkonzultovala. Jedinou nevýhodou byly opět prázdniny a služební cesta, které zapříčinili náhradu výuky v následujícím měsíci. Celkově tento projekt lze hodnotit jako velmi přínosný pro všechny zúčastněné strany.. Na dotazníkové šetření vyučujících navazuje dotazníkový průzkum u našich studentů SŠ, kteří odpovídali celkem x a to s těmito výsledky. 3 Do jaké míry považuješ tyto materiály za přínosné? velmi přínosné spíše přínosné 3 nevím spíše zcela nepřínosné nepřínosné Doporučil/a bys tyto materiály své kamarádce či kamarádovi? určitě ano spíše ano tak napůl spíše ne určitě ne 6

47 O přírodovědná a/nebo technická témata se velmi zajímám trochu zajímám tak napůl spíše vůbec nezajímám nezajímám 3 1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vysoké škole? určitě ano spíše ano nevím spíše ne vůbec ne 3 7 (pohlaví) 1 chlapec 3 dívka Uvedené poznámky či postřehy k této aktivitě od respondentů: Rozvoj technické slovní zásoby, popis jednotlivých částí strojů. Naučil jsem se novou slovní zásobu - odbornou slovní zásobu. Nová technická slovíčka v anglickém jazyce, popis strojů a jejich částí. Obohacení slovní zásoby o technickou část, procvičení jazykových dovedností v anglickém jazyce. Umím popsat stroj, jeho princip. Také znám novou slovní zásobu. Procvičení mluvnických dovedností v anglickém jazyce, obohacení slovní zásoby o tech. část. Obohacení anglického jazyka o technickou slovní zásobu. Umím popsat stroj a také jsem si procvičila anglický jazyk. Naučil jsem se v anglickém jazyce odbornou slovní zásobu-popis částí strojů. 7

48 Odborná slovíčka, popis strojů a principy v anglickém jazyce. Naučil jsem se v anglickém jazyce odborná slovíčka. Znám nová odborná slovíčka. Naučil jsem se odbornou slovní zásobu při popisu jednotlivých částí strojů. Naučil jsem se popisovat stroje v anglickém jazyce, také jsem se naučil dané téma popsat v angličtině. Umím anglicky popsat jednotlivé části strojů. Osvojil jsem si novou slovní zásobu. Naučil jsem se nová slovíčka. Znám nová slovíčka, umím popsat stroje a jeho části v anglickém jazyce. Rozšířil jsem si slovní zásobu o odborná anglická slovíčka. Dovedu v anglickém jazyce odborně popsat jednotlivé části strojů. Umím popsat technologie v anglickém jazyce - např. broušení. Naučil jsem se technickou angličtinu. Nová slovíčka, popis obrázků a strojů. Získal jsem nové poznatky z technické angličtiny. Novou slovní zásobu a popis jednotlivých strojů budu moci uplatnit při budoucím studiu na VŠ nebo v zaměstnání. Naučil jsem se v anglickém jazyce odborná slovíčka k popisu strojů. Slovní zásobu uplatním buď v zaměstnání nebo v dalším studiu. Také jsem jsi mohl procvičit komunikaci v AJ. Odbornou angličtinu uplatním v budoucím zaměstnání. Procvičil jsem si komunikaci v anglickém jazyce. Vědomosti (slovní zásobu) použiji v zaměstnání. Pokud půjdu studovat na VŠ, tak bych odbornou slovní zásobu mohl uplatnit i při studiu. Znám odbornou terminologii. Naučil jsem se základy technické angličtiny. Mám základy technického anglického jazyka (slovní zásoba, popis strojů a jeho částí, materiály,...) Naučil jsem se v anglickém jazyce základy odborné slovní zásoby, kterou mohu použít při dalším studiu. Procvičil jsem si komunikaci v anglickém jazyce a získal základy technické angličtiny, které mohu využít v budoucím zaměstnání. Osvojil jsem si základní poznatky a znalosti v technickém anglickém jazyce. Slovní zásobu využiji v zaměstnání. Umím v anglickém jazyce odborně popsat názvy jednotlivých částí stojů. Nová technická slovíčka v anglickém jazyce, definice metody. Naučil jsem se nová technická slovíčka. Znám základy technického anglického jazyka - umím popsat stroj, jeho funkci a materiály. V budoucnosti budu chtít studovat na VŠ technického směru, takže budu moci slovní zásobu využít. Získal jsem základy odborné angličtiny. Slovíčka využiji v zaměstnání; procvičil jsem si AJ. Umím popsat odbornou angličtinou názvy jednotlivých částí strojů. V zaměstnání uplatním slovní zásobu. Umím odbornou angličtinou popsat části strojů. Umím novou slovní zásobu se zaměřením na technologii. Získal jsem základy odborné angličtiny, kterou bych mohl použít v budoucnu v zaměstnání. 8

49 Komentář k výsledkům dotazníkového šetření u klíčové aktivity C1a: Z výsledků dotazníkového šetření je možné vycítit, že byla tato KA pozitivně přijata jak u vyučujících, tak také u studentů, kteří se tohoto vzdělávání zúčastnili, a nebo se na něm podíleli. Učitelé nejvíce komentovali náročnost příprav a nutnost nahrazování hodin v důsledku prázdnin, nemocí, služebních cest atd. Na druhou stranu si studenti SŠ tuto výuku vesměs pochvalovali, protože se jim zlepšili znalosti anglického jazyka, procvičili si komunikaci, naučili se nová slovíčka i odbornou terminologii v odpovědích studentů SŠ nebyla zaznamenána žádná negativní reakce.. HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Monitorovací indikátory, které jsme si u partnera číslo 1 stanovili, se nám podařilo bez větších problémů splnit. Partner č.1 (Střední škola Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod) si v tomto projektu stanovila následující monitorovací indikátory: 1. Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem žáků (7.1.1) nastavená hodnota 16 osob podařilo se nám zde vykázat v MZ již žáků do této klíčové aktivity se načítali všichni žáci, kteří prošli některou z aktivit (sdílení dílen, volnočasové kroužky a nebo metoda CLIL při naplňování tohoto MI se nevyskytl žádný problém. Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání (7.1.6) nastavená hodnota 1 proškolených osob v průběhu realizace projektu se nám podařilo zrealizovat tato školení pro 16 osob o o o.9.1 jsme proškolili celkem 6 našich pracovníků firmou INTYS, spol. s r.o. na dodaný software pro výuku robotiky od.9. do (poslední den pouze ½) nám firma TECNOTRADE OBRABĚCÍ STROJE s.r.o. proškolila našich pracovníků na 3D tiskárnu 6.9. (pouze ½ dne) a pak až nám firma TECNOTRADE OBRABĚCÍ STROJE s.r.o. proškolila našich pracovníků na 3D skener při naplňování tohoto MI se nevyskytl žádný problém 3. Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb (7.1.) nastavená hodnota 9 vyučujících v průběhu realizace projektu se na výuce žáků podílelo již 19 osob, takže se i tento MI podařilo naplnit při naplňování tohoto MI se nevyskytl žádný problém. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů (6.3.1) nastavená hodnota 1 touto evaluační zprávou plníme i tento poslední MI při naplňování tohoto MI se nevyskytl žádný problém 9

50 3. HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU U tohoto projektu můžeme směle konstatovat, že u partnera č. 1 (Střední školy Centra odborné přípravy technické Uherský Brod) ani v posledních dvou letech nedošlo k poklesu zájmu o studium na naší střední škole a stále si své studenty můžeme vybírat. Jako příklad tohoto stavu uvádíme počty přihlášených a přijatých studentů na denní studium v jednotlivých školních letech. Školní rok 1/ Přihlášených 7 Přijatých Školní rok 11/ Přihlášených Přijatých Školní rok 1/ Přihlášených 88 Přijatých

51 Školní rok 13/ Přihlášených Přijatých Školní rok 1/ Přihlášených Přijatých Školní rok 1/ Přihlášených Přijatých 1

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod... I. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ../../. Název partnera: Střední průmyslová škola polytechnická

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zúčastnily se ZŠ Halenkov a ZŠ Velké Karlovice Tentokrát se žáci věnovali i strojírenským oborům, obrábění

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY KA3 V prvním týdnu července a posledním týdnu srpna 2014 probíhalo v Brně vzdělávání 4 pedagogických pracovníků v obsluze výukových panelů pneumatiky a hydrauliky od

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../44. Název partnera: Obsah Úvod... 3. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Střední průmyslová škola strojnická

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod.... HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Zpracovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (P07) 1 Obsah 1

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: P - Střední průmyslová škola

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.7/1.1./44.7 Zpracovatel: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (P2) 1 Obsah 1 Popis projektu... 3 2 Klíčové aktivity

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L. Soubor obrázků pro výuku a vytváření strukturovaných úloh Soubor obrázků vytvořených z různých učebních pomůcek umožňuje využívat efektivnější výukové metody a výuka je v mnoha ohledech zajímavější jak

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Dotazník Zpětná vazba absolventů

Dotazník Zpětná vazba absolventů Dotazník Zpětná vazba absolventů Milí absolventi, obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění online dotazníku, který zjišťuje, jak s odstupem jednoho roku hodnotíte studium na střední škole. Šetření je anonymní

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 9 Střední odborné učiliště Svitavy Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace

DOTAZNÍK. Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Příloha VIII Dotazníky pro žáky SOŠ a studenty VOŠ a) DOTAZNÍK Ještě než začnete, přečtěte si prosím následující informace Tento dotazník se zaměřuje na atmosféru, která panuje na naší škole a to i během

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Možnosti technickévýchovy na základních školách -poznatky, zkušenosti odborníkůa zástupcůpartnerských škol

Možnosti technickévýchovy na základních školách -poznatky, zkušenosti odborníkůa zástupcůpartnerských škol Možnosti technickévýchovy na základních školách -poznatky, zkušenosti odborníkůa zástupcůpartnerských škol Postřehy z ověřování pracovních listů na ZŠ Šardice Obsah ZŠ TGM Šardice základní informace Výuka

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující

Více

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014

Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.07/1.1.22/02.0014 Projekt Učme se podnikat, reg.č.: CZ.1.7/1.1.22/2.14 Projekt probíhal v období říjen 212 březen 215 Na základě podávání průběžných monitorovacích zpráv lze jednotlivá období rozčlenit následujícím způsobem:

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Klempíř strojní (kód: 23-051-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Klempíř strojní Kvalifikační úroveň NSK

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001

Vzdělávací nabídka školy. Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Vzdělávací nabídka školy Střední škola technická Žďár nad Sázavou je držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 Jaké jsou přednosti certifikované školy? vytvoření moderního komplexního systému řízení

Více

Přehled aktivit v období únor květen 2015

Přehled aktivit v období únor květen 2015 Přehled aktivit v období únor květen 2015 3.2.2015 - seminář 3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovačmechatronik a proběhl ve firmě Czech

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz Knihařství výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní vědomosti z

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Partnerská škola: OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO - OSAO

Partnerská škola: OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO - OSAO Zpráva z projektu Radek Havlík Název projektu: Na zkušenou pro lepší kvalitu odborného vzdělávání (zkráceně: Na zkušenou za vzděláním) Projekt je veden pod evidenčním číslem: CZ/13/LLP-LdV/VETPRO/134183

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Kroužek robotiky základy elektrotechniky Jméno autora kroužku: M. Klimeš Anotace: Zapojení pasivních a aktivních součástek, jejich základní diagnostika

Více

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY Odpovědi a komentáře respondentů dotazníku (Odporující si názory respondentů nejsou komentovány) Příloha I ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO STUDENTY část I. (před vykonanou zkouškou z předmětu Evropské právo leden

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Úvod Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Úvod. Plán učiva

Úvod Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Úvod. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice

METODICKÝ LIST. Výklad: Seznámení se se stavebnicí, ukázky jiných projektů a možností stavebnice METODICKÝ LIST 1. Název výukové aktivity (tématu): Stavba LEGO MINDSTORMS NXT robota pro zavážení barevných LEGO kostek (představujících různé druhy produktů ve výrobě) dále jen nakladač. Tento model navazuje

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR:

Stroje a zařízení. 23-45-L/01 Mechanik seřizovač PŘEDMĚT: OBOR: PŘEDMĚT: Stroje a zařízení OBOR: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Obsah prezentace: slide obecný cíl předmětu 3 charakteristika obsahu učiva 4 pojetí výuky 5 hodnocení výsledků ţáků 6 rozpis učiva dle RVP

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA výstupů z evaluačních dotazníků lektorů z kurzů DVPP za UP Problematika zdravotního postižení či znevýhodnění Období listopad 2013 květen 2015 Od listopadu 2013 do května bylo realizováno

Více

Základní škola Roudnice nad Labem. Školní 1803. 413 01 Roudnice nad Labem STOLIČKA. Projekt 8. ročníku ve školním roce 2009/2010

Základní škola Roudnice nad Labem. Školní 1803. 413 01 Roudnice nad Labem STOLIČKA. Projekt 8. ročníku ve školním roce 2009/2010 STOLIČKA Projekt 8. ročníku ve školním roce 2009/2010 Koordinátor: Mgr. David Mikoláš CÍLE 1) Hlavní cíl: rozvoj manuálních dovedností žáka 2) Další cíle: žák zaujímá pozitivní vztah k řemeslné činnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 33-56-H/01 TRUHLÁŘ Vytvořeno v rámci Operačního

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 1. HODNOCENÍ

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více