Výroční zpráva 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Laškov,příspěvková organizace Laškov 21, Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, Zpracovala: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Projednáno na poradě dne: Schváleno Školskou radou dne: č.j. ZSLa/Bla032/2014 stran: 35 1

2 Obsah STRANA 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Součásti školy Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje SRPŠ při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy Údaje o pedagogických pracovnících Učební plán školního roku 2013/ Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovst ve výuce Údaje o nepedagogických pracovnících Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí MŠ Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí MŠ Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích v ZŠ i MŠ Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o významných mimoškolních aktivitách Účast žáků školy v soutěžích Účast žáků ve sportovních soutěžích Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí16 9. Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do DVPP v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Přílohy 2

3 Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace Laškov 21, IČ: tel.: mobil: č.j.: ZSLa/Bla032/2014 vyřizuje: Mgr. Lenka Blahová Laškov: Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Laškov,příspěvkové organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace adresa školy Laškov 21, právní forma příspěvková organizace IČO IZO vedení školy ředitelka: Mgr. Lenka Blahová kontakt tel.: www: zslaskov.cz 1.2 zřizovatel název zřizovatele Obec Laškov adresa zřizovatele Laškov 1, Laškov kontakt Tel.: web: součásti školy kapacita Základní škola 60 žáků Školní družina 25 žáků Výdejna stravy 40 žáků Mateřská škola 15 dětí 3

4 1.4 Charakteristika školy Základní škola Laškov je neúplně organizovu školou zřizovu obcí Laškov. Škola má pouze první stupeň s 5 ročníky. Ročníky jsou spojené do 2 tříd. Spojení tříd se nám ve výchovně vzdělávacím procesu velmi osvědčilo. Upřednosťnujeme spojení 1. a 4. ročníku a 2., 3. a 5. ročníku. Součástí školy je školní družina, kde pracovalo jedno oddělení a od září 2013 také jedno oddělení mateřské školy s kapacitou max. 15 dětí. Základní škola má k dispozici jednu budovu. V budově je i výdejna stravy. Ve škole jsou k dispozici dvě učebny, které jsou vybaveny počítači s trvalým připojením k internetu a 2 interaktivními tabulemi. Na levé straně od budovy se rozkládá školní zahrada, na pravé straně je přírodní učebna. Žáci mají bez omezení k dispozici sportovní hřiště a prostory Sokolovny. Technické a provozní vybavení školy je na standardní úrovni. Máme výškově stavitelné lavice a židle, snažíme se neustále školu zvelebovat. Během měsíců července a srpna také dochází ke kompletní výměně oken a dveří, zateplení a zbudování nové fasády. Hygienická zařízení jsou na dobré úrovni. Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy. Strava je dovážena z vývařovny ve Vilémově. Ve škole se stravují jak žáci ZŠ, tak také děti z MŠ a všichni zaměsntanci školy. Do školy docházely kromě dětí z Laškova také žáci z obce Pěnčín, Nová Dědina a Raková u Konice a Přemyslovice. V ročníku probíhalo vyučování podle Školního vzdělávacího programu Poznej přírodu, poznej sám sebe. K rozvoji žáků přispívala také nabídka 5 zájmových útvarů. Přehled zájmových kroužků v školním roce 2013/2014 Název kroužku Anglický kroužek pro 1.a 2. ročník Dramatický kroužek Přírodovědný kroužek Výtvarná dílnička Cvičení pro děti Vedoucí Mgr. Blahová L. Mgr. Blahová L. Mgr. Mikulková H. Dana Nováková Kateřina Dostálová Renata Williamsová 4

5 Anglický kroužek pro MŠ Kateřina Dostálová Dana Nováková Vzdělávání a výchova Nezbytnou součástí vzdělávání je nabídka exkurzí, kulturních pořadů a sportovních aktivit. Škola využívá vzdělávacích nabídek Scholaservis, NIDV a spolupracuje se ZŠ Přemyslovice a MŠ Hluchov, se kterými se účastní koncertů a divadelních představení. Úspěšná je také spolupráce s hasičským záchranným sborem, Policií ČR a místními spolky. Pedagogové i děti se setkávají při různých příležitostech např. Besídka ke Dni matek, Halloween party, Mikulášská besídka, Rozsvěcení vánočního stromu v Laškově, Rozloučení se školním rokem, atd. Jedním z hlavních cílů školy je směřovat výuku žáků k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně přírody. Škola je zapojena v ekologických projektech: Recyklohraní a Les ve škole, škola v lese. Další akce v rámci ekologie byly Exkurze u Hloučely, Exkurze do Konice, návštěva dopravního hřiště. Ve škole jsou instalovány sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče a baterie, nádoby na papír, plast a sklo. Informace ke správnému třídění odpadů žáci získávají přednáškami zaměřenými na tuto tematiku. Škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Zdravé zuby. Ve škole probíhal 1x sběr papíru. Všichni žáci návštívili dopravní hřiště. Rodiče jsme do činnosti školy zapojili během Masopustního průvodu,ale také na školním plese, který již tradičně pořádá SRPŠ při ZŠ. Rozsvěcovali s námi vánoční stromeček, někteří byli s námi také na výletě MŠ ve Vyškově v Dinoparku. Konec roku všichni oslavili na rozloučení se školním rokem. V letošním roce nám pan obec zaplatila skákací hrad pro děti (nejen ze ZŠ a MŠ Laškov). Pro děti byl připraven bohatý program, který vyvrcholil odměňováním všech dětí ZŠ i MŠ. Pohyb, radost i ekologickou výchovu se žáci i učitelé užili na škole v přírodě, která se uskutečnila v červnu na chatě Stará škola v malebné vesničce Kunčice, nedaleko Starého města. Ke zvýšení bezpečnosti přispěla škola na Dopravním hřišti v Prostějově, kde si žáci aktivně si vyzkoušely svoje znalosti dopravních předpisů Během roku se žáci již tradičně účastnili hudebně pohybové soutěže Hanácký talent. V průběhu roku probíhaly aktivity směřované k prevenci sociálně patologických jevů, zaměřené proti xenofobii a rasové nesnášenlivosti. viz příloha č. 1 Závěrečná zpráva MPP 5

6 Halloween tradiční akce pro děti a jejich rodiče, letos s tajemnou stezkou odvahy v prostorách Laškovského zámku. Mikuláš (viz. projekt Advent) - a přišel i čert, ale naštěstí nikoho si neodnesl. Rozsvěcení vánočního stromku (viz. projekt Advent) podruhé jsme letos ozdobili vánoční stromeček na autobusové točně, zazpívali jsme si koledy a vypustili lampiony štěstí s tajnými přáními. Zdarma se podávala výborná dýňová polévka a česnečka, svařené víno. Masopust (viz. projekt Masopust) - s tradicí rozsvěcení vánočního stromku jsme také obnovili tradici masopustního pochodu maškar ve vesnici. Tento projekt se setkal s obrovským úspěchem mezi obyvateli Laškova. Pro koledníky byly připraveny typické postní koblihy. Zpívali jsme masopustní písně, v maskách procházeli spolu s rodiči celou vesnicí. Besídka ke Dni matek (viz. projekt Den matek) - je již tradiční akcí ve spolupráci s místní KDU- ČSL. Pro maminky děti připraví malé dárečky, v neděli je připravena besídka, letos poprvé společně s MŠ. Výlet do Dinoparku mateřská škola Strašidla ze Staré školy škola v přírodě pro základní školu Srovnávací testování 5.ročníků Sice probíhalo, nicméně naše škola se ho letos neúčastnila. Důvodem neúčasti byl velký počet aktivit, které jsme v měsíci červnu absolvovali a také příprava na rekonstrukci, která ve škole probíhala během letních prázdnin. Pedagogický kolektiv Zaměstnanci obou součástí (ZŠ i MŠ) jsou ochotni spolupracovat při rozvoji školy a mají zájem aktivně kooperovat při přípravě vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Všichni zaměstnanci školy jsou plně aprobovaní, dále se vzdělávají v systému DVPP. Škola má dobré materiální zabezpečení především pro vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. V nabídce školy je široká paleta zájmových útvarů pro žáky a cílem školy je nadále tyto aktivity podporovat. Projekt EU peníze do škol OPVK 1.4 CZ.1.07/1.4.00/ Naše škola je zapojena do projektu EU peníze do škol. Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách. Projekt byl na škole zahájen Cílem je novými metodami a formami práce, také novými učebními pomůckami docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Výuka byla zkvalitňována metodickými vzdělávacími kurzy pedagogických pracovníků. Probíhaly následující klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 2x 6

7 III/3 Vzdělávaní pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií - 2x V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd - 1x Materiální zabezpečení ZŠ Žáci mají k dispozici jednu šatnu, která plně vyhovuje provozním podmínkám školy. Materiální zabezpečení MŠ Materiální zabezpečení mateřské školy je velmi dobré. Jedno oddělení MŠ bylo otevřeno Třída zároveň slouží jako herna, ložnice i místo, kde se děti stravují. Maximální kapacita oddělení MŠ je 15 dětí. V letošním školním roce byla tato kapacita dodržena, všechna místa jsou obsazena. Třída je vybavena sestavou nábytku, která poskytuje dostatečný prostor na ukládaní věcí potřebných pro provoz MŠ. Ve třídě jsou také stolečky se židličkami, které odpovídají potřebám dětí z MŠ. Paní učitelky mají přímo ve třídě k dispozici PC s připojením k internetu. Reproduktory, CD přehravač, který využívají při pohybových aktivitách s dětmi. Děti z mateřské školy také využívají prostory školní družiny, kam se chodí dívat na pohádky a také interaktivní tabule v 1. patře. Interaktivní tabule je také hojně využívána při integraci dětí s speciálnímí vzdělávacími potřebami. Školní družina Školní družina pracovala v jednom oddělení. Školní družinu mohou děti navštěvovat od 11:10 do 15:10. Při školní družině pracují tři zájmové útvary. Školní družina spolupracuje s vyučujícími a spolupodílí se na aktivitách školy. Každodenní činnost je obohacována sportovními a výtvarnými soutěžemi, exkurzemi a výlety. V případě zájmu dětí je školní družina v provozu i o vedlejších prázdninách. Školní družina je provozována bezplatně. Školní jídelna Ve školní jídelně je pouze výdejna stravy pro základní a mateřskou školu. Obědy jsou dováženy z vývařovny z Vilémova. Ve škole se stravují i všichni zaměstnanci školy. Školská rada Obec Laškov od zřizuje Školskou radu, která se schází minimálně dvakrát ročně. Zástupci obce: Pavel Spáčil (předseda) Zástupci rodičů: 7

8 Paní Eliška Urbvá Zástupci pedagogů Mgr. Hana Mikulková 1.5 základní údaje o součástech školy 2013/2014 Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola 1 oddělení stupeň ZŠ 2 třídy Školní družina 1 oddělení Školní výdejna ZŠ + MŠ x 35 x x 1.6 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny relaxační kout, 2 třídy Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky - Žákovský nábytek je nový Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty PC kout, cvičebna zahrada, hřiště, přírodní učebna cvičebna, multifunkční hřiště je nutná průběžná obnova učebního materiálu, sportovní nářadí a náčiní je moderní všichni žáci mají učebnice i učební pomůcky Vybavení učeben pomůckami na standartní úrovni Vybavení školy audiovizuální a na hodně vysoké úrovni výpočetní technikou Díky projektu EU peníze do škol se nám podařilo vybavit školu dvěmi interaktivnímu tabulemi SMARTBOARD. 1.7 Údaje SRPŠ při škole předseda Dana Nováková DiS. pokladník Jana Šťastná třídní důvěrníci zástupci tříd Členové SRPŠ se během roku podílejí na vybraných akcích školy. SRPŠ také uhradilo všem žákům ZŠ Laškov týdenní pobyt na škole v přírodě (včetně stravování) a dětem z MŠ výlet do Dinoparku. 8

9 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy C/01 Základní škola RVP - ŠVP ročník 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program pro ZŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Poznej přírodu, poznej sám sebe Vzdělávací program pro MŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Se žirafou Aminou světem křížem krážem Vzdělávací program pro ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program pro ŠD Laškov ročník MŠ ročník 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 6 Počet učitelů ZŠ 3 Počet učitelů MŠ 2 Počet vychovatelů ŠD 1 Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 Počet asistentů pedagoga 1 komentář vychovatelka pracuje současně jako učitelka VV, PČ, ČT-PS 3.2 Učební plán školního roku 2013/2014 ŠVP - Poznej přírodu, poznej sám sebe I. stupeň: počet tříd na I. stupni: 2 Počty hodin dle učebního plánu: ročník/před mět ČJ AJ M PRV PŘ VL HV VV PČ TV IKT / /

10 Celkový počet hodin na I. stupni dle učebního plánu: 118 hodin 3.3 Údaje o pedagogických pracovnících pedagogové pracovní zařazení úvazek aprobace Mgr. Blahová L. ŘŠ, TU roč. úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. Mikulková H. TU roč. úvazek 1 učitelství I. st. ZŠ Mgr. Ilona Řípová učitelka úvazek 0,545 Učitelství II.st RJ, VV Mgr. Ilona Řípová vychovatelka úvazek 0,6 Učitelství II.st RJ, VV Kateřina Dostálová Učitelka MŠ,asistent úvazek 0,5 SŠ DiS. Dana Nováková Učitelka MŠ úvazek 1,0 VOŠ 3.4 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovst ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovst ve výuce Učitelé 1. stupně 100% Učitelé 1. stupně 100% Vychovatelky ŠD 100% Vychovatelky ŠD 100% asistenti pedagoga 100% Učitelky MŠ 100% % 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Stupeň vzdělání Funkce Úvazek pracovníci 1 Školnice pro ZŠ i MŠ 0,64 SOU 1 Výdejna stravy pro ZŠ i MŠ 0,5 SOU 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2014/ Přepodpokládaný počet žáků pro školní rok 2014/2015: 20 Předpokládaný počet dětí MŠ pro školní rok 2014/2015: 15 10

11 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: 2 žákyně ze 3 Odchod na jinou školu 3.ročník Štěpán Bednář přestup na jinou školu 5. ročník Antonín Sedláček Eliška Urbvá Klára Chytilová Štěpánka Kopečná Od září 2014 nám přibude 1 žák do 3. ročníku ZŠ Bohuslavice Gymnázium Konice ZŠ Konice ukončili 5. ročník 3. ročník Zeda Michal ZŠ Laškov přestup z jiné ZŠ 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí MŠ Podklady o výsledcích vzdělávání žáků jsou probírány na všech pedagogických radách během školního roku a výstupy z těchto rad jsou uloženy u ředitelky školy. 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků a hodnocení dětí MŠ je zachycen ve výstupu ze školní matriky, který je pracováván v programu Bakaláři. Tento program plně vyhovuje potřebám školy, neboť umožňuje celou řadu tvoření sestav dle požadavků zadavatele. Příloha č. 2 Přehled o výsledcích vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2013/2014 (viz. tabulka) Příloha č. 3 Přehled o výsledcích vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2013/2014 (viz. tabulka) Přehled o chování Během školního roku 2013/2014 nebyly uděleny žádné důtky ani napomenutí. Příloha č. 4. Přehled udělených pochval Během školního roku 2013/2014 bylo uděleno celkem 32 pochval třídního učitele. 11

12 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvenýc h hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí , pololetí , Údaje o integrovaných žácích v ZŠ a dětech v MŠ: Druh postižení : Ročník MŠ Počet žáků S poruchami chování S vývojovými poruchami učení Kombinovaná vada Údaje o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s cíli základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stvených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k činnostem všechny třídy splnily výukové plány bez potíží většina žáků neměla problém, p. uč. přistupovaly k dětem individuálně v případě výskytu obtíží při vzdělávání byla kontaktována PPP s žádostí o vyšetření žáka učebny jsou dobře vybavené Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin frontální výuka, výuka ve dvojicích, skupinová, projektové vyučování, vycházky, exkurze 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 12

13 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet kurzů: 11 Údaje jsou za školní rok 2013/2014 Prioritou je vzdělávání v oblasti informačních technologií a enviromentální výchovy, doplnění odborných předpokladů pro výkon dané funkce. Mgr. Lenka Blahová Riskuj využití POWERPOINTU - Brno Kateřina Dostálová zatím neabsolvováno žádné DVPP z důvodu nástpu do zaměstnání v lednu 2014 Dana Nováková Agrese a agresivita u dětí pro učitelky mateřských škol, Olomouc Mgr. Hana Mikulková Setkání metodiků prevence v Prostějově Kočičí zahrada prevence rizikového chování Zdravé zuby, Olomouc Krajská konference škol Olomouckého kraje rozvíjejících ekologickou výchovu v roce Prevence rizikového chování Drahanská vrchovina její příroda a historie Setkání metodiků prevence Prostějov Mgr. Ilona Řípová Dekorace textilu, Prostějov Vánoční dekorace umělecko řemeslné techniky a jejich možnosti ve školních podmínkách 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Rodiče jsme do činnosti školy zapojili během Masopustu, ale také během Rozsvěcování vánočního stromku, kde si společně s dětmi opakovaně vyrobili svou vlastní rodinnou vánoční dekoraci. A pod vánočním stromečkem jsme si zazpívali. Na školním plese se společně pobavili rodiče a dětem tak umožnili strávit týden v malebném prostředí na škole v přírodě. Konec roku všichni oslavili na pirátské párty, kde nechyběla ani tradiční módní přehlídka a také vystoupení všech dětí i žáků s pásmem anglických písniček. Děti měly možnost přespat ve škole. Pohyb, radost i ekologickou výchovu si žáci i učitelé užili na škole v přírodě, která se uskutečnila v červnu v Jeseníkách na Staré škole, nedaleko 13

14 Starého města pod Kralickým Sněžníkem. Příležitostí,jak se potkat s rodiči, neformálně pohovořit s učiteli, eventuelně zažít nevšední zážitky je během roku celá řada. Určitě k nim patří také tradiční besídky- ke Dni matek, Mikulášská. 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Údaje o významných mimoškolních aktivitách Spolupráce školy a dalších subjektů PČR, PPP, SPC, HZS, Lesní správa,oú Laškov Akce k prevenci sociálně patologických jevů viz příloha č. 1 Akce k environmentální výchově viz příloha č Účast žáků školy v soutěžích Přehled účasti na soutěžích ve školním roce 2013/2014 Podzimní veselí aneb flora hravě; Flora Olomouc, dne: Turnaj ve vybíjené žáků tříd ZŠ; ZŠ Bohuslavice; dne ; 3. místo Zlatý list dne , místní kolo přírodovědně ekologické soutěže, biokoridor Hloučela, Ekocentrum Iris, Prostějov. 3. místo mladší žáci: Hana Spáčilová, Klárka Chytilová, Eliška Urbvá, Miroslav Matoušek, Natálka Hudečková, Štěpánek Bednář. Nejmladší žáci: Eliška Komárková, Vít Matoušek, Adélka Trnková, Lukáš Ponča, Sophie Nováková, Michaela Sedláková 8. místo Korespondenční soutěž Semena Dřevin - IRIS Prostějov, 2.kolo místo, žáci 5. ročníku Mladý zahrádkář dne: okresní kolo zahrádkářské soutěže, konané na pracovišti Švehlovy střední školy a SOU v Prostějově. Účast: 3. místo Š. Kopečná, místo K.Chytilová, H.Spáčilová, E.Urbvá, 13. místo Miroslav Matoušek a 29. místo Štěpánek Bednář Sběr papíru zima kolektivní sběr, nasbíráno 1460 kg. Sběr kaštanů kolektivní sběr 14

15 Veselé zoubky , účast žáci 1. ročníku Recyklohraní Sběr mobilů - Olomoucký kraj 1. místo v pořadí, přepočet 3,31 Účast ve výtvarných soutěžích ve školním roce 2013/ Spoluúčast na tvorbě stolního kalendáře na rok 2014 na téma Tady bydlím nebo Namaluj svoji obec /Region HANÁ/ Odevzdáno účastnilo se 5 žáků: Chytilová Klára Kompanijecová Viktorie Kopečná Štěpánka Matoušek Miroslav Spáčilová Hana 2. Okresní výtvarná soutěž Barvy podzimu /SC-DDM Prostějov/ Odesláno účastnilo se 8 žáků: Hudečková Natálie Chytilová Klára Kopečná Štěpánka Matoušek Miroslav Sedláček Antonín Spáčilová Hana Trnková Adéle Urbvá Eliška 3. Výtvarná soutěž Příroda kolem nás /Správa Národního parku Podyjí/ Odesláno účastnily se 2 žákyně: Chytilová Klára Kopečná Štěpánka 4. Výtvarná soutěž Má oblíbená rostlina /Územní sdružení ČZS Prostějov/ Odevzdáno účastnilo se 13 žáků: Entová Veronika Hudečková Natálie Chytilová Klára Knotková Nikola Komárková Eliška Kompanijecová Viktorie 15

16 Nováková Sophie - 3. místo (polytech. práce) Sedláček Antonín Sedláková Michaela Singrová Natálie Spáčilová Hana 3. místo (polytech. práce) Trnková Adéle Urbvá Eliška 5. Výtvarná soutěž Namalujte Dinoshow2 /obchodní centrum Olomouc CITY/ Odevzdáno účastnilo se 8 žáků: 1. tým: Bednář Štěpán Chytilová Klára Kopečná Štěpánka Urbvá Eliška 2. tým: Hudečková Natálie Knotková Nikola Sedláková Michaela Trnková Adéla 6. Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří /Organizační výbor projektu a Dny lidí dobré vůle/ Odesláno účastnilo se 8 žáků: Entová Veronika Chytilová Klára Knotková Nikola Kopečná Štěpánka Matoušek Miroslav Sedláková Michaela Spáčilová Hana Trnková Adéla 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekce ve školním roce 2013/2014 neproběhla. 9. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření školy je podrobněji rozepsáno v příloze č Údaje o zapojení školy do rozvojových mezinárodních programů Škola se ve školním roce 2013/2014 zapojila do mezinárodního rozvojového 16

17 programu EU peníze do škol. V rámci tohoto programu škola získala finanční prostředky na inovaci výchovně vzdělávacícho procesu. Tyto finance byly využity na nákup 2 interaktivních tabulí, barevné laserové tiskárny a 2 PC. Část financí byla také využita na proškolení pracovníků školy k využívání moderních výukových technologií. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve školním roce 2013/2014 se škola do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního nezapojila. 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt EU peníze do škol OPVK 1.4 CZ.1.07/1.4.00/ rozhodnutí č. 3759/21/7.1.4/2011 Naše škola je zapojena do projektu EU peníze do škol. Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách. Viz oddíl 1.4. Charakteristika školy 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Škola nemá odborovou organizaci. Škola spolupracuje s PPP Olomouc, PPP Prostějov, SPC Olomouc, Obcí Laškov a dalšími institucemi, viz str. 5; Výchova a vzdělávání Přílohy: Příloha č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Environmentální výchova 2013 /2014 Hlavní cíle vyplývají z EVVO školy: Hlavní cíle environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty naší školy: Žák poznává přírodu v okolí školy svého bydliště a vytváří si tak kladný vztah a úctu k živé i neživé přírodě a jedinečnosti života na Zemi Žák se učí získávat dovedností a znalostí o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení Žák se učí pěstovat dovednosti a návyky žádoucího jednání a chování v přírodním prostředí 17

18 Žák chápe souvislosti mezi poznatky a domýšlí možné důsledky jednání a chování člověka Žák si tak postupně utváří postoje k osobní odpovědnosti za stav životního prostředí Obecně lze tedy konstatovat, že se žák učí žít podle principu (trvale) udržitelného rozvoje. EVVO projekty V rámci naplňování hlavních cílů EVVO se naše škola pravidelně účastní některých tematicky relevantních projektů. V letošním roce škola realizovala tyto projekty: Celoroční projekty: o o o Zapojení do projektu Les ve škole, škola v lese Recyklohraní soutěž ve sběru starých baterií a elektrozařízení Projekt Zdravé zuby Tonda obal na cestách Sběr starého papíru Škola v přírodě Dílčí cíle: Zařazovat do výuky projektové vyučování Výjezd žáků do ekologického střediska IRIS v Prostějově Žák se seznámí s nejrozšířenějšími ekosystémy v okolí naší školy a regionu lesem a vodou Žák pozoruje přírodní jevy, experimentuje Žák zjištěné informace zapisuje do pracovních listů, pořizuje dokumentaci svých výtvorů a pozorování, pracuje s jednoduchými klíči a atlasy Žák si uvědomuje význam a důležitost přírody pro život člověka i celou přírodu Žák si prohlubuje elementární znalosti o našem životním prostředí Žák se učí přistupovat zodpovědně a šetrně k přírodě tím, že třídí odpad či sbírá starý papír, baterie Žák si uvědomuje, že v přírodě je vše propojeno a proto musí chránit přírodu a starat se o naše životní prostředí Hodnocení programu Les ve škole Naše škola byla oceněna mezinárodním certifikátem programu LEAF, jehož je program součástí (CERTIFICATE of PARTICIPATION; Participated in Learning about Forests programme ). 18

19 Během celého školního roku jsme využívali metodiku tak, aby jsme pomocí různých aktivit efektivně naplňovali RVP a doporučené očekávané výstupy enviromentální výchovy. Snažili jsme se využít program k realizaci aktivit k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a k inovaci výuky. Poznávali jsme les a učili se od něj. Díky projektu Les ve škole jsme se dozvěděli různé užitečné a vzdělávací aktivity. Naše škola se stala nadále takovou lesní třídou. Za dobrou práci a splnění Závěrečné zprávy stále patříme mezi 73 lesních tříd a tak podpořili výkup pozemků a obnovu pralesa na libereckém Ještědu. Získali jsme Certifikát Lesní třídy pro školní rok 2012/2013 a čekáme na Certifikát za tento školní rok. Celkové hodnocení proběhlo na základě požadavků vypracování a odeslání Závěrečné zprávy zasláním Lesního alba a vyplněním dotazníků. Cíle jsme naplnili, žáci poznali život v místním lese, zjistili kde - kdo bydlí a kdo co nebo koho jí. Les prozkoumali spolu s Lesními skřítky. Poděkování patří také lesním pedagogům z ÚHÚL Brandýs nad Labem. Vzorná byla i příprava na přírodovědné soutěže, kde se žákům výborně dařilo. Těšíme se na další školní rok. Naše třída podpořila 10 m 2 Nového pralesa na ještědském hřebeni, do kterého Čmelák vysadí původní druhy dřevin. Celkově přispějeme krásnými 730 m 2 lesa - představení projektu, na kterém spolupracujeme s libereckou organizací Čmelák, najdete na : Hodnocení programu Recyklohraní Program Recyklohraní rozvíjí u žáků vztah k životnímu prostředí formou her, praktických činností nebo kvízů. Žáci sbírají vyřazený elektroodpad a baterie do připravených nádob a dokonale tak umí třídit odpad. Nově sbíráme zářivky pro Ekolamp. Úspěšně proběhla revize a kontrola pracovníka Ekolampu. Za naši práci a aktivitu jsme byli oceněni balíčkem s dárky, které nám Recyklohraní věnovalo a zaslalo. V následujících měsících máme 19

20 připravenou další zásilku k odeslání nasbíraných zářivek. Vyhodnocení za sběr komodit za rok 2013 nám byl zaslán a Asekol nám udělil Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2013 pro ZŠ a MŠ. Žáci školy odevzdali do zpětného odběru celkem 234 kg elektrozařízení konkrétně 6 kusů televizí + 2 PC monitory tj. 114 kg, a dále 120 kg ostatních drobných elektrozařízení. Letošní školní rok jsme se zapojili do soutěže Věnuj mobil, kde jsme získali přední místo v Olomouském kraji, nasbírali jsme celkem 106 kusů telefonů, tj. V přepočtu 3,31. Velkou pomocí je sběr elektro odpadu od rodičů nových žáků z mateřské školy. Za něj moc děkujeme. Letošní rok jsme také nasbírali celkem 1460 kg starého papíru. Důležité body jsme získali za plnění úkolů Enigma a Zpravodaj. S programem Recyklohraní přispíváme k ochraně životního prostředí. Jsme rádi, že naplněním cílů Recyklohraní jsme přispěli ke snížení produkce nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů, pomáhali jsme v osvětě o zpětném odběru. Výsledky nás těší a jsou motivací pro zodpovědný přístup žáků ke třídění elektroodpadu v budoucnu. Zpracovala: Mgr. Hana Mikulková, červen 2014 Hodnocení programu ZDRAVÉ ZUBY Plán aktivit naší školy v rámci programu ZDRAVÉ ZUBY 2013/2014 Zdravé zuby prevence zdraví od 12,00 do 16, 00 hod. seminář pro pedagogy ZŠ, Hotel Flora Olomouc Říjen seznámení žáků s programem a činností v tomto školním roce Listopad - beseda na téma: Zdravé zuby a jejich péče Prosinec - prezentace programu ZDRAVÉ ZUBY na PC, interaktivní tabule Interaktivní tabule - vyplňování pracovních listů pro jednotlivé ročníky Interaktivní hry na PC v programu ZDRAVÉ ZUBY internetová adresa Výchova ke zdraví 4. ročník Zdravé zuby procvičování a vypracování pracovních listů ročník procvičování a vypracování pracovních listů na PC, hry Leden Prvouka: 2. ročník Člověk a jeho zdraví, Zdraví, Péče o tělo Únor Prvouka: 2. ročník Naše tělo, Být zdravý, Péče o tělo pracovní sešity Prvouky 20

21 Prvouka: 2. ročník Správná technika čištění zubů praktická ukázka, žáci si čistí zuby. Ukázka praktického nácviku technik čištění zubů vytváření dovedností, důsledná kontrola techniky čištění - ostatní žáci ročník Březen Zapojení do soutěže Veselé zoubky, projekt realizace Duben Zpracování vyhodnocení projektu Veselé zoubky a zaslání DM drogerii. Květen - Soutěž ZDRAVÉ ZUBY pravidla soutěže (odeslání do 15. května 2014) Na základě metodických postupů je důležitým úkolem naší školy spolu s rodinou a dalšími institucemi chránit a podporovat tělesný, duševní, rozumový, citový a mravní vývoj dítěte a mládeže a vést je k přijetí takového životního stylu, který by byl základem zdravého a hodnotného života v dospělosti. Z plánovaných projektů na školní rok 2013/2014 se nám podařilo zrealizovat většinu výukových programů do ekologického střediska IRIS. Podařilo se nám pokračovat v projektu Les ve škole škola v lese. Jednotlivé úkoly jsme plnili napříč celým školním rokem. Jednotlivé části projektu žáci realizovali v rámci projektových dnů ale také na škole v přírodě. Škola v přírodě se tak proměnila v zemi plnou strašidel, která žijí v souladu s přírodou. Učili jsme se je poznávat kde žijí, jak vypadají a čím nám pomáhají nebo také škodí. V průběhu celého školního roku žáci plnili jednotlivé cíle a rozvíjeli své kompetence při realizaci dalších projektů. Sbírali jsme staré baterie a elektrozařízení. Získané boty jsme letos zatím neproměnili za ceny, ale šetříme si je na výměnu za hodnotnější cenu. V letošním školním roce byly splněny všechny hlavní cíle. Plánované aktivity se vydařily velmi dobře, včetně celoročního projektu Les ve škole škola v lese, který si získal i nejmladší žáky naší školy Zpracovala: Mgr. Hana Mikulková Příloha č. 2 Hodnocení Minimálně preventivního programu za školní rok 2013/2014 Cíle vyplývající z MPP: Ve spolupráci s rodiči se snažíme formovat takovou osobnost žáka, která se umí orientovat v dané situaci, zkoumat ji a umí učinit rozhodnutí adekvátně k věku. Osobnost, která si váží svého zdraví, zázemí a bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. 21

22 Analýza: Stvené cíle se nám daří průběžně plnit podle programu. Ve školním roce 2013/2014 jsme neřešili žádný závažný problém týkající se sociálně patologických jevů. V tomto školním roce jsme opět pokračovali v tzv. MOŘSKÉ POŠTĚ (schránce důvěry). Dílčí cíle MPP: Posilovat komunikační dovednosti Vytvářet příjemné klima v kolektivu třídy Formovat postoje ke společensky akceptovatelným hodnotám Utvářet právní vědomí, mravní a morální hodnoty Posilovat psychickou odolnost dětí vůči stresovým situacím K prevenci sociálních jevů dětí na škole využíváme: vnitřní řád školy nástěnku konzultační hodiny volnočasové aktivity Zájmové útvary v tomto školním roce: Přírodovědný kroužek Dramatický kroužek Anglický kroužek Výtvarná dílnička Pohybový kroužek Děti mají možnost ve volném čase navštěvovat fotbalový klub FC Laškov, ZUŠ v Konici, taneční školu Hubený v Prostějově,aj. Akce pořádané školou : *Mikulášská besídka *Exkurze *Rozsvěcování vánočního stromu na točně v Laškově *Halloween party *Masopustní průvod *Školní ples *Návštěva divadelního představení *Společný výlet s rodiči *Škola v přírodě *Projektové dny *Oslava Dne dětí 22

23 *Rozloučení se školním rokem aj. Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace Školní MP (1. stupeň ZŠ, ): Mgr. Hana Mikulková Počet žáků: 20 Počet dětí MŠ: 15 I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: 1. ve výuce: jednorázové tématické aktivity (prosíme doplnit téma a garanta): Ano Proškolení žáků stupeň "Bezpečnost, školní řád, organizační záležitosti, chování žáků, absence..."- Mgr. Hana Mikulková dne: přednášky: viz. Poskytování informací Ano besedy: viz. komponované pořady: koncert Datum Výstava: Příběh kamene; Vlastivědné muzeum Olomouc, Expozice geologie, archeologie a lapidária, dne: jiné kulturní akce k PP: Příroda všemi smysly; IRIS Prostějov; Ekologický program v přírodě, dne: Halloween party, dne: , 15,00 hod. Sokolovna Laškov, datum: Mikuláš na naší škole PRO 4 Projekt Advent Mikulášská besídka, sokolovna Laškov; datum PRO 4 Rozsvícení vánočního stromečku, Laškov, datum: PRO 4 Masoupust Projektový den, PRO 5; ZŠ a MŠ Laškov, dne: Masopustní rej; Laškov, dne: PRO 5 Hasičský záchranný sbor Konice výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva; datum: ve 12,00 hod. Divadelní představení x Loutkové divadlo: O princenzně, která byla pyšná, datum: v 8,30 hod. Den matek, sokolovna Laškov; dne: v 15,00 hod. Školní výlet: v rámci ozdravného pobytu Rozloučení se školním rokem škola x sokolovna Laškov ; dne: dopoledne: výstup na Kosíř, odpoledne Pirátská trasa od 15,00h. Lesní pedagogika O lese se učme v lese -ÚHÚL Br. nad Labem dne: aktivity specifické primární prevence (prosíme doplnit téma a 23

24 garanta): Téma bylo probráno v rámci Výchovy ke zdraví Mgr. Hana Mikulková v rámci řešení výchovných problémů: datum - průběžně během školního roku. Krabička důvěry Mořská pošta třídnické hodiny v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): šikana (sociální klima třídy): PP kriminality: téma tolerance: téma násilí: záškoláctví: sekty: extrémismus: rasismus: jiné: 4. dlouhodobé programy PP: projekt Občan: projekt Zdravá škola: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Zdravý životní styl: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Kouření a já: v rámci předmětu Výchova ke zdraví projekt Dokážu to: jiné: Zdravé zuby projekt PRO2 plnění prac. listů, preventivní vyšetření chrupu, přednáška, práce na PC viz. webové stránky Zdravé zuby. Zdravé zuby 3. ročník Pečujeme o své zdraví - červen 2014 Projekt Veselé zoubky DM drogerie PRO 2; datum: do Projekt Recyklohraní - Enigma soutěž do , účast ZŠ i MŠ, - soutěž Zpravodaj do účast ZŠ dětí Projekt Recyklohraní Věnuj mobil do , účast ZŠ i MŠ 5. účast v projektech (grantech): projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů: MŠMT jiný zdroj projekt Les ve škole (TEREZA Praha) projekt Recyklohraní ne ne B. Jakým způsobem je MPP realizován (formy, metody): 1. poskytování informací: přednáška beseda: Beseda s POLICIÍ ČR bezpečné chování, internet prevence, sám doma, nalezení nebezpečné věci; dne: konzultace : dle potřeby kdykoli osvětový materiál datum: rozdání letáčků s informacemi Policie ČR prevence kriminality, domácí násilí - rozdání materiálů k problematice drogové závislosti žáci 4. a 5. ročníku 24. červen 2014 videoprojekce: 24

25 Základy krizového řízení pro veřejnost I. VHS, Základy krizového řízení pro veřejnost II. VHS VHS Cesta do školy, Červený blesk DVD Štěstí přeje připraveným filmové představení kino jiné : účast na soutěžích: Výtvarné, fotografické, pěvecké, přírodovědné a sportovní, Podzimní veselí aneb flora hravě; Flora Olomouc, dne: Turnaj ve vybíjené žáků tříd ZŠ; ZŠ Bohuslavice; dne , 3. místo Hanácký talent Laškov; dne: , 2. místo H. Spáčilová Zlatý list Prostějov; dne: , 3. místo Mladý zahrádkář Prostějov; dne: , 3. místo Š. Kopečná, místo K.Chytilová, H.Spáčilová, E.Urbvá Korespondenční soutěž Semena Dřevin, IRIS Prostějov, 2.kolo Místo, žáci 5. ročníku prožitkové programy: Dopravní výchova hřiště Prostějov, pro žáky 3., 4. ročníku, dne: a 4. ročník dne Příroda všemi smysly venkovní ekologický program, IRIS Prostějov, dne: Příběh kamene; Vlastivědné muzeum Olomouc, Expozice geologie, archeologie a lapidária, dne: Kouzlo adventu ; Zámek Náměšť na Hané; dne: PRO 4 Zdobení vajíček, ZŠ a MŠ Laškov; dne: v 10,00 hod. Velikonoce, Zámek Náměšť na Hané; dne: v 9,00 hod. ne 3. pobytové akce: ozdravný pobyt v přírodě od do Stará škola, Kunčice 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro MPP: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI MPP A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok /2014): TYP ŠKOLENÍ Organizátor Délka trvání (počet hodin) Národní vzdělávací osnovy (PdF) Počet proškolených pracovníků metodik prevence výchovný poradce ostatn K problematice drog Výchova k toleranci 25

26 K problematice šikany Zdravý životní styl (Janíkovi) Sebeúcta Komunikace Podané ruce o.s. Jiné: Schůzka metodiků prevence,ppp Prostějov hodiny hodiny hodiny 1 B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: ne výchovným poradcem Ano -- třídními učiteli Ano vedením školy Ano ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy Ano je ŠMP současně výchovný poradce? -- C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: Ano ne (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči Ano vymezené konzultační hodiny Ano k dispozici odbornou literaturu Ano přístup k vyhláškám MŠMT Ano přístup k PC Ano přístup k internetu Ano podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání Ano možnost předávat informace pedagogickému sboru Ano pokud, jak často: dle potřeby, pedagogická rada jednou za měsíc - jednou za 3 měsíce - jednou za 6 měsíců - jednou za rok - D. ŠMP se přímo účastní: ne mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole řešení sociálně-patologických jevů na škole spolupráce s odbornými zařízeními 26

27 jednání s rodiči spolupráce s okresním metodikem E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP ne věk: návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, ne heroin záškoláctví ne šikana ne gambling ne kriminalita ne rasismus ne jiné ne III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI MPP rodiče jsou informováni o strategii MPP 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v MPP školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky jiné (jaké?): ne IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ne forma spolupráce: PPP Prostějov, Olomouc Řešení PPP HZS Olomouckého kraje Prevence Policie ČR Prevence Městská policie ne - Jiné (jaké): LČR, ÚHÚL, IRIS, Sluňákov, Tereza Praha, EKOKOM, EKOBAT, ASEKOL, EKOLAMP Výukové programy, prezentace 27

28 V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE MPP A. Využívám metod hodnocení: 1. Metody dotazníkové 2. Krabička důvěry "Mořská pošta" 3. Pedagogická rada zápis hodnocení prospěchu a chování žáků 4. Zpětná vazba rodičovské veřejnosti B. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 2013/2014 Podařilo se: 1. Organizování akcí směřujících k oživení klimatu ve škole, účast v soutěžích 2. Aktivní pokračování projektů Les ve škole, Recyklohraní - sběr odpadů, třídění 3. Akce zaměřené na pobyt v přírodě, utužování vztahu k přírodě; Environmentální výchova; osvěta žáků v prevenci Nepodařilo se: 4. Nadále pokračovat v atletické soutěži Kinderiáda, byla zrušena C. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Naplánování akcí na nový školní rok 2. Účast na seminářích metodiků prevence 3. Evidence aktivit v oblasti prevence, spolupráce s lesním pedagogem LČR, policií, hasiči 4. D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Důležitost prevence a osvěty u žáků Záporné připomínky: 1. Časová náročnost při vyplňování dotazníků Datum vypracování: ŠMP: Mgr. Hana Mikulková Ředitel školy: Mgr. Lenka Blahová 28

29 Příloha č. 3 Přehled výchovně vzdělávací činnosti školy za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Příloha č. 4 Přehled výchovně vzdělávací činnosti školy za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Příloha č. 5 Přehled udělených výchovných opatření za školní rok 2013/

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2011 2012 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva.

Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58. Výroční zpráva. % % Základní škola a Mateřská škola Čechy pod Kosířem, příspěvková organizace, Komenského 5, Čechy pod Kosířem 798 58 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok: 2013 / 2014 Zpracováno podle Zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2012-2013. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2013

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2008-2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2009

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více