Uživatelská příručka B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka 1800690-011B"

Transkript

1 PagePro 1250E Uživatelská příručka B

2 Obchodní známky Následující označení jsou ochranné známky společnosti MINOLTA-QMS, Inc.: QMS a logo MINOLTA-QMS. Minolta, Fine-ART a PagePro jsou obchodní známky společnosti Minolta Co., Ltd. Ostatní názvy produktů uvedené v této příručce mohou být obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami svých majitelů. Vlastnické prohlášení Digitálně kódovaný software dodávaný s tiskárnou podléhá autorskému právu a Copyright 2003 společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tento software nesmí být reprodukován, upravován, zobrazován, převáděn ani kopírován v jakékoliv podobě ani na jakýchkoliv médiích jako celek, ani jako část, bez výslovného písemného svolení společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Odkaz na autorská práva Tato příručka podléhá autorskému právu a vlastníkem Copyright 2003 je společnost MINOLTA-QMS, Inc., One Magnum Pass, Mobile, AL Všechna práva vyhrazena. Tento dokument nesmí být kopírován jako celek ani jeho části, nesmí být přenášen na jiná média ani do jiných jazyků bez písemného svolení společnosti MINOLTA-QMS, Inc. Poznámka k příručce Společnost MINOLTA-QMS, Inc., si vyhrazuje právo provádět změny v této příručce a ve vybavení v ní popsaném bez předchozího upozornění. Společnost vynaložila velké úsilí ve snaze zajistit bezchybnost a úplnost této příručky. Přesto společnost MINOLTA-QMS, Inc., neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu, zejména implicitní záruky prodejnost a vhodnosti pro určité účely s ohledem na tuto příručku. Společnost MINOLTA-QMS, Inc., nepřebírá žádnou odpovědnost ani závazky plynoucí z chyb obsažených v této příručce, ani za související, zvláštní nebo následné škody vzniklé z používání této příručky nebo z použití této příručky při provozování zařízení, nebo ve spojení s výkonem daného zařízení provozovaného uvedeným způsobem. ii

3 Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte Obsah této příručky Krátký výklad zvláštních typů stylů a metod prezentace Nastavení tiskárny 2.1 Přehled tiskárny Zevnějšek Vnitřek Volitelné příslušenství Ovládací panel tiskárny Instalace laserové tiskárny Místo instalace Skladování spotřebního materiálu a příslu]nství Podmínky prostředí Požadavky na prostor Nastavení laserové tiskárny Doplnění papíru do zásobníku Vložení papíru do zásobníku k ručnímu podávání Připojení napájecího kabelu Zapínání a vypínání tiskárny Tisk stránky konfigurace Připojení tiskárny k počítači Paralelní rozhraní (Windows XP/2000/Me/98/95/NT 4.0) Rozhraní USB (Windows XP/2000/Me/98) Instalace ovladače tiskárny 3.1 Minimální systémové požadavky Windows Macintosh Poznámky k instalaci ovladače tiskárny Nebojte se instalace! Obecné informace k ovladači tiskárny Informace k instalaci pomocí funkce Přidat tiskárnu (v systému Windows) iii

4 iv 3.3 Instalace ovladače tiskárny pro USB (Windows) Instalace ovladače tiskárny pro USB v systému Windows Instalace ovladače tiskárny pro USB v systému Windows Me Instalace ovladače tiskárny pro USB v systému Windows Instalace ovladače tiskárny pro USB v systému Windows XP Instalace ovladače tiskárny pomocí instalačního programu (Auto Run) v systému Windows Instalace ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play Instalace ovladače tiskárny pomocí průvodce Přidat tiskárnu Instalace ovladače tiskárny v systému Windows 98/Me Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play pod systémem Windows Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play pod systémem Windows Me Instalace ovladače tiskárny pomocí průvodce Přidat tiskárnu v systému Windows Me/ Instalace ovladače tiskárny v systému Windows NT Instalace ovladače tiskárny pomocí průvodce Přidat tiskárnu Instalace ovladače tiskárny v systému Windows Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play Instalace ovladače tiskárny pomocí průvodce Přidat tiskárnu Instalace ovladače tiskárny v systému Windows XP Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plug-and-Play Instalace ovladače tiskárny pomocí průvodce Přidat tiskárnu Instalace ovladače tiskárny PostScript v systému Mac OS Instalace ovladače tiskárny PostScript v systému Mac OS Specifikace nastavení tiskárny USB Odinstalace ovladače tiskárny PCL a ovladače tiskárny USB Odinstalace ovladače tiskárny PCL v systému Windows Me/98/95/2000/NT Odinstalace ovladače tiskárny v systému Windows XP Práce s ovladači tiskárny Windows PCL 4.1 Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (Windows Me/98/95/ 2000/NT 4.0) Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (Windows XP)...4-1

5 4.3 Karta Papír Karta Rozvržení stránky Karta Kvalita Karta Možnosti zařízení Práce s ovladači tiskárny Windows PostScript 5.1 Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (Windows Me/98/95/ 2000/NT 4.0) Zobrazení nastavení ovladače tiskárny (Windows XP) Karta Papír (Windows Me/98/95) Karta Možnosti zařízení (Windows Me/98/95) Dostupná paměù tiskárny Funkce tiskárny Instalace příslušenství tiskárny Karta Nastavení stránky (Windows NT 4.0) Karta Upřesnit (Windows NT 4.0) Karta Nastavení zařízení (Windows NT 4.0) Karta Rozvržení (Windows 2000/XP) Karta Papír/kvalita (Windows 2000/XP) Upřesnění (Windows 2000) Karta Nastavení zařízení (Windows 2000/XP) Práce s nástroji tiskárny pro systém Windows 6.1 Prostředí Otevření Sledování stavu Změna velikosti okna Sledování stavu Sledování tiskových úloh pomocí nástroje Sledování stavu Otevření nástroje Ovládací panel tiskárny Karta Papír Karta Nastavení tiskárny Karta Test tiskárny Karta Počitadlo Karta Konfigurace v

6 7 Práce s ovladači tiskárny pro systém Macintosh 7.1 Karta Vlastnosti stránky Papír Orientace Měřítko Vlastní stránka Obecná nastavení Kopie Kompletovat Zdroj papíru Nastavení rozvržení Stran na list Směr rozvržení Rámeček Zobrazení specifických voleb tiskárny Přizpůsobit stránce Vodoznak Zobrazení specifických voleb tiskárny Úspora toneru Typ média Krásné umění Rozlišení Zásobník Práce s tiskárnou 8.1 Povšimněte si laskavě následujících bodů Co bych měl sledovat při vkládání papíru? Co bych měl sledovat při vkládání obálek? Jakou velikost médií mohu používat? Jaké typy médií mohu používat? Oblast tisku Použití tlačítka ovládacího panelu Tisk informačních stránek Pokračování v tiskové úloze po chybové zprávě Zrušení tiskové úlohy Vkládání médií Vkládání papíru do zásobníku Vložení média do zásobníku k ručnímu podávání Vložení média spodní jednotky podavače (zásobník 2) Určení směru potištěných listů vi

7 9 Instalace příslušenství tiskárny 9.1 Instalace spodní jednotky podavače (zásobník 2) Instalace přihrádky pro výstup lícem nahoru Instalace paměti DIMM (Dual In-Line Memory Module) Údržba tiskárny 10.1 Výměna kazety s tonerem Vynulování počitadla kazety s tonerem Výměna kazety s bubnem Vynulování počitadla kazety s bubnem Čištění tiskárny Čištění vnějšku tiskárny Čištění válečků na podávání papíru Odstraňování problémů 11.1 Odstranění problémů se zaseknutým papírem Odstraňování zaseknutého média uvnitř tiskárny Odstraňování zaseknutého média ve výstupní přihrádce Odstraňování zaseknutého média v zásobníku Odstraňování zaseknutého média při ručním podávání Odstraňování zaseknutého média ve spodní jednotce podavače (zásobník 2) Obecné problémy s tiskem Problémy s kvalitou tisku Zprávy tiskárny Funkce indikátorů Stavové zprávy Chybové zprávy Servisní zpráva Specifikace 12.1 Bezpečnostní specifikace Technické specifikace Tiskárna Spodní jednotka podavače (volitelně) Rozšiřující paměù SDRAM-DIMM (volitelně) Kabely a konektory pro paralelní rozhraní Kabely a konektory pro rozhraní USB vii

8 12.3 Náš příspěvek k ochraně životního prostředí Co jsou produkty ENERGY STAR? FCC část 15 - zařízení s rádiovou frekvencí Pro uživatele v USA Norma vztahující se k zařízení vyvolávajícím interferenci (ICES-003 ISSUE 3) Pro uživatele v Kanadě Označení CE (prohlášení o shodě) Pro evropské uživatele CISPR 22 a místní předpisy Akustický hluk Bezpečnostní informace Výstražné a varovné symboly Význam symbolů VÝSTRAHA POZOR Bezpečná práce s laserovou tiskárnou Poznámky k bezpečnosti uživatele a bezpečnosti za provozu Bezpečnost laserových zařízení Vnitřní laserové záření Výstražný štítek laserového zařízení Bezpečnostní štítek laserového zařízení Pro uživatele v USA Pro uživatele ve všech zemích Pro dánské uživatele Pro norské uživatele Pro finské a švédské uživatele Uvolňování ozónu Dégagement d ozone Rejstřík viii

9 Úvod 1 1 Úvod 1.1 Vítejte Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si tiskárnu PagePro 1250E. Abyste mohli svoji novou tiskárnu používat efektivně a dosahovat tak nejlepších možných výsledků, poskytne vám tato příručka informace k následujícím tématům: Instalace ovladače tiskárny Práce s ovladači a nástroji tiskárny práce s tiskárnou Péče o tiskárnu a údržba Odstraňování problémů Před zahájením provozu tiskárny si důkladně prostudujte tuto příručku a uložte ji tak, abyste ji měli vždy nadosah. 1-1

10 1 Úvod 1.2 Obsah této příručky Následující tabulka vám má pomoci najít informace, které potřebujete. Alternativně můžete najít informace o určitém problému rychle a přesně pomocí rejstříku na konci této příručky. Č. Název kapitoly Obsah kapitoly 1 Úvod Přehled této příručky 2 Nastavení tiskárny Informace o způsobu nastavení tiskárny a úvodní informace o jejích funkcích a možnostech. 3 Instalace ovladače tiskárny Podrobný výklad postupu instalace ovladače tiskárny. 4 Práce s ovladači tiskárny Windows PCL 5 Práce s ovladači tiskárny Windows PostScript Přehled ovladačů tiskárny Windows PCL. Přehled ovladačů tiskárny Windows PostScript. 6 Práce s nástroji tiskárny pro systém Windows 7 Práce s ovladači tiskárny pro systém Macintosh Podrobnější informace o způsobu použití nástrojů Monitor stavu a Ovládací panel tiskárny. Podrobnosti o způsobu použití nástrojů ovladačů tiskárny v systému Macintosh k ovládání tiskárny. 8 Práce s tiskárnou Obecné informace o způsobu použití tiskárny včetně velikosti a typů podporovaných médií, vkládání médií, sledování tiskových úloh a zrušení tiskových úloh. 9 Instalace příslušenství tiskárny Podrobné instrukce k instalaci příslušenství tiskárny: spodní jednotky podavače papíru, výstupní přihrádky na papír potištěnou stranou nahoru a pamětí SDRAM-DIMM (Dual In-line Memory Modules). 10 Údržba tiskárny Informace o způsobu výměny spotřebního materiálu a čištění tiskárny. 11 Odstraňování problémů Informace o rozpoznání a vyřešení problémů tiskárny. 12 Specifikace Technické specifikace, bezpečnostní informace a informace o relevantních právních předpisech. Rejstřík Rejstřík obsahu této příručky. 1-2

11 Úvod 1 Krátký výklad zvláštních typů stylů a metod prezentace V této příručce se používají zvláštní styly a metody prezentace ke zvýraznění různých okolností. Následující příklady vám pomohou rozpoznat nejdůležitější z nich a využít je. POZOR NEBO VAROVÁNÍ Toto je výstraha nebo varování! Výstrahy upozorňují uživatele na to, že porušení uvedených zásad by mohlo vést k nesprávné obsluze tiskárny, zatímco varování upozorňuje na potenciální ohrožení zdraví. Šipka upozorňuje na bezpečnostní opatření, jež musí být přijata, aby se předešlo rizikům. Tlačítko [MENU] v ovladači tiskárny s nápisem Menu Jednoduchá akce, kterou je třeba provést (neobsahuje další kroky). 1 Krok 1 z řady akcí. 2 Krok 2 z řady akcí.? Zde je k dispozici nápověda. Přístup, který se zde navrhuje, přivede uživatele bezpečně k požadovanému výsledku. Zde je uvedeno postup, který je třeba udělat. Toto je užitečný tip. Textové pasáže označené tímto způsobem poskytují uživateli tipy a uvádějí triky, jež mohou usnadnit práci s tiskárnou. 1-3

12

13 Nastavení tiskárny 2 2 Nastavení tiskárny 2.1 Přehled tiskárny Zevnějšek Č. Popis Č. Popis 1 Tlačítko pro uvolnění horního krytu 8 Kryt zásobníku 2 Vypínač napájení (ON/OFF) 9 Zásobník 1 (univerzální) 3 Přihrádka pro výstup tištěnou stranou dolů 10 Konektor rozhraní USB 4 Ovládací panel 11 Konektor paralelního rozhraní 5 Horní kryt 12 Přihrádka pro výstup tištěnou stranou nahoru/dolů 6 Vedení papíru pro ruční podávání 13 Zásuvka napájecího kabelu 7 Zásobník pro ruční podávání 2-1

14 2 Nastavení tiskárny Vnitřek Č. Popis Č. Popis 1 Fixační jednotka 3 Kazeta s válcem 2 Kazeta s tonerem 2-2

15 Nastavení tiskárny 2 Volitelné příslušenství 1 2 Č. Popis Č. Popis 1 Přihrádka pro odkládání potištěnou stranou nahoru 2 Spodní jednotka podavače (zásobník 2) (kapacita 500 listů) 2-3

16 2 Nastavení tiskárny Ovládací panel tiskárny Ovládací panel má dva indikátory a jedno tlačítko. Č. Popis 1 Indikátor chyby (oranžový) 2 Indikátor připravenosti (zelený) 3 Tlačítko panelu Podrobnější informace k ovládacímu panelu viz stránka

17 Nastavení tiskárny Instalace laserové tiskárny Místo instalace Tiskárnu instalujte na místě, které je suché a bezprašné; na stabilním povrchu; dobře větrané; poblíž snadno přístupné elektrické zásuvky; v dostatečné vzdálenosti od předmětů, jež by mohly zahradit ventilační mřížku tiskárny; v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů (například záclon a závěsů); v dostatečné vzdálenosti od stříkajících kapalin; v dostatečné vzdálenosti od organických plynů (například čpavek); mimo dosah přímého slunečního záření; bez prudkých změn teploty; v dostatečné vzdálenosti od vývodů vzduchu ze systémů vytápění, ventilace a klimatizace. Skladování spotřebního materiálu a příslu]nství Spotřební materiál a příslušenství tiskárny je třeba uchovávat uzavřené v původním balení; chráněné před přímým slunečním zářením a teplem; chráněné před světlem zářivek; na chladném, suchém a bezprašném místě; mimo dosah dětí. VÝSTRAHA Toner představuje zdravotní riziko! V případě požití toner škodí zdraví. V případě požití toneru se ihned poraďte s lékařem. V případě znečištění rukou tonerem si ruce ihned omyjte studenou vodou a mýdlem. Podmínky prostředí Optimální podmínky prostředí jsou pro tiskárnu následující: Teplotní rozsah: 50 F 95 F/10 C 35 C s maximální změnou 18 F/ 10 C za hodinu Rozsah vlhkosti: 15% 85% s maximální změnou 20% za hodinu 2-5

18 2 Nastavení tiskárny Požadavky na prostor Tiskárnu instalujte v dostatečně prostorném místě, aby byla možná její snadná obsluha, výměna papíru a toneru a údržba. 3,9" (100 mm) 5,9" 11,8" (150 mm) (300 mm) 23,6" (600 mm) 3,9" (100 mm) 35,1" (891 mm) 15,6" (395 mm) 11,2" (285 mm) 21,7" (550 mm) 17,4" (441 mm) 19,9" (505 mm) 2-6

19 Nastavení tiskárny Nastavení laserové tiskárny Doplnění papíru do zásobníku 1 1 Sejměte kryt zásobníku. 2 Stiskněte pravé vedení média a otevřete vedení papíru. 3 Umístěte balík papíru do zásobníku.? Kolik listů lze umístit do zásobníku? Zásobník 1 má kapacitu 250 listů běžného papíru. Balík papíru by neměl přesahovat značku vymezující přípustnou náplň zásobníku.? Co když vkládám papír o formátu legal? Otevřete kryt na přední straně zásobníku. 4 Stiskněte pravé vedení média a nastavte vedení média tak, aby byly zajištěny obě strany vloženého balíku papíru pravá i levá. 5 Vraùte kryt zásobníku na místo. 6 Otevřete přihrádku pro ukládání papíru potištěnou stranou dolů. 2-7

20 2 Nastavení tiskárny Jestliže jste instalovali volitelnou přihrádku pro ukládání potištěné strany směrem nahoru a přejete si, aby se listy ukládaly potištěnou stranou směrem nahoru, otevřete namísto přihrádky pro ukládání papíru potištěnou stranou dolů přihrádku pro ukládání papíru potištěnou stranou nahoru a pomocí přepínače proveďte potřebnou volbu přihrádky. Vložení papíru do zásobníku k ručnímu podávání 1 Zkontrolujte, zda je kryt zásobníku správně připojen k Zásobníku 1. 2 Otevřete vedení papíru. 3 Do přihrádky k ručnímu vkládání papíru vložte list papíru co nejdále; list vkládejte stranou, na níž se bude tisknout, směrem nahoru, a poté nastavte vedení papíru tak, aby zajišùovala obě strany papíru.? Kolik listů lze umístit do zásobníku? Vkládejte vždy jen jeden papír. 2-8

21 Nastavení tiskárny 2 Připojení napájecího kabelu VÝSTRAHA Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s tiskárnou. Použití nesprávného napájecího kabelu může způsobit zkrat! Použití nesprávného napájecího kabelu neodpovídajícího průřezu může způsobit zkrat. Používejte jen takový prodlužovací kabel, jehož jmenovité zatížení přesahuje skutečnou spotřebu tiskárny. Používejte jen uzemněné kabely. Vždy dodržujte místní platné právní předpisy vztahující se k připojení elektrických přístrojů k hlavní síti. Tato laserová tiskárna vyžaduje stabilizované napájení. V případě potřeby si vyžádejte pomoc elektrikáře. Napětí: 110V - 10%, 127V + 6%, nebo V ± 10% Frekvence: 50-60Hz ± 3Hz 1 Zkontrolujte, zda je vypínač tiskárny v poloze O (OFF = vypnuto). 2 Připojte konec napájecího kabelu do zásuvky na zadní straně tiskárny a druhý konec zapojte do zásuvky sítě. 2-9

22 2 Nastavení tiskárny Zapínání a vypínání tiskárny Poznámka Nesprávná manipulace může způsobit poškození tiskárny! - Nikdy nevypínejte tiskárnu během tisku tiskové úlohy, pokud tiskárna přijímá data z počítače (blikající zelená kontrolka Ready Připraveno na ovládacím panelu) nebo pokud se tiskárna nuluje (reset). Vypínač přepněte do polohy I (ON = zapnuto) a tiskárnu zapněte. Tiskárna je připravena k použití zhruba za 20 sekund. Zelená kontrolka Ready (Připraveno) by měla svítit (ale ne blikat) a oranžová kontrolka Error (Chyba) by měla být zhasnutá. Vypínač přepněte do polohy O (OFF = vypnuto) a tiskárnu vypněte. Šetřit energii je rozumné! Pokud je tiskárna po určitou dobu neaktivní, automaticky se přepne do úsporného režimu. Tuto dobu lze nastavit pomocí nástrojů tiskárny v systému Windows (viz kapitola 6). Pokud tiskárna obdrzí novou tiskovou zakázku v době, kdy je v úsporném rezimu, automaticky se přepne do fáze ohřívání a je připravena k pouzití zhruba za 7 sekund. 2-10

23 Nastavení tiskárny 2 Tisk stránky konfigurace Po instalaci a zapnutí tiskárny je vhodné vytisknout si stránku konfigurace a ověřit si správnou funkci tiskárny. 1 Zkontrolujte následující body: oranžová kontrolka Error (chyba) je vypnutá; zelená kontrolka Ready (Připraveno) je zapnutá (ale nebliká). 2 Krátce stiskněte tlačítko na ovládacím panelu. Všechny kontrolky rychle bliknou. Panel Tlačítko 3 Tlačítko na panelu stiskněte ještě dvakrát. Vytiskne se stránka konfigurace. 2-11

24 2 Nastavení tiskárny Připojení tiskárny k počítači Paralelní rozhraní (Windows XP/2000/Me/98/95/NT 4.0) 1 Tiskárnu i počítač vypněte. 2 Jeden konec kabelu rozhraní připojte k paralelnímu portu počítače PC. 3 Druhý konec kabelu rozhraní připojte k paralelnímu portu konektoru rozhraní na zadní straně tiskárny. Kabel rozhraní zajistěte oběma sponami. 4 Tiskárnu zapněte, a jakmile je tiskárna připravena, zapněte také počítač.? Detekuje operační systém Windows nové zařízení? Jestliže používáte systém Windows XP/Me/2000/98, měla by se automaticky spustit instalace ovladače tiskárny. Řiďte se pokyny na obrazovce. Podrobnější informace viz kapitola 3. Jestliže používáte systém Windows XP/Me/2000/98 a automatická instalace ovladače tiskárny se nespustí samočinně, ponechejte tiskárnu zapnutou, odpojte oba konce kabelu rozhraní a znovu je připojte. Pokud ani tento postup nefunguje, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Jestliže používáte systém Windows 95/NT 4.0, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Technické specifikace paralelního kabelu jsou uvedeny v kapitole 12. Poznámka Použitím nesprávného typu kabelu může dojít k poškození zásuvky tiskárny. - Používejte pouze stíněný kabel rozhraní IEEE 1284 typu B. 2-12

25 Nastavení tiskárny 2 Rozhraní USB (Windows XP/2000/Me/98) Poznámka Systémy Windows 95/NT 4.0 nepodporují připojení prostřednictvím rozhraní USB. 1 Tiskárnu i počítač vypněte. 2 Zapněte počítač. 3 Zapněte tiskárnu. 4 Jakmile je systém Windows i tiskárna připravena, zapojte konec kabelu rozhraní do portu USB počítače. 5 Druhý konec kabelu rozhraní připojte ke konektoru rozhraní USB na zadní straně tiskárny.? Detekuje operační systém Windows nové zařízení? Instalace ovladače tiskárny by se měla spustit automaticky. Řiďte se pokyny na obrazovce. Podrobnější informace viz kapitola 3. Jestliže se automatická instalace ovladače tiskárny se nespustí samočinně, ponechejte tiskárnu zapnutou, odpojte oba konce kabelu rozhraní a znovu je připojte. Pokud ani tento postup nefunguje, proveďte ruční instalaci ovladače tiskárny podle pokynů uvedených v kapitole 3. Technické specifikace kabelu jsou uvedeny v kapitole 12. Poznámka Použitím nesprávného typu kabelu může dojít k poškození zásuvky tiskárny. - K připojení tiskárny k počítači používejte pouze kabel odpovídající rozhraní USB verze

26

27 Instalace ovladače tiskárny 3 3 Instalace ovladače tiskárny 3.1 Minimální systémové požadavky Windows Počítač PC kompatibilní s IBM s procesorem Pentium 133 MHz Microsoft Windows XP/Me/2000/98/95/NT MB RAM; 15 MB volné kapacity disku; Paralelní port IEEE 1284 typu B nebo port USB; Jednotka CD-ROM; Macintosh Počítač Apple Macintosh s procesorem PowerPC 604; Mac OS 9/OS X; 128 MB RAM; 15 MB volné kapacity disku; USB port; Jednotka CD-ROM; 3-1

28 3 Instalace ovladače tiskárny 3.2 Poznámky k instalaci ovladače tiskárny Nebojte se instalace! Instalační program je připraven tak, aby mohli ovladač tiskárny snadno instalovat i lidé, kteří nejsou v zacházení s počítačem žádní odborníci. Průvodce vede uživatele procesem instalace krok za krokem. Všechno, co potřebujete, je uposlechnout pokyny instalačního programu. Před zahájením instalace je třeba znát následující informace: Který operační systém pracuje na počítači (například Windows XP)? Jaké je písmeno jednotky CD-ROM (například D)? Které volitelné příslušenství a doplňky jsou instalovány na tiskárně (například spodní jednotka podavače)? Je tiskárna spojena přímo s počítačem prostřednictvím paralelního kabelu nebo kabelu USB? Obecné informace k ovladači tiskárny Ovladač tiskárny se dodává na disku CD-ROM spolu s tiskárnou. Nemáte jednotku CD-ROM? Můžete si načíst ovladač tiskárny z Internetu. Nejnovější verzi ovladače tiskárny najdete na internetové adrese (vyberte možnost online nápovědy a ovladačů - Online Help & Drivers ). Informace k instalaci pomocí funkce Přidat tiskárnu (v systému Windows) Při instalaci tiskárny pomocí příkazu Start>Nastavení>Tiskárna>Přidat tiskárnu, si povšimněte následujících bodů: Dialogové okno k instalaci voleb se nezobrazí. Po dokončení instalace ovladače tiskárny nastavte další možnosti. Sledování stavu se neinstaluje. Pomocný program pro odinstalaci se neinstaluje. Instalace ovladače tiskárny PostScript - Ovladač tiskárny PostScript lze v systému Windows instalovat jen pomocí průvodce Přidat tiskárnu. 3-2

29 Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny pro USB (Windows) Jestliže bude tiskárna připojena k PC prostřednictvím kabelu USB, instalujte ovladač zařízení USB podle následujících instrukcí ještě před instalací ovladače tiskárny. Windows 95/NT 4.0 nepodporují připojení prostřednictvím rozhraní USB. Instalace ovladače tiskárny pro USB v systému Windows 98 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně.? Co dál, když se instalační program spustí automaticky? Zavřete dialogové okno klepnutím na křížek v pravém horním rohu. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2) a zobrazte okno průvodce Přidat nový hardware. 5 Stiskněte tlačítko [Další] a zobrazí se další dialogové okno. 6 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno). a poté stiskněte tlačítko [Další]. 7 Jakmile se zobrazí dialogové okno, zaškrtněte políčko Vybrat umístění a poté stiskněte tlačítko [Procházet]. 8 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář drivers\winme,9x\usb. Poté stiskněte tlačítko [OK]. 9 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 10 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, stiskněte tlačítko [Dokončit] a instalaci dokončete. Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1250E. 11 Jakmile se zobrazí dialogové okno průvodce Přidat nový hardware, pokračujte krokem 2 Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plugand-Play pod systémem Windows 98 na straně

30 3 Instalace ovladače tiskárny Instalace ovladače tiskárny pro USB v systému Windows Me 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně.? Co dál, když se instalační program spustí automaticky? Zavřete dialogové okno klepnutím na křížek v pravém horním rohu. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2) a zobrazte okno průvodce Přidat nový hardware. 5 Vyberte možnost Specifikovat umístění ovladače (Upřesnit) a poté stiskněte tlačítko [Další]. 6 Vyberte možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení. (Doporučeno)., zaškrtněte políčko Vybrat umístění a poté stiskněte tlačítko [Procházet]. 7 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář drivers\winme,9x\usb. Poté stiskněte tlačítko [OK]. 8 Øiïte se pokyny na obrazovce a dokonèete instalaci. 9 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, stiskněte tlačítko [Dokončit] a instalaci dokončete. Tím končí instalace ovladače zařízení USB pro tiskárnu PagePro 1250E. 10 Jakmile se zobrazí dialogové okno průvodce Přidat nový hardware, pokračujte krokem 2 Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plugand-Play pod systémem Windows Me na straně Instalace ovladaèe tiskárny pro USB v systému Windows 2000 Je-li tiskárna připojena k PC pomocí kabelu USB, podle operačního systému může být automaticky k dispozici nástroj Podpora tisku USB. Chcete-li aktivovat veškeré funkce tiskárny PagePro 1250E, je třeba instalovat ovladač tiskárny USB tiskárny PagePro 1250E. Instalujte ovladač zařízení USB tiskárny PagePro 1250E podle následujícího postupu. 3-4

31 Instalace ovladače tiskárny 3 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně.? Co dál, když se instalační program spustí automaticky? Zavřete dialogové okno klepnutím na křížek v pravém horním rohu. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2) a zobrazte okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 5 Stisknìte tlaèítko [Storno] a uzavøete dialogové okno prùvodce Najít nový hardware. 6 Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Tento počítač na pracovní ploše a v místní nabídce vyberte možnost Vlastnosti. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti systému. 7 V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Hardware a stiskněte tlačítko [Správce zařízení]. 8 Poklepejte na možnost Podpora tisku USB v poli Ovladače sběrnice USB. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti podpory tisku USB. 9 V dialogovém okně Vlastnosti podpory tisku USB vyberte kartu Ovladač a stiskněte tlačítko [Aktualizovat ovladač]. 10 Stiskněte tlačítko [Další] a zobrazí se další dialogové okno. 11 Vyberte možnost Vyhledat nejvhodnější ovladač pro mé zařízení (doporučeno) a poté stiskněte tlačítko [Další]. 12 Jakmile se zobrazí další dialogové okno, zaškrtněte políčko Vybrat umístění a poté stiskněte tlačítko [Další]. 13 Stiskněte tlačítko [Procházet]. 14 Projděte obsahem disku CD-ROM a vyhledejte adresář drivers\winme,9x\usb. Poté stiskněte tlačítko [Otevřít]. 15 Stiskněte tlačítko [OK] a poté tlačítko [Další]. 16 Řiďte se pokyny na obrazovce a dokončete instalaci. 3-5

32 3 Instalace ovladače tiskárny 17 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno, stiskněte tlačítko [Dokončit] a instalaci dokončete. 18 Stiskněte tlačítko [Ano] a restartujte počítač. 19 Jakmile se zobrazí následující dialogové okno po restartu počítače, pokračujte krokem 4 Instalace ovladače tiskárny pomocí funkce Plugand-Play na straně Instalace ovladaèe tiskárny pro USB v systému Windows XP Je-li tiskárna připojena k PC pomocí kabelu USB, podle operačního systému může být automaticky k dispozici nástroj Podpora tisku USB. Chcete-li aktivovat veškeré funkce tiskárny PagePro 1250E, je třeba instalovat ovladač tiskárny USB tiskárny PagePro 1250E. Instalujte ovladač zařízení USB tiskárny PagePro 1250E podle následujícího postupu. 1 Zapněte počítač. 2 Zapněte tiskárnu. 3 Je-li připraven systém Windows i tiskárna, vložte do jednotky počítače disk CD-ROM, který byl přiložen k tiskárně.? Co dál, když se instalační program spustí automaticky? Zavřete dialogové okno klepnutím na křížek v pravém horním rohu. 4 Připojte tiskárnu k počítači pomocí kabelu USB (viz kapitola 2) a zobrazte okno Průvodce nově rozpoznaným hardwarem. 5 Stisknìte tlaèítko [Storno] a uzavøete dialogové okno prùvodce Najít nový hardware. 6 Vyvolejte nabídku [Start] a vyberte možnost Tento počítač. 7 V seznamu Práce se systémem vyberte možnost Zobrazit systémové informace. 8 V dialogovém okně Vlastnosti systému vyberte kartu Hardware a stiskněte tlačítko [Správce zařízení]. 9 Poklepejte na možnost Podpora tisku USB v poli Ovladače sběrnice USB. Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti podpory tisku USB. 3-6

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití

hp LaserJet 1150 1300 1300n použití hp LaserJet 1150 1300 1300n použití tiskárna hp LaserJet 1150 a tiskárna hp LaserJet 1300 series uživatelská příručka Informace o autorských právech Copyright společnost Hewlett-Packard 2003 Všechna práva

Více

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele

tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele p íručka uživatele tiskárny hp LaserJet řady 2300 příručka uživatele Autorská práva a licence Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Veškerá práva vyhrazena. Kromě případů vymezených autorskými zákony

Více

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar

Xerox. Phaser 6500. Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer. Svenska Dansk Čeština Polski. Magyar Xerox Phaser 6500 Color Laser Printer Xerox Phaser 6500 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά

Xerox. Phaser 6140. User Guide Guide d'utilisation Svenska Dansk Čeština Polski Magyar. Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer. Русский Türkçe Ελληνικά Xerox Phaser 6140 Color Laser Printer Xerox Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands Gebruikershandleiding Phaser 6140 User Guide

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače

Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Rychlá instalace a příručka Začínáme Kancelářské počítače Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího upozornění změněny. Microsoft, Windows a Windows

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka Červen 2014 Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka, CentreWare a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka

LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN. Uživatelská příručka LASERJET PRO CP1520 ŘADA BAREVNÝCH TISKÁREN Uživatelská příručka Řada barevných tiskáren HP LaserJet Pro CP1520 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100

Uživatelská příručka. HP Officejet Pro 8100 Uživatelská příručka HP Officejet Pro 8100 Tiskárna HP Officejet Pro 8100 eprinter Návod k obsluze Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. vydání, 1/2014

Více

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS

Uživatelská příručka NPD4134-00 CS NPD4134-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny.... 11 Nastavení tiskárny... 11 Volba umístění tiskárny... 12 Použití tiskárny...

Více

Uživatelská příručka NPD3415-00

Uživatelská příručka NPD3415-00 NPD3415-00 Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uživatelská p íručka Tiskárny HP LaserJet 1022, 1022n a 1022nw Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS

Uživatelská příručka NPD3967-00 CS NPD3967-00 CS Obsah Autorská práva a ochranné známky Verze operačního systému Bezpečnostní pokyny Důležité bezpečnostní pokyny..................................................... 10 Nastavení tiskárny...........................................................

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6655 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více