FAX L360 Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAX L360 Uživatelská příručka"

Transkript

1 FAX L360 Uživatelská příručka

2 Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC. Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům EMC směrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít ové napájení 230 V, 50 Hz, i když je na tomto zařízení uvedeno jmenovité napájení 200 V-240 V, 50/60 Hz. Přestěhujete-li se do jiné země EU a dojde k problémům, zavolejte na Canon Help Desk. (Pouze pro Evropu) Název modelu H12249 (FAX-L360) Autorská práva Copyright (c) 2002 by Canon, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepsána, uložena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo převáděna do libovolného jazyka včetně počítačového jazyka v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky - elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními nebo jinými bez písemného souhlasu Canon, Inc. ii Předmluva

3 Ochranné známky CanonE je registrovaná ochranná známka a UHQ je ochranná známka společnosti Canon, Inc. IBMH je registrovaná ochranná známka. MicrosoftH a WindowsH jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní značky a názvy produktů mohou být ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných firem. Firma Canon, jako partner ENERGY STARH, zajistila, aby přístroj FAX-L360 splňoval pokyny Energy Star pro efektivní využití energie. Super G3 je termín používaný k popisu nové generace faxových přístrojů, které používají modemy ITU-TV.34 pracující s rychlostí 33,6 kbps*. Velmi rychlé faxové přístroje Super G3 umožňují dosahovat velmi krátkých přenosových časů přibližně 3 sekundy* na stránku, což vede k výraznému snížení telefonních poplatků. * Doba přenosu přibližně 3 sekundy na jednu stránku faxových dat při použití standardního faxového formuláře Canon č. 1 (standardní režim) a rychlosti modemu 33,6 kbps. Veřejně spojovaná telefonní sít (PSTN) v současnosti podporuje rychlosti modemu 28,8 kbps nebo nižší v závislosti na stavu telefonní linky. Předmluva iii

4 Bezpečnostní informace Informace k laserové bezpečnosti Laserové záření může být nebezpečné lidskému zdraví. Z tohoto důvodu je laserové záření emitované uvnitř jednotky hermeticky uzavřeno ochranným pouzdrem a vnějším krytem. Při normálním způsobu používání produktu uživatelem nemůže z přístroje uniknout žádná radiace. Tento fax je klasifikován jako laserový produkt třídy 1 podle normy EN :1994. Model 200V-240V Štítek zobrazený níže je připevněn k laserové skenovací jednotce faxu. Tento fax byl klasifikován podle normy EN6082-1:1994 a odpovídá následujícím třídám: LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Upozornění POSTUPY JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MOHOU VYSTAVIT OBSLUHU RIZIKU ZASAŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. iv Předmluva

5 Obsah Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L Vítejte Hlavní funkce přístroje FAX-L Funkce faxu Funkce tiskárny Funkce kopírky Funkce telefonu Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Požadavky na systém Použití dokumentace Jak používat tuto příručku Konvence použité v této příručce Zákaznická podpora Bezpečnostní instrukce Kapitola 2 Příprava přístroje FAX-L360 k použití Volba vhodného umístění přístroje FAX-L Rozměry Vybalení přístroje FAX-L Obdrželi jste vše? Zvedání přístroje FAX-L Odstranění balicího materiálu Výměnné části Sestavení přístroje FAX-L Připojení dílů Připojení štítku s upozornéním o ukládání papíru Připojení výsuvné přihrádky Narovnání víceúčelové přihrádky Připojení opěrných přihrádek Připojení Připojení přístroje FAX-L360 k počítači Připojení telefonní linky Připojení volitelného sluchátka Připojení telefonní přípojky nebo telefonního záznamníku Zapojení napájecí šňůry Nastavení jazyka displeje a země Bližší seznámení s přístrojem FAX-L Pohled zepředu Obsah v

6 Pohled dovnitř Pohled zezadu Ovládací panel Tlačítka speciálních funkcí (panel volby na jeden dotek otevřený) 2-27 Tonerová kazeta Manipulace a skladování kazet Instalace/výměna tonerové kazety Ukládání záznamového papíru Ukládání papírů do zásobníku Ukládání papírů do víceúčelové přihrádky Testování přístroje FAX-L Kapitola 3 Registrace informací do přístroje FAX-L Pokyny pro zadávání informací Zadávání čísel, písmen a symbolů Editování informací Použití tlačítka volby na jeden dotek/panel volby na jeden dotek Použití tlačítek speciálních funkcí Použití systému nabídek Přizpůsobení přístroje FAX-L Identifikace vašich dokumentů Zadání data a času Registrace čísla faxu a jména Nastavení typu telefonní linky Nastavení letního času Kapitola 4 Manipulace s papírem Pokyny pro výběr tiskového média Běžný papír Obálky Štítky Transparentní listy Dráha papíru Volba orientace papíru na výstupu Výstup lícem dolů Výstup lícem nahoru Ukládání papírů Zásobník na papír Víceúčelová přihrádka Ukládání obálek do víceúčelové přihrádky Změna nastavení velikosti papíru vi Obsah

7 Víceúčelová přihrádka Kapitola 5 Rychlovolba Způsoby rychlovolby Volba na jeden dotek Ukládání čísel pro volbu na jeden dotek Změna čísla/jména uloženého pod talčítko volby na jeden dotek Použití volby na jeden dotek Kódovaná rychlovolba Ukládání čísel pro kódovanou rychlovolbu Změna čísla/jména uloženého pod kód kódované rychlovolby Použití kódované rychlovolby Skupinová volba Vytváření skupin pro skupinovou volbu Použití skupinové volby Kapitola 6 Odesílání faxů Příprava dokumentu k odeslání Požadavky na dokument Oblast skenování Výběr automatického/ručního podávání dokumentů Ukládání dokumentů pro automatické podávání Ukládání dokumentů pro ruční podávání Nastavení rozlišení a kontrastu Nastavení rozlišení skenování Nastavení kontrastu skenování Způsoby odesílání Ruční odesílání pomocí sluchátka Odesílání z paměti Způsoby volby Odesílání dokumentů Ruční odesílání pomocí sluchátka Odesílání z paměti Přidávání listů k dokumentu v automatickém podavači dokumentů (ADF) 6-22 Zrušení odesílání Odebírání dokumentu z automatického podavače dokumentů (ADF) Opakování volby Ruční opakování volby Obsah vii

8 Automatické opakování volby při odesílání z paměti Zrušení automatického opakování volby Nastavení automatického opakování volby Sekvenční vysílání Odeslání dokumentu na více než jedno místo určení Odesílání dokumentu pomocí skupinové volby Odložené odesílání Odesílání jiných dokumentů v době, kdy je FAX-L360 nastaven na odložené odesílání Kapitola 7 Příjem faxů Různé způsoby příjmu faxů AUTOMATICKE PREPINANI FAX/TEL REZIM POUZE FAX Nastavení REZIM PR Nastavení režimu příjmu Automatický příjem faxů a hovorů: režim Fax/Tel Nastavení režimu Fax/Tel Co se stane, jestliže je vybrán Režim Fax/Tel Ruční příjem faxů: RUCNI REZIM Automatický příjem faxů: REZIM POUZE FAX Použití telefonního záznamníku: REZIM ZAZNAMNIKU Použití přístroje FAX-L360 s telefonním záznamníkem Dokumenty přijaté do paměti Hlášení zobrazovaná při příjmu dokumentů do paměti Příjem v průběhu registrace, kopírování nebo tisku Zrušení příchozího faxu Kapitola 8 Využití funkcí paměti Dokumenty uložené v paměti Tisk seznamu dokumentů uložených v paměti Tisk dokumentů uložených v paměti Způsob Způsob Odesílání dokumentů uložených v paměti Odstranění dokumentu uloženého v paměti Způsob Způsob Kapitola 9 Nastavení a použití pollingu Co je to polling? viii Obsah

9 Než začnete používat polling k příjmu Příjem faxů pollingem Požádání jiného faxu o odeslání dokumentu Zrušení pollingu Nastavení odesílání funkcí pollingu Než je možné provést polling u vás Nastavení schránky pro polling Skenování dokumentu do paměti pro odesílání pollingem Změna nastavení schránky pro polling Zrušení schránky pro polling Kapitola 10 Speciální funkce Speciální způsoby volby čísel Volba přes ústřednu Registrace typu přístupu a čísla venkovní linky pod tlačítko R Volba dálkových čísel Jak vkládat prodlevy Potvrzení oznamovacího tónu Použití tónové volby na lince s impulzní volbou Omezení použití přístroje FAX-L Omezení příjmu Kapitola 11 Kopírování Kopírování Kapitola 12 Hlášení a seznamy Hlášení o činnosti Hlášení o vysílání (VYS.) Hlášení o chybném VYS Hlášení o VYS Hlášení o vícenásobném VYS./PR Hlášení o příjmu (PR.) Hlášení o vymazání paměti Seznamy rychlovolby Seznam volby na jeden dotek Seznam kódované rychlovolby Seznam skupinové volby Seznam uživ. dat Seznam dokumentů v paměti Obsah ix

10 Kapitola 13 Časté otázky Jestliže nemůžete problém vyřešit Rejstřík problémů Zachycení papíru Zachycení papíru v automatickém podavači dokumentů (ADF)? Zachycení ve výstupních otvorech? Zachycení papírů v zásobníku? Zachycení uvnitř jednotky? Zachycení v přední oblasti jednotky? Zachycení v zadním krytu jednotky? Po odstranění zachyceného papíru Problémy s podáváním papíru do přístroje FAX-L Problémy s faxováním Odesílání faxů Příjem faxů Problémy s telefonováním Problémy s kopírováním Problémy s tiskem Problémy s kvalitou tisku Všeobecné problémy Jestliže dojde k výpadku proudu Chybové kódy, hlášení a řešení Kapitola 14 Údržba přístroje FAX-L Čištění přístroje FAX-L Čištění vnějších částí přístroje FAX-L Čištění vnitřních částí přístroje FAX-L Čištění dílů skeneru Přeprava přístroje FAX-L Kapitola 15 Systém nabídek Pochopení systému nabídek Přístup k nabídce UZIV. NASTAVENI Přístup k nabídce NASTAVENI HLASENI Přístup k nabídce NASTAVENI VYS Přístup k nabídce NASTAVENI PR Přístup k nabídce NASTAVENI TISKARNY Přístup k nabídce SCHR. PRO POLLING Přístup k nabídce SYST. NASTAVENI Dodatek A Specifikace... A-1 Všeobecně... A-2 x Obsah

11 Fax s výstupem na běžný papír... A-4 Kopírka... A-6 Telefon... A-7 Tiskárna... A-8 Tisková oblast: Papíry... A-9 Tisková oblast: Obálky... A-10 Velikosti dokumentu... A-11 Rozhraní počítače... A-13 Ovladač tiskárny... A-13 Dodatek B Připojení volitelného sluchátka k přístroji FAX-L B-1 Sluchátko... B-2 Připojení sluchátka k jednotce... B-3 Nastavení přepínače hlasitosti vyzvánění... B-6 Údržba sluchátka... B-6 Obsah xi

12 Slovník... S-1 Rejstřík... R-1 xii Obsah

13 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L360 Tato kapitola popisuje hlavní funkce přístroje FAX-L360. Také vysvětluje, jak získat co nejvíce z dokumentace o jednotce, a obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Vítejte Hlavní funkce přístroje FAX-L Fax s výstupem na běžný papír Funkce tiskárny Funkce kopírky Funkce telefonu Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Požadavky na systém Použití dokumentace Jak používat tuto příručku Konvence použité v této příručce Zákaznická podpora Bezpečnostní instrukce Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

14 . Vítejte Děkujeme vám, že jste si zakoupili nový Canon FAX-L360. Jsme si jisti, že přístroj FAX-L360 snadno a pohodlně pokryje vaše potřeby tisku a kopírování a stejně tak i faxování a telefonování. FAX-L Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

15 Hlavní funkce přístroje FAX-L360 Přístroj FAX-L360 je multifunkční systém určený pro domácí nebo malé kanceláře. Přístroj FAX-L360 slučuje faxový přístroj s výstupem na běžný papír, kopírku a telefon* v jedné pohodlné stolní jednotce. Faxový přístroj s výstupem na běžný papír Tiskárna Představujeme přístroj FAX-L360 Kopírka Telefon* Přístroj FAX-L360 se vyznačuje schopností multitasking, která mu umožňuje provádět řadu operací najednou. Například můžete tisknout dokument nebo dělat kopie dokumentu současně s odesíláním nebo přijímáním faxu do paměti. Kompaktní rozměry přístroje FAX-L360 z něj činí ideální stolní přístroj a umožňují jeho použití na místech, kam se jiné přístroje nemusí vejít. Funkce faxu s výstupem na běžný papír Systém zpracování obrazu UHQ Přístroj FAX-L360 používá systém zpracování obrazu firmy Canon nazvaný Ultra-High Quality Image Processing System a zajišt uje tak zdokonalenou definici faxovaných fotografií. Režim korekce chyb (ECM) Přístroj FAX-L360 používá režim korekce chyb (ECM), pomocí kterého snižuje přenosové chyby při odesílání faxů nebo při příjmu faxů z jiných faxových jednotek, které jsou také vybaveny funkcí ECM. Automatické přepínání telefonních a faxových volání Přístroj FAX-L360 je schopen automaticky rozlišovat mezi faxovým a normálním telefonním voláním, což umožňuje automaticky přijímat oba typy komunikace přes jednu telefonní linku. Připojení telefonního záznamníku K přístroji FAX-L360 můžete připojit telefonní záznamník a přijímat telefonní zprávy a faxy v době, kdy nejste u svého stolu. * S připojeným volitelným sluchátkem nebo jiným telefonem. Tato funkce je k dispozici jen pro určité země. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

16 Rychlost vysílání Přístroj FAX-L360 používá metody kódování dat G3, které zvyšují rychlost vysílání na přibližně 3 sekundy* na stránku. Odesílání/příjem z/do paměti Přístroj FAX-L360 může ukládat až 400* faxových stránek (přijatých nebo k odeslání) do své vestavěné paměti a může přijímat faxy v době, kdy tiskne. Tisk ve zmenšené velikosti Přístroj FAX-L360 automaticky upraví velikost přijatých faxů podle velikosti papíru uloženého do zásobníku na papír nebo víceúčelové přihrádky. Jestliže vám tedy zákazník posílá fax na formátu A4 a vy máte ve víceúčelové přihrádce uložený papír velikosti Letter, bude fax zmenšen a vytištěn na papír velikosti Letter. Automatická volba a vysílání Pro usnadnění faxování poskytuje přístroj FAX-L360 několik metod automatické volby: Volba na jeden dotek, Kódovaná rychlovolba a Skupinová volba. Přístroj FAX-L360 rovněž umožňuje vysílat nebo zasílat faxy v předem nastaveném čase až na 133 různých míst. Flexibilní podávání dokumentů Přístroj FAX-L360 je vybaven automatickým podavačem dokumentů (ADF), který může být nastaven podle Vašich potřeb pro automatické podávání dokumentů nebo ruční podávání dokumentů. Tento automatický podavač umožňuje faxovat celou řadu dokumentů, od vícestránkových dokumentů až po jednotlivá fota nebo obchodní navštívenky. Funkce tiskárny Výborná kvalita tisku Přístroj FAX-L360 nabízí laserový tisk s rozlišením 600 u 600 dpi a poskytuje tak tisk textu i grafiky s vysokým rozlišením. Jednoduchá obsluha Tonerová kazeta FX-3 určená pro přístroj FAX-L360 obsahuje toner i buben v jedné jednotce a usnadňuje tak instalaci a výměnu. Ekonomický tisk s nízkou spotřebou toneru Přístroj FAX-L360 zahrnuje režim ekonomického tisku, který umožňuje snížit spotřebu toneru přibližně z 30 % na 40 %. * Měřeno na standardním faxovém formuláři Canon č. 1 ve standardním režimu 1-4 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

17 Funkce kopírky Až 99 kopií Přístroj FAX-L360 může zhotovovat až 99 kopií dokumentu v jednom běhu s rychlostí až 6 kopií za minutu. Rozlišení Přístroj FAX-L360 skenuje dokumenty s rozlišením 400 u 300 dpi při přímém kopírování a 200 u 300 dpi při kopírování z paměti. Rozlišení při tisku je 600 u 600 dpi. Představujeme přístroj FAX-L360 Zmenšování při kopírování Přístroj FAX-L360 může zmenšit kopie na 90 %, 80 % nebo 70 % jejich původní velikosti. Tato vlastnost přístroje umožňuje např. kopírovat dokumenty velikosti Legal na formát A4. Funkce telefonu* Automatická volba Přístroj FAX-L360 má k dispozici tři metody automatické volby čísel (rychlovolbu na jeden dotek, kódovanou rychlovolbu a skupinovou volbu), které mohou být použity k uložení telefonních a faxových čísel a k jejich snadné a efektivní volbě. Zdířka pro připojení volitelného telefonního sluchátka, telefonu nebo telefonního záznamníku Připojení volitelného telefonního sluchátka nebo telefonu k přístroji FAX-L360 umožňuje přijímat a provádět normální telefonní volání. Navíc, připojení telefonního záznamníku umožňuje přijímat faxy a telefonní vzkazy v době, kdy nejste u svého stolu. * Tato funkce je k dispozici jen pro určité země. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

18 Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Ovladač tiskárny dodaný s přístrojem FAX-L360 umožňuje použít tiskovou funkci přístroje FAX-L360 přímo z počítače. Použití přístroje FAX-L360 jako výchozí tiskárny pro aplikace Windows Další informace k použití ovladače tiskárny s přístrojem FAX-L360 naleznete v příručce k ovladači tiskárny uložené rovněž na tomto CD-ROMu. Poznámka Dodaný ovladač tiskárny je navržen pro operační systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Požadavky na systém K použití ovladače tiskárny s přístrojem FAX-L360 je zapotřebí následující hardware a software. Toto jsou minimální požadavky na systém. Operační systém Windows Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Port USB Procesor počítače Windows 98: Procesor Pentium-90 megahertzů (MHz) nebo vyšší Windows Me: Procesor Pentium 150-MHz nebo vyšší Windows 2000: Procesor Pentium 133-MHz nebo vyšší Windows XP: Procesor Pentium 233-MHz nebo vyšší Pamět Windows 98/Me: RAM 32 megabytů (MB) RAM, RAM 64 MB nebo vyšší je doporučena Windows 2000/XP: RAM 64 MB, RAM 128 MB nebo vyšší je doporučena 1-6 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

19 Místo na pevném disku 15 MB volného místa na pevném disku Disková mechanika Mechanika CD-ROM nebo přístup k mechanice CD-ROM prostřednictvím sít ového připojení Monitor Monitor SVGA (256 barev nebo více) Představujeme přístroj FAX-L360 Kabel tiskárny Kabel USB o délce 5 metrů nebo kratší. Potřebujete-li poradit při koupi správného kabelu, obrat te se na vašeho obchodního zástupce nebo prodejce. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

20 Použití dokumentace Přístroj FAX-L360 obsahuje následující dokumentaci, pomocí které byste se měli naučit rychle a snadno používat tuto jednotku: Příručka rychlé uvedení do provozu - Tato příručka poskytuje základní informace o tom, jak lze přístroj FAX-L360 nastavovat a obsluhovat. Uživatelská příručka přístroje FAX-L360 (tato příručka) - Tato příručka poskytuje detailní informace o tom, jak přístroj FAX-L360 nastavovat, obsluhovat, udržovat a také jak odstraňovat závady tohoto přístroje. Příručka ovladače tiskárny - Tato příručka, která je rovněž uložena na tomto CD-ROMu, popisuje, jak používat přístroj FAX-L360 pro tisk v rámci počítačového prostředí Windows. Tuto příručku použijte, kdykoli budete potřebovat informace o tisku z PC. Jak používat tuto příručku Postupujte následovně, chcete-li se naučit, co nejlépe používat tuto příručku při studiu nastavování a obsluhy přístroje FAX-L360: Přečtěte si tuto kapitolu, kde se dozvíte, jaké jsou hlavní funkce přístroje FAX-L360, a jak přístroj bezpečně používat. Chcete-li správně vybalit a sestavit tuto faxovou jednotku, přečtěte si pozorně instrukce v kapitole 2. Přečtěte si kapitolu 3, chcete-li se naučit, jak zadávat informace do přístroje FAX-L360 a jak registrovat uživatelské informace. Přečtěte si kapitolu 4, kde se dozvíte další podrobnosti o typech tiskových médií použitelných s přístrojem FAX-L350 a naleznete instrukce pro výběr způsobu podávání a ukládání papíru. Přečtěte si kapitolu 5, kde se dozvíte, jak registrovat čísla pro rychlovolbu, jak je měnit a jak používat rychlovolbu k odesílání faxů. Přečtěte si kapitoly 6 až 11, chcete-li dokonale zvládnout provozní postupy na přístroji FAX-L360 (jako odesílání faxů, příjem faxů a kopírování), a chcete-li se dále dozvědět více o speciálních funkcích (jako je omezení použití jednotky a speciální způsoby volby). V kapitole 12 se dozvíte o hlášeních a seznamech, které můžete automaticky nebo ručně vytisknout na přístroji FAX-L360. Jestliže vznikne nějaký problém s provozem stroje FAX-L360, použijte kapitolu 13 a pokuste se napravit problém. 1-8 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

21 V kapitole 14 se dozvíte o postupech, podle kterých lze vyčistit stroj FAX-L360 a vyměnit tonerovou kazetu. V kapitole 15 se dozvíte, jak změnit nastavení stroje FAX-L360. Technické specifikace k přístroji FAX-L360 naleznete v Dodatku A. JestIiže i po prostudování všech kapitol budete mít další dotazy k používání přístroje FAX-L360, kontaktujte autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Rádi vám zodpoví vaše dotazy. Představujeme přístroj FAX-L360 Konvence použité v této příručce Tato příručka používá následující níže uvedené konvence ke zdůraznění určitých informací, které vám pomohou používat přístroj FAX-L360 správně a bezpečně: Upozornění Upozornění vám říkají, jak se vyhnout krokům, které by mohly vést k poranění obsluhy nebo poškození přístroje FAX-L360. Poznámka Poznámky poskytují rady k efektivnějšímu použití přístroje FAX-L360, popisují provozní omezení a říkají, jak se vyhnout drobným provozním problémům. Tato uživatelská příručka navíc používá tučná písmena pro zobrazení názvů tlačítek a přepínačů přístroje FAX-L360, jako např. Stop, Nastavit a Start/ Kopie.Text, který se objevuje na displeji jednotky, je zobrazen velkými písmeny, jako např.: PRIJEM OK. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

22 Zákaznická podpora Váš přístroj FAX-L360 je navržen za pomoci nejnovějších technologií pro bezproblémový provoz. Jestliže vznikne nějaký problém s provozem tohoto přístroje, zkuste jej vyřešit pomocí informací uvedených v kapitole 13. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit nebo pokud se domníváte, že přístroj FAX-L360 vyžaduje servis, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Canon nebo použijte Canon help line Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

23 Bezpečnostní instrukce Upozornění Přečtěte si pečlivě tyto bezpečnostní instrukce, než začnete používat přístroj FAX-L360, a mějte je vždy při ruce pro případ, že byste později potřebovali poradit. Nepokoušejte se opravovat přístroj FAX-L360, s výjimkou případů výslovně popsaných v této příručce. Nikdy se nepokoušejte rozebrat jednotku: otevřením a odebráním vnějšího krytu jednotky se vystavujete nebezpečí zasažení vysokým napětím a dalšímu nebezpečí. Veškerý servis zadejte místnímu autorizovanému prodejci Canon nebo se obrat te na Canon help line. Představujeme přístroj FAX-L360 Vždy uposlechněte všech varování a instrukcí vyznačených na přístroji FAX-L360. Přístroj FAX-L360 používejte pouze na pevném, stabilním a vodorovném povrchu. Pokud by jednotka spadla, mohla by se vážně poškodit. Neumist ujte FAX-L360 v blízkosti vody. Pokud rozlijete kapalinu na této jednotce nebo nalijete kapalinu do této jednotky, odpojte ji okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Na zadní straně přístroje FAX-L360 jsou štěrbiny a otvory pro ventilaci. Dbejte, aby se přístroj FAX-L360 nepřehříval (mohlo by to způsobit abnormální provozní stav s možností požáru). Dejte proto pozor, abyste nezakryli nebo neblokovali tyto ventilační otvory. Nepoužívejte tuto jednotku na posteli, pohovce, koberci nebo jiném podobně měkkém povrchu. Dále ji nepoužívejte v blízkosti radiátoru nebo jiného tepelného zdroje. Neumist ujte přístroj FAX-L360 do skříní a komor nebo na police, pokud není dostupná přiměřená ventilace. Informace o prostoru, který jednotka potřebuje pro ventilaci, naleznete v části Volba vhodného umístění přístroje FAX-L360 na straně 2-3. Používejte přístroj FAX-L360 pouze s takovým zdrojem napájení, který je uveden na výrobním štítku jednotky. Jestliže si nejste jisti, jaké napětí je ve vaší zásuvce, ověřte si to u místní elektrárenské společnosti. Zkontrolujte, zda celkový proud používaný všemi přístroji připojenými do zásuvky nepřesahuje jmenovitou hodnotu jističe chránícího danou zásuvku. Nepokládejte nic na napájecí šňůru a neumíst ujte přístroj FAX-L360 tam, kde by se přes šňůru chodilo. Dejte pozor, aby se na šňůře nevytvářely uzly nebo zlomy. Nestrkejte jakékoli předměty do výřezů nebo otvorů ve skříňce přístroje FAX-L360. Mohly by se dotknout vysokonapět ových bodů, zkratovat je a způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

24 Nedovolte, aby malé předměty (např. špendlíky, svorky nebo sponky na papír) zapadly do přístroje FAX-L360. Pokud by cokoli zapadlo do přístroje, odpojte jej okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Nepřipojujte napájecí šňůru k nepřerušovanému zdroji napájení (UPS). Vždy nejprve odpojte přístroj FAX-L360 ze sítě, než jej začnete stěhovat nebo čistit. Kdykoli přístroj FAX-L360 odpojíte ze sítě, počkejte nejméně pět vteřin, než jej znovu zapojíte. Nenechávejte přístroj FAX-L360 na přímém slunečním světle, mohl by se poškodit. Jestliže musí být jednotka umístěna blízko okna, instalujte na okno závěs nebo žaluzie. Nevystavujte přístroj FAX-L360 působení extrémních teplotních výkyvů. Instalujte jednotku na místech s teplotou v rozmezí od 10 do 32,5 C. Při bouřce přístroj FAX-L360 vždy odpojte ze sítě. Před přenášením přístroje FAX-L360 vždy odeberte tonerovou kazetu. Přístroj FAX-L360 zvedejte pouze způsobem zobrazeným níže. Nikdy nezvedejte přístroj za víceúčelovou přihrádku nebo jiné části Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

25 Upozornění Jestliže nastane některá z níže popsaných situací, odpojte přístroj FAX-L360 okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line: Jestliže je napájecí šňůra nebo zástrčka poškozená nebo roztřepená. Jestliže se do jednotky rozlila kapalina, nebo se jakkoli jednotka dostala do kontaktu s deštěm nebo kapalinami. Jestliže z jednotky vychází kouř, neobvyklý hluk nebo zápach. Jestliže přístroj FAX-L360 nepracuje normálně, i když byly dodrženy provozní instrukce. Používejte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních instrukcích v této příručce. Jinak byste mohli způsobit takové poškození jednotky, které by si vyžádalo nákladnou opravu. Jestliže FAX-L360 spadl na zem nebo je jeho skříňka poškozená. Jestliže přístroj FAX-L360 nepracuje normálně a problém se nepodaří odstranit ani pomocí postupů popsaných v Kapitole 13 Časté dotazy. Tento výrobek produkuje magnetické vlny nízké úrovně. Jestliže používáte kardiostimulátor a máte nezvyklé pocity, vzdalte se od tohoto produktu a poraďte se s lékařem. Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

26 1-14 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

27 Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Tato kapitola popisuje jak vybalit, sestavit a připojit přístroj FAX-L360, instalovat tonerovou kazetu FX-3 a uložit papír - tedy vše potřebné k přípravě přístroje FAX-L360 k použití Volba vhodného umístění přístroje FAX-L Rozměry Vybalení přístroje FAX-L Obdrželi jste vše? Zvedání přístroje FAX-L Odstranění balicího materiálu Výměnné části Sestavení přístroje FAX-L Připojení dílů Připojení štítku s upozorněním o ukládání papíru Připojení výsuvné přihrádky Narovnání víceúčelové přihrádky Připojení opěrných přihrádek Připojení Připojení přístroje FAX-L360 k počítači Připojení telefonní linky Připojení volitelného sluchátka Připojení telefonní přípojky nebo telefonního záznamníku Zapojení napájecí šňůry Nastavení jazyka displeje a země Bližší seznámení s přístrojem FAX-L Pohled zepředu Pohled dovnitř Pohled zezadu Ovládací panel Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití 2-1

28 Tlačítka speciálních funkcí (panel volby na jeden dotek otevřený) 2-27 Tonerová kazeta Manipulace a skladování kazet Instalace/výměna tonerové kazety Ukládání záznamového papíru Ukládání papírů do zásobníku Ukládání papírů do víceúčelové přihrádky Testování přístroje FAX-L Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2

29 Volba vhodného umístění přístroje FAX-L360 Než začnete vybalovat přístroj FAX-L360, vyberte pro něj vhodné místo k provozu podle následujících pokynů. Upozornění Přečtěte si laskavě informace uvedené v části Bezpečnostní instrukce na str. 1-11až 1-13 a ujistěte se, že instalujete přístroj FAX-L360 tak, aby mohl být bezpečně používán. Umístěte přístroj FAX-L360 na chladném, suchém, čistém a dobře větraném místě: Ujistěte se, že se v místě provozu jednotky nepráší. Dbejte na to, aby místo nebylo vystaveno nadměrným teplotním výkyvům a teplota se vždy pohybovala v rozmezí 10 až 32,5!C. Ujistěte se, že relativní vlhkost zvoleného místa je vždy mezi 20 % a 80 %. Chraňte FAX-L360 před přímými slunečními paprsky. Umístěte FAX-L360 pokud možno v blízkosti telefonní zdířky, abyste mohli snadno připojit telefonní linku k jednotce. Umístěte FAX-L360 v blízkosti elektrické zásuvky o parametrech od 200 do 240-V střídavého proudu (50 až 60 Hz). Umístěte přístroj FAX-L360 v blízkosti počítače, ke kterému bude připojen. Ujistěte se, že máte k přístroji FAX-L360 snadný přístup, nebot jej budete používat jako tiskárnu, fax, kopírku a telefon. Nepřipojujte FAX-L360 do stejného obvodu s jinými přístroji, např. klimatizační jednotkou, elektrickým psacím strojem, televizorem nebo kopírkou. Taková zařízení generují elektrický šum, který může rušit práci jednotky při odesílání nebo příjmu faxů. Postavte FAX-L360 na plochý, stabilní povrch bez vibrací, který je dostatečně pevný, aby unesl hmotnost jednotky (přibližně 13 kg). Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití 2-3

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

FAX L240/L290 Uživatelská příručka

FAX L240/L290 Uživatelská příručka FAX L240/L290 Uživatelská příručka DŮLEŽITÉ! Jestliže jste si zakoupili model FAX-L290, přečtěte si nejdříve Dodatek B a potom zbytek této příručky. Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC.

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

FAX-L220/L295 Průvodce uživatele

FAX-L220/L295 Průvodce uživatele Canon FAX-L220/L295 Průvodce uživatele DŮLEŽITÉ! Jestliže jste si zakoupili model FAX-L295, přečtěte si nejdříve Dodatek B a potom zbytek této příručky. Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT

Uživatelská příručka. Monitor AC701 CRT Uživatelská příručka Monitor AC701 CRT Obsah Důležité bezpečnostní pokyny..................... 2 Připevnění podstavce............................ 4 Odejmutí podstavce............................. 4 Úvod.........................................

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování

Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Analogové faxové příslušenství HP LaserJet MFP 300 Příručka pro faxování Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4 Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník Popis Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s možností tisku přes počítač

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-35N Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ

EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA NÁVOD K POUŽITÍ Česky NÁVOD K POUŽITÍ EXTERNÍ SUPER MULTI BLUE FORMÁTOVÁ VYPALOVACÍ MECHANIKA PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. ÚVOD : VÝROBĚ TOHOTO

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

ONYX Deskset HD Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ONYX Deskset HD Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA www.freedomscientific.com

Více

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475

LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP. Stručná referenční příručka M375 M475 LASERJET PRO 300 COLOR MFP LASERJET PRO 400 COLOR MFP Stručná referenční příručka M375 M475 Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti Instalační soubory

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600

Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 14 201-070726 1 CZ Obsah Důležité bezpečnostní pokyny 14 Vybalení a instalace 14 Elektrické zapojení 15 Uvedení zařízení do provozu 15

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F

Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Obsah TOC FXD 825 F FXD 822 F Upozornění Lednice, kterou jste si koupili, se může mírně lišit od zařízení zobrazeného na náčrtech v této příručce, ale celková konstrukce je stejná. Prostudujte si informace

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5 SATA HDD USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com

Podstavec Dell E-Monitor. Uživatelská příručka. www.dell.com support.dell.com Podstavec Dell E-Monitor Uživatelská příručka www.dell.com support.dell.com Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače. UPOZORNĚNÍ:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U

Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Průvodce instalací Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vstř. pro montáž do regálu 1U Důležité bezpečnostní pokyny Dříve než ho budete instalovat, provozovat, sevisovat či udržovat podrobně si přečtěte pokyny

Více

Copyright. Ochranné známky

Copyright. Ochranné známky Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS

Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS Návod k obsluze (Zkrácená verze) NPD4281-00 CS O tomto návodu Tento návod je zkrácenou verzí Návodu k obsluze V níže uvedené tabulce najdete informace o obsahu Návodu k obsluze a o částech, které byly

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Základní OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže... Ovládací panel... Kopírovací Kopírování...7 Co všechno tento stroj dokáže (Obrazovka základních

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500

NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 NÁVOD K POUŽITÍ ZP MATRACE ANTIDEKUBITNÍ VZDUCHOVÁ S PULZNÍM KOMPRESOREM PA 5500 DODAVATEL : DMA Praha s.r.o. Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335 www.dmapraha.cz,

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více