FAX L360 Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAX L360 Uživatelská příručka"

Transkript

1 FAX L360 Uživatelská příručka

2 Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC. Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům EMC směrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít ové napájení 230 V, 50 Hz, i když je na tomto zařízení uvedeno jmenovité napájení 200 V-240 V, 50/60 Hz. Přestěhujete-li se do jiné země EU a dojde k problémům, zavolejte na Canon Help Desk. (Pouze pro Evropu) Název modelu H12249 (FAX-L360) Autorská práva Copyright (c) 2002 by Canon, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepsána, uložena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo převáděna do libovolného jazyka včetně počítačového jazyka v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky - elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními nebo jinými bez písemného souhlasu Canon, Inc. ii Předmluva

3 Ochranné známky CanonE je registrovaná ochranná známka a UHQ je ochranná známka společnosti Canon, Inc. IBMH je registrovaná ochranná známka. MicrosoftH a WindowsH jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní značky a názvy produktů mohou být ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných firem. Firma Canon, jako partner ENERGY STARH, zajistila, aby přístroj FAX-L360 splňoval pokyny Energy Star pro efektivní využití energie. Super G3 je termín používaný k popisu nové generace faxových přístrojů, které používají modemy ITU-TV.34 pracující s rychlostí 33,6 kbps*. Velmi rychlé faxové přístroje Super G3 umožňují dosahovat velmi krátkých přenosových časů přibližně 3 sekundy* na stránku, což vede k výraznému snížení telefonních poplatků. * Doba přenosu přibližně 3 sekundy na jednu stránku faxových dat při použití standardního faxového formuláře Canon č. 1 (standardní režim) a rychlosti modemu 33,6 kbps. Veřejně spojovaná telefonní sít (PSTN) v současnosti podporuje rychlosti modemu 28,8 kbps nebo nižší v závislosti na stavu telefonní linky. Předmluva iii

4 Bezpečnostní informace Informace k laserové bezpečnosti Laserové záření může být nebezpečné lidskému zdraví. Z tohoto důvodu je laserové záření emitované uvnitř jednotky hermeticky uzavřeno ochranným pouzdrem a vnějším krytem. Při normálním způsobu používání produktu uživatelem nemůže z přístroje uniknout žádná radiace. Tento fax je klasifikován jako laserový produkt třídy 1 podle normy EN :1994. Model 200V-240V Štítek zobrazený níže je připevněn k laserové skenovací jednotce faxu. Tento fax byl klasifikován podle normy EN6082-1:1994 a odpovídá následujícím třídám: LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Upozornění POSTUPY JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MOHOU VYSTAVIT OBSLUHU RIZIKU ZASAŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. iv Předmluva

5 Obsah Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L Vítejte Hlavní funkce přístroje FAX-L Funkce faxu Funkce tiskárny Funkce kopírky Funkce telefonu Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Požadavky na systém Použití dokumentace Jak používat tuto příručku Konvence použité v této příručce Zákaznická podpora Bezpečnostní instrukce Kapitola 2 Příprava přístroje FAX-L360 k použití Volba vhodného umístění přístroje FAX-L Rozměry Vybalení přístroje FAX-L Obdrželi jste vše? Zvedání přístroje FAX-L Odstranění balicího materiálu Výměnné části Sestavení přístroje FAX-L Připojení dílů Připojení štítku s upozornéním o ukládání papíru Připojení výsuvné přihrádky Narovnání víceúčelové přihrádky Připojení opěrných přihrádek Připojení Připojení přístroje FAX-L360 k počítači Připojení telefonní linky Připojení volitelného sluchátka Připojení telefonní přípojky nebo telefonního záznamníku Zapojení napájecí šňůry Nastavení jazyka displeje a země Bližší seznámení s přístrojem FAX-L Pohled zepředu Obsah v

6 Pohled dovnitř Pohled zezadu Ovládací panel Tlačítka speciálních funkcí (panel volby na jeden dotek otevřený) 2-27 Tonerová kazeta Manipulace a skladování kazet Instalace/výměna tonerové kazety Ukládání záznamového papíru Ukládání papírů do zásobníku Ukládání papírů do víceúčelové přihrádky Testování přístroje FAX-L Kapitola 3 Registrace informací do přístroje FAX-L Pokyny pro zadávání informací Zadávání čísel, písmen a symbolů Editování informací Použití tlačítka volby na jeden dotek/panel volby na jeden dotek Použití tlačítek speciálních funkcí Použití systému nabídek Přizpůsobení přístroje FAX-L Identifikace vašich dokumentů Zadání data a času Registrace čísla faxu a jména Nastavení typu telefonní linky Nastavení letního času Kapitola 4 Manipulace s papírem Pokyny pro výběr tiskového média Běžný papír Obálky Štítky Transparentní listy Dráha papíru Volba orientace papíru na výstupu Výstup lícem dolů Výstup lícem nahoru Ukládání papírů Zásobník na papír Víceúčelová přihrádka Ukládání obálek do víceúčelové přihrádky Změna nastavení velikosti papíru vi Obsah

7 Víceúčelová přihrádka Kapitola 5 Rychlovolba Způsoby rychlovolby Volba na jeden dotek Ukládání čísel pro volbu na jeden dotek Změna čísla/jména uloženého pod talčítko volby na jeden dotek Použití volby na jeden dotek Kódovaná rychlovolba Ukládání čísel pro kódovanou rychlovolbu Změna čísla/jména uloženého pod kód kódované rychlovolby Použití kódované rychlovolby Skupinová volba Vytváření skupin pro skupinovou volbu Použití skupinové volby Kapitola 6 Odesílání faxů Příprava dokumentu k odeslání Požadavky na dokument Oblast skenování Výběr automatického/ručního podávání dokumentů Ukládání dokumentů pro automatické podávání Ukládání dokumentů pro ruční podávání Nastavení rozlišení a kontrastu Nastavení rozlišení skenování Nastavení kontrastu skenování Způsoby odesílání Ruční odesílání pomocí sluchátka Odesílání z paměti Způsoby volby Odesílání dokumentů Ruční odesílání pomocí sluchátka Odesílání z paměti Přidávání listů k dokumentu v automatickém podavači dokumentů (ADF) 6-22 Zrušení odesílání Odebírání dokumentu z automatického podavače dokumentů (ADF) Opakování volby Ruční opakování volby Obsah vii

8 Automatické opakování volby při odesílání z paměti Zrušení automatického opakování volby Nastavení automatického opakování volby Sekvenční vysílání Odeslání dokumentu na více než jedno místo určení Odesílání dokumentu pomocí skupinové volby Odložené odesílání Odesílání jiných dokumentů v době, kdy je FAX-L360 nastaven na odložené odesílání Kapitola 7 Příjem faxů Různé způsoby příjmu faxů AUTOMATICKE PREPINANI FAX/TEL REZIM POUZE FAX Nastavení REZIM PR Nastavení režimu příjmu Automatický příjem faxů a hovorů: režim Fax/Tel Nastavení režimu Fax/Tel Co se stane, jestliže je vybrán Režim Fax/Tel Ruční příjem faxů: RUCNI REZIM Automatický příjem faxů: REZIM POUZE FAX Použití telefonního záznamníku: REZIM ZAZNAMNIKU Použití přístroje FAX-L360 s telefonním záznamníkem Dokumenty přijaté do paměti Hlášení zobrazovaná při příjmu dokumentů do paměti Příjem v průběhu registrace, kopírování nebo tisku Zrušení příchozího faxu Kapitola 8 Využití funkcí paměti Dokumenty uložené v paměti Tisk seznamu dokumentů uložených v paměti Tisk dokumentů uložených v paměti Způsob Způsob Odesílání dokumentů uložených v paměti Odstranění dokumentu uloženého v paměti Způsob Způsob Kapitola 9 Nastavení a použití pollingu Co je to polling? viii Obsah

9 Než začnete používat polling k příjmu Příjem faxů pollingem Požádání jiného faxu o odeslání dokumentu Zrušení pollingu Nastavení odesílání funkcí pollingu Než je možné provést polling u vás Nastavení schránky pro polling Skenování dokumentu do paměti pro odesílání pollingem Změna nastavení schránky pro polling Zrušení schránky pro polling Kapitola 10 Speciální funkce Speciální způsoby volby čísel Volba přes ústřednu Registrace typu přístupu a čísla venkovní linky pod tlačítko R Volba dálkových čísel Jak vkládat prodlevy Potvrzení oznamovacího tónu Použití tónové volby na lince s impulzní volbou Omezení použití přístroje FAX-L Omezení příjmu Kapitola 11 Kopírování Kopírování Kapitola 12 Hlášení a seznamy Hlášení o činnosti Hlášení o vysílání (VYS.) Hlášení o chybném VYS Hlášení o VYS Hlášení o vícenásobném VYS./PR Hlášení o příjmu (PR.) Hlášení o vymazání paměti Seznamy rychlovolby Seznam volby na jeden dotek Seznam kódované rychlovolby Seznam skupinové volby Seznam uživ. dat Seznam dokumentů v paměti Obsah ix

10 Kapitola 13 Časté otázky Jestliže nemůžete problém vyřešit Rejstřík problémů Zachycení papíru Zachycení papíru v automatickém podavači dokumentů (ADF)? Zachycení ve výstupních otvorech? Zachycení papírů v zásobníku? Zachycení uvnitř jednotky? Zachycení v přední oblasti jednotky? Zachycení v zadním krytu jednotky? Po odstranění zachyceného papíru Problémy s podáváním papíru do přístroje FAX-L Problémy s faxováním Odesílání faxů Příjem faxů Problémy s telefonováním Problémy s kopírováním Problémy s tiskem Problémy s kvalitou tisku Všeobecné problémy Jestliže dojde k výpadku proudu Chybové kódy, hlášení a řešení Kapitola 14 Údržba přístroje FAX-L Čištění přístroje FAX-L Čištění vnějších částí přístroje FAX-L Čištění vnitřních částí přístroje FAX-L Čištění dílů skeneru Přeprava přístroje FAX-L Kapitola 15 Systém nabídek Pochopení systému nabídek Přístup k nabídce UZIV. NASTAVENI Přístup k nabídce NASTAVENI HLASENI Přístup k nabídce NASTAVENI VYS Přístup k nabídce NASTAVENI PR Přístup k nabídce NASTAVENI TISKARNY Přístup k nabídce SCHR. PRO POLLING Přístup k nabídce SYST. NASTAVENI Dodatek A Specifikace... A-1 Všeobecně... A-2 x Obsah

11 Fax s výstupem na běžný papír... A-4 Kopírka... A-6 Telefon... A-7 Tiskárna... A-8 Tisková oblast: Papíry... A-9 Tisková oblast: Obálky... A-10 Velikosti dokumentu... A-11 Rozhraní počítače... A-13 Ovladač tiskárny... A-13 Dodatek B Připojení volitelného sluchátka k přístroji FAX-L B-1 Sluchátko... B-2 Připojení sluchátka k jednotce... B-3 Nastavení přepínače hlasitosti vyzvánění... B-6 Údržba sluchátka... B-6 Obsah xi

12 Slovník... S-1 Rejstřík... R-1 xii Obsah

13 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L360 Tato kapitola popisuje hlavní funkce přístroje FAX-L360. Také vysvětluje, jak získat co nejvíce z dokumentace o jednotce, a obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Vítejte Hlavní funkce přístroje FAX-L Fax s výstupem na běžný papír Funkce tiskárny Funkce kopírky Funkce telefonu Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Požadavky na systém Použití dokumentace Jak používat tuto příručku Konvence použité v této příručce Zákaznická podpora Bezpečnostní instrukce Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

14 . Vítejte Děkujeme vám, že jste si zakoupili nový Canon FAX-L360. Jsme si jisti, že přístroj FAX-L360 snadno a pohodlně pokryje vaše potřeby tisku a kopírování a stejně tak i faxování a telefonování. FAX-L Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

15 Hlavní funkce přístroje FAX-L360 Přístroj FAX-L360 je multifunkční systém určený pro domácí nebo malé kanceláře. Přístroj FAX-L360 slučuje faxový přístroj s výstupem na běžný papír, kopírku a telefon* v jedné pohodlné stolní jednotce. Faxový přístroj s výstupem na běžný papír Tiskárna Představujeme přístroj FAX-L360 Kopírka Telefon* Přístroj FAX-L360 se vyznačuje schopností multitasking, která mu umožňuje provádět řadu operací najednou. Například můžete tisknout dokument nebo dělat kopie dokumentu současně s odesíláním nebo přijímáním faxu do paměti. Kompaktní rozměry přístroje FAX-L360 z něj činí ideální stolní přístroj a umožňují jeho použití na místech, kam se jiné přístroje nemusí vejít. Funkce faxu s výstupem na běžný papír Systém zpracování obrazu UHQ Přístroj FAX-L360 používá systém zpracování obrazu firmy Canon nazvaný Ultra-High Quality Image Processing System a zajišt uje tak zdokonalenou definici faxovaných fotografií. Režim korekce chyb (ECM) Přístroj FAX-L360 používá režim korekce chyb (ECM), pomocí kterého snižuje přenosové chyby při odesílání faxů nebo při příjmu faxů z jiných faxových jednotek, které jsou také vybaveny funkcí ECM. Automatické přepínání telefonních a faxových volání Přístroj FAX-L360 je schopen automaticky rozlišovat mezi faxovým a normálním telefonním voláním, což umožňuje automaticky přijímat oba typy komunikace přes jednu telefonní linku. Připojení telefonního záznamníku K přístroji FAX-L360 můžete připojit telefonní záznamník a přijímat telefonní zprávy a faxy v době, kdy nejste u svého stolu. * S připojeným volitelným sluchátkem nebo jiným telefonem. Tato funkce je k dispozici jen pro určité země. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

16 Rychlost vysílání Přístroj FAX-L360 používá metody kódování dat G3, které zvyšují rychlost vysílání na přibližně 3 sekundy* na stránku. Odesílání/příjem z/do paměti Přístroj FAX-L360 může ukládat až 400* faxových stránek (přijatých nebo k odeslání) do své vestavěné paměti a může přijímat faxy v době, kdy tiskne. Tisk ve zmenšené velikosti Přístroj FAX-L360 automaticky upraví velikost přijatých faxů podle velikosti papíru uloženého do zásobníku na papír nebo víceúčelové přihrádky. Jestliže vám tedy zákazník posílá fax na formátu A4 a vy máte ve víceúčelové přihrádce uložený papír velikosti Letter, bude fax zmenšen a vytištěn na papír velikosti Letter. Automatická volba a vysílání Pro usnadnění faxování poskytuje přístroj FAX-L360 několik metod automatické volby: Volba na jeden dotek, Kódovaná rychlovolba a Skupinová volba. Přístroj FAX-L360 rovněž umožňuje vysílat nebo zasílat faxy v předem nastaveném čase až na 133 různých míst. Flexibilní podávání dokumentů Přístroj FAX-L360 je vybaven automatickým podavačem dokumentů (ADF), který může být nastaven podle Vašich potřeb pro automatické podávání dokumentů nebo ruční podávání dokumentů. Tento automatický podavač umožňuje faxovat celou řadu dokumentů, od vícestránkových dokumentů až po jednotlivá fota nebo obchodní navštívenky. Funkce tiskárny Výborná kvalita tisku Přístroj FAX-L360 nabízí laserový tisk s rozlišením 600 u 600 dpi a poskytuje tak tisk textu i grafiky s vysokým rozlišením. Jednoduchá obsluha Tonerová kazeta FX-3 určená pro přístroj FAX-L360 obsahuje toner i buben v jedné jednotce a usnadňuje tak instalaci a výměnu. Ekonomický tisk s nízkou spotřebou toneru Přístroj FAX-L360 zahrnuje režim ekonomického tisku, který umožňuje snížit spotřebu toneru přibližně z 30 % na 40 %. * Měřeno na standardním faxovém formuláři Canon č. 1 ve standardním režimu 1-4 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

17 Funkce kopírky Až 99 kopií Přístroj FAX-L360 může zhotovovat až 99 kopií dokumentu v jednom běhu s rychlostí až 6 kopií za minutu. Rozlišení Přístroj FAX-L360 skenuje dokumenty s rozlišením 400 u 300 dpi při přímém kopírování a 200 u 300 dpi při kopírování z paměti. Rozlišení při tisku je 600 u 600 dpi. Představujeme přístroj FAX-L360 Zmenšování při kopírování Přístroj FAX-L360 může zmenšit kopie na 90 %, 80 % nebo 70 % jejich původní velikosti. Tato vlastnost přístroje umožňuje např. kopírovat dokumenty velikosti Legal na formát A4. Funkce telefonu* Automatická volba Přístroj FAX-L360 má k dispozici tři metody automatické volby čísel (rychlovolbu na jeden dotek, kódovanou rychlovolbu a skupinovou volbu), které mohou být použity k uložení telefonních a faxových čísel a k jejich snadné a efektivní volbě. Zdířka pro připojení volitelného telefonního sluchátka, telefonu nebo telefonního záznamníku Připojení volitelného telefonního sluchátka nebo telefonu k přístroji FAX-L360 umožňuje přijímat a provádět normální telefonní volání. Navíc, připojení telefonního záznamníku umožňuje přijímat faxy a telefonní vzkazy v době, kdy nejste u svého stolu. * Tato funkce je k dispozici jen pro určité země. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

18 Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Ovladač tiskárny dodaný s přístrojem FAX-L360 umožňuje použít tiskovou funkci přístroje FAX-L360 přímo z počítače. Použití přístroje FAX-L360 jako výchozí tiskárny pro aplikace Windows Další informace k použití ovladače tiskárny s přístrojem FAX-L360 naleznete v příručce k ovladači tiskárny uložené rovněž na tomto CD-ROMu. Poznámka Dodaný ovladač tiskárny je navržen pro operační systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Požadavky na systém K použití ovladače tiskárny s přístrojem FAX-L360 je zapotřebí následující hardware a software. Toto jsou minimální požadavky na systém. Operační systém Windows Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Port USB Procesor počítače Windows 98: Procesor Pentium-90 megahertzů (MHz) nebo vyšší Windows Me: Procesor Pentium 150-MHz nebo vyšší Windows 2000: Procesor Pentium 133-MHz nebo vyšší Windows XP: Procesor Pentium 233-MHz nebo vyšší Pamět Windows 98/Me: RAM 32 megabytů (MB) RAM, RAM 64 MB nebo vyšší je doporučena Windows 2000/XP: RAM 64 MB, RAM 128 MB nebo vyšší je doporučena 1-6 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

19 Místo na pevném disku 15 MB volného místa na pevném disku Disková mechanika Mechanika CD-ROM nebo přístup k mechanice CD-ROM prostřednictvím sít ového připojení Monitor Monitor SVGA (256 barev nebo více) Představujeme přístroj FAX-L360 Kabel tiskárny Kabel USB o délce 5 metrů nebo kratší. Potřebujete-li poradit při koupi správného kabelu, obrat te se na vašeho obchodního zástupce nebo prodejce. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

20 Použití dokumentace Přístroj FAX-L360 obsahuje následující dokumentaci, pomocí které byste se měli naučit rychle a snadno používat tuto jednotku: Příručka rychlé uvedení do provozu - Tato příručka poskytuje základní informace o tom, jak lze přístroj FAX-L360 nastavovat a obsluhovat. Uživatelská příručka přístroje FAX-L360 (tato příručka) - Tato příručka poskytuje detailní informace o tom, jak přístroj FAX-L360 nastavovat, obsluhovat, udržovat a také jak odstraňovat závady tohoto přístroje. Příručka ovladače tiskárny - Tato příručka, která je rovněž uložena na tomto CD-ROMu, popisuje, jak používat přístroj FAX-L360 pro tisk v rámci počítačového prostředí Windows. Tuto příručku použijte, kdykoli budete potřebovat informace o tisku z PC. Jak používat tuto příručku Postupujte následovně, chcete-li se naučit, co nejlépe používat tuto příručku při studiu nastavování a obsluhy přístroje FAX-L360: Přečtěte si tuto kapitolu, kde se dozvíte, jaké jsou hlavní funkce přístroje FAX-L360, a jak přístroj bezpečně používat. Chcete-li správně vybalit a sestavit tuto faxovou jednotku, přečtěte si pozorně instrukce v kapitole 2. Přečtěte si kapitolu 3, chcete-li se naučit, jak zadávat informace do přístroje FAX-L360 a jak registrovat uživatelské informace. Přečtěte si kapitolu 4, kde se dozvíte další podrobnosti o typech tiskových médií použitelných s přístrojem FAX-L350 a naleznete instrukce pro výběr způsobu podávání a ukládání papíru. Přečtěte si kapitolu 5, kde se dozvíte, jak registrovat čísla pro rychlovolbu, jak je měnit a jak používat rychlovolbu k odesílání faxů. Přečtěte si kapitoly 6 až 11, chcete-li dokonale zvládnout provozní postupy na přístroji FAX-L360 (jako odesílání faxů, příjem faxů a kopírování), a chcete-li se dále dozvědět více o speciálních funkcích (jako je omezení použití jednotky a speciální způsoby volby). V kapitole 12 se dozvíte o hlášeních a seznamech, které můžete automaticky nebo ručně vytisknout na přístroji FAX-L360. Jestliže vznikne nějaký problém s provozem stroje FAX-L360, použijte kapitolu 13 a pokuste se napravit problém. 1-8 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

21 V kapitole 14 se dozvíte o postupech, podle kterých lze vyčistit stroj FAX-L360 a vyměnit tonerovou kazetu. V kapitole 15 se dozvíte, jak změnit nastavení stroje FAX-L360. Technické specifikace k přístroji FAX-L360 naleznete v Dodatku A. JestIiže i po prostudování všech kapitol budete mít další dotazy k používání přístroje FAX-L360, kontaktujte autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Rádi vám zodpoví vaše dotazy. Představujeme přístroj FAX-L360 Konvence použité v této příručce Tato příručka používá následující níže uvedené konvence ke zdůraznění určitých informací, které vám pomohou používat přístroj FAX-L360 správně a bezpečně: Upozornění Upozornění vám říkají, jak se vyhnout krokům, které by mohly vést k poranění obsluhy nebo poškození přístroje FAX-L360. Poznámka Poznámky poskytují rady k efektivnějšímu použití přístroje FAX-L360, popisují provozní omezení a říkají, jak se vyhnout drobným provozním problémům. Tato uživatelská příručka navíc používá tučná písmena pro zobrazení názvů tlačítek a přepínačů přístroje FAX-L360, jako např. Stop, Nastavit a Start/ Kopie.Text, který se objevuje na displeji jednotky, je zobrazen velkými písmeny, jako např.: PRIJEM OK. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

22 Zákaznická podpora Váš přístroj FAX-L360 je navržen za pomoci nejnovějších technologií pro bezproblémový provoz. Jestliže vznikne nějaký problém s provozem tohoto přístroje, zkuste jej vyřešit pomocí informací uvedených v kapitole 13. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit nebo pokud se domníváte, že přístroj FAX-L360 vyžaduje servis, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Canon nebo použijte Canon help line Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

23 Bezpečnostní instrukce Upozornění Přečtěte si pečlivě tyto bezpečnostní instrukce, než začnete používat přístroj FAX-L360, a mějte je vždy při ruce pro případ, že byste později potřebovali poradit. Nepokoušejte se opravovat přístroj FAX-L360, s výjimkou případů výslovně popsaných v této příručce. Nikdy se nepokoušejte rozebrat jednotku: otevřením a odebráním vnějšího krytu jednotky se vystavujete nebezpečí zasažení vysokým napětím a dalšímu nebezpečí. Veškerý servis zadejte místnímu autorizovanému prodejci Canon nebo se obrat te na Canon help line. Představujeme přístroj FAX-L360 Vždy uposlechněte všech varování a instrukcí vyznačených na přístroji FAX-L360. Přístroj FAX-L360 používejte pouze na pevném, stabilním a vodorovném povrchu. Pokud by jednotka spadla, mohla by se vážně poškodit. Neumist ujte FAX-L360 v blízkosti vody. Pokud rozlijete kapalinu na této jednotce nebo nalijete kapalinu do této jednotky, odpojte ji okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Na zadní straně přístroje FAX-L360 jsou štěrbiny a otvory pro ventilaci. Dbejte, aby se přístroj FAX-L360 nepřehříval (mohlo by to způsobit abnormální provozní stav s možností požáru). Dejte proto pozor, abyste nezakryli nebo neblokovali tyto ventilační otvory. Nepoužívejte tuto jednotku na posteli, pohovce, koberci nebo jiném podobně měkkém povrchu. Dále ji nepoužívejte v blízkosti radiátoru nebo jiného tepelného zdroje. Neumist ujte přístroj FAX-L360 do skříní a komor nebo na police, pokud není dostupná přiměřená ventilace. Informace o prostoru, který jednotka potřebuje pro ventilaci, naleznete v části Volba vhodného umístění přístroje FAX-L360 na straně 2-3. Používejte přístroj FAX-L360 pouze s takovým zdrojem napájení, který je uveden na výrobním štítku jednotky. Jestliže si nejste jisti, jaké napětí je ve vaší zásuvce, ověřte si to u místní elektrárenské společnosti. Zkontrolujte, zda celkový proud používaný všemi přístroji připojenými do zásuvky nepřesahuje jmenovitou hodnotu jističe chránícího danou zásuvku. Nepokládejte nic na napájecí šňůru a neumíst ujte přístroj FAX-L360 tam, kde by se přes šňůru chodilo. Dejte pozor, aby se na šňůře nevytvářely uzly nebo zlomy. Nestrkejte jakékoli předměty do výřezů nebo otvorů ve skříňce přístroje FAX-L360. Mohly by se dotknout vysokonapět ových bodů, zkratovat je a způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

24 Nedovolte, aby malé předměty (např. špendlíky, svorky nebo sponky na papír) zapadly do přístroje FAX-L360. Pokud by cokoli zapadlo do přístroje, odpojte jej okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Nepřipojujte napájecí šňůru k nepřerušovanému zdroji napájení (UPS). Vždy nejprve odpojte přístroj FAX-L360 ze sítě, než jej začnete stěhovat nebo čistit. Kdykoli přístroj FAX-L360 odpojíte ze sítě, počkejte nejméně pět vteřin, než jej znovu zapojíte. Nenechávejte přístroj FAX-L360 na přímém slunečním světle, mohl by se poškodit. Jestliže musí být jednotka umístěna blízko okna, instalujte na okno závěs nebo žaluzie. Nevystavujte přístroj FAX-L360 působení extrémních teplotních výkyvů. Instalujte jednotku na místech s teplotou v rozmezí od 10 do 32,5 C. Při bouřce přístroj FAX-L360 vždy odpojte ze sítě. Před přenášením přístroje FAX-L360 vždy odeberte tonerovou kazetu. Přístroj FAX-L360 zvedejte pouze způsobem zobrazeným níže. Nikdy nezvedejte přístroj za víceúčelovou přihrádku nebo jiné části Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

25 Upozornění Jestliže nastane některá z níže popsaných situací, odpojte přístroj FAX-L360 okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line: Jestliže je napájecí šňůra nebo zástrčka poškozená nebo roztřepená. Jestliže se do jednotky rozlila kapalina, nebo se jakkoli jednotka dostala do kontaktu s deštěm nebo kapalinami. Jestliže z jednotky vychází kouř, neobvyklý hluk nebo zápach. Jestliže přístroj FAX-L360 nepracuje normálně, i když byly dodrženy provozní instrukce. Používejte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních instrukcích v této příručce. Jinak byste mohli způsobit takové poškození jednotky, které by si vyžádalo nákladnou opravu. Jestliže FAX-L360 spadl na zem nebo je jeho skříňka poškozená. Jestliže přístroj FAX-L360 nepracuje normálně a problém se nepodaří odstranit ani pomocí postupů popsaných v Kapitole 13 Časté dotazy. Tento výrobek produkuje magnetické vlny nízké úrovně. Jestliže používáte kardiostimulátor a máte nezvyklé pocity, vzdalte se od tohoto produktu a poraďte se s lékařem. Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

26 1-14 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

27 Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Tato kapitola popisuje jak vybalit, sestavit a připojit přístroj FAX-L360, instalovat tonerovou kazetu FX-3 a uložit papír - tedy vše potřebné k přípravě přístroje FAX-L360 k použití Volba vhodného umístění přístroje FAX-L Rozměry Vybalení přístroje FAX-L Obdrželi jste vše? Zvedání přístroje FAX-L Odstranění balicího materiálu Výměnné části Sestavení přístroje FAX-L Připojení dílů Připojení štítku s upozorněním o ukládání papíru Připojení výsuvné přihrádky Narovnání víceúčelové přihrádky Připojení opěrných přihrádek Připojení Připojení přístroje FAX-L360 k počítači Připojení telefonní linky Připojení volitelného sluchátka Připojení telefonní přípojky nebo telefonního záznamníku Zapojení napájecí šňůry Nastavení jazyka displeje a země Bližší seznámení s přístrojem FAX-L Pohled zepředu Pohled dovnitř Pohled zezadu Ovládací panel Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití 2-1

28 Tlačítka speciálních funkcí (panel volby na jeden dotek otevřený) 2-27 Tonerová kazeta Manipulace a skladování kazet Instalace/výměna tonerové kazety Ukládání záznamového papíru Ukládání papírů do zásobníku Ukládání papírů do víceúčelové přihrádky Testování přístroje FAX-L Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2

29 Volba vhodného umístění přístroje FAX-L360 Než začnete vybalovat přístroj FAX-L360, vyberte pro něj vhodné místo k provozu podle následujících pokynů. Upozornění Přečtěte si laskavě informace uvedené v části Bezpečnostní instrukce na str. 1-11až 1-13 a ujistěte se, že instalujete přístroj FAX-L360 tak, aby mohl být bezpečně používán. Umístěte přístroj FAX-L360 na chladném, suchém, čistém a dobře větraném místě: Ujistěte se, že se v místě provozu jednotky nepráší. Dbejte na to, aby místo nebylo vystaveno nadměrným teplotním výkyvům a teplota se vždy pohybovala v rozmezí 10 až 32,5!C. Ujistěte se, že relativní vlhkost zvoleného místa je vždy mezi 20 % a 80 %. Chraňte FAX-L360 před přímými slunečními paprsky. Umístěte FAX-L360 pokud možno v blízkosti telefonní zdířky, abyste mohli snadno připojit telefonní linku k jednotce. Umístěte FAX-L360 v blízkosti elektrické zásuvky o parametrech od 200 do 240-V střídavého proudu (50 až 60 Hz). Umístěte přístroj FAX-L360 v blízkosti počítače, ke kterému bude připojen. Ujistěte se, že máte k přístroji FAX-L360 snadný přístup, nebot jej budete používat jako tiskárnu, fax, kopírku a telefon. Nepřipojujte FAX-L360 do stejného obvodu s jinými přístroji, např. klimatizační jednotkou, elektrickým psacím strojem, televizorem nebo kopírkou. Taková zařízení generují elektrický šum, který může rušit práci jednotky při odesílání nebo příjmu faxů. Postavte FAX-L360 na plochý, stabilní povrch bez vibrací, který je dostatečně pevný, aby unesl hmotnost jednotky (přibližně 13 kg). Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití 2-3

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4 Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník Popis Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s možností tisku přes počítač

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením.

Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. VAROVÁNÍ: Obecné bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny vám pomohou zajistit osobní bezpečnost a ochranu vybavení a pracovního prostředí před možným poškozením. POZNÁMKA: Další informace o

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb modem/router SpeedTouch 0i x Ethernet samoinstalační balíček pro neomezené vysokorychlostní připojení k internetu pro telefonní linku

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou Podle vašic h potřeb OBSAH Ovládání hlasitosti... 3 Běžná nastavení... 5 Nastavení kopírování... 8 Nastavení VYS./PŘ... 10 Nastavení telefonního seznamu... 12 Nastavení časovače...

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze MODEL UX-53 UX-73 FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze OBSAH ÚVODEM...3 Technická data...3 Pohled na ovládací panel...5 1. INSTALACE...7 Obsah dodávky...7 Připojení...7 Založení termografického papíru...11

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka

Česky PW201. LCD Monitor. Stručná uživatelská příručka PW201 LCD Monitor Bezpečnostní informace Než začnete monitor používat přečtě si přiloženou dokumentaci. Nevystavujte monitor vlhkému prostředí - nebezpečí požáru a poražení proudem. Monitor musí být napájen

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více