FAX L360 Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAX L360 Uživatelská příručka"

Transkript

1 FAX L360 Uživatelská příručka

2 Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC. Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům EMC směrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít ové napájení 230 V, 50 Hz, i když je na tomto zařízení uvedeno jmenovité napájení 200 V-240 V, 50/60 Hz. Přestěhujete-li se do jiné země EU a dojde k problémům, zavolejte na Canon Help Desk. (Pouze pro Evropu) Název modelu H12249 (FAX-L360) Autorská práva Copyright (c) 2002 by Canon, Inc. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepsána, uložena do jakéhokoli vyhledávacího systému nebo převáděna do libovolného jazyka včetně počítačového jazyka v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky - elektronickými, mechanickými, magnetickými, optickými, chemickými, ručními nebo jinými bez písemného souhlasu Canon, Inc. ii Předmluva

3 Ochranné známky CanonE je registrovaná ochranná známka a UHQ je ochranná známka společnosti Canon, Inc. IBMH je registrovaná ochranná známka. MicrosoftH a WindowsH jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Ostatní značky a názvy produktů mohou být ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných firem. Firma Canon, jako partner ENERGY STARH, zajistila, aby přístroj FAX-L360 splňoval pokyny Energy Star pro efektivní využití energie. Super G3 je termín používaný k popisu nové generace faxových přístrojů, které používají modemy ITU-TV.34 pracující s rychlostí 33,6 kbps*. Velmi rychlé faxové přístroje Super G3 umožňují dosahovat velmi krátkých přenosových časů přibližně 3 sekundy* na stránku, což vede k výraznému snížení telefonních poplatků. * Doba přenosu přibližně 3 sekundy na jednu stránku faxových dat při použití standardního faxového formuláře Canon č. 1 (standardní režim) a rychlosti modemu 33,6 kbps. Veřejně spojovaná telefonní sít (PSTN) v současnosti podporuje rychlosti modemu 28,8 kbps nebo nižší v závislosti na stavu telefonní linky. Předmluva iii

4 Bezpečnostní informace Informace k laserové bezpečnosti Laserové záření může být nebezpečné lidskému zdraví. Z tohoto důvodu je laserové záření emitované uvnitř jednotky hermeticky uzavřeno ochranným pouzdrem a vnějším krytem. Při normálním způsobu používání produktu uživatelem nemůže z přístroje uniknout žádná radiace. Tento fax je klasifikován jako laserový produkt třídy 1 podle normy EN :1994. Model 200V-240V Štítek zobrazený níže je připevněn k laserové skenovací jednotce faxu. Tento fax byl klasifikován podle normy EN6082-1:1994 a odpovídá následujícím třídám: LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 LASER KLASSE 1 APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 Upozornění POSTUPY JINÉ NEŽ TY, KTERÉ JSOU OBSAŽENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MOHOU VYSTAVIT OBSLUHU RIZIKU ZASAŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. iv Předmluva

5 Obsah Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L Vítejte Hlavní funkce přístroje FAX-L Funkce faxu Funkce tiskárny Funkce kopírky Funkce telefonu Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Požadavky na systém Použití dokumentace Jak používat tuto příručku Konvence použité v této příručce Zákaznická podpora Bezpečnostní instrukce Kapitola 2 Příprava přístroje FAX-L360 k použití Volba vhodného umístění přístroje FAX-L Rozměry Vybalení přístroje FAX-L Obdrželi jste vše? Zvedání přístroje FAX-L Odstranění balicího materiálu Výměnné části Sestavení přístroje FAX-L Připojení dílů Připojení štítku s upozornéním o ukládání papíru Připojení výsuvné přihrádky Narovnání víceúčelové přihrádky Připojení opěrných přihrádek Připojení Připojení přístroje FAX-L360 k počítači Připojení telefonní linky Připojení volitelného sluchátka Připojení telefonní přípojky nebo telefonního záznamníku Zapojení napájecí šňůry Nastavení jazyka displeje a země Bližší seznámení s přístrojem FAX-L Pohled zepředu Obsah v

6 Pohled dovnitř Pohled zezadu Ovládací panel Tlačítka speciálních funkcí (panel volby na jeden dotek otevřený) 2-27 Tonerová kazeta Manipulace a skladování kazet Instalace/výměna tonerové kazety Ukládání záznamového papíru Ukládání papírů do zásobníku Ukládání papírů do víceúčelové přihrádky Testování přístroje FAX-L Kapitola 3 Registrace informací do přístroje FAX-L Pokyny pro zadávání informací Zadávání čísel, písmen a symbolů Editování informací Použití tlačítka volby na jeden dotek/panel volby na jeden dotek Použití tlačítek speciálních funkcí Použití systému nabídek Přizpůsobení přístroje FAX-L Identifikace vašich dokumentů Zadání data a času Registrace čísla faxu a jména Nastavení typu telefonní linky Nastavení letního času Kapitola 4 Manipulace s papírem Pokyny pro výběr tiskového média Běžný papír Obálky Štítky Transparentní listy Dráha papíru Volba orientace papíru na výstupu Výstup lícem dolů Výstup lícem nahoru Ukládání papírů Zásobník na papír Víceúčelová přihrádka Ukládání obálek do víceúčelové přihrádky Změna nastavení velikosti papíru vi Obsah

7 Víceúčelová přihrádka Kapitola 5 Rychlovolba Způsoby rychlovolby Volba na jeden dotek Ukládání čísel pro volbu na jeden dotek Změna čísla/jména uloženého pod talčítko volby na jeden dotek Použití volby na jeden dotek Kódovaná rychlovolba Ukládání čísel pro kódovanou rychlovolbu Změna čísla/jména uloženého pod kód kódované rychlovolby Použití kódované rychlovolby Skupinová volba Vytváření skupin pro skupinovou volbu Použití skupinové volby Kapitola 6 Odesílání faxů Příprava dokumentu k odeslání Požadavky na dokument Oblast skenování Výběr automatického/ručního podávání dokumentů Ukládání dokumentů pro automatické podávání Ukládání dokumentů pro ruční podávání Nastavení rozlišení a kontrastu Nastavení rozlišení skenování Nastavení kontrastu skenování Způsoby odesílání Ruční odesílání pomocí sluchátka Odesílání z paměti Způsoby volby Odesílání dokumentů Ruční odesílání pomocí sluchátka Odesílání z paměti Přidávání listů k dokumentu v automatickém podavači dokumentů (ADF) 6-22 Zrušení odesílání Odebírání dokumentu z automatického podavače dokumentů (ADF) Opakování volby Ruční opakování volby Obsah vii

8 Automatické opakování volby při odesílání z paměti Zrušení automatického opakování volby Nastavení automatického opakování volby Sekvenční vysílání Odeslání dokumentu na více než jedno místo určení Odesílání dokumentu pomocí skupinové volby Odložené odesílání Odesílání jiných dokumentů v době, kdy je FAX-L360 nastaven na odložené odesílání Kapitola 7 Příjem faxů Různé způsoby příjmu faxů AUTOMATICKE PREPINANI FAX/TEL REZIM POUZE FAX Nastavení REZIM PR Nastavení režimu příjmu Automatický příjem faxů a hovorů: režim Fax/Tel Nastavení režimu Fax/Tel Co se stane, jestliže je vybrán Režim Fax/Tel Ruční příjem faxů: RUCNI REZIM Automatický příjem faxů: REZIM POUZE FAX Použití telefonního záznamníku: REZIM ZAZNAMNIKU Použití přístroje FAX-L360 s telefonním záznamníkem Dokumenty přijaté do paměti Hlášení zobrazovaná při příjmu dokumentů do paměti Příjem v průběhu registrace, kopírování nebo tisku Zrušení příchozího faxu Kapitola 8 Využití funkcí paměti Dokumenty uložené v paměti Tisk seznamu dokumentů uložených v paměti Tisk dokumentů uložených v paměti Způsob Způsob Odesílání dokumentů uložených v paměti Odstranění dokumentu uloženého v paměti Způsob Způsob Kapitola 9 Nastavení a použití pollingu Co je to polling? viii Obsah

9 Než začnete používat polling k příjmu Příjem faxů pollingem Požádání jiného faxu o odeslání dokumentu Zrušení pollingu Nastavení odesílání funkcí pollingu Než je možné provést polling u vás Nastavení schránky pro polling Skenování dokumentu do paměti pro odesílání pollingem Změna nastavení schránky pro polling Zrušení schránky pro polling Kapitola 10 Speciální funkce Speciální způsoby volby čísel Volba přes ústřednu Registrace typu přístupu a čísla venkovní linky pod tlačítko R Volba dálkových čísel Jak vkládat prodlevy Potvrzení oznamovacího tónu Použití tónové volby na lince s impulzní volbou Omezení použití přístroje FAX-L Omezení příjmu Kapitola 11 Kopírování Kopírování Kapitola 12 Hlášení a seznamy Hlášení o činnosti Hlášení o vysílání (VYS.) Hlášení o chybném VYS Hlášení o VYS Hlášení o vícenásobném VYS./PR Hlášení o příjmu (PR.) Hlášení o vymazání paměti Seznamy rychlovolby Seznam volby na jeden dotek Seznam kódované rychlovolby Seznam skupinové volby Seznam uživ. dat Seznam dokumentů v paměti Obsah ix

10 Kapitola 13 Časté otázky Jestliže nemůžete problém vyřešit Rejstřík problémů Zachycení papíru Zachycení papíru v automatickém podavači dokumentů (ADF)? Zachycení ve výstupních otvorech? Zachycení papírů v zásobníku? Zachycení uvnitř jednotky? Zachycení v přední oblasti jednotky? Zachycení v zadním krytu jednotky? Po odstranění zachyceného papíru Problémy s podáváním papíru do přístroje FAX-L Problémy s faxováním Odesílání faxů Příjem faxů Problémy s telefonováním Problémy s kopírováním Problémy s tiskem Problémy s kvalitou tisku Všeobecné problémy Jestliže dojde k výpadku proudu Chybové kódy, hlášení a řešení Kapitola 14 Údržba přístroje FAX-L Čištění přístroje FAX-L Čištění vnějších částí přístroje FAX-L Čištění vnitřních částí přístroje FAX-L Čištění dílů skeneru Přeprava přístroje FAX-L Kapitola 15 Systém nabídek Pochopení systému nabídek Přístup k nabídce UZIV. NASTAVENI Přístup k nabídce NASTAVENI HLASENI Přístup k nabídce NASTAVENI VYS Přístup k nabídce NASTAVENI PR Přístup k nabídce NASTAVENI TISKARNY Přístup k nabídce SCHR. PRO POLLING Přístup k nabídce SYST. NASTAVENI Dodatek A Specifikace... A-1 Všeobecně... A-2 x Obsah

11 Fax s výstupem na běžný papír... A-4 Kopírka... A-6 Telefon... A-7 Tiskárna... A-8 Tisková oblast: Papíry... A-9 Tisková oblast: Obálky... A-10 Velikosti dokumentu... A-11 Rozhraní počítače... A-13 Ovladač tiskárny... A-13 Dodatek B Připojení volitelného sluchátka k přístroji FAX-L B-1 Sluchátko... B-2 Připojení sluchátka k jednotce... B-3 Nastavení přepínače hlasitosti vyzvánění... B-6 Údržba sluchátka... B-6 Obsah xi

12 Slovník... S-1 Rejstřík... R-1 xii Obsah

13 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L360 Tato kapitola popisuje hlavní funkce přístroje FAX-L360. Také vysvětluje, jak získat co nejvíce z dokumentace o jednotce, a obsahuje důležité bezpečnostní instrukce. Vítejte Hlavní funkce přístroje FAX-L Fax s výstupem na běžný papír Funkce tiskárny Funkce kopírky Funkce telefonu Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Požadavky na systém Použití dokumentace Jak používat tuto příručku Konvence použité v této příručce Zákaznická podpora Bezpečnostní instrukce Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

14 . Vítejte Děkujeme vám, že jste si zakoupili nový Canon FAX-L360. Jsme si jisti, že přístroj FAX-L360 snadno a pohodlně pokryje vaše potřeby tisku a kopírování a stejně tak i faxování a telefonování. FAX-L Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

15 Hlavní funkce přístroje FAX-L360 Přístroj FAX-L360 je multifunkční systém určený pro domácí nebo malé kanceláře. Přístroj FAX-L360 slučuje faxový přístroj s výstupem na běžný papír, kopírku a telefon* v jedné pohodlné stolní jednotce. Faxový přístroj s výstupem na běžný papír Tiskárna Představujeme přístroj FAX-L360 Kopírka Telefon* Přístroj FAX-L360 se vyznačuje schopností multitasking, která mu umožňuje provádět řadu operací najednou. Například můžete tisknout dokument nebo dělat kopie dokumentu současně s odesíláním nebo přijímáním faxu do paměti. Kompaktní rozměry přístroje FAX-L360 z něj činí ideální stolní přístroj a umožňují jeho použití na místech, kam se jiné přístroje nemusí vejít. Funkce faxu s výstupem na běžný papír Systém zpracování obrazu UHQ Přístroj FAX-L360 používá systém zpracování obrazu firmy Canon nazvaný Ultra-High Quality Image Processing System a zajišt uje tak zdokonalenou definici faxovaných fotografií. Režim korekce chyb (ECM) Přístroj FAX-L360 používá režim korekce chyb (ECM), pomocí kterého snižuje přenosové chyby při odesílání faxů nebo při příjmu faxů z jiných faxových jednotek, které jsou také vybaveny funkcí ECM. Automatické přepínání telefonních a faxových volání Přístroj FAX-L360 je schopen automaticky rozlišovat mezi faxovým a normálním telefonním voláním, což umožňuje automaticky přijímat oba typy komunikace přes jednu telefonní linku. Připojení telefonního záznamníku K přístroji FAX-L360 můžete připojit telefonní záznamník a přijímat telefonní zprávy a faxy v době, kdy nejste u svého stolu. * S připojeným volitelným sluchátkem nebo jiným telefonem. Tato funkce je k dispozici jen pro určité země. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

16 Rychlost vysílání Přístroj FAX-L360 používá metody kódování dat G3, které zvyšují rychlost vysílání na přibližně 3 sekundy* na stránku. Odesílání/příjem z/do paměti Přístroj FAX-L360 může ukládat až 400* faxových stránek (přijatých nebo k odeslání) do své vestavěné paměti a může přijímat faxy v době, kdy tiskne. Tisk ve zmenšené velikosti Přístroj FAX-L360 automaticky upraví velikost přijatých faxů podle velikosti papíru uloženého do zásobníku na papír nebo víceúčelové přihrádky. Jestliže vám tedy zákazník posílá fax na formátu A4 a vy máte ve víceúčelové přihrádce uložený papír velikosti Letter, bude fax zmenšen a vytištěn na papír velikosti Letter. Automatická volba a vysílání Pro usnadnění faxování poskytuje přístroj FAX-L360 několik metod automatické volby: Volba na jeden dotek, Kódovaná rychlovolba a Skupinová volba. Přístroj FAX-L360 rovněž umožňuje vysílat nebo zasílat faxy v předem nastaveném čase až na 133 různých míst. Flexibilní podávání dokumentů Přístroj FAX-L360 je vybaven automatickým podavačem dokumentů (ADF), který může být nastaven podle Vašich potřeb pro automatické podávání dokumentů nebo ruční podávání dokumentů. Tento automatický podavač umožňuje faxovat celou řadu dokumentů, od vícestránkových dokumentů až po jednotlivá fota nebo obchodní navštívenky. Funkce tiskárny Výborná kvalita tisku Přístroj FAX-L360 nabízí laserový tisk s rozlišením 600 u 600 dpi a poskytuje tak tisk textu i grafiky s vysokým rozlišením. Jednoduchá obsluha Tonerová kazeta FX-3 určená pro přístroj FAX-L360 obsahuje toner i buben v jedné jednotce a usnadňuje tak instalaci a výměnu. Ekonomický tisk s nízkou spotřebou toneru Přístroj FAX-L360 zahrnuje režim ekonomického tisku, který umožňuje snížit spotřebu toneru přibližně z 30 % na 40 %. * Měřeno na standardním faxovém formuláři Canon č. 1 ve standardním režimu 1-4 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

17 Funkce kopírky Až 99 kopií Přístroj FAX-L360 může zhotovovat až 99 kopií dokumentu v jednom běhu s rychlostí až 6 kopií za minutu. Rozlišení Přístroj FAX-L360 skenuje dokumenty s rozlišením 400 u 300 dpi při přímém kopírování a 200 u 300 dpi při kopírování z paměti. Rozlišení při tisku je 600 u 600 dpi. Představujeme přístroj FAX-L360 Zmenšování při kopírování Přístroj FAX-L360 může zmenšit kopie na 90 %, 80 % nebo 70 % jejich původní velikosti. Tato vlastnost přístroje umožňuje např. kopírovat dokumenty velikosti Legal na formát A4. Funkce telefonu* Automatická volba Přístroj FAX-L360 má k dispozici tři metody automatické volby čísel (rychlovolbu na jeden dotek, kódovanou rychlovolbu a skupinovou volbu), které mohou být použity k uložení telefonních a faxových čísel a k jejich snadné a efektivní volbě. Zdířka pro připojení volitelného telefonního sluchátka, telefonu nebo telefonního záznamníku Připojení volitelného telefonního sluchátka nebo telefonu k přístroji FAX-L360 umožňuje přijímat a provádět normální telefonní volání. Navíc, připojení telefonního záznamníku umožňuje přijímat faxy a telefonní vzkazy v době, kdy nejste u svého stolu. * Tato funkce je k dispozici jen pro určité země. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

18 Použití přístroje FAX-L360 s ovladačem tiskárny Ovladač tiskárny dodaný s přístrojem FAX-L360 umožňuje použít tiskovou funkci přístroje FAX-L360 přímo z počítače. Použití přístroje FAX-L360 jako výchozí tiskárny pro aplikace Windows Další informace k použití ovladače tiskárny s přístrojem FAX-L360 naleznete v příručce k ovladači tiskárny uložené rovněž na tomto CD-ROMu. Poznámka Dodaný ovladač tiskárny je navržen pro operační systémy Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Požadavky na systém K použití ovladače tiskárny s přístrojem FAX-L360 je zapotřebí následující hardware a software. Toto jsou minimální požadavky na systém. Operační systém Windows Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP. Port USB Procesor počítače Windows 98: Procesor Pentium-90 megahertzů (MHz) nebo vyšší Windows Me: Procesor Pentium 150-MHz nebo vyšší Windows 2000: Procesor Pentium 133-MHz nebo vyšší Windows XP: Procesor Pentium 233-MHz nebo vyšší Pamět Windows 98/Me: RAM 32 megabytů (MB) RAM, RAM 64 MB nebo vyšší je doporučena Windows 2000/XP: RAM 64 MB, RAM 128 MB nebo vyšší je doporučena 1-6 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

19 Místo na pevném disku 15 MB volného místa na pevném disku Disková mechanika Mechanika CD-ROM nebo přístup k mechanice CD-ROM prostřednictvím sít ového připojení Monitor Monitor SVGA (256 barev nebo více) Představujeme přístroj FAX-L360 Kabel tiskárny Kabel USB o délce 5 metrů nebo kratší. Potřebujete-li poradit při koupi správného kabelu, obrat te se na vašeho obchodního zástupce nebo prodejce. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

20 Použití dokumentace Přístroj FAX-L360 obsahuje následující dokumentaci, pomocí které byste se měli naučit rychle a snadno používat tuto jednotku: Příručka rychlé uvedení do provozu - Tato příručka poskytuje základní informace o tom, jak lze přístroj FAX-L360 nastavovat a obsluhovat. Uživatelská příručka přístroje FAX-L360 (tato příručka) - Tato příručka poskytuje detailní informace o tom, jak přístroj FAX-L360 nastavovat, obsluhovat, udržovat a také jak odstraňovat závady tohoto přístroje. Příručka ovladače tiskárny - Tato příručka, která je rovněž uložena na tomto CD-ROMu, popisuje, jak používat přístroj FAX-L360 pro tisk v rámci počítačového prostředí Windows. Tuto příručku použijte, kdykoli budete potřebovat informace o tisku z PC. Jak používat tuto příručku Postupujte následovně, chcete-li se naučit, co nejlépe používat tuto příručku při studiu nastavování a obsluhy přístroje FAX-L360: Přečtěte si tuto kapitolu, kde se dozvíte, jaké jsou hlavní funkce přístroje FAX-L360, a jak přístroj bezpečně používat. Chcete-li správně vybalit a sestavit tuto faxovou jednotku, přečtěte si pozorně instrukce v kapitole 2. Přečtěte si kapitolu 3, chcete-li se naučit, jak zadávat informace do přístroje FAX-L360 a jak registrovat uživatelské informace. Přečtěte si kapitolu 4, kde se dozvíte další podrobnosti o typech tiskových médií použitelných s přístrojem FAX-L350 a naleznete instrukce pro výběr způsobu podávání a ukládání papíru. Přečtěte si kapitolu 5, kde se dozvíte, jak registrovat čísla pro rychlovolbu, jak je měnit a jak používat rychlovolbu k odesílání faxů. Přečtěte si kapitoly 6 až 11, chcete-li dokonale zvládnout provozní postupy na přístroji FAX-L360 (jako odesílání faxů, příjem faxů a kopírování), a chcete-li se dále dozvědět více o speciálních funkcích (jako je omezení použití jednotky a speciální způsoby volby). V kapitole 12 se dozvíte o hlášeních a seznamech, které můžete automaticky nebo ručně vytisknout na přístroji FAX-L360. Jestliže vznikne nějaký problém s provozem stroje FAX-L360, použijte kapitolu 13 a pokuste se napravit problém. 1-8 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

21 V kapitole 14 se dozvíte o postupech, podle kterých lze vyčistit stroj FAX-L360 a vyměnit tonerovou kazetu. V kapitole 15 se dozvíte, jak změnit nastavení stroje FAX-L360. Technické specifikace k přístroji FAX-L360 naleznete v Dodatku A. JestIiže i po prostudování všech kapitol budete mít další dotazy k používání přístroje FAX-L360, kontaktujte autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Rádi vám zodpoví vaše dotazy. Představujeme přístroj FAX-L360 Konvence použité v této příručce Tato příručka používá následující níže uvedené konvence ke zdůraznění určitých informací, které vám pomohou používat přístroj FAX-L360 správně a bezpečně: Upozornění Upozornění vám říkají, jak se vyhnout krokům, které by mohly vést k poranění obsluhy nebo poškození přístroje FAX-L360. Poznámka Poznámky poskytují rady k efektivnějšímu použití přístroje FAX-L360, popisují provozní omezení a říkají, jak se vyhnout drobným provozním problémům. Tato uživatelská příručka navíc používá tučná písmena pro zobrazení názvů tlačítek a přepínačů přístroje FAX-L360, jako např. Stop, Nastavit a Start/ Kopie.Text, který se objevuje na displeji jednotky, je zobrazen velkými písmeny, jako např.: PRIJEM OK. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

22 Zákaznická podpora Váš přístroj FAX-L360 je navržen za pomoci nejnovějších technologií pro bezproblémový provoz. Jestliže vznikne nějaký problém s provozem tohoto přístroje, zkuste jej vyřešit pomocí informací uvedených v kapitole 13. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit nebo pokud se domníváte, že přístroj FAX-L360 vyžaduje servis, kontaktujte místního autorizovaného prodejce Canon nebo použijte Canon help line Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

23 Bezpečnostní instrukce Upozornění Přečtěte si pečlivě tyto bezpečnostní instrukce, než začnete používat přístroj FAX-L360, a mějte je vždy při ruce pro případ, že byste později potřebovali poradit. Nepokoušejte se opravovat přístroj FAX-L360, s výjimkou případů výslovně popsaných v této příručce. Nikdy se nepokoušejte rozebrat jednotku: otevřením a odebráním vnějšího krytu jednotky se vystavujete nebezpečí zasažení vysokým napětím a dalšímu nebezpečí. Veškerý servis zadejte místnímu autorizovanému prodejci Canon nebo se obrat te na Canon help line. Představujeme přístroj FAX-L360 Vždy uposlechněte všech varování a instrukcí vyznačených na přístroji FAX-L360. Přístroj FAX-L360 používejte pouze na pevném, stabilním a vodorovném povrchu. Pokud by jednotka spadla, mohla by se vážně poškodit. Neumist ujte FAX-L360 v blízkosti vody. Pokud rozlijete kapalinu na této jednotce nebo nalijete kapalinu do této jednotky, odpojte ji okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Na zadní straně přístroje FAX-L360 jsou štěrbiny a otvory pro ventilaci. Dbejte, aby se přístroj FAX-L360 nepřehříval (mohlo by to způsobit abnormální provozní stav s možností požáru). Dejte proto pozor, abyste nezakryli nebo neblokovali tyto ventilační otvory. Nepoužívejte tuto jednotku na posteli, pohovce, koberci nebo jiném podobně měkkém povrchu. Dále ji nepoužívejte v blízkosti radiátoru nebo jiného tepelného zdroje. Neumist ujte přístroj FAX-L360 do skříní a komor nebo na police, pokud není dostupná přiměřená ventilace. Informace o prostoru, který jednotka potřebuje pro ventilaci, naleznete v části Volba vhodného umístění přístroje FAX-L360 na straně 2-3. Používejte přístroj FAX-L360 pouze s takovým zdrojem napájení, který je uveden na výrobním štítku jednotky. Jestliže si nejste jisti, jaké napětí je ve vaší zásuvce, ověřte si to u místní elektrárenské společnosti. Zkontrolujte, zda celkový proud používaný všemi přístroji připojenými do zásuvky nepřesahuje jmenovitou hodnotu jističe chránícího danou zásuvku. Nepokládejte nic na napájecí šňůru a neumíst ujte přístroj FAX-L360 tam, kde by se přes šňůru chodilo. Dejte pozor, aby se na šňůře nevytvářely uzly nebo zlomy. Nestrkejte jakékoli předměty do výřezů nebo otvorů ve skříňce přístroje FAX-L360. Mohly by se dotknout vysokonapět ových bodů, zkratovat je a způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem. Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

24 Nedovolte, aby malé předměty (např. špendlíky, svorky nebo sponky na papír) zapadly do přístroje FAX-L360. Pokud by cokoli zapadlo do přístroje, odpojte jej okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line. Nepřipojujte napájecí šňůru k nepřerušovanému zdroji napájení (UPS). Vždy nejprve odpojte přístroj FAX-L360 ze sítě, než jej začnete stěhovat nebo čistit. Kdykoli přístroj FAX-L360 odpojíte ze sítě, počkejte nejméně pět vteřin, než jej znovu zapojíte. Nenechávejte přístroj FAX-L360 na přímém slunečním světle, mohl by se poškodit. Jestliže musí být jednotka umístěna blízko okna, instalujte na okno závěs nebo žaluzie. Nevystavujte přístroj FAX-L360 působení extrémních teplotních výkyvů. Instalujte jednotku na místech s teplotou v rozmezí od 10 do 32,5 C. Při bouřce přístroj FAX-L360 vždy odpojte ze sítě. Před přenášením přístroje FAX-L360 vždy odeberte tonerovou kazetu. Přístroj FAX-L360 zvedejte pouze způsobem zobrazeným níže. Nikdy nezvedejte přístroj za víceúčelovou přihrádku nebo jiné části Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

25 Upozornění Jestliže nastane některá z níže popsaných situací, odpojte přístroj FAX-L360 okamžitě ze sítě a zavolejte místního autorizovaného prodejce Canon nebo Canon help line: Jestliže je napájecí šňůra nebo zástrčka poškozená nebo roztřepená. Jestliže se do jednotky rozlila kapalina, nebo se jakkoli jednotka dostala do kontaktu s deštěm nebo kapalinami. Jestliže z jednotky vychází kouř, neobvyklý hluk nebo zápach. Jestliže přístroj FAX-L360 nepracuje normálně, i když byly dodrženy provozní instrukce. Používejte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v provozních instrukcích v této příručce. Jinak byste mohli způsobit takové poškození jednotky, které by si vyžádalo nákladnou opravu. Jestliže FAX-L360 spadl na zem nebo je jeho skříňka poškozená. Jestliže přístroj FAX-L360 nepracuje normálně a problém se nepodaří odstranit ani pomocí postupů popsaných v Kapitole 13 Časté dotazy. Tento výrobek produkuje magnetické vlny nízké úrovně. Jestliže používáte kardiostimulátor a máte nezvyklé pocity, vzdalte se od tohoto produktu a poraďte se s lékařem. Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1 Představujeme přístroj FAX-L

26 1-14 Představujeme přístroj FAX-L360 Kapitola 1

27 Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Tato kapitola popisuje jak vybalit, sestavit a připojit přístroj FAX-L360, instalovat tonerovou kazetu FX-3 a uložit papír - tedy vše potřebné k přípravě přístroje FAX-L360 k použití Volba vhodného umístění přístroje FAX-L Rozměry Vybalení přístroje FAX-L Obdrželi jste vše? Zvedání přístroje FAX-L Odstranění balicího materiálu Výměnné části Sestavení přístroje FAX-L Připojení dílů Připojení štítku s upozorněním o ukládání papíru Připojení výsuvné přihrádky Narovnání víceúčelové přihrádky Připojení opěrných přihrádek Připojení Připojení přístroje FAX-L360 k počítači Připojení telefonní linky Připojení volitelného sluchátka Připojení telefonní přípojky nebo telefonního záznamníku Zapojení napájecí šňůry Nastavení jazyka displeje a země Bližší seznámení s přístrojem FAX-L Pohled zepředu Pohled dovnitř Pohled zezadu Ovládací panel Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití 2-1

28 Tlačítka speciálních funkcí (panel volby na jeden dotek otevřený) 2-27 Tonerová kazeta Manipulace a skladování kazet Instalace/výměna tonerové kazety Ukládání záznamového papíru Ukládání papírů do zásobníku Ukládání papírů do víceúčelové přihrádky Testování přístroje FAX-L Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2

29 Volba vhodného umístění přístroje FAX-L360 Než začnete vybalovat přístroj FAX-L360, vyberte pro něj vhodné místo k provozu podle následujících pokynů. Upozornění Přečtěte si laskavě informace uvedené v části Bezpečnostní instrukce na str. 1-11až 1-13 a ujistěte se, že instalujete přístroj FAX-L360 tak, aby mohl být bezpečně používán. Umístěte přístroj FAX-L360 na chladném, suchém, čistém a dobře větraném místě: Ujistěte se, že se v místě provozu jednotky nepráší. Dbejte na to, aby místo nebylo vystaveno nadměrným teplotním výkyvům a teplota se vždy pohybovala v rozmezí 10 až 32,5!C. Ujistěte se, že relativní vlhkost zvoleného místa je vždy mezi 20 % a 80 %. Chraňte FAX-L360 před přímými slunečními paprsky. Umístěte FAX-L360 pokud možno v blízkosti telefonní zdířky, abyste mohli snadno připojit telefonní linku k jednotce. Umístěte FAX-L360 v blízkosti elektrické zásuvky o parametrech od 200 do 240-V střídavého proudu (50 až 60 Hz). Umístěte přístroj FAX-L360 v blízkosti počítače, ke kterému bude připojen. Ujistěte se, že máte k přístroji FAX-L360 snadný přístup, nebot jej budete používat jako tiskárnu, fax, kopírku a telefon. Nepřipojujte FAX-L360 do stejného obvodu s jinými přístroji, např. klimatizační jednotkou, elektrickým psacím strojem, televizorem nebo kopírkou. Taková zařízení generují elektrický šum, který může rušit práci jednotky při odesílání nebo příjmu faxů. Postavte FAX-L360 na plochý, stabilní povrch bez vibrací, který je dostatečně pevný, aby unesl hmotnost jednotky (přibližně 13 kg). Nastavení přístroje FAX-L360 k použití Kapitola 2 Nastavení přístroje FAX-L360 k použití 2-3

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Referenční průvodce

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Návod k použití 3000267958_01 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Uživatelská příručka NPD3415-00

Uživatelská příručka NPD3415-00 NPD3415-00 Autorská práva a ochranné známky Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému

Více

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka

Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Klepněte na název modelu počítače: CLX-3170FN, CLX-3175FN, CLX-3175FW CLX-3175, CLX-3175N Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka představte si ty možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

Phaser 6180. color laser printer. User Guide

Phaser 6180. color laser printer. User Guide Phaser 6180 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

Operating Instructions

Operating Instructions Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Phaser 6000 / 6010. Xerox

Phaser 6000 / 6010. Xerox Xerox Phaser 6000 / 6010 Color Printer Xerox Phaser 6000 / 6010 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Více

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka

Červen 2014. Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna. Uživatelská příručka Červen 2014 Xerox WorkCentre 5022/5024 Multifunkční tiskárna 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka, CentreWare a WorkCentre jsou ochranné známky společnosti Xerox

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více