MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MVE Hrubá Voda. Projekt na prodej. Popis projektu"

Transkript

1 Popis projektu Č. dokumentu Vypracoval: Ing. Karel Kraml MVE Hrubá Voda s.r.o. Na Květnici 13 Praha 4, PSČ gsm PARÉ...

2 Obsah 1. Popis projektu Technický popis realizace projektu Popis prodeje projektu Cena projektu Rozpočet projektu... 9 Lokalizace projektu MVE Hrubá Voda s.r.o. 2/11

3 1. POPIS PROJEKTU Investiční záměr malé vodní elektrárny Hrubá Voda spočívá v koupi stávající MVE Šenkova Pila a přilehlých nemovitostí (jez, náhon, stará MVE, statek a obytné prostory staré pily (cca 5 bytových jednotek), louka) a výstavbě nové MVE Hrubá Voda o instalovaném výkonu 180 kw. Lokalita se nachází 5 km východně od Olomouce v turisticky atraktivní oblasti v obci Hrubá Voda (Hlubočky). Projekt MVE Hrubá Voda má vydané územní rozhodnutí a podepsanou smlouvu o připojení do distribuční soustavy. Instalovaný výkon 180 kw Návrhový hrubý spád 9.07 m Návrhový čistý spád 8.2 m Návrhový průtok 2.6 m 3 /s Roční výroba 470 MWh Celkové náklady Kč Navýšení jezu sklopnou klapkou o 30 cm Prohloubení a rozšíření stávajícího náhonu Přestavba staré strojovny na vyrovnávací komoru Nová strojovna Situace projektu Nový tlakový přivaděč DN 1400 mm MVE Hrubá Voda s.r.o. 3/11

4 Vyznačení nemovitostí, které jsou součástí projektu (prodávané nemovitosti) MVE Hrubá Voda s.r.o. 4/11

5 2. TECHNICKÝ POPIS REALIZACE PROJEKTU Navýšení jezu o 30 cm bude realizováno pohyblivou klapkou, dále bude do jezu vloženo proplachovací stavidlo při pravém břehu, v levé části jezu bude vybudován rybí přechod. Stávající jez Úprava náhonu spočívá v jeho mírném rozšíření a prohloubení, přičemž pro opevnění stěn náhonu bude použit stávající materiál stěn, v podstatě jde o prohloubení dna a posunutí jedné stěny. Stávající náhon má šířku m. Náhon prochází jedním propustkem pod železnicí a jedním propustkem pod silnicí. Stávající náhon MVE Hrubá Voda s.r.o. 5/11

6 Železniční propustek je založen na skále, obezděn kamennou klenbou, nad kterou je cca 6 m vysoký násyp železniční tratě. Jde o přemostění původního náhonu násypem železniční tratě. Existuje předprojednané řešení prohloubení tohoto propustku se správou Českých drah pro vydání souhlasu se stavebním povolením a postup s oprávněnou projekční firmou k provedení průzkumů a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení. Železniční propustek Silniční propustek je proveden jako zemní násyp přes náhon, který je opevněn silničními panely. Pro zahloubení tohoto propustku existuje několik variant. Silniční propustek MVE Hrubá Voda s.r.o. 6/11

7 Stará strojovna bude přestavěna na vyrovnávací komoru, to znamená osazení čistícího stroje česlí, demontáž stávajícího strojního zařízení a zatěsnění proti úniku vody. Ve výtokové části bude provedeno napojení na tlakový přivaděč, který povede do nové strojovny MVE Hrubá Voda. Řez starou strojovnou MMVE Šenkova pila Nový přivaděč bude polozapuštěný v zemi, bude mít délku 80 m, průměr 1400 mm a jeho materiál bude GRP (glass reinforced pipe). Bude přivádět vodu ze staré strojovny již pouze vyrovnávací komory - na turbíny v nové strojovně. MVE Hrubá Voda s.r.o. 7/11

8 Nová strojovna bude mít jednu nebo dvě Kaplanovy turbíny a nachází se na břehu řeky Bystřice. Vyvedení výkonu k nejbližšímu sloupu 20 kv je cca 60 m. Místo nové strojovny, v pozadí statek a nemovitosti, které jsou součástí prodeje 3. POPIS PRODEJE PROJEKTU Prodej bude realizován jako převod jednoúčelově založené společnosti MVE Hrubá Voda s.r.o. a všech veřejnoprávních dokumentů, případně jiným způsobem dle dohody. Seznam dokumentů je následující: 1. Územní rozhodnutí 2. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce (zaplacen zálohový poplatek, smlouva má platnost do , prodloužení je možné) 3. Energetický audit 4. Ocenění znalcem stávajícího stavu (stará MVE Šenkova Pila) a nového stavu (po výstavbě MVE Hrubá Voda) 5. Zápis z vodoprávního řízení, na kterém byly účastníky vodoprávního řízení odsouhlaseny hodnoty min. zůstatkového průtoku v řece a max. odběru nové MVE 6. Indikativní nabídka banky na financování projektu (náklady 16,8 mil. Kč, ekvita 20%, doba úvěru 15 let, průměrný úrok 3,53%) 7. Rezervační smlouva na koupi nemovitostí (zaplacen rezervační poplatek 300 tis. Kč) 8. Dokumentace Projekt pro územní rozhodnutí 9. Nabídky turbíny, generátoru, elektročásti a transformátoru 10. Hydrologická data vydané ČHMÚ Zaměření spádu lokality MVE Hrubá Voda s.r.o. 8/11

9 4. CENA PROJEKTU Cena projektu v této fázi se stává z těchto položek: Vstupní podklady 1 Zabezpečení vstupních podkladů Kč 2 Dokumentace DUR Kč 3 Rezervační poplatek za nemovitosti Kč Celkem Kč 5. ROZPOČET PROJEKTU Rekapitulace rozpočtu cena bez DPH DPH cena s DPH A Stavební náklady Kč Kč Kč SO 01 Strojovna Kč Kč Kč SO 01.1 Spodní stavba Kč Kč Kč SO 01.2 Horní stavba Kč Kč Kč SO 02 Přivaděč Kč Kč Kč SO 03 Přestavba staré strojovny na vyrovnávací komoru Kč Kč Kč SO 04 Vyčištění a rekonstrukce přívodního kanálu Kč Kč Kč SO 05 Úprava a rekonstrukce jezu Kč Kč Kč SO 06 Ostatní náklady stavby Kč Kč Kč B Technologické náklady Kč Kč Kč C Projekční a inženýrská činnost Kč Kč Kč D Ostatní náklady Kč Kč Kč Investiční náklady (A+B+C+D) Kč Kč Nákup pozemků a nemovitostí Kč PROJEKT MVE HRUBÁ VODA CELKEM Kč Kč MVE Hrubá Voda s.r.o. 9/11

10 ID Stavební náklady j. množ. j.c. cena Stavební náklady celkem Kč SO 01 Strojovna Kč SO 01.1 Spodní stavba Kč 1 Výkopy, zásypy, odvezení do 5 km (tř. 3-4) m Kč 2 Podkladní beton (C12/15) m Kč 3 ŽB spodní stavba (c25/30) m Kč 4 Kamenné opěrné zdivo ve výtoku m Kč 5 Zemní práce v tř. 5 - napojení výtoku do toku m Kč 6 Dokončovací práce 5% Kč SO 01.2 Horní stavba Kč 1 Zdivo m Kč 2 ŽB věnec (C20/25) m Kč 3 Okna 1200/1200 ks Kč 4 Dveře 1000/2000 ks Kč 8 Tepelná izolace ŽB věnce (polystyren tl. 50mm) m Kč 9 Válcovaný profil I240 délky 7.35m ks Kč 10 Překlady ks Kč 11 Okapi mb Kč 12 Vnitřní omítka m Kč 13 Venkovní omítka m Kč 14 Izolace, penetrační nátěry kpt Kč 15 Nátěry kpt Kč 16 Střecha - panely kingspan (celkem 9 x 9m) m Kč 17 Ventilační mřížka ks Kč 18 Hromosvod a zemnění ks Kč 19 Práškový hasící přístroj 21A ks Kč 20 Stavební elektroinstalace kpt Kč 21 Doprava materiálu kpt Dokončovací práce a znovuuvedení okolí do původního stavu 10% Kč SO 02 Přivaděč Kč 1 Výkop a násyp rýhy m Kč 2 Potrubí GRP DN 1400 PN2.5 mb Kč 3 Spojovací materiál 10% (z ceny potrubí) Kč 4 Doprava 5% Kč SO 03 Přestavba staré strojovny na vyrovnávací komoru Kč 1 Demolice betonových stěn m Kč 2 Betonáž napojení přivaděče m Kč SO 04 Vyčištění a rekonstrukce přívodního kanálu Kč 1 Odtěžení a odvezení sedimentů m Kč 2 Oprava zdiva m Kč 3 Úprava nátoku a prvního propustku kpt Kč 4 Demolice zastropnění kanálu před strojovnou m Kč 5 Dřevěné zakrytí části kanálu m Kč Prohlobení propustku pod železnicí kpt Kč Prohloubení propustku pod silnicí kpt Kč 6 Dokončovací práce 10% Kč MVE Hrubá Voda s.r.o. 10/11

11 SO 05 Úprava a rekonstrukce jezu Kč 1 Ocelová klapka kg Kč 2 Instalace a doprava kpt Kč 3 Dokončovací práce a znovuuvedení okolí do původního stavu 10% Kč SO 06 Ostatní náklady stavby Kč 1 Hlídání staveniště Kč 2 Zařízení staveniště Kč 3 Administrativní náklady Kč ID j. množ. j.c. cena PS 01 Technologie Kč 1 Kaplanova turbína ks Kč Kč 2 Generátory ks Kč Kč 3 Hydraulický agregát ks Kč Kč 4 Kladka ve strojovně, nosnost 1.5t ks Kč Kč 5 Klapkový uzávěr DN1400 (hydraulicky + závaží) ks Kč Kč 6 Česle, čistící stroj česlí a kontejner ks Kč Kč 7 Stavidlo proplachu jezu ks Kč Kč 8 Elektročást (včetně řídícího systému) ks Kč Kč 9 Připojení do místní sítě (včetně transformátoru) ks Kč Kč 10 Montážní práce ks Kč Kč 11 Zkoušky a uvedení do provozu ks Kč Kč IC 01 Inženýrská a projekční činnost Kč 1 Zabezpečení vstupních podkladů Kč 2 Dokumentace DUR Kč 3 Dokumentace DSP Kč 4 Prováděcí projekt Kč Smluvní dokumentace pro realizaci stavby Kč 5 6 Autorský dozor, řízení projektu, technický dozor investora Dokumentace skutečného provedení, kolaudace, manipulační řád atd Kč Kč IC 02 Ostatní náklady Kč 1 Právní služby a administrativní poplatky Kč MVE Hrubá Voda s.r.o. 11/11

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ

Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ Příloha č. 4 Jihočeský kapr, spol. s r. o. OBNOVA A REKONSTRUKCE RYBNÍKA PANSKÝ OBSAH 1. Úvodní část 1.1 Název projektu 1.2 Cíle projektu 1.2.1 Specifikace cíle 1.2.2 Cíle žadatele 1.3 Zpracovatel projektu

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009

XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY. Období: březen 2009 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO Projekt fondu soudržnosti XI. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU VÝSTAVBY Období: březen 2009 Správce stavby projektu Projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň

DPS dokumentace pro provádění stavby. dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň P.O.Box 2, Pražská 14, č.p. 87, 303 02 Plzeň Tel.: +420 377 201 611, fax: +420 377 235 143 DPS dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 1852: ČOV Dýšina Vodohospodářský

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD Městský úřad Hořovice HOŘOVICE Palackého náměstí 2 ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 268 01 Hořovice naše zn.: S-MUHO/13782/2014/KI čj.: MUHO/17017/2014 vyřizuje: Bc. Marta Kindlová datum:

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava

RYBNÍKA KACHLIČKA. Krajský úřad kraje Vysočina pracoviště Jihlava - 1 - A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: Místo stavby: Obec : Vodoprávní úřad: Kraj: Název toku: REKONSTRUKCE HRÁZE A OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA k.ú. Zdislavice u Herálce

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. S m l u v n í s t r a n y Objednatel : Název : Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. se

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU

ZÁKLADNÍ INFORMACE. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU ZÁKLADNÍ INFORMACE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY dodávek rodinných domů společnosti Ekonomické stavby s.r.o. STANDARDNÍ Ř EŠENÍ DOMU SPECIFIKACE ROZSAHU DODÁVKY a technického standardů použitých

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003sgnh* CRDUX003SGNH DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11/Sj V Olomouci dne 10. ledna 2012 Č. j.: DUCR-556/12/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Eurorando 2016 Místa vytipovaná Středočeskou oblastí KČT, která se vážou k energetice

Eurorando 2016 Místa vytipovaná Středočeskou oblastí KČT, která se vážou k energetice Eurorando 2016 Místa vytipovaná Středočeskou oblastí KČT, která se vážou k energetice 1. Centrum jaderného výzkumu a Ústav jaderné fyziky AV ČR v Řeži u Prahy Řež je rozsáhlá osada ležící v meandru Vltavy

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA

INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA INVESTIČNÍ ZÁMĚR REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA květen 2011 1 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R na stavební akci REKONSTRUKCE NOVÉ SPRÁVNÍ BUDOVY NPÚ OSTRAVA Investiční záměr věcně a funkčně

Více

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA

VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA VÝROBNA BETONOVÝCH SMĚSÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 5 TROJA 2. ETAPA OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 3 K ZÁKONU Č. 100/2001 SB.) OZNÁMENÍ O HODNOCENÍ VLIVŮ NA

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO PROJEKTOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU STAVEB SOUSTAVY ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ 1. ÚVOD Pražská teplárenská a.s. (dále jen PT) vydává Připojovací podmínky pro projektování,

Více