Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí"

Transkript

1 Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí z v o l i l o ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání ZM pány Rudolfa Lapína a Ondřeje Špačka. ZM/2/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba návrhové komise Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí z v o l i l o návrhovou komisi z ustavujícího zasedání ZM pány Václava Pekárka a Jiřího Drhovského. ZM/3/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Program zasedání Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o program zasedání v upraveném znění. Program byl rozšířen o další body- Změna jednatele ve společnosti Technické služby města s.r.o., Prodej pozemků pod trasu IV. železničního koridoru a Humanitární pomoc partnerské obci.

2 ZM/4/1/14 +12/ -3 / Z0 Václav Pekárek Ustavující ZM Volba starosty města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí z v o l i l o pro výkon funkce uvolněného starosty města Planá nad Lužnicí pana Ing. Jiřího Šimánka. ZM/5/1/14 +11/ -3 / Z1 Václav Pekárek Ustavující ZM Volba místostarosty města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí z v o l i l o pro výkon funkce neuvolněného místostarosty města Planá nad Lužnicí pana Ing. Stanislava Vyhnala. ZM/6/1/14 +11/ -3 / Z1 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Volba členů rady města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí z v o l i l o pro výkon funkce neuvolněného člena rady města Planá nad Lužnicí Josefa Drtinu. ZM/7/1/14 +11/ -3 / Z1 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí z v o l i l o pro výkon funkce neuvolněného člena rady města Planá nad Lužnicí Rudolfa Lapína. ZM/8/1/14 +11/ -3 / Z1 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí z v o l i l o pro výkon funkce neuvolněného člena rady města Planá nad Lužnicí Ondřeje Špačka.

3 ZM/9/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o zřízení finančního výbor a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné. ZM/10/1/14 +11/ -3 / Z1 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Volba předsedy kontrolního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o do funkce předsedy kontrolního výboru pana Ondřeje Špačka. ZM/11/1/14 +12/ -3 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Volba členů kontrolního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o do funkce člena kontrolního výboru pana Ing. Radka Šrůmu. ZM/12/1/14 +14/ -0 / Z1 Jiří Rangl Ustavující ZM Volba členů kontrolního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o do funkce člena kontrolního výboru pana Mgr. Zdeňka Žaluda, Ph.D.

4 ZM/13/1/14 +12/ -3 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Volba předsedy finančního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o do funkce předsedy finančního výboru pana Ing. Richarda Mlázovského. ZM/14/1/14 +12/ -3 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Volba člena finančního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o do funkce člena finančního výboru paní Michaelu Marešovou. ZM/15/1/14 +14/ -0 / Z1 Mgr. Zdeněk Žalud, Ph.D. Ustavující ZM Volba člena finančního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o do funkce člena finančního výboru Jiřího Rangla. ZM/16/1/14 +11/ -0 / Z4 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Stanovení odměn neuvolněnému místostarostovi Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o odměnu za výkon neuvolněného místostarosty ve výši ,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

5 ZM/17/1/14 +12/ -0 / Z3 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Stanovení odměn členům rady města Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o odměnu za výkon neuvolněného člena rady města ve výši 1 650,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. ZM/18/1/14 +9/ -1 / Z5 Ing. Jiří Šimánek Ustavující ZM Stanovení odměn předsedům a členům finančního a kontrolního výboru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise rady města ve výši 1 300,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy, který je zároveň zastupitelem města Planá nad Lužnicí. ZM/19/1/14 +11/ -0 / Z4 Ing. Jiří Šimánek Nejbližší valná hromada TSM, s.r.o. Změna členů dozorčí rady ve společnosti Technické služby města s.r.o. Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o změnu ve složení dozorčí rady ve společnosti Technické služby města Planá nad Lužnicí, s.r.o. a ukládá valné hromadě odvolat z funkce člena dozorčí rady této společnosti pana Jaroslava Žaluda a pana Pavla Mrázka a na jejich místo zvolit Andreie Štiaka a Mgr. Tomáše Voráčka. ZM/20/1/14 +12/ -1 / Z2 Ing. Jiří Šimánek Změna člena dozorčí rady ve společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o změnu ve složení dozorčí rady ve společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. a doporučuje valné hromadě odvolat z funkce člena dozorčí rady této společnosti Mgr. Josefa Jandu a na jeho místo zvolit pana Jana Škrdletu.

6 ZM/21/1/14 +12/ -0 / Z3 Ing. Jiří Šimánek Jmenování delegáta na valné hromadě VST, s.r.o. Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o delegáta na valné hromady Vodárenské společnosti Táborsko, s.r.o. Ing. Radka Šrůmu. ZM/22/1/14 +11/ -3 / Z1 Ing. Jiří Šimánek Nejbližší valná hromada TSM, s.r.o. Změna jednatele ve společnosti Technické služby města s.r.o. Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o změnu jednatele ve společnosti Technické služby města Planá nad Lužnicí, s.r.o. a ukládá valné hromadě odvolat z funkce jednatele této společnosti pana Jiřího Rangla a na jeho místo zvolit Václava Pekárka. ZM/23/1/14 +3/ -11 / Z1 Jiří Rangl Do Prodej nemovitého majetku v lokalitě Beladovka Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí b e r e n a v ě d o m í žádost Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje o stanovisko k odprodeji nemovitého majetku v k. ú. Planá nad Lužnicí (část Beladovky ). Zastupitelstvo vyjadřuje zájem o koupi pozemku p.č. 1073/3 k zajištění lepšího přístupu k vlastním pozemkům. Zastupitelstvo pověřuje starostu města jednáním s KŘ policie Jihočeského kraje. ZM/24/1/14 +12/ -3 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Do Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí b e r e n a v ě d o m í žádost Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje o stanovisko k odprodeji nemovitého majetku v k. ú. Planá nad Lužnicí (část Beladovky ). Zastupitelstvo vyjadřuje zájem o koupi části pozemků k zajištění lepšího přístupu k vlastním pozemkům. Zastupitelstvo pověřuje starostu města jednáním s KŘ policie Jihočeského kraje.

7 ZM/25/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Milan Mařík Záměr prodat pozemek p.č. 2053/161 Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí s c h v á l i l o záměr prodat stavební pozemek p.č. 2053/161 o výměře 698 m2. Žadatel: Kateřina Zelenková, ČSL. Armády 1763/3, Tábor. ZM/26/1/14 +14/ -0 / Z1 Ing. Milan Mařík Prodej pozemků pod trasu IV. železničního koridoru Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí p r o j e d n a l o a s c h v á l i l o na základě schváleného záměru usnesením č.zm/362/27/14 prodej pozemků p. č. 1399/2 o výměře 612 m2 za cenu ,- Kč, p. č. 1522/11 o výměře 297 m2 za cenu ,- Kč, p. č. 1530/2 o výměře 293 m2 za cenu ,- Kč, p. č.1538/5 o výměře 228 m2 za cenu ,- Kč, p. č. 1545/5 o výměře 368 m2 za cenu ,- Kč, p.č.3156/1 o výměře 980 m2 za cenu ,- Kč, p.č.3156/2 o výměře 331 m2 za cenu ,- Kč, p.č.3156/3 o výměře 218 m2 za cenu ,- Kč, p.č.3176/5 o výměře 29 m2 za cenu 6 460,- Kč, p.č.3198/4 o výměře 59 m2 za cenu ,- Kč, p.č.3198/5 o výměře 31 m2 za cenu 6 900,- Kč, p.č.414/2 o výměře 52 m2 za cenu ,- Kč, p.č.456/35 o výměře 269 m2 za cenu ,- Kč, p.č.464/2 o výměře 164 m2 za cenu ,- Kč a p.č.846/2 o výměře 20 m2 za cenu 4 450,- Kč. Ceny byly stanoveny na základě znaleckého posudku. ZM/27/1/14 +14/ -0 / Z1 Ing. Jiří Šimánek Vyhlášení soutěže do Projekt Plánské nábřeží Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí b e r e n a v ě d o m í doporučení rady města a souhlasí s vypsáním architektonické soutěže na projekt Plánské nábřeží a zároveň pověřuje radu města s organizací včetně návaznosti na revitalizaci centra.

8 ZM/28/1/14 +11/ -2 / Z2 Ing. Jiří Šimánek Po schválení Zveřejnění záměru o koupi nemovitosti Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí p r o j e d n a l o a s c h v a l u j e zveřejnění záměru koupě nemovitosti bývalé bažantnice na kraji Turoveckého lesa na pozemku p.č. 1901/5 za cenu dle znaleckého posudku a pověřuje radu města prověřením možnosti úpravy objektu včetně okolních pozemků. ZM/29/1/14 +14/ -0 / Z1 Zdeněk Žalud, Jiří Rangl, Martin Pobuda Zveřejňování všech smluv města v Centrálním registru smluv Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí n a v r h u j e s c h v á l i t přesunout tento bod zveřejňování všech smluv města v Centrálním registru smluv na příští jednání zastupitelstva města a zároveň připravit materiály k tomuto bodu. ZM/30/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Neprodleně Humanitární pomoc partnerské obci Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí p r o j e d n a l o a s c h v á l i l o humanitární pomoc slovinské partnerské obci Gorenje Vas Poljane ve výši 1 000,- EUR. Ing. Jiří Šimánek starosta města Ing. Stanislav Vyhnal místostarosta

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis z I. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 18. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 20. 7. 2009 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více