SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s., nám. W. Churchilla Praha 3. Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s., nám. W. Churchilla 2. 113 59 Praha 3. Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2012"

Transkript

1 SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s., nám. W. Churchilla Praha 3 Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r Váţení členové Svazu důchodců České republiky, o.s., a další přátelé-důchodci, jako kaţdoročně je i v letošním roce pro Vás připravena nabídka rekreací a ozdravných pobytů či poznávacích zájezdů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Věříme, ţe si z nabízeného mnoţství vyberete dle svých zájmů či zdravotního stavu přiměřenou dovolenou. Jistě uvítáte, ţe je nabídka připravena po dohodě s poskytovateli za smluvní ceny v rámci seniorských pobytů, které jsou pro naše důchodce cenově přijatelné. Z tohoto místa všem hoteliérům, lázeňským zařízením i cestovním kancelářím za jejich vstřícnost děkujeme. Přejeme Vám všem, abyste strávili příjemné chvíle zaslouţeného odpočinku všude tam, kam v letošním roce na zvolenou dovolenou nebo ozdravný pobyt zavítáte. Vybíraly jsme pro Vás osvědčené destinace, ale rozhodly jsme se rozšířit naši nabídku i o některé nové lokality nejen v tuzemsku, ale i v cizině. Budete-li s naší nabídkou spokojeni, napište nám o svých záţitcích a pobytech několik řádků, na našich web stránkách je také uveřejníme. A můţete nám posílat em i fotografie, naši čtenáři si jistě rádi o Vašich záţitcích přečtou a z fotografií poznají třeba i další pro ně neznámá místa a krásnou přírodu. Pište prosím na Sledujte však i nadále naše web stránky protoţe chceme nabídku pobytů rozšiřovat i během roku. Budeme se také snaţit nabídnout Vám na těchto stránkách i oblíbené vánoční a novoroční pobyty. Přejeme Vám při dovolených pěkné počasí, dobrou náladu a příjemné chvíle odpočinku. H. Němcová, místopředsedkyně SDČR a členky rekreační komise A. Hamáčková, J. Formánková, J. Kopalová, X. Pejzlová a Marie Říhová

2 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ČLENY SVAZU DŮCHODCŮ ČR Přihláška na rekreaci Poţadavky na rekreaci se vyřizují tak, ţe kontaktujte příslušnou organizátoru, která vám sdělí, zda v poţadovaném zájezdu je volné místo. Pak zašlete písemný poţadavek a ofrankovanou obálku s vaší adresou. Zpět vám bude zaslána přihláška s poštovní poukázkou na úhradu (ve zprávě pro příjemce nezapomeňte uvést místo poţadovaného pobytu, např. Rejvíz, Koţiar apod.). Přihlášku je třeba vyplnit čitelně, v adrese uveďte PSČ, telefon, příp. adresu. Placení a cena Vyplněnou přihlášku zašlete současně s kopií dokladu o zaplacení příslušné částky. Po obdrţení přihlášky vám bude rekreace závazně blokována. Ceny jsou smluvní, sjednané pro členy SDČR. Z uvedené ceny má platící člen SDČR slevu, a to 50,- Kč. Na rekreace nejsou poskytovány ţádné dotace. Pojištění Doporučujeme uzavřít komplexní pojistku včetně pojištění na storno zájezdu. Pro cestu do zahraničí včetně Slovenska je pojištění podmínkou. Při zájezdech s cest. kancelářemi platí podmínky k pojištění, uváděné CK. Platný cestovní doklad Při zájezdech do zahraničí lze pouţít cestovní pas nebo občanský průkaz. Zrušení smlouvy - storno Věnujte pozornost stornovacím podmínkám v přihlášce. Svým podpisem stvrzujete, ţe je berete na vědomí. Podrobné storno podmínky jsou u zahraničních zájezdů uvedeny příslušnou cestovní kanceláří. U tuzemských rekreací bude při zrušení 1 měsíc před nástupem sráţka z ceny 20 %, týden před nástupem 50 % z ceny. Celá částka kromě manipulačního poplatku bude vrácena jen proti předloţení potvrzení o hospitalizaci. Storno poplatek nebude poţadován, pokud si sami najdete náhradníka. Doporučení Účastníkům z Prahy a blízkého okolí doporučujeme osobní návštěvu v kanceláři SDČR adresa nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Ţiţkov, 3. patro, č. dv. 337 v Út a Čt hod. Přijdete-li si zakoupit rekreaci osobně, připravte si úhradu v přesné částce. Upozornění Náročnější zájezdy konzultujte vţdy s vaším ošetřujícím lékařem. Nezapomeňte si vzít sebou dostatečný počet léků, event. léčebné pomůcky Členky rekreační komise pí. Hamáčková tel Út a Čt hod. pí. Kopalová mob nebo Út a Čt tel h pí. Říhová mob nebo Út a Čt tel h pí. Formánková tel Út a Čt hod. pí. Pejzlová tel Út a Čt hod. Můţete nás kontaktovat i na adrese

3 ČESKÁ REPUBLIKA rok 2012 Poř.č. Místo Termín Cena Organizuje Poznámka 1. Hotel Engadin S 2980,- Hamáčková S pokoje s přísl. Ţelezná Ruda Út a Čt hod Hotel Engadin S 2910,- Hamáčková S pokoje s přísl. Ţelezná Ruda T 2560,- T pokoje bez př. Hotel Engadin S 3050,- Hamáčková S pokoje s přísl. Ţelezná Ruda. Hotel Engadin S 3260,- Hamáčková S pokoje s přísl. Ţelezná Ruda T 2700,- T pokoje bez př. Hotel Engadin S 3610,- Hamáčková S pokoje s přísl. Ţelezná Ruda T 3050,.- T pokoje bez př. Hotel Engadin S 3610,- Hamáčková S pokoje s přísl. Ţelezná Ruda T 3050,- T pokoje bez př. Hotel Engadin S 2910,- Hamáčková S pokoje s př. T 2560,- T pok.bez př. Hotel Engadin S 3980,- Hamáčková S pokoje s přísl. Ţelezná Ruda T 3420,- T pokoje bez př. Moţnost fakultativních zájezdů do Rakouska a Německa 2. Hotel Rejvíz S 2930,- Hamáčková S pokoje s přísl. T 2330, T pokoje bez př. Út a Čt hod Hotel Rejvíz S 2930,- Hamáčková S pokoje s přísl. T 2330, T pokoje bez př. Hotel Rejvíz S 3480,- Hamáčková S pokoje s přísl. T 2780,- T pokoje bez př 3. Lázně Luhačovice ,- Hamáčková 2lůţk.s přísl, Lázeň.dům Forst , Út a Čt léčeb.program Lázeň.dům Plzeň ,- Hamáčková 10x2lůţk.bez př. Lázeň.dům Plzeň ,- Hamáčková 1lůţk.bez př. Recepce: Lázeňský hotel Morava

4 Stravování: Láz.hotel Morava snídaně, večeře, standard. Strava, uvítací příp.,sladké překv. Léčebný program: Láz.hotel Morava a léčeb.zařízení 1x konzultace s lékařem, 5x lázeňské procedury (1x velká, 4x malá, 3x inhalace minerál. Vody, pitná kůra dle doporuč. lékaře 4. Mariánské Lázně ,- Říhová 6x2lůţk.pokoj penzion Osborne 2130, x3lůţk.pokoj plná penze, 5. Janské Lázně , Říhová plná penze, penzion Modré kameny 2770, , pokoje s přísluš. Janské Lázně Říhová plná penze, penzion Modré kameny 2770,-, pokoje s přísluš. 6. hotel Arnica ,- Říhová plná penze, Háj pod Klínovcem odjezd z Prahy (při 16 osobách) hotel Arnica ,- Říhová dtto hotel Arnica ,- Říhová dtto Hotel Arnica ,- Říhová dtto Při odjezdu z Prahy v případě 16 osob zajištěn odvoz tam i zpět, zajišťování výletů do okolí za příplatek na místě(jáchymov, letecké muzeum Kovářská, lázně Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, 1 km do Německa Oberwiesenthal) 7..Penzion KITTY ,- Říhová plná penze, Lučany lůţ. pokoj Jizerské hory 2190,- 3lůţk.pokoj, pobyt Po-Po Penzion KITTY ,- Říhová plná penze, Lučany lůţ. Pokoj Jizerské hory 3290,- 3lůţk.pokoj pobyt Ne-Po Doprava z Prahy před penzion a zpět, v ceně 2 půldenní výlety do okolí, cestovatelský večer s promítáním filmu, povídání o biţuterii+prodej.výstavka v penzionu, závěrečný večírek s hudbou. Odjezdy z Prahy vţdy v 8.15 hod. od Hlavního nádraţí (před Fantovou kavárnou) a v 8.45 hod. ze stanice metra Černý Most. 8. Lázně Priessnitz individuál ,- Kč Hamáčková 11xléčeb.proc., Jeseník objednávky pokoje s přísl.

5 Láz.dům Bezruč a Ripper Út a Čt 14t hod týden.pobyt 9. Lázně Libverda individuál ,- Formánková 8denní pobyt, Hejnice objedn láz.procedury lázeň.domy Út a Čt Labská a Nový dům. pok. s přísl.,tv 10. Hotel Bohemia ,- Kopalová plná penze Zdíkov pokoje s přísluš. TV Hotel Bohemia ,- Kopalová dtto,pob.po-ne Hotel Bohemia ,- Kopalová dtto, pob.ne-ne Hotel Bohemia ,- Kopalová dtto,poby.ne-ne 11. penzion Kukla ,- Kopalová plná penze, Ţďárské Vrchy 2595, , pok.s přísluš. Penzion Kukla ,- Kopalová dtto 2595,- Penzion Kukla ,- Kopalová dtto 2595,- Penzion Kukla ,- Kopalová dtto 2595,- 12..Hotel Melodie ,- Říhová 5x2lůţ.pok.s přís Františkovy Lázně Hotel Melodie ,- Říhová 5x2lůţ.pok.s přís 13. Hotel Polonia ,- Formánková 2lůţk.pok.I.kat. Mariánské Lázně 3.420, lůţk.pok.II.kat. Út a Čt plná penze Hotel na hlavní lázeň. Kolonádě, moţno dokoupit procedury přímo v hotelu 14. Hotel U Hrocha Říhová plná penze Škrdlovice 3440, Ţďárské Vrchy 2lůţ.pok.s přísl. Nový hotel v blízkosti Ţďáru n. Sáz., víceúčelový kurt s umělým povrchem, krytý automat. kuţelník, vinný sklípek, minigolf, letní krytá aréna, hudeb.zábavy, 1 km rybník Dářko, kulturní památky v okolí (Zlatá koruna, Ţďár n. Sáz.a další), lesy, houby. Nástup pátek v poledne, 15. Hotel Bohman individ. 4170,- Hamáčková plná penze Babylon-Domaţlice objedn. 3680, Út+Čt

6 16. Lázně Karlova individ ,- Formánková plná penze, Studánka objedn lůţ.pok.s př. Út a Čt X inhalace, Cena platí leden-duben a říjen-prosinec, lze dokoupit moţno dokoupit pobyty i v sezóně dalšíprocedury Moţnost objednat i mimo sezonu, potom cena dle katalogu. V místě aquabazén s atrakcemi, krásná příroda, kulturní programy v hlavní lázeňské budově, internet v kavárně a hlavní lázeň.budově. 17. Františkovy Lázně individ ,- aţ Pejzlová 2lůţk.pok.s přísl. objedn , Út a Čt léčebné proced. l Nabídka na týdenní ozdravný lázeň pobyt cena dle zvoleného lázeň.domu. V ceně zahrnuto 7x ubyt., 7x plná penze, 18 lázeň.procedur, vstupní lékař.prohl., 3x vstup do Aquaforu, 1x kultur. akce, prohlídka města s průvodcem. Mimosezónní pobyty únor duben a říjen a prosinec. Moţno zakoupit také za smluvní cenu 14 denní pobyty. Podrobné informace podá pí. Pejzlová, Út a Čt hod. 18. Čeňkova Pila červen 2840,- Pejzlová 2lůţk.pokoje bez přísl. (Srní) aţ září Út a Čt plná penze 19. Hotel Sepetná duben 5500,- Pejzlová 2lůţk.pok.s přísl. Beskydy 4500, lůţk.bungalov Út a Čt ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY R Poř.č. Místo Termín Cena Organizuje Poznámka 20. chata Koţiar ,-. Hamáčková bus z Prahy a Demänovská a zpět, ubyt. Dolina - Slovensko Út a Čt bez přísluš., plná penze chata Koţiar ,- Hamáčková Demänovská dtto Dolina - Slovensko chata Koţiar ,- Hamáčková dtto Demänovská Dolina Slovensko Autokarový zájezd, 2 celodenní výlety, ostatní výlety polodenní, odpoledne koupání v Bešeňové (termál) 21. Švédsko ,- Formánková poznáv.zájezd, ubyt.penzion, Út-Čt autokar.doprava Švédsko ,- Formánková dtto 22. Norsko ,- Formánková poznáv.zájezd.

7 Poznávací zájezdy Švédsko a Norsko s CK Scandia-tour, podrobné informace podá pí. Formánková Út a Čt hod podle propozic CK. 23.Chorvatsko ISTRIE/UMAG 8-denní zájezd s autobus.dopravou-přejezd v noci ,- dep.jadran 7.790,- hotel Adriatik ,- dtto 8.90,- dtto ,- dtto 8.990,- dtto V ceně zájezdu CK Venezia Tour je autobus.doprava, 7x ubytování, 7x -švédské stoly, pobyt.taxa, program, česky mluvící delegát po celou dobu pobytu, pojištění CK proti úpadku. NUTNO SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ (včetně storna)! Prodej a bliţší inform. sdělí pí. Pejzlová Út a Čt mezi hod na tel Chorvatsko-Dalmácie Trogir-Seget hotel.komplex Medena/dep ,- Zájezd s CK Venezia Tour - Doprava tam a zpět, 7x ubyt., 7x +1 nápoj k večeři, pobyt.taxa, pojištění CK proti úpadku, sluţby delegáta. Prodej a bliţší inform.sdělí pí. Pejzlová Út a Čt hod. na tel NUTNO SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ (včetně storna)! 25. Maďarsko-Harkány 8dení pobyt s autobus.dopravou termíny a apartmány penzion Forrás 4.490,- Kč/vlastní strava/ 6.490,- Kč // 5.290,- Kč /se snídaní/ V ceně doprava, 7x ubyt., lázeň.taxa, uvedená strava, delegát po celou dobu, program, pojištění CK Venezia Tour proti úpadku. NUTNO SJEDNAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DO ZAHRANIČÍ (včetně strona)! V ceně nejsou vstupy do termálů a výlety. Prodej a bliţší inform. pí. Pejzlová Út a Čt hod. 26. Kalábrie/Capo Vaticano letecky z Prahy, resort Marco Polo termíny a ceny Kč Kč Kč Prodej a bliţší inform.pí. Pejzlová Út a Čt hod na tel Zájezd s CK Venezia Tour. Ubytování 2lůţk.pokoje s přísluš., moţnost aţ dvou přistýlek, malá lednice, telef., TV a Wi-Fi připojení. Polopenze kontinentální snídaně, večeře výběr z menu, salátový bufet Máme moţnost připravit další rekreace nebo ozdravné pobyty či poznávací i pobytové zájezdy připravujeme např. s CK zájezd Holandsko (květinové výstavy). Další podrobnosti budou aktuálně zveřejňovány na našem webu v rubrice Rekreace. Přejeme všem účastníkům příjemnou dovolenou! Rekreační komise SDČR, o.s.

Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2013

Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2013 SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2013 Vážení členové Svazu důchodců České republiky, o.s., a další přátelé-důchodci,

Více

Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2014

Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2014 SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Nabídka rekreací a ozdravných pobytů v r. 2014 Vážení členové Svazu důchodců České republiky, o. s., a další přátelé-důchodci,

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY rok 2015

ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY rok 2015 ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY rok 2015 Poř.č. Místo Termín Cena Organizuje Poznámka 101. SLOVENSKO 14.6.-20.6. Hermanová 2Lpokoj s přísl. Bojnice 30.8.-5.9. tel.234462084 plná penze Lázeň.dům Baník 10.450,- 18 procedur

Více

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko

lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko lázně termály wellness 2013 Maďarsko, Polsko, Slovinsko Česko, Slovensko Přírodní doplňky stravy z Finclubu Společnost FINCLUB již 20 let nabízí široký sortiment přírodních doplňků stravy, které jsou původem

Více

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Rodinná rekreace Školy a školky v přírodě Dětské tábory Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za projevenou důvěru, tak i Vám, kteří jste

Více

ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO

ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA a SLOVENSKO 2 0 1 2 Vydalo oddělení rekreací ZO OS KOVO ŠKODA AUTO a. s. Základní informace k prodeji Prodej rekreací bude zahájen od 06.00-15.00 hod. na oddělení rekreací v níţe uvedených

Více

cestovní kancelář Litomyšl

cestovní kancelář Litomyšl cestovní kancelář Litomyšl Dovolená 2015 termály moře poznání Vážení přátelé, milí zákazníci! Úvodem nám dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši přízeň a důvěru, neboť díky Vám vstupuje CKL do jubilejní

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

Dotované pobyty 55+ Výlet ZDARMA. Již 20 let. s Vámi! Bohatý program. Sezóna ALL INCLUSIVE NEBO PLNÁ PENZE. www.kovotour.cz

Dotované pobyty 55+ Výlet ZDARMA. Již 20 let. s Vámi! Bohatý program. Sezóna ALL INCLUSIVE NEBO PLNÁ PENZE. www.kovotour.cz Dotované pobyty 55+ Výlet ZDARMA Již 20 let s Vámi! Bohatý program Sezóna 2014 ALL INCLUSIVE NEBO PLNÁ PENZE www.kovotour.cz Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS je plně pojištěna u dle zák. 159/99 Sb. a rovněž

Více

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU JEN POCKEJ, ZAJICI! ÚČINKUJÍ: MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER SCÉNÁŘ: ALEXEJ KOTĚNOČKIN 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11.

Více

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel.

Lázně 2012. Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty. Sleva na 1. chvíli. Cestování s ČD travel, s.r.o. Obsah. www.cdtravel. Lázně 2012 Wellness, termální koupaliště Seniorské pobyty 46 Vážení přátelé, milí klienti, novým způsobem trávení dovolené je lázeňská turistika a wellness. Lázeňské, rekondiční a wellness pobyty mají

Více

ITÁLIE CHORVATSKO 2015

ITÁLIE CHORVATSKO 2015 ITÁLIE CHORVATSKO 2015 Cestovní kancelář je pojištěná dle zákona 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny RADY ŘED CESTOU www.sbv.cz www.mirobus.cz Vážení klienti, vítáme Vás u nabídky pro sezónu 2015, věříme,

Více

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK

VÁŽENÍ KLIENTI, DÁREK PRO VÁS DOVOLENÁ JAKO DÁREK VÁŽENÍ KLIENTI, v roce 2015, stejně jako kdykoli předtím, uděláme vše pro Vaši maximální spokojenost a krásné vzpomínky z Vaší jedinečné dovolené. V nastávajícím roce bychom Vás opět rádi pozvali do léty

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO NĚMECKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY NĚMECKO ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO LÁZNĚ TERMÁLY NEJZNÁMĚJŠÍ LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2013 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz

CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz CK EXTREM SPORT www.alpynaden.cz KATALOG ZÁJEZDŮ 2011/2012 Vážení klienti a přátelé zimních sportů, rádi bychom Vám poděkovali za Vaši přízeň, kterou nám věnujete již řadu let. Opět nadchází čas, kdy je

Více

Czech holidays. Hledáte vhodný dárek, který potěší? Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Vážení a milí zákazníci,

Czech holidays. Hledáte vhodný dárek, který potěší? Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Vážení a milí zákazníci, Czech holidays Vážení a milí zákazníci, Váš partner pro lázně & wellness Hledáte vhodný dárek, který potěší? s velkou radostí a pokorou si Vám dovolujeme předložit náš další katalog Lázně a Wellness 2015.

Více

Pobytové a poznávací zájezdy Relaxační zájezdy

Pobytové a poznávací zájezdy Relaxační zájezdy 2014 2015 Pobytové a poznávací zájezdy Relaxační zájezdy Školní zájezdy, lyžařské výcviky, školy v přírodě Výhodné balíčky včetně dopravy a skipasů Slevy pro rodiny s dětmi! CKVILLA s.r.o. Štěpanická Lhota

Více

www.zlintourtrips.cz 1

www.zlintourtrips.cz 1 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 2 0 1 3 www.zlintourtrips.cz 1 MODRÁ NOVINKA Photoderm KID SPF 50+ MAXIMÁLNÍ OCHRANA PRO DĚTI Exkluzivní Patent Buněčné Bioochrany, obohacený o Peptid C, zabezpečuje ochranu buněk až

Více

KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015. www.alpynaden.cz

KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015. www.alpynaden.cz KATALOG ZÁJEZDŮ 2014/2015 www.alpynaden.cz Vážení klienti a přátelé zimních sportů, opět nadešel čas, kdy je potřeba myslet na zimní dovolenou. Dostává se Vám do rukou katalog na zimní sezonu 2014/2015.

Více

Několik praktických rad před cestou:

Několik praktických rad před cestou: Czech holidays Váš partner pro lázně a wellness Vážené dámy, vážení pánové, milí zákazníci, tímto katalogem Lázně Wellness Beauty Relax na r. 2012 vstupujete společně s námi do 10. lázeňské sezóny naší

Více

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz

ITÁLIE CAORLE. www.ckevasulcova.cz 2014 CAORLE HOTELY A APARTMÁNY VŠECH CENOVÝCH KATEGORIÍ - SKUPINY - TRANZITY UBYTOVÁNÍ NA LIBOVOLNÝ POČET NOCÍ V HOTELU I V APARTMÁNU - OPERY PLAVBY - CHORVATSKO - SENIOŘI 55+ www.ckevasulcova.cz PŘÍLOHA

Více

POBYTY PRO SENIORY 2011/2012 ČESKO SLOVENSKO POLSKO MAĎARSKO

POBYTY PRO SENIORY 2011/2012 ČESKO SLOVENSKO POLSKO MAĎARSKO POBYTY PRO SENIORY 2011/2012 ČESKO SLOVENSKO POLSKO MAĎARSKO www.geovita.cz, 588 208 208 Vážené dámy a pánové, dovolte mi pozvat Vás na jeden ze speciálních pobytových programů, které naleznete v této

Více

Czech holidays. Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Obsah. Vážení a milí zákazníci, Váš partner pro lázně & wellness

Czech holidays. Několik praktických rad před cestou: www.wellness-hotel.cz. Obsah. Vážení a milí zákazníci, Váš partner pro lázně & wellness Czech holidays Váš partner pro lázně & wellness Vážení a milí zákazníci, dovolujeme si Vám tímto prezentovat katalog Lázně & Wellness 2014, který obsahuje širokou nabídku lázeňských pobytů a wellness pobytů

Více

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR

LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR LÁZEŇSKÉ POBYTY SENIOR 2012 Vážení klienti, právě jste obdrželi nabídkový katalog Lázeňských pobytů pro rok 2012 se širokou škálou poskytovaných služeb prestižních lázeňských subjektů České republiky

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO DOVOLENÁ PRO SENIORY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO DOVOLENÁ PRO SENIORY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO DOVOLENÁ PRO SENIORY POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2014 Kompletní nabídka na SLOVO ÚVODEM Vážení klien, jako každý rok i letos listujete novým

Více

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář RELAXACE TOUR cestovní kancelář PodjavorinskÈ 1603, 149 00 Praha 4 tel + fax: 283 870 284, 605 582 721, 732 665 713 www.ckrelaxace.cz e-mail: info@ckrelaxace.cz KATALOG 2007 Česko Slovensko Rakousko Maďarsko

Více

C e s t o v n í k a n c e l á ř

C e s t o v n í k a n c e l á ř C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Dovolte nám nejdříve poděkovat naší stálé klientele za projevenou důvěru, stejně jako Vám, kteří jste se rozhodli pro Vaší první dovolenou s cestovní kanceláří

Více

ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO

ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO 2014 ŘECKÉ OSTROVY CHORVATSKO BULHARSKO TURECKO PODHÁJSKA, MAĎARSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SLEVA až 20 % při koupi do 13.1. DĚTI zdarma 1000 Kč záloha do 28. 2. VÝLET zdarma do 28. 2. SENIOŘI sleva až 4400

Více

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště

německo lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště německo ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO lázně termály nejznámější lázně a termální koupaliště LÁZEŇSKÉ, REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ A WELLNESS POBYTY 2014 2 NĚMECKO Bad Füssing str. 2 MAĎARSKO Bükfürdö str. 3-4 Hevíz

Více