Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti."

Transkript

1 b ř e z e n n o v i n y f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti. Georges Rouault - Kristus na kříži, 1936

2 2. s t r a n a f a r n í n o v i n y ú n o r f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 3 Každému z nás se už stalo, že jsme se zmýlili, když jsme vytáčeli číslo telefonu. Na druhém konci se ozve jiný účastník. Jak reagujeme v takové situaci? Jedni se omluví: Promiňte, vytočil jsem špatné číslo. Jiní beze slova zavěsí. Jsou vzteklí, že jen tak zbůhdarma vyhodili peníze. Nadávají si do oslů, že nedávali pozor. Pokud se jedná jen o zmýlenou v telefonním čísle, nestalo se nic tragického. Jsou jiné věci v životě, ve kterých mohu provést špatnou volbu a také to často dělám. Kde jsou dnes měřítka, která platí pro tuto volbu? Měřítka mezi dobrem a zlem, mezi tím, co je špatné a co je správné? Tato měřítka jako nikdy předtím se stala nejasnými. Jen si poslechněme obyčejné lidi: Co bylo dříve označeno jako krádež, má dnes přídech starosti a péče o rodinu. Co bylo dříve smrtelným hříchem, je dnes označeno jako odpovědné rodičovství. Kde jsou dnes měřítka pro dobré a zlé? Jsem vůbec svobodný v této volbě? Nejsem výchovou, domovem, neurotickým tempem a veřejným míněním tak zatížen a určen, že nemohu jednat jinak? Kdo dovede osvobodit od toho, co se dělá, co všichni dělajií? Co ukazují statistiky a ankety? Kdo je dnes spokojen s rolí konzervativce a zpátečníka? To všechno je správné. Přesto existují lidé, kteří něčeho v životě litují. Zde je několik náhodných odpovědí z jedné ankety: Litujete něčeho ve vlastním životě? Že jsem si vzal tuto ženu. Že jsem podepsal tuto pracovní smlouvu. Že jsem se usadil v této krajině. Že jsem se dal do kupy s tímhle člověkem. V těchto odpovědích se stále opakuje slovo hloupost. To byla největší hloupost mého života. Avšak nemylme se. Lidé nelitují jen hlouposti, že se dali dohromady s tímhle člověkem. Je něco v člověku, co revoltuje, co se bouří proti zlu, kterého jsme se dopustili, co mu nedopřává klidu: hříchy mladých let; že jsme opustili nebo zradili nějakého člověka; špatné jednání vůči starým rodičům; nevěrnost. Skutečná lítost tohle všechno nemusí ještě být, avšak je to jakýsi předstupeň lítosti. Lítost vychází z toho, že se cítíme vinni před Bohem. Přiznávám se Bohu, co jsem špatně udělal. Před Bohem jsem svůj vlastní žalobce. Nevymlouvám se, že jsem nemohl jednat jinak. Co jsem udělal, neoznačuji za hloupost, neúspěch, osud nebo náhodu. Každý člověk má tendenci druhé dělat odpovědnými za své selhání, svalovat vinu na druhé. Už v ráji tomu tak bylo. Adam svaluje vinu na Evu, Eva na hada. Před Bohem má však každé dění úplně jinou tvář. Lítost nevyhledává žádné výmluvy a omluvy. Lítost se nesnaží sebe ospravedlnit. Taková lítost stala se dnes lidem cizí, není v kurzu. Není se co divit. Čím více se zatemňuje obraz osobního Boha, tím více mizí touha obnovit svůj vztah vůči Bohu lítostí, a to Job, ilustrace V. Sokola z knihy Čtení z Bible dokonce i u věřících lidí. Při příležitostném zpytování svědomí zjistí, co udělali nebo zanedbali. Avšak lítost je ještě něco víc. Nejde jen o zjištění: Vidím jednotlivé přestupky příkazů: a to dostačuje. Nýbrž jde o tohle: Byl jsem slepý pro Boha, pro jeho lásku a dobrotu. Všechno dobré jsem přijímal, jako by tomu tak muselo být. Lehkomyslně jsem opustil otcovský dům Boží. Místo u Boha hledal jsem své štěstí v lidech a věcech. Chci se navrátit k Bohu. Jestliže u mnoha lidí není žádná myšlenka lítosti, zpovědi, poznání sebe, vina je tu stejně jako kdysi. Můžeme pro to hledat jiná jména, jako například: hnus, znechucení, nuda, rozčarování, prázdnota, avšak vina zůstává. Proč je dnes tolik neurotiků, tolik nemocných, kterým nikdo nemůže pomoci? Jistě v mnoha případech proto, že se v jejich podvědomí něco uhnízdilo, vina, která není vyrována nebo odpuštěna. Připravil otec Řehoř

3 4. s t r a n a f a r n í n o v i n y ú n o r f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 5 Vážení přátelé, začátek roku 2007 je v neziskovém sektoru velice bouřlivý a napínavý. Některé neziskové organizace krachují, jiné jsou zadlužené, ty relativně stabilní mají na kontě pár drobných. Důvodem této neradostné situace je naprosto nestabilní finanční situace a změny způsobené zákonem. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice před koncem roku vyhlásilo výše dotací pro jednotlivá zařízení, ale nedodrželo harmonogram výplat dotace. Dokonce nepřišlo ani rozhodnutí o přidělení dotace. Samozřejmě nepřišly ani peníze. Současně nebyly uvolněny ani finance na výplatu příspěvků na péči, takže peníze nedostali ani naši klienti. Po rozeslání vyúčtování lednových služeb většina klientů volala, že zaplatí za služby, až dostanou příspěvek na péči. O tom, že nám dluží dvě zdravotní pojišťovny dohromady necelých půl milionu snad už ani nemusím psát. Každé ráno mi chodí na mobil informace o stavu provozního účtu naší charity. Stále nebylo na výplaty. Obtelefonovala jsem pojišťovny, které nám dluží. Dozvěděla jsem se, že jsme v pořadí na konec února. Dostaneme ale pouze část dlužné částky. Na ministerstvu se tvářili neprůstřelně ještě den před dnem splatnosti výplat. V zásadě by stačilo, kdyby zaplatili všichni klienti ošetření v lednu. Ti ale nedostali příspěvky na péči. A tak zasedl krizový štáb = vedení charity a řešili jsme, jestli si půjčíme. Nakonec jsme se shodli, že raději oželíme své výplaty, dokud na ně nebudou peníze. Nebudu vás napínat, výplaty nakonec odešly z účtu v termínu splatnosti a v plné výši. Nevím, jestli mohu zveřejnit jméno dárce, ale musím mu moc poděkovat. Pouze díky daru, který dorovnal výši výplat, jsme celou situaci zvládli bez dluhu. Dnes ráno mne opět probudila smska s informací o výši našeho účtu. 1. splátka dotace byla konečně vyplacena. Současně se mi podařilo v tomto týdnu domluvit poměrně slušné smluvní podmínky se třemi zdravotními pojišťovnami. Přestože jsme stále limitováni (je určena částka, kterou můžeme pojišťovně fakturovat), budou nám propláceny všechny vykázané body. Pojišťovna pouze proplácí jiným způsobem body do limitu a body nad limit. Dohody o cenách na rok 2007 jsou podepsány, a tak nám zcela jistě peníze od pojišťoven přijdou na účet. Otázka je, s jakým zpožděním. Klienti své příspěvky na péči také snad dostanou a situace se stabilizuje. Přesto ještě není úplně vyhráno, jsme teprve na začátku roku a kvůli volbám v roce 2006 se zpožďují ostatní dotační programy. Teď je situace taková, že zcela jistě zvládneme výplaty za únor, splatné k 15. březnu. Pak se uvidí. Za celou tu dobu, co jsem ředitelkou Farní charity Chodov, bylo krizí spousta a všechny jsme přežili. Na kontě bylo Kč a já jsem v sobě měla pokoj. Po předchozích zkušenostech vím, že se mohu spolehnout na Pána. Věřila jsem, že nás nenechá padnout. Jsem vděčná všem, kteří mne podporují a pomáhají mi. Děkuji všem, kteří se za nás a naši charitu modlíte. Eva Černá Místní společenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky v Praze-spořilově vás srdečně zve na poutní zájezd Z A S E S T R O U V O J T Ě C H O U v e d n e c h s r p n a Cestou navštívíme mnoho poutních míst. Předběžný prgram: Sobota : 7:00 hod. odjezd autobusem z Prahy od hotelu ILF, stanice metra Budějovická, 11:00 hod Olomouci Svatý Kopeček zahajovací mše sv. zastávka v poutním mariánském kostele ve Frýdku-Místku. Další zastávka ve Skočově rodném městě sv. Jana Sarkandera (návštěva muzea a farního chrámu). Dále pokračování v cestě do největšího polského poutního místa Čenstochová. Ubytování. Večerní návštěva jasnohorského poutního areálu prohlídka baziliky i okolí, adorace, křížová cesta. Neděle : Čenstochová účast na ranním ceremoniálu otvírání milostného obrazu a mše svatá. Pokračování v cestě přes Augustow a polsko litevské hranice do Kaunasu bývalého hlavního města Litvy. Ubytování večerní prohlídka starobylého středu města. Pondělí : Kaunas dokončení prohlídky, odjezd. Hora Křížů jedinečné poutní místo, kde jsou tisíce křížů z celé Evropy. Mše sv. ve františkánském kostele. Pokračování v cestě do Rigy prohlídka historického středu. Závěrečná část cesty přes Valgu do Tartu. Ubytování ve škole, kterou vede sestra Vojtěcha. Úterý : Tartu prohlídka školy, kláštera a historické části města event. i okolí (skanzen). Večer mše sv. ve farním kostele. Středa : Tallin prohlídka starého hanzovního města, nyní krásně obnoveného Čtvrtek : Celodenní výlet k Čudskému jezeru možnost koupání. Návštěva ženského pravoslavného kláštera. Pátek : Odjezd z Tartu v ranních hodinách do největšího lotyšského mariánského místa nyní krásně obnoveného Aglona. Mše svatá, prohlídka a pokračování v cestě do hlavního města Litvy Vilniusu. Ubytování. Sobota : Vilnius mše svatá na poutním místě u Ostrobramské Matky Boží, potom prohlídka starobylé části města včetně katedrály a hradu. Odjezd do Varšavy. Ubytování. Neděle : Varšava. Mše svatá a prohlídka historické části. Odjezd cesta přes Olomouc do Prahy. Cena: 7.500,- Kč/osoba, při účasti 35 osob sleva na děti 1000,- Kč. Cena zahrnuje: ubytování dle programu, dopravu autobusem, komplexní cestovní průvodce. Cena nezahrnuje: stravování a cestovní pojištění. Není třeba pas, postačuje nový občanský průkaz. Přihlášky a zálohu 1000, Kč nutno podat do 30.března. Přihlášky a informace: Dr. Marie Myslilová telefon: , Dr. František Reichel tel

4 6. s t r a n a f a r n í n o v i n y b ř e z e n f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 7 Farní knihovna byla založena a zpřístupněna díky práci otce františkána Mikuláše Šuse, tehdejšího farního administrátora, někdy na přelomu 30. a 40. let. Prostory pod kostelem nebyly v 50. a 60. letech přístupné věřícím. P. Cyril Kadlec se obával, že by mohly být církvi zabaveny pro jiné účely. V době uvolnění na konci 60. let se farníci pustili do oprav pod kostelem. Pan Ing. Müller vzpomíná: Dojem byl silný rozsáhlé prostory, zatuchlý vzduch, místy opadaná omítka. Pustili jsme se do práce, jak kdo uměl. Na tuto dobu vzpomíná i P. Řehoř: Začali jsme s mládeží pod kostelem. Upravili jsme si knihovnu, kde dlouhá léta plesnivěly knihy. V době normalizace byla knihovna uzavřena, znovu byla zpřístupněna až po revoluci díky nové generaci mládeže. Prostory knihovny již druhým rokem využívají malí skautíci Šnečci. Mezi opět zatuchajícími knihami tak opět nastal život a halas. Zájem o půjčování knih v novém tisíciletí totiž velmi upadl. Dlouholetou knihovnicí je paní Marcela Buřilová. Jaká je vaše profese? Učím knihovnictví a vše, co s ním souvisí, na Vyšší odborné škole informačních služeb. Co dělám v kostele, je vlastně částí mé profese. Než jsem začala učit, dlouho jsem pracovala v různých vědeckých vysokoškolských knihovnách. Byly výlučně odborné, takže s vedením knihovny, jaká je v kostele sv. Anežky, jsem neměla žádnou zkušenost. Jak dlouho jste farní knihovnicí? Asi deset let. Tehdy parta mladých sesta- vila katalog knih a připravila knihovnu k provozu. (Petr Kolář a Martin Čížek na počítači kýmsi darovaném vytvořili vlastní program pro katalogizování knížek, knihy uspořádali a odplísnili pozn. red.) Pak se hledal někdo, kdo by pravidelně dohlížel na chod knihovny, půjčování atd. Obrátil se na mne pan kostelník a já slíbila pomoc. Znáte historii knihovny? Hlavní fond pochází ze 3o. let, kdy byl kostel vysvěcen. Od počátku se počítalo s existencí knihovny v prostorách pod kostelem. Jaký byl život knihovny před vaším příchodem? V době komunismu nemohla knihovna pracovat, fond byl uzavřen a nedoplňoval se. Státní mocí byly povoleny jen bohoslužby, další činnost farnosti byla nepřípustná. Lidé zvenčí v podstatě ani o prostorách pod kostelem nevěděli. Zásadní změna nastala po listopadu 89. Jak je rozsáhlý depozitář, kolik má svazků a jaký typ knih zde můžeme najít? Celkový počet je zhruba 3000 svazků, což je poměrně hodně. Hlavní fond tvoří literatura související s náboženskou tematikou. Můžeme ji rozdělit do několika oblastí knihy přímo související s náboženstvím a liturgií (modlitební knihy, katechismus, kancionály, filosofická literatura, která podporuje hlavní teologické spisy) a beletrie (próza i poezie) křesťanských i přímo katolických autorů. Hojně je zastoupena literatura pro děti fond je ale spíše starší. Knihy se nedoplňují, a to sovisí s využitím naší knihovny. To je bohužel dosti tristní. Tím, že není o půjčování zájem, není ani tlak na dokupování knih. Našli bychom tam Káju Maříka? Kája tam není. Dětská literatura je klasická. Ale začátkem 90. let někdo daroval komiksy ty byly jednu dobu hojně půjčované. Ve fondu jsou dále knihy o umění související především s církevními památkami. Částečně vlastníme periodické dokumenty Katolický týdeník, starší čísla některých časopisů. Doplňování fakticky skončilo v polovině 90. let. Knihovna obsahuje i malý, omezený výběr audiokazet. Jaká je nejstarší kniha? Vyslovené poklady nemáme. Jen běžná literatura. Objev žádného prvotisku tedy nehrozí. Většina starších výtisků je součástí původního fondu. Typem na nejstarší dokument by mohly být Podlahovy Církevní památky z konce 19. století. Přijímá knihovna věcné knižní dary? Dary přijímáme, ale upřednostňujeme tituly s náboženskou tematikou. Ale jak vám řekne každý knihovník: Největší nepřítel je člověk, který chce darovat knihu. Většinou jde totiž o knihy staré, poškozené, které se nedají příliš využít, takže takový dar je pak spíše zátěž než pomoc. R O Z H O V O R S M A R C E L O U B U Ř I L O V O U Chci k vám přijít poprvé. Musím se přiznat, že za léta, co jsem zdejším farníkem, jsem do knihovny ještě nezavítal. Především budete vlídně přivítán. Seznámím vás s knihovnou. Všechny knihy máme v jedné místnosti, takže není problém se rychle zorientovat. Pokud si budete půjčovat nějakou knížku, budu po vás chtít pouze jméno a adresu. Jaká je výpůjční doba? Jsme velmi vlídní. Zachováváme výpůjční dobu jako ostatní knihovny jeden měsíc, ovšem není problém prodloužení. Nevybíráme žádné poplatky. Kdy je knihovna otevřena? Obvykle je otevřeno v neděli po ranní mši asi v půl deváté. Dříve jsme měli otevřeno i po dětské, ale vzhledem k nezájmu farníků jsme tuto dobu zrušili. Samozřejmě by nebyl problém tuto dobu opět obnovit či po domluvě zpřístupnit knihovnu i v jiný čas. Spopení na mne je: Připravil Pavel Smolek Paní Marcela Buřilová se snažila několik let ve farních novinách zvát čtenáře do farní knihovny upoutávkami na zajímavé knižní tituly, například: G. Bernanos, Deník venkovského faráře, D. Bonhoeffer, na cestě ke svobodě, Gertruda von le Fort: Pilátova žena, C. S. Lewis: Lev, čarodějnice a skříň, Josef Zvěřina: Teologie agapé, Alois Lang: John Henry Newman, Sv. Terezie od Ježíše: Život, Utrpení Páně podle Evangelií, Roark Bradford: Černošský Pánbůh a páni Izraeliti. Čekají tu na vás, i když mírně zaprášené.

5 8. strana farní noviny únor 2007 Ilustrační snímek skupiny Erastus z prosince 2006 (detail) - foto Dušan Dostál ERASTUS Ve čtvrtek 15. února jsme v sále našeho kostela po roce a půl opět přivítali vokálně-instrumentální skupinu Erastus. Soubor, působící na české hudební scéně již 35 let (a náležící mezi přední protagonisty svého žánru), se nám tentokrát představil v sedmičlenné sestavě, se dvěma pěveckými magnety Jitkou Vrbovou a Evou Kriz-Lifkovou. Hned v úvodu je třeba říci, že šlo o setkání radostné a osvěžující. Vedle tradičního repertoáru amerických černošských spirituálů, tradicionálů a blues (namátkou jmenuji: Nobody Knows, The upper Room, Joshua fit the Battle of Jericho) jsme mohli vyslechnout též několik francouzských šansonů (Les Feuilles moetes) vše v provedení stylově vytříbeném, přitom hudebně živém a tvořivém. Se zvláštním potěšením jsem sledoval, jak se obě sólistky navzájem doplňují, muzikantsky se hecují, kamarádsky si nahrávají, či se naopak podřizují jedna druhé. Intenzivní prožitek spojený s technickým nadhledem charakterizoval i výkony pánské části Erastu, a to jak sólových zpěváků, tak i zpívajících instrumentalistů (el. klavír, kytara, baskytara). Není proto divu, že radost a spontaneita nezůstaly uzavřeny na malé ploše pódia, ale že se postupně přelily do celého sálu. Ve finále pak publikum (tvořené zástupci několika generací) spolehlivě dotvářelo rytmiku uváděných písní. Sympatickou součástí večera bylo i vtipné a nepředimenzované konferování jednotlivých čísel, při němž posluchač dostal prostor k vydechnutí a zároveň k aktivaci chuťových orgánů před podáním dalšího chodu. Zároveň musím s uspokojením konstatovat, že se nenaplnily mé vlastní skeptické prognózy počtu návštěvníků, ale naopak, že i v době školních prázdnin a nevlídných únorových plískanic se našel dostatek lidí, kteří dokázali slušně naplnit náš kulturní stánek a věnovat čas poslechu kvalitní hudby. U východu ze sálu jsem toho večera nespatřil zamračenou tvář... Josef Bauer farní noviny únor 2007 strana 9 Při letošní masopustní veselici jsme se všichni vrátili do dětství, regenschori Pepa Bauer se převtělil do přísného učitele hudební výchovy, všem přítomným rozdal strunné a bicí hudební nástroje, rozdělil žáky do dvou skupin, a nutil je hrát. Výsledkem jeho pedagogické práce byl společný zpěv a doprovod masopustní písně Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu... Při následné velké přestávce se vyčerpaní žáci rádi občerstvili. Vzpomínkový večer na básníka a překladatele Josefa Kostohryze proběhl 1. března v sále pod kostelem při příležitosti 100. výročí jeho narození. Marie Kostohryzová, básníkova druhá žena, velmi autenticky vzpomínala na nelehký život svého muže. Jana Franková - Doležalová recitovala Kostohryzovy verše a z četla z jeho dopisů. Pásmo bylo proloženo skladbami pro dvoje housle od Bohuslava Martinů v podání Hany Hložkové a Josefa Bauera.

6 1 0. s t r a n a f a r n í n o v i n y b ř e z e n f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 1 1 O H L É D N U T Í Z A S K A U T S K Ý M S E M I N Á Ř E M Letos koncem ledna jsem se podruhé zúčastnila skautského semináře tradičně pořádaného Ekumenickou lesní školou v prostorách Salesiánského divadla. A tato skutečnost mě znovu nakopla, přesvědčila o tom, že skautský život opravdu stojí za to žít. Jak vlastně takový seminář probíhá? V sobotu ráno se v divadle sejde přibližně sto skautů z různých koutů republiky. L E T N Í T Á B O R Zveme všechny děti, zejména ty ve věku 8 12 let, aby se zúčastnily našeho tábora, který se bude konat v termínu Pojedeme na jednu ze skautských základen, přesné místo a cena budou v příštích čtrnácti dnech upřesněny a zveřejněny na nástěnce u vchodu do kostela. V případě zájmu prosím kontaktujte co nejdříve vedoucí oddílu Markétu Štromerovou, tel Většinou to jsou bývalí, stávající či budoucí vedoucí oddílů, věkově tak od 16 do 90 let. Na pódiu je náčelník Junáka, náčelník Svazu skautů a skautek ČR a činovník, který postupně na všechny čtyři světové strany zatroubí melodii mezinárodního skautského signálu Skautské ideály spojují svět. Všichni zúčastnění stojí v pozoru a zpravidla zdraví skautským pozdravem (třemi vztyčenými prsty pravé ruky ve výši ramen, palec překrývá malíček). Přednášky se dotýkají různých témat. Úvodní přednášku si pro nás letos připravil Pedro (Jan Zachariáš) a dal jí název Století skautingu. Upozornil posluchače na významná skautská výročí: let od narození zakladatele světového skautingu Roberta Baden-Powella; 100 let od konání prvního skautského tábora; let od narození Jestřába (Jaroslava Foglara). Další, psychologická přednáška nám přiblížila život adolescentní mládeže. Odpoledne se opět rozkrylo téma skautování za komunismu, při kterém byli aktivní hlavně ti starší bratři a sestry. Otázky viny či neviny, zapírání skautingu, zrady či hrdinského přiznání a bojování za skautské myšlenky jsou dosud velmi palčivé. Hlavní myšlenkou celého letošního semináře byli středověcí rytíři vzory skautů. Skauting ze středověkého rytířství velmi čerpá, dnešní skaut je (nebo by měl být) novodobým rytířem se všemi ctnostmi. To potvrdila i nedělní dopolední přednáška plk. v. v. Ing. Františka Valdštýna, která celý seminář uzavřela. A jak se skauti na skautském semináři loučí? Všichni si stoupnou do kruhu a spojí se zkříženýma rukama. Náčelník Junáka pak vyšle signál stisknutím ruky. Ten postupuje dál celým kruhem a jakmile se k němu vrátí, je skautský seminář tímto oficiálně uzavřen. Mimo přednášky je skautům na chodbách nabízena ke koupi skautská literatura. Ani já jsem neodolala a ze zakoupených knížek jsem načerpala spoustu zajímavých informací, jak praktických (například co se týká skautských základen v ČR i ve světě), tak teoretických, jež tvoří myšlenkovou podstatu skautingu. Bohu díky za seminář a za všechno, co nás může o kousek nasměrovat na tu správnou cestu. Markéta Štromerová Š N E Č C I N A B R U S L Í C H V neděli jsme šli bruslit. Sešlo se nás 19 bruslících Šnečků, s rodiči i prarodiči na bruslích i bez nich. První nadšení vyrazit na led se ukázalo již při samotném srazu, kdy většina přítomných již v hod. byla plně obuta a vyzbrojena zbraněmi (hokejkami, helmami či puky) bylo to o celých 15 minut dříve. Ale naštěstí ledová plocha byla prázdná. Někteří rodiče se uchýlili za mantinely a vydávali jen rozkazy typu to musíš bruslit, a ne padat! Jiní ochotně podpírali své ratolesti a povzbuzovali je. Zbytek se stal fotografujícími Japonci a nenechal si tuto oběť uniknout. Šlo nám to skvěle dokonce jsme zvládli nájezdy na brankáře Radima, Pondělí Pěvecký sbor Úterý Schůzka oddílu Koťata, Šnečci F A R N Í Ú Ř A D P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá který měl co dělat, aby se do té branky někdy svévolně, jindy s dopomocí a ukázkou držení hole vešel. Chytrý Mareček neotálel a vpálil mu gól bez váhání, jiní, jako Dorotka, si počkali na pomoc Jarmily. Nejzkušenějším byl Davídek při volné hře v bráně a nejmladší Filípek a Amálka na ledu raději jezdili per botičky. Jeli jsme slalom mezi kužely, udílely se medaile a diplomy a Šneččí pokřik byl slyšet na rozloučenou. Veronika C O S E D Ě J E P O D K O S T E L E M Středa Klub matek 9.30 Výuka náboženství 14.30, Pátek Úklid kostela 8.00 Spolčo mladých B O H O S L U Ž B Y pondělí: Petýrkova ulice hod. úterý pátek: hod. neděle: hod dětská mše

7 1 2. s t r a n a f a r n í n o v i n y b ř e z e n Během postu se každý pátek od 18 hodin koná křížová cesta. V té době je příležitost ke svátosti smíření. S T A N E S E V neděli navštíví náš kostel pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst a bude sloužit ranní mši svatou v 7.30 hod sbírka na charitní činnost v arcidiecézi po mši svaté proběhne tradiční Josefské posezení. Nejen pro všechny farní Pepíčky zveme všechny zájemce o františkánské myšlenky na odpolední bohoslužbu v 15 hodin a následné setkání v 15 hodin divadelní představení skautů Evropy v 15 hodin otevíráme pro všechny děti v prostorách pod kostelem tvořivé odpoledne s velikonoční tematikou. Přijďte si ozdobit kraslici či perníček, vyzkoušet nové nápady. Zveme ke spolupráci tvořivé maminky a babičky, které by chtěly rozšířit nabídku výtvarných technik. Kontakt: Veronika Koběrská, tel , Markéta Štromerová, tel v 9.30 nácvik dětských zpěvů prováděných při bohoslužbách o hodinu a o 169 hodin později dětská křížová cesta na Petříně. Pravidelný úklid kostela v pátek v osm hodin (2. 3, 16.3, ). Kdo by chtěl pomoci, bude vítán. 1. K V Ě T N A P O U Ť D O A LT Ö T T I N G U, největšího poutního místa v sousedním Bavorsku, se zastávkou v Marktlu, rodišti Svatého otce Benedikta XVI. a v Pasově. Cena dopravy (bez pojištění) činí 630,- Kč, pro dospělé a 480,- Kč pro děti do 15 let. Písemné přihlášky se zálohou 300,- Kč přijímá Dr. Marie Myslilová, Hlavní 78, Praha 4, tel POZVÁNKA NA NEDĚLNÍ ODPOLEDNE v 15 hodin ve farním sále pod kostelem vám skauti Evropy zahrají divadlo ze života zakladatele skautingu Roberta Baden Powella a poté bude následovat zábavná prezentace naší organizace s promítáním fotografií z akcí našich jednotek. Všichni jste srdečně zváni. Lukáš Alexa Skauti Evropy působí zatím jen v Praze ve středisku sv. Vojtěcha, ve smečce vlčat, oddíle skautů a klanu roverů. Od září chceme založit nový oddíl vodních skautů, kteří budou mít klubovnu na lodi v holešovickém přístavu. Naše noviny si můžete nyní přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn fa r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l ově, r o č n í k Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn duben 2007 noviny IX 2.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný)

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný) VARIANTA 1 Víkendový pobyt pro rodiče a děti Délka pobytu: pátek až neděle (2 noci) pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23.

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. ČERVENCE 2006 Za finanční podpory: TAITO, spol. s r. o. 2006 Plumlov

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE

PŘIHLÁŠKA. zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE PŘIHLÁŠKA zákonný zástupce dítěte I. dospělý: jméno a datum narození:... bydliště:... telefon, mail:... zákonný zástupce se zúčastní pobytu: ANO NE (Pokud se tábora nezúčastní zákonný zástupce, vyplňte,

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Srdce farnosti ročník 2012

Srdce farnosti ročník 2012 Srdce farnosti ročník 2012 číslo 1 leden únor BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Zamyšlení na přelomu roku Na konci roku pokaždé zaznamenávám zvláštní jev. Proč tolik lidí, tolik

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci!

Na slovíčko. BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA. Vážení rodiče, milí žáci! BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BOHUSLAVA BALBÍNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. HRADEC KRÁLOVÉ Na Hradě 90 IČ: 71 341 072 500 03 Hradec Králové www.czshk.cz Tel.: 495 515 823 jan.trdlicka@czshk.cz

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014

Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Nedělní stránka sokolovské farnosti 8. neděle v mezidobí 2. 3.2014 Pořad bohoslužeb Sokolov kostel Ne 8:30 17:00 Sokolov fara Po 7:40 St 7:40 Pá 17:00 Svatava farní sál Čt 16:00 Krajková Ne 10:30 Eucharistická

Více