Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti."

Transkript

1 b ř e z e n n o v i n y f a r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l o v ě, r o č n í k I X Půst znamená hledat cestu do Boží blízkosti. Georges Rouault - Kristus na kříži, 1936

2 2. s t r a n a f a r n í n o v i n y ú n o r f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 3 Každému z nás se už stalo, že jsme se zmýlili, když jsme vytáčeli číslo telefonu. Na druhém konci se ozve jiný účastník. Jak reagujeme v takové situaci? Jedni se omluví: Promiňte, vytočil jsem špatné číslo. Jiní beze slova zavěsí. Jsou vzteklí, že jen tak zbůhdarma vyhodili peníze. Nadávají si do oslů, že nedávali pozor. Pokud se jedná jen o zmýlenou v telefonním čísle, nestalo se nic tragického. Jsou jiné věci v životě, ve kterých mohu provést špatnou volbu a také to často dělám. Kde jsou dnes měřítka, která platí pro tuto volbu? Měřítka mezi dobrem a zlem, mezi tím, co je špatné a co je správné? Tato měřítka jako nikdy předtím se stala nejasnými. Jen si poslechněme obyčejné lidi: Co bylo dříve označeno jako krádež, má dnes přídech starosti a péče o rodinu. Co bylo dříve smrtelným hříchem, je dnes označeno jako odpovědné rodičovství. Kde jsou dnes měřítka pro dobré a zlé? Jsem vůbec svobodný v této volbě? Nejsem výchovou, domovem, neurotickým tempem a veřejným míněním tak zatížen a určen, že nemohu jednat jinak? Kdo dovede osvobodit od toho, co se dělá, co všichni dělajií? Co ukazují statistiky a ankety? Kdo je dnes spokojen s rolí konzervativce a zpátečníka? To všechno je správné. Přesto existují lidé, kteří něčeho v životě litují. Zde je několik náhodných odpovědí z jedné ankety: Litujete něčeho ve vlastním životě? Že jsem si vzal tuto ženu. Že jsem podepsal tuto pracovní smlouvu. Že jsem se usadil v této krajině. Že jsem se dal do kupy s tímhle člověkem. V těchto odpovědích se stále opakuje slovo hloupost. To byla největší hloupost mého života. Avšak nemylme se. Lidé nelitují jen hlouposti, že se dali dohromady s tímhle člověkem. Je něco v člověku, co revoltuje, co se bouří proti zlu, kterého jsme se dopustili, co mu nedopřává klidu: hříchy mladých let; že jsme opustili nebo zradili nějakého člověka; špatné jednání vůči starým rodičům; nevěrnost. Skutečná lítost tohle všechno nemusí ještě být, avšak je to jakýsi předstupeň lítosti. Lítost vychází z toho, že se cítíme vinni před Bohem. Přiznávám se Bohu, co jsem špatně udělal. Před Bohem jsem svůj vlastní žalobce. Nevymlouvám se, že jsem nemohl jednat jinak. Co jsem udělal, neoznačuji za hloupost, neúspěch, osud nebo náhodu. Každý člověk má tendenci druhé dělat odpovědnými za své selhání, svalovat vinu na druhé. Už v ráji tomu tak bylo. Adam svaluje vinu na Evu, Eva na hada. Před Bohem má však každé dění úplně jinou tvář. Lítost nevyhledává žádné výmluvy a omluvy. Lítost se nesnaží sebe ospravedlnit. Taková lítost stala se dnes lidem cizí, není v kurzu. Není se co divit. Čím více se zatemňuje obraz osobního Boha, tím více mizí touha obnovit svůj vztah vůči Bohu lítostí, a to Job, ilustrace V. Sokola z knihy Čtení z Bible dokonce i u věřících lidí. Při příležitostném zpytování svědomí zjistí, co udělali nebo zanedbali. Avšak lítost je ještě něco víc. Nejde jen o zjištění: Vidím jednotlivé přestupky příkazů: a to dostačuje. Nýbrž jde o tohle: Byl jsem slepý pro Boha, pro jeho lásku a dobrotu. Všechno dobré jsem přijímal, jako by tomu tak muselo být. Lehkomyslně jsem opustil otcovský dům Boží. Místo u Boha hledal jsem své štěstí v lidech a věcech. Chci se navrátit k Bohu. Jestliže u mnoha lidí není žádná myšlenka lítosti, zpovědi, poznání sebe, vina je tu stejně jako kdysi. Můžeme pro to hledat jiná jména, jako například: hnus, znechucení, nuda, rozčarování, prázdnota, avšak vina zůstává. Proč je dnes tolik neurotiků, tolik nemocných, kterým nikdo nemůže pomoci? Jistě v mnoha případech proto, že se v jejich podvědomí něco uhnízdilo, vina, která není vyrována nebo odpuštěna. Připravil otec Řehoř

3 4. s t r a n a f a r n í n o v i n y ú n o r f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 5 Vážení přátelé, začátek roku 2007 je v neziskovém sektoru velice bouřlivý a napínavý. Některé neziskové organizace krachují, jiné jsou zadlužené, ty relativně stabilní mají na kontě pár drobných. Důvodem této neradostné situace je naprosto nestabilní finanční situace a změny způsobené zákonem. Ministerstvo práce a sociálních věcí sice před koncem roku vyhlásilo výše dotací pro jednotlivá zařízení, ale nedodrželo harmonogram výplat dotace. Dokonce nepřišlo ani rozhodnutí o přidělení dotace. Samozřejmě nepřišly ani peníze. Současně nebyly uvolněny ani finance na výplatu příspěvků na péči, takže peníze nedostali ani naši klienti. Po rozeslání vyúčtování lednových služeb většina klientů volala, že zaplatí za služby, až dostanou příspěvek na péči. O tom, že nám dluží dvě zdravotní pojišťovny dohromady necelých půl milionu snad už ani nemusím psát. Každé ráno mi chodí na mobil informace o stavu provozního účtu naší charity. Stále nebylo na výplaty. Obtelefonovala jsem pojišťovny, které nám dluží. Dozvěděla jsem se, že jsme v pořadí na konec února. Dostaneme ale pouze část dlužné částky. Na ministerstvu se tvářili neprůstřelně ještě den před dnem splatnosti výplat. V zásadě by stačilo, kdyby zaplatili všichni klienti ošetření v lednu. Ti ale nedostali příspěvky na péči. A tak zasedl krizový štáb = vedení charity a řešili jsme, jestli si půjčíme. Nakonec jsme se shodli, že raději oželíme své výplaty, dokud na ně nebudou peníze. Nebudu vás napínat, výplaty nakonec odešly z účtu v termínu splatnosti a v plné výši. Nevím, jestli mohu zveřejnit jméno dárce, ale musím mu moc poděkovat. Pouze díky daru, který dorovnal výši výplat, jsme celou situaci zvládli bez dluhu. Dnes ráno mne opět probudila smska s informací o výši našeho účtu. 1. splátka dotace byla konečně vyplacena. Současně se mi podařilo v tomto týdnu domluvit poměrně slušné smluvní podmínky se třemi zdravotními pojišťovnami. Přestože jsme stále limitováni (je určena částka, kterou můžeme pojišťovně fakturovat), budou nám propláceny všechny vykázané body. Pojišťovna pouze proplácí jiným způsobem body do limitu a body nad limit. Dohody o cenách na rok 2007 jsou podepsány, a tak nám zcela jistě peníze od pojišťoven přijdou na účet. Otázka je, s jakým zpožděním. Klienti své příspěvky na péči také snad dostanou a situace se stabilizuje. Přesto ještě není úplně vyhráno, jsme teprve na začátku roku a kvůli volbám v roce 2006 se zpožďují ostatní dotační programy. Teď je situace taková, že zcela jistě zvládneme výplaty za únor, splatné k 15. březnu. Pak se uvidí. Za celou tu dobu, co jsem ředitelkou Farní charity Chodov, bylo krizí spousta a všechny jsme přežili. Na kontě bylo Kč a já jsem v sobě měla pokoj. Po předchozích zkušenostech vím, že se mohu spolehnout na Pána. Věřila jsem, že nás nenechá padnout. Jsem vděčná všem, kteří mne podporují a pomáhají mi. Děkuji všem, kteří se za nás a naši charitu modlíte. Eva Černá Místní společenství Sekulárního františkánského řádu u kostela sv. Anežky v Praze-spořilově vás srdečně zve na poutní zájezd Z A S E S T R O U V O J T Ě C H O U v e d n e c h s r p n a Cestou navštívíme mnoho poutních míst. Předběžný prgram: Sobota : 7:00 hod. odjezd autobusem z Prahy od hotelu ILF, stanice metra Budějovická, 11:00 hod Olomouci Svatý Kopeček zahajovací mše sv. zastávka v poutním mariánském kostele ve Frýdku-Místku. Další zastávka ve Skočově rodném městě sv. Jana Sarkandera (návštěva muzea a farního chrámu). Dále pokračování v cestě do největšího polského poutního místa Čenstochová. Ubytování. Večerní návštěva jasnohorského poutního areálu prohlídka baziliky i okolí, adorace, křížová cesta. Neděle : Čenstochová účast na ranním ceremoniálu otvírání milostného obrazu a mše svatá. Pokračování v cestě přes Augustow a polsko litevské hranice do Kaunasu bývalého hlavního města Litvy. Ubytování večerní prohlídka starobylého středu města. Pondělí : Kaunas dokončení prohlídky, odjezd. Hora Křížů jedinečné poutní místo, kde jsou tisíce křížů z celé Evropy. Mše sv. ve františkánském kostele. Pokračování v cestě do Rigy prohlídka historického středu. Závěrečná část cesty přes Valgu do Tartu. Ubytování ve škole, kterou vede sestra Vojtěcha. Úterý : Tartu prohlídka školy, kláštera a historické části města event. i okolí (skanzen). Večer mše sv. ve farním kostele. Středa : Tallin prohlídka starého hanzovního města, nyní krásně obnoveného Čtvrtek : Celodenní výlet k Čudskému jezeru možnost koupání. Návštěva ženského pravoslavného kláštera. Pátek : Odjezd z Tartu v ranních hodinách do největšího lotyšského mariánského místa nyní krásně obnoveného Aglona. Mše svatá, prohlídka a pokračování v cestě do hlavního města Litvy Vilniusu. Ubytování. Sobota : Vilnius mše svatá na poutním místě u Ostrobramské Matky Boží, potom prohlídka starobylé části města včetně katedrály a hradu. Odjezd do Varšavy. Ubytování. Neděle : Varšava. Mše svatá a prohlídka historické části. Odjezd cesta přes Olomouc do Prahy. Cena: 7.500,- Kč/osoba, při účasti 35 osob sleva na děti 1000,- Kč. Cena zahrnuje: ubytování dle programu, dopravu autobusem, komplexní cestovní průvodce. Cena nezahrnuje: stravování a cestovní pojištění. Není třeba pas, postačuje nový občanský průkaz. Přihlášky a zálohu 1000, Kč nutno podat do 30.března. Přihlášky a informace: Dr. Marie Myslilová telefon: , Dr. František Reichel tel

4 6. s t r a n a f a r n í n o v i n y b ř e z e n f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 7 Farní knihovna byla založena a zpřístupněna díky práci otce františkána Mikuláše Šuse, tehdejšího farního administrátora, někdy na přelomu 30. a 40. let. Prostory pod kostelem nebyly v 50. a 60. letech přístupné věřícím. P. Cyril Kadlec se obával, že by mohly být církvi zabaveny pro jiné účely. V době uvolnění na konci 60. let se farníci pustili do oprav pod kostelem. Pan Ing. Müller vzpomíná: Dojem byl silný rozsáhlé prostory, zatuchlý vzduch, místy opadaná omítka. Pustili jsme se do práce, jak kdo uměl. Na tuto dobu vzpomíná i P. Řehoř: Začali jsme s mládeží pod kostelem. Upravili jsme si knihovnu, kde dlouhá léta plesnivěly knihy. V době normalizace byla knihovna uzavřena, znovu byla zpřístupněna až po revoluci díky nové generaci mládeže. Prostory knihovny již druhým rokem využívají malí skautíci Šnečci. Mezi opět zatuchajícími knihami tak opět nastal život a halas. Zájem o půjčování knih v novém tisíciletí totiž velmi upadl. Dlouholetou knihovnicí je paní Marcela Buřilová. Jaká je vaše profese? Učím knihovnictví a vše, co s ním souvisí, na Vyšší odborné škole informačních služeb. Co dělám v kostele, je vlastně částí mé profese. Než jsem začala učit, dlouho jsem pracovala v různých vědeckých vysokoškolských knihovnách. Byly výlučně odborné, takže s vedením knihovny, jaká je v kostele sv. Anežky, jsem neměla žádnou zkušenost. Jak dlouho jste farní knihovnicí? Asi deset let. Tehdy parta mladých sesta- vila katalog knih a připravila knihovnu k provozu. (Petr Kolář a Martin Čížek na počítači kýmsi darovaném vytvořili vlastní program pro katalogizování knížek, knihy uspořádali a odplísnili pozn. red.) Pak se hledal někdo, kdo by pravidelně dohlížel na chod knihovny, půjčování atd. Obrátil se na mne pan kostelník a já slíbila pomoc. Znáte historii knihovny? Hlavní fond pochází ze 3o. let, kdy byl kostel vysvěcen. Od počátku se počítalo s existencí knihovny v prostorách pod kostelem. Jaký byl život knihovny před vaším příchodem? V době komunismu nemohla knihovna pracovat, fond byl uzavřen a nedoplňoval se. Státní mocí byly povoleny jen bohoslužby, další činnost farnosti byla nepřípustná. Lidé zvenčí v podstatě ani o prostorách pod kostelem nevěděli. Zásadní změna nastala po listopadu 89. Jak je rozsáhlý depozitář, kolik má svazků a jaký typ knih zde můžeme najít? Celkový počet je zhruba 3000 svazků, což je poměrně hodně. Hlavní fond tvoří literatura související s náboženskou tematikou. Můžeme ji rozdělit do několika oblastí knihy přímo související s náboženstvím a liturgií (modlitební knihy, katechismus, kancionály, filosofická literatura, která podporuje hlavní teologické spisy) a beletrie (próza i poezie) křesťanských i přímo katolických autorů. Hojně je zastoupena literatura pro děti fond je ale spíše starší. Knihy se nedoplňují, a to sovisí s využitím naší knihovny. To je bohužel dosti tristní. Tím, že není o půjčování zájem, není ani tlak na dokupování knih. Našli bychom tam Káju Maříka? Kája tam není. Dětská literatura je klasická. Ale začátkem 90. let někdo daroval komiksy ty byly jednu dobu hojně půjčované. Ve fondu jsou dále knihy o umění související především s církevními památkami. Částečně vlastníme periodické dokumenty Katolický týdeník, starší čísla některých časopisů. Doplňování fakticky skončilo v polovině 90. let. Knihovna obsahuje i malý, omezený výběr audiokazet. Jaká je nejstarší kniha? Vyslovené poklady nemáme. Jen běžná literatura. Objev žádného prvotisku tedy nehrozí. Většina starších výtisků je součástí původního fondu. Typem na nejstarší dokument by mohly být Podlahovy Církevní památky z konce 19. století. Přijímá knihovna věcné knižní dary? Dary přijímáme, ale upřednostňujeme tituly s náboženskou tematikou. Ale jak vám řekne každý knihovník: Největší nepřítel je člověk, který chce darovat knihu. Většinou jde totiž o knihy staré, poškozené, které se nedají příliš využít, takže takový dar je pak spíše zátěž než pomoc. R O Z H O V O R S M A R C E L O U B U Ř I L O V O U Chci k vám přijít poprvé. Musím se přiznat, že za léta, co jsem zdejším farníkem, jsem do knihovny ještě nezavítal. Především budete vlídně přivítán. Seznámím vás s knihovnou. Všechny knihy máme v jedné místnosti, takže není problém se rychle zorientovat. Pokud si budete půjčovat nějakou knížku, budu po vás chtít pouze jméno a adresu. Jaká je výpůjční doba? Jsme velmi vlídní. Zachováváme výpůjční dobu jako ostatní knihovny jeden měsíc, ovšem není problém prodloužení. Nevybíráme žádné poplatky. Kdy je knihovna otevřena? Obvykle je otevřeno v neděli po ranní mši asi v půl deváté. Dříve jsme měli otevřeno i po dětské, ale vzhledem k nezájmu farníků jsme tuto dobu zrušili. Samozřejmě by nebyl problém tuto dobu opět obnovit či po domluvě zpřístupnit knihovnu i v jiný čas. Spopení na mne je: Připravil Pavel Smolek Paní Marcela Buřilová se snažila několik let ve farních novinách zvát čtenáře do farní knihovny upoutávkami na zajímavé knižní tituly, například: G. Bernanos, Deník venkovského faráře, D. Bonhoeffer, na cestě ke svobodě, Gertruda von le Fort: Pilátova žena, C. S. Lewis: Lev, čarodějnice a skříň, Josef Zvěřina: Teologie agapé, Alois Lang: John Henry Newman, Sv. Terezie od Ježíše: Život, Utrpení Páně podle Evangelií, Roark Bradford: Černošský Pánbůh a páni Izraeliti. Čekají tu na vás, i když mírně zaprášené.

5 8. strana farní noviny únor 2007 Ilustrační snímek skupiny Erastus z prosince 2006 (detail) - foto Dušan Dostál ERASTUS Ve čtvrtek 15. února jsme v sále našeho kostela po roce a půl opět přivítali vokálně-instrumentální skupinu Erastus. Soubor, působící na české hudební scéně již 35 let (a náležící mezi přední protagonisty svého žánru), se nám tentokrát představil v sedmičlenné sestavě, se dvěma pěveckými magnety Jitkou Vrbovou a Evou Kriz-Lifkovou. Hned v úvodu je třeba říci, že šlo o setkání radostné a osvěžující. Vedle tradičního repertoáru amerických černošských spirituálů, tradicionálů a blues (namátkou jmenuji: Nobody Knows, The upper Room, Joshua fit the Battle of Jericho) jsme mohli vyslechnout též několik francouzských šansonů (Les Feuilles moetes) vše v provedení stylově vytříbeném, přitom hudebně živém a tvořivém. Se zvláštním potěšením jsem sledoval, jak se obě sólistky navzájem doplňují, muzikantsky se hecují, kamarádsky si nahrávají, či se naopak podřizují jedna druhé. Intenzivní prožitek spojený s technickým nadhledem charakterizoval i výkony pánské části Erastu, a to jak sólových zpěváků, tak i zpívajících instrumentalistů (el. klavír, kytara, baskytara). Není proto divu, že radost a spontaneita nezůstaly uzavřeny na malé ploše pódia, ale že se postupně přelily do celého sálu. Ve finále pak publikum (tvořené zástupci několika generací) spolehlivě dotvářelo rytmiku uváděných písní. Sympatickou součástí večera bylo i vtipné a nepředimenzované konferování jednotlivých čísel, při němž posluchač dostal prostor k vydechnutí a zároveň k aktivaci chuťových orgánů před podáním dalšího chodu. Zároveň musím s uspokojením konstatovat, že se nenaplnily mé vlastní skeptické prognózy počtu návštěvníků, ale naopak, že i v době školních prázdnin a nevlídných únorových plískanic se našel dostatek lidí, kteří dokázali slušně naplnit náš kulturní stánek a věnovat čas poslechu kvalitní hudby. U východu ze sálu jsem toho večera nespatřil zamračenou tvář... Josef Bauer farní noviny únor 2007 strana 9 Při letošní masopustní veselici jsme se všichni vrátili do dětství, regenschori Pepa Bauer se převtělil do přísného učitele hudební výchovy, všem přítomným rozdal strunné a bicí hudební nástroje, rozdělil žáky do dvou skupin, a nutil je hrát. Výsledkem jeho pedagogické práce byl společný zpěv a doprovod masopustní písně Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu... Při následné velké přestávce se vyčerpaní žáci rádi občerstvili. Vzpomínkový večer na básníka a překladatele Josefa Kostohryze proběhl 1. března v sále pod kostelem při příležitosti 100. výročí jeho narození. Marie Kostohryzová, básníkova druhá žena, velmi autenticky vzpomínala na nelehký život svého muže. Jana Franková - Doležalová recitovala Kostohryzovy verše a z četla z jeho dopisů. Pásmo bylo proloženo skladbami pro dvoje housle od Bohuslava Martinů v podání Hany Hložkové a Josefa Bauera.

6 1 0. s t r a n a f a r n í n o v i n y b ř e z e n f a r n í n o v i n y b ř e z e n s t r a n a 1 1 O H L É D N U T Í Z A S K A U T S K Ý M S E M I N Á Ř E M Letos koncem ledna jsem se podruhé zúčastnila skautského semináře tradičně pořádaného Ekumenickou lesní školou v prostorách Salesiánského divadla. A tato skutečnost mě znovu nakopla, přesvědčila o tom, že skautský život opravdu stojí za to žít. Jak vlastně takový seminář probíhá? V sobotu ráno se v divadle sejde přibližně sto skautů z různých koutů republiky. L E T N Í T Á B O R Zveme všechny děti, zejména ty ve věku 8 12 let, aby se zúčastnily našeho tábora, který se bude konat v termínu Pojedeme na jednu ze skautských základen, přesné místo a cena budou v příštích čtrnácti dnech upřesněny a zveřejněny na nástěnce u vchodu do kostela. V případě zájmu prosím kontaktujte co nejdříve vedoucí oddílu Markétu Štromerovou, tel Většinou to jsou bývalí, stávající či budoucí vedoucí oddílů, věkově tak od 16 do 90 let. Na pódiu je náčelník Junáka, náčelník Svazu skautů a skautek ČR a činovník, který postupně na všechny čtyři světové strany zatroubí melodii mezinárodního skautského signálu Skautské ideály spojují svět. Všichni zúčastnění stojí v pozoru a zpravidla zdraví skautským pozdravem (třemi vztyčenými prsty pravé ruky ve výši ramen, palec překrývá malíček). Přednášky se dotýkají různých témat. Úvodní přednášku si pro nás letos připravil Pedro (Jan Zachariáš) a dal jí název Století skautingu. Upozornil posluchače na významná skautská výročí: let od narození zakladatele světového skautingu Roberta Baden-Powella; 100 let od konání prvního skautského tábora; let od narození Jestřába (Jaroslava Foglara). Další, psychologická přednáška nám přiblížila život adolescentní mládeže. Odpoledne se opět rozkrylo téma skautování za komunismu, při kterém byli aktivní hlavně ti starší bratři a sestry. Otázky viny či neviny, zapírání skautingu, zrady či hrdinského přiznání a bojování za skautské myšlenky jsou dosud velmi palčivé. Hlavní myšlenkou celého letošního semináře byli středověcí rytíři vzory skautů. Skauting ze středověkého rytířství velmi čerpá, dnešní skaut je (nebo by měl být) novodobým rytířem se všemi ctnostmi. To potvrdila i nedělní dopolední přednáška plk. v. v. Ing. Františka Valdštýna, která celý seminář uzavřela. A jak se skauti na skautském semináři loučí? Všichni si stoupnou do kruhu a spojí se zkříženýma rukama. Náčelník Junáka pak vyšle signál stisknutím ruky. Ten postupuje dál celým kruhem a jakmile se k němu vrátí, je skautský seminář tímto oficiálně uzavřen. Mimo přednášky je skautům na chodbách nabízena ke koupi skautská literatura. Ani já jsem neodolala a ze zakoupených knížek jsem načerpala spoustu zajímavých informací, jak praktických (například co se týká skautských základen v ČR i ve světě), tak teoretických, jež tvoří myšlenkovou podstatu skautingu. Bohu díky za seminář a za všechno, co nás může o kousek nasměrovat na tu správnou cestu. Markéta Štromerová Š N E Č C I N A B R U S L Í C H V neděli jsme šli bruslit. Sešlo se nás 19 bruslících Šnečků, s rodiči i prarodiči na bruslích i bez nich. První nadšení vyrazit na led se ukázalo již při samotném srazu, kdy většina přítomných již v hod. byla plně obuta a vyzbrojena zbraněmi (hokejkami, helmami či puky) bylo to o celých 15 minut dříve. Ale naštěstí ledová plocha byla prázdná. Někteří rodiče se uchýlili za mantinely a vydávali jen rozkazy typu to musíš bruslit, a ne padat! Jiní ochotně podpírali své ratolesti a povzbuzovali je. Zbytek se stal fotografujícími Japonci a nenechal si tuto oběť uniknout. Šlo nám to skvěle dokonce jsme zvládli nájezdy na brankáře Radima, Pondělí Pěvecký sbor Úterý Schůzka oddílu Koťata, Šnečci F A R N Í Ú Ř A D P. Řehoř Mareček Jihovýchodní IV. č. 25 tel úřední hodiny: po pá který měl co dělat, aby se do té branky někdy svévolně, jindy s dopomocí a ukázkou držení hole vešel. Chytrý Mareček neotálel a vpálil mu gól bez váhání, jiní, jako Dorotka, si počkali na pomoc Jarmily. Nejzkušenějším byl Davídek při volné hře v bráně a nejmladší Filípek a Amálka na ledu raději jezdili per botičky. Jeli jsme slalom mezi kužely, udílely se medaile a diplomy a Šneččí pokřik byl slyšet na rozloučenou. Veronika C O S E D Ě J E P O D K O S T E L E M Středa Klub matek 9.30 Výuka náboženství 14.30, Pátek Úklid kostela 8.00 Spolčo mladých B O H O S L U Ž B Y pondělí: Petýrkova ulice hod. úterý pátek: hod. neděle: hod dětská mše

7 1 2. s t r a n a f a r n í n o v i n y b ř e z e n Během postu se každý pátek od 18 hodin koná křížová cesta. V té době je příležitost ke svátosti smíření. S T A N E S E V neděli navštíví náš kostel pomocný biskup pražský Mons. Karel Herbst a bude sloužit ranní mši svatou v 7.30 hod sbírka na charitní činnost v arcidiecézi po mši svaté proběhne tradiční Josefské posezení. Nejen pro všechny farní Pepíčky zveme všechny zájemce o františkánské myšlenky na odpolední bohoslužbu v 15 hodin a následné setkání v 15 hodin divadelní představení skautů Evropy v 15 hodin otevíráme pro všechny děti v prostorách pod kostelem tvořivé odpoledne s velikonoční tematikou. Přijďte si ozdobit kraslici či perníček, vyzkoušet nové nápady. Zveme ke spolupráci tvořivé maminky a babičky, které by chtěly rozšířit nabídku výtvarných technik. Kontakt: Veronika Koběrská, tel , Markéta Štromerová, tel v 9.30 nácvik dětských zpěvů prováděných při bohoslužbách o hodinu a o 169 hodin později dětská křížová cesta na Petříně. Pravidelný úklid kostela v pátek v osm hodin (2. 3, 16.3, ). Kdo by chtěl pomoci, bude vítán. 1. K V Ě T N A P O U Ť D O A LT Ö T T I N G U, největšího poutního místa v sousedním Bavorsku, se zastávkou v Marktlu, rodišti Svatého otce Benedikta XVI. a v Pasově. Cena dopravy (bez pojištění) činí 630,- Kč, pro dospělé a 480,- Kč pro děti do 15 let. Písemné přihlášky se zálohou 300,- Kč přijímá Dr. Marie Myslilová, Hlavní 78, Praha 4, tel POZVÁNKA NA NEDĚLNÍ ODPOLEDNE v 15 hodin ve farním sále pod kostelem vám skauti Evropy zahrají divadlo ze života zakladatele skautingu Roberta Baden Powella a poté bude následovat zábavná prezentace naší organizace s promítáním fotografií z akcí našich jednotek. Všichni jste srdečně zváni. Lukáš Alexa Skauti Evropy působí zatím jen v Praze ve středisku sv. Vojtěcha, ve smečce vlčat, oddíle skautů a klanu roverů. Od září chceme založit nový oddíl vodních skautů, kteří budou mít klubovnu na lodi v holešovickém přístavu. Naše noviny si můžete nyní přečíst i na internetové adrese Cena: 4 Kč. Číslo vyšlo Redakce: Michaela Tučková, Magdalena Martinovská

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn

noviny duben 2007 Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn fa r n o s t i s v. A n e ž k y n a S p o ř i l ově, r o č n í k Poznali ho, když jim lámal chleba. Požehnané svátky Ježíšova vzkříšení přeje O. Řehoř kresba Rembrandta van Rijn duben 2007 noviny IX 2.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně

Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50. výročí založení Katedry elektrotechnologie FE VUT v Brně ÚSTAV ELEKTROTECHNOLOGIE Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně zve srdečně na konferenci s mezinárodní účastí Elektrotechnologie 2011 u příležitosti 50.

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí.

V dubnu naši školu navštívil pan MgA. Jan Hrubec s krásným loutkovým představením Rozum a štěstí. KRONIKA DUBEN 2016 APRÍLOVÁ ŠKOLA Navštívíme dneska spolu/ aprílovou školu,/ kde žáci s poškoláky v čele/ zkoušejí pana učitele S dětmi jsme v rámci hudební výchovy zhudebnili básničku Aprílová škola od

Více

MUSICA PRO SANCTA CECILIA

MUSICA PRO SANCTA CECILIA PROSINEC 2009 TWO VOICES, GESHEM, BYZANTION, KATEŘINA BROŽOVÁ, JIŘÍ HOŠEK, MUSICA PRO SANCTA CECILIA, ZTRACENÁ KAPELA A PŘÁTELÉ, RUDOLF PELLAR, MUSÍ-CANTI, ZŠ U BOROVIČEK, ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU, MŠ BENDOVA,

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23.

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. ČERVENCE 2006 Za finanční podpory: TAITO, spol. s r. o. 2006 Plumlov

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

75 let skautingu v Moravské Třebové

75 let skautingu v Moravské Třebové Jiří Šmeral 75 let skautingu v Moravské Třebové Olomouc 2010 Počátky moravskotřebovského skautingu ve třicátých letech Historie moravskotřebovského skautingu dospěla v letošním roce do sedmdesátého pátého

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny

PiŠtinoviny. PiŠtinoviny 1 1 Vážení rodiče flétnistů (a snad i již čtenářsky zdatní flétnisté samotní), velikonoční svátky snad definitivně uzavřely zimní období a s nastupujícími jarními dny přicházíme s dalším číslem našeho

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016

PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 PLAVECKÉ A SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Hotel Aurum***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 CENÍK PLAVECKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ AURUM 2016 Šestidenní pobyt v hotelu AURUM***, Černý Důl 25. 30. 10. 2016 Dospělá osoba:

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. březen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky

HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY. HTVŠ Prušánky HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÁ ŠKOLA PRUŠÁNKY HTVŠ Prušánky Program: 1. Vize HTVŠ 2. Struktura HTVŠ 3. Hudební nástroje 4. Sylabus 5. Závěrečné poznámky 6. Dotazy 7. Přihláška HTVŠ Prušánky Místo výuky: ZŠ

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více