PŘED PLAVBOU BĚHEM PLAVBY UŽITEČNÉ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘED PLAVBOU BĚHEM PLAVBY UŽITEČNÉ INFORMACE"

Transkript

1 PŘED PLAVBOU NALODĚNÍ Nalodění začíná v době uvedené na vašem lodním lístku. Odbavení končí 1 hodinu 30 minut před závazným vyplutím, s výjimkou amerických přístavů, kde končí 2 hodiny před vyplutím. U některých destinací lze provést online odbavení na webové stránce Online odbavení Webová stránka byla vytvořena, aby zajistila dobrý začátek vaší plavby zrychlením procesu odbavování. Prostě začněte svou plavbu zapnutím počítače. Věnujte pár vteřin online vložení údajů ze svých osobních dokumentů a lodního lístku! Online odbavení ve 4 jednoduchých krocích: 1. Nejméně 48 hodin před zahájením plavby navštivte webovou stránku pro online odbavení 2. Po vložení rezervačních informací najdete dokument označený vaším jménem, který je nutno vyplnit; 3. Do políček určených k vyplnění zapište příslušné osobní údaje a dokument uložte do paměti; 4. Uložený dokument vytiskněte a připojte ke svému lodnímu lístku. Vezměte prosím na vědomí, že hosté, kteří budou obývat stejnou kajutu, by se měli odbavit současně s vámi. Při odbavování postupujte podle pokynů MSC WEB CHECKIN na uvedené webové stránce. Služba online odbavení je k dispozici v těchto přístavech nalodění: Amsterdam, Barcelona, Bari, Civitavecchia, Kodaň, Janov, Kiel, Marseille, Neapol, Palermo, Valencie a Benátky. Pro všechny hosty jachtařského klubu MSC Yacht Club (na palubě lodí MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida a MSC Fantasia) je vyhrazena přednostní odbavovací přepážka, ke které je doprovodí náš obslužný personál a zároveň jim pomůže se zavazadly. Obslužný personál jim na požádání také zavazadla vybalí. Při odbavování by měli hosté postupovat takto (v níže uvedeném pořadí): a) Předat zavazadla k tomu určeným členům obslužného personálu, kteří je donesou přímo do kajut hostů. Všechna zavazadla je nutno předem označit štítkem se jménem a příjmením hosta, jménem lodě, číslem kajuty, jakož i datem a přístavem vyplutí. b) Přejít k odbavovací přepážce s lodním lístkem a všemi osobními cestovními dokumenty požadovanými k plavbě. c) Po kontrole dokumentů obdrží hosté palubní kartu Cruise Card. Je to magnetická karta, která se používá na palubě lodi k úhradě plateb za výlety, za útratu v baru, za prádelnu, kajutní službu, kadeřníka, za kosmetiku, za útratu v bezcelních obchodech, za služby fotografa a také k úhradě příplatků za hotelové služby. Palubní kartu si hosté aktivují registrací své platební karty nebo složením určité částky v hotovosti. Osobní šeky se nepřijímají. Na palubě lze registrovat pouze tyto kreditní karty: Visa, Visa Electron, Mastercard, Diners, JCB a American Express. Uvedený BEZHOTOVOSTNÍ SYSTÉM platí na všech lodích. KASINO Naše palubní kasino disponuje všemi nejpopulárnějšími atrakcemi, které lze nalézt v kasinech na celém světě, a nabízí hráčské vyžití hráčům všech úrovní. Zkuste své štěstí na výherních automatech či v blackjacku, ruletě nebo pokeru. Vychutnejte si příliv adrenalinu při čekání na přízeň paní Štěstěny. Hosté mohou v palubním kasinu utratit až 2000 EUR denně aktivací palubní karty prostřednictvím registrace kreditní karty. Zvýšení tohoto limitu podléhá schválení pobřežní správou provozu kasin. Naproti tomu hosté, kteří si k aktivování palubní karty zvolili složení hotovosti, mohou hrát až do výše částky, kterou mají na palubní kartě k dispozici. ODBAVENÍ PŘED ODLETEM A VYPLUTÍM U plaveb zahrnujících použití leteckých spojů jsou hosté povinni dostavit se k odbavení na příslušném letišti minimálně dvě hodiny před odletem. Po příletu na cílové mezinárodní letiště jim bude poskytnuta asistence a transfer do přístavu. CESTOVNÍ DOKUMENTY A VÍZA 1. Spojené státy: Na cestující, kteří hodlají cestovat do USA, se v současné době vztahují speciální bezpečnostní opatření. Všichni způsobilí cestující, kteří chtějí cestovat do USA letecky nebo lodí v rámci bezvízového programu Visa Waiver Program (VWP), si musejí předem opatřit příslušné elektronické cestovní oprávnění. Informace o zemích zařazených do VWP a jakékoliv jiné informace najdete na webové stránce https://esta.cbp.dhs.gov/ 2. Egypt, Maroko a Gibraltar: U nezletilých cestujících do těchto zemí vezměte prosím v úvahu, že Rodný list s oprávněním cestovat do zahraničí a Potvrzení totožnosti dítěte již ztratily platnost. Proto se požaduje, aby děti mladší 15 let: měly vlastní cestovní pas, nebo měly jiný doklad totožnosti platný pro cesty do zahraničí. Výše uvedené informace se aktualizují v době předání této brožury do tisku; ohledně nejnovějších informací týkajících se cestovních dokumentů a víz se prosím obraťte na svou cestovní agenturu nebo příslušné úřady (velvyslanectví, konzuláty či jiné orgány místní správy). CESTOVÁNÍ S HOTOVOSTÍ Evropa: Směrnice ES 1889/2005 uvádí, že: každá fyzická osoba, která vstupuje na území EU nebo je opouští a má u sebe hotovost v hodnotě EUR či vyšší, je podle této směrnice povinna takovou částku deklarovat před příslušnými orgány členského státu, přes který na území EU vstupuje nebo je opouští. Poraďte se prosím s vaší cestovní agenturou nebo s příslušnými úřady (velvyslanectví, konzuláty či jiné orgány místní správy), zda neexistují i jiná omezení týkající se hotovosti při návštěvě zemí podle itineráře vaší plavby. $ ZAVAZADLA Hostům doporučujeme, aby si s sebou nebrali více než dva kufry (o max. rozměrech 90x75x43 cm a max. hmotnosti 23 kg) a dvě příruční zavazadla (o rozměrech nepřekračujících 56x45x25 cm a max. hmotnosti 23 kg ) na osobu. Dětské kočárky a invalidní vozíky se samozřejmě vždy přijímají. Na všech plavbách Grand Voyages (poziční plavby) do nebo ze Severní Ameriky, Karibiku, Jižní Ameriky, Jižní Afriky a Středního Východu je doporučený počet zavazadel na osobu maximálním povoleným počtem za předpokladu, že v jednotlivých kajutách nebude více než 8 zavazadel a jejich celková hmotnost nepřekročí 100 kg. K odbavení nebude přijato žádné zavazadlo, které by uvedený limit překročilo. Hosté, kteří potřebují přepravit zavazadla překračující stanovené limity, mohou kontaktovat MSC Cruises přímo nebo prostřednictvím cestovní agentury při rezervaci plavby a informovat se o možnostech přepravy nadlimitních zavazadel za příplatek. Všechna zavazadla je nutno uchovávat v kajutách tak, aby nepřekážela u dveří. Vyzýváme naše hosty, aby si zavazadlové štítky uložili do příručního zavazadla a po příjezdu do přístavu vyplutí je připevnili. Cenná zavazadla se přepravují na vlastní nebezpečí. Cestujícím proto radíme, aby si všechny léky, dokumenty a ostatní osobní věci brali do příručních zavazadel. Pojištění lze sjednat prostřednictvím MSC Cruises. LETECKÁ DOPRAVA Velikost a hmotnost zavazadel je při mezinárodní letecké přepravě omezena předpisy; případné odchylky je nutno vyjednat při odbavování. Letecké společnosti si vyhrazují právo účtovat příplatek za nadměrné zavazadlo. problémy vzniklé na letištích při odletu nebo příletu. Pracovníci ostrahy mohou v rámci bezpečnostních opatření prohledat hosta nebo jeho zavazadla a zabavit mu jakýkoliv předmět, který společnost považuje za rizikový z hlediska bezpečnosti ostatních hostů, posádky nebo lodi (například zbraň, potápěčský nůž, varnou konvici či žehličku). Personál má na palubě lodi právo zabavit hostům po dobu plavby veškeré nápoje nacházející se v jejich zavazadlech. Tyto nápoje jim budou vráceny večer před vyloděním. Hostům není dovoleno brát si s sebou na palubu lodi nebalené potraviny. Pokud dojde k politováníhodné chybě při manipulaci se zavazadly vinou letecké společnosti, vynasnažíme se vám pomoci s jejich opětovným nabytím. Ve spolupráci s kancelářemi Lost & Found na jednotlivých letištích uděláme vše potřebné k vypátrání zavazadel a tam, kde je to možné, také k jejich zaslání do příštího přístavu, ve kterém má loď, s níž cestujete, podle itineráře zastavit. Rozhodně vám doporučujeme, abyste si v každém případě na letišti vyžádali a vyplnili příslušný reklamační formulář P.I.R. (Property Irregularity Report). ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY Hosty se zdravotním postižením a hosty s omezenou pohyblivostí upozorňujeme na ujednání 10 a 11 Rezervačních podmínek. Host se zaručuje, že je schopen plavby nebo letu a že jeho chování či stav neohrozí bezpečnost ani stav plavidla, letadla a ostatních hostů. Hosté se speciálními potřebami či zdravotními potížemi, které by mohly ovlivnit jejich způsobilost cestovat, mohou být při rezervaci požádáni o uvedení podrobností vyplněním příslušného formuláře nebo mohou být vyzváni, aby před rezervací předložili lékařské potvrzení. Společnost může odmítnout rezervaci nebo přepravu hostům, kteří nejsou způsobilí cestovat, jejichž zdravotní stav by mohl být nebezpečný pro ně samotné nebo by mohl ohrozit bezpečnost hostů na lodi či v letadle, nebo by mohl ohrozit bezpečnost jiných osob. Každý zvláštní požadavek na dopravu, ubytování či potřebnou asistenci musí být předem dojednán při rezervaci a jeho realizace závisí na dostupnosti příslušných zařízení. Lodě nemají k dispozici speciální pokoje/vybavení /lékařskou pomoc. Těhotné ženy musí při nalodění předložit lékařské potvrzení dokládající týden těhotenství a způsobilost cestovat lodí s ohledem na trvání plavby a na aktuální trasu. MSC Cruises v žádném případě nemůže přijmout rezervaci či přepravovat ženy, které na konci plavby dosáhnou 24. či dalšího týdne těhotenství. jakékoliv následky vyplývající ze zdravotního stavu hosta bez ohledu na to, zda jsou zjevné nebo se projeví později. Žádnému hostu, který nemůže nastoupit cestu nebo v ní pokračovat, nenáleží jakákoliv náhrada či odškodnění. ZDRAVOTNÍ PÉČE Na všech našich lodích je dobře vybavené zdravotní středisko Medical Centre se zdravotnickým personálem pracujícím pod vedením lékaře. Pracovní doba střediska je uvedena v denním programu příslušné lodě. Lékařská pohotovostní služba je k dispozici po celý den na příslušném telefonním čísle. Přestože je na palubě našich lodí k dispozici komplexní sortiment léků, nemůže uspokojit konkrétní potřeby jednotlivých cestujících, takže jim vždy radíme, aby si brali s sebou všechny léky, které mají předepsané. Lékařská služba na palubě lodí je zpoplatněna. Poplatky jsou uvedeny přímo ve zdravotním středisku a jsou automaticky účtovány na vrub vaší palubní karty. OČKOVÁNÍ Doporučujeme hostům, aby se před plavbou informovali u orgánů zdravotní péče své země ohledně doporučeného očkování. hosty, kteří nedodržují doporučení týkající se prevence infekčních chorob. BĚHEM PLAVBY BEZPEČNOSTNÍ CVIČENÍ PRO HOSTY Bezpečnostní cvičení a instruktáž provádíme na začátku plavby, abychom zajistili dobrou informovanost našich hostů o bezpečnostních zařízeních a procesu evakuace při nouzové situaci. Význam bezpečnostního cvičení a instruktáže nelze podceňovat. Bezpečnostní cvičení se uskutečňuje po vyplutí z hlavních přístavů, zatímco instruktáže pro nové hosty se provádějí po vyplutí ze sekundárních přístavů. Uvedená cvičení se provádějí v 6 jazycích (angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině a španělštině) a účastní se jich celá posádka a všichni hosté. Vzhledem k tomu, že cílem bezpečnostního cvičení je nácvik evakuace, požadujeme od cestujících, aby si vzali záchranné vesty ze svých kajut a neprodleně se dostavili na příslušná shromaždiště určená pro nouzové situace. Tam získají další informace a bezpečnostní instrukce. Účast na bezpečnostní instruktáži se požaduje od všech hostů naloďujících se v sekundárních přístavech. Poté, co si tito hosté vezmou záchranné vesty ze svých kajut, shromáždí se na největším shromaždišti na lodi Muster Station [AR-SI-LI-OP] / Assembly Station [DI-SP-FA-MA-PO-OR-MU], kde proběhne hlavní bezpečnostní instruktáž. Po jejím skončení doprovodí členové lodního personálu cestující na příslušná shromaždiště, která jsou jim přidělena. Bezpečnostní instruktáže poskytují hostům úplné informace o bezpečnostních zařízeních a postupech, včetně nouzové evakuace a konkrétního shromaždiště, které je určeno pro každého z nich. O plánovaných bezpečnostních cvičeních jsou hosté informováni v denním programu a také pomocí lodního informačního systému krátce před jejich konáním. Kromě cvičení a instruktáží pro naše hosty se každý týden provádějí bezpečnostní cvičení posádek včetně simulace požáru, evakuace a opuštění lodi na záchranných člunech. Tím se zajišťuje připravenost posádky na všechny eventuality. Všechna naše bezpečnostní cvičení a instruktáže plně vyhovují přísným požadavkům Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), vydaným Mezinárodní námořní organizací (IMO). MSC Cruises se plně věnuje zajištění vaší bezpečnosti a pohody při výletních plavbách a v zájmu dosažení maximální srozumitelnosti a pochopení bezpečnostních informací neustále prověřuje postupy provádění bezpečnostních cvičení a instruktáží, přičemž postupuje naprosto transparentně a plní požadavky nejpřísnějších norem. JAZYKY POUŽÍVANÉ NA PALUBĚ NAŠICH LODÍ Posádky většiny lodí MSC Cruises sestávají z osob 30 až 40 různých národností. Přestože je angličtina na všech našich lodích pracovním jazykem a je také mezinárodním jazykem pro komunikaci v oblasti bezpečnosti, naši cestující se během plavby setkají s mnoha dalšími jazyky, jimiž náš personál také hovoří. K nim často (ale ne vždy) patří italština, španělština, němčina a francouzština. Dalšími jazyky na palubě může být portugalština, indonézština, malgaština, indonéský tagalog, ruština, ukrajinština, polština a lotyština. ČLENOVÉ KLUBU MSC Členství je k dispozici pro všechny naše hosty, kteří se od roku 2006 zúčastnili alespoň jedné výletní plavby s MSC Cruises. Poté, co se stanete členem klubu MSC, dostanete KLUBOVOU KARTU s členským číslem, kterou se budete prokazovat při každé rezervaci další výletní plavby. Na členské kartě musí být uvedeno vaše plné jméno podle pasu. Abyste mohli během plavby využívat privilegií vyhrazených pro členy klubu MSC, potřebujete pouze klubovou kartu MSC CLUB CARD. Nezapomeňte si ji vzít s sebou a zaregistrovat se v palubní recepci. Ohledně dalších informací či pomoci se laskavě obraťte na palubní informační službu MSC CLUB INFO POINT nebo si pohovořte s konzultantem pro výletní plavby (Future Cruise Consultant) případně s manažerem pro vztahy s našimi hosty (Guest Relation Manager). Po skončení plavby si můžete zkontrolovat počet bodů na své kartě v sekci nazvané MY MSC AREA na webové stránce Ohledně výhod členství v klubu MSC CLUB a možností jejich využití se laskavě obraťte na webovou stránku RESTAURACE A BUFETY Podávání jídel Čas podávání jídel se uvádí v denním programu a je závislý na geografické poloze lodi a na trase konkrétní plavby. Snídaně se podává v restauracích na palubě lodi a v bufetu. Kontinentální snídaně se na požádání podává v

2 kajutách každé ráno, s výjimkou dne, kdy probíhá vylodění cestujících. O tuto službu lze požádat stisknutím příslušného tlačítka v kajutě nebo telefonicky přes recepci. Oběd se podává v restauracích na palubě lodi a v bufetu. Bufet sestává z různých úseků, k nimž patří pizzerie, grill a další, a jeho dlouhá otevírací doba je uvedena v denním programu. V bufetu se podává také odpolední a půlnoční občerstvení. Večeře v hlavních restauracích se podává ve dvou směnách. Kromě hlavních restaurací můžete v bufetu i večeřet. Otevírací dobu hlavních restaurací a bufetu si prosím zkontrolujte v denním programu. MSC Cruises nedávno zavedla také pružnější otevírací doby pro bufetovou službu, takže teď jsou bufetové restaurace v celé flotile otevřeny nepřetržitě 20 hodin denně, a to od 6:00 do 2:00 hodin ráno. Stylové restaurace Restaurace Eataly (MSC Preziosa) nabízí stylový minimalistický prostor, kde můžete jíst, nakupovat a také se něco dozvědět o nejlepších italských pokrmech. V pohodovém a přehledném prostředí se podává široký sortiment jednoduchých jídel té nejvyšší kvality. Chuť Eataly si také můžete vzít s sebou díky pestré nabídce italských výrobků, které si zde můžete zakoupit, včetně 100% italských těstovin Gragnano, olivového oleje ROI extravirgin z nejjemnějších oliv Taggiasca, tradičních dezertů Golosi di Saluti od Lucy Montersina a masových omáček Slow Food vyráběných družstvem La Granda. Exkluzivní restaurace Italia (MSC Preziosa) se 30 místy každý večer nabízí vysoce kvalitní menu table d hôte, speciálně koncipovaná šéfkuchaři Eataly. Charakteristickým rysem těchto menu jsou pokrmy obsahující ingredience ze zdrojů Slow Food Foundation nadace vytvořené na podporu malých výrobců a zachování kvality lokálních zemědělských výrobků. Naši hosté si mohou v obou uvedených restauracích Eataly a na všech lodích naší flotily vychutnat vína bez aditiv ze sortimentu Vino Libero, jakož i řadu nealkoholických nápojů ze zdrojů Slow Food Foundation, vyrobených výhradně z přírodních ingrediencí. Pravá jídla a atmosféru divokého západu vám poskytnou TexMex restaurace El Sombrero (MSC Fantasia), Santa Fe (MSC Splendida) a Sacramento (MSC Divina). Skutečný večer v Orientu zažijete v tzv. Asian Fusion restauracích Shanghai (MSC Orchestra) a Oriental Plaza (MSC Magnifica) s bohatou nabídkou suši, čínských, indonéských, indických a thajských jídel, zatímco panoramatická restaurace Galaxy (MSC Divina a MSC Preziosa) nabízí výborná jídla smíšené středomořské kuchyně a luxusní snídaně s obědem v jednom pro celé rodiny a ty, kteří si rádi přispí. V Kaito Sushi Baru (MSC Poesia a MSC Musica) najdete největší výběr lahůdek typu suši, sašimi, tempura a teriyaki. Elegantní atmosféra a italský styl jsou esencí našich à la carte restaurací 4 Seasons (MSC Orchestra), Il Giardino (MSC Musica), L Obelisco (MSC Poesia) a L Oasi (MSC Magnifica), kde se pokrm mění v nádherný kulinářský zážitek. Místa ve stylových restauracích a restauracích à la carte (na lodích, kde jsou k dispozici) se rezervují předem prostřednictvím vrchního číšníka nebo obsluhy restaurace. Pokojová služba MSC Yacht Club Všichni členové jachtařského klubu MSC Yacht Club (na lodích Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida a MSC Fantasia) mohou využít celodenní nabídku pokojové služby. Po celý den mají k dispozici pestrou nabídku občerstvení v prostorách Top Sail Lounge a The One Pool. Členům jachtařského klubu MSC jsou k dispozici i speciální restaurace, které mohou navštěvovat v libovolné době bez jakéhokoliv časového omezení. Nabídka pokrmů uvedených restaurací uspokojí i ty nejnáročnější labužníky. Kromě toho se hostům z řad členů jachtařského klubu MSC každý den odpoledne podává v Top Sail Lounge tradiční anglický čaj. Speciální diety Na požádání si při rezervaci plavby můžete zajistit podávání většiny speciálních dietních jídel. Košer menu lze rezervovat alespoň dva měsíce před vyplutím, zatímco halál menu je k dispozici na plavebních trasách ve Středomoří a Jižní Africe. MSC Cruises úzce spolupracuje s Italským sdružením celiaků (Associazione Italiana Celiachia), zajišťujícím nabídku bezlepkových jídel pro hlavní restaurace na lodích MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia, MSC Magnifica, MSC Musica, MSC Orchestra a MSC Poesia plavících se ve Středomoří a v severní Evropě. Na lodích MSC Preziosa, MSC Lirica, MSC Opera, MSC Sinfonia a MSC Armonia jsou našim hostům nabízeny balené bezlepkové zákusky, piškoty, croissanty, moučníky a muffiny. Bary a kavárny Nejen naše vynikající restaurace, ale i naše bary lze považovat za možnost cestování při plavbě. Nápoje nabízené na palubách flotily MSC Cruises jsou výsledkem pečlivého výběru a odpovědné práce týmu odborníků plně oddaných své profesi. Ve snaze nabízet našim klientům jedinečné a nezapomenutelné zážitky při konzumaci nápojů, jsme se zaměřili na 12 různých témat: Coffee bary, kde si hosté mohou vychutnat atmosféru pravé italské kavárny: Coffee bary, kde si hosté mohou vychutnat atmosféru pravé italské kavárny. Salony pro kuřáky doutníků Cigar Rooms nabízejí řadu jemných alkoholických nápojů odpovídajících eleganci prostředí a vybranému vkusu znalců. Martini bary vynikají exkluzivním výběrem různých druhů martini připravovaných našimi pracovníky, kteří našim hostům prezentují své umění a šikovnost. Pivní bary poskytují milovníkům piva z celého světa množství značek oblíbených ležáků a černých či ochucených piv, jakož i cider. Speciální nabídku vybraných nápojů jsme připravili také pro naše sportovní bary, vitaminové bary, vinné bary a lázeňské bary, jakož i pro restaurace Tex-Mex, orientální restaurace, pro restauraci Galaxy a samozřejmě pro MSC Yacht Club. Pro milovníky vína jsme sestavili tři různé nápojové lístky: první je pro standardní restaurace a obsahuje širokou škálu vín, která uspokojí požadavky naší mezinárodní klientely; druhý nápojový lístek je určen vinným barům a nabízí množství příznačných italských a zahraničních značek; třetí nápojový lístek je exkluzivním výběrem pro MSC Yacht Club. Všechna jídla, nápoje a služby související s jejich podáváním, které nejsou zahrnuty do ceny plavby, je nutno uhradit na jejím konci. Na závěrečném účtu je podrobně uveden a k celkové sumě připočítán 15% příplatek pro obsluhující personál. Proto obsluze restaurace neplaťte žádné spropitné. KOUŘENÍ MSC Cruises respektuje potřeby a přání všech hostů a bere v úvahu potřeby kuřáků i nekuřáků. V souladu s celosvětovými standardy je pro nekuřáky vyhrazeno více prostorů než pro kuřáky, avšak kouření ve specifikovaných prostorech (s intenzivnějším či modifikovaným přívodem čistého vzduchu) je povoleno na všech lodích naší flotily. Obecně není dovoleno kouřit v zařízeních, kde se podává jídlo (v bufetech a restauracích), ve zdravotních střediscích, v zařízeních pro děti, na chodbách, v halách s výtahy, na místech, kde se shromažďují cestující k nácviku evakuace lodi nebo při naloďování a vyloďování, na veřejných toaletách a v barech nacházejících se v bezprostřední blízkosti míst, kde se podává jídlo. Z důvodu předpokládaného a prokázaného nebezpečí vzniku požáru důrazně doporučujeme, abyste nikdy nekouřili v kajutách. Kouření je povoleno v několika barech na každé lodi a jen po jedné straně (označené nápisy) vnějšího prostoru palubního bazénu, kde jsou nainstalovány popelníky. Vedoucí plavby a denní programy na lodi upozorňují hosty, aby neodhazovali nedopalky cigaret přes palubu lodi, jelikož by mohly být zaváty zpět a mohly by způsobit požár. PRODEJNY A SLUŽBY NA PALUBĚ Široký výběr nejlepšího značkového zboží je k dispozici v bezcelních palubních prodejnách Duty & Tax free: oděvy, kosmetika a parfumerie, kabelky a kožené zboží, klenotnictví, filmy a fotografický materiál (MSC Photo), brýle, opalovací krémy, tabákové výrobky a alkoholické nápoje, jakož i řada výrobků opatřených logem MSC Cruises. Na všech lodích jsou kadeřnické a kosmetické salony, sauna, masážní salony, tělocvična, prádelna a fotografická služba. Ceníky jsou vystaveny na palubě. Všichni hosté jachtařského klubu MSC (lna palubě lodí MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida a MSC Fantasia) mohou využít příležitosti k soukromému nákupu a exkluzivní prohlídce vybraných klenotnických výrobků ve svých apartmá, jakož i osobního doručování nákupů do těchto apartmá. ODĚV Neformální oblečení doporučujeme k pobytu na palubě a výletům. Na neformální večírky doporučujeme dámám letní šaty a pánům lehká saka. Na galavečery a slavnostní večírky se patrně obléknete formálněji pánům doporučujeme tmavé obleky a dámám večerní šaty. Pro několik pořádaných slavnostních večerů jsou u dam vhodné koktailové šaty a u pánů lehký oblek či dokonce smokink. Dále považujeme za vhodné doporučit, abyste měli po ruce vhodný svetr či šál, který vám pomůže čelit rozdílům mezi teplotou v klimatizovaných vnitřních prostorách a teplotou na palubě lodi. Pokud jde o výlety spojené s návštěvou církevních objektů, doporučujeme vhodný oděv (zakrývající kolena a ramena, tedy žádné šortky a trička s velkým výstřihem). OPALOVACÍ LEHÁTKA Lehátka jsou hostům k dispozici bezplatně. Jelikož je nelze rezervovat, žádáme hosty, aby při delší nepřítomnosti (nad 30 minut) neobsazovali palubní křesla a lehátka osobními věcmi. V blízkosti bazénů jsou k dispozici plážové ručníky. Tyto ručníky by se měly po použití vracet. Nevrácené ručníky mohou být zaúčtovány na vrub palubních účtů našich hostů. DENNÍ PROGRAM Každý večer vám bude do kajuty doručen denní program na příští den. Obsahuje veškeré informace o činnostech a zábavních akcích pořádaných denně naším personálem. LÁZNĚ A FITNESS Na palubě našich lodí, jen pár kroků od vašich kajut, naleznete bohatě vybavené wellness centrum MSC AUREA SPA, kde se můžete nechat rozmazlovat širokou nabídkou zdravotních a kosmetických procedur, vyvinutých výhradně pro MSC Cruises. Na všech lodích jsou kadeřnické a kosmetické salony, sauny a masážní suity. Jejich ceny jsou zveřejněny na palubách. S MSC se snadno a příjemným způsobem dostanete do formy, budete in a v dobré náladě, Naše tělocvična nabízí komplexní sortiment zařízení pro všechny kondiční programy. Všechny lázeňské procedury se vyplácí na konci plavby. 15% lázeňský poplatek za služby bude přidán a podrobně popsán ve vyúčtování. ZÁBAVA Během plavby se organizují bridžové a tenisové soutěže, soutěže ve stolním tenisu, volejbalové zápasy, shuffleboardové turnaje, soutěže a hry v bazénech, písňové festivaly, hry hledání pokladů, kvízy, maškarní plesy, soutěže krásy a řada dalších činností. V divadle se budou uvádět velkolepá mezinárodní show a profesionální hudebníci vám budou hrát v lodních salonech. (Na základě předběžné dohody s vedoucím plavby si můžete soukromě najmout palubní muzikanty). ZÁBAVA PRO DĚTI Zvláštní pozornost a péči věnujeme dětem. V dětském centru Children s Centre organizujeme zábavu a nejrůznější aktivity pro děti od 3 let. Denně se tisknou programy pro konkrétní věkové skupiny dětí a jsou k dispozici v klubu nazvaném Mini Club. Zábava pro děti je zdarma a organizujeme ji pro děti v těchto čtyřech věkových kategoriích: Mini Club pro děti od 3 do 6 let; Juniors Club pro děti od 7 do 11 let; Young Club pro děti od 12 do 14 let; Teenagers Club pro náctileté od 15 do 17 let. Veškerou zábavu a jiné aktivity pořádané pro naše dětské i dospělé hosty provádíme ve všech jazycích používaných na palubách našich lodí, abychom vyhověli potřebám většiny z nich. Dětské aktivity se neomezují jen na Mini Club, ale provádějí se i na jiných místech, například v diskoklubu Teen Disco nebo u bazénů. Mini Club zůstává otevřen ve všech přístavech, kde loď zastavuje, a zajišťuje zábavu a dohled nad dětmi od 3 let, jejichž rodiče nebo opatrovníci se v rámci plavby účastní výletu organizovaného MSC Cruises., kteří si rezervovali výlet s obědem mimo loď, se navíc mohou spolehnout, že členové našeho týmu doprovodí jim svěřené děti na oběd do palubního bufetu. Od rodičů a opatrovníků pouze požadujeme, aby nám v klubu Mini Club den před konáním takového výletu předložili rezervační lístek. Žádáme rodiče, aby nenechávali své děti na palubě bez dozoru. Vezměte prosím na vědomí, že u nás není k dispozici služba hlídání dětí za úplatu. KARTA PRO NÁCTILETÉ Karta pro náctileté, tedy Teen Card, je předplacená karta výhradně pro naše mladistvé hosty. Děti a náctiletí mladší 18 let ji mohou kdykoliv použít k nákupům a také k odemykání své kajuty. Uvedené karty jsou k dostání ve verzích za 30,00 a 50,00 EUR, snadno se používají a náctiletým dávají pocit nezávislosti. Podle zvolené verze karty získáte bonus ve výši 5,00 EUR (karta za 30,00 EUR) nebo 10,00 EUR (karta za 50,00 EUR). K zakoupení karty pro náctileté stačí vyplit formulář, který jste dostali při odbavení, a odevzdat jej recepčnímu v hale. Další formuláře jsou k dispozici u informačního pultu. Zakoupená karta bude doručena přímo do vaší kajuty. Vezměte prosím na vědomí, že: kartu pro náctileté nelze použít k nákupu alkoholu a tabákových výrobků; karta je nevratná, proto se zůstatek na kartě při skončení plavby nevyplácí. VÝLETY NA POBŘEŽÍ Úplný program výletů na pobřeží si můžete zakoupit na palubě. Výlety nabízené během plavby jsou volitelné a smluvně je organizují nezávislé třetí strany. Jsou k dispozici za úplatu. Výlety se účtují přímo na váš palubní účet a na konci plavby je můžete zaplatit v hotovosti, kreditní kartou nebo cestovním šekem. Vezměte prosím na vědomí tyto skutečnosti: Již rezervované výlety nelze zrušit. V případě onemocnění je pro refundaci nutno předložit potvrzení od palubního lékaře. Toto potvrzení platí pouze pro jednu osobu. Itinerář a cena výletů se mohou bez předběžného oznámení MSC Cruises měnit v závislosti na nákladech a nepředvídaných výdajích. AVýlet se uskuteční, pokud je dosaženo potřebného minimálního počtu účastníků. V opačném případě se výlet může zrušit a příslušné částky budou vráceny. U některých výletů je počet účastníků limitován. Pokud si některý zájezd rezervuje jen minimální počet hostů, může se stát, že v jednom autokaru pojednou skupiny hostů různých národností či hovořící různými jazyky V ceně výletu je zahrnuta doprava, návštěvy zajímavých míst či muzeí, strava a nápoje, jak je to podrobně uvedeno v popisu každého výletu. MSC Cruises neodpovídá za žádné změny programu, k nimž dojde v důsledku místních svátků, uzavření některých zařízení nebo jiných místních událostí, které úplně či částečně znemožňují splnění původního itineráře. Program a načasování výletů (odjezd a návrat) se potvrzují během plavby. Pokud není stanoveno jinak, k výletům na pobřeží se používá autokar. Žádáme účastníky výletů, aby k návštěvám církevních objektů používali vhodný oděv (zakrývající kolena a ramena, tedy žádné šortky a trička s velkým výstřihem). Výlety zahrnující návštěvy archeologických nalezišť, které vyžadují dlouhou chůzi či stoupání, nejsou vhodné pro osoby se zdravotním postižením nebo omezenou pohyblivostí. Doporučujeme, aby hosté před rezervací výletu zhodnotili, zda je pro ně daný výlet vhodný. K návštěvám pláží doporučujeme, aby si účastníci vzali s sebou ručníky a plavky. Na některých archeologických nalezištích, v muzeích a na jiných zajímavých místech se požadují příplatky za kamery a fotoaparáty. Tyto příplatky nejsou zahrnuty v cenách výletů; další podrobnosti se dozvíte na palubě. V některých destinacích (například v Karibiku) mohou být k dispozici jen anglicky mluvící průvodci. Všichni hosté jachtařského klubu MSC Yacht Club

3 si mohou prostřednictvím obslužného personálu (na palubách lodí MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida a MSC Fantasia) zajistit soukromý výlet na pevninu ve voze s řidičem nebo v mikrobusu (na požádání dostanete informace o rezervaci, dostupnosti a cenách těchto služeb). PŘED PLAVBOU A PO JEJÍM UKONČENÍ Pokud dojde k překročení počtu pokojů, které jsou k dispozici v inzerovaném hotelu, MSC Cruises si vyhrazuje právo ubytovat cestující v jiném hotelu stejné kategorie. PŘÍPLATEK ZA OBSLUHU Během výletní plavby se budete kdekoliv na lodi setkávat s naším personálem, který vám bude poskytovat vynikající služby. Tyto služby budou výsledkem úsilí také těch členů našeho personálu a posádky, kteří pracují v zákulisí a zajišťují, abyste si plně vychutnali každý okamžik strávený na palubě naší lodi. V zájmu vašeho pohodlí bude MSC Cruises každý den automaticky připisovat na vrub vašeho palubního účtu poplatky za hotelové služby v souladu s vámi zvoleným itinerářem a skutečným počtem dní, kdy vám byly tyto služby poskytnuty. Poplatky za hotelové služby slouží k zajištění a udržení nejvyšších standardů kvality služeb, které poskytujeme našim hostům. Tuto skutečnost jsme brali v úvahu při určování výše těchto poplatků za den a nelze ji modifikovat. Nicméně budeteli si přát, aby byl anulován některý z denních poplatků za hotelové služby, protože vám nebyla příslušná služba poskytnuta k vaší plné spokojenosti, s čímž se pravděpodobně nesetkáte, obraťte se na palubního manažera pro vztahy s našimi hosty (Guest Relations Manager). Na vaše přání lze při rezervaci připočítat denní poplatky za hotelové služby k ceně plavby, nežli je během plavby denně automaticky účtovat na vrub vašeho palubního účtu. O svém přání zvýšit cenu výletní plavby o hotelové služby laskavě informujte příslušného zprostředkovatele rezervace. Další podrobné informace o částkách splatných v libovolné měně najdete na stránce 155. Spropitné MSC Cruises nedoporučuje dávat spropitné jednotlivým členům personálu. Poplatek za obsluhu v barech Poplatek za obsluhu v barech ve výši 15 % se automaticky připočítává k celkové útratě. JINÉ SLUŽBY Za poplatky se poskytují tyto doplňkové služby: fotograf, kasino, videohry, 4D kino (na lodích MSC Preziosa, Divina, MSC Splendida, MSC Fantasia a MSC Magnifica), F1 simulátor (jen na lodích MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida a MSC Fantasia), golfový simulátor (jen na lodi MSC Sinfonia), bowling (jen na lodích MSC Preziosa, MSC Divina, MSC Splendida and MSC Magnifica), internetové připojení, dámský a pánský kadeřník, salon krásy, turecké lázně, sauna a masáže, praní a žehlení. Golfové zařízení je k dispozici pouze na palubě lodě MSC Musica. Minigolf lze hrát zdarma na lodích MSC Poesia, MSC Orchestra, MSC Musica, MSC Sinfonia, MSC Opera, MSC Lirica a MSC Armonia. Pošta: poštovní zásilky lze přijímat a posílat prostřednictvím palubní informační kanceláře (Information Office), která zajistí jejich odbavení (poštovné bude účtováno na vrub příslušného hosta) a předá je k odeslání našemu příslušnému místnímu zástupci. Telefon, fax a jsou k dispozici za poplatky, které jsou zveřejněny na palubě. Telefonní čísla zajišťující spojení lodí přes pozemní telefonní linky jsou uvedena na straně 162. FOTOGALERIE A FOTOSLUŽBA Fotografie Palubní fotoslužba je vám k dispozici po celou dobu plavby. Profesionální fotografové zachytí to nejlepší z vaší plavby na palubě i na souši a zaznamenají vaše výročí i jiné slavnostní okamžiky. Jejich práci si ve volném čase můžete prohlédnout ve fotogalerii. Vedoucí fotoslužby s vámi rád projedná všechny vaše specifické požadavky. Portréty Naši fotografové mohou také pořizovat portréty vaše, vaší rodiny či přátel s použitím řady vysoce kvalitních studiových pozadí nebo na klíčových místech lodi, jakým je například impozantní schodiště. Nic si nemusíte objednávat. Všechny portréty budou vystaveny ve fotogalerii, kde si je můžete během plavby zakoupit. Pořizování videozáznamů na DVD Specializovaný tým zkušených kameramanů je připraven natočit zajímavé okamžiky vaší plavby. Doprovází také hosty na výletech a pořizuje videonahrávky navštívených míst. Tým na konci každé plavby nahraje získané záznamy na DVD, která si můžete zakoupit ve fotogalerii. Maloobchodní prodej Ve fotogalerii si můžete také zakoupit řadu výrobků, které uspokojí vaše potřeby, pokud jde o pořizování fotografií či videozáznamů. Kromě filmů a baterií zde najdete široký výběr fotografických aparátů a videokamer za bezcelní ceny. Náš tým vám ochotně poradí, zodpoví vaše dotazy a pomůže vám s výběrem zboží v souladu s vašimi potřebami a finančními možnostmi. BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ K INTERNETU HOTSPOT Pokud jste vášnivým uživatelem internetu, můžete pokračovat v surfování i během plavby, jakmile si k internetu připojíte notebook nebo kapesní počítač. Prostě se připojte k lodní síti pomocí bezdrátového připojení, které je k dispozici ve všech společných lodních prostorech; na všech lodích třídy Fantasia a Musica je bezdrátové připojení k síti také ve všech kajutách a apartmá; ve zvláštních kajutách třídy Lirica* se můžete k internetu připojit pomoci kabelu, který dostanete u informačního pultu a zaregistrujte se podle pokynů na domovské stránce. K připojení na službu hotspot si jen zvolte požadovanou výši kreditu, která bude přímo zaúčtována na vrub vašeho palubního účtu. Omezený počet notebooků si můžete u informačního pultu také pronajmout (pouze na lodích třídy Fantasia). Pro hosty MSC Yacht Clubu je tato služba k dispozici zdarma u pultu Concierge (i v tomto případě je počet notebooků limitovaný). Přístup k internetu přes satelit na lodi je podstatně jiný než vysokorychlostní připojení na pobřeží. Palubní přístup k internetu nelze vždy plně zaručit, což je dáno samotnou podstatou satelitních komunikací, takže u nich občas dochází k poruchám vyvolaným polohou satelitu a povětrnostními podmínkami. Přístup k u a internetu uprostřed světových oceánů je vítězstvím špičkové satelitní technologie. I když jsou naše investice do technologie satelitních komunikací srovnatelné s investicemi některých nejvýznamnějších světových firem, tato technologie neumožňuje stejně rychlý přístup jako pozemní širokopásmové připojení. Důvodem je, že se data musí pomalejším bezdrátovým přenosem vyslat k satelitu vzdálenému mil od Země, od kterého se odrážejí zpět do pozemní ústředny. Doma posíláte data přes rychlou kabelovou přípojku do místní ústředny, kterou máte hned za rohem svého domu. Neustále přehodujeme investice ve snaze umožnit vám co možná nejrychlejší bezdrátové spojení a postavit se čelem k problémům, které nám v tomto smyslu způsobují fjordy, ledovce či jiné destinace, abychom vám mohli poskytovat pokud možno nerušené a komplexní komunikační služby. Podrobné údaje a nabídka budou zveřejněny v denním programu. INTERNET Přístup k internetu vám umožňuje také vaše plavební karta Cruise Card. V internetové kavárně se můžete spojit se světem pomocí stejného prohlížeče jako doma. Tato služba je zpoplatněna a příslušné sazby jsou zveřejněny na palubě. Internet na palubě lodi není tak rychlý jako na pobřeží s využitím širokopásmové přípojky. Je odkázaný na satelitní spoje, a proto může někdy být i výrazně pomalejší. Interference nebo špatné povětrnostní podmínky mohou v některých případech satelitní připojení k internetu přerušit. NAPĚTÍ Na palubách a v kajutách všech lodí je k dispozici elektrická síť o napětí 110 V/ 220 V. O příslušné adaptéry do síťových zásuvek mohou hosté požádat v informační kanceláři. Vezměte prosím na vědomí, že na palubě není dovoleno používat elektrické ohřívače (varné konvice, ohřívače dětských lahví, elektrické podušky atd.). CENNOSTI Všechny lodní kajuty jsou vybaveny bezpečnostními schránkami. Společnost nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či odcizení peněz nebo cenností, které nebyly uloženy do bezpečnostních schránek a nacházely se v kajutách a zavazadlech hostů nebo byly ponechány jinde bez dozoru SVATBY a OBŘADY S MSC Cruises můžete prožít svůj romantický sen zcela nezapomenutelným způsobem. Ohledně uspořádání symbolického svatebního obřadu nebo slavnosti u příležitosti obnovení manželského slibu či prostě k vyjádření své lásky se prosím obraťte na naši svatební kancelář MSC Wedding Planner prostřednictvím své cestovní agentury nebo přímo přes recepci na palubě lodi. PALUBNÍ MĚNA Při výletních plavbách po Středozemním moři, severní Evropě a Antilách, jakož i při pozičních plavbách MSC Grand Voyages z Evropy na jih, je palubním platidlem euro (EUR/ ). Při plavbách do Karibiku, Jižní Ameriky a Jižní Afriky, jakož i při pozičních plavbách MSC Grand Voyages do Evropy, se jako palubní platidlo používá americký dolar (USD/$). MSC CRUISES A UNICEF Od 13. června 2009 podporuje MSC Cruises inovační program UNICEF zaměřený na boj s chudobou a nerovností tím, že pomáhá zajistit kvalitní vzdělání pro znevýhodněné děti v Rio de Janeiru a São Paolu. Vyzýváme také naše hosty, aby pomohli změnit život těchto dětí nevelkým příspěvkem ve výši 1,00 EUR (nebo 1,50 Servisní poplatky Úplný text přepravních podmínek je k dispozici na naší webové stránce: Trasy a časové rozvrhy našich plaveb uvedených v reklamní brožuře se aktualizují k datu předání této brožury do tisku září Itineráře a jiné informace se mohou během roku měnit: aktuální informace jsou však vždy k dispozici na naší webové stránce Středomoří, Severní EVROPA, ANTILLY, Kanárské ostrovy a Spojené Arabské Emiráty Plavby 9 dní / 8 í nebo méně Plavby 10 dní / 9 í nebo méně Grand Cruises to/from Emirates, Antilles, Red Sea 7,00 7,00 Plavby po Jižní Afrika 3,50 3,50 6,00 US Dollars 3,00 US Dollars Plavby po Severní Ameriky Plavby po Karibiku US Dollars 4.5 US Dollars 8,00 4,00 12 US Dollars 6 US Dollars 10,00 USD), který bude na konci platby uhrazen z jejich účtu. Tento příspěvek vybíraný na lodích flotily MSC Cruises je samozřejmě dobrovolný. Hosté se mohou sami rozhodnout, zda a v jaké výši tento příspěvek zaplatí, a o svém rozhodnutí budou informovat účtárnu do 22,00 hodin posledního dne plavby. Účtárna jim také poskytne další informace. Jestliže cestující nebudou účtárnu informovat o svém rozhodnutí ohledně tohoto příspěvku, částka ve výši 1,00 EUR (nebo 1,50 USD) bude automaticky zapsána na vrub jejich účtu. Více informací najdete v informační brožuře nacházející se v každé lodní kajutě nebo na naší webové stránce MAZLÍČCI Na palubu našich lodí není dovoleno brát mazlíčky, s výjimkou uznaných asistenčních psů. Přítomnost asistenčního psa na palubě však v každém případě podléhá schválení naší společnosti a host o ně musí požádat při rezervaci plavby. ZACHÁZENÍ S ODPADKY Žádáme naše hosty, aby nic neodhazovali do moře a aby s námi spolupracovali při ochraně moří, mořských živočichů a celého ekosystému. NÁVŠTĚVY Z bezpečnostních důvodů není dovoleno, aby cizí osoby navštěvovaly paluby našich lodí. Jižní Afrika Grand Cruises z Jižní Afrika (směřující na sever) 6,00 US Dollars 3,00 US Dollars 2.50 Severní AMERIKA Grand Cruises z Severní Ameriky (směřující na východ) 9 US Dollars 8, US Dollars KARIBIK Grand Cruises z Karibiku (směřující na východ) 12 US Dollars 4,00 6 US Dollars 10,00 PARKOVÁNÍ Naše nová možnost Park & Cruise nabízí nejpohodlnější způsob zajištění parkování u všech přístavů z níže uvedeného seznamu. V každém přístavu funguje jinak a nabízí různé služby, od placeného parkoviště po samoobslužné parkování v bezprostřední blízkosti terminálu výletní plavby. Své auto můžete tedy jednoduše opustit v místě odbavování zavazadel a potom se nalodit. Park & Cruise usnadňuje život řidičům bez ohledu na přístav vyplutí. MSC Cruises uzavřela s většinou naloďovacích přístavů konkrétní dohody týkající se parkování. Tato služba je zpoplatněna. Ohledně podrobných informací a výše poplatků za parkování se laskavě obraťte na svou cestovní agenturu nebo navštivte naši webovou stránku Grand Cruises z Jižní Afrika (směřující na jih) Grand Cruises z Severní Ameriky (směřující na zapad) 6 ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Grand Cruises z Karibiku (směřující na zapad) 156 * s výjimkou na palubách MSC Magnifica 157

4 PODMÍNKY REZERVACE TOTO JSOU PODMÍNKY PLATNÉ PRO OKRUŽNÍ PLAVBU. PŘEČTĚTE SI JE PROSÍM PEČLIVĚ, PROTOŽE JIMI BUDETE SMLUVNĚ VÁZÁNI. Všechny okružní plavby obsažené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, popř. prospektech nabízí k prodeji společnost MSC Crociere S.A., dále jen společnost. Následující pojmy mají v (níže definovaných) podmínkách tento význam: Balík služeb zahrnuje samotnou okružní plavbu a let, lety nebo jakoukoli jinou dohodu o ubytování před okružní plavbou nebo po ní, které společnost přikoupí pro cestující jako doplňkové služby. Nezahrnuje výlety na pobřeží nebo kyvadlovou přepravu, které nejsou součástí celkové ceny balíku služeb. Cestovní smlouva nebo přepravní smlouva znamená smlouvu, kterou uzavře společnost s cestujícím o dané okružní plavbě nebo o daném balíku služeb, což dokazuje vystavené potvrzení cesty / faktury, které společnost nebo její obchodní zástupce pošle cestujícímu. Cestující zahrnuje každou osobu, která je jmenovitě uvedená v potvrzení cesty vystaveném společností nebo na faktuře či jízdence. Dopravce je subjekt, který zodpovídá za přepravu cestujícího nebo provádí přepravu cestujícího tak, jak je uvedeno na lodním lístku, letence nebo jiné jízdence pro silniční přepravu z jednoho místa na druhé. Proto je na těchto dokladech označen jako dopravce. Termín dopravce platí také pro majitele nebo nájemce, provozovatele nebo jeho zaměstnance či zprostředkovatele jakéhokoli poskytovatele přepravy. Dopravní podmínky jsou podmínky, za nichž dopravce zajišťuje leteckou, pozemní nebo námořní přepravu. Dopravní podmínky se mohou vztahovat k zákonným ustanovením země původu dopravce nebo mezinárodní dohody, které mohou omezit či vyloučit odpovědnost dopravce. Kopie přepravních podmínek každého dopravce jsou k dispozici cestujícím na vyžádání. Dopravní smlouva označuje smlouvu, kterou uzavřel cestující s pořadatelem/společností a jejíž závazně sjednané podmínky jsou zahrnuty v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi cestujícím a společností. Kapitán označuje lodního kapitána nebo osobu odpovědnou v daném okamžiku za přepravní loď, která velí okružní plavbě. Loď označuje loď jmenovitě uvedenou v uzavřené přepravní / cestovní smlouvě, popř. jakoukoli náhradní loď, kterou dopravce vlastní, najme, provozuje či jí velí. MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH označuje místní zastoupení společnosti v Rakousku, které provádí rezervace cestujících jménem společnosti. Nezletilý označuje dítě do 18 let věku. Obchodní zástupce je osoba nebo společnost, která jménem společnosti prodává nebo nabízí k prodeji okružní plavby, včetně doplňkových služeb uvedených v nabízeném balíku služeb nebo prodávajících cestujícímu společností (jako například letecké linky, podniky provozující autobusovou dopravu nebo hotely). Okružní plavba je okružní plavba tak, jak je popsaná v dané brožuře společnosti nebo v jiných podkladech, které byly vytvořený pro společnost nebo jménem společnosti. Podmínky rezervace jsou podmínky a informace, které jsou uvedené v dané brožuře společnosti, nebo všechny ostatní informace, které tvoří výslovné podmínky Vaší smlouvy se společností. Postižená osoba nebo osoba s omezenou pohyblivostí je jakákoli osoba, jejíž pohyblivost při využívání přepravy je omezena (senzorickým nebo lokomotorickým trvalým či přechodným) fyzickým postižením, duševním či psychosociálním postižením nebo omezením aktivity nebo negativním ovlivněním z jakéhokoli jiného důvodu či z věkových důvodů, a jejíž situace vyžaduje adekvátní pozornost a uzpůsobení služeb nabízených všem cestujícím tam, aby vyhovovaly zvláštním požadavkům dotyčné osoby. Pořadatel je strana, s níž cestující uzavřel smlouvu o okružní plavbě nebo organizovaném zájezdu podle definice směrnice Rady Evropské Unie 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, tedy společnost MSC Crociere S.A.. Rezervace zahrnuje kroky, které učiní cestující k uzavření smluvního poměru se společností. Společnost je společnost MSC Crociere S.A. se sídlem 1214, Chemin Rieu, CH1208 Ženeva, Švýcarsko, která organizuje a prodává či nabízí k prodeji okružní plavby nebo balíky služeb, a to přímo nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Výlet na pobřeží je jakákoli exkurze, výlet a činnost na souši, která není zahrnuta do celkové ceny okružní plavby a které společnost nabízí k prodeji na palubě své lodě. Vyšší moc je nepředvídatelná a neočekávaná událost, která se odehrává mimo kontrolu společnosti, jako například přírodní jevy (například povodně, zemětřesení, bouře, hurikán či jiné přírodní pohromy), válka, invaze, nepřátelský zásah, bojová činnost (bez ohledu na vyhlášení války), občanská válka, vzpoura, revoluce, povstání nebo převzetí moci nebo konfiskace, teroristické aktivity, zestátnění, vládní sankce, blokáda, embargo, pracovněprávní spory, stávky, výluka, přerušení nebo výpadek elektřiny nebo telefonních služeb a jakékoli jiné nepředvídatelné technické problémy při přepravě, včetně změny v důsledku změn plánů, anulování nebo změn letů, uzavření nebo přeplnění letišť či přístavů. Zavazadlo označuje cestovní zavazadlo, přepravované věci, kufry, zavazadla či jiné osobní předměty, které patří cestujícímu nebo je cestující přepravuje, včetně palubních zavazadel, příručních zavazadel a předmětů, které cestující veze nebo přepravuje nebo která byla uložena do bezpečné úschovy u pokladníka. 1. REZERVACE A ZÁLOHA 1.1 Rezervace cestujícím z Rakouska se může provést u společnosti MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH nebo u jiné cestovní kanceláře (obchodního zástupce) pověřené společností. 1.2 Společně s rezervací okružní plavby a případných doplňkových služeb společnosti cestující akceptuje pro sebe i pro všechny další osoby uvedené na faktuře (spolucestující) tyto Všeobecné obchodní podmínky a potvrzuje, že on jako takový má právo sjednat tyto Všeobecné obchodní podmínky jménem všech osob. 1.3 Jestliže cestující adresuje přihlášku, popř. nabídku na okružní plavbu na společnost MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH nebo cestovní kancelář, prověří společnost, zda je k dispozici okružní plavba požadovaná cestujícím, a sdělí tuto skutečnost cestujícímu a uvede cenu okružní plavby v podobě potvrzení rezervace nejpozději do 7 dnů. 1.4 Jestliže cestující neodstoupí do 7 pracovních dnů (kromě soboty) po přijetí potvrzení rezervace od cestovní smlouvy, musí do 7 pracovních dnů po přijetí potvrzení rezervace, nejdříve avšak 11 měsíců před sjednaným ukončením okružní plavby uhradit nevratnou zálohu ve výši 20 % na osobu na uvedený účet společnosti tak, aby se rezervace považovala za uzavřenou. Společnost potvrdí nabytí platnosti cestovní smlouvy tím, že cestujícímu nebo cestovní kanceláři cestujícího pošle potvrzení cesty a fakturu. Jestliže cestující neuhradí požadovanou zálohu do 7 pracovních dnů od přijetí potvrzení rezervace, bude společnost považovat tuto skutečnost za odstoupení od cestovní smlouvy. 1.5 Zbylá cena okružní plavby podle zaslané faktury se musí uhradit nejpozději do 2 týdnů (14 dní) před odjezdem, ihned poté budou cestujícímu zaslány cestovní dokumenty. 2. CESTOVNÍ SMLOUVA 2.1 Každá rezervace závisí na dostupnosti okružní plavby v okamžiku rezervace. Cestovní smlouva je závazná pro cestujícího i společnost, jestliže byla uhrazena záloha a cestujícímu bylo zasláno potvrzení cesty / faktura. 2.2 Jestliže cestující vznese poptávku na rezervaci do 21 dnů před odjezdem, musí se celková cena okružní plavby uhradit při potvrzení rezervace. 2.3 Jestliže cestující neuhradí zbytek dlužné částky do 14 dnů před odjezdem (připsání platby), má společnost právo stornovat rezervaci bez předchozího oznámení a vymáhat od něj stornovací poplatky podle bodu 13.2 těchto VOP bez ohledu na to, zda bylo jeho místo znovu prodáno či nikoliv. 3. CENY A CENOVÉ ZÁRUKY 3.1 V termínu do 20 dní před sjednaným odjezdem pořadatel neprovede změny ceny sjednané v cestovní smlouvě. 3.2 Společnost si vyhrazuje právo změnit smluvní cenu kdykoli před termíny uvedenými výše v odstavci 3.1, jestliže se změní tyto náklady: a) přepravní náklady za příjezd a odjezd do přístavu a palivové poplatky za loď b) poplatky za určité služby, jako například přístavní poplatky, naloďovací nebo vyloďovací poplatky v přístavech, příslušné letištní poplatky a poplatky za služby v přístavech či na letištích c) platné směnné kurzy za organizovaný zájezd. Změny mohou být vzestupné či sestupné. K bodu a) jakákoliv změna ceny balíku služeb se bude rovnat cestovní společností dodatečně naúčtované částce za vlak, dráhu nebo letadlo, popř. 0,33 % ceny okružní plavby za každý dolar navýšení ceny za barel pohonných hmot (index NYMEX), u bodu b) se jakákoliv změna ceny balíku služeb se bude rovnat celkové částce poplatků, u bodu c) se jakákoliv změna ceny balíku služeb se bude rovnat změně směnných kurzů. 3.3 Jestliže navýšení přesáhne 10 % z celkové smluvní ceny, bude mít cestující na výběr, zda toto navýšení akceptuje jako změnu smlouvy nebo zda odstoupí od smlouvy, aniž by byl zavázán k zaplacení smluvní pokuty nebo stornovacího poplatku. Pořadatel musí cestujícímu neprodleně oznámit změnu smlouvy a poučit jej o možnosti výběru. 3.4 Pro uplatnění práva na odstoupení podle bodu 3.3 je zapotřebí, aby písemné oznámení cestujícího došlo cestovní kanceláři nebo společnosti MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH do 5 dní po obdržení sdělení o navýšení ceny. 4. POJIŠTĚNÍ 4.1 Společnost doporučuje, aby si každý cestující uzavřel pojištění (pojištění odstoupení od cesty, pojištění přerušení cesty, pojištění cestovních zavazadel, cestovní pojištění odpovědnosti, zahraniční cestovní pojištění, ochrana při zpoždění, ochrana osob, atd.), které zaručuje dostatečné krytí od data potvrzení cesty až do ukončení okružní plavby. V této souvislosti se odkazuje na katalog. 5. PASY A VÍZA 5.1 Cestující musí mít cestovní pasy platné po celou dobu okružní plavby a nejméně ještě 6 měsíců po termínu návratu z cesty. Některé země vyžadují strojově čitelné cestovní pasy s digitální fotografií. Jde zejména o Rusko a USA. 5.2 Společnost nenese odpovědnost za opatření víza pro cestujícího. Na požadavek se cestujícímu sdělí, které vstupní dokumenty jsou zapotřebí v rámci okružní plavby navštěvovaných zemí. 6. ZPŮSOBILOST CESTOVAT 6.1 Bezpečnost všech cestujících má pro společnost nejvyšší prioritu. Společně s rezervací proto všichni cestující potvrzují, že jsou schopni plavby po moři a cestovat letadlem a že jejich chování ani zdravotní stav nenaruší bezpečnost a komfort na lodi nebo v letadle či ostatních cestujících, a že mohou být bezpečně přepravováni ve smyslu platných bezpečnostních ustanovení mezinárodní, evropské nebo vnitrostátní legislativy. 6.2 Společnost má právo požadovat po cestujícím předložení lékařského potvrzení, které dokládá jeho způsobilost cestovat. 6.3 Každý cestující s potížemi, které by s ohledem na cestovní plán lodi mohly negativně ovlivnit způsobilost k cestování, musí před provedením rezervace předložit lékařské potvrzení. 6.4 Těhotné ženy se musí bez ohledu na stupeň těhotenství před zahájením cesty poradit s lékařem a vyžádat si lékařské potvrzení o způsobilosti cestovat s přihlédnutím k dané trase lodi. 6.5 Společnost ani dopravce nemají na palubě lodi vhodné lékařské vybavení pro porod. Společnost nepřebírá rezervace ani nepřepravuje cestující, které na konci plavby dosáhnou 24. či vyššího týdne těhotenství. 6.6 Společnost si výslovně vyhrazuje právo odmítnout nalodění nebo vstup na palubu kterékoli cestující ve vysokém stupni těhotenství, aniž by z tohoto odmítnutí vyplývaly jakékoli finanční závazky. 6.7 Jestliže si cestující v době provádění rezervace cesty nebyla vědoma svého těhotenství ani reálně nemohla vědět, že bude těhotná v období stanoveném v bodě 6.5, společnost jí umožní rezervovat jinou plavbu stejné kvality z katalogu, která se shoduje s výše uvedenými podmínkami, jestliže je taková plavba k dispozici, nebo stornovat plavbu a vrátí jí celkovou již uhrazenou částku za předpokladu, že stornování okružní plavby proběhlo bezprostředně po oznámení těhotenství. 6.8 Jestliže se dopravce, kapitán lodi nebo lodní lékař domnívají, že cestující není schopen cestovat nebo že by mohl ohrozit zdraví či bezpečí své nebo ostatních cestujících, nebo že by kvůli němu mohlo být v některém přístavu odmítnuto povolení k přistání nebo že by tento cestující mohl činit dopravce odpovědným za pomoc, podporu nebo repatriaci, bude mít kapitán lodi právo odmítnout takového cestujícího v jakémkoli přístavu nalodit, vylodit nebo jej umístit do jiné kajuty či kabiny. Lodní lékař má právo poskytnout cestujícímu první pomoc a lék, terapii nebo jiné lékařské ošetření nebo jej umístit do lodní nemocnice nebo podobného zařízení či jej v takovém zařízení izolovat, jestliže lékař považuje toto opatření za nutné a kapitán lodi jej schválí. Odmítnutí cestujícího spolupracovat při tomto postupu může mít za následek jeho vylodění v dalším přístavu, pokud nutno v součinnosti s místními orgány. V tomto případě společnost ani dopravce nenesou právní odpovědnost za náklady, výdaje a doplňkové služby takového cestujícího. 6.9 Jestliže se zjistí, že cestující z výše uvedených či jakýchkoli jiných důvodů není způsobilý cestovat a je proto odmítnuto nalodění, společnost ani dopravce, lodní lékař nebo kapitán nemají vůči němu žádné závazky. 7. POSTIŽENÉ OSOBY A OSOBY S OMEZENOU POHYBLIVOSTÍ 7.1 Komfort a bezpečnost hostů má pro společnost vždy prioritu. Aby je mohla zaručit, jsou cestující v okamžiku provádění rezervace vyzváni, aby poskytli co nejúplnější informace k níže uvedeným bodům tak, aby společnost mohla odhadnout závazek přepravit cestujícího bezpečně a proveditelným způsobem tím, že zvážit veškerou problematiku související s povahou lodi a infrastrukturou a vybavením přístavů, včetně přístavních terminálů, které znemožní nalodění, vylodění či přepravu cestujícího, a mohly by tak mít vliv na bezpečnost a komfort cestujícího. 7.2 Cestujícího žádáme, aby již v okamžiku provádění rezervace poskytl co nejúplnější informace o případné indispozici, nemocech, postižení nebo omezené pohyblivosti, zejména zda a) je zapotřebí speciální bezbariérová kabina, protože jsou k dispozici pouze v omezeném počtu a ubytování cestujícího má pokud možno probíhat pohodlně a bezpečně b) cestující potřebuje speciální opatření při umístění, například v jídelně c) cestující si s sebou bere na palubu lékařské přístroje d) cestující si s sebou bere na palubu uznaného asistenčního psa. Upozorňujeme, že asistenční psi podléhají vnitrostátním ustanovením. 7.3 Jestliže se kvůli bezpečnosti a komfortu z požitku z okružní plavby považuje za nutné, může společnost požadovat od postižené osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí, aby měla doprovod, který s ní bude cestovat a je připraven jí pomáhat. Toto zadání vyplývá výhradně ze zvážení potřeb cestujícího na bezpečnost ze strany společnosti a může se lišit u jednotlivých lodí či tras. Cestující, kteří jsou odkázáni na kolečkové křeslo, jsou vyzváni, aby byli vybaveni vlastním skládacím křeslem standardní velikosti a aby je doprovázela osoba, která je připravena a schopna jim pomáhat. 7.4 Pokud cestující kvůli zvláštním potížím, postižením nebo omezení pohyblivosti vyžaduje individuální pomoc či asistenci, musí si ji zorganizovat sám na vlastní náklady. Loď nemůže poskytovat osobní pomoc nebo dohled ani jiné pečovatelské služby pro fyzickou nebo psychiatrickou péči. 7.5 Pokud společnost po pečlivém zvážení specifických požadavků a potřeb cestujícího dojde k závěru, že jej nelze přepravit bezpečně a v souladu s bezpečnostními ustanoveními, může společnost z bezpečnostních důvodů odmítnout rezervaci nebo nalodění postižené osoby nebo osoby s omezenou pohyblivostí. 7.6 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout přepravu cestujícího, který ji příslušným způsobem neinformoval o svém postižení nebo nutnosti doprovodu a neumožnil tak společnosti posoudit bezpečnou a organizačně proveditelnou přepravu. Jestliže cestující neakceptuje rozhodnutí společnosti podle bodů 7.5 až 7.7 Všeobecných obchodní podmínek, může podat u společnosti písemnou stížnost spolu se všemi doklady, které prozkoumá vedoucí příslušného úseku. 7.7 Jestliže cestující v období mezi datem rezervace a zahájením cesty zjistí, že bude potřebovat speciální pomoc či asistenci podle výše uvedených bodů, je povinný informovat o této skutečnosti společnost tak, aby se mohlo rozhodnout o tom, zda může cestujícího bezpečně a proveditelným způsobem přepravit. 7.7 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout z bezpečnostních důvodů přepravu cestujících, kteří podle názoru společnosti nebo dopravce nejsou způsobilí cestovat nebo představují nebezpečí pro sebe samotné či jiné na okružní plavbě. 7.8 Kvůli bezpečnosti a pro dobro cestujícího je cestující povinný, pokud v období mezi okamžikem provedení rezervace cesty a zahájením cesty zjistí, že bude potřebovat výše uvedenou zvláštní péči a pomoc, informovat společnost, aby mohla rozhodnout, zda může pasažéra bezpečně a proveditelným způsobem přepravit. 7.9 V některých přístavech nebudou moci nemocní cestující nebo cestující s postižením či cestující na kolečkovém křesle vystoupit na břeh nebo pouze velmi obtížně. Seznam těchto přístavů bude poskytnut na písemné požádání. 8. ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK 8.1 Společnost nebo dopravce nebo zdravotní orgány kteréhokoli přístavu jsou oprávněny požadovat vyplnění vlastních zdravotních dotazníků. Cestující musí poskytnout přesné informace o všech příznacích jakýchkoli nemocí, včetně nemocí trávícího traktu a H1N1. Jestliže dopravce usoudí, že cestující má příznaky jakéhokoli onemocnění, včetně virových infekcí nebo bakteriálního onemocnění, včetně noroviru a H1N1, může odmítnout jej nalodit. Odmítnutí cestujícího vyplnit dotazník může mít za následek zamítnutí nalodění. 8.2 Pokud cestující na lodi onemocní virovou nebo bakteriální chorobou, může jej lodní lékař požádat, aby se z bezpečnostních důvodů zdržoval pouze ve své kabině. 9. POTRAVINOVÉ ALERGIE 9.1 Připomínáme cestujícím, že některé druhy potravin mohou o osob s intolerancí na určité složky způsobit alergickou reakci. Pokud cestující trpí jakoukoli jemu známou alergií nebo intolerancí na určité potraviny, je povinný o tom informovat vrchního číšníka při nástupu na okružní plavbu. 9.2 Cestující je povinný nahlásit potraviny, na něž by mohl reagovat alergicky. Jestliže cestující písemně informuje společnost o určité potravinové intoleranci či alergii, bude společnost brát na zřetel, aby cestujícímu pomohla při prevenci takových potravin. Společnost ale nenese odpovědnost za přípravu speciálních pokrmů pro cestujícího nebo samotnou konzumaci. 10. LÉKAŘSKÁ PÉČE 10.1 Velmi doporučujeme cestujícím uzavřít komplexní cestovní pojištění, které kryje náklady na ošetření a repatriaci Podle ustanovení státu vlajky je na palubě k dispozici kvalifikovaný lékař a ambulance pro poskytování první pomoci a ošetřování méně závažných zranění. Cestující při provedení rezervace bere na vědomí a akceptuje, že ambulance není vybavená na stejné úrovni jako nemocnice na pevnině a lékař není specialista. Společnost ani lékař nepřebírají vůči cestujícímu odpovědnost za nedostatečné možnosti ošetření zdravotních potíží Cestující bere na vědomí, že je povinen v případě potřeby a na vlastní odpovědnost vyhledat lékařské ošetření, jestliže je na palubě kvalifikovaný lékař, a tyto lékařské úkony uhradit V případě nemoci nebo nehody může společnost, dopravce nebo kapitán zajistit, aby byl cestující přemístěn na pevninu za účelem lékařského ošetření. Dopravce ani společnost nepřebírají odpovědnost za kvalitu zdravotních zařízení či ošetření v jakémkoli přístavu nebo na pevnině. Zdravotní zařízení a jejich úroveň se u jednotlivých přístavů liší. Společnost ani dopravce neposkytují přísliby o úrovni lékařské péče na pevnině Odborný názor palubního lékaře o způsobilosti pasažéra nastoupit či pokračovat v okružní plavbě je rozhodující a definitivní U dětí do dvanácti měsíců se doporučuje poradit se s lékařem. 11. LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE 11.1 Cestující je povinen zaručit, aby lékařské přístroje, které si sebou bere na palubu záměrně, byly bezpečné a použitelné. Cestující musí zajistit, aby bylo možné potřebné lékařské přístroje přepravit na loď a bezpečně zde přepravovat Cestující, který potřebuje lékařské přístroje, musí na vlastní náklady poskytnout prostředky potřebné pro provoz těchto zařízení, jako například baterie, příslušenství a podobně po celou dobu cesty, protože na palubě není k dispozici náhradní příslušenství ani baterie. Cestující nebo jeho doprovod musí být seznámeni s obsluhou těchto přístrojů. 12. ZMĚNY REZERVACE POŽADOVANÉ CESTUJÍCÍM 12.1 Cestující je oprávněný nechat se nahradit třetí osobou, pokud: (i) splňuje všechny podmínky pro využití cesty; a (ii) společnost je o této skutečnosti informována nejpozději 7 pracovních dní před odjezdem okružní plavby. Jestliže jsou splněny výše uvedené podmínky, zaúčtují se cestujícímu tyto administrativní poplatky: BELLA FANTASTICA AUREA YACHT CLUB 50,- ZDARMA* * Bezplatná změna jmen je u tříd Fantastica, Aurea a Yacht Club možná pouze jednou. U případných dalších požadavků na změnu jména platí administrativní poplatky u Bella. Cestující a třetí osoba jsou vůči společnosti společně a nerozdílně odpovědné za uhrazení zbývající ceny a veškerých nákladů, které vzniknou v důsledku této změny rezervace Dále je cestující oprávněný i po obdržení potvrzení rezervace jednou vyměnit rezervovanou okružní plavbu (dále jen původní okružní plavbu ) za jinou okružní plavbu ze stejného ročního programu okružních plaveb (dále jen nová okružní plavba ) za těchto podmínek: (i) datum odjezdu nové okružní plavby je pozdější než datum původní okružní plavby; (ii) požadavek na změnu nové okružní plavby namísto původní přijde společnosti nejpozději 30 pracovních dní před odjezdem původní okružní plavby a je k dispozici nová okružní plavba; a (ii i) trasa nové okružní plavby je v téže cílové oblasti jako původní okružní plavba podle definice v příslušném katalogu nebo na webových stránkách. Jestliže jsou výše uvedené podmínky splněny, účtuje se cestujícímu administrativní poplatek za změnu termínu: BELLA FANTASTICA AUREA YACHT CLUB 50,- ZDARMA Kromě administrativního poplatku se cestujícímu naúčtuje rozdíl v ceně, pokud je cena nové okružní plavby vyšší než cena původní okružní plavby a změny cen při pojistném. Jestliže je cena nové okružní plavby nižší než původní okružní plavby, rozdíl se cestujícímu nevrací. Jestliže cestující nahradí původní okružní plavbu novou okružní plavbou, může odstoupit od smlouvy a zaúčtují se stornovací poplatky; stornovací poplatky se vypočítají podle splatné ceny (podle výše uvedených podmínek) a tabulky podle článku 13 ( odstoupení cestujícího ). Společnost vyvine přiměřené úsilí, aby vyhověla požadavkům cestujícího na změny letů, přepravy nebo jiných služeb a přizpůsobila je nové okružní plavbě. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost, pokud se jí nepodaří tyto změny realizovat Některé letecké společnosti nebo jiní dopravci vždy nepovolují změny jmen nebo termínu cesty. Většina leteckých společností a přepravců považuje tyto změny za stornování a podle toho je i účtuje. Veškeré dodatečné náklady, včetně stornovacích poplatků nebo zvýšení cen ze strany leteckých společností nebo jiných přepravců musí výhradně hradit cestující Dále lze požadovat jiné změny rezervace do 30 dní před odjezdem (také pokud již bylo vystaveno potvrzení rezervace). Účtuje se za ně minimální administrativní poplatek ve výši 50,- za osobu a za změnu. Veškeré další náklady, které mohou vyplývat z této změny, musí hradit výhradně cestující Požadavky na změnu rezervace doručené společnosti v kratším termínu než je výše uvedený termín, se považují za stornování a naúčtují se proto stornovací poplatky, které jsou uvedené v článku V případě změn požadovaných cestujícími, které vyžadují vytištění nových plavebních jízdenek, bude kromě výše uvedených poplatků účtována i částka ve výši 25,00 za kajutu na pokrytí dodatečných výdajů. 13. ODSTOUPENÍ ZE STRANY CESTUJÍCÍHO 13.1 O stornování rezervace je nutno písemně požádat společnost MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH nebo cestovní kancelář (doporučeně, em nebo faxem)

5 PODMÍNKY REZERVACE Všechny vydané jízdenky a potvrzení cesty i faktura musejí být vráceny spolu s oznámením o zrušení rezervace K pokrytí nákladů, které vzniknou společnosti stornováním, se vybírají poplatky podle níže uvedeného sazebníku: Stornovací poplatky pro katalogové ceny Dní před odjezdem Bella Fantastica Aurea Yacht Club >30 35% 20% 20% 20% >22 40% 30% 30% 30% >15 60% 50% 50% 50% % 75% 75% 75% % 95% 95% 95% Stornovací poplatky pro speciální nabídky Dní před odjezdem Sonderangebote >30 50% >22 60% >15 75% % % 13.3 Cestující má eventuálně možnost požadovat úhradu těchto stornovacích poplatků, podléhajících příslušné spoluúčasti, od pojišťovny z cestovního pojištění. Cestující nese odpovědnost za uplatnění takového požadavku podle podmínek dané pojistné smlouvy U stornování, změn rezervace nebo změn jména u letů připadají od okamžiku provedení rezervace 100 % ceny za doplňkové služby přikoupené společností externě. 14. ZMĚNY REZERVACÍ PROVEDENÉ SPOLEČNOSTÍ 14.1 Společnost sjednává okružní plavbu řadu měsíců předem. Může se mimořádně stát, že bude nutné provést změny. Společnost si tímto výslovně vyhrazuje právo na změnu dohod o okružní plavbě nebo balíku služeb, jestliže bude z provozních, obchodních či bezpečnostních důvodů nutné či žádoucí tyto změny provést V případě závažného změnění podstatné podmínky cestovní smlouvy bude společnost nebo její cestovní kancelář co nejdříve písemně informovat cestujícího o změně. Cestujícímu budou nabídnuty tyto možnosti: a) přijmout změnu; nebo b) rezervovat jinou okružní plavbu stejné či vyšší ceny z brožury, jestliže je k dispozici; nebo c) rezervovat jinou okružní plavbu nižší ceny z brožury, jestliže je k dispozici, přičemž mu bude vrácen cenový rozdíl; nebo d) příslušnou rezervaci stornovat a obdržet zpět všechny jím uhrazené částky Cestující musí své rozhodnutí písemně oznámit cestovní kanceláři, popř. společnosti MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH do 7 dní po obdržení informace o změně. 15. ZRUŠENÍ PLAVBY SPOLEČNOSTÍ 15.1 Společnost si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakoukoli okružní plavbu písemným oznámením cestujícímu V případě, že dojde ke stornování v důsledku vyšší moci či jakékoli neobvyklé nebo nepředvídatelné okolnosti mimo kontrolu společnosti, jíž se společnost nemůže vyhnout, třebaže jí věnovala veškerou náležitou péči, společnost nabídne cestujícímu, aby si vybral z těchto možností: a) úplné vrácení celkové uhrazené částky; nebo b) rezervace jiné okružní plavby stejné nebo vyšší ceny bez přípatku z brožury, pokud je k dispozici; nebo c) rezervace jiné okružní plavby nižší ceny, pokud je k dispozici, s vrácením cenového rozdílu Při stornování plavby z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v bodě 15.2, společnost nabídne cestujícímu stejné možnosti jako v bodě 15.2 a odškodnění ve výši 50,00 za cestujícího a za po dobu trvání okružní plavby Cestující musí své rozhodnutí písemně oznámit společnosti nebo prostřednictvím cestovní kanceláře do 7 dní po oznámení o stornování. 16. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI 16.1 Podle bodů 16.2 až 16.8 společnost přijímá odpovědnost za smrt, zranění či nemoc zapříčiněné minimálně hrubou nedbalostí nebo zanedbáním z její strany, nebo za které jí lze přičítat odpovědnost. Případná odpovědnost společnosti je omezena dohodami uvedenými v bodech 16.2 až Odpovědnost společnosti vůči cestujícímu se řídí mimo jiné i níže uvedenými mezinárodními úmluvami (viz bod 16.4 až 16.8), které omezují odpovědnost dopravce. Společnost neodpovídá za jakékoli nesprávné jednání nebo nekonání, a) vzniklé plně v důsledku zavinění cestujícího; b) vzniklé v důsledku nepředvídatelného nebo nezamezitelného jednání či opomenutí třetí strany, které nesouvisí se službami poskytovanými podle cestovní smlouvy; c) na základě mimořádné nebo nepředvídatelné okolnosti, včetně (nikoli však pouze) zásahů vyšší moci, které je mimo kontrolu společnosti nebo kteréhokoli jiného poskytovatele služeb tvořících součást balíku služeb, a jejichž důsledkům se nelze vyhnout ani poskytnutím veškeré náležité péče; nebo d) na základě události, kterou společnost nebo poskytovatel služeb tvořících součást okružní plavby nemohl předvídat ani jí zabránit Pokud jde o nároky, které nevznikly v důsledku tělesného zranění, smrti nebo nemoci cestujícího, nebo nejsou předmětem dohod uvedených v bodech 16.3 až 16.8 včetně, odpovědnost společnosti za nenáležité plnění cestovní smlouvy se omezuje maximálně na dvojnásobek ceny, kterou dotyčný cestující zaplatil za okružní plavbu (bez přirážek a poplatků za změnu) Celková přeprava (pozemní, letecká a námořní) se řídí přepravními podmínkami daného dopravce. Tyto mohou omezovat či vylučovat odpovědnost. Jsou výslovně nedílnou součástí cestovní smlouvy a cestující s nimi musí souhlasit výslovně v okamžiku provádění rezervace. Kopie těchto přepravních podmínek lze na vyžádání obdržet od společnosti Letecká přeprava cestujících a jejich zavazadel se řídí různými mezinárodními dohodami (dále jen dohody o letecké mezinárodní přepravě ), patří sem také Varšavská úmluva z roku 1929 (změněná Haagským protokolem z roku 1955 nebo Montrealskou úmluvou z roku 1999 nebo jinak) a Montrealská úmluva z roku Jelikož by cestující mohli činit společnost odpovědnou za leteckou přepravu jako neprovádějícího dopravce, jsou výslovnou součástí těchto podmínek i podmínky dohod o mezinárodní letecké přepravě (včetně následných změn a jakékoli nové dohody, kterou lze aplikovat na cestovní smlouvu o okružní plavě uzavírané mezi společností a cestujícím). Dohody o mezinárodní letecké přepravě stanovují omezení odpovědnosti dopravce za smrt či zranění osob, ztrátu a poškození zavazadel a za zpoždění. Jakákoli odpovědnost společnosti vyplývající z letecké přepravy vůči cestujícímu je předmětem omezení vyplývajících z uvedených dohod. Kopie těchto dohod jsou k dispozici na požádání Námořní přeprava cestujících a jejich zavazadel se řídí Aténskou úmluvou z roku 1974 doplněnou protokolem z roku 2002 a nařízením (ES) č. 392/2009, jeli to vhodné (dále jen společně Aténská úmluva ). Aténská úmluva je výslovně nedílnou součástí těchto podmínek a jakoukoli odpovědnost společnosti nebo dopravce za smrt nebo zranění osob, ztrátu nebo poškození zavazadel lze určit pouze v souladu s Aténskou úmluvou. Aténská úmluva omezuje odpovědnost dopravce za smrt nebo zranění osob nebo ztrátu či poškození zavazadel a stanovuje zvláštní ustanovení o cennostech. Předpokládá se, že zavazadla byla dodána cestujícímu v nepoškozeném stavu, pokud společnost nebo dopravce nedodrží písemné oznámení: a) o zjevném poškození před nebo během vyloďování nebo opětovného doručování; nebo b) o nezjevném poškození nebo ztrátě do 15 dní po datu vylodění nebo opětovného doručení nebo po datu, kdy mělo být opětovně doručeno. Veškeré odškodnění, které má v rámci Aténské úmluvy hradit společnost, se sníží úměrně o spoluzavinění cestujícího a jeho maximální spoluúčasti podle článku 8 (4) Aténské úmluvy. Kopie Aténské úmluvy jsou k dispozici na požádání Jelikož by cestující mohli činit společnost odpovědnou za škody vzniklé při letecké, pozemní nebo námořní dopravě, je společnost oprávněna požívat všechna práva, výsady, imunity, popř. omezení vůči skutečným dopravcům (včetně vlastních přepravních podmínek) a podle Aténské úmluvy. Žádnou z úprav v těchto podmínkách nelze považovat za popření tohoto práva. Pokud se určitá podmínka, odstavec nebo ustanovení stane neplatným nebo tak bude souzeno, zbývající ustanovení, podmínky, odstavce a úpravy zůstávají nadále v platnosti Odpovědnost společnosti v žádném případě nepřesáhne výši odpovědnosti kteréhokoli dopravce podle jeho přepravních podmínek nebo odpovědnost podle aplikovatelných úmluv nebo úmluv platných jako nedílná součást těchto podmínek S výjimkou nároků vzniklých v důsledku letecké přepravy (podle bodu 12.4) je jakákoli odpovědnost společnosti vůči cestujícímu za smrt a zranění osob, ztrátu a poškození zavazadel, ať už v rámci cestovní smlouvy v souladu s těmito podmínkami či jinak, podmíněn omezením odpovědnosti podle Aténské úmluvy ve výši SDR za smrt / zranění cestujícího. Další informace o Aténské úmluvě a celý text se nacházejí na webových stránkách Evropské komise na passengers/maritime/index_en.htm 16.9 Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení v těchto podmínkách společnost za žádných okolností nenese odpovědnost za ušlý zisk nebo předpokládaný ušlý zisk, propad v obratu, ztrátu užívacího práva, ztrátu zakázek nebo jiné ušlé příležitosti, ani za případné jiné podobné následné nebo nepřímé ztráty nebo škody Odpovědnost společnosti se vylučuje při nárocích uplatňovaných na základě ztráty nebo poškození přímo či nepřímo způsobených okolnostmi bránícími plnění nebo splnění cestovní smlouvy, k nimž patří válka, hrozba válka, povstání, občanské nepokoje, pracovní spory ze strany zaměstnanců společnosti nebo jiných, teroristické činy nebo hrozba terorismu, výpadek dodávek energií, zdravotní rizika nebo epidemie, přírodní a jadrné katastrofy, požár nebo nepříznivé povětrnostní podmínky, podmínky na moři, sebevražda cestujícího nebo pokus o ni, úmyslné vystavení se cestujícího zbytečnému nebezpečí (s výjimkou pokusu o záchranu lidského života) nebo následky účasti na neobvyklých a nebezpečných činnostech a jiné okolnosti, které jsou nějakým způsobem mimo kontrolu společnosti Pokud společnost nese odpovědnost za ztrátu nebo poškození majetku mimo rozsah platnosti ustanovení Aténské nebo Montrealské úmluvy, je tato odpovědnost omezena na protihodnotu 500,00. Kromě toho společnost neodpovídá za peníze nebo cennosti, které cestující vezli v zavazadlech. 17. TRASA / PRÁVO NA ZMĚNU 17.1 Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout na základě vlastního uvážení nebo uvážení kapitána jakékoli lodi (které nebude uplatněno nepřiměřeně), zda se odchýlit od oznámené, popř. obvyklé trasy, vyplout s předstihem nebo se zpožděním, vynechat plánované přístavy nebo je změnit, zajistit rovennou přepravu jinou lodí, být vlečena nebo vzít do vleku jinou loď anebo pomoci jiným lodím či provést podobné úkony, které společnost nebo kapitán považují za vhodné či nutné pro bezpečnost cestujících, lodi nebo posádky. Za těchto okolností společnosti nevznikne vůči cestujícímu žádná odpovědnost ani závazky. 18. ODPOVĚDNOST CESTUJÍCÍHO 18.1 Cestující je povinen řídit se na palubě pokyny a nařízeními kapitána a důstojníků. Cestující tímto akceptuje a souhlasí s tím, že kapitán a důstojníci mají právo a pravomoc z bezpečnostních nebo jiných oprávněných důvodů provést prohlídku kterékoli kajuty, osoby na palubě, stejně jako jejich majetku a veškerých zavazadel Cestující tímto výslovně vyjadřuje souhlas s umožněním jakékoli prohlídky tohoto druhu Cestující jsou povinni podstoupit před okružní plavbou veškerá nutná očkování a musí mít k dispozici všechny jízdenky, platné pasy, víza, lékařská osvědčení a jiné dokumenty, které potřebují v plánovaných cílových přístavech a při vyloďování Každý cestující se zaručuje, že je fyzicky i duševně schopen zúčastnit se plavby Společnost nebo kapitán mají právo odmítnout nalodění cestujícího nebo nařídit jeho vylodění, pokud to považují za nutné z důvodu bezpečnosti samotného cestujícího, ostatních cestujících nebo lodi, nebo pokud by cestující svým chováním mohl dle úsudku kapitána ohrozit či negativně ovlivnit komfort a užitek z plavby ostatních cestujících na palubě Žádný cestující si nesmí vzít na palubu zboží či předměty nebezpečné povahy ani zvířata. Zvířata, která cestující s sebou vezme bez dovolení na palubu, mohou být odebrána do opatrování a vyložena na pevnině v dalším přístavu na náklady cestujícího. Z tohoto ustanovení jsou vyňata uznaná asistenční zvířata Společnost neodpovídá za žádnou škodu způsobenou kterémukoliv cestujícímu tím, že některý cestující porušil či nedodržoval předpisy tohoto článku, a každý cestující musí nahradit jakoukoli ztrátu či škodu, která tímto porušením či nedodržením vznikne společnosti nebo některému z jejích poskytovatelů služeb Chování cestujícího nesmí negativně ovlivnit či snížit bezpečnost, klid a zábavu ostatních cestujících na okružní plavbě Cestujícím si nesmí bez písemného povolení společnosti brát na palubu lodi zbraně, střelivo, výbušniny, ani hořlavé, toxické, nelegální či nebezpečné zboží, předměty nebo látky Cestující odpovídá za jakoukoli škodu, která vznikne společnosti nebo dopravci či kterémukoli poskytovateli služeb, které jsou součástí balíku služeb, v důsledku porušení smluvních povinností. Zejména odpovídá cestující za jakékoli poškození lodi nebo jejího zařízení a vybavení, za zranění či újmy způsobené ostatním cestujícím a třetích stranám a také i za veškeré poplatky, pokuty, pokuty nebo náklady, které by mohly být vyžadovány od společnosti, dopravce nebo poskytovatele služeb k úhradě kvůli porušení cestujícího. 19. LETY 19.1 Lety do výchozího místa nebo z cílového místa okružní plavby společnost kupuje jako doplňkovou službu u renomovaných leteckých společností. Společnost proto není schopna předem přesně určit leteckou společnost ani typ letadla pro příslušnou přepravu. Společnost rezervuje letenku předem a proto v případě stornování nelze tuto částku za žádných okolností vrátit. Cestující tedy v případě stornování, bez ohledu na okamžik stornování a stornovací podmínky dané plavby, musí zaplatit letenku Cestující obdrží potvrzení s časy a trasami letů, které mu bude zasláno přibližně 10 dní před odjezdem V případě cestování v jiném termínu než je termín zveřejněný v brožuře, nebo s jiným dopravcem nebo po jiné trase mohou být stanoveny vyšší ceny. V tomto případě bude cestující informován před provedením rezervace Společnost není leteckým dopravcem ani leteckou společností podle Nařízení o civilním letectví (odepření nástupu na palubu, náhrady a pomoc) z roku 2005 (The Civil Aviation (Denied Boarding, Compensation and Assistance) Regulations 2005, dále jen nařízení 2005 ). Tato ustanovení určující povinnost vyplatit odškodnění se vztahují výhradně na letecké dopravce či letecké společnosti a veškeré nároky související se stornováním, zpožděním či odmítnutí letecké přepravy musí být proto vzneseny u příslušného leteckého dopravce Společnost nenese odpovědnost podle nařízení Tato odpovědnost zcela náleží leteckému dopravci a proto cestující musí veškeré nároky adresovat jemu. Cestující při uplatňování svých prav vyplývajících z nařízení 2005 nesmí poškozovat práva společnosti vyplývající z těchto podmínek rezervace Jestliže společnost u letecké společnosti rezervuje pro cestujícího let a zpáteční let do výchozího nebo cílového místa okružní plavby nebo z něj, společnost bude informovat cestujícího o časech letů na základě podkladů, které jí poskytne letecká společnost a tyto podklady budou součástí cestovních dokladů. Letový plán slouží výhradně pro informaci. Smlouva o přepravě cestujícího a z ní vyplývající práva a povinnosti existují mezi cestujícím a leteckou společností. Cestující je povinen zajistit si příjezd na letiště s dostatečným předstihem tak, aby stihl odbavení a nástup do letadla. Upozorňujeme, že za určitých okolností není možné vzít s sebou do kabiny letadla lékařské přístroje nebo je zde používat. Doporučujeme cestujícím, aby tuto záležitost vyjasnili s leteckou společností ještě před nástupem letu Jestliže lety nejsou součástí cestovní smlouvy, je cestující odpovědný obstarat si přímo u letecké společnosti platnou letenku na let, který mu umožní včas dorazit na loď (včetně místního transferu, který si musí rovněž zajistit cestující). Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s lety či transfery organizovanými cestujícím. 20. STÍŽNOSTI 20.1 Cestující, kteří během okružní plavby zjistí vadu při plnění smlouvy, musí co nejdříve písemně či jinou vhodnou formou informovat palubní personál. Jestliže personál i přes přiměřenou snahu není schopen daný problém vyřešit, musí se stížnost poslat písemně společnosti nejpozději do 60 dní po ukončení plavby. Jestliže stížnost nebude předložena v této lhůtě, může to negativně ovlivnit schopnost společnosti tuto stížnost vyřídit. Stížnosti týkající se jiné součásti balíku služeb musí být podány neprodleně společnosti nebo poskytovateli služeb. Opomenutí neprodleného sdělení lze hodnotit jako spoluzavinění cestujícího na škodě ( 1304 rakouského občanského zákoníku ABGB). 21. OCHRANA SPOTŘEBITELE 21.1 Níže uvedený pojistitel nebo peněžní ústav zajišťuje za pořadatele cesty vůči cestujícímu, že nahradí: 1. zaplacenou cenu cesty, jestliže nedojde k plnění cestovních služeb v důsledku platební neschopnosti nebo zahájení konkursního řízení na majetek pořadatele cest, a 2. nutně vynaložené náklady, které cestujícímu vzniknou v důsledku platební neschopnosti nebo zahájení konkursního řízení 3. Generali Versicherung AG Předseda dozorčí rady: Dietmar Meister Představenstvo: Winfried Spiess, předseda Dr. Monika SeboldBender, Onno Denekas, Dr. Karsten Eichmann, Volker Seidl, Michael Stille Sídlo společnosti: Mnichov Společnost zapsaná v obchodním rejstříku soudu v Mnichově (Amtsgericht München) pod číslem HRB 7731 Adresa: Adenauerring 7,81737 München / Mnichov Likvidátor: Europäische Reiseversicherung AG Kratochjilestraße 4, 1220 Wien / Vídeň Telefon: +43/1/ , telefax: +43/1/ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 22.1 S uzavřením smlouvy souhlasí cestující se zjišťováním, zpracováním a užíváním osobních údajů ze strany společnosti, cestovní kanceláře nebo MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, pokud jsou tyto údaje nutné pro poskytování sjednaných služeb Ze strany společnosti nedochází k prodeji, výměně či jinému neoprávněnému používání osobních údajů a informací o cestujícím. Společnost nepředá osobní údaje cestujícího třetím osobám, ledaže by cestující k tomu udělil souhlas, nebo jestliže ze zákona vyplývá závazek společnosti takové údaje vydat Newsletter společnosti a informace o jejích produktech a službách se budou cestujícímu zasílat pouze tehdy, pokud si to výslovně přeje. Jestliže cestující, který souhlasil se zasíláním, v budoucnu už nebude chtít tyto informace, může kdykoli zrušit odběr newsletteru či informací. Na konci každého u / newsletteru se nachází jasné upozornění na možnost zrušení odběru společně s příslušným odkazem Cestující má právo požadovat kdykoli informace o údajích, které jsou u společnosti uložené k jeho osobě, a rovněž o případných příjemcích těchto údajů. Tyto informace se poskytují zdarma a zásadně se posílají em, ve výjimečných případech (jestliže cestující nemá tuto možnost) také písemně. Žádost o poskytnutí informací se podává písemně s vlastnoručním podpisem a přiloženou kopií cestovního pasu cestujícího na adrese MSC Kreuzfahrten (Austria) GmbH, Mariahilfer Straße 103/3/2, 1060 Wien Cestující má v rámci zákonných ustanovení právo požadovat kdykoli opravení, popř. vymazání uložených údajů. Postačí s těmito údaji: jméno, datum narození a ová adresa cestujícího, zákaznické číslo nebo číslo rezervace poslední okružní plavby. adresujte na msckreuzfahrten.at Cestujícímu je známo, že ochrana údajů při datových přenosech na internetu podle současného stavu techniky ještě není rozsáhle zaručena. Zejména y nepředstavují zabezpečenou komunikaci, protože technicky nelze vyloučit přečtení obsahu. Cestující do té míry sám zajišťuje bezpečnost údajů, které posílá společnosti. 23. ZMĚNY SMLOUVY 23.1 Změny těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze v písemné podobě a s podpisem společnosti nebo po zveřejnění společností. 24. PŘEDPISY PRO KUŘÁKY 24.1 Společnost MSC Crociere S.A. respektuje přání a požadavky všech hostů. Pečlivě zvážila postoje kuřáků a nekuřáků. V souladu s mezinárodními normami je kouření povoleno pouze ve speciálně vyhrazených prostorách, které jsou opatřené zařízením na odsávání kouře a rozmístěné na lodi Kouření není v podstatě povoleno v místech, kde se podává jídlo a nápoje (bufety a restaurace), v lodní nemocnici, v místech pro opatrování dětí, na chodbách, ve výtazích a foyer u výtahů, společenských prostorách, kde se shromaždují hosté při bezpečnostním nácviku, vyloďování nebo odjezdech na výlety, na veřejných toaletách nebo v barech poblíž míst, kde se podává jídlo V kajutách i na balkónech kajut je kouření zakázáno Kouření je dovoleno v určitých barech na každé lodi a na jedné straně (označené informačními cedulemi) vnějšího ochozu kolem bazénů v místech, kde jsou umístěny popelníky Je striktně zakázáno házet nedopalky cigaret přes palubu. 25. ODPOVĚDOST ZAMĚSTNANCŮ A SMLUVNÍCH PARTNERŮ 25.1 Tímto se výslovně sjednává, že žádný spolupracovník nebo agent společnosti či dopravce, včetně kapitána a posádky příslušné lodi, nezávislých subdodavatelů a jejich zaměstnanců jakož i osob podepisujících dokumenty za tyto strany, nemůže odpovídat za žádné okolnosti jdoucí nad rámec těchto podmínek, a tyto strany mohou uplatnit tyto Všeobecné podmínky rezervace a přepravní podmínky ve stejné míře jako společnost nebo dopravce Výlety na pobřeží organizují nezávislí pořadatelé, a to i v případě, že je prodávají na palubě lodi obchodní zástupci. MSC žádným způsobem nenese odpovědnost za služby těchto nezávislých dodavatelů. Společnost jedná výhradně jako agent za poskytovatele výletů na pobřeží. Společnost nemá přímou kontrolu nad poskytovateli výletů na pobřeží a jejich službami a proto nemůže nést odpovědnost v žádném případě za ztráty, škody či zranění cestujícího, které mu vzniknou v důsledku nedbalosti nebo jiných důvodů ze strany poskytovatele výletů na pobřeží. Společnost vynaloží přiměřenou svědomitost a pečlivost při vybírání renomovaných poskytovatelů výletů na pobřeží. Při posuzování služeb nebo odpovědnosti poskytovatelů výletů na pobřeží platí místní zákony a předpisy. 26. PRÁVO A JURISDIKCE 26.1 Uzavřená cestovní smlouva mezi cestujícími, kteří provedli rezervaci v Rakousku, a pořadatelem cest MSC Crociere S.A., se řídí rakouským právem. Výhradní příslušný soud pro veškeré spory vyplývající z interpretace či aplikace sjednané cestovní smlouvy, jejíž všeobecná ustanovení představují nedílnou součást, je věcně příslušný soud ve Vídni 1, jestliže je to přípustné, zejména podle 14 zákona o ochraně před výpovědí (KSchG). 27. OMYLY, DOPLNĚNÍ A ZMĚNY 27.1 I přes pečlivou kontrolu může dojít po vytištění ke změnám či úpravám těchto Všeobecných obchodních podmínek. Žádáme proto cestující, kteří provedli rezervaci v cestovní kanceláři, aby si nechali předat aktuální verzi Všeobecných obchodních podmínek nebo navštívili naše webové stránky a přečetli si je zde Jestliže by některá ustanovení těchto VOP byla neplatná nebo se stala neplatnými později, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Neplatné nebo nepřípustné ustanovení se musí nahradit takovým právoplatným ustanovením, které bude nejvíce odpovídat neplatnému ustanovení. Vhodně to platí také pro uzavření mezer, přičemž je třeba dbát na to, jakou úpravu by smluvní strany byly bývaly učinily, pokud by věděly o neplatnosti či neúplnosti ustanovení

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI

PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ FORMULÁŘ EU PRO STÍŽNOSTI TENTO FORMULÁŘ LZE POUŽÍT PRO ÚČELY PODÁNÍ STÍŽNOSTI U LETECKÉ SPOLEČNOSTI A/NEBO VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU ZODPOVĚDNÉHO ZA PROSAZOVÁNÍ PRÁVNÍCH

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl

Právní úprava. Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013

FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 FUNERMOSTRA VALENCIA - 2013 UBYTOVÁNÍ Ubytování je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém hotelu. Cena obsahuje snídaní a veškeré poplatky a je stejná pro oba hotely. Oba hotely jsou luxusní a blízko turistický

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě

Smlouva o poskytnutí péče o dítě Smlouva o poskytnutí péče o dítě First School Point základní škola a mateřská škola, s.r.o. Se sídlem: K Otočce 779/29a, Praha 4 Modřany IČO: 242 72 992 zastoupená ředitelkou: Mgr. Ivanou Vávrovou tel.:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Čl. I Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a společnosti DCS Praha, s.r.o., se sídlem Praha 1, City Center Praha, Klimentská

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě

Příloha I. Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Příloha I Práva z přepravní smlouvy v mezinárodní osobní přepravě Právo z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě lze uplatnit: z důvodu na straně železnice, z důvodu na straně cestujícího. Právo z přepravní

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři

Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři Připravuje: Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři SEVERNÍ CESTA TIRANSKÁ ÚŽINA - RAS MOHAMED - DAHAB & SS - THISTELGORM Termín: 7. 14. března 2015 Cena: 29 900,-Kč Rádi bychom Vás pozvali na týdenní

Více

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem.

Kdy dostanu pokyny k odletu? Pokyny k odletu se zasílají cca 7 dnů před odjezdem / odletem. Na jak dlouho je možné vytvořit nezávaznou rezervaci? Nezávaznou rezervaci Vám můžeme vytvořit na 3 pracovní dny, pokud je zahájení zájezdu za dobu delší než 35 dní. Do té doby je třeba zaslat Vámi podepsanou

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Obchodní podmínky. Delta School Prague

Obchodní podmínky. Delta School Prague Obchodní podmínky Delta School Prague I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky vydané na základě 273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a 53a zákona č. 40/1964, Občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH

1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH POBYT NA FILIPÍNÁCH S FILIPÍNSKÝM LÉČITELEM ČTYŘI VARIANTY POBYTU 1. VARIANTA ČTRNÁCTIDENNÍ POBYT 3.8. 16.8.2011 S 20 TI LÉČENÍMI V RESORTU RAGARA BEACH Odlet z Prahy Ruzyně 1.8.2011 v 15.50 h. do Dubaje.

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K LETECKÝM ZÁJEZDŮM LÉTO 2016 Veškeré objednávky doplňkových služeb, které nejsou součástí cestovní smlouvy (tzn. nejsou zakoupeny současně s uzavřením cestovní smlouvy), lze uskutečnit

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU TERMÍN 26.2. - 6.3.2016 Loď Celebrity Reflection Plná penze Termín: 26. 2. - 6. 3. 2016 Loď Celebrity Reflection, člen lodní společnosti Celebrity Cruises, je v provozu

Více

PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10.

PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10. Foto: Pavel Nesvadba Největší monotypová flotila v Chorvatsku 20x PODMÍNKY ÚČASTI 14. Česká námořní rallye regata monotypových plachetnic ELAN 340 zařazená do Mezinárodního Poháru ČANY 25. 9. 2. 10. 2010

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán

NABÍDKA ZÁJEZDU PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM. Spojené arabské emiráty a Omán. Termín 3. 1. - 11. 1. 2016. Plavba. Spojené arabské emiráty a Omán PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM Termín 3. 1. - 11. 1. 2016 Termín: 3. 1. - 11. 1. 2016 Splendour of the Seas Plná penze Vybavení lodě: Paluba s vodním vyžitím, venkovní i krytý bazén, vířivky, moderní denní lázně

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel :

Všeobecné obchodní podmínky. Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky OSVČ Cherif Kamel : 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Cestujícího a OSVČ Kamel Cherif IČ: 87459698, sídlem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013

Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa - ne 12. - 14. dubna 2013 PROSTEJOV Ceská Republika Vážený pane/paní, dovolte mi pozvat Váš klub k účasti na mezinárodním hokejovém turnaji U16 který se koná v Prostějově - Česká Republika. Mezinárodní Hokejový Turnaj U16 pa -

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava

OBCHODNÍ PODMÍNKY. organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande. Michaely Strnadové. se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava OBCHODNÍ PODMÍNKY organizátorky seznamovacích večerů Chytré rande Michaely Strnadové se sídlem Tř. Legionářů 1574/2, 586 01 Jihlava identifikační číslo: 88655717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU. tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU tel.: +420 723 627 896 březiny 18, 572 01 polička www.nabelisku.cz PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU NA BĚLISKU Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB

OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB Příloha č. 2 OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ CATERINGOVÝCH SLUŽEB Tyto obecné podmínky jsou vydány společností Bestsport Arena a.s., se sídlem Českomoravská 2345/17, Praha 9 Libeň, s ohledem na Předpis č.

Více

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012)

Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Poplatky v letecké přepravě LÉTO 2012 (platí pro všechny lety TVS od 1. 5. 2012, HCC 15.5.2012) Váhové limity Letecká společnost Zapsané zavazadlo počet hmotnost počet hmotnost Rozměr Travel Service 1

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz

NABÍDKA ZÁJEZDU. PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015. Plavba západním Karibikem. www.airmarine.cz Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami PLAVBA S GOLFOVÝM BAGEM PO KARIBIKU Termín 6.11. - 15.11.2015 Miami Mexiko Kajmanské ostrovy Jamajka Bahamy Miami Loď Celebrity Reflection Plná penze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage

Odbavení na letišti. Tipy pro cestovatele. Poslední aktualizace: 21.05.2015. 1. esky.cz 2. Guide_homepage Poslední aktualizace: 21.05.2015 1. esky.cz 2. Guide_homepage Tipy pro cestovatele Letenky Zavazadla Těhotenství a let letadlem Dítě v letadle Zvířata Odbavení a obsluha cestujícího Cestující s nadváhou

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více