Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A. prosince 2009 ČÍSLO 22 ROČNÍK X ZDARMA Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Od počátku příštího roku přestane radnice poskytovat občanům města Mikulova v důchodovém věku osmikorunový příspěvek na obědy. Místo toho budou mít senioři úlevu na poplatcích za svoz komunálního odpadu. Ročně za ně zaplatí pouhou stovku, sleva tedy činí čtyři sta korun. Podle starosty Rostislava Koštiala je tento systém spravedlivější. Příspěvků na obědy využívali pouze někteří občané v důchodovém věku, jiní obědy ze stravovacích zařízení, která byla městem vybrána a k tomuto účelu určena, neodebírali. Snížení poplatků za popelnice pomůže všem seniorům bez rozdílu. Jde tedy o rozdělení stejného objemu finančních prostředků, ale mezi více osob, vysvětluje starosta. Negativum příspěvků na obědy viděl také ve zvýhodnění některých firem, které stravu pro důchodce zajišťovaly. Senioři, kteří osmikorunového příspěvku využívali, jsou však rozhořčeni. Dosud jsem Jarmark doplnil bohatý program Vánoce pod radnicí v sobotu 2. prosince nabídly návštěvníkům mikulovského náměstí na dostával prostřednictvím slevy na obědech více než dva tisíce korun za rok a od nového roku dostanu čtyři sta korun. Je to hulvátství. Asi je na tom naše město opravdu špatně, když už bere i chléb od úst důchodcům. Vedení radnice by především nemělo zapomenout brát také sobě, tvrdí rozhořčený Alois Chromík a dodává, že prostřednictvím slevy na obědy mohli všichni důchodci dostat ročně částku přesahující dva tisíce korun. Pokud to někdo nedělal, byl to jeho problém, myslí si. Občané důchodového věku, kteří obědy z určených zařízení neodebírali a osmikorunového příspěvku se jim tak nedostávalo, však toto rozhodnutí Rady města vnímají opačně. Je vynikající, že budeme mít slevu na popelnice. Jsme oba s manželem v důchodovém věku, takže to pro nás znamená osm set korun, pochvaluje si Drahomíra Babáková, která příspěvků na obědy nikdy nevyužívala, protože vaří denně sama. km tři desítky stánků nejen s vánočními dekoracemi, ale také s mnoha nápady, co darovat svým blízkým pod stromeček. Nechybělo ani občerstvení včetně tradiční zabijačky a horká medovina či svařené víno na zahřátí. Vánoční atmosféru dokresloval po celý den převážně historický a folklorní program. Rytíř na koni, který přijel slavnostně zahájit jarmark, musel nejdřív udělat ve městě pořádek. Nechal proto před zraky měšťanů přivázat na žebřík a zbít nevěrnou ženu a čarodějnici. Poté rozhodil mezi přítomné několik mincí ze svého měšce, připil všem na zdraví a předvánoční veselí mohlo začít. V programu vystoupily také národopisné soubory Palavěnka a Palavánek, návštěvníci mohli zhlédnout loutkové divadlo, vystoupení dechové hudby Mikulovanka, divadlo šermu, mistra kata a jeho dílnu a v závěru vystoupil Mamina gospel. km Vážení spoluobčané, milí přátelé, již za několik dnů usedneme se svými nejbližšími ke sváteční večeři, abychom oslavili svátky vánoční. Mnohé z nás tyto dny zastaví v celoročním shonu a tak trochu přinutí zamyslet se nad uplynulým rokem. Často využijeme relativního klidu těchto dnů k plánování roku příštího. Je to období, kdy si mnozí z nás dávají různá předsevzetí a sní své tajné touhy. Dovolte mi vyslovit za sebe i za celé vedení města Mikulova přání, aby se Vám splnily všechny touhy a sny, v klidu a štěstí jste si užívali pohodu těchto svátečních dnů a do následujícího roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů, jež Vám pomohou překonat všechny nástrahy, které život přináší. Rostislav Koštial, starosta Dárek k Vánocům? Lístky na ples Reprezentační ples tří měst Mikulov Kúty Drasenhofen se v příštím roce bude konat 23. ledna od 9 hodin v prostorách zámeckého sálu. Letošním podtitulem této slavnostní události je Noc s hvězdou muzikálů. Melodie z West Side Story, Na skle malované, Rebelů, Pomády, Dirty Dancing a písně Franka Sinatry zazpívá známý slovenský herec, zpěvák a tanečník Ján Slezák, který účinkuje především v muzikálech, ale ztvárnil také postavu velitele Juraje ve filmu Cinka Panna a uplatnil se i v několika seriálech. K dobré náladě na plese tří měst přispěje kapela Raffael a dechová hudba Boršičanka. Nebude chybět ani předtančení v podání TK Spektrum, vítězů světového poháru v salse a vicemistrů světa v mambu. Vstupenky budou v prodeji již v předvánočním čase. Od 7. prosince si je můžete zakoupit v kanceláři Mikulovské rozvojové v Městském kině. V ceně 50 Kč je kromě místenky zahrnuta také večeře a slosovatelný kupón. km ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí pozemku p. č. 23/, pozemku p. č. 233/22 a pozemku p. č. 23/7 v lokalitě ulice Gagarinova pro manžele K. a H. Dobiášovi, poskytnutí dotace Radioklubu Mikulov na jednorázový projekt Podzimní klubovní radiotechnická soutěž, Pravidla diskusního fóra na uzavření MŠ Habánská od do a MŠ Pod Strání od do včetně, předložený program ZM Mikulov , uzavření darovací smlouvy o převodu majetku mezi SRPDŠ při Základní škole Mikulov, Valtická 3 a Základní školou Mikulov, Valtická 3. Neschválila přijetí návrhu obchodní společnosti DIMICO TECHNOLOGY s. r. o., se sídlem Brno, Zelný trh 2. Rada města projednávala Uděluje obchodní společnosti KOMETA GROUP a. s., souhlas s bezúplatným užíváním městského znaku při prezentaci projektu Jižní Morava Království Komety. Ukládá Majetkoprávnímu odboru opětovně zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout nebytový prostor č. p. 223 na ulici Alfonse Muchy č. or. 2. Jmenuje pana Richarda Stachu na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Domovní správa Mikulov, Pavlovská 2, s účinností od , podle 02 odst. 2 písm. h) zákona č. 28/2000 Sb., o obcích členem Komise redakční rady Zpravodaje města Mikulov paní Ing. Markétu Sojkovou. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Informace pro uživatele zahrádek v lokalitě Za Kasárnami Město Mikulov po dohodě s Českým zahrádkářským svazem I za účelem identifikace zahrádek, odsouhlasení návrhu kupní smlouvy a smlouvy o pronájmu stanovuje následující termíny kontaktních dnů: Uživatelé zahrádek č.: Termín : 50 středa hodin 5 00 čtvrtek hodin 0 50 pondělí hodin 50 a výše úterý hodin Žádáme zahrádkáře, aby si s sebou přinesli: občanský průkaz (v případě, že kupující nebo nájemci budou manželé, i rodné číslo druhého z partnerů), částku na úhradu nájemného tři roky zpětně. Pytlový sběr plastů a papíru pokračuje V rámci zkvalitňování systému nakládání s komunálním odpadem zavedlo město Mikulov prostřednictvím svozové společnosti STKO, spol. s r. o., mobilní sběr tříděných odpadů plastů a papíru, které máte možnost ukládat do barevných plastových pytlů ve svých domácnostech a jednou měsíčně je přistavit k vývozu. Po zhodnocení tříměsíčního zkušebního provozu, kdy se mobilní pytlový sběr tříděných komodit ukázal jako efektivní, se rozhodlo město Mikulov v pytlovém sběru pokračovat i v. pololetí roku 200. Nadále budete mít možnost, vždy na začátku měsíce, přistavit k vašim popelnicím modré a žluté nájemní smlouvu mezi uživatelem zahrádky a Pozemkovým fondem ČR, Kontaktní dny se budou konat ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Mikulov. Majetkoprávní odbor města Mikulova pytle (viz. harmonogram). Komu pytle nevystačí do příštího (lednového) svozu, může si další vyzvednout buď na Odboru životního prostředí MěÚ Mikulov, na podatelně MěÚ Mikulov, anebo v budově STKO, spol. s r. o. na ul. Brněnská č. p. 5. Od nového roku vám budou vždy za naplněné pytle vyměněny pytle prázdné, nebudete si tedy muset již pytle vyzvedávat. Že jsou obyvatelé Mikulova ve sběru tříděného odpadu úspěšní, potvrzuje i krásné 2. místo v soutěži My třídíme nejlépe, která byla vyhlášena na podporu zkvalitnění tříděného sběru odpadů pro obce Jihomoravského kraje. Mgr. Barbora Nečasová, OŽP Termíny, kdy můžete pytle přistavit k vaší popelnici (podle dne, kdy se vyváží odpad na vaší ulici) Leden Únor Březen Duben Květen Červen Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Poděkování Jménem kolektivu pečovatelské služby bychom chtěli poděkovat učitelkám a dětem MŠ Sluníčko a Zelený ráj za dlouholetou spolupráci. Na besídkách pořádaných v domech pečovatelské služby předvádějí našim seniorům vždy krásná a dojemná vystoupení. dh Upozornění občanům úleva na místním poplatku za komunální odpad Finanční odbor Městského úřadu Mikulov upozorňuje občany na změnu Obecně závazné vyhlášky č. /2003, ve znění pozdějších předpisů, o místních poplatcích, která nabývá účinnosti. ledna 200. Tato změna spočívá v úlevě placení místního poplatku za komunální odpad. Město Mikulov poskytne úlevu ve výši čtyři sta korun poplatníkům, kteří jsou poživateli starobního důchodu a k.. příslušného kalendářního roku dosáhli věku šedesáti dvou let. To znamená, že poplatník, který splní dané podmínky, zaplatí sto korun místo pěti set korun na místním poplatku za komunální odpad. Pokud bude mít poplatník nárok na úlevu, musí doložit doklad, že je poživatelem starobního důchodu. Dále vyzýváme občany, kteří doposud nezaplatili místní poplatek za komunální odpad 2008 a 2009, aby se dostavili k provedení úhrady těchto nedoplatků. Úhradu poplatků lze provést v přízemí na podatelně MěÚ Mikulov, kde se nachází hlavní pokladna, nebo na Finančním odboru číslo dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5. podlaží). Další upozornění se týká osob s evidenční adresou trvalého pobytu v sídle ohlašovny Mikulov, Náměstí, 92 0 Mikulov. Těmto osobám vznikla nově od roku 2009 poplatková povinnost za komunální odpad. To znamená, že občané s touto evidenční adresou již nejsou osvobozeny od tohoto poplatku. Nedoplatky na místním poplatku z komunálního odpadu město Mikulov již vymáhá prostřednictvím exekutorského úřadu. V případě nejasností volejte na telefonní číslo: (Alena Stejskalová). FO MěÚ Mikulov Oznámení Dne 3. prosince budou na Městském úřadě z provozních důvodů prováděny úkony, při kterých je nutné vybírat poplatky, pouze do 0.00 hodin. Městský úřad bude v tento den otevřen do 2.00 hodin. JUDr. Jiří Večeřa Upozornění Upozorňujeme občany, že v době vánočních svátků budou uzavřeny obě mikulovské mateřské školy, MŠ Habánská od do a MŠ Pod Strání od do km

3 Výběr některých událostí za měsíc listopad ve hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na městském hřbitově, aby zde uhasila požár, který vznikl v centru hřbitova u hlavního kříže. Požár vznikl od zapálených svíček, jež podpálily vedle položené vzpomínkové věnce. Oheň šlehal skoro až do výšky dvou metrů a strážníci jej uhasili pomocí zalévacích konví na vodu, které byly naštěstí k dispozici. Strážníky na požár upozornil všímavý občan, který se náhodou díval z okna svého domu a požár včas zpozoroval. K větší škodě na majetku nestihlo dojít. 7.. v 7.30 hodin zasahovali strážníci na ulici Pavlovská proti devětadvacetiletému místnímu občanovi, který byl opět pod vlivem alkoholu a obtěžoval ostatní spoluobčany. Jelikož jeho agresivní chování se stupňovalo a bezprostředně hrozilo, že by mohl být díky svému stavu pro své okolí nebezpečný, bylo strážníky rozhodnuto, že výtržník bude pro jistotu Okénko Městské policie převezen na protialkoholickou záchytnou stanici v Brně. Strážníci u muže naměřili 2,87 promile alkoholu v dechu. Jelikož se jedná o osobu duševně labilní, strážníci upustili od uložení blokové pokuty a celou záležitost nahlásili pověřenému pracovníkovi MěÚ Mikulov, který byl určen jako opatrovník dotčené osoby. 8.. v 0.0 hodin zaznamenal operátor kamerového systému na ulici Svobody výtržnost, kdy se vzájemně přímo pod kamerou fyzicky napadlo několik osob. Operátor okamžitě na místo incidentu vyslal hlídku MP Mikulov a v celé záležitosti dále informoval i Policii ČR. Samozřejmě také celý incident důkladně monitoroval, aby bylo jasně průkazné, kdo byl útočník a kdo se jen bránil. Strážníci po dojezdu na místo zadrželi několik podezřelých osob a zabránili v pokračování výtržností. Díky kamerovému systému byl následně dohledán i další podezřelý mladík, který se z místa incidentu stihl vzdálit, když spatřil blížící se blikající policejní majáky. Mladík se ukryl v jedné z provozoven na ulici Piaristů, ale i zde ho vypátrala policejní kamera. Incident mikulovských mladíků a stejně starých mladíků z Liberecka nyní šetří Policie ČR a bude mít s největší pravděpodobností dohru u soudu v.0 hodin zaznamenal operátor kamerového systému, že na ulici Piaristů došlo k dopravní nehodě, když řidič vozidla tovární značky Honda nezvládl vyjížděcí manévr z řady stojících vozidel. Při tomto nepovedeném prudkém manévru řidič těsně minul jednoho z chodců na protilehlém chodníku a poté narazil do vozidla stojícího opodál. Toto vozidlo bylo nárazem odstrčeno až na chodník. Z kamerového záznamu následně vyplynulo, že řidič z místa nehody nejprve odjel a po krátké chvíli si celý svůj skutek asi rozmyslel a na místo dopravní nehody se vrátil. Vyslaní strážníci MP Mikulov u třiadvacetiletého řidiče zjistili pomocí přístroje Dräger přítomnost alkoholu v dechu. Proto byla na místo přivolána Policie ČR a celá záležitost jí byla strážníky předána. Za MP Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 5 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Uvažuje vedení města o tom, že by bylo v Mikulově vybudováno nějaké nákupní středisko? Mám na mysli obchodní dům s prodejnami oblečení apod., ne další supermarket. D. M. Vedení města tímto směrem žádné aktivity nevytváří. Budování nákupních zón či obchodních řetězců je oblast podnikání, kterou Zeptejte se starosty se nezabýváme a necháváme ji výhradně na zájmu či nezájmu investorů v tomto oboru. Domnívám se, že naše město více než obchodní řetězce potřebuje síť drobných obchůdků s různorodým sortimentem zboží a já před všemi těmito podnikateli a živnostníky, kteří dokázali zatím vzdorovat tlaku řetězců, smekám a velmi si jich vážím. Rostislav Koštial, starosta města Mikulova Dotazy do rubriky Zeptejte se starosty můžete směřovat na ovou adresu Vánoční prodej TIC Mikulov Turistické informační centrum Mikulov (TIC) pro vás připravilo speciální vánoční nabídku obrazových knih, DVD, map a publikací s regionální tématikou s 5% slevou. Prodej probíhá do 23. prosince 2009 v provozovně TIC Mikulov (Náměstí, budova radnice) od pondělí do pátku hodin, v sobotu a neděli hodin. Dovolujeme si také upozornit, že od 24. prosince 2009 do 3. ledna 200 bude provozovna TIC uzavřena. TIC Mikulov vám všem přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok! TIC 7430 Mikulov: Žel.stanice Poliklinika Dukelská Vídeňská Žel.stanice Přepravu zajišťuje :BORS Břeclav a.s.,bratislavská 2,902 Břeclav,provozovna Hustopeče tel.: , fax: km Tč Platí od..200 do jede v pracovních dnech Na lince platí smluvní přepravní podmínky a tarif IDS JMK Grafikony: PD: T od př Mikulov,žel.st př Mikulov,G centrum Mikulov,U parku Mikulov,Valtická Mikulov,Mušlov Mikulov,Valtická Mikulov,Poliklinika Mikulov,U pošty Mikulov,Průmyslová zóna Mikulov,Průmyslová zóna,točna.... Mikulov,Brněnská Mikulov,Pavlovská Mikulov,Bezručova Mikulov,Žižkova Mikulov,Dukelská Mikulov,Pavlovská Mikulov,Pod Kozím hrádkem Mikulov,Supermarket Mikulov,22.dubna Mikulov,U parku Mikulov,Brněnská Mikulov,Průmyslová zóna,točna.... Mikulov,Průmyslová zóna Mikulov,G centrum Mikulov,žel.st od Platnost jízdního řádu původně do 2. prosince 2009 je prodloužena do konce tohoto roku. Od ledna budou zrušeny zastávky Čerpací stanice (u bývalého Alberta) a Vídeňská, nově bude autobus MHD zajíždět k supermarketu COOP, G-centru a na Mušlov. 3

4 V Mikulově vzpomínali na svou snahu o útěk před minulým režimem Mikulov oslavil na konci listopadu festivalem Nezapomeň na stěnu smrti dvacáté výročí pádu železné opony. Kromě celodenní konference na zámku se ve večerních hodinách konal na Náměstí program připomínající atmosféru minulého režimu. Tu dokreslilo promítání tématických filmů v sále Městského úřadu a večerní koncert Jaroslava Hutky, Vlasty Třešňáka a Vladimíra Merty. Jejich písně byly proloženy vzpomínkami osobností, které se za minulého režimu snažily uprchnout za hranice Československa. V minulém vydání Zpravodaje jsme čtenářům přislíbili otištění životních příběhů dvou těchto mužů. Libor Veselský byl při svém pokusu o útěk úspěšný a dodnes žije v Rakousku. Jiřímu Runkasovi se jeho snaha o pokoření železné opony nepodařila. Jiří Runkas začal na svém útěku před komunistickým režimem pracovat už v roce 980. Nakupoval různé zájezdy, ale nikdy se mu nepodařilo opustit Československo. Koupil jsem tehdy dokonce zájezd do Švýcarska za patnáct tisíc korun, ale nedostal jsem výjezdní doložku. Ani mi tenkrát nedali vědět, že mi byl zájezd zamítnut, vzpomíná Runkas. V roce 983 se nechal inspirovat rozhovorem vysílaným Hlasem Ameriky. Robert Hutyra tam tenkrát popisoval svůj únik za hranice pomocí horkovzdušného balónu. Trvalo mi dva roky, než jsem sehnal informace ke konstrukci balónu. Pravděpodobně byly z knihoven staženy po zaznamenání několika úniků přes hranice právě pomocí tohoto zařízení, Senioři se na svůj pobyt v G-centru těší Mikulovské G-centrum už je vybaveno nábytkem a do jeho úplného dokončení zbývá podle slov ředitele Pavla Rouse doladit pouze drobnosti. V pondělí 5. ledna 2009 bude slavnostně přestřižena páska a provoz tohoto zařízení pro seniory bude zahájen. Zeptali jsme se jeho budoucích obyvatelů, jak se na svůj pobyt v G-centru těší a jestli nemají problém s jeho umístěním na periferii města. Antonie Hrubá, 7 let (do DPS v G-centru se stěhuje z DPS na Náměstí) Velice se těším, nejvíc na to, že budeme mít každá svoje sociální zařízení, protože tady je koupelna společná pro čtyři osoby. V G-centru už jsme se byli podívat a je to tam moc pěkné. Ptala jsem se paní Sochůrkové, jestli bych se nemohla přestěhovat už o Vánocích. Opravdu se nemůžu dočkat. Je to sice daleko od centra, ale aspoň tam bude klid a slíbili nám, že tam bude jezdit autobus, takže k doktorovi se dostanu. Jenom doufám, že tam budu mít malý záhonek, jako mám tady. Drahomíra Pechánková, 75 let (do DPS v G-centru se stěhuje z DPS na Náměstí) Mám trošku špatný pocit z toho stěhování, ale popisuje Runkas. Na výrobě balónu potom společně s manželkou pracovali celý rok v místnosti 2,5 3,5 m. V tomto prostoru se ženě Jiřího Runkase podařilo ušít balón o velikosti 700 m2 s 3,5 kilometry švů. Nástroj úniku však manželé Runkasovi nikdy nepoužili. Odjel jsem tenkrát reprezentovat republiku v závodech rádiově řízených modelů lodí do Polska. Mezitím mě někdo udal a na zpáteční cestě mě odvezli přímo do basy. Zavřeli mě sice jen na dva měsíce, ale veškeré peníze jsem dal do valut, takže jsem o ně přišel, popisuje Runkas konec svého velkého plánu. Balón uskladněný v dětské postýlce na chatě komunisté našli a zabavili. Vyzkoušeli, zda je funkční, aby mohli dokázat pokus o útěk. O dalším uprchnutí už později Runkas nepřemýšlel. Hned po Sametové revoluci však odjel na půl roku do USA. Dnes žije v Moravských Budějovicích, kde je také v muzeu vystaven jeho balón. Jiří Runkas představil v Mikulově na konferenci svůj vlastnoručně vyrobený horkovzdušný balón. moc se těším. Je to tam všechno nové a krásné. Sice nebudeme v centru města, ale na druhou stranu by tam měl být lepší vzduch. A bude tam jezdit městská hromadná doprava, takže se dostaneme, kam budeme potřebovat. Růžena Kolaříková, 9 let (do DPS v G-centru se stěhuje z domu) Do G-centra se stěhujeme i s manželem, který je o čtyři roky starší než já. Ještě jsme se tam nebyli podívat, půjdeme si všechno prohlédnout až v den otevřených dveří. Moc se těším, už přemýšlím, co si tam vezmu. Dobrý pocit mám především z toho, že se o nás budou starat pečovatelky a sestřičky, až budeme starší. Bydlíme celý život u nádraží, takže nám vůbec nevadí, že nebudeme v centru města. František Podloučka, 7 let (do domova pro seniory se stěhuje z domu) Do G-centra se teprve půjdu podívat, takže zatím nevím, jak to tam vypadá. Jsem sice soběstačný, nepotřebuji pečovatelskou péči, ale jsem sám, tak doufám, že mi tam mezi lidmi bude lépe. Umístění na okraji města mi nevadí, když se budu potřebovat dostat do centra, tak pojedu autobusem. km 4 Kuriózním způsobem se podařilo pokořit železnou oponu Liboru Veselskému ze Staré Břeclavi. Nejdříve se na začátku roku 987 dvakrát pokusil přeletět ostnaté dráty na rogalu, v obou případech se mu však ulomila vrtule. Podruhé spadl z výšky třiceti metrů, ale měl štěstí neutrpěl žádná vážná zranění. Touha po svobodě byla však tak velká, že společně s kamarády vymyslel nový plán. Vydlabali kmen, zevnitř ho vyložili polystyrenem a zespodu utěsnili duší z auta. V 0.20 hodin 8. května 987 mu kamarádi přivázali na nohy závaží, pomohli mu do kmenu a pustili po řece Dyji. Voda mi sahala až po rty. Ve dřevě jsem měl pouze dva otvory na dýchání a na sobě o tři čísla menší neoprén. Jeden z kamarádů šel podél břehu až k vídeňskému mostu, aby vysledoval, jestli mě jde vidět, popisuje svůj útěk Veselský. Po třech hodinách strávených ve vodě, která měla 3 stupňů Celsia, doplaval k soutoku. Podplul jsem pod mostem a přibližně dvě stě metrů za ním jsem si odřezal z nohou závaží a vylezl na břeh. Dál jsem utíkal po svých směrem k hranicím a potom ještě dalších osmnáct kilometrů po rakouském území. Ráno jsem si stopl policisty, kteří mě odvezli, dali mi kabát a jídlo. Druhý den jsem šel s jedním z nich zamávat pohraniční stráži, aby se mohla dalekohledem podívat, kdo jim utekl, směje se Veselský. Emigrantovi se podařilo po nějaké době sehnat práci a podnájem a za třicet měsíců se za ním z Československa vystěhovala manželka. V Rakousku už bydlíme dvacet čtyři let, máme jejich občanství a na naši rodnou zemi máme tak negativní vzpomínky, že se sem nikdy nechceme vrátit, tvrdí odhodlaně Veselský. km Vážení čtenáři, milí spoluobčané, mílovými kroky se blížíme k nejkrásnějším svátkům v roce k období klidu, pohody, štěstí a rozzářených tváří. Redakce Zpravodaje Vám přeje kouzelné Vánoce plné hezkých a pokojných chvil. Zkusme alespoň tyto dny strávit tak, jak se nám jindy v dnešním uspěchaném světě nedaří. A pod vánoční stromeček si nechte nadělit 35 radostných a úspěšných dnů v novém roce. Redakce Budeme se těšit na setkání s Vámi na stránkách Zpravodaje 3. ledna Řádková inzerce Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Podnikání: Hubnutí: Pro Mikulovský region hledáme specialistu na životní pojištění a investice pro společnost AXA a.s. Zájemci, zasílejte životopis a motivační dopis na: kontakt: Pronajmu byt + na sídlišti v Mikulově od února 200. Tel.: Předvánoční nabídka nebankovních půjček od Kč. Jen na OP. Bez registru. Tel.: Nabízím k pronájmu pěkný, nový a kompletně zařízený byt 2+kk v Mikulově (kuch. linka včetně spotřebičů, pračka, TV, SAT, DVD, letiště, šatní skříň, sedačka ), vhodný pro pár, měsíční nájem cca Kč vč. inkasa. Tel.: Vyměním městský byt + kk za 2+. Tel.: Pronajmu byt 2+ v. patře na ul. Nová v Mikulově, zařízený, po generální rekonstrukci. Nastěhování možné ihned. Tel.:

5 Pátek v 9 hodin Program Městského kina ULOVIT MILIARDÁŘE Vstupné: 70 Kč Komedie / mládeži přístupná / 90 min. / ČR Režie: Tomáš Vorel Hrají: Tomáš Matonoha, Ester Janečková, Jiří Mádl, Miroslav Etzler, Bolek Polívka Tomáš Vorel přichází s filmem, který se dotýká aktuálních témat médií, lobbyingu, manipulace s informacemi, korupce a s ní spojených politických tlaků. Sobota v 9 hodin KNĚŽNA LIBUŠE Vstupné: 5 Kč Historický / mládeži přístupný / 99 min. / USA / titulky Režie: Constantin Werner Hrají: Winter Ave Zoli, Vera Filatova, Veronika Bellová, Marek Vašut, Pavel Kříž Česká legenda viděná z USA. Neděle v 5 hodin AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI Vstupné: 5 Kč Historický, dobrodružný / mládeži přístupný / 05 min. / ČR Režie: Karel Janák Hrají: David Prachař, Pavel Kříž, Tereza Voříšková, Matěj Hádek, Martin Písařík, Ota Jirák Tak trochu jiný středověk od režiséra filmů Rafťáci a Snowboarďáci. Sobota v 9 hodin NA SEVER Tragikomedie / přístupná od 2 let / 78 min. / Norsko / titulky Režie: Rune Denstad Kanylo Hrají: Anders Baasmo Christiansen, Marte Aunemo Antidepresivní offroad movie. Neděle v 5 hodin ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE Vstupné: 0 Kč Vstupné: 5 Kč Animovaný rodinný film / mládeži přístupný / 90 min. / USA / český dabing Režie: Phil Lord, Christopher Miller Film inspirovaný oblíbenou dětskou knížkou. Pátek v 9 hodin CTIHODNÝ OBČAN Vstupné: 5 Kč Thriller / přístupný od 2 let / 08 min. / USA / titulky Režie: F. Gary Gray Hrají: Gerald Hitler, Jamie Foxx, Michael Gambon Dramatický thriller o muži, který se bez slitování rozhodne pomstít všem, kteří nechali z vězení propustit vraha jeho rodiny. Sobota v 9 hodin PAMĚTNICE Vstupné: 5 Kč Poetická komedie / přístupná od 8 let / 90 min. / ČR Režie: Vlado Štancel Hrají: Libuše Švormová, Tomáš Magnusek, Dalibor Gondík, Vladimír Brabec, Vlado Štancel Poetický příběh o nepochybně posledním školním srazu a soužití dvou různých osobností. 5 Poznačte si do kalendáře Čtvrtek Vánoční koncert Kostel sv. Jana Křtitele, začátek v 8 hodin Pěvecký sbor GAUDIUM Gymnázia Mikulov a komorní orchestr Základní umělecké školy Mikulov vás srdečně zvou na společný koncert. Sobota Vánoční koncert Kostel sv. Jana Křtitele, začátek v 8 hodin Virtuosi di Mikulov uvedou jako každoročně Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Mezi účinkující patří Lucie Kašpárková (soprán), Veronika Demelová (alt), Ondřej Koplík (tenor), Jan Šťáva (bas), Tomáš Chládek (varhany), Ars collegium a jejich hosté. Vstupné je 20 Kč, zlevněné 0 Kč. Sobota Mikulov cup 2009 Sportovní hala, začátek v 8 hodin Jste srdečně zváni na předvánoční fotbalový turnaj, v němž se utkají týmy z Mikulova a okolí. Od 7.30 hodin budou dvě nejlepší mužstva bojovat o první místo. Neděle Vánoční koncert Kostel sv. Mikuláše v Perné, začátek v 5 hodin Základní umělecká škola Mikulov detašované pracoviště Bavory, pořádá koncert žáků dechového oddělení pod vedením Barbory Pončíkové. Čtvrtek Pojďte si popřát Náměstí, začátek v 0 hodin K dobrým vánočním zvykům patří kromě stromečku, koled a kapra také popřát si šťastné a veselé. Přijďte si zpříjemnit dobu čekání na Ježíška a večeři krátkým setkáním na Náměstí od 0 do 2 hodin. Děti se odreagují procházkou, dospělí si dají něco na zahřátí a společně si popřejeme k letošním vánočním svátkům. Maminky se mohou pochlubit cukrovím, tatínkové přinést něco ostřejšího, ale i na místě bude co ochutnat. Srdečně zve Mikulovská rozvojová a Centrum ekologické výchovy Pálava. Neděle Štěpánská Kinoklub, začátek v 7 hodin Mikulovská rozvojová vás mezi svátky zve na koncert kapel Tři lotři, Groundkeeper a Solid Connexion. Občerstvení je zajištěno. Vstupenky budou v prodeji na místě za 80 Kč. Úterý Vánoční turnaj ve volejbale Tělocvična Gymnázia, začátek ve 4 hodin Dům dětí a mládeže pořádá turnaj ve volejbale pro všechny zájemce. Startovné je 00 Kč za družstvo. Čtvrtek Silvestr Náměstí, začátek ve 20 hodin Město Mikulov pořádá oslavy příchodu nového roku. Od 20 hodin bude na Náměstí připraven vyhřívaný stan s občerstvením. K dobré zábavě zahraje DJ Lukas a nebude chybět ani půlnoční ohňostroj. Čtvrtek Krásná na ples Kinoklub, začátek v 7 hodin Na základě připomínek návštěvnic Babinců budou tyto pravidelné pořady pro ženy v lednu přesunuty ze středy na čtvrtek. Tentokrát se můžete těšit na plesové líčení, slavnostní účesy, modeláž nehtů, módní trendy a ukázky plesových šatů. Nebude chybět ani kosmetická a kadeřnická poradna. Vstupné je 30 Kč. Čtvrtek Společenské chování u stolu Kinoklub, začátek v 7 hodin Eva Kloudová, která již v Mikulově přednášela o grafologii, seznámí návštěvníky vtipnou formou se zásadami společenského chování s názornými ukázkami v podání brněnských herců. Vstupné je 30 Kč. Změna programu vyhrazena!

6 Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov NOVĚ CUKR 50kg balení množstevní sleva Gastro oděvy Vzorkovna: Gen. Svobody 7, Mikulov Tel.: Sádrokartonářské práce minerální podhledy půdní vestavby snížení a zateplení stropů montáž střešních oken dodávka včetně materiálu kalkulace zdarma výkopové práce minibagrem René Grulich mobil: PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Daňová evidence, podvojné účetnictví, mzdy, pro firmy, podnikatele, živnostníky. La Baraca Mexicana Kolektiv restaurace přeje příjemné prožití vánočních svátků. Prodejna rybářství přestěhována do prostor restaurace bývalá herna. tel.: října 0, Mikulov,

7 Pátek 8.2. Pyžamová párty Tequila silver + gold 30 Kč holky do 24 hod. vstup zdarma. Nejlepší pyžamo dostane ŠAMPUS Sobota 9.2. Předvánoční disco Tequila silver + gold 30 Kč holky do 24 hod. vstup zdarma Čtvrtek Štědrovečerní noc začátek ve 22 hod. vstup zdarma Pátek Vánoční noc vstup zdarma Sobota AKCE MĚSÍCE Rocková noc zahraje živá hudba ZONYGA BAND vstup 50 Kč Čtvrtek Silvestrovská noc přivítání nového roku 200 vstup 50 Kč Vedení a rekonstrukce účetnictví, daňové evidence. Zpracování podnikatelského záměru. Tel.: REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška Oční optika Jitka Slámová Brněnská /7, Mikulov, tel.: Objevila jsem báječný recept na to, jak obdarovat své přátele: vezměte 50 g respektu, přidejte 90 g laskavosti, přilijte dostatek pochopení, dobře promíchejte, přidejte úsměv a pak dárek předejte. Myslím, že budou mít radost nejen Vaši blízcí, ale i Vy. Přeji Vám krásné Vánoce, aby Vás hřálo u srdce i na duši a do nového roku 200 hodně zdraví, lásky, štěstí a také dárků podle zmíněného receptu. Váš optik Jitka Slámová Dětské pojištění Medvídek s 50% slevou! Zabezpečí Vaše dítě a zajistí mu prostředky do života. Nyní dárek pro dítě i pro Vás při sjednání do ! Využijte nezávaznou konzultaci zdarma Kontakt: , ZÁMEČNICTVÍ JAN ČIČMANEC zámečnické a svářečské práce ocel, nerez údržbářská a opravárenská činnost montáže a demontáže tel.: Dům dětí a mládeže Mikulov Vrchlického, 92 0 Mikulov, telefon: , RODINNÉ DOMY RD 4+ Mikulov Kč RD 5+ Mikulov Kč RD 4+ Mikulov Kč RD +2 Mikulov Kč RD Mikulov Kč RD 4+ Mikulov Kč RD 5+ Mikulov Kč RD Mikulov..info v RK Historický dům Mikulov..info v RK RD +2 Dolní Dunajovice Kč RD Drnholec Kč RD 3+++Jevišovka Kč RD Březí Kč Novostavba Zaječí Kč BYTY OV 5+kk Mikulov podkr. byt 80 m Kč OV 3+kk Mikulov novostavba Kč OV 3+ Mikulov Kč OV 3+kk Mikulov cihlový Kč OV +kk Mikulov Kč OV 2+ Mikulov cihlový Kč FINANČNÍ A REALITNÍ ČINNOST OV 2+ Mikulov cihlový Kč PRODEJ NOVÝCH BYTŮ ul. Brněnská více v RK POZEMKY Stavební pozemeky Mikulov (4 parcely lokalita Hliníky)..info v RK Stavební pozemek Dolní Dunajovice 929 m Kč Stavební pozemek Drnholec 835 m Kč OSTATNÍ Chata + 2 vinný sklep Dolní Věstonice Kč Vinný sklep Drnholec Kč Komerční dům Dolní Dunajovice Kč Vinařství s Pensionem Bavory..info v RK NÁJEM OV 3+ Mikulov.9000 Kč/měsíc RD 2+kk Mikulov 0000 Kč/měsíc + služby OV 2+kk Mikulov Kč/měsíc + služby Další nabídka nemovitostí na info na nebo na adrese Náměstí 9/A, budova České spořitelny a. s. Chcete prodat nemovitost? Kontaktujte nás, přijedeme k Vám vyřídíme Vám prodej Vaší nemovitosti zdarma včetně právního servisu Leden 200 Turnaj ve stolním tenise Pondělí. ledna od 5.00 hodin pro členy kroužku a ostatní děti do dvanácti let, které je chtějí porazit. Přihlášky podávejte do 8. ledna v DDM. Turnaj v karetní hře Magic Čtvrtek 4. ledna od.00 hodin utkání členů kroužku i ostatních zájemců o tuto fantasy hru. Putování za dvanácti Měsíčky aneb jak šla Maruška pro jahody Středa 27. ledna od 5.30 do.00 hodin v DDM pohádkové úkoly pro děti od čtyř let. Jak znáš své město I. Leden školní kola vědomostní soutěže pro žáky. 7. tříd (celoměstské kolo v únoru v DDM). Výlet do termálních lázní Laa an der Thaya Pátek 29. ledna (pololetní prázdniny) v 9.00 hodin odjezd od DDM, návrat přibližně ve 4.00 hodin. Vstupné i doprava se hradí předem v kanceláři DDM. Cena za autobus: 50 Kč/osobu, děti do pěti let 80 Kč. Cena za bazén: děti do tří let zdarma, děti do čtrnácti let i, dospělí (od čtrnácti let) i. Akce se uskuteční při zájmu alespoň třiceti osob, přihlásit se můžete do 22. ledna. Kurz keramiky Leden březen pro všechny zájemce, celkem dvacet hodin, cena 700 Kč. Zahájení 3. ledna v 7.00 hodin v DDM. Zájemci se mohou nahlásit do. ledna v DDM. Kurz se otevře při počtu šesti zájemců. Kurz práce na PC Leden únor pro všechny zájemce, celkem dvacet hodin, cena 700 Kč. Zájemci se mohou nahlásit do. ledna v DDM. Kurz se otevře při počtu šesti zájemců. PŘIPRAVUJEME Sobota 20. února od 4.00 hodin v zámeckém sále Maškarní karneval 7

8 KARNEVAL Dne 9. listopadu připravila část dětí z VIII. A třídy pro žáky druhého stupně ZŠ Mikulov, Valtická 3 školní karneval. Hlavní pořadatelky Adéla Frlausová a Kateřina Kňourková vše samy zorganizovaly, zajistily, dohodly a celou akci moderovaly. Velký podíl na úspěšnosti mají i učitelé, kteří nám pomohli s organizací. Po domluvě s paní učitelkou Kubíčkovou jsme na karneval pozvali také rakouské děti z IBHS Poysdorf i s jejich učitelkami, abychom se více poznali, spřátelili a prohloubili vzájemnou spolupráci. Karneval začal v 7 hodin. Pro všechny bylo nachystané občerstvení v podobě chlebíčků, buchet, perníků a výborných koláčků, které napekla maminka, paní Mlýnková. Na čestném místě na pódiu byly umístěny ceny pro výherce. Hlavní výhrou byl přehrávač MP3 sponzorský dar, který nám věnovala firma BEATman. Děti mohly vyhrát ceny v soutěžích o nejlepšího tanečníka, tanečnici a taneční pár. Hlavním bodem celého večera bylo vyhodnocení nejnápaditějších masek. Porota, která se skládala ze zástupců učitelů mikulovské i poysdorfské školy, měla těžkou práci s výběrem vítěze, protože všechny masky byly velmi nápadité. Nakonec zvítězila čarodějnická dvojčata z páté třídy. Po vyhodnocení soutěží jsme se už museli rozloučit s rakouskými dětmi, které nám jako odměnu za pozvání předvedly jejich tanec. Na oplátku nás pozvaly na jejich tradiční akci fašank, který pořádají v únoru. Karneval se všem velice líbil. Chtěli bychom tímto také poděkovat všem zúčastněným, sponzorům a těm, kteří se podíleli na organizaci. Kateřina Kňourková a Adéla Frlausová, VIII. A OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM V ZELENÉM RÁJI Barvy podzimu se pomalu ztrácí a kdybychom se měli za tímto obdobím ohlédnout, bylo by se na co dívat. Hned. září, kdy začínají vlaštovky švitořit na drátech před svou dalekou cestou až za moře, je i u nás ve školce spousta hlaholu, trocha smutku i dětského veselí vždyť pro nás dospělé i děti je to začátek nové cesty. Připravená výstava ukázala všem nejen svoji historickou tvář, ale i tu současnou. Informace z mikulovských škol Období podzimu nás vždy láká k tvořivosti, ke které se snažíme vést i naše nejmenší. Činnosti s přírodním materiálem se prolínají celými dny i do akcí spojených s Vinobraním, Dýňobraním nebo třeba soutěží O nejkrásnějšího strašáka. Na setkání rodičů, dětí a učitelek se všem naskytla možnost si s dětmi nejen pohrát, něco si s nimi vyrobit, ale i seznámit se se všemi prostorami školky, na cokoliv se zeptat a ještě ochutnat pomazánky, které tu děti dostávají ke svačinám. Hraní s anglickými slovíčky mohou děti navštěvovat v Základní škole na Pavlovské ulici a kdo z dětí má chuť více tancovat, zpívat i malovat, odvedou ho naše paní učitelky do Základní umělecké školy. Několik pohádkových představení plných kouzel a zvířátek, které jsme pro naše děti v průběhu podzimu zajistili, se líbilo všem klukům a holkám. Nelze si nepovšimnout změn na naší zahradě, které se opět staly zásluhou Občanského sdružení Dětem ze zeleného ráje. Osazení části zahrady a zajištění výroby altánku pro princezny jsou jeho další kroky, které budou děti oceňovat hned při prvních slunečních dnech v jarních měsících. My dospělí tuto obdivuhodnou snahu našich rodičů oceňujeme velkým poděkováním, které jim po zásluze patří. Podzim je už pryč, ale nastávající zimní období spojené s časem očekávání a tajných přání se pomalu blíží. Celý kolektiv naší Mateřské školy na Habánské ulici přeje všem dětem i rodičům co nejvíce splněných přání, hodně zdraví, lásky a rodinného štěstí nejen o svátcích, ale i novém roce 200. Kolektiv zaměstnanců Zeleného ráje MÍSTO TRIČKA KOŠILE S KRAVATOU V týdnu od 23. do 27. listopadu jsme na naší škole ZŠ Školní prožili Týden etikety. Cílem bylo připomenout si základní pravidla chování ve společnosti, zažít prostředí a atmosféru, kdy jsou všichni ve škole společensky oblečení, kdy muži dávají přednost ženám, kdy se na sebe usmíváme, zdravíme se, děkujeme si. I přesto, že jsme se učili jako obvykle, vše se nám vydařilo. Skutečná pravidla slušného chování jsme si mohli prakticky vyzkoušet na koncertě v Základní umělecké škole, který byl uspořádán speciálně pro naši školu. Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat ZUŠ v Mikulově, panu řediteli J. Vrbkovi, panu A. Sobotkovi a jeho žákům za krásný zážitek. Připravili pro nás přehlídku moderní hudby, která je právě našim žákům velmi blízká. ZŠ Mikulov, Školní ZŠ VALTICKÁ MÁ PŘEBORNÍKA OKRESU V PLAVÁNÍ 8 Základní škola Břeclav, Kupkova ve spolupráci s plaveckou školu Delfín Břeclav zaštiťuje okresní přebory v plavání pro chlapce a děvčata z okresu Břeclav. Dne 8. listopadu přivítal krytý bazén v Břeclavi plavecké naděje na již. ročníku plaveckých závodů. Ze ŽŠ Mikulov, Valtická se této akce zúčastnili čtyři žáci z devátých tříd se svým doprovodem. Výrazný talent, žák IX. B třídy Jakub Novotný, si jel potvrdit své plavecké kvality. Podařilo se. Jakub obhájil své loňské vítězství. V rozplavbě na 50 m kraul časem 28,08 s dosáhl svého letošního nejlepšího výkonu. Finálový čas 28,5 s mu zajistil v jeho kategorii vítězství a titul přeborníka okresu. Jakubovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. Poděkování za reprezentaci školy a města Mikulova patří i sourozencům Pavlíně a Robinovi Diwulským a Vladimíru Mihalíkovi. Mgr. Marie Janečková PROJEKTOVÁ VÝUKA V NĚMECKÉM JAZYCE Wir machen Obstsalat to je název části lekce s tematickým učivem o ovoci a nakupování. Naše paní učitelka Zdeňka Nováková přišla s návrhem, že bychom si mohli ovocný salát opravdu udělat, a my souhlasili. Příští hodinu jsme měli na tabuli karty s ovocem a začali si osvojovat slovní zásobu a zahráli si na obchod. Následující den jsme si řekli, jak budeme postupovat při přípravě, nákupu a samotné výrobě našeho ovocného salátu. Rozdělili jsme si úkoly a vybrali překladatelky Kláru a Valerii, protože přece vše mělo probíhat v němčině. Zašli jsme za vedoucí školní jídelny paní Kudělkovou, aby nám poradila, jaké množství jednotlivého druhu ovoce budeme potřebovat na výrobu ovocného salátu pro patnáct osob. První praktický úkol jsme zvládli na jedničku včetně našich překladatelek. Ve středu jsme si napsali recept a v hodině němčiny ho za pomoci internetového slovníku a paní učitelky přeložili do němčiny. Ve čtvrtek při nákupu. Ve čtvrtek jsme se vydali na nákup. Předem jsme si rozdělili, kdo co bude kupovat. V pátek jsme si v naší školní kuchyňce ve skupinkách a podle našeho receptu ovocný salát udělali a s chutí ho snědli. Byl skvělý! Nezapomněli jsme dát ochutnat naší paní učitelce, vedoucí školní jídelny, našim třídním učitelkám a také panu učiteli Kadlčíkovi, který nám vše vyfotil. Takové vyučování se nám moc líbilo. Žáci 5. A, B ZŠ Mikulov, Hraničářů

9 Z mikulovských škol MIKULÁŠ NA ZŠ HRANIČÁŘŮ I když nám reklamy připomínají Vánoce už od listopadu, pro děti je předzvěstí těchto nejkrásnějších svátků v roce postava svatého Mikuláše, který za nimi letos přišel v sobotu 5. prosince. Památku středověkého biskupa z turecké Myry si připomíná většina evropských národů, každý ale po svém. Všechny však spojuje pochůzka vlídného muže s plnovousem, mitrou a berlou, jehož doprovází anděl s pekelníkem. Mikulášská družina na ZŠ Mikulov, Hraničářů 7 E, sestavená již tradičně z žáků 9. tříd, navštívila děti ve škole již v průběhu pátečního dopoledního vyučování. Za hezkou písničku v anglickém či německém jazyce nebo odříkanou básničku byly děti obdarovány bonbony a lízátky. I když se několik žáčků z. stupně čertů opravdu bálo, pro většinu dětí byl dopolední zážitek přípravou na skutečnou sobotní nadílku, kterou si jistě užily. zš LÁSKA ANO, DĚTI JEŠTĚ NE Ve středu 2. prosince 2009 se zúčastnili žáci 8. ročníku ZŠ Mikulov, Hraničářů 7 E přednášky MUDr. Petra Kováře na téma Láska ano, děti ještě ne, která byla realizována v rámci projektu Celorepublikové koncepce sexuální výchovy a osvěty pro základní a střední školy a konala se v Břeclavi. V poučném a zajímavém pořadu byly dospívajícím podány srozumitelnou a velmi poutavou formou objektivní teoretické i praktické rady, jak se ochránit před potenciálními riziky spojenými s pohlavním životem. Jejich pozornost upoutal nejen samotný výklad, ale i instruktážní snímky a videovstupy. Mgr. Zdeňka Krososková Z Gymnázia PROJEKT STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY Studenti Gymnázia se potřetí zapojili do celostátního projektu Studenti čtou a píší noviny, který organizuje Mladá fronta DNES. V letošním podzimním kole psali o tom, jak vnímají politiku a naši současnost, jaké vzory mají a zda je vůbec mají a co pro ně znamená pojem svoboda. Zároveň dostávali po dobu šesti týdnů noviny, s nimiž pracovali v hodinách jazyka českého i v jiných předmětech. Do tohoto kola se zapojil rekordní počet studentů středních škol téměř O to větší byla naše radost, že se v tisku objevily dva příspěvky studentek naší školy Ivy Porubské a Pavly Kroupové (sexta). Ostatní příspěvky si mohou zájemci přečíst na webových stránkách Mladé fronty DNES. Další kolo projektu proběhne na jaře. Gymik Kancelář Mikulovské rozvojové bude dle své provozní doby (Po, St 8 7 hod., Út, Čt, Pá 9 5 hod.) letos otevřena do a v novém roce od 4.. Čertovské harašení Ve čtvrtek 3. prosince uspořádal Dům dětí a mládeže Čertovské harašení. Nejmenší děti s rodiči brzy zaplnili sál a program zahájily děti z MŠ Habánská rejem malých čertíků. Pásmo sklidilo velký potlesk a každý dostal malou odměnu. Za chvíli u dveří zazvonil Mikuláš s krásnými anděly a nezbedným čertem. Pozdravili všechny hodné děti, jiné do DDM ani nechodí, a za pěknou básničku nebo písničku je obdarovali balíčkem dobrot. A co uhlí a brambory? Ty zůstaly čertovi na příští rok. ddm Pozvánka na Živý Betlém Dívčí oddíl Vlaštovky skautského střediska Mikulov vás srdečně zve na Živý Betlém, který můžete zhlédnout dne 23. prosince 2009 od hodin před dívčí klubovnou (stará budova DDM). Uvidíte vystoupení děvčat, při kterém můžete ochutnat teplý čaj a vánoční cukroví. Součástí bude prodejní výstava fotografií, které vytvořili členové střediska. Domů si s sebou můžete odnést také Betlémské světlo plamínek pokoje a míru. Těšíme se na vaši návštěvu. Vlaštovky 9 Mikuláš naděloval na Náměstí Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou dorazil v sobotu 5. prosince po setmění také na mikulovské Náměstí. Téměř dvě stovky přítomných dětí se odvážily vystoupit na pódium a zazpívat písničku či zarecitovat básničku. Za to se dočkaly balíčku plného sladkostí z rukou andělů. Čerti pečlivě hlídali, jestli si nebudou moci někoho odnést s sebou do pekla, nakonec však pouze několik nehodných dětí postrašili a odešli s prázdnou. Všichni návštěvníci akce ještě před příchodem Mikuláše a jeho pomocníků společně s místostarostou Mikulova Eduardem Kulhavým odpočítali slavnostní rozsvícení vánočního stromu. K adventní atmosféře přispěl svým vystoupením také národopisný soubor Palavánek. km Vánoční dílny Betlémské světlo Již po deváté budou letos skautky a skauti roznášet ulicemi města Mikulova a okolních obcí Betlémské světlo. A to v předvečer Štědrého dne v úterý 23. prosince od 8 hodin. Pokud si i vy přejete, aby u vás zazvonili skauti s lucerničkami a přinesli vám plamínek, který pochází z věčného světla z Chrámu Páně v Betlémě, a zpříjemnili vám tak vánoční svátky, vhoďte prosím lístek se svým jménem a adresou do označené schránky na dveřích staré budovy DDM. Můžete také poslat SMS na tel. číslo nebo se zaregistrovat na webových stránkách JacK První prosincový den pořádala Základní škola na Školní ulici v Mikulově již tradiční Vánoční dílny. Stejně jako každý rok přijali naše pozvání do školy i rodiče, kteří pak mohli se svými dětmi vyrábět vánoční dárky nebo ozdoby na vánoční stromeček. Tentokrát rodiče se svými ratolestmi vyráběli netradiční ozdoby z CD, ovečku z vaty, vánoční hvězdu z čajových sáčků. Všichni také předvedli svou zručnost při výrobě vánočních dekorací z PET lahve nebo stojánku na tužky v podobě sněhuláka. Měli možnost ozdobit si látkového kapra a mimo jiné vyzkoušet i malování na kameny. Většině našich hostů a žákům se nejvíce líbila práce v dílně při výrobě svícnu z přírodnin. Vánoční dílny žily i ve školní kuchyňce, kde se žáci příjemně bavili při výrobě nepečeného cukroví. Sváteční předvánoční atmosféru doplňovaly koledy linoucí se ze školního rozhlasu. A když se čas nachýlil ke konci, odnesli si rodiče některé výrobky domů. S ostatními jsme si sami ozdobili prostory naší školy. Už teď se všichni upřímně těšíme, jaké nové nápady přinese další ročník Vánočních dílen v roce 200. Za ZŠ Školní Radislava Fantová

10 Mikulovští prvňáčci se nejvíc těší na sníh, dárky a pečení cukroví Vánoce se nezadržitelně blíží a především naši nejmenší se nemohou dočkat, co na Štědrý večer objeví pod stromečkem. Zeptali jsme se prvňáčků z mikulovských škol, jestli už napsali dopis Ježíškovi a na co se nejvíc těší. Violka Novotná,. A ZŠ Valtická-Pavlovská Ježíškovi už jsem napsala dopis, dala jsem ho za okno, ale ještě si ho nevzal. Přeju si pod stromeček panenku. Na Vánoce se nejvíc těším kvůli sáňkování. Jiřík Piršč,. A ZŠ Valtická-Pavlovská Na Vánoce se moc těším, hlavně na pečení cukroví. Něco už jsme s mamkou upekli, třeba takový veliký perník. Teď budeme ještě cukroví zdobit a potom jíst. Dopis Ježíškovi už jsem napsal a odnesl. Přál jsem si lego, helmu a meč Star Wars a knížky. Myslím, že jsem byl celý rok hodný, tak mi to Ježíšek určitě přinese. Hanička Ivičičová,. B ZŠ Valtická Ježíškovi jsem napsala a už si dopis odnesl. Přeju si kávovar do kuchyňky na hraní a plyšového pejska. Nejvíc se těším na rozbalování dárků a taky na sáňkování, chodíváme na svatý Kopeček a na amfiteátr. Filípek Rezek,. B ZŠ Valtická Dopis pro Ježíška ještě nemám úplně hotový, protože mu tam maluju všechno, co bych si přál. Nejvíc bych chtěl MP4 přehrávač a skateboard. Zatím jsem na něm nikdy nezkoušel jezdit, ale moc se mi to líbí. Těším se, až budeme lyžovat a jezdit bruslit na zamrzlý rybník. Výstava o Vietnamu má pomoci prolomit bariéry Přednášku spojenou se zahájením výstavy na téma Vietnam hostilo v pondělí 7. prosince mikulovské gymnázium. Jeho student Martin Gurín se před půl rokem zúčastnil Letní školy rozvojové spolupráce podpořené Ministerstvem zahraničních věcí, kde se s dalšími čtyřmi nadšenci z různých koutů republiky rozhodli vytvořit putovní výstavu. Ta nyní dorazila do Mikulova společně s Evou Vernerovou, koordinátorkou projektu Letní škola a autorkou vystavených fotografií. Vietnamci jsou poměrně významná minorita v České republice, proto jsme se rozhodli zkusit pomoci prolomit bariéry mezi nimi a Čechy. Eva Vernerová nám poskytla materiály, které se jí podařilo získat během její tříměsíční cesty po Vietnamu v rámci dobrovolnického projektu GLEN, popisuje vznik výstavy Gurín. Reneček Lexa,. A ZŠ Hraničářů Na Vánoce se moc těším, nejvíc asi na sníh. Doufám, že nějaký napadne. Ježíškovi jsem ještě nepsal. Určitě mu pošlu dopis, ale zatím jsem nepřemýšlel o tom, co bych chtěl pod stromeček. Anička Pechánková,. A ZŠ Hraničářů Zatím jsem Ježíškovi nepsala, ale určitě mu napíšu dopis a dám ho za okno, aby si ho mohl odnést. Přeju si k Vánocům koníka My Little Pony a tajný deníček. Nejvíc se těším na sníh. Ondrášek Vít,. B ZŠ Hraničářů Ježíškovi jsem už psal, přeju si kamion, do kterého můžu dát autíčko a on ho potom převáží. Zlobím jenom trošku, tak si myslím, že by mi ho mohl Ježíšek přinést. Nejvíc se těším na dárky a že pojedeme na hory lyžovat. Marička Hanušková,. B ZŠ Hraničářů Dopis pro Ježíška jsem dala do pokojíčku za okno, ale ještě si ho neodnesl. Už si nepamatuju, co jsem mu tam napsala, ale moc se mi líbí stáj pro koníčky, která je v reklamě v televizi. Tu bych moc chtěla. Nejvíc se těším na dárečky a na sníh, budu chodit sáňkovat. Vernerová zahájila výstavu přednáškou o cestách po Vietnamu. Zvyky, zajímavé svátky a způsob života ve své rodné zemi poutavě popsala studentka mikulovského gymnázia Dang Vu Bich Thao, která v Česku žije od svých tří let. Cítím se tady dobře. Se spolužáky mám skvělé vztahy a s negativním přístupem jsem se snad setkala pouze jednou v životě, říká devatenáctiletá studentka plynulou češtinou. Doma s rodiči však hovoří výhradně vietnamsky. Svou rodnou zemi navštívila Thao poprvé před dvěma lety. Po vzhledové stránce jsem se cítila dobře, protože jsem kolem sebe měla stejné lidi. Názorově jsem se však dost lišila, vzpomíná středoškolačka, která by do budoucna ráda žila v České republice. Rodiče sice plánují návrat, ale já bych chtěla zůstat. Vyrostla jsem tady, takže nemám pocit, že Vietnam je moje 0 Mikulov oslavil dvě hudební výročí Vernisáží výstavy oslavila v pátek 4. prosince Základní umělecká škola Mikulov 0. výročí založení samostatné hudební školy a 80. výročí počátku českého hudebního školství v Mikulově. Na tvorbě stálé expozice se podílel také Státní okresní archiv a Regionální muzeum v Mikulově. Vernisáž uvedl několika skladbami komorní orchestr ZUŠ Mikulov. Sólistkou byla nejmladší členka hudebního tělesa jedenáctiletá Marie Hasoňová (na snímku vpředu). V roce 929 byla v české menšinové škole na Valtické ulici otevřena hudební třída. Samostatná hudební škola zahájila v Mikulově činnost v roce 949. Výstava vytvořená v souvislosti s těmito dvěma výročími a umístěná ve foyer Základní umělecké školy je koncipována chronologicky. Pojednává o hudbě a její výuce v Mikulově od dob kardinála Dietrichsteina až do současnosti. Druhá část expozice je věnována osobnostem Karlu Krautgartnerovi, mikulovskému rodákovi, který navštěvoval hudební třídu na Valtické ulici ve 30. letech, a Josefu Košuličovi, jež na hudební škole v Mikulově působil v letech jako ředitel a povznesl ji na vysokou úroveň, popisuje obsah expozice ředitel Základní umělecké školy Jiří Vrbka. Jeden panel je věnován také současným zaměstnancům a všem ředitelům. Za šedesát let se jich na hudební škole v Mikulově vystřídalo devět. Expozice nezapomíná ani na historii budovy, v níž v současné době Základní umělecká škola sídlí. Jsem rád, že díky Státnímu okresnímu archivu a sbírkám Regionálního muzea v Mikulově se nám podařilo shromáždit historické fotografie, obrazy a rytiny, které jsme mohli použít, vzkazuje poděkování Vrbka. Jednou z nejstarších fotografií je vyobrazení současného sídla školy z roku 905. km jediná domovina, přiznává ambiciózní dívka, která by v příštím roce chtěla začít studovat právnickou fakultu. Netradiční vernisáž výstavy byla ukončena ochutnávkou vietnamského čaje a jídel. Fotografie jsou na mikulovském gymnáziu k vidění do 8. prosince, poté poputují na své další stanoviště. km

11 Nejlepší naturální kulturisté byli vyhlášeni v Mikulově Česká společnost pro naturální sport (ČSNS) vyhlásila v sobotu 5. prosince v mikulovském Bowling centru nejúspěšnější sportovce roku V kategorii juniorů do jednadvaceti let obsadil druhou příčku Tibor Sulima z Novosedel, který v říjnu získal první místo na pohárové soutěži Natural cup 2009 v Přerově a o dva týdny později skončil třetí na mistrovství Evropy. Tibor Sulima z Novosedel (vpravo) obsadil druhé místo v kategorii juniorů do 2 let. Foto: Richard Stacha Piškvorák roku 2009 Hra gomoku (piškvorky) je velmi stará. První zmínky pocházejí z oblasti okolo delty řeky Hwang Ho v Číně a jsou datovány do období 2000 let před Kristem. Nezávisle na Číně byly údaje o této hře objeveny dokonce i v antickém Řecku a v předkolumbovské Americe. Vlastní vývoj naší hry se datuje do 7. století, kdy se v Japonsku objevila hra původem z Číny Go. Je velice pravděpodobné, že gomoku vzniklo z této hry. Řada hráčů se domnívá, že i název vychází z Go. Ale je to pouze shoda v názvu, protože japonsky go znamená pět a moku průsečík. Piškvorková pravidla jsou tak jednoduchá, že je pravděpodobné, že tato hra vznikla několikrát na různých místech nezávisle na sobě. Také děti v Mikulově si vyzkoušely tuto starou hru v měsíci listopadu v základních kolech na svých školách a soutěžili tak o Piškvoráka roku, který má v Mikulově již dlouholetou tradici. Kdyby Tibor nezávodil pouze na podzim, měl by šanci dosáhnout na první příčku, protože byl jeden z nejlepších. Bohužel mu chyběly body za jarní období, uvedl prezident ČSNS Tomáš Procházka. Kromě nejúspěšnějších juniorů byli v Mikulově vyhlášeni nejlepší sportovci v dalších čtyřech kategoriích naturální kulturistiky mužů a fitness žen. Podle slov prezidenta Procházky by sobotní vyhlašování nemělo být poslední akcí, kterou ČSNS v Mikulově hodlá pořádat. Snažíme se naše akce směřovat do měst, kde máme zázemí. V Mikulově je Arnold s Gym, jehož členové závodí na našich soutěžích, proto jsme si dnes byli prohlédnout prostory Městského kina a velice nás zaujaly. Rádi bychom tady v roce 200 nebo 20 uspořádali mezinárodní mistrovství České republiky nebo vysokou pohárovou soutěž v naturální kulturistice mužů a fitness žen, plánuje Procházka. Po vyhlášení nejúspěšnějších sportovců se v sobotu všichni zúčastnění utkali v bowlingovém turnaji. km Mezi nejlepší hráče základních kol patří: Václav Zapletal. třída ZŠ Pavlovská, Dominik Soukup 4. třída ZŠ Hraničářů, Tereza Pláteníková 5. třída ZŠ Hraničářů, Darina Nováková 5. třída ZŠ Pavlovská, Hana Kolomazníková 4. třída ZŠ Valtická. Z celkového počtu osmdesáti šesti zúčastněných byli vybráni ti nejlepší, kteří postoupili do celoměstského kola. To se uskutečnilo v sobotu 28. listopadu 2009 v sále DDM, kde se sešlo dvacet devět nejlepších hráčů z Mikulova. V první kategorii, tedy mezi hráči z prvních až třetích tříd byl nejúspěšnější Václav Zapletal, druhé místo obsadil Lubor Čech a třetí byl Lukáš Míček. Ve druhé kategorii soutěžili žáci čtvrtých až sedmých tříd. Nejlépe se vedlo Darině Novákové, na druhou příčku dosáhla Tereza Vajdíková a třetí skončil Jiří Vala. Poděkování patří Ing. Karlu Jurkovi za organizaci a pomoc při pořádání celoměstského kola v piškvorkách. Vítězům srdečně blahopřejeme. ddm Pozvánka na turnaj Florbalový klub FRC Mikulov zve všechny příznivce florbalu na turnaj Jihomoravské ligy mladších žáků, který se uskuteční ve sportovní hale Na Hradbách v sobotu 9. ledna 200. V celodenním programu zasáhnou do bojů hráči Mikulova hned čtyřikrát, když se utkají postupně s Líšní (v 0.5 hodin), Vyškovem (v 3.5 hodin), Znojmem (v 4.45 hodin) a Strážnicí (v.5 hodin). V minulých kolech remizovali muži v Jedovnici se Sokolem Brno III 3:3 a podlehli týmu Florec Brno 3:, žákům se na turnaji v Lanžhotě nedařilo a prohráli s Hodonínem 0:3 a s Gullivers Brno :9. FRC Příjemné odpoledne Ve středu 8. listopadu prožilo několik členů naší místní organizace Svazu důchodců pestré odpoledne. Sešli jsme se v galerii Efram, kde nám nad krásnými fotografiemi Jaroslava Žaluda povyprávěla Sylva Chludilová o historii Mikulova. Na naši návštěvu židovského hřbitova v květnu nyní navázala promítáním videa o jeho krásách, podstatě a významu. Mezitím se chopila nůžek a kosmetického kufříku Martina Šmahajová, která každé z nás osobně poradila s péčí o pleť a vlasy. Plné dobré nálady jsme se poté rozešly domů, obdarovány krásně zdobenými perníky od všeumělkyně paní Chludilové a kosmetikou od slečny Šmahajové. Těšíme se na další podobnou akci a mnohokrát děkujeme těm, které přispěly k jejímu zdaru. D. Vlčková, členka výboru MO SDČR Klub seniorů informuje KATEŘINSKÉ HODY Již tradiční akce Kateřinské hody se v Senior klubu v našem městě konala 25. listopadu právě v den svaté Kateřiny. I když seniorů nebylo to odpoledne přítomných tolik jako jindy, program připravený pěveckým sborem při KS se opravdu vydařil. K tanci a poslechu hrál opět Rytmik z Dolních Kounic. Nechybělo ani velmi chutné pohoštění. Vedení Senior klubu děkuje všem, kteří se na této pěkné akci podíleli, a srdečně zve všechny členy i další příznivce na výroční členskou schůzi, která se bude konat 3. ledna ve 4 hodin v Senior klubu. PODĚKOVÁNÍ Senior klub v našem městě děkuje MěÚ Mikulov za finanční dar čtyři tisíce korun, který byl beze zbytku vyčerpán a použit na ozdravný a relaxační pobyt v Aquariu Relax. Moc MěÚ děkujeme! Mgr. Libuše Danielová Mikulovští vinaři za poznáním Místní vinařský spolek Moravín se sídlem v Mikulově uspořádal 5. prosince odbornou exkurzi na jižní Slovensko. Účastníci zájezdu si prohlédli vinařství firmy Vinanza ve Vráblech. Ředitel podniku Ing. Tibor Koščo nás společně s technologem firmy provedl provozem. Poté následovala řízená degustace dvanácti vín z produkce Vinanzy. Vína byla na rozdíl od našich moravských suchá, ale příjemně pitelná. V odpoledních hodinách jsme navštívili město Štírovo a po nově rekonstruovaném mostě jsme přejeli do Ostřihomi, kde jsme si prohlédli katedrálu. Navečer jsme měli na programu návštěvu zámeckého vinařství Chateau Belá, kde jsme hlavně degustovali krále vín Ryzlink rýnský a také ledová vína. Ing. Vojtěch Pazderka, předseda Moravínu Mikulov

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 25, 92 0 Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Týdenní pobyty v Bulharsku za Kč Penziony v Primorsku po celou sezonu pobyt 7 dnů zdarma. Zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky Kč, letištní a bezpečnostní taxu 890 Kč a komplexní cestovní pojištění 0 Kč. Přejeme všem cestovatelům krásné Vánoce a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti. topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 5, 92 0 Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Prodej: Byt v OV 3+ v lokalitě sídliště, I. NP, plocha bytu 77,7 m2. Cena Kč. 2 RD v blízkosti centra, v přízemí je chodba, kuchyň, OP, koupelna, WC. Podkroví 3 místnosti, šatna, WC. Malý dvůr s HS, malý sklípek. Elektrické topení. Cena Kč. Rozestavěná stavba na sousedním pozemku s dvorkem s možností dokončení a propojení v jeden RD. Samostatně cena Kč. Cena obou nemovitostí Kč Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 2, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 3. ledna 200 Distribuce ledna 200 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 5. ledna 200 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E 044 Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí, 92 0 Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno. prosince 2009

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav

Poslechnout si zpěv mužáků a ochutnat dobré víno přišel také hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 24. ledna 2007 ČÍSLO 2 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov a Mikulovsko se představilo na Regiontouru Na letošním veletrhu turistických možností v regionech Regiontour,

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr.

Z obsahu: NOVÉ PŘECHODY PRŮJEZD MĚSTEM BEZ DO- PRAVNÍHO OMEZENÍ FOTOSOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ DRAŽBA BYTŮ KUPON NA SLEVU OBUVI NABÍDKA MUDr. Události, které začaly pádem stropu v Základní škole na Vítězné ulici dne 30. října, zasáhly nejen život školy, ale svým způsobem se dotkly snad každého. Občané se s aktuálními informacemi mohou seznamovat

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více