udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo"

Transkript

1 Rekonstrukce kina Veřejné WC Kameloti na Veveří Skleněnka Dobrý volejbal Střelecká soutěž Číslo 16 Ročník XX Cena 10 Kč Dětský domov a škola v Předklášteří končí V klidném prostředí uprostřed obce, se nacházel Dětský domov a Základní škola, která nabízela své služby a ubytování dětem se zdravotním postižením ze širokého okolí. Škola poskytovala vzdělání dětem, které byly z méně sociálně podnětného prostředí, dětem s poruchami učení a chování i dětem jinak nemocným. Stavební ruch v Řepce Dvě budovy, ve kterých byl situován domov, škola a tělocvična pro děti, se nachází v parku o rozloze 3 ha. Kapacita DD byla 32 dětí, školy 60 dětí. O děti se staralo 32 zaměstnanců. Byli to nejen pedagogové se speciálně pedagogickým vzděláním, ale i další pracovníci školy. Na péči se podíleli také psychologové, lékaři, pracovníci sociálních odborů a občanských sdružení. Děti do školy byly přijímány na základě odborného vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a souhlasu rodičů. Škola se snažila poskytovat vysokou úroveň péče v oblasti výchovy a vzdělávání to je dnes minulostí. Majitelem budov i celého parku je Obec Předklášteří, zřizovatelem zařízení byl JMK. V posledních třech letech měla škola a domov Pozorným řidičům, kteří v poslední době projížděli přes Řepku místní část Lomnice jistě neuniklo, že je v obci zvýšený pohyb pracovních strojů a dělníků. Dopravní značky upozorňovaly ke snížení rychlosti. Jednalo se o stavbu vodovodních řadů v této místní části Lomnice, kde dosud vodovod nebyl. Vybudování vodovodních přípojek se plánuje po dokončení kolaudace této stavby. Stavba vodovodu v Řepce je součástí projektu Lomnice zásobení pitnou vodou. Hlavní součástí stavby je napojení na Vírský oblastní vodovod. Jedná se o nejdůležitější investiční stavbu na Lomnici za poslední období. Projekt zahrnuje výstavbu několika důležitých objektů. V současném suchém období je provozně nejdůležitější nový vodojem na ulici 9. května v Lomnici, který se již podařilo dokončit a uvést do provozu. Jeho kapacita je 240 m 3. Některé technologické objekty se dokončují, některé jsou již dokončeny. V současné době probíhá montáž čerpadel na šachtě v Brusné a to až do hloubky 105 m, tam je hladina štoly Vírského oblastního vodovodu. Poslední stavbou je výstavba nového řadu v ulici 9. května. Problémem zůstává dodávka vody do Brusné, nebo vodní zdroje v Brusné již dlouho nedodávají vodu a VAS, a. s. nouzově zásobuje Brusnou pomocí cisteren na návsi a do vodojemu. Tento nouzový stav by také měl skončit nejpozději letos v říjnu. udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo dohodnout o způsobu záchrany celého objektu. Podle slov starosty obce Předklášteří, obec navrhovala kraji několik variant řešení k zachování školy a domova. Např. odprodej části pozemku k výstavbě nového systému rodinných buněk nebo pomoc při zajištění dotace k jejich výstavbě s příspěvkem obce apod. Pro opravy stávající budovy a splnění podmínek hygieny požadovala obec po JMK garanci další existence zařízení alespoň na dobu 10ti let, aby celá vložená investice byla efektivně využita. Bohužel dohoda mezi majitelem budov a zřizovatelem nebyla uzavřena, JMK v rámci úsporných (pokračování na str. 2) Kino Svratka naposledy před rekonstrukcí Náměstek věznice půjde za mříže Po sezoně letního kina opět zahájí v září provoz kina Svratka. Bude to však poslední měsíc, kdy si diváci mohou užít filmy v prostředí, tak jak je znají. Začátkem října bude kino uzavřeno a začne toužebně očekávaná rekonstrukce. Ta je plánovaná tak, aby mohlo první diváky přivítat začátkem roku A na co se mohou diváci kromě premiérových novinek a filmů ve 3D v kině po rekonstrukci těšit? Především to bude nový zvuk a obraz v kvalitě takové úrovně, na jakou jsou diváci zvyklí z multikin a v prostředí, které projde kompletní proměnou. V tomto ohledu budou nejvýraznější změnou nová Soutěž amatérských fotografů Městys Lomnice vyhlásil 6. ročník soutěže Lomnický objektiv na téma Lomnice a blízké okolí. Zájemci mohou fotit místní kulturní i ostatní památky i přírodu zaměřenou na propagaci mikroregionu. Podmínky soutěže max. tři fotografie od jednoho autora, originál fotografie zaslané ve formátu min. 10x15 cm barevné i černobílé, uvést jméno autora a název fotografie. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrané snímky zveřejnit. Uzávěrka soutěže je 21. listopadu. Soutěžní snímky přijímá ÚM Lomnice (matrika). Vítězné práce budou vyhodnoceny Radou městyse Lomnice. Havárie ČOV ve Veverské Bítýšce V noci ze 14. na 15. srpna došlo k havárii v čistírně odpadních vod ve Veverské Bítýšce. V úrovni jezu Tejkalova mlýna, unikl do ramene řeky Svratky kal. Ten se držel na povrchu, část se nahromadila přímo u ústí ČOV do bočního ramene Svratky, část se rozprostřela na hladině a šířila se dolů po toku. Na místo přijeli hasiči, kal odčerpali a nasadili norné stěny. Povodí Moravy, s. p. odebralo vzorky a situaci monitoruje. Podle dostupných informací neunikly nežádoucí látky do nedaleké Brněnské přehrady a nebyl zjištěn úhyn ryb ani jiných vodních živočichů. Hasiči instalovali na místě norné stěny a postup sedadla, která nabídnou větší pohodlí a také dostatečné místo pro nohy. Během rekonstrukce bude sice kino zavřené, ale o filmy diváci úplně nepřijdou, protože se chystá promítání v náhradních prostorách (o tom budeme informovat). Více informací o filmech a akcích kina najdete v rubrice Kino, na stránkách MěKS Tišnov a nově také na Facebooku. Překonáme Zvonokosy? Jak je to s veřejnými záchody v Tišnově? kalů zastavili. Podle vzorků, které odebrali pracovníci Povodí Moravy, s.p. bylo ve slepém rameni Svratky naměřeno větší množství organického z n e č i š t ě n í, zejména fosforu. Na konci slepého ramene byly hodnoty už nižší, fosfor t a m však ještě stále více než 3x překračoval normy. Obsah rozpuštěného kyslíku byl nižší než v samotné Svratce, nebyl ale na nebezpečné úrovni. Bývalý první náměstek nápravného zařízení v Kuřimi Rastislav Coloň byl odsouzen z trestného činu braní úplatku. Za tento čin byl odsouzen nejprve na tři a půl roku, po odvolání na dva roky vězení s dozorem a Kč pokuty. Bývalý bachař na vysoké pozici si odseděl již šest měsíců, nyní byl na svobodě až do doby konání odvolacího řízení u Krajského soudu v Brně. Za slušné chování může být podmínečně propuštěn po polovině odpykaného trestu, což by bylo až za půl roku. Pobyt na druhé straně mříží bude pro něj tvrdou zkušeností. Také přišel o práci, kterou vykonával dvacet let, o postavení, hodnost, možnost výsluhy. Odvrátili se od něj kamarádi a díky medializaci případu se od něj odvrátila i vlastní dcera. Tišnov má přes obyvatel. Město navštěvuje spousta lidí z okolních obcí, i turistů přijíždějících za památkami či krásou okolní přírody. Město pomalu vzkvétá, nicméně jedna věc zde zásadně chybí. Zařízení, které by Tišnov posunulo do civilizace veřejné WC. Občan, který pocítí potřebu vyměšování, je v Tišnově ztracen! Pověstné tišnovské uličky, kde se po staletí vykonávala potřeba, jsou rekonstruovány a dokonce zapisovány do knihy rekordů. Majitelé restaurací, cukráren a obchodů odmítají suplovat svými záchodky stav, kdy si veřejnost nemá kam odskočit. Veřejné záchodky byly dříve umístěny v budově Brněnská 1710 naproti finančnímu úřadu. Tento objekt byl v roce 1997 prodán soukromému majiteli a smlouva o zřízení věcného břemene řeší pouze to, že současný vlastník budovy zajistí po dobu 100 let provoz veřejných WC v rozsahu nejméně 2 kabiny WC a umývárnu pro že- Vítejte v Tišnově V dalších měřených úsecích po proudu Svratky už nebylo znečištění patrné, dá se tedy předpokládat, že nebezpečné látky do Brněnské přehrady neunikly. ny a 1 kabinu WC, 2 pisoáry a umývárnu pro muže. Provozování veřejného WC přitom bylo podmínkou výběrového řízení. Jak nám sdělil starosta Tišnova Schneider, to je bohužel vše, co smlouva upravuje. Z tohoto důvodu je obtížné požadovat po majiteli budovy dodržování konkrétní provozní doby včetně víkendového provozu, viditelné označení budovy apod. V této záležitosti chceme se soukromým majitelem ještě jednat. O zřízeních vlastních veřejných WC uvažujeme již od doby, co jsme převzali řízení radnice. V současné době však nemá město v centru města vhodné prostory, určitá varianta umístění veřejných WC se rýsuje v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí náměstí Míru. (pokračování na str. 2) Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pozemní stavby Brno, Houbalova 4, tel: ,

2 Novinky v lomnické škole Co je nového a jaké změny se chystají na ZŠ v Lomnici, jsme se zeptali ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Mgr. Jana Vaščáka. Výrazným problémem je již realizované dvojí snížení finančních prostředků ze strany ministerstva, které školu a její zaměstnance omezuje jak v materiální, tak v motivační oblasti. To však neznamená, že škola nehledá aktivně další možnosti, jak zlepšit výchovně vzdělávací proces. Díky podaným projektům a penězům z EU vstupuje do druhého roku využití interaktivního vybavení tříd, které pomáhá zvyšovat názornost a efektivnost výuky. V rámci projektu Partnerství škol Comenius dostaneme v novém školním roce prostředky na rozvoj mezinárodní spolupráce a bude možnost pro žáky i učitele vycestovat za novými poznatky do zahraničí (školy v Turecku, Španělsku, Itálii, Polsku, Ma arsku a Litvě). Zapojením do projektu Fotoškola zajistíme pro školu nové vybavení pro využití fotografie v přírodovědných předmětech. Úkolem je dokončení nové učebny, která bude sloužit pro všechny kulturní aktivity ZŠ, ZUŠ a MŠ. Čekáme na výsledek výběrového řízení u dalších dvou významných projektů, které Vandalové ničí naučné tabule Hotel Květnice?? Již několik let jsem v Tišnově nebyla, a tak při letošní návštěvě vedla moje vzpomínková cesta do hotelu Květnice, kde jsem si vždycky pochutnala. Bohužel, ani dvě hvězdy páně Pohlreicha mne nezachránily před nemilým zážitkem. Objednaná restovaná zelenina se zapečeným kozím sýrem bylo pár kousků zeleniny s hermelínem!, tousty mi nepřinesli vůbec po urgenci na stole přistály dva studené kousky. Losos za 155 Kč se válel v tak přepálené mastnotě, že by mi můj žlučník po konzumaci nafackoval. Už vím, proč Pohlreich nemá vlasy z toho kulinářského zážitku by slezly každému! JUDr. M.B., Praha Centrum Ráček v Železném byly podány. Jedním je vybudování výukového a relaxačního arboreta v prostorách již využívané venkovní přírodní učebny. Ten druhý patří svojí hodnotou cca Kč k dalšímu výraznému posunu činností zabezpečovaných školou. Řeší optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí je i zřízení stálého poradenského centra s dětským psychologem a speciálním pedagogem. Na vycházkové trase kolem kopců tyčících se nad Kuřimí Z á r u b o u a Horkou vznikla v roce 2005 netradičně pojatá naučná stezka, která má sedm zastavení a je na některých místech doplněna dřevěnými lavičkami. Z důvodu vandalského ničení se však nyní musí dvě tabule udělat úplně znovu. Originální stezka vznikla ve spolupráci pracovníků odboru životního prostředí MěÚ Kuřim s brněnským akademickým sochařem a řezbářem Patrikem Vlčkem. Náměty jednotlivých zastavení jsou různorodé, ale vždy tematicky jednotné. Jednotícím prvkem je značka dubového lístku (nejčastější dřeviny těchto kopců) a citátem, jehož autora najde návštěvník na druhé straně otočné tabule. Tak se může seznámit hned na úvodní desce s básní Petra Bezruče, který Spanilá jízda historických vozidel Veterán Automoto Club Brno zve na výstavu historických vozidel, která se uskuteční v sobotu 25. srpna od hod. v areálu kasáren v Uníně u Tišnova. V hod. startuje spanilá jízda veteránů z Unína přes Rohozec, Jamné, Železné, Tišnov, Drásov, Všechovice a zpět do Unína. O zábavu se postará country skupina Chlupaté myšlenky. (xyz) (pokračování ze str. 1) opatření od minulého roku připravoval změny v organizaci školství a proto rozhodl, že činnost ZŠ a DD bude k 30. červnu 2012 ukončena. Děti z DD byly rozmístěny do podobných zařízení na celé Moravě, např. do domovů v Brně, Prostějově apod. ZŠ bude pokračovat jako součást Střední školy a základní školy v Tišnově, kde je zřízena v podstatě celá malotřídní škola. Tam přechází cca 40 dětí a 5 pedagogů, nabízí od září pro děti ještě volná místa v herním klubu. Je určen dětem ve věku 3 6 let, které se v letos nedostaly do MŠ. Podmínkou pro přijetí dítěte je věku odpovídající schopnost sebeobsluhy, setrvání v jiném prostředí bez rodičů a dobrý zdravotní stav. Provoz klubu bude 3x týdně pondělí, úterý a čtvrtek hod. Cena Kč za měsíc/dítě. V ceně je zahrnuta dopolední svačina, hygienické potřeby, výtvarný a pracovní materiál. Je zajištěn program, který se v průběhu měsíce zaměřuje na všechny složky výchovy tj. výtvarnou, hudebně-pohybovou, tělesnou, pracovní, literární, ekologickou, estetickou, dramatickou, zařazeny budou i preventivní logopedické chvilky a pro starší děti i hry předcházející poruchám učení. notlivým žákům a jejich tempu práce. Naopak výchovné předměty jsou společné s ostatními žáky školy a umožní napomáhat vzájemné integraci. V mimoškolní činnosti chystáme rozšíření nabízených aktivit v rámci školního klubu pro žáky (kurz in-line bruslení, jazykové kurzy), ale i pro dospělé (přednášky, besedy, kurzy). Pro širší veřejnost, i mimo Lomnici, budeme už tradičně nabízet První krok k optimalizaci je již schválen od nového školního roku vzniká v rámci školy samostatná speciální třída. Jejím přínosem je maximální efektivnost výuky, kde odborné předměty budou učeny individuálně, s přihlédnutím k jedvyužití a pronájmy sportovní haly, krytého bazénu a sauny. Plánů do nového školního roku máme dost, nezbývá než si přát jejich bezproblémovou realizaci ve prospěch žáků, rodičů i širší veřejnosti. zde chodil na výlety, jinde najde slova Jana Skácela, Jakuba Demla ad. Všechny panely procházejí postupně rekonstrukcí někde je potřeba opravit jen vrchní lazuru, dvě tabule se musí udělat úplně znovu. Vše by mělo být hotovo do konce roku. Program zajiš uje Mgr. Jolana Žádníková speciální pedagog s dlouholetou praxí ve výchově dětí. Klub má vhodné zázemí hernu, dětské a sportovní hřiště a technické prostory. Vše si lze prohlédnout dle domluvy na tel nebo od 1. září v pondělí, úterý a čtvrtek od 7.30 do hod. po předchozí domluvě na výše uvedeném čísle. publicistika Dětský domov a škola v Předklášteří končí Rozlehlý park s altánem obklopuje školu a dětský domov Kradli v Drásově Krádež lešení z oploceného pozemku v Drásově byla nahlášena Škoda je Kč. Vloupání v Žernůvce V sobotu se neznámý zloděj vloupal do budovy Domova sv. Alžběty, odkud si odnesl finanční hotovost ve výši Kč. Celková škoda je Kč. Požár v Hradčanech K požáru trafostanice fotovoltaické elektrárny v Hradčanech došlo Jednalo se o technickou závadu, škoda je zatím vyčíslena na Kč. Zloděj na koupališti Neznámý lapka se vloupal do restaurace na koupališti v Tišnově. Ukradl hlavně cigarety a způsobil škodu za necelých Kč. Vloupal se do chaty V neděli se neznámý poberta vloupal do chaty v Lubném, kde ukradl měděný kabel v hodnotě Kč byly vyloupeny dvě chaty v k. ú. Dolní Loučky. Celková škoda je Kč. Kdo poškodil stromy? bylo nahlášeno poškození naříznutí vzrostlých stromů v lese v k. ú. Svatoslav, na ploše 1,5 ha. Rozbil sklo u autobusu V období od do neznámý darebák rozbil čelní sklo u autobusu, zaparkovaného v Hlubokých Dvorech. Předběžná škoda je Kč. (BTK) ostatní zaměstnanci dostali výpově z organizačních důvodů. A co bude s budovou školy a areálem parku dál? Zastupitelé obce Předklášteří jednají s JMK i s ostatními zájemci o jejím dalším možném využití. Návrhů a nápadů je dost, vše však záleží na financích a další dohodě. Pro samotný park je zpracován projekt na jeho revitalizaci a v loňském roce byla podána žádost na SFŽP o dotaci. Žádost však nebyla podpořena. Bude-li vyhlášena další výzva, bude žádost podána znovu. Pokud Předklášterští nebudou úspěšní ani tentokrát, rekonstrukci parku budou financovat z vlastních zdrojů, které by pro obec měly díky schválení změny rozpočtového určení daní narůst o 2,8mil. Kč. Jak to dopadne, ukáže čas. Lanové centrum v Zoo Brno V Zoo vzniklo lanové centrum nazvané Lanáček. Nachází se v horní části Zoo, hned u výstupu z vláčku. Pro děti je tu připraveno jedenáct překážek. Např. Sloní nohy, Veverčí doupě nebo Opičí tramvaj. Lana jsou ve výšce metr a půl. Pod všemi překážkami je záchytná sí. Vstupenka pro dítě stojí 60 Kč a platí po celý den. V září a říjnu bude otevřeno pouze o víkendech a svátcích. Provozní doba je v srpnu a září 9 18 hod. (pokračování ze str. 1) S tím lze určitě polemizovat, nebo minimálně zřetelné označení a provoz 7 dní v týdnu vyplývá z pojmu veřejné WC. Jistě lze dohledat, jak je to s prodejní smlouvou a jak vymoci stanovené povinnosti. Současný stav je takový, že veřejné záchodky nejsou nikde označeny, natož aby byla uvedena provozní doba. Do budovy je možné se dostat pouze v čase provozní doby vedlejšího bufetu, což je ve všední dny od 8 do 17 hod., v sobotu od 8 do 12 hodin. Mimo tyto uvedené hodiny se zřejmě předpokládá, že návštěvník města Tišnova nebude mít zrovna potřebu jít na WC. Přitom představitelé města měli ideální možnost požadovat vybudování veřejných WC v objektu, kde je prodejna Tesco. Stačilo při jednání s investory vyslovit tuto podmínku při prodeji městských pozemků a udělování souhlasu se záměrem. Objekt je otevřen denně od 7 do 21 hodin a umístění veřejných WC v takových obchodních centrech je běžným zvykem. Naopak se město třeba mohlo zavázat k provozování tohoto zařízení stačilo jen chtít úpravu projektu. To však úředníky, kteří mají WC na chodbě, ani nenapadlo. Proto te údajně řeší, kam s ním. Od dob starého Říma tedy nedošlo v Tišnově k pokroku. Dokonce i Zvonokosy v roce 1922 zažily VOX 16 Ze služebny putoval rovnou do vazební věznice K převzetí úřední korespondence prohlédl a ráno přišel na služebnu. vyzvali 14. srpna tišnovští policisté Písemnost si v pohodě převzal, ale jim dobře známého jedenatřicetiletého muže, který měl už před půl- vazební věznice. Navíc s dalším stí- ze služebny již putoval rovnou do druhým měsícem nastoupit výkon háním. Tentokrát za maření výkonu trestu. Ten jejich malou lest ne- úředního rozhodnutí a vykázání. Prozradila je sociální sí Kuřimský wellness přilákal za vlahých letních nocí mnohokrát partu tamních mladých lidí. Překonali vysoké oplocení a užívali si pohodičky nabídnuté venkovním bazénem. Čtveřice mladíků se navíc vloupala do stánku s rychlým občerstvením. V hlavách se jim zrodila myšlenka na další zábavu a proto uspořádali zmrzlinový souboj. Partička byla na sebe hrdá, když se zmínka o jejím počínání objevila na sociální síti. A právě tato skutečnost navedla kriminalisty na jejich stopu. Čtveřice mužů ve věku od šestnácti do čtyřiadvaceti let je nyní stíhána pro krádež. (xyz) Překonáme Zvonokosy? Lanové centrum na vás čeká MAS Brána Vysočiny Poznejme se 21. srpna uspořádala Místní akční skupina Brána Vysočiny setkání Poznejme se. Třicet účastníků z řad neziskových organizací, aktivních občanů a veřejné správy seznámili pořadatelé navzájem i s principy dalšího budování MAS. Místní akční skupiny působí v ČR již 10 let a jsou způsobem řešením rozvoje ve venkovských oblastech. Pro Tišnov je MAS je jednou z možností, jak by se důstojně vyrovnat se svým historickým posláním být centrem rozvoje celého regionu tišnovska. By to současné zákony málo podporují je to jeho šance. Podaná ruka posledních věrných obcí a iniciativa MAS Brána Vysočiny nabízí řešení a vyzývá zastupitele Tišnova k odpovídajícím činům. Další informace najdete na text Miroslav Pálka / foto Michal Beneš v románu G. Chevalliera řeč pana Kulíška ke starostovi Bartoloměji Pěšinkovi: Záchodek? Nápad, pane starosto je to skvělý! Opravdu republikánský. A určitě v úplném souladu s vůdčími myšlenkami naší strany. Zařízení v nejvyšší míře demokratické a také hygienické, jak jste správně řekl. Když se tak uváží, že panstvo za časů Ludvíka XIV. močilo prostě na schody ve svých palácích! Veřejný záchodek! To je něco jiného, než Calabovo procesí! Z toho kyne obyvatelstvu daleko větší prospěch! Kdy se tedy dočkáme v Tišnově veřejného WC je v nedohlednu. Asi si zatím budeme muset osvojit rodinné heslo herce Radka Brzobohatého: Jen se neposrat. (xyz) Pozvání na Jihomoravské dožínky V sobotu 1. září se konají v Brně na Mendlově náměstí, u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Jihomoravské dožínky. Program začíná v 9 hod. dožínkovým trhem a jarmarkem řemesel. Ve 12 hod. se koná dožínkový průvod start je od krajského úřadu, zahraje dechová hudba Zla ulka. Ve stejnou hodinu bude zahájen Den otevřených dveří pivovaru Starobrno. Ve 13 hod. následuje u baziliky Poděkování za úrodu. V kulturním programu se můžeme těšit na vystoupení Mažoretek Anife, country kapelu Vénovi Kidi, vystoupení divadla DNO, keltskou hudbu Bran. K vidění bude dožínkové pásmo v podání folklórního souboru z Tvrdonic. Ve hod. je na programu vyhlášení výsledků soutěže Regionální potraviny a Zlatá chu jižní Moravy, následuje cimbálová muzika Vojara, vystoupení Divadélka na stromě, koncert hudební skupiny Meteor. V doprovodném programu uvidíme výstavu zemědělské techniky a hospodářských zvířat, historických i soudobých hasičských vozů, připraveny budou hry a soutěže pro děti, trampolíny, občerstvení, opékání býka a prasete. Vstup zdarma. Více na (fel)

3 VOX 16 Podzimní výstava v Lomnici připravuje Univerzitu volného času zimní semestr 2012/2013 a vyhlašuje pro zimní semestr (září leden) nové cykly přednášek. Potřeba vnitřní krásy a umění evropského romantismu v přednáškovém cyklu, tradičně rozděleném do osmi samostatných přednášek, získají posluchači základní informace o evropském umění (architektura, malířství, sochařství), historii a kultuře v letech Přednáší Mgr. Michal Konečný. Zahájení je v úterý 25. září v 17 hod., středa 26. září v 17 hod. Italská opera 19. a začátku 20. století cyklus přednášek přiblíží dobu, kdy její vývoj vrcholil, V srpnu je otevřeno denně, mimo pondělí, hod., v září 9 16 hod. Připraveny jsou čtyři trasy. Malý okruh přízemí, Malý okruh 1. patro, Velký okruh (zahrnuje prohlídkové trasy malých okruhů, včetně kaple) a Kaple. Ta je zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Původně byla součástí zámku, ale Koncert kapely Medicimbal Ve středu 29. srpna v hod. se ve dvorním traktu na Radnické ulici v Brně koná koncert kapely Medicimbal. Široký repertoár je vystavěn od lidových písniček přes etnické a taneční skladby až k novodobým hitům. Skupina je specifickým výkvětem moravské hudebnosti a pro svou energičnost, komunikativnost a schopnost vytvářet nápadité hudební plochy je zvána nejen na různé festivaly a slavnosti, ale také na vernisáže, obřady a podobné příležitosti. Více na Navštivte Podhorácké muzeum Muzeum v Předklášteří nabízí čtyři samostatně přístupné stálé expozice a výstavu Ghana. Nejstarší expozice Paleontologie a mineralogický systém, umístěná v dobových vitrínách na chodbě muzea, byla v roce 1998 doplněna o regionální část Minerály na Tišnovsku. Protiváhou k nim jsou dvě historické expozice Měš anský obytný interiér z přelomu 19. a 20. stol. z roku 1999 a Dějiny a současnost Tišnovská galerie V-ATELIER, ve spolupráci s Úřadem městyse Lomnice, připravuje na září do synagogy další z již tradičních výstav, na které se představí malíř Ivan Kulheim a keramik Petr Jurníček. Obrazy Ivana Kulheima zachycují uvolněným štětcovým rukopisem realistickou krajinu Vysočiny ve všech ročních obdobích. Daří se mu přenášet do obrazů určitou míru vnitřního napětí a nálady, spojenou s celkově přívětivou atmosférou a pozitivní čitelností. Inspiraci pro náměty hledá také v městských motivech a zákoutích a v posledních letech prezentuje ve své tvorbě nálady středomořských přístavů a historických částí měst, poznávaných při zahraničních cestách. Keramik Petr Jurníček postupoval úplně opačně. Nejprve získával zkušenosti z keramických ateliérů a dílen v celé řadě zahraničních zemí (Ma arsko, Nizozemí, Belgie, Francie, Velká Britanie, Nový Zéland), ale zároveň už musela bojovat o místo s jinými operními školami, které pod jejím vlivem vznikly. Přednáší Boris Klepal, nezávislý hudební publicista. Zahájení je ve středu 3. října v 17 hod. Zájemci se mohou přihlásit osobně do soboty 15. září v MěK. Kurzovné za jeden obor činí 200 Kč splatných při zápisu do studia. Info na nebo na tel MěK pořádá 20. září, v rámci projektu Salonky, exkurzi do Botanické zahrady a arboreta v Brně. Sraz zájemců je před vlakovým nádražím v Tišnově v 8.15 hod. Vstupné do areálu 45 Kč, cestovné Zámek v Rájci zve z prostorových důvodu byla přemístěna do jednoho z pavilonů na nádvoří, a to Karlem Josefem I. knížetem ze Salm-Reifferscheidtu. Návštěvníci mohou využít prohlídku zámeckého areálu, který je volně přístupný. V Galerii Kruh, kde probíhají prodejní výstavy předních výtvarníků, je možné zakoupit dárkové zboží z různých materiálů. Zámecká restaurace U kata nabízí občerstvení. Zámecký park, který tvoří tři části, je volně přístupný. Brány parku jsou otevřeny návštěvníkům od 6 do 20 hod. Výstava v Jamborově domě V tišnovské galerii, na ulici Brněnská, se koná výstava ke 125. výročí narození malíře Josefa Jambora, kterou tvoří rozsáhlá kolekce jeho obrazů, sestavená z muzejních a soukromých sbírek. Malíř Josef Jambor odkázal městu Tišnovu celkem 40 obrazů, 14 kusů drobné grafiky, 4 kresby a 7 obrazů z tvorby jiných malířů. U příležitosti otevření stálé výstavy kláštera Porta coeli z roku Výstava Ghana sonda do života africké země je doplněná výsledky výtvarných projektů dětí z tišnovských škol, přibližuje africkou zemi na geografickém a etnologickém základě s fotografiemi a autentickými předměty. Výstava potrvá do 21. října. Otevřeno od úterý do neděle a hod. Info na aby se posléze vrátil a začal ve své hrnčírně tvořit nezaměnitelným autorským rukopisem užitnou i dekorační keramiku z kameniny, glazované převážně šlemem a z vnějšku patinované oxidy železa a mědi. Slavnostní vernisáž, za přítomnosti autorů a s kulturním programem, proběhne v sobotu 1. září ve 14 hod. Výstava potrvá do 30. září, otevřeno bude soboty, neděle a svátky od 13 do 17 hod. Těšíme se na vaši účast. Mgr. Jan Vaščák Městská knihovna Tišnov si hradí každý sám. Přihlášky osobně nebo na tel Výtvarné léto 2012 Kdo nestihl navštívit výstavu, která se koná v KD v Železném, má tak poslední možnost do 2. září. K výstavě je vydán katalog s medailónky o jednotlivých vystavujících. Otevřeno je denně od 14 do 18 hod. Ve čtvrtek 30. srpna se ve velkém sále MěKS koná Letní přehlídka amatérských divadel: Divadlo NA- BOSO (Boskovice) Uvařeno. Nepohádkový příběh o tom, že kdo se spřáhne se zlem, skončí v pekle. Začátek v 19 hod., vstupné 60 Kč. Ve středu v 19 hod. se ve velkém sále MěKS koná první koncert sezony KPH 2012/13. Vstupné 100 Kč, děti, studenti a senioři 60 Kč. Vypravte se na Pernštejn Hrad je otevřen denně mimo pondělí. V srpnu 9 17 hod., v září 9 16 hod. Až do 2. září můžete navštívit výstavu Pernštejnská historie, která se koná ve velkém sále sýpky. Dozvíte se o stavebním vývoji hradu i jeho interiérů. Více na www. hrad-pernstejn.eu. (fel) Jamborova odkazu v jeho ateliéru v roce 1965 darovala městu pro doplnění expozice další předměty z malířovy pozůstalosti umělcova manželka paní Božena Jamborová. Na základě uzavřené hospodářské smlouvy mezi Městským národním výborem v Tišnově a Okresním muzeem Brno-venkov ze dne 23. března 1983 byla celá malířova pozůstalost z důvodu bezpečného a odborného uložení celé kolekce a jejího zpřístupnění nejširší veřejnosti přestěhována do Podhoráckého muzea v Tišnově Předklášteří s podmínkou, že v případě zřízení městské galerie v Tišnově bude odkaz Josefa Jambora vrácen městu. Po dokončení rekonstrukce muzejní budovy bylo Podhorácké muzeum 23. září 1990 zpřístupněno veřejnosti a celá kolekce Jamborových obrazů, včetně grafiky, byla vystavena. Od 9. listopadu 1996 jsou Jamborovy obrazy vystaveny v galerii v Jamborově domě. Otevřeno úterý až pátek hod, sobota a neděle hod. Každou středu je vstup zdarma. Výstava končí 31. října. (kvok) Výstava dětských obrázků Fara v Kuřimi hostí výstavu dětských obrázků dětí z kuřimských MŠ a I. stupně ZŠ. Otevírací doba je v srpnu ve středu hod., od září i v neděli ve stejný čas. Výstava probíhá také jako soutěž a její vítězové budou odměněni drobnými cenami. (fel) kultura Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel LARRSON, Christina Soukromá jatka Krimi příběh LIŠKA, Vladimír Ženy českých panovníků 1. České kněžny a královny LONGINOVÁ, Helena Kukačky Tři napínavé příběhy LUKÁČOVÁ, Markéta Mámo, táto, tvořte se mnou! Tři desítky projektů MAREŠ, Jaroslav Ve stínu baobabů Závěrečný díl volné trilogie o Africe MARTIN, Kat Dědic hraběte z Grenvillu Historický román MUECKLICH, Bernhard von Zakladatelé města Itálie v 8. století před Kristem NEEDHAM, Linda Ztracená nevěsta Osudy mladé ženy OBERMANNOVÁ, Irena Vznášedlo Povídky Kam za kulturou v Tišnově V úterý 11. září v 19 hod. se v kině Svratka koná divadelní představení společnosti Háta Světáci. V hudební komedii, kterou režíroval Lumír Olšovský, uvidíme např. Adélu Gondíkovou, Vlastu Žehrovou, Moniku Absolonovou, Martina Zounara ad. V předprodeji jsou vstupenky v ceně 280 Kč a 250 Kč, které je možné zakoupit v knihkupectví paní Raškové. V muzeu na Jungmannově ulici Indiáni. Během programu se dozvíte v Tišnově můžete kromě stálé expozice mnoho zajímavostí a také si navštívit také výstavu fotografií můžete vyzkoušet rozdělávání západokanadských tote- ohně bez sirek, stavbu obydlí, luko- mů Indiánské léto, která potrvá střelbu aj. Jednotné vstupné 30 Kč, do 2. září. Vstupné 30 Kč, sníže- prohlídka celého muzea je v ceně. né 15 Kč. V neděli ve 14 hod. Otevřeno je od úterý do pátku 10 18, se koná akce pro děti Jak si žijí o víkendu hodin. (HUSK) Tip na rodinný výlet Brněnské podzemí a kostnice Od letošního léta je nově zpřístupněno brněnské podzemí. Zájemci mají možnost navštívit dva podzemní celky. Je to Labyrint pod Zelným trhem (Zelný trh 21 otevřeno úterý neděle 9 18 hod.) a sklepení pod Dominikánským náměstím Mincmistrovský sklep Club Escape zve V pátek 24. srpna se v klubu koná Degustační večírek s oldies party DJ Flash. Druhé pokračování speciální akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 150/200 Kč. Vstup od 18 let. V sobotu 25. srpna je připravena Summer Dance party & Mix DJ George. Přij te na letní kino a po skončení poj te na párty s tanečními disco hity z let až do dneška. Večer se skvělou muzikou, vstup jako každou sobotu zdarma. V pátek 31. srpna se koná Oldies party DJ George. Taneční hity z let, vstup zdarma. V sobotu 1. září se koná Exclusive stately open air, začátek od 21 hod, do 22 hod. vstup zdarma, pak, 30 Kč. (fel) Výstava v Březině Galerie Skleněnka zve na výstavu obrazů a dřevěných plastik Jiřího Ondry, která potrvá do 30. září. Navštívit ji můžete v sobotu a neděli od 11 do 17 hod. nebo po dohodě na tel (HUSK) Zámek Lysice nabízí Až do konce srpna můžete vidět v renesančním salonku výstavu Historická kartografie nebo navštívit výtvarnou výstavu Sochy na zámku, která se koná na horním parteru zámecké zahrady. V sobotu 1. září se koná Hradozámecká noc. Na programu jsou večerní kombinované prohlídky zámku ve 20 a ve 22 hod. a noční procházky zámeckým parkem, rezervace nutná na tel , vstupné 100/80/70 Kč. Ve dnech 1. a 2. září je připravena výstava Rozmanitosti jiřin Muzeum města nabízí (vchod z ulice Panenská, otevřeno úterý neděle hod.). Labyrint pod Zelným trhem prohlídková trasa vede vzhůru k Malému Špalíčku a představí návštěvníkům řadu činností provozovaných pod jedním z nejstarších brněnských náměstí v uplynulých staletích. Prohlídka trvá asi 40 minut. Turisté se pohybují v hloubce 6 8 metrů, zdolat musí 212 schodů. Připraveny jsou expozice, ale návštěvníky čeká také několik historicky doložených postav, které v těchto místech působily. Kostnice u sv. Jakuba nabízí zájemcům spatřit na vlastní oči unikátní prostory, které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce Z antropologických rozborů vyplývá, že jsou zde pochovány oběti středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání. Kostnici je možné navštívit celoročně od úterý do neděle od 9.30 do 18 hod. Prohlídky se konají každých MěKS informuje Městské kulturní středisko Tišnov prosí veřejnost o zapůjčení maleb či grafik Karla Formánka ( ) pro připravovanou výstavu v Galerii Josefa Jambora. V případě laskavého zapůjčení kontaktujte kurátora výstavy pana Františka Vejpustka na seznam.cz nebo na tel nebo tel Karel Formánek žil v Tišnově, vystudoval brněnskou ŠUŘ a působil jako učitel. V kresbách zachytil různá tišnovská zákoutí a historické domy. letní KINO Kuřim zámecké nádvoří So TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část Ne ŽELEZNÁ LADY Životopisný film Po ALOIS NEBEL Drama Út LORAX Rodinný/Fantasy, USA St RODINA JE ZÁKLAD STÁTU Drama Čt PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY Komedie Pá PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ Komedie, USA Vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč. KINO letní kino TIŠNOV Út St TADY HLÍDÁM JÁ Letní rodinná komedie Pá MODRÝ TYGR Dobrodružný, humorný, rodinný film Út ÚTĚK Z MS 1 Sci-fi květinová aranžmá z jiřin v zámeckých prostorách a pěstitelská přehlídka odrůd jiřin v sala terreně. V srpnu je na zámku otevřeno 9 17 hod., v září 9 16 hod. Více na nebo na tel (koko) Kameloti na Veveří V neděli v 18 hod. se na nádvoří Příhrádku na hradě Veveří koná koncert skupiny Kamelot, turné Proti proudu. Jako předkapela vystoupí skupina Marion z Pardubic. Vstupné 200 Kč. 30 minut ve skupině po 20 osobách. Pro velký zájem je lepší vstupenky rezervovat na tel nebo ové adrese: ticbrno.cz. (fel)

4 inzerce VOX 16 Sdílejte s přáteli: pětidveřová za cenu třídveřové ŠKODA Citigo. Nový nástroj pro Vaši komunikaci. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Citigo: 4,1 4,7 l/100 km, g/km Setkat se s přáteli naživo, to je stále ten nejlepší způsob, jak s nimi můžete komunikovat. A právě proto je tu vůz ŠKODA Citigo jen za Kč. Jeho kompaktní rozměry a moderní motory Vám umožní spojit se s kamarády téměř tak rychle jako na internetu. Citigo má navíc spoustu chytrých funkcí, které je radost používat: například přenosný navigační přístroj Move&Fun, systém City Safe Drive s funkcí nouzového brzdění nebo nečekaně velký úložný prostor. Nyní pětidveřová verze za cenu třídveřové s paketem Plus zdarma. Nabídka platí při financování se ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Navštivte nejbližšího prodejce vozů ŠKODA. Samozřejmě naživo. Stáhněte si Meet app z obchodu App Store facebook.com/skoda.cz Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTO-SPEKTRUM-ACC s.r.o. Hviezdoslavova 3 Brno Tel.:

5 VOX 16 inzerce! Dárkové kupony! Prodejna GOLD Banana nám. Komenského 146, Tišnov, obdarovaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč Atraktivní místo na zlatém kříži v Tišnově k pronájmu poslední volné byty 2+kk, 3+kk, 3+1 variabilní provozovny (služby, kanceláře, vzorkovny) v Centru služeb na náměstí Komenského 146 v novém komplexu Pasáže Centrum spojujícím náměstí s prodejnou Tesco a dalšími obchody Zájemci o pronájem a prohlídku kontaktujte tel nebo pište na teleskopické autorizovaný prodej 21 servis ASIA BISTRO Otevřeno pondělí pátek 8 17 hod. sobota 8 12 hod. T iš n ov, Brn ě n s k á 1710 Prodám SAAB 9.5 combi 2,0 turbo, model 2007, biopower, plná výbava, automatická převodovka, tm. modrá metal., závěs pro přívěs, palivo ethanol = 27,50 Kč/l, žádná silniční daň, najeto km. Prodám SAAB 9.3 cabrio 2,0 turbo, aero, model 2003, plná výbava, automatická převodovka, závěs pro přívěs, červená barva, černá střecha, pravidelný servis, perfektní stav, najeto km Provozovna (20 m 2 + zázemí) l v Tišnově v Pasáži Centrum l Volejte tel R B ZDARMA nástroje ZDARMA Stavíte, bouráte, jste kutil? Stavíte, bouráte, jste profesionál? Sada více na e-shopu: BO ZDARMA PERMON Cena Kč bez DPH Tel CUKRÁRNA A KAVÁRNA Cena Kč Tel café siesta tišnov nám. Komenského 146 (vedle pasáže do Tesca) NOVINKA! točená kofola Snídaňové menu Zajistíme pohoštění na oslavy a narozeninové párty po pá h / so h ne h Prodám kotlinu bez poklice v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel Prodám stavební míchačku a zbytky nového zdiva ze stavby. Tel Hledáme spolehlivou studentku na hlídání 2 dětí (4 a 8 let) v Předklášteří. Tel Nabízím pronájem nového půdní- ho bytu 3+KK, 90 m 2, vlastní ústřední topení. I jako ateliér. Tišnov náměstí super výhled na náměstí i jižní část města. Tel Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov bižuterie vlasové doplňky kosmetika tel Koupím les, zahradu. Tel Dobře zaplatím pohlednice do r Adresa: Studený, Lidická 23 b, Brno. Tel večer. Prosíme, aby inzerenti u občanské řádkové inzerce zdarma uváděli mimo text inzerátu i jméno a adresu pouze pro potřebu redakce

6 6 inzerce VOX 16 i n z e r c e _ t i n o v _ 1 9. s r p n a : 1 5 : 0 7 Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122 tel./fax , GSM VELKÝ OKRUH ČÍNOU PEKING (Zakázané město, Velká čínská ze, Letní palác, Chrám nebes), XIAN (Terakotová armáda), ŠANGHAJ (nábřeží Bund, zahrady Yuyuan), GUILIN (plavba po řece Li), HONGKONG (Kowloon, Victoria Peak) Termíny: , , Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha Peking Xian Šanghaj Guilin Hongkong Praha letištní taxy veškeré transfery během celého pobytu 13x nocleh se snídaní v hotelech 3*+ obědy a večeře během pobytu v Číně (v Hongkongu snídaně) českého průvodce a program včetně veškerých vstupů Cena zájezdu nezahrnuje: poplatek za vyřízení víza 1.700, Kč fakultativní výlety nad rámec programu (Chu tchungtour, akrobatická show, Pekingská opera, pekingská kachna, Macao) pojištění léčebných výloh PYRAMIDY A PLÁŽE MEXIKA MEXICO CITY NÁMĚSTÍ ZÓCALO TEMPLO MAYOR METROPOLITNÍ KATEDRÁLA NÁRODNÍ PALÁC AVENIDA REFORMA ANTROPOLOGICKÉ MUZEUM GUADALUPE TEOTIHUACÁN CHOLULA PUEBLA TULA TEPOTZOTLÁN CUERNAVACA TAXCO ACAPULCO CANCÚN CHICHÉN ITZÁ TULUM XEL-HÁ CANCÚN Termín: (16 dní / 14 nocí) Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha Mexico City Cancún a zpět (s přestupy) letištní taxy 14 noclehů v 3* hotelech se snídaní veškeré autobusové transfery během okruhu dopravu klimatizovaným autobusem služby česky mluvícího průvodce služby místních průvodců po trase prohlídky a vstupné dle programu Cena zájezdu nezahrnuje: fakultativní výlety a vstupy mimo uvedený program pojištění léčebných výloh v zahraničí OKRUH KUBOU TO NEJLEPŠÍ Z KUBY koloniální HAVANA klenot Karibiku, VIŇALES tabákové plantáže, CIENFUEGOS krokodýlí farma a pevnost, TRINIDAD kulturní a historické centrum termín: (12 dní / 10 nocí) Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu na trase Praha (Vídeň) Paříž Havana a zpět let s leteckou společností Air France letištní taxy 7x oběd program včetně veškerých vstupů a transferů česky mluvící průvodce během okruhu Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní vízum na Kubu (vyřídíme za poplatek 750, Kč) turistickou odletovou taxu při odletu z Havany (25, CUC) fakultativní výlety nad rámec programu cestovní pojištění OKRUH PO OSTROVECH FR. POLYNÉSIE TAHITI MOOREA HUAHINE RAIATEA BORA BORA Termín: (17 dní / 14 nocí) Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha Papeete Praha letištní taxy přejezd trajektem Papeete Moorea přelety v Polynésii 14x nocleh se snídaní v hotelech kat. 3* 1x večeře na ostrově Tahiti veškeré transfery výlety dle programu včetně vstupů českého průvodce po celou dobu pobytu Cena nezahrnuje: vstupní autorizaci do USA (do Polynésie se léta s přestupem v USA) fakultativní výlety nad rámec programu strava (vyjma snídaní) / spropitné Pošleme vás nìkam...!

7 VOX 16 Vodnář (21. leden 19. únor) Vrátili jste se z dovolené? V zaměstnání se po vás bude vyžadovat rychlejší tempo, budete muset vyřídit spoustu drobných restů a úkolů. Ryby (20. únor 20. březen) Práci v zaměstnání zvládáte hravě. Co se týká lásky, možná potkáte někoho, kdo vás zaujme a sblížíte se. Vyřešte si věci na úřadech. Skopec (21. březen 20. duben) Plácněte se přes kapsu a poři te partnerovi nějaký krásný dárek. Můžete mu jeho cenou vyjádřit, jak moc ho máte rádi a záleží vám na něm. Býk (21. duben 20. květen) Na názory druhých nebudete v těchto dnech brát ohledy. Důležitý pro vás je vlastní zdravý úsudek, kterému důvěřujete. Blíženci (21. květen 21. červen) Cítíte se unaveni a nic nezvládáte? Výmluvy na nedostatek sil a špatnou konstelaci hvězd značí, že to tak horké nebude. Jistě vše dobře zvládnete. Rak (22. červen 22. červenec) Práce a zase práce. Řekněte si stop a uvolněte se! Odreagujte se od všedního života, zajděte si do restaurace, poslouchejte pěknou hudbu Víte, co jsou to kanapky? pro vaši volnou chvíli Dožínky a tradice Památky a sakrální stavby Jeřáb ptačí plody posilují imunitu Někdo chce vypadat světově a místo obyčejného názvu jednohubky používá honosný název kanapky. To ale není totéž! Název kanapky není příliš známý. Říkávalo se tak malým obloženým chlebíčkům, připomínajím české jednohubky. Jsou to ale většinou malé kousky chlebů či toastů, ozdobené největšími delikatesami a podávají se jako studené pohoštění. Prostě zobání ideální pro pohoštění, občerstvení, na rauty, bankety, recepce i na kanape. Kanapky jsou jednoznačné v tom, že jejich základ pro zdobení Lev (23. červenec 23. srpen) Máte před sebou několik náročných úkolů. Díky vaší nezdolné energii i předchozí svědomité práci pro vás bude jejich plnění hračkou. Panna (24. srpen 23. září) Prožijete pěkné chvíle s partnerem. Dejte si však pozor na vaši přílišnou výmluvnost, aby si váš protějšek nemusel koupit špunty do uší. Váhy (24. září 23. říjen) Naplánujte si návštěvu u přátel, máte si toho spoustu říct nebo probrat dovolenou i další plány. Načerpejte nové síly do další práce. Štír (24. říjen 22. listopad) Žádné zdravotní obtíže vám nehrozí. V komunikaci jste jednoznačně dominantní. Projeví se to v rozhovoru jak se známými, tak s cizími lidmi. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Věnujte se rodině, naplánujte si společný výlet do přírody. Prožijete spoustu legrace a mnoho pěkných chvil. Neslibujte víc, než můžete splnit. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Máte sklon k riskování a k lehkomyslnosti, tak pozor, a nepřijdete k úrazu. Raději zůstaňte v klidu a řešte věci velmi rozumně. (BTK) by měl tvořit tmavý chléb, nikoli bílé pečivo. Z chleba se vykrajují obdélníčky o rozměrech cca 8x3 cm. Zdobení by mělo být odpovídající chlebu, takže se více používá uzenina, masové pomazánky, pečené nebo vařené maso a chu ově ostřejší sýry. Kanapky s brusinkami a kozím sýrem 2 tmavé křupavé bagetky, 200 g čerstvého kozího sýru, 50 ml zavařených brusinek, hrst vyloupaných vlašských ořechů. Bagetky nakrájíme na obdélníčky, každý kousek lehce potřeme máslem a na ně položíme trochu kozího sýru. Plech vložíme do trouby rozpálené na 180 C a sýr na kanapkách necháme asi 7 minut mírně rozpéct. Základ z trouby vyndáme, na každou kanapku dáme lžičku brusinek, půl jádra vlašského ořechu a můžeme ochutnávat. Dožínky jsou slavnost pořádaná jako oslava ukončení žní sklizně obilí. Někde je nazývali obžínky nebo dožatá. Při slavnosti se bavila čele na účet hospodáře. Slavnost zahrnovala odvážení posledního snopu z pole, předání dožínkového věnce a vinšování hospodáři, následovala hostina s hudbou a tancem. Věnec, do kterého se zaplétaly cukrovinky, koláče Koncem srpna a v září můžeme sbírat plody jeřábu ptačího. Většinou roste u horských potoků, dobře snáší i poměrně kyselé půdy, nemiluje vápnitou nebo křídovou zeminu, ve které se dožívá nízkého věku. Jeřabiny obsahují organické kyseliny (např. sorbovou, jablečnou, vinnou, citronovou aj.), cukry, sorbit, vitamin C, třísloviny, pektiny, silice, flavonoidy a hořčiny. Jeřabiny působí mírně projímavě a močopudně, zvyšují vylučování žluče, užívají se jako antirevmatikum, k rozrušování a vyplavování močového písku nebo jako prostředek regulující činnost střev. Osvědčily se i při zánětech horních cest dýchacích. Vyrábí se z nich zavařenina, která se hodí ke zvěřině nebo tučným a studeným pokrmům. Je z nich možné Kanapky s roquefortem a pažitkou 250 g tmavého toastového chleba, 100 g sýru typu roquefort, svazek čerstvé pažitky Z chleba vykrojíme obdélníčky a poskládáme je vedle sebe na plech, potažený pečicím papírem. Na každý základ položíme kousek sýru a plech dáme do trouby rozpálené na 180 C. Necháme 8 minut, pak posypeme posekanou čerstvou pažitkou a můžeme podávat. V Březině je kaple sv. Václava, na jejíž zadní stěně je zavěšen dřevěný kříž. Barokní boží muka, s letopočtem 1725, se nachází v soukromé zahradě. Jedná se o státem chráněnou kulturní památku. Muka je na každé straně členěná zalomenou římsou s dvěma nikami nad sebou a je zdobená zajímavým ornamentem v omítce. V obci můžeme najít ještě tři kamenné kříže. Uprostřed obce je velký kamenný kříž datovaný rokem Naproti mlýnu při vstupu do vsi je další kříž z roku 1945, zbudovaný jako díkůvzdání na konci války. Třetí kříž stojí u dvou lip na konci obce při silnici do Heroltic a Vohančic. Nese vročení připravit i kompoty a sirupy. Dělají se z nich také kvasné a lihové nápoje a sušené plody se mohou v nouzi přidat do jídla jako náhražka chleba. POZOR! Konzumace čerstvých jeřabin může přivodit lehčí otravu (nevolnost, bolesti hlavy, dávení), kterou zřejmě vyvolává přítomná kyselina parasorbinová. Sušením nebo vařením však jejich toxicita zcela mizí. Sirup z jeřabin: Přebrané, do měkka uvařené jeřabiny dáme na síto a necháme š ávu dobře okapat. Na 1 litr š ávy dáváme 1 kg cukru, vše vlijeme do hrnce a necháme asi 6 minut vařit. Na povrchu š ávy sbíráme pěnu. Potom slijeme do lahví a ponecháme přes noc v chladné místnosti. Teprve druhý den lahve uzavíráme. Užívají se 4 lžičky denně. Jeřabiny posilují imunitu v chřipkovém období. Růže jako ovoce Procházíme-li veřejná prostranství vesnic nedařilo. Plodí hojně a pravidelně, houbovými nejen v našem regionu, upoutají naši pozornost chorobami netrpí, jediné co ji sužuje bývá časté vysazené růžové keře, které svým vzrůstem, napadení mšicemi. Jasně červené, válcovité zdravým listem a velkými voňavými květy plody mají vysoký obsah vitamínu C, karotenu, působí velmi dekorativně. Málokdo ale ví, že veškerých cukrů a sušiny. S růží svraskalou se jejich plody, šípky, jsou bohatým zdrojem u nás setkáváme nejčastěji právě proto, že se nejen vitamínů a minerálů, ale dají se v domácnosti pěstuje převážně jako okrasný keř. Daří se jí využít stejně tak jako plody plané na horších půdách a navážkách i ve výšce nad šípkové růže. Jedná se o dva druhy, které se 600 m n.m. Oproti předešlému druhu jsou keře u nás vysazují. Je to Růže dužnoplodá, která rozložitější a bývají prorostlé silnými a trnitými se často pěstuje pro hodnotné plody a Růže letorosty. Plodí bohatě a pravidelně, od září do svraskalá, která se více pěstuje jako okrasná. zámrazu velké, červené, ploše kulovité a lesklé Růže dužnoplodá je zastoupena od r šípky s velkým suchým okvětím v horní odrůdou Karpatia. Jedná se o samosprašný, části plodu. Hodnota plodů je podobná jako vzpřímeně rostoucí keř, který dorůstá výšky u předešlého druhu. Keř dekorativně působí kolem 2 m. Používá se více pro potravinářské nejen svými zdravými listy, ale také velkými účely a často se pěstuje plantážnicky i jinde bílými nebo růžovými a voňavými květy, v Evropě, hlavně v severních oblastech. Jelikož které jsou na keři společně se zralými plody. není náročná na půdu a klima, vysazuje se na Vidět je můžeme jako lem náměstí v Tišnově, nevyužitá místa, kde by se jiným druhům v Deblíně u radnice a jinde. (JoZa) Křížovka o CENU nebo ovoce, se schovával v hospodářství do vánoc nebo až do příštích žní. Dožínky měly mnoho podob, ale vždy byly spojeny s bohatě prostřeným stolem, hudbou a zábavou. Jed- Sponzorem křížovky je Wellness Kuřim. Pro 16 návštěvníky aquaparku je v nabídce (1. tajenka). V kabince pro dvě osoby na vás bude působit jemná (2. tajenka). Budete po dobu 15 minut inhalovat jedinečnou mořskou vodu nalo se také o poděkování bohu z období třetihor. Její účinky se vyrovnají koupání v moři, inhalační z Evropského mrtvého moře získávanou z hlubinného vrtu za dobrou skli- účinky jsou ovšem mnohem vyšší. Koupel vaši pokožku vyčistí a napne, tím se stává hladší a krásnější. Více informací na zeň. V dnešní době již tento zvyk téměř vymizel, ale na některých místech se s ním ještě můžeme setkat. Sponzorem k ížovky je Wellness Ku im. Pro návšt vníky aquaparku je v nabídce (1. tajenka). V kabince pro dv osoby na vás bude p sobit jemná (2. tajenka). Budete po dobu 15 minut inhalovat jedine nou mo skou vodu z Evropského mrtvého mo e získávanou z hlubinného vrtu z období t etihor. Její ú inky se vyrovnají koupání v mo i, inhala ní ú inky jsou ovšem mnohem vyšší. Koupel vaši pokožku vy istí a napne, tím se stává hladší a krásn jší. Více informací na AUTOR: SEBERA PRYSKY ICE LAPONEC KON ZKR. NÁR. SHROMÁŽ- D NÍ PRAVO- SLAVNÝ OBRAZ ZVÍ ECÍ NOHA SAMICE SLONA INICIÁLY KRÁSNO- HORSKÉ CHEM. ZN. OSMIA SÍDLO BOH NICKA OBDOBÍ FOTBALOVÝ OBRÁNCE ELIŠKA (DOM.) 1. TAJENKA PRIMÁTI ŠÍJE SPZ OKR. OPAVA ÍDKÁ TKANINA STROFA SOLMIZA NÍ SLABIKA PODZIMNÍ KV TINA VU T OSEL CITOSL. POVZDECHU DRUHÝ DÍL 2. TAJENKY SOUROZENEC Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 3. září. Nezapomeňte připojit kontrolní kupón. Tajenka z minulého čísla zněla:.. Šimon z Tišnova, rektor. Cenu, kterou věnoval pan Bohuslav Matoušek za Štěpánovic, vyhráli Z. Koktová, Horní Loučky; MUDr. J. Malášek, Drásov. Cena je připravena v tišnovské prodejně GOLD BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle Pasáže Centrum). Výherce si musí cenu vyzvednout do příštího vydání VOXu. Hřbitov v Předklášteří, v části zvané Stráňov, s kostelíčkem Nejsvětější Trojice z roku 1555 je posledním místem odpočinku řady významných občanů. Je zde pochován také Rudolf Klátil, tesařský mistr, autor Paměti Předklášteří a Tišnovského kláštera Porta coeli. Podle zápisu z rodinné kroniky se narodil 14. července 1871 v Brně. Rod Klátilů se potom počátkem 18. stol. přestěhoval do Předklášteří, kdy byla práce pro tesařského mitra při opravě kláštera Porta coeli. Tesařská živnost se v rodině dědila a tak osud mladého Rudolfa byl předurčen. Nejprve navštěvuje obecnou školu v Předklášteří, potom měš anskou školu v Tišnově a poté státní prům. školu v Brně. První zkušenosti pro své budoucí povolání získává již v rodině, ale také na zkušené ve Vídni, kde pracuje v roce 1891 u stavební firmy. Po roce se vrací domů a přebírá zakázky za svého nemocného otce. Roku 1896 složil tesařské mistrovské zkoušky a po smrti otce, v témže roce, přebírá tesařskou živnost. Stává se záhy váženým občanem, nejen pro svá mistrovská díla tesařská, ale také pro svůj vztah k obci. Podporuje kulturní dění, především ochotnické divadlo a Sokol. Stává se členem obecního zastupitelstva ( ), z toho v letech byl starostou Předklášteří. Zasadil se o hospodářský i kulturní rozvoj obce. Např. byl iniciátorem vybudování PAPOUŠEK ST EŠNÍ KONSTRUKCE SNAD CHEM. ZN. TERBIA ZKR. APOSTILBU PRACOVIŠT V DOLE SYMETRÁLA ZKR. ROZHLASU PO DRÁT SPORTOVNÍ ZKRATKA M (FONETICKY) ZÁKLADNÍ POTRAVINA SPZ OKR. BARD JOV ÁST SVÍ KY DUB (ANGL.) SPZ OKR. P EROV PRVNÍ DÍL 2. TAJENKY KLATBA MUŽSKÉ JMÉNO V ENÍ SMUTE NÍ HOSTINA pouličního petrolejového osvětlení, později také elektrifikace obce s připojením na tišnovskou elektrárnu. Zasloužil se o podporu rodin vojáků padlých v 1. svět. válce. Sepsal a vlastním nákladem vydal Paměti Předklášteří a Tišnovského kláštera Porta-coeli (1925) na podporu stavby pomníku obětem 1. světové války. Výtěžek z prodeje věnoval právě na stavbu tohoto pomníku. Pomník nazvaný Mrtvým tvůrcům je umístěn v areálu Porta coeli a byl postaven podle návrhu akad. sochaře V. H. Macha ze Štěpánovic. Odhalen byl v roce Podhorácká výstava v Tišnově ( července 1927) byla velkolepou prohlídkou 311 vystavovatelů a v seznamu organizátorů nechybí ani jméno Rudolfa Klátila. Stejně tak se jeho živnost objevuje v Kronice řemesel, živností, obchodu a výroby v oblasti obchodní a živnostenské komory v Brně. Z jeho mistrovských tesařských prací uve me alespoň práce na stavbě nové školy v Předklášteří, mlýnu v Březině, velkostatku v Předklášteří, kostele v Lomnici, nové sokolovně v Tišnově, vily na Riegrově ulici v Tišnově aj. Rudolf Klátil, který se výrazně zapsal do dějin obce Předklášteří, umírá po těžké nemoci 28. srpna (S použitím materiálů kronikářky Předklášteří Marie Kulhánkové) Miroslav Pavlík

8 Turnaj v Drásově dobrý volejbal! V sobotu 11. srpna proběhl na kurtech za sokolovnou již 14. ročník turnaje O pohár městyse Drásov. Po sportovní i organizační stránce se turnaj vydařil, ale počasí se s přítomnými příliš nemazlilo. Diváci a nebylo jich málo, si občas stěžovali na nepříjemný chlad, dvě spršky náladě taky nepřidaly. Turnaj zahájila starostka městyse Memoriál Pepy Krejčího je název třetí sportovní akce, která se konala v Malhostovicích v rámci hodových oslav v neděli 12. srpna v dopoledních hodinách. Turnaje v nohejbalu se zúčastnilo šest dvoučlenných družstev. Pod vedením hlavního organizátora soutěže Jiřího Kříže se všichni odebrali na místní hřbitov a zapálili svíčku svému kamarádovi a spoluhráči Josefu Krejčímu a u jeho hrobu si ho připomněli. Potom se začalo hrát. Po kvalifikačních utkáních se bojovalo o první tři místa. Třetí místo získala dvojice Jiří Heřman Marek SPORT Soustředění Sokolu Karate Tišnov MĚSTO TIŠNOV PODPORUJE SPORT ale nějak divně (díl třetí) V jarních číslech VOXu jsme se mimo jiné zabývali podivnostmi souvisejícími s poskytnutím mimořádné dotace Sportovnímu klubu Basketbal Tišnov. V tomtéž usnesení ze zasedání městského zastupitelstva, které informuje o příspěvku pro basketbalistky, lze o pouhý odstavec výše nalézt obdobný bod, týkající se schválení stejné dotační částky ve prospěch TTC KORAL Tišnov na zajištění účasti družstva mužů v 1. lize stolního tenisu. Na rozdíl od basketbalu je v tomto případě příspěvek nejen zcela na místě, ale měl být dle názoru mnohých dokonce i vyšší. # výsledky # kopaná # OP muži Říčany Moutnice 1:0, Senorady Želešice 3:1, Prštice Babice n/sv. 0:5, Ivančice B Měnín 0:4, Střelice Opatovice 0:0, Zbraslav Vev. Bítýška 2:2, Ochoz Ořechov 3:0 III. třída muži, sk. A Šlapanice B Přísnotice 1:1, Pozořice Tvarožná 1:0, Kobylnice Rajhrad B 0:2, Blučina Těšany 2:1, Rajhradice Mokrá 1:3, Vojkovice B Blažovice 3:0, Žabčice Vin. Šumice 1:1 III. třída muži, sk. B Popůvky Řeznovice 0:2, Oslavany Zakřany 2:2, Vev. Knínice Troubsko 0:4, Kupařovice Dolní Loučky 1:2, Mělčany Drásov 3:1, Lažánky Zastávka B 1:2 IV. třída muži, sk. A Blučina B Podolí B 3:3, Ochoz B Žatčany 1:2, Šlapanice C Moutnice B 0:0, Pozořice B Židlochovice 4:1, Drásov Mgr. Bočková a už v základních skupinách se hrál dobrý volejbal. Vítězem se staly Bučovice, které ve finále porazily VS Drásov 2:1. Třetí skončily Holubice a až čtvrté místo obsadil největší favorit prvoligové Brno B. Nejlepším smečařem byl vyhlášen Vyhnášek z Bučovic, blokařem Sedalík z Holubic, nahrávačem Kubernát z Drásova a přihrávačem Rampula, kteří porazili otce a syna Mecerody. První místo v turnaji obsadila dvojice Milan Kučera Vít Šikula před dvojicí Jiří Svoboda Filip Rampula. Během turnaje byly představovány různé významné osobnosti. Mezi nimi byl i vítěz Závodu míru a účastník olympijských her (silniční cyklistika) a častý návštěvník Malhostovic Jan Smolík. Po turnaji byly všem účastníkům předány pěkné ceny. Probraly se podrobnosti a naplánovalo se, že příští rok se bude hrát určitě zase. Petr Rampula Stalo se již tradicí, že v srpnu pořádá oddíl Sokol Karate sportovní soustředění v rekreačním středisku na Prudké. Také tento rok nebyl výjimkou. V neděli 5. srpna se sešlo patnáct členů oddílu karate k pětidennímu soustředění. Důraz byl kladen na zvyšování fyzické kondice, kterou jsme získávali atletickým tréninkem a rozvoj síly, ke kterému sloužil kruhový trénink s posilovacím náčiním. V rámci tréninku samotného karate se účastníci soustředění měli možnost naučit novou kata-sestavu a procvičili základy řízeného boje i samotný volný zápas. Večer probíhala soutěž ve hře Ringo a promítání filmů s tématikou karate. Pěkné počasí umožnilo koupání v bazénu a pálení táboráku. Proběhla i oddílová soutěž v disciplínách kata a kumite. Celkově se soustředění opět vydařilo a už se těšíme na další ročník. Nábor mladých sportovců se uskuteční v úterý 25. září v 18 hod. v tišnovské sokolovně. Petr Jůza, předseda oddílu Prace Rajhradice B 5:1, Opatovice B Blažovice B 3:2, Měnín B Babice n/sv. B 1:0 IV. třída muži, sk. B Budkovice Troubsko B 6:2, Dol. Kounice Nová Ves 1:2, Modřice B Mor. Bránice B 10:0, Hrušovany Mor. Bránice A 2:6, Ořechov B Řeznovice B 3:1, Střelice B Radostice 1:3, Oslavany B Babice u Rosic 11:2 IV. třída muži, sk. C Lukovany Chudčice 4:1, Vev. Bítýška B Zakřany B 7:2, Zbraslav B Kuřim B 0:4, Čučice Mor. Knínice 2:3, Ketkovice Vys. Popovice 5:1, Domašov B Říčany B 0:0, Příbram Domašov 1:3, Pozořice MCV Brno B 2:1, Dol. Kounice Újezd 0:1, Vojkovice Blažovice 3:0, Měnín/Blučina Troubsko 8:1, Kupařovice Rajhrad 1:3, Žabčice Ořechov/Želešice 4:7 Nezdařil z Bučovic. VS Drásov táhl za úspěchem kromě již zmíněného Kubernáta především smečař Pedro Pospíšil, svoje si odehrál kapitán družstva Brídl. Od září přechází druholigový drásovský volejbal do haly a hned v druhé polovině září zažijí drásovští příznivci dva vrcholy. Ten první bude 22. září, kdy do haly při ZŠ Drásov přijede v prvním kole českého poháru kromě Litovle prvoligové Kladno! A druhý vrchol? To bude první druholigové kolo, kdy 29. září hostí muži VS Drásov dlouholetého lídra II. ligy S. Bučovice. Druhá polovina září bude prostě patřit drásovskému volejbalu a bude se na co dívat! (ond) Soutěž v silovém víceboji v Borači Sbor dobrovolných hasičů Borač pořádá v sobotu 25. srpna před kulturním domem soutěž v silovém víceboji, která se skládá z několika disciplín TFA, které závodník absolvuje jednu po druhé v pořadí předem určené pořadatelem. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí a je si vědom rizik, které tato soutěž obnáší. Kategorie: A do 35 let s aktivním VOX 16 Vavřinecké kolečko 2012 Cyklistický závod přilákal spoustu příznivců dýchacím přístrojem (DP), B nad 35 let s aktivním dýchacím přístrojem (DP), C do 35 let s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky), D nad 35 let s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky). Prezentace je od 8 do 9 hod., začátek soutěže v hod. Startovné 100 Kč. Soutěž se koná za každého počasí. Více na u seznam.cz. Nechybí vám ale v tom výčtu obdarovaných ještě jeden zdejší klub, jehož družstvo dnes hraje rovněž druhou nejvyšší soutěž v republice a navíc je ve městě naprosto bezkonkurenčně nejpopulárnější? Samozřejmě, jde o futsal a druholigový tým 1. FC Květnice. O klub, jehož historie působí jako pravdivá pohádka o Popelce, která se ze základní místní soutěže, hrané na prašném dětském hřišti květnického sídliště, probojovala vlastními silami během několika let až do 2. ligy a v ní hraje více než důstojnou roli. Proč město stejným způsobem nepodpořilo i futsal? I v tomto případě jde o příběh, který vyvolává přinejmenším otazníky. Futsalisté totiž určité finanční prostředky nad rámec běžné dotace vypočítané sportovní komisí přece jen obdrželi. Šlo ovšem o částku osmkrát nižší než v případě basketbalu a stolního tenisu, tedy o 10 tisíc Kč, a hlavně peníze jim neposkytlo město, nýbrž občanské sdružení Pro Tišnov. Co se za tímto názvem skrývá? Sdružení vzniklo v lednu roku 2011 a podle svých stanov se zabývá ochranou přírody a krajiny v regionu Tišnovsko, podporou a pořádáním kulturních, sportovních a společenských aktivit a aktivit pro děti a mládež i širokou veřejnost na regionální úrovni, podporou zachování urbanistických a architektonických hodnot v regionu Tišnovsko, podporou rozvoje cestovního ruchu v regionu a podporou vzdělávání představitelů regionálních samospráv i veřejnosti. Uvedený výčet činností působí téměř bombasticky, ovšem z toho všeho se občané Tišnova mohli zatím přesvědčit pouze o jednom: že totiž pod touto hlavičkou pořádají nejvyšší představitelé našeho města od roku 2011 hudební festival Hudbou pro Unicef (před tím dva roky organizovaný klubem házené HC Tišnov, který je řízen prakticky týmiž osobami). Že tedy toto sdružení vzniklo víceméně ne-li pouze právě za tímto účelem, je patrné mimo jiné i z obsazení postu místopředsedy, kterým je brněnský občan Vlastimil Trllo, mimo jiné spolumajitel, jednatel a obchodní ředitel společnosti Twenty Four Seven Promotions, která zajiš uje technickou organizaci jmenovaného festivalu (a také spousty dalších hudebních akcí v Brně či okolí). Že by mu při všech povinnostech pro mateřskou firmu ležely na srdci například urbanistické hodnoty Tišnovska, lze dost těžko předpokládat Jak si tedy vysvětlit náhlou a víceméně utajenou podporu tišnovského futsalu ze strany sdružení Pro Tišnov, když o jeho činovnících se navíc rozhodně nedá říci, že by se jinak o počínání 1. FC Květnice nějak viditelně zajímali? První verze je tato: pro Tišnov je bohulibý spolek, který se zničehonic nezištně rozhodl podpořit tišnovský futsal. Zatímco svou podporu ve prospěch Unicef deklaruje více než okázale, toto učinil ve vší skromnosti bez jakékoliv publicity. A nebo může být vysvětlení také následující: v polovině září 2011 se oficiální delegace Tišnova vypravila do partnerského města Sulejów v Polsku, kde se v rámci okresních dožínek mimo jiné konal i fotbalový turnaj pozvaných měst. Zřejmě bylo velmi důležité se v tomto turnaji dobře umístit, proto si vedení města již v předstihu zajistilo posílení svého radničního družstva o několik hráčů 1. FC Květnice. Na hráčskou výpomoc se slušelo odpovědět výpomocí finanční a protože vedení radnice je zkrátka se sdružením Pro Tišnov personálně propojené, provedlo se to tímto způsobem. Futsalisté ovšem tuto podporu mohli považovat i za jakousi náhradu případné mimořádné dotace města pro jejich klub, takže si už o ni oficiálně nepožádali a pak nastalo velké podivení, když ostatní kluby dostaly od Tišnova osmkrát více. Která z verzí vám připadá pravděpodobnější? (po) Střelecká soutěž Myslivecká Společnost Újezd u Tišnova zve na střeleckou soutěž V loveckém kole 2012 o pohár myslivecké společnosti Újezd u Tišnova. Akce se koná v sobotu 8. září v areálu střelnice v Újezdě, Soutěž v požárním útoku Sbor dobrovolných hasičů Heroltice zve na 9. ročník soutěže v požárním útoku a 10. kolo Ž árské ligy Heroltická sešlost Malý svratecký maraton Obec Vír spolu s AO Jiskra Vír pořádá v sobotu 25. srpna 59. ročník malého svrateckého maratonu na trati Vír Nedvědice Vír (32 km). Program začíná v 8 hod. prezentací závodníků, v 9.30 hod. je start 34. ročníku Běh Vírem mládeže, v hod. je vyhlášení výsledků. Ve 14 hodin je ukončení prezentace hlavního závodu. Ve hod. je start malého svrateckého maratonu, v 15 hod. se koná start 46. ročníku Běh Vírem na 3 km (dorost chlapci i dívky), v hod. je doběh prvního závodníka do cíle hlavního závodu, v je vyhlášení výsledků hlavního závodu a poháru Běháme Vysočinou. V sobotu 11. srpna, v rámci hodových oslav, se v Malhostovicích konal již 10. ročník cyklistického závodu Vavřinecké kolečko. V dopoledních hodinách se sjížděli cyklisté z Malhostovic i okolí ke svému již tradičnímu měření sil na rovinatém okruhu, který vedl po polních cestách a okrajových částech vesnice. Závod zahájili ti nejmenší za doprovodu rodičů. Na trati 600 metrů zvítězil Adam Kučera před Kájou Krakovskou a Karin Rampulovou, všichni z Malhostovic. V kategorii dětí do 10 let dominoval Martin Mecerod z Malhostovic, druhý byl Martin Švaňhal z Lipůvky, třetí Vladislav Staněk z Drásova. Nejlepší dívka byla Eva Studnicová z Nuzířova. Kategorie patnáctiletých jela tři malé okruhy. Zvítězil Marek Fuksa před Ondrou Odehnalem a Igorem Grünwaldem, všichni z Malhostovic. Ženy jely tři velké okruhy 9 km. Na 1. místě se umístila Lucie Dospíšilová z Tišnova, druhá byla Eva Klímová z Brna, třetí Jarmila Marková z Malhostovic. Zvláštní kategorie byla pro všechny příchozí a nezávodící a netrénující tzv. Malhostovští draci na 2 km. Škoda, že se nezúčastnili ti, kteří připomínali pořadatelům, že se pro normální sváteční cyklisty nic nepořádá. Uspořádalo se a výsledky jsou následující. Na 1. místě byla Lenka Mecerodová, jako druhá dojela Martina Fuksová, na třetím místě byla Helena Dvořáčková. V této kategorii startovalo celkem 9 cyklistů. V kategorii mužů běžně nezávodících na 3 okruhy zvítězil Jan Záděra, před Milanem Fischerem z Kuřimi a Ivo Koláčkem z Malhostovic. Muži nad 40 let jeli na 6 okruhů 18 km. Na 1. místě se umístil Jaroslav Matoušek z Tišnova, druhý byl Libor Marek z Malhostovic, třetí Martin Zerák ze Všechovic. V elitní kategorii mužů do 40 let (6 okruhů) zvítězil Pavel Váňa z Kuřimi před Vlastimilem Veselovským z Jinačovic a Václavem Batelkou z Tišnova. Celkem startovalo 64 cyklistů. Každý rok se přihodí nějaká zvláštní událost. I letošní závod měl svého hrdinu. Stal se jím Jara Šnepfenberg, který bez velkého rozmyšlení nechal svoje kolo k dispozici Liboru Markovi, který měl defekt a na půjčeném kole dokázal smazat velkou ztrátu a umístil se na 2. místě ve své kategorii. Po závodech se jako každý rok hodnotilo. Vítězové stáli na stupních vítězů, předávaly se ceny. Při vyhlašování výsledků a blahopřání vítězům byly přítomné významné osobnosti cyklistiky a to Jaroslav Bláha (reprezentant, mistr republiky, účastník mistrovství světa), Rudolf Labus (reprezentant, mistr republiky, účastník mistrovství světa a Závodu míru, vítěz Velké ceny Říma), Jiří Daler (olympijský vítěz, světový rekordman, několikanásobný mistr republiky a cyklista století ČR). Příjemné cyklistické dopoledne bylo ukončeno tradičně u hospody Jamajka občerstvením, hodnocením a povídáním. Je třeba si připomenout, že bez obětavých pořadatelů by tento závod nebyl. Oldřich Šašek se již několikrát stal tím nejdůležitějším člověkem tohoto závodu. Díky jemu a všem ostatním, rozhodčím, děvčatům, co přidělovala startovní čísla, zdravotníkům, divákům i rodičům, kteří přivedli svoje děti a přišli se podívat jak jejich dětí závodí, se mohla tato již tradiční akce uskutečnit. Petr Rampula dle obvyklých propozic a střeleckého řádu. Začíná se v 8 hod. tréninkem, v 9 hod. je prezentace, následuje soutěž, vyhlášení výsledků. Zajištěno je myslivecké občerstvení Akce se koná v sobotu 25. srpna od 11 hod. na hřišti pod obcí. Občerstvení je zajištěno. V rámci sportovního dne si každý může vyzkoušet lukostřelbu a lezeckou stěnu, pro děti jsou zdarma připraveny skákací atrakce a jiné sporty. Je připraveno občerstvení a od 11 hod. začíná tradiční tombola s hlavní výhrou vyhlídkovým letem s HERBST AERO a dalším překvapením. Den zakončí od hod. tradiční maratonská veselice pro všechny generace. (fel) Katovská sekera Sbor dobrovolných hasičů Katov zve na 11. kolo Ž árské ligy O Katovskou sekeru, která se bude konat v neděli 26. srpna od hod. Všichni jsou srdečně zváni. Zdeněk Libiš, Kunštát Sychotín Diagram č. 452 originál VOXu Bílý táhne a donutí černého, aby mu dal 5. tahem mat Bílý: Kh5 Dd6 Ve2 Sh3 Jg5 (5) Černý: Kg3 Vf4 Pd4 (3) V průběhu řešení se 2 figury (dáma a střelec) vrátí do pozice diagramu. Řešení: 1.Sf1 d3 2.Dxd3+ Vf3 3.Je4+ Kf4 4.Dd6+ Kf5 5.Sh3+ Vxh3 mat. VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon: , mobil: , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 10 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka Sportovní výsledky

Aktuality z regionu Zajímavosti Kultura Křížovka Sportovní výsledky Tipy na prázninový výlet Tišnovský zákaz alkoholu Letní filmová přehlídka Galerie z ruky Studio IN Tišnovský triatlon Den koní Superbike Brno 12. 7. 1. 8. 2012 Číslo 14 Ročník XX www.vox-cz.cz Cena 10

Více

(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb

(red) přijede 23. října, přednáška. Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Ocenění pro Kuřim Vinobraní Kurz korálkování Knižní veletrh Tišnovská padesátka Mistři ČR 6. 10. 19. 10. 2011 Číslo 19 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč V Nedvědici mají novou lávku Po naučných stezkách

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kultura Křížovka o cenu Sport Historická vozidla Oprava kaple VELEN nové pivo Výstava v Železném Koncert v Lomnici Kamelot Turnaj veteránů 50+ Kolový blesk Noční soutěž 27. 8. 9. 9. 2009 Číslo 16 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč

Více

Husákem. Před samotným zahájením se v areálu sešlo několik desítek návštěvníků a ještě před slavnostním

Husákem. Před samotným zahájením se v areálu sešlo několik desítek návštěvníků a ještě před slavnostním Mezinárodní strojírenský veletrh Oranžové hřiště Rekonstrukce školy Medové dny Podzim na Pernštejně Koncert v Lomnici Hrnčířský jarmark Hubertova jízda Speedballs Jamné Házenkáři pro UNICEF Sportovní akce

Více

Aktuality Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce Sport

Aktuality Zajímavosti Kultura Křížovka o cenu Inzerce Sport Nové volby Odsouzení pomáhají Stezky a cesty Výročí Skleněnky Folkový festival Sborová dílna Rytířský turnaj Neckyáda Tišnovské schody 23. 6. 13. 7. 2011 Číslo 13 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Nové

Více

plesová sezona bižuterie, vlasové doplňky

plesová sezona bižuterie, vlasové doplňky Nový projekt Záchranáři posíleni Policie ČR varuje Josef Jambor Koncert v Železném Karel Plíhal Lukostřelba v Tišnově Vítězná vlna Wellness Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov 6. 3. 19. 3. 2014 Číslo

Více

První číslo XXI. ročníku VOXu vyjde 10. ledna 2013

První číslo XXI. ročníku VOXu vyjde 10. ledna 2013 Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům pěkné prožití svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2013. 13. 12.2012 9. 1. 2013 Číslo 24 Ročník

Více

Vzácný nález v Nedvědici

Vzácný nález v Nedvědici Müllerův dům Chráněné bydlení Výstava v synagoze Skleněnka Petanque Pohár zůstal v Drásově 25. 8. 7. 9. 2011 Číslo 16 Ročník XIX www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Vzácný nález v Nedvědici Dům v těsné blízkosti kostela

Více

Farmářské trhy v Kuřimi

Farmářské trhy v Kuřimi Hazard v Tišnově Farmářské trhy Masopust Expediční kamera Zapomenutá sousedství Kino Dolnoloučská zima Ledová stěna Stříbro z MR ČR 6. 2. 19. 2. 2014 Číslo 3 Ročník XXII www.vox-cz.cz Cena 10 Kč Herny

Více

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku

Svatby netradičně Veselský Chlum jako stvořený pro svatební romantiku Svatby netradičně Dopravní omezení Hasiči slaví Zámek v Lysicích Letní kina 800 let hradu Veveří Paintball Tišnováci v rally Termínová listina OFS 18. 7. 7. 8. 2013 Číslo 14 Ročník XXI www.vox-cz.cz Cena

Více

Oprava kostela v Černvíru

Oprava kostela v Černvíru Policie v novém Hasičské oslavy Mateřský klub Cimrfest 2009 Letní kino Pernštejnské slavnosti Mistři ČR Ultramaraton Paintball v Jamném 25. 6. 15. 7. 2009 Číslo 13 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Oprava

Více

Nabízí se varianta, kterou už dříve vedení obce plánovalo, a to zrekonstruovat

Nabízí se varianta, kterou už dříve vedení obce plánovalo, a to zrekonstruovat Papírny končí Adventní slavnosti Nový přechod Most v Červníru VAS Staročeské vánoce ZUŠ slaví Akce DDM Kultura v Kuřimi Výstavy v Brně Gymnastky zazářily Sportovní setkání Budoshow 2009 KČT Doubravník

Více

První číslo XIX. ročníku VOXu vyjde 6. ledna 2011

První číslo XIX. ročníku VOXu vyjde 6. ledna 2011 Pracovníci redakce VOXu přejí všem svým čtenářům, spolupracovníkům a dopisovatelům pěkné prožití svátků, zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2011. 16. 12. 5. 1. 2011 Číslo 24 Ročník XVIII

Více

Pošleme vás nìkam...!

Pošleme vás nìkam...! Hrady a zámky otvírají Změna času Zlobice Velikonoční výstavy Country večer Diskotéka Josefovské boulení Pod bezednými koši KBL 21. 3. 3. 4. 2013 Číslo 6 Ročník XXI www.vox-cz.cz Cena 10 Kč Rekonstrukce

Více

l Aktuality z regionu l Zajímavosti a postřehy l Kulturní akce l Inzerce l Křížovka o cenu l Sportovní výsledky

l Aktuality z regionu l Zajímavosti a postřehy l Kulturní akce l Inzerce l Křížovka o cenu l Sportovní výsledky l Varovné signály l Čebínské náměstí l Zeleň v Tišnově l l V zemi úsměvů l Café U Palce l Středověká hudba l l Klouda pátý l Tenisové turnaje l Sokolské odpoledne l 5. 3. 18. 3. 2015 l Číslo 5 l Ročník

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Trhové slavnosti Oblepený Tišnov Benefiční akce Přij te na Veveří Výstava v Dianě Eva Hontela Wilson Cup Fotbalové výsledky Kolový blesk 28. 8. 10. 9. 2008 Číslo 16 Ročník XVI www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Rekonstrukce

Více

Nové logo pro Kuřim Kuřimští radní vyhlásili

Nové logo pro Kuřim Kuřimští radní vyhlásili Protihluková stěna Změna času Velikonoční výstava Jarní zeleň Termínová listina OFS Brno-venkov 18. 3. 31. 3. 2010 Číslo 6 Ročník XVIII www.vox-cz.cz Cena 9 Kč Rozjede se znovu provoz papírny? O budoucnosti

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Nová MŠ v Drásově Čas pro sebe Letní tábory Lucie Bílá v Tišnově Skleněnka Spirituál kvintet Vavřinecké kolečko Svratecký maraton Grand Prix Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov 7. 8. 27. 8. 2014 Číslo

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Historie farnosti

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Historie farnosti Oprava fary Sběrný dvůr Kastelán se stal vrchností Obrazy na Žernůvce Vladimír Merta FFZS 2012 Běžecká liga Halový přebor tenistek Lední hokej 15. 11. 28. 11. 2012 Číslo 22 Ročník XX www.vox-cz.cz Cena

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Křížovka o cenu Sport Uzavírka v Hradčanech Skautský dům Minerály Jarní svátky, jarní hry Wabi Daněk Drahé kameny Zahájení turistické sezony Sportujeme s dětmi 3. 4. 16. 4. 2014 Číslo 7 Ročník XXII www.vox-cz.cz Cena 10 Kč

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Návštěva hejtmana Našli granát Aktivity skautů Drásovský taneční klub Tutanchámon Čtverečky Tenis v Tišnově TaeKwon-Do Úspěšná TJJ Lucky 22. 1. 4. 2. 2009 Číslo 2 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Návštěva

Více

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Právní poradna Sport

Aktuality z regionu Zajímavosti a postřehy Kulturní akce Inzerce Právní poradna Sport Nádraží v Lomnici Pomáhají dětem Freedom Art Varhanní koncert Hudební festival Club Escape VS Drásov vítězí Úspěšní házenkáři Hodinovka 8. 10. 22. 10. 2014 Číslo 19 Ročník XXII www.vox-cz.cz Cena 10 Kč

Více

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu

Aktuality Zajímavosti a postřehy Kulturní informace Sport, výsledky Křížovka o cenu Bioplyn nevoní Salima Sněm ODS Slunečnice Jarošův mlýn Jaro ve Vaňkovce Tadelakt Victorius Turisté v Nedvědici Tišnovská házená 21. 2. 5. 3. 2008 Číslo 4 Ročník XVI www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Bioplyn nevoní

Více

Návaly v čekárně VZP Dlouhé fronty, nervozita, infarktové situace

Návaly v čekárně VZP Dlouhé fronty, nervozita, infarktové situace Varna pervitinu Lomnické Oslo Solná jeskyně Akce DDM Jarošův mlýn Obrazy Anny Příhodové Ledová stěna Together 2009 Drásovští žáci 5. 2. 18. 2. 2009 Číslo 3 Ročník XVII www.vox-cz.cz Cena 8 Kč Záměry města

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Poslední promítání na apríla. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT...

Z RCA DLO Z RCA DLO. Poslední promítání na apríla. RAZÍTKa VÝROBA - OPRAVY RAZÍTKA PRO KAŽDOU KANCELÁŘ AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 6 23. března 2012 Distribuční

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Knihovna láká po rekonstrukci

Z RCA DLO Z RCA DLO. Knihovna láká po rekonstrukci www.pomocpro.cz PomocPro, a. s. IČ: 293 76 097 EXEKUCE? Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XII. Číslo 17 27. září 2013 DLUHY? RCA DLO Z Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska

ŠTERNBERSKÉ LISTY. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9 NOVĚ A ZDARMA. Měsíčník občanů Šternberska ŠTERNBERSKÉ LISTY Měsíčník občanů Šternberska NOVĚ A ZDARMA DUBEN 2015 číslo 4 ročník XXIV. Sezona na hradě: nová střecha i bohatý program str. 8 a 9» Jarní svoz odpadů proběhne ve čtyři dubnové soboty

Více

Dědictví regionu na jednom místě?

Dědictví regionu na jednom místě? Zápraží se rozšířilo DOLNÍ BŘEŽANY / JESENICE Řemeslo má zlaté dno 3 4 LADŮV KRAJ Neckyáda VESTEC 7 MASO UZENINY BEZ LEPKU OD RADEVA Tel.: 777 336 805, 777 333 899 e-mail: g.radev@seznam.cz Ke Mlýnu 1,

Více