udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo"

Transkript

1 Rekonstrukce kina Veřejné WC Kameloti na Veveří Skleněnka Dobrý volejbal Střelecká soutěž Číslo 16 Ročník XX Cena 10 Kč Dětský domov a škola v Předklášteří končí V klidném prostředí uprostřed obce, se nacházel Dětský domov a Základní škola, která nabízela své služby a ubytování dětem se zdravotním postižením ze širokého okolí. Škola poskytovala vzdělání dětem, které byly z méně sociálně podnětného prostředí, dětem s poruchami učení a chování i dětem jinak nemocným. Stavební ruch v Řepce Dvě budovy, ve kterých byl situován domov, škola a tělocvična pro děti, se nachází v parku o rozloze 3 ha. Kapacita DD byla 32 dětí, školy 60 dětí. O děti se staralo 32 zaměstnanců. Byli to nejen pedagogové se speciálně pedagogickým vzděláním, ale i další pracovníci školy. Na péči se podíleli také psychologové, lékaři, pracovníci sociálních odborů a občanských sdružení. Děti do školy byly přijímány na základě odborného vyšetření v pedagogicko-psychologických poradnách a souhlasu rodičů. Škola se snažila poskytovat vysokou úroveň péče v oblasti výchovy a vzdělávání to je dnes minulostí. Majitelem budov i celého parku je Obec Předklášteří, zřizovatelem zařízení byl JMK. V posledních třech letech měla škola a domov Pozorným řidičům, kteří v poslední době projížděli přes Řepku místní část Lomnice jistě neuniklo, že je v obci zvýšený pohyb pracovních strojů a dělníků. Dopravní značky upozorňovaly ke snížení rychlosti. Jednalo se o stavbu vodovodních řadů v této místní části Lomnice, kde dosud vodovod nebyl. Vybudování vodovodních přípojek se plánuje po dokončení kolaudace této stavby. Stavba vodovodu v Řepce je součástí projektu Lomnice zásobení pitnou vodou. Hlavní součástí stavby je napojení na Vírský oblastní vodovod. Jedná se o nejdůležitější investiční stavbu na Lomnici za poslední období. Projekt zahrnuje výstavbu několika důležitých objektů. V současném suchém období je provozně nejdůležitější nový vodojem na ulici 9. května v Lomnici, který se již podařilo dokončit a uvést do provozu. Jeho kapacita je 240 m 3. Některé technologické objekty se dokončují, některé jsou již dokončeny. V současné době probíhá montáž čerpadel na šachtě v Brusné a to až do hloubky 105 m, tam je hladina štoly Vírského oblastního vodovodu. Poslední stavbou je výstavba nového řadu v ulici 9. května. Problémem zůstává dodávka vody do Brusné, nebo vodní zdroje v Brusné již dlouho nedodávají vodu a VAS, a. s. nouzově zásobuje Brusnou pomocí cisteren na návsi a do vodojemu. Tento nouzový stav by také měl skončit nejpozději letos v říjnu. udělenou výjimku z Krajské hygienické stanice a o existenci domova probíhaly diskuze již delší dobu. Po několikaletých jednáních se nepodařilo dohodnout o způsobu záchrany celého objektu. Podle slov starosty obce Předklášteří, obec navrhovala kraji několik variant řešení k zachování školy a domova. Např. odprodej části pozemku k výstavbě nového systému rodinných buněk nebo pomoc při zajištění dotace k jejich výstavbě s příspěvkem obce apod. Pro opravy stávající budovy a splnění podmínek hygieny požadovala obec po JMK garanci další existence zařízení alespoň na dobu 10ti let, aby celá vložená investice byla efektivně využita. Bohužel dohoda mezi majitelem budov a zřizovatelem nebyla uzavřena, JMK v rámci úsporných (pokračování na str. 2) Kino Svratka naposledy před rekonstrukcí Náměstek věznice půjde za mříže Po sezoně letního kina opět zahájí v září provoz kina Svratka. Bude to však poslední měsíc, kdy si diváci mohou užít filmy v prostředí, tak jak je znají. Začátkem října bude kino uzavřeno a začne toužebně očekávaná rekonstrukce. Ta je plánovaná tak, aby mohlo první diváky přivítat začátkem roku A na co se mohou diváci kromě premiérových novinek a filmů ve 3D v kině po rekonstrukci těšit? Především to bude nový zvuk a obraz v kvalitě takové úrovně, na jakou jsou diváci zvyklí z multikin a v prostředí, které projde kompletní proměnou. V tomto ohledu budou nejvýraznější změnou nová Soutěž amatérských fotografů Městys Lomnice vyhlásil 6. ročník soutěže Lomnický objektiv na téma Lomnice a blízké okolí. Zájemci mohou fotit místní kulturní i ostatní památky i přírodu zaměřenou na propagaci mikroregionu. Podmínky soutěže max. tři fotografie od jednoho autora, originál fotografie zaslané ve formátu min. 10x15 cm barevné i černobílé, uvést jméno autora a název fotografie. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrané snímky zveřejnit. Uzávěrka soutěže je 21. listopadu. Soutěžní snímky přijímá ÚM Lomnice (matrika). Vítězné práce budou vyhodnoceny Radou městyse Lomnice. Havárie ČOV ve Veverské Bítýšce V noci ze 14. na 15. srpna došlo k havárii v čistírně odpadních vod ve Veverské Bítýšce. V úrovni jezu Tejkalova mlýna, unikl do ramene řeky Svratky kal. Ten se držel na povrchu, část se nahromadila přímo u ústí ČOV do bočního ramene Svratky, část se rozprostřela na hladině a šířila se dolů po toku. Na místo přijeli hasiči, kal odčerpali a nasadili norné stěny. Povodí Moravy, s. p. odebralo vzorky a situaci monitoruje. Podle dostupných informací neunikly nežádoucí látky do nedaleké Brněnské přehrady a nebyl zjištěn úhyn ryb ani jiných vodních živočichů. Hasiči instalovali na místě norné stěny a postup sedadla, která nabídnou větší pohodlí a také dostatečné místo pro nohy. Během rekonstrukce bude sice kino zavřené, ale o filmy diváci úplně nepřijdou, protože se chystá promítání v náhradních prostorách (o tom budeme informovat). Více informací o filmech a akcích kina najdete v rubrice Kino, na stránkách MěKS Tišnov a nově také na Facebooku. Překonáme Zvonokosy? Jak je to s veřejnými záchody v Tišnově? kalů zastavili. Podle vzorků, které odebrali pracovníci Povodí Moravy, s.p. bylo ve slepém rameni Svratky naměřeno větší množství organického z n e č i š t ě n í, zejména fosforu. Na konci slepého ramene byly hodnoty už nižší, fosfor t a m však ještě stále více než 3x překračoval normy. Obsah rozpuštěného kyslíku byl nižší než v samotné Svratce, nebyl ale na nebezpečné úrovni. Bývalý první náměstek nápravného zařízení v Kuřimi Rastislav Coloň byl odsouzen z trestného činu braní úplatku. Za tento čin byl odsouzen nejprve na tři a půl roku, po odvolání na dva roky vězení s dozorem a Kč pokuty. Bývalý bachař na vysoké pozici si odseděl již šest měsíců, nyní byl na svobodě až do doby konání odvolacího řízení u Krajského soudu v Brně. Za slušné chování může být podmínečně propuštěn po polovině odpykaného trestu, což by bylo až za půl roku. Pobyt na druhé straně mříží bude pro něj tvrdou zkušeností. Také přišel o práci, kterou vykonával dvacet let, o postavení, hodnost, možnost výsluhy. Odvrátili se od něj kamarádi a díky medializaci případu se od něj odvrátila i vlastní dcera. Tišnov má přes obyvatel. Město navštěvuje spousta lidí z okolních obcí, i turistů přijíždějících za památkami či krásou okolní přírody. Město pomalu vzkvétá, nicméně jedna věc zde zásadně chybí. Zařízení, které by Tišnov posunulo do civilizace veřejné WC. Občan, který pocítí potřebu vyměšování, je v Tišnově ztracen! Pověstné tišnovské uličky, kde se po staletí vykonávala potřeba, jsou rekonstruovány a dokonce zapisovány do knihy rekordů. Majitelé restaurací, cukráren a obchodů odmítají suplovat svými záchodky stav, kdy si veřejnost nemá kam odskočit. Veřejné záchodky byly dříve umístěny v budově Brněnská 1710 naproti finančnímu úřadu. Tento objekt byl v roce 1997 prodán soukromému majiteli a smlouva o zřízení věcného břemene řeší pouze to, že současný vlastník budovy zajistí po dobu 100 let provoz veřejných WC v rozsahu nejméně 2 kabiny WC a umývárnu pro že- Vítejte v Tišnově V dalších měřených úsecích po proudu Svratky už nebylo znečištění patrné, dá se tedy předpokládat, že nebezpečné látky do Brněnské přehrady neunikly. ny a 1 kabinu WC, 2 pisoáry a umývárnu pro muže. Provozování veřejného WC přitom bylo podmínkou výběrového řízení. Jak nám sdělil starosta Tišnova Schneider, to je bohužel vše, co smlouva upravuje. Z tohoto důvodu je obtížné požadovat po majiteli budovy dodržování konkrétní provozní doby včetně víkendového provozu, viditelné označení budovy apod. V této záležitosti chceme se soukromým majitelem ještě jednat. O zřízeních vlastních veřejných WC uvažujeme již od doby, co jsme převzali řízení radnice. V současné době však nemá město v centru města vhodné prostory, určitá varianta umístění veřejných WC se rýsuje v souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí náměstí Míru. (pokračování na str. 2) Statika, geotechnika, zakládání staveb Speciální zakládání staveb Pozemní stavby Brno, Houbalova 4, tel: ,

2 Novinky v lomnické škole Co je nového a jaké změny se chystají na ZŠ v Lomnici, jsme se zeptali ředitele ZŠ, ZUŠ a MŠ Mgr. Jana Vaščáka. Výrazným problémem je již realizované dvojí snížení finančních prostředků ze strany ministerstva, které školu a její zaměstnance omezuje jak v materiální, tak v motivační oblasti. To však neznamená, že škola nehledá aktivně další možnosti, jak zlepšit výchovně vzdělávací proces. Díky podaným projektům a penězům z EU vstupuje do druhého roku využití interaktivního vybavení tříd, které pomáhá zvyšovat názornost a efektivnost výuky. V rámci projektu Partnerství škol Comenius dostaneme v novém školním roce prostředky na rozvoj mezinárodní spolupráce a bude možnost pro žáky i učitele vycestovat za novými poznatky do zahraničí (školy v Turecku, Španělsku, Itálii, Polsku, Ma arsku a Litvě). Zapojením do projektu Fotoškola zajistíme pro školu nové vybavení pro využití fotografie v přírodovědných předmětech. Úkolem je dokončení nové učebny, která bude sloužit pro všechny kulturní aktivity ZŠ, ZUŠ a MŠ. Čekáme na výsledek výběrového řízení u dalších dvou významných projektů, které Vandalové ničí naučné tabule Hotel Květnice?? Již několik let jsem v Tišnově nebyla, a tak při letošní návštěvě vedla moje vzpomínková cesta do hotelu Květnice, kde jsem si vždycky pochutnala. Bohužel, ani dvě hvězdy páně Pohlreicha mne nezachránily před nemilým zážitkem. Objednaná restovaná zelenina se zapečeným kozím sýrem bylo pár kousků zeleniny s hermelínem!, tousty mi nepřinesli vůbec po urgenci na stole přistály dva studené kousky. Losos za 155 Kč se válel v tak přepálené mastnotě, že by mi můj žlučník po konzumaci nafackoval. Už vím, proč Pohlreich nemá vlasy z toho kulinářského zážitku by slezly každému! JUDr. M.B., Praha Centrum Ráček v Železném byly podány. Jedním je vybudování výukového a relaxačního arboreta v prostorách již využívané venkovní přírodní učebny. Ten druhý patří svojí hodnotou cca Kč k dalšímu výraznému posunu činností zabezpečovaných školou. Řeší optimalizaci výchovně vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí je i zřízení stálého poradenského centra s dětským psychologem a speciálním pedagogem. Na vycházkové trase kolem kopců tyčících se nad Kuřimí Z á r u b o u a Horkou vznikla v roce 2005 netradičně pojatá naučná stezka, která má sedm zastavení a je na některých místech doplněna dřevěnými lavičkami. Z důvodu vandalského ničení se však nyní musí dvě tabule udělat úplně znovu. Originální stezka vznikla ve spolupráci pracovníků odboru životního prostředí MěÚ Kuřim s brněnským akademickým sochařem a řezbářem Patrikem Vlčkem. Náměty jednotlivých zastavení jsou různorodé, ale vždy tematicky jednotné. Jednotícím prvkem je značka dubového lístku (nejčastější dřeviny těchto kopců) a citátem, jehož autora najde návštěvník na druhé straně otočné tabule. Tak se může seznámit hned na úvodní desce s básní Petra Bezruče, který Spanilá jízda historických vozidel Veterán Automoto Club Brno zve na výstavu historických vozidel, která se uskuteční v sobotu 25. srpna od hod. v areálu kasáren v Uníně u Tišnova. V hod. startuje spanilá jízda veteránů z Unína přes Rohozec, Jamné, Železné, Tišnov, Drásov, Všechovice a zpět do Unína. O zábavu se postará country skupina Chlupaté myšlenky. (xyz) (pokračování ze str. 1) opatření od minulého roku připravoval změny v organizaci školství a proto rozhodl, že činnost ZŠ a DD bude k 30. červnu 2012 ukončena. Děti z DD byly rozmístěny do podobných zařízení na celé Moravě, např. do domovů v Brně, Prostějově apod. ZŠ bude pokračovat jako součást Střední školy a základní školy v Tišnově, kde je zřízena v podstatě celá malotřídní škola. Tam přechází cca 40 dětí a 5 pedagogů, nabízí od září pro děti ještě volná místa v herním klubu. Je určen dětem ve věku 3 6 let, které se v letos nedostaly do MŠ. Podmínkou pro přijetí dítěte je věku odpovídající schopnost sebeobsluhy, setrvání v jiném prostředí bez rodičů a dobrý zdravotní stav. Provoz klubu bude 3x týdně pondělí, úterý a čtvrtek hod. Cena Kč za měsíc/dítě. V ceně je zahrnuta dopolední svačina, hygienické potřeby, výtvarný a pracovní materiál. Je zajištěn program, který se v průběhu měsíce zaměřuje na všechny složky výchovy tj. výtvarnou, hudebně-pohybovou, tělesnou, pracovní, literární, ekologickou, estetickou, dramatickou, zařazeny budou i preventivní logopedické chvilky a pro starší děti i hry předcházející poruchám učení. notlivým žákům a jejich tempu práce. Naopak výchovné předměty jsou společné s ostatními žáky školy a umožní napomáhat vzájemné integraci. V mimoškolní činnosti chystáme rozšíření nabízených aktivit v rámci školního klubu pro žáky (kurz in-line bruslení, jazykové kurzy), ale i pro dospělé (přednášky, besedy, kurzy). Pro širší veřejnost, i mimo Lomnici, budeme už tradičně nabízet První krok k optimalizaci je již schválen od nového školního roku vzniká v rámci školy samostatná speciální třída. Jejím přínosem je maximální efektivnost výuky, kde odborné předměty budou učeny individuálně, s přihlédnutím k jedvyužití a pronájmy sportovní haly, krytého bazénu a sauny. Plánů do nového školního roku máme dost, nezbývá než si přát jejich bezproblémovou realizaci ve prospěch žáků, rodičů i širší veřejnosti. zde chodil na výlety, jinde najde slova Jana Skácela, Jakuba Demla ad. Všechny panely procházejí postupně rekonstrukcí někde je potřeba opravit jen vrchní lazuru, dvě tabule se musí udělat úplně znovu. Vše by mělo být hotovo do konce roku. Program zajiš uje Mgr. Jolana Žádníková speciální pedagog s dlouholetou praxí ve výchově dětí. Klub má vhodné zázemí hernu, dětské a sportovní hřiště a technické prostory. Vše si lze prohlédnout dle domluvy na tel nebo od 1. září v pondělí, úterý a čtvrtek od 7.30 do hod. po předchozí domluvě na výše uvedeném čísle. publicistika Dětský domov a škola v Předklášteří končí Rozlehlý park s altánem obklopuje školu a dětský domov Kradli v Drásově Krádež lešení z oploceného pozemku v Drásově byla nahlášena Škoda je Kč. Vloupání v Žernůvce V sobotu se neznámý zloděj vloupal do budovy Domova sv. Alžběty, odkud si odnesl finanční hotovost ve výši Kč. Celková škoda je Kč. Požár v Hradčanech K požáru trafostanice fotovoltaické elektrárny v Hradčanech došlo Jednalo se o technickou závadu, škoda je zatím vyčíslena na Kč. Zloděj na koupališti Neznámý lapka se vloupal do restaurace na koupališti v Tišnově. Ukradl hlavně cigarety a způsobil škodu za necelých Kč. Vloupal se do chaty V neděli se neznámý poberta vloupal do chaty v Lubném, kde ukradl měděný kabel v hodnotě Kč byly vyloupeny dvě chaty v k. ú. Dolní Loučky. Celková škoda je Kč. Kdo poškodil stromy? bylo nahlášeno poškození naříznutí vzrostlých stromů v lese v k. ú. Svatoslav, na ploše 1,5 ha. Rozbil sklo u autobusu V období od do neznámý darebák rozbil čelní sklo u autobusu, zaparkovaného v Hlubokých Dvorech. Předběžná škoda je Kč. (BTK) ostatní zaměstnanci dostali výpově z organizačních důvodů. A co bude s budovou školy a areálem parku dál? Zastupitelé obce Předklášteří jednají s JMK i s ostatními zájemci o jejím dalším možném využití. Návrhů a nápadů je dost, vše však záleží na financích a další dohodě. Pro samotný park je zpracován projekt na jeho revitalizaci a v loňském roce byla podána žádost na SFŽP o dotaci. Žádost však nebyla podpořena. Bude-li vyhlášena další výzva, bude žádost podána znovu. Pokud Předklášterští nebudou úspěšní ani tentokrát, rekonstrukci parku budou financovat z vlastních zdrojů, které by pro obec měly díky schválení změny rozpočtového určení daní narůst o 2,8mil. Kč. Jak to dopadne, ukáže čas. Lanové centrum v Zoo Brno V Zoo vzniklo lanové centrum nazvané Lanáček. Nachází se v horní části Zoo, hned u výstupu z vláčku. Pro děti je tu připraveno jedenáct překážek. Např. Sloní nohy, Veverčí doupě nebo Opičí tramvaj. Lana jsou ve výšce metr a půl. Pod všemi překážkami je záchytná sí. Vstupenka pro dítě stojí 60 Kč a platí po celý den. V září a říjnu bude otevřeno pouze o víkendech a svátcích. Provozní doba je v srpnu a září 9 18 hod. (pokračování ze str. 1) S tím lze určitě polemizovat, nebo minimálně zřetelné označení a provoz 7 dní v týdnu vyplývá z pojmu veřejné WC. Jistě lze dohledat, jak je to s prodejní smlouvou a jak vymoci stanovené povinnosti. Současný stav je takový, že veřejné záchodky nejsou nikde označeny, natož aby byla uvedena provozní doba. Do budovy je možné se dostat pouze v čase provozní doby vedlejšího bufetu, což je ve všední dny od 8 do 17 hod., v sobotu od 8 do 12 hodin. Mimo tyto uvedené hodiny se zřejmě předpokládá, že návštěvník města Tišnova nebude mít zrovna potřebu jít na WC. Přitom představitelé města měli ideální možnost požadovat vybudování veřejných WC v objektu, kde je prodejna Tesco. Stačilo při jednání s investory vyslovit tuto podmínku při prodeji městských pozemků a udělování souhlasu se záměrem. Objekt je otevřen denně od 7 do 21 hodin a umístění veřejných WC v takových obchodních centrech je běžným zvykem. Naopak se město třeba mohlo zavázat k provozování tohoto zařízení stačilo jen chtít úpravu projektu. To však úředníky, kteří mají WC na chodbě, ani nenapadlo. Proto te údajně řeší, kam s ním. Od dob starého Říma tedy nedošlo v Tišnově k pokroku. Dokonce i Zvonokosy v roce 1922 zažily VOX 16 Ze služebny putoval rovnou do vazební věznice K převzetí úřední korespondence prohlédl a ráno přišel na služebnu. vyzvali 14. srpna tišnovští policisté Písemnost si v pohodě převzal, ale jim dobře známého jedenatřicetiletého muže, který měl už před půl- vazební věznice. Navíc s dalším stí- ze služebny již putoval rovnou do druhým měsícem nastoupit výkon háním. Tentokrát za maření výkonu trestu. Ten jejich malou lest ne- úředního rozhodnutí a vykázání. Prozradila je sociální sí Kuřimský wellness přilákal za vlahých letních nocí mnohokrát partu tamních mladých lidí. Překonali vysoké oplocení a užívali si pohodičky nabídnuté venkovním bazénem. Čtveřice mladíků se navíc vloupala do stánku s rychlým občerstvením. V hlavách se jim zrodila myšlenka na další zábavu a proto uspořádali zmrzlinový souboj. Partička byla na sebe hrdá, když se zmínka o jejím počínání objevila na sociální síti. A právě tato skutečnost navedla kriminalisty na jejich stopu. Čtveřice mužů ve věku od šestnácti do čtyřiadvaceti let je nyní stíhána pro krádež. (xyz) Překonáme Zvonokosy? Lanové centrum na vás čeká MAS Brána Vysočiny Poznejme se 21. srpna uspořádala Místní akční skupina Brána Vysočiny setkání Poznejme se. Třicet účastníků z řad neziskových organizací, aktivních občanů a veřejné správy seznámili pořadatelé navzájem i s principy dalšího budování MAS. Místní akční skupiny působí v ČR již 10 let a jsou způsobem řešením rozvoje ve venkovských oblastech. Pro Tišnov je MAS je jednou z možností, jak by se důstojně vyrovnat se svým historickým posláním být centrem rozvoje celého regionu tišnovska. By to současné zákony málo podporují je to jeho šance. Podaná ruka posledních věrných obcí a iniciativa MAS Brána Vysočiny nabízí řešení a vyzývá zastupitele Tišnova k odpovídajícím činům. Další informace najdete na text Miroslav Pálka / foto Michal Beneš v románu G. Chevalliera řeč pana Kulíška ke starostovi Bartoloměji Pěšinkovi: Záchodek? Nápad, pane starosto je to skvělý! Opravdu republikánský. A určitě v úplném souladu s vůdčími myšlenkami naší strany. Zařízení v nejvyšší míře demokratické a také hygienické, jak jste správně řekl. Když se tak uváží, že panstvo za časů Ludvíka XIV. močilo prostě na schody ve svých palácích! Veřejný záchodek! To je něco jiného, než Calabovo procesí! Z toho kyne obyvatelstvu daleko větší prospěch! Kdy se tedy dočkáme v Tišnově veřejného WC je v nedohlednu. Asi si zatím budeme muset osvojit rodinné heslo herce Radka Brzobohatého: Jen se neposrat. (xyz) Pozvání na Jihomoravské dožínky V sobotu 1. září se konají v Brně na Mendlově náměstí, u baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Jihomoravské dožínky. Program začíná v 9 hod. dožínkovým trhem a jarmarkem řemesel. Ve 12 hod. se koná dožínkový průvod start je od krajského úřadu, zahraje dechová hudba Zla ulka. Ve stejnou hodinu bude zahájen Den otevřených dveří pivovaru Starobrno. Ve 13 hod. následuje u baziliky Poděkování za úrodu. V kulturním programu se můžeme těšit na vystoupení Mažoretek Anife, country kapelu Vénovi Kidi, vystoupení divadla DNO, keltskou hudbu Bran. K vidění bude dožínkové pásmo v podání folklórního souboru z Tvrdonic. Ve hod. je na programu vyhlášení výsledků soutěže Regionální potraviny a Zlatá chu jižní Moravy, následuje cimbálová muzika Vojara, vystoupení Divadélka na stromě, koncert hudební skupiny Meteor. V doprovodném programu uvidíme výstavu zemědělské techniky a hospodářských zvířat, historických i soudobých hasičských vozů, připraveny budou hry a soutěže pro děti, trampolíny, občerstvení, opékání býka a prasete. Vstup zdarma. Více na (fel)

3 VOX 16 Podzimní výstava v Lomnici připravuje Univerzitu volného času zimní semestr 2012/2013 a vyhlašuje pro zimní semestr (září leden) nové cykly přednášek. Potřeba vnitřní krásy a umění evropského romantismu v přednáškovém cyklu, tradičně rozděleném do osmi samostatných přednášek, získají posluchači základní informace o evropském umění (architektura, malířství, sochařství), historii a kultuře v letech Přednáší Mgr. Michal Konečný. Zahájení je v úterý 25. září v 17 hod., středa 26. září v 17 hod. Italská opera 19. a začátku 20. století cyklus přednášek přiblíží dobu, kdy její vývoj vrcholil, V srpnu je otevřeno denně, mimo pondělí, hod., v září 9 16 hod. Připraveny jsou čtyři trasy. Malý okruh přízemí, Malý okruh 1. patro, Velký okruh (zahrnuje prohlídkové trasy malých okruhů, včetně kaple) a Kaple. Ta je zařízena v prostém klasicistním stylu s náběhem na blížící se empír. Původně byla součástí zámku, ale Koncert kapely Medicimbal Ve středu 29. srpna v hod. se ve dvorním traktu na Radnické ulici v Brně koná koncert kapely Medicimbal. Široký repertoár je vystavěn od lidových písniček přes etnické a taneční skladby až k novodobým hitům. Skupina je specifickým výkvětem moravské hudebnosti a pro svou energičnost, komunikativnost a schopnost vytvářet nápadité hudební plochy je zvána nejen na různé festivaly a slavnosti, ale také na vernisáže, obřady a podobné příležitosti. Více na Navštivte Podhorácké muzeum Muzeum v Předklášteří nabízí čtyři samostatně přístupné stálé expozice a výstavu Ghana. Nejstarší expozice Paleontologie a mineralogický systém, umístěná v dobových vitrínách na chodbě muzea, byla v roce 1998 doplněna o regionální část Minerály na Tišnovsku. Protiváhou k nim jsou dvě historické expozice Měš anský obytný interiér z přelomu 19. a 20. stol. z roku 1999 a Dějiny a současnost Tišnovská galerie V-ATELIER, ve spolupráci s Úřadem městyse Lomnice, připravuje na září do synagogy další z již tradičních výstav, na které se představí malíř Ivan Kulheim a keramik Petr Jurníček. Obrazy Ivana Kulheima zachycují uvolněným štětcovým rukopisem realistickou krajinu Vysočiny ve všech ročních obdobích. Daří se mu přenášet do obrazů určitou míru vnitřního napětí a nálady, spojenou s celkově přívětivou atmosférou a pozitivní čitelností. Inspiraci pro náměty hledá také v městských motivech a zákoutích a v posledních letech prezentuje ve své tvorbě nálady středomořských přístavů a historických částí měst, poznávaných při zahraničních cestách. Keramik Petr Jurníček postupoval úplně opačně. Nejprve získával zkušenosti z keramických ateliérů a dílen v celé řadě zahraničních zemí (Ma arsko, Nizozemí, Belgie, Francie, Velká Britanie, Nový Zéland), ale zároveň už musela bojovat o místo s jinými operními školami, které pod jejím vlivem vznikly. Přednáší Boris Klepal, nezávislý hudební publicista. Zahájení je ve středu 3. října v 17 hod. Zájemci se mohou přihlásit osobně do soboty 15. září v MěK. Kurzovné za jeden obor činí 200 Kč splatných při zápisu do studia. Info na nebo na tel MěK pořádá 20. září, v rámci projektu Salonky, exkurzi do Botanické zahrady a arboreta v Brně. Sraz zájemců je před vlakovým nádražím v Tišnově v 8.15 hod. Vstupné do areálu 45 Kč, cestovné Zámek v Rájci zve z prostorových důvodu byla přemístěna do jednoho z pavilonů na nádvoří, a to Karlem Josefem I. knížetem ze Salm-Reifferscheidtu. Návštěvníci mohou využít prohlídku zámeckého areálu, který je volně přístupný. V Galerii Kruh, kde probíhají prodejní výstavy předních výtvarníků, je možné zakoupit dárkové zboží z různých materiálů. Zámecká restaurace U kata nabízí občerstvení. Zámecký park, který tvoří tři části, je volně přístupný. Brány parku jsou otevřeny návštěvníkům od 6 do 20 hod. Výstava v Jamborově domě V tišnovské galerii, na ulici Brněnská, se koná výstava ke 125. výročí narození malíře Josefa Jambora, kterou tvoří rozsáhlá kolekce jeho obrazů, sestavená z muzejních a soukromých sbírek. Malíř Josef Jambor odkázal městu Tišnovu celkem 40 obrazů, 14 kusů drobné grafiky, 4 kresby a 7 obrazů z tvorby jiných malířů. U příležitosti otevření stálé výstavy kláštera Porta coeli z roku Výstava Ghana sonda do života africké země je doplněná výsledky výtvarných projektů dětí z tišnovských škol, přibližuje africkou zemi na geografickém a etnologickém základě s fotografiemi a autentickými předměty. Výstava potrvá do 21. října. Otevřeno od úterý do neděle a hod. Info na aby se posléze vrátil a začal ve své hrnčírně tvořit nezaměnitelným autorským rukopisem užitnou i dekorační keramiku z kameniny, glazované převážně šlemem a z vnějšku patinované oxidy železa a mědi. Slavnostní vernisáž, za přítomnosti autorů a s kulturním programem, proběhne v sobotu 1. září ve 14 hod. Výstava potrvá do 30. září, otevřeno bude soboty, neděle a svátky od 13 do 17 hod. Těšíme se na vaši účast. Mgr. Jan Vaščák Městská knihovna Tišnov si hradí každý sám. Přihlášky osobně nebo na tel Výtvarné léto 2012 Kdo nestihl navštívit výstavu, která se koná v KD v Železném, má tak poslední možnost do 2. září. K výstavě je vydán katalog s medailónky o jednotlivých vystavujících. Otevřeno je denně od 14 do 18 hod. Ve čtvrtek 30. srpna se ve velkém sále MěKS koná Letní přehlídka amatérských divadel: Divadlo NA- BOSO (Boskovice) Uvařeno. Nepohádkový příběh o tom, že kdo se spřáhne se zlem, skončí v pekle. Začátek v 19 hod., vstupné 60 Kč. Ve středu v 19 hod. se ve velkém sále MěKS koná první koncert sezony KPH 2012/13. Vstupné 100 Kč, děti, studenti a senioři 60 Kč. Vypravte se na Pernštejn Hrad je otevřen denně mimo pondělí. V srpnu 9 17 hod., v září 9 16 hod. Až do 2. září můžete navštívit výstavu Pernštejnská historie, která se koná ve velkém sále sýpky. Dozvíte se o stavebním vývoji hradu i jeho interiérů. Více na www. hrad-pernstejn.eu. (fel) Jamborova odkazu v jeho ateliéru v roce 1965 darovala městu pro doplnění expozice další předměty z malířovy pozůstalosti umělcova manželka paní Božena Jamborová. Na základě uzavřené hospodářské smlouvy mezi Městským národním výborem v Tišnově a Okresním muzeem Brno-venkov ze dne 23. března 1983 byla celá malířova pozůstalost z důvodu bezpečného a odborného uložení celé kolekce a jejího zpřístupnění nejširší veřejnosti přestěhována do Podhoráckého muzea v Tišnově Předklášteří s podmínkou, že v případě zřízení městské galerie v Tišnově bude odkaz Josefa Jambora vrácen městu. Po dokončení rekonstrukce muzejní budovy bylo Podhorácké muzeum 23. září 1990 zpřístupněno veřejnosti a celá kolekce Jamborových obrazů, včetně grafiky, byla vystavena. Od 9. listopadu 1996 jsou Jamborovy obrazy vystaveny v galerii v Jamborově domě. Otevřeno úterý až pátek hod, sobota a neděle hod. Každou středu je vstup zdarma. Výstava končí 31. října. (kvok) Výstava dětských obrázků Fara v Kuřimi hostí výstavu dětských obrázků dětí z kuřimských MŠ a I. stupně ZŠ. Otevírací doba je v srpnu ve středu hod., od září i v neděli ve stejný čas. Výstava probíhá také jako soutěž a její vítězové budou odměněni drobnými cenami. (fel) kultura Výběr z nových knih MěK Tišnov Tel LARRSON, Christina Soukromá jatka Krimi příběh LIŠKA, Vladimír Ženy českých panovníků 1. České kněžny a královny LONGINOVÁ, Helena Kukačky Tři napínavé příběhy LUKÁČOVÁ, Markéta Mámo, táto, tvořte se mnou! Tři desítky projektů MAREŠ, Jaroslav Ve stínu baobabů Závěrečný díl volné trilogie o Africe MARTIN, Kat Dědic hraběte z Grenvillu Historický román MUECKLICH, Bernhard von Zakladatelé města Itálie v 8. století před Kristem NEEDHAM, Linda Ztracená nevěsta Osudy mladé ženy OBERMANNOVÁ, Irena Vznášedlo Povídky Kam za kulturou v Tišnově V úterý 11. září v 19 hod. se v kině Svratka koná divadelní představení společnosti Háta Světáci. V hudební komedii, kterou režíroval Lumír Olšovský, uvidíme např. Adélu Gondíkovou, Vlastu Žehrovou, Moniku Absolonovou, Martina Zounara ad. V předprodeji jsou vstupenky v ceně 280 Kč a 250 Kč, které je možné zakoupit v knihkupectví paní Raškové. V muzeu na Jungmannově ulici Indiáni. Během programu se dozvíte v Tišnově můžete kromě stálé expozice mnoho zajímavostí a také si navštívit také výstavu fotografií můžete vyzkoušet rozdělávání západokanadských tote- ohně bez sirek, stavbu obydlí, luko- mů Indiánské léto, která potrvá střelbu aj. Jednotné vstupné 30 Kč, do 2. září. Vstupné 30 Kč, sníže- prohlídka celého muzea je v ceně. né 15 Kč. V neděli ve 14 hod. Otevřeno je od úterý do pátku 10 18, se koná akce pro děti Jak si žijí o víkendu hodin. (HUSK) Tip na rodinný výlet Brněnské podzemí a kostnice Od letošního léta je nově zpřístupněno brněnské podzemí. Zájemci mají možnost navštívit dva podzemní celky. Je to Labyrint pod Zelným trhem (Zelný trh 21 otevřeno úterý neděle 9 18 hod.) a sklepení pod Dominikánským náměstím Mincmistrovský sklep Club Escape zve V pátek 24. srpna se v klubu koná Degustační večírek s oldies party DJ Flash. Druhé pokračování speciální akce pro vyznavače destilovaných alkoholických nápojů. Vstupné ženy 100/150, muži 150/200 Kč. Vstup od 18 let. V sobotu 25. srpna je připravena Summer Dance party & Mix DJ George. Přij te na letní kino a po skončení poj te na párty s tanečními disco hity z let až do dneška. Večer se skvělou muzikou, vstup jako každou sobotu zdarma. V pátek 31. srpna se koná Oldies party DJ George. Taneční hity z let, vstup zdarma. V sobotu 1. září se koná Exclusive stately open air, začátek od 21 hod, do 22 hod. vstup zdarma, pak, 30 Kč. (fel) Výstava v Březině Galerie Skleněnka zve na výstavu obrazů a dřevěných plastik Jiřího Ondry, která potrvá do 30. září. Navštívit ji můžete v sobotu a neděli od 11 do 17 hod. nebo po dohodě na tel (HUSK) Zámek Lysice nabízí Až do konce srpna můžete vidět v renesančním salonku výstavu Historická kartografie nebo navštívit výtvarnou výstavu Sochy na zámku, která se koná na horním parteru zámecké zahrady. V sobotu 1. září se koná Hradozámecká noc. Na programu jsou večerní kombinované prohlídky zámku ve 20 a ve 22 hod. a noční procházky zámeckým parkem, rezervace nutná na tel , vstupné 100/80/70 Kč. Ve dnech 1. a 2. září je připravena výstava Rozmanitosti jiřin Muzeum města nabízí (vchod z ulice Panenská, otevřeno úterý neděle hod.). Labyrint pod Zelným trhem prohlídková trasa vede vzhůru k Malému Špalíčku a představí návštěvníkům řadu činností provozovaných pod jedním z nejstarších brněnských náměstí v uplynulých staletích. Prohlídka trvá asi 40 minut. Turisté se pohybují v hloubce 6 8 metrů, zdolat musí 212 schodů. Připraveny jsou expozice, ale návštěvníky čeká také několik historicky doložených postav, které v těchto místech působily. Kostnice u sv. Jakuba nabízí zájemcům spatřit na vlastní oči unikátní prostory, které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce Z antropologických rozborů vyplývá, že jsou zde pochovány oběti středověkých morových a cholerových ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání. Kostnici je možné navštívit celoročně od úterý do neděle od 9.30 do 18 hod. Prohlídky se konají každých MěKS informuje Městské kulturní středisko Tišnov prosí veřejnost o zapůjčení maleb či grafik Karla Formánka ( ) pro připravovanou výstavu v Galerii Josefa Jambora. V případě laskavého zapůjčení kontaktujte kurátora výstavy pana Františka Vejpustka na seznam.cz nebo na tel nebo tel Karel Formánek žil v Tišnově, vystudoval brněnskou ŠUŘ a působil jako učitel. V kresbách zachytil různá tišnovská zákoutí a historické domy. letní KINO Kuřim zámecké nádvoří So TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1. část Ne ŽELEZNÁ LADY Životopisný film Po ALOIS NEBEL Drama Út LORAX Rodinný/Fantasy, USA St RODINA JE ZÁKLAD STÁTU Drama Čt PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY Komedie Pá PRCI, PRCI, PRCIČKY: ŠKOLNÍ SRAZ Komedie, USA Vstupné 80 Kč, rodinné 200 Kč. KINO letní kino TIŠNOV Út St TADY HLÍDÁM JÁ Letní rodinná komedie Pá MODRÝ TYGR Dobrodružný, humorný, rodinný film Út ÚTĚK Z MS 1 Sci-fi květinová aranžmá z jiřin v zámeckých prostorách a pěstitelská přehlídka odrůd jiřin v sala terreně. V srpnu je na zámku otevřeno 9 17 hod., v září 9 16 hod. Více na nebo na tel (koko) Kameloti na Veveří V neděli v 18 hod. se na nádvoří Příhrádku na hradě Veveří koná koncert skupiny Kamelot, turné Proti proudu. Jako předkapela vystoupí skupina Marion z Pardubic. Vstupné 200 Kč. 30 minut ve skupině po 20 osobách. Pro velký zájem je lepší vstupenky rezervovat na tel nebo ové adrese: ticbrno.cz. (fel)

4 inzerce VOX 16 Sdílejte s přáteli: pětidveřová za cenu třídveřové ŠKODA Citigo. Nový nástroj pro Vaši komunikaci. Kombinovaná spotřeba a emise CO 2 modelu Citigo: 4,1 4,7 l/100 km, g/km Setkat se s přáteli naživo, to je stále ten nejlepší způsob, jak s nimi můžete komunikovat. A právě proto je tu vůz ŠKODA Citigo jen za Kč. Jeho kompaktní rozměry a moderní motory Vám umožní spojit se s kamarády téměř tak rychle jako na internetu. Citigo má navíc spoustu chytrých funkcí, které je radost používat: například přenosný navigační přístroj Move&Fun, systém City Safe Drive s funkcí nouzového brzdění nebo nečekaně velký úložný prostor. Nyní pětidveřová verze za cenu třídveřové s paketem Plus zdarma. Nabídka platí při financování se ŠKODA Finance od ŠkoFINu. Navštivte nejbližšího prodejce vozů ŠKODA. Samozřejmě naživo. Stáhněte si Meet app z obchodu App Store facebook.com/skoda.cz Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA: AUTO-SPEKTRUM-ACC s.r.o. Hviezdoslavova 3 Brno Tel.:

5 VOX 16 inzerce! Dárkové kupony! Prodejna GOLD Banana nám. Komenského 146, Tišnov, obdarovaný si vybere sám vy ušetříte 10 % např. za kupon v ceně 500 Kč zaplatíte 450 Kč Atraktivní místo na zlatém kříži v Tišnově k pronájmu poslední volné byty 2+kk, 3+kk, 3+1 variabilní provozovny (služby, kanceláře, vzorkovny) v Centru služeb na náměstí Komenského 146 v novém komplexu Pasáže Centrum spojujícím náměstí s prodejnou Tesco a dalšími obchody Zájemci o pronájem a prohlídku kontaktujte tel nebo pište na teleskopické autorizovaný prodej 21 servis ASIA BISTRO Otevřeno pondělí pátek 8 17 hod. sobota 8 12 hod. T iš n ov, Brn ě n s k á 1710 Prodám SAAB 9.5 combi 2,0 turbo, model 2007, biopower, plná výbava, automatická převodovka, tm. modrá metal., závěs pro přívěs, palivo ethanol = 27,50 Kč/l, žádná silniční daň, najeto km. Prodám SAAB 9.3 cabrio 2,0 turbo, aero, model 2003, plná výbava, automatická převodovka, závěs pro přívěs, červená barva, černá střecha, pravidelný servis, perfektní stav, najeto km Provozovna (20 m 2 + zázemí) l v Tišnově v Pasáži Centrum l Volejte tel R B ZDARMA nástroje ZDARMA Stavíte, bouráte, jste kutil? Stavíte, bouráte, jste profesionál? Sada více na e-shopu: BO ZDARMA PERMON Cena Kč bez DPH Tel CUKRÁRNA A KAVÁRNA Cena Kč Tel café siesta tišnov nám. Komenského 146 (vedle pasáže do Tesca) NOVINKA! točená kofola Snídaňové menu Zajistíme pohoštění na oslavy a narozeninové párty po pá h / so h ne h Prodám kotlinu bez poklice v dobrém stavu. Cena dohodou. Tel Prodám stavební míchačku a zbytky nového zdiva ze stavby. Tel Hledáme spolehlivou studentku na hlídání 2 dětí (4 a 8 let) v Předklášteří. Tel Nabízím pronájem nového půdní- ho bytu 3+KK, 90 m 2, vlastní ústřední topení. I jako ateliér. Tišnov náměstí super výhled na náměstí i jižní část města. Tel Gold Banana nám. Komenského 146 Tišnov bižuterie vlasové doplňky kosmetika tel Koupím les, zahradu. Tel Dobře zaplatím pohlednice do r Adresa: Studený, Lidická 23 b, Brno. Tel večer. Prosíme, aby inzerenti u občanské řádkové inzerce zdarma uváděli mimo text inzerátu i jméno a adresu pouze pro potřebu redakce

6 6 inzerce VOX 16 i n z e r c e _ t i n o v _ 1 9. s r p n a : 1 5 : 0 7 Tišnov, dům U Banána, nám. Komenského 122 tel./fax , GSM VELKÝ OKRUH ČÍNOU PEKING (Zakázané město, Velká čínská ze, Letní palác, Chrám nebes), XIAN (Terakotová armáda), ŠANGHAJ (nábřeží Bund, zahrady Yuyuan), GUILIN (plavba po řece Li), HONGKONG (Kowloon, Victoria Peak) Termíny: , , Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha Peking Xian Šanghaj Guilin Hongkong Praha letištní taxy veškeré transfery během celého pobytu 13x nocleh se snídaní v hotelech 3*+ obědy a večeře během pobytu v Číně (v Hongkongu snídaně) českého průvodce a program včetně veškerých vstupů Cena zájezdu nezahrnuje: poplatek za vyřízení víza 1.700, Kč fakultativní výlety nad rámec programu (Chu tchungtour, akrobatická show, Pekingská opera, pekingská kachna, Macao) pojištění léčebných výloh PYRAMIDY A PLÁŽE MEXIKA MEXICO CITY NÁMĚSTÍ ZÓCALO TEMPLO MAYOR METROPOLITNÍ KATEDRÁLA NÁRODNÍ PALÁC AVENIDA REFORMA ANTROPOLOGICKÉ MUZEUM GUADALUPE TEOTIHUACÁN CHOLULA PUEBLA TULA TEPOTZOTLÁN CUERNAVACA TAXCO ACAPULCO CANCÚN CHICHÉN ITZÁ TULUM XEL-HÁ CANCÚN Termín: (16 dní / 14 nocí) Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu Praha Mexico City Cancún a zpět (s přestupy) letištní taxy 14 noclehů v 3* hotelech se snídaní veškeré autobusové transfery během okruhu dopravu klimatizovaným autobusem služby česky mluvícího průvodce služby místních průvodců po trase prohlídky a vstupné dle programu Cena zájezdu nezahrnuje: fakultativní výlety a vstupy mimo uvedený program pojištění léčebných výloh v zahraničí OKRUH KUBOU TO NEJLEPŠÍ Z KUBY koloniální HAVANA klenot Karibiku, VIŇALES tabákové plantáže, CIENFUEGOS krokodýlí farma a pevnost, TRINIDAD kulturní a historické centrum termín: (12 dní / 10 nocí) Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zájezdu zahrnuje: leteckou přepravu na trase Praha (Vídeň) Paříž Havana a zpět let s leteckou společností Air France letištní taxy 7x oběd program včetně veškerých vstupů a transferů česky mluvící průvodce během okruhu Cena zájezdu nezahrnuje: vstupní vízum na Kubu (vyřídíme za poplatek 750, Kč) turistickou odletovou taxu při odletu z Havany (25, CUC) fakultativní výlety nad rámec programu cestovní pojištění OKRUH PO OSTROVECH FR. POLYNÉSIE TAHITI MOOREA HUAHINE RAIATEA BORA BORA Termín: (17 dní / 14 nocí) Cena nyní: Kč Cena dříve: Kč Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha Papeete Praha letištní taxy přejezd trajektem Papeete Moorea přelety v Polynésii 14x nocleh se snídaní v hotelech kat. 3* 1x večeře na ostrově Tahiti veškeré transfery výlety dle programu včetně vstupů českého průvodce po celou dobu pobytu Cena nezahrnuje: vstupní autorizaci do USA (do Polynésie se léta s přestupem v USA) fakultativní výlety nad rámec programu strava (vyjma snídaní) / spropitné Pošleme vás nìkam...!

7 VOX 16 Vodnář (21. leden 19. únor) Vrátili jste se z dovolené? V zaměstnání se po vás bude vyžadovat rychlejší tempo, budete muset vyřídit spoustu drobných restů a úkolů. Ryby (20. únor 20. březen) Práci v zaměstnání zvládáte hravě. Co se týká lásky, možná potkáte někoho, kdo vás zaujme a sblížíte se. Vyřešte si věci na úřadech. Skopec (21. březen 20. duben) Plácněte se přes kapsu a poři te partnerovi nějaký krásný dárek. Můžete mu jeho cenou vyjádřit, jak moc ho máte rádi a záleží vám na něm. Býk (21. duben 20. květen) Na názory druhých nebudete v těchto dnech brát ohledy. Důležitý pro vás je vlastní zdravý úsudek, kterému důvěřujete. Blíženci (21. květen 21. červen) Cítíte se unaveni a nic nezvládáte? Výmluvy na nedostatek sil a špatnou konstelaci hvězd značí, že to tak horké nebude. Jistě vše dobře zvládnete. Rak (22. červen 22. červenec) Práce a zase práce. Řekněte si stop a uvolněte se! Odreagujte se od všedního života, zajděte si do restaurace, poslouchejte pěknou hudbu Víte, co jsou to kanapky? pro vaši volnou chvíli Dožínky a tradice Památky a sakrální stavby Jeřáb ptačí plody posilují imunitu Někdo chce vypadat světově a místo obyčejného názvu jednohubky používá honosný název kanapky. To ale není totéž! Název kanapky není příliš známý. Říkávalo se tak malým obloženým chlebíčkům, připomínajím české jednohubky. Jsou to ale většinou malé kousky chlebů či toastů, ozdobené největšími delikatesami a podávají se jako studené pohoštění. Prostě zobání ideální pro pohoštění, občerstvení, na rauty, bankety, recepce i na kanape. Kanapky jsou jednoznačné v tom, že jejich základ pro zdobení Lev (23. červenec 23. srpen) Máte před sebou několik náročných úkolů. Díky vaší nezdolné energii i předchozí svědomité práci pro vás bude jejich plnění hračkou. Panna (24. srpen 23. září) Prožijete pěkné chvíle s partnerem. Dejte si však pozor na vaši přílišnou výmluvnost, aby si váš protějšek nemusel koupit špunty do uší. Váhy (24. září 23. říjen) Naplánujte si návštěvu u přátel, máte si toho spoustu říct nebo probrat dovolenou i další plány. Načerpejte nové síly do další práce. Štír (24. říjen 22. listopad) Žádné zdravotní obtíže vám nehrozí. V komunikaci jste jednoznačně dominantní. Projeví se to v rozhovoru jak se známými, tak s cizími lidmi. Střelec (23. listopad 21. prosinec) Věnujte se rodině, naplánujte si společný výlet do přírody. Prožijete spoustu legrace a mnoho pěkných chvil. Neslibujte víc, než můžete splnit. Kozoroh (22. prosinec 20. leden) Máte sklon k riskování a k lehkomyslnosti, tak pozor, a nepřijdete k úrazu. Raději zůstaňte v klidu a řešte věci velmi rozumně. (BTK) by měl tvořit tmavý chléb, nikoli bílé pečivo. Z chleba se vykrajují obdélníčky o rozměrech cca 8x3 cm. Zdobení by mělo být odpovídající chlebu, takže se více používá uzenina, masové pomazánky, pečené nebo vařené maso a chu ově ostřejší sýry. Kanapky s brusinkami a kozím sýrem 2 tmavé křupavé bagetky, 200 g čerstvého kozího sýru, 50 ml zavařených brusinek, hrst vyloupaných vlašských ořechů. Bagetky nakrájíme na obdélníčky, každý kousek lehce potřeme máslem a na ně položíme trochu kozího sýru. Plech vložíme do trouby rozpálené na 180 C a sýr na kanapkách necháme asi 7 minut mírně rozpéct. Základ z trouby vyndáme, na každou kanapku dáme lžičku brusinek, půl jádra vlašského ořechu a můžeme ochutnávat. Dožínky jsou slavnost pořádaná jako oslava ukončení žní sklizně obilí. Někde je nazývali obžínky nebo dožatá. Při slavnosti se bavila čele na účet hospodáře. Slavnost zahrnovala odvážení posledního snopu z pole, předání dožínkového věnce a vinšování hospodáři, následovala hostina s hudbou a tancem. Věnec, do kterého se zaplétaly cukrovinky, koláče Koncem srpna a v září můžeme sbírat plody jeřábu ptačího. Většinou roste u horských potoků, dobře snáší i poměrně kyselé půdy, nemiluje vápnitou nebo křídovou zeminu, ve které se dožívá nízkého věku. Jeřabiny obsahují organické kyseliny (např. sorbovou, jablečnou, vinnou, citronovou aj.), cukry, sorbit, vitamin C, třísloviny, pektiny, silice, flavonoidy a hořčiny. Jeřabiny působí mírně projímavě a močopudně, zvyšují vylučování žluče, užívají se jako antirevmatikum, k rozrušování a vyplavování močového písku nebo jako prostředek regulující činnost střev. Osvědčily se i při zánětech horních cest dýchacích. Vyrábí se z nich zavařenina, která se hodí ke zvěřině nebo tučným a studeným pokrmům. Je z nich možné Kanapky s roquefortem a pažitkou 250 g tmavého toastového chleba, 100 g sýru typu roquefort, svazek čerstvé pažitky Z chleba vykrojíme obdélníčky a poskládáme je vedle sebe na plech, potažený pečicím papírem. Na každý základ položíme kousek sýru a plech dáme do trouby rozpálené na 180 C. Necháme 8 minut, pak posypeme posekanou čerstvou pažitkou a můžeme podávat. V Březině je kaple sv. Václava, na jejíž zadní stěně je zavěšen dřevěný kříž. Barokní boží muka, s letopočtem 1725, se nachází v soukromé zahradě. Jedná se o státem chráněnou kulturní památku. Muka je na každé straně členěná zalomenou římsou s dvěma nikami nad sebou a je zdobená zajímavým ornamentem v omítce. V obci můžeme najít ještě tři kamenné kříže. Uprostřed obce je velký kamenný kříž datovaný rokem Naproti mlýnu při vstupu do vsi je další kříž z roku 1945, zbudovaný jako díkůvzdání na konci války. Třetí kříž stojí u dvou lip na konci obce při silnici do Heroltic a Vohančic. Nese vročení připravit i kompoty a sirupy. Dělají se z nich také kvasné a lihové nápoje a sušené plody se mohou v nouzi přidat do jídla jako náhražka chleba. POZOR! Konzumace čerstvých jeřabin může přivodit lehčí otravu (nevolnost, bolesti hlavy, dávení), kterou zřejmě vyvolává přítomná kyselina parasorbinová. Sušením nebo vařením však jejich toxicita zcela mizí. Sirup z jeřabin: Přebrané, do měkka uvařené jeřabiny dáme na síto a necháme š ávu dobře okapat. Na 1 litr š ávy dáváme 1 kg cukru, vše vlijeme do hrnce a necháme asi 6 minut vařit. Na povrchu š ávy sbíráme pěnu. Potom slijeme do lahví a ponecháme přes noc v chladné místnosti. Teprve druhý den lahve uzavíráme. Užívají se 4 lžičky denně. Jeřabiny posilují imunitu v chřipkovém období. Růže jako ovoce Procházíme-li veřejná prostranství vesnic nedařilo. Plodí hojně a pravidelně, houbovými nejen v našem regionu, upoutají naši pozornost chorobami netrpí, jediné co ji sužuje bývá časté vysazené růžové keře, které svým vzrůstem, napadení mšicemi. Jasně červené, válcovité zdravým listem a velkými voňavými květy plody mají vysoký obsah vitamínu C, karotenu, působí velmi dekorativně. Málokdo ale ví, že veškerých cukrů a sušiny. S růží svraskalou se jejich plody, šípky, jsou bohatým zdrojem u nás setkáváme nejčastěji právě proto, že se nejen vitamínů a minerálů, ale dají se v domácnosti pěstuje převážně jako okrasný keř. Daří se jí využít stejně tak jako plody plané na horších půdách a navážkách i ve výšce nad šípkové růže. Jedná se o dva druhy, které se 600 m n.m. Oproti předešlému druhu jsou keře u nás vysazují. Je to Růže dužnoplodá, která rozložitější a bývají prorostlé silnými a trnitými se často pěstuje pro hodnotné plody a Růže letorosty. Plodí bohatě a pravidelně, od září do svraskalá, která se více pěstuje jako okrasná. zámrazu velké, červené, ploše kulovité a lesklé Růže dužnoplodá je zastoupena od r šípky s velkým suchým okvětím v horní odrůdou Karpatia. Jedná se o samosprašný, části plodu. Hodnota plodů je podobná jako vzpřímeně rostoucí keř, který dorůstá výšky u předešlého druhu. Keř dekorativně působí kolem 2 m. Používá se více pro potravinářské nejen svými zdravými listy, ale také velkými účely a často se pěstuje plantážnicky i jinde bílými nebo růžovými a voňavými květy, v Evropě, hlavně v severních oblastech. Jelikož které jsou na keři společně se zralými plody. není náročná na půdu a klima, vysazuje se na Vidět je můžeme jako lem náměstí v Tišnově, nevyužitá místa, kde by se jiným druhům v Deblíně u radnice a jinde. (JoZa) Křížovka o CENU nebo ovoce, se schovával v hospodářství do vánoc nebo až do příštích žní. Dožínky měly mnoho podob, ale vždy byly spojeny s bohatě prostřeným stolem, hudbou a zábavou. Jed- Sponzorem křížovky je Wellness Kuřim. Pro 16 návštěvníky aquaparku je v nabídce (1. tajenka). V kabince pro dvě osoby na vás bude působit jemná (2. tajenka). Budete po dobu 15 minut inhalovat jedinečnou mořskou vodu nalo se také o poděkování bohu z období třetihor. Její účinky se vyrovnají koupání v moři, inhalační z Evropského mrtvého moře získávanou z hlubinného vrtu za dobrou skli- účinky jsou ovšem mnohem vyšší. Koupel vaši pokožku vyčistí a napne, tím se stává hladší a krásnější. Více informací na zeň. V dnešní době již tento zvyk téměř vymizel, ale na některých místech se s ním ještě můžeme setkat. Sponzorem k ížovky je Wellness Ku im. Pro návšt vníky aquaparku je v nabídce (1. tajenka). V kabince pro dv osoby na vás bude p sobit jemná (2. tajenka). Budete po dobu 15 minut inhalovat jedine nou mo skou vodu z Evropského mrtvého mo e získávanou z hlubinného vrtu z období t etihor. Její ú inky se vyrovnají koupání v mo i, inhala ní ú inky jsou ovšem mnohem vyšší. Koupel vaši pokožku vy istí a napne, tím se stává hladší a krásn jší. Více informací na AUTOR: SEBERA PRYSKY ICE LAPONEC KON ZKR. NÁR. SHROMÁŽ- D NÍ PRAVO- SLAVNÝ OBRAZ ZVÍ ECÍ NOHA SAMICE SLONA INICIÁLY KRÁSNO- HORSKÉ CHEM. ZN. OSMIA SÍDLO BOH NICKA OBDOBÍ FOTBALOVÝ OBRÁNCE ELIŠKA (DOM.) 1. TAJENKA PRIMÁTI ŠÍJE SPZ OKR. OPAVA ÍDKÁ TKANINA STROFA SOLMIZA NÍ SLABIKA PODZIMNÍ KV TINA VU T OSEL CITOSL. POVZDECHU DRUHÝ DÍL 2. TAJENKY SOUROZENEC Vyluštěnou tajenku zasílejte nejpozději do 3. září. Nezapomeňte připojit kontrolní kupón. Tajenka z minulého čísla zněla:.. Šimon z Tišnova, rektor. Cenu, kterou věnoval pan Bohuslav Matoušek za Štěpánovic, vyhráli Z. Koktová, Horní Loučky; MUDr. J. Malášek, Drásov. Cena je připravena v tišnovské prodejně GOLD BANANA, na Komenského nám. 146 (vedle Pasáže Centrum). Výherce si musí cenu vyzvednout do příštího vydání VOXu. Hřbitov v Předklášteří, v části zvané Stráňov, s kostelíčkem Nejsvětější Trojice z roku 1555 je posledním místem odpočinku řady významných občanů. Je zde pochován také Rudolf Klátil, tesařský mistr, autor Paměti Předklášteří a Tišnovského kláštera Porta coeli. Podle zápisu z rodinné kroniky se narodil 14. července 1871 v Brně. Rod Klátilů se potom počátkem 18. stol. přestěhoval do Předklášteří, kdy byla práce pro tesařského mitra při opravě kláštera Porta coeli. Tesařská živnost se v rodině dědila a tak osud mladého Rudolfa byl předurčen. Nejprve navštěvuje obecnou školu v Předklášteří, potom měš anskou školu v Tišnově a poté státní prům. školu v Brně. První zkušenosti pro své budoucí povolání získává již v rodině, ale také na zkušené ve Vídni, kde pracuje v roce 1891 u stavební firmy. Po roce se vrací domů a přebírá zakázky za svého nemocného otce. Roku 1896 složil tesařské mistrovské zkoušky a po smrti otce, v témže roce, přebírá tesařskou živnost. Stává se záhy váženým občanem, nejen pro svá mistrovská díla tesařská, ale také pro svůj vztah k obci. Podporuje kulturní dění, především ochotnické divadlo a Sokol. Stává se členem obecního zastupitelstva ( ), z toho v letech byl starostou Předklášteří. Zasadil se o hospodářský i kulturní rozvoj obce. Např. byl iniciátorem vybudování PAPOUŠEK ST EŠNÍ KONSTRUKCE SNAD CHEM. ZN. TERBIA ZKR. APOSTILBU PRACOVIŠT V DOLE SYMETRÁLA ZKR. ROZHLASU PO DRÁT SPORTOVNÍ ZKRATKA M (FONETICKY) ZÁKLADNÍ POTRAVINA SPZ OKR. BARD JOV ÁST SVÍ KY DUB (ANGL.) SPZ OKR. P EROV PRVNÍ DÍL 2. TAJENKY KLATBA MUŽSKÉ JMÉNO V ENÍ SMUTE NÍ HOSTINA pouličního petrolejového osvětlení, později také elektrifikace obce s připojením na tišnovskou elektrárnu. Zasloužil se o podporu rodin vojáků padlých v 1. svět. válce. Sepsal a vlastním nákladem vydal Paměti Předklášteří a Tišnovského kláštera Porta-coeli (1925) na podporu stavby pomníku obětem 1. světové války. Výtěžek z prodeje věnoval právě na stavbu tohoto pomníku. Pomník nazvaný Mrtvým tvůrcům je umístěn v areálu Porta coeli a byl postaven podle návrhu akad. sochaře V. H. Macha ze Štěpánovic. Odhalen byl v roce Podhorácká výstava v Tišnově ( července 1927) byla velkolepou prohlídkou 311 vystavovatelů a v seznamu organizátorů nechybí ani jméno Rudolfa Klátila. Stejně tak se jeho živnost objevuje v Kronice řemesel, živností, obchodu a výroby v oblasti obchodní a živnostenské komory v Brně. Z jeho mistrovských tesařských prací uve me alespoň práce na stavbě nové školy v Předklášteří, mlýnu v Březině, velkostatku v Předklášteří, kostele v Lomnici, nové sokolovně v Tišnově, vily na Riegrově ulici v Tišnově aj. Rudolf Klátil, který se výrazně zapsal do dějin obce Předklášteří, umírá po těžké nemoci 28. srpna (S použitím materiálů kronikářky Předklášteří Marie Kulhánkové) Miroslav Pavlík

8 Turnaj v Drásově dobrý volejbal! V sobotu 11. srpna proběhl na kurtech za sokolovnou již 14. ročník turnaje O pohár městyse Drásov. Po sportovní i organizační stránce se turnaj vydařil, ale počasí se s přítomnými příliš nemazlilo. Diváci a nebylo jich málo, si občas stěžovali na nepříjemný chlad, dvě spršky náladě taky nepřidaly. Turnaj zahájila starostka městyse Memoriál Pepy Krejčího je název třetí sportovní akce, která se konala v Malhostovicích v rámci hodových oslav v neděli 12. srpna v dopoledních hodinách. Turnaje v nohejbalu se zúčastnilo šest dvoučlenných družstev. Pod vedením hlavního organizátora soutěže Jiřího Kříže se všichni odebrali na místní hřbitov a zapálili svíčku svému kamarádovi a spoluhráči Josefu Krejčímu a u jeho hrobu si ho připomněli. Potom se začalo hrát. Po kvalifikačních utkáních se bojovalo o první tři místa. Třetí místo získala dvojice Jiří Heřman Marek SPORT Soustředění Sokolu Karate Tišnov MĚSTO TIŠNOV PODPORUJE SPORT ale nějak divně (díl třetí) V jarních číslech VOXu jsme se mimo jiné zabývali podivnostmi souvisejícími s poskytnutím mimořádné dotace Sportovnímu klubu Basketbal Tišnov. V tomtéž usnesení ze zasedání městského zastupitelstva, které informuje o příspěvku pro basketbalistky, lze o pouhý odstavec výše nalézt obdobný bod, týkající se schválení stejné dotační částky ve prospěch TTC KORAL Tišnov na zajištění účasti družstva mužů v 1. lize stolního tenisu. Na rozdíl od basketbalu je v tomto případě příspěvek nejen zcela na místě, ale měl být dle názoru mnohých dokonce i vyšší. # výsledky # kopaná # OP muži Říčany Moutnice 1:0, Senorady Želešice 3:1, Prštice Babice n/sv. 0:5, Ivančice B Měnín 0:4, Střelice Opatovice 0:0, Zbraslav Vev. Bítýška 2:2, Ochoz Ořechov 3:0 III. třída muži, sk. A Šlapanice B Přísnotice 1:1, Pozořice Tvarožná 1:0, Kobylnice Rajhrad B 0:2, Blučina Těšany 2:1, Rajhradice Mokrá 1:3, Vojkovice B Blažovice 3:0, Žabčice Vin. Šumice 1:1 III. třída muži, sk. B Popůvky Řeznovice 0:2, Oslavany Zakřany 2:2, Vev. Knínice Troubsko 0:4, Kupařovice Dolní Loučky 1:2, Mělčany Drásov 3:1, Lažánky Zastávka B 1:2 IV. třída muži, sk. A Blučina B Podolí B 3:3, Ochoz B Žatčany 1:2, Šlapanice C Moutnice B 0:0, Pozořice B Židlochovice 4:1, Drásov Mgr. Bočková a už v základních skupinách se hrál dobrý volejbal. Vítězem se staly Bučovice, které ve finále porazily VS Drásov 2:1. Třetí skončily Holubice a až čtvrté místo obsadil největší favorit prvoligové Brno B. Nejlepším smečařem byl vyhlášen Vyhnášek z Bučovic, blokařem Sedalík z Holubic, nahrávačem Kubernát z Drásova a přihrávačem Rampula, kteří porazili otce a syna Mecerody. První místo v turnaji obsadila dvojice Milan Kučera Vít Šikula před dvojicí Jiří Svoboda Filip Rampula. Během turnaje byly představovány různé významné osobnosti. Mezi nimi byl i vítěz Závodu míru a účastník olympijských her (silniční cyklistika) a častý návštěvník Malhostovic Jan Smolík. Po turnaji byly všem účastníkům předány pěkné ceny. Probraly se podrobnosti a naplánovalo se, že příští rok se bude hrát určitě zase. Petr Rampula Stalo se již tradicí, že v srpnu pořádá oddíl Sokol Karate sportovní soustředění v rekreačním středisku na Prudké. Také tento rok nebyl výjimkou. V neděli 5. srpna se sešlo patnáct členů oddílu karate k pětidennímu soustředění. Důraz byl kladen na zvyšování fyzické kondice, kterou jsme získávali atletickým tréninkem a rozvoj síly, ke kterému sloužil kruhový trénink s posilovacím náčiním. V rámci tréninku samotného karate se účastníci soustředění měli možnost naučit novou kata-sestavu a procvičili základy řízeného boje i samotný volný zápas. Večer probíhala soutěž ve hře Ringo a promítání filmů s tématikou karate. Pěkné počasí umožnilo koupání v bazénu a pálení táboráku. Proběhla i oddílová soutěž v disciplínách kata a kumite. Celkově se soustředění opět vydařilo a už se těšíme na další ročník. Nábor mladých sportovců se uskuteční v úterý 25. září v 18 hod. v tišnovské sokolovně. Petr Jůza, předseda oddílu Prace Rajhradice B 5:1, Opatovice B Blažovice B 3:2, Měnín B Babice n/sv. B 1:0 IV. třída muži, sk. B Budkovice Troubsko B 6:2, Dol. Kounice Nová Ves 1:2, Modřice B Mor. Bránice B 10:0, Hrušovany Mor. Bránice A 2:6, Ořechov B Řeznovice B 3:1, Střelice B Radostice 1:3, Oslavany B Babice u Rosic 11:2 IV. třída muži, sk. C Lukovany Chudčice 4:1, Vev. Bítýška B Zakřany B 7:2, Zbraslav B Kuřim B 0:4, Čučice Mor. Knínice 2:3, Ketkovice Vys. Popovice 5:1, Domašov B Říčany B 0:0, Příbram Domašov 1:3, Pozořice MCV Brno B 2:1, Dol. Kounice Újezd 0:1, Vojkovice Blažovice 3:0, Měnín/Blučina Troubsko 8:1, Kupařovice Rajhrad 1:3, Žabčice Ořechov/Želešice 4:7 Nezdařil z Bučovic. VS Drásov táhl za úspěchem kromě již zmíněného Kubernáta především smečař Pedro Pospíšil, svoje si odehrál kapitán družstva Brídl. Od září přechází druholigový drásovský volejbal do haly a hned v druhé polovině září zažijí drásovští příznivci dva vrcholy. Ten první bude 22. září, kdy do haly při ZŠ Drásov přijede v prvním kole českého poháru kromě Litovle prvoligové Kladno! A druhý vrchol? To bude první druholigové kolo, kdy 29. září hostí muži VS Drásov dlouholetého lídra II. ligy S. Bučovice. Druhá polovina září bude prostě patřit drásovskému volejbalu a bude se na co dívat! (ond) Soutěž v silovém víceboji v Borači Sbor dobrovolných hasičů Borač pořádá v sobotu 25. srpna před kulturním domem soutěž v silovém víceboji, která se skládá z několika disciplín TFA, které závodník absolvuje jednu po druhé v pořadí předem určené pořadatelem. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí a je si vědom rizik, které tato soutěž obnáší. Kategorie: A do 35 let s aktivním VOX 16 Vavřinecké kolečko 2012 Cyklistický závod přilákal spoustu příznivců dýchacím přístrojem (DP), B nad 35 let s aktivním dýchacím přístrojem (DP), C do 35 let s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky), D nad 35 let s dýchacím přístrojem jako zátěž (bez masky). Prezentace je od 8 do 9 hod., začátek soutěže v hod. Startovné 100 Kč. Soutěž se koná za každého počasí. Více na u seznam.cz. Nechybí vám ale v tom výčtu obdarovaných ještě jeden zdejší klub, jehož družstvo dnes hraje rovněž druhou nejvyšší soutěž v republice a navíc je ve městě naprosto bezkonkurenčně nejpopulárnější? Samozřejmě, jde o futsal a druholigový tým 1. FC Květnice. O klub, jehož historie působí jako pravdivá pohádka o Popelce, která se ze základní místní soutěže, hrané na prašném dětském hřišti květnického sídliště, probojovala vlastními silami během několika let až do 2. ligy a v ní hraje více než důstojnou roli. Proč město stejným způsobem nepodpořilo i futsal? I v tomto případě jde o příběh, který vyvolává přinejmenším otazníky. Futsalisté totiž určité finanční prostředky nad rámec běžné dotace vypočítané sportovní komisí přece jen obdrželi. Šlo ovšem o částku osmkrát nižší než v případě basketbalu a stolního tenisu, tedy o 10 tisíc Kč, a hlavně peníze jim neposkytlo město, nýbrž občanské sdružení Pro Tišnov. Co se za tímto názvem skrývá? Sdružení vzniklo v lednu roku 2011 a podle svých stanov se zabývá ochranou přírody a krajiny v regionu Tišnovsko, podporou a pořádáním kulturních, sportovních a společenských aktivit a aktivit pro děti a mládež i širokou veřejnost na regionální úrovni, podporou zachování urbanistických a architektonických hodnot v regionu Tišnovsko, podporou rozvoje cestovního ruchu v regionu a podporou vzdělávání představitelů regionálních samospráv i veřejnosti. Uvedený výčet činností působí téměř bombasticky, ovšem z toho všeho se občané Tišnova mohli zatím přesvědčit pouze o jednom: že totiž pod touto hlavičkou pořádají nejvyšší představitelé našeho města od roku 2011 hudební festival Hudbou pro Unicef (před tím dva roky organizovaný klubem házené HC Tišnov, který je řízen prakticky týmiž osobami). Že tedy toto sdružení vzniklo víceméně ne-li pouze právě za tímto účelem, je patrné mimo jiné i z obsazení postu místopředsedy, kterým je brněnský občan Vlastimil Trllo, mimo jiné spolumajitel, jednatel a obchodní ředitel společnosti Twenty Four Seven Promotions, která zajiš uje technickou organizaci jmenovaného festivalu (a také spousty dalších hudebních akcí v Brně či okolí). Že by mu při všech povinnostech pro mateřskou firmu ležely na srdci například urbanistické hodnoty Tišnovska, lze dost těžko předpokládat Jak si tedy vysvětlit náhlou a víceméně utajenou podporu tišnovského futsalu ze strany sdružení Pro Tišnov, když o jeho činovnících se navíc rozhodně nedá říci, že by se jinak o počínání 1. FC Květnice nějak viditelně zajímali? První verze je tato: pro Tišnov je bohulibý spolek, který se zničehonic nezištně rozhodl podpořit tišnovský futsal. Zatímco svou podporu ve prospěch Unicef deklaruje více než okázale, toto učinil ve vší skromnosti bez jakékoliv publicity. A nebo může být vysvětlení také následující: v polovině září 2011 se oficiální delegace Tišnova vypravila do partnerského města Sulejów v Polsku, kde se v rámci okresních dožínek mimo jiné konal i fotbalový turnaj pozvaných měst. Zřejmě bylo velmi důležité se v tomto turnaji dobře umístit, proto si vedení města již v předstihu zajistilo posílení svého radničního družstva o několik hráčů 1. FC Květnice. Na hráčskou výpomoc se slušelo odpovědět výpomocí finanční a protože vedení radnice je zkrátka se sdružením Pro Tišnov personálně propojené, provedlo se to tímto způsobem. Futsalisté ovšem tuto podporu mohli považovat i za jakousi náhradu případné mimořádné dotace města pro jejich klub, takže si už o ni oficiálně nepožádali a pak nastalo velké podivení, když ostatní kluby dostaly od Tišnova osmkrát více. Která z verzí vám připadá pravděpodobnější? (po) Střelecká soutěž Myslivecká Společnost Újezd u Tišnova zve na střeleckou soutěž V loveckém kole 2012 o pohár myslivecké společnosti Újezd u Tišnova. Akce se koná v sobotu 8. září v areálu střelnice v Újezdě, Soutěž v požárním útoku Sbor dobrovolných hasičů Heroltice zve na 9. ročník soutěže v požárním útoku a 10. kolo Ž árské ligy Heroltická sešlost Malý svratecký maraton Obec Vír spolu s AO Jiskra Vír pořádá v sobotu 25. srpna 59. ročník malého svrateckého maratonu na trati Vír Nedvědice Vír (32 km). Program začíná v 8 hod. prezentací závodníků, v 9.30 hod. je start 34. ročníku Běh Vírem mládeže, v hod. je vyhlášení výsledků. Ve 14 hodin je ukončení prezentace hlavního závodu. Ve hod. je start malého svrateckého maratonu, v 15 hod. se koná start 46. ročníku Běh Vírem na 3 km (dorost chlapci i dívky), v hod. je doběh prvního závodníka do cíle hlavního závodu, v je vyhlášení výsledků hlavního závodu a poháru Běháme Vysočinou. V sobotu 11. srpna, v rámci hodových oslav, se v Malhostovicích konal již 10. ročník cyklistického závodu Vavřinecké kolečko. V dopoledních hodinách se sjížděli cyklisté z Malhostovic i okolí ke svému již tradičnímu měření sil na rovinatém okruhu, který vedl po polních cestách a okrajových částech vesnice. Závod zahájili ti nejmenší za doprovodu rodičů. Na trati 600 metrů zvítězil Adam Kučera před Kájou Krakovskou a Karin Rampulovou, všichni z Malhostovic. V kategorii dětí do 10 let dominoval Martin Mecerod z Malhostovic, druhý byl Martin Švaňhal z Lipůvky, třetí Vladislav Staněk z Drásova. Nejlepší dívka byla Eva Studnicová z Nuzířova. Kategorie patnáctiletých jela tři malé okruhy. Zvítězil Marek Fuksa před Ondrou Odehnalem a Igorem Grünwaldem, všichni z Malhostovic. Ženy jely tři velké okruhy 9 km. Na 1. místě se umístila Lucie Dospíšilová z Tišnova, druhá byla Eva Klímová z Brna, třetí Jarmila Marková z Malhostovic. Zvláštní kategorie byla pro všechny příchozí a nezávodící a netrénující tzv. Malhostovští draci na 2 km. Škoda, že se nezúčastnili ti, kteří připomínali pořadatelům, že se pro normální sváteční cyklisty nic nepořádá. Uspořádalo se a výsledky jsou následující. Na 1. místě byla Lenka Mecerodová, jako druhá dojela Martina Fuksová, na třetím místě byla Helena Dvořáčková. V této kategorii startovalo celkem 9 cyklistů. V kategorii mužů běžně nezávodících na 3 okruhy zvítězil Jan Záděra, před Milanem Fischerem z Kuřimi a Ivo Koláčkem z Malhostovic. Muži nad 40 let jeli na 6 okruhů 18 km. Na 1. místě se umístil Jaroslav Matoušek z Tišnova, druhý byl Libor Marek z Malhostovic, třetí Martin Zerák ze Všechovic. V elitní kategorii mužů do 40 let (6 okruhů) zvítězil Pavel Váňa z Kuřimi před Vlastimilem Veselovským z Jinačovic a Václavem Batelkou z Tišnova. Celkem startovalo 64 cyklistů. Každý rok se přihodí nějaká zvláštní událost. I letošní závod měl svého hrdinu. Stal se jím Jara Šnepfenberg, který bez velkého rozmyšlení nechal svoje kolo k dispozici Liboru Markovi, který měl defekt a na půjčeném kole dokázal smazat velkou ztrátu a umístil se na 2. místě ve své kategorii. Po závodech se jako každý rok hodnotilo. Vítězové stáli na stupních vítězů, předávaly se ceny. Při vyhlašování výsledků a blahopřání vítězům byly přítomné významné osobnosti cyklistiky a to Jaroslav Bláha (reprezentant, mistr republiky, účastník mistrovství světa), Rudolf Labus (reprezentant, mistr republiky, účastník mistrovství světa a Závodu míru, vítěz Velké ceny Říma), Jiří Daler (olympijský vítěz, světový rekordman, několikanásobný mistr republiky a cyklista století ČR). Příjemné cyklistické dopoledne bylo ukončeno tradičně u hospody Jamajka občerstvením, hodnocením a povídáním. Je třeba si připomenout, že bez obětavých pořadatelů by tento závod nebyl. Oldřich Šašek se již několikrát stal tím nejdůležitějším člověkem tohoto závodu. Díky jemu a všem ostatním, rozhodčím, děvčatům, co přidělovala startovní čísla, zdravotníkům, divákům i rodičům, kteří přivedli svoje děti a přišli se podívat jak jejich dětí závodí, se mohla tato již tradiční akce uskutečnit. Petr Rampula dle obvyklých propozic a střeleckého řádu. Začíná se v 8 hod. tréninkem, v 9 hod. je prezentace, následuje soutěž, vyhlášení výsledků. Zajištěno je myslivecké občerstvení Akce se koná v sobotu 25. srpna od 11 hod. na hřišti pod obcí. Občerstvení je zajištěno. V rámci sportovního dne si každý může vyzkoušet lukostřelbu a lezeckou stěnu, pro děti jsou zdarma připraveny skákací atrakce a jiné sporty. Je připraveno občerstvení a od 11 hod. začíná tradiční tombola s hlavní výhrou vyhlídkovým letem s HERBST AERO a dalším překvapením. Den zakončí od hod. tradiční maratonská veselice pro všechny generace. (fel) Katovská sekera Sbor dobrovolných hasičů Katov zve na 11. kolo Ž árské ligy O Katovskou sekeru, která se bude konat v neděli 26. srpna od hod. Všichni jsou srdečně zváni. Zdeněk Libiš, Kunštát Sychotín Diagram č. 452 originál VOXu Bílý táhne a donutí černého, aby mu dal 5. tahem mat Bílý: Kh5 Dd6 Ve2 Sh3 Jg5 (5) Černý: Kg3 Vf4 Pd4 (3) V průběhu řešení se 2 figury (dáma a střelec) vrátí do pozice diagramu. Řešení: 1.Sf1 d3 2.Dxd3+ Vf3 3.Je4+ Kf4 4.Dd6+ Kf5 5.Sh3+ Vxh3 mat. VOX, noviny regionu Tišnovsko. Vydavatel: JUDr. Martin B. Chutný, Tišnov, nám. Komenského 122. Šéfredaktor: Quido Mráz. Adresa redakce: VOX, P.O. BOX č. 1, Tišnov, telefon: , mobil: , , Vychází každý druhý čtvrtek, uzávěrka v pondělí do 14 hodin. Tiskne Reprocentrum a. s. Blansko. Objednávky předplatného zasílejte do redakce. Uveřejněné názory nemusejí být shodné s názory vydavatele a redakce. Cena jednoho výtisku 10 Kč. Tisk povolen: MK ČR E11373.

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015)

Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) Fotbalová asociace České republiky OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BRNO - VENKOV Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 543 254 963 Fax: 543 254 131 E-mail: brno-venkov@fotbal.cz Úřední zprávy OFS č. 32 (21. 5. 2015) STK:

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou

1. A I. II. Pohádky v MŠ Ostrovačice Čj Dle nabídky Jou ano 4krát Bruslení Tv ZS Rosice Jou Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice Tel.: 546 427 328, 546 428 138 E-mail: info@zsostrovacice.cz Příloha č. 4 Akce (exkurze,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m

List1. Stránka 1. Příloha č. 25 Turistické atraktivity. Atraktivita. Rozhledna Čebínka výška 30 m Příloha č. 25 Turistické atraktivity Obec Čebín Drásov Hradčany Malhostovice Sentice Rozhledna Čebínka výška 30 m Atraktivita Přírodní amfiteátr v bývalém lomu Na kamínce - hraje se zde divadlo VKP Lesní

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH

POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH POZNÁVACÍ PLAVBY LODÍ PO CHORVATSKÝCH OSTROVECH Týdenní zájezdy jsou tematicky zaměřeny na dvě témata: poznávání místních pamětihodností a specialit středomořské kuchyně. Plavby se uskuteční na lodích

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ PRO HANDICAPOVANÉ BEZBARIÉROVÉ SLUŽBY Informační centrum Sídlí na Husově náměstí 1225 a je bezbariérové. Vstup do prostoru IC je lehce vyvýšený (1 schod), na zazvonění je možno přistavit

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA

SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA SPORTOVNÍ AREÁL ČZU PRAHA 17. 5. 2012 Sportovní hry zaměstnanců ČZU v Praze. Termín: čtvrtek 17. května 2012 Místo: sportovní areál ČZU v Praze Suchdole Garant akce: Prof.Ing. Jiří Balík, CSc., rektor

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více