Z prosincových akcí vybíráme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z prosincových akcí vybíráme"

Transkript

1 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 prosinec 2011 cena 10,- Kč Z prosincových akcí vybíráme Na čtvrtek je pro Vás připraveno slavnostní Rozsvěcování vánočního stromu s Rádiem Blaník na náměstí Republiky od 15 hodin. Hlavním hostem je letos skupina Maxim Turbulenc. O týden později v pátek si nenechte ujít Zvonkový průvod, který v Soběslavi pořádáme podruhé. Začínáme od 16 hodin v Domečku. Vánoční Jarmark Rolničky proběhne v sobotu od 8.30 do hodin kolem kašny na náměstí. Stejně jako loni vás zveme na prožití vánočního příběhu společně a to v pátek , kdy pořádáme od 16 h na náměstí Živý Betlém. Vánoční troubení tradičně připravuje Soběslavský žesťový soubor na Boží hod vánoční ve 14 h na náměstí Republiky. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jana Jakuba Ryby vánoční koncert k výročí založení ZUŠ Soběslav se koná ve středu od 18 h ve velkém sále kulturního domu. P O Z V Á N K A Zveme občany města na 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi, které se bude konat v úterý 13. prosince 2011 v hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok Návrh rozpočtu města na rok Navýšení základního jmění SLMS, s. r. o., a SMS, s. r. o. 4. Majetkové převody 5. Různé Korunka pro nejkrásnější dívku Šumavy míří do Soběslavi (více na str. 9) Kulturní dům města Soběslavi a skupina Hodně Podně si Vás dovolují pozvat na folk-punk-rockovou Mikulášskou párty, která se bude konat ve velkém sále KDMS v pátek od 20 hodin. Hrají kapely Totální nasazení, Deratizéři a Hodně Podně. Redakce přeje čtenářům Hlásky a všem soběslavským občanům příjemné prožití adventu a vánočních svátků. Doc. Jiří Stejskal, ak. mal. barevný monotyp Vánoce 2011

2 2 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 25. října 2011 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 20/272/2011 Rada města schvaluje změnu rozpočtu Kulturního domu města Soběslavi dle návrhu předloženého ředitelem KDMS Mgr. Petrem Valešem. U s n e s e n í č. 20/273/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení základního jmění Správy lesů města Soběslavi, s. r. o., o hodnotu budov a pozemků v ulici U Jatek 850/III, které užívá SLMS, dle znaleckého posudku zpracovaného znalcem ing. Bohumírem Fialou, Soběslav. U s n e s e n í č. 20/274/2011 Rada města souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Soběslav a p. Ivo Trubačem, Klenovice, na pronájem pozemku parc. č o výměře 6709 m 2 v k. ú. Klenovice, který je ve vlastnictví města, za účelem provozování zemědělské činnosti. U s n e s e n í č. 20/275/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku parc. č. 1840/38 o výměře cca 50 m 2 v k. ú. Soběslav od manželů Pánkových, České Budějovice, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací. U s n e s e n í č. 20/276/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemků parc. č. 1348/1 o výměře 1688 m 2, 1348/2 o výměře 1568 m 2 a 1348/3 o výměře 1445 m 2, vzniklých rozdělením pozemku parc. č (bývalý areál SÚS v Bechyňské ulici) v k. ú. Soběslav, formou veřejné aukce za účelem výstavby rodinných domů. U s n e s e n í č. 20/277/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nemovitostí mezi Správou lesů města Soběslavi, spol. s r. o., jako pronajímatelem, panem Romanem Pfeiferem, Dráchov, jako podnájemcem, za účasti města Soběslavi jako vlastníka, na pronájem pozemků parc. č. 1196/2, 1215/1, 1216 v k. ú. Dráchov, které jsou ve vlastnictví města a které sousedí s nemovitostí p. Pfeifera. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od U s n e s e n í č. 20/278/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí nájemní mezi městem Soběslav a Sdruženou ambulancí, s. r. o., Soběslav, na pronájem nebytových prostor na Poliklinice v Soběslavi, které užívá MUDr. Josef Kolář, v souvislosti s přechodem ambulantního zařízení MUDr. Josefa Koláře na společnost s ručením omezeným. U s n e s e n í č. 20/279/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Ateliérem Kročák - ing. arch. Jaromírem Kročákem, České Budějovice, na zpracování studie využitelnosti domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 20/280/2011 Rada města souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výši ,- Kč ze schváleného rozpočtu města na rok 2011 na úhradu části nákladů spojených s kulturním programem při slavnostním rozsvícení vánočního stromku s Rádiem Blaník, které se uskuteční od hodin na náměstí Republiky v Soběslavi. U s n e s e n í č. 20/281/2011 Rada města souhlasí na základě žádosti jednatele Správy lesů města Soběslavi, s. r. o., ing. Petra Matouše se zvýšením limitu pokladní hotovosti v pokladně SLMS, s. r. o., z 5 tisíc na 15 tisíc Kč z důvodu výroby a prodeje palivového dřeva v areálu společnosti. U s n e s e n í č. 20/282/2011 Rada města souhlasí s bezplatným uspořádáním Vánočního jarmarku Rolničky v sobotu od 8.30 hod. do hod. na náměstí Republiky v Soběslavi. U s n e s e n í č. 20/283/2011 Rada města bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Duha Mgr. Aleny Krejčové o plném provozu školy po havárii vody a o vypořádání škod s pojišťovnami. U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Soběslavi, která se konala dne 8. listopadu 2011 od hodin v kanceláři starosty města U s n e s e n í č. 21/284/2011 Rada města projednala návrh rozpočtu města na rok 2012 předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Soběslav paní Marcelou Kolouškovou a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení. U s n e s e n í č. 21/285/2011 Rada města stanovuje termín 7. zasedání Zastupitelstva města Soběslavi na úterý 13. prosince 2011 v hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi s následujícím programem: 1. Změna č. 4 rozpočtu města na rok Návrh rozpočtu města na rok Navýšení základního jmění SLMS, s. r. o., a SMS, s. r. o. 4. Majetkové převody 5. Různé U s n e s e n í č. 21/286/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku PK parc. č. 823 díl 2 v k. ú. Nedvědice o výměře 13 m 2 p. Lenkerovi, Nedvědice, z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod nemovitostí ve vlastnictví p. Lenkera. U s n e s e n í č. 21/287/2011 Rada města souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne mezi městem Soběslav a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, kterým se prodlužuje nájem pozemků potřebných pro výstavbu dálnice D3 do a dále se řeší úhrada nájemného v souvislosti se změnou cenového výměru Ministerstva financí ČR. U s n e s e n í č. 21/288/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku parc. č. 1322/2 v k. ú. Soběslav od Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha z důvodu majetkoprávního vypořádání veřejného prostranství na křižovatce ulice Bechyňská a I/3 (E55). U s n e s e n í č. 21/289/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku parc. č. 3995/8 v k. ú. Soběslav od Ředitelství silnic a dálnic ČR Praha z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem u silnice I/3 (E55) vybudovaného v souvislosti se stavbou přeložky komunikace II/135 v Soběslavi. U s n e s e n í č. 21/290/2011 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků parc. č. 112/3, 287, 290/6 a 7 v k. ú. Vesce obci Vesce z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod místními komunikacemi. U s n e s e n í č. 21/291/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a INTEM, spol. s r. o., Praha, na realizaci nového veřejného osvětlení na Ostrčilově nábřeží v Soběslavi za cenu ,- Kč + DPH. U s n e s e n í č. 21/292/2011 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Soběslav a Husitským muzeem Tábor na provedení archeologického výzkumu v souvislosti s rekonstrukcí domu čp. 1/I na náměstí Republiky v Soběslavi. U s n e s e n í č. 21/293/2011 Rada města souhlasí se zproštěním povinnosti odvést část poplatku z ubytovací kapacity Automotoklubu Soběslav za výběr v ATC Karvánky v roce 2011 ve výši ,- Kč za podmínky, že tato finanční částka bude použita na modernizaci a vybavení dětského dopravního hřiště v areálu AMK Soběslav u letiště. U s n e s e n í č. 21/294/2011 Rada města bere na vědomí informaci místostarosty města o dokončení a finančním vypořádání akce Regenerace panelového sídliště Svákov 1. etapa v roce U s n e s e n í č. 21/295/2011 Rada města bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Duha Mgr. Aleny Krejčové o změně kompetencí školských rad od v souvislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 3 Informace o zavedení nových elektronických občanských průkazů a s tím spojených opatřeních týkající se zajištění služeb veřejnosti V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanského průkazu od dochází k následujícímu omezení provozu úřadu. Změny týkající se občanů žádajících o vydání nového OP: podat žádost o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je možné nejpozději do 14. prosince 2011, je-li žádost podána u úřadu příslušného pro vydání OP, v době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o vydání OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek, od bude současně při podání žádosti o vydání OP pořízena digitalizovaná podoba občana včetně vlastnoručního podpisu občana určeného k dalšímu digitálnímu zpracování. Žádost o vydání e-op může být podána u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti do doby v nich vyznačené. Změny týkající se občanů žádajících o vydání e-pasů a převzetí vyrobených cestovních dokladů: poslední termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-pasů je 19. prosince 2011 s tím, že tento den bude zpracovaná žádost odeslána k výrobě, další nezbytná technologická odstávka systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-op do provozu proběhne v termínu od 23. prosince od hod., s tím, že provoz agendy e-pasů a nově i agendy e-op bude obnoven nejpozději v pondělí 2. ledna 2011, na MěÚ v Soběslavi od 7.00 hod., v době odstávky systému CDBP je možné vydat cestovní pas typu BLESK. Na základě uvedených změn doporučujeme občanům, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů a v případě blížícího se konce platnosti včas požádali o nové, což je možné již 2 měsíce před uvedeným datem konce platnosti OP. Bližší informace podá p. Petrů č.t , p. Kosová č.t nebo na Děkujeme za pochopení. Ing. Jana Kosová, vedoucí ODVV ß Regenerace sídliště Svákov, parkoviště Na Ohradě Koncem měsíce října 2011 byla dokončena první etapa obnovy panelového sídliště Svákov. Byla zaměřena hlavně na vytvoření nových parkovacích míst, obnovu zeleně a doplnění městského mobiliáře. Druhá etapa, kterou město připravuje na příští rok, se zaměří na obnovu chodníků a dovybavení dětských hřišť. Ve stejném termínu předala firma Strabag do užívání nové parkoviště Na Ohradě. Problémy s parkováním zde částečně pomůže vyřešit 23 nových parkovacích míst. Mgr. Vladimír Drachovský, místostarosta města Ztráty a nálezy Seznam nalezených věcí na území města Soběslav a Pravidla pro nakládání s nalezenými věcmi najdete na internetových stránkách města Nálezy klíčů jsou vyvěšeny ve vestibulu MěÚ. Majitelé si je mohou vyzvednout v podatelně. V poslední době jejich nálezů přibývá. V měsíci říjnu byly nalezeny: - dámské jízdní kolo s dětskou sedačkou - jízdní kolo Informace předplatitelům Redakce Hlásky děkuje svým čtenářům za přízeň, kterou jí věnovali po celý tento rok, a zároveň nabízí všem zájemcům předplatné na rok 2012, které činí včetně poštovného 288,- Kč. Složenky obdrží všichni letošní předplatitelé kvůli změně v DPH až s lednovým číslem. Obnova zeleně na sídlišti Míru v Soběslavi II. etapa Cílem akce je odstranění přerostlých stromů (především jehličnatých) v okolí domů čp /III, /III a /III na sídlišti Míru v Soběslavi a tyto stromy zčásti nahradit stromy novými. Tato druhá etapa navazuje na již uskutečněnou obnovu zeleně v okolí domů čp /III v letošním roce. K odstranění dřevin dojde do konce března r. 2012, následně proběhne odstranění pařezů, terénní úpravy, vysázení nových stromů a zatravnění holých ploch. Aby se mohli obyvatelé dotčených domů seznámit s předmětnou studií, bude tato v průběhu prosince letošního roku předána domovním důvěrníkům jednotlivých domů v této části sídliště. Studie je rovněž k nahlédnutí na odboru životního prostředí MěÚ v Soběslavi. Ing. Radek Bryll tajemník MěÚ UPOZORNĚNÍ Městský úřad Soběslav, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí, které nejsou připojeny na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod (ČOV), na povinnost řádně likvidovat splaškové vody ve smyslu platných zákonných předpisů. Jedná se zejména o včasné vyvážení obsahů jímek a kalů ze septiků včetně likvidace na ČOV. Vzhledem k narůstajícímu organickému znečištění povrchových vod bude vodoprávní úřad opakovaně provádět dozory, při kterých je vlastník obytného domu povinen předložit doklad o vyvezení žumpy či septiku (četnost min. 1 x za rok). Při nesplnění dané povinnosti hrozí finanční postih až do výše Kč. Ing. Marie Staňková vedoucí odboru životního prostředí Vítání nových občánků Slavnostní vítání nových soběslavských občánků se konalo v obřadní síni městského úřadu ve čtvrtek 3. listopadu. Za doprovodu žáků a učitelů Základní umělecké školy v Soběslavi bylo slavnostně uvítáno do života dvanáct dětí, z toho čtyři holčičky a osm chlapečků. Všem dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a rodinnou pohodu. Foto Vladimír Cibulka

4 4 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 Úřední den notáře MěÚ, nám. Republiky 59/I II. patro č. dveří 306 JUDr. Stanislav Hroch Středa a od 13 do 17 h Tel Rašelina a.s. a město Soběslav vás srdečně zvou na Reprezentační ples pořádaný v Kulturním domě města Soběslavi. Kvalitní hudba, zajímavý host i ochutnávka vína, to je jen malý výčet toho, co vás na plese čeká. Nová kniha Památné stromy Táborska právě vychází Městu Sezimovo Ústí v polovině prosince vychází kniha Památné stromy Táborska. Tato kniha je výsledkem dlouhodobého projektu vzniklého ve spolupráci s mnoha městy v okrese Tábor, Jihočeským krajem a dalšími soukromými i veřejnými subjekty. Projekt byl podpořen Lesy ČR s.p. Kniha poskytuje důležité informace o všech 195 památných stromech, nacházejících se na 53 místech okresu Tábor, jejich aktuální fotografie, historické zmínky a detailní vyznačení umístění v mapě. U některých stromů i historické snímky. Představuje dosud na trhu chybějící publikaci o památných stromech v tomto území. Je koncipována ve formátu B5 (250 x 176 mm), s šitou vazbou v měkkých deskách, na křídovém papíře, se 168 stranami (145 stran s barevnými fotografiemi a mapami). Věříme, že knihu ocení všichni milovníci přírody a starých stromů, kteří chtějí získat přehled, kde všude na Táborsku se stromy nacházejí, a něco se o nich dozvědět. A jistě je budou chtít i navštívit - díky knize to bude možné. Za cenu kolem 100,- Kč bude od poloviny prosince k dostání na těchto prodejních místech: Blatské muzeum Rožmberský dům Soběslav Knihkupectví U sv. Víta, nám. Republiky, Soběslav Knihkupectví Orion, tř. 9. května, Tábor Petr Klíma Dne uplyne 5 let, co nám navždy odešla naše drahá maminka, babička a prababička paní Marie Mixová ze Soběslavi. Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte ji s námi tichou vzpomínku. Jménem celé rodiny dcera Marie Vzpomínka na paní Fickovou Dne 23. listopadu 2011 uplynulo pět let, co nás navždy opustila paní Marie Ficková, klientka Senior domu. Byla milá, skromná, ke všem laskavá a spravedlivá. Moc vzpomíná Anna Bydžovská, klientka Senior domu Dne vzpomeneme 20. výročí úmrtí Roberta Švece. Vzpomínají rodiče, sestra Leona a rodina Holých NEPŘEHLÉDNĚTE Jelikož lednové číslo vychází z technických důvodů hned po vánočních svátcích, bude jeho uzávěrka mimořádně již v pátek Narození: Karel Hešík Martina Malíková Nově narozeným občánkům přejeme šťastný život. Úmrtí: Karla Bicerová Josef Duda Eva Kyselá Anežka Novotná Václav Pitra Marie Tůmová Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast. Cesta Petra Voka na soběslavský hrad Po 400 letech je Petr Vok opět na svém soběslavském sídle stalo se tak díky rožmberským slavnostem. Známe Petra Voka? Určitě ne tak, jaký skutečně byl. Petr Vok je pro současníka poměrně tajemná postava. Filmy Svatby pana Voka (1970) a Pan Vok odchází (1979), při vší úctě k režisérům a hercům titulní role, jeho dobu, jeho roli v ní i jeho osobnost bohužel silně zkreslily. Petr Vok ( ) byl především vzdělaný renesanční člověk a příslušník významného rodu, jenž po 12 generací ovlivňoval naše dějiny a měl vliv i v zahraničí. Petr Vok je označován za nejvýznamnějšího českého šlechtice raného novověku. Dětství Petra nebylo šťastné. Svého otce nikdy nepoznal zemřel 14 dnů po jeho narození a matce kvůli jejím sporům s poručníkem, bratrem otce, nebyla výchova dětí 10 let umožněna. Petr a jeho o pět let starší bratr Vilém vyrůstali a byli vychováváni odděleně, a to se zcela jistě odrazilo v jejich vztahu, který byl po celý život komplikovaný. V dětství se znali jen z dopisů, ve kterých Petr projevoval Vilémovi otcovskou úctu. Na druhou stranu ale v pozdějších letech Vilémovi vzdoroval. K velkým sporům docházelo zejména ohledně náboženské otázky, protože Vilém byl katolík, zatímco Petr se začal hlásit k Jednotě bratrské, která byla králem zakázána. To jistě bylo pro Viléma jako člena vlády velmi nepříjemné a nepřijatelné. V roce 1565 Vilém postoupil Petrovi hrad Choustník s městem Soběslav, tvrz Želeč a panství Vimperk. Od této doby tedy zřejmě můžeme datovat vztah Petra Voka k našemu městu. Petr Vok bývá považován za prostopášníka a méně zdatného správce rožmberského panství než byl jeho bratr Vilém. Vilém, představitel českých stavů a nejvyšší purkrabí, ale rožmberské dominium poměrně významně zadlužil. Petr měl tedy po jeho smrti obtížnou startovní pozici. Petr Vok byl velmi vzdělaný a zvídavý muž. Byl milovníkem a znalcem literatury, hudby a umění, zajímal se i o technické novoty. Vyhlášená je také jeho knihovna, která patřila v té době k nejrozsáhlejším v celoevropském kontextu. pokračování na str. 5

5 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 5 Cesta Petra Voka na soběslavský hrad dokončení ze str. 4 Naglazované části sochy před zavezením do pece, Velké Opatovice Podporoval vzdělanost a rozvoj školství - Soběslavané dobře znají Rožmberskou školu, která měla být největší školou v evropském měřítku. Bohužel na její výstavbu mu již nezbýval čas. Nedochovaly se ani stavební plány školy. Petr Vok je historiky označován za citlivého, upřímného a spravedlivého muže. Byl rovněž ušlechtilou osobností a zodpovědným správcem svého dominia. Mise, na kterou pozval v roce 1611 císař Rudolf II do Čech pasovské vojsko, aby mu pomohlo získat zpět převahu nad českými stavy a podpořit katolicismus, nebyla úspěšná. Pasovští žoldáci se rozhodli neopustit Čechy, dokud nedostanou vyplacený žold, a začali drancovat a znásilňovat. Petr Vok se zasadil o ukončení jejich krutostí na jihu Čech a dobrovolně jim vyplatil žold, na který ale musel obětovat celý stříbrný poklad rožmberského rodu. Město Soběslav rozhodlo o tom, vzdát hold tomuto šlechtici, který měl vztah k našemu městu. Vytvoření výtvarného díla, které má ztvárnit historickou postavu, pro mě znamenalo především povinnost nastudovat historické prameny, pochopit velikost osobnosti a pokusit se poznat její nitro. Od prvního okamžiku bylo jasné, že modernistní ztvárnění ani parodie není možná, natolik si této postavy v našich dějinách vážím. Postava Petra Voka je vytvořena z keramiky, na jejíž zhotovení byla použita šamotová hlína pálená na 1250 C v moravském šamotovém závodě P-D Refractories CZ a.s. ve Velkých Opatovicích. Socha je zhotovena v nadživotní velikosti. Do postoje a výrazu postavy jsem zakomponoval ušlechtilost, vznešenost, životní moudrost a nadhled osobnosti Petra Voka, tak, jak na mne jako na výtvarníka historické prameny třeboňského archivu zapůsobily. Po vizuální stránce jsem čerpal z obrazu Petra Voka z Lobkovické sbírky na Pražském hradě, na kterém je Petr Tým, který pomohl přemístit části sochy na palety Vok zachycen v období kolem padesáti let věku, tento obraz byl po jeho smrti namalován jako první, takže lze předpokládat, že jeho podoba je nejvěrnější. Nedostupnost dalších obrazových záznamů mi potvrdila i Mgr. Blanka Čechová ze Státního oblastního archivu v Třeboni, která mě rovněž upozornila na vizuální odlišnosti Petra od Viléma Voka. Socha Petra Voka drží v pravé ruce svitek, jenž má představovat plány na výstavbu soběslavské školy, jejichž existenci mi také potvrdila Mgr. Čechová: skutečně existovala podoba školy v Soběslavi, kterou měl Petr Vok v úmyslu po sobě zanechat, ovšem v podobě modelu, který měl uložen ve svých uměleckých sbírkách a který byl ještě kolem roku 1618 na třeboňském zámku. Dnes je pochopitelně nezvěstný - třeboňský zámek byl o pár let později zcela vyrabován císařskými generály. Socha Petra Voka byla za velkého zájmu veřejnosti slavnostně odhalena starostou města Ing. Jindřichem Bláhou a primátorem partnerského města Sabinov Ing. Molčánem dne 17. září 2011 na nádvoří Hradu při příležitosti Rožmberských slavností soběslavských. V následujících dnech byla přemístěna na parkán městské knihovny, kde je přístupna široké veřejnosti. Na závěr bych velmi rád poděkoval všem, kteří pomohli k úspěšné realizaci díla. V první řadě bych chtěl poděkovat všem představitelům města Soběslav za nápad nechat ztvárnit historickou osobnost se vztahem k městu v rámci Rožmberského roku. Velmi si vážím toho, že jsem měl možnost být tvůrcem tohoto díla. Dále bych chtěl poděkovat pracovníkům Státního oblastního archivu v Třeboni za konzultace, řediteli Ing. Lubomíru Domanskému, který mi umožnil výpal sochy, jakož i týmu jeho zaměstnanců, Ludmile Zbytovské za průběžnou fotografickou dokumentaci stavby, modelace a instalace sochy, vrchnímu strážníkovi Městské policie Soběslav Miroslavovi Drsovi a týmu strážníků, kteří přenesli části soch na palety, řediteli Správy města Soběslav Vladimíru Faladovi a týmu jeho zaměstnanců s dopravou sochy z ateliéru do areálu Hradu, Jaroslavovi Záhorovi, který vysoce profesionálně opakovaně instaloval těžkou a křehkou sochu a Jindrovi Kopicovi ze společnosti Uniom, který pomocí vysokozdvižného vozíku nakládal sochu k přepravě. Mé poděkování rovněž patří řediteli Kulturního domu města Soběslavi Mgr. Petrovi Valešovi a jeho týmu zaměstnanců za součinnost při instalaci sochy a přípravy slavnostního odhalení sochy. Jakákoli operace se sochou v syrovém stavu i po vypálení byla velmi riziková, a proto si jejich pomoci vážím. Přeji Petru Vokovi příjemné pobytí v Soběslavi a radost nad tím, jak se naše město hezky rozvíjí. Václav Hrůza, ak. soch. Přenášení těla sochy jeřábem Socha Petra Voka na nádvoří Hradu, Soběslav ROZSVÍTÍME STROM S RÁDIEM BLANÍK Město Soběslav a Rádio Blaník vás zvou ve čtvrtek na tradiční Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí Republiky. Začátek je v 15 hodin. Jako hlavní host vystoupí skupina Maxim Turbulenc. Děti si mohou vyrobit papírové vánoční ozdoby a zavěsit je na strom a čeká je také řada soutěží. Vstup na akci je zdarma. Předpokládaný konec v 17 hodin, občerstvení zajištěno.

6 6 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 Kulturní dům města Soběslavi Jirsíkova 34, Soběslav Telefon: , Kulturní dům Soběslav - Předplatné Jaro 2012 Úterý 21. února BENÁTKY POD SNĚHEM Gilles Dyrek Až romanticky znějící název komedie o partnerských vztazích. Vtipný příběh založený na jemném vtipu a absurdních situacích nás zavede do jednoho pařížského bytu, kam si milenci krátce před svatbou pozvou na večeři kamaráda s přítelkyní Patricií. Hosté se však krátce před návštěvou pohádali, a tak Patricie během večera mlčí. Hostitelé se domnívají, že jim nerozumí, že je cizinka a snaží se zřetelně artikulovat. Patricie využije této situace k neobvyklému triku Hrají: Nathalie Markéta Plánková, Jean-Luc Jiří Ployhar, Patricie Kristýna, Janáčková/Tereza Kostková, Christopher Petr Halberstadt/Radim Fiala Čtvrtek 22. března Divadelní spolek Frída INTERVIEW S UPÍREM Jakub Nvota Odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi komické! Co se stane, když se uprostřed noci začne osamělý hlídač skladu elektrospotřebičů měnit v upíra!? V celkem nové přirozené 3D kvalitě s písničkami s vysokým rozlišením emocí a vtipu, uvádí jako svoji novinku divadelní spolek Frída. Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák, Martin Trnavský Duben - Agentura Harlekýn PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME Eric Assous Na oslavu se sejdou tři bratři pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Ivan i se svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Ale přímo bombou je příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. Vyvolá paniku u přítomných mužů a z jejich nepřirozeně odmítavé reakce pojmou manželky podezření. Čí je to milenka? Dojde k překvapivým odhalením a rodinná idyla bere za své. Hrají: bratři - Yvan advokát - Svatopluk Skopal, Francky - podnikatel Martin Zahálka, David zubař - Václav Vydra nebo Jan Čenský jejich manželky - Mathilda - Lenka Skopalová nebo Jana Boušková, Nicole - Eva Janoušková, Christelle - Simona Postlerová nebo Eva Režnarová Začátky jednotlivých představení vždy v hod.! Změna programu vyhrazena! Cena předplatného 750 Kč V prodeji od ledna 2012! Již teď si vážení předplatitelé můžete zamluvit svoje místa: tel Program KD Soběslav prosinec DIVADLA Neděle 4. prosince v10.00 hod. Divadélko Mrak Pekelná pohádka a neb kam čert nemůže Peklo sleduje hříchy světa, a protože je nedočkavé, jednou se malí čertíci unáhlí a dojdou na svět pro pekaře Vojtu Rohlíčka, pytel jeho hříchů však ještě není naplněn... Luciper tedy vyšle Peklo na svět čertici Luciendu o tom všem vypráví tato pohádka, která dětem připomene i několik lidových zvyků a obyčejů z pekařského prostředí. Pohádka s mikulášskou nadílkou! POHÁDKOVÉ VSTUPNÉ Děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2. (3...) dítě zdarma POZOR TOTO JE NÁHRADNÍ PŘEDSTAVENÍ - PŘEDPLATNÉ PODZIM 2011! (Z důvodů pracovní neschopnosti Jitky Čvančarové, divadelní představení Cena za něžnost uvedeme vjiném termínu! Děkujeme za pochopení.) Úterý 6. prosince v19.30 hod. Divadlo Palace Theatre, Praha Smrtelná vražda David Foley Zbrusu nová inscenace Divadla Palace v režii Lucie Bělohradské. Ve vtipném krimi příběhu plném překvapení a dramatických zvratů prožije atraktivní módní návrhářka neuvěřitelnou noc se dvěma mladými muži, kteří se ocitnou v jejím bytě. Humor a napětí jsou zde namíchány ve správném poměru, tak jako dobrý manhattanský koktejl. Ne náhodou, právě tam se příběh odehrává... Hrají: Vanda Hybnerová, Michal Novotný Martin Písařík Vstupné mimo předplatné 260 Kč Připravujeme na leden 2012 Pondělí 16. ledna 2012 v19.00 hod. velký sál HANKY PANKY TECHTLE MECHTLE Zbrusu nová travestishow! Program KD Soběslav prosinec 2011 Pravidelné akce: Úterý Anonymní alkoholici (kontakt ) BODY STYLING - cvičení Středa Ráček, dětský kroužek lid. písní a tanců ZUMBA S LUCKOU Spolek divadelních ochotníků Chvalovský Pátek Soběslavská chasa Další program: Pátek MIKULÁŠSKÁ PÁRTY HODNĚ PODNĚ TOTÁLNÍ NASAZENÍ DERATIZÉŘI, velký sál, 120 Kč Sobota Centrum Klenby VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, foyer KD Neděle Divadélko Mrak, PEKELNÁ POHÁDKA A...NEB KAM ČERT NEMŮŽE, pohádka s mikulášskou nadílkou, velký sál, vstupné děti 40 Kč, dospělí 50 Kč, rodinná 2.(3..) dítě zdarma! Úterý Divadlo Palace Theatre SMRTELNÁ VRAŽDA velký sál, vstupné mimo předplatné 260 Kč Čtvrtek ZADÁNO - MŠ Nerudova ul., velký sál Zadáno pro Svaz tělesně postižených v ČR, členská schůze, malý sál Pátek MATURITNÍ PLES GYMNÁZIUM SOBĚSLAV, velký sál Sobota Taneční kurzy VĚNEČEK 2011, hraje RM Band, velký sál, vstupné 150 Kč Čtvrtek ASTRÁL Pátek ZADÁNO - Motor Jikov STROJÍRENSKÁ Soběslav, velký sál Sobota ZADÁNO - SOB Vitoraz Soběslav, malý sál Pondělí VÁNOČNÍ KONCERT Ivo Kratochvíla a pěveckého sboru ZUŠ, malý sál Úterý ZADÁNO - FIRMA SPILKA A ŘÍHA, malý sál Neděle EXTRACT, zábava, velký sál Středa Jan Jakub Ryba ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ, velký sál Sobota SILVESTR 2011, velký sál

7 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 7 Děkujeme vám všem, milí hosté a diváci, kteří jste nás letos navštívili! Děkujeme vám, že jste nám zůstali věrní! Přejeme vám krásné Vánoce a do nového roku pohodu a hodně zdraví! Těšíme se na vás v roce 2012! Děkujeme všem firmám za podporu KDMS v roce 2011 a těšíme se na další spolupráci. Pracovníci KDMS Věneček kurzu tance a společenské výchovy 2011 Letošní kurzy tance a společenské výchovy budou tradičně zakončeny slavnostním věnečkem. Chtěli bychom vás pozvat na tuto společensky velice významnou událost, která je připravena na sobotu 10. prosince 2011 od hodin. Večerem provedou nezapomenutelní taneční mistři Jaroslav a Alena Bolkovi spolu s atmosféru tvořící vynikající taneční hudební skupinou RM BAND. Vstupenky v předprodeji v kanceláři KDMS. Silvestr 2011 Léto letošního roku bylo opět poněkud nezvyklým. Pojďme se účastnit zájezdu do míst, kde léto nikdy nekončí! Silvestr v sále KD bude tedy opět patřit všem, kteří milují to opravdové léto u moře, k němuž neodmyslitelně patří mimo jiné: více než neformální oblečení, letní pohoda s nezapomenutelnými koktejly a výbornou náladou, právě upečená pizza, klidně i vlastní jednohubky, neunavující a neotravné plážové soutěže družstev i jednotlivců a v neposlední řadě Kocouři a taky trochu nějaké překvapení! Přijďte se za kilo bavit a plážově vstoupit do roku Jízdenky si můžete již nyní rezervovat či zakoupit ke stolům nebo na lehátka v uspořádání dle vašeho přání v kanceláři KDMS. Petr Valeš Informace z knihovny Kroje mezi knihami Výstava V prosinci se v městské knihovně představí Klub dobrovolníků. Vernisáž výstavy mapující roční činnost a pomoc neziskovým organizacím se koná ve středu 7. prosince od 17 hodin. Na vernisáži vystoupí flétnový kroužek ze ZŠ Blatské sídliště ve Veselí nad Lužnicí. Jste srdečně zváni! Přednáška Splňte si své sny, aneb získejte do svého života všechno, co si přejete nejen o Vánocích další z přednášek Mirka Vojáčka, tentokrát o našich touhách a přáních, která si můžeme splnit, a jak na to - ve čtvrtek 8. prosince od 17 hodin v prostorách knihovny. Sobotní provoz Chceme vyjít vstříc přáním našich čtenářů, proto je vždy jednu sobotu v měsíci knihovna otevřena. V prosinci to bude sobota 3. prosince od 9.00 do hodin. Z P Á T K Y D O S V Ě T A! Pamatujete si na Judith? Nejen, že přislíbila svou účast na našem novém CD, ale hlavně ji během tohoto koncertu budete moci vidět a slyšet naživo - oprášíme pár starých písní a jako bonus přidáme i naprostou novinku - takže hurá do světa! Hodně Podně zvou na Mikulášskou párty do KD! Prostory městské knihovny patřily v listopadu soběslavským Baráčníkům. Jejich výstava byla za účasti starosty města zahájena v pátek 4. listopadu vernisáží. Atmosféru oživilo vystoupení Soběslavské chasy mladé. Konzultant zdravé výživy Miroslav Němec Vám s Vašimi zdravotními problémy poradí v sobotu 3. prosince 2011 od 9.30 hod. v prostorách městské knihovny. nnn Děkujeme čtenářům a návštěvníkům městské knihovny za přízeň, kterou nám v letošním roce projevili. Přejeme všem klidný advent, krásné prožití vánočních svátků a mnoho příjemných chvil strávených ve společnosti dobré knihy. Pracovnice Městské knihovny Soběslav

8 8 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 Soběslavské růži je 18 let! Ano, každoročně se ohlížíme za právě uplynulým ročníkem soutěže odborných učilišť a praktických škol ve vazbě a aranžování květin, každoročně počítáme ročníky a tento byl již osmnáctý. Na rozdíl od názvu školy (od se nazýváme Střední škola a Základní škola Soběslav) se Soběslavská růže nezměnila. Soutěž se konala v obvyklém podzimním čase - ve čtvrtek v Kulturním domě města Soběslavi a samozřejmě na ní následující den navázala veřejností oblíbená a hojně navštěvovaná výstava soutěžních prací ve vestibulu kulturního domu. Veřejnou část výstavu soutěžních prací znají Soběslavští a obyvatelé blízkého okolí velmi dobře, je na místě poodkrýt zákulisí soutěže. Za zdařilými výkony žáků stojí dlouhé přípravy pod vedením učitelů odborného výcviku, na řadě škol místní výběrová kola, ze kterých ti nejúspěšnější dostanou možnost zúčastnit se celostátní soutěže pořádané v Soběslavi. Stojí za zmínku, že právě Soběslavská růže je poslední soutěží v České republice, která je určená pouze žákům odborných učilišť a praktických škol. Jiné soutěže, kterých se ovšem také naši žáci se střídavými úspěchy účastní, již nejsou omezeny typem školy. Soutěží tam mezi sebou žáci učňovského školství i maturitních oborů. Naše soutěž je určena pro jednotlivce a tříčlenná družstva žáků odborných učilišť a praktických škol. Každý účastník musí soutěžit ve všech třech soutěžních úkolech, které se za osmnáct let trvání soutěže ani jednou nezopakovaly. Hodnotí se každý úkol zvlášť i celkové pořadí jednotlivých soutěžících a pořadí družstev jednotlivých škol. Letošní ročník byl věnován Svátku matek. Prvním úkolem byl košíček vypichovaný květinami pro maminku, druhým přízdoba dárku pro maminku a třetí, tradiční panel vyžadující fantazii soutěžících měl motto Matka žena mnoha tváří aneb od prachovky k boa. Soutěže se účastnilo 7 škol - SOŠ Liberec, SOŠ technická a zahradnická Lovosice, SŠ prof. Z. Matějčka Ostrava - Poruba, OU a PrŠ Plzeň, SOŠ stavební a zahradnická Praha, SOŠ a SOU Třešť a pořádající SŠ a ZŠ Soběslav. Názvy škol jsou často zavádějící, což je způsobeno slučováním a spojováním různých typů škol. Soutěžící byli limitováni popisem úkolu, velikostí konečných prací a časem potřebným ke splnění úkolu. Materiál si zúčastněné školy zajišťují samy. V soutěži jednotlivců dominovala Alena Šlezáková z Ostravy - Poruby získala prvenství ve všech třech soutěžních disciplínách, což jí vyneslo další zlatou příčku v soutěži jednotlivců. Za Soběslav se svým aranžérským a květinářským umem bodovala Barbora Malenická získala pomyslnou stříbrnou medaili za ztvárnění panelu a přízdobu dárku a třetí příčku za vypichovaný košíček pro maminku, čímž získala druhé místo v soutěži jednotlivců. Soběslav vystoupala na zlatou příčku v soutěži družstev, a to i díky Kristýně Šmídové vybojovala druhé místo za vypichovaný košíček (celkově bronzová pozice v soutěži jednotlivců) a Zuzaně Červené získala třetí místo za přízdobu dárku. Výkony soutěžících hodnotila tříčlenná komise vylosovaná ze zástupců pozvaných škol tedy kromě Soběslavi. Naše poděkování patří těm, kteří k uspořádání této akce velmi pomohli: vedení a zaměstnancům Kulturního domu města Soběslavi a samozřejmě sponzorům: Kovosvit MAS Sezimovo Ústí, Goldim čaje Soběslav, Fontea a.s. Veselí n/l, ZAVT a.s. pekárna Mladá Vožice, VESCO mlýn Veselí n/l, Fruko-Schulz Jindřichův Hradec, Efko.cz Veselí n/l, Fert a.s. Soběslav, Mezinárodní testování drůbeže Ústrašice, Madeta Řípec, Drogerie N+N Soběslav, ČSOB Tábor, Faber-Castell Hluboká nad Vlt., Elektro s.r.o. Legát Soběslav, G+H Plus s.r.o. Borkovice, Řeznictví a uzenářství Čáp Soběslav, TRIO s.r.o. Soběslav, Zahradnictví Kohout Tábor, Ing. Zdeněk Prejza, Soběslav. Za pořádající SŠ a ZŠ Soběslav Mgr. Klára Jeczelewská Zároveň přinášíme pozvánku na tradiční prodejní vánoční výstavu prací našich žáků, která je pro zájemce připravena na 16. prosince 2011 v budově školy na Wilsonově ulici a to od 8 do 15 hodin. Těšíme se na další příjemné setkání v již opravdu předvánočním čase.

9 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 9 Korunka pro nejkrásnější dívku Šumavy míří do Soběslavi V plzeňském Parkhotelu se v sobotu 22. října konalo finále soutěže Dívka Šumavy. O korunku se ucházelo deset finalistek z Plzeňského a Jihočeského kraje. Vítězkou šestého ročníku se stala studentka Veronika Zárubová ze Soběslavi. Veronika Zárubová studuje již čtvrtým rokem Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Ve volném čase se ráda věnuje doučování angličtiny nebo češtiny. Miluje zvířata a stará se doma o tři kočky, psa, rybičky a dva papoušky. Nejlépe si vyčistí hlavu běháním, procházkou se svým přítelem nebo povídáním si se svým mladším bráškou. Slavnostní vyhlášení Jižní Čechy zůstávají nejoblíbenějším regionem k trávení dovolené Jižní Čechy si stále udržují pověst tuzemské destinace, v níž tráví svůj volný čas nejvíce Čechů. Za první tři čtvrtletí letošního roku navštívilo Jihočeský kraj hostů z tuzemska, následuje Jihomoravský kraj s návštěvníky a Praha, kterou vyhledalo zhruba 510 tisíc Čechů. V období červenec září 2011 sice v jižních Čechách meziročně ubylo o 0,6 procenta tuzemských hostů, ale od počátku roku si náš region udržel pozici nejoblíbenější tuzemské destinace k trávení dovolené Čechů. Za letním úbytkem hostů vidíme zejména chladné počasí v červenci a komplexně během celých letních prázdnin, uvedl Ivan Pavličík, který je pověřen řízením Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR). Návštěvnost jihočeského regionu ze strany Čechů během tří uplynulých kvartálů navíc meziročně stoupla o 2,1 procenta. Co Tě vedlo k tomu, aby ses do soutěže přihlásila? Do soutěže mě přihlásila přítelova sestra. Vzhledem k tomu, že mi je už 23 let, což je věková hranice u většiny takových soutěží, souhlasila jsem s tím, že to tedy zkusím. Někdy v červnu jsem odjela do Plzně na casting, kde jsem se probojovala mezi deset finalistek. Co se dělo potom? Netušila jsem, kolik úsilí, času, ale také nervů mě tahle soutěž bude stát. V následujících pěti měsících jsme absolvovaly soustředění, kde nám přednášeli odborníci na etiketu, oblékání, líčení, pohybovou průpravu Také jsme se zúčastnily několika charitativních akcí. To k téhle soutěži rozhodně patří. Jak probíhalo finále? Finálový večer moderoval Roman Vojtek a Zorka Kepková. Celý večer utekl hrozně rychle, proto jsem neměla ani čas být nervózní. Volné disciplíny byly na téma filmové melodie. Většina děvčat tančila. Já jsem s kamarádem Michalem a přítelem Tomášem předvedla scénku na vylosované téma - Pretty Woman. Fotografie je z volné disciplíny ráda, že jsem si ji vyzkoušela a ustála to. Je to zkušenost, která se v životě neztratí. A co bude dál? Podle smlouvy, kterou jsem podepsala s pořádající agenturou Pavlíny Brunclíkové, budu rok této agentuře k dispozici. Už v listopadu mě čeká první módní přehlídka. Hlavním cílem ale zůstává dostudovat vysokou školu. A co bude dál? Uvidíme. Možná přijde další výzva. Jednou z cen pro Veroniku je zapůjčený automobil. Až tedy uvidíte auto polepené nápisem Dívka Šumavy, tak zřejmě poznáte vítězku této soutěže. S Veronikou Zárubovou připravila J. Kocourková Jak jsi reagovala, když ses dozvěděla, že jsi zvítězila? Tak na to se chci sama podívat. Už brzy dostaneme celý galavečer na DVD. Ale samozřejmě, že jsem byla šťastná. V tu chvíli jsem byla ráda, že už to mám všechno za sebou, ale teď postupem času zjišťuji, jak mi holky chybí. Co tohle vítězství pro Tebe znamená? Určitě si nemyslím, že jsem nejkrásnější a nejinteligentnější. Soutěž byla určitá výzva a jsem

10 10 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 MŠ DUHA - Podzimní slavnosti Podzimní slavnosti byly v tomto školním roce slavnostnější než loni a předloni. Letošní slavnosti totiž byly velkou oslavou návratu dětí z MŠ DUHA do svých barevných tříd po zářijové vodovodní havárii. I slovo BAREVNÝCH má slavnostní nádech. Třídy jsou ještě veselejší, barevnější, zářivější. Prostě od podlahy po strop. Takže PODZIMNÍ SLAVNOSTI mohly vypuknout. Z přírodnin se vyráběli skřítci, obrázky, figurky, dekorace. Najdete je vystavené na třídách i po chodbách a vestibulu naší MŠ. V celé budově voněla skořice, jablka, šípek z čaje, koláčů, závinů. Děti míchaly, strouhaly jablka, krájely, zdobily ovocné jednohubky, dlabaly dýně, dozdobovaly je, vařily kompoty a připravovaly ovocné saláty a poháry. Zářily radostí a spokojeností. Hrály si na velké, ale vše jako velcí zvládly. Své dobroty ochutnávaly a tvářily se spokojeně a důležitě. To bylo pro nás, učitelky, moc příjemné. Oslavu jsme završili zpěvem a říkankami o podzimu. Co dodat? Jen to, že se o všem můžete přesvědčit na našem webu ve fotogalerii. Kolektiv MŠ DUHA Tatínkem nebo s tatínkem? Jednoho dne čerstvě započatého podzimu jsem se vrátil večer z práce domů a Tomášek, namísto svého obvyklého vítacího výskoku na můj krk, se k mému překvapení rozeběhl opačným směrem do kuchyně. Než jsem si stihnul odložit, už strhával z ledničky papírek, až se magnety rozlétly po zemi. Maminka měla oči v sloup a rozzářený Tomík mi do ruky strkal pozvánku a šibalsky mi sděloval: Tatí, víš, co konečně zase bude? Pochopil jsem to a téměř jednohlasně jsme oba zvolali: Den s tatínkem!. Tuhle tradiční akci naší školky Duhy máme ve velké oblibě. Pohled do kalendáře mi ale přinesl nemalé dilema můj otec má v ten samý večer v Klatovech vernisáž své výstavy. Co s tím? Být tatínkem nebo být s tatínkem? Pohleděl jsem na nejistého Tomíka, pak do kalendáře a znovu na Tomíka Přitočil se ještě druhý pár zvědavých očí Tomáškova staršího bratra. Tatí, půjdeme? Zaznělo nejistě a s obavou, že by to letos poprvé nemuselo vyjít. Sklapnul jsem kalendář. Co se dá dělat, den s tatínkem je den s tatínkem, byli jsme čtyřikrát, musíme jít i popáté a Šimon, přestože už je prvním rokem ve škole, může jít s námi. Za necelé tři týdny si to spolu užijeme! Na školní zahradu jsme dorazili naknop. Dobře, tak asi o 4 minuty později. Byla tma a víla Josefínka už se halasně sháněla po barvičkách na svoje bílé šaty. Netrvalo nám dlouho, než jsme pochopili, co bude naším dnešním úkolem. Vyzvedli jsme si dvě mapy, pro každého z kluků jednu, rozsvítili lampiony, zkontrolovali zapalovač a náhradní svíčky, dopnuli bundy ke krku a vyrazili do sychravé tmy. Byl jsem navigátor a kluci byli hlavními plniči připravených úkolů. Šimon si navíc přibral dost využívanou roli zapalovače zhaslých lampionů a Tomáš ještě přijal důležitou úlohu bodyguarda. Co chvíli jsme od něj slyšeli divná zaklínadla jako například: bakugane, povstaň! nebo bakugane, do boje! Asi si to přeříkával na kuráž Za první zastávkou se nám už v kapsách krčily první barevné papírky - potvrzení dobře splněného úkolu. Po chvíli cesty jsme u silnice našli mapu, a tak jsme měli už tři. Chudák někdo Kde bude dneska v noci spát, když zabloudí, napadlo Tomíka. Když jsme opouštěli druhou štaci nedaleko Starých škol, kde si chlapci vyzkoušeli suchou plavbu v loďce z kartonu a úspěšně si do přístavu dopluli pro další barvičky, míjeli jsme tatínka s holčičkou ve školním věku. Ten pán se zastavil a evidentně z obavy, aby nepřišel o exkluzivní kratochvíli s lampiony, o které se asi včas nedozvěděl, zeptal se nás, co že to máme za akci. Stačila moje první slova: Duha pořádá a pán už sám doplnil tátové! Jasně, jasně! Tak si to užijte a pokračovali v cestě. Možná se mu zastesklo, že už tohle mají za sebou. U třetí zastávky, poblíž náměstí, zrovna když se kluci strefovali gumovými kroužky do obručí, přemýšlel jsem nad tím, jestli tyhle dvě paní učitelky už náhodou nebyly na začátku, když jsme vycházeli. Možná ne, ale stejně mne pokaždé zajímala ta tajemná zákulisní logistika organizátorek, které řídí pohyb všech těch obručí, světýlek, míčků, kroužků, provázků, papírových lodí a paní učitelek po Soběslavi tak, aby všechno bylo ve správný čas na správném místě a my abychom si ničeho nevšimli a opravdu si to užili. Myslím, že tohle bude ta vyšší dívčí. Se šátkem přes oči a veden svými zodpovědnými synky podél provazu mezi stromy jsem se proklopýtal téměř k závěru akce. To nás ale ještě čekala cesta od věže Hlásky směrem ke hřbitovu. U m-r-t-v-o-l-y si hláskoval Tomášek hlasitě nápis na hospodě, kolem které jsme procházeli a ke které se instinktivně stočily žíznivé zraky tatínků souputníků. Tatí, kam koukáš, zaslechl jsem Šimona, jak na mě volá, podívej, zase mi to zhaslo. Proběhl naproti nám chlapeček a důležitě našemu hloučku zahlásil Dávají čokošku! Šimon se ještě rychle snažil zjistit, o jaký typ čokolády se přesně jedná, ale ten posel už byl pryč a troubil radostnou zprávu klukům a holkám, kteří šli za námi. Po chvilce jsme dorazili k venkovnímu altánu Senior domu, který se, alespoň tedy pro dnešek, stal cílem naší cesty. Vílí Josefínčiny šaty najednou pokračování na str. 11

11 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 11 MŠ Nerudova nové zprávičky MŠ DUHA - Tatínkem nebo s tatínkem? dokončení ze str. 10 zdobila pestře barevná pokrývka z nasbíraných proužků krepáku a z avizované čokošky se nakonec vyklubal výborný čokoládový perník, který jsme dostali za odměnu. Vlastně jenom kluci, já ne. Já jsem pochopil, že jsem obdržel daleko lepší bonus dvě a půl hodiny navíc se svými kluky... Kéž by si tohle uměli dopřát a užít všichni tatínci i všechny děti alespoň jednou za rok. Moc za to dodatečně děkuji. Večer před spaním se obyčejně kluků ptám, co pro ně bylo ten den nejvíc super a občas si odpověď tahají, takříkajíc, z paty. To ale rozhodně nebyl dnešní případ, protože odpovědi byly jednoznačné. Když už kluci spali, chvilku jsem přemýšlel o mém tatínkovi a o tom, co jsme spolu kdy zažili pěkného. Věřím, že mi nemá za zlé moji dnešní absenci na jeho vernisáži. Snad proto, že je dobrým tatínkem A moc za to dodatečně děkuji. Gustav Fifka (tatínek) Zajímavý výlet Výlet vlakem se uskutečnil ve čtvrtek pro děti z V.třídy a byl to opravdu velký zážitek. Nejen jízda vlakem a prohlídka vnitřního vybavení kanceláří ve stanicích Soběslav, Veselí nad Lužnicí a Vlkov, ale také pozorování výlovu ryb ve Vlkově. Pro mnohé z dětí byl výlet vlakem opravdovým svátkem. Za vše bychom chtěli poděkovat Václavu Kovářovi, který akci pomohl uskutečnit. Po celou dobu se dětem věnoval, vysvětloval, seznamoval je s prací na železnici a odpovídal na zvědavé otázky. Aby byla jízda vlakem opravdu dokonalá, nezapomněl ani na dětské jízdenky ozdobené různými lokomotivami. Díky panu Kovářovi jsme mohli vstoupit i do železničních prostor jako jsou kanceláře výpravčího a na velkém panelu sledovat příjezdy a odjezdy vlaků. Výlov ryb ve Vlkově, kterého jsme se mohli zúčastnit, už byl jen dalším zdařilým zážitkem čtvrtečního dopoledne. A přání většiny předškoláků? Až budu velký, budu baštýřem, rybářem či výpravčím a nebo strojvedoucím na železnici. Vedení MŠ Nerudova děkuje Václavu Kovářovi, který připravil pro naše předškoláky zajímavý program. PODZIMNÍČEK Výtvarná soutěž pro rodiče a děti na téma Podzimníček je v plném proudu. Jak jsou maminky, tatínkové a děti šikovné, se můžeme přesvědčit v naší spojovací chodbě v mateřské škole, kde jsou všechna dílka malých umělců vystavena. Panáčci a panenky z různého přírodního materiálu upoutají snad každého, kdo projde okolo. Rodiče s dětmi využili k výrobě nádherných postaviček dýně, podzimní listy, žaludy, kaštany, šišky, různé druhy textilie, květináčky a nesměly chybět ani dřevěné špalíčky či jiné materiály. Panáčci Podzimníčci se opravdu všem moc podařili. Velký obdiv patří všem dětem a rodičům, kteří se nebáli stát se na chvíli opravdovými umělci. Rodiče se tak na malý moment ocitli v dětském světě, plného fantazie a pohádek. Soutěž trvá do konce listopadu a výrobky stále přibývají. O tom, jak vše dopadlo, budeme informovat příště. Jak jsou děti šikovné, se můžete přesvědčit na fotografii. Návštěva v ordinaci čerti a čertice Děti z MŠ Nerudova se znovu podílely na výzdobě dětské ordinace MUDr. Y. Fialové. Protože se blíží příchod čerta a Mikuláše, přinesli jsme s dětmi do ordinace malé peklo. Nemějte strach, papíroví čertíci, Mikuláši a andělé nikomu neublíží, naopak připomenou blížící se předvánoční atmosféru. Veselé obrázky tak zpříjemní čekání malých pacientů na paní doktorku. Děkujeme Marcele Hánové za milé přijetí a za odměnu v podobě omalovánek. Těšíme se na další spolupráci. Na co se mohou naše dětičky těšit? Do školky zavítá čert, Mikuláš i anděl a nebudou chybět ani vánoční vystoupení pro rodiče. S hudebním kroužkem přijdeme potěšit babičky a dědečky do Senior domu. Nesmíme zapomenout na výlet do Jindřichova Hradce na Krýzovy jesličky. Už se všichni moc těšíme!! Zajímavé povídání Naše děti v mateřské škole navštívila Lucie Hastrmanová se svými chlupatými mazlíčky kočičkami plemene Ragdoll. Jak se jmenují? ptaly se děti. Kocourek Adrian neboli Áda a kočka Meluzína se předvedli v celé své kráse. Zvídavých otázek od dětí bylo mnoho. Dozvěděli jsme se, jaké má kočka ostré drápky, zuby, čím se živí a jak se o ně jejich majitelka stará. Vyprávění paní Lucie o životě kočiček nemělo konce. Děti také zjistily, že i kočky mohou stonat jako lidé. Co bylo nejdůležitější a nejzajímavější pro naše nejmenší? Na závěr podrobného vyprávění si děti mohly kocourka Ádu pohladit a tím zjistit, jak je toto zvířátko přítulné a milé. Vedení MŠ Nerudova děkuje Lucii Hastrmanové za zajímavý program, který pro naše nejmenší připravila.

12 12 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 HALLOWEEN Jako každý rok, tak i letos pořádala naše škola pod vedením angličtinářů Halloween. V pátek 21. října se škola proměnila ve strašidelný dům. My žáci osmých a devátých ročníků jsme na svých stanovištích připravili různé otázky a úkoly pro děti z pátých tříd. Kolem 17. hodiny se začali páťáci scházet před školou, poté se přemístili do tělocvičny. Asi v půl sedmé se vydala první dvojice na cestu strašidelným hradem. Po správném vyřešení úkolu na jednotlivých stanovištích dostávaly děti indicie, které jim pomohly uhodnout tajné heslo. Některé z nich byly velmi statečné, u jiných došlo i na slzy. Největší úspěch u dětí měla mrtvá nevěsta v podání Aničky Koubové. Po ukončení akce jsme všichni ve škole přespali, ráno nás čekal úklid. Myslíme si, že se Halloween stal pro některé nezapomenutelným zážitkem, pro nás deváťáky jedním z posledních na základní škole. Kamila Pospíšilová a Alena Fraitová, ZŠ E. Beneše, 9.B Halloween ještě jednou Už několik let pořádá naše škola pro žáky pátých tříd haloweenskou noc. Připravují ji kamarádi z 8. a 9. tříd a učitelský sbor. Letos přišla řada na nás. V pátek jsme se sešli večer v tělocvičně. Paní učitelka nám vysvětlila pravidla noční hry a vylosovali jsme si pořadí pro cestu strašidelnými chodbami školy. Na trasu jsme se vydávali ve strašidelných kostýmech a plnili různé úkoly. Za každý splněný úkol jsme dostali indicii, podle kterých jsme měli uhodnout heslo večera. Heslem letošního svátku Halloween byl Harry Potter. Po cestě nás přepadávaly různé příšery. Na posledním stanovišti jsme se snažili sestavit heslo. Uhodli ho skoro všichni. To už ale byla noc. Sešli jsme se ve třídě, vybalili spacáky a ještě nějakou dobu probírali zážitky z večera. Halloweenská noc ve škole se mi moc líbila. Těšil jsem se, až vyzkouším kostým a svoji odvahu. Byl to hezký zážitek, na který budu vzpomínat ještě dlouho. Adam Petráň Z V O N K O V Ý P R Ů V O D Dům dětí a mládeže a Informační středisko města Soběslavi si vás dovolují pozvat na Zvonkový průvod v Pohádkovém království Zdeňka Trošky. Bude se konat v pátek 9. prosince, kdy se všichni v hodin sejdeme ve zdejším Domečku. S sebou samozřejmě, jak z názvu vyplývá, nezapomeňte zvonky, zvony a zvonečky v nejrůznějším provedení. Pokud si je sami vyrobíte, tím lépe, ale není to vůbec podmínkou. Kdo nebude mít náhodou zvoneček vlastní, může si jej koupit přímo na místě. Můžete si vzít také lampiony, aby vás bylo v průvodu dobře vidět. Dětem doporučujeme přinést si napsaná přání pro Ježíška, která všem označíme speciálním vánočním razítkem. V DDM se budou prodávat také výroční turistické známky, svíčky s obrázkem města Soběslavi a pohledy Zvonkové průvody v Pohádkovém království. Když získáte čtyři různá pohádková razítka na čtyřech Zvonkových průvodech, obdržíte odměnu v Hlavní pohádkové kanceláři v Českých Budějovicích s vyzvednutím do Od DDM se vydáme cestou kolem hradu na náměstí. U rozsvíceného stromečku rozdáme dárečky dětem, zazní zde koledy a vánoční písně. Tak si nenechte ujít letošní druhý ročník v Soběslavi a přijďte v co největším počtu prožít společně předvánoční čas! -jk- Děkujeme žákům (4 11 let) výtvarného kroužku při DDM, kteří pod vedením Hany Čížkové nakreslili pro Hlásku vánoční a zimní obrázky. Informace z DDM V pondělí 21. listopadu pořádal DDM Předvánoční šachový turnaj, kterého se zúčastnilo celkem 12 hráčů. Každý z nich si odnesl pěkné ceny. Celkové pořadí: 1. místo Křiklán Marek, místo Dvořák Vojtěch, Novák David Ve čtvrtek od hodin srdečně zveme všechny děti na slavnostní nasvěcování vánočního stromu, kde připravujeme pro děti tradiční výrobu vánočního řetězu a malování obrázku vánočního stromečku. Z obrázků bude vylosován jeden výherce, který spolu se starostou města rozsvítí vánoční strom. V sobotu 3. prosince od hodin zveme děti i rodiče na Mikulášskou besídku do DDM. K dobré náladě zahraje DJ Pepa Lidral a s nadílkou přijde čert s Mikulášem. S programem vystoupí děti ze zájmového kroužku Mažoretek a roztleskávaček. Ve čtvrtek od hodin si mohou přijít děti do Domečku nazdobit vánoční perníčky. Napečené perníčky účastníci dostanou. Ve čtvrtek 8. prosince zveme děti na vánoční soutěž ve střelbě ze vzduchovky. Zahájení v hodin v sále DDM. V pátek 9. prosince v hodin bude v DDM zahájen 2. ročník Zvonkového průvodu. Všem dětem a rodičům krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v novém roce přejí zaměstnanci domu dětí a mládeže.

13 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 13 ZŠ Komenského Výlet do bazénu O podzimních prázdninách zamířili žáci z naší školní družiny v doprovodu paní vychovatelek do plaveckého bazénu v Českých Budějovicích. Celkem 46 dětí dovádělo v malém bazénu, po skupinkách si děti vychutnávaly jízdu na tobogánu. Starší žáci si mohli pod dohledem plavčíka a vychovatelek zaskákat ze skokanského můstku. Když už byli všichni dočista rozmočení a unavení, občerstvili se v místním bufetu, pochutnali si na dobrotách od maminek a nadšeně jeli domů. Těšíme se na další výlet do bazénu, tentokrát o velikonočních prázdninách. Lucie Michalčíková Výlet do České Kanady Dne se vydaly třídy 6. A a 6. B na exkurzi do České Kanady. Je to oblast na jihu České republiky a tvoří trojúhelník mezi městy Slavonice, Nová Bystřice a Dačice. První zastávka autobusu byla ve Slavonicích u obchodu s mařížskou keramikou. Zde jsme dostali podrobný výklad o procesu výroby s názornou ukázkou práce na kruhu, barvení a rytí do keramiky. Poté následovala procházka po slavonickém náměstí a rozchod. Prohlíželi jsme spoustu krásných starobylých domů. Některé měly průčelí s cimbuřím, jiné byly zdobené tzv. psaníčky. Zaujala nás i kašna se sochou Madony uprostřed náměstí. To už jsme ale opět spěchali k autobusu, aby nás zavezl na rakouské hranice do malé vesničky zvané Maříž. Na tuto část exkurze jsme se těšili ze všeho nejvíce. Nachází se zde totiž keramická dílna, kde jsme měli možnost si namalovat svůj hrneček. Po hodinovém snažení jsme se občerstvili v místní restauraci a pak už následovala cesta domů. Já už jsem toto místo navštívila několikrát s rodiči, ale pro ty, kteří zde byli poprvé, to musel být neobyčejný a nevšední zážitek. Myslím, že to byla dobře vymyšlená exkurze, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí zábavnou formou, a proto děkujeme paní učitelce Novotné, Oubramové, Pflanzerové a panu řediteli za její uskutečnění. Za všechny zúčastněné Adéla Švecová, 6. A Svátek loutek á Ve dnech 14., 15. a žáci tříd navštívili v rámci mezinárodního festivalu Toulavé loutky představení Loutkového divadla Arad (Rumunsko) O podivuhodném příteli. Příběh chudého chlapce, který při cestě světem osvobodí princeznu z moci zlého kouzelníka, děti zhlédly v 3D projekci doplněné dřevěnými marionetami. Poslednímu vystoupení předcházela ještě dvě krátká představení. Žáci Základní školy Rolnička s velikým zanícením předvedli pohádku Červená karkulka a žáci Praktické školy z Veselí nad Lužnicí stínovou bajku o želvě a zajíci. Dětem se všechna vystoupení velmi líbila. Zvláště nezvyklá kombinace loutek a 3D působila na děti jako kouzlo. L. Hrušková Sestava: P. Pícha (M. Čamra) D. Pavlát, A. Skluzáček, L. Šedivý, J. Votruba V. Bílý, M. Dančišin, R. Novák, F. Jansa, D. Slavík Historický florbalový postup do krajských kol á Ve středu se chlapci tříd zúčastnili v Sezimově Ústí okresního kola ve florbalu. Do turnaje jsme vstoupili výborně. Tři vítězství v základní skupině nad Gymnáziem Tábor, Bechyní a Tučapy nám přisoudila první místo a postup do bojů o první tři místa. Zde chlapci hned v prvním zápase přestříleli mužstvo Mikuláše z Husi (3 2) a o celkové vítězství nás tak mohla připravit pouze prohra s Planou nad Lužnicí. Kluci však díky výbornému výkonu v obraně a skvělému výkonu Petra Píchy v brance uhráli potřebnou remízu. Hned po závěrečném hvizdu tak mohla vypuknout veliká radost jak z prvního místa v turnaji, tak i z postupu do dalšího, krajského kola. V. Máca

14 14 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA ve Veselí nad Lužnicí Na vánoční výstavu si Vás tentokrát dovolujeme pozvat do prostor veselského Weisova domu. Jak již napovídá název, můžete se těšit především na lidové betlémy, které neodmyslitelně patří k vánočním svátkům. Připravili jsme pro Vás kolekci betlémů ze soběslavských a táborských muzejních sbírek, doplněnou o betlémy zapůjčené od soukromých sběratelů. Chcete-li se ještě přidat a zapůjčit své domácí betlémy či vánoční dekorace, budeme moc rádi co nejdříve, prosím, kontaktujte Karla Mráze telefonicky ( ) nebo přímo ve Rolnička získala finance na dva projekty ze sbírky NROS Pomozte dětem! První projekt se jmenuje Neobyčejný kamarád a navazuje na úspěšný projekt, který v Rolničce probíhá již několik let. Jeho cílem je prostřednictvím dobrovolníků umožnit čtyřiceti dětem ve věku od 2 do 18 let se zdravotním postižením trávit volný čas tak, jak je obvyklé pro jejich zdravé vrstevníky. Děti se s dobrovolníky pravidelně setkávají nebo se s jejich pomocí zúčastňují skupinových aktivit jako např. sportovního, tanečního a dramatického kroužku nebo rekondičního pobytu. Díky dobrovolníkům mohou plánovat svůj volný čas dle svého přání a navštěvovat akce, na které by bez jejich pomoci nemohly pomýšlet. Příspěvek je určen na úhradu mzdy koordinátorky dobrovolníků, supervizi dobrovolníků, jejich cestovné za dětmi, vstupné na společné akce a další provozní náklady. Projekt probíhá od listopadu 2011 do prosince 2012 a je podpořen částkou Kč. Druhým úspěšným projektem je individuální žádost Cesta ke vzdělání. Jeho cílem je zajistit pravidelnou docházku do školy pro osmiletého chlapce, který je nevidomý a má středně těžké mentální postižení. Finanční prostředky jsou určené na jeho dopravu do základní školy speciální v Soběslavi z vesnice vzdálené 25 kilometrů, protože z organizačních důvodů není možné ho vozit střediskovým mikrobusem a rodina nemá možnost ho dovážet vlastními silami. Získaná částka Kč je využívána od listopadu 2011 do června Renata Gargulová Diakonie ČCE - středisko Rolnička zve všechny příznivce Rolničky na tradiční Vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu od 8.30 do hod. na náměstí Republiky v Soběslavi. Přijďte si nakoupit vánoční dárky z Rolničky, ale i dalších chráněných dílen, občerstvit se vybranými lahůdkami, vyrobit si malé vánoční překvapení. Opět otvíráme vánoční tržnici, ve které mohou kluci a holky prodávat své vlastnoručně vyrobené drobnosti. Info: Mgr. B. Růžičková Weisově domě (v pracovní dny v dopoledních hodinách). Na výstavě budete mít také možnost zhlédnout film o tradičních zimních a vánočních zvycích z oblasti Blat (z DVD Rok na Blatech, které bude na výstavě k prodeji). Vernisáž výstavy se koná v pondělí od 17:00 hodin. Výstavu zahájí RNDr. Daniel Abazid, betlémy představí etnoložka Mgr. Zuzana Nováková. Výstava bude následně otevřena denně kromě pondělí do pátku a poté ještě v úterý až pátek , vždy od 9:00 do 17:00 hodin. NA KOLE NAPŘÍČ USA 29 DNŮ NA ROUTE 66 S přednáškovým cyklem Od Tábora až na konec světa se v prosincovém čase vydáme do USA, které projedeme s Františkem Šestákem z Blatné, cyklistou a členem Klubu českých cestovatelů, který nám už před časem líčil své zážitky ze Svatojakubské cesty. Trasu z Los Angeles do Chicaga absolvoval po nejslavnější americké Matce cest ROUTE 66, s kolegou Janem Hájkem z Plzně. Projeli 8 států Unie, 3 časová pásma, pouště a polopouště, náhorní plošiny, několik indiánských území i velkoměsta. Trasa byla dlouhá km. Mezi nejkrásnější zážitky, o nichž bude v přednášce řeč, patřila setkání s našimi krajiny ve státech Missourrri a Illinois. Přednáška se koná ve středu od 17:00 v soběslavském Rožmberském domě. Historicko-vlastivědný přednáškový cyklus Staré i nové zvěsti bude pokračovat po Novém roce, těšit se můžete nejen na odloženou přednášku PhDr. Tomáše Hladíka o oltářní výzdobě kostela sv. Marka, ale i na vyprávění o soběslavských testamentech, primátoru Smrčkovi anebo o klubu K 231. Pěkné vánoční svátky a vše dobré v novém roce přeje čtenářům Hlásky a příznivcům Blatského muzea RNDr. Daniel Abazid, vedoucí Sbor ČCE, Starokatolická církev, Rolnička, ZUŠ a pěvecký sbor Anonym Voice vás zvou na tradiční Zahájení proběhne v 16 h na náměstí u vánočního stromu rozdáváním Betlémského světla za doprovodu pěveckého sboru Anonym Voice. Poté se půjde průvodem kolem kostela sv. Víta do hradního příkopu na promenádě, kde se společně pokloníme Jezulátku. Novinka: průvod povede živý velbloud! Pokud se chcete do této akce zapojit, kontaktujte Renatu Gargulovou na tel Děkujeme všem za podporu. Čajovna-kavárna Rolnička prosinec 2011 čtvrtek 8. prosince od 16 hodin workshop aranžování adventních svícnů čtvrtek 15. prosince od 16 hodin Bubnování pro děti a jejich rodiče Drumcircle je jedna z nejpoužívanějších muzikoterapeutických metod ve světě. Přijďte si ji vyzkoušet i vy se svými dětmi.

15 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 15 PODZIMNÍ POBYT RODIN STŘEDISKO RANÉ PÉČE V SOBĚSLAVI Další podzimní pobyt rodin jsme uskutečnili opět v příjemném penzionu Vyhlídka v Lutové na Třeboňsku - tentokrát za finanční podpory GSK. Pobytu se zúčastnilo šest rodin z jihočeského regionu, tým rané péče a pět dobrovolníků ze Soběslavi. Programu bylo jako vždy dost rodiče měli možnost společně sdílet své zkušenosti s psycholožkou Jitkou Balcarovou, která s námi jezdí na pobyty už několik let. Mezi dalšími aktivitami bylo bubnování se skupinou Hakuna Matata z Jindřichova Hradce, které mělo velký úspěch. Rodiče měli možnost zdokonalit se v práci s počítačem, vyzkoušet komunikační a další vzdělávací programy pro děti. Maminkám se jedno dopoledne věnovala příjemná kosmetička Gabriela. Starší sourozenci měli tentokrát sourozeneckou skupinku s Jitkou a také společně nacvičili divadlo O Červené karkulce, ke kterému si sami vytvořili loutky. Užili jsme i krásného počasí a barevného podzimu v přírodě. Poradkyni Elišku doprovázela úžasná fenka Abby, se kterou si děti venku i uvnitř v penzionu vyhrály. Nechybělo ani tvoření letos jsme společně s dětmi i rodiči malovali hrnky, které si vezli domů jako hezkou vzpomínku. Maminky a starší sourozenci zkoušeli vyrábět šperky z modelovací hmoty fimo. Během programu pro rodiče se dětem věnovalo pět dobrovolníků a tým rané péče. Letošní novinkou byli dobrovolníci muži, tentokrát oproti ženám v převaze 3:2. I to si děti velmi užily. Na závěr jsme se sešli k rozloučení a zhodnocení pobytu, jako pokaždé jsme dostali od rodičů nové nápady na společný program. Rodiče byli spokojeni a oceňovali dobrovolníky za péči o děti, ti brali svoji účast na pobytu jako užitečnou zkušenost. Došlo k navázání nových přátelství a kontaktů a my se můžeme těšit, že se nám podaří zorganizovat další pobyt pro rodiny na jaře příštího roku. Dobrovolníkům za jejich spolehlivou pomoc děkujeme!!! Za tým RP Kateřina Růžičková Podpora od nadací Občanské sdružení,,imy Společnost pro podporu lidí s postižením obdrželo v Praze od zástupců Nadace rozvoje občanské společnosti Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků 13. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! Finanční prostředky putují na projekt Začít včas! Středisko rané péče. Cílem projektu je stimulace dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v rodinách klientů Střediska rané péče pro jihočeský region. Poskytnutá částka Kč pokryje částečně platy poradkyň, náklady na pohonné hmoty do služebního automobilu a kurzovné poradců. Budou z ní také zakoupeny i hračky a pomůcky do půjčovny střediska. Projekt bude realizován od ledna do prosince Společnost Siemens v rámci charitativního projektu Siemens Fond pomoci přidělila částku Kč na projekt Chceme znát a umět! Finanční prostředky jsou určeny na vzdělávání poradců a vedoucí střediska rané péče. Projekt potrvá do dubna Nadacím děkujeme! Za IMY Mgr. Pavla Šenová Zprávičky z naší školičky Základní umělecká škola v Soběslavi oslavila v letošním roce 60. výročí od svého založení. K této příležitosti zorganizovala několik koncertů učitelů a žáků a od léta připravuje nastudování tradiční České vánoční mše Hej, mistře Jakuba Jana Ryby. V kulturním domě Národ bude uvedena pod taktovkou dirigenta Mgr. Tomáše Vránka, známého muzikanta z Veselí nad Lužnicí. Ke spolupráci byli přizváni zpěváci místních pěveckých souborů Anonym Voice a Novity, k nimž se přidali i další hudební nadšenci ze Soběslavska, pro které je Rybovka srdeční záležitostí. V orchestru se představí nejen učitelé a současní nebo bývalí žáci místní zušky, ale i další muzikanti, kteří neodmítli pozvání k nastudování tohoto tradičního vánočního díla. Za všechny zúčastněné Vás srdečně zvu na vánoční koncerty, které se uskuteční i v okolních obcích v následujících termínech: neděle Choustník kostel Navštívení Panny Marie sobota Dírná kostel sv. Vavřince neděle Skalice kostel sv. Šimona a Judy neděle Veselí nad Lužnicí kostel Povýšení sv. Kříže středa Soběslav Kulturní dům Národ pátek Dráchov místo konání bude na plakátech neděle 8.1. Veselí nad Lužnicí kostel Povýšení sv. Kříže Přeji všem nadšencům, kteří se do tohoto projektu zapojili, hodně zdaru a elánu a věřím, že je neopustí, neboť koncertní šňůra je dlouhá. Všem patří velké uznání a poděkování. IM

16 16 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 Jako každoročně je u nás příchod zimy spojován se Svatomartinským posvícením Vlastnoručně a s láskou upečené koláčky, pohárek pivečka, kafíčko a ještě něco dobrého od masa, to je vše, co u nás patří ke Svatomartinské zábavě. A samozřejmě nesmí chybět dobrá kapela, která vždy přispěje k pohodové náladě všech přítomných. Letos nám zahrál a zazpíval Kájaband. A na co se už těšíme v zimním předvánočním čase? Trochu si zasoutěžíme a porovnáme síly s klienty Domova pro seniory Máj v Českých Budějovicích. Těšíme se na vystoupení, která si pro nás připravily děti z mateřských škol, základní školy Komenského a na vystoupení hudebních a tanečních souborů. Lada Haplová Poslední Vánoce Určitě už jste slyšeli nebo četli o té tragédii, která se na nás chystá za rok. Tedy konkrétně Většina lidí, kteří se tímto datem zabývají, řeší, zda to bude konec světa, jestli se naše malá země srazí s planetou X, jestli naši malou zemi spálí obrovská sluneční erupce nebo zda dojde k přepólování Země a všechno bude jinak. Nějak tak to prý předpověděli staří Mayové, Sibyla a kdovíkdo ještě. A jsou lidé, kteří k tomuto datu směřují svoje životy. Někteří tak, že si chystají zásoby v podzemním úkrytu, někteří se za pomocí drog a meditace snaží dostat do jiných stavů a světů, aby jim nic neublížilo, někteří si prostě jen užívají. Já, jakožto křesťan, nevěřím na konec světa v nějaké určité datum. Když se v Bibli mluví o tom, že tento náš svět skončí, ať už to znamená cokoli, vždycky se k tomu přidává, že nikdo, dokonce ani andělé v nebi ani Pán Ježíš Kristus, nezná ten konkrétní den. Ten zná jenom Bůh. Jak to ale souvisí s letošními Vánocemi? No přece podle lidí věřících v rok 2012, jsou letošní Vánoce těmi posledními. Až je mi těch lidí docela líto. Umíte si to vůbec představit? Poslední Vánoce. To zní trošku smutně a trošku velkolepě. Jak asi budou vypadat? Budou veliké oslavy a veliké loučení se? Budou lidé přemýšlet, co všechno promarnili a nestihli během všech těch Vánoc minulých? Vykašlou se konečně na to uklízení a mytí oken a nakupování zbytečných krámů a zkusí být opravdu spolu bez všech těch zbytečností okolo? Myslím, že ne. Toho se prostě lidé zbavit nedokážou. A je to škoda. Jistě, tento náš svět neskončí k Pro každého z nás ale může skončit kdykoli. Opravdu byste chtěli ty letošní Vánoce strávit tak jako ty předešlé, kdyby měly být těmi posledními? Myslím, že ne. O Vánocích si připomínáme příběh, který se stal před dvěma tisíci jedenácti lety, kdy dva lidé byli spolu a narodilo se jim dítě. Neměli nic, než sebe navzájem. A přesto byli v tu chvíli těmi nejšťastnějšími lidmi na světě. Prostě proto, že byli spolu. A nejspíš si ani neuvědomovali, že se mezi nimi právě děje to největší a nejdůležitější, co se kdy na téhle planetě stalo. Že se právě Bůh stává člověkem. Že Bůh je teď mezi nimi. Vlastně se něco podobného může klidně stát i dnes. I o letošních Vánocích. A není k tomu potřeba mít stromeček, uklizeno, navařeno, napečeno. Stačí, když lidé budou spolu a budou se mít prostě rádi. Jak se zpívá v jedné staré písni: Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Přeji Vám požehnané Vánoce, přeji Vám, aby Vás navštívil Bůh sám. Richard Dračka, evangelický farář v Soběslavi O letošních Vánocích vychází 25. prosinec na neděli. V kostele se tedy sejdeme k slavnostní Bohoslužbě s Večeří Páně jen v Poté pak v sobotu, v se v kostele rozloučíme s uplynulým rokem. A budou novoroční Bohoslužby opět s vysluhováním Večeře Páně. Zváni jste úplně všichni. Vánoční program bohoslužeb v kostele sv. Petra a Pavla v Soběslavi Štědrý den Bohoslužba pro rodiny s dětmi Půlnoční mše Boží hod vánoční 9.00 Oslava Narození Ježíše Krista Svatý Štěpán Děkovná bohoslužba za uplynulý rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie jiné kostely v okolí Nedvědice 8.00 Budislav Janov 8.00 Tučapy Skalice Budislav 9.30 Vánoce Poslední měsíc v roce, blíží se k svému konci, vždyť i laskavý Mikuláš, zvonil již zlatými zvonci. Blíží se Štědrý den a rolnička zní z dáli, než spánek slétne na víčka, vzpomenou na něj velcí i malí. Po slavnostní večeři, zacinká malý zvoneček, ke stromečku všichni spěchají zvědaví, co přinesl letos Ježíšek. Děti rozbalují dárky, ti dospělí pohodu si užívají, vždyť vánoční svátky klidem, mírem i láskou oplývají. Láska ať je v každé rodině, vždy tichý, ale vzácný host, tak popřejme si navzájem, ať v srdcích máme jí vždy dost. Vánoce slavíme v chladné zimní dny, přináší nám však naději a s ní světlo pro budoucí čas. Přeji, aby toto světlo ozařovalo každý den v čase vánočním a také po všechny dny v novém roce 2012 a přinášelo sebou i zdraví a spokojenost. Hana Veselá

17 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 17 Policejní zápisník Neznámý pachatel dne vnikl do prostoru sklepních kójí v obci Soběslav, ul. Nad Hvízdalkou, kde odcizil jízdní kolo zn. Kellys Saphix v hodnotě 8.000,- Kč. NP dne na stavbě dálnice D-3 u obce Chlebov odcizil z nádrže pásového bagru 220 litrů motorové nafty v hodnotě 7.834,- Kč. NP se dne vloupal osobního automobilu Ford Escort na dvoře firmy Jasanka v obci Roudná. Odcizil z něj dámskou koženkovou kabelku, ve které byla peněženka s uloženými osobními doklady vše v hodnotě 1.400,- Kč. NP dne odcizil z volně položené bundy na Disco Paluba v Soběslavi látkovou peněženku v hodnotě 100,-Kč, ve které byla finanční hotovost ve výši ,-Kč. OOP Soběslav Svaz tělesně postižených pořádá dne ve v malém sále KDMS členskou schůzi. Zveme všechny členy. Výkup kožek Pondělí a dále každé první pondělí v měsíci u KD Jirsíkova ul. v době mezi h. Cena 25 Kč/ks Obec Tučapy si Vás dovoluje pozvat dne 11. prosince 2011 od hodin na vánoční koncert, který se koná v kostele sv. Jakuba v Tučapech. Vystoupí pěvecký sbor HLAHOL. Z činnosti hasičů Události PS Soběslav Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů mezi obcemi Roudná a Doubí. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Zajištění průjezdnosti žel. trati u Veselí n/ L omezené z důvodu srážky kolejového vozidla se zvěří Otevření bytu v Soběslavi Odstranění následků dopravní nehody nákladního a dodávkového automobilu ve Veselí n/l. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Odstranění následků dopravní nehody osobního a dodávkového automobilu ve Veselí n/l. Při nehodě nebyl nikdo zraněn Odstranění uniklé nafty z nákladního automobilu u Soběslavi Požár lesní hrabanky u obce Doubí Požár rodinného domu v obci Mažice. Jednotka HZS Jčk PS Soběslav spolupracovala s jednotkami SDHO Veselí n/l a Dolní Bukovsko. Knihkupectví u sv. Víta Nejprodávanější tituly v listopadu: Toulavá kamera 13 L. Štrougal: Ještě pár odpovědí J. Kulhánek: Vyhlídka na věčnost P. Coelho: Alef Z. Svěrák: Nové povídky T. Keleová-Vasilková: Lži J. Nosbo: Pentagram J. Nesbo: Lovci hlav M. Váňová: Pavouk v síti W. Smith: Šelma Právě vyšlo: Jaroslav Pražma Poznamenaný Román soběslavského autora z vesnického prostředí situovaný na Soběslavsko. V prodeji v Knihkupectví u sv. Víta a v prodejně Tabáku na Palackého ul. Děti píší knihu moderních pověstí ze svého kraje Snem mnoha literárně či výtvarně nadaných dětí je, aby se jejich tvorba dostala do rukou veřejnosti, ale většinou není v jejich silách se prosadit. Proto se skupina mladých lidí, podpořena z programu Think Big, rozhodla dětem tento sen umožnit a vydat jim knihu složenou z nejlepších příspěvků v soutěži Urban legends očima dětí, do níž mohou přispět účastníci svou povídkou, básní nebo komiksem. Tématem jsou urban legends - historky z novodobého městského prostředí. Urban legends, téma všech soutěžních děl, mají nejblíže k pohádce, pověsti či hororu, jsou však specifické svým přístupem k realitě tváří se, jako by se opravdu staly či stále probíhaly. Cílem dobrovolníků, zapojených do projektu, je nejen podpořit kladný vztah dětí k literatuře, vlastní tvorbě, ale také zachovat často zajímavé či vtipné legendy krajů nebo měst v písemné podobě, a to specifickým způsobem očima dětí. Soutěž je určena všem dětem mladším šestnácti let. Svá díla - do každé kategorie nejvíce jedno - mohou posílat klasickou poštou, em na či vkládat přímo na webových stránkách soutěže Uzávěrka přijímání příspěvků je 15. ledna Třicet nejlepších příspěvků bude otištěno v knize, kterou v březnu 2012 obdrží všichni soutěžící zdarma. Tři nejlépe hodnocené povídky navíc zpracují do knihy profesionální kreslíři ve formě komiksu. Na všechny zúčastněné čekají kromě knihy městských pověstí i další ceny a jarní závěrečné setkání. Kateřina Sloupová, kontaktní osoba projektu Otevření bytu v Soběslavi Požár koupelny rodinného domu v Soběslavi Zajištění průjezdnosti žel. trati u obce Řípec omezené z důvodu nebezpečí srážky kolejového vozidla se zvěří Odstranění následků dopravní nehody dvou osobních automobilů u obce Brandlín. Při nehodě byla jedna osoba zraněna Planý poplach. Jednotka vyjela na nenahlášené pálení klestu u obce Dírná Odstranění následků dopravní nehody tří osobních automobilů u obce Tučapy. Při nehodě byla jedna osoba zraněna. Začíná sezona lesních prací, proto bych rád připomněl povinnost hlásit pálení klestí v lese a zbytků po těžbě Hasičskému záchrannému sboru. Tuto povinnost mají jak fyzické osoby, tak právnické i podnikající fyzické osoby. Lze to učinit přímo telefonicky na operačním středisku HZS JčK tel nebo lépe na internetových stránkách HZS JčK www. hzsjck.cz v aplikaci pálení. Bc. Libor Šmahlík, velitel stanice Soběslav Tip na dárek Knížka Báry Stlukové POHÁDKY Z JIŽNÍCH ČECH A ŠUMAVY aneb vyprávění kapra Jakuba je skvělým dárkem pro malé čtenáře. Tak jako má Jičín svého Rumcajse, mají jižní Čechy svoji pohádkovou postavičku, vytvořenou malířem Jaroslavem Kerlesem, ve více jak 150 místech, která už dávno překročila hranice kraje. Kapr jezdí na kole či na kánoi, rýžuje zlato, ohání se husitským cepem, hraje na dudy a ten náš soběslavský? V blatském kroji, který je pro náš region tolik typický, mu to vyloženě sluší. Však také jedna pohádka v knížce je právě o něm. Chcete poznat příběhy kapra Jakuba, zvědavé rybí slečny Toničky a Bohunky a jejich veselé kamarády a vydat se s nimi na výlet po jihočeských řekách a rybnících? Pokud Vám knížku nepřinese pod stromeček Ježíšek, máte možnost si ji koupit v Knihkupectví u sv. Víta. Pohádky jsou zároveň podkladem pro televizní večerníčky za režie Zdeňka Trošky. Na světě již jsou rozhlasové večerníčky, které namluvil Václav Vydra, další CD pohádek právě vyšlo. -jk- ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ m.s. Veselí n/l VESELSKÝ STROM VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ dětí z Dětského domova v Radeníně Společně máme příležitost udělat radost každému z dětí tím, že si u stromečku vyberete konkrétní přání, dárek koupíte a vložíte zpět ke stromečku. Ten bude umístěn v prodejně PRO DĚTIČKY ve Veselí n/l na nám. T.G.M. 16 (horní část náměstí), ve dnech v běžných otevír. časech. info: Neváhejme a darujme radost

18 18 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 SPOLEČENSKÉ CENTRUM SOBĚSLAVSKA KINO - PROSINEC 2011 Nerudova 424, Soběslav Prodej a rezervace vstupenek: hodinu před představením, em nebo na tel MICIMUTR Pátek 2. prosince v hodin Sobota 3. prosince v hodin Úterý 27. prosince v hodin Pohádka CZ, 89 minut. Nová česká pohádka v hlavní roli s Libuší Šafránkovou, Martinem Dejdarem, Ondřejem Novákem a Vojtěchem Dykem o princezně Karolíně, jež se má vydat tříhlavému drakovi. Pozvaní princové navrhují, co by se mělo podniknout, ale nastavit svůj život a postavit se tříhlavému drakovi, to se žádnému z nich nechce. Jediný člověk z celého království se odváží přijít k dračí sluji a pustit se do předem ztraceného boje. Je to mladý loutkář Vítek, který již dlouho, tajně princeznu miluje Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč. OCELOVÁ PĚST Pátek 2. prosince ve hodin Sobota 3. prosince ve hodin Akční, sci-fi USA, 127 minut, dabing. V akčním snímku z blízké budoucnosti Ocelová pěst představuje Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a půl metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie už do něj nadále nijak nezapadají. Protože nemá s kým zápasit a nemá žádné vyhlídky na lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako promotér robotických zápasů. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 90 Kč. KOCOUR V BOTÁCH Středa 7. prosince v hodin ve 2D Čtvrtek 8. prosince v hodin ve 2D Sobota 10. prosince v hodin ve 3D Pátek 30. prosince v hodin ve 3D Animovaný USA, 90 minut, dabing. Film přináší další příběh z Krajiny za sedmero horami. Tentokrát se dozvíme něco víc o Kocourovi v botách a o tom, jaké příhody předcházely jeho střetnutí se Shrekem a Oslíkem. Kocour se vydává na hrdinskou cestu, aby ukořistil slavnou husu, která snáší zlaté vejce. Na svých toulkách se setkává s vejcem Humpty Dumpty a mazanou kočkou Kitty Softpawns. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč 2 D. Vstupné 130 Kč 3 D. HRANAŘI Středa 7. prosince ve hodin Čtvrtek 8. prosince ve hodin Drama CZ, 96 minut. Dva manželské páry Hložovi a Slámovi, žijí poklidný podnikatelský i rodinný život. Hložová (Kateřina Brožová) se Slámovou (Vilma Cibulková) mají agenturu s VIP hosteskami. Hlož (Saša Rašilov) šéfuje prosperující agentuře a Sláma (Miroslav Etzler) vlastní úspěšnou stavební firmu. Sláma se rozhodne pro velkou hru v soutěži o obří stavební zakázku naruší zaběhnutý systém, z toků peněz už nebude krmit nikoho dalšího. Do přípravy této vzpoury namočí i nic netušícího přítele Hlože. Odhodlaný Sláma však neodhadne, na jak nebezpečnou hranu vstupuje Mládeži přístupno od 15 let. Vstupné 110 Kč. VĚC: POČÁTEK Pátek 9. prosince ve hodin Sobota 10. prosince ve hodin Horror, sci-fi USA, 103 minut, titulky. Antarktida je pozoruhodný a překrásný kontinent. Ve filmu se na něm ale nachází také odlehlá výzkumná stanice, jejíž osazenstvo, tvořené mezinárodním vědeckým týmem, objeví v ledových hlubinách neobyčejné stvoření. Z objevu, který má obrovský vědecký potencionál, se však brzy stává vražedná hrozba. Vědci jsou nuceni čelit narůstající paranoii tváří tvář zcela neznámému tvorovi, který je schopen změnit se v dokonalou kopii jakéhokoliv živého organismu. Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč. RUMOVÝ DENÍK Středa 14. prosince ve hodin Čtvrtek 15. prosince ve hodin Dobrodružný USA, 110 minut, titulky. Rok Paul (Johny Deep) je novinář na volné noze píšící pro krachující plátek kdesi v Karibiku. Chce si vydobýt své místo na slunci, čím více se ale snaží, tím menší úspěch má. Ze ztroskotanců, kteří se kolem něj neustále pohybují, si za nejlepšího přítele zvolí toho nejspolehlivějšího láhev rumu. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč. VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA Pátek 16. prosince v hodin Sobota 17. prosince v hodin Animovaný VB/USA, 90 minut, dabing. Rodinná komedie konečně odhaluje neuvěřitelnou odpověď na dosud nezodpovězenou otázku každého dítěte: Jak to, že Santa stihne nadělit všechny dárky za jedinou noc? Odpověď: Santova rozveselující super high-tech operace ukrytá pod Severním pólem. Ale v jádru filmu je příběh okořeněný vánoční klasikou rodina ve stádiu komické nefunkčnosti a podivný hrdina Artur s naléhavým posláním, které musí být dokončeno před tím, než přijde vánoční úsvit. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč. POUPATA Pátek 16. prosince ve hodin Sobota 17. prosince ve hodin Drama CZ, 100 minut. Příběh Poupat vypráví o postupném rozkladu rodiny, žijící na malém městě. Každá z postav žije svým ideálem. Agáta touží po šťastném životě daleko od domova, s plným vědomím toho, že její jedinou nadějí je útěk a tudíž zrada nejbližších. Honza věří v čistotu a sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, nepokouší se o nic. Chorobná závislost na výherních automatech přivedla jeho nejbližší do neřešitelné životní situace. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč. MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL Pondělí 19. prosince ve hodin Úterý 20. prosince ve hodin Akční, thriller USA, 120 minut, titulky. Špionážní agentura IMF má obrovský problém. Právě když její eso, Ethan Hunt (Tom Cruise), provádělo tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi úspěšný bombový úrok na Kreml. Ruští představitelé jsou rozezleni na nejvyšší míru a mluví dokonce o válečném aktu. A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF, americký prezident dá pro jistotu od agentury oficiálně ruce pryč vyhlášením Ghost Protocolu, čímž ji odřízne od zdrojů, zázemí, podpory a z jejich členů udělá lidi na odstřel. Mládeži přístupno od 12 let. Vstupné 100 Kč. PŘIZDIS*ÁČI Úterý 27. prosince v hodin Středa 28. prosince v hodin Komedie VB, 97 minut, dabing. Tvůrčí tým televizního úspěšného seriálu se vrací s celovečerním snímkem, aby ukázal, co se stane, když se čtveřice mladíků vypraví na dovolenou bez svých rodičů, bez učitelů, bez peněz a s velmi malou šancí na to, že by dovolenou mohli strávit v dámské společnosti. Život dospívajícího člověka definuje celá řada významných událostí, od první návštěvy restauračního zařízení až po první nesmělé a neohrabané doteky, a vysoko na žebříčku těchto životních zážitků je pochopitelně první dovolená v zahraničí bez doprovodu Mládeži přístupno. Vstupné 110 Kč. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Středa 28. prosince v hodin Čtvrtek 29. prosince v hodin Animovaný rodinný USA, 90 minut, dabing. Dovolená tří malých zpěváčků s jejich milovanými Čiperkami se změní z luxusní plavby na dobrodružství na opuštěném ostrově. Zkoušejí různé varianty jak najít cestu domů, dokud nezjistí, že jejich ostrov není tak opuštěný, jak se doposud zdálo. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč. MUŽI V NADĚJI Čtvrtek 29. prosince v hodin Pátek 30. prosince v hodin Komedie CZ, 120 minut. Opakování úspěšné komedie věnované tentokráte mužům. Ústřední otázka této skvěle obsazené komedie zní, zda může být nevěra základem šťastného manželství. Mládeži přístupno. Vstupné 90 Kč.

19 prosinec 2011 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA 19 Program Kulturního domu Veselí nad Lužnicí prosinec 2011 Neděle 4. prosince MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA s pohádkou Pohádka MRAZÍK A KUTILKA v podání divadélka KOS České Budějovice. Velký sál od hodin. Vstupné 40 Kč. Úterý 6. prosince KONCERT KARLA PLÍHALA Velký sál KD od hodin. Vstupné 130 Kč předprodej, 150 Kč na místě. Koncert je pro mládež do 12 let nepřístupný! Sobota 10. prosince Folklorní vystoupení BLAŤÁCKÉHO SOUBORU ZE ŠEVĚTÍNA Pořádá Baráčnická obec Vitoraz Veselí n/l Velký sál KD od 15 h. Vstupné dobrovolné. Úterý 13. prosince JAK POSÍLIT IMUNITNÍ SYSTÉM Přednáška paní J. Hanzalové na téma správný pitný režim pro děti i dospělé, imunitní systém a možnosti samoléčby, irisdiagnostika. Salonek KD 2. patro od 18 h. Vstup zdarma. Čtvrtek 15. prosince VÁNOČNÍ KONCERT žáků Základní umělecké školy Veselí nad Lužnicí Velký sál KD od 18 h. Vstupné dobrovolné. Pátek 16. prosince POHÁDKA O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE Pohádka dětem ukazuje, proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít rádi alespoň o Vánocích. Na závěr představení se ozdobí stromeček, všichni si zazpívají koledy a připomenou vánoční zvyky a obyčeje, v sále se rozhostí kouzlo Vánoc. Velký sál KD od 8.15 hod. pro ZŠ, od 9.30 hod. pro MŠ. Zveme i maminky s dětmi na mateřské dovolené. Vstupné 40 Kč. Sobota 17. prosince VÁNOČNÍ TRH Od 10 hodin vánoční vytrubování v podání Soběslavského žesťového kvarteta. Náměstí T. G. Masaryka, dopoledne. Sobota 17. prosince TANČÍM, JAKO KDYŽ SE NIKDO NEDÍVÁ Premiérové představení taneční skupiny Guerilla Dance. Po představení se uskuteční koncerty JUSTIN LAVASH ( USA), KIESLOWKI (Polsko, ČR), Václav Koubek (ČR). Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 90 Kč. Neděle 18. prosince PROROCTVÍ Fantastický příběh v podání divadelního souboru Žádný hwjezdy při SOŠEP Veselí nad Lužnicí. Velký sál KD od hodin. Vstupné dobrovolné. Pondělí 19. prosince čtvrtek 22. prosince VÁNOČNÍ VÝSTAVA Vernisáž v pondělí 19. prosince od 16 hodin ve vestibulu KD. Výstava otevřena pondělí až středa 8 18 hodin, čtvrtek od 8-15 hodin. Vstupné dospělí 10 Kč, děti 2 Kč. Středa 21. prosince VÁNOČNÍ VEČEŘE PRO OSAMĚLÉ DŮCHODCE Velký sál KD od 13 hodin. Přihlášky u paní Lidmily Lavičkové, tel Čtvrtek 22. prosince ZVONKOVÝ PRŮVOD Sraz v hodin před kulturním domem, s vánočním programem vystoupí děti z Dětského domova Radenín, průvod na náměstí T. G. Masaryka, kde zahrají a zazpívají Kamarádi z Brna. Průvod ponese Betlémské světlo. Tradiční soutěže o nejmenší a největší zvoneček a soutěž o originální zvonek. Úterý 27. prosince SVĚTLO TMOU Hudebně taneční večer v režii veselské taneční skupiny CODA company dancing. Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 60 Kč, děti do 12 let 30 Kč.

20 20 SOBĚSLAVSKÁ HLÁSKA prosinec 2011 Medailový rok kajakářky Jany Lagnerové Vzpomínky na sportovní rok 2011 zůstanou soběslavské kajakářce Janě Lagnerové vryté hluboko v paměti. Prožila jednu z nejúspěšnějších sezon své vodácké kariéry. Vše začalo dubnovými závody na 5 km v Písku, kde startovala na rychlostním kajaku a ve své kategorii s přehledem zvítězila s rozdílem více než jedné minuty. Výbornou formu potvrdila i na červnových závodech Mistrovství České republiky ve Vysokém Mýtě, tentokráte vyměnila rychlostní kajak za sjezdový a na technicky obtížné trati nenašla přemožitelku. Následný trénink a příprava směřovaly k jednomu z vrcholů sezony, a to k srpnovému Mistrovství Evropy v kanoistickém maratonu ve francouzském Saint Jean de la Losna. Trať 21 km rozdělená do pěti 4,3 kilometrových okruhů s vloženými 200 metrovými přeběhy s lodí dala všem závodníkům pořádně zabrat. Poměrně silný vítr a boční vlny na obtížnosti rozhodně neubraly. V konkurenci závodnic z celé Evropy nestačila pouze na belgickou závodnici, která byla v minulosti účastnicí tří olympijských her a naši soběslavskou kajakářku porazila na této dvou a čtvrt hodinové trati o pouhou minutu. K titulu vicemistryně Evropy na K1 (kajak jednotlivců) přidala druhý den bronzovou medaili na stejné trati v kategorii K2 společně s kadaňskou Dagmar Březinovou. V tréninkovém úsilí musela pokračovat až do září, kdy ji čekal druhý vrchol sezony Evropské veteránské hry (European Masters Games) konané v italském městečku Lignano. Tato sportovní událost s úžasnou atmosférou, kterou bylo možno pocítit už na velkolepém zahájení, je obdobou olympijských her. Jediným rozdílem je omezení pouze na Evropu a na věkovou kategorii nad 35 let. Závody se nenesly pouze v duchu Rafting v exotické Kostarice Soběslavská Lenka Lagnerová je známá především díky medailovým úspěchům v juniorských i seniorských závodech ve sjezdu na divoké vodě. V roce 2007 vyzkoušela i první raftové závody ve slovenském Čunovu a od té doby se zúčastnila řady tuzemských i mezinárodních soutěží. O dva roky později vybojovala spolu s posádkou prostějovských děvčat první medaili na Mistrovství světa v Bosně, a to bronzovou v disciplíně sjezd. Rok 2010 byl ve znamení premiérových závodů v kategorii R4 (raft pro čtyři osoby), kde opět posádka TR Teva získala bronzovou medaili, tentokráte ve slalomu. Zároveň se v tomto roce konala nominace pro letošní Mistrovství světa v Kostarice, ve které děvčata s přehledem zvítězila a ještě v tomto roce odletěla na předmistrovské závody na Rio Pacuare. Jaké dojmy si odtud Lenka přivezla? I přes loňskou zkušenost si pro české vodáky připravila středoamerická země a především pořadatelé řadu překvapení. Ve státě rozkládajícím se od Karibiku až po Pacifik s velmi bohatou faunou i florou odpovídajícím rozlohou Slovenské republice bychom kromě hlavních tahů poměrně špatně hledali asfaltové silnice. Množství kopců a hliněné cesty a časté (monzunové) deště nedávají místním jinou možnost než si pořídit kvalitní auta s náhonem na 4 kola. I přesto není možné se dostat na všechna místa, a tak na start chodili závodníci po 40 minutové cestě autobusem dalších 50 minut pěšky s veškerou výbavou a ve 30 stupňových vedrech a obrovské vlhkosti. Stejná cesta tentokráte do kopce čekala na sportovce po závodech. Drsné podmínky a množství jedovatých zvířat nebylo ale nic proti práci pořadatelů. Prvním překvapením bylo zjištění, že se nenacházíme na stejné trati jako v loňském roce. Rio Pacuare je překrásná řeka (patří dokonce mezi 10 nejkrásnějších světových řek), ale také poměrně obtížná, a tak jeden soupeření, ale i v poznávání jiných sportovních odvětví a sportovců z celé Evropy. Kromě svých disciplín měli závodníci možnost sledovat dění například v cyklistice, boxu, atletice, windsurfingu, volejbalu, tenise. Závody v rychlostní kanoistice se odehrávaly na 30 km vzdálené řece pouhých půl kilometru od ústí do moře. Soutěžilo se na tratích 200 m, 1000 m a 17 km maratonu. Během pěti dní v šesti závodech získala Jana Lagnerová celkem pět medailí a jedno čtvrté místo. Trať 200 m: K1 4. místo, K2-2. místo, K4 1. místo Trať 1000 m: K1 1. místo, K2 3. místo Maraton: K1 1. místo Jana se specializuje především na delší tratě, a proto pro ni bylo nejcennějším a nečekaným vítězství ve finále na 1000 m, kdy navíc o vítězce musela rozhodnout až cílová fotografie. Kromě cenných kovů si přivezla soběslavská závodnice i množství nezapomenutelných zážitků. Týden před závodem v Itálii rozšířila Jana sbírku svých medailí o jednu zlatou a jednu stříbrnou z Mistrovství ČR v maratonu. Nezapomenutelný rok ukončilo vítězství na největším českém vodáckém říčním maratonu na Vltavě, které absolvovala vodačka na pro ni netradičním plavidle pramici - spolu s dalšími čtyřmi závodnicemi. -jk- trénink na trati sjezdu, který trvá více než hodinu, je poměrně málo. Ubytování by se dalo přirovnat ke kempům na Vltavě. Množství stanů pod jednou plachtou, která měla chránit proti monzunovým dešťům (bohužel to nevydržela a někteří závodníci mohli ve svých stanech plavat spolu se všemi doklady), sociální zařízení postavená z bambusu za jeden týden, 4 kohoutky s pitnou vodou pro všechna děvčata, studená voda ve sprchách s tím vším se museli závodníci všech zemí poprat. pokračování na str. 21

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014

Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 Plán akcí pro veřejnost - školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ 2013 7. 9. Charitativní den pro Tichou 10. 9. Den, kdy svítí světlušky - sbírka pro nevidomé 11. 9. Zahájení činnosti Kouzelné hlíny - tvoření pro děti,

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více