jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině."

Transkript

1 nas region JZ qxp :37 Stránka 1 Čtvrtek / 3. ročník / JZ 6 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní Roblín, Drahelãice, Holynû, Hostim, Choteã, Chrá Èany, Chrustenice, Ch nice, Jílovi tû, Jinoãany, Karlík, Karl tejn, Kosofi, Kozolupy, Kuchafi, Kuchafiík, Lahovice, Lipence, Lodûnice, Lochkov, LuÏce, Malá Chuchle, Malé Pfiílepy, MezouÀ, Mokropsy, Mofiinka, Nenaãovice, Nuãice, Ofiech, Podkozí, Radotín, Roblín, Rudná, eporyje, evnice, Slivenec, Sobín, Solopisky, Srbsko, Tachlovice, Trnûn Újezd, Tfiebonice, Tfiebotov, Velká Chuchle, Vonoklasy, V enory, Zadní Kopanina, Zadní TfiebaÀ, Zbraslav, Zbuzany, Zliãín Shopping Malls, Îelezná PRAHA 3 Pevné kofieny... 6 Elegán mezi men ími... 7 Cesta Vojty Náprstka Obnovená slu nost Obce našeho regionu se neustále rozrůstají. Kam se podíváte, tam se staví a pro starousedlíky jsme my všichni, kteří jsme se v minulých letech přistěhovali, klasickou naplaveninou, která ve své velké většině zavádí všelijaké novoty. Že našim domkům či chceteli vilkám, říkají šmoulí domečky nebo podnikatelské baroko, že o nás hovoří jako o lidech z Beverly Hils, na to jsme si už všichni zvykli. Jistá rivalita mezi starými a novými obyvateli je i logická, někdy hraničí s naivitou, jindy, a to však převážně, jde o závist. Vyčítají, že pracujeme v Praze, v domech jen přespáváme a na víkendy ještě někde mizíme, což těžce nesou, protože nevědí, kam se vlastně přesunujeme. Ano, mnozí z nás se života v obcích, našich nových domovech, neúčastníme. Často vyznáváme jiné hodnoty, jinou společnost, máme své kamarády, příbuzné a přátele, které si k sobě zveme. I to starousedlíky popuzuje a možná ještě víc, než nová auta zaparkovaná před našimi domy a upravené zahrady, zatímco oni tam mají staré karoserie škodovek, prkna, cihly, občas záhony zeleniny a mezi tím vším pobíhají slepice. Ale nic ve zlém. Jedno jsme se však my, přistěhovalci odevšad, ale převážně z Prahy, od místních obyvatel naučili. Začínáme se zdravit. A to pokaždé, když se potkáme, přesto, že se třeba vůbec neznáme, ale bydlíme v jedné ulici, náš domek je od toho jejich jen pár stovek metrů. Ano, tenhle dobrý sousedský zvyk jste nás naučili vy, starousedlíci, protože u vás pozdravení patří k samozřejmostem. A my se to učíme a určitě naučíme. Je to milé. Díky Vám všem. (kt) Lípa a pietní místo v ohroïení vadit a musel být odstraněn. Nahradil jej památník obětem války. Paradoxem je, že zbytně nutné, aby výstavba těchto komerčních památnou lípu přemístili s velkým úsilím budov právě komunisté, kterým jí bylo líto a kteří ji chtěli zachránit pro další generace. ohrožovala i některé z 22 lip, které byly Střípky z historie Jak již bylo řečeno, pod korunou košaté lípy na Vráži odpočíval dle historických zmínek i Karel IV. při svých cestách na Karlštejn. Památný strom zde rostl až do roku 1930, kdy jej zapálil blesk. O pět let později ho nahradil nový, který i do dnešních dnů pamětníci občas stále nazývají lípou Švehlovou. Důležitým a takřka nerozlučným souputníkem lípy byl také po celou dlouhou vychází kaïd ch 14 dnû ve ãtvrtek Nedostáváte-li noviny pravidelnû, kontaktujte nás! nebo SMS na telefon: VÏdy prosím uveìte obec, ulici a ãíslo domu. A hlavnû se ptejte na své po tû! Dûkujeme Va e redakce Svatba patfií k nejv znamnûj ím okamïikûm partnerského Ïivota ËASTNOU KAMENNOU SVATBU ZBUZANY - Alespoň v dřívějších dobách tomu tak jistě bylo. Dnes spolu mnoho mladých lidí žije tzv. na hromádce nebo na psí knížku a jak říkají, žádný oficiální papír k tomu nepotřebují. Taky je možné, že jim chybí ten správný důvod svatbu uspořádat. A právě pro tyto nerozhodnuté mám dobrou zprávu s obsahem úplně jednoduchým a zcela logickým. Pokud se nevezmete, nebudete moci spolu po letech oslavit zlatou, diamantovou, a nebo dokonce kamennou svatbu! Osobnosti regionu kalendářem a několika drobnými upomínkovými předměty. A všechny tyto artefakty dokládaly, jak bohatý a hlavně aktivní život manželé vedli. Oba se naplno věnovali své Že si nejste úplně jisti, o jaké výročí se v případě kamenné svatby jedná? Ani já jsem nebyla. A není divu, taková významná událost, kdy manželé oslaví 65 let společného života, se nenaskytne příliš často. Jeden takový pár žije ve Zbuzanech a jsou jím manželé Vítězslav a Květuše Poláčkovi. Jejich dnem s velkým D byl 3. duben roku Byla to válečná léta a život jistě nebyl lehký. Pan Poláček nemohl dokončit studia na vysoké škole, protože je nacisté zavřeli, a paní Poláčkové hrozilo totální nasazení. Přesto z jejich svatební fotografie vyzařuje opravdové stěstí dvou krásných mladých lidí. Když jsem si s panem Poláčkem o jejich manželství povídala, seděli jsme nad hromadou fotografií, profesi. Pan Poláček pracoval celý život jako podnikový inženýr ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel, a protože umí několik světových jazyků, procestoval díky práci mnoho zemí. Kromě toho je také majitelem několika patentů a autorem zlepšovacích návrhů. Paní Poláčková vystřídala různá zaměstnání, ale asi největší část své pracovní kariéry věnovala dětem ve zbuzanské mateřské škole. Na místě ředitelky tam i pár let přesluhovala, něž odešla do důchodu na zasloužený odpočinek. Kromě práce se Poláčkovi věnovali také svým koníčkům, mezi které patřilo zejména divadlo, zpěv a tanec, zahrádka, ale také sport. (Ne náhodou si pak tito ochotníci a sokolové tělem i duší občas postesknou, jaká je to škoda, že doby bohatého kulturního života v obci jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině. Opravdu mě upřímně překvapilo a také dojalo, když mi pan Poláček z hlavy A dalo by se říci, že i toto je svatební fotografie, ovšem pořízena o 60 let později v roce 2003 při oslavách diamantové svatby Poláčkových historii kříž znázorňující kromě Krista i Pannu Marii. Významnost tohoto místa dokládá příběh ze samého konce druhé světové války, kdy zde byla vystavena rakev s tělem padlého černošického občana, pana Jaroslava Havla. Ten během bojů pomáhal zásobovat partyzány v brdských lesích a sám za to zaplatil životem. Po německé okupaci se sice uskutečnilo znovuvysvěcení kříže, ale v 50. letech již začal komunistům vyjmenovával data narození svých dvou dětí, čtyř vnoučat a dokonce i čtyř pravnoučat. A stejně dobré paměti se těší i paní Poláčková, která si dodnes ráda zanotuje některou Pfiedkládáme vám názory obãanû i zástupce mûsta ČERNOŠICE - V Husově ulici na Vráži v dnešních Černošicích stojí již od roku 1935 památná lípa. Dříve se jí říkalo Švehlova podle prvorepublikového politika Antonína Švehly, jehož jméno ulice ve třicátých letech nesla. Historie tohoto pietního místa však sahá až do doby Karla IV. Jaká bude budoucnost významného stromu a spolu s ním i památníku padlých černošických občanů z druhé světové války, se rozhoduje právě teď. Městský úřad totiž schválil projekt, který umožní vyměnit vzrostlé stromy, které produkují kyslík, zachycují prach a mimo to jsou významným krajinotvorným prvkem v této lokalitě, za betonovo-skleněný monolit. Kateřina Kolínová, Kamila Hicklová a Gábina Gregorová zastupovaly školu a získaly pro ni překrásné první místo Tvrdá současnost Černošice dnešních dnů jsou velmi živé město a jako takové se stále rozrůstají. Spolu s počtem obyvatel logicky rostou i nároky na občanskou vybavenost. Její součástí by v budoucnu mělo být i obchodně-administrativní centrum známé pod názvem Centrum Vráž. Dva objekty tohoto komplexu již stojí a další má v plánu vystavět firma IBS Rokal starosty sousedních Dobřichovic, pana Ing. Pánka. Otázkou tedy zůstává, zda je ne- Atmosféra byla velmi slavnostní. Rozechvělé, nastrojené děti přišly se svými rodiči plné nadšení a dobrých předsevzetí. Třída byla slavnostně vyzdobená a děti přivítala ředitelka školy paní Mgr. Olga Reitrová a učitelka paní PaedDr. Petra Sejfová. Přišli i někteří obyvatelé Vysokého Újezda, což nás přesvědčuje o tom, že škola je v centru společenského zájmu mnoha občanů. Zápisu se letos účastnilo celkem sedm dětí. Svatební fotografie manželů Poláčkových z roku Nevěstě bylo 22 let a ženichovi o dva roky více vysazeny za 22 černošických obětí druhé světové války a které vyrostly díky péči sokolských rodin? Je taktéž nevyhnutelné, aby památné místo, které je tak významně spojeno s historií města, zaniklo? Pokračování na str. 7 Mapa regionu z oblíbených písniček. Nezbývá tedy než k nádhernému výročí popřát hodně štěstí a zejména pevné zdraví. (Bohužel právě ze zdravotních důvodů je paní Poláčková v současné době v Praze nemocnici, ale ona i její manžel pevně doufají, že se na oslavy výročí jejich svatby vrátí domů mezi své blízké čilá a zdravá.) Strávila jsem na návštěvě u Poláčků příjemné dopoledne a musím uznat, že mé prohlášení z úvodu článku budou čtenáři brát jistě s nadsázkou. Pro mě osobně však svatba stále zůstává a i v budoucnu bude významným dnem partnerského vztahu. A je jedno, zda si ji spolu a s láskou připomeneme po osmi, patnácti nebo po šedesáti letech. Alžběta Kubcová Vitoulová Památná lípa s pomníkem padlých v druhé světové válce. V pozadí první část budovaného komplexu Centrum Vráž Jak se dá hodnotit kvalita uãitelû? Podle v sledku jejich práce V ichni se do koly rádi vracejí VYSOKÝ ÚJEZD - Jako zástupci občanského sdružení Tři habry jsme se byli podívat, jak funguje malá dvoutřídní škola s pěti postupnými ročníky v naší obci Vysoký Újezd u Berouna. Využili jsme k tomu Den otevřených dveří, který se konal u příležitosti zápisu žáků do první třídy dne 1. února. O škole a o historii V této dvoutřídní škole se průměrný počet žáků pohybuje za poslední léta okolo třiceti a navštěvují ji i děti z Lužec, Kozolup, Bubovic a Mezouně. Prostory budovy využívá také jedna třída místní mateřské školy. Nástěnky na chodbách nám prozradily, že škola má velmi dlouhou tradici. Zřízena byla již v roce 1800, předtím navštěvovaly děti farní školu v Tachlovicích. Vlastní budovu však v té době ještě školáci neměli, a tak se učilo dům od domu po třídě, kde byl učitel také stravován. Od roku 1805, kdy do obce přišel učitel Václav Hoch, se vyučovalo v jeho domě a nově postavená budova školy byla otevřena až v roce Skromný pedagogický sbor má tedy na co navazovat. Že si minulosti školy a místních tradic velmi váží, ukázaly její pracovnice před dvěma lety při oslavách 120. výročí. Byl to jeden z mnoha kulturních zážitků, jimiž škola zasahuje do občanského života. Pokračování na str. 6

2 nas region JZ qxp :37 Stránka 2 strana 2 NÁ REGION ČERNOŠICE Exhibiční vystoupení dětí z Mateřské školy Černošice v Topolské ulici. Začátek od hodin na zimním stadionu v Černošicích. CLUB KINO ČERNOŠICE Fűgnerova 263, tel.: , OneBand - Pohodová poprocková poslechovka na ještě pohodovější čtvrteční večer. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve hodin. Šiba Music Chance - II. kolo 4. ročníku soutěžní přehlídky kapel. Na pódiu Clubu Kino vystoupí kapely Proximity, Bobr chutná dvakrát a 1202 Station. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve hodin. CZ + Legal Bengal - rockový dvoják. Ondra, Barča, Mára, Fanda, Márty - dalo práci, než jsme se takhle sešli, ale povedlo se! Vstupné 90,- Kč. Začátek ve hodin Říše hraček - komedie/fantasy/rodinný film USA, Režie: Zach Helm. Hrají: Natalie Portman, Dustin Hoffman, Zach Mills, Jason Bateman, Marcia Bennett, Kiele Sanchez. Nekuřácké představení. Vstupné 70,- Kč. Začátek v 16:00 hodin Min. Unplugged Tour - Odbor kultury vás zve v sobotu od 20:30 hodin do černošického Club Kina na koncert skupiny 123 Min. Trio fenomenálních muzikantů ve složení Zdeněk Bína, Martin Vajgl a Frederik Janáček vyráží na své první akustické turné. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn boudě. Vstupné 150,- Kč. DOBŘICHOVICE Gobelínové tapisérie - Vernisáž výstavy gobelínových tapisérií paní Hany Kolesové z Prahy začíná ve Fürstůvě sále od 16:00 hodin. Expozice bude nadále otevřena pátky a soboty od 14:00 do 18:00 hodin nebo na požádání na telefonu: Tři vlasy děda Vševěda - pohádku pro děti uvádí Divadlo Kejklíř. Začátek představení v 15:00 hodin Historický jarmark kumštu a řemesel - bohatý a pestrý program pro děti i dospělé. Zve pořádající a zároveň účinkující občanské sdružení NEVERS, společnost historických aktivit, o.s., za nemalé podpory Středočeského kraje a města Dobřichovice. Začátek v 9:30 hodin. Jablkoň - město Dobřichovice vás zve koncert folkrockové skupiny Jablkoň od hodin do Fürstova sálu. LODĚNICE Společenský klub Loděnice. Předprodej přibližně 2 týdny předem: Loděnice Tabák, Klub. Beroun MIC Bezplatná rezervace míst u stolu: , Indie - cestopisné promítání. Společenský klub v Loděnici si Vás dovoluje pozvat v rámci cyklu kulturních vymožeností JAro HUDby v LOděnici 08. Začátek od 20 hodin. RADOTÍN KS Radotín U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 Radotín, tel.: , Klub s Jarkou a Jirkou - Klub mládeže Radotín (pro teenagery let). Pátek od do hodin v budově základní školy v Loučanské ulici, Praha 5 - Radotín. Klub má samostatný vchod ze zadního traktu školy. World Indoor Lacrosse Championship, Halifax premiéra filmu Vladimíra Baráka. LCC Radotín srdečně zve zve na premiéru filmu o účasti české reprezentace na boxlakrosovém mistrovství světa, které se odehrálo v loňském roce v kanadském Halifaxu. Promítat se bude v pátek od hodin ve velkém sále radotínské sokolovny (Vykoukových 622/2, Praha Radotín). Vstupné 20,- korun. Více informací získáte na webu Lacrosse Club Custodes: Poplatková amnestie - Místní knihovna Radotín v Loučanské ulici vyhlašuje, že 31. březen bude ve znamení poplatkové amnestie. Knihovna na tento den vyhlašuje registraci nových čtenářů zdarma, prominuty budou i poplatky za upomínky. do Prodejní výstava obrazů Věry Mačkové - Místní knihovna Radotín, Loučanská 1406/1. po celý březen Město za městem - Radotín našima očima - Po celý měsíc probíhá průběžná fotografická akce Město za městem - Radotín našima očima pod vedením fotografa a sociologa Rudolfa Šmída. Klub mládeže Radotín Zápis do MŠ - v době od 8.00 do hodin se uskuteční zápis do Mateřské školy Praha - Radotín. KINO RADOTÍN Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. Tel.: Across the universe - Milostný příběh v bizardně rozverném muzikálu, zasazeném do divokých 60. let, plných protiválečných demonstrací, meditací, rock n rolu a hitů skupiny Beatles. V hlavních rolích Jim Sturgess, Evan Rachel Woodová, Bono a Salma Hayeková. TIT (USA). Vstupné 70,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Mládeži přístupno. 29. a O život - Po skončení oslavy zůstane Michal na lesní chatě sám se Zitou a prožijí vášnivou noc. Pod vlivem okolností, které se jim následně stanou, jsou nuceni spěchat do města. Náhle jde sice o život, ale poněkud jiným způsobem. V hlavních rolích Vojta Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl, Ivana Chýlková. MLU (ČR) Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Mládeži přístupno Čvrček a spol. - Dětská představení. Neděle v 15:00 hodin. Vstupné 40,- Kč Asterix a olympijské hry - Jsou zpět a tentokrát je čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. V hlavních rolích dobrodružné rodinné komedie Clovis Cornillac, Gerard Depardieu, Alain Delon. MLU (FR) Vstupné 70,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Mládeži přístupno. 5. a Svatba na bitevním poli - Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která málem skončila jako bitva u Waterloo. V hlavních rolích Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Miroslav Šimůnek, Jan Budař, Josef Somr, Marek Vašut, Roman Vojtek. MLU (ČR) Vstupné 85,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Do 12 let nevhodné Psí kamarádi - Dětská představení. Neděle v 15:00 hodin. Vstupné 40,- Kč. RUDNÁ Ples Základní školy Rudná - v Sokolském domě v Rudné Přijďte si zahrát stolní (deskové) hry - Zváni jsou všichni bez rozdílu; děti, mládež, dospělí. Pořádá Klub stolních her Rudná v Základní škole Rudná od 13:30 až minimálně do 15:30 hodin. Je možné přijít a odejít kdykoliv během uvedeného času. Pokud se v Rudné a okolí najde dostatek zájemců o hraní deskových her, může akce vyústit v založení oficiálního herního klubu, kde se budou konat turnaje. Sebou není nic třeba. K dispozici je slazená i neslazená voda, čaj, káva. Jen přijít. Info na ŘEVNICE Z národů ač jsme různých - Benefiční ples občanského sdružení Náruč. Maškarní ples na téma Z národů ač jsme různých. Začátek v hodin U zrzavého paviána. KINO ŘEVNICE Provozuje společnost Gong o.s., Opletalova 89, Řevnice. U filmů označených (fk) je sleva pro členy filmového klubu. Členské průkazky jsou k dostání v pokladně kina za 20,- Kč. NOVINKA!!! Prodej filmového magazínu Cinepur (okuste jiný pohled do světa filmu). Ten, kdo utře nos - Divadelní soubor Řevnice uvádí hru G. Feydeau. Další úspěšná fraška z dílny tohoto autora o manželských záletech, které se vlivem nenadálých okolností nikdy nepovedou. Skvěle vystavěné komické dialogy a série neuvěřitelných situací v podání známých řevnických divadelníků a hosta - profesionální herečky, členky Divadla Ypsilon, Renaty Rychlé. Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v 19:30 hodin. Ten, kdo utře nos - Divadelní soubor Řevnice uvádí hru G. Feydeau. Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v 16:00 a 19:30 hodin. 4. a Ten, kdo utře nos - Divadelní soubor Řevnice uvádí hru G. Feydeau. Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v pátek: 19:30 a v sobotu: v 16:00 a 19:30 hodin. SLIVENEC Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy Šipkovaná do chuchelského háje - akce pro rodiny s dětmi. Pořádá občanské sdružení Na Kraji Bohoslužba v kostele Všech Svatých - Farnost Slivenec. Začátek v 15:50 hodin Schůzka seniorů - se uskuteční pod záštitou kulturní komise Městské části Praha Slivenec Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy ZBRASLAV Informace, rezervace, vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, tel: Změna programu vyhrazena! Koncert Vejvodovy kapely - koncert k 106. výročí narození Jaromíra Vejvody. Černé divadlo Jiřího Srnce od 19:30 hodin. Předprodej vstupenek zahájen 17.března. Sůl nad zlato - Marionetová pohádka na motivy B. Němcové. Divadlo J. Kašky od hodin Ženitba - Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS. Divadlo J.Kašky od 19:30 hodin Zvířátka a loupežníci - Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od hodin. do Deset z 9 - Práce na papíře - Výstava prací deseti českých umělců (spjatých s vysočanskou Galerií 9): Gennadij Alexandrov, Jaroslav J. Alt, Milena Blašková, Hana Čápová, Martin Frind, Eva Kořánová, Jaroslav Rothbauer, Václav Špale, Vladimír Tesař a František Tomík. Expozice je přístupna ve výpůjční době knihovny ve Výstavní síňi Městského domu (v pondělí a středu od 8:00 do 18:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 18:00 hodin). Akce se koná pod záštitou Mgr. Renaty Hůrkové, starostky MČ Praha Zbraslav. Unplugged turné fenomenálních muzikantû ČERNOŠICE 123 Min. jsou instrumentálně brilantní trio, jehož frontman Zdeněk Bína je skutečný kytarový génius. Energetická bomba tvořená směsí jazzu, funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů. Živá vystoupení skupiny jsou vždy neopakovatelným zážitkem, a to nejen kvůli jamování a přetrženým strunám. Pozvánky Odbor kultury vás tímto zve v sobotu 5. dubna od hodin do černošického Club Kina na koncert skupiny 123 Min. Trio fenomenálních muzikantů ve složení Zdeněk Bína, Martin Vajgl a Frederik Janáček vyráží na své první akustické turné - Unplugged Tour. Pro skupinu je unplugged koncert tváří v tvář pozorně poslouchajícímu publiku náročnější než běžné klubové nebo festivalové vystoupení, muzikanti se musejí obecenstvu vydat doslova do poslední nitky a často V Černošicích vybuchne energetická bomba tvořená směsí jazzu, funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů. Jmenuje se 123 Min. sáhnout až na dno svých psychických sil. Při příležitosti unplugged turné zařadí skupina do repertoáru kromě největších hitů a pověstných improvizací i své starší skladby, které již dlouho na koncertech nehrála nebo ještě nikdy veřejně neuvedla. Za deset let své existence se Minuty etablovaly na české scéně populární hudby jako jedna z nejvýznačnějších a kritiky nejuznávanějších formací. V roce 1999 získaly ocenění Akademie populární hudby Anděl v kategorii Objev roku, v roce 2002 bylo jejich album Home? nominováno v kategorii Album roku. Dalším oceněním je nominace Nejlepší zvuk za nahrávku alba Mom (Universal Music, 2005). Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn boudě. Vstupné v předprodeji 140 Kč na místě 150 Kč. Za odbor kultury Pavel Blaženín Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK âr E éfredaktor: Jan ercl - tel.: Vychází kaïd druh ãtvrtek, náklad Kanceláfi: Ná REGION, V Oblouku 727, PrÛhonice, tel.: Redakce JZ: AlÏbûta Kubcová Vitoulová, tel.: , Inzerce JZ: Jifií âermák, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakce. MUDr. Vondráčková Ludmila chirurgická ambulance Praha 5, Zbraslav, K Interně 639 přijme zdravotní sestru. Informace na tel.: ŘADKOVÁ Prodám stolní počítač PC Tower Case (Ram 2x128 MB, USB 2x, HDD 40GB Western, Creative SB Live, Modem HFC 56 kb, Video ATI MX 440 MB, 2x COM, 1xLPT, CD ROM 56x), monitor 17, klávesnice, optická myš. Cena: K prodeji je i speciální stolek pro PC, cena Tel.: Prodám Opel Vectra 2000, plná výbava, r.v. 1998, bezva stav. Cena Kč. Tel.: Kdo přenechá suché pečivo v okolí Karlštejna. tel.: Prodám nový gril na PB. Nevhodný dárek, velká sleva. Alena

3 nas region JZ qxp :37 Stránka 3 NÁ REGION strana 3 Pfiedstavujeme pfied kolní a kolní zafiízení Ekocentrum Petrklíã Pevné kofieny na kfiídlech fantazie LIPENCE - Ekocentrum pro děti a rodinu Petrklíč funguje v Lipencích Dolních Černošicích na Vackově statku od srpna 2006 jako další pracoviště občanského sdružení Petrklíč (k duši klíč) z Radotína. Nachází se v nádherném prostředí uprostřed přírody a klidu nedaleko řeky Berounky a zaměřuje se především na výchovu dětí předškolního věku k trvale udržitelnému rozvoji. Cílem činností centra je budování kladného Ekocentrum Petrklíč nabízí: vztahu k přírodě a tradicím našich babiček Předškolní výchovu pro děti od 3 let do 7 let a dědečků, kdy upéct chléb, vyrobit si věku, každý všední den hodin z hlíny svůj vlastní hrnek, utkat alespoň Volnočasové aktivity pro děti od 3 let - pohybově dramatickou výchovu, hru na zobcovou malý kus látky, umět opracovat kousek dřeva a osít pole bylo přirozenou součástí flétnu, pracovní dílničku, keramiku každodenního života. Smyslem činnosti Divadelní a tvořivé akce pro širší veřejnost, Ekocentra je umožnit dětem i jejich rodičům trávit plnohodnotně čas při společ- Adventní tvoření, Velikonoční dílny, den Země, mezi něž již tradičně patří: Podzimní slavnost ných aktivitách, které jim pomohou získat oslava Bohyně matek aj. pevné kořeny na křídlech fantazie. Způsob Klub pro rodiče na mateřské dovolené (každou naší práce vychází z programu Začít spolu středu ) a jeho nedílnou součástí je projektové vyučování, integrovaná tematická výuka, ná- Konzultace dětského psychologa a logopeda Přítomnost rodilého mluvčího vštěvy Národní galerie Praha, Toulcova Hlídací službu pro děti od 2 let dvora a spolupráce s Hnutím Tereza. Pobytové akce pro rodiče s dětmi Ř e v n i c e Komenského 1100 tel.: , 818 otevírací doba: Po - Pá So 9-12 h Narodil se ve znamení lva roku 2000 a ke koním začal chodit v doprovodu tatínka asi v šesti letech. Skloubit povinnosti prvňáčka a návštěvu jízdárny 2x týdně byl organizační oříšek zejména pro obětavé rodiče. David byl od začátku členem našeho oddílu, takže se musel podílet na jeho chodu. Naučil se nosit kbelík s vodou tak, aby se celý nepolil. Zametat stáj, aby byla paní vedoucí spokojena. Čistit a postarat se o přiděleného koně. Nikdy jsem od něj neslyšela, že něco dělat nechce nebo dokonce nebude. Sedlat a nauzdit koně mu ovšem pomáhá tatínek. Sedlo by totiž David tak vysoko neuzvedl, ale ke koni si ho nosí hrdě sám. Davidovi rodiče nejsou koňáci, ale již od mala ho vedli k lásce ke zvířatům. Doma mají dva pejsky bišony a suchozemskou želvu, o kterou se chlapec stará sám. Zajímavosti bûïn ch vûcí ZBRASLAV - Po velmi úspěšné výstavě fotografií z jihoamerické Patagonie připravujeme na duben další výstavu fotografií, tentokrát dětí Ukázka tvorby dětí z fotokroužku paní Heleny Polákové z fotokroužku Základní školy Norbertova v Praze 6 - Střešovicích. Jedná se o tvorbu dětí prvních, druhých a třetích tříd, které pod vedením známé fotografky Heleny Polákové vytvořily velice zajímavá díla. Zkušená profesionální fotografka naučila svoje žáky dívat se okolo sebe, poznávat krásu a zajímavost běžných věcí, které většina z nás přejde bez povšimnutí, využívat kouzelné kresby světla a s tím spojenou i techniku zpracování fotografie. Všechny fotografie jsou snímány digitálním fotoaparátem a tisk je na kvalitním plotru. Výstava bude zahájena 1. dubna v 19:30 hodin ve Zbraslavském Patiu a potrvá do konce dubna. Všechny Zbraslavany zveme na zajímavou a inspirativní výstavu. Jiří Veselý kuchyňské studio Kompletní dodávky kuchyní od návrhu po montáž, včetně spotřebičů vestavných i samostatných. Součástí dodávky k uchyně je profesionální zpracování projektu, výkresy instalací, praktická ukázka obsluhy spotřebičů. probíhající akce: Specializovaná nabídka spotřebičů MIELE Pfiedstavujeme Jak se k nám dostanete? Z Černošic přes lávku na Berounce po silnici směrem do Lipenců. Ještě v Dolních Černošicích odbočíte do druhé ulice vlevo - Dolnočernošická. Na jejím samém konci v čísle 443 sídlí Ekocentrum. Z Lipenců tak, že jimi projedete až na konečnou autobusu MHD. Za konečnou odbočíte vpravo, kde uvidíte ukazatel Dolní Černošice a značku slepá ulice. Pojedete tímto směrem, po sjezdu z kopce odbočíte vlevo. Následuje 1,5 km jízdy po silnici mezi poli. Po příjezdu do Dolních Černošic odbočíte první ulici doprava - Dolnočernošická. Na jejím samém konci v č. 443 sídlí Ekocentrum. Bližší informace naleznete na www. petrklic.net Alena Laláková Kluk, kter jezdí na velk ch koních, i kdyï je to stále ten prcek, co se motá kolem Pfiekrásná souhra dvou bytostí KOZOLUPY - Jako vedoucí jezdeckého oddílu Sportovní stáje Prahy 13 Vám ráda představím jednoho našeho člena, který propadl lásce ke koním. Je jím malý, ješte ne 8 letý, ale hlavně zvědavý kluk David Červený z Prahy. U koní si v dnešní době totiž musíme hýčkat všechny kluky. Obzvláště ty nadané, ochotné a pracovité. David Červený je ve svých ani ne osmi letech zdatným koňákem Začátky jsou těžké Provozní koně jsou opravdu moc hodní, ale začátečníka umí vyškolit velice dobře. Chvilka nepozornosti na jízdárně a koník i s Davidem běžel domů do boxu. Znáte to. Když chce jezdec začátečník doleva, kůň jde doprava. Máte klusat a kůň ne a ne naklusat. To si člověk připadá, že se mu ten kůň jenom vysmívá. Davida trénuje Jindra Chromý, další nadějný jezdec našeho oddílu. Pilný žáček nikdy neodmlouval svému učiteli a poslouchal každé jeho slovo. Učil se a jezdil každý týden pravidelně v úterý a pátek. Po roce začali Davida koně poslouchat. Uměl klusat a cválat. Zvládl základní jízdárenské cviky. Přišel čas na skokovou průpravu. Jeho nejmilejší ponička Laura ho trpělivě učila přenést se přes první skůčky a skoky. Zanedlouho skákal překážky cm vysoké a dnes David jezdí i na velkých koních, které zvládá, i když je to stále ten prcek, co se motá okolo koní. Dovedete si představit malého Davida, jak čistí zadní nohu frískému hřebci? Je to překrásná souhra dvou bytostí. Milý Davide, přeji Ti, abys měl i nadále lví odhodlání učit se a umět naslouchat. Aby Ti koně učarovali na celý život, protože nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Daniela Boleslavská Běží tam teď Gogolova Ženitba. Povrchní divák si vzdychne: Ach jo. Ale rád bych ho vyvedl z omylu. Skvělý překlad Leoše Suchařípy inscenačně upravil (raději bych řekl aktualizoval ) Svatoslav Mahelka a díky celé řadě vložených autorských písní vzniklo svěží dílko. Skoro muzikál. Ale asi takový je trend. Herci Vás strhnou svým nadšením a jejich zápal spolehlivě překryje povrchní nedostatky. Jarní pohoda na jarmarku SLIVENEC - Letošní velikonoční jarmark otevřeli v sobotu 15. března ve 14:00 hodin žáci Základní školy Slivenec svým milým vystoupením. Jejich básničky, zpívání, doprovod flétniček i kláves a slunečné počasí, to vše dohromady, naladilo návštěvníky trhu do jarní pohody. I přes větrné počasí byla účast na sliveneckém jarmarku hojná Trhovci vyložili na návsi stánky a nabídli své zboží. Mezi rukodělnými výrobky si mohl každý vybrat. Vybírali jsme kraslice, velikonoční pomlázky a osení, keramiku, košíky, dřevěné dárky, ručně vyrobené šperky z kůže a korálků. Velký zájem vzbudil také stánek slivenecké školy a lochkovské mateřské školy, kde děti představovaly nápadité výrobky. Program jarmarku osvěžila dvě vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, který rozesmál děti i dospělé a při jeho žonglování s hořícími loučemi se až tajil dech. Z nedalekého Barrandova přiletěli se svými flétničkami Kanárci. Předvedli pásmo lidových písniček a vypořádali se i s větrem, Děti z Ekocentra Petrklíč v Lipencích se svými výrobky Na vûdomost se dává DOBŘICHOVICE - Na vědomost všem se dává, že již po čtvrté se bude konati tradiční Historický jarmark kumštu a řemesel v Dobřichovicích, a to již 5. dubna roku tohoto. Jako obvykle zahájíme průvodem po městě, a to po odbití půl desáté hodiny na zámecké věži. Následovati bude bohatý a pestrý program pro děti i dospělé, jenž bude provázen dobovým tržištěm. Návštěvníkům bude nabídnuto přebohaté občerstvení v dobové krčmě i netradiční pochutiny pečené, uzené i smažené, to vše možno spláchnouti přelahodným mokem pivním či medovinou nefalšovanou. Předvedeno bude nespočet řemesel a kumštýřů, kteří se svým umem postarají o vaši zábavu spolu se všemi potulnými šumaři, kejklíři a šermíři. Pokud který jim občas nečekaně odnesl noty. Ti nejmenší si, již tradičně, užili ve výtvarné dílně občanského sdružení Na Kraji a v obležení dětí byl i stánek s oříšky a domácími karamely. V podvečer slunce zašlo a počasí nám dalo najevo, že zima se ještě nevzdává, ale i poslední návštěvníci se mohli zahřát medovinou u stánku s včelími produkty nebo grilovanými specialitami Pizzerie Slivenec. Za zdárný průběh jarmarku děkujeme OS Na Kraji, ZŠ Slivenec, MŠ Lochkov, amatérskému souboru Kanárci, Pizzerii Slivenec a mnohým ochotným dobrovolníkům z řad občanů. Lenka Kudláková sobě dobrou náladu přinesete a budete ji spolu s námi šířiti ve společnosti naší po celý den, bude zážitek ještě o to pestřejší a nezapomenutelnější. Všechny lidi, lidičky, dospěláky, kluky i holčičky zve pořádající a zároveň účinkující občanské sdružení NE- VERS, společnost historických aktivit, o.s., za nemalé podpory Středočeského kraje a města Dobřichovice, bez nichž by nebylo možné tuto akci pořádat. Na všechny se těší pořadatelé akce. Tomáš Kopačka Jdûte do divadla! ZBRASLAV - Udělal jsem mezi svými známými malý průzkum, jestli znají divadlo Jana Kašky na Zbraslavi. Výsledek byl spíš slabý, což je v neprospěch mých známých, protože toto divadlo si pozornost zcela jistě zaslouží. Jenom nimravý šťoural si všimne drobné vady dikce hlavní představitelky, ale o to v představení nejde. Postavy Tekly dohazovačky nebo Pavla Nenažraného jsou nepřehlédnutelné, a to mám nepříjemný pocit, že jsem měl raději upozornit na Ilju Kočandrleho nebo hlavní postavu Ivana Podkolesného. Ručím Vám za to, že budete odcházet z představení s pocitem příjemně stráveného večera. Jeden moment mě trochu rozesmutněl. Napočítal jsem celkem čtyři kravaty na jevišti (ale to snad patří ke kostýmům) a jednu (tu moji) v hledišti. Vím, že je to snad celosvětový trend, ale podle mě kravata k divadlu patří. Gogolovi to bude už asi jedno, ale rád bych alespoň těm hercům řekl, že i častá návštěva divadla je pro člověka svátkem a že si vážím jejich času, sil i námahy, které do přípravy představení vložili. A už při uvazování kravaty se duševně na něco hezkého připravuji. Myslím, že je to něco jiného, než kdybych na představení vyrazil ve skoromontérkách ze zahrady. Ještě něco pro ty, kteří v divadle Jana Kašky zatím nikdy nebyli. Velmi hezky renovované prostory, sympatická křesla pro dva, za lístek dáte neuvěřitelných 50,- Kč i do první řady, kafe s lógrem (ale můžete mít i jiné) za devět, program zdarma a šatnovné dobrovolné. Není problém s parkováním. No nejděte tam za ty peníze! Jiří Mikeš Dostane vás DOBŘICHOVICE - Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlověkem. Písničky veselé, drsné, laskavé, smutné i splašené vrhá na publikum s nasazením, něhou a elegancí lovce mamutů. Držitel dvou Andělů, folkrocková, alternativní a bůhví jaká ještě skupina, letos slaví třicetiny. Program, který ke svým narozeninám připravila, je průřezem toho minulého i úplně nového, ještě vlhkého. Vedle osvědčených hitů tak zazní i skladby z alba, které se teprve rodí. Jediný zakládající pamětník Michal Němec k tomu říká: Přijďte s námi slavit! Dostanete Jablkoň a Jablkoň dostane vás. Zveme vás na koncert folkrockové skupiny Jablkoň 5. dubna od hodin do dobřichovického Fürstova sálu. Andrea Kudrnová Město Dobřichovice srdečně zve na koncert folkrockové skupiny Jablkoň

4 nas region JZ qxp :38 Stránka 4 strana 4 NÁ REGION Pavel Dužík generální reprezentant Allianz pojišťovny, a. s. si Vás dovoluje pozvat do své pojišťovací kanceláře na Náměstí krále Jiřího z Poděbrad č. 1, Řevnice Nabízíme Vám: Životní pojištění Penzijní připojištění Komplexní autopojištění Pojištění majetku občanů Cestovní pojištění Pojištění podnikatelů Pojištění průmyslu Provozní doba: PO - PÁ hodin PO a ST hodin Tel.: , , Těšíme se na Vaší návštěvu Allianz - stojíme při Vás Dobřichovice Tyršova ul. (u nádraží) prodej a rozvoz paliv, mulčovací kůry, kameniva, písku autodoprava, kontejnery drobné zemní práce ČIŠTĚNÍ PEŘÍ šití prošívaných dek a polštářů PRAHA 5, Radlická 33 tel.: PRAHA 5, Krškova 807 tel.: PRAHA 5, Voskovcova 1032 OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA KOZOLUPY tel.: PRAHA 6, Patočkova 89 TEL: tel.: PRAHA 3, Korunní 93 PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ OKRASNÝCH LISTNÁČŮ A JEHLIČNANŮ RHODODENDRONŮ A RŮŽÍ tel.: KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ nabízí své služby v areálu Squash centra (bývalé kino) v Rudné u Prahy Otevřeno: Po Út St Čt Pá So PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8-16 h hod hod hod hod hod. dle tel. dohody PÁTEK 8-18 h, SOBOTA 8-12 h FIRMA PROSICKÝ Těšíme se na Vás volejte Eva Doležalová, tel Nabídka veškerých malířských prací v interiéru a exteriéru. Kontakt: Dobřichovice, Hálkova 707 Husqvarna - jaro, léto, to, o podzim, zima (Ð+ "+ (Ð+ "+ (Ð+ "+ Husqvarna 137 e-series,ehkfpilanadomfcqpouıitqsergonomickþmdesignemasnqıenþmihladinamihlukuavibracq 3YSTmM!IR)NJECTION AFUNKCE3MART3TART K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF %7%PQSgDJT¼FU~[PWPVQJMPV[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ Husqvarna 455 e-series /DOLNfUNIVERZfLNqMOTOROVfPILA -OTOR8 4/21 SYSTmM3MART3TART,OW6IBANAPqNfNqėETöZUBEZPOUıITqNfėADq K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF¼FU~[BMJÂUB ± DN WIPEOPU~,k[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ (Ð+ "+ %RPNS>OK>/ 0 0 3EKAêKASPOJEZDEMCENTRfLNqNASTAVOVf Rf L N q N A S T A VO V f 4RIO#LIP P 0OHODL NqVÞįKYSEKfNqSYSTmM4RIO#LIP 0OHODL NfRUKOJEĝAROBUSTNqKOLASKULIêKO A SKULIêKOV ÞMI ÞMI LOıISKY -OTOR" 3 įqėkasekfnq CM KASEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEMKOįE L OBJEM KOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEBWIPEOPU~ OrTBEB W W IPEOPU~,k[EBSNB Ą BK> (Ñ (Ñ > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( - ) ³1 ( (Ñ (Ñ %RPNS>OK>/ 03% % RPNS>OK>/ 03% %RPNS>OK> % RPNS>OK> 1 1% 1TFK % 1TFK 3EKAêKA S POJEZDEM S PROMöNLIVOU R Y3EKAêKASPOJEZDEMSPROMöNLIVOURYCCHLOSTqVELKfKAPACITASEKfNq 3YSTmM HLOSTqVELKf KAPACITA SEKfNq 3YSTmM 4RIO#LIP -OTOR(ONDA įqėkasekfnq 4 RIO#LIP -OTOR (ONDA įqėka SEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEM CM V ÞįKA SEKfNq MM OBJEM KKOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEB OįE L 4PVkgTUr OBCrELZ KF [BISBEOr TBEB WWIPEOPU~,k[EBSNB IPEOPU~,kk[EBSNB 6YSOCEKAPACITNqZAHRADNqTRAKTORSINTE6 YSOCE KAPACITNq ZA HRADNq TRAKTOR S INTE GROVANÞMSBöRNÞMKOįEMHYDROSTATICKf GROVANÞ MSBöRNÞ MKOįEMHYDROSTATICKf PėEVODOVKAAMULêOVACqZfSLEPKA"IOPėE VODOVKA A MULêOVACqZfSLEPKA"IO #LIP $VOUVfLCOVÞMOTOR+AWASAKI #LIP $ VOUVfLCOV ÞMOTOR+ AWASAKI K TLAKOVmMAZfNq įqėkasekfnq K T LAKOVm MA ZfNq įqėka SEKfNq CM HMOTNOST KG CM HMOTNOST KG Ý Ą BK> (Ñ (Ñ Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ Husqvarna H usqvarna R Rider ider 115V2 5V2 A AWD WD!7$VERZENEJLmPEVYBAVENmHORIDERU! 7 $ VER Z E NEJLmPE V Y BAVENmHO R IDER U PPROBöıNmUıIVATELE $VOUVfLCOVÞMOTOR R O B ö ı N m U ı I V AT E LE $ V OU V f LC O V Þ MOT OR +AWASAKI K TLAKOVmMAZfNqSFIL+ AWA SA K I K T LA KOVm MA Z f Nq S F IL TTRACq įqėkasekfnq CM RAC q įqėk A SEK f Nq C M VVÞįKASEKfNq MM HMOTNOST Þ į K A S E K f N q M M H MO T NO S T KG 4PVkgTUrOBCrELZKFPDISBOOgQMBDI KG 4PVk gt g Ur OBCrELZKF PDISBOOgQM BDI UUBWIPEOPU~,k[EBSNB B W IPEOPU~,k [ E BS NB Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ 7YbUbYnU\fbi^Y UW ghfc^ 7 YbUbYnU\fbi^Y UW g hf c^ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ DĖ azd`uhvu.. %$ dcîyhgd`zhy_. DĖ azd`uhvu.%$ dcîyhgd`zhy_..- FDGB.$ " FDGB.$ " DfcXY^bUgd`zh_mdcinYjdfcXY^bzW\cnbUîYb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc D fcxy^bugd`zh_mdcinyjdfcxy^bzw\cnbuîyb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc ggdc`yîbcgh 9ggclg"f"c"5_WYd`Uh XcjmdfcXzb nzgcv" gdc`yîbcgh 9ggc lg"ff"c " "5_WYd`Uh XcjmdfcXzb nzgcv" 4UBOPWFOPW SPCDFNNPUPSV 4UBOPWFOPW SPCDFNN 4UBOPWFOP W SPCDFN NPUPSV PUPSV 44QPMFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLÑ BQSPUPTJWZISB[VKFQSgWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčLBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or 4QP MFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLLÑ BQSPUPTJWZISSBB[VKFQSSgWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčL g LBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or HeavyCargo Praha s.r.o. Chrášťany 140 CZ Rudná u Prahy Doprava/Spedice/jeřáby , fax 863 Kontejnery/povolení/trasy , fax Přepravy těžkých a nadměrných nákladů, jeřábové práce a přepravy nadměrných nákladů vozidlem s hydraulickou rukou, obchod se skladovými a kancelářskými kontejnery, povolení pro přepravy těžkých a nadměrných nákladů po celém světě. BUj h]jhybu ]dfcxy^bi. BU j h]jhybu ]dfcxy^bi. Martin tûrba - Husqvarna Zbraslav Eli ky Pfiemyslovny 46, Praha 5 - Zbraslav Tel.: , , tel.: , fax: (Ð+ "+ (Ð+ "+ Všenorská Dobřichovice

5 nas region JZ qxp :38 Stránka 5 NÁ REGION strana 5 IZOLACE STŘECHY, s.r.o. Izolace střech, teras, balkónů, zelených střech, bazénů, jezírek, jímek, skládek a základů tepelné izolace plochých a sedlových střech izolace fasád obklady a dlažby dokončovací stavební práce sádrokartonové systémy protipožární nátěry krovů Karlštejn 170, mobil: Karlštejn Výpočetní a kancelářská technika Velkoobchod výpočetní techniky Centrála Praha 5 Radotín Prodej - Pronájem - Servis Prodejna a sklad: Tachovská 1, Praha 5 - Radotín Nové počítače od 5699, e-shop: Renata Fišerová Jiráskova 169, Rudná Tel.: , Rychlé a kvalitní zpracování, vše na počkání!!! Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: větší počet skladníků a řidičů VZV Nabízíme: nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení a příplatky i nad rámec ZP, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti, stravenky, možnost ubytovny Požadujeme: spolehlivost, bezúhonnost Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: pokladní - účetní Nabízíme: nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti Požadujeme: středoškolské vzdělání, praxe vpodvojném účetnictví výhodou, znalost práce na PC, schopnost týmové spolupráce Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 PRODEJNA: Lety u Dobřichovic Areál Supermarketu Eso tel.: Prodej okrasn ch rostlin listnaté a jehličnaté stromy a keře popínavé, vřesovištní a stálezelené rostliny trvalky řezané a jiné květiny Realizace v sadeb zelenû soukromých zahrad - veřejných ploch - parků po dokončení staveb dosadby a dodatečné úpravy stávající zeleně rekonstrukce zeleně drobné zahradní stavby a suché zídky s.r.o. PRODEJNA: Všenory Karla Majera 222 tel.: tel.: Karlická 465, Lety u Dobřichovic Prodej denně , v sobotu Servis všech zakoupených výrobků! Dejte o sobû vûdût! VA E V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK DO SKLADU Pro našeho klienta, logistickou společnost, hledáme zaměstnance na pozici Administrativní pracovnice/ pracovník do skladu. Náplň práce: - zpracování příjmových a výdajových dokladů v příslušném skladovém programu (SAP, ABRA) - tisk štítků - kontrola zboží a materiálu v evidenci - interní komunikace Požadujeme: - SŠ/SOU - pracovní zkušenost se skladovým programem výhodou - uživatelskou znalost PC - samostatnost, pečlivost, zodpovědnost Nabízíme: - zázemí prosperující společnosti - zaměstnanecké výhody - přátelský kolektiv Kamna, krby kachlové pece Materiály pro topenáře a instalatéry Regulace vytápění Nástup: ihned Pracoviště: západně od Prahy Plynové kotle, Ohřívače vody Regulace topení Podlahové a stěnové vytápění Vodárny, čerpadla Bohatá nabídka kuchyňských spotřebičů Výhradní zastoupení pro výrobky Quantum: ohřívače vody & sluneční kolektory Koupelny Sporáky volné i vestavěné Chladničky, mrazáky, myčky Široký sortiment uvedených výrobců zakoupíte v naší prodejně! ASISTENT/KA V LOGISTICE Náplň práce: - komunikace se zahraničními a stávajícími klienty - komunikace s kurýry, dodavateli - přijímání objednávek - zadávání zakázek do interního systému - komunikace s mezinárodním systémem, s logistiky a operatery v cizině - podpůrná administrativní činnost Mezinárodně úspěšná a stabilní dopravní společnost přijme dispečer kamionové přepravy řidič MKD Nabízíme: nástup dle dohody, 13. a 14. plat, stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí. Požadujeme: odborná praxe výhodou, řidičské oprávnění skupiny C/CE, bezúhonnost, spolehlivost. Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Požadujeme: - SŠ vzdělání - komunikativní znalost NJ - pečlivost, svědomitost, komunikativnost Nabízíme: - zázemí stabilní společnosti - příjemné pracovní prostředí a kolektiv - možnost profesního a profesního růstu - školení v Německu - zaměstnanecké výhody - adekvátní finanční ohodnocení Pokud Vás tato nabídka pracovní pozice zaujala, zašlete prosím Váš strukturovaný profesní životopis s přesným názvem pozice, o kterou máte zájem na ovou adresu:

6 nas region JZ qxp :38 Stránka 6 strana 6 Elegán mezi men ími kombíky První dojem z elegantního středně velkého kombíku Renaultu Clio Grandtour nebyl žádný mimořádný. Připadali jsme si jako v autoškole. Auto poskakovalo a škubalo. Záhy jsme poznali, že chyba je v nás a důvod byl prostý. Spojka totiž zabírá příliš náhle a až téměř na konci při sešlápnutém pedálu. Hodně nezvyklé, ale uvádí se to ve všech testech, upozorňuje na to jako zvláštnost i výrobce. My jsme to při naší první jízdě prostě podcenili, spoléhali jsme na rutinu. Naše chyba. Žádná střelba Museli jsme si na nezvyklou práci spojky zvyknout. Pak byla jízda i s vozem o obsahu 1,2 a počtem koní 75 velice příjemná, když bylo třeba, i svižná. To jsme však jeli sami. Později, když přibyly další osoby a zaplnil se prostorný zavazadlový prostor, byly rozjezdy sice už plynulé, ale pomalé. Stejně tak jízda vyžaduje při této síle motoru více řadit, aby se udrželo rytmické tempo. Stejně však do každého, byť mírného stoupání, motor umdlévá. Konkurenční boj Je všeobecně známo, že mezi všemi světovými automobilkami doslova zuří boj o zákazníky. Trh je pomalu, ale systematicky téměř zaplněn, a tak se hledají nejrůznější možnosti. Automobily kombi jsou nejen u nás oblíbeny, a tím tedy i vyhledávány. Mezi středně velkými kombíky se zatím moc modelů neuchytilo, ale ke Škodě Fabii a Peugeotu 207 přibyl další model, a to námi testovaný Renault Clio Grandtour, který se trh dostal letos v únoru a má hodně předpokladů, že najde zájemce. Je totiž velice elegantní a při možnosti hrát staré a připravovat nové kousky. A program je opravdu nabitý. Letošní rok jsme otevřeli reprízou hry Davida Draxlera Tajné dveře, které jsme odehráli v rudenském Sokolském domě 29. února a v pražském klubu Bordo (www.bordo.cz) 2. března. Naše premiéra v tomto klubu byla doprovázena koncertem skupiny Badys (www.badys.cz ) a Psí kšíry, čímž jim děkujeme za příjemný večer. A co bude dál? Předpokládaný termín na další uvedení této parodie na romantické komedie je 30. března a uvedeme ji v autorově rodném Žebráce. Divadlem plný a navíc premiérový bude i měsíc květen. Neodmítli jsme totiž pozvání na nučický jarmark 3. května, a tak nezbývá než Vás nalákat na hudební překvapení, které k této příležitosti již připravujeme. Poprvé bychom se měli představit i divákům na Dobříči. Ti budou mít možnost nás shlédnout pravděpodobně poslední květnový den s reprízou Longuenova díla Chci vrátit školné. výběru silnějšího motoru, než je 1,2 16V 75 k, uspokojí každou i vícečlennou rodinu. Se slabším motorem je však vhodný pro ženy na nákupy, dvoučlenné rodiny, bez velkých nároků na převážení zavazadel či většího počtu spolucestujících. Zajímavá je i spotřeba, necelých 6 litrů benzinu, u dalších a silnějších motorů klesá až na 4,5 litrů na 100 km, zejména u modelu 1,5DCi. Kufry, tašky, kočárek Zavazadlový prostor je úctyhodný. Bez nastavitelné podlahy představuje 439 litrů, což ho řadí mezi Fabii Combi s 480 l a Peugeotem 207S s 428 l do samého středu. Předností je nakládací hrana, která je ve výšce 605 mm a díky představitelné podlaze kufru lze vytvořit rovnou plochu dalších rozměrů. A to lze ještě sklopit zadní sedadla a zase jsou metry úložného prostotu větší. Navíc vše, co se v autě převáží, lze utajit krycí roletkou, kterou je však možno i zasunout do úložného prostoru. Tím vším se vytvoří velice skladná plocha, kam se pohodlně vejdou kufry, tašky a snadno se uloží i dětský kočárek. Netřeba tedy zdůrazňovat, že podobný automobil se hodí především pro rodiny s dětmi, na převážení zavazadel na chaty a chalupy, případně pro lyžaře, kteří snadno na střechu ještě mohou namontovat plastové a velice skladné plastové rakve. Abychom své amatérské umění předvedli za hranicemi Nučic i jeho okolí a vyzkoušeli si tak jiné reakce a atmosféru s konkurenčními divadly, přihlásili jsme se podruhé na pražský festival Mezi ploty. Možná zkusíme i festival v Dobřanech. Budeme rádi, když nás přijedete podpořit. Zde totiž uvidíte také premiéru další Longuenovy hry Už mou milou, jejíž uvedení se na konci školního roku dočkají i diváci v Nučicích. Pozor, bude se i zpívat! Tak tedy, pokud jste alespoň trošku zvědaví, těšíme se, až Vás uvidíme! Nebo už jste nás viděli a chcete nám říct svůj názor? Podělte se s námi o něj na Na těchto stránkách také včas upřesníme zmiňované termíny a časy představení. Srdečně zveme všechny. Vaše ŽUMPA. Iveta Legátová Závěrečná rada O výkonech motoru, spotřebě, emisích, maximální rychlosti vám mnohem více napoví přiložená tabulka. My můžeme ale s klidným svědomím tvrdit, že Clio Grandtour je pohodlný, rodinný automobil, který na silnici, v kempu, v lázních ani nikde na silnicích nedělá majiteli žádnou hanbu a stále pro své moderní tvary je elegantní. Když s ním budete zacházet rozumně a nevyžadovat překonávání rychlostních rekordů, dočkáte se i velice solidní spotřeby, zejména u silnějších motorů. Přiznání šoféra Počáteční nezvyk na pozdní účinnost (v porovnání s jiným vozy) spojky po NÁ REGION âtyfii stovky pfiíjemn ch kilometrû v Renaultu Clio Grandtour pfii prûmûrné spotfiebû 7 l benzinu na 100 km Zavazadlový prostor je skutečně skladný a ani si moc nemusíte lámat hlavu s příliš pečlivým ukládáním Renault Clio Grandtour Motor 1,2 16V 1,2 TCE 1,6 16V 1,5 dci 1,5 dci 1,5 dci (5st. př.) (6st. př.) Zdvihový objem [cm 3 ] Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/2 4/2 4/2 Nejvyšší výkon [kw/ot/min] /5500 /5500 /6000 /4000 /3750 /4000 Nejvyšší toč. mom [Nm/ot/min] /4250 /3000 /4250 /1700 /1900 /2250 Max. rychlost [km/h] Zrychlení km/h [s] 13,6 11,2 10,4 15,5 13,0 13,4 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,9 5,8 6,7 4,5 4,4 4,7 Emise CO2 [g/km] Recitál Jifiího kváry nezklamal TACHLOVICE - Před rokem zahajoval spolek TOPAS pravidelné setkání milovníků dechovky větou: S Jiřím Škvárou přichází do Tachlovic jaro. Letos přivála do Tachlovic pana Škváru vichřice Ema, která jej jak věrná družka doprovodila na setkání s jeho fanoušky do prostor Obecního úřadu v Tachlovicích. Zde se pravidelně setkávají senioři s tímto oblíbeným zpěvákem lidové písničky a hlavně dechovky dvakrát ročně. I přes nepřízeň počasí se posluchačů sešlo téměř čtyřicet, a to nejen z Tachlovic, ale i z Vráže, Mezouně, Jinočan a samozřejmě z Nučic. Věrní členové obce baráčnické si přišli nejen zazpívat, ale i zatančit, v komorní taneční odpoledne. Nechyběla tombola o praktické ceny, ale také písničky na přání. Původně plánované dvě hodinky utekly jako voda. Zpěvák musel přidávat, a tak spokojení návštěvníci opouštěli nevelké prostory zasedací místnosti úřadu až v podvečer. Příští setkání se bude konat v listopadu a již nyní jste a tak se posezení s písničkou brzy změnilo srdečně zváni. Vlaďka Horáková Na setkání s Jiřím Škvárou si přišli lidé nejen poslechnout pěkné písničky, ale i zatančit Co mají ochotníci v plánu? NUČICE - Díky stálé přízni fanoušků ŽUMPY mají ochotníci tohoto divadla větší a větší motivaci Ochotníci z nučické ŽUMPY mají i na letošní rok hodně plánů AUTO - PILAŘ AUTO - DISPO Renault Clio Grandtour se zcela vyjímal na jedné z harrachovských cest, s pozadím Čertovy hory a proslulým mamutím skokanským můstkem i30 1,4i CVVT, 1,6i CVVT, 2,0i CVVT, 1,6 CRDi VGT Hyundai Zbraslav při financování vozu prostřednictvím ČSOB leas. a.s. ujetých 400 kilometrech pominula a už jsme nepůsobili jako čerství absolventi autoškoly s ještě mokrým řidičským průkazem. (kt) Auto PILAŘ Černokostelecká 268, Říčany u Prahy Tel.: Auto DISPO Vrbova 19/A, Praha 4 - Braník V ichni se do koly rádi vracejí Dokončení ze str. 1 Technické zázemí Paní ředitelka i učitelky se však ve Vysokém Újezdě nezabývají jen historií. I když je místní škola malá, je velice moderní. Rozsáhlé stavební úpravy v roce 2002 přinesly škole výměnu oken, nový nábytek, úpravu WC dle norem EU a hlavní velká přestavba se týkala i kuchyně. Žáci mají k dispozici také počítače s připojením na internet, na kterých si nejen hrají hry, ale především zpracovávají učební látku. Velmi dobře se osvědčily nejen programy pro výuku jednotlivých předmětů český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda a angličtina, ale učitelky dokázaly probudit v dětech i zájem o vypracování referátů a samostatných úkolů. Důležité sociální vazby Děti se ve škole ale neučí jenom psát a počítat, učí se i sociálním vazbám. Páťák pomůže zavázat botu prvňákovi, prvňák se nebojí sednout si při obědě ke třeťákovi. Jak pěkné vztahy panují mezi dětmi, stejně báječně se chovají i paní učitelky. Všichni se zde snaží, aby děti byly do života vybaveny co nejlépe. Mezi širokou škálu mimoškolních aktivit patří například sólový zpěv, flétna, výuka klavíru, kroužek dovedných rukou a dále i kroužek angličtiny, pro který učitelky navázaly kontakt s partou rodilých Američanů z nedalekých Řevnic. Dále se žáci zúčastňují zimní Z na ich obcí a letní školy v přírodě a každým rokem také probíhá kurs plavání v berounském Aqua centru. Velmi oblíbené jsou samozřejmě návštěvy divadla nebo výlety do okolí či hlavního města. Vědomostní a sportovní soutěže Zatím největším sportovním úspěchem školy Žáci ZŠ ve Vysokém Újezdě sázejí v parku na návsi strom, který vyhráli ve vědomostní soutěži bylo 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole soutěže Mc. Donald cup 2003 v kopané. A ani ve vědomostních soutěžích se újezdské děti neztratí. V matematickém klání v berounském okrese, kterého se zúčastnilo 484 dětí v ročníku, získal druhé místo Matěj Vlasák. V letošním školním roce to byla také účast ve vědomostní soutěži v Tachlovicích. Té se zúčastnili žáci 1. stupně a celkem soutěžilo sedm základních škol: z Rudné, Rudné Hořelice, Chrášťan, Jinočan, Nučic a Tachlovic. Újezdské děti zastupovala Kamila Hicklová, Kateřina Kolínová a Gábina Gregorová, dívky se umístily na krásném prvním místě. Postup do dalších škol Žáci z Vysokého Újezda nemají potíže s přestupem na vyšší typy škol a suverénně zvládají přijímací zkoušky. V současné době je několik dětí na prestižních gymnáziích, středních odborných školách i na nejrůznějších vysokých školách. Všichni se do školy rádi vracejí, jsou ochotni pomáhat a mají tam stále dobré přátele. Učitelky základní školy ve Vysokém Újezdě, Mgr. Olga Reitrová, PaedDr. Petra Sejfová a Libuše Schindlerová, mohou být na svoji práci pyšné. I když je práce pedagogů, zvláště v dnešní uspěchané době velmi nevděčná a málo oceněná, na vesnické škole ve Vysokém Újezdě je vidět, že úspěchy našeho školství stále nejvíc závisejí na zodpovědné práci konkrétních lidí, na jejich schopnostech, jejich lásce k práci a hlavně k dětem. Barbora Lišková Hyundai i30 - klimatizace - ABS - el. ovládání oken - integrované autorádio s CD ZDARMA LITÁ KOLA A PARKOVACÍ ASISTENT Při nákupu vozu na leasing nebo úvěr - ZDARMA satelitní vyhledávací zařízení! Cena již od Kč NUBO CAR s.r.o. Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav, PO - PÁ od 9-18 /Po dohodě kdykoliv./ tel. prodej , , servis Řídím svůj svět Zahradní centrum Dolní Břežany JIŽ OTEVŘENO! tel.: Po-Pá 9-18, So 9-15, Ne 9-12 směr Ohrobec

7 nas region JZ qxp :38 Stránka 7 NÁ REGION strana 7 Peníze z loterií pomohou dûtem RADOTÍN - Finanční prostředky, které získala Městská část Praha 16 z výtěžku loterií a jiných podobných her, budou použity na veřejně prospěšné účely do sociální oblasti a školství. Jedná se o částku korun odvedenou zejména provozovateli výherních hracích přístroji za rok O jejím rozdělení rozhodla Rada městské části Praha 16 na svém zasedání 5. března. Téměř půl milionu korun bude tedy použito jako příspěvek pro děti z radotínských sociálně slabších rodin na letní tábory a pobyt v dětské léčebně, mimoškolní činnost těchto dětí, zájmové kroužky, a další podobné akce. Z takto získaných prostředků půjde 360 tisíc i na rekonstrukci dětského hřiště v Mateřské škole Praha Radotín, která je příspěvkovou organizací Městské části Praha 16. Mateřská škola Slunečnice je poslední, jejíž hřiště má staré prvky a i díky této částce budou vybudovány nové ve stejném standardu jako v ostatních radotínských školkách na náměstí Osvoboditelů a v Býšovské ulici, říká Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16, v jehož kompetenci je sociální oblast a školství. Senioři a sociálně slabší Městská část Praha 16 nezapomíná ani na seniory a sociálně slabší. Rozdělí mezi ně dalších 60 tisíc ze svého rozpočtu. Finance budou použity na zakoupení dárkových balíčků, gratulací a květin pro radotínské občany, kteří v tomto roce oslaví významné životní jubileum (80 a více let), na zabezpečení každoročního vánočního setkání seniorů a nákupu vánočních potravinových balíčků pro osamělé seniory. Jana Černá Cesta Vojty Náprstka KARLŠTEJNSKO - Už jste určitě slyšeli o Klubu českých turistů, ale možná nevíte, že jeho zakladatelem je cestovatel Vojta Náprstek. A právě po něm je také pojmenovaná nejstarší značená turistická cesta. Červeně značená trasa začíná na náměstí v Berouně a pokračuje přes kopec Herinky, kde stával památný dub. V roce 1974 ale odumřel, a tak dnes na jeho místě můžeme vidět jen pařez. Cesta dále pokračuje do Svatého Jana pod Skalou. Tady kdysi žil poustevník Ivan, po kterém je dodnes pojmenován zdejší léčivý pramen. Můžete ho klidně ochutnat, v minulosti byl dokonce stáčen a prodáván jako minerální voda Ivanka. Lesní strání vystoupáme k Bubovickému potoku a pokračujeme podél něj až k Bubovickým vodopádům. Část vody z potoka se ale ztrácí v podzemí, takže vodopády zdaleka nedělají takový hluk jako ty Niagarské (přestože Amerika není tak daleko). Podél trasy dojdeme k dubu Sedmi bratří, který má obvod kmene 5 metrů! Dále se cesta stáčí ke hradu Karlštejn, o kterém jsme psali v minulém čísle. Odtud pokračujeme přes vesnici Mořinku, Karlickým údolím ke Kulové hoře, kde začíná přírodní rezervace Staňkovky, až dojdeme do Radotína, kde turistická stezka končí. Vojta Náprstek Narodil se v Praze roku Po ukončení gymnázia studoval práva ve Vídni, ale byl donucen emigrovat do USA. Tam se stal knihkupcem a poskytoval azyl vystěhovalcům přicházejícím z Čech. Zúčastnil se expedice, která měla za úkol prozkoumat život indiánského kmene Kostel Svatého Jana pod Skalou Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Středočeským krajem Bubovické vodopády patří mezi vyhledávané výletní místo regionu Foto: Alexander Komaško Dakotů. Po návratu do Prahy se stal zastáncem pokroku a emancipace. Ze svého domu udělal České průmyslové muzeum, kde byly k vidění rozsáhlé národopisné sbírky. Muzeum se rychle rozrůstalo a tak Náprstek nechal postavit další budovu, která dodnes nese jeho jméno. Po cestě se můžete občerstvit v restauraci Obecná škola ve Svatém Janu pod Skalou, v restauraci Mořinka, Hotelu Karlík nebo U Sv. Anny v Kosoři. Kateřina Glaserová Soutěž 1. Jak starý je dub Sedmi bratří? 2. Jaké pořadové číslo má turistická cesta Vojty Náprstka? Všem, kdo odpoví správně, pošleme mapu Karlštejnska. Kdo již mapu z minulé soutěže má, obdrží jako překvapení zajímavou vstupenku. Prémiový úkol: Pokud znáte nějakou pověst, která se váže ke Karlštejnsku (seznam obcí Karlštejnska naleznete na napište nám o ní! Každému, kdo nám pošle pověst, my na oplátku pošleme pěkný hrnek. Sejde-li se více stejných pověstí, obdrží hrnek ten, kdo pošle danou pověst dříve. Napište nám na adresu: Nezapomeňte připsat korespondenční adresu! Dokončení ze str. 1 Vždyť právě dnes slyšíme stále a stále ze všech stran, jak je důležité nezapomenout a ukázat tak zejména mladým, jak je nutná úcta k historii, k přírodě a k lidem! Velká skupina obyvatel Černošic ale pouze pasivně nepřihlíží. Zástupci občanských sdružení Spolu a Obrana lesa se stali účastníky řízení, zúčastnili se místního šetření a vyjádřili důrazný nesouhlas s postupem stavební firmy, která vůbec v projektu nebrala zřetel na stávající pomník a stromy. Nyní se čeká na vyjádřední odboru ŽP Městského úřadu Černošice. Na tento odbor byl také podán návrh na vyhlášení lípy na Vráži památným stromem a sepisuje se již druhá petice. Důkazem toho, že tlak veřejnosti má smysl, je ochota pana Ing. Pánka dva ze zmiňovaných stromů zachovat. Bohužel mezi nimi není památná lípa. Bude tedy muset více než 80letý zdravý strom padnout a s ním i zmizet v nenávratnu kousek historie Černošic? Ing. Jitka Landová, Ing. Daniela Göttelová, zastupitelka a předsedkyně o.s. Spolu, PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D., zastupitelka a členka komise ŽP, RNDr. Josef Hausmann,CSc., předseda o.s. Česká krajina, Pavel Dražan, předseda o.s. Obrana lesa A co na to radnice? Na situaci týkající se památné lípy a pietního místa na Vráži jsme se zeptali i na Městském úřadě v Černošicích, a to přímo pana starosty Aleše Rádla. Zde vám předkládáme jeho vyjádření (text byl redakčně upraven): O tom, že tento konkrétní strom bude v budoucnu v kolizi s výstavbou městského centra na pro Vás připravuje VÝPRODEJOVOU AKCI PLNÝ PYTEL Z posezení s radotínskými seniory v Kulturním středisku v prosinci minulého roku Lípa a pietní místo v ohroïení Vráži, bylo rozhodnuto již v roce 2002, a to na základě jednomyslného hlasování tehdejšího zastupitelstva obce. Svým usnesením vyjádřilo souhlas s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu a přesně určilo prostorové uspořádání budoucích staveb. Já jsem v té době nebyl členem žádného orgánu obce, a tudíž o tom, jak se celá věc tehdy projednávala, nic nevím. V současnosti byla na základě doručené petice za záchranu tohoto Starosta Černošic pan Aleš Rádl stromu prověřena možnost jeho přesazení na náklady obce, jelikož se investor odmítá touto věcí zabývat a také ho k tomu s ohledem na vydané platné územní rozhodnutí nic nenutí. Cena za přesazení je odhadnuta na cca 500 tisíc korun bez jasné záruky nového zakořenění. Rád bych vás také informoval o tom, že v celém prostoru centra bude investorem vysazeno větší množství vzrostlejších stromů. Přestože celá stavba centra je trvale velmi intezivně sledována celou černošickou veřejností a byla opakovaně představena na několika prezentacích, nebylo až dosud, kdy je ovšem již realizace stavby v plném proudu, nikdy doručeno městskému uřadu negativní stanovisko veřejnosti ke skutečnosti, že tento konkrétní strom bude v kolizi s budoucí stavbou. (akv) Úvodní pfiíspûvek nového miniseriálu Oãima architekta Domov tvoří společenství lidí, kteří jsou k sobě vázáni pevným a trvalým poutem. Domov je ovšem také prostor, v němž se život rodiny odehrává. Nezáleží, jedná li se o bydlení v rodinném domě, v domě činžovním, panelákovém či na zahradě. Ze stávajících prostor lze vytvořit zcela nové třeba i se stávajícím nábytkem, který lze zakomponovat nejen v obytné části, ale i na zahradě a vytvořit příjemné bydlení v přírodě. Každý architekt má vizuální představu, jak by měl být daný prostor pojat. Měl by však především ctít požadavky a možnosti klienta, snažit se ho pouze ovlivňovat a usměrňovat. Filosofie spolupráce je vytvořit kvalitní vztah klienta a architekta, založené na vzájemné důvěře. Pak i revitalizovaný prostor se může stát novým a má své opodstatnění. Neboť prostředí, v němž trávíme významnou část života a nazýváme jej domovem, by měl být příjemný a plně vyhovovat potřebám všech členů rodiny, nabízet prostor pro soukromí i relaxaci.vznikne tak dílo, které uspokojí nejen investora, ale i autora. Milena A. Sedláčková, autorizovaný architekt tel.: za pouhých 100 Kč v neděli OTEVŘENO 09:00-19:00 MEGASEKÁČ RADOTÍN Výpadová 1147, Praha 5 Radotín Designové řešení kosmetického salónu

8 nas region JZ qxp :38 Stránka 8 strana 8 NÁ REGION 34 Volného času je tak málo, využijte jej do poslední vteřiny! Pohodlně se usaďte v kině, osvěžte tělo i ducha sportovními výkony, ponořte se do světa laserových her nebo přijďte prostě jen tak. stfiednû obtíïné V sledek z minulého ãísla Najdete nás na konečné metra trasy B, stanice Zličín. Autem přes Rozvadovskou spojku směrem k nákupní zóně Zličín. VELKOOBCHOD MALOOBCHOD ELEKTROMATERIÁL ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRODEJ, MONTÁŽ, SERVIS OBERMAN elektronická zabezpečovací zařízení, kamerové systémy mobil: , fax/zázn.: BROŽEK elektromateriál, domovní a průmyslové instalace mobil: , společná prodejna: Černošice, Dobřichovická 741, tel: Husqvarna - jaro, léto, éto, o podzim, zima (Ð+ "+ (Ð+ "+ (Ð+ "+ Husqvarna 137 e-series,ehkfpilanadomfcqpouıitqsergonomickþmdesignemasnqıenþmihladinamihlukuavibracq 3YSTmM!IR)NJECTION AFUNKCE3MART3TART K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF %7%PQSgDJT¼FU~[PWPVQJMPV[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ (Ð+ "+ Husqvarna 455 e-series /DOLNfUNIVERZfLNqMOTOROVfPILA -OTOR8 4/21 SYSTmM3MART3TART,OW6IBANAPqNfNqėETöZUBEZPOUıITqNfėADq K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF¼FU~[BMJÂUB ± DN WIPEOPU~,k[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ (Ð+ "+ %RPNS>OK>/ 03% % RPNS>OK>/ 03% %RPNS>OK> % RPNS>OK> 1% 1TFK 1% 1TFK 3EKAêKA S POJEZDEM S PROMöNLIVOU R Y3EKAêKASPOJEZDEMSPROMöNLIVOURYCCHLOSTqVELKfKAPACITASEKfNq 3YSTmM HLOSTqVELKf KAPACITA SEKfNq 3YSTmM 4RIO#LIP -OTOR(ONDA įqėkasekfnq 4 RIO#LIP -OTOR (ONDA įqėka SEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEM CM V ÞįKA SEKfNq MM OBJEM KKOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEB OįE L 4PVkgTUr OBCrELZ KF [BISBEOr TBEB WWIPEOPU~,k[EBSNB IPEOPU~,kk[EBSNB 6YSOCE KAPACITNq ZA HRADNq TRAKTOR S INTE 6YSOCEKAPACITNqZAHRADNqTRAKTORSINTEGGROVANÞMSBöRNÞMKOįEMHYDROSTATICKf ROVANÞ MSBöRNÞ MKOįEMHYDROSTATICKf PPėEVODOVKAAMULêOVACqZfSLEPKA"IOėE VODOVKA A MULêOVACqZfSLEPKA"IO #LIP $VOUVfLCOVÞMOTOR+AWASAKI # LIP $ VOUVfLCOV ÞMOTOR+ AWASAKI K TLAKOVmMAZfNq įqėkasekfnq K T LAKOVm MA ZfNq įqėka SEKfNq CM HMOTNOST KG CM HMOTNOST KG Ý Ą BK> (Ñ (Ñ Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ %RPNS>OK>/ 0 0 3EKAêKASPOJEZDEMCENTRfLNqNASTAVOVf Rf L N q N A S T AVOV f NqVÞįKYSEKfNqSYSTmM4RIO#LIP 0OHODL 4RIO#LIP P 0OHODL NfRUKOJEĝAROBUSTNqKOLASKULIêKO A SKULIêKOV ÞMI ÞMI LOıISKY -OTOR" 3 įqėkasekfnq CM KASEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEMKOįE L OBJEM KOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEBWIPEOPU~ OrTBEB W W IPEOPU~,k[EBSNB Ą BK> (Ñ (Ñ > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( - ) ³1 ( (Ñ (Ñ (Ð+ "+ Husqvarna H usqvarna R Rider ider 15V2 15V2 AWD AWD!7$VERZENEJLmPEVYBAVENmHORIDERU! 7 $ VER Z E NEJLmPE V Y BAVENmHO R IDER U PPROBöıNmUıIVATELE $VOUVfLCOVÞMOTOR R O B ö ı N m U ı I V AT E LE $ V OU V f LC O V Þ MOT OR +AWASAKI K TLAKOVmMAZfNqSFIL+ AWA SA K I K T LA KOVm MA Z f Nq S F IL TTRACq įqėkasekfnq CM RAC q įqėk A SEK f Nq C M VVÞįKASEKfNq MM HMOTNOST Þ į K A S E K f N q M M H M O T NO S T KG 4PVkgTUrOBCrELZKFPDISBOOgQMBDI KG 4PVk ggtur OBCrELZKF PDISBOOgQM BDI UBWIPEOPU~,k[EBSNB UB W IPEOPU~,k [ E BS NB Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ 7YbUbYnU\fbi^Y UW ghfc^ 7 YbUbYnU\fbi^Y UW g hf c^ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ DĖ azd`uhvu.. %$ dcîyhgd`zhy_. DĖ azd`uhvu.%$ dcîyhgd`zhy_..- FDGB.$ " FDGB.$ " DfcXY^bUgd`zh_mdcinYjdfcXY^bzW\cnbUîYb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc D fcxy^bugd`zh_mdcinyjdfcxy^bzw\cnbuîyb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc ggdc`yîbcgh 9ggclg"f"c"5_WYd`Uh XcjmdfcXzb nzgcv" gdc`yîbcgh 9ggc lg"ff""c"u 5_WYd`Uh Xcj mdfcxdo zb 15. nzgc4. V" 2008! nás akce platí 4UBOPWFOPW SPCDFNN 4UBOPWFOP W SPCDFN NPUPSV PUPSV 4UBOPWFOPW SPCDFNNPUPSV 44QPMFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLÑ BQSPUPTJWZISB[VKFQSgWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčLBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or 4QP MFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLLÑ BQSPUPTJWZISSBB[VKFQSSggWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčLLBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or BUj h]jhybu ]dfcxy^bi. BU j h]jhybu ]dfcxy^bi. HOBBYCENTRUM RADOTÍN Tel.: Prodejní doba: K Cementárnû 21, Mobil: Po-Pá Praha 5 - Radotín So

DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI

DÁVNÁ SLÁVA Z DOBY OTCE VLASTI nas region JZ 2.2008.qxp 29.1.2008 14:15 Stránka 1 Čtvrtek 31.1. / 3. ročník / JZ 2 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK WWW.NASREGION.CZ Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní

Více

Obchvat bude dokončen později

Obchvat bude dokončen později Čtvrtek 10. 9. / 4. ročník / JZ 18 / 2009 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.nasregion.cz Bubovice, Černošice, Dobříč, Dobřichovice, Dolní Roblín, Drahelčice, Holyně, Hostim, Choteč, Chrášťany,

Více

Staročeské máje pošestnácté

Staročeské máje pošestnácté Koncert Monika Jägerová Morany na Karlštejně Všenory 2 3 Hokej omládnul 5 Kontakt: 737 632 570 Po-Pá 8 16 h WOODPROJECT s.r.o., Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19 woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz

Více

Baví děti tím, co by bavilo jeho. Prodej mezi vraty. akce. Prozradila nám, že i u ní

Baví děti tím, co by bavilo jeho. Prodej mezi vraty. akce. Prozradila nám, že i u ní JAZZ ČERNOŠICE už po deváté + SOUTĚŽ AUTO, MOTO, KOLA A KOLEČKA Baví děti tím, co by bavilo jeho SPECIÁL OSOBNOST REGIONU 3 6 7 Ekologická likvidace vozidel Odtah vozidel ZDARMA www.likvidace.vojkov.cz

Více

Dům, stavba, zahradaa SPECIÁL

Dům, stavba, zahradaa SPECIÁL Garage Sale ČERNOŠICE 3 Vlk v rouše beránčím AUTO 4 Dům, stavba, a, zahradaa SPECIÁL 6 7 Super ceny! VELKOOBCHOD POTRAVINY DROGERIE CASH & CARRY Jsme nejlevnější! více na str. 8 JZ Čtvrtek 10. 4. / 9.

Více

Rozhovor s Věrou Čáslavskou ČERNOŠICE

Rozhovor s Věrou Čáslavskou ČERNOŠICE Dobřichovický Domek otevřen DOBŘICHOVICE 3 8 3 Dům, stavba, zahrada 6 7 Rozhovor s Věrou Čáslavskou ČERNOŠICE 8 Prodej klempířského materiálu a dílů z pozinku, CU, TiZn, nerezu Střešní krytina a okapové

Více

Dobřichovické divadelní slavnosti

Dobřichovické divadelní slavnosti Photocamp 2015 Radotín Aerobic Team zazářil! 2 3 5 Velká Chuchle od obce k obci Třebotov Jihozápad Čtvrtek 18. 6. / 10. ročník / č. 12 / 2015 Nezávislý místní zpravodaj Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce

Více

Britská legenda nadchla Kino

Britská legenda nadchla Kino Co je to Garage sale? xxxxxx? 5 DŮM, STAVBA, ZAHRADA čtěte na stranách 7 až 9 Co nového ve sportu? V Lipencích chystají Prodej již popáté! mezi vraty oslavy, jejich mladíci bodovali v Itálii 3 5 a Dračí

Více

Černošičtí hokejisté sbírají body

Černošičtí hokejisté sbírají body Jak pomůže husa knihovně? Když u Tomáška pálili vápno 5 Černošičtí hokejisté sbírají body 3 5 7 Super ceny! VELKOOBCHOD POTRAVINY DROGERIE CASH & CARRY Jsme nejlevnější! více na str. 8 JZ Čtvrtek 14. 11.

Více

Mezi hlavní hvězdy festivalu Okoř bezesporu patří skupina Kryštof, která letos objíždí festivaly s vynikající světelnou šou

Mezi hlavní hvězdy festivalu Okoř bezesporu patří skupina Kryštof, která letos objíždí festivaly s vynikající světelnou šou Víte, co je Švédova trojka? Splnil si svůj sen... 48 hodin bez spánku 3 5 7 Super ceny! VELKOOBCHOD POTRAVINY DROGERIE CASH & CARRY Jsme nejlevnější! více na str. 8 JZ & SZ Čtvrtek 25. 7. / 8. ročník /

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Trávník plný celebrit

Trávník plný celebrit Benefiční Noc na Karlštejně 3 5 Představujeme jezdeckou školu v Chuchli 5 Báječní muži se starými stroji Aneb tradiční setkání milovníků staré techniky v Solvayových lomech 6 6 JZ Čtvrtek 27. 6. / 8. ročník

Více

SE ŠŤÁVOU. Michal Korol

SE ŠŤÁVOU. Michal Korol Trochu jiná dračice DOLNÍ BŘEŽANY 3 Japonec nakonec AUTOTEST 4 OKOŘ Vyhraj vstup na festival OKOŘ SE ŠŤÁVOU 21.6. 5 Martin Štěrba Husqvarna Zbraslav Akční cena: 5.690 Kč Běžná cena: 6.190 Kč www.husqvarna-sterba-zbraslav.cz

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

Opět přijede Jeho Výsost

Opět přijede Jeho Výsost Jsem sestra Arnošta Lustiga ŘEVNICE Éra vysokého kola v Čechách 2 3 5 ZBRASLAV Čest památce padlých amerických letců OŘECH Vrážská 238, Praha 5 Radotín www.chc.cz Jihozápad Čtvrtek 21. 5. / 10. ročník

Více

Horymír pádil do Neumětel!

Horymír pádil do Neumětel! Jak na divočáky Mokropsy Metro změní pražskou 3 5 dopravu Auto, moto 76 7 Super ceny! VELKOOBCHOD POTRAVINY DROGERIE CASH & CARRY Jsme nejlevnější! více na str. 8 Jihozápad Čtvrtek 12. 3. / 10. ročník

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Dolyžovali jsme! NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ. Věra Růžičková-Bejrová (vlevo) a Charlotta Kotik

Dolyžovali jsme! NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ. Věra Růžičková-Bejrová (vlevo) a Charlotta Kotik Dolyžovali jsme! Beatles U Drdů DRAHELČICE 3 3 SPECIÁL pro váš vůz Nepotřebujeme pitomé rady Hlas lidu, hlas boží, říkají politici, když se jim to hodí. Rozhodují pak často podle jiného historického úsloví:

Více

Triumf Aerobicdancers. klubu. Okoř se šťávou

Triumf Aerobicdancers. klubu. Okoř se šťávou Číčo z Číčovic Číčovice LEGO nová hala Triumf Aerobicdancers klubu Kladno 2 3 6 FASÁDY STAVBY STŘECHY 602 342 171 WWW.KOUSAL.CZ Severozápad Čtvrtek 23. 4. / 10. ročník / č. 8 / 2015 Nezávislý místní zpravodaj

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 4/2015 ZDARMA Kde se vzal trojský kozel? Popovice byly jasná volba Deset let od prvního putování Krajinou barona Ringhoffera Kde se zrodil masopust? Den Země Na Radosti Měsíčník

Více

15.10. - 10.00 až 11.30 hod. Ekoklub látkové plenky - Moderní a ekologické látkové pleny přednáška a prezentace.

15.10. - 10.00 až 11.30 hod. Ekoklub látkové plenky - Moderní a ekologické látkové pleny přednáška a prezentace. FOTOSOUTĚŽOUTĚŽ O DIGITÁLNÍ ZRCADLOVKU ČTENÁŘŮ Čtvrtek 1. 10. / 3. ročník / SV 20 / 2009 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK www.nasregion.cz Běchovice, Brandýs nad Labem, Český Brod, Dobročovice,

Více

Opět přijede císař Karel IV.

Opět přijede císař Karel IV. Jak přežít? Nejlepší = trochu blázen! Tvrdí Nick Bollettieri 3 5 Poosmé mistrem! Hráči LC Custodes Radotín získali titul boxlakrosového mistra ČR 5 ANTÉNY, SATELITY Zajištění HD příjmu SKYLINK, CS-LINK

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ

VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ VELKOPOPOVICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015 ZDARMA Charitativní běh pro zdravotní klauny Den Země Pivovar pokřtil kůzlata Uklízíme Ladův kraj Varhany v dobré společnosti Měsíčník obce Velké Popovice e-mail: zpravodaj@velkepopovice.cz

Více

Zbraslavské noviny 2/2008

Zbraslavské noviny 2/2008 Zbraslavské noviny 2/2008 cena 5 Kč K L U B A M A T É R S K É H O T A N C E Z B R A S L A V : 4 0 L E T S T R. 4 6 O C E N Ě N Í P R O P E X E S O S T R. 8 P R E M I É R A V D I V A D L E J. K A Š K Y

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bentonit opět předmětem svárů 200 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI. Hrozí nemocnici pokuta? Cena veřejnosti za web

Z RCA DLO Z RCA DLO. Bentonit opět předmětem svárů 200 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI. Hrozí nemocnici pokuta? Cena veřejnosti za web Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VIII. Číslo 06 20. března 2009 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550 ks, Miroslav - 1.050 ks, Moravský Krumlov - 2.100 ks, Oslavany

Více

Ročník XVIII. č. 22 28. listopadu 2008 Kč 5,

Ročník XVIII. č. 22 28. listopadu 2008 Kč 5, Jak se dělá tanečník?... na 3. straně POZVÁNKA 29. listopadu Advent v Kadani...str. 3 ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XVIII. č. 22 28. listopadu 2008 Kč 5, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů

Více

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ

NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ Přemnožili se! 3 Vánoce se blíží 4 3 4 Pavel Mohrmann mohrmann@nasregion.cz KRÁTCE Mikulášská knihovně V chuchelské knihovně se letos Mikuláš předá nadílku ve čtvrtek 5.12., takže kdo bude mít s dětmi

Více