jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině."

Transkript

1 nas region JZ qxp :37 Stránka 1 Čtvrtek / 3. ročník / JZ 6 / 2008 MÍSTNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA DO VAŠICH SCHRÁNEK Bubovice, âerno ice, Dobfiíã, Dobfiichovice, Dolní Roblín, Drahelãice, Holynû, Hostim, Choteã, Chrá Èany, Chrustenice, Ch nice, Jílovi tû, Jinoãany, Karlík, Karl tejn, Kosofi, Kozolupy, Kuchafi, Kuchafiík, Lahovice, Lipence, Lodûnice, Lochkov, LuÏce, Malá Chuchle, Malé Pfiílepy, MezouÀ, Mokropsy, Mofiinka, Nenaãovice, Nuãice, Ofiech, Podkozí, Radotín, Roblín, Rudná, eporyje, evnice, Slivenec, Sobín, Solopisky, Srbsko, Tachlovice, Trnûn Újezd, Tfiebonice, Tfiebotov, Velká Chuchle, Vonoklasy, V enory, Zadní Kopanina, Zadní TfiebaÀ, Zbraslav, Zbuzany, Zliãín Shopping Malls, Îelezná PRAHA 3 Pevné kofieny... 6 Elegán mezi men ími... 7 Cesta Vojty Náprstka Obnovená slu nost Obce našeho regionu se neustále rozrůstají. Kam se podíváte, tam se staví a pro starousedlíky jsme my všichni, kteří jsme se v minulých letech přistěhovali, klasickou naplaveninou, která ve své velké většině zavádí všelijaké novoty. Že našim domkům či chceteli vilkám, říkají šmoulí domečky nebo podnikatelské baroko, že o nás hovoří jako o lidech z Beverly Hils, na to jsme si už všichni zvykli. Jistá rivalita mezi starými a novými obyvateli je i logická, někdy hraničí s naivitou, jindy, a to však převážně, jde o závist. Vyčítají, že pracujeme v Praze, v domech jen přespáváme a na víkendy ještě někde mizíme, což těžce nesou, protože nevědí, kam se vlastně přesunujeme. Ano, mnozí z nás se života v obcích, našich nových domovech, neúčastníme. Často vyznáváme jiné hodnoty, jinou společnost, máme své kamarády, příbuzné a přátele, které si k sobě zveme. I to starousedlíky popuzuje a možná ještě víc, než nová auta zaparkovaná před našimi domy a upravené zahrady, zatímco oni tam mají staré karoserie škodovek, prkna, cihly, občas záhony zeleniny a mezi tím vším pobíhají slepice. Ale nic ve zlém. Jedno jsme se však my, přistěhovalci odevšad, ale převážně z Prahy, od místních obyvatel naučili. Začínáme se zdravit. A to pokaždé, když se potkáme, přesto, že se třeba vůbec neznáme, ale bydlíme v jedné ulici, náš domek je od toho jejich jen pár stovek metrů. Ano, tenhle dobrý sousedský zvyk jste nás naučili vy, starousedlíci, protože u vás pozdravení patří k samozřejmostem. A my se to učíme a určitě naučíme. Je to milé. Díky Vám všem. (kt) Lípa a pietní místo v ohroïení vadit a musel být odstraněn. Nahradil jej památník obětem války. Paradoxem je, že zbytně nutné, aby výstavba těchto komerčních památnou lípu přemístili s velkým úsilím budov právě komunisté, kterým jí bylo líto a kteří ji chtěli zachránit pro další generace. ohrožovala i některé z 22 lip, které byly Střípky z historie Jak již bylo řečeno, pod korunou košaté lípy na Vráži odpočíval dle historických zmínek i Karel IV. při svých cestách na Karlštejn. Památný strom zde rostl až do roku 1930, kdy jej zapálil blesk. O pět let později ho nahradil nový, který i do dnešních dnů pamětníci občas stále nazývají lípou Švehlovou. Důležitým a takřka nerozlučným souputníkem lípy byl také po celou dlouhou vychází kaïd ch 14 dnû ve ãtvrtek Nedostáváte-li noviny pravidelnû, kontaktujte nás! nebo SMS na telefon: VÏdy prosím uveìte obec, ulici a ãíslo domu. A hlavnû se ptejte na své po tû! Dûkujeme Va e redakce Svatba patfií k nejv znamnûj ím okamïikûm partnerského Ïivota ËASTNOU KAMENNOU SVATBU ZBUZANY - Alespoň v dřívějších dobách tomu tak jistě bylo. Dnes spolu mnoho mladých lidí žije tzv. na hromádce nebo na psí knížku a jak říkají, žádný oficiální papír k tomu nepotřebují. Taky je možné, že jim chybí ten správný důvod svatbu uspořádat. A právě pro tyto nerozhodnuté mám dobrou zprávu s obsahem úplně jednoduchým a zcela logickým. Pokud se nevezmete, nebudete moci spolu po letech oslavit zlatou, diamantovou, a nebo dokonce kamennou svatbu! Osobnosti regionu kalendářem a několika drobnými upomínkovými předměty. A všechny tyto artefakty dokládaly, jak bohatý a hlavně aktivní život manželé vedli. Oba se naplno věnovali své Že si nejste úplně jisti, o jaké výročí se v případě kamenné svatby jedná? Ani já jsem nebyla. A není divu, taková významná událost, kdy manželé oslaví 65 let společného života, se nenaskytne příliš často. Jeden takový pár žije ve Zbuzanech a jsou jím manželé Vítězslav a Květuše Poláčkovi. Jejich dnem s velkým D byl 3. duben roku Byla to válečná léta a život jistě nebyl lehký. Pan Poláček nemohl dokončit studia na vysoké škole, protože je nacisté zavřeli, a paní Poláčkové hrozilo totální nasazení. Přesto z jejich svatební fotografie vyzařuje opravdové stěstí dvou krásných mladých lidí. Když jsem si s panem Poláčkem o jejich manželství povídala, seděli jsme nad hromadou fotografií, profesi. Pan Poláček pracoval celý život jako podnikový inženýr ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel, a protože umí několik světových jazyků, procestoval díky práci mnoho zemí. Kromě toho je také majitelem několika patentů a autorem zlepšovacích návrhů. Paní Poláčková vystřídala různá zaměstnání, ale asi největší část své pracovní kariéry věnovala dětem ve zbuzanské mateřské škole. Na místě ředitelky tam i pár let přesluhovala, něž odešla do důchodu na zasloužený odpočinek. Kromě práce se Poláčkovi věnovali také svým koníčkům, mezi které patřilo zejména divadlo, zpěv a tanec, zahrádka, ale také sport. (Ne náhodou si pak tito ochotníci a sokolové tělem i duší občas postesknou, jaká je to škoda, že doby bohatého kulturního života v obci jsou již minulostí.) V neposlední řadě se s velkou pečlivostí a láskou věnovali a stále věnují své rodině. Opravdu mě upřímně překvapilo a také dojalo, když mi pan Poláček z hlavy A dalo by se říci, že i toto je svatební fotografie, ovšem pořízena o 60 let později v roce 2003 při oslavách diamantové svatby Poláčkových historii kříž znázorňující kromě Krista i Pannu Marii. Významnost tohoto místa dokládá příběh ze samého konce druhé světové války, kdy zde byla vystavena rakev s tělem padlého černošického občana, pana Jaroslava Havla. Ten během bojů pomáhal zásobovat partyzány v brdských lesích a sám za to zaplatil životem. Po německé okupaci se sice uskutečnilo znovuvysvěcení kříže, ale v 50. letech již začal komunistům vyjmenovával data narození svých dvou dětí, čtyř vnoučat a dokonce i čtyř pravnoučat. A stejně dobré paměti se těší i paní Poláčková, která si dodnes ráda zanotuje některou Pfiedkládáme vám názory obãanû i zástupce mûsta ČERNOŠICE - V Husově ulici na Vráži v dnešních Černošicích stojí již od roku 1935 památná lípa. Dříve se jí říkalo Švehlova podle prvorepublikového politika Antonína Švehly, jehož jméno ulice ve třicátých letech nesla. Historie tohoto pietního místa však sahá až do doby Karla IV. Jaká bude budoucnost významného stromu a spolu s ním i památníku padlých černošických občanů z druhé světové války, se rozhoduje právě teď. Městský úřad totiž schválil projekt, který umožní vyměnit vzrostlé stromy, které produkují kyslík, zachycují prach a mimo to jsou významným krajinotvorným prvkem v této lokalitě, za betonovo-skleněný monolit. Kateřina Kolínová, Kamila Hicklová a Gábina Gregorová zastupovaly školu a získaly pro ni překrásné první místo Tvrdá současnost Černošice dnešních dnů jsou velmi živé město a jako takové se stále rozrůstají. Spolu s počtem obyvatel logicky rostou i nároky na občanskou vybavenost. Její součástí by v budoucnu mělo být i obchodně-administrativní centrum známé pod názvem Centrum Vráž. Dva objekty tohoto komplexu již stojí a další má v plánu vystavět firma IBS Rokal starosty sousedních Dobřichovic, pana Ing. Pánka. Otázkou tedy zůstává, zda je ne- Atmosféra byla velmi slavnostní. Rozechvělé, nastrojené děti přišly se svými rodiči plné nadšení a dobrých předsevzetí. Třída byla slavnostně vyzdobená a děti přivítala ředitelka školy paní Mgr. Olga Reitrová a učitelka paní PaedDr. Petra Sejfová. Přišli i někteří obyvatelé Vysokého Újezda, což nás přesvědčuje o tom, že škola je v centru společenského zájmu mnoha občanů. Zápisu se letos účastnilo celkem sedm dětí. Svatební fotografie manželů Poláčkových z roku Nevěstě bylo 22 let a ženichovi o dva roky více vysazeny za 22 černošických obětí druhé světové války a které vyrostly díky péči sokolských rodin? Je taktéž nevyhnutelné, aby památné místo, které je tak významně spojeno s historií města, zaniklo? Pokračování na str. 7 Mapa regionu z oblíbených písniček. Nezbývá tedy než k nádhernému výročí popřát hodně štěstí a zejména pevné zdraví. (Bohužel právě ze zdravotních důvodů je paní Poláčková v současné době v Praze nemocnici, ale ona i její manžel pevně doufají, že se na oslavy výročí jejich svatby vrátí domů mezi své blízké čilá a zdravá.) Strávila jsem na návštěvě u Poláčků příjemné dopoledne a musím uznat, že mé prohlášení z úvodu článku budou čtenáři brát jistě s nadsázkou. Pro mě osobně však svatba stále zůstává a i v budoucnu bude významným dnem partnerského vztahu. A je jedno, zda si ji spolu a s láskou připomeneme po osmi, patnácti nebo po šedesáti letech. Alžběta Kubcová Vitoulová Památná lípa s pomníkem padlých v druhé světové válce. V pozadí první část budovaného komplexu Centrum Vráž Jak se dá hodnotit kvalita uãitelû? Podle v sledku jejich práce V ichni se do koly rádi vracejí VYSOKÝ ÚJEZD - Jako zástupci občanského sdružení Tři habry jsme se byli podívat, jak funguje malá dvoutřídní škola s pěti postupnými ročníky v naší obci Vysoký Újezd u Berouna. Využili jsme k tomu Den otevřených dveří, který se konal u příležitosti zápisu žáků do první třídy dne 1. února. O škole a o historii V této dvoutřídní škole se průměrný počet žáků pohybuje za poslední léta okolo třiceti a navštěvují ji i děti z Lužec, Kozolup, Bubovic a Mezouně. Prostory budovy využívá také jedna třída místní mateřské školy. Nástěnky na chodbách nám prozradily, že škola má velmi dlouhou tradici. Zřízena byla již v roce 1800, předtím navštěvovaly děti farní školu v Tachlovicích. Vlastní budovu však v té době ještě školáci neměli, a tak se učilo dům od domu po třídě, kde byl učitel také stravován. Od roku 1805, kdy do obce přišel učitel Václav Hoch, se vyučovalo v jeho domě a nově postavená budova školy byla otevřena až v roce Skromný pedagogický sbor má tedy na co navazovat. Že si minulosti školy a místních tradic velmi váží, ukázaly její pracovnice před dvěma lety při oslavách 120. výročí. Byl to jeden z mnoha kulturních zážitků, jimiž škola zasahuje do občanského života. Pokračování na str. 6

2 nas region JZ qxp :37 Stránka 2 strana 2 NÁ REGION ČERNOŠICE Exhibiční vystoupení dětí z Mateřské školy Černošice v Topolské ulici. Začátek od hodin na zimním stadionu v Černošicích. CLUB KINO ČERNOŠICE Fűgnerova 263, tel.: , OneBand - Pohodová poprocková poslechovka na ještě pohodovější čtvrteční večer. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve hodin. Šiba Music Chance - II. kolo 4. ročníku soutěžní přehlídky kapel. Na pódiu Clubu Kino vystoupí kapely Proximity, Bobr chutná dvakrát a 1202 Station. Vstupné 90,- Kč. Začátek ve hodin. CZ + Legal Bengal - rockový dvoják. Ondra, Barča, Mára, Fanda, Márty - dalo práci, než jsme se takhle sešli, ale povedlo se! Vstupné 90,- Kč. Začátek ve hodin Říše hraček - komedie/fantasy/rodinný film USA, Režie: Zach Helm. Hrají: Natalie Portman, Dustin Hoffman, Zach Mills, Jason Bateman, Marcia Bennett, Kiele Sanchez. Nekuřácké představení. Vstupné 70,- Kč. Začátek v 16:00 hodin Min. Unplugged Tour - Odbor kultury vás zve v sobotu od 20:30 hodin do černošického Club Kina na koncert skupiny 123 Min. Trio fenomenálních muzikantů ve složení Zdeněk Bína, Martin Vajgl a Frederik Janáček vyráží na své první akustické turné. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn boudě. Vstupné 150,- Kč. DOBŘICHOVICE Gobelínové tapisérie - Vernisáž výstavy gobelínových tapisérií paní Hany Kolesové z Prahy začíná ve Fürstůvě sále od 16:00 hodin. Expozice bude nadále otevřena pátky a soboty od 14:00 do 18:00 hodin nebo na požádání na telefonu: Tři vlasy děda Vševěda - pohádku pro děti uvádí Divadlo Kejklíř. Začátek představení v 15:00 hodin Historický jarmark kumštu a řemesel - bohatý a pestrý program pro děti i dospělé. Zve pořádající a zároveň účinkující občanské sdružení NEVERS, společnost historických aktivit, o.s., za nemalé podpory Středočeského kraje a města Dobřichovice. Začátek v 9:30 hodin. Jablkoň - město Dobřichovice vás zve koncert folkrockové skupiny Jablkoň od hodin do Fürstova sálu. LODĚNICE Společenský klub Loděnice. Předprodej přibližně 2 týdny předem: Loděnice Tabák, Klub. Beroun MIC Bezplatná rezervace míst u stolu: , Indie - cestopisné promítání. Společenský klub v Loděnici si Vás dovoluje pozvat v rámci cyklu kulturních vymožeností JAro HUDby v LOděnici 08. Začátek od 20 hodin. RADOTÍN KS Radotín U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 Radotín, tel.: , Klub s Jarkou a Jirkou - Klub mládeže Radotín (pro teenagery let). Pátek od do hodin v budově základní školy v Loučanské ulici, Praha 5 - Radotín. Klub má samostatný vchod ze zadního traktu školy. World Indoor Lacrosse Championship, Halifax premiéra filmu Vladimíra Baráka. LCC Radotín srdečně zve zve na premiéru filmu o účasti české reprezentace na boxlakrosovém mistrovství světa, které se odehrálo v loňském roce v kanadském Halifaxu. Promítat se bude v pátek od hodin ve velkém sále radotínské sokolovny (Vykoukových 622/2, Praha Radotín). Vstupné 20,- korun. Více informací získáte na webu Lacrosse Club Custodes: Poplatková amnestie - Místní knihovna Radotín v Loučanské ulici vyhlašuje, že 31. březen bude ve znamení poplatkové amnestie. Knihovna na tento den vyhlašuje registraci nových čtenářů zdarma, prominuty budou i poplatky za upomínky. do Prodejní výstava obrazů Věry Mačkové - Místní knihovna Radotín, Loučanská 1406/1. po celý březen Město za městem - Radotín našima očima - Po celý měsíc probíhá průběžná fotografická akce Město za městem - Radotín našima očima pod vedením fotografa a sociologa Rudolfa Šmída. Klub mládeže Radotín Zápis do MŠ - v době od 8.00 do hodin se uskuteční zápis do Mateřské školy Praha - Radotín. KINO RADOTÍN Pokladna otevřena 1 hodinu před představením. Změna programu vyhrazena. Tel.: Across the universe - Milostný příběh v bizardně rozverném muzikálu, zasazeném do divokých 60. let, plných protiválečných demonstrací, meditací, rock n rolu a hitů skupiny Beatles. V hlavních rolích Jim Sturgess, Evan Rachel Woodová, Bono a Salma Hayeková. TIT (USA). Vstupné 70,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Mládeži přístupno. 29. a O život - Po skončení oslavy zůstane Michal na lesní chatě sám se Zitou a prožijí vášnivou noc. Pod vlivem okolností, které se jim následně stanou, jsou nuceni spěchat do města. Náhle jde sice o život, ale poněkud jiným způsobem. V hlavních rolích Vojta Kotek, Dorota Nvotová, Bob Klepl, Ivana Chýlková. MLU (ČR) Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Mládeži přístupno Čvrček a spol. - Dětská představení. Neděle v 15:00 hodin. Vstupné 40,- Kč Asterix a olympijské hry - Jsou zpět a tentokrát je čeká příběh plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupeři z celého světa. V hlavních rolích dobrodružné rodinné komedie Clovis Cornillac, Gerard Depardieu, Alain Delon. MLU (FR) Vstupné 70,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Mládeži přístupno. 5. a Svatba na bitevním poli - Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která málem skončila jako bitva u Waterloo. V hlavních rolích Bolek Polívka, Zlata Adamovská, Miroslav Šimůnek, Jan Budař, Josef Somr, Marek Vašut, Roman Vojtek. MLU (ČR) Vstupné 85,- Kč. Začátek představení v 17:00 a 19:30 hodin. Do 12 let nevhodné Psí kamarádi - Dětská představení. Neděle v 15:00 hodin. Vstupné 40,- Kč. RUDNÁ Ples Základní školy Rudná - v Sokolském domě v Rudné Přijďte si zahrát stolní (deskové) hry - Zváni jsou všichni bez rozdílu; děti, mládež, dospělí. Pořádá Klub stolních her Rudná v Základní škole Rudná od 13:30 až minimálně do 15:30 hodin. Je možné přijít a odejít kdykoliv během uvedeného času. Pokud se v Rudné a okolí najde dostatek zájemců o hraní deskových her, může akce vyústit v založení oficiálního herního klubu, kde se budou konat turnaje. Sebou není nic třeba. K dispozici je slazená i neslazená voda, čaj, káva. Jen přijít. Info na ŘEVNICE Z národů ač jsme různých - Benefiční ples občanského sdružení Náruč. Maškarní ples na téma Z národů ač jsme různých. Začátek v hodin U zrzavého paviána. KINO ŘEVNICE Provozuje společnost Gong o.s., Opletalova 89, Řevnice. U filmů označených (fk) je sleva pro členy filmového klubu. Členské průkazky jsou k dostání v pokladně kina za 20,- Kč. NOVINKA!!! Prodej filmového magazínu Cinepur (okuste jiný pohled do světa filmu). Ten, kdo utře nos - Divadelní soubor Řevnice uvádí hru G. Feydeau. Další úspěšná fraška z dílny tohoto autora o manželských záletech, které se vlivem nenadálých okolností nikdy nepovedou. Skvěle vystavěné komické dialogy a série neuvěřitelných situací v podání známých řevnických divadelníků a hosta - profesionální herečky, členky Divadla Ypsilon, Renaty Rychlé. Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v 19:30 hodin. Ten, kdo utře nos - Divadelní soubor Řevnice uvádí hru G. Feydeau. Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v 16:00 a 19:30 hodin. 4. a Ten, kdo utře nos - Divadelní soubor Řevnice uvádí hru G. Feydeau. Vstupné 80,- Kč. Začátek představení v pátek: 19:30 a v sobotu: v 16:00 a 19:30 hodin. SLIVENEC Podrobnější informace a přesné časy jednotlivých akcí najdete na nástěnkách a na webu MČ Praha-Slivenec Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy Šipkovaná do chuchelského háje - akce pro rodiny s dětmi. Pořádá občanské sdružení Na Kraji Bohoslužba v kostele Všech Svatých - Farnost Slivenec. Začátek v 15:50 hodin Schůzka seniorů - se uskuteční pod záštitou kulturní komise Městské části Praha Slivenec Počítačový kurz pro seniory - se uskuteční pod záštitou Městské části Praha Slivenec v budově Základní školy ZBRASLAV Informace, rezervace, vstupenky: kulturní odd. ÚMČ Praha - Zbraslav, U Malé řeky 3, tel: Změna programu vyhrazena! Koncert Vejvodovy kapely - koncert k 106. výročí narození Jaromíra Vejvody. Černé divadlo Jiřího Srnce od 19:30 hodin. Předprodej vstupenek zahájen 17.března. Sůl nad zlato - Marionetová pohádka na motivy B. Němcové. Divadlo J. Kašky od hodin Ženitba - Téměř muzikálová úprava klasiky N. V. Gogola v podání souboru ZKS. Divadlo J.Kašky od 19:30 hodin Zvířátka a loupežníci - Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadlo J. Kašky od hodin. do Deset z 9 - Práce na papíře - Výstava prací deseti českých umělců (spjatých s vysočanskou Galerií 9): Gennadij Alexandrov, Jaroslav J. Alt, Milena Blašková, Hana Čápová, Martin Frind, Eva Kořánová, Jaroslav Rothbauer, Václav Špale, Vladimír Tesař a František Tomík. Expozice je přístupna ve výpůjční době knihovny ve Výstavní síňi Městského domu (v pondělí a středu od 8:00 do 18:00 hodin a v úterý a čtvrtek od 12:00 do 18:00 hodin). Akce se koná pod záštitou Mgr. Renaty Hůrkové, starostky MČ Praha Zbraslav. Unplugged turné fenomenálních muzikantû ČERNOŠICE 123 Min. jsou instrumentálně brilantní trio, jehož frontman Zdeněk Bína je skutečný kytarový génius. Energetická bomba tvořená směsí jazzu, funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů. Živá vystoupení skupiny jsou vždy neopakovatelným zážitkem, a to nejen kvůli jamování a přetrženým strunám. Pozvánky Odbor kultury vás tímto zve v sobotu 5. dubna od hodin do černošického Club Kina na koncert skupiny 123 Min. Trio fenomenálních muzikantů ve složení Zdeněk Bína, Martin Vajgl a Frederik Janáček vyráží na své první akustické turné - Unplugged Tour. Pro skupinu je unplugged koncert tváří v tvář pozorně poslouchajícímu publiku náročnější než běžné klubové nebo festivalové vystoupení, muzikanti se musejí obecenstvu vydat doslova do poslední nitky a často V Černošicích vybuchne energetická bomba tvořená směsí jazzu, funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů. Jmenuje se 123 Min. sáhnout až na dno svých psychických sil. Při příležitosti unplugged turné zařadí skupina do repertoáru kromě největších hitů a pověstných improvizací i své starší skladby, které již dlouho na koncertech nehrála nebo ještě nikdy veřejně neuvedla. Za deset let své existence se Minuty etablovaly na české scéně populární hudby jako jedna z nejvýznačnějších a kritiky nejuznávanějších formací. V roce 1999 získaly ocenění Akademie populární hudby Anděl v kategorii Objev roku, v roce 2002 bylo jejich album Home? nominováno v kategorii Album roku. Dalším oceněním je nominace Nejlepší zvuk za nahrávku alba Mom (Universal Music, 2005). Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn boudě. Vstupné v předprodeji 140 Kč na místě 150 Kč. Za odbor kultury Pavel Blaženín Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK âr E éfredaktor: Jan ercl - tel.: Vychází kaïd druh ãtvrtek, náklad Kanceláfi: Ná REGION, V Oblouku 727, PrÛhonice, tel.: Redakce JZ: AlÏbûta Kubcová Vitoulová, tel.: , Inzerce JZ: Jifií âermák, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zvefiejnûné pfiíspûvky nemusí vyjadfiovat názory redakce. MUDr. Vondráčková Ludmila chirurgická ambulance Praha 5, Zbraslav, K Interně 639 přijme zdravotní sestru. Informace na tel.: ŘADKOVÁ Prodám stolní počítač PC Tower Case (Ram 2x128 MB, USB 2x, HDD 40GB Western, Creative SB Live, Modem HFC 56 kb, Video ATI MX 440 MB, 2x COM, 1xLPT, CD ROM 56x), monitor 17, klávesnice, optická myš. Cena: K prodeji je i speciální stolek pro PC, cena Tel.: Prodám Opel Vectra 2000, plná výbava, r.v. 1998, bezva stav. Cena Kč. Tel.: Kdo přenechá suché pečivo v okolí Karlštejna. tel.: Prodám nový gril na PB. Nevhodný dárek, velká sleva. Alena

3 nas region JZ qxp :37 Stránka 3 NÁ REGION strana 3 Pfiedstavujeme pfied kolní a kolní zafiízení Ekocentrum Petrklíã Pevné kofieny na kfiídlech fantazie LIPENCE - Ekocentrum pro děti a rodinu Petrklíč funguje v Lipencích Dolních Černošicích na Vackově statku od srpna 2006 jako další pracoviště občanského sdružení Petrklíč (k duši klíč) z Radotína. Nachází se v nádherném prostředí uprostřed přírody a klidu nedaleko řeky Berounky a zaměřuje se především na výchovu dětí předškolního věku k trvale udržitelnému rozvoji. Cílem činností centra je budování kladného Ekocentrum Petrklíč nabízí: vztahu k přírodě a tradicím našich babiček Předškolní výchovu pro děti od 3 let do 7 let a dědečků, kdy upéct chléb, vyrobit si věku, každý všední den hodin z hlíny svůj vlastní hrnek, utkat alespoň Volnočasové aktivity pro děti od 3 let - pohybově dramatickou výchovu, hru na zobcovou malý kus látky, umět opracovat kousek dřeva a osít pole bylo přirozenou součástí flétnu, pracovní dílničku, keramiku každodenního života. Smyslem činnosti Divadelní a tvořivé akce pro širší veřejnost, Ekocentra je umožnit dětem i jejich rodičům trávit plnohodnotně čas při společ- Adventní tvoření, Velikonoční dílny, den Země, mezi něž již tradičně patří: Podzimní slavnost ných aktivitách, které jim pomohou získat oslava Bohyně matek aj. pevné kořeny na křídlech fantazie. Způsob Klub pro rodiče na mateřské dovolené (každou naší práce vychází z programu Začít spolu středu ) a jeho nedílnou součástí je projektové vyučování, integrovaná tematická výuka, ná- Konzultace dětského psychologa a logopeda Přítomnost rodilého mluvčího vštěvy Národní galerie Praha, Toulcova Hlídací službu pro děti od 2 let dvora a spolupráce s Hnutím Tereza. Pobytové akce pro rodiče s dětmi Ř e v n i c e Komenského 1100 tel.: , 818 otevírací doba: Po - Pá So 9-12 h Narodil se ve znamení lva roku 2000 a ke koním začal chodit v doprovodu tatínka asi v šesti letech. Skloubit povinnosti prvňáčka a návštěvu jízdárny 2x týdně byl organizační oříšek zejména pro obětavé rodiče. David byl od začátku členem našeho oddílu, takže se musel podílet na jeho chodu. Naučil se nosit kbelík s vodou tak, aby se celý nepolil. Zametat stáj, aby byla paní vedoucí spokojena. Čistit a postarat se o přiděleného koně. Nikdy jsem od něj neslyšela, že něco dělat nechce nebo dokonce nebude. Sedlat a nauzdit koně mu ovšem pomáhá tatínek. Sedlo by totiž David tak vysoko neuzvedl, ale ke koni si ho nosí hrdě sám. Davidovi rodiče nejsou koňáci, ale již od mala ho vedli k lásce ke zvířatům. Doma mají dva pejsky bišony a suchozemskou želvu, o kterou se chlapec stará sám. Zajímavosti bûïn ch vûcí ZBRASLAV - Po velmi úspěšné výstavě fotografií z jihoamerické Patagonie připravujeme na duben další výstavu fotografií, tentokrát dětí Ukázka tvorby dětí z fotokroužku paní Heleny Polákové z fotokroužku Základní školy Norbertova v Praze 6 - Střešovicích. Jedná se o tvorbu dětí prvních, druhých a třetích tříd, které pod vedením známé fotografky Heleny Polákové vytvořily velice zajímavá díla. Zkušená profesionální fotografka naučila svoje žáky dívat se okolo sebe, poznávat krásu a zajímavost běžných věcí, které většina z nás přejde bez povšimnutí, využívat kouzelné kresby světla a s tím spojenou i techniku zpracování fotografie. Všechny fotografie jsou snímány digitálním fotoaparátem a tisk je na kvalitním plotru. Výstava bude zahájena 1. dubna v 19:30 hodin ve Zbraslavském Patiu a potrvá do konce dubna. Všechny Zbraslavany zveme na zajímavou a inspirativní výstavu. Jiří Veselý kuchyňské studio Kompletní dodávky kuchyní od návrhu po montáž, včetně spotřebičů vestavných i samostatných. Součástí dodávky k uchyně je profesionální zpracování projektu, výkresy instalací, praktická ukázka obsluhy spotřebičů. probíhající akce: Specializovaná nabídka spotřebičů MIELE Pfiedstavujeme Jak se k nám dostanete? Z Černošic přes lávku na Berounce po silnici směrem do Lipenců. Ještě v Dolních Černošicích odbočíte do druhé ulice vlevo - Dolnočernošická. Na jejím samém konci v čísle 443 sídlí Ekocentrum. Z Lipenců tak, že jimi projedete až na konečnou autobusu MHD. Za konečnou odbočíte vpravo, kde uvidíte ukazatel Dolní Černošice a značku slepá ulice. Pojedete tímto směrem, po sjezdu z kopce odbočíte vlevo. Následuje 1,5 km jízdy po silnici mezi poli. Po příjezdu do Dolních Černošic odbočíte první ulici doprava - Dolnočernošická. Na jejím samém konci v č. 443 sídlí Ekocentrum. Bližší informace naleznete na www. petrklic.net Alena Laláková Kluk, kter jezdí na velk ch koních, i kdyï je to stále ten prcek, co se motá kolem Pfiekrásná souhra dvou bytostí KOZOLUPY - Jako vedoucí jezdeckého oddílu Sportovní stáje Prahy 13 Vám ráda představím jednoho našeho člena, který propadl lásce ke koním. Je jím malý, ješte ne 8 letý, ale hlavně zvědavý kluk David Červený z Prahy. U koní si v dnešní době totiž musíme hýčkat všechny kluky. Obzvláště ty nadané, ochotné a pracovité. David Červený je ve svých ani ne osmi letech zdatným koňákem Začátky jsou těžké Provozní koně jsou opravdu moc hodní, ale začátečníka umí vyškolit velice dobře. Chvilka nepozornosti na jízdárně a koník i s Davidem běžel domů do boxu. Znáte to. Když chce jezdec začátečník doleva, kůň jde doprava. Máte klusat a kůň ne a ne naklusat. To si člověk připadá, že se mu ten kůň jenom vysmívá. Davida trénuje Jindra Chromý, další nadějný jezdec našeho oddílu. Pilný žáček nikdy neodmlouval svému učiteli a poslouchal každé jeho slovo. Učil se a jezdil každý týden pravidelně v úterý a pátek. Po roce začali Davida koně poslouchat. Uměl klusat a cválat. Zvládl základní jízdárenské cviky. Přišel čas na skokovou průpravu. Jeho nejmilejší ponička Laura ho trpělivě učila přenést se přes první skůčky a skoky. Zanedlouho skákal překážky cm vysoké a dnes David jezdí i na velkých koních, které zvládá, i když je to stále ten prcek, co se motá okolo koní. Dovedete si představit malého Davida, jak čistí zadní nohu frískému hřebci? Je to překrásná souhra dvou bytostí. Milý Davide, přeji Ti, abys měl i nadále lví odhodlání učit se a umět naslouchat. Aby Ti koně učarovali na celý život, protože nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Daniela Boleslavská Běží tam teď Gogolova Ženitba. Povrchní divák si vzdychne: Ach jo. Ale rád bych ho vyvedl z omylu. Skvělý překlad Leoše Suchařípy inscenačně upravil (raději bych řekl aktualizoval ) Svatoslav Mahelka a díky celé řadě vložených autorských písní vzniklo svěží dílko. Skoro muzikál. Ale asi takový je trend. Herci Vás strhnou svým nadšením a jejich zápal spolehlivě překryje povrchní nedostatky. Jarní pohoda na jarmarku SLIVENEC - Letošní velikonoční jarmark otevřeli v sobotu 15. března ve 14:00 hodin žáci Základní školy Slivenec svým milým vystoupením. Jejich básničky, zpívání, doprovod flétniček i kláves a slunečné počasí, to vše dohromady, naladilo návštěvníky trhu do jarní pohody. I přes větrné počasí byla účast na sliveneckém jarmarku hojná Trhovci vyložili na návsi stánky a nabídli své zboží. Mezi rukodělnými výrobky si mohl každý vybrat. Vybírali jsme kraslice, velikonoční pomlázky a osení, keramiku, košíky, dřevěné dárky, ručně vyrobené šperky z kůže a korálků. Velký zájem vzbudil také stánek slivenecké školy a lochkovské mateřské školy, kde děti představovaly nápadité výrobky. Program jarmarku osvěžila dvě vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, který rozesmál děti i dospělé a při jeho žonglování s hořícími loučemi se až tajil dech. Z nedalekého Barrandova přiletěli se svými flétničkami Kanárci. Předvedli pásmo lidových písniček a vypořádali se i s větrem, Děti z Ekocentra Petrklíč v Lipencích se svými výrobky Na vûdomost se dává DOBŘICHOVICE - Na vědomost všem se dává, že již po čtvrté se bude konati tradiční Historický jarmark kumštu a řemesel v Dobřichovicích, a to již 5. dubna roku tohoto. Jako obvykle zahájíme průvodem po městě, a to po odbití půl desáté hodiny na zámecké věži. Následovati bude bohatý a pestrý program pro děti i dospělé, jenž bude provázen dobovým tržištěm. Návštěvníkům bude nabídnuto přebohaté občerstvení v dobové krčmě i netradiční pochutiny pečené, uzené i smažené, to vše možno spláchnouti přelahodným mokem pivním či medovinou nefalšovanou. Předvedeno bude nespočet řemesel a kumštýřů, kteří se svým umem postarají o vaši zábavu spolu se všemi potulnými šumaři, kejklíři a šermíři. Pokud který jim občas nečekaně odnesl noty. Ti nejmenší si, již tradičně, užili ve výtvarné dílně občanského sdružení Na Kraji a v obležení dětí byl i stánek s oříšky a domácími karamely. V podvečer slunce zašlo a počasí nám dalo najevo, že zima se ještě nevzdává, ale i poslední návštěvníci se mohli zahřát medovinou u stánku s včelími produkty nebo grilovanými specialitami Pizzerie Slivenec. Za zdárný průběh jarmarku děkujeme OS Na Kraji, ZŠ Slivenec, MŠ Lochkov, amatérskému souboru Kanárci, Pizzerii Slivenec a mnohým ochotným dobrovolníkům z řad občanů. Lenka Kudláková sobě dobrou náladu přinesete a budete ji spolu s námi šířiti ve společnosti naší po celý den, bude zážitek ještě o to pestřejší a nezapomenutelnější. Všechny lidi, lidičky, dospěláky, kluky i holčičky zve pořádající a zároveň účinkující občanské sdružení NE- VERS, společnost historických aktivit, o.s., za nemalé podpory Středočeského kraje a města Dobřichovice, bez nichž by nebylo možné tuto akci pořádat. Na všechny se těší pořadatelé akce. Tomáš Kopačka Jdûte do divadla! ZBRASLAV - Udělal jsem mezi svými známými malý průzkum, jestli znají divadlo Jana Kašky na Zbraslavi. Výsledek byl spíš slabý, což je v neprospěch mých známých, protože toto divadlo si pozornost zcela jistě zaslouží. Jenom nimravý šťoural si všimne drobné vady dikce hlavní představitelky, ale o to v představení nejde. Postavy Tekly dohazovačky nebo Pavla Nenažraného jsou nepřehlédnutelné, a to mám nepříjemný pocit, že jsem měl raději upozornit na Ilju Kočandrleho nebo hlavní postavu Ivana Podkolesného. Ručím Vám za to, že budete odcházet z představení s pocitem příjemně stráveného večera. Jeden moment mě trochu rozesmutněl. Napočítal jsem celkem čtyři kravaty na jevišti (ale to snad patří ke kostýmům) a jednu (tu moji) v hledišti. Vím, že je to snad celosvětový trend, ale podle mě kravata k divadlu patří. Gogolovi to bude už asi jedno, ale rád bych alespoň těm hercům řekl, že i častá návštěva divadla je pro člověka svátkem a že si vážím jejich času, sil i námahy, které do přípravy představení vložili. A už při uvazování kravaty se duševně na něco hezkého připravuji. Myslím, že je to něco jiného, než kdybych na představení vyrazil ve skoromontérkách ze zahrady. Ještě něco pro ty, kteří v divadle Jana Kašky zatím nikdy nebyli. Velmi hezky renovované prostory, sympatická křesla pro dva, za lístek dáte neuvěřitelných 50,- Kč i do první řady, kafe s lógrem (ale můžete mít i jiné) za devět, program zdarma a šatnovné dobrovolné. Není problém s parkováním. No nejděte tam za ty peníze! Jiří Mikeš Dostane vás DOBŘICHOVICE - Jablkoň je setkáním Georga Friedricha Händela s pračlověkem. Písničky veselé, drsné, laskavé, smutné i splašené vrhá na publikum s nasazením, něhou a elegancí lovce mamutů. Držitel dvou Andělů, folkrocková, alternativní a bůhví jaká ještě skupina, letos slaví třicetiny. Program, který ke svým narozeninám připravila, je průřezem toho minulého i úplně nového, ještě vlhkého. Vedle osvědčených hitů tak zazní i skladby z alba, které se teprve rodí. Jediný zakládající pamětník Michal Němec k tomu říká: Přijďte s námi slavit! Dostanete Jablkoň a Jablkoň dostane vás. Zveme vás na koncert folkrockové skupiny Jablkoň 5. dubna od hodin do dobřichovického Fürstova sálu. Andrea Kudrnová Město Dobřichovice srdečně zve na koncert folkrockové skupiny Jablkoň

4 nas region JZ qxp :38 Stránka 4 strana 4 NÁ REGION Pavel Dužík generální reprezentant Allianz pojišťovny, a. s. si Vás dovoluje pozvat do své pojišťovací kanceláře na Náměstí krále Jiřího z Poděbrad č. 1, Řevnice Nabízíme Vám: Životní pojištění Penzijní připojištění Komplexní autopojištění Pojištění majetku občanů Cestovní pojištění Pojištění podnikatelů Pojištění průmyslu Provozní doba: PO - PÁ hodin PO a ST hodin Tel.: , , Těšíme se na Vaší návštěvu Allianz - stojíme při Vás Dobřichovice Tyršova ul. (u nádraží) prodej a rozvoz paliv, mulčovací kůry, kameniva, písku autodoprava, kontejnery drobné zemní práce ČIŠTĚNÍ PEŘÍ šití prošívaných dek a polštářů PRAHA 5, Radlická 33 tel.: PRAHA 5, Krškova 807 tel.: PRAHA 5, Voskovcova 1032 OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKOLKA KOZOLUPY tel.: PRAHA 6, Patočkova 89 TEL: tel.: PRAHA 3, Korunní 93 PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ OKRASNÝCH LISTNÁČŮ A JEHLIČNANŮ RHODODENDRONŮ A RŮŽÍ tel.: KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ nabízí své služby v areálu Squash centra (bývalé kino) v Rudné u Prahy Otevřeno: Po Út St Čt Pá So PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8-16 h hod hod hod hod hod. dle tel. dohody PÁTEK 8-18 h, SOBOTA 8-12 h FIRMA PROSICKÝ Těšíme se na Vás volejte Eva Doležalová, tel Nabídka veškerých malířských prací v interiéru a exteriéru. Kontakt: Dobřichovice, Hálkova 707 Husqvarna - jaro, léto, to, o podzim, zima (Ð+ "+ (Ð+ "+ (Ð+ "+ Husqvarna 137 e-series,ehkfpilanadomfcqpouıitqsergonomickþmdesignemasnqıenþmihladinamihlukuavibracq 3YSTmM!IR)NJECTION AFUNKCE3MART3TART K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF %7%PQSgDJT¼FU~[PWPVQJMPV[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ Husqvarna 455 e-series /DOLNfUNIVERZfLNqMOTOROVfPILA -OTOR8 4/21 SYSTmM3MART3TART,OW6IBANAPqNfNqėETöZUBEZPOUıITqNfėADq K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF¼FU~[BMJÂUB ± DN WIPEOPU~,k[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ (Ð+ "+ %RPNS>OK>/ 0 0 3EKAêKASPOJEZDEMCENTRfLNqNASTAVOVf Rf L N q N A S T A VO V f 4RIO#LIP P 0OHODL NqVÞįKYSEKfNqSYSTmM4RIO#LIP 0OHODL NfRUKOJEĝAROBUSTNqKOLASKULIêKO A SKULIêKOV ÞMI ÞMI LOıISKY -OTOR" 3 įqėkasekfnq CM KASEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEMKOįE L OBJEM KOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEBWIPEOPU~ OrTBEB W W IPEOPU~,k[EBSNB Ą BK> (Ñ (Ñ > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( - ) ³1 ( (Ñ (Ñ %RPNS>OK>/ 03% % RPNS>OK>/ 03% %RPNS>OK> % RPNS>OK> 1 1% 1TFK % 1TFK 3EKAêKA S POJEZDEM S PROMöNLIVOU R Y3EKAêKASPOJEZDEMSPROMöNLIVOURYCCHLOSTqVELKfKAPACITASEKfNq 3YSTmM HLOSTqVELKf KAPACITA SEKfNq 3YSTmM 4RIO#LIP -OTOR(ONDA įqėkasekfnq 4 RIO#LIP -OTOR (ONDA įqėka SEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEM CM V ÞįKA SEKfNq MM OBJEM KKOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEB OįE L 4PVkgTUr OBCrELZ KF [BISBEOr TBEB WWIPEOPU~,k[EBSNB IPEOPU~,kk[EBSNB 6YSOCEKAPACITNqZAHRADNqTRAKTORSINTE6 YSOCE KAPACITNq ZA HRADNq TRAKTOR S INTE GROVANÞMSBöRNÞMKOįEMHYDROSTATICKf GROVANÞ MSBöRNÞ MKOįEMHYDROSTATICKf PėEVODOVKAAMULêOVACqZfSLEPKA"IOPėE VODOVKA A MULêOVACqZfSLEPKA"IO #LIP $VOUVfLCOVÞMOTOR+AWASAKI #LIP $ VOUVfLCOV ÞMOTOR+ AWASAKI K TLAKOVmMAZfNq įqėkasekfnq K T LAKOVm MA ZfNq įqėka SEKfNq CM HMOTNOST KG CM HMOTNOST KG Ý Ą BK> (Ñ (Ñ Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ Husqvarna H usqvarna R Rider ider 115V2 5V2 A AWD WD!7$VERZENEJLmPEVYBAVENmHORIDERU! 7 $ VER Z E NEJLmPE V Y BAVENmHO R IDER U PPROBöıNmUıIVATELE $VOUVfLCOVÞMOTOR R O B ö ı N m U ı I V AT E LE $ V OU V f LC O V Þ MOT OR +AWASAKI K TLAKOVmMAZfNqSFIL+ AWA SA K I K T LA KOVm MA Z f Nq S F IL TTRACq įqėkasekfnq CM RAC q įqėk A SEK f Nq C M VVÞįKASEKfNq MM HMOTNOST Þ į K A S E K f N q M M H MO T NO S T KG 4PVkgTUrOBCrELZKFPDISBOOgQMBDI KG 4PVk gt g Ur OBCrELZKF PDISBOOgQM BDI UUBWIPEOPU~,k[EBSNB B W IPEOPU~,k [ E BS NB Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ 7YbUbYnU\fbi^Y UW ghfc^ 7 YbUbYnU\fbi^Y UW g hf c^ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ DĖ azd`uhvu.. %$ dcîyhgd`zhy_. DĖ azd`uhvu.%$ dcîyhgd`zhy_..- FDGB.$ " FDGB.$ " DfcXY^bUgd`zh_mdcinYjdfcXY^bzW\cnbUîYb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc D fcxy^bugd`zh_mdcinyjdfcxy^bzw\cnbuîyb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc ggdc`yîbcgh 9ggclg"f"c"5_WYd`Uh XcjmdfcXzb nzgcv" gdc`yîbcgh 9ggc lg"ff"c " "5_WYd`Uh XcjmdfcXzb nzgcv" 4UBOPWFOPW SPCDFNNPUPSV 4UBOPWFOPW SPCDFNN 4UBOPWFOP W SPCDFN NPUPSV PUPSV 44QPMFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLÑ BQSPUPTJWZISB[VKFQSgWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčLBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or 4QP MFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLLÑ BQSPUPTJWZISSBB[VKFQSSgWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčL g LBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or HeavyCargo Praha s.r.o. Chrášťany 140 CZ Rudná u Prahy Doprava/Spedice/jeřáby , fax 863 Kontejnery/povolení/trasy , fax Přepravy těžkých a nadměrných nákladů, jeřábové práce a přepravy nadměrných nákladů vozidlem s hydraulickou rukou, obchod se skladovými a kancelářskými kontejnery, povolení pro přepravy těžkých a nadměrných nákladů po celém světě. BUj h]jhybu ]dfcxy^bi. BU j h]jhybu ]dfcxy^bi. Martin tûrba - Husqvarna Zbraslav Eli ky Pfiemyslovny 46, Praha 5 - Zbraslav Tel.: , , tel.: , fax: (Ð+ "+ (Ð+ "+ Všenorská Dobřichovice

5 nas region JZ qxp :38 Stránka 5 NÁ REGION strana 5 IZOLACE STŘECHY, s.r.o. Izolace střech, teras, balkónů, zelených střech, bazénů, jezírek, jímek, skládek a základů tepelné izolace plochých a sedlových střech izolace fasád obklady a dlažby dokončovací stavební práce sádrokartonové systémy protipožární nátěry krovů Karlštejn 170, mobil: Karlštejn Výpočetní a kancelářská technika Velkoobchod výpočetní techniky Centrála Praha 5 Radotín Prodej - Pronájem - Servis Prodejna a sklad: Tachovská 1, Praha 5 - Radotín Nové počítače od 5699, e-shop: Renata Fišerová Jiráskova 169, Rudná Tel.: , Rychlé a kvalitní zpracování, vše na počkání!!! Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: větší počet skladníků a řidičů VZV Nabízíme: nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení a příplatky i nad rámec ZP, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti, stravenky, možnost ubytovny Požadujeme: spolehlivost, bezúhonnost Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Velká potravinářská společnost s dlouholetou tradicí přjme na HPP: pokladní - účetní Nabízíme: nástup možný ihned, motivující platové ohodnocení, vstřícnost při plánování změn, možnost využití stravovacího zařízení na pracovišti Požadujeme: středoškolské vzdělání, praxe vpodvojném účetnictví výhodou, znalost práce na PC, schopnost týmové spolupráce Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , Jesenice u Prahy, Krajní 680 PRODEJNA: Lety u Dobřichovic Areál Supermarketu Eso tel.: Prodej okrasn ch rostlin listnaté a jehličnaté stromy a keře popínavé, vřesovištní a stálezelené rostliny trvalky řezané a jiné květiny Realizace v sadeb zelenû soukromých zahrad - veřejných ploch - parků po dokončení staveb dosadby a dodatečné úpravy stávající zeleně rekonstrukce zeleně drobné zahradní stavby a suché zídky s.r.o. PRODEJNA: Všenory Karla Majera 222 tel.: tel.: Karlická 465, Lety u Dobřichovic Prodej denně , v sobotu Servis všech zakoupených výrobků! Dejte o sobû vûdût! VA E V Oblouku 727, Pruhonice tel.: , ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICE/PRACOVNÍK DO SKLADU Pro našeho klienta, logistickou společnost, hledáme zaměstnance na pozici Administrativní pracovnice/ pracovník do skladu. Náplň práce: - zpracování příjmových a výdajových dokladů v příslušném skladovém programu (SAP, ABRA) - tisk štítků - kontrola zboží a materiálu v evidenci - interní komunikace Požadujeme: - SŠ/SOU - pracovní zkušenost se skladovým programem výhodou - uživatelskou znalost PC - samostatnost, pečlivost, zodpovědnost Nabízíme: - zázemí prosperující společnosti - zaměstnanecké výhody - přátelský kolektiv Kamna, krby kachlové pece Materiály pro topenáře a instalatéry Regulace vytápění Nástup: ihned Pracoviště: západně od Prahy Plynové kotle, Ohřívače vody Regulace topení Podlahové a stěnové vytápění Vodárny, čerpadla Bohatá nabídka kuchyňských spotřebičů Výhradní zastoupení pro výrobky Quantum: ohřívače vody & sluneční kolektory Koupelny Sporáky volné i vestavěné Chladničky, mrazáky, myčky Široký sortiment uvedených výrobců zakoupíte v naší prodejně! ASISTENT/KA V LOGISTICE Náplň práce: - komunikace se zahraničními a stávajícími klienty - komunikace s kurýry, dodavateli - přijímání objednávek - zadávání zakázek do interního systému - komunikace s mezinárodním systémem, s logistiky a operatery v cizině - podpůrná administrativní činnost Mezinárodně úspěšná a stabilní dopravní společnost přijme dispečer kamionové přepravy řidič MKD Nabízíme: nástup dle dohody, 13. a 14. plat, stravenky, 5 týdnů dovolené, příjemné pracovní prostředí. Požadujeme: odborná praxe výhodou, řidičské oprávnění skupiny C/CE, bezúhonnost, spolehlivost. Životopisy zasílejte na: Informace na tel.: , , Jesenice u Prahy, Krajní 680 Požadujeme: - SŠ vzdělání - komunikativní znalost NJ - pečlivost, svědomitost, komunikativnost Nabízíme: - zázemí stabilní společnosti - příjemné pracovní prostředí a kolektiv - možnost profesního a profesního růstu - školení v Německu - zaměstnanecké výhody - adekvátní finanční ohodnocení Pokud Vás tato nabídka pracovní pozice zaujala, zašlete prosím Váš strukturovaný profesní životopis s přesným názvem pozice, o kterou máte zájem na ovou adresu:

6 nas region JZ qxp :38 Stránka 6 strana 6 Elegán mezi men ími kombíky První dojem z elegantního středně velkého kombíku Renaultu Clio Grandtour nebyl žádný mimořádný. Připadali jsme si jako v autoškole. Auto poskakovalo a škubalo. Záhy jsme poznali, že chyba je v nás a důvod byl prostý. Spojka totiž zabírá příliš náhle a až téměř na konci při sešlápnutém pedálu. Hodně nezvyklé, ale uvádí se to ve všech testech, upozorňuje na to jako zvláštnost i výrobce. My jsme to při naší první jízdě prostě podcenili, spoléhali jsme na rutinu. Naše chyba. Žádná střelba Museli jsme si na nezvyklou práci spojky zvyknout. Pak byla jízda i s vozem o obsahu 1,2 a počtem koní 75 velice příjemná, když bylo třeba, i svižná. To jsme však jeli sami. Později, když přibyly další osoby a zaplnil se prostorný zavazadlový prostor, byly rozjezdy sice už plynulé, ale pomalé. Stejně tak jízda vyžaduje při této síle motoru více řadit, aby se udrželo rytmické tempo. Stejně však do každého, byť mírného stoupání, motor umdlévá. Konkurenční boj Je všeobecně známo, že mezi všemi světovými automobilkami doslova zuří boj o zákazníky. Trh je pomalu, ale systematicky téměř zaplněn, a tak se hledají nejrůznější možnosti. Automobily kombi jsou nejen u nás oblíbeny, a tím tedy i vyhledávány. Mezi středně velkými kombíky se zatím moc modelů neuchytilo, ale ke Škodě Fabii a Peugeotu 207 přibyl další model, a to námi testovaný Renault Clio Grandtour, který se trh dostal letos v únoru a má hodně předpokladů, že najde zájemce. Je totiž velice elegantní a při možnosti hrát staré a připravovat nové kousky. A program je opravdu nabitý. Letošní rok jsme otevřeli reprízou hry Davida Draxlera Tajné dveře, které jsme odehráli v rudenském Sokolském domě 29. února a v pražském klubu Bordo (www.bordo.cz) 2. března. Naše premiéra v tomto klubu byla doprovázena koncertem skupiny Badys (www.badys.cz ) a Psí kšíry, čímž jim děkujeme za příjemný večer. A co bude dál? Předpokládaný termín na další uvedení této parodie na romantické komedie je 30. března a uvedeme ji v autorově rodném Žebráce. Divadlem plný a navíc premiérový bude i měsíc květen. Neodmítli jsme totiž pozvání na nučický jarmark 3. května, a tak nezbývá než Vás nalákat na hudební překvapení, které k této příležitosti již připravujeme. Poprvé bychom se měli představit i divákům na Dobříči. Ti budou mít možnost nás shlédnout pravděpodobně poslední květnový den s reprízou Longuenova díla Chci vrátit školné. výběru silnějšího motoru, než je 1,2 16V 75 k, uspokojí každou i vícečlennou rodinu. Se slabším motorem je však vhodný pro ženy na nákupy, dvoučlenné rodiny, bez velkých nároků na převážení zavazadel či většího počtu spolucestujících. Zajímavá je i spotřeba, necelých 6 litrů benzinu, u dalších a silnějších motorů klesá až na 4,5 litrů na 100 km, zejména u modelu 1,5DCi. Kufry, tašky, kočárek Zavazadlový prostor je úctyhodný. Bez nastavitelné podlahy představuje 439 litrů, což ho řadí mezi Fabii Combi s 480 l a Peugeotem 207S s 428 l do samého středu. Předností je nakládací hrana, která je ve výšce 605 mm a díky představitelné podlaze kufru lze vytvořit rovnou plochu dalších rozměrů. A to lze ještě sklopit zadní sedadla a zase jsou metry úložného prostotu větší. Navíc vše, co se v autě převáží, lze utajit krycí roletkou, kterou je však možno i zasunout do úložného prostoru. Tím vším se vytvoří velice skladná plocha, kam se pohodlně vejdou kufry, tašky a snadno se uloží i dětský kočárek. Netřeba tedy zdůrazňovat, že podobný automobil se hodí především pro rodiny s dětmi, na převážení zavazadel na chaty a chalupy, případně pro lyžaře, kteří snadno na střechu ještě mohou namontovat plastové a velice skladné plastové rakve. Abychom své amatérské umění předvedli za hranicemi Nučic i jeho okolí a vyzkoušeli si tak jiné reakce a atmosféru s konkurenčními divadly, přihlásili jsme se podruhé na pražský festival Mezi ploty. Možná zkusíme i festival v Dobřanech. Budeme rádi, když nás přijedete podpořit. Zde totiž uvidíte také premiéru další Longuenovy hry Už mou milou, jejíž uvedení se na konci školního roku dočkají i diváci v Nučicích. Pozor, bude se i zpívat! Tak tedy, pokud jste alespoň trošku zvědaví, těšíme se, až Vás uvidíme! Nebo už jste nás viděli a chcete nám říct svůj názor? Podělte se s námi o něj na Na těchto stránkách také včas upřesníme zmiňované termíny a časy představení. Srdečně zveme všechny. Vaše ŽUMPA. Iveta Legátová Závěrečná rada O výkonech motoru, spotřebě, emisích, maximální rychlosti vám mnohem více napoví přiložená tabulka. My můžeme ale s klidným svědomím tvrdit, že Clio Grandtour je pohodlný, rodinný automobil, který na silnici, v kempu, v lázních ani nikde na silnicích nedělá majiteli žádnou hanbu a stále pro své moderní tvary je elegantní. Když s ním budete zacházet rozumně a nevyžadovat překonávání rychlostních rekordů, dočkáte se i velice solidní spotřeby, zejména u silnějších motorů. Přiznání šoféra Počáteční nezvyk na pozdní účinnost (v porovnání s jiným vozy) spojky po NÁ REGION âtyfii stovky pfiíjemn ch kilometrû v Renaultu Clio Grandtour pfii prûmûrné spotfiebû 7 l benzinu na 100 km Zavazadlový prostor je skutečně skladný a ani si moc nemusíte lámat hlavu s příliš pečlivým ukládáním Renault Clio Grandtour Motor 1,2 16V 1,2 TCE 1,6 16V 1,5 dci 1,5 dci 1,5 dci (5st. př.) (6st. př.) Zdvihový objem [cm 3 ] Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/2 4/2 4/2 Nejvyšší výkon [kw/ot/min] /5500 /5500 /6000 /4000 /3750 /4000 Nejvyšší toč. mom [Nm/ot/min] /4250 /3000 /4250 /1700 /1900 /2250 Max. rychlost [km/h] Zrychlení km/h [s] 13,6 11,2 10,4 15,5 13,0 13,4 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,9 5,8 6,7 4,5 4,4 4,7 Emise CO2 [g/km] Recitál Jifiího kváry nezklamal TACHLOVICE - Před rokem zahajoval spolek TOPAS pravidelné setkání milovníků dechovky větou: S Jiřím Škvárou přichází do Tachlovic jaro. Letos přivála do Tachlovic pana Škváru vichřice Ema, která jej jak věrná družka doprovodila na setkání s jeho fanoušky do prostor Obecního úřadu v Tachlovicích. Zde se pravidelně setkávají senioři s tímto oblíbeným zpěvákem lidové písničky a hlavně dechovky dvakrát ročně. I přes nepřízeň počasí se posluchačů sešlo téměř čtyřicet, a to nejen z Tachlovic, ale i z Vráže, Mezouně, Jinočan a samozřejmě z Nučic. Věrní členové obce baráčnické si přišli nejen zazpívat, ale i zatančit, v komorní taneční odpoledne. Nechyběla tombola o praktické ceny, ale také písničky na přání. Původně plánované dvě hodinky utekly jako voda. Zpěvák musel přidávat, a tak spokojení návštěvníci opouštěli nevelké prostory zasedací místnosti úřadu až v podvečer. Příští setkání se bude konat v listopadu a již nyní jste a tak se posezení s písničkou brzy změnilo srdečně zváni. Vlaďka Horáková Na setkání s Jiřím Škvárou si přišli lidé nejen poslechnout pěkné písničky, ale i zatančit Co mají ochotníci v plánu? NUČICE - Díky stálé přízni fanoušků ŽUMPY mají ochotníci tohoto divadla větší a větší motivaci Ochotníci z nučické ŽUMPY mají i na letošní rok hodně plánů AUTO - PILAŘ AUTO - DISPO Renault Clio Grandtour se zcela vyjímal na jedné z harrachovských cest, s pozadím Čertovy hory a proslulým mamutím skokanským můstkem i30 1,4i CVVT, 1,6i CVVT, 2,0i CVVT, 1,6 CRDi VGT Hyundai Zbraslav při financování vozu prostřednictvím ČSOB leas. a.s. ujetých 400 kilometrech pominula a už jsme nepůsobili jako čerství absolventi autoškoly s ještě mokrým řidičským průkazem. (kt) Auto PILAŘ Černokostelecká 268, Říčany u Prahy Tel.: Auto DISPO Vrbova 19/A, Praha 4 - Braník V ichni se do koly rádi vracejí Dokončení ze str. 1 Technické zázemí Paní ředitelka i učitelky se však ve Vysokém Újezdě nezabývají jen historií. I když je místní škola malá, je velice moderní. Rozsáhlé stavební úpravy v roce 2002 přinesly škole výměnu oken, nový nábytek, úpravu WC dle norem EU a hlavní velká přestavba se týkala i kuchyně. Žáci mají k dispozici také počítače s připojením na internet, na kterých si nejen hrají hry, ale především zpracovávají učební látku. Velmi dobře se osvědčily nejen programy pro výuku jednotlivých předmětů český jazyk, matematika, vlastivěda, přírodověda a angličtina, ale učitelky dokázaly probudit v dětech i zájem o vypracování referátů a samostatných úkolů. Důležité sociální vazby Děti se ve škole ale neučí jenom psát a počítat, učí se i sociálním vazbám. Páťák pomůže zavázat botu prvňákovi, prvňák se nebojí sednout si při obědě ke třeťákovi. Jak pěkné vztahy panují mezi dětmi, stejně báječně se chovají i paní učitelky. Všichni se zde snaží, aby děti byly do života vybaveny co nejlépe. Mezi širokou škálu mimoškolních aktivit patří například sólový zpěv, flétna, výuka klavíru, kroužek dovedných rukou a dále i kroužek angličtiny, pro který učitelky navázaly kontakt s partou rodilých Američanů z nedalekých Řevnic. Dále se žáci zúčastňují zimní Z na ich obcí a letní školy v přírodě a každým rokem také probíhá kurs plavání v berounském Aqua centru. Velmi oblíbené jsou samozřejmě návštěvy divadla nebo výlety do okolí či hlavního města. Vědomostní a sportovní soutěže Zatím největším sportovním úspěchem školy Žáci ZŠ ve Vysokém Újezdě sázejí v parku na návsi strom, který vyhráli ve vědomostní soutěži bylo 1. místo v okresním kole a 2. místo v krajském kole soutěže Mc. Donald cup 2003 v kopané. A ani ve vědomostních soutěžích se újezdské děti neztratí. V matematickém klání v berounském okrese, kterého se zúčastnilo 484 dětí v ročníku, získal druhé místo Matěj Vlasák. V letošním školním roce to byla také účast ve vědomostní soutěži v Tachlovicích. Té se zúčastnili žáci 1. stupně a celkem soutěžilo sedm základních škol: z Rudné, Rudné Hořelice, Chrášťan, Jinočan, Nučic a Tachlovic. Újezdské děti zastupovala Kamila Hicklová, Kateřina Kolínová a Gábina Gregorová, dívky se umístily na krásném prvním místě. Postup do dalších škol Žáci z Vysokého Újezda nemají potíže s přestupem na vyšší typy škol a suverénně zvládají přijímací zkoušky. V současné době je několik dětí na prestižních gymnáziích, středních odborných školách i na nejrůznějších vysokých školách. Všichni se do školy rádi vracejí, jsou ochotni pomáhat a mají tam stále dobré přátele. Učitelky základní školy ve Vysokém Újezdě, Mgr. Olga Reitrová, PaedDr. Petra Sejfová a Libuše Schindlerová, mohou být na svoji práci pyšné. I když je práce pedagogů, zvláště v dnešní uspěchané době velmi nevděčná a málo oceněná, na vesnické škole ve Vysokém Újezdě je vidět, že úspěchy našeho školství stále nejvíc závisejí na zodpovědné práci konkrétních lidí, na jejich schopnostech, jejich lásce k práci a hlavně k dětem. Barbora Lišková Hyundai i30 - klimatizace - ABS - el. ovládání oken - integrované autorádio s CD ZDARMA LITÁ KOLA A PARKOVACÍ ASISTENT Při nákupu vozu na leasing nebo úvěr - ZDARMA satelitní vyhledávací zařízení! Cena již od Kč NUBO CAR s.r.o. Žabovřeská 1191, Praha 5 - Zbraslav, PO - PÁ od 9-18 /Po dohodě kdykoliv./ tel. prodej , , servis Řídím svůj svět Zahradní centrum Dolní Břežany JIŽ OTEVŘENO! tel.: Po-Pá 9-18, So 9-15, Ne 9-12 směr Ohrobec

7 nas region JZ qxp :38 Stránka 7 NÁ REGION strana 7 Peníze z loterií pomohou dûtem RADOTÍN - Finanční prostředky, které získala Městská část Praha 16 z výtěžku loterií a jiných podobných her, budou použity na veřejně prospěšné účely do sociální oblasti a školství. Jedná se o částku korun odvedenou zejména provozovateli výherních hracích přístroji za rok O jejím rozdělení rozhodla Rada městské části Praha 16 na svém zasedání 5. března. Téměř půl milionu korun bude tedy použito jako příspěvek pro děti z radotínských sociálně slabších rodin na letní tábory a pobyt v dětské léčebně, mimoškolní činnost těchto dětí, zájmové kroužky, a další podobné akce. Z takto získaných prostředků půjde 360 tisíc i na rekonstrukci dětského hřiště v Mateřské škole Praha Radotín, která je příspěvkovou organizací Městské části Praha 16. Mateřská škola Slunečnice je poslední, jejíž hřiště má staré prvky a i díky této částce budou vybudovány nové ve stejném standardu jako v ostatních radotínských školkách na náměstí Osvoboditelů a v Býšovské ulici, říká Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16, v jehož kompetenci je sociální oblast a školství. Senioři a sociálně slabší Městská část Praha 16 nezapomíná ani na seniory a sociálně slabší. Rozdělí mezi ně dalších 60 tisíc ze svého rozpočtu. Finance budou použity na zakoupení dárkových balíčků, gratulací a květin pro radotínské občany, kteří v tomto roce oslaví významné životní jubileum (80 a více let), na zabezpečení každoročního vánočního setkání seniorů a nákupu vánočních potravinových balíčků pro osamělé seniory. Jana Černá Cesta Vojty Náprstka KARLŠTEJNSKO - Už jste určitě slyšeli o Klubu českých turistů, ale možná nevíte, že jeho zakladatelem je cestovatel Vojta Náprstek. A právě po něm je také pojmenovaná nejstarší značená turistická cesta. Červeně značená trasa začíná na náměstí v Berouně a pokračuje přes kopec Herinky, kde stával památný dub. V roce 1974 ale odumřel, a tak dnes na jeho místě můžeme vidět jen pařez. Cesta dále pokračuje do Svatého Jana pod Skalou. Tady kdysi žil poustevník Ivan, po kterém je dodnes pojmenován zdejší léčivý pramen. Můžete ho klidně ochutnat, v minulosti byl dokonce stáčen a prodáván jako minerální voda Ivanka. Lesní strání vystoupáme k Bubovickému potoku a pokračujeme podél něj až k Bubovickým vodopádům. Část vody z potoka se ale ztrácí v podzemí, takže vodopády zdaleka nedělají takový hluk jako ty Niagarské (přestože Amerika není tak daleko). Podél trasy dojdeme k dubu Sedmi bratří, který má obvod kmene 5 metrů! Dále se cesta stáčí ke hradu Karlštejn, o kterém jsme psali v minulém čísle. Odtud pokračujeme přes vesnici Mořinku, Karlickým údolím ke Kulové hoře, kde začíná přírodní rezervace Staňkovky, až dojdeme do Radotína, kde turistická stezka končí. Vojta Náprstek Narodil se v Praze roku Po ukončení gymnázia studoval práva ve Vídni, ale byl donucen emigrovat do USA. Tam se stal knihkupcem a poskytoval azyl vystěhovalcům přicházejícím z Čech. Zúčastnil se expedice, která měla za úkol prozkoumat život indiánského kmene Kostel Svatého Jana pod Skalou Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Středočeským krajem Bubovické vodopády patří mezi vyhledávané výletní místo regionu Foto: Alexander Komaško Dakotů. Po návratu do Prahy se stal zastáncem pokroku a emancipace. Ze svého domu udělal České průmyslové muzeum, kde byly k vidění rozsáhlé národopisné sbírky. Muzeum se rychle rozrůstalo a tak Náprstek nechal postavit další budovu, která dodnes nese jeho jméno. Po cestě se můžete občerstvit v restauraci Obecná škola ve Svatém Janu pod Skalou, v restauraci Mořinka, Hotelu Karlík nebo U Sv. Anny v Kosoři. Kateřina Glaserová Soutěž 1. Jak starý je dub Sedmi bratří? 2. Jaké pořadové číslo má turistická cesta Vojty Náprstka? Všem, kdo odpoví správně, pošleme mapu Karlštejnska. Kdo již mapu z minulé soutěže má, obdrží jako překvapení zajímavou vstupenku. Prémiový úkol: Pokud znáte nějakou pověst, která se váže ke Karlštejnsku (seznam obcí Karlštejnska naleznete na napište nám o ní! Každému, kdo nám pošle pověst, my na oplátku pošleme pěkný hrnek. Sejde-li se více stejných pověstí, obdrží hrnek ten, kdo pošle danou pověst dříve. Napište nám na adresu: Nezapomeňte připsat korespondenční adresu! Dokončení ze str. 1 Vždyť právě dnes slyšíme stále a stále ze všech stran, jak je důležité nezapomenout a ukázat tak zejména mladým, jak je nutná úcta k historii, k přírodě a k lidem! Velká skupina obyvatel Černošic ale pouze pasivně nepřihlíží. Zástupci občanských sdružení Spolu a Obrana lesa se stali účastníky řízení, zúčastnili se místního šetření a vyjádřili důrazný nesouhlas s postupem stavební firmy, která vůbec v projektu nebrala zřetel na stávající pomník a stromy. Nyní se čeká na vyjádřední odboru ŽP Městského úřadu Černošice. Na tento odbor byl také podán návrh na vyhlášení lípy na Vráži památným stromem a sepisuje se již druhá petice. Důkazem toho, že tlak veřejnosti má smysl, je ochota pana Ing. Pánka dva ze zmiňovaných stromů zachovat. Bohužel mezi nimi není památná lípa. Bude tedy muset více než 80letý zdravý strom padnout a s ním i zmizet v nenávratnu kousek historie Černošic? Ing. Jitka Landová, Ing. Daniela Göttelová, zastupitelka a předsedkyně o.s. Spolu, PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D., zastupitelka a členka komise ŽP, RNDr. Josef Hausmann,CSc., předseda o.s. Česká krajina, Pavel Dražan, předseda o.s. Obrana lesa A co na to radnice? Na situaci týkající se památné lípy a pietního místa na Vráži jsme se zeptali i na Městském úřadě v Černošicích, a to přímo pana starosty Aleše Rádla. Zde vám předkládáme jeho vyjádření (text byl redakčně upraven): O tom, že tento konkrétní strom bude v budoucnu v kolizi s výstavbou městského centra na pro Vás připravuje VÝPRODEJOVOU AKCI PLNÝ PYTEL Z posezení s radotínskými seniory v Kulturním středisku v prosinci minulého roku Lípa a pietní místo v ohroïení Vráži, bylo rozhodnuto již v roce 2002, a to na základě jednomyslného hlasování tehdejšího zastupitelstva obce. Svým usnesením vyjádřilo souhlas s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu a přesně určilo prostorové uspořádání budoucích staveb. Já jsem v té době nebyl členem žádného orgánu obce, a tudíž o tom, jak se celá věc tehdy projednávala, nic nevím. V současnosti byla na základě doručené petice za záchranu tohoto Starosta Černošic pan Aleš Rádl stromu prověřena možnost jeho přesazení na náklady obce, jelikož se investor odmítá touto věcí zabývat a také ho k tomu s ohledem na vydané platné územní rozhodnutí nic nenutí. Cena za přesazení je odhadnuta na cca 500 tisíc korun bez jasné záruky nového zakořenění. Rád bych vás také informoval o tom, že v celém prostoru centra bude investorem vysazeno větší množství vzrostlejších stromů. Přestože celá stavba centra je trvale velmi intezivně sledována celou černošickou veřejností a byla opakovaně představena na několika prezentacích, nebylo až dosud, kdy je ovšem již realizace stavby v plném proudu, nikdy doručeno městskému uřadu negativní stanovisko veřejnosti ke skutečnosti, že tento konkrétní strom bude v kolizi s budoucí stavbou. (akv) Úvodní pfiíspûvek nového miniseriálu Oãima architekta Domov tvoří společenství lidí, kteří jsou k sobě vázáni pevným a trvalým poutem. Domov je ovšem také prostor, v němž se život rodiny odehrává. Nezáleží, jedná li se o bydlení v rodinném domě, v domě činžovním, panelákovém či na zahradě. Ze stávajících prostor lze vytvořit zcela nové třeba i se stávajícím nábytkem, který lze zakomponovat nejen v obytné části, ale i na zahradě a vytvořit příjemné bydlení v přírodě. Každý architekt má vizuální představu, jak by měl být daný prostor pojat. Měl by však především ctít požadavky a možnosti klienta, snažit se ho pouze ovlivňovat a usměrňovat. Filosofie spolupráce je vytvořit kvalitní vztah klienta a architekta, založené na vzájemné důvěře. Pak i revitalizovaný prostor se může stát novým a má své opodstatnění. Neboť prostředí, v němž trávíme významnou část života a nazýváme jej domovem, by měl být příjemný a plně vyhovovat potřebám všech členů rodiny, nabízet prostor pro soukromí i relaxaci.vznikne tak dílo, které uspokojí nejen investora, ale i autora. Milena A. Sedláčková, autorizovaný architekt tel.: za pouhých 100 Kč v neděli OTEVŘENO 09:00-19:00 MEGASEKÁČ RADOTÍN Výpadová 1147, Praha 5 Radotín Designové řešení kosmetického salónu

8 nas region JZ qxp :38 Stránka 8 strana 8 NÁ REGION 34 Volného času je tak málo, využijte jej do poslední vteřiny! Pohodlně se usaďte v kině, osvěžte tělo i ducha sportovními výkony, ponořte se do světa laserových her nebo přijďte prostě jen tak. stfiednû obtíïné V sledek z minulého ãísla Najdete nás na konečné metra trasy B, stanice Zličín. Autem přes Rozvadovskou spojku směrem k nákupní zóně Zličín. VELKOOBCHOD MALOOBCHOD ELEKTROMATERIÁL ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRODEJ, MONTÁŽ, SERVIS OBERMAN elektronická zabezpečovací zařízení, kamerové systémy mobil: , fax/zázn.: BROŽEK elektromateriál, domovní a průmyslové instalace mobil: , společná prodejna: Černošice, Dobřichovická 741, tel: Husqvarna - jaro, léto, éto, o podzim, zima (Ð+ "+ (Ð+ "+ (Ð+ "+ Husqvarna 137 e-series,ehkfpilanadomfcqpouıitqsergonomickþmdesignemasnqıenþmihladinamihlukuavibracq 3YSTmM!IR)NJECTION AFUNKCE3MART3TART K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF %7%PQSgDJT¼FU~[PWPVQJMPV[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ (Ð+ "+ Husqvarna 455 e-series /DOLNfUNIVERZfLNqMOTOROVfPILA -OTOR8 4/21 SYSTmM3MART3TART,OW6IBANAPqNfNqėETöZUBEZPOUıITqNfėADq K7 K CM KG 4PVkgTUrOBCrELZKF¼FU~[BMJÂUB ± DN WIPEOPU~,k[EBSNB (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( (Ñ (Ð+ "+ %RPNS>OK>/ 03% % RPNS>OK>/ 03% %RPNS>OK> % RPNS>OK> 1% 1TFK 1% 1TFK 3EKAêKA S POJEZDEM S PROMöNLIVOU R Y3EKAêKASPOJEZDEMSPROMöNLIVOURYCCHLOSTqVELKfKAPACITASEKfNq 3YSTmM HLOSTqVELKf KAPACITA SEKfNq 3YSTmM 4RIO#LIP -OTOR(ONDA įqėkasekfnq 4 RIO#LIP -OTOR (ONDA įqėka SEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEM CM V ÞįKA SEKfNq MM OBJEM KKOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEB OįE L 4PVkgTUr OBCrELZ KF [BISBEOr TBEB WWIPEOPU~,k[EBSNB IPEOPU~,kk[EBSNB 6YSOCE KAPACITNq ZA HRADNq TRAKTOR S INTE 6YSOCEKAPACITNqZAHRADNqTRAKTORSINTEGGROVANÞMSBöRNÞMKOįEMHYDROSTATICKf ROVANÞ MSBöRNÞ MKOįEMHYDROSTATICKf PPėEVODOVKAAMULêOVACqZfSLEPKA"IOėE VODOVKA A MULêOVACqZfSLEPKA"IO #LIP $VOUVfLCOVÞMOTOR+AWASAKI # LIP $ VOUVfLCOV ÞMOTOR+ AWASAKI K TLAKOVmMAZfNq įqėkasekfnq K T LAKOVm MA ZfNq įqėka SEKfNq CM HMOTNOST KG CM HMOTNOST KG Ý Ą BK> (Ñ (Ñ Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ %RPNS>OK>/ 0 0 3EKAêKASPOJEZDEMCENTRfLNqNASTAVOVf Rf L N q N A S T AVOV f NqVÞįKYSEKfNqSYSTmM4RIO#LIP 0OHODL 4RIO#LIP P 0OHODL NfRUKOJEĝAROBUSTNqKOLASKULIêKO A SKULIêKOV ÞMI ÞMI LOıISKY -OTOR" 3 įqėkasekfnq CM KASEKfNq CM VÞįKASEKfNq MM OBJEMKOįE L OBJEM KOįE L 4PVkgTUrOBCrELZKF[BISBEOrTBEBWIPEOPU~ OrTBEB W W IPEOPU~,k[EBSNB Ą BK> (Ñ (Ñ > (Ñ (Ñ Ü0 Ð+ 0-)³1( - ) ³1 ( (Ñ (Ñ (Ð+ "+ Husqvarna H usqvarna R Rider ider 15V2 15V2 AWD AWD!7$VERZENEJLmPEVYBAVENmHORIDERU! 7 $ VER Z E NEJLmPE V Y BAVENmHO R IDER U PPROBöıNmUıIVATELE $VOUVfLCOVÞMOTOR R O B ö ı N m U ı I V AT E LE $ V OU V f LC O V Þ MOT OR +AWASAKI K TLAKOVmMAZfNqSFIL+ AWA SA K I K T LA KOVm MA Z f Nq S F IL TTRACq įqėkasekfnq CM RAC q įqėk A SEK f Nq C M VVÞįKASEKfNq MM HMOTNOST Þ į K A S E K f N q M M H M O T NO S T KG 4PVkgTUrOBCrELZKFPDISBOOgQMBDI KG 4PVk ggtur OBCrELZKF PDISBOOgQM BDI UBWIPEOPU~,k[EBSNB UB W IPEOPU~,k [ E BS NB Ý Ą BK> (Ñ (Ñ HÑ K B K > (Ñ (Ñ 7YbUbYnU\fbi^Y UW ghfc^ 7 YbUbYnU\fbi^Y UW g hf c^ Ü0 Ð+ 0-)³1( Ü 0 Ð ) ³1 ( (Ñ (Ñ DĖ azd`uhvu.. %$ dcîyhgd`zhy_. DĖ azd`uhvu.%$ dcîyhgd`zhy_..- FDGB.$ " FDGB.$ " DfcXY^bUgd`zh_mdcinYjdfcXY^bzW\cnbUîYb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc D fcxy^bugd`zh_mdcinyjdfcxy^bzw\cnbuîyb W\`c[Ya<igejUfbUÂbUbWcjzb "<igejufbuâbubwcjzb ^YnU^] høbc ggdc`yîbcgh 9ggclg"f"c"5_WYd`Uh XcjmdfcXzb nzgcv" gdc`yîbcgh 9ggc lg"ff""c"u 5_WYd`Uh Xcj mdfcxdo zb 15. nzgc4. V" 2008! nás akce platí 4UBOPWFOPW SPCDFNN 4UBOPWFOP W SPCDFN NPUPSV PUPSV 4UBOPWFOPW SPCDFNNPUPSV 44QPMFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLÑ BQSPUPTJWZISB[VKFQSgWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčLBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or 4QP MFkOPTU)VTRWBSOBOFVTUgMFQSPWgErW WPKW SPCLLÑ BQSPUPTJWZISSBB[VKFQSSggWP[N~OJUEFTJHO TQFDJčLLBDFBWZCBWFOrCF[Q¼FEDIP[rIPVQP[PSO~Or BUj h]jhybu ]dfcxy^bi. BU j h]jhybu ]dfcxy^bi. HOBBYCENTRUM RADOTÍN Tel.: Prodejní doba: K Cementárnû 21, Mobil: Po-Pá Praha 5 - Radotín So

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy

Bazén a sauna přímo za domem? Pohodlně ne kole cyklotrasy Bazén a sauna přímo za domem? Plavecký bazén Sportovního centra Univerzity Karlovy v Praze Hostivaři je určen především pro potřeby studentů. K dispozici je plavecký bazén 25m se 6ti drahami a sauna. Pro

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (14:30-15:30) Drama (15:30-16:30) Muzikál (16:30-17:30) třída Flétna (14:00-14:45)

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více