More than software září Pracujeme tak, abychom byli. pro svět kolem nás prospěšní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "More than software. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 21. září 2012. Pracujeme tak, abychom byli. pro svět kolem nás prospěšní."

Transkript

1 More than software září 2012 Komerční příloha deníku Unicorn je dynamická skupina společností poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Již od roku 1990 je posláním skupiny přinášet klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových informatických produktů a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu. Skupina se zaměřuje na tři produktové oblasti Unicorn Systems, Unicorn Universe a Unicorn College. Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Má nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Unicorn Universe poskytuje chytrá řešení pro podporu řízení, sdílení informací, a hlavně spolupráce můžete organizovat firmu, osobní zájmy nebo jiné aktivity ze svého života. Buduje na internetu prostor, kde snadno nabídnete svůj business ostatním. Na jednom místě dokážete komunikovat s obchodními partnery, sdílet potřebné informace s kolegy nebo plánovat společné akce s přáteli. Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu. Z ObsAHu Pracujeme tak, abychom byli pro svět kolem nás prospěšní strana I Úspěch stojí a padá s organizací a řízením práce.... strana II Dělejte to, co umíte a co vás baví, a nechte na nás, aby vám informační technologie řádně sloužily....strana III My Territory osobní informační systém moderního člověka strana IV unicorn universe pro firmy... strana V Proč nestačí pro řízení moderní firmy... strana V Tajemství úspěchu realizace projektů.... strana VI Z kvality v žádném případě slevovat nebudeme... strana VII Práce v unicorn systems dobrá vizitka pro trh práce... strana VIII unicorn Top Gun Academy strana VIII PŘIPRAVILA REDAKCE KOMERČNÍCH PŘÍLOH Při vytváření přílohy bylo využito znalostní databáze Unicorn Idea Bank, do které přispívají různí autoři pracující v holdingu Unicorn. Dobrovského 25, Praha 7 MANAŽERKA INZERCE Vladimíra Nejedlá tel.: Neoznačené texty jsou komerční prezentací. Pracujeme tak, abychom byli pro svět kolem nás prospěšní Člověk si musí také plně uvědomit své poslání, svůj úkol a pomáhat při výstavbě světa tím, co je mu určeno. Musí se také naučit myslet objektivně, nebrat vše pouze vzhledem k sobě samému, ale uvědomit si, že není-li poškozen celek, obec, pak ani jemu se nic zvláště špatného nestalo. (...) Co neprospívá roji, neprospívá ani včele. Marcus Aurelius, Hovory k sobě Jaká je filozofie současného uspořádání a jaká je nyní vaše role v rámci společnosti? Všechny mé společnosti jsou postaveny jako akční jednotky, které mají svá vedení, jasné plány a úkoly. Jsou optimalizovány na produkty a služby, které mají dělat. Já už nepracuji na konkrétních zakázkách. Zřídil jsem si projektovou kancelář, ze které všechny věci, které děláme, koordinuji. Mým úkolem je dbát především na to, aby se managementy jednotlivých společností držely plánů, a dále pak ovlivňovat parametry procesů tak, aby se společnosti mohly dále rozvíjet a dlouhodobě prosperovat. Aby klíčovým produktem a službou, kterou dělají, byla přidaná hodnota pro naše klienty a aby vše fungovalo efektivně, s dlouhodobou perspektivou. Abychom byli pro svět kolem nás prospěšní. Z hlediska výkonů a objemů realizace nejsou firmy rovnocenné, ale chovám se k nim transparentně a v zásadě spravedlivě. Každá z nich má z mé strany daná jasná pravidla a přiměřenou péči. Je samozřejmě pravda, že těmi většími firmami se zabývám více. Odpovídají tomu i velikosti týmů, které se na řízení podílí. Například Unicorn Systems má tříčlenné představenstvo a pětičlenný management, který se skládá z generálního ředitele, ředitele pro obchod, ředitele pro technologické zpracování (realizaci), finančního ředitele a personální ředitelky, která má zároveň v kompetenci i další zdroje, tzn. výrobní prostředky atd. Toto seskupení má za úkol získávat zakázky, realizovat je a dlouhodobě pečovat o své podnikatelské okolí. Hlásáte, že k dosažení prosperity jsou potřeba vize, lidé, systém, konání a víra. Co je vírou Unicornu? Když to přednáším, vždycky říkám, že je důležité, aby člověk pracoval, aby se snažil, ale myslím si, že je také dobré věřit v to, co děláte. Je třeba stát si za tím, co děláte. Není to trochu v konfliktu s vaším dalším heslem, že vše podstatné a důležité musí být v systému? Není to v konfliktu. Co je materiálně a hmotně zaznamenatelné, Perfektně zvládáme i POKROKOVÉ technologie státních zakázek, přestotendry nevyhráváme. to je důležité do systému vložit. To může přinést konkurenční výhody. Není všaksprávné spoléhat nebo odvolávat se pouze na fakta. Je zapotřebí také vlastního přesvědčení. Musíme být tak dobří, abychom byli sami se sebou spokojení, což asi nikdy nebudeme, ale měli bychom k tomu alespoň směřovat. Jen špatný systém vám brání snít a myslet, dobrý to podporuje. Jakým způsobem se u vás plánují a řídí inovace? Působíme v oboru, kde jsou inovace klíčové. Jsou součástí našeho fungování a v podstatě všichni mí lidé je mají v DNA. Já však často řeším problém opačný jak to udělat, aby inovací nebylo příliš. Při stavbě domu se o složitých inovacích moc nepřemýšlí. Je třeba dát cihlu k cihle, řádně utáhnout každý šroubek, stavět. Podstatné inovace byly vyřešeny před započetím stavby. A se softwarem je to podobné. Je chybou si představovat, že vývoj a výroba softwaru je umělecká činnost. Kupkův obraz, to je umění. Ale pokud vytváříme zdrojový kód kupříkladu k ovládání bankovní aplikace, nelze připustit, aby každý jednotlivý člověk do něj promítal své pocity a emoce. Když už někdo něco dobře vymyslí, tak je také potřeba umět to robustně a systematicky aplikovat. Tím jsem však nechtěl říci, že bych kreativitu nepodporoval. Stačí si tedy udržovat kreativní projektový tým a většinu programátorů najímat podle aktuální potřeby? V principu ano, ale my fungujeme jinak. Naše struktura je založena na bázi tzv. monopsonu. Unicorn získává a řídí projekty a společnost Vigour se systematicky stará o to, abychom měli dostatek kvalitní pracovní síly. Nicméně převážná část této kvalitní pracovní síly u nás pracuje dlouhodobě. Nejsou to lidé, kteří by byli najímaní ad-hoc. Naopak. Máme více než tisíc zaměstnanců a ti jsou systematicky a dlouhodobě vzdělávaní tak, aby byli schopní pracovat na různých projektech. Díky rozdělení do více firem lze velmi dobře počítat náklady na jednotlivé projekty a lidi je možné velmi flexibilně přesouvat na ty projekty, ve kterých jsou skutečně potřeba. To je něco jiného, než kdybychom měli úzké jádro a lidi najímali z volného trhu, jako to dělá většina firem. Toto je jedna z podstatných věcí, kterou se lišíme. Nedávno jste získali prestižní ocenění v European IT Excellence Awards 2012 za technologickou inovaci v oblasti energetiky. Lze z takových ocenění vytěžit konkurenční výhody? Ocenění nás samozřejmě potěšilo, protože konkurence byla veliká. Nakolik ale takové ocenění funguje v podvědomí potenciálních klientů, nedovedu posoudit. Osobně tomu nepřisuzuji magickou hodnotu. Je však pravda, že na energetickém trhu v Evropě je Unicorn dneska pojmem. A je to legrační, protože jsme se dostali mezi firmy, jako je Areva, ABB nebo Siemens. Jsme v energetice braní jako firma s velikým kreditem. Vytvořit standard mezi přenosovými soustavami Kde je problém?! Odmítáme loupit ze státní kasy! napříč Evropou určitě není jen tak. Je to oblast, která padá do působnosti jednoho streamu Unicorn Systems, o kterém jsem mluvil na začátku. Energetika je složitým, uzavřeným trhem. Pokud sem chcete přinést přidanou hodnotu, musíte disponovat určitým objemem znalostí, které se však na trhu získávají jen velmi obtížně. Nedají se jednoduše vyčíst z knížek, nedají se naučit na vysoké škole. Takové know-how musí firma nabýt postupně, zkušenostmi z projektů, na kterých pracuje. Nám se podařilo nabýt toto know- -how natolik, že jsme byli schopní spolunavrhovat. V některých dílčích oblastech nebyly standardy dosud vytvořeny. My pracujeme systematicky, a proto jsme se tím museli zabývat. Byli jsme první, kdo tento problém vyřešil, takže bylo logické, že si nás mezinárodní organizace vybrala, abychom pomohli stanovit standard a rozvinout standardní komunikační rozhraní. Business se s moderními technologiemi výrazně mění. Přišla virtualizace, teď se vše hrne do cloudu. Co si o tom myslíte? Dnes jsme všichni zvyklí platit za to, kolik elektrické energie spotřebujeme. Jsou zde jasná pravidla plateb, i s ohledem na to, jakým způsobem energii spotřebováváte. Jestli využíváte noční proud, nebo potřebujete energii přes den, kdy je náročnější ji v dostatečném množství zajistit. Myslím si, že s IT to bude podobné. Pokud si dnes firma pronajme prostory v domě, jako je tento, nemusí se starat o chod budovy jako takové. Je jí vymezen prostor odpovídající jejím potřebám a možnostem a ten využívá. Stejně je to s internetem. Nestaráte se o jeho chod, prostě si zajistíte připojení podle potřeb a platíte za jeho využití. Nevím, proč by to mělo být s informačními systémy jiné. Myslím si tedy, že to bude směřovat tímto směrem a na stejném základě budou vznikat i další odvětví, produkty a služby. ManagementUnicorn Kolibříci zleva: Jirka Mráz, Marek Beránek, Martin Havelka, Martin Klíma, Honza Jaroš, Lukáš Zrzavý, Vláďa Kovář (Mazánek), David Kimr Vladimír Kovář Mně osobně to připadá jako bezvadná možnost. Od počátku se, jak to jen jde, snažím stavět své společnosti tak, abychom byli nezávislí na tom, kdy a kde pracujeme. A co obavy, že data nebudou po nějakou dobu dostupná? To se samozřejmě stát může, ale opět bych to přirovnal k elektrické energii. Jsme na ní závislí. Díky ní uchováváme potraviny, vaříme, topíme, svítíme, ostatně bez ní nám nepoběží ani výpočetní technika. Všichni to víme. Bojíme se blackoutů, ale věříme, že se dělá vše pro to, aby nenastaly. Kdo dnes má záložní zdroj energie? Datová centra a kritické provozy. Ostatní důvěřují systému. S dostupností IT systémů to bude stejné. I v současném distribuovaném světě IT serverů jsou informace z informačních systémů v daný okamžik mnohdy mnoha lidem nedostupné. V okamžiku, kdy se tyto služby zprofesionalizují a standardizují, situace se spíše zlepší. V souhrnu pak budou mít všichni přístup k informacím lepší. Vy ostatně takový informační systém sami používáte a zdokonalujete už hodně přes deset let. Unicorn Universe poskytujete formou služby dostupné odkudkoli a kdykoli také svým zákazníkům. Jaké novinky zde chystáte? Aktuálně se soustředíme na to, abychom dali dohromady další vlnu zlepšení platformy. Otevřeli jsme kompletně novou verzi skriptovacího jazyka, který umožňuje, aby systém mohl podle vlastní potřeby rozvíjet téměř kdokoli. Chceme se pustit i do toho, že zpřístupníme nějaké nové funkčnosti My Territory, aby bylo pro lidi komfortnější (pozn. redakce: Jedná se o osobní prostor uživatelů v rámci informačního systému Unicorn Universe pro potřeby soukromého využití a sdílení informací Pokračování na str. II

2 II / hospodářské noviny Inzerce.ihned.cz More than software pátek, 21. září 2012 Pracujeme tak, abychom byli pro svět kolem nás prospěšní Pokračování ze str. I s vymezeným okruhem přátel. Sociální síť s důrazem na zabezpečení dat a ochranu soukromí.) Nechceme ale, aby se z toho stala tak agresivní a otevřená platforma, jakou je třeba Facebook. Potenciál je pořád obrovský a trh se učí, že služby, do kterých se zaregistruje kdokoli a jakkoli, mají své výhody, ale také nevýhody. Pro určité skupiny činností je důležitá anonymita. V tom spatřuji rozdíl. Povídat si s někým v tramvaji může být celkem fajn, ale klíče od bytu určitě nerozdáváte na potkání. Půjčíte je jen lidem, kterým skutečně důvěřujete. Většina prostor, které jsou dnes na internetu, toto nerespektuje, my ano. Takže My Territory není tolik na bejkárny, je více na seriozní věci. To chcete dát volně do oběhu? To už v oběhu v podstatě je. Akorát tím, že My Territory neprosazujeme tak agresivně, ho lidé objevují postupně. Máte zde nějakého partnera, nějaký velký portál? Nemáme, ale jsem si jist, že je otázkou krátkého času, kdy projeví zájem velké společnosti. Nevím, zda to bude nejdříve banka nebo operátor, ale někdo z nich to bude. Samozřejmě s nimi o mnoha věcech mluvíme a jednáme. V bankách je o tyto věci zájem? Kupodivu, veliký. Dneska se banky čím dál více stavějí do role správce peněz. Jsou jen krůček od toho, aby se staly správci dat. Jak vás napadlo vytvořit takovou platformu na bázi informačního systému? Jedná se o úlohu, kterou jsme do určité míry postavili sami pro sebe. Stavěli jsme ji na základech, Víme,jak vznikají úžasné věci které dokonale známe a které jsou prověřené. Díky propracovanosti systému umí My Territory hodně věcí, ale v důsledku toho je také poměrně složité. My si to uvědomujeme a právě jsme ve fázi, kdy z pohledu uživatele děláme ze složitých věcí jednodušší. Jde o systémový přístup a jsem přesvědčený, že tento postup je správný. Nejprve jsme udělali velmi robustní platformu, teď stavíme jednoúčelové, snadno ovladatelné moduly. Ty však mají za sebou stále tu robustní platformu. Podobným vývojem prošly třeba automobily. V prvé řadě se musely vozy prosadit jako spolehlivý dopravní prostředek, dnes se pracuje především na zvýšení jejich užitných vlastností a komfortu ovládání. Rozdíl mezi IT a automobilovým průmyslem je v tom, že u auta se konstrukční vada většinou projeví poměrně záhy. V IT se řadě konstrukčních vad nevěnuje pozornost. Myslím, že obrovské množství lidí bude třeba za 10 nebo 20 let překvapeno, až se někde objeví, co si dnes povídají na Facebooku. Lidé si vůbec neuvědomují, jak jim to může uškodit. Nikoho to nezajímá, ale možná že se budou divit. Unicorn se prosazuje také na poli vzdělávání. Jak se daří Unicorn College? Z pohledu počtu přihlášek zájem roste. Přesto narážíme na to, že je velmi málo dětí, které chtějí tyto potřebné obory studovat. Veřejné školy teď navíc budou o studenty více soupeřit. Chci tedy nabídnout možnost studia i pro zahraniční studenty. Dnes máme kolem stovky lidí v ročníku a výhledově se dostaneme třeba na 300. To je asi tak hranice, nad kterou se zamýšlím. Mnohem důležitějším úkolem školy však je zajistit, aby lidé, kteří ji vystudují, měli šanci získat dobrou práci. Absolventi Unicorn College o dobře placenou a dlouhodobě perspektivní práci nouzi nemají a mít nebudou. Jsou to odborníci, žádaní po celém světě. To je měřítkem kvalitní školy. Plánovali jsme s vámi ještě rozhovor na téma charitativní činnost. Co vy a charita? Pak tedy prosím ještě jeden citát: Qui dedit beneficium, taceat, narret, qui accepit. (Kdo prokázal dobrodiní, nechť mlčí; ať vypráví ten, který je přijal.) Seneca. Michael Málek Unicorn Approach je principiální přístup k podniku a podnikání, ve kterém z vámi zvoleného portfolia produktů a služeb a s ohledem na vámi preferovanou dělbu práce, preferované technologie a odhadovaná rizika odvodíte organizační strukturu, popíšete a předepíšete pracovní postupy jednotlivých podnikových procesů pro všechny zúčastněné role (z řad spolupracovníků, zaměstnanců, dodavatelů atp.), zdůrazníte klíčové produkty a meziprodukty, pro které rovněž předepíšete strukturu informací, a uvedete tento mechanismus v život. Váš podnik se pak stane dobrým systémem, který více méně předvídatelně plní účel, pro který byl zřízen. Úspěch stojí a padá s organizací a řízením práce Unicorn Systems nabízí rozsáhlé informační systémy a IT řešení pro velké a střední firmy napříč mnoha obory. Za dobu své existence získala tato společnost řadu významných klientů a s některými z nich spolupracuje už více než 15 let. V Čechách panuje na poli informačních a komunikačních technologií obecně vysoce konkurenční prostředí. Pokud chce být dodavatel rozsáhlých systémů schopen dlouhodobě poskytovat kvalitní servis a služby, nemůže si dovolit nabízet produkty a služby za výrazně jinou cenu, než je na trhu obvyklé. Konkurenční výhody je tak zapotřebí hledat jinde. O tom, jak si získat, a hlavně udržet takové klienty, jakými jsou Česká spořitelna, Komerční banka či provozovatel české energetické přenosové soustavy ČEPS, jsme rozmlouvali s Jiřím Mrázem, generálním ředitelem Unicorn Systems. Jaké konkurenční výhody Unicorn Systems nabízí? Snažíme se své projekty, produkty a služby řídit podrobněji, lépe, než je na trhu obvyklé. Soustředíme se na přidanou hodnotu. Usilujeme o zajištění konkurenční výhody pro své klienty především pomocí špičkových IT řešení. Začlení-li zákazník naše řešení do svých procesů, mělo by mu to přinést výrazná zlepšení. Jinými slovy, zákazník by měl aplikací našeho řešení získat více, než kolik za něj zaplatil. Ku příkladu pracujeme pro finanční instituce prodávající úvěrové produkty. Pokud je takový klient pořízením našeho systému schopen vyřídit žádosti řádově během Jiří Mráz, člen představenstva a generální ředitel Unicorn Systems a.s. minut, zatímco předtím šlo o dny, nebo dokonce týdny, pak dokáže rychleji a snadněji uspokojit požadavky mnohem více žadatelů, prodat více produktů a navýšit zisk. To je přidaná hodnota, kterou se snažíme svým zákazníkům přinášet dlouhodobě. Působíte napříč obory, kromě informačních systémů poskytujete infrastrukturu, služby... Co je tedy základním kamenem vašeho portfolia? Základ jsem již trochu nastínil, je to dodávka korporátních informačních systémů. My však portfolio nestavíme na jednotlivostech. Jde nám o to, abychom komplexně pokrývali IT potřeby podniků, od infrastruktury přes aplikace po servisní služby. Úvahu jsme udělali trochu jinak, než je na trhu obvyklé. Zamysleli jsme se nad tím, co podniky potřebují, aby měly dobře fungující IT. Podle našeho přístupu je pro podnik nanejvýš účelné dekomponovat IT na následující 4 části: IT strategii, dobře fungující management a support, informační systémy a infrastrukturu. Na základě toho jsme navrhli komplexní portfolio svých produktů a služeb. Přesvědčit klienta o tom, že nemá dobrou IT strategii, musí být těžké. Pro nás je důležité dělat věci dobře, tedy tak, aby to mělo smysl, takže je to mnohdy o tom přesvědčování. Na počátku spolupráce s novými zákazníky děláme tzv. transformaci pohledů. Je pro nás klíčové poznat pohled zákazníka a seznámit ho s naším pohledem. Jednoduše řečeno, najdeme společný dorozumívací jazyk, a dokážeme se pak vyjadřovat společnými pojmy, což je jedním ze základních kamenů úspěšné spolupráce. Pokud se transformace nalézt nedá, tak je to vždy příležitost k tomu, abychom se, má-li zákazník danou problematiku rozmyšlenou lépe, poučili, nebo mu nabídli své řešení. Nicméně považuji za důležité zdůraznit, že pokud se zákazníkem společnou řeč nenalezneme, tak je lepší zakázku odmítnout. Jaká kritéria musí projekt splňovat, aby ho bylo možné označit za úspěšný? Běžně zákazníci vyhodnocují, zda byly z jejich pohledu splněny základní parametry kvalita, kvantita, termín a rozpočet (jehož součástí je také cena za naše služby). Je však obvyklé, že zákazníci hodnotí projekt i podle toho, o jak úspěšnou šlo investici. Pečlivě počítají náklady na celkové vlastnictví, tedy nejenom pořizovací, ale také provozní, a ty porovnávají s veškerými přínosy. To však může trvat rok, dva, i několik let. Také z našeho pohledu existuje dvojí hodnocení. Vnitřní úspěch zahrnuje rovněž naplnění kvality, kvantity, termínu a rozpočtu, který musí zohledňovat i náš přiměřený zisk. Druhým parametrem naší úspěšnosti je zákazníkem podepsaná kladná reference. Jakou váhu v celkovém procesu realizace pro vás mají fáze komunikace se zákazníkem, navržení celého systému, programování atd.? Návaznost produktů a služeb Unicorn Systems na potřeby podniku Zkušenosti ukazují, že o úspěšnosti projektů nerozhodují lepší nebo horší programátoři nebo testeři. Úspěch stojí a padá s organizací a řízením práce. Důležité jsou také faktory komunikace se zákazníkem, transparentní přístup k odhalování rizik a k řešení problémů i včasná eskalace problémů. Problémy se vyskytnou v každém projektu. Vždy se objeví neočekávané faktory nebo se něco změní. Rozhoduje však schopnost problémy a rizika řídit a řešit. K tomu, abychom dobře vyvíjeli software, potřebujeme mít 5+1 znalostí. Tou první je proces postupných prací, které dají dohromady celé řešení. Druhou nezbytností je znalost informačních technologií, tedy programovacích jazyků, testovacích nástrojů, infrastrukturních procesů či hardwaru. Třetí nezbytnou znalostí je dostatečné povědomí o businessu, pro který je informační systém vytvářen, a čtvrtou je znalost prostředí klienta. A konečně pátou znalostí je právě ta schopnost týmové práce. Týmová práce podle Unicornu tkví v umění řídit a být řízen. A co ta znalost +1, kterou jste zmínil? Stále posilujeme svou schopnost prosazovat se mezi světovými výrobci softwaru. Děláme projekty po celé Evropě. Proto musíme umět perfektně anglicky a rusky. Vraťme se ještě ke znalosti technologií. Deklarujete svou technologickou nezávislost. Neodráží se však potřeba udržovat znalosti mnoha technologií negativně v kvalitě nebo v ceně? Máte pravdu v tom, že naši partneři jsou hlavní dodavatelé a výrobci technologií. Technologie vybíráme právě s ohledem na kvalitu (tedy schopnost být použit), a dále pak podle potřeb, stávajícího prostředí a IT strategie klienta. I v tom je naše přidaná hodnota. Je těžší udržet si dlouhodobou spolupráci, nebo spíše získat nového klienta? Nestává se nám, že by klient po dokončení jednoho projektu neměl zájem o další spolupráci. Je za tím naše schopnost prokázat právě přidanou hodnotu, i komplexní a synergické portfolio našich produktů a služeb. Z tohoto pohledu je tedy těžší získat nového zákazníka, který s námi reálnou zkušenost ještě nemá. Přesvědčit ho, aby nám dal příležitost ukázat se a nastartovat dlouhodobou spolupráci. Michael Málek

3 pátek, 21. září 2012 More than software hospodářské noviny Inzerce.ihned.cz / III Dělejte to, co umíte a co vás baví, a nechte na nás, aby vám informační technologie řádně sloužily Unicorn přináší svým klientům konkurenční výhodu a vysokou přidanou hodnotu prostřednictvím špičkových IT řešení a služeb poskytovaných v dohodnuté kvalitě, kvantitě, termínu a rozpočtu. Informační systémy firmy Unicorn se úspěšně uplatňují v mnoha oblastech businessu. Jde zejména o bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikace, energetiku, průmysl, obchod i veřejný sektor. Mezi naše klienty patří jak nejvýznamnější společnosti v daném segmentu a lídři trhu, tak střední a malé společnosti, které úspěšně ve svém oboru trh teprve dobývají. business požadavky, rozpočet, IT prostředí Při realizaci řešení vychází Unicorn z požadavků a potřeb plynoucích z business procesů, které mají být výsledným IT řešením podpořeny nebo (případně) automatizovány. Dalším podstatným vstupem pro návrh optimálního IT řešení je rozpočet, který je klient připraven investovat do získání požadovaných IT funkčností. Třetím důležitým vstupem jsou informace o IT strategii a o standardech klienta. Na základě těchto vstupních informací navrhujeme IT řešení s využitím dostupných a vhodných balíkových řešení, vývojových platforem a databází. Při návrhu řešení Unicorn vybírá nejvhodnější technologie a řešení z pohledu zákazníka. Při výběru postupujeme striktně nezávisle, avšak využíváme dlouhodobých zkušeností a spolupráce s technologickými partnery, jako jsou Microsoft, Oracle, HP, IBM, SAS a další. Jan Jaroš, člen představenstva Unicorn a.s. a obchodní ředitel Unicorn Systems a.s. Rozsáhlé informační systémy Na základě těchto vstupních informací vytváříme rozsáhlé informační systémy na míru, které např. zajišťují poskytování spotřebitelských úvěrů, řízení energetických přenosových soustav nebo výběr 1/3 příjmů státní pokladny České republiky. Námi vytvořená řešení obstojí v konkurenci největších evropských IT firem. To nejlépe dokládá ocenění European IT Excellence Awards 2012, které jsme získali za CTDS (Common Tool for Data Exchange and Security Assessment), systém sdružující informace o plánech evropských provozovatelů přenosových soustav, kteří zajišťují dodávky elektřiny pro 170 milionů obyvatel Evropy. software as a service V jiných případech doporučíme a nasadíme klientovi řešení postavené na principu SaaS (Software as a Service). Tady jsou typickým reprezentantem řešení postavená na bázi Unicorn Universe pro podporu řízení, sdílení informací, a hlavně spolupráce. Na jednom místě dokážete komunikovat s obchodními partnery, sdílet potřebné informace s kolegy nebo plánovat akce s přáteli. Jejími prioritami jsou přitom maximální dostupnost, bezpečnost a ochrana svěřených dat. Metodika Unicorn Enterprise System Powered Company pro řízení všech podnikových procesů s přímou podporou korporátního informačního systému vybudovaného nad platformou Unicorn Enterprise System zjednodušuje nasazení UnicornUniverse.UnicornUniverse využívají nejen velké firmy, jako jsou Telefónica O2, státní instituce, ale také střední a menší firmy a zájmová sdružení, školy, umělecké soubory a řada dalších. Přebíráme IT řešení svých klientů, která nefungují, jak mají Pro své klienty vytváříme nejen nová IT řešení, ale přebíráme i jejich stávající řešení, která nefungují, jak mají. Zjistíme, v čem je problém, ten odstraníme a postaráme se o řádné fungování. Zajistíme také nasazení nových funkčností podle aktuálních potřeb a požadavků. To vše s garancí funkčního IT řešení ve stanoveném čase a rozpočtu. Ukazujeme tak svým klientům cestu k efektivnímu využívání IT, které jim umožní dělat to, co umí a co je baví. software dělají lidé pro lidi Informační systémy dělají lidé pro lidi, ale při návrhu uživatelského rozhraní těchto informačních systémů na jejich uživatele nebývalo vždy myšleno. V Unicornu vyvíjíme systémy, které řídí kritické procesy, jako jsou rozvody energie pro celé státy. Jindy spravují obrovská množství dat, kde platí nulová tolerance k chybám. Víme přitom, že výsledná efektivita nezávisí pouze na dokonalé funkčnosti systému, ale i na souhře s jeho obsluhou. A to jsou lidé. S jejich limitovaným vnímáním, proměnlivou pozorností, návyky i pocity. User Experience (UX) proto považujeme za nedílnou a významnou součást vývoje svých softwarových řešení. Jde o multidisciplinární oblast, kde do čistě funkčních a technologických charakteristik vstupuje design, psychologie a ergonomie. Proto disponujeme jak specializovanými pracovišti, tak odborníky například na interakční a informační architekturu, design rozhraní nebo specialisty na texty. Aplikace UX našimi specialisty pomáhá také našim klientům optimalizovat stávající pracovní postupy a rozhraní informačních systémů. Vytváří se tak srozumitelnější a intuitivnější rozhraní pro jejich uživatele, ať již se jedná o klienty, nebo vlastní zaměstnance. Zrychlí se tak obsluha klientů, sníží nároky Vstupní požadavky na návrh informačního systému na vlastní pracovníky a zkrátí čas na jejich zaškolení. Máme rádi vysokou přidanou hodnotu V Unicornu největší přidanou hodnotu pro naše klienty vidíme v případech, kdy IT řešení realizujeme formou fix-time fix-price nebo formou Software as a Service. Realizací řešení fix-time fix-price rozumíme dodávku IT řešení realizovanou v definované kvalitě, rozsahu, termínu a za stanovenou cenu, to vše při poskytnutí domluvené součinnosti klienta. Při této formě dodávky přebíráme veškerá rizika softwarového vývoje, a výrazně tak snižujeme rizika odběratele. Patří sem poskytování služeb v oblasti servisu a provozu IT řešení na základě definovaného SLA (Service Level Agreement). Pořízením IT řešení formou Software as a Service zákazník získává IT funkcionalitu bez přímé investice do infrastruktury nebo vývoje. Vlastníkem finálního produktu zůstává dodavatel, klient si informační systém pronajímá jako službu, je ale výhradním vlastníkem uživatelských dat. Systém běží na infrastruktuře dodavatele, který zajišťuje i jeho provoz, servis a podporu. Klientovi tak postačí počítač s připojením na internet. Poskytovanou službou ani nemusí být nutně software, ale například služby helpdesku. Je možno používat i obecnější pojem Solution as a Service (řešení jako služba). Řada našich klientů také využívá Team Leasing, tj. dodávku kompletně sestaveného týmu IT profesionálů pro daný projekt. Nejde tedy o pouhé outsourcování pracovníků, u poskytovaných týmů garantujeme požadované znalosti, kapacitu týmu a jeho schopnost Snámi se vitneztratíte pracovat v prostředí klienta a dle jeho standardů. Prostřednictvím Team Leasingu lze řešit výkyvy v potřebném objemu prováděných prací nebo dynamicky měnit potřebné specializace v týmu. Dlouhodobá spolupráce V Unicornu máme klienty, pro které kontinuálně pracujeme více než 15 let. Převzali jsme do své správy řadu IT řešení vytvořených jinými IT firmami. IT řešení Unicornu zatím nikdo přebírat nemusel. Stavíme na dlouhodobé spolupráci a věříme, že se o IT řešení svých klientů staráme lépe, než je na trhu obvyklé, a děláme všechno pro to, aby tomu bylo tak i nadále. Jan Jaroš, člen představenstva Unicorn a.s. a obchodní ředitel Unicorn Systems a.s. Vymáhání pohledávek s citem Když se ekonomice daří, mají banky neplatičů méně, když se nedaří, počet nesplácených úvěrů roste. Nyní banky evidují rostoucí počet problematických úvěrů. Samozřejmě i v takové situaci se snaží získat všechny své peníze nebo alespoň co největší část zpět. S tím je ovšem třeba začít co nejdříve a co nejrychleji. Lidé totiž využívají bankovní úvěry stále více a ne všichni dokážou odhadnout své možnosti řádně splácet všechny své závazky. Největší šanci domoci se svých peněz má v takové situaci ten z věřitelů, který se ozve jako první. V zájmu banky je ale vyřešit vymáhání dluhu po dobrém, pokud je to jen trochu možné. To znamená, aby dlužník svůj dluh splatil, přestal být dlužníkem a zůstal nadále váženým klientem. V případě stavební spořitelny je vše ještě citlivější. Stavební spoření totiž využívá zpravidla většina příslušníků rodiny, mnohdy všichni. V Českomoravské stavební spořitelně, jakkoli eviduje ve srovnání s trhem nejnižší podíl klasifikovaných úvěrů, si všechny souvislosti velmi dobře uvědomují a spojili při hledání správného řešení síly se společností Unicorn Systems. Cílem spolupráce bylo zlepšit stávající proces vymáhání pohledávek a zefektivnit ho. To znamenalo analyzovat stávající proces vymáhání, na základě této analýzy postavit nový koncept, zavést nové možnosti komunikace (nové call centrum a využití SMS zpráv) a také podpořit celý proces vymáhání vhodným softwarovým nástrojem. Řešením byla pověřena společnost Unicorn Systems, která ve spolupráci se společností CollectionsPro definovala novou podobu celého vymáhacího procesu, postarala se též o výběr dodavatele softwarového řešení, řízení dodávky celého řešení a jeho integraci do stávajícího informačního prostředí banky. Pro ČMSS byl tento způsob řízení projektu velmi výhodný s řešením všech problémů, které s optimalizací vymáhacího procesu souvisely, se obracela na Unicorn Systems coby na integrátora, který už obstaral potřebnou komunikaci s jednotlivými dodavateli. Po roce a půl zkušeností překonal projekt původní očekávání a úspěšnost vymáhání pohledávek se významně zvýšila. V současnosti se Unicorn Systems na základě požadavků ČMSS stará o dílčí úpravy již zavedeného systému. Platforma (nejen) pro provozovatele přenosových soustav Elektřina je sice nehmotná komodita, to však nebrání tomu, aby se s ní čile obchodovalo. Velká část u nás vyrobené elektřiny končí u zahraničních odběratelů, část u nás spotřebované elektřiny se zase nakupuje na zahraničních burzách. O to, aby bylo pro provozovatele přenosové soustavy možné všechny procesy související s obchodováním uřídit a zároveň dostát své hlavní povinnosti, tedy zajistit v každém okamžiku rovnováhu mezi výrobou elektřiny a její spotřebou, se stará systém Damas Energy, vyvinutý společností Unicorn Systems pro národního provozovatele přenosové soustavy České republiky společnost ČEPS, a.s. Damas Energy je komplexní informační systém pro automatizaci obchodních a technických procesů v energetické soustavě České republiky. Její činnost sice přímo neřídí, neurčuje, které elektrárny pojedou, a které naopak budou pro danou chvíli odstaveny, ale řídicímu systému, který to dělá, do velké míry mluví do toho, jakým způsobem dění v přenosové soustavě regulovat. Damas Energy zajišťuje flexibilní komunikaci mezi provozovatelem přenosové soustavy a ostatními hráči na trhu výrobci elektřiny, domácími i zahraničními obchodníky či velkoodběrateli elektřiny. Tyto subjekty také patří mezi tzv. poskytovatele podpůrných služeb. Jedná se o rezervace regulačního výkonu na elektrárenských blocích, kterou si ČEPS dojednává pro své potřeby na základě smluv. Za rezervaci tohoto výkonu i za jeho případné využití pak ČEPS poskytovatelům podpůrných služeb platí, přičemž ročně tyto platby dosahují objemu několika miliard korun. Damas Energy zajišťuje celou obchodní stránku věci od výběru poskytovatelů podpůrných služeb přes nákup těchto služeb až po jejich aktivaci, správné vyúčtování a fakturaci. Damas Energy je součástí kritické infrastruktury České republiky což je pojem, který označuje výrobní i nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na fungování státu. Bez Damasu si dnes totiž už prakticky není možné představit normální chod české přenosové soustavy. Systém pro třetinu příjmů státní pokladny Každý měsíc odvede přibližně dvě stě tisíc zaměstnavatelů na některý z devadesáti účtů okresních správ sociálního zabezpečení odvody na pojistné, důchodové a nemocenské pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Pojistné je příjmem státního rozpočtu a tvoří zhruba jeho jednu třetinu. Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost informovat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) o výši odvodů za daný kalendářní měsíc a spočtenou částku v termínu uhradit. V případě nedodržení stanovených podmínek mu na základě pozdních úhrad nebo zjištění učiněných v rámci pravidelných kontrol hrozí penalizace či pokuty. Každý měsíc je tedy třeba zaúčtovat všechny předpisy a došlé platby, správně je přiřadit, zkontrolovat včasnost úhrady a v případě pozdních úhrad dopočítat příslušnou penalizaci. Měsíčně se vyhodnocují stovky tisíc položek reprezentujících pohledávky a platby související se sociálním pojištěním. O to vše se starají pracovníci OSSZ. A výrazně jim pomáhá informační systém, který ve spolupráci s Atos IT Solutions and Services pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyvinula společnost Unicorn Systems. Jde o unikátní řešení vyvinuté na míru potřebám ČSSZ, s nímž denně pracuje na dva tisíce uživatelů. Systém propojil do té doby oddělené OSSZ, a centralizoval tak výběr pojistného. Vše je nyní lépe kontrolovatelné a dohledatelné při vymáhání nedoplatků na pojistném proto lze snadno zjistit celkovou výši pohledávky dlužníka, kterou vůči ČSSZ má, přestože mezitím několikrát změnil působiště a spadá už pod několikátou okresní správu sociálního zabezpečení. Systém umožnil výběr pojistného také do velké míry zautomatizovat. Je dostatečně robustní, aby si poradil s každý měsíc se opakujícím náporem zaměstnavatelé mají na odvedení peněz na sociální pojištění čas do 20. dne následujícího měsíce, většina plateb přichází až v nejzazším termínu. Systém si musí umět poradit se stovkami tisíc položek, u kterých je nutné, aby byly správně zaúčtovány.

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál

OVB Journal. Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál OVB Journal duben 2013 Next level Po dvaceti letech své existence je české OVB na úplně jiné úrovni a míří dál LD Petr Saic Splnil si sen vlastního zemského ředitelství, ale usiluje o dalších úspěchy LD

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu

Podniková řešení. Energie pro vaši firmu Podniková řešení Energie pro vaši firmu Snadná a efektivní komunikace týmů Zjednodušení kontaktu se zákazníky Podpora rozhodování díky datovým analýzám Řízení financí, dodavatelsko-odběratelských vztahů

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Systémová integrace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Systémová integrace nezbytný předpoklad úspěšnosti zavádění IS/IT v podniku Bakalářská práce Autor: Jiří Nováček

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

Systémová integrace a řízení IT 2014

Systémová integrace a řízení IT 2014 ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 Systémová integrace a řízení IT 2014 Nové výzvy systémové integrace Jak řízení IT ovlivňuje konkurenceschopnost Srovnání ITIL, ISO 20000 a COBIT Nové výzvy systémové

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje

Žádný recept na řešení, které bude vyhovovat všem, neexistuje u ž i t e č n é i n f o r m a c e o p o d n i k á n í w w w. i p r o s p e r i t a. c z součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011 navigátor AKTUALITY HLAVNÍ TÉMA ROZVOJ ZAUJALO NÁS K ZAMYŠLENÍ NOVÉ TVÁŘE 4/2011 Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století. Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace. Účinný přístup k produktivitě a úsporám ve 21. století Práce na dálku: Jak chytře zvýšit konkurenceschopnost organizace Michal Martoch V Novém Jičíně 10. 5. 2012 Předmluva Žijeme v zajímavé době. Na jednu

Více

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012

KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 2. listopadu 2012 KVALITA JAKO SLUŽBA E-mail: 2. listopadu 2012 Komerční příloha deníku Krizi důvěry rozptýlí jen prokazatelná kvalita Česká společnost prochází všeobecnou krizí důvěry, kterou metylalkoholová aféra jen

Více

Business Intelligence

Business Intelligence L I S T O P A D 2 0 1 2 Business Intelligence a datová analýza Přínosy obchodní analytiky Svět prediktivních analýz Co všechno získáte ze sociálních sítí? HIGH-PERFORMANCE Vyzvěte Big Data na souboj Je

Více

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ

INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ 3 2010 INTERNÍ AUDITOR ROČNÍK 14, ČÍSLO 3 2010 (57) ČTVRTLETNÍK ČESKÉHO INSTITUTU INTERNÍCH AUDITORŮ SW PODPORA INTERNÍHO AUDITU ROZHOVOR SE STAROSTOU KUTNÉ HORY, IVO ŠALÁTKEM POZVÁNKA NA MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více