Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří"

Transkript

1 Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, , Pardubice Bc. Pavel Jezdinský

2 Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení laboratoří Náklady a co o nich víme Řízení laboratoří - Mám MIS a co dále Řízení laboratoří zkušenost Medila Ukázka analýz

3 Co potřebujeme řídit? 1/2 Kvalitu Řídíme především systémem kvality, volbou postupů a technologií, personální politikou, externí kontrolou kvality,... (bez MIS) Náklady Přímé variabilní náklady (reagencie a ostatní materiál, odběrové potřeby, logistika transportu, likvidace odpadu,...) Ostatní fixní (personál, technologie, prostory a energie, ICT, QC, ekonomika, kancelářské potřeby, ) (MIS)

4 Co potřebujeme řídit? 2/2 Vztah s klienty Struktura a objem nabídky a poptávky - přes skupiny až po jednotlivé žadatele Sezónnost poptávky a provozní uspořádání Racionální ordinace - adekvátnost poptávky ve vztahu k doporučením odborných společností, profilu pacienta, (MIS) Výnosy (úhrady) Optimální objem produkce z pohledu výše úhrady (RPB, DRG) Optimální způsob vykázání péče z pohledu výše úhrady (správné kódy, správné období, využití smluvních laboratoří,...) (MIS)

5 Řízení laboratoří MIS? Co potřebujeme znát, abychom mohli ekonomicky řídit. Potřebujeme MIS? 1. Strukturu nákladů 2. Model vývoje nákladů při zvýšení (snížení) produkce (poskytovaná péče) 3. Přímé náklady na jednotlivé testy (metody) 4. Výši úhrady od pojišťoven v letošním roce a jak budou zúčtovány zálohy 5. Náklady na získání nového vzorku z terénu 6. Náklady na lékařskou validaci a konzultační činnost v požadovaném rozsahu 7. % klientů (optim.20%), kteří vytváří největší přidanou hodnotu (nikoliv obrat - ten je nezajímavý) 8. Model změny produkce (poskytované péče), pokud žadatelé budou ordinovat racionálně (ne více či méně, ale adekvátně jejich profilu diagnóz)

6 Řízení laboratoří Náklady a co o nich víme Průběh nákladů ( fixních a přímých) v závislosti na produkci optimální produkce Mýtus fixní náklady jsou fixní Optimální produkce je před skokovou změnou (změna spektra, teritorium, technologie,personál, ) Bod zvratu (PřímN / FixN) zda, kdy a jak jej lze dosáhnout? (v nemocnici / ambulantní sféře)

7 Řízení laboratoří Mám MIS a co dále Je nutné zvolit jaké analýzy potřebujeme a připravit datové pumpy a pohledy na data Důležité je vědět, zda si budeme data pro analýzy připravovat sami (datové pumpy a OLAP databáze) nebo nám s tím pomůže dodavatel MIS Existuje řada ukazatelů a je třeba jim dát řád (formu, strukturu) tak abychom z dostupných informací vytěžili maximum pro co nejlepší manažerské rozhodování abychom rozhodovali na základě faktů a nikoliv podle přesvědčení, intuice, ROZHODOVAT SE NA ZÁKLADĚ FAKTŮ

8 Řízení laboratoří zkušenost Medila Stanovení cílů projektu -umět připravit finanční plán organizace (s rozpadem na organizační jednotky) - mít možnost modelovat ekonomický dopad na organizaci (resp. jednotku) podle systému úhrady poskytované zdravotní péče a navrhovaných opatření - hodnotit plán a skutečnost - porovnávat efektivitu jednotlivých činností laboratoří (Příjem a zpracování materiálu; Analýzy a měření; Hodnocení, interpretace a vydání výsledků; Provozní a logistické činnosti) - sledovat strukturu a objem poskytovaných služeb (diagnostická vyšetření) - sledovat trend objemu a struktury poskytovaných služeb (ve vztahu k bázi klientů a nabízeného portfolia) - zavést vazbu mezi plánem a odměňováním

9 Rámcový plán projektu Manažerský informační systém pro podporu řízení laboratoří Řízení laboratoří zkušenost Medila 1)Zavedení jednotného EPR systému 2) Optimalizace účetní osnovy 3) Sjednocení analytických postupů a technologií, realizace centrálního nákupu 4) Implementace jednotného LIS 5) Provázání systémů LIS a EKO 6) ZNÁME SLEDUJEME PLÁNUJEME HODNOTÍME

10 Řízení laboratoří zkušenost Medila Zvolena hodnotící kritéria, analýzy a pohledy Definováno sledované období Plánování a hodnocení provádíme na Q (čtvrtletí) během roku Skutečnost sledujeme měsíčně během roku Definovány 4 kategorie a jejich obsahový přínos Produkční ukazatele Kdo požaduje péči, jakou péči (výkon a odbornost), kolik péče v počtu a bodech.trend Ukazatele hodnocení kvality ordinace (racionalita, diagn., doporučení) Kdo požaduje péči, jakou péči (výkon a odbornost) podle diagnózy pacienta a jaká jsou doporučení nebo obvyklá vyšetření Výnosové ukazatele Kdo požaduje jaký objem péče podle plátců, jaká je za péči úhrada (i ve vztahu k zálohám). Jaká je výnosová hodnota bodu. Přidaná hodnota podle žadatele. Trend. Modelování. Nákladové ukazatele Jaké jsou náklady podle odborností (laboratorní i žadatele), pracovišť, metod. Jejich trend. Nákladová hodnota bodu celkem a podle kategorie nákladů. Přímé náklady na žadatele. Trend. Modelování. Finanční ukazatele vývoj pohledávek, závazků, stav zásob, finančních prostředků. Trend. Modelování.

11 Řízení laboratoří zkušenost Medila Požadavky na organizační uspořádání, účetnictví, výkaznictví, LIS, provozní postupy a metodiky Pro zavedení MIS s požadovanými parametry bylo potřeba: - Úprava organizační struktury dle hlavních procesů laboratoře (nápomocna byla pravidla norem ISO a ISO 9001) - Sjednocení ERP systému na pracovištích a pravidel práce - Přizpůsobení režimu vedení účetnictví výsledky za uplynulý měsíc dostupné do 25. dne následujícího měsíce - Sjednocení postupů výkaznictví a výstupů - Sjednocení laboratorních technologií nutné pro vzájemné porovnávání - Sjednocení analytických postupů pro IKK, EKK, vlastní vyšetřování - Sjednocení LIS (samostatné instalace nahrazeny společnou instalací) - Sjednocení číselníku metod (vč. mezí) - Standardizace pracovních postupů

12 Řízení laboratoří zkušenost Medila Řízení projektu Na projektu se podílel tým složených z vlastních zdrojů a dodavatel služeb konfigurace MIS (dodavatel LIS) Vlastní tým řešil koordinaci projektu, definici a implementaci nástrojů, obsahovou část analýz a pohledů Dodavatel MIS řešil nastavení datových pump a prezenční vrstvu

13 Ukázka analýz ( data jsou modifikována ) Přehled počtu stanovení a body podle metod a laboratorních odborností

14 Ukázka analýz ( data jsou modifikována ) Přehled metod a bodů podle odborností žadatele

15 Ukázka analýz ( data jsou modifikována ) Přehled struktury péče a její vývoj podle žadatele

16 Ukázka analýz ( data jsou modifikována ) Přehled produkce podle plátců

17 Ukázka analýz ( data jsou modifikována ) Přehled produkce a RPB

18 Ukázka analýz ( data jsou modifikována ) Přehled struktury a porovnání nákladů podle pracovišť

19 Ukázka analýz ( data jsou modifikována ) Přímé náklady na metodu

20 Analýzy Dostupnost provázaných dat (provozních a ekonomických) v MIS nabízí další řadu pohledů a analýz pro řídící práci. Manažerský informační systém je běžnou součástí naší řídící činnosti

21 Děkuji za pozornost Jezdinský Pavel MeDiLa spol. s r.o.

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS)

Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Provozní manažerský informační systém pro oblast zdravotnictví Moravskoslezského kraje (PMIS) Zpracovali Vratislava Krnáčová, Tomáš Vašica ISSS 13. 4. 2015 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje Organizace

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

Popis produktu. ORTEX spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové Orsoft RADNICE Popis produktu Orsoft RADNICE je komplexní modulární informační systém určený pro řízení základních správních a ekonomických činností měst a obcí libovolné velikosti. Svou univerzálností

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz

ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz. www.altec.cz A P L I K A C E A P L I K A C E ALTEC a. s. Poděbradova 2014 544 01 Dvůr Králové nad Labem Tel.: 499 309 011 Fax: 499 309 010 E-mail: info@altec.cz www.altec.cz Modul Controlling je moderním nástrojem

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 1 Účel workshopu 1. Ověřit správnost logického rámce a postupu vytváření profilu 2. Identifikovat klíčová slova pro kompetence

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika

Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data, funkce, procesy, aplikace a technologie, řízení informačních systémů, Řízení firmy

Více

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST...

ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5. 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní charakteristika zdravotně pojistného plánu 5 1.2. Zdroje čerpání podkladů 6 2. OBECNÁ ČÁST... 6 2.1. Sídlo zdravotní pojišťovny, statutární

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví Shrnutí část I DODEJTE PŘEKLAD NÁZVU ČÁSTI 375 SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY 1. Účetnictví Systémy efektivního účetnictví a výkaznictví jsou zásadní pro řízení rozpočtu, pro prosazení odpovědnosti i

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie

Informační strategie. Strategická vize a cíle. Aktivita číslo 3 Informační strategie Informační strategie Strategická vize a cíle Aktivita číslo 3 Informační strategie Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Ing. Tomáš Kuba Ing. Michal

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více