NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ"

Transkript

1 MUDr. Oldřich Šubrt CSc., MBA Academy of Health Care Management NOVÉ ÚKOLY ZDRAVOTNICTVÍ

2 Nová doba Vysoká míra proměnlivosti prostřed edí Vysoká míra propojenosti v rámci r celého světa Vysoká míra konkurence způsoben sobená okamžitým sdílen lením m všech v informací a znalostí Ztráta ta důled ležitosti majetku, paramentrů ziskovosti, know-how, informovanosti, R&DR NUTNOST NOVÝCH ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

3 Nové struktury Ztráta ta hierarchie a byrokracie nutná pouze po kontrolu naplňov ování vize Plná samostatnost jednotlivých složek umožň žňující flexibilitu a rychlé manévrov vrování ve vysoce konkurenčním m prostřed edí Celosvětov tové informační a poznatkové aliance

4 Struktury nové doby - Vysoká míra volnosti a nezávislosti v rámci správn vně definované vize - Při i naplňov ování základních kritéri rií vize je organizace podporovatelem a koordinátorem zájmz jmů a potřeb jednotlivých složek i samotných jednotlivců, - tak vzniká dostatečný prostor pro kreativitu a pěstovp stování uvolněného myšlen lení, které je nejcennější ším m potenciálem současn asné doby

5 Kreativita využívající všech výhod informační společnosti Ztrácí se hodnota majetku, kvality jeho zprávy, hodnota informací,, hodnotu má m míra nápaditostin paditosti Vývoj je velmi drahý, nápady n snižuj ují náklady

6 Lékař / zdravotnictví Vysoká odbornost a kvalita (dobré výsledky) Individuáln lní,, klientský přístup p s plnou informovaností Důsledná aplikace ověř ěřených poznatků ve vztahu k míře m e dobrého výsledku a k míře m e nákladn kladů

7 Právo pacienta Lékař / zdravotnictví Pacient / společnost ztráta ta nadřazenosti azenosti x získz skání důležitosti ztráta ta výlučnosti x získz skání ojedinělosti ztráta ta tajemnosti x získz skání informovanosti Vznik partnerství a narůstaj stající kontrolní role společnosti i jednotlivce

8 Zákazník pacient, občan, jednotlivec stát, t, společnost, všeobecnv eobecné zdravotní pojištění

9 Co nelze měřit, nelze ani řídit Akreditace, certifikace Systém m standardů,, jež jsou zárukou z jisté úrovně kvality a přítomnosti p systému managementu kvality dokumentace, měření analýza a zlepšov ování Systémy se vyvíjej její a uděluj lují dočasn asně, většinou na jeden aža tři i roky

10 Akreditace (dobrovolný) proces při p i němžn organizace (většinou nestátn tní) ) hodnotí zařízen zení poskytující zdravotní péči i a stanoví do jaké míry splňuje standardy k udržen ení a zlepšen ení kvality zdravotní péče

11 E.A.Codman, 1917 Nazývají mne excentrikem, protože veřejně prohlašuji, že nemocnice, které chtějí poskytovat kvalitní péči musí být schopny popsat výsledky své péče musí analyzovat tyto výsledky musí srovnávat vat své výsledky s jinými nemocnicemi musí zveřej ejňovat nejen své úspechy, ale i své chyby

12 Nihil non nocere Poslání JCAHO Kontinuáln lně zvyšovat bezpečnost a kvalitu péče e poskytované veřejnosti ejnosti cestou akreditací zdravotní péče e a souvisejících ch služeb Udělen lená akreditace je uznávan vaná jako znak kvality

13 Kvalita kontinuáln lní proces naplňov ování vědomých, nevyřč řčených, nevědomých, předpokládanýchdaných přání zákazníka

14 Nové úkoly zdravotnictví Lidská práva (právo pacienta jako objednatele a konzumenta služby) Efektivita - levná kvalita snaha o poskytnutí maximáln lního prospěchu s minimem finančních prostředk edků Změna chápání pojmu lege artis evidence based medicine (ne léčba l za každou cenu, léčba l jen plně proveřenými enými účinnými metodami)

15 individualizace přístupu diagnostika a léčba nové zdravotnictví nákladová rentabilita

16 Nákladová efektivita Neomezené technologie a postupy Omezené zdroje veřejných ejných i soukromých rozpočtů Důraz na kvalitu Uznání práva na všeobecnou v dostupnost zdravotní péče

17 Rozsah a úroveň zdravotní péče odpovídá rozsahu a modelu financování

18 Neefektivní náklady příklady z praxe rozsah předoperap edoperačních vyšet etření (endarterektomie, lumbáln lní herniotomie) podávání krevních derivátů a speciáln lních výživových preparátů v pooperačním období prevence osteoporozy farmakologická x pohybová

19 Vývoj nákladů v nemocnicích za posledních pět let léky SZM krev jídlo platy celkem

20 Srdeční intervence počet na milion obyvatel by-pass catetr. PTCA EU A CZ

21 Vliv financování zdravotní péče Výrazný nárůst n objemu péče p e a její dostupnosti, zvláš áště v elektivní chirurgii ( s důrazem d na implantace a by-passovou chirurgii ), velký rozvoj laboratorních metod, výrazný růst r metod hrazených mimo paušá šál Minimáln lně invazivní diagnostické a operační metody, zkrácen cení ošetřovací doby Nárůst chemoterapie na úkor radioterapie, pomalejší rozvoj neinstrumentáln lních metod a konzervativní medicíny oversevicing

22 DRG Další zkrácen cení ošetřovací doby Budování levných lůžl ůžek následnn sledné péče Výrazné omezení diagnostiky Overservicing elektivní chirurgie Stop v používání dražší ších implantátů a lékůl

23 Spoluúčast Omezení hospitalizací Omezení návštěv Omezení preskribce

24 Zreálnění kapacity Lůžek, ordinací,, laboratoří,, snížen ení nákladů na lékyl

25 Smyslem je nákladově efektivní léčba využívající optimálně veřejné i soukromé zdroje pro financování zdravotní péče

26 Úkolem není kvalitní léčba, ale ziskové hospodaření, které umožní kvalitní léčbu.

27 Struktura nákladů Provozní náklady - režie instituce (třístup stupňové rozpouštění) - režie střediskov edisková - osobní náklady - přímé materiálov lové náklady (pozitivní seznamy)

28 Struktura nákladů Investice - omezení provozu - nákup drobného dlouhodobého majetku - vybavení spotřebn ebním m materiálem - nárůst personálu - opravy a obnova

29 Zainteresovanost a motivace Všichni zaměstnanci podle délky d pracovního poměru Každý zaměstnanec pracující déle než rok Vedoucí pracovníci ci a všichni v lékal kaři i (300) Podstatní lékaři i a vedení nemocnice(60) Vedoucí největší ších oddělen lení (14) Málo nebo hodně lékařů nedostatek specialistů se středn edním m a bakalářským vzděláním

30 Kontrolní parametry roční plán n s kvartáln lním m rozlišen ením kvartáln lní plány profitcenter, s měsíčním m rozlišen ením m aža na jednotlivéčásti dekádn dní zprávy o využit ití lůžek (dle typů), spotřeb ebě léků a SZM měsíční a kvartáln lní analýzy o nákladech, n produkci a vykazování (hodnoty bodu, DRG, hospitalizace)

31 Orientační paramentry - dekádně spotřeba drahých materiálů - měsíčně celkové náklady - měsíčně počet lůžkodnů

32 Náklady na parenterální antibiotika na 1 ošetřovací den CZK

33 Náklady na léky na JIP na jeden ošetřovací den CZK

34 Identifikace Evidence On - line zpracování Plánování Kontrola

35 Nové úkoly zdravotnictví Lidská práva (právo pacienta jako objednatele a konzumenta služby) Efektivita - levná kvalita snaha o poskytnutí maximáln lního prospěchu s minimem finančních prostředk edků Změna chápání pojmu lege artis evidence based medicine (ne léčba l za každou cenu, léčba l jen plně proveřenými enými účinnými metodami)

36 Nemocnice Na Homolce p.o., Agel a.s., Euroclinicum a.s. Spokojenost pacienta Kvalita Nákladová rentabilita Vzdělávání zaměstnanc stnanců Management jako servis

37 Podstatné kroky Vlastní a nezávisl vislá hodnocení Standardy chování Akreditace, systém m sledování kvality a bezpečnosti Sledování nákladů dle druhu, profit center, diagnoz a typu klienta Klinické postupy spojené s logistikou jednotlivých kroků Jasné,, nejen odborné (jazyky, IT, psychologie zákaznz kazníků ), předpoklady p pro výkon funkce a systém m vzdělávání Klinický s manažerský informační systém

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Novinky v ošetřovatelské péči

Novinky v ošetřovatelské péči Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Centrum pro vzdělávání a vědu Vídeňská 800,140 59 Praha 4 - Krč Novinky v ošetřovatelské péči Skriptum pro inovační kurz Novinky v ošetřovatelské péči TATO

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

Šebestová Jarmila. Klíčová slova: zdravotnictví, výzkum, plánování, kooperace, strategie, klastry, sítě podniků

Šebestová Jarmila. Klíčová slova: zdravotnictví, výzkum, plánování, kooperace, strategie, klastry, sítě podniků Analýza využití strategie kooperace do oblasti zdravotnických služeb Advantage of Cooperative Strategies Analysis of their Application in Health Care Services Šebestová Jarmila Abstrakt Článek se zabývá

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. The introduction of changes in organizational structure in the banking institution ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Zavedení změny organizačního uspořádání v bankovním ústavu The introduction of changes in organizational structure in the banking institution

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy. Adam Koryčánek

Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy. Adam Koryčánek Personální činnost ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy Adam Koryčánek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Téma této bakalářské práce zní analýza personální činnosti ve vztahu ke konkurenceschopnosti firmy

Více

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování

Fakulta stavební ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba. Stavební podnik. Materiáln Skladování Fakulta stavební Vysoké školy báňskb ské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Stavební podnik Podnikání a podnik Stavební podnik Organizace a řízení stavebního podniku Pracovníci

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková

Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY. Bc. Eva Krkonošková Projekt marketingového řízení rehabilitačního zařízení XY Bc. Eva Krkonošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce na téma Projekt marketingové řízení rehabilitačního zařízení XY,

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010 BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010 www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek druhého ročníku speciálního celostátního

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Č.j.: MZDR 3708 / 2007 Počet listů: 19 Příloha: 1/1 Schvaluji: MUDr. Tomáš Julínek, MBA ministr zdravotnictví KONCEPCE KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Dne:

Více

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více