Software řešení IBM pro územní veřejnou správu ČR UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software řešení IBM pro územní veřejnou správu ČR UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY"

Transkript

1 Luděk Vyhnalík Software Channel Manager Software řešení IBM pro územní veřejnou správu ČR UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY

2 Územní veřejná správu ČR z pohledu IT projektů. Historický pohled na problematiku Velká různorodost projektů byla vždy dána zejména: Širokým spektrem potřeb možných zákazníka Mnohdy velmi limitovanými interními zdroji Obtížně udržovatelnou střednědobou/dlouhodobou koncepcí Různorodými způsoby získávání nezbytných investičních prostředků Silnými lokálními vlivy Globálně změněné ekonomické podmínky se projevují v této oblasti s minimálně ročním zpožděním Stále větší část projektů je vázána na centrální (EU) fondy Výzvy 06,08,09,... 2

3 Příklad aktuálně řešeného projektu:... Elektronizace územní veřejné správy... Výzva 09 Podporované aktivity budou vymezeny do následujících kategorií: Sdílení dat s centrálními registry ve veřejné správě a vytváření dalších relevantních registrů pro potřeby územní veřejné správy Budování komunikační infrastruktury územní veřejné správy Vybudování přístupových míst pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy Elektronizace služeb veřejné správy, a to zejména formou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend vykonávaných orgány územní veřejné správy. Rozpracovány jsou zejména následující problematiky: Komunikační infrastruktura regionů a měst a konektivita Portály subjektů územní veřejné správy Spisová služba Centrum ICT služeb (portál občana) Datový sklad zpřístupnění relevantních dat na úrovni subjektu VS Manažerský informační systém Digitalizace archivů a problematika document management Integrace agendových systémů 3

4 Vybraná IBM software řešení pro projekt Výzva Část Portály subjektů územní veřejné správy... Portálové řešení IBM IBM WebSphere Portal Server řešení pro enterpise portal Jak vymezovat pojem portál Technologický popis Filosofický popis dle způsobu použití 2 základní / mezní koncepce portálu Integrační a publikační Reálné implementace obsahují oba komponenty odlišují se však jejich prioritizací Portál = místo kam se uživatelé obracejí pro informace Propojuje uživatele, informace, aplikace a procesy, ato napříč organizací Jedním z úkolů portálu je metodická a technologická podpora pro zajištění pořádku, bezpečnosti a efektivity práce v přístupu k informacím Agregace, informace, personalizace, SSO 4

5 Portálové řešení IBM... Proč mít portál? 5

6 Portálové řešení IBM... Základní koncepce Informace Integrace informací Vytvoření univerzálního přístupu k informacím Garantované zpřístupnění informací libovolnému systému v libovolném okamžiku. Uživatelé Integrace směrem k uživateli Doručení informace směrem k uživateli prostřednictvím jednotného rozhraní a různých komunikačních kanálů Přístup k informacím prostřednictvím personalizovaného výběru informací Aplikace Integrace aplikací Vytváření kompozitních aplikací (oddělená aplikační a komunikační vrstva) Maximální využití existující infrastruktury Procesy Procesní integrace Koordinace a řízení aktivit mezi aplikacemi a uživateli Automatizace obchodních procesů 6

7 Portálové řešení IBM... Správa obsahu, redakční systém IBM Lotus Web Content Management (LWCM) 7

8 8

9 9

10 10

11 Vybraná IBM software řešení pro projekt Výzva Část Portály subjektů územní veřejné správy... Elektronické formuláře Elektronické formuláře Jeden z preferovaných způsobů komunikace mezi orgány územní veřejné správy a občany. Uživatelé systému budou vedle individuálního připojení k internetu moci zptravidla využívat i speciálně zřizovaných kontakních míst. Předpřipravené postupy pro klíčové životní situace. např. jednotlivé žádosti a podání Přímá integrace s příslušnými agendami správního informačního systému. IBM řešení pro Elektronické formuláře K dispozici více technologií: IBM Forms Vhodné rozšíření platformy IBM WebSphere Portal Server. IBM Filenet eforms Vhodné rozšíření DMS/ECM na platformě IBM Filenet. Ukázka modelového řešení je dostupná na připojeném odkaze: 11

12 Vybraná IBM software řešení pro projekt Výzva Části Digitalizace archivů a problematika document management... Garantované a negarantované datové úložiště Jak je definováno garantované úložiště? Obecná nepřesná představa: Garantované úložiště je hardwarová komponenta zabezpečující neměnnost a autentičnost obsahu. Garantované úložiště je (podle definice) řešení obsahující: 1. Zabezpečené úložiště 2. Zabezpečení přístupu a přístupová práva uživatelů 3. Aplikace/moduly pro organizaci a audit dat a přístupů 4. Prezentační vrstva pro uživatele Jinými slovy je třeba zabezpečit: Důvěryhodnost - elektronický podpis - časové razítko Neporušitelnost - Records Management - Audit Prezentační vrstva pro uživatele Čitelnost - schválené formáty PDF/A, mp3, wma, mpeg 12

13 Negarantované / garantované úložiště... Hlavní rozdíly Negarantované úložiště musí splňovat požadavky zákona 499/2004 Tedy ve spolupráci se spisovou službou vyhovovat národnímu standardu zejména zajistit po celou dobu skartační lhůty, a to alespoň po dobu 5 let: Věrohodnost Neporušitelnost čitelnost Možnost organizace dokumentů uspořádání do spisů apod. Garantované úložiště Musí splnit všechny podmínky kladené na negarantované úložiště Navíc musí splnit: - řešení pro archivaci dokumentů s delší skartační lhůtou (5+ let) - Zaručit škálovatelnost úložiště (diskového prostoru) do budoucna 13

14 Garantované úložiště... Uplatnění a přínosy Uplatnění Dle Výzvy 08 Ministerstva vnitra ČR Rozvoj služeb egovernmentu v krajích Součást oblasti digitalizace a ukládání Jednotný digitální archiv organizace Vyhovuje zákonu o archivnictví a spisové službě 499/2004 Sb. Propojení s aplikacemi generujícími dokumenty Přínosy Splnění zákonných norem Možnost archivovat Dokumenty spisové služby Zprávy el. pošty Účetní dokumenty MS Office dokumenty... jakékoliv další typy dokumentů Řízení životního cyklu dokumentů Propojení s národním digitálním archivem 14

15 IBM řešení pro Digitalizace archivů a problematika document management strukturované částečně-strukturované nestrukturované Faktury IBM FileNet P8 Records Management Smlouvy IBM DR Archivace IBM FileNet P8 Capture 15 Integrace časovárazítka a elektronický podpis

16 Garantované úložiště IBM... Integrace s ostatními aplikacemi Spisová služba A IBM FileNet P8 Records Management Spisová služba B Aplikace pracující s dokumenty Úložiště/ IBM DR Archivace Portály a uživatelská rozhraní 16 Digitalizace

17 Vybraná IBM software řešení pro projekt Výzva Část Manažerský informační systém... Datový sklad a rodina řešení IBM Corporate Performance Management Finance Sales Operations Jak si vedeme? Scorecards a Dashboards Marketing Customer Service IT/Systems HR Proč? Reporty & Analýzy Co bychom měli udělat? Planning, Forecasting a Budgeting 17

18 Performance Management System v pojetí IBM Je to systém, zajišťující komplexní proces práce s daty pro koncového uživatele 1. Plánuj Plán nákladů Plán výnosů Plán investic 2. Připrav data Konsolidace Účetní uzávěrka Předpřipravené reporty. 3. Analyzuj a optimalizuj What-if analýzy Tvorby scénářů Ad-hoc reporty 18

19 Performance Managemnt System... Jak přistupuje k datům? Automatická data Běžný reporting Pokročilé statistické modely Včera What if analýzy Doplnění dat Plánování Zítra Sběr dat Ale i INTEGRACE: Mezi jednotlivými částmi PM Mezi jinými komponenty (DWH, ETL,...) K dispozici jsou základní technologie i sofistikovaná koplexní řešení (IBM InfoSphere, IBM Netezza). 19

20 Vybraná IBM software řešení pro projekt Výzva Část Integrace agendovch systémů... Central Identity and Access Management System (CIAMS) Central Identity Management musí řeší například následující problémy: Pomalost vytváření požadovaných účtů. Enormní zátěž IT oddělení při vyřizování požadavků na vytváření účtů. Možnost zapomenutí smazání či blokaci účtu, který již nemá být vyžíván. Velmi složitý schvalovací proces vyhovění požadavku na vytváření účtu. Necentralizovaná adresní kniha uživatelů s pracnou synchronizací. Central Access Management řeší zejména například následující problémy: Psaní si hesel na nezabezpečené místa pro zapamatování (štítky, diář..). Zapomenutí hesla či blokace účtu po překročení limitu zadání špatných hesel. Vysoká zátěž HelpDesku či IT oddělení se žádostí o změnu hesla po blokaci. Nízký způsob ověření přes zneužitelné či prolomitelné heslo. Frustrace uživatelů a nízká efektivita práce. 20

21 IBM Tivoli Identity Management... Klíčové komponenty řešení Server přidělování zdrojů (např. účtů), workflow, samoobsluha (self-service) LDAP pro informace o uživatelích Auditní informace v DB Agenti vykonávají funkce na spravovaných systémech (AD, Oracle...) ITIM Server Agenti (Service) Databáze LDAP 21

22 IBM Tivoli Identity Managemnt koncepce eliminování nikomu nepatřících účtů 1 Ensure Compliance Více než 30% uživatelských účtů nemá správného Gartner Group vlastníka Zdroj informací o identitách (Human Resources, Customer Master, etc.) IM Spolehlivé úložiště 2 Accounts/ Účty jcd0895 jdoe03 Sarah_s4 4 John C. Doe nbody Aplikace Požadavek na recertifikaci Sarah s Manager 3 ackerh05 5 Sarah K. Smith Požadavek na přístup přezkoumán a zaznamenán doej smiths17 Cisco Secure ACS 22

23 IBM Tivoli Access Management - architektura Web Server Remote User without AccessAgent ` Terminal Services Database Cluster Citrix Server Remote User with AccessAgent Encentuate IMS Server Farm Provisioning Server ` Desktops Shared Workstations Applications Directory Server 23

24 IBM Tivoli Access Management přímo podporované aplikace A4 HealthMatics ABS AccessLine AccessM ycmc Activconsole ActiveX Test App Adm inpass AH INTRANET AION Alert32 AlertM onitor Am_nt API Software API-Report Express ASK IT Aurora Bcscons Blue Cross CA Blue Shield Blue Shield Subscriber BudgetAdvisor Busobj Caliber RM CallLog Calllog32 CapitalAdvisor Captura Carem an CareM anager CBISA-WebEntry Centicity RIS Technologist Centricity RIS Equipm ent M anager Centricity RIS Key W ord Search Centricity RIS Mammography Tracking Centricity RIS Order M anagem ent Centricity RIS Radiology Centricity RIS Repotr Browser Centricity RIS Scheduling Centricity RIS Scheduling Centricity RIS Supply Managem ent Centricity-PACS Centricity-Portal Centricity-RIS Centricity-W eb CERME Cerner Millennium Certified Mail Chargem aster Chart Review ChartM axx CHB Network Drives CHB Web Application Chemotherapy Order Entry CHM enu W eb Cigna Cigna Subscriber Cirius Cirius_Reports Cisco VPN Client Cisco VPN etoken Citrix Citrix ICA Client Citrix Nfuse Clinical Workstation ClinicalBrowser CMS Supervisor CodeCorrect Cognos Cognos Impromptu Com putrition Connect32 Content Manager Cplgv CPRS Cprtm Cpsecurem otepw CPSS Enquiry CPSS Production Cpstat Cpuserm onitor Cpuserm onitor Craneware CRM CW EB DBS.com DCHS Access Dchsnet DDE Designer DSG Support DSG-GUI Eaadm in32 e-claim s Econolink2000 ED Tracking Board (PCView) EDOC Writer EDW eb egate Electronic Patient Folder EM DS Em power EM R EM R_IW S EncoderPro epayslip Epic e-prem is Esp ESP+Desktop ESS Essbase Application Manager Essbase Excel Addin FAS Faxsrvr FeedbackM onitor FISH FMReport FormFast Formsengine FRx Designer itelecash FRx Designer JCRAccreditation FRx Report Jre FusionServer Keppel Webmail Fwpolicy Kinwin32 GeBIZ Kml GEHA Kronos Global Request System KronosW eb GM Supply Power Lab Monitor Gm ail LabTracker GoldM ine Lastword GotoCM C Launch32 Great-W est Learn Hb.sfcu.org Learn it HBOWEM (Star) Legal Billing System Health Fusion Loginw32 Health Net Lotus Notes HealthcareEducation Lotus Notes - Ver 6 HealthStream LRTS HealthStream -Adm in M agicweb HLV Mainframe Application HMS M aterialsm gm t Hom ecare M AX Horizon Meds Manager McKesson Care Manager (HM M ) Mckesson Star HRS-D M ckessonsupply Hyperion Planning M d2001 Hyperion Reports M diapp Ibex M edgician IBM _personal_comm unicati ons M edi-cal icchart IEConnect IEI IEX iheatclient ihr IM acs Im agecast Intellisync ipharm IRSS W eb iseries isite_radiology itelecash M editech Meditech Web M edseries4 M ISP M isys M p2 M plus-patient-lookup M RM S M RS MS Access Database MS4 Data Transfer MS4 Data Transfer Excel MSN Messenger M use CV Novell Client Novius Ntracts Obix oexplore OneStaff Oracle Financials Outlook Outlook Express Outlook Web Access PacifiCare PACS Pacwin Passport Pathways Reports Pcsws PensionExpress PeopleSoft PeopleSoft Financials Reflection REG Rem edy Remote Desktop Client ReportXpress RiskMonitor RM Report RR5 Rum ba RunAs Santa Clara IPA SAP SAP - Ver 6 SAP Enterprise Portal Schwab.com SecureCRT SERS Siebel CRM OnDemand Skype Trendcare Trendstar TTPLS TullyW ihr United Healthcare Online UPS VES VI_Client Visual DX VNC VNC Viewer VoiceW ave VolunteerWorks W ebconnect W ebm D W ebm edicityproa ccess W IINGS Windows Logon PeopleSoft HR Sm arterm W innetuse PFM SMS Invision PGP Soarian_Clinicals W inscp W inspool PHS Soarian_Scheduling W inspool400 Physician Portal Socrates W S Com ets PMM Socrates Proxy PMPA Authentication Yahoo Messenger Pom Powerscribe PrecyseEdit PrecyseNet PrivilegeInquiry SoftLab SoftMed SOS Spacelabs - ICS Sqam an32 Yahoo web PROCOMM PLUS Workplace Sr_gui Putty QCI Quadram ed Quality Edge Quantim Quantros Radiology Monitor RAS RCA RedDot ReDoc Application Reflection Ssadm in Ssexp Staffware Process Client StaplesLink STAR Stentor Stix T4_Scheduling TDW eb TimePC TraceM astervue Track-It Aplikace 24

25 Projekty typu Elektronizace územní veřejné správy a možné jejich souvislosti... Reálné využívání systému Teprve dostatečně dlouhá praxe ukáže, jaká bude skutečná šiře zapojení obyvatel a s tím spojená efektivnost vynaložených prostředků. Podíl obyvatel s dostupným širokopásmovým připojením k internetu stále ještě není dostatečný. Základní IT gramotnost zůstává mezigeneračně velmi nestejnoměrná. Křivka přirozené vůle využívat IT technologie u běžných agend vykazuje velmi rychlou saturaci. Ani výrazné dodatečné investice do systému nepřinášejí podstatný nárůst počtu uživatelů. Osobní kontakt s úřadem začíná mít společenský a sociální rozměr. Tento efekt lze částečně kompenzovat sítí kontaktních center. 25

26 Projekty typu Elektronizace územní veřejné správy a možné jejich souvislosti... Správa koncových stanic. Rozsáhlé IT projekty (zejména na úrovni jednotlivých měst) znamenají pro oddělení IT na straně zákazníka enormní zatížení. (Mnohdy by se mělo jednat o s převahou největší IT investice za posledních 20 let.) Postupné propojovéní IS magistrátu s IS přímo řízených organizací s sebou přináší velké nároky z pohledu správy pracovních stanic. K řešení tohoto problému je možno přistupovat dvěma způsoby virtualizace pracovních stanic řešení IBM Virtual Desktop for Smart Business centralizovaná správa distribuovaných stanic řešení IBM Tivoli Endpoint Manager Obě zmiňovaná řešení je možno velmi efektivně propojovat s řešením pro správu IT majetku (IBM Tivoli Asset Management for IT). 26

27 Projekty typu Elektronizace územní veřejné správy a možné jejich souvislosti... Bezpečnostní hlediska. Široká elektronizace územní veřejné správy a s ní související zpřístupňování klíčových agend pro externí uživatele přináší logicky i výrazně vyšší nároky na zabezpečení na nejrůznějších úrovních. Správa uživatelských přístupů a uživatelských práv může tvořit přímo součást projektu Výzva 09 (viz. výše). Za velmi účelné považujeme prověření zabezpečení konkrétních aplikácí Security testing řešení IBM Rational AppScan (dostupné i jako služba) Pro komplexní (end-to-end) ochranu IS podniků a organizací napříč všemi síťovými vrstvami nabízí společnost IBM rodiny produktů IBM ISS. 27

28 Základní typy součastných bezpečnostních hrozeb Záměrné útoky zvenčí Malware Organizované útoky: DoS, DDoS Výpadek napájení Záměrné útoky zevnitř Záměrně vytvořená bezpečnostní slabina v programu Zcizení informací Podvodné jednání Nezáměrné vnější vlivy Ztráta informací Výpadek napájení Nezáměrné vnitřní vlivy Systém neopatřen aktualizacemi Chyby v designu SW Problém zapříčiněný lidským faktorem 28 Dušan Mondek, Tivoli Software Group,, IBM Czech Republic

29 Rodina řešení IBM ISS 29 Dušan Mondek, Tivoli Software Group,, IBM Czech Republic

30 Některé rozšířené hrozby detailnější popis DoS (Denial of Service) nebo DDoS (Distributed Denial of Servis) Skupina útoků, jejichž konečným důsledkem je odepření služby pro legitimního uživatele Důsledek pro napadené zařízení: a) Vyčerpání přidělených zdrojů (Paměť, CPU,...) b) Fyzické poškození Důsledek pro poskytovatele služby: a) krátkodobý - odepření přístupu legitimním uživatelům, b) dlouhodobý - ztráta důvěryhodnosti (zákazníků, apod.) Příklad úspěšného útoku: MasterCard, Česká Pošta, (systém elektronického podání) SQL injection Tento typ útoku je možné směřovat téměř na každý systém, který využívá k ukládání dat databáze (webová aplikace, desktopová aplikace,...). Možný důsledek pro poskytovatele služby: Únik nebo ztráta citlivých informací Příklad úspěšného útoku: Globální plošné napadení, leden chyba v MS SQL Serveru umožnila průnik do systémů tisíců stanic. 30

31 DDoS attack - schéma Někter které typy DDoS útok toků: 1) Smurf attack 2) Ping flood attack 3) SYN flood attack... Typické důsledky útoku: 1) Snížení propustnosti sítě 2) Zvýšení vytížení procesorů a pevných disků 3) Nedostupnost nebo přerušení toku konfiguračních informací routing updates 4) Narušení provozu jiných komponent sítě 5) Zhoršení nebo úplné znemožnění datové komunikace s okolím 31 Dušan Mondek, Tivoli Software Group,, IBM Czech Republic

32 Modelová topologie IS - územní veřejná správa 32

33 Virtualizace IS s sebou přinášejí nová ohrožení Tradiční hrozby Nové hrozby VM prostředí Traditional threats can attack VMs just like real systems Management Vulnerabilities Secure storage of VMs and the management data Requires new skill sets Insider threat Virtual server sprawl Dynamic state Dynamic relocation Resource sharing Single point of failure Loss of visibility Stealth rootkits Komplexnější = Zranitelnější 33

34 34

35 Bezpečnostní řešení se musí měnit / přizpůsobit Fyzické prostředí Virtualizované prostředí Network IPS Blocks threats and attacks at the perimeter Network IPS Should protect against threats at perimeter and between VMs Server Protection Secures each physical server with protection and reporting for a single agent Server Protection Securing each VM as if it were a physical server adds time, cost and footprint System Patching Patches critical vulnerabilities on individual servers System Patching Needs to protect against vulnerabilities that result from VM state changes Security Policies Policies are specific to critical applications in each network segment and server Security Policies Policies must be able to move with the VMs SECURITY 35 Static Dynamic

36 IBM Virtual Server Protection for VMware Integrovaný systém zabezpečení VMware vsphere 4 Pomáhá zákazníkům dosahovat požadované úrovně zabezpečení při nasazaní virtualizačních technologií v datových centrech. VMsafe Integration Firewall and Intrusion Prevention Rootkit Detection/Prevention Inter-VM Traffic Analysis Automated Protection for Mobile VMs (VMotion) Virtual Network Segment Protection Virtual Network-Level Protection Virtual Infrastructure Auditing (Privileged User) Virtual Network Access Control 36

37 Možný scénář... Varianta 1 úspěšný útok Typ útoku: TCP SYN flood Cíl: Virtuální stroj se systémem Lunix SuSE Enterprise Server Důsledek: Resources depletion Situace 1.: Infrastruktura bez použití Virtual Server Protection for VMware 37

38 Možný scénář... Varianta 2 odražený útok IBM Virtual Server Protection for VMware Princip ochrany: Zařazení privilegovaného virtuálního stroje ke stávajicím VMs, který poskytuje komplexní ochranu včetně funkcí IPS a FW Situace 2.: Infrastruktura je chráněna pomocí Virtual Server Protection for VMware 38

39 Otázky? IBM Corporation 2011 IBM Corporation

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN)

Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Technicko - technologická charakteristika Národního elektronického nástroje (NEN) Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Strana 1 z 43 Obsah 1 Účel dokumentu...4 2 Přehled

Více

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3

Řízení přístupu do různých typů sítí MobileIAM 4.3 IT PRODUKT 2012 BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Použití produktu: Produkt představuje bezpečnostní řešení pro bezdrátová zařízení, pevná připojení, uživatele připojující se přes VPN či virtuální desktopy. Současní

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI

STUDIE PROVEDITELNOSTI Hořice-technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu - I. II.a III. část výzvy STUDIE PROVEDITELNOSTI Program: Výzva: Žadatel: Integrovaný operační program 06 Rozvoj služeb egovernmentu

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě

Jako ve všech předchozích kolech soutěže platila i v tomto případě IT PRODUKT 2011 O soutěži Cílem soutěže IT produkt 2011 je vyzdvihnout zařízení s takovými vlastnostmi, které je pozitivně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově

Více

TrustPort Certification Authority

TrustPort Certification Authority TrustPort Certification Authority AEC, spol. s r.o. Výraz Public Key Infrastructure (PKI), volně přeloženo, si můžeme vyložit jako správu veřejných klíčů. Systém PKI si lze zjednodušeně představit jako

Více

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS Zpracování Studie proveditelnosti projektu implementace konsolidovaného DMS v resortu Ministerstva financí je spolufinancováno z prostředků

Více

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC

SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC of Information 2013 SBORNÍK Z KONFERENCE PØÍSPÌVKY PARTNERÙ 22. 24. 5. 2013, IDET BRNO, CZECH REPUBLIC Konferenci poøádají Úvodem Ve dnech 22. až 24. května 2013 se v administrativní budově (sály místnosti

Více

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization ZADÁNÍ UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Virtualizace koncových stanic Autor BP: Petr Lenz Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS

Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS Jaroslav Antony IT Architekt Využití cloudu pro poskytování služeb ve veřejné správě na příkladu spisové služby a DMS 2010 IBM Corporation Agenda Cloud computing obecně Referenční architektura Cloud computing

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

Naše klíčové hodnoty. Služba zákazníkům Odpovědnost Inovace Týmová práce Integrita

Naše klíčové hodnoty. Služba zákazníkům Odpovědnost Inovace Týmová práce Integrita About Avnet Partnership AVNET Transformujeme technologii do podnikových řešení pro zákazníky po celém světě Díky komplexnímu portfoliu služeb a partnerství s předními dodavateli technologií mají zákazníci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné

Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné Využívání sdílených služeb ve veřejné správě je to možné Záštita Program 9:30-9:40 Úvod - jak poskytovat sdílené služby ve veřejné správě - 9:40-10:00 Sdílené služby v egovernmentu v České republice -

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury

Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Integrace dvou společností z hlediska IT architektury Diplomová práce Autor: Aleš Radoměřský Informační

Více

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006

Blue Rose. The TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI. téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 IBM âr ãerven 2007 The Blue Rose ibm.com/cz/bluerose TECHNOLOGIE IBM ZEFEKTIVŇUJÍ SPOLUPRÁCI téma str. 8 CESTA K IT PROJEKTU ROKU 2006 str. 18 NONSTOP SLEDOVÁNÍ VOZIDEL GENERUJE SPOUSTU DAT software str.

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Aplikace podnikové informatiky

Aplikace podnikové informatiky Aplikace podnikové informatiky Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. zuzana.sediva@vsem.cz 1 Modul Informační systémy a technologie: Podniková informatika cíl a zaměření předmětu, obsah informačních systémů, data,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation Academic Initiation IBM University Czech Republic IBM Internship program Cíl programu IBM University Czech Republic IBM Internship program Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více