MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 10/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 7 ze dne Aktualizace Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS informačního systému ÚMČ Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. 1. předložený návrh aktualizace Koncepce informačního systému ÚMČ Praha 3 dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS ve znění pozdějších předpisů, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. aktualizované znění Koncepce informačního systému ÚMČ Praha 3 dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS ve znění pozdějších předpisů, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 Městská část Praha 3 Informační koncepce dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů 2011

3 Sledování dokumentu Rozdělovník JMÉNO ORGANIZACE PŘEDÁNO (dne) Č. VÝTISKU Archiv Verze VYPRACOVAL PŘEDMĚT DATUM 1.0 Your systém spol. s r.o. Původní dokument 2.0 BE-MI. CZ s.r.o. Aktualizace, Atestační verze BE-MI. CZ s.r.o. Aktualizace dokumentu Městské části Praha 3 2/84

4 Obsah Sledování dokumentu... 2 Rozdělovník... 2 Obsah... 3 Seznam tabulek Souhrnná část Informační koncepce Identifikační údaje Aktuální verze Informační koncepce Předchozí verze Informační koncepce Zdroje a východiska Právní podklad tohoto dokumentu Legislativní rámec Použité zdroje Vztah programů rozvoje MHMP a MČ Praha Informační systémy na MČ Praha Koncept řešení Integrovaný informační systém MČ Prahy Vrstvy IS MČ Prahy Moduly IS MČ Prahy Ostatní ISVS na MČ Praha ISVS jiného správce provozované na MČ Praha Provozní informační systémy MČ Praha Záměry na pořízení nebo vytvoření nových ISVS Plán dalšího rozvoje aplikačního IS Řízení kvality ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality ISVS Konkrétní cíle kvality u SW projektů nově pořizovaných a uváděných do provozu Konkrétní cíle kvality u provozovaných IS Konkrétní cíle kvality zaměřené na dokument IK Požadavky na kvalitu ISVS a PIS Plán řízení kvality ISVS a PIS Řízení bezpečnosti ISVS Výchozí stav informační bezpečnosti v rámci MČ Praha Městské části Praha 3 3/84

5 6.1.1 Bezpečnostní dokumentace MČ Praha Bezpečnost ISVS Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISVS Požadavky na bezpečnost ISVS Plán řízení bezpečnosti ISVS Činnosti v oblasti řízení bezpečnosti Časové harmonogramy Zásady a postupy pro správu ISVS Zásady a postupy pro pořizování a vytváření ISVS Vypracování záměru nového ISVS Pořizování nového ISVS Zásady a postupy pro provozování ISVS Zajištění provozu a údržby ISVS Řízení změn v ISVS Ukončení činnosti ISVS Plánování rozvoje ISVS Projektové postupy pro ISVS Způsob financování ISVS Naplňování Informační koncepce Zásady Praktické naplnění postupů a zásad uvedených v IK Udržování IK v aktuálním stavu Zjištění změn s dopadem na IK Postup pro zajištění včasné změny IK Záznam změny v dokumentu IK Postup schvalování změny IK Postup přípravy nové IK Vyhodnocení IK Hodnotitel Termíny vyhodnocení Pravidelné vyhodnocení IK Mimořádné vyhodnocení Postup vyhodnocení IK Oblasti hodnocení IK Záznam o vyhodnocení IK Nápravná opatření Schválení hodnocení Městské části Praha 3 4/84

6 10 Matice zodpovědnosti a plnění zákonných povinností Odpovědnosti za realizaci informační koncepce (matice odpovědnosti) Plnění zákonných povinností Závěrečné shrnutí Seznam tabulek Tabulka 1 Identifikační údaje... 7 Tabulka 2 Identifikace verze 2.1 Informační koncepce... 7 Tabulka 3 Změny ve verzi Tabulka 4 Dlouhodobé cíle kvality u zaváděných informačních systémů Tabulka 5 Dlouhodobé cíle kvality u provozovaných ISVS Tabulka 6 Dlouhodobé cíle kvality IK Tabulka 7 Souhrn požadavků na kvalitu ISVS a PIS Tabulka 8 Časový harmonogram procesu řízení kvality informačních systémů Tabulka 9 Dlouhodobé cíle v oblasti řízení bezpečnosti ISVS Tabulka 10 Požadavky na bezpečnost ISVS Tabulka 11 Časový harmonogram plnění cílů v oblasti řízení bezpečnosti ISVS Tabulka 12 Časový harmonogram plnění požadavků na bezpečnost Tabulka 13 Pravidla pro vytváření plánu rozvoje ISVS Tabulka 14 Souhrn činností Městské části Praha 3 5/84

7 Seznam zkratek a pojmů HMP Hlavní město Praha ICT Informační a komunikační technika IK Informační koncepce ISVS IS Informační systémy IS MČ Praha 3 Informační systém městské části Praha 3 ISDS Informační systém datových schránek ISMS - systém řízení bezpečnost informací (Information Security Management System) ISVS Informační systémy veřejné správy ISZR Informační systém základních registrů IT Informační technika MČ Praha 3 Městská část Praha 3 MFČR Ministerstvo financí ČR MHMP Magistrát hlavního města Praha MOČR Ministerstvo obrany ČR MPOČR Ministerstvo průmyslu a obchodu MVČR Ministerstvo vnitra ČR MŽPČR Ministerstvo životního prostředí ČR OD Odbor dopravy OI Odbor informatiky OK Odbor kultury OKIA Odbor kultury a interního auditu OKÚ Odbor kancelář úřadu OMA Odbor majetku OOS Odbor občansko správní OSÚ Odbor správy úřadu OVS orgán veřejné správy OŽ Odbor živnostenský OŽP Odbor životního prostředí PIS Provozní informační systémy veřejné správy Rada MČP3 Rada městské části Praha 3 RUIAN registr uzemní identifikace, adres a nemovitostí SLA - Smlouva o technické podpoře SZR Správa základních registrů ČR ÚMČ Praha 3 Úřad městské části Prahy 3 MZEČR Ministerstvo zemědělství ČR Zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů Vyhlášky č. 529/2006 Sb. - Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy Městské části Praha 3 6/84

8 1 Souhrnná část Informační koncepce 1.1 Identifikační údaje Organizace Název organizace Městská část Praha 3 Typ organizace Orgán veřejné správy IČ DIČ CZ Adresa Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3 Telefon: Fax: Web: ID Datové schránky eqkbt8g Informační koncepce Aktuální verze 2.1 Doba platnosti 5 let Schvalovatel Rada městské části Praha 3 Tabulka 1 Identifikační údaje 1.2 Aktuální verze Informační koncepce Aktuální verze IK Verze v 2.1 Datum vydání Datum schválení Datum platnosti od: Vytvořil/útvar, společnost: BE-MI. CZ s.r.o. ve spolupráci s odborem informatiky Schválil/útvar,jméno -funkce Vedoucí odboru informatiky Podpis zástupce MČ Praha 3 Tomáš Hilmar Název souboru/umístění souboru P3_IK_2011_v_1.0.docx / Počet stran 84 Tabulka 2 Identifikace verze 2.1 Informační koncepce Městské části Praha 3 7/84

9 1.3 Předchozí verze Informační koncepce V této kapitole jsou uvedeny všechny změny provedené v dokumentu, tak jak byly po jeho schválení postupem času prováděny. Změny dokumentu jsou prováděny především po zásadních změnách v Informačním systému Městské části Praha 3, případně na základě odborných auditů a studií. Změny ve verzi IK: Verze Popis Důvod Místo 2.0 Byla zpracována nová informační koncepce MČ Prahy 3 Aktualizace dokumentu, Potřeba atestace dlouhodobého řízení ISVS 2.1 Nová informace o zdroji MČ Vztah IK vůči strategickým materiálům HMP Aktualizace popisu řešení Proxio. Aktualizace stávajících a doplnění nových modulů a subsystémů IS MČ Prahy 3 Aktualizace plánu rozvoje aplikačního IS Aktualizace cílů jakosti Aktualizace cílů a požadavků na bezpečnost ISVS Změna ve vrstvě registrů ve vztahu k zákonu o základních registrech Kap. 2.4 Kap Platnost nové legislativy Kap Existence nových záměrů rozvoje IS MČ Praha 3 Platnost zákona o základních registrech Existence nových požadavků na bezpečnost ISVS Kap 4.1 Kap Kap. 6 Změna intervalu Efektivnost aktualizace IK Kap Změna intervalů vyhodnocení Efektivnost provádění vyhodnocení IK Kap Aktualizace kapitoly Změna stavu IK Kap. 11 Tabulka 3 Změny ve verzi 2.1 Městské části Praha 3 8/84

10 2 Zdroje a východiska 2.1 Právní podklad tohoto dokumentu Základním právním předpisem zavádějící pojem Informační koncepce je zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně 5a, zákona definuje požadavek pro orgány veřejné správy vytvořit a vydat Informační koncepci, uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. V Informační koncepci orgány veřejné správy stanoví své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných informačních systémů veřejné správy a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování informačních systémů veřejné správy. Strukturu a obsah dokumentu IK upřesňuje prováděcí vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah Informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy. 2.2 Legislativní rámec Legislativní rámec k ISVS představují kromě zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS, jeho prováděcí vyhlášky. Doplňujícím výkladem zákona jsou pak metodické pokyny. Zákon č. 365/2000 Sb., o ISVS, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy Vyhláška č. 53/2007 Sb., o referenčním rozhraní Vyhláška č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) Vyhláška č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy Vyhláška č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích Vyhláška č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní Vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení ISVS Městské části Praha 3 9/84

11 2.3 Použité zdroje Zdroje z městské části použitých pro tvorbu Informační koncepce jsou jak dokumenty strategické, tak dokumenty zaznamenávající stav IS k danému datu a další záměry a interní směrnice úřadu: Organizační řád ÚMČ Praha 3 Koncepce informačního systému ÚMČ Praha 3 Koncepce a Strategie informačního systému ÚMČ Praha 3 Strategie informačního systému ÚMČ Praha Vztah programů rozvoje MHMP a MČ Praha 3 MČ Praha 3 jako samostatně působící OVS hlavního města Prahy přejímá do svých strategických materiálů celopražské koncepční záměry MHMP. V současné době (doba tvorby aktuální verze IK) však dosavadní strategické materiály pozbyly platnosti (cesta k epraze) a dokument IK MHMP nebyl dosud předložen. Dle dostupných informací bude IK MHMP předložena v lednu Městské části Praha 3 10/84

12 3 Informační systémy na MČ Praha 3 V této části IK je uveden přehled jednotlivých informačních systémů MČ Praha 3. Informační systémy jsou v IK rozděleny dle zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS na: Informační systém veřejné správy (ISVS) Provozní informační systémy (PIS). Z důvodu přehledu o stávajícím stavu ICT jsou zde uvedeny i informační systémy veřejné správy, u kterých není MČ Praha 3 v roli správce ISVS, ale pouze uživatelem. Informační systémy veřejné správy ve správě MČ Prahy 3 představuje v současné době jeden integrovaný informační systém MČ Prahy 3 (dále jen IS MČ Prahy 3 ). Tento IS MČ Prahy 3 je složen z několika integrovaných subsystémů zajišťující plnou informační podporu potřeb MČ Prahy Koncept řešení Informační systém MČ Prahy 3 vychází z konceptu informačního systému PROXIO, který je integrován se stávajícími informačními systémy provozovanými na MČ Praha 3. PROXIO je široce konfigurovatelný systém, vystavěný modulárně, schopný standardně komunikovat s okolními aplikacemi. PROXIO je koncipováno jako centralizované řešení z pohledu provozu a decentralizované řešení z pohledu uživatele. Jednotlivé součásti řešení centrálně spravují svá data, která jsou sdružována na jednou místě a tato data spolu se souvisejícími službami poskytují ostatním součástem řešení. Naopak uživatelé využívají pouze data pořizována v místě svého vzniku a jsou využívána v místě, kde je jich potřeba. Schéma řešení PROXIO v prostředí MČ Prahy 3 je uvedeno na obr. 1. V tomto prostředí není implementováno PROXIO v celém svém rozsahu. Zůstaly zachovány některé stávající aplikace, které jsou do řešení integrovány. Městské části Praha 3 11/84

13 3.2 Integrovaný informační systém MČ Prahy 3 V této kapitole je popsáno celkové řešení IS MČ Prahy 3. Pro získání přehledu o aktuálním stavu je systém popsán na úrovni: Celkového konceptu systému, jednotlivých vrstev systému, konkrétních modulů a aplikací systému. Portál MIS Ekonomický systém Rozpočet Účetnictví Logistika Agendy Správa majetku Stavební řízení Správní řízení Přestupky a správní delikty Evidence smluv AGENDIO Evidence soudních sporů Vymáhání Příjmy a poplatky další agendy Spisová služba Veřejné zakázky Evidence GIS Evidence majetku Byty a nebytové prostory Evidence objektů Památky... Evidence organizačních struktur KEVIS HELP DESK Centrální evidence partnerů... Evidence subjektů DMS PaM Usnesení Registry Registr nemovitostí Místopis Registr budov Volby Ohlašovna Registr obyvatel Registr ekonomických subjektů Matrika Externí datové zdroje ISKN ÚIR-ADR CRO RES ČSÚ Obrázek 1. - Základní schéma informačního systému MČ Prahy 3 Celkový koncept řešení v prostředí MČ Prahy 3 je uveden na předchozím schématu. Celá stavba řešení je rozdělena do jednotlivých logických vrstev, které jsou tvořeny konkrétními moduly či aplikacemi. Tato struktura je strukturou řešení, v němž jednotlivé agendy v principu tvoří vertikální řez přes několik vrstev, tj. výkon dané konkrétní agendy je realizován napříč vrstvami Vrstvy IS MČ Prahy 3 Vrstva Registry (XRN) obsahuje a spravuje obecně platná data, která jsou lokální kopii RUIAN (nezávislost na aktuální dostupnosti či nedostupnosti zdrojů externích dat). Externě poskytovaná data jsou znázorněna ve vrstvě Externích datových zdrojů. Ostatním částem Městské části Praha 3 12/84

14 řešení pak registry poskytují ověřená data, která jsou výstupem z ISZR a jsou považována za referenční. Vrstva Evidence obsahuje a spravuje vlastní data organizace. Data jsou do evidencí pořizována převážně s využitím registrů. Evidence jsou koncipovány jako centrální evidence v rámci celého řešení. Vrstva Agendy je orientována na procesní zpracování agend vedených organizací. Jsou úzce integrovány zejména s moduly vrstvy Evidence a Ekonomickým systémem. Evidenční stránku agendy vedenou v evidencích doplňují procesní částí. Vrstva obsahuje jednak robustní multiagendový systém AGENDIO a jednak spisovou službu. Oba tyto systémy na sebe ve zpracování procesů navazují. Spisová služba zajišťuje vstup dokumentů (podání) od externích subjektů a jejich distribuci v rámci úřadu k jejich zpracovateli. Vlastní zpracování podání probíhá v agendovém systému AGENDIO, které v rámci tohoto zpracování produkuje dokumenty, které jsou předávány spisové službě, jež zajistí jejich vypravení směrem k externím subjektům. AGENDIO tedy podporuje proces zpracování podání a spisová služba je bránou mezi tímto procesem a okolím. AGENDIO je jednotný systém pro vedení všech typů agend jako jsou smlouvy, místní poplatky, přestupky, pokuty, stavební řízení, sociální dávky, soudní spory, správa majetku, správa bytů, aj., přičemž pro každou agendu disponuje nástroji na pokrytí celého administrativního procesu od základní evidence, až po vystavení příslušných dokumentů. Vrstva Ekonomického systému slouží pro zpracování ekonomických dat. Jádrem této vrstvy je ekonomický systém GINIS poskytují nástroje pro správu účetnictví. Geografický informační systém (GIS) - MYSIS WEB je součástí řešení spravující mapové informace nejrůznějšího charakteru. Doplňuje tak strukturované informace vedené v řešení o informace obrazové. GIS je využíván pro zobrazení objektu (parcela, budova, adresa, apod.) V mapě nebo pro převzetí objektů z mapy. Při převzetí z mapy slouží informace z GIS jako filtr pro vyhledání objektů v dané součásti řešení, která GIS takto využila. Vrstva obsahující moduly portál a MIS. Jedná se integraci IS s portálovým řešením, kdy dochází k zobrazení informací evidovaných v IS prostřednictvím webového portálu a o manažerský informační systém umožňující zobrazovat sumární statistiky vybraných dat a činností evidovaných v IS. Městské části Praha 3 13/84

15 3.2.2 Moduly IS MČ Prahy 3 Přestože IS MČ Prahy 3 představuje jeden konkrétní ISVS, jsou v následujícím textu detailně popsány jednotlivé moduly systému, za účelem získání informací pro praktické řízení ICT na MČ Prahy 3. Vzhledem k architektuře systému nebudou vyplněna pole, jejichž hodnota se vztahuje k celému IS Moduly ve vrstvě registrů XRN lokální kopie RUIAN (ISZR) Základní údaje o informačním systému Název systému XRN lokální kopie RUIAN (ISZR) (verze ) Zkratka Typ IS/Správci XRN ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. / MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Umístění dokumentace (el. verze) Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Intranet/ Dokumentace Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech Ostrý provoz Beze změn SZR ISZR Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika XRN představuje lokální kopii RUIANU obsahující soubor popisných informace stanovených zákonem. Obsahuje informace základní územní identifikační údaje. Data v XRN jsou pravidelně aktualizována automatickými chody. Pomocí nástroje pro plnění dat jsou tato data naplněna do patřičných datových struktur. Plní roli centrálního, ověřeného a jednotného zdroje adresy a návazných číselníků pro všechny součásti řešení. Rozhraní na GIS - oboustranná vazba; lze pomocí internetového prohlížeče zobrazit objekt (parcelu, budovu a další prvky) v mapě; z mapy lze zároveň zpět do XRN načítat identifikaci vybraných záznamů a zobrazit popisné informace k vybraným objektům. Tiskové výstupy a exporty - Tisk úplného/částečného výpisu z katastru nemovitostí, včetně seznamu vlastníků; Sestava detailních údajů o parcelách, budovách a jednotkách. Exporty vybraných záznamů do souborů typu HTML a XML, XLS nebo TXT. Městské části Praha 3 14/84

16 Registr obyvatel Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Registr obyvatel ROB ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech Ostrý provoz Beze změn Vazba na MHMP Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Údaje o osobách a o jejich trvalém pobytu. Zdrojem těchto dat je výdej z CEO a slouží výhradně pro aktualizaci seznamu voličů Matrika Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Matrika MAT ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Městské části Praha 3 15/84

17 Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménech a příjmeních, zákonem č.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství, zákonem č. 94/1963 Sb. o rodině, Ostrý provoz Ne SZR ISZR Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Řeší matriční agendu v působnosti ÚMČP3, legalizace a vidimace. Umožňuje tisk matričních knih a ostatních dokumentů: rodný list, oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list Volební agenda Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Volební agenda VLB ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů Městské části Praha 3 16/84

18 Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Ostrý provoz Ne SZR ISZR Viz dle konfigurace EOS OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Aplikace obsahuje nástroje pro definici volební vyhlášky, evidenci volebních místností, nástroje pro vytvoření stálého a zvláštního seznamu voličů, dodatku stálého seznamu, seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, nástroje k vytváření a evidenci volebních komisí, složení volebních komisí. Obsahuje evidenci politických hnutí, jejich kandidátů a delegátů do okrskových volebních komisí. Umožňuje provádět tisky seznamů voličů do sestav, které jsou definovány dle vzorů příloh prováděcích vyhlášek volebních zákonů (do zastupitelstev obcí, zastupitelstev krajů, Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, místní referendum a prezidenta ČR) a metodických pokynů MV ČR. Obsahuje nástroje pro tisk oznámení, pozvánek, průkazů a dalších, pro volby důležitých sestav (pro roznos hlasovacích lístků, adresní štítky, seznam voličů, kteří volí do přenosné volební schránky apod.) Moduly ve vrstvě evidencí Evidence subjektů Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Evidence subjektů ESP ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Viz koncové aplikace Ostrý provoz Beze změn SZR ISZR Městské části Praha 3 17/84

19 Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz dle konfigurace EOS OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Významným datovým zdrojem této evidence jsou partnerské registry ISZR, jejichž data jsou zdrojem informací. Data partnerů však mohou být také pořizována přímo do této evidence. Jedinečně zaeviduje partnera, kterým je poplatník, smluvní partner, přestupce, žadatel, odběratel, apod.ve vazbě na roli (agendu RPP), ve kterých partner vystupuje. Záznamy jsou vedeny ve vazbě na unikátní záznam AIFO. Vede údaje - Základní informace o subjektu v rozsahu poskytovaném dle konfigurace RPP a dle potřeb jednotlivých agend. Základní identifikační informace o subjektu (IČ, název, adresa sídla, RČ, datum narození, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu), libovolné množství adres a kontaktů (adresy, telefonní a faxová čísla, ové adresy, ICQ, apod.), libovolné množství provozoven provozovny, zástupci (i pro fyzické osoby), bankovní spojení, aktivity subjektu v návazných aplikacích (jako je ekonomický systém, AGENDIO apod.), vazby mezi subjekty, založení a aktualizace údajů v ekonomickém systému prostřednictvím rozhraní, včetně generování čísel odběratelů a dodavatelů, nastavení kontroly na jedinečnost subjektu (např. dle rodného čísla, IČ, dle kombinace různých údajů jméno, příjmení, adresa), nástroj pro řešení případných duplicit, kompletní historie změn záznamů s identifikací uživatele, který změnu provedl, definice přístupových práv až na jednotlivá pole záznamu (např. zobrazení rodného čísla), logování přístupu k záznamům subjektů s možností vynucení zadání důvodu přístupu. Městské části Praha 3 18/84

20 Evidence objektů Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Evidence objektů ENO ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el.verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Ostrý provoz Beze změn SZR - RUIAN OMA, OI, OSÚ, OBNP OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Využíváno pro evidenci movitého a nemovitého majetku MČ P3, evidence majetkových pohybů. Umožňuje vedení evidence všech nemovitých i movitých objektů, které se promítají ve vnitřních procesech organizace, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou evidované objekty v majetku organizace. Evidence objektů umožňuje sledovat objekty z různých specifických hledisek. Tato specifická začlenění objektu jsou pak podpořena specifickými údaji a nástroji. Nad základní evidencí objektů tak vznikají specificky zaměřené oblasti evidence, jako je evidence majetku či evidence z pohledu památkové péče. Zařazení dané objektu do příslušné oblasti sledování nastává až skutečně v okamžiku, kdy začíná být objekt z tohoto pohledu sledován. V oblasti movitých objektů umožňuje evidenci jak jednotlivých movitých objektů, tak souboru několika stejných objektů s udáním jejich počtu. To je využito zejména pro evidence movitého majetku. Evidence objektů poskytuje data ostatním součástem řešení a data od ostatních součástí také přebírá. vazby s ISZR, agendovým systémem a ekonomickým systémem. Zajišťuje realizaci procesů nakládání s majetkem, tj. záměrů dispozice s nemovitým majetkem, uzavírání smluvních vztahů (nabytí, pozbytí, směna, nájem apod.), proces svěření/odnětí majetku, tvorba předávacích protokolů, investičních záměrů, zajištění vazby na KN a další. Dále aplikace zajišťuje promítnutí důsledků těchto procesů do vlastní evidence objektů v ENO. Městské části Praha 3 19/84

21 Evidence organizační struktury Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci Evidence organizační struktury EOS4 ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet /Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz koncové aplikace Ostrý provoz Beze změn SZR ISZR N/A OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Zajišťuje správu organizační struktury instituce a nastavení přístupových práv uživatelů k aplikacím a datům v rámci PROXIO i dalším softwarovým produktům, které instituce využívá pro svoji činnost. Vzhledem k množství aplikací provozovaných v institucích veřejné správy je EOS jedinečným řešením, které umožní řízeně zpřístupnit maximum informací uložených v informačním systému instituce jednotlivým pracovníkům. Eviduje přidělení přístupových oprávnění k ISZR v rozsahu přihlášených agend a činností. Městské části Praha 3 20/84

22 KEVIS Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci KEVIS KEVIS ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el.verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz koncové aplikace Ostrý provoz Beze změn Ne Viz dle konfigurace EOS OI Viz technologická infrastruktura Charakteristika Představuje nástroj pro vedení nejrůznějších drobných evidencí v jednom centrálním nástroji s uložením dat v databázi. Nahrazuje tak nejrůznější evidence vedené lokálně např. v MS Excel nebo na papíře. Jednotlivé definované evidence existují vedle sebe a uživatelé přistupují pouze ke svým evidencím, přičemž ostatní evidence jsou pro ně nedostupné. Aplikace je relativně nezávislá na použitém databázovém či aplikačním prostředí. Evidence jsou přístupné přes internet nebo intranet prostřednictvím běžného webového prohlížeče, a to v režimech prohlížení nebo k editaci podle úrovně přidělených uživatelských oprávnění Městské části Praha 3 21/84

23 HelpDesk Základní údaje o informačním systému Název systému Zkratka Typ IS/Správci HelpDesk HD ISVS/ANO Dodavatel/Provozovatel Marbes consulting s.r.o. /MČ Praha 3 Typ dostupné dokumentace IS Systémová, administrátorská a uživatelská příručka Umístění (el. verze) dokumentace Intranet/ Dokumentace Spravující právní předpis Současný stav Předpokládaná změna IS Vazba na ISVS jiného správce Útvary uživatelů Správce aplikace Technické a programové prostředky Viz vnitřní směrnice k HD Ostrý provoz Beze změn Ne Viz dle konfigurace EOS OI viz technologická infrastruktura Charakteristika Systém HelpDesk kompletně řeší problematiku uživatelské podpory nejen v oblasti IT. Úřad získá přehlednou a především jednotnou evidenci uživatelských požadavků s přesně definovaným termínem vyřešení. Každý vedoucí pracovník jistě uvítá manažerské pohledy s nejčastěji žádajícím uživatelem, nejvytíženějším řešitelem nebo např. průměrnou dobou řešení požadavku. Je určen pro interní uživatele (zaměstnance) a provoz v intranetu a zřízení druhého přístupového bodu k aplikaci, který bude dostupný z Internetu pro externí uživatele (partnerské firmy, občany). Externí přístupový bod bude sloužit i pro zaměstnance pro přístup na HelpDesk při služebních cestách, práci z domova atd. Městské části Praha 3 22/84

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO

Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Koncept řešení IS HMP vize PROXIO Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na státní IS. Jednotná datová základna řízená

Více

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP

Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO. Ing. Martin Vimr INF MHMP Koncept řešení IS HMP na bázi produktů PROXIO Ing. Martin Vimr INF MHMP Cíle řešení jednotného systému HMP Jednotný nástroj jednotná filozofie. Sjednocení metodiky návaznost procesů. Jednotná vazba na

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Řešení problematiky základních registrů

Řešení problematiky základních registrů komplexní řešení informačních systémů www.marbes.cz Řešení problematiky základních registrů ( XR) Pro: Krajský úřad Plzeňského kraje Datum: 24.4.2012 Autor: Jiří Krejnický, Jan Vejskal MARBES CONSULTING

Více

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i. Moduly Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013 Pokračování prezentace Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ROZŠIŘUJE MOŢNOSTI ŠETŘÍ Jaké nabízíme moduly? ICZ VEZA USNESENÍ

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

Jste připojeni k základním registrům?

Jste připojeni k základním registrům? Jste připojeni k základním registrům? (PROXIO XR) MARBES CONSULTING s.r.o. Štěpán Kellner MARBES CONSULTING Stručně o společnosti: Společnost byla založena v roce 1997 V počátcích pracovala především na

Více

Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend

Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend Implementace systému registrů a agend Proxio - unifikace registrů, evidencí a agend Informace o projektovém záměru 14.5.2008 Schůzka INF MHMP s INF MČ Praha 1-22 1 Definice základních pojmů IS HMP PROXIO

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel

Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Zkušenosti s budováním základního registru obyvatel Jiří Dohnal, ICZ a.s. ISSS 2012 1 ROB - EDITOŘI Primární: evidence obyvatel (IS EO), cizinecký informační systém (CIS) UFO v rámci CIS? Potřeba pro:

Více

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením

Agendy úřadu. Provoz. IS ISVS. ne ano ano ne Automatizovaný systém právních informací. ne ano ano ne ochrana SW na pracovních stanicích před napadením Dotaz Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy Báňské - technické univerzity Ostrava, konktrétně ekonomické fakulty a zpracovávám seminární práci o městě Kopřivnice, podrobněji o městském úřadě. Potřebovala

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

ISZR a samospráva v roce 0

ISZR a samospráva v roce 0 ISZR a samospráva v roce 0 Podpora "statutára" orgánu veřejné moci (OVM) při naplňování povinností vyplývajících ze Zákonů o základních registrech Vladimír Dvořák ředitel divize Podnikové aplikace a služby

Více

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007

Atestace informačních systémů veřejné správy. Vladimír Matějíček 5.12.2007 Atestace informačních systémů veřejné správy Vladimír Matějíček 5.12.2007 Co se atestuje a jak? Předmět atestace Dlouhodobé řízení ISVS informační koncepce provozní dokumentace (bezpečnostní politika)

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (kde jsme, kam směřujeme a jak to na sebe navazuje) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné

Více

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009

Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Rozvoj projektu PROXIO v roce 2009 Projektový záměr Magistrátu hlavního města Prahy Účel dokumentu: Rekapitulace činností 2008, plán činností 2009 předkládá Odbor informatiku MHMP, ing. Petr Kolbek, 31.12.2008

Více

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller

Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovermentučr Petr Tiller Strategie egon 2007-2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon Strategie rozvoje

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR Ing. Karel Hanke Veřejná správa disponuje množstvím různých informačních systémů které nejsou online propojeny Cílem je sjednocení různých informačních systémů veřejné správy do jednotného systému ISZR

Více

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Koncept řešení EOS EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Koncept řešení EOS komplexní řešení informačních systémů EVIDENCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Městský rok informatiky v Olomouci Datum: 12.6. 2009 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16, 326 00 Plzeň Jaroslav PEROUTKA

Více

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem

MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem MĚSTO LITVÍNOV Náměstí Míru č. p. 11; 436 91 Litvínov zastoupené starostou města Mgr. Milanem Šťovíčkem VYHLAŠUJE v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., a Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu schválených

Více

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.)

Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Analýza dopadů datových schránek na informační systém HMP (analýza dopadů zákona č.300/2008 Sb.) Plán prezentace 1. Cíl(e) projektu 2. Rozsah projektu 3. Organizace projektu 4. Výstup(y) projektu - popis

Více

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1

AISC. kladní registr obyvatel. Jiří Valter ICZ a. s. www.i.cz 1 AISC agendový informační systém pro základnz kladní registr obyvatel Jiří Valter ICZ a. s. 1 Východiska Zákon o základních registrech (111/2009 Sb.) definuje, že editorem referenčních údajů je Policie

Více

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu

IS RŽP. informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu IS RŽP informační systém pro vedení živnostenského rejstříku a jeho propojení na registry veřejné správy Ing. Bc. Petr Kameník Ing. Miloslav Marčan Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Program

Více

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR

Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR. Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Co jsme si to postavili aneb Sdílené služby ve veřejné správě ČR Ondřej Felix Hlavní architekt egovernmentu ČR Strategie egon 2007 2013 Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby 2007 Pentagon

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis Město Červený

Více

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení č. Povinnost Požadavek Obecné vlastnosti modulu Evidence událostí a oznámení Vedení evidence oznámení událostí (zdroj oznámení a

Více

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby

Příloha č. 2. Popis požadavků na integrační vazby Příloha č. 2 požadavků na integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků integračních vazeb 1.1. V kapitole 2. (tedy oddílech 2.x) uchazeč jednoznačně označí symbolem X v příslušném poli označeným

Více

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7

Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 3.4.2013 Komunikace se Základními registry v prostředí MČ Praha 7 Komplexní řešení od firmy GORDIC Ing. Radomír Botek, MČ Praha 7 1. Pracovníci MČ Praha 7 pracující v IS GINIS : Pracují s daty ISZR pomocí

Více

www.marbes.cz - SMART systém komplexní řešení informačních systémů Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. 13.6.

www.marbes.cz - SMART systém komplexní řešení informačních systémů Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. 13.6. komplexní řešení informačních systémů 13.6. 2008 proxio - SMART systém pro veřejnou ejnou správu Jiří Berkovec a Michal Hodek MARBES CONSULTING s.r.o. Tvůrce koncepce a systému Autor produktů epusa, KEVIS

Více

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE?

JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? 9.4.2014 JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM FAKTA A MÝTY JAK TO VLASTNĚ JE? Martin Vrabec JES hlavního města Prahy, Martin Vrabec, www.gordic.cz JES hlavního města Prahy 1, 2 mil. obyvatel rozpočet v objemu cca

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

Vaše jistota na trhu IT. ComDay. V datové schránce dokument nekončí. Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009. www.i.cz

Vaše jistota na trhu IT. ComDay. V datové schránce dokument nekončí. Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009. www.i.cz ComDay V datové schránce dokument nekončí Roman Zemánek, ICZ a.s Petr Oplátek, ICZ a.s. 2009 Celkové schéma komunikace - Datová schránka/spisová služba/elektronická spisovna/státní oblastní archiv Co potřebuje

Více

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY

Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Technologická centra obcí ZKUŠENOSTI HOSTOVÁNÍ ŘEŠENÍ SPISOVÉ SLUŽBY Roman Zemánek ICZ a. s. 10.6.2010 DOKUMENT TCK - Důvěryhodná elektronická spisovna DŮVĚRNOST Pro zákazníky 1 Obsah: 1. Motivace pro

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb

Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Návrh integrační architektury informačního prostředí HMP První krok k integraci IS a datových vazeb Jaroslav Šolc, INF MHMP Jiří Slabý, Deloitte epraha 2015, 18.3.2015 1 Vznik záměru Důvody Problémy identifikované

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

V datové schránce dokument nekončí

V datové schránce dokument nekončí V datové schránce dokument nekončí Co potřebuje každá obec a organizace ke komunikaci s Datovými schránkami??? Spisovou službu a důvěryhodnou spisovnu To co obci, organizaci ukládá zákon. Základní prvky

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Elektronický systém spisové služby v Celní správě České republiky

Elektronický systém spisové služby v Celní správě České republiky Elektronický systém spisové služby v Celní správě České republiky Jaroslav Hönig Generální ředitelství cel Bc. Miloslav Thon Konference ISSS 2014 Hradec Králové 7. 8. dubna 2014 CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

egovernment ready úřad

egovernment ready úřad egovernment ready úřad Ing. Václav Koudele Strategy architect Tel.: +420 602 191 122 Vaclav.koudele@microsoft.com Ing. Zdeněk Dutý Ředitel pro egovernment Tel.: +420 910 972 131 zdenek.duty@autocont.cz

Více

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS

PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS PŘÍNOSY A DOPADY ZAHÁJENÍ PROVOZU ROS Konference ISSS Hradec Králové 2012 Ing. Stanislav Palas, Český statistický úřad stanislav.palas@ 1/X OBSAH PREZENTACE Přínosy ROS Dopady ROS Na OVM Na podnikatelskou

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry (ISSS, duben 2012) ing. Ondřej Felix CSc. hlavní architekt egovernmentu MV ČR Smysl a účel základních registrů Poskytovat bezpečně vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných

Více

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8

Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Návod na využití komunikace se Základními registry v programu ESPI 8 Vypracoval: Lukáš Grill Dne: 10. ledna 2013 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je zapsána v OR Bankovní

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje

Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Projekt zavedení elektronického registru dotací a finančních darů v podmínkách Krajského úřadu Jihočeského kraje Ing. Petr Vobejda vedoucí odboru informatiky Dotace a finanční dary poskytované Jihočeským

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek

Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Informace pro úřady městských částí hl.m.prahy k zavedení IS datových schránek Jitka Pankrácová, ICZ a.s. 16/06/2009, Praha Přehled novinek a souvisejících aktivit Doplnění multilicence MHMP o moduly a

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ

STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ STRATEGIE IMPLEMENTACE egovernmentu V ÚZEMÍ Ing. Josef Švec svec@mestovm.cz Tel: 566 781 150 MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ Moderní, přátelský a efektivní úřad - egon, symbol

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN

VDP Veřejný dálkový přístup kdatům RÚIAN VDP Veřejný dálkový přístup kdatům JiříFormánek Petr Souček Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Veřejný dálkový přístup (VDP) Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Základní registry ČR

Základní registry ČR Základní registry ČR RNDr. Petr Tiller Igos Consulting a.s. Projekt Informační systém základních registrů (registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891) byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského

Více

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace

Příloha č. 2 PRO ČÁST 2-3. Technická specifikace Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 2 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec

Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Případová studie implementace IS na MěÚ Červený Kostelec Ing. Jaroslav Kordina, MěÚ Červený Kostelec Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r.o. Obsah prezentace Informační systém městského úřadu IS Munis

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům

Michal Kolařík 18.1.2012. ISZR - Brána k základním registrům Michal Kolařík 18.1.2012 ISZR - Brána k základním registrům Informační systém základních registrů Informační systém základních registrů Registrační číslo: CZ.1.06/1.1.00/03.05891 Projekt Informační systém

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí

CISAŽP. Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí CISAŽP Celostátní informační systém pro sběr a hodnocení informací o znečištění životního prostředí Cíl budování systému Komplexně přispět k ochraně a zlepšování životního prostředí v České republice prostřednictvím

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh

Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh Účinnost od 01.01.2012 Působnost jednotlivých odborů a oddělení MěÚ Zábřeh 1. Odbor vnitřních věcí: zajišťuje právní sluţby pro potřeby města, spolupracuje při vydávání obecně závazných vyhlášek města,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů s c h v a l u j e č.j.: 687/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 657 ze dne 27.08.2014 Směrnice Rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR

Základní registry veřejné správy. Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Základní registry veřejné správy Ing.Ondřej Felix, CSc., hlavní architekt egovernmentu MV ČR Současný stav v oblasti dat veřejné správy Roztříštěnost, nejednotnost a multiplicity ve vedení klíčových databází

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních

ČSSZ před branami Cloud Computingu. Ing. František Křesák, úsek informačních ČSSZ před branami Cloud Computingu Ing. František Křesák, úsek informačních technologií ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení základní úkoly a ICT technologie, současný stav architektury IIS, možné

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více