Development & Piloting of basic On-Line Training Courses (BATCOS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Development & Piloting of basic On-Line Training Courses (BATCOS)"

Transkript

1 Pilotní projekt Development & Piloting of basic On-Line Training Courses (BATCOS) No. CZ/00/B/F/PP Obsah kurzů Západočeská univerzita v Plzni Plzeň, 2003 LEONARDO DA VINCI II EUROPEAN COMMISSION 1

2 Informační technologie v podnikové praxi 2

3 Základní principy informačních technologií C01m01 Základní pojmy Počítače a jeho principy Použití počítačů Rozdělení počítačů Hardware Co tvoří hardware počítače Skříň počítače Srdce počítače - procesor Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměť Operační paměť Vnější paměť Zařízení pro síťovou komunikaci Software Rozdělení software Operační systém Systémový a aplikační software Vybraný aplikační software Multimedia, programy pro vzdělávání i zábavu Vývoj programových systémů Počítačové sítě Technické a programové prostředky propojení počítačů do sítí Elektronická pošta Internet Bezpečnost a počítačové právo Počítačové pracoviště Zdravotní rizika Bezpečnostní rizika Nežádoucí software Počítačové právo 3

4 Užívání počítače a správa souborů C01m02 Základy užití Zapnutí a restart Základní informace o počítači Pracovní plocha Formátovaní diskety Prostředí pracovní plochy Práce s ikonami Práce s Windows Organizace souborů Soubory Práce se složkami Kopírování, přesouvání a přejmenování souborů Odstranění souborů a složek Vyhledávání souborů Jednoduchá editace textových souborů Použití jednoduché aplikace pro editaci textu Řízení tisku Tisky Jednoduchá manipulace se soubory - Commandery Práce s Windows Commanderem Kopírování Windows Commanderem Stromová struktura adresářů ve Windows Commanderu Komprimace a dekomprimace souboru Commanderem Další funkce Windows Commanderu Antiviry Nežádoucí software 4

5 Textový procesor C01m03 Začínáme Spuštění Wordu Ukončení Wordu Pracovní prostředí Wordu Nový dokument, uzavření dokumentu, přepínání mezi dokumenty Uložení dokumentu Otevření existujícího dokumentu Klávesnice, pohyb po textu První dokument Odvolání poslední operace Použití stylů odstavců Náhled Tisk Vzhled stránky Zobrazení dokumentu, lupa, netisknutelné znaky Kopírování a přesun textu Hledání a nahrazení textu Formátování písma Formátování odstavce Ohraničení a stínování odstavce Záhlaví a zápatí Užitečné funkce Wordu Odrážky a číslování Tabulátory Tabulky Základní nastavení Wordu Nápověda ve Wordu Zásady práce Principy práce s textovým procesorem Psaní textu Shrnutí některých zásad, které je doporučené dodržovat Styly Oddíly Styly Základy práce se styly Použití implicitních stylů Vytvoření nového stylu pomocí vzorku textu Vytvoření nového stylu pomocí příkazu Styl v nabídce Formát Kopírování stylů mezi dokumenty Spojení stylu s jazykem Posloupnosti ve stylech Založení jednoho stylu na druhém Které styly byly použity Dialogové okno Úprava stylu Náhrada stylů Automatický formát Klávesové zkratky 5

6 Hromadná korespondence Co je hromadná korespondence Jednoduchý příklad Složitější příklad Závěrečné poznámky Formátování dokumentu Šablony Zobrazení editovaného dokumentu Formátování oddílů Jak vytvořit titulní list Jak volit okraje stránek a hřbetní okraj pro vazbu Jak automaticky číslovat stránky Jak automaticky číslovat nadpisy kapitol Jak zamezit vzniku nevhodných zalomení stránky Jak vytvořit odlišná záhlaví a zápatí jednotlivých kapitol Jak zařídit odlišnou orientaci některých stránek Jak vkládat obrázky do textu Jak číslovat obrázky, tabulky apod. Jak pracovat s poznámkami pod čarou a vysvětlivkami Jak pracovat s odkazy a křížovými odkazy Jak psát matematické výrazy Jak pracovat s osnovou Jak vytvořit obsah Jak vytvořit seznam obrázků, tabulek apod. Jak vytvořit rejstřík Jak dokument vytisknout na tiskárně Makra Co jsou makra Možnosti použití maker Záznam makra Jak dodatečně přiřadit tlačítko na panelu nástrojů makru Organizování maker Automatická makra Vytváření maker zápisem kódu VBA 6

7 Tabulkový procesor C01m04 Úvod do Excelu Způsob využití Excelu Popis prostředí Excelu Ovládání Excelu Práce se sešitem Základy práce se sešitem Menu "Okno" Menu "Zobrazit" Zmenšení a zvětšení stránky Práce s nápovědou Použití nápovědy První seznámení s buňkou Buňky a jejich adresa Vložení dat do buněk Chybová hlášení Zpět a opakování operace Výběr buněk Stavový řádek Řádek vzorců Vyplňování dat Kontroly a automatická oprava textu Vyhledání buňky Pohyb po buňkách Najít Přejít na Pojmenování skupiny buněk Formát buňky Vzhled čísla Speciální formát čísel Změna písma Zarovnání textu Ohraničení buněk Změna barvy výplně Výška řádku a šířka sloupce Zamknutí buněk Komentáře 7

8 Práce s buňkami Schránka Vložení a odstranění buněk Kopie a přesun buněk Vložit jinak Kopie formátu buněk Formát tabulky Automatické formátování Vložení a odstranění sloupce, řádku Skrytí a zobrazení sloupce, řádku Podmíněné formátování Styly Slučování buněk Úprava stránky a tisk Vzhled stránky Oblast tisku Tisk Práce s listy Vložení a odstranění listu Přesun, kopie a přejmenování listu Skrytí a zobrazení listu Práce s více listy najednou Další možnosti Změna základního nastavení Doplňky Klávesové zkratky Panely nástrojů Další možnosti práce se sešitem Vzorce a funkce Vzorce Základní funkce Předchůdci a následníci Grafy Části grafu Tvorba grafu Úpravy grafu Tisk grafu Grafické objekty Obrázky Textové efekty Kreslení Vstup dat Databáze 8

9 Ověření dat Vstupní formulář Import a uložení dat Práce s daty Řazení dat Přehled a souhrn Automatický filtr Rozšířený filtr Modelování Scénáře Hledání řešení Tabulka Kontingenční tabulka Části kontingenční tabulky Tvorba a úpravy kontingenční tabulky Automatizace prací Nahrávání maker Použití maker Šablony Tvorba šablony Použití šablon 9

10 Prezentace C01m05 Úvod do PowerPointu Spuštění programu PowerPoint a otevření prezentace Orientace na obrazovce PowerPointu Orientace v režimech zobrazení Tvorba prezentace Vytvoření titulního snímku a snímku s odrážkami v Zobrazení snímků Vytvoření snímku v Zobrazení osnovy Úpravy snímků Kontrola pravopisu Kreslení objektů Práce s nástroji Kreslení Práce s textem a kreslenými objekty Úpravy kreslených objektů Klipart a WordArt Použití klipartů Použití WordArtu Organizační diagramy a Microsoft Graph Organizační diagram Úpravy organizačního diagramu Microsoft Graph Úpravy sloupcového grafu Šablony a předloha snímku Použití šablon Změna textu a odrážek v předloze snímku Odstranění objektu v předloze snímku a přidání zápatí Nastavení vlastností prezentace Změna pořadí snímků prezentace Přidání přechodů a animací do prezentace Průběh ruční a automatické prezentace Práce s poznámkami lektora Tisk prezentace Práce se šablonami Práce se vzory prezentací Vytvoření vlastní šablony Práce s písmem 10

11 Práce s grafickými objekty Práce s kliparty Použití Automatických oprav a Kontroly stylu Importování a vkládání objektů Vytváření a úpravy tabulky MS Word Úpravy tabulky Importování a vložení grafu Pokročilé techniky kreslení Vytváření vývojových diagramů Úpravy objektů vývojového diagramu Další vlastnosti PowerPointu Přizpůsobení panelů nástrojů PowerPointu Další možnosti přizpůsobení PowerPointu Průvodce na cesty Práce s Internetem a hypertextovými odkazy Animace a multimedia Práce s animacemi Multimédia Práce s průvodními texty Použití Průvodních textů Odeslání snímků do programu MS Word 11

12 Databáze C01m06 Úvod do databází Co je to databáze Základní pojmy Funkce databáze Prostředí aplikace MS Access Objekty v databázové aplikaci Využití nápovědy v MS Accessu Vytváření databáze Stručně o návrhu databáze Vytváření databáze pomocí průvodce Vytváření nové prázdné databáze Tabulky Vytváření tabulky pomocí průvodce Vytváření tabulky zadáním dat Vytváření tabulky v návrhovém zobrazení Význam primárního klíče a indexace Změna struktury tabulky Prohlížení údajů v tabulce Aktualizace dat v tabulce Jednoduchá relace mezi tabulkami Dotazy Základy dotazů Vytváření výběrového dotazu pomocí průvodce Vytváření dotazu v návrhovém zobrazení Řazení dat Vypočítávaná pole Kritéria dotazu Souhrnné dotazy Třídění dat Ostatní dotazy Vlastnosti dotazu Formuláře Základy formulářů Vytvoření formuláře Prvky formuláře Úpravy vzhledu formuláře Tisky Tisk datových listů Tisk formulářů Vytváření sestavy pomocí průvodce Úpravy sestavy Tisk sestavy 12

13 Informační a komunikační sítě v podnikové praxi 13

14 Informační a komunikační sítě - C02m01 Úvod do sítí Co je to síť? Hlavní typy sítí Síťová topologie Úvod do standardních topologií Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Síťový hardware Úvod do síťového hardwaru Typy kabelů Bezdrátová síťová komunikace Konektory Síťové karty Strukturovaná kabeláž Model sítě OSI Model sítě OSI Vztahy mezi vrstvami modelu OSI Síťové protokoly Funkce protokolu Často používané protokoly Síťové komponenty Úvod Opakovače (Repeaters) Rozbočovače (Hubs) Mosty (Bridges) Přepínače (Switches) Směrovače (Routers) Brány (Gateways) Sítě LAN Úvod - Sítě LAN Ethernet Token-ring Sítě WAN Úvod do sítí WAN WAN a jejich přenosové 14

15 Groupware - C02m02 Groupware úvod Definice Typy groupwarových aplikací Klasifikace groupwaru Přínosy groupwaru Přínosy nasazení groupwaru Příklad groupwarové aplikace MS Outlook/Exchange Lotus Notes Vytváření a posílání zpráv Možnosti zpráv Přijímání a čtení zpráv Vytváření odpovědí a přeposílání zpráv Přílohy Vytváření a vkládání podpisů Kontakty Organizace a třídění zpráv Kalendář, plánování Základy práce s kalendářem Plánování obyčejných událostí Připomenutí události Opakované události Zvláštní události Použití kalendáře v pracovní skupině Plánování schůzek Odpověď na žádost o schůzku Nahlédnutí do plánu spolupracovníků Zrušení schůzky Správa úkolů Vytvoření úkolu Zadání podrobností o úkolu Nastavení opakování úkolu Přidělení úkolu Zobrazení seznamu úkolů Dokončení úkolu 15

16 Konference Konference - úvod Textové konference Videokonference Sdílené tabule ové konference Společná tvorba a sdílení dokumentů Společná tvorba a sdílení dokumentů - přehled 16

17 Základní služby internetu - C02m03 Úvod do internetu Základní filozofie Služby internetu Další služby Jak se připojit Internetový prohlížeč a WWW Internetový prohlížeč a WWW Struktura internetové adresy Navigace v internetovém prohlížeči Základní ovládání prohlížeče První kroky na internetu Oblíbené položky Nastavení tisku Uložení webové stránky Vyhledávací služby na internetu Vyhledávací služby na internetu Tvorba dotazů Nastavení internetového prohlížeče Nastavení prohlížeče Prohlížení WWW stránek off-line Jak zabránit přístupu k nevhodným stránkám Elektronická pošta Úvod do elektronické pošty Jak elektronická pošta funguje Struktura ové adresy Poštovní klient Outlook 2000 První pohled na Microsoft Outlook 2000 Popis prostředí Základní složky aplikace Microsoft Outlook 2000 Připojení k poštovnímu serveru Psaní, odesílání, přijímání, čtení a přeposílání zpráv Odeslání první zprávy Přijetí první zprávy Formátování zprávy Reakce na došlou poštu Manipulace se zprávami Setřídění zpráv Vytvoření nové složky Automatické třídění zpráv Odstraněná pošta 17

18 Tisk zpráv Adresář K čemu slouží adresář a jak vytvořit kontakt Skupiny příjemců Výběr adresáta Nastavení elektronické pošty Nastavení ových účtů v poštovním klientu Nastavení klienta Podpis Obecná pravidla při psaní u Etika při ování Smilyes FTP Základní principy FTP Klient pro připojení k FTP - základní příkazy Software pro připojení k FTP 18

19 Elektronické podnikání - C02m04 Východiska a základní pojmy elektronického podnikání Digitální ekonomika Základní pojmy elektronického podnikání E-business (B2B) a elektronická tržiště Význam a charakteristika B2B Organizace elektronických tržišť Obchodní modely elektronických tržišť Efektivnost B2B elektronických tržišť Příklady elektronických tržišť E-procurement (e-zásobování) Co rozumíme e-zásobováním Přístupy k řešení e-zásobování Samoobslužné aplikace E-commerce Účel a charakteristika e-commerce Příklady B2C Co přináší B2C C2C elektronické aukce Bezpečnost elektronického podnikání Právní rámec elektronického podnikání Elektronický podpis Elektronické platby Aplikace ICT spojené s elektronickým podnikáním Supply Chain Management - SCM Technologie EDI a XML Customer Realionship Management - CRM Architektura systémů CRM 19

20 Podnikové informační systémy - C02m05 Teoretická východiska a základní pojmy Data a informace Informační společnost a digitální ekonomika Informační systém Trendy informačních technologií Podnik a jeho informační systém Podnik a jeho okolí Architektury informačních systémů podniku Systémy Enterprise Resource Planning - ERP Životní cyklus PIS Etapy životního cyklu PIS Vrstvená architektura a úloha systémového integrátora Pořízení PIS Implementace PIS Efektivnost PIS Jak chápat efektivnost PIS Informační strategie podniku Ukazatele přínosů PIS Výdaje na PIS Modelování podnikových procesů a dat Proč je třeba modelovat data a procesy Systémy na podporu analýzy procesů a dat Zobrazení podnikových dat Podnikové číselníky Zobrazení podnikových procesů Ochrana a bezpečnost PIS Význam ochrany a bezpečnosti PIS Roviny bezpečnosti Hrozby Chráněné objekty Ochranné mechanizmy Audit a cena bezpečnosti Případové studie funkčnosti PIS Funkčnost PIS obecně Moduly marketingu a prodeje Moduly plánování a řízení výroby Moduly nákupu Moduly řízení jakosti Moduly řízení dopravy Moduly pro zákaznický servis Moduly ekonomiky a financí Moduly personalistiky a mezd Ukázka funkční struktury MFG/Pro Systémové funkce PIS 20

21 E-learning v podniku - C02m06 Rozvoj lidských zdrojů Význam rozvoje lidských zdrojů Formování pracovních schopností pracovníka Základní vzdělávací metody mimo pracoviště Základní vzdělávací metody na pracovišti Hodnocení výsledků vzdělávání E-learning v podniku Co to je e-learning? Co to je e-learning? 2. část Využití e-learningu při rozvoji lidských zdrojů podniku Využití e-learningu při rozvoji lidských zdrojů podniku 2. část Podmínky nasazení e-learningu v podniku Podmínky nasazení e-learningu v podniku 2. část Výhody a nevýhody podnikového e-learningu výhody Výhody a nevýhody podnikového e-learningu - nevýhody Nástroje e-learningu On-line učení Další nástroje podporující transfer znalostí Nástroje podporující transfer dovedností Virtuální svět 21

22 Telework - C02m07 Co je to telework? Telework- nový způsob práce Skupiny profesí, které jsou vhodné pro nasazení teleworku Výhody a nevýhody teleworku pro zaměstnance Výhody a nevýhody teleworku pro zaměstnavatele a okolí Základní formy teleworku Práce doma (homework) Telecentra Telecottage Televillage Kočovný telework ICT podpora teleworku Podniková infrastruktura PSTN ADSL ISDN Kabelové modemy Telework v praxi Zavádění teleworku v souvislosti s budováním informační společnosti Jak zavést telework ve firmě? Telework z hlediska zaměstnance Rozvoj teleworku ve světě a v ČR- první část Rozvoj teleworku ve světě a v ČR- druhá část Telework a rovnost příležitostí v zaměstnání Je telework vhodnější pro ženy nebo pro muže? Je telework řešením pro postižené lidi? Je telework pouze pro mladé? Bariéry růstu a rozvoje teleworku Technologické bariéry Lidské bariéry 22

23 Řízení podniku 23

24 Podnik C03m02 Podnikový transformační proces Okruhy úkolů podnikového transformačního procesu Podúkoly podnikového transformačního procesu Vstup transformačního procesu: produkční faktory Práce jako produkční faktor Typy práce Produktivita práce Pracovní doba Platy zaměstnanců Hodnocení práce Platové systémy Základní produkční faktory výrobních zařízení Typy výrobních zařízení Vlastnosti výrobních zařízení Ekonomická efektivita výrobních zařízení Materiály jako elementární produkční faktor Minimalizace ztrát Standardizace a typová standardizace Hodnotová analýza Management a řídící faktor Firemní cíle Nástroje managementu Manažerské styly a techniky Řídící faktor: rozhodování a plánování Podnikatelské rozhodování Metody podnikatelského plánování Řídící faktor: organizace Strukturální organizace Organizační formy Strukturování operací Řídící faktor: audit Oblasti auditu Provedení auditu Výstup podnikových procesů: zboží a služby Základní hodnoty podnikového managementu Pravidlo efektivity Finanční rovnováha: likvidita Pravidlo tvorby zisku: míra návratnosti 24

25 Výroba zboží a služby C03m03 Plánování pořizování Plánování výroby Hlavní časový výrobní program Plánování průběhu výroby Plánování výrobní techniky Plynulá výrobní linka (proudová výroba) Dílenské provozy Smíšená výroba Výroba v lokalitě "Firma ve firmě" Plánování způsobu výroby 25

26 Řízení zásob C03m04 Manipulace s materiály a řízení zásob Požadované materiály Plánování materiálových požadavků Různé typy materiálových požadavků Stanovení materiálových požadavků Výpočet spotřeby Průměrná hodnota Pohyblivé průměry Materiálová soupiska Strukturovaná materiálová soupiska Kvantitativní materiálová soupiska Materiálová soupiska založená na skupinách komponent Inverzní kusovníky Rozvoj materiálové soupisky Hrubé a čisté materiálové požadavky Plánování materiálových zásob Různé typy materiálových zásob Strategie řízení skladu Plánování obstarávání materiálů Data objednávek Obstarávané množství Náklady na obstarávání Náklady na objednávku Skladovací náklady Náklady na úplné vyskladnění Velikost dávek Optimalizace velikosti dodávek Disponibilní rozpočet Řízení materiálů Sklady materiálů Zjištění velikosti zásob Inventární seznam Zjištění hodnoty Obstarávání materiálů Výběr dodavatele Výzva k nabídkám Přezkoumání nabídek Objednávání Uzavření smlouvy Skladování materiálu Přejímka materiálů Uskladnění Organizace skladů Různé typy skladovacích prostor Skladovací prostory založené na procesech Přijímané zboží Dílenské sklady Sklad pro dokončené a nedokončené výrobky 26

27 Umístění skladů Uspořádání skladu Police Balení Automatizované sklady Výdej materiálu 27

28 Řízení lidských zdrojů C03m05 Zásady řízení lidských zdrojů Organizace řízení lidských zdrojů Stanovení personální strategie Oblasti působnosti a zodpovědnosti řízení lidských zdrojů Plánování lidských zdrojů Plánování požadavků na pracovní síly Plánování kvantitativních požadavků na pracovní síly Plánování kvalitativních požadavků na pracovní síly Vývoj kvalifikačních požadavků trhy orientované na prodej Standardizace produkce, dělba práce a funkcí Vývoj kvalifikačních požadavků trhy orientované na kupce Pružnost produkce, integrace prací a funkcí Požadavky na kvalifikaci, klíčové kompetence Plánování počtu pracovníků Plánování nadstavu Plánování výcviku a osobního rozvoje Plánování odborného výcviku Plánování fází odborného výcviku Plánování dalšího vzdělávání Nábor pracovníků Způsoby zajišťování pracovníků Žádosti Výběrové řízení Pracovní smlouva Personální řízení Různé úkoly a manažerské nástroje Manažerské nástroje týkající se personálu Manažerské nástroje v organizaci Zaměstnanecké výhody Různé typy zaměstnaneckých výhod Personální správa Mzdové účetnictví Sociální správa 28

29 Podnikové účetnictví C03m06 Základy podnikového účetnictví Nutnost a předmět podnikového účetnictví Pojem "podnikové účetnictví" Úkoly podnikového účetnictví Základní pojmy podnikového účetnictví Organizace podnikového účetnictví Základní účetnictví Základní úkoly vedení účetních knih Povinnosti vedení účetnictví fyzických osob Povinnost vedení účetnictví právnických osob Podvojné účetnictví Úkoly prováděné v podvojném účetnictví Inventář a inventarizace Principy sestavení inventáře Metody inventarizace Struktura inventáře 29

30 Kontroling C03m07 Úvod do kontrolingu Definice a základní pojmy kontrolingu Typy kontrolingu Typy kontrolingu podle funkce a výkonnosti Typy kontrolingu podle struktury podniku a hierarchie Funkce kontrolingu Funkce kontrolingu: Monitorování Plánování Koordinace Informace Strategický kontroling Externí analýza faktorů úspěchu Interní analýza faktorů úspěchu Analýza silných a slabých stránek Analýza klíčových faktorů Strategická bilance Analýza mezer Klíčový nástroj strategického kontrolingu BCG portfolio Interpretace portfolia Kontroling a podnikové účetnictví Poměrové ukazatele kontrolingu (1) Poměrové ukazatele kontrolingu (2) Projektový management 30

31 Projektový management - úvod - C04m01 Několik myšlenek při zahájení kurzu Několik otázek Souvislosti projektového managementu Projektový management v minulosti Projektový management dnes Psychologické aspekty projektové práce Projekt a základní pojmy Co je a co není projekt Časové ohraničení projektu Originalita projektu Cíle projektu a projektový produkt Projektový management Tři dimenze projektu Další základní pojmy projektu Organizační struktury řízení projektu Účastníci projektu Účastníci projektu Zákazník Vedoucí projektu (projektový manager) Projektový tým Řídící výbor Investor Podpůrný tým, oddělení projektového managementu (PMO) Externí člen týmu Správní výbor Interakce v projektu mezi účastníky Důležité kontaktní adresy 31

32 Projektový management - zahájení projektu - C04m02 Předprojektová fáze Obsah předprojektové fáze Studie proveditelnosti a její cíl Co obsahuje studie proveditelnosti Kritéria výběru variant projektů Metody výběru variant projektu Metoda hodnocení podle vah Doba návratnosti investičních nákladů Metoda diskontovaných peněžních toků Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Hodnocení rizika projektu Defino;vání projektu Co je obsahem projektové definice Určení strategického cíle projektu Postupné cíle projektu Omezení projektu Předpoklady Odpovědnost na projektu Požadavky na zdroje Předběžný rozpočet Kritéria úspěšnosti projektu Předběžné hodnocení rizik Schválení projektové definice 32

33 Projektový management - plánování projektu - C04m03 Struktura projektu Projektové procesy a jejich vazby Rozdělení projektu na fáze Výhody rozdělení projektu na fáze Obsah a počet fází Organizace fází projektu Porovnání rozdělení na fáze Zrychlené sledování fází Pracovní činnosti uvnitř fází Struktury projektů Objektově orientovaný strukturální plán projektu Funkčně orientovaný strukturální plán projektu Procesně orientovaný strukturální plán projektu Smíšené strukturální plány projektu Organizace strukturálního plánu projektu Základní pracovní soubor Formulář pro popis pracovního souboru Časové plánování Vytvoření časového plánu - přehled Odhadování doby trvání činnosti Sekvenční vztahy Časové závislosti činností Síťový diagram Výpočty termínů Časové rezervy Kritická a subkritická cesta Metody časového plánování Milníky Techniky a reprezentace časového plánování Přehled typů síťových grafů Síť činností v uzlech Sloupcový diagram Přehledný sloupcový diagram Tabulka činností Řízení časového plánu Zkrácení dob trvání činností Optimalizace sekvence pracovních činností Zdroje a rozpočet Typy zdrojů Postup plánování zdrojů Plánování nákladů Kroky podrobného plánování nákladů Od strukturálního plánu projektu ke struktuře nákladů Kvantitativní odhady Výpočty a rozpočty 33

34 Plán komunikací Význam komunikace Komunikační zásady Typy komunikace Plán komunikací na projektu Řízení rizik a plán reakcí na ně Definice rizika Procesy rizikového managementu Identifikace rizika Hodnocení rizika Kvalitativní hodnocení rizika Kvantitativní hodnocení rizika Plánování reakcí na riziko Plán řízení rizik Plán kvality Definování kvality Procesy řízení kvality Plánování kvality Měření na projektu Plán řízení kvality Plán obchodní činnosti Plánování obchodní činnosti 34

35 Projektový management - realizační fáze - C04m04 Řízení projektu v realizační fázi Výkonné procesy Kontrolní porada Kontrolní procesy Projektové metriky Řízení přidané hodnoty Výkonnost projektu a výkonnost projektového managementu Princip přidané hodnoty Řízení rozporů Co je rozpor Procedura řízení rozporů Techniky řešení rozporů Změnové řízení Změny na projektu Procedura řízení změn Vstupy a výstupy změnového řízení 35

36 Projektový management - týmová spolupráce - C04m05 Přírodní inspirace Pojem týmu a týmové vztahy Dosahování úspěchu v týmu Složení týmu a týmové role Koordinace a podpora týmové spolupráce 36

37 Projektový management - správa dokumentace - C04m06 Vznik projektových dokumentů Druhy projektových dokumentů Procesy vzniku dokumentu Proces modifikace dokumentu Proces schválení dokumentu Nástroje pro tvorbu dokumentu Ukládání projektových dokumentů Organizace archivu Nástroje pro vyhledávání dokumentů Pracovník odpovědný za archiv 37

38 Projektový management - zakončení projektu - C04m07 Smluvní ukončení projektu Důvody ukončení projektu Ukončení obchodní smlouvy Administrativní ukončení projektu Vstupy do administrativní uzávěrky Výstupy z administrativní uzávěrky projektu 38

39 Projektový management - software pro podporu projektového řízení - C04m08 Microsoft Project Power Project Super project Sure Trak Artemis Open Plan Primavera Project Planner Celkové zhodnocení všech softwarových systémů 39

40 Výrobní procesy 40

41 Řízení výrobních procesů - C05m01 Proč řídit výrobní systém? Stručný historický úvod Konkurenční parametry Vývoj organizačních modelů Úvodní příklady Charakteristika problému Tržní rozhraní Základní prvky výrobních systémů Funkční vztahy: úloha logistiky Cyklus plánování a kontroly Základní principy vztahů mezi výrobou a trhem Dispoziční řešení a materiálové toky Kdy se zabývat uspořádáním podniku? Sběr a analýza dat Klasifikace výrobních systémů Porovnání uspořádání linka/dílna/buňka Analýza výrobků a množství (Products and Quantities, P-Q) a typologie dispozičního řešení Podnikové časy Kategorizace času a koeficient využití Definice a rozdělení pracovního cyklu Míry výkonnosti Proč je měření výkonnosti tak důležité? Využití Rozpracovanost Informační potřeby podniku Úvod Specifikace a cíle informačních systémů 41

42 Metodologie řízení skladů - C05m02 Plánování poptávky Podnik jako systém Proč předpovídat? Analýza poptávky Základy teorie rozhodování Fáze rozhodování v průmyslovém procesu Typy rozhodování Klasické metody plánování poptávky Základní principy statické analýzy Výsledky a omezení Pokročilé techniky plánování poptávky Pohyblivý průměr Pohyblivý průměr: příklad Exponenciální vyrovnávání Exponenciální vyrovnávání: příklad Základní data a cíle Základní data Cíle Důležitost řízení materiálů Klasifikace systémů řízení zásob ABC analýza Klasifikace systémů řízení Charakteristiky materiálů Metodologie ABC křivky ABC analýza a hybridní systémy Deterministické modely Úvod Řízení materiálů třídy A Řízení materiálů třídy C Podrobnosti EOQ/EMQ 42

43 Stochastické modely založené na úrovni obsluhy Pravděpodobnostní modely založené na úrovni obsluhy Strategie pevného množství při výpočtu bodu objednání Výpočet cílové hodnoty v modelu periodické kontroly Pravděpodobnostní model Analytický model Podrobnosti PUR 43

44 Just in Time - C05m03 Úvod do Just in Time Cíle JIT Hlavní rysy Filosofie JIT: její vývoj a MRP I systémy Japonské prostředí JIT: Sifónový diagram Pět hlavních principů Just in Time Hodnota toku a JIT přístup ke skladům Vyrovnání výroby Kanban JIT: doba nastavení Dopad nastavovacích dob na sklady Jak rozpětí toku ovlivňuje rozpracovanost Rozpracovaná výroba a průběžná doba Definice montážní posloupnosti Od řízení práce k řízení toků Jednoduchý kanban Dvoukartový kanban Tlakové a tahové řídící systémy Kritická analýza JIT Omezení přístupu JIT 44

45 Střednědobé plánování - C05m04 Plánování výroby Kritické faktory pro dlouhodobé plánování Kritické faktory pro agregované plánování Porovnání plánovacích agregovaných modelů Hlavní plánování Funkce vztažené k hlavnímu výrobnímu plánu Hrubé kapacitní plánování Validace požadavků ATP Plánovací kusovník Správa kalendáře a zdrojů Definice kusovníku Technologický cyklus a zatěžování zdrojů Plánovací logika materiálových požadavků Model APICS Definice MRP Odložení dodávky Stanovení dávek v MRP systémech Pravidla stanovení velikosti dávky: pevné množství Pravidla stanovení dávky: proměnné množství Kritická analýza systémů MRP Proč je systém MRP kritický? Plánování výrobních požadavků (MRPII) Úvod CRP Systém MES Kritická analýza systémů MRPII 45

46 Rozvrhování a řízení výrobních činností - C05m05 Úvod do rozvrhovacích problémů Cíle Vlastnosti rozvrhování Příklady rozvrhovacích problémů Hlavní prvky rozvrhovacích problémů Definice rozvrhu a poznámky Rozvrhování a simulace Míry výkonnosti Základní příklady pro rozvrhovací problémy Metody řešení Rozvrhovací problémy Rozvrhovací přístupy Rozdělovací principy založené na pravidlech Klasifikační profily Simulace řízení dílny Příchod objednávek Časy obsluhy a nastavení Počet strojů Postupy úkolů Využití strojů a dílny Datum splatnosti (datum dokončení) Prioritní pravidla Výsledky pro dokončení časových kritérií Výsledky vázané na termíny splatnosti Výsledky pro kriteria založená na nákladech Výsledky vztažené k určitým rozšířením základního modelu Rozvrhování založené na simulaci: aplikace Sběr dat a simulační modely Výsledky experimentů a simulace Spojité využití simulačního modelu pro zatížení dílny Praktický případ: úspěch rozvrhování s HEATCRAFT, INC Stažení a přenesení dat Kolekce součástí Nastavovací časy závisející na pořadí Problém využití zdrojů Rozpracovaná výroba a čekací doby Dynamické změny Implementační problémy 46

47 Kdy užít rozvrhování nebo simulaci Operativní plánování krok po kroku pro implementaci rozvrhování Role simulace v rozvrhování Závěrečná pozorování Pokročilé techniky: nové hranice Řízení průběhu výroby Kritické body a cíle podniku Definice databáze Architektura Sektor tisku dokumentace Vyhlášení ruční/automatizované výroby Analýza výsledků Export dat pro management 47

48 Integrované systémy řízení výroby - C05m06 Pokročilé funkce systémů Plán poptávky Řízení zásob Funkce umožňující snížení stavu zásob Reprezentace plánovacího kusovníku Funkce související s hlavním výrobním plánem Funkce související s kvalitou Plánování s omezenými kapacitami Systémy řízení výroby Řízení podnikových zdrojů (ERP - Enterprise Resource Planning) Trh systémů ERP Hlavní charakteristiky ERP Kritická analýza systémů ERP Problémy implementace Integrace s Internetem Řízení dodavatelských řetězců Očekávané výhody zavedení systémů SCM Od MRP k systémům ERP a SCM Referenční model a hlavní charakteristiky SCM: principy Příklad: KIA Řízení vztahů se zákazníky Referenční trh Hlavní charakteristiky Data mining a analytické CRM 48

49 Simulace výrobních systémů - C05m07 Úvod do simulace Nová filosofie přístupu Simulátor Simulační fáze Obecné principy pro diskrétní simulaci orientovanou na události Návrh a management Metodologie ITALSIDER Metodologie Monte Carlo Statistické modely pro simulaci Teorie výběru Průměr výběru Odchylka výběru Normální rozdělení CHI-kvadrát rozdělení t-studentovo rozdělení Model vstupních dat Všeobecné vlastnosti Pravidla tvorby Rozdělení relativních a souhrnných četností Verifikace a validace simulačních modelů Analogická validace Délka běhu simulace Základní kroky metodologie Analýza modelu výstupních dat Metodologie ANOVA Faktorový experiment 2 k Faktorový projekt Teorie rozporů Centrálně složený návrh Elementární teorie regrese Srovnání a vyhodnocení různých voleb projektu Identifikace optimální zóny Metoda nejstrmějšího stoupání Simplexová metoda 49

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18

Vlastní projekty podpořené z ESF... 15 Pronájem učeben... 16 Mobilní učebny... 17 Občerstvení v době pronájmu... 18 ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 6 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 7 Nové učební prostory... 8 Foto... 9 Naše služby... 10 Certifikace... 12

Více

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29

Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Stručný obsah Konvence použité v této knize 25 Úvod 29 Část I: Začínáme 1. Přehled systému Microsoft Office 2007 35 2. Uživatelské rozhraní systému Office 2007 51 3. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics NAV 2013. Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 Microsoft Dynamics NAV 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft Dynamics NAV 2013 prosinec 2013 Balíčky funkcionalit a funkcionality produktu v rámci řešení Microsoft

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Orsoft. Popis produktu

Orsoft. Popis produktu Popis produktu je komplexní modulární informační systém určený pro řízení výrobních a obchodních společností střední a větší velikosti. Svou univerzálností vyhovuje i pro jiné typy organizací, např. výzkumné

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu

ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA. www.abra.eu ABRAAKADEMIE KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014 ŠKOLICÍ STŘEDISKO PRAHA www.abra.eu Vážení uživatelé informačních systémů ABRA Právě jste otevřeli katalog vzdělávání, které pro vás ve školicím středisku ABRA Akademie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Microsoft Dynamics AX 2012 Náhled Komplexní řešení pro řízení kusové, procesní a štíhlé výroby Jednoduše výkonné Vyšší přínosy rychleji Předem definované oborové funkce pro výrobu, distribuci, služby a

Více

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele

602Office Průvodce uživatele. Průvodce uživatele Průvodce uživatele 1 2 Obsah Začínáme...19 602Office...20 Balík užitečných programů!...20 Instalace 602Office...20 Začínáme krok za krokem...21 Uživatelské rozhraní...23 Pracovní okno...23 Záhlaví okna...23

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek na zakázku s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu Nejedná se o

Více