Development & Piloting of basic On-Line Training Courses (BATCOS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Development & Piloting of basic On-Line Training Courses (BATCOS)"

Transkript

1 Pilotní projekt Development & Piloting of basic On-Line Training Courses (BATCOS) No. CZ/00/B/F/PP Obsah kurzů Západočeská univerzita v Plzni Plzeň, 2003 LEONARDO DA VINCI II EUROPEAN COMMISSION 1

2 Informační technologie v podnikové praxi 2

3 Základní principy informačních technologií C01m01 Základní pojmy Počítače a jeho principy Použití počítačů Rozdělení počítačů Hardware Co tvoří hardware počítače Skříň počítače Srdce počítače - procesor Vstupní zařízení Výstupní zařízení Paměť Operační paměť Vnější paměť Zařízení pro síťovou komunikaci Software Rozdělení software Operační systém Systémový a aplikační software Vybraný aplikační software Multimedia, programy pro vzdělávání i zábavu Vývoj programových systémů Počítačové sítě Technické a programové prostředky propojení počítačů do sítí Elektronická pošta Internet Bezpečnost a počítačové právo Počítačové pracoviště Zdravotní rizika Bezpečnostní rizika Nežádoucí software Počítačové právo 3

4 Užívání počítače a správa souborů C01m02 Základy užití Zapnutí a restart Základní informace o počítači Pracovní plocha Formátovaní diskety Prostředí pracovní plochy Práce s ikonami Práce s Windows Organizace souborů Soubory Práce se složkami Kopírování, přesouvání a přejmenování souborů Odstranění souborů a složek Vyhledávání souborů Jednoduchá editace textových souborů Použití jednoduché aplikace pro editaci textu Řízení tisku Tisky Jednoduchá manipulace se soubory - Commandery Práce s Windows Commanderem Kopírování Windows Commanderem Stromová struktura adresářů ve Windows Commanderu Komprimace a dekomprimace souboru Commanderem Další funkce Windows Commanderu Antiviry Nežádoucí software 4

5 Textový procesor C01m03 Začínáme Spuštění Wordu Ukončení Wordu Pracovní prostředí Wordu Nový dokument, uzavření dokumentu, přepínání mezi dokumenty Uložení dokumentu Otevření existujícího dokumentu Klávesnice, pohyb po textu První dokument Odvolání poslední operace Použití stylů odstavců Náhled Tisk Vzhled stránky Zobrazení dokumentu, lupa, netisknutelné znaky Kopírování a přesun textu Hledání a nahrazení textu Formátování písma Formátování odstavce Ohraničení a stínování odstavce Záhlaví a zápatí Užitečné funkce Wordu Odrážky a číslování Tabulátory Tabulky Základní nastavení Wordu Nápověda ve Wordu Zásady práce Principy práce s textovým procesorem Psaní textu Shrnutí některých zásad, které je doporučené dodržovat Styly Oddíly Styly Základy práce se styly Použití implicitních stylů Vytvoření nového stylu pomocí vzorku textu Vytvoření nového stylu pomocí příkazu Styl v nabídce Formát Kopírování stylů mezi dokumenty Spojení stylu s jazykem Posloupnosti ve stylech Založení jednoho stylu na druhém Které styly byly použity Dialogové okno Úprava stylu Náhrada stylů Automatický formát Klávesové zkratky 5

6 Hromadná korespondence Co je hromadná korespondence Jednoduchý příklad Složitější příklad Závěrečné poznámky Formátování dokumentu Šablony Zobrazení editovaného dokumentu Formátování oddílů Jak vytvořit titulní list Jak volit okraje stránek a hřbetní okraj pro vazbu Jak automaticky číslovat stránky Jak automaticky číslovat nadpisy kapitol Jak zamezit vzniku nevhodných zalomení stránky Jak vytvořit odlišná záhlaví a zápatí jednotlivých kapitol Jak zařídit odlišnou orientaci některých stránek Jak vkládat obrázky do textu Jak číslovat obrázky, tabulky apod. Jak pracovat s poznámkami pod čarou a vysvětlivkami Jak pracovat s odkazy a křížovými odkazy Jak psát matematické výrazy Jak pracovat s osnovou Jak vytvořit obsah Jak vytvořit seznam obrázků, tabulek apod. Jak vytvořit rejstřík Jak dokument vytisknout na tiskárně Makra Co jsou makra Možnosti použití maker Záznam makra Jak dodatečně přiřadit tlačítko na panelu nástrojů makru Organizování maker Automatická makra Vytváření maker zápisem kódu VBA 6

7 Tabulkový procesor C01m04 Úvod do Excelu Způsob využití Excelu Popis prostředí Excelu Ovládání Excelu Práce se sešitem Základy práce se sešitem Menu "Okno" Menu "Zobrazit" Zmenšení a zvětšení stránky Práce s nápovědou Použití nápovědy První seznámení s buňkou Buňky a jejich adresa Vložení dat do buněk Chybová hlášení Zpět a opakování operace Výběr buněk Stavový řádek Řádek vzorců Vyplňování dat Kontroly a automatická oprava textu Vyhledání buňky Pohyb po buňkách Najít Přejít na Pojmenování skupiny buněk Formát buňky Vzhled čísla Speciální formát čísel Změna písma Zarovnání textu Ohraničení buněk Změna barvy výplně Výška řádku a šířka sloupce Zamknutí buněk Komentáře 7

8 Práce s buňkami Schránka Vložení a odstranění buněk Kopie a přesun buněk Vložit jinak Kopie formátu buněk Formát tabulky Automatické formátování Vložení a odstranění sloupce, řádku Skrytí a zobrazení sloupce, řádku Podmíněné formátování Styly Slučování buněk Úprava stránky a tisk Vzhled stránky Oblast tisku Tisk Práce s listy Vložení a odstranění listu Přesun, kopie a přejmenování listu Skrytí a zobrazení listu Práce s více listy najednou Další možnosti Změna základního nastavení Doplňky Klávesové zkratky Panely nástrojů Další možnosti práce se sešitem Vzorce a funkce Vzorce Základní funkce Předchůdci a následníci Grafy Části grafu Tvorba grafu Úpravy grafu Tisk grafu Grafické objekty Obrázky Textové efekty Kreslení Vstup dat Databáze 8

9 Ověření dat Vstupní formulář Import a uložení dat Práce s daty Řazení dat Přehled a souhrn Automatický filtr Rozšířený filtr Modelování Scénáře Hledání řešení Tabulka Kontingenční tabulka Části kontingenční tabulky Tvorba a úpravy kontingenční tabulky Automatizace prací Nahrávání maker Použití maker Šablony Tvorba šablony Použití šablon 9

10 Prezentace C01m05 Úvod do PowerPointu Spuštění programu PowerPoint a otevření prezentace Orientace na obrazovce PowerPointu Orientace v režimech zobrazení Tvorba prezentace Vytvoření titulního snímku a snímku s odrážkami v Zobrazení snímků Vytvoření snímku v Zobrazení osnovy Úpravy snímků Kontrola pravopisu Kreslení objektů Práce s nástroji Kreslení Práce s textem a kreslenými objekty Úpravy kreslených objektů Klipart a WordArt Použití klipartů Použití WordArtu Organizační diagramy a Microsoft Graph Organizační diagram Úpravy organizačního diagramu Microsoft Graph Úpravy sloupcového grafu Šablony a předloha snímku Použití šablon Změna textu a odrážek v předloze snímku Odstranění objektu v předloze snímku a přidání zápatí Nastavení vlastností prezentace Změna pořadí snímků prezentace Přidání přechodů a animací do prezentace Průběh ruční a automatické prezentace Práce s poznámkami lektora Tisk prezentace Práce se šablonami Práce se vzory prezentací Vytvoření vlastní šablony Práce s písmem 10

11 Práce s grafickými objekty Práce s kliparty Použití Automatických oprav a Kontroly stylu Importování a vkládání objektů Vytváření a úpravy tabulky MS Word Úpravy tabulky Importování a vložení grafu Pokročilé techniky kreslení Vytváření vývojových diagramů Úpravy objektů vývojového diagramu Další vlastnosti PowerPointu Přizpůsobení panelů nástrojů PowerPointu Další možnosti přizpůsobení PowerPointu Průvodce na cesty Práce s Internetem a hypertextovými odkazy Animace a multimedia Práce s animacemi Multimédia Práce s průvodními texty Použití Průvodních textů Odeslání snímků do programu MS Word 11

12 Databáze C01m06 Úvod do databází Co je to databáze Základní pojmy Funkce databáze Prostředí aplikace MS Access Objekty v databázové aplikaci Využití nápovědy v MS Accessu Vytváření databáze Stručně o návrhu databáze Vytváření databáze pomocí průvodce Vytváření nové prázdné databáze Tabulky Vytváření tabulky pomocí průvodce Vytváření tabulky zadáním dat Vytváření tabulky v návrhovém zobrazení Význam primárního klíče a indexace Změna struktury tabulky Prohlížení údajů v tabulce Aktualizace dat v tabulce Jednoduchá relace mezi tabulkami Dotazy Základy dotazů Vytváření výběrového dotazu pomocí průvodce Vytváření dotazu v návrhovém zobrazení Řazení dat Vypočítávaná pole Kritéria dotazu Souhrnné dotazy Třídění dat Ostatní dotazy Vlastnosti dotazu Formuláře Základy formulářů Vytvoření formuláře Prvky formuláře Úpravy vzhledu formuláře Tisky Tisk datových listů Tisk formulářů Vytváření sestavy pomocí průvodce Úpravy sestavy Tisk sestavy 12

13 Informační a komunikační sítě v podnikové praxi 13

14 Informační a komunikační sítě - C02m01 Úvod do sítí Co je to síť? Hlavní typy sítí Síťová topologie Úvod do standardních topologií Sběrnicová topologie Hvězdicová topologie Prstencová topologie Síťový hardware Úvod do síťového hardwaru Typy kabelů Bezdrátová síťová komunikace Konektory Síťové karty Strukturovaná kabeláž Model sítě OSI Model sítě OSI Vztahy mezi vrstvami modelu OSI Síťové protokoly Funkce protokolu Často používané protokoly Síťové komponenty Úvod Opakovače (Repeaters) Rozbočovače (Hubs) Mosty (Bridges) Přepínače (Switches) Směrovače (Routers) Brány (Gateways) Sítě LAN Úvod - Sítě LAN Ethernet Token-ring Sítě WAN Úvod do sítí WAN WAN a jejich přenosové 14

15 Groupware - C02m02 Groupware úvod Definice Typy groupwarových aplikací Klasifikace groupwaru Přínosy groupwaru Přínosy nasazení groupwaru Příklad groupwarové aplikace MS Outlook/Exchange Lotus Notes Vytváření a posílání zpráv Možnosti zpráv Přijímání a čtení zpráv Vytváření odpovědí a přeposílání zpráv Přílohy Vytváření a vkládání podpisů Kontakty Organizace a třídění zpráv Kalendář, plánování Základy práce s kalendářem Plánování obyčejných událostí Připomenutí události Opakované události Zvláštní události Použití kalendáře v pracovní skupině Plánování schůzek Odpověď na žádost o schůzku Nahlédnutí do plánu spolupracovníků Zrušení schůzky Správa úkolů Vytvoření úkolu Zadání podrobností o úkolu Nastavení opakování úkolu Přidělení úkolu Zobrazení seznamu úkolů Dokončení úkolu 15

16 Konference Konference - úvod Textové konference Videokonference Sdílené tabule ové konference Společná tvorba a sdílení dokumentů Společná tvorba a sdílení dokumentů - přehled 16

17 Základní služby internetu - C02m03 Úvod do internetu Základní filozofie Služby internetu Další služby Jak se připojit Internetový prohlížeč a WWW Internetový prohlížeč a WWW Struktura internetové adresy Navigace v internetovém prohlížeči Základní ovládání prohlížeče První kroky na internetu Oblíbené položky Nastavení tisku Uložení webové stránky Vyhledávací služby na internetu Vyhledávací služby na internetu Tvorba dotazů Nastavení internetového prohlížeče Nastavení prohlížeče Prohlížení WWW stránek off-line Jak zabránit přístupu k nevhodným stránkám Elektronická pošta Úvod do elektronické pošty Jak elektronická pošta funguje Struktura ové adresy Poštovní klient Outlook 2000 První pohled na Microsoft Outlook 2000 Popis prostředí Základní složky aplikace Microsoft Outlook 2000 Připojení k poštovnímu serveru Psaní, odesílání, přijímání, čtení a přeposílání zpráv Odeslání první zprávy Přijetí první zprávy Formátování zprávy Reakce na došlou poštu Manipulace se zprávami Setřídění zpráv Vytvoření nové složky Automatické třídění zpráv Odstraněná pošta 17

18 Tisk zpráv Adresář K čemu slouží adresář a jak vytvořit kontakt Skupiny příjemců Výběr adresáta Nastavení elektronické pošty Nastavení ových účtů v poštovním klientu Nastavení klienta Podpis Obecná pravidla při psaní u Etika při ování Smilyes FTP Základní principy FTP Klient pro připojení k FTP - základní příkazy Software pro připojení k FTP 18

19 Elektronické podnikání - C02m04 Východiska a základní pojmy elektronického podnikání Digitální ekonomika Základní pojmy elektronického podnikání E-business (B2B) a elektronická tržiště Význam a charakteristika B2B Organizace elektronických tržišť Obchodní modely elektronických tržišť Efektivnost B2B elektronických tržišť Příklady elektronických tržišť E-procurement (e-zásobování) Co rozumíme e-zásobováním Přístupy k řešení e-zásobování Samoobslužné aplikace E-commerce Účel a charakteristika e-commerce Příklady B2C Co přináší B2C C2C elektronické aukce Bezpečnost elektronického podnikání Právní rámec elektronického podnikání Elektronický podpis Elektronické platby Aplikace ICT spojené s elektronickým podnikáním Supply Chain Management - SCM Technologie EDI a XML Customer Realionship Management - CRM Architektura systémů CRM 19

20 Podnikové informační systémy - C02m05 Teoretická východiska a základní pojmy Data a informace Informační společnost a digitální ekonomika Informační systém Trendy informačních technologií Podnik a jeho informační systém Podnik a jeho okolí Architektury informačních systémů podniku Systémy Enterprise Resource Planning - ERP Životní cyklus PIS Etapy životního cyklu PIS Vrstvená architektura a úloha systémového integrátora Pořízení PIS Implementace PIS Efektivnost PIS Jak chápat efektivnost PIS Informační strategie podniku Ukazatele přínosů PIS Výdaje na PIS Modelování podnikových procesů a dat Proč je třeba modelovat data a procesy Systémy na podporu analýzy procesů a dat Zobrazení podnikových dat Podnikové číselníky Zobrazení podnikových procesů Ochrana a bezpečnost PIS Význam ochrany a bezpečnosti PIS Roviny bezpečnosti Hrozby Chráněné objekty Ochranné mechanizmy Audit a cena bezpečnosti Případové studie funkčnosti PIS Funkčnost PIS obecně Moduly marketingu a prodeje Moduly plánování a řízení výroby Moduly nákupu Moduly řízení jakosti Moduly řízení dopravy Moduly pro zákaznický servis Moduly ekonomiky a financí Moduly personalistiky a mezd Ukázka funkční struktury MFG/Pro Systémové funkce PIS 20

21 E-learning v podniku - C02m06 Rozvoj lidských zdrojů Význam rozvoje lidských zdrojů Formování pracovních schopností pracovníka Základní vzdělávací metody mimo pracoviště Základní vzdělávací metody na pracovišti Hodnocení výsledků vzdělávání E-learning v podniku Co to je e-learning? Co to je e-learning? 2. část Využití e-learningu při rozvoji lidských zdrojů podniku Využití e-learningu při rozvoji lidských zdrojů podniku 2. část Podmínky nasazení e-learningu v podniku Podmínky nasazení e-learningu v podniku 2. část Výhody a nevýhody podnikového e-learningu výhody Výhody a nevýhody podnikového e-learningu - nevýhody Nástroje e-learningu On-line učení Další nástroje podporující transfer znalostí Nástroje podporující transfer dovedností Virtuální svět 21

22 Telework - C02m07 Co je to telework? Telework- nový způsob práce Skupiny profesí, které jsou vhodné pro nasazení teleworku Výhody a nevýhody teleworku pro zaměstnance Výhody a nevýhody teleworku pro zaměstnavatele a okolí Základní formy teleworku Práce doma (homework) Telecentra Telecottage Televillage Kočovný telework ICT podpora teleworku Podniková infrastruktura PSTN ADSL ISDN Kabelové modemy Telework v praxi Zavádění teleworku v souvislosti s budováním informační společnosti Jak zavést telework ve firmě? Telework z hlediska zaměstnance Rozvoj teleworku ve světě a v ČR- první část Rozvoj teleworku ve světě a v ČR- druhá část Telework a rovnost příležitostí v zaměstnání Je telework vhodnější pro ženy nebo pro muže? Je telework řešením pro postižené lidi? Je telework pouze pro mladé? Bariéry růstu a rozvoje teleworku Technologické bariéry Lidské bariéry 22

23 Řízení podniku 23

24 Podnik C03m02 Podnikový transformační proces Okruhy úkolů podnikového transformačního procesu Podúkoly podnikového transformačního procesu Vstup transformačního procesu: produkční faktory Práce jako produkční faktor Typy práce Produktivita práce Pracovní doba Platy zaměstnanců Hodnocení práce Platové systémy Základní produkční faktory výrobních zařízení Typy výrobních zařízení Vlastnosti výrobních zařízení Ekonomická efektivita výrobních zařízení Materiály jako elementární produkční faktor Minimalizace ztrát Standardizace a typová standardizace Hodnotová analýza Management a řídící faktor Firemní cíle Nástroje managementu Manažerské styly a techniky Řídící faktor: rozhodování a plánování Podnikatelské rozhodování Metody podnikatelského plánování Řídící faktor: organizace Strukturální organizace Organizační formy Strukturování operací Řídící faktor: audit Oblasti auditu Provedení auditu Výstup podnikových procesů: zboží a služby Základní hodnoty podnikového managementu Pravidlo efektivity Finanční rovnováha: likvidita Pravidlo tvorby zisku: míra návratnosti 24

25 Výroba zboží a služby C03m03 Plánování pořizování Plánování výroby Hlavní časový výrobní program Plánování průběhu výroby Plánování výrobní techniky Plynulá výrobní linka (proudová výroba) Dílenské provozy Smíšená výroba Výroba v lokalitě "Firma ve firmě" Plánování způsobu výroby 25

26 Řízení zásob C03m04 Manipulace s materiály a řízení zásob Požadované materiály Plánování materiálových požadavků Různé typy materiálových požadavků Stanovení materiálových požadavků Výpočet spotřeby Průměrná hodnota Pohyblivé průměry Materiálová soupiska Strukturovaná materiálová soupiska Kvantitativní materiálová soupiska Materiálová soupiska založená na skupinách komponent Inverzní kusovníky Rozvoj materiálové soupisky Hrubé a čisté materiálové požadavky Plánování materiálových zásob Různé typy materiálových zásob Strategie řízení skladu Plánování obstarávání materiálů Data objednávek Obstarávané množství Náklady na obstarávání Náklady na objednávku Skladovací náklady Náklady na úplné vyskladnění Velikost dávek Optimalizace velikosti dodávek Disponibilní rozpočet Řízení materiálů Sklady materiálů Zjištění velikosti zásob Inventární seznam Zjištění hodnoty Obstarávání materiálů Výběr dodavatele Výzva k nabídkám Přezkoumání nabídek Objednávání Uzavření smlouvy Skladování materiálu Přejímka materiálů Uskladnění Organizace skladů Různé typy skladovacích prostor Skladovací prostory založené na procesech Přijímané zboží Dílenské sklady Sklad pro dokončené a nedokončené výrobky 26

27 Umístění skladů Uspořádání skladu Police Balení Automatizované sklady Výdej materiálu 27

28 Řízení lidských zdrojů C03m05 Zásady řízení lidských zdrojů Organizace řízení lidských zdrojů Stanovení personální strategie Oblasti působnosti a zodpovědnosti řízení lidských zdrojů Plánování lidských zdrojů Plánování požadavků na pracovní síly Plánování kvantitativních požadavků na pracovní síly Plánování kvalitativních požadavků na pracovní síly Vývoj kvalifikačních požadavků trhy orientované na prodej Standardizace produkce, dělba práce a funkcí Vývoj kvalifikačních požadavků trhy orientované na kupce Pružnost produkce, integrace prací a funkcí Požadavky na kvalifikaci, klíčové kompetence Plánování počtu pracovníků Plánování nadstavu Plánování výcviku a osobního rozvoje Plánování odborného výcviku Plánování fází odborného výcviku Plánování dalšího vzdělávání Nábor pracovníků Způsoby zajišťování pracovníků Žádosti Výběrové řízení Pracovní smlouva Personální řízení Různé úkoly a manažerské nástroje Manažerské nástroje týkající se personálu Manažerské nástroje v organizaci Zaměstnanecké výhody Různé typy zaměstnaneckých výhod Personální správa Mzdové účetnictví Sociální správa 28

29 Podnikové účetnictví C03m06 Základy podnikového účetnictví Nutnost a předmět podnikového účetnictví Pojem "podnikové účetnictví" Úkoly podnikového účetnictví Základní pojmy podnikového účetnictví Organizace podnikového účetnictví Základní účetnictví Základní úkoly vedení účetních knih Povinnosti vedení účetnictví fyzických osob Povinnost vedení účetnictví právnických osob Podvojné účetnictví Úkoly prováděné v podvojném účetnictví Inventář a inventarizace Principy sestavení inventáře Metody inventarizace Struktura inventáře 29

30 Kontroling C03m07 Úvod do kontrolingu Definice a základní pojmy kontrolingu Typy kontrolingu Typy kontrolingu podle funkce a výkonnosti Typy kontrolingu podle struktury podniku a hierarchie Funkce kontrolingu Funkce kontrolingu: Monitorování Plánování Koordinace Informace Strategický kontroling Externí analýza faktorů úspěchu Interní analýza faktorů úspěchu Analýza silných a slabých stránek Analýza klíčových faktorů Strategická bilance Analýza mezer Klíčový nástroj strategického kontrolingu BCG portfolio Interpretace portfolia Kontroling a podnikové účetnictví Poměrové ukazatele kontrolingu (1) Poměrové ukazatele kontrolingu (2) Projektový management 30

31 Projektový management - úvod - C04m01 Několik myšlenek při zahájení kurzu Několik otázek Souvislosti projektového managementu Projektový management v minulosti Projektový management dnes Psychologické aspekty projektové práce Projekt a základní pojmy Co je a co není projekt Časové ohraničení projektu Originalita projektu Cíle projektu a projektový produkt Projektový management Tři dimenze projektu Další základní pojmy projektu Organizační struktury řízení projektu Účastníci projektu Účastníci projektu Zákazník Vedoucí projektu (projektový manager) Projektový tým Řídící výbor Investor Podpůrný tým, oddělení projektového managementu (PMO) Externí člen týmu Správní výbor Interakce v projektu mezi účastníky Důležité kontaktní adresy 31

32 Projektový management - zahájení projektu - C04m02 Předprojektová fáze Obsah předprojektové fáze Studie proveditelnosti a její cíl Co obsahuje studie proveditelnosti Kritéria výběru variant projektů Metody výběru variant projektu Metoda hodnocení podle vah Doba návratnosti investičních nákladů Metoda diskontovaných peněžních toků Čistá současná hodnota Vnitřní výnosové procento Hodnocení rizika projektu Defino;vání projektu Co je obsahem projektové definice Určení strategického cíle projektu Postupné cíle projektu Omezení projektu Předpoklady Odpovědnost na projektu Požadavky na zdroje Předběžný rozpočet Kritéria úspěšnosti projektu Předběžné hodnocení rizik Schválení projektové definice 32

33 Projektový management - plánování projektu - C04m03 Struktura projektu Projektové procesy a jejich vazby Rozdělení projektu na fáze Výhody rozdělení projektu na fáze Obsah a počet fází Organizace fází projektu Porovnání rozdělení na fáze Zrychlené sledování fází Pracovní činnosti uvnitř fází Struktury projektů Objektově orientovaný strukturální plán projektu Funkčně orientovaný strukturální plán projektu Procesně orientovaný strukturální plán projektu Smíšené strukturální plány projektu Organizace strukturálního plánu projektu Základní pracovní soubor Formulář pro popis pracovního souboru Časové plánování Vytvoření časového plánu - přehled Odhadování doby trvání činnosti Sekvenční vztahy Časové závislosti činností Síťový diagram Výpočty termínů Časové rezervy Kritická a subkritická cesta Metody časového plánování Milníky Techniky a reprezentace časového plánování Přehled typů síťových grafů Síť činností v uzlech Sloupcový diagram Přehledný sloupcový diagram Tabulka činností Řízení časového plánu Zkrácení dob trvání činností Optimalizace sekvence pracovních činností Zdroje a rozpočet Typy zdrojů Postup plánování zdrojů Plánování nákladů Kroky podrobného plánování nákladů Od strukturálního plánu projektu ke struktuře nákladů Kvantitativní odhady Výpočty a rozpočty 33

34 Plán komunikací Význam komunikace Komunikační zásady Typy komunikace Plán komunikací na projektu Řízení rizik a plán reakcí na ně Definice rizika Procesy rizikového managementu Identifikace rizika Hodnocení rizika Kvalitativní hodnocení rizika Kvantitativní hodnocení rizika Plánování reakcí na riziko Plán řízení rizik Plán kvality Definování kvality Procesy řízení kvality Plánování kvality Měření na projektu Plán řízení kvality Plán obchodní činnosti Plánování obchodní činnosti 34

35 Projektový management - realizační fáze - C04m04 Řízení projektu v realizační fázi Výkonné procesy Kontrolní porada Kontrolní procesy Projektové metriky Řízení přidané hodnoty Výkonnost projektu a výkonnost projektového managementu Princip přidané hodnoty Řízení rozporů Co je rozpor Procedura řízení rozporů Techniky řešení rozporů Změnové řízení Změny na projektu Procedura řízení změn Vstupy a výstupy změnového řízení 35

36 Projektový management - týmová spolupráce - C04m05 Přírodní inspirace Pojem týmu a týmové vztahy Dosahování úspěchu v týmu Složení týmu a týmové role Koordinace a podpora týmové spolupráce 36

37 Projektový management - správa dokumentace - C04m06 Vznik projektových dokumentů Druhy projektových dokumentů Procesy vzniku dokumentu Proces modifikace dokumentu Proces schválení dokumentu Nástroje pro tvorbu dokumentu Ukládání projektových dokumentů Organizace archivu Nástroje pro vyhledávání dokumentů Pracovník odpovědný za archiv 37

38 Projektový management - zakončení projektu - C04m07 Smluvní ukončení projektu Důvody ukončení projektu Ukončení obchodní smlouvy Administrativní ukončení projektu Vstupy do administrativní uzávěrky Výstupy z administrativní uzávěrky projektu 38

39 Projektový management - software pro podporu projektového řízení - C04m08 Microsoft Project Power Project Super project Sure Trak Artemis Open Plan Primavera Project Planner Celkové zhodnocení všech softwarových systémů 39

40 Výrobní procesy 40

41 Řízení výrobních procesů - C05m01 Proč řídit výrobní systém? Stručný historický úvod Konkurenční parametry Vývoj organizačních modelů Úvodní příklady Charakteristika problému Tržní rozhraní Základní prvky výrobních systémů Funkční vztahy: úloha logistiky Cyklus plánování a kontroly Základní principy vztahů mezi výrobou a trhem Dispoziční řešení a materiálové toky Kdy se zabývat uspořádáním podniku? Sběr a analýza dat Klasifikace výrobních systémů Porovnání uspořádání linka/dílna/buňka Analýza výrobků a množství (Products and Quantities, P-Q) a typologie dispozičního řešení Podnikové časy Kategorizace času a koeficient využití Definice a rozdělení pracovního cyklu Míry výkonnosti Proč je měření výkonnosti tak důležité? Využití Rozpracovanost Informační potřeby podniku Úvod Specifikace a cíle informačních systémů 41

42 Metodologie řízení skladů - C05m02 Plánování poptávky Podnik jako systém Proč předpovídat? Analýza poptávky Základy teorie rozhodování Fáze rozhodování v průmyslovém procesu Typy rozhodování Klasické metody plánování poptávky Základní principy statické analýzy Výsledky a omezení Pokročilé techniky plánování poptávky Pohyblivý průměr Pohyblivý průměr: příklad Exponenciální vyrovnávání Exponenciální vyrovnávání: příklad Základní data a cíle Základní data Cíle Důležitost řízení materiálů Klasifikace systémů řízení zásob ABC analýza Klasifikace systémů řízení Charakteristiky materiálů Metodologie ABC křivky ABC analýza a hybridní systémy Deterministické modely Úvod Řízení materiálů třídy A Řízení materiálů třídy C Podrobnosti EOQ/EMQ 42

43 Stochastické modely založené na úrovni obsluhy Pravděpodobnostní modely založené na úrovni obsluhy Strategie pevného množství při výpočtu bodu objednání Výpočet cílové hodnoty v modelu periodické kontroly Pravděpodobnostní model Analytický model Podrobnosti PUR 43

44 Just in Time - C05m03 Úvod do Just in Time Cíle JIT Hlavní rysy Filosofie JIT: její vývoj a MRP I systémy Japonské prostředí JIT: Sifónový diagram Pět hlavních principů Just in Time Hodnota toku a JIT přístup ke skladům Vyrovnání výroby Kanban JIT: doba nastavení Dopad nastavovacích dob na sklady Jak rozpětí toku ovlivňuje rozpracovanost Rozpracovaná výroba a průběžná doba Definice montážní posloupnosti Od řízení práce k řízení toků Jednoduchý kanban Dvoukartový kanban Tlakové a tahové řídící systémy Kritická analýza JIT Omezení přístupu JIT 44

45 Střednědobé plánování - C05m04 Plánování výroby Kritické faktory pro dlouhodobé plánování Kritické faktory pro agregované plánování Porovnání plánovacích agregovaných modelů Hlavní plánování Funkce vztažené k hlavnímu výrobnímu plánu Hrubé kapacitní plánování Validace požadavků ATP Plánovací kusovník Správa kalendáře a zdrojů Definice kusovníku Technologický cyklus a zatěžování zdrojů Plánovací logika materiálových požadavků Model APICS Definice MRP Odložení dodávky Stanovení dávek v MRP systémech Pravidla stanovení velikosti dávky: pevné množství Pravidla stanovení dávky: proměnné množství Kritická analýza systémů MRP Proč je systém MRP kritický? Plánování výrobních požadavků (MRPII) Úvod CRP Systém MES Kritická analýza systémů MRPII 45

46 Rozvrhování a řízení výrobních činností - C05m05 Úvod do rozvrhovacích problémů Cíle Vlastnosti rozvrhování Příklady rozvrhovacích problémů Hlavní prvky rozvrhovacích problémů Definice rozvrhu a poznámky Rozvrhování a simulace Míry výkonnosti Základní příklady pro rozvrhovací problémy Metody řešení Rozvrhovací problémy Rozvrhovací přístupy Rozdělovací principy založené na pravidlech Klasifikační profily Simulace řízení dílny Příchod objednávek Časy obsluhy a nastavení Počet strojů Postupy úkolů Využití strojů a dílny Datum splatnosti (datum dokončení) Prioritní pravidla Výsledky pro dokončení časových kritérií Výsledky vázané na termíny splatnosti Výsledky pro kriteria založená na nákladech Výsledky vztažené k určitým rozšířením základního modelu Rozvrhování založené na simulaci: aplikace Sběr dat a simulační modely Výsledky experimentů a simulace Spojité využití simulačního modelu pro zatížení dílny Praktický případ: úspěch rozvrhování s HEATCRAFT, INC Stažení a přenesení dat Kolekce součástí Nastavovací časy závisející na pořadí Problém využití zdrojů Rozpracovaná výroba a čekací doby Dynamické změny Implementační problémy 46

47 Kdy užít rozvrhování nebo simulaci Operativní plánování krok po kroku pro implementaci rozvrhování Role simulace v rozvrhování Závěrečná pozorování Pokročilé techniky: nové hranice Řízení průběhu výroby Kritické body a cíle podniku Definice databáze Architektura Sektor tisku dokumentace Vyhlášení ruční/automatizované výroby Analýza výsledků Export dat pro management 47

48 Integrované systémy řízení výroby - C05m06 Pokročilé funkce systémů Plán poptávky Řízení zásob Funkce umožňující snížení stavu zásob Reprezentace plánovacího kusovníku Funkce související s hlavním výrobním plánem Funkce související s kvalitou Plánování s omezenými kapacitami Systémy řízení výroby Řízení podnikových zdrojů (ERP - Enterprise Resource Planning) Trh systémů ERP Hlavní charakteristiky ERP Kritická analýza systémů ERP Problémy implementace Integrace s Internetem Řízení dodavatelských řetězců Očekávané výhody zavedení systémů SCM Od MRP k systémům ERP a SCM Referenční model a hlavní charakteristiky SCM: principy Příklad: KIA Řízení vztahů se zákazníky Referenční trh Hlavní charakteristiky Data mining a analytické CRM 48

49 Simulace výrobních systémů - C05m07 Úvod do simulace Nová filosofie přístupu Simulátor Simulační fáze Obecné principy pro diskrétní simulaci orientovanou na události Návrh a management Metodologie ITALSIDER Metodologie Monte Carlo Statistické modely pro simulaci Teorie výběru Průměr výběru Odchylka výběru Normální rozdělení CHI-kvadrát rozdělení t-studentovo rozdělení Model vstupních dat Všeobecné vlastnosti Pravidla tvorby Rozdělení relativních a souhrnných četností Verifikace a validace simulačních modelů Analogická validace Délka běhu simulace Základní kroky metodologie Analýza modelu výstupních dat Metodologie ANOVA Faktorový experiment 2 k Faktorový projekt Teorie rozporů Centrálně složený návrh Elementární teorie regrese Srovnání a vyhodnocení různých voleb projektu Identifikace optimální zóny Metoda nejstrmějšího stoupání Simplexová metoda 49

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Windows - základní kurz

Windows - základní kurz Windows - základní kurz Úvod - filosofie systému, popis prostředí, práce s myší Hlavní panel - tlačítko start, spouštění aplikací, ukončení aplikací, klávesnice Práce s okny - posun, maximalizace, minimalizace,

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P3. Pavel Petr Petr.USII@upce. Využití informačních technologií v cestovním ruchu P3 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21

Obsah. Obsah. Úvod... 13. 1. Jak začít... 15. 2. Pište a upravujte různé texty bez obav... 21 WORKS 5 Obsah Úvod... 13 1. Jak začít... 15 1.1 Setkali jste se již někdy se šablonami?...17 1.2 Nápověda a práce s ní...17 1.2.1 Jak se informace vyhledají?... 18 1.2.2 Jak se hledá v obsahu?... 18 1.2.3

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MODULY ZAMĚŘENÉ NA IT Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 5 8 4 U k á z k a k n i h

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18

OBSAH. Kontrola aktualizací... 18 2013 Albatros Media a. s. Toto CD je součástí knihy Adobe InDesign CS6, Oficiální výukový kurz a je samostatně neprodejné. Všechna práva vyhrazena. Nelegální kopie tohoto disku jsou zakázány. K2059_potisk.indd

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Kapitola 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 13 Modelování 13 Tabulkový model 15 Netabulkový model 17 Simulace 18 Analýza 19 Nástroje

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání

Témata maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Podnikání ta maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů 64-41-L/51 Forma zkoušky: Praktická Zkouška zahrnuje učivo z předmětů ekonomika podniku, účetnictví, management a marketing, právo, písemná a elektronická

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Podrobná specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU I. ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ROZVOJ OSOBNOSTNÍCH A IT DOVEDNOSTÍ Místo konání prostory dodavatele Náplní této aktivity

Více

1. Úroveň znalostí a dovedností

1. Úroveň znalostí a dovedností POKYN KVESTORA č. 1/2008 ze dne 21. 2. 2008 o povinnostech pracovníků rektorátu JAMU vztahujících se ke zvyšování kompetencí v oblasti informačních technologií S ohledem na nutnost zajistit odborný růst

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Variace Microsoft Word

Variace Microsoft Word Variace 1 Microsoft Word 1. Popis obrazovky 2. Pohyb v dokumentu 3. Označování textu 2 4. Kopírování 3 5. Základní formátování 4 5 6. Základní formátování - procvičovací úlohy 6 1. 3176!!! 7 8 ... 9 10

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004)

Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Oblast Z Základní uživatelské znalosti (2004) Cíle Hlavním cílem přípravy Z je motivovat pedagogické pracovníky k použití počítače ve škole i doma a vybavit je pro tento účel základními uživatelskými znalostmi

Více

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře

MS Project 2010. Představení, zadávání, úkoly a kalendáře MS Project 2010 Představení, zadávání, úkoly a kalendáře Řízení projektů MS Projekt není jediný nástroj, ale je hodně využívaný Další produkty Primavera P6 GanttProject OpenProj Basecamp GNOME Planner

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více