Podniková informatika I. Pavel Čech KIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podniková informatika I. Pavel Čech KIT"

Transkript

1 Podniková informatika I Pavel Čech KIT

2 Kontaktní informace mail kancelář 312 konzultační hodiny po dohodě em materiály k výuce UPI

3 Podmínky zápočtu Zápočet Vypracování projektu ve skupinách Zápočtový test UPI

4 Proč se zabývat IT/IS? Trendy v podnikatelském prostředí potřeba inovace zkrácení výrobního cyklu globalizace rostoucí vliv zákazníků změna v informační společnost a další => potřeba rychlého rozhodování a přizpůsobení se situaci na trhu => potřeba vhodných nástrojů pro podporu činností podniku a nástrojů pro práci s informacemi UPI

5 Proč tento předmět? Kdy IS/IT představují skutečnou konkurenční výhodu? Přínos IS/IT není zaručen nákupem nového HW a SW Přínos IS/IT lze jen těžko napodobit (co fungovalo jinde nemusí fungovat u nás) Skutečná hodnota IS/IT je dána tím, jak lidé IS/IT využívají a vychází z prolnutí technologie do jednotlivých činností Existuje celá řada neúspěšných projektů IS/IT (např. jedna studie zavádění ERP systémů uvádí 20% zastaveno; 25% překročilo rozpočet; 40% nepřineslo plánové přínosy - zdroj Voříšek) => Účelné a účinné využívání IS/IT vyžaduje poznání možností, vhodnosti a způsobu uplatnění technologií v podniku a také dopady do sociální dimenze UPI

6 Cíl předmětu Představení současných softwarových systémů Nastínění širších souvislostí ve využívání softwarových systémů se zaměřením na problematiku řízení informatiky Pomoci získat představu o možnostech softwarových systémů Seznámit se specifiky, které jsou pro dané systémy významné Připravit studenta na možné setkání s těmito systémy v praxi Inspirace k dalšímu bádání UPI

7 Obsah předmětu Řízení informatiky a informační strategie Role technologií (Počítačové systémy, Softwarové systémy, Databázové sys.) Informační zdroje a informační systémy podniku Další systémy (ES, ZS, DSS) Vytěsnění (outsourcing) Vybrané bezpečností aspekty Informatika založená na službách UPI

8 Literatura Čech, P., Bureš, V.: Podniková Informatika. Gaudeamus. Hradec Králové 2009 Gála, L., a kol.: Podniková informatika, Grada, Praha 2006 Sodomka, P.: Informační systémy v podnikové praxi. Computer Press. Praha Voříšek, J., a kol: Aplikační služby IS/ICT formou ASP, Grada 2003 Voříšek, J.: Strategické řízení informačního systému a informační strategie. Management Press. Praha Basl, J.: Podnikové informační systémy. Grada. Praha 2002 Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů. Grada. Praha 1992 Tvrdíková, M.: Zavádění a inovace informačních systémů ve firmách. Grada. Praha 2000 Laudon, K., C., Laudon, J., P.: Management Information System. 5. vyd. Prentice Hall. London Internet UPI

9 Základní principy a souvislosti UPI

10 Data, informace, znalosti Data forma reprezentace reálných objektů znaky, symboly, obrázky, fakta Informace zpráva, že nastal určitý jev vznikají přiřazením významu datům informace slouží k informování o změnách ve vnímané realitě. Znalosti nutné pro přiřazení významu datům znalosti naopak slouží k ovlivňování reality znalost je základní předpokladem pro lidskou činnost Zkušenosti znalosti získané vlastní praxí (praktické znalosti) speciální, individuální, praktické, dílčí, triky a finty systematizování, uspořádávání, kombinování znalostí Vzdělání zprostředkovaně získané znalosti (teoretické znalosti) ustálené kodifikované UPI

11 Činitelé rozhodování Informované rozhodování Vzdělání Zkušenosti Data Data Znalosti Informace Znalostní management Rozhodování Informační management UPI

12 Technologie praktická aplikace vědeckých poznatků v konkrétních oblastech lidské činnosti (HyperDictionary) Role umožňující, podporující věci jde dělat jednodušeji, rychleji měnící, inovativní věci jde dělat jinak (lépe) Pohledy technologie jako objekt stroje, nástroje, prostředky, pomůcky, zařízení, které nahrazují nebo zjednodušují lidskou práci a tím rozšiřují schopnosti člověka technologie jako znalost specifické znalosti v návodech, postupech, metodách, heuristikách, které slouží pro řízení a manipulaci reálných objektů UPI

13 Informační a komunikační technologie ICT veškerá technika zabývající se zpracováním informací (tj. výpočetní, telekomunikační a organizační techniky včetně programového vybavení a organizačního uspořádání) (Tvrdíková) Typy (Voříšek): aplikací na podporu podnikových procesů (backoffice, logistika, CRM atd.), aplikací realizujících podnikové procesy, tj. proces existuje jen v digitální podobě (elektronické bankovnictví, mobilní telefonie, digitální letenka atd.). UPI

14 Informatika obecné principy a pravidla práce s informacemi a obecně definované charakteristiky všech prvků (lidí, technických a dalších prostředků), které se na přípravě a užití informací podílejí (Gála) Podniková informatika principy aplikace informatiky v řízení, provozu a rozvoji podniku (Gála) UPI

15 Obsah informatiky Z hlediska struktury lidé uživatelé, zákazníci, informatici řízení postupy plánování a organizování aplikace informatiky řešení vybraných procesů pomocí informatiky informační technologie a informační systémy technické a programové prostředky pro práci s informacemi Z hlediska procesního (Model SPSR) strategie procesy informatické služby informatické zdroje UPI

16 Procesy, služby, zdroje Hlavní procesy produkují hodnotu pro zákazníka (výrobek, služba); vyžadují informatické služby Informatické služby představují rozhraní mezi firmou a informatikou; vymezují se obsahem (typem), objemem (množstvím, frekvencí), kvalitou, cenou specifikováno v SLA (Service Level Agreement); lze poptávat na trhu služeb IS/IT nebo interně pomocí vlastního IS/IT Informatické procesy zajišťují (produkují) informatické služby; spotřebovávají informatické zdroje Informatické zdroje jsou čerpány, využívány informatickými procesy; vymezují se obsahem (typem), objemem (množstvím, frekvencí), kvalitou, cenou; získávány na trhu zdrojů IS/IT UPI

17 Procesy, služby, zdroje zdroj: Voříšek dodavatelé Trh produkty / služby dodavatelů Trh služeb IS/IT Trh IS/IT zdrojů Řídící Řídící procesy procesy Informatický proces 1 Informatický proces 1 Hlavní proces 1 Informatická Informatická služba služba 1 1 Zdroj 1 Zdroj 1 Hlavní proces p Neinformatická služba/ podpůrný proces Informatický Informatický proces proces 2 2 Produkt / služba 1 Produkt / služba p Informatická Informatická služba služba s s Informatický Informatický proces proces i i zákazníci Trh produktů / služeb podniku Trh služeb IS/IT Zdroj Zdroj 2 2 Zdroj Zdroj z z Trh IS/IT UPI 2008 zdrojů 18

18 Informatické zdroje Hlavní Hlavníprocesy (výroba, prodej, prodej, ); ); Podpůrné procesy (neinformatické) Informatické zdroje Spotřební Spotřební materiál materiál a energie energie Lidé Lidé Data Data Nástroje Nástroje pro pro vývoj, vývoj, údržbu údržbu a a provoz provoz aplikací aplikací Aplikační Aplikačnísoftware Databáze Databáze Middleware Middleware Operační Operačnísystém Telekomunikace Telekomunikace a a připojení připojení k k Internetu Internetu LAN LAN a WAN WAN Hardware Hardware Informatické služby služby Informatické procesy Informatické zdroje zdroje IS/IT UPI zdroj: Voříšek

19 Informatické procesy Hlavní Hlavníprocesy (výroba, prodej, prodej, ); ); Podpůrné procesy (neinformatické) Informační Informační potřeby potřeby Informatické služby služby Monitoring Monitoring a vyhodnocení vyhodnocení Plánování Plánovánía organizování organizování Informatické procesy Provoz Provoz a podpora podpora Pořízení Pořízení a realizace realizace Informatické zdroje zdroje IS/IT UPI zdroj: Voříšek

20 Informatické služby Hlavní Hlavníprocesy (výroba, prodej, prodej, ); ); Podpůrné procesy (neinformatické) Aplikační služby provoz a správa aplikací včetně help desk a školení drobná údržba vývoj pořízení nových aplikací Infrastrukturní služby provoz a správa ICT pořizování nových HW/SW upgrade HW/SW řešení poruch, výpadků Informatické služby služby Informatické procesy Informatické zdroje zdroje IS/IT UPI zdroj: Voříšek

21 Trendy a problémy v ICT UPI

22 Trendy v ICT Zvyšování rychlosti procesorů a obsahu paměťových médií tj. výkonu technických prostředků a snižování ceny Prostupování ICT do dalších oblastí Pokračující rozvoj mobilních technologií a služeb Nástup digitální televize a souvisejících služeb Rozvoj elektronického obchodování Zvyšující se požadavky UPI 2008 na zabezpečení 23

23 Trendy v podnikové informatice Integrace procesů a aplikací Orientace na nákup SW/ICT jako služby Rozvíjení schopností lidí ve využívání ICT Tlak na účelné využití digitálního obsahu Tlak na snižování nákladů na informatiku UPI

24 Problémy v ICT Rozdíl v přínosech ICT a přínosech pro podnikání Semantická mezera mezi podnikáním a ICT Nedostatek kvalifikovaných odborníků v ICT Nekvalifikované rozhodování v ICT Tlak dodavatelů Absence strategického plánování Opomíjení lidského faktoru Informační přehlcení UPI

25 Plánování informatiky UPI

26 Úkoly strategického managementu 1. Personální zabezpečení řízení informací resp. IS/IT v podniku (vytvoření pozice CIO) 2. Úprava celopodnikové strategie (s ohledem na možnosti IT) 3. Tvorba informační strategie (vytvoření plánu podpory podnikových cílů pomocí informací a IS/IT) 4. Řízení informatiky (provoz a rozvoj IS/IT podle informační strategie) UPI

27 Informační manažer na strategické úrovni (CIO) člen nejvyššího vedení (tuto funkci není vhodné delegovat na nižší úrovně řízení) zjišťuje dlouhodobé informační potřeby podniku vytváří technologickou vizi stanovuje směr resp. orientaci v možných technologických řešeních na obecné úrovni podílí se na úpravě celopodnikové strategie se zohledněním informačních potřeb a technologických trendů vytváří informační strategii pro zajištění informačních potřeb definuje informační architekturu a informatické služby vybírá dodavatele IS/IT (systémového integrátora) řídí podnikovou informatiku UPI

28 Informační manažer na taktické úrovni transformuje požadavky na informatické služby do definice informatických procesů zodpovídá za informatické procesy zodpovídá za integraci na úrovni procesů a obchodní logiky definuje požadavky na informatické zdroje a infrastrukturu stanovuje konkrétní podmínky nákupů informatických služeb řídí dodávky informatických služeb definuje a koordinuje rozvojové projekty IS/IT stanovuje bezpečnostní politiky stanovuje personální požadavky na pracovníky IS/IT a politiku zvyšování kvalifikace všech pracovníků v oblasti IS/IT stanovuje podporované standardy a požadavky na dokumentaci IS/IT UPI

29 Informační manažer na operativní úrovni definuje konkrétní podobu infrastruktury IS/IT řídí provoz IS/IT resp. jednotlivých zdrojů IS/IT zodpovídá za integraci informatických zdrojů dává podněty pro nákup, opravu, aktualizaci, rozvoj informatických zdrojů stanovuje konkrétní podmínky nákupů informatických zdrojů řídí dodávky informatických zdrojů řídí rozvojové projekty IS/IT naplňuje bezpečnostní politiku zodpovídá za kvalitu dat plánuje rozvoj kvalifikační úrovně personálu (nejen IS/IT) zodpovídá za dokumentaci k IS/IT UPI

30 Úprava celopodnikové strategie odhad způsobu využití informací a technologického vlivu v následujících cca 3-5 letech odhad nových příležitostí, které informace a technologie umožní (např. nabídka produktů podle aktuálního místa zákazníka pomocí GPS, lepší informovanost zákazníka o vývoji objednávky) odhad možných změn, které si technologie vynutí (např. prodej přes Internet) zhodnocení technologických možností podniku (kvalifikovanost personálu) vychází se z analýz konkurenčních podniků (předních v daném odvětví), konzultačních společností (Gartner), standardizačních organizací (W3C, OMG, IEEE) a akademických institucí UPI

31 Informační strategie Jak pomocí informací podpořit vytváření a dosažení vize resp. jednotlivých cílů podniku. Dlouhodobý plán zajištění informačních potřeb v podniku (nejčastěji pomocí IS/IT) Jakým způsobem by měly IS/IT podporovat celopodnikové cíle a ostatní strategie v relativně dlouhém časovém období. Informační strategie by se neměla omezovat pouze na technologie nebo systémy UPI

32 Tvorba informační strategie 1. vymezení současného stavu a způsobu podpory podnikových cílů pomocí IS/IT 2. stanovení vize, jak by IS/IT mohly přispívat k dosažení jednotlivých cílů a podrobně 3. určení způsobu jak je možný současný stav podpory IS/IT přetvořit do požadované podoby UPI

33 Výchozí stav (externí pohled) hodnocení stavu IS/IT konkurence hodnocení stavu IS/IT klíčových obchodních partnerů hodnocení softwarových aplikací dostupných na trhu hodnocení trendů v oblasti IS/IT podniková SWOT analýza podnikové cíle požadavky uživatelů UPI

34 Výchozí stav (interní pohled) strategické řízení IS/IT existuje jasná koncepce? jsou nastaveny procedury udržující koncepci v souladu s podnikovými cíli? jak je zajištěno plánování zdrojů vývoje IS/IT (HW, SW, data, personál, finance)? provozované a řešené projekty cíle a stav rozpracovaných projektů funkční a procesní architektura je zdokumentovaná? existují kritéria hodnocení funkčnosti a kritéria pro hodnocení procesů? datová architektura je zdokumentovaná? hrubý logický model (ERD) duplicity, nekonzistence, distribuce, ochrana a zabezpečení UPI

35 Výchozí stav (interní pohled) II softwarová architektura (portfolio aplikací) je zdokumentovaná? způsob dodání, licencování, provozování hardwarová architektura je v souladu s celkovou architekturou IS/IT? je v souladu s výkonnostními požadavky? personální zajištění IS/IT počet, kvalifikace a zkušenosti pracovníků vývoje a provozu IS/IT ekonomické charakteristiky IS/IT sledují se náklady na IS/IT? jak jsou stanovovány a řízeny přínosy IS/IT? celkové hodnocení IS/IT UPI

36 Model aplikačního portfolia Strategické Potenciální budoucnost Aplikace, které jsou kritické pro dosažení cílů podniku, např. marketingový IS, MIS, Klíčové Aplikace, které mohou být důležité pro dosažení cílů podniku, např. ES, aplikace typu EDI, Podpůrné současnost Aplikace, které jsou kritické pro chod společnosti, řízení skladů a výroby, Aplikace, které jsou důležité, ale ne kritické pro chod podniku, el. pošta, el. zpracování textů, nutnost možnost UPI

37 Vymezení cílového stavu (MDIS) funkční a procesní architektura datová architektura technologická architektura softwarová architektura hardwarová architektura organizační a legislativní aspekty personální, sociální a etické aspekty UPI

38 Realizace SWOT SWOT globální globální cíle cíle priority priority programy programy rozvoje rozvoje IS: IS: cíle cíle a a požadavky požadavky IS: IS: krit. krit. fak. fak. úspěchu úspěchu IS: IS: priority priority odvození cílů z globální strategie současný současný podnikový podnikový ASW ASW BPR BPR ASW ASW dostupný dostupný na na trhu trhu reengineering podnikových proceslů architektura architektura IS IS reengineering IS/IT využití využití existujícího existujícího ASW ASW úprava/rozšíření úprava/rozšíření existujícího existujícího ASW ASW nákup nákup nového nového ASW ASW vývoj vývoj nového nového ASW ASW informační strategie UPI

39 Pořízení a realizace ICT zdrojů UPI

40 Modely pořízení SW Vlastní vývoj Nákup systému Outsourcing (nákup služby) UPI

41 Softwarové systémy Části data konkrétní hodnoty včetně struktury zachycující atributy a vztahy algoritmy postupy zpracování dat; častěji označováno jako aplikační (obchodní) logika uživatelské rozhraní rozhraní pro interakci s uživatelem; označováno také jako prezentační logika Softwarová architektura Monolitická všechny části tvoří jeden nedělitelný celek Vrstvená jednotlivé části jsou rozděleny do relativně samostatných přes definovaná rozhraní propojených subsystémů UPI

42 Typy SW základní software (ZSW) slouží pro využití a řízení prostředků a zdrojů počítače (např. operační systémy, databázový systémy, software pro řízení sítě) technologicky orientovaný typový software (TESW) podporu administrativní činnosti a komunikaci pracovníků (např. textový editor, tabulkový procesor, poštovní klient, apod.) aplikační software (ASW) pro podporu základních procesů a činností podniku (např. výrobních, ekonomických, distribučních) individuální aplikační software (IASW) šitý na míru, cena, rizika, čas typový aplikační software (TASW) sw pro dané odvětví (např. pokladní sw, skladová evidence, apod.) UPI

43 Parametry ASW Základní údaje (Tvůrce, distributoři, rok zahájení prodeje, orientace na sektor, velikost podniku, cena, lokalizace) Architektura ASW (skladba modulů, vazby modulů, vazby na další aplikace, možnosti rozšíření) Přehled instalací (svět, ČR) Provozní prostředí (technologická architektura, databázové prostředí, orientace na základní sw) Vývojové prostředí (podpora některého CASE nástroje, charakteristiky uživatelského rozhraní, standardy uživatelského rozhraní) Dokumentace a jazykové prostředí (počet jazyků, možnost přepínání, rozsah a struktura dokumentace provozní, uživatelskou, vývojářskou, dokumentaci pro nasazení) Doplňující služby (servis upgrade, školení, helpdesk, konzultace Standardy, normy, certifikace (audit, podpora ISO ) Flexibilita (možnosti úprav, přizpůsobení, rozšíření) Funkční struktura, specifické funkce co umí (evidenční, operativní, analytická, plánování, kontrolní fce) UPI

44 Řízení projektů IS/IT Projekt akce s definovaným cílem, omezujícími podmínkami a omezenými prostředky Životní cyklus projektu příprava formulace výstupů, určení rozsahu a posouzení uskutečnitelnosti projektu plánování určení konkrétního časového harmonogramu činností a jejich zajištění z hlediska dostupných zdrojů zahájení a řízení postupu vlastní průběh činností; ošetřování mimořádných stavů; zapracování změn do plánu ukončení posouzení průběhu a výsledků projektu UPI

45 Základní fáze životního cyklu IS Informační strategie firmy celkový dlouhodobý plán využívání a rozvoje IS/IT; zastřešuje jednotlivé projekty IS/IT Úvodní studie určení rozsahu, dopadů, náročnosti časové, finanční, personální, apod. Globální analýza a návrh základní konceptuální zpracování projektů; určení architektury; rozdělení do subsystémů Detailní analýza a návrh převedení konceptuálního modelu do vybraných technologických platforem a prostředí Implementace vlastní programování a testování Zavedení instalace, zkušební provoz a nasazení do ostrého provozu; školení uživatelů Provoz, údržba a rozvoj administrace, aktualizace, opravy, plánování rozšíření a dalších UPI verzí

46 Životní cyklus IS vs. projektu IS UST Věcné a metodické náležitosti záměru projektu projekt Příprava projektu GAN DAN Věcné a metodické náležitosti postupu projektu Plánování projektu IML ZAV PUR Milník IS (konec etapy, přírůstku,..) Výsledky a zkušenosti z projektu Řízení postupu projektu Ukončení projektu Zdroj: Řepa UPI

47 Riziko uživatelského přijetí (Carda) Očekávání uživatele Jsou požadavky na nový systém správně definovány vedením a pochopeny uživateli? Jsou očekávání uživatelů realistická? Jsou přijaty termíny nasazení resp. přechodu na nový systém? Uživatelské postoje Je nový systém je považován za přínosný? Jsou pravděpodobné protichůdné reakce? Dopady na uživatele Nutí nový systém ke změně přístupu nebo uživatelského chování? Bude potřeba změnit organizační strukturu? Bude potřeba doplnit kvalifikaci uživatelů? Je si uživatel vědom rozsahu školení? UPI

48 Outsourcing (vytěsnění) Využívání vnějších zdrojů smluvní vztah s externím subjektem za účelem přesunutí odpovědnosti za určitou neklíčovou funkční oblast společnosti (Weys) Nákup služeb zabezpečující některé funkce podniku (úklid, stravování, vozový park, ) Vytěsnění interních podnikových procesů, které nejsou primární pro danou činnost podniku, a nákup těchto vytěsněných procesů jako služby od jiné firmy. UPI

49 Outsourcing outsourcing podnikového procesu (včetně souvisejícího informatického zabezpečení např.: stravování, doprava, ) úplný outsourcing IS/IT (celkové vytěsnění informatiky - hlavní nebo podpůrný proces zůstává podniku) částečný outsourcing IS/IT služeb provozování určité aplikace, systému procesů zajištění vybraného procesu zdrojů provoz, údržba, obnova, rozvoj zdroje outsourcing vývoje IS/IT (tvorba resp. zavedení nových aplikací, systémů) UPI

50 Důvody pro outsourcing Snížení nákladů Zvýšení kvality Uvolnění kapacit Možnost soustředění se na primární činnosti UPI

51 Snížení nákladů (Molnár) snížení investičních nákladů snížení provozních nákladů snížení rizik mimořádných nákladů spojených s výpadky IS/IT snížení nákladů na školení personálu v IS/IT získání lepší kontroly nad výdaji na IS/IT možnost získání finančních prostředků prodejem aktiv IT/IS UPI

52 Proces outsourcingu (Weys) 1. Strategická analýza funkčních oblastí 2. Zavedení měřítek a požadavků 3. Výběr poskytovatele 4. Vyjednání kontraktu 5. Řízení převodu na poskytovatele 6. Řízení, vyhodnocovaní a monitoring smlouvy 7. Opětovné vyjednávání nebo ukončení smlouvy UPI

53 Rizika outsourcingu dlouhodobá závislost na jednom dodavateli; výměna dodavatele v IT je celkem náročná záležitost riziko úniku citlivých informací nedostatečná orientace dodavatele v oblasti podnikání zákazníka špatné nastavení smluvních vztahů možný vznik konfliktních situací; cíle obou stran se mohou lišit podcenění pravidel kooperace UPI

54 Service Level Agreement Smlouva SLA stanovuje, většinou vměřitelných pojmech, minimální hranici pro úroveň poskytovaných služeb (Učeň 2001) UPI

55 Obsah SLA Účel Popis služby Výkon, sledování, reporting Řešení problémů Platby, pokuty, výdaje Práva a povinnosti obou stran UPI

56 Tradiční outsourcing (Voříšek) snižuje náklady a umožňuje koncentraci na hlavní předmět činnosti, ale: bariéry převod vysoce customizovaných aplikací vede ke vztahu 1:1 vztah 1 : 1 neumožňuje vyšší využití zdrojů nemožné vyzkoušení téměř nemožný návrat do původního stavu UPI

57 Poskytování aplikačních služeb Poskytování aplikací, IT infrastruktury a dalších služeb zákazníkovi na bázi předplatného Poskytoval plně vlastní používaný software Software je poskytovaný přes internet prostřednictvím tenkého klienta (internetový prohlížeč) Platí se za použití pay per use v měsíčních nebo ročních platbách UPI

58 Vývoj řešení podnikových IS (Voříšek) Externí dávkové zpracování Vlastní vývoj a provoz IS Externí dodavatel ERP a vlastní provoz Klasický outsourcing 2005 Aplikační služby (ASP) UPI

59 Výhody modelu ASP (ASPMonitor) vše pod jednou střechou kompletní služby předvídatelnost a rozloženost nákladů - ASP si za své služby účtují roční, měsíční či týdenní paušály a náklady tedy mají predikovatelný vývoj; rychlost využití - řešení rychleji, než v případě vlastního IT nebo nákupu možnost vyzkoušet si nabízenou službu; snadnější upgrade - upgrade se týká pouze zdrojů umístěných u poskytovatele. Zákazník by neměl pocítit žádná omezení v provozu; minimalizace nároků na ICT odborníky ve firmě -firmy v případě využití ASP nemusí pro zajištění chodu IS/ICT zaměstnávat množství specialistů ani nemusí mít nutné know-how; možnost distribuce pracovní síly - poskytování služeb přes internet. mobilní zaměstnance; soustředění se na vlastní business stejně jako outsourcing UPI

60 Nevýhody modelu ASP Klient musí přijmout dodávanou aplikaci většinou přizpůsobenou největšímu klientovi Klient je závislý na dodavateli u kritických aplikací musí spoléhat na dodavatele Změny v trhu ASP ovlivňují služby dodávané klientům Integrace systémů ASP a systémů, které nejsou dodávány pomocí modelu ASP může být problematická Další nevýhody spojené s outsourcingem UPI

61 Informační systémy UPI

62 Informační systém (podnikový) Informační systém je možné definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků zajištujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat s cílem tvorby a poskytování informací dle potřeb příjemců informací činných v systémech řízení. (Molnár 1992) Informační systémy jsou účelnou formou využití ICT (Tvrdíková) UPI

63 Složky IS (Tvrdíková 2002) technické prostředky (hardware) veškerá hmatatelná zařízení a jiné nástroje, které se využívají pro zpracování informací programové prostředky (software) nehmotné vybavení, zejména algoritmizované postupy a procedury zpracování a komunikace dat a informací organizační prostředky (orgware) nařízení a pravidla o provozování a využívání IS a IT lidská složka (peopleware) znalosti a zkušenosti pracovníků zpracovávající informace a jejich schopnost interpretace významu daných informací data obraz významných skutečností; předmět zpracování v IS; podle způsobu zpracování lze rozlišovat strukturovaná data a nestrukturovaná data UPI

64 Vybrané rysy IS Rozdělení z hlediska automatizace IS automatizovaná část dominuje zpracování pomocí počítačů (SW) neautomatizovaná část dominuje lidská složka s využitím Architektura IS odráží firemní strategii a podnikové cíle Data jsou produkovány z uskutečňovaných činností firmy Přístup k datům je diferencován podle úrovně řízení UPI

65 Informační systémy na různých úrovních řízení strategický management nejvyšší úroveň řízení stanovuje vizi a strategické cíle podniku a samotnou strategii pro celý podnik na dlouhé období (řádově roky) střední management tzv. taktická úroveň řízení, která převádí strategii do konkrétních plánů pro určité oblasti (marketing, finance, apod.) pohybuje se v časovém období řádově měsíců operativní management tzv. liniový management nejnižší úroveň řízení pracující s konkrétními úkoly v dané oblasti v období několika dnů UPI

66 IS pro operativní managemnt Transaction processing system (TPS) zaznamenávání dat z běžné výrobní činnosti nebo její řízení specifické pro dané odvětví velké objemy dat nutná spolehlivost ovládání bývá(valo) dosti obtížné UPI

67 IS pro střední management Management Information System (MIS) využívá dat z TPS orientovaný na informace o podniku (jak se provádí hlavní činnost, jaké je čerpání zdrojů, apod.) jednoduché i složitější analýzy (sumarizace, průměry) za kratší období tvorba výstupů a přehledů relativně jednoduché ovládání UPI

68 IS pro top management Executive Information Systems (EIS) pracují jak s interními daty z TPS a MIS systémů externími daty o zákaznících, konkurenci vytváření komplexních analýz, zkoumání trendů ne pouze pro konkrétní problémy delší časový horizont UPI

69 IS pro podpůrné činnosti OIS (Office Information System) systémy podporující běžné kancelářské a týmové práce. Nejčastěji se jedná o aplikace typu publikačních a prezentačních editorů, aplikace pro elektronickou poštu a aplikace organizování práce. EDI (Electronic Data Interchange) systémy pro komunikace organizace se svým okolím. Jedná se o systémy založené na různých standardech formátu dat. V poslední době se výměna dat mezi různými subjekty orientuje na používání XML (extensible Markup Language). UPI

70 Informační systémy na různých úrovních řízení zdroj:voříšek 2002 UPI

71 Hodnocení přínosů a nákladů UPI

72 Kategorie ukazatelů IS finanční (měřené v peněžních jednotkách) a nefinanční (měřené v jiných fyzikálních jednotkách (čas, počet) kvantitativní (měřitelné nějakou kardinální stupnicí) a kvalitativní (měřitelné pořadovou ordinální stupnicí či logickou hodnotou splněno nesplněno ) přímé (u kterých lze jednoznačně prokázat příčinný vztah k IS) a nepřímé (kde nelze jednoznačně definovat souvislost s IS) krátkodobé a dlouhodobé absolutní a relativní UPI

73 Náklady IS náklady na nákup a instalace technických prostředků náklady na řešení projektu náklady na uživatele (motivační odměny, školení, apod.) náklady na provoz a údržbu skryté náklady (zvýšení platu za vyšší odbornost, apod.) UPI

74 Čím jsou podmíněny přínosy Schopnost podniku definovat své informační potřeby Schopnost dodavatele IS převést potřeby na funkční systém Schopnost podniku přizpůsobit se práci s novým IS Schopnost podniku využít IS v souladu s globálními cíli Schopnost podniku rozvíjet IS UPI

75 Přínosy zkrácení průběžné doby vývoje a výroby snížení počtu reklamací zvýšení počtu zákazníků zvýšení podílu na trhu snížení doby prostoje výrobního zařízení zkrácení doby obsluhy zákazníka rozšíření výrobního sortimentu UPI

76 Finanční ukazatele Metrika Náklady Přínosy B/CR ROI NPV BEP Definice Veškeré náklady vynaložené na softwarovou podporu určitého procesu Veškeré přínosy získané ze softwarové podpory určitého procesu Poměr přínosů a nákladů Návratnost investice (očištěný poměr přínosů a nákladů) Diskontované peněžní toky Bod kdy přínosy překročí náklady Vzorec Years i = 1 n i= 1 n i= 1 Cost i Benefit i Benefits Costs Benefits Costs 100% Costs Benefits (1+ Discount Rate ) i Years Costs Old Costs NewCosts 1 Costs 0 UPI

77 ROIT ROIT = EVA / Celkové IT náklady EVA (Economic Value Added) EVA = NOPAT (WACC x C) NOPAT (Net Operating Profit After Tax) - provozní hospodářský výsledek po zdanění. WACC (Weighted Average Cost of Capital) - vážené průměrné náklady kapitálu. C (Capital) - velikost investovaného kapitálu v účetním vyjádření. UPI

78 Databázové systémy Databáze množina dat Systém řízení Bází Dat (SŘBD; DBMS Database Management System) Dotazovací mechanizmus interakce s uživ. Slovník dat popisy dat, metadata Dotazovací mechanizmus DB Slovník dat SŘBD Požadavek SQL Dotaz Odpověď Data UPI

79 Databáze Množina logicky souvisejících dat a popisů těchto dat s možností sdílení mezi více uživateli, navržená pro uspokojování informačních potřeb organizace. (Connolly 1999) UPI

80 SŘBD (DBMS) Definice dat (tabulek, indexů) Manipulace dat (vkládání, mazání, editace) Přístup více uživatelů Bezpečnost Konzistence dat UPI

81 Obecná kritéria pro hodnocení DBS Výkon počet provedených transakcí (TPS) počet obsloužených uživatelů Dostupnost (Availability) tzv. Škálovatelnost (Scalability) Bezpečnost (Security) Administrace (Manageability ) Max objem spravovaných dat Další nástroje (např. nástroje pro transformaci dat; zálohování; nástroje pro analýzy dat) Cena (nákup, provozování, atd.) UPI

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Bezepečnost IS v organizaci

Bezepečnost IS v organizaci Bezepečnost IS v organizaci analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost

Více

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM. Petr Dolejší Senior Solution Consultant BEZPEČNÁ SPRÁVA KLÍČŮ POMOCÍ HSM Petr Dolejší Senior Solution Consultant OCHRANA KLÍČŮ A ZOKB Hlavní termín kryptografické prostředky Vyhláška 316/2014Sb. o kybernetické bezpečnosti zmiňuje: v 17 nástroj

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu

14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu 14 Úvod do plánování projektu Řízení projektu Plánování projektu Vývoj - rozbor zadání odhad pracnosti, doby řešení, nákladů,... analýza rizik strategie řešení organizace týmu PLÁN PROJEKTU 14.1 Softwarové

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY metodický list č. 1 Úvodem: Protože předmětu manažerské informační systémy (MIS) je vyhrazeno ve studijním plánu kombinovaného studia pouze 10 prezenční hodin (5 dvouhodinových bloků), je nezbytné, abyste

Více

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295

Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled. Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Zákon o kybernetické bezpečnosti základní přehled Luděk Novák ludekn@email.cz, 603 248 295 Obsah Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti Vyhláška č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP Zdroje dat 3 zdroje dat Relační databáze EIS OLAP Relační databáze plochá dvourozměrná tabulková data OLTP (Online Transaction Processing) operace selekce projekce spojení průnik, sjednocení, rozdíl dotazování

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Cíle a metodika průzkumu

Cíle a metodika průzkumu Cíle a metodika průzkumu Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Ing. Ota Novotný, Ph.D. Seminář ČSSI SPIS CACIO 15.5.2007 Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Společný projekt ČSSI,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Data v informačních systémech

Data v informačních systémech Data v informačních systémech Vladimíra Zádová, KIN 6. 5. 2015 Obsah přednášky informační systémy (IS) vztah dat a informačních systémů databáze, databázový systém základní dělení IS, trendy pojmy (terminologie)

Více

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 3 Projektové procesy a znalostní oblasti přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 3 - Projektové

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Nástroje IT manažera

Nástroje IT manažera Obsah Nástroje IT manažera Školení uživatelů Ochrana osobních údajů Bezpečnostní politika Software a právo Legální software Management jakosti Výběr a řízení dodavatelů Pracovněprávní minimum manažerů

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 DOLOVÁNÍ V DATECH (DATA MINING) OBJEVUJE SE JIŽ OD 60. LET 20. ST. S ROZVOJEM POČÍTAČOVÉ TECHNIKY DEFINICE PROCES VÝBĚRU, PROHLEDÁVÁNÍ A MODELOVÁNÍ

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

TM1 vs Planning & Reporting

TM1 vs Planning & Reporting R TM1 vs Planning & Reporting AUDITOVATELNOST? ZABEZPEČENÍ? SDÍLENÍ? KONSOLIDACE? PROPOJITELNOST???? TM1?? COGNOS PLANNING IBM COGNOS 8 PLANNING Cognos Planning Podpora plánovacího cyklu Jednoduchá tvorba

Více

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ

Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Petr Krůček, ICZ a. s. 12. 4. 2010, Hradec Králové 1 Důvěryhodná výpočetní základna -DVZ Bezpečná platforma budoucnosti Komplexní řešení zabezpečené výpočetní infrastruktury

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory

Příloha č. 2 ke smlouvě. Rozsah a podmínky provozní podpory Příloha č. 2 ke smlouvě Rozsah a podmínky provozní podpory Předmět smlouvy v části Provozní podpora zahrnuje zejména: A) Technickou, uživatelskou a administrativní správu a provozní podporu APV IS ROS

Více