Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Ačá Adžín pal Ahmanja: Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ala: Alagai Alagai-hora Alagai Ka:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Ačá Adžín pal Ahmanja: Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ala: Alagai Alagai-hora Alagai Ka:"

Transkript

1 Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Bohatý chaffitský kupec, přítel Jardira i Arlena, zmrzačený během válečnického výcviku. Ačá: Bojový pokřik ve významu Pozor, nebezpečí! Adžín pal (pokrevní bratr): Označení pro pouto, které se tvoří za první noci, kdy chlapec bojuje v Labyrintu a je provazem přivázán k dal šarúmskému válečníkovi, aby nemohl utéci, až na něj poprvé zaútočí démoni. Adžín pal je od té chvíle považován za pokrevního bratra. Ahmanja: Kniha, kterou píše Jardir o svém životě. Bude pro něj tím, čím byla pro Kadžiho Eveja. Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ahmann, syn Hoškaminův, z rodu Jardirova, z kadžijského kmene. Vládce celé Krasie. Mnozí věří, že je to Osvoboditel. Viz také Šar dama Ka. Ala: (1) Dokonalý svět, stvořený Everamem a zkažený Nie. (2) Půda, hlína, země apod. Alagai: Krasijský výraz pro jadrnce (démony). Přesný překlad je mor Aly. Alagai-hora: Démonské kosti, které používají damy ting k výrobě magických předmětů, jako jsou třeba chraněné kostky, s jejichž pomocí věští budoucnost. Na slunci alagai-hora shoří. Alagai Ka: Starobylé krasijské označení pro chotě Alagai ting Ka, Matky démonů. Říká se, že Alagai Ka a jeho synové jsou nejmocnější ze všech démonských pánů, vojvodů a velitelů Nieiny armády. Alagai šarak: Svatá válka proti démonskému plemeni. Alagai ting Ka: Matka všech démonů, démonská královna z krasijských mýtů. Alagaiský ocas: Trojocasý karabáč, spletený z kožených řemínků, zakončených ostrými ostny, které se zarývají hluboko do těla oběti. Používají ho damové k trestání. Aleverak: Damaji madžáhského kmene. Amadeveram: Před Jardirovým nástupem k moci damaji kadžijského kmene. Amanva: Jardirova dcera s Ineverou, plnoprávná dama ting. Spolu se svou sestřenicí Sikvou nabídnuta Rojerovi jako nevěsta.

2 646 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Andra: Krasijský světský i náboženský samovládce. Andžhové: Jeden z menších krasijských kmenů. Anoch Slunce: Dávné město, kdysi sídlo moci Kadžiho, Šar damy Ka. Věřilo se, že ho pohltil písek, protože ho po staletí nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Tamní artefakty se nazývají sluncovské. Asavi: Dama ting z kadžijského kmene. Dříve, ještě jako nie dama ting, Ineveřina sokyně. Melanina milenka. Asome: Jardirův druhorozený syn s Ineverou. Dama. Známý jako dědic ničeho. Ženatý s Ašiou. Asu: Syn. Užívá se při uvádění celého jména, např. Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži. Asukadži: Ašánův nejstarší syn s Jardirovou sestrou Imisandre. Dama. Jméno doslova znamená Kadžiho syn. Ašán: Syn damy Chevata a Jardirův nejbližší přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Ašán je damaji kadžijského kmene a patří do Jardirova nejbližšího okruhu. Oženil se s Jardirovou nejstarší sestrou Imisandre. Otec Asukadžiho a Ašii. Ašia: Jardirova šarúm tingská neteř. Dcera Ašána a Imisandre. Provdaná za Asoma. Baden: Bohatý a mocný dama z kadžijského kmene. Puš ting. Známý tím, že vlastní několik předmětů z hora-magie. Bazar, Velký: Největší tržiště v Krasii, umístěné hned za hlavní bránou. Celý ho provozují ženy a chaffité. Belina: Jardirova dama tingská manželka z madžáhského kmene. Bido: Bederní rouška, nejčastěji nie šarúmská bílá, kterou chlapci dostávají poté, co jsou odebráni matkám a musí odevzdat svůj hnědý oděv. Cielva: Abbanova dcera. Znásilněná Hasikem. Couzi: Zakázaná silná krasijská pálenka ochucená skořicí. Pro svou sílu se podává v maličkých kalíšcích velikosti jednoho loku. Dal: Předpona znamenající ctihodný. Dal šarúm: Příslušník krasijské válečnické kasty, do níž vstupuje valná většina mužů. Dal šarúmové zůstávají příslušníky jednotlivých kmenů, ovládaných damaji, a dále se dělí do menších skupin odpovědných příslušným kmenovým damům a kai šarúmům. Dal šarúmové nosí černý kaftan, černý turban a noční závoj. Všichni jsou vycvičeni v souboji muže proti muži (šarusahk), v boji s kopím a v boji ve štítových formacích. Dal ting: Plodná provdaná žena nebo starší žena, která porodila. Dama: Krasijský duchovní. Damové jsou náboženskými i světskými vůdci zároveň. Nosí bílý kaftan a žádné zbraně. Všichni damové jsou

3 Krasijský slovníček /647 mistry šarusahku, krasijského válečnického umění boje muže proti muži. Dama ting: Krasijská svatá žena, která rovněž slouží jako ranhojička a porodní bába. Damy ting znají tajemství hora-magie včetně umění předpovídat budoucnost a jsou chovány v bázni a úctě. Jakkoli ublížit damě ting se trestá smrtí. Damaja: Ojedinělý titul první manželky Šar damy Ka. Damaji: Damaji je Androva rada ministrů a poradců, složená z dvanácti damaji, náboženských a zároveň světských vůdců jednotlivých kmenů. Damaji ting: Kmenové vůdkyně dam ting, nejmocnější ženy v Krasii. Džámové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Chandžínů. Dživa: Manželka. Dživa Ka: První manželka. Dživa Ka je první a nejváženější z Krasijcových manželek. Má právo veta nad dalšími sňatky a může poroučet nižším manželkám. Dživa sen: Nižší manželka, podřízená manželově Dživě Ka. Dživa šarúm: Doslova manželka válečníků, žena koupená do velkého šarúmského harému na dobu plodnosti. Sloužit v harému se považuje za velkou čest. Všichni válečníci mají přístup ke všem svým kmenovým dživám šarúm a očekává se od nich, že budou udržovat své dživy- šarúm neustále těhotné, aby se zvýšil počet kmenových válečníků. Enkadži: Damaji mocného mehndingského kmene. Enkido: Eunuch ve službách kadžijských dam ting, jejich učitel šarusahku. Amanvin osobní strážce. Eveja: Everamova svatá kniha, sepsaná Kadžim, prvním Osvoboditelem, asi před třiceti pěti staletími. Eveja je rozdělena do oddílů zvaných duny. Během duchovního výcviku ji každý dama opíše vlastní krví. Evejané: Krasijští věřící, ti, kdo se řídí Evejou. Evejský zákon: Militantní náboženský zákon, který Krasijci vnucují chinům a který má pod hrozbami násilí přinutit nevěřící, aby se řídili Evejou. Everalia: Jardirova třetí kadžijská manželka. Everam: Stvořitel. Everamova Štědrota: Po dobytí hradiště Rizonu a jeho rozsáhlé úrodné země v r. 333 p. N. byl tento městský stát na počest Everama přejmenován na Everamovu Štědrotu. Je to krasijská výspa v Žírných krajích. Fahki: Abbanův dal šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci.

4 648 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Fašín: Damaji halvského kmene. Gai: Mor. Halvan: Jardirův a Ašánův přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Dama Halvan je rádcem damaji Ašána. Hannu Paš: Doslova životní cesta ; představuje období chlapeckého života od okamžiku odebrání matce do okamžiku určení, do které kasty chlapec vstoupí (dal šarúm, dama nebo chaffit). Je to období náročného a surového výcviku spolu s přísnou náboženskou výchovou. Hanya: Jardirova nejmladší sestra, o čtyři roky mladší než on. Provdaná za Hasika, matka Sikvy. Hasik: Jako nie šarúm Jardira urážel a šikanoval. Přezdívaný Pískač kvůli chybějícímu zubu, díky němuž jeho sykavky pískají. Později se stává jedním z Osvoboditelových kopiníků a Jardirovým osobní strážcem. Hoškamin: Otec Ahmanna Jardira; zesnulý. Hošva: Jardirova prostřední sestra, o tři roky mladší než on. Provdaná za Šandžata. Matka Šanvy. Cha šarúm: Tělesně zdatný chaffit, příslušník pěchoty s méně náročným výcvikem, kterou Jardir zřídil právě pro chaffity. Cha šarúmové nosí hnědé kaftany, turbany i noční závoje, aby byl zřetelný jejich chaffitský původ. Cha ting: Jardirova pokrevní příbuzná, která není damou ting. Cha ting dostávají zvláštní výcvik a jedná se s nimi jako s členkami Osvoboditelovy rodiny. Stejně jako u dam ting je trestem za udeření cha ting smrt nebo ztráta končetiny, která udeřila. Chaffit: Muž, jemuž je upřeno členství v kastě duchovních nebo válečníků a namísto toho je poslán k řemeslu. V Krasii se nachází na spodku společenského žebříčku. Poté, co je takto vyobcován z Hannu Paš, je nucen oblékat šaty tříslově hnědé barvy jako děti a holit si tváře na znamení, že není pravým mužem. Chaffit šaraj: Výcvikový tábor pro cha šarúmy. Každý kmen má svůj vlastní. Chandžínové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Džámů. Chevat: Kadžijský dama, který měl kdysi ve výcviku Jardira. Otec Ašána. Chin: Cizinec/bezvěrec. Tento výraz se rovněž považuje za urážku označující zbabělce. Chusen: Damaji šundžinského kmene. Ichách: Damaji chandžínského kmene. Imisandre: Jardirova nejstarší sestra, o rok mladší než on. Provdaná za Ašána. Matka Asukadžiho a Ašie.

5 Krasijský slovníček /649 Inevera: Jardirova nejmocnější dama tingská a zároveň první manželka. Z kadžijského kmene. Rovněž známá jako Damaja. Inevera: Krasijský výraz pro Everamovu vůli. Je-li něco inevera, tak to znamená, že je to v rukou Everamových, je to vůle Everamova nebo dá-li Everam. Jardir: Sedmý syn Kadžiho čili prvního Osvoboditele. Založil mocný rod, jehož linie přetrvala více než tři tisíce let, ale co do slávy i počtu příslušníků pomalu upadal, dokud ho zase v obou směrech nepozvedl jeho poslední výhonek Ahmann Jardir. Jayan: Jardirův a Ineveřin prvorozený. Šarúm, později ustanovený Šarúmem Ka. Jurim: Dal šarúm, který byl ve výcviku s Jardirem. Z kadžijského kmene. Později jeden z Osvoboditelových kopiníků. Kad : Předpona 2. pádu. Kadži: Jméno dávného Osvoboditele a patriarchy kadžijského kmene, rovněž známého jako Šar dama Ka, kopí Everamovo a pod mnoha dalšími tituly. Před nějakými třiceti pěti staletími Kadži sjednotil známý svět do války proti démonům. Jeho mocenským sídlem byl Anoch Slunce, nyní město zaváté pískem. Kromě toho založil hradiště Krasii. Kadži proslul třemi artefakty: (1) Kadžiho kopí kovové kopí, jímž pobíjel alagai po tisících. (2) Kadžiho koruna vyšperkovaná a vytepaná do tvaru mocných chran. (3) Kadžiho plášť plášť, který ho činil neviditelným pro démony, takže mohl po nocích chodit svobodně venku. Kadži šaraj: Výcvikové ubytovny pro chlapce z kadžijského kmene. Kadživa: Matka Ahmanna Jardira a jeho tří sester: Imisandre, Hošvy a Hanyi. Vdova po Hoškaminu Jardirovi. Kdysi považovaná za prokletou, protože porodila tři dcery za sebou. Kai šarúm: Krasijský vojenský velitel. Kai šarúmové dostávají v Šariku Horovi zvláštní výcvik a vedou pak v alagai šaraku samostatné jednotky. Počet kai šarúmů v kmeni závisí na počtu válečníků. Některé kmeny jich mají mnoho, jiné jen jednoho. Kai šarúmové nosí černý dal- šarúmský oděv a bílý noční závoj. Kaprál: Špičkový válečník, který cvičí nie šarúmy. Kaprálové nosí obvyklý dal šarúmský černý oděv, ale noční závoje mají rudé. Kasád: Ineveřin otec. Dříve šarúm, nyní zmrzačený chaffit. Kašív: Puš tingský kai šarúm v soukromých službách damy Badena. Milenec Soliho.

6 650 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Katapulta: Krasijský válečný metací stroj, obří kuše, která má místo běžné tětivy stočené šlachy. Vystřeluje silná kopí s těžkými hlavicemi (žihadla), která dokážou spolehlivě zabít písečného a větrného démona na tisíc stop dokonce i bez chran. Kaval: Gavram asu Chenin am Kaval am Kadži. Kaprál z kadžijského kmene. Jeden z Jardirových dal šarúmských učitelů během Hannu Paš. Keneva: Damaji ting kadžijského kmene v době Ineveřina dama tingského výcviku. Keran: Kadžijský dal šarúmský kaprál, u něhož byl Jardir na výcviku během Hannu Paš. Později zchroml a vzal si ho k sobě Abban, aby mu cvičil jeho cha šarúmskou setninu. Kevera: Damaji šarašského kmene. Kezan: Damaji džámského kmene. Kmeny: Andžhové, Badžinové, Džámové, Halvové, Chandžínové, Kadžijové, Krevachové, Madžáhové, Mehndingové, Nandžijové, Šarachové, Šundžinové. Předpona am se používá k označení jak rodiny, tak kmene, jak vidno v Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži. Kolíf: Krevašský pozorovatel přidělený Jardirově jednotce jako kai šarúm. Pověřený střežením Leeshiny družiny při návratu do Kotliny. Kvaša: Jardirova šarašská dama tingská manželka. Madži: Jardirův druhý madžáhský syn, nie dama, který jednou bude muset bojovat s Aleverakovým dědicem o madžáhský damajský trůn. Manva: Ineveřina matka, Kasádova manželka. Úspěšná košíkářka. Mehndingové: Velký a mocný kmen stojící v hierarchii hned po madžáhském. Mehndingové se plně věnují výrobě a obsluze metacích strojů. Sestrojují katapulty, prakovnice i malé ruční šípomety, používané v šaraku, dále lámou a nosí kameny do prakovnic a vyrábějí oštěpy, šípy a šipky do katapult a šípometů. Melan: Dama ting, dcera Qevy. Kenevina vnučka. Kdysi Ineveřina sokyně. Asavina milenka. Nie: (1) Označení Ničitelky, Everamova ženského protikladu a bohyně noci a démonského plemene. (2) Nicota, nic, žádný, prázdnota, ne. Nie dama: Nie šarúm vybraný pro damský výcvik. Nie dama ting: Krasijská dívka, která je v dama tingském výcviku a je ještě příliš mladá na závoj. Nie damy ting požívají velké úcty od mužů i žen, na rozdíl od nie šarúmů, kteří jsou dokud nedokončí Hannu Paš méně než chaffité. Nie šarúm: Doslova ne-válečníci, označení pro chlapce, kteří jsou tepr-

7 Krasijský slovníček /651 ve ve výcviku, aby byli posouzeni a vysláni na dal šarúmskou, damskou nebo chaffitskou stezku. Nie ting: Neplodná žena. Nejnižší postavení v krasijské společnosti. Nie Ka: Doslova první nula, označení pro vedoucího chlapce nie šarúmského ročníku, který velí ostatním chlapcům jako zástupce dal šarúmských kaprálů. Nieiny bezedné hlubiny: Rovněž známé jako Jádro. Sedmiplástvé podsvětí, kde se alagai skrývají před sluncem. Každý plást je osídlen jiným druhem démonů. Noční závoj: Závoj, který nosí dal šarúmové do alagai šaraku, aby skryli svou totožnost, čímž dávají najevo, že za noci jsou všichni muži rovnocennými spojenci. Omara: Abbanova ovdovělá kadžijská matka, dlouho považovaná za prokletou, protože porodila sedm dcer za sebou. Teprve pak se narodil Abban, její nejmladší. Óót: Dal šarúmský pokřik znamenající pozor nebo démon se blíží. Osamělá pouť: Krasijský obrat pro smrt. Všichni válečníci musí jednou nastoupit osamělou pouť na nebesa. Na pouti na ně číhají pokušení, která prověřují jejich duši a zajišťují, aby se před Everamův soud dostali jen ti, kdo si to zaslouží. Duše těch, kdo sejdou z cesty, jsou ztraceny. Osvoboditelovi kopiníci: Elitní osobní stráž Ahmanna Jardira, sestavená převážně ze šarúmů z jeho staré labyrintské jednotky. Par chin: Odvážný cizinec, krasijský výraz označující výhradně Arlena Sedláka. Podměstí: Rozlehlé bludiště chraněných jeskyní pod hradištěm Krasia, kde se na noc zamykají ženy, děti a chaffité, aby byli v bezpečí před jadrnci, zatímco muži bojují. Pouštní Kopí: Krasijské jméno hlavního krasijského města, na severu známého jako hradiště Krasia. Pozorovatelé: Dal šarúmové z krevašského a nandžijského kmene. Vycvičení v používání zvláštních zbraní a taktik. Slouží jako zvědi, špehové a úkladní vrazi. Každý pozorovatel má zhruba dvanáct stop dlouhý okovaný žebřík a krátké bodné kopí. Žebříky jsou lehké, pružné a pevné. Mají spojitelné konce (samčí vrchol a samičí spodek), takže lze pospojovat řadu žebříků dohromady. Pozorovatelé jsou tak zdatní, že dokážou vyběhnout po žebříku až nahoru a balancovat na vrcholku, aniž si žebřík opřou. Puš ting: Doslova falešná žena, krasijská urážka označující homosexuálního muže, který se zcela vyhýbá ženám. Homosexualita se v Krasii

8 652 / Peter V. Brett Válka za bílého dne toleruje, jen když muž zároveň obtěžkává ženy a posiluje tak vlastní kmen. Savas: Dama, Jardirův mehndingský syn. Sikva: Hasikova dcera s Jardirovou sestrou Hanyou a Amanvina osobní služebná. Nabídnuta Rojerovi jako druhá nevěsta. Sluncovští: Dávní obyvatelé města Anocha Slunce. Sluncovské: Artefakty z města Anocha Slunce. Soli: Ineveřin dal šarúmský bratr. Puš ting. Kašívův milenec. Šamava: Abbanova Dživa Ka. Hovoří plynně thessky a v Kotlinském hrabství prosazuje Abbanovy zájmy. Šandžat: Kadžijský kai šarúm, který byl kdysi ve výcviku s Jardirem. Velitel Osvoboditelových kopiníků a manžel Jardirovy prostřední sestry Hošvy. Otec Šanvy. Šanva: Jardirova šarúm tingská neteř. Dcera Šandžata a Hošvy. Šar dama Ka: Doslova První válečnický duchovní, krasijský výraz pro Osvoboditele, který přijde osvobodit lidské plémě od alagai. Šaracký roh: Obřadní roh, do něhož se duje na vyhlášení začátku a konce alagai šaraku. Šarachové: Nejmenší krasijský kmen, který nemůže nasadit do boje naráz ani dva tucty válečníků. Před vymřením je zachránil Jardir. Šaraj: Ubytovna pro chlapce, kteří jsou na Hannu Paš, podobná vojenské internátní škole. Šaraje jsou umístěny kolem cvičiště, jeden pro každý kmen. Jméno kmene se uvádí předponou oddělenou apostrofem, takže šaraj pro kadžijský kmen je známý jako kadži šaraj. Šarak ka: Doslova první válka, velká válka proti démonskému plemeni, kterou zahájí Osvoboditel po vítězném ukončení šaraku slunce. Šarak slunce: Doslova válka za bílého dne, v níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho pro šarak ka. Věří se, že pokud má Jardir vyhrát šarak ka, musí udělat to samé. Šarik Hora: Doslova kosti hrdinů, pojmenování velkého krasijského chrámu postaveného z kostí padlých válečníků. Mít své kosti nalakované a přidané k chrámu je nejvyšší pocta, jaké se může válečníkovi dostat. Šarukin: Doslova bojové postoje, cvičné pohybové sestavy pro šarusahk. Šarúm: Válečník. Šarúmové často nosí jako zbroj kaftany zevnitř podšité destičkami z pálené hlíny. Šarúm ting: Válečnice. První žena, kterou evejané uznali za šarúm ting, je Wonda Drvoštěpova.

9 Krasijský slovníček /653 Šarúm Ka: Doslova První válečník, v Krasii označení světského vůdce alagai šaraku. Šarúm Ka je jmenován Androu a od soumraku do rozbřesku se kai šarúmové všech kmenů zodpovídají jemu a jen jemu. Šarúm Ka má vlastní palác a sedává na Trůnu kopí. Nosí dal šarúmský černý kaftan a k tomu bílý turban i noční závoj. Šarusahk: Krasijské bojové umění zápasu beze zbraní. Školy šarusahku se liší v závislosti na kastě a kmeni, ale všechny učí surové a velmi účinné pohyby, jejichž cílem je ochromit, zmrzačit a zabít. Ševali: Jardirův a Ašánův přítel z výcviku v Šariku Horovi. Dama Ševali je rádcem damaji Ašána. Šusten: Abbanův dal šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci. Talaja: Jardirova druhá kadžijská manželka. ting: Přípona označující ženu. Trůn kopí: Trůn Šarúma Ka, vyrobený z kopí předešlých Šarúmů Ka. Ubývání: (1) Každoměsíční třídenní náboženský obřad, který evejané drží den před, při a po novoluní. Účast v Šariku Horovi je povinná, rodiny tráví tyto dny společně, synové jsou dokonce uvolněni ze šaraje. Předpokládá se, že démoni jsou v tyto noci silnější, a říká se, že po zemi kráčí Alagai Ka. (2) Tři noci kolem novoluní, kdy je natolik tma, že mohou vyjít na povrch mozkoví démoni. Umšala: Jedna z Jardirových dama tingských manželek. Va: Doslova dcera. Používá se jako přípona, když se dívka jmenuje po matce nebo otci či po jejich předcích jako Amanva, nebo i jako předpona v celém jméně jako Amanva va Ahmann am Jardir am Kadži. Válka za bílého dne: Rovněž známá jako šarak slunce. Starobylá válka, během níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho do šaraku ka. Vepřožrout: Krasijská urážka označující chaffita. Vepřové je všeobecně považované za nečisté a jedí ho pouze chaffité. Věrouk: Dama, který zasvětil život studiu starověkých písemností. Povoláním badatel a vykladač, který se povětšinou drží stranou mocenských pletich a vyučuje nie damy základům věrouky. Zahven: Starobylý krasijský výraz znamenající sok, msta, nebo protějšek. Žihadlo: Střela do katapulty. Žihadla jsou obří kopí s těžkou železnou hlavicí, která dokážou parabolickou dráhou letu probodnout krunýř i písečnému démonovi. Žírňan: Obyvatel Žírných krajů. Žírné kraje: Krasijský název pro Thesu (země na sever od krasijské pouště).

Prolog. Bez vítěze. 333 p. N. podzim

Prolog. Bez vítěze. 333 p. N. podzim Prolog Bez vítěze 333 p. N. podzim Ne! chňapla Inevera naprázdno do vzduchu, když se Par chin vrhl z útesu a jejího manžela strhl s sebou. A s nimi vzal i všechnu naději lidstva. Na protější straně soubojového

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. S2 VY_32_INOVACE_D_379 ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 4. 5. 2013 Datum pilotáže: 22. 5. 2013 Metodika: pomocí prezentace, učebnice a mapy seznámit

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 48 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 28.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen devátý Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Sexuální obtěžování na pracovišti. MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Sexuální obtěžování na pracovišti MUDr. Radim Uzel, CSc. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Regulace a posouzení sexuálního chování Proti přírodě (contra naturam) Proti dobrým mravům (contra

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

VY_32_INOVACE_CJK43460BED

VY_32_INOVACE_CJK43460BED VY_32_INOVACE_CJK43460BED Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 )

Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) Občanská válka v Anglii ( 1642-1648 ) AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP orientuje se v náboženské a politické situaci v Anglii na počátku 17. století, popíše situaci v Anglii v době revoluce FORMA

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_83 : Šablona: Šablona: Pavlína Sluková VI. Šablona:

Více

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 (oddíly 26 30 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) ÚVOD O čem je tento leták? Tento leták informuje o tom, kdo je dle Zákona o duševním

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12

Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Olympští bohové Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_03_12 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen)

MONSTRA & MÝTY. (Monster & Mythen) MONSTRA & MÝTY (Monster & Mythen) Alan R. Moor Richard Borg 1.0 Úvod V jednom fantastickém světě spolu bojují mocní čarodějové, trpaslíci, trollové, skřeti a nemrtví. Hráči velí jejich armádám (pěchotě,

Více

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu

DUM č. 6 v sadě. 17. De-2 Slované a počátky Českého státu projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 17. De-2 Slované a počátky Českého státu Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV Anotace DUMu: Slované a počátky Českého státu. Čechy v době knížecí

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo)

Čínská astrologie. Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná, bojácným neznámá, pro statečné nadějná. (Viktor Hugo) Čínská astrologie má za sebou více než pět tisíc let dlouhou historii. Namísto

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10

PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK. Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK TÉMA: PRAVĚK Zdroje: - učebnice Dějepis pravěk a starověk - str.8-10 PRAVĚK doba od počátku lidských dějin po první starověké státy u nás trvá až do příchodu slovanských kmenů v 6. století n.l.

Více

MFF Voda moře oceány 2009 program

MFF Voda moře oceány 2009 program MFF Voda moře oceány 2009 program Kavárna La Rue Hrnčířská 10/1, Ústí nad Labem pondělí 23.11.2009 18:00 20:00 Beseda a křest nové knihy Richarda Jaroňka Čelisti Afriky spojený s promítáním filmu Miroslava

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník)

Mgr. Dana Walterová. Pracovní list. interaktivita. 9-11 let (3. - 5.ročník) VY_ 32_INOVACE_10 Anotace Materiál obsahuje pracovní list, na kterém žáci doplňují i, í, y, ý, postupně ve vyjmenovaných a příbuzných slovech po B, L, M a pak v souhrnném cviření Autor Mgr. Dana Walterová

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ ZVÍŘAT ZVÍŘATA JSOU VŠUDE KOLEM NÁS! Zvířata žijí na souši, ve vzduchu i ve vodě. Chodí, plazí se, běhají, skáčou, létají a plavou, ať je den, nebo noc. SAVCI Na planetě žije více

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MAĎARSKO JEDNA ZE ZEMÍ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 MAĎARSKO jedna

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Evolucionisté a příbuzenství

Evolucionisté a příbuzenství Evolucionisté a příbuzenství Základní příbuzenské termíny Příbuzenství vztah na biologickém základě, přesto se jedná zejména o sociokulturní jev (důležitější je status, než biologická podstata). Funkce:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Porozumění historickému textu - Chammurapiho zákoník Anotace Pracovní listy k procvičení porozumění historickému

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Kočka domácí je domestikovaná forma kočky divoké, která je již po tisíciletí průvodcem člověka. Stejně jako její divoká příbuzná patří do podčeledi malé kočky, a je typickým zástupcem skupiny. Má pružné

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA

SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA SOUDNĚ-LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA MÍSTA NÁLEZU MRTVÉHO TĚLA MUDr. L. Zátopková MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Legislativa Vyhláška MZ ČSR č. 19/1988 Sb. O postupu při úmrtí a o pohřebnictví 1 Povinnost oznámit nález

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

YOSHINKAN Nové Město nad Metují www.yoshinkan.cz ZKOUŠKY NA STUPNĚ TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI KARATE JKA

YOSHINKAN Nové Město nad Metují www.yoshinkan.cz ZKOUŠKY NA STUPNĚ TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI KARATE JKA ZKOUŠKY NA STUPNĚ TECHNICKÉ VYSPĚLOSTI KARATE JKA, 28.2. 2014 YOSHINKAN byl založen na podzim 1999. Pravidelně 3 x týdně tedy cvičíme už 15. rok. Za tu dobu s námi cvičilo několik stovek zájemců o bojová

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Školení a výcvik báňských záchranářů

Školení a výcvik báňských záchranářů Školení a výcvik báňských záchranářů Václav Smička smicka@hbzs-ov.cz Nařízení č. 692 c. k. báňského hejtmanství ve Vídni z 6. dubna 1897 V používání dýchacích přístrojů na každém dole vycvičený co největší

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014

Trojská válka Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Vytvořila: Anna Jakoubková Dne: 13. 2. 2014 Spor tří bohyní Když nebyla bohyně sváru Eris pozvána na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea, tak vhodila do sálu jablko s nápisem Té nejkrásnější. Jablko pro

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

PLETIVA, TKÁNĚ pracovní list. Jméno: 1. Na linku napiš, co k čemu patří. TKÁŇ

PLETIVA, TKÁNĚ pracovní list. Jméno: 1. Na linku napiš, co k čemu patří. TKÁŇ č. 5 název Pletiva, tkáně anotace V pracovních listech ţáci získávají základní vědomosti o pletivech a tkáních. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více