Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Ačá Adžín pal Ahmanja: Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ala: Alagai Alagai-hora Alagai Ka:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Ačá Adžín pal Ahmanja: Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ala: Alagai Alagai-hora Alagai Ka:"

Transkript

1 Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Bohatý chaffitský kupec, přítel Jardira i Arlena, zmrzačený během válečnického výcviku. Ačá: Bojový pokřik ve významu Pozor, nebezpečí! Adžín pal (pokrevní bratr): Označení pro pouto, které se tvoří za první noci, kdy chlapec bojuje v Labyrintu a je provazem přivázán k dal šarúmskému válečníkovi, aby nemohl utéci, až na něj poprvé zaútočí démoni. Adžín pal je od té chvíle považován za pokrevního bratra. Ahmanja: Kniha, kterou píše Jardir o svém životě. Bude pro něj tím, čím byla pro Kadžiho Eveja. Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ahmann, syn Hoškaminův, z rodu Jardirova, z kadžijského kmene. Vládce celé Krasie. Mnozí věří, že je to Osvoboditel. Viz také Šar dama Ka. Ala: (1) Dokonalý svět, stvořený Everamem a zkažený Nie. (2) Půda, hlína, země apod. Alagai: Krasijský výraz pro jadrnce (démony). Přesný překlad je mor Aly. Alagai-hora: Démonské kosti, které používají damy ting k výrobě magických předmětů, jako jsou třeba chraněné kostky, s jejichž pomocí věští budoucnost. Na slunci alagai-hora shoří. Alagai Ka: Starobylé krasijské označení pro chotě Alagai ting Ka, Matky démonů. Říká se, že Alagai Ka a jeho synové jsou nejmocnější ze všech démonských pánů, vojvodů a velitelů Nieiny armády. Alagai šarak: Svatá válka proti démonskému plemeni. Alagai ting Ka: Matka všech démonů, démonská královna z krasijských mýtů. Alagaiský ocas: Trojocasý karabáč, spletený z kožených řemínků, zakončených ostrými ostny, které se zarývají hluboko do těla oběti. Používají ho damové k trestání. Aleverak: Damaji madžáhského kmene. Amadeveram: Před Jardirovým nástupem k moci damaji kadžijského kmene. Amanva: Jardirova dcera s Ineverou, plnoprávná dama ting. Spolu se svou sestřenicí Sikvou nabídnuta Rojerovi jako nevěsta.

2 646 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Andra: Krasijský světský i náboženský samovládce. Andžhové: Jeden z menších krasijských kmenů. Anoch Slunce: Dávné město, kdysi sídlo moci Kadžiho, Šar damy Ka. Věřilo se, že ho pohltil písek, protože ho po staletí nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Tamní artefakty se nazývají sluncovské. Asavi: Dama ting z kadžijského kmene. Dříve, ještě jako nie dama ting, Ineveřina sokyně. Melanina milenka. Asome: Jardirův druhorozený syn s Ineverou. Dama. Známý jako dědic ničeho. Ženatý s Ašiou. Asu: Syn. Užívá se při uvádění celého jména, např. Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži. Asukadži: Ašánův nejstarší syn s Jardirovou sestrou Imisandre. Dama. Jméno doslova znamená Kadžiho syn. Ašán: Syn damy Chevata a Jardirův nejbližší přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Ašán je damaji kadžijského kmene a patří do Jardirova nejbližšího okruhu. Oženil se s Jardirovou nejstarší sestrou Imisandre. Otec Asukadžiho a Ašii. Ašia: Jardirova šarúm tingská neteř. Dcera Ašána a Imisandre. Provdaná za Asoma. Baden: Bohatý a mocný dama z kadžijského kmene. Puš ting. Známý tím, že vlastní několik předmětů z hora-magie. Bazar, Velký: Největší tržiště v Krasii, umístěné hned za hlavní bránou. Celý ho provozují ženy a chaffité. Belina: Jardirova dama tingská manželka z madžáhského kmene. Bido: Bederní rouška, nejčastěji nie šarúmská bílá, kterou chlapci dostávají poté, co jsou odebráni matkám a musí odevzdat svůj hnědý oděv. Cielva: Abbanova dcera. Znásilněná Hasikem. Couzi: Zakázaná silná krasijská pálenka ochucená skořicí. Pro svou sílu se podává v maličkých kalíšcích velikosti jednoho loku. Dal: Předpona znamenající ctihodný. Dal šarúm: Příslušník krasijské válečnické kasty, do níž vstupuje valná většina mužů. Dal šarúmové zůstávají příslušníky jednotlivých kmenů, ovládaných damaji, a dále se dělí do menších skupin odpovědných příslušným kmenovým damům a kai šarúmům. Dal šarúmové nosí černý kaftan, černý turban a noční závoj. Všichni jsou vycvičeni v souboji muže proti muži (šarusahk), v boji s kopím a v boji ve štítových formacích. Dal ting: Plodná provdaná žena nebo starší žena, která porodila. Dama: Krasijský duchovní. Damové jsou náboženskými i světskými vůdci zároveň. Nosí bílý kaftan a žádné zbraně. Všichni damové jsou

3 Krasijský slovníček /647 mistry šarusahku, krasijského válečnického umění boje muže proti muži. Dama ting: Krasijská svatá žena, která rovněž slouží jako ranhojička a porodní bába. Damy ting znají tajemství hora-magie včetně umění předpovídat budoucnost a jsou chovány v bázni a úctě. Jakkoli ublížit damě ting se trestá smrtí. Damaja: Ojedinělý titul první manželky Šar damy Ka. Damaji: Damaji je Androva rada ministrů a poradců, složená z dvanácti damaji, náboženských a zároveň světských vůdců jednotlivých kmenů. Damaji ting: Kmenové vůdkyně dam ting, nejmocnější ženy v Krasii. Džámové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Chandžínů. Dživa: Manželka. Dživa Ka: První manželka. Dživa Ka je první a nejváženější z Krasijcových manželek. Má právo veta nad dalšími sňatky a může poroučet nižším manželkám. Dživa sen: Nižší manželka, podřízená manželově Dživě Ka. Dživa šarúm: Doslova manželka válečníků, žena koupená do velkého šarúmského harému na dobu plodnosti. Sloužit v harému se považuje za velkou čest. Všichni válečníci mají přístup ke všem svým kmenovým dživám šarúm a očekává se od nich, že budou udržovat své dživy- šarúm neustále těhotné, aby se zvýšil počet kmenových válečníků. Enkadži: Damaji mocného mehndingského kmene. Enkido: Eunuch ve službách kadžijských dam ting, jejich učitel šarusahku. Amanvin osobní strážce. Eveja: Everamova svatá kniha, sepsaná Kadžim, prvním Osvoboditelem, asi před třiceti pěti staletími. Eveja je rozdělena do oddílů zvaných duny. Během duchovního výcviku ji každý dama opíše vlastní krví. Evejané: Krasijští věřící, ti, kdo se řídí Evejou. Evejský zákon: Militantní náboženský zákon, který Krasijci vnucují chinům a který má pod hrozbami násilí přinutit nevěřící, aby se řídili Evejou. Everalia: Jardirova třetí kadžijská manželka. Everam: Stvořitel. Everamova Štědrota: Po dobytí hradiště Rizonu a jeho rozsáhlé úrodné země v r. 333 p. N. byl tento městský stát na počest Everama přejmenován na Everamovu Štědrotu. Je to krasijská výspa v Žírných krajích. Fahki: Abbanův dal šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci.

4 648 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Fašín: Damaji halvského kmene. Gai: Mor. Halvan: Jardirův a Ašánův přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Dama Halvan je rádcem damaji Ašána. Hannu Paš: Doslova životní cesta ; představuje období chlapeckého života od okamžiku odebrání matce do okamžiku určení, do které kasty chlapec vstoupí (dal šarúm, dama nebo chaffit). Je to období náročného a surového výcviku spolu s přísnou náboženskou výchovou. Hanya: Jardirova nejmladší sestra, o čtyři roky mladší než on. Provdaná za Hasika, matka Sikvy. Hasik: Jako nie šarúm Jardira urážel a šikanoval. Přezdívaný Pískač kvůli chybějícímu zubu, díky němuž jeho sykavky pískají. Později se stává jedním z Osvoboditelových kopiníků a Jardirovým osobní strážcem. Hoškamin: Otec Ahmanna Jardira; zesnulý. Hošva: Jardirova prostřední sestra, o tři roky mladší než on. Provdaná za Šandžata. Matka Šanvy. Cha šarúm: Tělesně zdatný chaffit, příslušník pěchoty s méně náročným výcvikem, kterou Jardir zřídil právě pro chaffity. Cha šarúmové nosí hnědé kaftany, turbany i noční závoje, aby byl zřetelný jejich chaffitský původ. Cha ting: Jardirova pokrevní příbuzná, která není damou ting. Cha ting dostávají zvláštní výcvik a jedná se s nimi jako s členkami Osvoboditelovy rodiny. Stejně jako u dam ting je trestem za udeření cha ting smrt nebo ztráta končetiny, která udeřila. Chaffit: Muž, jemuž je upřeno členství v kastě duchovních nebo válečníků a namísto toho je poslán k řemeslu. V Krasii se nachází na spodku společenského žebříčku. Poté, co je takto vyobcován z Hannu Paš, je nucen oblékat šaty tříslově hnědé barvy jako děti a holit si tváře na znamení, že není pravým mužem. Chaffit šaraj: Výcvikový tábor pro cha šarúmy. Každý kmen má svůj vlastní. Chandžínové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Džámů. Chevat: Kadžijský dama, který měl kdysi ve výcviku Jardira. Otec Ašána. Chin: Cizinec/bezvěrec. Tento výraz se rovněž považuje za urážku označující zbabělce. Chusen: Damaji šundžinského kmene. Ichách: Damaji chandžínského kmene. Imisandre: Jardirova nejstarší sestra, o rok mladší než on. Provdaná za Ašána. Matka Asukadžiho a Ašie.

5 Krasijský slovníček /649 Inevera: Jardirova nejmocnější dama tingská a zároveň první manželka. Z kadžijského kmene. Rovněž známá jako Damaja. Inevera: Krasijský výraz pro Everamovu vůli. Je-li něco inevera, tak to znamená, že je to v rukou Everamových, je to vůle Everamova nebo dá-li Everam. Jardir: Sedmý syn Kadžiho čili prvního Osvoboditele. Založil mocný rod, jehož linie přetrvala více než tři tisíce let, ale co do slávy i počtu příslušníků pomalu upadal, dokud ho zase v obou směrech nepozvedl jeho poslední výhonek Ahmann Jardir. Jayan: Jardirův a Ineveřin prvorozený. Šarúm, později ustanovený Šarúmem Ka. Jurim: Dal šarúm, který byl ve výcviku s Jardirem. Z kadžijského kmene. Později jeden z Osvoboditelových kopiníků. Kad : Předpona 2. pádu. Kadži: Jméno dávného Osvoboditele a patriarchy kadžijského kmene, rovněž známého jako Šar dama Ka, kopí Everamovo a pod mnoha dalšími tituly. Před nějakými třiceti pěti staletími Kadži sjednotil známý svět do války proti démonům. Jeho mocenským sídlem byl Anoch Slunce, nyní město zaváté pískem. Kromě toho založil hradiště Krasii. Kadži proslul třemi artefakty: (1) Kadžiho kopí kovové kopí, jímž pobíjel alagai po tisících. (2) Kadžiho koruna vyšperkovaná a vytepaná do tvaru mocných chran. (3) Kadžiho plášť plášť, který ho činil neviditelným pro démony, takže mohl po nocích chodit svobodně venku. Kadži šaraj: Výcvikové ubytovny pro chlapce z kadžijského kmene. Kadživa: Matka Ahmanna Jardira a jeho tří sester: Imisandre, Hošvy a Hanyi. Vdova po Hoškaminu Jardirovi. Kdysi považovaná za prokletou, protože porodila tři dcery za sebou. Kai šarúm: Krasijský vojenský velitel. Kai šarúmové dostávají v Šariku Horovi zvláštní výcvik a vedou pak v alagai šaraku samostatné jednotky. Počet kai šarúmů v kmeni závisí na počtu válečníků. Některé kmeny jich mají mnoho, jiné jen jednoho. Kai šarúmové nosí černý dal- šarúmský oděv a bílý noční závoj. Kaprál: Špičkový válečník, který cvičí nie šarúmy. Kaprálové nosí obvyklý dal šarúmský černý oděv, ale noční závoje mají rudé. Kasád: Ineveřin otec. Dříve šarúm, nyní zmrzačený chaffit. Kašív: Puš tingský kai šarúm v soukromých službách damy Badena. Milenec Soliho.

6 650 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Katapulta: Krasijský válečný metací stroj, obří kuše, která má místo běžné tětivy stočené šlachy. Vystřeluje silná kopí s těžkými hlavicemi (žihadla), která dokážou spolehlivě zabít písečného a větrného démona na tisíc stop dokonce i bez chran. Kaval: Gavram asu Chenin am Kaval am Kadži. Kaprál z kadžijského kmene. Jeden z Jardirových dal šarúmských učitelů během Hannu Paš. Keneva: Damaji ting kadžijského kmene v době Ineveřina dama tingského výcviku. Keran: Kadžijský dal šarúmský kaprál, u něhož byl Jardir na výcviku během Hannu Paš. Později zchroml a vzal si ho k sobě Abban, aby mu cvičil jeho cha šarúmskou setninu. Kevera: Damaji šarašského kmene. Kezan: Damaji džámského kmene. Kmeny: Andžhové, Badžinové, Džámové, Halvové, Chandžínové, Kadžijové, Krevachové, Madžáhové, Mehndingové, Nandžijové, Šarachové, Šundžinové. Předpona am se používá k označení jak rodiny, tak kmene, jak vidno v Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži. Kolíf: Krevašský pozorovatel přidělený Jardirově jednotce jako kai šarúm. Pověřený střežením Leeshiny družiny při návratu do Kotliny. Kvaša: Jardirova šarašská dama tingská manželka. Madži: Jardirův druhý madžáhský syn, nie dama, který jednou bude muset bojovat s Aleverakovým dědicem o madžáhský damajský trůn. Manva: Ineveřina matka, Kasádova manželka. Úspěšná košíkářka. Mehndingové: Velký a mocný kmen stojící v hierarchii hned po madžáhském. Mehndingové se plně věnují výrobě a obsluze metacích strojů. Sestrojují katapulty, prakovnice i malé ruční šípomety, používané v šaraku, dále lámou a nosí kameny do prakovnic a vyrábějí oštěpy, šípy a šipky do katapult a šípometů. Melan: Dama ting, dcera Qevy. Kenevina vnučka. Kdysi Ineveřina sokyně. Asavina milenka. Nie: (1) Označení Ničitelky, Everamova ženského protikladu a bohyně noci a démonského plemene. (2) Nicota, nic, žádný, prázdnota, ne. Nie dama: Nie šarúm vybraný pro damský výcvik. Nie dama ting: Krasijská dívka, která je v dama tingském výcviku a je ještě příliš mladá na závoj. Nie damy ting požívají velké úcty od mužů i žen, na rozdíl od nie šarúmů, kteří jsou dokud nedokončí Hannu Paš méně než chaffité. Nie šarúm: Doslova ne-válečníci, označení pro chlapce, kteří jsou tepr-

7 Krasijský slovníček /651 ve ve výcviku, aby byli posouzeni a vysláni na dal šarúmskou, damskou nebo chaffitskou stezku. Nie ting: Neplodná žena. Nejnižší postavení v krasijské společnosti. Nie Ka: Doslova první nula, označení pro vedoucího chlapce nie šarúmského ročníku, který velí ostatním chlapcům jako zástupce dal šarúmských kaprálů. Nieiny bezedné hlubiny: Rovněž známé jako Jádro. Sedmiplástvé podsvětí, kde se alagai skrývají před sluncem. Každý plást je osídlen jiným druhem démonů. Noční závoj: Závoj, který nosí dal šarúmové do alagai šaraku, aby skryli svou totožnost, čímž dávají najevo, že za noci jsou všichni muži rovnocennými spojenci. Omara: Abbanova ovdovělá kadžijská matka, dlouho považovaná za prokletou, protože porodila sedm dcer za sebou. Teprve pak se narodil Abban, její nejmladší. Óót: Dal šarúmský pokřik znamenající pozor nebo démon se blíží. Osamělá pouť: Krasijský obrat pro smrt. Všichni válečníci musí jednou nastoupit osamělou pouť na nebesa. Na pouti na ně číhají pokušení, která prověřují jejich duši a zajišťují, aby se před Everamův soud dostali jen ti, kdo si to zaslouží. Duše těch, kdo sejdou z cesty, jsou ztraceny. Osvoboditelovi kopiníci: Elitní osobní stráž Ahmanna Jardira, sestavená převážně ze šarúmů z jeho staré labyrintské jednotky. Par chin: Odvážný cizinec, krasijský výraz označující výhradně Arlena Sedláka. Podměstí: Rozlehlé bludiště chraněných jeskyní pod hradištěm Krasia, kde se na noc zamykají ženy, děti a chaffité, aby byli v bezpečí před jadrnci, zatímco muži bojují. Pouštní Kopí: Krasijské jméno hlavního krasijského města, na severu známého jako hradiště Krasia. Pozorovatelé: Dal šarúmové z krevašského a nandžijského kmene. Vycvičení v používání zvláštních zbraní a taktik. Slouží jako zvědi, špehové a úkladní vrazi. Každý pozorovatel má zhruba dvanáct stop dlouhý okovaný žebřík a krátké bodné kopí. Žebříky jsou lehké, pružné a pevné. Mají spojitelné konce (samčí vrchol a samičí spodek), takže lze pospojovat řadu žebříků dohromady. Pozorovatelé jsou tak zdatní, že dokážou vyběhnout po žebříku až nahoru a balancovat na vrcholku, aniž si žebřík opřou. Puš ting: Doslova falešná žena, krasijská urážka označující homosexuálního muže, který se zcela vyhýbá ženám. Homosexualita se v Krasii

8 652 / Peter V. Brett Válka za bílého dne toleruje, jen když muž zároveň obtěžkává ženy a posiluje tak vlastní kmen. Savas: Dama, Jardirův mehndingský syn. Sikva: Hasikova dcera s Jardirovou sestrou Hanyou a Amanvina osobní služebná. Nabídnuta Rojerovi jako druhá nevěsta. Sluncovští: Dávní obyvatelé města Anocha Slunce. Sluncovské: Artefakty z města Anocha Slunce. Soli: Ineveřin dal šarúmský bratr. Puš ting. Kašívův milenec. Šamava: Abbanova Dživa Ka. Hovoří plynně thessky a v Kotlinském hrabství prosazuje Abbanovy zájmy. Šandžat: Kadžijský kai šarúm, který byl kdysi ve výcviku s Jardirem. Velitel Osvoboditelových kopiníků a manžel Jardirovy prostřední sestry Hošvy. Otec Šanvy. Šanva: Jardirova šarúm tingská neteř. Dcera Šandžata a Hošvy. Šar dama Ka: Doslova První válečnický duchovní, krasijský výraz pro Osvoboditele, který přijde osvobodit lidské plémě od alagai. Šaracký roh: Obřadní roh, do něhož se duje na vyhlášení začátku a konce alagai šaraku. Šarachové: Nejmenší krasijský kmen, který nemůže nasadit do boje naráz ani dva tucty válečníků. Před vymřením je zachránil Jardir. Šaraj: Ubytovna pro chlapce, kteří jsou na Hannu Paš, podobná vojenské internátní škole. Šaraje jsou umístěny kolem cvičiště, jeden pro každý kmen. Jméno kmene se uvádí předponou oddělenou apostrofem, takže šaraj pro kadžijský kmen je známý jako kadži šaraj. Šarak ka: Doslova první válka, velká válka proti démonskému plemeni, kterou zahájí Osvoboditel po vítězném ukončení šaraku slunce. Šarak slunce: Doslova válka za bílého dne, v níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho pro šarak ka. Věří se, že pokud má Jardir vyhrát šarak ka, musí udělat to samé. Šarik Hora: Doslova kosti hrdinů, pojmenování velkého krasijského chrámu postaveného z kostí padlých válečníků. Mít své kosti nalakované a přidané k chrámu je nejvyšší pocta, jaké se může válečníkovi dostat. Šarukin: Doslova bojové postoje, cvičné pohybové sestavy pro šarusahk. Šarúm: Válečník. Šarúmové často nosí jako zbroj kaftany zevnitř podšité destičkami z pálené hlíny. Šarúm ting: Válečnice. První žena, kterou evejané uznali za šarúm ting, je Wonda Drvoštěpova.

9 Krasijský slovníček /653 Šarúm Ka: Doslova První válečník, v Krasii označení světského vůdce alagai šaraku. Šarúm Ka je jmenován Androu a od soumraku do rozbřesku se kai šarúmové všech kmenů zodpovídají jemu a jen jemu. Šarúm Ka má vlastní palác a sedává na Trůnu kopí. Nosí dal šarúmský černý kaftan a k tomu bílý turban i noční závoj. Šarusahk: Krasijské bojové umění zápasu beze zbraní. Školy šarusahku se liší v závislosti na kastě a kmeni, ale všechny učí surové a velmi účinné pohyby, jejichž cílem je ochromit, zmrzačit a zabít. Ševali: Jardirův a Ašánův přítel z výcviku v Šariku Horovi. Dama Ševali je rádcem damaji Ašána. Šusten: Abbanův dal šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci. Talaja: Jardirova druhá kadžijská manželka. ting: Přípona označující ženu. Trůn kopí: Trůn Šarúma Ka, vyrobený z kopí předešlých Šarúmů Ka. Ubývání: (1) Každoměsíční třídenní náboženský obřad, který evejané drží den před, při a po novoluní. Účast v Šariku Horovi je povinná, rodiny tráví tyto dny společně, synové jsou dokonce uvolněni ze šaraje. Předpokládá se, že démoni jsou v tyto noci silnější, a říká se, že po zemi kráčí Alagai Ka. (2) Tři noci kolem novoluní, kdy je natolik tma, že mohou vyjít na povrch mozkoví démoni. Umšala: Jedna z Jardirových dama tingských manželek. Va: Doslova dcera. Používá se jako přípona, když se dívka jmenuje po matce nebo otci či po jejich předcích jako Amanva, nebo i jako předpona v celém jméně jako Amanva va Ahmann am Jardir am Kadži. Válka za bílého dne: Rovněž známá jako šarak slunce. Starobylá válka, během níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho do šaraku ka. Vepřožrout: Krasijská urážka označující chaffita. Vepřové je všeobecně považované za nečisté a jedí ho pouze chaffité. Věrouk: Dama, který zasvětil život studiu starověkých písemností. Povoláním badatel a vykladač, který se povětšinou drží stranou mocenských pletich a vyučuje nie damy základům věrouky. Zahven: Starobylý krasijský výraz znamenající sok, msta, nebo protějšek. Žihadlo: Střela do katapulty. Žihadla jsou obří kopí s těžkou železnou hlavicí, která dokážou parabolickou dráhou letu probodnout krunýř i písečnému démonovi. Žírňan: Obyvatel Žírných krajů. Žírné kraje: Krasijský název pro Thesu (země na sever od krasijské pouště).

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval:

Příběh o Líle Vasištha pokračoval: Vasištha pokračoval: Příběh o Líle Rámo, stejně jako během bdělého stavu nemají v sobě objekty dříve viděné ve snu (ačkoli během snění se objekty zdály být pevné a hmotné) nic hmotného, tak se i tento svět zdá být hmotný,

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu

Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu Jak rozpoznat nebezpečnou náboženskou skupinu www.biblickaknihovna.cz Obsah Ve třetím tisíciletí.................................... 1 Pohled zevnitř....................................... 2 Byl Kristus

Více

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského )

Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) Jidášovo evangelium ( Evangelium podle Jidáše (Judy) iškariotského ) ÚVOD (podle něm. překladu B. Sieberta do češtiny přeložil: Mgr. Jan Kozák, http://sweb.cz/gnostica) Tajná slova zjevení, která pravil

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda

Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata. podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux. z latinského originálu Vita secunda Životopis svatého Bernarda z Clairvaux, opata podle Alana z Auxerre, mnicha v Clairvaux z latinského originálu Vita secunda přeložil a upravil otec Bernard Vojáček, OCist. Ve Vyšším Brodě L.P. 1949 1 Úvodem

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny

Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Jak přežít ekonomický kolaps poučení z Argentiny Prosíme o šíření textu, ať už odkazem na článek, nebo e-mailem jako přílohu. Děkujeme! Zdroj: http://www.freepub.cz/2012/jak-prezit-ekonomicky-kolaps/ Osnova:

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa

Okruh a střed. Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení. Konec iluzí o Bohu. Apokalyptické zvíře se dvěma rohy. Karlštejnská apokalypsa Okruh a střed Apokalypsa a co dál? Jan Apokalyptik a jeho Zjevení Konec iluzí o Bohu Apokalyptické zvíře se dvěma rohy Karlštejnská apokalypsa Ahabah Obsah: APOKALYPSA A CO DÁL?... 1 Obsah:... 2 Vážení

Více

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt

3. A jako je Brit rozseta v dvaačtyřiceti spojeních téhož semene, tak je i tesané a svaté jméno zaseto v dvaačtyřicíti písmenech popisujících akt Ediční poznámka: Text, který dále naleznete, je kompozitem několika původců různých dob a různé kvality. Základním textem je samotný Zohar, monumentální dílo, o jehož původ se stále vedou spory. Jisté

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL

Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Karel Šlajsna SEZNAM KAPITOL Faustův syndrom Případ Tunguzka Tajemný nápis Hrr na ně! Yetty a jeho příbuzenstvo Hrdinové nepotřebují nabíjet Otazníky kolem vesmírných cest Ten báječný život v divoké přírodě!

Více

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ.

ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU. Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. ODBOR PRO MANŽELSTVÍ A RODINU Seznámení s rodinnou terapií autorů: Vladislav CHVÁLA a Ludmila TRAPKOVÁ. Na základě knih: Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-889-9.

Více

A. EL ENKENTIDOR (ŠAMAN)

A. EL ENKENTIDOR (ŠAMAN) A. EL ENKENTIDOR (ŠAMAN) Hevreni jsou skřítkům víc podobní, neţ by se na první pohled mohlo zdát. Jejich sny mají sílu uragánu. Dokáţí rozzářit hvězdy i tam, kde uţ ostatním zhasly. Calisto Adlaremse,

Více

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD

Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Jan Keller STÁT, KTERÝ ROZBIL SVŮJ ZÁKLAD Rodina je základem státu. Stát o rodinu všemožně pečuje. Bez zdravé rodiny není myslitelná zdravá společnost. Podobná tvrzení a hesla slýchává každý člen moderní

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu

VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu EDIČNÍ ŘADA SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ VLADIMÍR MILTNER Vznik a vývoj buddhismu Doslov napsal Dušan Zbavitel Redakční spolupráce Miloslav Krása Typografie Zbyněk Kočvar Odpovědná redaktorka Blanka Koutská E-knihu

Více

Andrzej Sapkowski Čas opovržení

Andrzej Sapkowski Čas opovržení Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Andrzej Sapkowski Čas opovržení Sága o Zaklínači ii Cebreus 2007 Scanned and corrections by Gavignus (gavignus@tiscali.cz). Cebreus (cebreus@cebre.us)

Více

Buddenbrookovi: úpadek, ale čeho vlastně?

Buddenbrookovi: úpadek, ale čeho vlastně? Buddenbrookovi: úpadek, ale čeho vlastně? Sonda do světa Buddenbrookových, kterou jste právě otevřeli, má dva cíle, jež jsou ve svém důsledku cílem jediným. Nakolik zůstávám přesvědčen, že čtenář má nezadatelné

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

CO JSOU HRY NA HRDINY?

CO JSOU HRY NA HRDINY? Úvod Opravdu má smysl vyprávět tento příběh? Připomínat světu tajemství, na která zapomněl, mystéria, která už nikdo neprožívá? Koho zajímá prolitá krev, pokud netekla z jeho žil? Jsem starý, unavený.

Více