Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Ačá Adžín pal Ahmanja: Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ala: Alagai Alagai-hora Alagai Ka:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Ačá Adžín pal Ahmanja: Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ala: Alagai Alagai-hora Alagai Ka:"

Transkript

1 Krasijsk slovníãek Abban am Haman am Kadži: Bohatý chaffitský kupec, přítel Jardira i Arlena, zmrzačený během válečnického výcviku. Ačá: Bojový pokřik ve významu Pozor, nebezpečí! Adžín pal (pokrevní bratr): Označení pro pouto, které se tvoří za první noci, kdy chlapec bojuje v Labyrintu a je provazem přivázán k dal šarúmskému válečníkovi, aby nemohl utéci, až na něj poprvé zaútočí démoni. Adžín pal je od té chvíle považován za pokrevního bratra. Ahmanja: Kniha, kterou píše Jardir o svém životě. Bude pro něj tím, čím byla pro Kadžiho Eveja. Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži: Ahmann, syn Hoškaminův, z rodu Jardirova, z kadžijského kmene. Vládce celé Krasie. Mnozí věří, že je to Osvoboditel. Viz také Šar dama Ka. Ala: (1) Dokonalý svět, stvořený Everamem a zkažený Nie. (2) Půda, hlína, země apod. Alagai: Krasijský výraz pro jadrnce (démony). Přesný překlad je mor Aly. Alagai-hora: Démonské kosti, které používají damy ting k výrobě magických předmětů, jako jsou třeba chraněné kostky, s jejichž pomocí věští budoucnost. Na slunci alagai-hora shoří. Alagai Ka: Starobylé krasijské označení pro chotě Alagai ting Ka, Matky démonů. Říká se, že Alagai Ka a jeho synové jsou nejmocnější ze všech démonských pánů, vojvodů a velitelů Nieiny armády. Alagai šarak: Svatá válka proti démonskému plemeni. Alagai ting Ka: Matka všech démonů, démonská královna z krasijských mýtů. Alagaiský ocas: Trojocasý karabáč, spletený z kožených řemínků, zakončených ostrými ostny, které se zarývají hluboko do těla oběti. Používají ho damové k trestání. Aleverak: Damaji madžáhského kmene. Amadeveram: Před Jardirovým nástupem k moci damaji kadžijského kmene. Amanva: Jardirova dcera s Ineverou, plnoprávná dama ting. Spolu se svou sestřenicí Sikvou nabídnuta Rojerovi jako nevěsta.

2 646 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Andra: Krasijský světský i náboženský samovládce. Andžhové: Jeden z menších krasijských kmenů. Anoch Slunce: Dávné město, kdysi sídlo moci Kadžiho, Šar damy Ka. Věřilo se, že ho pohltil písek, protože ho po staletí nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Tamní artefakty se nazývají sluncovské. Asavi: Dama ting z kadžijského kmene. Dříve, ještě jako nie dama ting, Ineveřina sokyně. Melanina milenka. Asome: Jardirův druhorozený syn s Ineverou. Dama. Známý jako dědic ničeho. Ženatý s Ašiou. Asu: Syn. Užívá se při uvádění celého jména, např. Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži. Asukadži: Ašánův nejstarší syn s Jardirovou sestrou Imisandre. Dama. Jméno doslova znamená Kadžiho syn. Ašán: Syn damy Chevata a Jardirův nejbližší přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Ašán je damaji kadžijského kmene a patří do Jardirova nejbližšího okruhu. Oženil se s Jardirovou nejstarší sestrou Imisandre. Otec Asukadžiho a Ašii. Ašia: Jardirova šarúm tingská neteř. Dcera Ašána a Imisandre. Provdaná za Asoma. Baden: Bohatý a mocný dama z kadžijského kmene. Puš ting. Známý tím, že vlastní několik předmětů z hora-magie. Bazar, Velký: Největší tržiště v Krasii, umístěné hned za hlavní bránou. Celý ho provozují ženy a chaffité. Belina: Jardirova dama tingská manželka z madžáhského kmene. Bido: Bederní rouška, nejčastěji nie šarúmská bílá, kterou chlapci dostávají poté, co jsou odebráni matkám a musí odevzdat svůj hnědý oděv. Cielva: Abbanova dcera. Znásilněná Hasikem. Couzi: Zakázaná silná krasijská pálenka ochucená skořicí. Pro svou sílu se podává v maličkých kalíšcích velikosti jednoho loku. Dal: Předpona znamenající ctihodný. Dal šarúm: Příslušník krasijské válečnické kasty, do níž vstupuje valná většina mužů. Dal šarúmové zůstávají příslušníky jednotlivých kmenů, ovládaných damaji, a dále se dělí do menších skupin odpovědných příslušným kmenovým damům a kai šarúmům. Dal šarúmové nosí černý kaftan, černý turban a noční závoj. Všichni jsou vycvičeni v souboji muže proti muži (šarusahk), v boji s kopím a v boji ve štítových formacích. Dal ting: Plodná provdaná žena nebo starší žena, která porodila. Dama: Krasijský duchovní. Damové jsou náboženskými i světskými vůdci zároveň. Nosí bílý kaftan a žádné zbraně. Všichni damové jsou

3 Krasijský slovníček /647 mistry šarusahku, krasijského válečnického umění boje muže proti muži. Dama ting: Krasijská svatá žena, která rovněž slouží jako ranhojička a porodní bába. Damy ting znají tajemství hora-magie včetně umění předpovídat budoucnost a jsou chovány v bázni a úctě. Jakkoli ublížit damě ting se trestá smrtí. Damaja: Ojedinělý titul první manželky Šar damy Ka. Damaji: Damaji je Androva rada ministrů a poradců, složená z dvanácti damaji, náboženských a zároveň světských vůdců jednotlivých kmenů. Damaji ting: Kmenové vůdkyně dam ting, nejmocnější ženy v Krasii. Džámové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Chandžínů. Dživa: Manželka. Dživa Ka: První manželka. Dživa Ka je první a nejváženější z Krasijcových manželek. Má právo veta nad dalšími sňatky a může poroučet nižším manželkám. Dživa sen: Nižší manželka, podřízená manželově Dživě Ka. Dživa šarúm: Doslova manželka válečníků, žena koupená do velkého šarúmského harému na dobu plodnosti. Sloužit v harému se považuje za velkou čest. Všichni válečníci mají přístup ke všem svým kmenovým dživám šarúm a očekává se od nich, že budou udržovat své dživy- šarúm neustále těhotné, aby se zvýšil počet kmenových válečníků. Enkadži: Damaji mocného mehndingského kmene. Enkido: Eunuch ve službách kadžijských dam ting, jejich učitel šarusahku. Amanvin osobní strážce. Eveja: Everamova svatá kniha, sepsaná Kadžim, prvním Osvoboditelem, asi před třiceti pěti staletími. Eveja je rozdělena do oddílů zvaných duny. Během duchovního výcviku ji každý dama opíše vlastní krví. Evejané: Krasijští věřící, ti, kdo se řídí Evejou. Evejský zákon: Militantní náboženský zákon, který Krasijci vnucují chinům a který má pod hrozbami násilí přinutit nevěřící, aby se řídili Evejou. Everalia: Jardirova třetí kadžijská manželka. Everam: Stvořitel. Everamova Štědrota: Po dobytí hradiště Rizonu a jeho rozsáhlé úrodné země v r. 333 p. N. byl tento městský stát na počest Everama přejmenován na Everamovu Štědrotu. Je to krasijská výspa v Žírných krajích. Fahki: Abbanův dal šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci.

4 648 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Fašín: Damaji halvského kmene. Gai: Mor. Halvan: Jardirův a Ašánův přítel ještě z výcviku v Šariku Horovi. Dama Halvan je rádcem damaji Ašána. Hannu Paš: Doslova životní cesta ; představuje období chlapeckého života od okamžiku odebrání matce do okamžiku určení, do které kasty chlapec vstoupí (dal šarúm, dama nebo chaffit). Je to období náročného a surového výcviku spolu s přísnou náboženskou výchovou. Hanya: Jardirova nejmladší sestra, o čtyři roky mladší než on. Provdaná za Hasika, matka Sikvy. Hasik: Jako nie šarúm Jardira urážel a šikanoval. Přezdívaný Pískač kvůli chybějícímu zubu, díky němuž jeho sykavky pískají. Později se stává jedním z Osvoboditelových kopiníků a Jardirovým osobní strážcem. Hoškamin: Otec Ahmanna Jardira; zesnulý. Hošva: Jardirova prostřední sestra, o tři roky mladší než on. Provdaná za Šandžata. Matka Šanvy. Cha šarúm: Tělesně zdatný chaffit, příslušník pěchoty s méně náročným výcvikem, kterou Jardir zřídil právě pro chaffity. Cha šarúmové nosí hnědé kaftany, turbany i noční závoje, aby byl zřetelný jejich chaffitský původ. Cha ting: Jardirova pokrevní příbuzná, která není damou ting. Cha ting dostávají zvláštní výcvik a jedná se s nimi jako s členkami Osvoboditelovy rodiny. Stejně jako u dam ting je trestem za udeření cha ting smrt nebo ztráta končetiny, která udeřila. Chaffit: Muž, jemuž je upřeno členství v kastě duchovních nebo válečníků a namísto toho je poslán k řemeslu. V Krasii se nachází na spodku společenského žebříčku. Poté, co je takto vyobcován z Hannu Paš, je nucen oblékat šaty tříslově hnědé barvy jako děti a holit si tváře na znamení, že není pravým mužem. Chaffit šaraj: Výcvikový tábor pro cha šarúmy. Každý kmen má svůj vlastní. Chandžínové: Menší krasijský kmen. Nepřátelé Džámů. Chevat: Kadžijský dama, který měl kdysi ve výcviku Jardira. Otec Ašána. Chin: Cizinec/bezvěrec. Tento výraz se rovněž považuje za urážku označující zbabělce. Chusen: Damaji šundžinského kmene. Ichách: Damaji chandžínského kmene. Imisandre: Jardirova nejstarší sestra, o rok mladší než on. Provdaná za Ašána. Matka Asukadžiho a Ašie.

5 Krasijský slovníček /649 Inevera: Jardirova nejmocnější dama tingská a zároveň první manželka. Z kadžijského kmene. Rovněž známá jako Damaja. Inevera: Krasijský výraz pro Everamovu vůli. Je-li něco inevera, tak to znamená, že je to v rukou Everamových, je to vůle Everamova nebo dá-li Everam. Jardir: Sedmý syn Kadžiho čili prvního Osvoboditele. Založil mocný rod, jehož linie přetrvala více než tři tisíce let, ale co do slávy i počtu příslušníků pomalu upadal, dokud ho zase v obou směrech nepozvedl jeho poslední výhonek Ahmann Jardir. Jayan: Jardirův a Ineveřin prvorozený. Šarúm, později ustanovený Šarúmem Ka. Jurim: Dal šarúm, který byl ve výcviku s Jardirem. Z kadžijského kmene. Později jeden z Osvoboditelových kopiníků. Kad : Předpona 2. pádu. Kadži: Jméno dávného Osvoboditele a patriarchy kadžijského kmene, rovněž známého jako Šar dama Ka, kopí Everamovo a pod mnoha dalšími tituly. Před nějakými třiceti pěti staletími Kadži sjednotil známý svět do války proti démonům. Jeho mocenským sídlem byl Anoch Slunce, nyní město zaváté pískem. Kromě toho založil hradiště Krasii. Kadži proslul třemi artefakty: (1) Kadžiho kopí kovové kopí, jímž pobíjel alagai po tisících. (2) Kadžiho koruna vyšperkovaná a vytepaná do tvaru mocných chran. (3) Kadžiho plášť plášť, který ho činil neviditelným pro démony, takže mohl po nocích chodit svobodně venku. Kadži šaraj: Výcvikové ubytovny pro chlapce z kadžijského kmene. Kadživa: Matka Ahmanna Jardira a jeho tří sester: Imisandre, Hošvy a Hanyi. Vdova po Hoškaminu Jardirovi. Kdysi považovaná za prokletou, protože porodila tři dcery za sebou. Kai šarúm: Krasijský vojenský velitel. Kai šarúmové dostávají v Šariku Horovi zvláštní výcvik a vedou pak v alagai šaraku samostatné jednotky. Počet kai šarúmů v kmeni závisí na počtu válečníků. Některé kmeny jich mají mnoho, jiné jen jednoho. Kai šarúmové nosí černý dal- šarúmský oděv a bílý noční závoj. Kaprál: Špičkový válečník, který cvičí nie šarúmy. Kaprálové nosí obvyklý dal šarúmský černý oděv, ale noční závoje mají rudé. Kasád: Ineveřin otec. Dříve šarúm, nyní zmrzačený chaffit. Kašív: Puš tingský kai šarúm v soukromých službách damy Badena. Milenec Soliho.

6 650 / Peter V. Brett Válka za bílého dne Katapulta: Krasijský válečný metací stroj, obří kuše, která má místo běžné tětivy stočené šlachy. Vystřeluje silná kopí s těžkými hlavicemi (žihadla), která dokážou spolehlivě zabít písečného a větrného démona na tisíc stop dokonce i bez chran. Kaval: Gavram asu Chenin am Kaval am Kadži. Kaprál z kadžijského kmene. Jeden z Jardirových dal šarúmských učitelů během Hannu Paš. Keneva: Damaji ting kadžijského kmene v době Ineveřina dama tingského výcviku. Keran: Kadžijský dal šarúmský kaprál, u něhož byl Jardir na výcviku během Hannu Paš. Později zchroml a vzal si ho k sobě Abban, aby mu cvičil jeho cha šarúmskou setninu. Kevera: Damaji šarašského kmene. Kezan: Damaji džámského kmene. Kmeny: Andžhové, Badžinové, Džámové, Halvové, Chandžínové, Kadžijové, Krevachové, Madžáhové, Mehndingové, Nandžijové, Šarachové, Šundžinové. Předpona am se používá k označení jak rodiny, tak kmene, jak vidno v Ahmann asu Hoškamin am Jardir am Kadži. Kolíf: Krevašský pozorovatel přidělený Jardirově jednotce jako kai šarúm. Pověřený střežením Leeshiny družiny při návratu do Kotliny. Kvaša: Jardirova šarašská dama tingská manželka. Madži: Jardirův druhý madžáhský syn, nie dama, který jednou bude muset bojovat s Aleverakovým dědicem o madžáhský damajský trůn. Manva: Ineveřina matka, Kasádova manželka. Úspěšná košíkářka. Mehndingové: Velký a mocný kmen stojící v hierarchii hned po madžáhském. Mehndingové se plně věnují výrobě a obsluze metacích strojů. Sestrojují katapulty, prakovnice i malé ruční šípomety, používané v šaraku, dále lámou a nosí kameny do prakovnic a vyrábějí oštěpy, šípy a šipky do katapult a šípometů. Melan: Dama ting, dcera Qevy. Kenevina vnučka. Kdysi Ineveřina sokyně. Asavina milenka. Nie: (1) Označení Ničitelky, Everamova ženského protikladu a bohyně noci a démonského plemene. (2) Nicota, nic, žádný, prázdnota, ne. Nie dama: Nie šarúm vybraný pro damský výcvik. Nie dama ting: Krasijská dívka, která je v dama tingském výcviku a je ještě příliš mladá na závoj. Nie damy ting požívají velké úcty od mužů i žen, na rozdíl od nie šarúmů, kteří jsou dokud nedokončí Hannu Paš méně než chaffité. Nie šarúm: Doslova ne-válečníci, označení pro chlapce, kteří jsou tepr-

7 Krasijský slovníček /651 ve ve výcviku, aby byli posouzeni a vysláni na dal šarúmskou, damskou nebo chaffitskou stezku. Nie ting: Neplodná žena. Nejnižší postavení v krasijské společnosti. Nie Ka: Doslova první nula, označení pro vedoucího chlapce nie šarúmského ročníku, který velí ostatním chlapcům jako zástupce dal šarúmských kaprálů. Nieiny bezedné hlubiny: Rovněž známé jako Jádro. Sedmiplástvé podsvětí, kde se alagai skrývají před sluncem. Každý plást je osídlen jiným druhem démonů. Noční závoj: Závoj, který nosí dal šarúmové do alagai šaraku, aby skryli svou totožnost, čímž dávají najevo, že za noci jsou všichni muži rovnocennými spojenci. Omara: Abbanova ovdovělá kadžijská matka, dlouho považovaná za prokletou, protože porodila sedm dcer za sebou. Teprve pak se narodil Abban, její nejmladší. Óót: Dal šarúmský pokřik znamenající pozor nebo démon se blíží. Osamělá pouť: Krasijský obrat pro smrt. Všichni válečníci musí jednou nastoupit osamělou pouť na nebesa. Na pouti na ně číhají pokušení, která prověřují jejich duši a zajišťují, aby se před Everamův soud dostali jen ti, kdo si to zaslouží. Duše těch, kdo sejdou z cesty, jsou ztraceny. Osvoboditelovi kopiníci: Elitní osobní stráž Ahmanna Jardira, sestavená převážně ze šarúmů z jeho staré labyrintské jednotky. Par chin: Odvážný cizinec, krasijský výraz označující výhradně Arlena Sedláka. Podměstí: Rozlehlé bludiště chraněných jeskyní pod hradištěm Krasia, kde se na noc zamykají ženy, děti a chaffité, aby byli v bezpečí před jadrnci, zatímco muži bojují. Pouštní Kopí: Krasijské jméno hlavního krasijského města, na severu známého jako hradiště Krasia. Pozorovatelé: Dal šarúmové z krevašského a nandžijského kmene. Vycvičení v používání zvláštních zbraní a taktik. Slouží jako zvědi, špehové a úkladní vrazi. Každý pozorovatel má zhruba dvanáct stop dlouhý okovaný žebřík a krátké bodné kopí. Žebříky jsou lehké, pružné a pevné. Mají spojitelné konce (samčí vrchol a samičí spodek), takže lze pospojovat řadu žebříků dohromady. Pozorovatelé jsou tak zdatní, že dokážou vyběhnout po žebříku až nahoru a balancovat na vrcholku, aniž si žebřík opřou. Puš ting: Doslova falešná žena, krasijská urážka označující homosexuálního muže, který se zcela vyhýbá ženám. Homosexualita se v Krasii

8 652 / Peter V. Brett Válka za bílého dne toleruje, jen když muž zároveň obtěžkává ženy a posiluje tak vlastní kmen. Savas: Dama, Jardirův mehndingský syn. Sikva: Hasikova dcera s Jardirovou sestrou Hanyou a Amanvina osobní služebná. Nabídnuta Rojerovi jako druhá nevěsta. Sluncovští: Dávní obyvatelé města Anocha Slunce. Sluncovské: Artefakty z města Anocha Slunce. Soli: Ineveřin dal šarúmský bratr. Puš ting. Kašívův milenec. Šamava: Abbanova Dživa Ka. Hovoří plynně thessky a v Kotlinském hrabství prosazuje Abbanovy zájmy. Šandžat: Kadžijský kai šarúm, který byl kdysi ve výcviku s Jardirem. Velitel Osvoboditelových kopiníků a manžel Jardirovy prostřední sestry Hošvy. Otec Šanvy. Šanva: Jardirova šarúm tingská neteř. Dcera Šandžata a Hošvy. Šar dama Ka: Doslova První válečnický duchovní, krasijský výraz pro Osvoboditele, který přijde osvobodit lidské plémě od alagai. Šaracký roh: Obřadní roh, do něhož se duje na vyhlášení začátku a konce alagai šaraku. Šarachové: Nejmenší krasijský kmen, který nemůže nasadit do boje naráz ani dva tucty válečníků. Před vymřením je zachránil Jardir. Šaraj: Ubytovna pro chlapce, kteří jsou na Hannu Paš, podobná vojenské internátní škole. Šaraje jsou umístěny kolem cvičiště, jeden pro každý kmen. Jméno kmene se uvádí předponou oddělenou apostrofem, takže šaraj pro kadžijský kmen je známý jako kadži šaraj. Šarak ka: Doslova první válka, velká válka proti démonskému plemeni, kterou zahájí Osvoboditel po vítězném ukončení šaraku slunce. Šarak slunce: Doslova válka za bílého dne, v níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho pro šarak ka. Věří se, že pokud má Jardir vyhrát šarak ka, musí udělat to samé. Šarik Hora: Doslova kosti hrdinů, pojmenování velkého krasijského chrámu postaveného z kostí padlých válečníků. Mít své kosti nalakované a přidané k chrámu je nejvyšší pocta, jaké se může válečníkovi dostat. Šarukin: Doslova bojové postoje, cvičné pohybové sestavy pro šarusahk. Šarúm: Válečník. Šarúmové často nosí jako zbroj kaftany zevnitř podšité destičkami z pálené hlíny. Šarúm ting: Válečnice. První žena, kterou evejané uznali za šarúm ting, je Wonda Drvoštěpova.

9 Krasijský slovníček /653 Šarúm Ka: Doslova První válečník, v Krasii označení světského vůdce alagai šaraku. Šarúm Ka je jmenován Androu a od soumraku do rozbřesku se kai šarúmové všech kmenů zodpovídají jemu a jen jemu. Šarúm Ka má vlastní palác a sedává na Trůnu kopí. Nosí dal šarúmský černý kaftan a k tomu bílý turban i noční závoj. Šarusahk: Krasijské bojové umění zápasu beze zbraní. Školy šarusahku se liší v závislosti na kastě a kmeni, ale všechny učí surové a velmi účinné pohyby, jejichž cílem je ochromit, zmrzačit a zabít. Ševali: Jardirův a Ašánův přítel z výcviku v Šariku Horovi. Dama Ševali je rádcem damaji Ašána. Šusten: Abbanův dal šarúmský syn. Vychováván v nenávisti ke svému chaffitskému otci. Talaja: Jardirova druhá kadžijská manželka. ting: Přípona označující ženu. Trůn kopí: Trůn Šarúma Ka, vyrobený z kopí předešlých Šarúmů Ka. Ubývání: (1) Každoměsíční třídenní náboženský obřad, který evejané drží den před, při a po novoluní. Účast v Šariku Horovi je povinná, rodiny tráví tyto dny společně, synové jsou dokonce uvolněni ze šaraje. Předpokládá se, že démoni jsou v tyto noci silnější, a říká se, že po zemi kráčí Alagai Ka. (2) Tři noci kolem novoluní, kdy je natolik tma, že mohou vyjít na povrch mozkoví démoni. Umšala: Jedna z Jardirových dama tingských manželek. Va: Doslova dcera. Používá se jako přípona, když se dívka jmenuje po matce nebo otci či po jejich předcích jako Amanva, nebo i jako předpona v celém jméně jako Amanva va Ahmann am Jardir am Kadži. Válka za bílého dne: Rovněž známá jako šarak slunce. Starobylá válka, během níž Kadži dobyl známý svět a sjednotil ho do šaraku ka. Vepřožrout: Krasijská urážka označující chaffita. Vepřové je všeobecně považované za nečisté a jedí ho pouze chaffité. Věrouk: Dama, který zasvětil život studiu starověkých písemností. Povoláním badatel a vykladač, který se povětšinou drží stranou mocenských pletich a vyučuje nie damy základům věrouky. Zahven: Starobylý krasijský výraz znamenající sok, msta, nebo protějšek. Žihadlo: Střela do katapulty. Žihadla jsou obří kopí s těžkou železnou hlavicí, která dokážou parabolickou dráhou letu probodnout krunýř i písečnému démonovi. Žírňan: Obyvatel Žírných krajů. Žírné kraje: Krasijský název pro Thesu (země na sever od krasijské pouště).

račí schopnosti jsou dalším tématem k probrání. Je známo, že nejmocnější zbraní draka je jeho oheň. Na světě existuje jen málo věcí, které dokáže

račí schopnosti jsou dalším tématem k probrání. Je známo, že nejmocnější zbraní draka je jeho oheň. Na světě existuje jen málo věcí, které dokáže O dracích D raci jsou s Královstvím spojeni od dob jeho vzniku. Dle legendy se první drak západně od elfího hvozdu vylíhl z vejce, které mág daroval Ondorovi, poté co ho navštívil s jeho bratry. Tento

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_27_Svatá Ludmila Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň Království - Rozpoznávání člověk ve varkoči (ne v zeleném) spec. jednotky elf (špičaté uši, přírodní barvy a materiály) trpaslík (vousatý, ve zdroji) horal (ala skot) stopař (ala hraničář) - Kostým varkoč

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost V roce 211 bylo zaznamenáno 18 673 živě narozených dětí. Počet živě narozených se již třetím rokem snižoval. Zatímco v letech 29-21 byl meziroční pokles 1,2 tisíce, v roce 211 se

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

Peter V. Brett Pouštní Kopí

Peter V. Brett Pouštní Kopí Peter V. Brett Pouštní Kopí Dani a Cassii za to, že jsou stálicemi, které mne kotví. Podûkování Pouštní Kopí je zatím nejdelším a nejnáročnějším dílem, o jaké jsem se kdy pokusil. Splétání soudržného

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Evropská středověká literatura (eposy)

Evropská středověká literatura (eposy) Evropská středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1. Ke které zemi patří, kdo je

Více

Brett 2 - zlom :17 Stránka 1 TRIFID

Brett 2 - zlom :17 Stránka 1 TRIFID TRIFID Peter V. Brett Pouštní Kopí Copyright 2010 by Peter V. Brett Translation Mirka Polová, 2010 Ward symbols Lauren K. Cannon, 2009 Cover Larry Rostant, 2010 Stanislav Juhaňák Triton, 2010 ISBN 978-80-7387-402-5

Více

Prolog. Bez vítěze. 333 p. N. podzim

Prolog. Bez vítěze. 333 p. N. podzim Prolog Bez vítěze 333 p. N. podzim Ne! chňapla Inevera naprázdno do vzduchu, když se Par chin vrhl z útesu a jejího manžela strhl s sebou. A s nimi vzal i všechnu naději lidstva. Na protější straně soubojového

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST

ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST ZA PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ PRACOVNÍ LIST 1. Doplňte správně nebo zakroužkujte správnou odpověď. V polovině 11. století se rozhořel boj mezi papežem a císařem o to, kdo je na světě mocnější. Toho využil kníže,

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU

STAVÍME HRAD DOBÝVÁME HRAD HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU HERNÍ KARTY PRO DOBYVATELE HRADU Na následujících stránkách najdete jednotlivé karty vyobrazující zbraně či bojovníky, které si družstvo DOBYVATELÉ volí během hry. Na každé kartě je napsáno PŘEDNÍ STRANA

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele.

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele. Peter V. Brett Trůn lebek Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele. The Skull Throne Copyright 2015 by Peter V. Brett Ward artwork

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Antická mytologie. Odysseus Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Antická mytologie Odysseus Odysseova hlava Řecké sochařství 2. st. př. n. l., muzeum Sperlonga. Převzato z: http://en.wikipedia.org/wiki/file:head_odysseus_

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA

Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm POČÁTKY ŘÍMA Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: červen 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_15 6. ročník Projekt Sedmikráska

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_04_Marie Terezie Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Vikingská domovina. Vikingská domovina

Vikingská domovina. Vikingská domovina Vikingové. pocházeli ze Severní Evropy. Žili na území dnešního Dánska, Norska a Švédska. Podnebí v této oblasti bylo nehostinné, zimy dlouhé a obživy nedostatek. Vikingská domovina Vikingové pocházeli

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony:i/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 21.11.2012 Třída: 4. Datum:20.11.2012 1 Zápis z textu Vzdělávací

Více

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně.

Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně. Název vzdělávacího materiálu: Jan Lucemburský na českém trůně. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_16_Jan_Lucemburský_na_českém_trůně Vyučovací

Více

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou. Studie občanského sdružení Než zazvoní Deváťáci volí školu podle zájmu a uplatnění. Rozhodnutí ještě zdaleka nejsou Studie občanského sdružení Než zazvoní 25. září 2013 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé

Více

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování

GENEALOGIE v praxi. 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování GENEALOGIE v praxi 9. přednáška Formy genealogických tabulek, možnosti zpracování Zpracoval: doc. Ing. František Borůvka, CSc. Garant: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. U3V 1/29 Cíl přednášky Opakování

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm EGYPTSKÉ NÁBOŽENSTVÍ Autor: Mgr. Jana Valchářová Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_DE_07 Starověk_03 6. ročník Projekt

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Test pro žáky 4. ročníku Přemyslovci. Zdroj textu: vlastní NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.07.4._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny- Přemyslovci,

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci

PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM. Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci PRAVIDLA - SUMA SUMÁRUM Warriors and Traders - Válečníci a obchodníci K dispozici máte dvě verze: 1) s bílým pozadím pro úsporný tisk 2) s barevným pozadím, pokud se vám bude víc líbit Jedná se o oboustranný

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou

Dovednosti. Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen, tlačení, tažení a držení silou Základní povolání Bojovník Dovednosti Pěší boj zblízka proti lidem a zvířatům (Tělo) Boj zblízka: útok, obrana, finty Používání a využívání zbraní a zbrojí: krytí se štítem před šípy, proražení dveří zbraní,

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská

Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius. Jana Kutnohorská Filozofie staré Číny Konfucianismus Konfucius Jana Kutnohorská Moudrost je přiznáním toho, že vím, co, vím, a že nevím, co nevím. Konfucia lze považovat za největšího muže čínských dějin. Jeho učení si

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Mapu dle Andrewa Ashtona překreslila Markéta Adamová.

Mapu dle Andrewa Ashtona překreslila Markéta Adamová. Mapu dle Andrewa Ashtona překreslila Markéta Adamová. Mým rodičům Johnovi a Dolores, kteří si pořád ještě v noci spolu čtou na kanapi. Podûkování Jak jsem s přibývajícím věkem čím dál paranoidnější, nechával

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_08_Karel IV. Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: "No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit?

Měl jsem rozhovor s jedním mužem, který o víře nechtěl nic slyšet a bránil se jen námitkou: No dobrá, ale jak se to dělá? Jak mám věřit? A farao sňal z ruky svůj prsten, dal jej na ruku Josefovu, oblékl ho do šatů z jemné látky a na šíji mu zavěsil zlatý řetěz. 1M41,42 Mimochodem, byl to patrně královský pečetní prsten. Vtlačením tohoto

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 291 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky:

Návod na přípravu skládačky: Návod na použití skládačky: Skládačka Návod na přípravu skládačky: Každá skládačka se v tomto souboru skládá ze tří částí: 1) karta se zadáním; 2) karta s odpověďmi; 3) fotografie. Všechny tři části vytiskneme. Každou skládačku můžeme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí

Přídavná jména. Český jazyk třída pro jazykovou přípravu. Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Přídavná jména Český jazyk třída pro jazykovou přípravu Autor: Mgr. Karla Kubíčková Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Slovům, která nám říkají, jak se věci, lidé nebo zvířata jmenují,

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Vykládáme s kartami Ivy Hüttnerové

Vykládáme s kartami Ivy Hüttnerové 1/7 příručky ke kurzu: Vykládáme s mi Ivy Hüttnerové Vypracoval: Radek Ráček Mob. 774 215 755 Email: RacekRadek@seznam.cz www. 1reiki.cz Pár mých slov o těchto kartách Karty Ivy Hüttnerové jsou mojí srdcovou

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na

Název knihy. Vyšlo také v tištěné verzi. Objednat můžete na Název knihy Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč se říká? Achillova pata a další antická úsloví e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2016

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu Obyvatelstvo České republiky se v průběhu roku rozrostlo o 15,6 tisíce osob. Přibylo dětí a zejména seniorů. Stárnutí populace České republiky se znovu projevilo

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_83 : Šablona: Šablona: Pavlína Sluková VI. Šablona:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona: Název materiálu: Autor: CZ.1.07/1.4.00/21.3569 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_14

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA

ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA ETRUSKOVÉ A ZALOŽENÍ ŘÍMA Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o Etruscích a založení Říma. Základní pojmy Etruskové Latinové společenská hierarchie

Více

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO CZ 1.07/1.4.00/21.1962 Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace Lubnice 20, 671 07 Uherčice, okres Znojmo, IČO 49438026 Tel.515298438, e-mail: zslub@mboxzn.cz Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16

Více

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L.

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L. DOBA KAMENNÁ TÉMA: DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ - učebnice str.14 DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ Starší doba kamenná (paleolit) - vývoj člověka, doba ledová, kamenné nástroje, život v tlupách Střední doba kamenná (mezolit)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny Žák: nakreslí ideální rodinu, domov hovoří o vztazích v rodině popíše úlohu matky a otce v rodině - práva a povinnosti v rodině - funkce matky v rodině, matka jako nositelka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě

Česká egyptologie. Zbyněk Žába. František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě STAROVĚKÝ EGYPT 1) 2) 3) Česká egyptologie František Lexa zakladatel české egyptologie, profesor egyptologie na Karlově univerzitě Zbyněk Žába žák Františka Lexy. podílel se na založení Československého

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

77/1965 Sb. VYHLÁŠKA

77/1965 Sb. VYHLÁŠKA 77/1965 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva stavebnictví ze dne 28. června 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, ostatními

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Další svatba v britské královské rodině vdala se Zara Philips, vnučka Alžběty II. Úterý, 02 Srpen :33

Další svatba v britské královské rodině vdala se Zara Philips, vnučka Alžběty II. Úterý, 02 Srpen :33 V sobotu 30. července 2011 se v Británii odehrála další královská svatba. Svého dlouholetého přítele pana Mikea Tindalla si bez většího zájmu médií vzala za muže vnučka královny Alžběty II. slečna Zara

Více

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová

Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Autorka: Mgr. Svatava Chrastilová Práce s pracovním listem Stoletá válka - Počáteční text je připraven pro žáka, který už alespoň trochu ovládá český jazyk. Důležité věci jsou psané tučně. Neznámá slova

Více

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru. Jméno, popř.jména:... Příjmení, popř. rodné příjmení:... Datum narození:..., rodné číslo:...

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru. Jméno, popř.jména:... Příjmení, popř. rodné příjmení:... Datum narození:..., rodné číslo:... /dle 69a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a přjmení a o změně některých souvisejích zákonů, ve znění Jméno, popř.jména:... Příjmení, popř. rodné příjmení: Datum narození:..., rodné číslo:...

Více