Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami. Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech ZKOMBAN"

Transkript

1 POPIS DATOVÉHO SOUBORU Kód: : Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Výkaz je přehledem o elektronickém bankovnictví, počtu a obsluze běžných a vkladových účtů klientů a transakcích, prováděných na těchto účtech. Skládá se z těchto částí: 1.Distribuční kanály elektronického bankovnictví 2.Platební karty 3.Běžné a vkladové účty klientů Uvedené části datového souboru obsahují informace o počtu a transakcích požadovaných ukazatelů. Běžné a vkladové účty (korunové i cizoměnové) jsou sledovány podle sektorové příslušnosti a podle druhu obsluhy a typu transakce prostřednictvím platebních karet, PC, telefonu nebo osobně bez dálkové obsluhy klientem. Části datového souboru: Část: 1 - Distribuční kanály elektronického bankovnictví Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 DIS60_61 Distribuční kanály Část: 2 - Platební karty Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 DIS60_62 2 DIS60_63 Vydané platební karty Transakce prováděné platebními kartami Část: 3 - Běžné a vkladové účty klientů Přiřazené datové oblasti: Pořadí Kód 1 DIS65_01 Běžné a vkladové účty a jejich obsluha 2 DIS65_02 Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech Vykaz.povinnost: : VP 1 Vykazovací povinnost pro Výčet a konkretizace výskytových parametrů datového souboru: Kód parametru O Hodnota hodnoty P0002 P0046 P0053 Vykazující subjekt - banka, nebankovní subjekt Rozsah vykazování podle území Stav ke dni E E E ZKOMBAN ZSVET d1_i1 Banky a pobočky zahraničních bank působící v ČR bez ČNB Údaje za Českou republiku a zahraničí Datum ve tvaru YYYYMMDD z přípustného intervalu Výčet a konkretizace organizačních parametrů datového souboru: Kód P0012 P0060 parametru Periodicita Termín předkládání O = = Hodnota 04 Q_1_4_7 hodnoty Čtvrtletní Do 23. kal. dne násl. měsíce po konci období Základní údaje o elektronickém bankovnictví, které zahrnují tři datové oblasti, byly přesunuty ze stávajícího výkazu "Hlášení o organizační struktuře, kvalifikovaných účastech a elektronickém bankovnictví E(ČNB) 5-04 (DISIFE60)". Popis DS Strana:1/2

2 Kód: : Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Verze: 2.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj:ČNB Garant věcného obsahu : Žulavská/odb.512 Garant metodického popisu: Fojtáchová/odb.416 Popis DS Strana:2/2

3 POPIS DATOVÝCH OBLASTÍ PRO DATOVÝ SOUBOR Datový soubor: : Hlášení o elektronickém bankovnictví a bankovních účtech Datová oblast: DIS60_61 : Distribuční kanály Základní informace o distribučních kanálech zřízených a provozovaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí podávající přehled o množství distribučních kanálů, rozsahu transakcí provedených prostřednictvím těchto distribučních kanálů a počtu klientů banky a jiných osob používajících tyto kanály v členění podle jednotlivých typů distribučních kanálů. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EBD1261 EVD0055 EVD0056 EVD0057 Objem transakcí v distribučním kanálu Počet distribučních kanálů Počet transakcí v distribučním kanálu Počet klientů používajících distribuční kanál Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Datový typ údajů n11t n8 n11 n11 Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0178 Kanál elektronického bankovnictví Výčet : ZDISKAN Distribuční kanály elektronického bankovnictví Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0013 Povaha hodnoty ukazatele Položka : 100 Skutečnost Strana:1/10

4 Datová oblast: DIS60_61 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky EBD1261 Objem transakcí v distribučním kanálu Parametry P0009 P0011 P0014 P0019 Jednotka veličiny Časová charakteristika Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Položka : CZK Položka : 450 Položka : 400 Položka : S_VSEMEN Koruna česká Čtvrtletí Intervalový údaj Všechny měny EVD0055 Počet distribučních kanálů Položka : 450 Položka : 400 Čtvrtletí Intervalový údaj EVD0056 Počet transakcí v distribučním kanálu Položka : 450 Položka : 400 Položka : S_VSEMEN Čtvrtletí Intervalový údaj Všechny měny EVD0057 Počet klientů používajících distribuční kanál Položka : 450 Položka : 400 Čtvrtletí Intervalový údaj Pobočky zahraničních bank vykazují pouze údaje za ČR. Verze: 4.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Fojtáchová / odb.416 Strana:2/10

5 Datová oblast: DIS60_62 : Vydané platební karty Přehled o počtech tuzemských a mezinárodních platebních karet všech druhů a typů (kreditních, debetních, charge, klasických, čipových, hybridních a virtuálních) vydaných vykazující bankou v ČR a jejími pobočkami v zahraničí pro použití na území ČR i v zahraničí. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Datový typ údajů EVD0060 Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti EVD0063 Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty Datový typ údajů v datové oblasti: n11 - n11 (11 číselných znaků) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0092 Druh/typ platební karty Výčet : ZPLATKART Platební karty Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0009 P0011 P0013 P0014 Jednotka veličiny Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Položka : 600 Položka : 120 Položka : 100 Položka : 001 kus Poslední den sledovaného čtvrtletí Skutečnost Okamžikový údaj (stav) Strana:3/10

6 Datová oblast: DIS60_62 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují. Pobočky zahraničních bank vykazují poze údaje za platební karty vydané v ČR. Verze: 3.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Fojtáchová / odb.416 Strana:4/10

7 Datová oblast: DIS60_63 : Transakce prováděné platebními kartami Přehled o rozsahu transakcí (počtu a objemu) prováděných platebními kartami vydanými jak vykazující bankou, tak jiným subjektem k účtům vedeným bankou, v členění na výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami z bankomatů zřizovaných a provozovaných všemi příslušnými subjekty, výběry hotovostí uskutečňované platebními kartami na přepážkách všech příslušných subjektů (bankovních i nebankovních) a bezhotovostní platby za zboží a služby u obchodníků prostřednictvím platebních karet, vydaných vykazující bankou, které se dále člení podle země provedené transakce a podle emitenta platební karty. Do transakcí prováděných kartami vykazující banky jsou zahrnuty jak transakce kartami vydanými bankou v ČR, tak transakce kartami vydanými pobočkami v zahraničí. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EBD1262 Objem transakcí prováděných platební kartou EVD0059 Počet transakcí prováděných platební kartou Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0025 P0073 P0298 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0011 P0013 P0014 P0019 Země (stát) Transakce provedená platební kartou Emitent platební karty Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Výčet : ZCZCIZI Výčet : ZVYBERY Výčet : ZCEMITPK Položka : 450 Položka : 100 Položka : 400 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů n11t n11 Celkem CZ a ostatní země Transakce platebními kartami Emitenti platebních karet Čtvrtletí Skutečnost Intervalový údaj Všechny měny Strana:5/10

8 Datová oblast: DIS60_63 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky Parametry EBD1262 Objem transakcí prováděných platební kartou P0009 Jednotka veličiny Položka : CZK Koruna česká Pobočky zahraniční banky vykazují pouze údaje za platební karty vydané v ČR a výběry kartami jiných emitentů provedené v bankomatech poboček zahraničních bank v ČR. Verze: 4.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Fojtáchová / odb.416 Strana:6/10

9 Datová oblast: DIS65_01 : Běžné a vkladové účty a jejich obsluha Údaje o počtu běžných a vkladových účtů a příslušných klientů banky v členění podle smluvně sjednané obsluhy účtu prostřednictvím platebních karet, PC, telefonu nebo osobně bez dálkové obsluhy (tzv."přes přepážku"). Veškeré údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů (domácnosti-živnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank a domácností). Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód Datový typ údajů EVD0065 Počet běžných a vkladových účtů EVD0066 Počet klientů - majitelů běžných / vkladových účtů Datový typ údajů v datové oblasti: n11 - n11 (11 číselných znaků) Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Výčet : ZESBBANK Sektory pro transakce na bankovních účtech P0093 Způsob obsluhy bankovního účtu Výčet : ZSEKOB Souhrn za účty s elektronickou a klasickou obsluhou P0124 Typy bankovního účtu Výčet : ZTYPVKL Rozlišení běžných a vkladových účtů Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0011 P0013 P0014 Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Položka : 450 Položka : 100 Položka : 400 Čtvrtletí Skutečnost Intervalový údaj Strana:7/10

10 Datová oblast: DIS65_01 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky s rozdílnou konkretizací neexistují. Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Fojtáchová / odb.416 Strana:8/10

11 Datová oblast: DIS65_02 : Transakce prováděné na běžných a vkladových účtech Údaje o počtech a objemech hotovostních a bezhotovostních transakcí na běžných a vkladových účtech uskutečňovaných prostřednictvím platebních karet, PC, telefonu nebo osobně bez dálkové obsluhy (tzv."přes přepážku"). Údaje jsou zároveň členěny podle sektorové příslušnosti klientů (domácnosti-živnosti, domácnosti-obyvatelstvo a ostatní sektory celkem bez bank a domácností) a podle typu transakce na kreditní a debetní. Výčet informačních prvků v datové oblasti: Kód EBD1278 Objem transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech EVD0067 Počet transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech Datový typ údajů v datové oblasti: proměnný Výčet dimenzionálních parametrů datové oblasti: P0036 Objekt vykazování podle sektorů ESA95 Výčet : ZESBBANK P0124 P0173 P0179 Výčet konstantních parametrů datové oblasti: P0011 P0013 P0014 P0019 Typy bankovního účtu Typ transakce na bankovním účtu Způsob provedení transakce na bankovním účtu Časová charakteristika Povaha hodnoty ukazatele Typ ukazatele Struktura sledovaných měn Výčet : ZTYPVKL Výčet : Z_KRDETRA Výčet : ZOBSBU Položka : 450 Položka : 100 Položka : 400 Položka : S_VSEMEN Datový typ údajů ns8 n11t Sektory pro transakce na bankovních účtech Rozlišení běžných a vkladových účtů Kreditní a debetní transakce Distribuční kanály pro obsluhu bankovních účtů Čtvrtletí Skutečnost Intervalový údaj Všechny měny Strana:9/10

12 Datová oblast: DIS65_02 Výčet informačních prvků s rozdílnou a proměnnou konkretizací parametrů: Informační prvky Parametry EBD1278 Objem transakcí prováděných na běžných a vkladových účtech P0009 Jednotka veličiny Položka : CZK Koruna česká Verze: 1.0 Stav: Platný Platnost od: Zdroj: ČNB Garant: Fojtáchová / odb.416 Strana:10/10

13 POPIS JEDNOVÝKAZOVÝCH KONTROL PRO DATOVÝ SOUBOR Kód DS: Krok kontroly: 10 Druh: warn : EVD0063 Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty Semantický tvar: PRO P , P , P , P ; EVD0063(P0092.F01) + EVD0063(P0092.F02) + EVD0063(P0092.F03) = EVD0063(P0092.P01) + EVD0063(P0092.P02) ODCH 1000; Uživatelský tvar: DIS60_62(N1,1+N2,1+N3,1=N4,1+N5,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 20 Druh: warn : EVD0063 Počet vydaných platebních karet pro vlastní klienty Semantický tvar: PRO P , P , P , P ; EVD0063(P0092.P01) + EVD0063(P0092.P02) = EVD0063(P0092.T01) + EVD0063(P0092.T02) + EVD0063(P0092.T03) + EVD0063(P0092.V01) ODCH 1000; Uživatelský tvar: DIS60_62(N4,1+N5,1=N6,1+N7,1+N8,1+N9,1 ODCH 1000); Krok kontroly: 30 Druh: err : DIS60_63 EVD0059 a DIS60_61 EVD0056 Semantický tvar: PRO P ; EVD0059(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.CZ, P , P0073.KAR, P ) + EVD0059(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P , P0073.KAR, P ) + EVD0059(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.CZ, P , P0073.KAR, P ) + EVD0059(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P , P0073.KAR, P ) = EVD0056(P ) + EVD0056(P ) ODCH 1000; Uživatelský tvar: DIS60_63(N5,2)+DIS60_63(N6,2)+DIS60_63(N5,3)+DIS60_63(N6,3)=DIS60_61(N8,2)+DIS60 _61(N9,2) ODCH 1000; Krok kontroly: 40 Druh: err : DIS60_63 EBD1262 a DIS60_61 EBD1261 Popis JVK Strana: 1/2

14 Kód DS: Krok kontroly: 40 Druh: err Semantický tvar: PRO P ; EBD1262(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.CZ, P , P0073.KAR, P ) + EBD1262(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P , P0073.KAR, P ) + EBD1262(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.CZ, P , P0073.KAR, P ) + EBD1262(P , P0019.S_VSEMEN, P0025.S_CIZEM, P , P0073.KAR, P ) = EBD1261(P ) + EBD1261(P ) ODCH 1000; Uživatelský tvar: DIS60_63(N5,5)+DIS60_63(N6,5)+DIS60_63(N5,6)+DIS60_63(N6,6)=DIS60_61(N8,3)+DIS60 _61(N9,3) ODCH 1000; Krok kontroly: 50 Druh: warn : EVD0060-Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti Semantický tvar: PRO P , P , P , P ; EVD0060(P0092.F01) + EVD0060(P0092.F02) + EVD0060(P0092.F03) = EVD0060(P0092.P01) + EVD0060(P0092.P02) ODCH 1000; Uživatelský tvar: DIS60_62(N1,2+N2,2+N3,2=N4,2+N5,2 ODCH 1000); Krok kontroly: 60 Druh: warn : EVD0060-Počet vydaných platebních karet pro jiné společnosti Semantický tvar: PRO P , P , P , P ; EVD0060(P0092.P01) + EVD0060(P0092.P02) = EVD0060(P0092.T01) + EVD0060(P0092.T02) + EVD0060(P0092.T03) + EVD0060(P0092.V01) ODCH 1000; Uživatelský tvar: DIS60_62(N4,2+N5,2=N6,2+N7,2+N8,2+N9,2 ODCH 1000); Popis JVK Strana: 2/2

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku:

POPIS ČÍSELNÍKU. Použití číselníku v parametrech: P0092 Druh/typ platební karty Poznámka: Výčet položek číselníku: POPIS ČÍSELNÍKU : Druhy a typy platebních karet PLKARTY Jednotlivé druhy a typy platebních karet používaných v elektronickém bankovnictví, doplněné klasifikací karet podle teritoriálního rozsahu jejich

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Metodický list. Úvěry klientské

Metodický list. Úvěry klientské Metodický list Úvěry klientské I. Definice a obsah Stavy úvěrů: konečné zůstatky úvěrových účtů klientů, tj. počáteční zůstatky plus čerpání nových úvěrů mínus splátky dříve poskytnutých úvěrů. II. Zdroje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku L 352/18 Úřední věstník Evropské unie 24.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1409/2013 ze dne 28. listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 4. 2014. Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne 1. 4. 2014 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 7. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 7. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 7. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015

Sazebník bankovních poplatků a odměn. pro fyzické osoby. platný od 1. 1. 2015 Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 1. 2015 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonro Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Ceník pro korporátní klientelu

Ceník pro korporátní klientelu Ceník pro korporátní klientelu 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 14 7. Šeky 15 8.

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST II KONKRETIZACE ÚKOLŮ V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 Národní plán zavedení eura v České republice část

Více

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní konta Platební karty Tuzemský a zahraniční platební styk Elektronické bankovnictví B ÚVĚRY Spotřebitelské

Více

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele

Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Sazebník ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele Česká republika, ve znění k

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí

Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Sazebník KB pro podniky a municipality v obsluze Korporátních a Obchodních divizí Obsah Každodenní bankovnictví Financování Investiční bankovnictví Pojištění Ostatní služby Zkratky a všeobecná ustanovení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015.

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1.9. 2015. Strana 2 z 5 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 13 7. Šeky 14 8. Platební karty 15

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita - termíny předkládání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu (PAP)

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 5. 2013 I. Běžné, vkladové a úsporné účty,

Více

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010

Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 Sazebník cen za peněžní a obchodní služby pro fyzické osoby - nepodnikatele platný od 13.9.2010 SAZEBNÍK CEN ZA PENĚŽNÍ A OBCHODNÍ SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE A B C D E F G H I J Zřizování a

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank

Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet mbank Platné a účinné od 1. 1. 2014 mbank.cz 844 777 000 1. Úvodní ustanovení 1.1. Předmět Podmínek Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více