Výroční zpráva. Masarykovy studentské unie za kalendářní rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Masarykovy studentské unie za kalendářní rok 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykovy studentské unie za kalendářní rok 2014

2 Obsah Pár slov úvodem 3 Cíle a priority 4 vnitřní priority 4 vnější priority 4 Zhodnocení naplnění cílů a priorit 5 vnitřní priority 5 vnější priority 6 Personální struktura za rok Aktuální personální obsazení 7 Události letošního roku 8 Souboj kapel Ples studentů Masarykovy univerzity (1) Florbalový souboj univerzit Majáles Open Air festival Open Semestr Party 9 Jarmark spolků Ples studentů Masarykovy univerzity (2) Finanční hospodaření 11 Pokladna a běžný účet 11 Seznam partnerů 12

3 Pár slov úvodem Masarykova studentská unie je relativně mladá, ale za to dynamická organizace. Když jsme v prosinci v roku 2013 nastoupili do vedení unie, nastoupili jsme do rozjetého vlaku. Po 2,5 roku svojí existence měla MUNIE za sebou desítky akcí, stovky dobrovolníků a příznivce po celé univerzitě, navzdory tomu však stále neměla to hlavní- pevné základy pro svou existenci. I proto se naším hlavním cílem pro kalendářní rok 2014 stala stabilizace MUNIE po strukturální i procesní stránce. Vyjasnění naší vize a poslání, zavedení pevné organizační struktury, zlepšení vnitřního prostředí MUNIE a stanovení standardů našeho fungování, to byly cíle, splněním kterých jsme se měli stát lepší, profesionálnější a studentům přínosnější organizací. Pojďte se s námi podívat, jak se nám v roce 2014 vedlo. Natália Pavlovičová prezidentka MUNIE, o.s. 3

4 Cíle a priority Základní součástí volby nového vedení byla prezentace hlavních cílů a priorit, kterých mělo být dosaženo v průběhu jarního semestru. Stanovené byly čtyři základní priority rozdělené do částkových cílů. Důraz v tomto semestru byl kladen na vnitřní fungování MUNIE. VNITŘNÍ PRIORITY 1. Stabilizace MUNIE a dokončení organizačních procesů a mechanizmů dokončení a zefektivnění vnitřní struktury MUNIE nastavení vnitřních procesů v rámci oddělení i mezi nimi začátek dokumentace veškeré činnosti a budování knowledge managemenetu 2. Poskytování prostoru pro seberealizaci aktivních a talentovaných studentů zlepšení vnitřní týmové atmosféry poskytnutí prostoru pro vzdělávání dle svého výběru a zaměření osobní přístup, důraz na kvalitativní prvky práce, rozvoj dovedností a schopností 3. Rozšíření a profesionalizace spolkové činnosti MUNIE analýza vlastních potřeb spolků budování osobního přístupu a přátelských vztahů rozšiřování spektra služeb na základě analýzy potřeb spolků VNĚJŠÍ PRIORITY 1. Zkvalitnění realizace veškerých projektů a aktivit MUNIE zavádění technik projektového managementu dokumentace nejdůležitějších částí plánování a realizace pro příští generace supervisoring - dohled zkušených event managerů na nováčky v realizaci projektů 4 2. Budování celouniverzitní sounáležitosti a posilováni univerzitní identity zaměření na vnější činnosti nadfakultního rozměru vytváření plánů aktivit se zaměřením na přání samotných studentů

5 Zhodnocení naplnění cílů a priorit VNITŘNÍ PRIORITY 1. Stabilizace MUNIE a dokončení organizačních procesů a mechanizmů Vedení MUNIE se podařilo definovat a schválit finální organizační strukturu, konceptualizovat fungování a činnosti jednotlivých oddělení a také zavést systém členství a kariérního růstu v MUNII. Výborný rozběh zaznamenala i nová projektová sekce, která se řídí pravidly projektového managementu a na podzim 2014 zrealizovala celkem 5 projektů. Mimořádně efektivně se v průběhu semestru dařilo dokumentovat veškerou činnost MUNIE včetně plánování, realizace a evalvace probíhajících projektů. Zfunkčněna byla taky databáze know-how všech oddělení a pracovních týmů v MUNII. 2. Poskytování prostoru pro seberealizaci aktivních a talentovaných studentů V jarním semestru se MUNIE zaměřila také na zlepšování prostředí pro rozvoj aktivních a talentovaných studentů v rámci svých oddělení a projektů. Po celou dobu jsme kladli důraz na osobitý přístup, osobní kontakt, reflexi jejich zájmů a profesních kvalit tak, aby měli co největší prostor k seberealizaci v oblasti, která je baví. Zároveň jsme vytvořili koncepci členství MUNIE a kariérního růstu, která byla aplikována od září 2014 a slouží jako zdroj motivace pro zlepšování výkonů dobrovolníků. Zaznamenali jsme větší interakci mezi dobrovolníky, vyšší spokojenost v rámci MUNIE teamu a nižší počet dobrovolníků, kteří svou práci nedokončili, resp. opustili. V současné době zůstává největší výzvou zvýšit zájem dobrovolníků o účast na školeních a jiných formách dostupného sebevzdělávání. 3. Rozšíření a profesionalizace spolkové činnosti MUNIE Projektový manažer ve spolupráci s vedením MUNIE připravil akční plán spolkové činnosti, který byl postaven na základních cílech ve spolkové oblasti: - Propagace - Reprezentace - Konzultace a poradenství Na základě stanovení těchto priorit pro spolkovou oblast vznikly dílčí cíle: - Uspořádání druhého spolkového večírku - Vytvoření propagačního manuálu pro potřeby studentských spolků - Inicializace informační databáze pro studentské spolky - Individuální konzultace či poradenství 5

6 VNĚJŠÍ PRIORITY 4. Zkvalitnění realizace veškerých projektů a aktivit MUNIE Čtyři členové vedení MUNIE absolvovali v únoru 2014 týdenní školení na téma Projektový management- Základy. Následně se tyto techniky pokusili zavést do běžné činnosti MUNIE. Úspěšně proběhlo zavedení v rámci porad vedení, plánování marketingové kampaně plesu a rovněž bylo zavedené v rámci tvorby mechanizmů fungování projektové sekce. Dokumentace byla zahájená ve větší a pravidelnější míře, než bylo dosud zvykem, k naplnění obou cílů však bude potřebné překonat velké rezervy. Rovněž byl zaveden supervisoring jednotlivých projektů/akcí staršími a zkušenějšími event managery, což se ukázalo jako správný krok napomáhající zkvalitnění realizace projektů. Nevýhodou byl nedostatek času ze strany často vysoko postavených a zaneprázdněných supervisorů. 5. Budování celouniverzitní sounáležitosti a posilování univerzitní identity V průběhu celého jarního semestru jsme výběr akcí přizpůsobovali podmínce celouniverzitního rozměru. Tento cíl se nám podařilo splnit z 100% a je důkazem toho, že MUNIE se začíná ztotožňovat s rolí celouniverzitní instituce, která reprezentuje zájmy všech studentů bez ohledu na jejich fakultu. V nastoleném trendu hodlá vedení MUNIE pokračovat i v dalším semestru. Na podzim 2014 jsme zrealizovali celkem 5 akcí, z nichž 4 byly celouniverzitního rozměru, a to- Jarmark spolků, Ples studentů Masarykovy univerzity, Open semester party a Fanzóna MU na hokejovém souboji univerzit. V současné době realizujeme spíše obecnější ankety o fungování MUNIE ako celku a o činnostech, které vykonává, resp. měla by vykonávat. V této oblasti však má marketingová sekce MUNIE stále velké rezervy. 6

7 Personální struktura za rok 2014 Nejvyšším orgánem Masarykovy studentské unie je Sněm. Ten je svoláván alespoň jednou za semestr prezidentem sdružení. Minimálně jednou za rok je pak prezidentem svolán Sněm, na kterém je zvolen prezident a viceprezident. Prezident, který je současně statutárním orgánem sdružení, je volen na dobu jednoho roku. Kromě samotného prezidenta má MUNIE celkem čtyři oddělení. Jedná se o oddělení marketingu, fundraisingu, spolkového oddělení a oddělení lidských zdrojů. Každé toto oddělení je reprezentováno jedním vedoucím. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ Prezident MUNIE Viceprezident MUNIE Vedoucí oddělení fundraisingu Vedoucí oddělení marketingu Vedoucí personálního oddělení Vedoucí spolkového oddělení Vedoucí projektového oddělení Natália Pavlovičová, studentka FSS Denisa Králová, studentka FSS Adam Bučko, student FSS Martina Ježková, studentka ESF Tereza Žižlavská, studentka FSS Josef Nešleha, student ESF Denisa Králová, studentka FSS 7

8 Události roku 2014 Rok, jehož dny jsou téměř sečteny, nabídl řadu akcí a eventů, na kterých Masarykova studentská unie z pohledu pořadatelů nechyběla. Velkou část akcí mohla ale úspěšně realizovat pouze na základě zapojení a spolupráce ze strany studentských spolků. Společně jsme přispěli k realizaci následujících akcí (řazeno chronologicky): SOUBOJ KAPEL Podpora mládeže v činnostech a aktivitách, ve kterých dokáží ukázat svůj talent, je dalším způsobem, jakým chce MUNIE přispívat k obohacení studentského života v Brně. V rámci jarního semestru se konal už druhý ročník Souboje studentských kapel, který má sloužit jako odrazový můstek k hudební kariéře pro talentovanou mládež v Brně. Vítěz získal příležitost nahrát svoje vlastní album v profesionálním studiu, rozsáhlý prostor pro propagaci a další příležitosti na koncertování v rámci Brna a okolí. Počet účastníků: PLES STUDENTŮ MASARYKOVY UNIVERZITY (1) Hlavním cílem Plesu studentů Masarykovy univerzity bylo Vytvořit tradici renomované noblesní společenské události hodné intelektu mladého člověka studujícího na Masarykově univerzitě, jež se každoročně stane vrcholem studentské plesové sezóny. Myšlenka Plesu studentů Masarykovy univerzity spočívá především ve sjednocení univerzity, ukázat pospolitost akademického obce bez ohledu na fakultu, obor, zázemí, národnost studenta, který na Masarykově univerzitě studuje. Ples by měl vycházet z tradičních hodnot Masarykovy univerzity a od počátku být odrazem důležitosti a významu této vzdělávací a výzkumné instituce velevážené nejen v České republice, ale i ve světě.

9 FLORBALOVÝ SOUBOJ UNIVERZIT Druhý ročník Florbalového souboje univerzit MU versus VUT čerpá z úspěšného prvního ročníku, kterého se zúčastnilo téměř 500 návštěvníků. Jeho hlavním cílem je podpora sportovních aktivit MU a reprezentace univerzity. Návštěvnost pro tenhle rok činila zhruba 600 studentů. Pro studenty MU byla kromě samotného zápasu rovněž připravena Fan Zóna, kde se mohli zahalit do barev MU a znásobit tak atmosféru v hale. O přestávkách utkání byl připraven bohatý doprovodný program, kde si kromě soutěží o ceny studenti vyzkoušeli i střelbu na branku či rychlost své střely. Počet účastníků: celkem, z toho z MU MAJÁLES OPEN AIR FESTIVAL Ani tento rok nechyběla zóna Masarykovy univerzity na velkolepé akci na začátku května. Postaralo se o ni přes dvacet studentských spolků. Výměnou za to byla spolkům umožněna dostatečná propagace vlastního personálního obsazení, vlastní činnosti a v neposlední řadě finanční odměna. Odměna pro studentské spolky se skládala z procentního podílu z každé prodané vstupenky. Několik týdnů po skončení akce byla ještě přerozdělena dodatečná odměna, která byla vyčíslena na základě počtu prodaných vstupenek. Stejně jako v roce 2013, i tento ročník dosáhl hranice návštěvnosti přes 30 tisíc. Akce se rovněž konala na Výstavišti. OPEN SEMESTR PARTY Začátkem semestru se opět konala Open Semestr Party zejména pro všechny studenty prvních ročníků, ale i pro starší studenty. Akce se tradičně konala v klubu Fléda, nechyběl bohatý program, akční drinky a soutěže o ceny. Na místě bylo rovněž možné zakoupení slevové MUNIE karty, jež poskytuje mnohé výhody u partnerských podniků. 9

10 JARMARK SPOLKŮ Druhý týden semestru přinesl již tradiční třetí ročník Jarmarku spolků. Představilo se na něm celkem 20 spolků z různých fakult Masarykovy univerzity. Jarmark proběhl v Atriu na FSS a jeho hlavním záměrem bylo představení spolkových aktivit studentům a nábor nových členů. MUNIE jakožto pořadatel této akce rovněž představila svou činnost a získala nové členy. Počet účastníků: cca 500+ PLES STUDENTŮ MASARYKOVY UNIVERZITY (2) Druhý ročník Plesu studentů Masarykovy univerzity se uskutečnil začátkem prosince. Pro velký úspěch prvního ročníku jsme se tentokrát rozhodli být jedním z prvních plesů v rámci zahájení studentské plesové sezóny. V rámci druhého ročníku jsme podnikli několik kroků k jeho posunutí vpřed a vyladili jsme mouchy z předešlého ročníku. I nadále jsme zachovali myšlenku sjednocování univerzity a sdružení studentů všech fakult v rámci plesu, který patří jim všem. Ples opět proběhl v prostorách hotelu Voroněž, zúčastnilo se ho na osm set hostů. Nabídl bohatý program, jehož součástí bylo mj. vystoupení tanečního orchestru MUNI Band či kapely Sto zvířat. Jako welcome drink hosté obdrželi víno od držitele titulu univerzitního studentského vína. Pro návštěvníky plesu byla připravena i afterparty. Počet účastníků:

11 Finanční hospodaření Základním aspektem vyrovnanosti organizace je také pohled na finanční hospodaření. Masarykova studentská unie nemá žádný důvod nebýt v tomto ohledu netransparentní, proto dokument poskytuje finanční údaje, zejména pohyb peněžních prostředků na běžném účtu a v pokladně. Tyto skutečnosti jsou pak doplněny rozborem prodeje upomínkových předmětů a grafickým znázorněním. POKLADNA A BĚŽNÝ ÚČET Stav pokladny i běžného účtu ilustrativně shrnují následující dvě tabulky. Jsou v nich uvedeny počáteční stavy, příjmy, výdaje a konečný stav. Tabulka č. 1: Přehled příjmů a výdajů z pokladny Počáteční stav Kč Průběžné příjmy za rok Kč Průběžné výdaje za rok Kč Aktuální zůstatek Kč Hospodaření v rámci pokladny je stabilní a vyrovnané. Počáteční stav téměř koresponduje s konečným stavem, neboť hodnota příjmů je téměř shodná s hodnotou výdajů. Pokladna Masarykovy studentské unie je využívána především v případě potřeby rychlého a drobného financování, například občerstvení na událost, kancelářské potřeby, náklady na tisk či dopravu nebo úhrada ostatních administrativních nákladů. Tabulka č. 2: Přehled příjmů a výdajů z bankovního účtu Počáteční stav , 84 Kč Průběžné příjmy za rok , 00 Kč Průběžné výdaje za rok , 27 Kč Aktuální zůstatek , 57 Kč Tabulka č. 2 zachycuje další tok finančních prostředků. Jedná se o finanční transakce zachycené na běžném bankovním účtu Masarykovy studentské unie. V porovnání s předchozím rokem je konečný zůstatek vyšší přibližně o Kč. Obrat na účtu je rovněž vyšší, především z důvodu realizace dvou plesů v rámci jednoho kalendářního roku. Co se týče výdajů tohoto účtu, jeho struktura je podobná jako v případě pokladny. Většina těchto příjmů a nákladů vznikla na základě pořádání událostí, zejména zóny na Majálesu a organizace plesu. 11

12 Seznam partnerů Níže jsou uvedeny partnerské společnosti a organizace. Údaje jsou platné pro kalendářní rok Partnerům rovněž touto cestou děkujeme za spolupráci v roce 2014 a doufáme, že spolupráce bude i nadála pokračovat. Na závěr této podkapitoly dodejme, že celkový počet partnerů se oproti předchozímu kalendářnímu roku značně rozrostl, přičemž v současné době se uzavírá několik dalších partnerských smluv. KOMPLETNÍ VÝČET: SKM Eleven club Fléda Mezzanine Santiago café bar Bohéma Kart arena Pole dance decadance Jdi pracovat Court of Moravia Your solution Copy general UTOPIA čajovna Unifer Mersey Street bar Veselá čajovna Štáb Lucerna Gym and joy Laser game Meatfly Jobinn Viktoria Body concept Mayfly joga studio 12 Masarykova studentská unie, o.s. Žerotínovo nám. 617/ , Brno Telefon: Web: IČ: Číslo účtu: /2010

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Jihlava 3 4 Obsah Úvod 7 Výchozí stav 8 Karty potřeb a opatření 15 Systémová komunikace

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů.

I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. I nadále budeme podporovat široké spektrum CSR aktivit charitativní, humanitární a sociální oblast, vědu a výzkum, podporu a rozvoj talentů. MERO ČR, a.s. Věříme, že praktické naplňování CSR přispěje k

Více

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014

NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 NÁVŠTEVNÍK ˇ Časopis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích únor 2014 Řeč těla a kouzlo hlasu konference s Arno Fischbacherem Centrum technických studií v Táboře Úvodní slovo rektora

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Silicon Hill Výroční Zpráva 2007 22 Obsah Úvodní slovo 3 Představenstvo 4 Centrála 7 Historie klubu, princip fungování 11 Projekty 14 Obsah Síťové projekty........................

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích

Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních. O projektu a jeho výsledcích Rozvoj lidských zdrojů v oblasti certifikovaných účetních O projektu a jeho výsledcích 1 O projektu Úroveň služeb poskytovaných v oboru účetnictví je v současné době v České republice velmi různorodá.

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více