STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ

2 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM DAŇOVÉ PŘÍJMY... 2 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo NEDAŇOVÉ PŘÍJMY... 5 Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Odbor územního plánování odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Útvar hlavního architekta odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo

3 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Program prevence kriminality - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo Sportovní zařízení města - odpovědné místo Příspěvkové organizace - odpovědné místo Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo Domov pro seniory Máj - odpovědné místo Jihočeské divadlo - odpovědné místo Pohřební ústav města - odpovědné místo Dopravní podnik města, a. s. - odpovědné místo Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Útvar hlavního architekta odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Mateřská škola Větrná - odpovědné místo Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo Mateřská škola Pražská - odpovědné místo Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo Základní škola Máj I odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo Sportovní zařízení města odpovědné místo Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo Domov pro seniory Staroměstská - odpovědné místo Domov pro seniory Máj - odpovědné místo Jihočeské divadlo - odpovědné místo Pohřební ústav města - odpovědné místo SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ Finanční odbor - odpovědné místo

4 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí byl schválený rozpočet výdajů ,00 tis. Kč upraven na ,66 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o ,66 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o ,63 tis. Kč a financování bylo navýšeno o ,03 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a zapojením části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí, který nebyl v minulém roce vyčerpán. Skutečné příjmy za 1. pololetí letošního roku pak činily ,09 tis. Kč a skutečné výdaje stejného období ,14 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše ,95 tis. Kč. Provozní rozpočet Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 o výši 4.060,91 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2013 ve výši 1.963,19 tis. Kč, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč a dále zapojení navýšených příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v červnu. Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činí ,65 tis. Kč. Ve skutečnosti činily za 1. pololetí letošního roku celkové daňové příjmy ,68 tis. Kč (tj. 55,58 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil ,84 tis. Kč (nárůst oproti roku 2013 o 4.856,87 tis. Kč, tj. o 0,98 %). Nedaňové příjmy činily ,23 tis. Kč (tj. 60,61 % UR). Skutečné plnění provozních příjmů (včetně přijatých neinvestičních dotací) je ,28 tis. Kč tj. 56,88 % UR). Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč a snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013, kterou platí město samo sobě. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činí ,12 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů je ,45 tis. Kč. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši ,98 tis. Kč. Celkový upravený rozpočet provozních výdajů (včetně rozpočtu splátek úvěrů a půjček) činí ,98 tis. Kč a je čerpán na 48,27 %. Kapitálový rozpočet Rozpočet kapitálových příjmů ve výši ,00 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen o 605,00 tis. Kč zapojením investičního příspěvku od společnosti 4 DVORY, a. s. na výstavbu křižovatky ul. Husova do areálu 4D. Přijaté investiční dotace jsou rozpočtovány ve výši 1.912,98 tis. Kč. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je část výsledku hospodaření SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2012 ve výši ,00 tis. Kč (zapojeno již ve schváleném rozpočtu) a část výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,00 tis. Kč, která je zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Navyšování rozpočtu kapitálových výdajů o ,54 tis. Kč zahrnovalo zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor ve výši ,00 tis. Kč, zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku především pro investiční odbor, majetkový odbor a odbor správy veřejných statků a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru v celkové výši ,85 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových výdajů činí ,54 tis. Kč (loni ,26 tis. Kč) a skutečné čerpání je ,69 tis. Kč (16,10 %). Zůstatek úvěrů a půjček Celkový účetní zůstatek úvěrů a půjček k činí ,96 tis. Kč. Stav peněžních účtů Celkový zůstatek na běžných účtech města ke konci 1. pololetí činí ,23 tis. Kč, z toho zůstatek účtů peněžních fondů činí ,32 tis. Kč. Stav portfolia ve správě společnosti ČSOB Asset Management, a. s. k je ve výši 505,07 tis. Kč. Statutární město dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořících účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s. 1

5 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 2. Komentář k příjmům 2.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Poplatky za uložení odpadů - vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou a. s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města. Správní poplatky při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činnosti odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky rybářské lístky za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Správní poplatky lovecké lístky za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků rozpočet činí ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je příjem z této daně plněn na 44,76 %, což je o 1,80 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti rozpočet činí ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 30,07 % a je o 43,49 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů rozpočet je ,00 tis. Kč, ke konci 1. pololetí je výnos této daně plněn na 54,81 % a je o 4,43 % vyšší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob rozpočet je ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je výnos této daně plněn na 47,32 % a je o 9,49 % nižší než v loňském roce. Daň z příjmu právnických osob za obce zaúčtovaná daň ve výši ,09 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 3.958,84 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty výnos této daně je plněn na 54,97 % UR a je o 7,56 % vyšší než v loňském roce. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF odvod od finančního úřadu za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro kalendářní rok činí sazba poplatku 680,00 Kč za fyzickou osobu mající na území města trvalý pobyt či za osobu vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu. Příjem z tohoto poplatku ke dni činí 54,54 % plánované roční částky. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od jsou od tohoto poplatku zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. Ke dni činí příjem z tohoto poplatku celkem 83,19 % jeho plánované roční výše. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Ke dni činí příjem z tohoto poplatku celkem 77,02 % jeho plánované roční částky. 2

6 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Č. Budějovicích. Sazba poplatku činí 20,00 Kč za každý i započatý m 2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za období 1. pololetí roku činí příjem z tohoto poplatku 60,68 % jeho plánované roční výše. Poplatek ze vstupného sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Ke dni dosáhl příjem z tohoto poplatku 35,27 % jeho předpokládané roční výše. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Jeho sazba činí s účinností od částku 4,00 Kč za každé využité lůžko a den, a je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku činí k celkem 72,26 % jeho roční plánované výše. Zrušené místní poplatky vymožené nedoplatky na poplatku za jiná technická herní zařízení (JTHZ) vzniklé v roce 2011, kdy bylo zpoplatnění JTHZ zákonem zavedeno. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP (výherních hracích přístrojů) položka, která od nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zrušenou položku výtěžek z provozování loterií. Tato rozpočtová položka obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30 % výnosů v členění RUD, jejichž roční výši je s ohledem na aktivní celoplošnou regulaci hazardu v ČR, poměrně těžké předvídat. Ke dni činí příjem z této rozpočtové položky 67,79 % plánovaného ročního příjmu. Odvod z VHP příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě 41 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od příjmem města. S ohledem na probíhající celoplošnou regulaci hazardu na území města je roční výše této rozpočtové položky jen velmi těžko předvídatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ ke dni činí 82,85 % jeho plánované roční výše. Správní poplatky za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od tomboly nově také odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí namísto tomboly častěji různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky, což se odráží na postupném snižování příjmů z této rozpočtové položky. Ke dni činí příjem z tohoto poplatku jen 10,33 % jeho předpokládané roční výše. Daň z nemovitých věcí rozpočet je ,00 tis. Kč. V 1. pololetí je tato daň plněna na 69,67 %, bylo vybráno ,39 tis. Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V roce byly tyto příjmy plněny ve výši 1.335, 40 tis. Kč. Sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč. Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí v souvislosti s přijetím novely zákona č. 383/2008 Sb., jímž se mění zákon č. 186/2001 Sb., o odpadech, jsou povinné subjekty od odvádět poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle 37e, odst. 2, 4 a 5 výše uvedeného zákona, tzv. ekologický poplatek. Výběrem jsou pověřeny obecní úřady s rozšířenou působností, které vždy následující měsíc převádí částku Státnímu fondu životního prostředí. 3

7 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Správní poplatky poplatky za evidenci motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, registrace k provozování autoškoly, změna v registraci k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi a osvědčení o taxislužbě, potvrzení praxe učitele autoškoly, průkaz způsobilosti a oprávnění k provozování stanic měření emisí. V roce byly tyto správní poplatky ve výši ,35 tis. Kč. Oddělení evidence motorových vozidel - Sazby správních poplatků: Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm Kč Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč Výměna registrační značky 200 Kč/ks Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu) Přestavba Kč Dovoz, stavba Kč nebo Kč (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100 Kč Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč Zvláštní užívání místní komunikací a silnic 100/500/1.000 Kč Stavební povolení Kč Prodloužení stavebního povolení 300 Kč Protlak silnice 100/500/1.000 Kč Překop silnice 100/500/1.000 Kč Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč Změna stavby před dokončením 300 Kč Registrace k provozování autoškoly Kč Změna v registraci k provozování autoškoly Kč Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč Potvrzení praxe učitele autoškoly 50 Kč Průkaz taxi Kč Osvědčení o odborné způsobilosti k provozování taxislužby Kč Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové Kč Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému. 4

8 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách vybráno 14,00 tis. Kč (upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění). V 1. pololetí roku došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky byly vybrány na základě skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění. Vybráno bylo 3.806,40 tis. Kč, z toho na přeplatcích bylo vráceno 35,40 tis. Kč. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky rozpočtovaná výše 2.500,00 tis. Kč na rok byla naplněna za 1. pololetí na 45,17 % a skutečný příjem tak činil 1.129,30 tis. Kč. Správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odtahy vozidel příjem za odtahy vozidel ve výši 455,20 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků za převoz občanů na záchytnou stanici, 3,60 tis. Kč. Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek za nasazování TPZOV - poplatek za manipulaci s TPZOV (botičky) nasazení a sejmutí, celkem přijato 855,70 tis. Kč. Sankční platby vybrané v hotovosti příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti ve výši 1 399,40 tis. Kč. Sankční platby na místě nezaplacené příjem z blokových pokut na místě nezaplacených ve výši 343,45 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných mezd roku 2013 a přeplatky energií za minulé roky. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, (zejména správní delikty nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění,(přestupky i delikty), sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a o změně některých dalších zákonů. 5

9 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy s 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), které dobíhají v souvislosti se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni , kdy došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Příjem za 1. pololetí v celkové výši 197,53 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města ve výši 60,00 tis. Kč na realizaci akce "Úprava odvětrávání bufetu II. LP" a plánovaný odvod příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Staroměstská do rozpočtu zřizovatele ve výši 530,00 tis. Kč na vybudování samootevíracích protipožárních dveří, který bude proveden ve 2. pololetí. Příjmy z úroků plánovaný roční příjem ze zhodnocování volných finančních prostředků ve výši 7.000,00 tis. Kč; skutečné příjmy činí 4.268,63 tis. Kč. Příjmy z úroků Masné krámy úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna plánovaný příjem dividendy od Teplárny ČB, a. s. za rok 2013 ve schváleném rozpočtu ve výši ,00 tis. Kč bude upraven dle skutečné výše v 2. pololetí na ,03 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend A.S.A., s. r. o. příjem z podílu na zisku za rok 2013 byl plánován ve výši 2.500,00 tis. Kč, skutečný příjem dle rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti A.S.A., s. r. o. v konečné výši po zdanění 3.329,82 tis. Kč bude uskutečněn ve 2. pololetí. Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi příjem ve výši 1.963,19 tis. Kč na dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za rok Ostatní přijaté vratky transferů příjem celkem ve výši 57,27 tis. Kč, z toho vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,16 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2,11 tis. Kč (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje). Ostatní přijaté vratky transferů příjem ve výši 2.818,11 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných půjček FPKB zůstatek nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2013 na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 8,55 tis. Kč (převod zpět na účet fondu proveden až v roce ). Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 1,00 tis. Kč, náhrada za padělanou bankovku 0,50 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií. Neidentifikované příjmy 26,73 tis. Kč (mylné platby). Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené příjem z prodeje psích známek. Splátky půjčených prostředků FPKB v celkové výši 1.086,90 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od obecně prospěšných společností a od obyvatelstva. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za kopírovací služby ve výši 0,18 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dle 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Sankční platby za 1. pololetí činily 11,60 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady správního řízení ve výši 4,00 tis. Kč. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, z provádění prohlídek radnice, z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice. 6

10 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků CBsystem příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému, poplatky a refundace poplatků za realizované transakce v rámci evstupenky v průběhu roku. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Ticketpro příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z poskytnutých služeb a výrobků MHD z provizí za prodej zboží Dopravního podniku města, a. s. na základě mandátní smlouvy. Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků výtvarné ateliéry příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domu umění. Příjmy z poskytování služeb a výrobků radniční bál příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál. Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje vstupenek na činoherně loutkové interaktivní představení Červeňkrál a Žltovláska v rámci akce Dny slovenské kultury. Příjmy z prodeje zboží příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků poplatek z obratu k od společnosti DARUMA spol. s r.o. za využívání prezentační části ilustračních displejů zvukových informačních nosičů k reklamním účelům (dle smlouvy), příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Slavie příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání Sezónních trhů - Jarní trhy (dle smlouvy). Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce Příjemce Vráceno Jihočeská univerzita Ochutnejte Budějovice kulturní o. s.- Kurzy řízení kulturních projektů v ČB Francouzská aliance Jižní Čechy Projekt mezikulturní spolupráce SUD - studentské universitní divadlo ČB - Literární šleh CB Architektura Celkem v Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy minulých let refundace poplatků za platby evstupenky přes internet za prosinec Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků recepty příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 4,90 tis. KČ. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za záškoláctví ve výši 9,18 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vratky sociálních dávek, které se odvádějí na Krajský úřad Jihočeského kraje, Úřad práce ČR a Ministerstvo financí ČR ve výši 12,34 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vratka nevyčerpané dotace za rok 2013 neziskové organizace FOKUS o. s. Č. Budějovice z projektu Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí ve výši 3,52 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 3,00 tis. Kč. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. 7

11 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybráno 121,30 tis. Kč za pokuty uložené za nízkorychlostní kontrolní vážení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybráno 2.384,81 tis. Kč za pokuty uložené v přestupkovém řízení a za vymožené pohledávky (pokuty) uložené v rámci exekučního řízení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kontrolní vážení vybráno 26,00 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložených za nízkorychlostní kontrolní vážení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vybráno 234,74 tis. Kč za náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené vybráno 425,05 tis. Kč za nízkorychlostní kontrolní vážení. Na základě novely zákona č. 13/1998 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů se odvádí z celkové vybrané částky vlastníkovi pozemní komunikace 40 %, kraji v jehož územním obvodu bylo vážení provedeno 45 %, městu náleží 15 %. Odbor územního plánování odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 6 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,74 tis. Kč za prodej map Územního plánu města. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ČEVAK nájemné předepsané pro rok bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrady penalizačních faktur za pozdní dokončení stavebních prací na 1. etapě úprav západní tribuny fotbalového stadionu a pozdní předání projektové dokumentace na rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara. Přijaté neinvestiční dary na základě uzavřené Darovací smlouvy č s firmou IGY 2 CB, a. s. byl statutárnímu městu převeden na účet příspěvek ve výši 8.000,00 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě v úseku mezi ulicemi Pekárenská a Strakonická. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech na přeložení zařízení distribuční soustavy došlo k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního úřadu ve výši 4,82 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce za porušení stavebního zákona na základě vydaných pravomocných rozhodnutí ve výši 279,11 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnuje náhrady nákladů za zpracování znaleckých posudků v rámci vyvlastňovacích řízení v souvislosti se stavbou dálnice D3 hradí Ředitelství silnic a dálnic ve výši 156,55 tis. Kč. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 Ostatní příjmy z vlastní činnosti věcná břemena přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky (Telefónica Czech Republic a. s., E.ON Distribuce a. s., E.ON Česká republika, s. r. o., Teplárna a. s., T Mobile Czech Republic a. s., ČD Telematika a. s., IGY2 CB, s. r. o., Vydis a. s., AQUA ENERGIE s. r. o., Povodí Vltavy, s. p.). 8

12 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Příjmy z pronájmu pozemků pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění odpovídá stávajícím a nově uzavřeným nájemním smlouvám (AUTO FUTURE s. r. o. - vjezd, Mansfeldová Jana pozemek pod stánkem PNS, euroawk s. r. o. pozemek za účelem umístění a provozování autobusových čekáren MHD). Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euroawk s. r. o.) a pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí optické kabely (STARNET s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebytové prostory pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (město uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2013 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce ) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby přesahy střech, balkónů, lodžií aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené žádost o přenechání bytů do nájmu žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města nevratný příspěvek ve výši 500,00 Kč + zákonná sazba DPH. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 6 a 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací karty příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. Příjmy z poskytování služeb a výrobků úklid komunikací SÚS příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací automaty příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě. Příjmy z pronájmu pozemků příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí komunikace finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí rezervé příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí neziskové objekty příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Lesy a rybníky města příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem č. 11 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města, s. r. o. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu nebytových prostor, reklamních ploch, veřejného osvětlení, pozemků pod zastávkami MHD a pozemků pod telefonními budkami dle uzavřených nájemních smluv. Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada smluvní pokuty za prodlení s termínem dokončení seče ploch veřejné zeleně v lokalitě Rožnov, Mladé, Nové Hodějovice dle podmínek uzavřené smlouvy o dílo, na základě usnesení rady města bude na základě žádosti dodavatele smluvní pokuta vrácena. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská (kamenné kostky, obrubníky). Přijaté pojistné náhrady příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Budvar aréna propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu 1. splátka. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vratky uhrazeného pojištění, vratka dvakrát uhrazeného inkasa za elektrickou energii, úhrada faktury za přefakturaci údržby veřejné zeleně, úhrada faktury za opravy místních komunikací poškozených vlivem zásahu mechanizace zimní údržby) a náhrady škod za poškozený majetek. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady separace KO příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města od společnosti EKO KOM, a. s. na základě 9

13 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením. Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje vyřazené výpočetní techniky formou přímého prodeje ve výši 0,33 tis. Kč. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů na rok je plánován příjem ve výši 300,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Skutečný příjem činil 144,90 tis. Kč, tj. 48,3 % rozpočtované částky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady spojené s uloženými sankčními platbami činily 20,50 tis. Kč. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4,80 tis. Kč za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka za spotřebu studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, poradenské centrum ve výši 0,06 tis. Kč. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tiskárna příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů. Příjmy z pronájmu movitých věcí za pronájmy rozvaděče cizím subjektům. Sankční platby přijaté od jiných subjektů příjem za porušení smluvních povinností v rámci distribuce adresných listovních zásilek. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku nebylo plněno. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2013, vratka za neuskutečněný seminář, přijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a rozbité okno, náhrada škody způsobená zaměstnancem za ztrátu knihy. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka z depozitního účtu ve výši 4.812,49 tis. Kč, jedná se o nevyčerpané mzdové prostředky a odvody za měsíc prosinec Dále vratky úhrad ve výši 10,04 tis. Kč za seminář a kurz, které byly uhrazeny v minulém roce. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří příjmy za odprodej nalezených věcí a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 33,72 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady správního řízení související s ukládáním pokut dle vyhlášky č. 520/2005 Sb. a vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 4,00 tis. Kč. 10

14 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nová Pec rozpočet na rok činí 200,00 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec v 1. pololetí činí 83,40 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva roční rozpočet činí 300,00 tis. Kč a skutečné splátky v 1. pololetí činí 203,10 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního HDM nebylo plněno. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 7 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku jedná se o zapojení příjmu poskytnutého společností 4 DVORY a. s. na základě Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku na výstavbu křižovatky ulice Husova do areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města např.: k. ú. 2, 4 úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (Bc. Bicek Tomáš), k. ú. 3, 4 úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (p. Provod František), k. ú. 2 prodej pozemku pod rozestavěným bytovým domem U Lučního jezu (VLTAVAPARK s. r. o.), k. ú. 4 prodej příjezdové části pozemku do spol. AUTOFUTURE s. r. o., k. ú. 2 majetkové vypořádání pozemků pod přístavbou lodžií Dr. Bureše čp. 1211/13,, k. ú. 3 prodej pozemku pod trafostanicí (E.ON Distribuce a. s.), k. ú. 2 prodej podílu pozemku pod bytovým domem Větrná 72 (pí. Kadlecová, p. Klement). Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z prodeje 2 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, (Nucovi Lubomír a Ivana, Nováček Jakub) a prodej objektu Radniční čp. 135/5, ČB (ÚDO spol. s. r. o.). Odbor správy veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) ve výši 1.910,00 tis. Kč dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu. 11

15 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,95 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy na 1. pololetí. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - ve výši ,83 tis. Kč, z toho: státní příspěvek na výkon pěstounské péče 5.256,00 tis. Kč, na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3.850,88 tis. Kč, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 600,00 tis. Kč, na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2013) ve výši 759,22 tis. Kč, na celoroční výstavní činnost Domu umění 800,00 tis. Kč, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb " 384,01 tis. Kč, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 1.344,90 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dukelská v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oblast 1.4 EU peníze školám 1.275,82 tis. Kč, v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 1.072,00 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistent prevence kriminality 816,00 tis. Kč, na projekt "Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích" 179,00 tis. Kč a na projekt "Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním" 77,00 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 52,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 2.350,59 tis. Kč, z toho: pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu a tvorbu dětí, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v zahraničí 2.000,00 tis. Kč, grant na projekt "Propagace motocyklového muzea " 20,00 tis. Kč, na administraci "Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 197,09 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska - reprezentace" 21,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Kampus teátr - divadelní festival na půdě univerzity" 28,00 tis. Kč, grant na projekt "Výstava Kateřiny Šedé" 20,00 tis. Kč, grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek " 20,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na akci "Reprezentace Jihočeského kraje pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii ve dnech " 24,50 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na "Dětský pěvecký sbor Carmina - pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby, sborového zpěvu" 20,00 tis. Kč, Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad z Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na částečné pokrytí osobních nákladů v souvislosti s nově vytvořeným pracovním místem na administraci projektů financovaných z ROP Jihozápad ve výši 75,00 tis. Kč. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti odvod z finančního vypořádání hospodářské činnosti města bytového hospodářství ve schválené výši ,00 tis. Kč. Investiční přijaté transfery ze státních fondů ve výši 88,16 tis. Kč v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, ". Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 1.498,82 tis. Kč v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, ". Investiční přijaté transfery od obcí 3. část dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS" ve výši 326,15 tis. Kč. 12

16 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 3. Komentář k výdajům 3.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 Platy zaměstnanců v pracovním poměru stanoveny na 135 pracovníků. K činil skutečný stav 133 pracovníků, výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a povinné pojistné na úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem. Ostatní osobní výdaje mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami. Potraviny ochranné nápoje zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky). Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren v budově, vakcína proti žloutence. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků nákup a obnova výstroje dle potřeby strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk platby periodik (Sbírka zákonů apod.) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krátká kulová zbraň pořízeno 10 nových pistolí. Drobný hmotný dlouhodobý majetek zařízení kanceláří a jídelny, PC, LCD monitory, fotoaparáty, informační cedule, jízdní kolo, mobilní telefon, šatní skříně, vysoušeče obuvi, přepínače KW, kotec pro psy, svítilny apod. Nákup materiálu jinde nezařazený náboje náboje pro výcvik střelby a pro cvičení služebních psů. Nákup materiálu jinde nezařazený foto, baterie nákup baterií do fotoaparátů a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly náhradní díly do služebních vozidel (pneumatiky) a pro ostatní používanou techniku (žárovky, hard disky, zdroje atd.). Nákup materiálu jinde nezařazený krmivo pro služební psy spotřeba pro 4 služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů apod. Nákup materiálu jinde nezařazený čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náústky k alkotestu atd. Studená voda, Teplo, Elektrická energie vyúčtování energií za rok 2013 a zálohy na spotřebu energií v roce, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (služebna U Lesa., areál MP ul. Jar. Haška). Elektrická energie kamerový systém MKDS odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot pro služební automobily. Poštovní služby platby poštovného při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis. Služby telekomunikací a radiokomunikací hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací frekvence jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy - frekvence, kmitočty. Nájemné za pronájem kanceláře v ulici U Lesa, pronájem střelnice, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice) a nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku. Nájemné MKDS nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky. Služby školení a vzdělávání POLIS rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání veterinární, referentské úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení. Nákup ostatních služeb tisk tiskopisů pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička). Nákup ostatních služeb označení služebních aut polepení služebních vozidel. 13

17 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb lékařská vyšetření nutná pro vydání nebo prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní prohlídky nových strážníků apod. Nákup ostatních služeb odchyt psů nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, výcvik psů, služby spojené s odtahy vozidel atd. Nákup ostatních služeb vyšetření biologického materiálu nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kamerový systém MKDS servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování služebních vozidel platby za opravy a údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování oděvů, obuvi a OOP opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, sociálních zařízení, vstupních dveří, hasicích přístrojů apod. Opravy a udržování kamerový systém MKDS údržba městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení nebylo čerpáno. Cestovné cestovní náhrady - kolegium Ostrava. Pohoštění pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady nebylo čerpáno. Věcné dary nebylo čerpáno. Nákup kolků na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolongace. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky dálniční známky pro služební vozidla. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům nebylo čerpáno. Náhrady mezd v době nemoci náhrada mzdy zaměstnancům v době pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky minulých let nebylo čerpáno. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 8 a 9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nájemné uložení trofejí pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. Konzultační, poradenské a právní služby vodní hospodářství, Konzultační, poradenské a právní služby, Konzultační, poradenské a právní služby Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb veterinární a rostlinolékařská péče, Nákup ostatních služeb lesy a myslivost, Nákup ostatních služeb vodní hospodářství nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb monitoring ochrany ovzduší Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, zkušební laboratoř, byl během března proveden I. cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích. Nákup ostatních služeb druhová ochrana, Nákup ostatních služeb dřeviny a krajina, Nákup ostatních služeb přechodně chráněné plochy, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) provedeny udržovací práce v registrovaném významném krajinném prvku park Stromovka. Nákup ostatních služeb územní systém ekologické stability (ÚSES), Nákup ostatních služeb vyhlášení památných stromů a VKP, Nákup ostatních služeb ekologická výchova nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Terminál projekt pokračuje, prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi paneláky kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. 14

18 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb Robinson vydána 2 čísla časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk, tvorba a distribuce hrazena sponzorsky. Nákup ostatních služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut, Opravy a udržování, Pohoštění akce ekologické výchovy, Věcné dary nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Ing. Aleš Mikšátko Příjemce Účel Částka Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky základních škol v Českých Budějovicích Marie Syrovátková Bez včel to nejde Mgr. Marek Otípka Modernizace včelařského provozu na farmě Medkaliště.com Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Český svaz včelařů, o. s., Calla Sdružení pro záchranu prostředí Podpora včelaření na českobudějovicku O přírodě a v přírodě PRO ŽIVOU KRAJINU o. s. Chceme motýly v Českých Budějovicích Základní článek hnutí Brontosaurus Forest Pohodáři VSKH Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice Živá zahrada na sídlišti Vltava Casiopea má otevřené dveře i srdce Aristotelés životní moudrost příroda, ekologie, život Chraňme přírodu společnými silami dospělí i děti Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2013. Příjemce Účel Částka Mateřská škola Dlouhá Den země v mateřinkové zahradě Mateřská škola Čéčova Čéčováčci recyklují Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/

19 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Příjemce Účel Částka Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Gymnázium Jírovcova Výuková ekologická loučka v městském parku Stromovka Práce kroužku základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí Celkem v Kč Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za 4. čtvrtletí roku Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice číslo 6/2013 dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce byl usnesením rady města č. 473/ naplněn, schváleno o rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací třinácti příjemcům, dotace přiděleny v plné výši. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené škody při výkonu myslivecké stráže nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka pokut vratka přeplatku pokuty z roku Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 Úroky vlastní úvěr KB a. s. Úpravna vody ČB úroky z úvěru na financování akce Úpravna vody. Úroky vlastní úvěr HVB Bank a. s. zimní stadion úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu. Úroky vlastní úvěr ŽB a. s. přeúvěrování hypotečních úvěrů úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b. j. a na Dlouhý most. Úroky vlastní kontokorentní úvěr úroky z kontokorentního úvěru na běžném účtu na financování provozních potřeb nebylo čerpáno. Úroky vlastní úvěr ČS a. s. úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města. Kurzové rozdíly ve výdajích účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupech a zpětném prodeji valut (zahraniční pracovní cesty). Služby peněžních ústavů poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města. Konzultační, poradenské a právní služby ČOV úhrada ve výši 14,50 tis. Kč České společnosti vodohospodářské za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV. Konzultační, poradenské a právní služby výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), v oblasti účetnictví (příprava dat při vymezení konsolidačních jednotek za účelem přehledu pro Ministerstvo financí) a za ostatní právní služby. Konzultační, poradenské a právní služby portfolio zahrnuje odměnu pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-lei. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady soudního exekutora náhrada nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, v 1. pololetí nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH souhrn daňové povinnosti a nadměrného odpočtu ve výši ,06 tis. Kč. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu soudní poplatky pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2013, kterou město platí samo sobě ve výši ,25 tis. Kč. 16

20 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Úhrada sankcí jiným rozpočtům prostředky rezervované na případné pokuty, penále a jiné sankční platby placené státu, státním fondům, regionálním radám (odvody a penále za porušení rozpočtové kázně vyměřené poskytovatelem dotace) nebylo čerpáno. Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích vratka části nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2013 na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 16,81 tis. Kč. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi vrácení části dotace na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku ,75 tis. Kč, dotace v rámci Programu prevence kriminality na projekt ČB asistenti prevence kriminality 167,78 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,17 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve výši 2,11 tis. Kč. Nespecifikované rezervy tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k ve výši ,71 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené dobropis za výkon transformátoru za odběrné místo plavecký stadion a sportovní hala (úhrada v r. 2013). Poskytované zálohy vlastní pokladně pro krytí hotovostních potřeb pokladnami magistrátu a pohyby (vklady a odvody) mezi pokladnou a běžným účtem. Ostatní poskytované zálohy a jistiny celoroční zálohy pracovníkům magistrátu na výdaje. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 9 a 10 Konzultační, poradenské a právní služby přeložka silnice III/ nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání školení na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zajištění porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru doprav. Věcné dary BESIP nákup propagačních podmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů apod. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nebylo čerpáno. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 10 a 11 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA, Intergram platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu na akcích Dobrá hodinka 2013 a Gospely 2013, Přílet anděla 2013 a Vánoční řemeslné trhy 2013, Dny slovenské kultury, Radniční bál. Odměny za užití duševního vlastnictví Dny slovenské kultury platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury (honoráře za vystoupení hudebního seskupení R Jazz na vernisáži ke Dnům slovenské kultury, za vystoupení umělců na operetním večeru v KD Slavie, za vystoupení M. Zimkové v monodramatu v KD Slavie, za účinkování umělců v loutkovém interaktivním představení Červeňkrál a Žltovláska). Odměny za užití duševního vlastnictví Múzy na vodě zálohová platba honoráře pro Michala Horáčka k vystoupení na představení Mezi námi na festivalu Múzy na vodě. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po akci Múzy na vodě. Odměny za užití duševního vlastnictví Masopust platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení DFS Malý Furiant, JSPT Úsvit, Doudleban a Šumavanka na 24. Masopustní koledě). Odměny za užití duševního vlastnictví Kulturní léto nebylo čerpáno. Odměny za užití duševního vlastnictví významná výročí honorář za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPD Carmína při přiležitosti květnových oslav ukončení II. světové války. Odměny za užití duševního vlastnictví radniční bál platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál (honorář za vystoupení cimbálové kapely Javorník, Petra Koláře, tanečního orchestru Big Band, za aktrobatické vystoupení DUO ALIS, za světelnou show umělecké skupiny ILUSIAS, za artistické vystoupení Boba Divílka, za vystoupení kapely Black Tower). Ochranné pomůcky včely ochranné pomůcky k zajištění městského včelstva (blůza, klobouk, rukavice). 17

21 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Knihy, učební pomůcky a tisk Dům umění nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek cestovní ruch nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek CBsystem 4 ks bannerů pro CBsystem. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Motocyklové muzeum nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek kultura nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dům umění multimediální přehrávač pro Dům umění k výstavě Manuel Knapp, 5 ks figurín k zajištění workshopu Architektura v oděvu v rámci akce Galerijní noc realizovaného v Domě umění. Nákup zboží Turistické informační centrum nákup zboží určeného k prodeji v TIC např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, lněné tašky, trička s potiskem, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, průvodce - Českobudějovicko sever, Česko všemi smysly (Jižní Čechy), sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvírák kov a jiné upomínkové předměty. Nákup materiálu jinde nezařazený Malá solnice nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice, rámečky k popiskům historických motocyklů. Nákup materiálu jinde nezařazený cestovní ruch nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace průvodce a Jižní Čechy (Aj, Nj, Rj) k prezentačním účelům města. Na základě usnesení RM byly zbylé finanční prostředky ve výši 50,15 tis. Kč převedeny odboru kanceláře primátora. Nákup materiálu jinde nezařazený CBsystem propagační předměty pro CBsystem (2 000 ks reflexních pásků s potiskem loga CBsystem). Nákup materiálu jinde nezařazený včely materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rozpěrák, smetáček, včelařské rámky). Nákup materiálu jinde nezařazený kultura materiál pro potřeby výtvarných ateliérů, materiál k zajištění akce Dny slovenské kultury a Radniční bál, kytice živých květů ve vazbě s trikolórou a nápisem Statutární město ČB ke květnovým oslavám II. světové války, materiál k zajištění akce Múzy na vodě a Umění ve městě (instalační a kotvící materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený Dům umění materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění v Domě umění (např. pytle, bublinkové fólie, balící papír, barvy). Studená voda Malá solnice zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Studená voda Kulturní léto nebylo čerpáno. Teplo Malá solnice zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Elektrická energie Malá solnice zálohy za 1., 2. a 3. čtvrtletí roku na služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Pohonné hmoty a maziva nebylo čerpáno. Poštovní služby nebylo čerpáno. Poštovní služby Dům umění úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Služby telekomunikací a radiokomunikací Dům umění úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění v Domě umění. Služby peněžních ústavů pojištění výstav pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu). Služby peněžních ústavů pojištění výstav Dům umění připojištění uměleckých předmětů v Domě umění v průběhu konání výstav bylo sjednáno a současně jednorázově uhrazeno v roce 2013 z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu s tím, že toto připojištění bude ve všech dalších pojistných rocích zahrnuto v ročním předpisu celkového pojištění majetku statutárního města, a tudíž nebude již samostatně hrazeno z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu. Nájemné cestovní ruch úhrada nájmu reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU). Nájemné kultura pronájem dieselgenerátoru na Advent 2013 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Živý Betlém), pronájem reklamního banneru na Radniční bál, pronájem salonku v restauraci Masné krámy pro organizování programu v rámci akce Dny slovenské kultury, pronájem divadelního sálu v divadle U Kapličky pro účely konání představení v rámci akce Dny slovenské kultury. Nájemné radniční bál pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál. Konzultační, poradenské a právní služby cestovní ruch nebylo čerpáno. 18

22 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Konzultační, poradenské a právní služby studie potřeb kultury úhrada oponentního posudku a konzultačních právních služeb k dílu Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích. Konzultační, poradenské a právní služby kultura poradenská činnost, průzkum trhu a odhad finančních nároků spojených s vykonáváním funkce projektového manažera KD Slavie, zpracování návrhu smlouvy na krátkodobé pronájmy prostor KD Slavie. Nákup ostatních služeb výstavy a prezentace vyúčtování zajištění výstavního prostoru na veletrhu CR Ferienmess Vídeň, zajištění výstavního prostoru na veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava a veletrhu ITB Berlín včetně doplňkových služeb, grafika stánku Českých Budějovic na výstavě CR Jihočeský kompas. Nákup ostatních služeb Malá Solnice monitorovací poplatek za 1.a 2. čtvrtletí roku a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů). Nákup ostatních služeb propagační tiskoviny tiskoviny k propagačním účelům města (dotisk skládačky cestovního ruchu "Expozice jihočeských motocyklů", knižní záložka "Volnočasový portál", dotisk brožury Turistické atraktivity města a okolí v Čj a Nj). Nákup ostatních služeb inzerce a propagace inzerce ve slovenské publikaci Cestovní informátor, prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář, inzerce Českých Budějovic - Turistického informačního centra v průvodcích cestovního ruchu a Jižní Čechy, prezentace Českých Budějovic na hlavní straně portálu inzerce Českých Budějovic v MFDnes v příloze pro Prahu a Střední Čechy, inzerce v časopisu COT business 5/. Nákup ostatních služeb CBsystem výroba vstupenek pro CBsystem, překlad e-vstupenky do Nj a Aj, grafiké návrhy evstupenek pro kmenové pořadatele CBsystemu (Jihočeská filharmonie, Cafe Klub Slavie). Nákup ostatních služeb cestovní ruch měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay za říjen, listopad, prosinec 2013 a leden, únor, březen, distribuce bezbariérové mapy města a umístění mapy na webu MCU media, zhotovení propagačního 1 minutového filmu s námětem aktivní život ve městě, překlad bezbariérové mapy do Nj a Aj, zajištění služeb týkajících se propagace Českých Budějovic v rámci konání fam tripu pro české touroperátory v termínu Nákup ostatních služeb CBsystem provize provize za prodej vstupenek evstupenky CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy. Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků nebylo čerpáno.. Nákup ostatních služeb kino Háječek nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Masopust zajištění akce Masopust, t.j. zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce. Nákup ostatních služeb Překročme bariéry nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Čarodějnice kompletní realizace akce Slet čarodějnic (dle smlouvy). Nákup ostatních služeb Den plný her Den dětí realizace akce Den pro děti a dospělé u Sportovní haly v Českých Budějovicích dne Nákup ostatních služeb Den seniorů nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb tradiční svátky zajištění a realizace akcí v prosinci 2013 (fotodokumentace, moderování, ozvučení, osvětlení, technické zajištění, vyblokování veřejného osvětlení, zajištění ostrahy, dopravního značení, koncertu, ubytování pro účinkující, dodání, postavení a odvoz vánočního stromu na náměstí Př. Otakara II.), tj. Mikulášská obchůzka 2013, Přílet anděla 2013, Vránkovy koledy 2013, Rozsvícení vánočního stromu 2013, Gospely 2013, Advent 2013, organizace Vánočních tvůrčích dílen 2013 v radniční výstavní síni, organizační zajištění akce Vánoce na starém městě 2013 a Staročeská ulička v Panské Nákup ostatních služeb významná výročí zajištění ozvučení a moderování akcí u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války. Nákup ostatních služeb kultura likvidace sochy paní Müllerová ve Stromovce u rybníku Bagr z důvodu špatného technického stavu (socha stojící ve vodě byla prohnilá, z betonového soklu vyčnívaly železa), doprava a kopírování pro potřeby výtvarných ateliérů. Nákup ostatních služeb kronika města grafická úprava a tisk 400 ks kroniky města za rok Nákup ostatních služeb výstavy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Kulturní léto grafický návrh a tisk ks letáčků Kulturní akce. Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po realizaci akcí Kulturního léta. 19

23 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb Dny slovenské kultury zajištění a realizace akcí v rámci Dnů slovenské kultury : propagace a fotodokumentace akcí, zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, údržba a ladění piána v KD Slavie k zajištění koncertu, organizace transportu, instalace uměleckých děl a kurátorské služby na výstavě v Galerii Nahoře, organizační a technické zajištění operetního programu v KD Slavie, zajištění pořadatelské služby v DK Metropol k představení Mandarinková izba, ubytování pro účastníky a hosty akcí od , zajištění květinové výzdoby, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, zorganizování setkání slovenských a českobudějovicích seniorů, organizační zajištění design marketu a módní show Boutique MATA HARI s názvem "Viva CZ - SK alternativa!", autodoprava k deponování výstavních exponátů z radniční výstavní síně na Slovenský institut v Praze v rámci akce Dny slovenské kultury. Nákup ostatních služeb vánoční trhy zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2013 (zajištění kulturního programu a předvádění lidových řemesel, zajištění osvětlení, úklid a ostraha Radničního nádvoří). Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí k zajištění akce Radniční vánoční trhy. Nákup ostatních služeb Múzy na vodě ubytování pro účinkující akce Múzy na vodě 2013, zhotovení plakátů Múzy na vodě (plakáty A2 v počtu 250 ks, letáky 10 x 21 cm v počtu ks). Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí po realizaci akce Múzy na vodě. Nákup ostatních služeb Dům umění dle mandátní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění poskytování měsíčních odměn mandatáři M. Škodovi, dle mandátní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Š. Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost Dům umění) postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie) v 1. pololetí: výstava Manuel Knapp, Viktor Kopasz, MCA Aterier, Gion Caminada, Václav Kopecký. Nákup ostatních služeb propagace kulturních akcí bude čerpáno ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb KD Slavie nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb realizace strategie rozvoje kultury nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Rozkvetlé město zhotovení grafického návrhu loga na projekt Rozkvetlé město. Nákup ostatních služeb úklid a úprava okolí památníků úklid pomníků v Suchém Vrbném, Mladém, Rožnově a Nových Hodějovicích před kladením věnců a kytic u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války. Nákup ostatních služeb informační měsíčník zveřejnění informací v informačním měsíčníku KAM vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (leden až červen ). Nákup ostatních služeb radniční bál zajištění a realizace akce Radniční bál - propagace a technické zajištění (výlep plakátů, ozvučení, moderování, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru, doprava a manipulace historických vozidel k fotoateliéru, instalace dekorativních horizontů v DK Metropol, aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, pořadatelské služby v DK Metropol a inspice, zajištění diskotéky, zprostředkování hostesek). Nákup ostatních služeb odvoz odpadu při akcích města odvoz a likvidace odpadu při akci Radniční vánoční trhy Další prostředky budou čerpány ve 2. pololetí. Opravy a udržování pomníků a pamětních desek nebylo čerpáno. Pohoštění výstavy, kulturní akce zajištění občerstvení pro účastníky Gospelového koncertu 2013, večeře pro účinkující Gospelového koncertu 2013, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2013, občerstvení a pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury (na vernisáži v Radniční výstavní síni, na zahájení akce ve 3. patře Domu umění, pohoštění při setkání spisovatelů, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol, občerstvení na vernisáž na výstavu fotografií Mariána Béreše). Pohoštění Dům umění občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Pohoštění radniční bál pohoštění pro vystupující na plese a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady autorské odměny OSA, Intergram poplatky za užití hudebních děl při kulturních akcích roku pro Ochranný svaz autorský a Intergram jsou z důvodu účinnosti vyhlášky č. 464/2013 Sb., o rozpočtové skladbě, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů od hrazeny z akce Odměny za užití duševního vlastnictví OSA, Intergram. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady nebylo čerpáno. 20

24 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Věcné dary prezentační předměty reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům (kulaté odznáčky placky s nápisem, Budějické pišingry). Věcné dary kytice živých květů pro účinkující na akci Dny slovenské kultury. Věcné dary Dům umění květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 298,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 233,35 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Vladimír Tůma Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR - 70 % Marie Žvaková DVOJKOLA.CZ % Miroslav Mareš Vycházky za historií % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Kino Kotva poskytnutí první části neinvestiční dotace (60 %) za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce. Druhá část dotace (40%) bude vyplacena po předložení a odsouhlasení vyúčtování první části dotace. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 285,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 207,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Alena Čarvašová Štěstí s překážkou - 70 % Alena Schelová Výstava Jiří Anderle % Jana Švarcová Kulturní léto - 70 % Binder Milan Když století městem proletí - exteriérová výstava - 70 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 131,40 tis. Kč, z toho vyplaceno 101,25 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Verbson s. r. o. Propagační materiály společného projektu Hřiště BezBot a dalších subjektů % KNOWCOMM s. r. o. GASTROTOUR - 70 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 681,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 487,00 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Metropol, spol. s r.o. Přehlídka divadel malých forem - 30 % Agentura Grif, spol. s. r. o. Regionální ozvěny FEBIOFESTu Metropol, spol. s r.o. Přehlídka divadel malých forem - 70 % LiStOVáNí s. r. o. LiStOVáNí - cyklus scénických čtení % TRIMA CB s. r. o. Maturantka roku - 70 % AKAI KIKU s. r. o. Japonské kulturní dny % Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Jihočeský jazzový festival - 2 dny v ČB - 70 % Produkční agentura Art 4 Promotion, s. r. o. Audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE - 70 %

25 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí OUTDOOR FILMS s. r. o. Mezinárodní festival outdoorových filmů ročník % mcfabrika s. r. o. Česká hudební legenda v ČB % Celkem v Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 137,28 tis. Kč, z toho vyplaceno 122,16 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Rozcescí, o. p. s., ČB-město outdoorových zážitků, 30 % Metropol CB o. p. s. Jihočeský kompas - 70 % Řemesla v odrazu zrcadel o. p. s. Zrcadla na náměstí % Celkem v Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 340,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 260,60 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Hudební škola Vojtěch o. p. s. Provedení muzikálu O dvanácti měsíčkách % Hrát2Objevovat o. p. s. Objevárium: Bzukot - 70 % Metropol CB o. p. s. Galerie Nahoře - centrum fotografie % Člověk v tísni o. p. s. Jeden svět v Českých Budějovicích % Soukromá základní umělecká škola Zavadilka Svátek hudby v Českých Budějovicích 100 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č.6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 820,85 tis. Kč, z toho vyplaceno 246,60 tis. Kč: Jůzit o. s. Příjemce Účel Částka Česká asociace akademických technických sportů - vysokoškolský akademický klub - kynologický USE-IT Č. Budějovice a Č. Krumlov - první vydání mapy a její distribuce - 30% Mezinárodní flyballový turnaj % Ars klub Staročeské Velikonoce aneb jaro už je tu % V. A. Lanny Lannova půjčovna loděk - 70 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č.6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.657,90 tis. Kč, z toho vyplaceno 2.139,40 tis. Kč: Příjemce Účel Částka ŽESTĚ DVĚSTĚ BRASS SESSION % Mažoretkový klub Panenky Celoroční činnost Panenky % Mažoretkový klub Panenky Reprezentace Mažoretkový klub Panenky - Mistrovství ČR a Evropy % Divadlo Za rohem Divadélko Růžek %

26 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí V. A. Lanny Hra královská o Lannův pohár v šachu - 70 % Ars klub Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci - 70 % Kulteko o. s. Odpad fest - 70 % SUD - studentské univerzitní divadlo Literární šleh % SUD - studentské univerzitní divadlo SUD % Hukot o. s. Buskers fest % Občanské sdružení TAM-TAM Beránkův rok % Občanské sdružení TAM-TAM Galerie U Beránka % Taneční centrum MOVE 21 Účast TC Move 21 na MČR formací % Taneční centrum MOVE 21 Dance life tour % Kredance o. s. Kdo si tančí, nezlobí aneb prevence tancem % Kredance o. s. Tanec Praha v ulicích města % ÚSVIT - sdružení jihočeského souboru písní a tanců Celoroční činnost, opatření č % ÚSVIT - sdružení jihočeského Folklórní odpoledne Hrály dudy, opatření č.3 souboru písní a tanců 100 % Velký dechový orchestr Č. Budějovice o. s. Vejvodova Zbraslav % Velký dechový orchestr Č. Budějovice o. s. Promenádní koncerty % Velký dechový orchestr Č. Budějovice o. s. Celoroční činnost VDO ČB % Svaz důchodců ČR Kulturní program SD, 6. ročník Seniorská píseň, % Svaz důchodců ČR Zájmová uměledná činnost seniorů % Jihočeské pěvecké sdružení o. s. Celoroční koncertní činnost % Nová Solnice o. s. Pohádky ve Vaně - 70 % Nová Solnice o. s. Hudba da Vana % Taneční studio Dancing Qeens TS Dancing Qeens reprezentuje město České o. s. Budějovice % Občanské sdružení Kyvadlo Divadelní žabka % TJ Sokol Šibřinky - staročeská pouť % DS J. K. Tyl Č. Budějovice o. s. Divadelní aktivity DS J. K. Tyl o. s. ve městě % Prostor pro všechny o. s. Město lidem - lidé městu - Krajinské korzo - 70 % Sportovní klub Vodní slalom ČB Wave festival - kulturní program - 70 % Akademický klub třetího věku Aktiv o. s. Stromy a člověk % Akademický klub třetího věku Aktiv o. s. Kulturní Akademie třetího věku % SUBKULTURA o. s. Hodně muziky za málo peněz % Collegium musicum Budvicense Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense % Občanské sdružení VERBARIUM VERBARIUM na každý den % Občanské sdružení Kultura pro Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum mládež pro děti a mládež % TVOR o. s. Sochařina není (jen) dřina % "Budějcká Benefice o. s." Benefice pro centrum Bazalka %

27 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějcká Thálie ročník přehlídky Budějovice o. s. amatérských divadelních souborů - 70 % INCOGNITI Central park Slavie - 70 % Budside o. s. Bud Wars (Budějovické taneční souboje) % Kredance o. s. Mimo mísu % TVOR o. s. Žába vánoční % SUD - studentské univerzitní divadlo Vítání prváků % SUD - studentské univerzitní divadlo OBJEKTIVně v SUDu % Ars klub Rozmarné léto % Svaz důchodců ČR Kulturní program SD, 3. ročník Předvánoční Seniorské písně % Budějovický Manifest, o. s. Budějovický Manifest % SUBKULTURA o. s. REGGAE BASHMENT % Deadend o. s. Deadend festival % Nová Solnice o. s. Raz dva tři herci % Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 28,80 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce Účel Částka Biskupské gymnázium JNN a Církevní základní škola Zpěv spojuje % Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu roku vyplacen doplatek 30 % z celkové dotace poskytnuté v roce 2013 ve výši 57,12 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Nadace pro Jihočeské cyklostezky Reedice propagačního materiálu Na kole krajinou Českobudějovicka, 30% Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č.6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 169,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce Účel Částka ZŠ a MŠ J. Š. Baara Rozšíření folklórního zaměření sboru. Veřejná vystoupení sboru. Rozšíření výuky zpěvu, rozvoj a obnova vybavení % ZŠ a MŠ J. Š. Baara Celoroční činnost DFS Bárováček % ZŠ a MŠ J. Š. Baara Reprezentace českobudějovického regionu na mezinárodním pěveckém festivalu Makarské kulturní léto - Chorvatsko přípravným sborem Carmínek % ZŠ a MŠ J. Š. Baara Reprezentace českobudějovického regionu pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii v Rimini %

28 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Pořizování a úpravy sborových krojů, triček a ponč pro nové členy Canzonetty % Účast DPS Canzonetta a ženského sboru Vox novus na festival sborového zpěvu Cracovia Cantat v Krakově (Polsko) % Celkem v Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 96,00 tis. Kč, vyplaceno 79,20 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Střední škola obchodní Vítejte u nás - V. ročník - 70 % SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Budějovické mlsání % Celkem v Kč Neinvestiční transfery cizím PO knihovna knižní novinky na základě 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 482,60 tis. Kč, z toho vyplaceno 407,60 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Jihočeská vědecká knihovna Poslechový pořad Antidiskotéka Jiřího Černého % Alšova jihočeská galerie Galerijní noc - 70 % Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Dům dětí a mládeže Č. Budějovice Pořízení sborových šatů pro mládežnický sbor Puellae Budvicienses % Doprava DPS Jitřenka na světovou sborovou soutěž World Choir Games, Riga % Doprava mládežnického pěveckého sboru Puellae Budvicienses na sborovou soutěž World Choir Games v Rize % Obnova materiálního vybavení DFS Úsviťáček % Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík z Prahy do Brna % Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík s doprovodem % Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Podpora činnosti pěveckého sboru Sboru se Z a divadelních kroužků gymnázia v České % Jihočeská vědecká knihovna Knihovna - živé místo - 100% Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík slaví čtvrtstoletí % Celkem v Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům nebylo čerpáno. Dary obyvatelstvu ocenění talentů nebylo čerpáno. 25

29 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 261,10 tis. Kč, z toho vyplaceno 219,10 Kč: Příjemce Účel Částka Zdeněk Kult JAZZ OPEN % Vít Podroužek Cantus Firmus - hudba renesanční Evropy, písně z českých kancionálů % Ludmila Dvořáková Festival duchovní sborové hudby % Ludmila Dvořáková Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení absolventů Gymnázia J. V. Jiršíka % Vítězslav Marčík Velikonoční hrkání % Anna Voříšková Činnost PSJU při Biskupském gymnáziu v ČB % Pavel Steffal Festival Na dvanácti strunách - 70 % Milan Pleva Jaroslav Boxan 4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž - 70 % Studentský elektronický festival/student Electronic Fest % Celkem v Kč Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozkvetlé město nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok byla rozpočtovaná částka 1.400,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 a č. 2 v první výzvě byla žadatelům dle jejich právní subjektivity rozdělena částka v celkové výši 782,56 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok byla celková rozpočtovaná částka 4.850,00 tis. Kč. Opatřením č.1 až č. 6 v první výzvě a Opatřením č. 2 až č. 4 ve druhé výzvě, byla žadatelům dle jejich právní subjektivity rozdělena částka v celkové výši 3.918,50 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města (Klub českých turistů částku 1,02 tis. Kč, Akademický klub třetího větku Aktiv částku 1,56 tis. Kč). Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 12 a 13 Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení hřišť tenisová síť pro hřiště v Dubenské ulici - provozování volnočasové aktivity Tenisové školy pro děti a mládež ze sídliště Máj. Nákup materiálu jinde nezařazený servis a regulace vytápění PO nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený MŠ papírové tácky pro pohoštění. Nákup materiálu údržba hřišť pásky na upevnění sítí na branky na hřištích. Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání školení pro ředitele zřizovaných školských organizací - Nový občanský zákoník a jeho promítnutí do oblasti školství, pro vedoucí školních jídelen - Úvod do dietního stravování, Manažerské minimum a Jak na dietu ve školní kuchyni. Nákup ostatních služeb město sportu grafické úpravy a aktualizace webových stránek projektu město sportu. Nákup ostatních služeb servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb přemístění skateboardových překážek, dovoz a montáž výstavních panelů na ZŠ a MŠ J. Š. Baara na výstavu k 50. výročí školního stravování. Opravy a udržování hřiště oprava oplocení u veřejných hřišť v ulici Staroměstská a Jiráskovo nábřeží. Pohoštění porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ pohoštění při semináři pro ředitele zřizovaných školských organizací (Nový občanský zákoník a jeho promítnutí do oblasti školství). 26

30 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Pohoštění při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ pohoštění při vyhodnocení projektu Stravujeme se společně, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona). Ostatní nákupy jinde nezařazené projekty rozšiřující služby škol poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na podporu výukového programu v oblasti zdravé výživy na projekt Zdraví dětem a pro realizaci mezinárodního projektu Edison v Základní škole Matice školská, dovoz stravy (bezlepkové diety) do školských organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) v rámci projektu Stravujeme se společně. Věcné dary dary pro účastníky literární a výtvarné soutěže pod názvem Stravování očima dětí, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ O. Nedbala, květinová vazba k životnímu jubileu ředitelky MŠ Dlouhá, rozloučení se se školskými důchodci, dárkové knižní poukázky pro úspěšné žáky ze základních škol, kteří se zúčastnili různých soutěží. Věcné dary soutěže nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem a spolkům podpora rodin s předškolními dětmi v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, bylo poskytnuto 170,00 tis. Kč, z toho: Mgr. Dominika Průchová Dětské centrum Mláďátka 10 tis. Kč Bc. Linda Konrádová Školička LVÍČEK 21 tis. Kč Žaneta Frantálová hlídání dětí 11 tis. Kč Dětské centrum BARBORKA, s. r. o. 58 tis. Kč Billingua, s. r. o. 12 tis. Kč Gimi line, s. r. o. Strom života 3 tis. Kč KinderGarten One Mateřská škola, s. r. o. 12 tis. Kč FORMELO, s. r. o. 14 tis. Kč Doma v lese lesní školka, o. s. 6 tis. Kč 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s. 5 tis. Kč Základní škola waldorfská a mateřská škola, o. p. s. 18 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem děti ve věku do 6 let dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 500,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Dominika Průchová Dětské centrum Mláďátka Bc. Lindě Konrádové Školička lvíček Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini Viva Bambini s. r. o. Bilingua s. r. o. Německo-česká školka Deutscher Kindergarten Bei den Zwergen Školka Barborka s. r. o. Školka Barborka KinderGarten One Mateřská škola s. r. o. Zajištění režijních nákladů mateřské školky FORMELO s. r. o. Formelo s. r. o. soukromá školka Slavíček-hudební mateřská škola s angličtinou s. r. o. Celodenní hlídání a péče o děti Doma v lese Lesní školka DOMA V LESE Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí - Poznáváme svět s Pomněnkou POMNĚNKA Salesiánské středisko mládeže Předškoláci na Máji dům dětí a mládeže Č. Budějovice Městská charita Dětské centrum Beruška Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Dětská skupina Motýl Celkem v Kč

31 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,84 tis. Kč, z toho: Ivana Ježková Letní příměstský tábor pro děti 10,24 tis. Kč Mgr. Simona Ježová - zajištění příměstského tábora Městem s tužkou či štětcem 15,60 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 41,60 tis. Kč, z toho: DECARO RMG s. r.o. odznak všestrannosti Olympijských vítězů 21,60 tis. Kč mimo dotační směrnici poskytnuta dotace: EVENT Media s. r. o. Night run a Avon běh 20,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 30,00 tis. Kč společnosti FORMELO s. r. o. na Letní příměstský tábor. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno Koníčku o. p. s. 56, 91 tis. Kč na celoroční činnost (35,91 tis. Kč) a na jednorázovou akci Cestujeme se zvířátky (21,00 tis. Kč). Neinvestiční transfery spolkům sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 1), dotace na podporu mládežnických preferovaných klubů (opatření č. 2), dotace na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 3), dotace na sportovní akce (opatření č. 4). Z nespecifikovaných rezerv převedeno ,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 9.634,55 Kč, z toho: Příjemce Účel Částka PLAVÁNÍ o. s. Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR Sportovní klub policie Sportovní klub moderní gymnastika Máj HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI SK Mladé SKI TEAM BUDWEIS - Alpské disciplíny Tělovýchovná jednota Merkur SK Čtyři Dvory - servisport Basketbalový sportovní Klub Bruslařský klub Sportovní klub Třebín SK Slavia Tělovýchovná jednota SK Čéčova TJ METEOR Taekwondo klub WTF České Budějovice Vysokoškolský sportovní klub Slavia PF Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce

32 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí SK JUDO BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s. Triatlonový sportovní klub o. s. FC Nové Hodějovice, o. s. Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z.s. HC, o. s. Taneční centrum Move 21 FIGHT CLUB TJ KARATE FBC UNITED FBC Štíři, o. s. Sportovní klub Pedagog Taneční studio No Limit Taekwon-do ITF škola Tong-il Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Č.B. Shirokan Dojo SK Meťák o. s. Baseballový oddíl "ANGELS" SPORT KLUB RB Sportovní klub BOXING Sportovní klub CB SPORT POINT o. s. Aktivity o. s. Sportovní klub ELIM TEAM Sdružení sportovních zájmových útvarů a klubů DDM Č.Budějovice Vsport klub TJ DYNAMO Potápěčský klub NEPTUN TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL Čtyři Dvory TJ OB o. s. Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce

33 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Hokejový klub HC DDM Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Tělovýchovná jednota Chatař Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce SK Vodní Slalom Č. Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Wave festival Příspěvek na sportovní akce: Velká cena Tělovýchovná jednota Jihočeského kraje a Českých Budějovic ročník KOH-I-NOOR a 1. kolo ČP v plavání PLAVÁNÍ o. s. Příspěvek na sportovní akce: Plavecké závody žactva "ČESKÉ BUDĚJOVICE " Sportovní klub moderní Příspěvek na sportovní akce: Hyundai-Fischer cup gymnastika Máj - mezinárodní turnaj v moderní gymnastice Volejbalový klub Příspěvek na sportovní akce: VC města Č.Budějovice - volejbal juniorky FIGHT CLUB Příspěvek na sportovní akce: Bohemia open - mezinárodní turnaj v karate SPORT KLUB RB Příspěvek na sportovní akce: FISAF AEROBIC SK Vodní Slalom Č. Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Jarní slalomy SK Meťák o. s. Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní florbalový turnaj - INNEBANDY " V. A. Lanny" Příspěvek na sportovní akce: Přírodní kluziště náplavka Podvodní ragby PF České Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní turnaj v Budějovice podvodním ragby v Českých Budějovicích Občanské sdružení Jihočeský Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny pro fotbal mateřské školy Klub podvodního hokeje Příspěvek na sportovní akce: 7. mezinárodní ročník SERRASALMUS UWH BUD PIG CUP TJ Motor o. s. Příspěvek na sportovní akce: VÁNOČNÍ OBŘÁK Příspěvek na sportovní akce: 4. ročník Velké Ceny Tělovýchovná jednota SK Čéčova SK Čéčova pro dorost, ml. a st. žactvo a přípravku ve Sportovní hale v Českých Budějovicích Tělovýchovná jednota Lokomotiva Příspěvek na sportovní akce: 42. ročníku MEMORIÁLU Podhradského - žáků v kopané Tělovýchovná jednota Lokomotiva Příspěvek na sportovní akce: ČESKOBUDĚJOVICKÝ POHÁR - mladších žáků v házené Českobudějovický klub futsalu Příspěvek na sportovní akce: Letní celostátní turnaj o. s. ve futsalu FIFA - Gambrinus Cup Tělocvičná jednota SOKOL Příspěvek na sportovní akce: OTEVŘENÝ Tělocvičná jednota SOKOL Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,o. s. Okresní organizace SPMP ČR PŘEBOR ČOS DRUŽSTEV - U13, U15 A JUNIOŘI Příspěvek na sportovní akce: Běh kolem Sokolského ostrova Příspěvek na sportovní akce: Sportovní hry mentálně postižených SK SLAVIA Příspěvek na sportovní akce: Hynkův memoriál ročník Triatlonový sportovní klub České Příspěvek na sportovní akce: Aquatlon České Budějovice o. s. Budějovice Sportovní klub ELIM TEAM Příspěvek na sportovní akce: ELIM CUP FBC UNITED Příspěvek na sportovní akce: Vánoční turnaj starších žáků TJ OB o. s. Příspěvek na sportovní akce: Budějovický pohár Budějce na kola i dvojkola! Příspěvek na sportovní akce: 3. jihočeské dvojkolodění OUTDOOR CLUB HANACE, o. s. Příspěvek na sportovní akce: HanMan

34 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Jihočeský klub maratonců Shirokan Dojo TJ METEOR Klub českých turistů Příspěvek na sportovní akce: Jihočeský běžecký pohár Příspěvek na sportovní akce: Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež Příspěvek na sportovní akce: METEOR CUP - série závodů Příspěvek na sportovní akce: Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo Celkem v Kč Mimo dotační směrnici uděleny dotace: SK HLINCOVKA, o. s. Příjemce Účel Částka QCC, o. s. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí starších žákyň ve finálových kolech Českého poháru a Mistrovství ČR ve volejbale v roce mimo dotační směrnici Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s realizací šachového turnaje FIDE Open České Budějovice mimo dotační směrnici Příspěvek na zajištění účasti mužstva mladších dorostenců na mezinárodním fotbalovém turnaji v bavorském Moosburgu v roce mimo dotační směrnici Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům Volejbalový klub ČB nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery spolkům reprezentace dotace dle Směrnice č. 6/2013 pro děti a mládež do 18 let za reprezentaci města na Mistrovství ČR, Mistrovství Evropy nebo Mistrovství světa. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 250,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Angels Příspěvek za reprezentaci města B&H Triatlon Příspěvek za reprezentaci města BOX CLUB TÁTY NĚMCE o. s. Příspěvek za reprezentaci města Bruslařský klub Příspěvek za reprezentaci města FIGHT CLUB Příspěvek za reprezentaci města OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Příspěvek za reprezentaci města Plavání o. s. Příspěvek za reprezentaci města QCC, o. s. Příspěvek za reprezentaci města 718 SK Čtyři Dvory servisport Č.B. Příspěvek za reprezentaci města 299 Sportovní klub JUDO Č.B Příspěvek za reprezentaci města Sportovní klub policie Č.B Příspěvek za reprezentaci města Sportovně střelecký klub Stromovka Příspěvek za reprezentaci města Sportovní klub Moderní gymnastika Máj Příspěvek za reprezentaci města Sportovní klub vodní slalom Příspěvek za reprezentaci města Taekwondo klub WTF Č.B Příspěvek za reprezentaci města Tělovýchovná jednota DYNAMO Příspěvek za reprezentaci města Tělovýchovná jednota SK Čéčova Příspěvek za reprezentaci města TJ Karate Příspěvek za reprezentaci města TJ Meteor Příspěvek za reprezentaci města 4 112

35 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí TJ Sokol Příspěvek za reprezentaci města Triatlonový sportovní klub o. s. Příspěvek za reprezentaci města Volejbalový klub Příspěvek za reprezentaci města Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR Příspěvek za reprezentaci města Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dětské a mládežnice organizace dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2 524,78 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Walden Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Útěk z Teutoburského lesa Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Poznávání Plzně a okolí Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Jamboree střediska Walden Junák svaz skautů a skautek ČR Centrum Krajinská Krajinská Junák svaz skautů a skautek ČR Velikonoční workshop Krajinská Junák svaz skautů a skautek ČR Letní řádění Krajinská Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Celoroční činnost střediska VAVÉHA Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Skautská pouť Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Závody vlčat a světlušek Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Jamboree českobudějovických skautů Pohodáři VSKH Společně se nenudíme Občanské sdružení DÁLKY Husitští skauti celoroční činnost středisko Zálesák Propagace a oprava stanů 1. střediska Zálesák TIB občanské sdružení Praha Tvořivá informatika TIB občanské sdružení Praha Regionální kolo Mladý programátor Občanské sdružení Život se psem Život se psem Pionýrská skupina DRACI České Budějovice Nezamykáme přístav Pionýrská skupina DRACI České Mezinárodní den dětí dětský smích a radost nic Budějovice nenahradí Česká tábornická unie Podpora celoroční činnosti T.K.Toulavý vítr T.K.Toulavý vítr Česká tábornická unice Velká rada oblasti Jihočeské Celoroční činnost tábornických klubů ČTU T.O.Nová Dvojka Nová Dvojka Oblastní spolek Českého Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež červeného kříže ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní studijní středisko Oblastní spolek Českého červeného kříže Příměstský tábor ČČK zábavou k poučení

36 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí QCC, o. s. Celoroční činnost Radambuk My se volného času nebojíme Taneční studio Dancing Queens o. s. Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing Queens Česká tábornická unie T.K.Robinsoni Příspěvek na celoroční činnost Česká tábornická unie T.K.Čtveráci Celoroční činnost Česká tábornická unie T.K.Čtveráci Hry v Novohradských horách Česká tábornická unie T.K.Čtveráci Akce LUCO Česká tábornická unie T.K.ČASSIOPEIA Č. Budějovice Podpora celoroční činnosti T.K.Cassiopeia OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Do pohádky s králíky Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cesta do Narnie jarní příměstský tábor Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Srdce plné slunce den dětí akce věnovaná i dětem s handicepem Léto s Cassiopeiou Život ve větvích TVOR o. s. Rok s Tvorem TVOR o. s. Nekonečný příběh Příměstský tábor s ateliérem Tvor Přední hlídka Royal Rangers v ČR Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers Přední hlídka Royal Rangers v ČR Příměstský rytířský tábor v Nedabyli I.turnus Rodinné centrum Emanuel, o. s. Probouzení broučků Rodinné centrum Emanuel, o. s. Ukládání broučků k zimnímu spánku AKTIVITY Příměstský olympijský tábor Jihoč. krajská organizace Pionýra Volnočasové kroužky klub Pavučina Jihoč. krajská organizace Pionýra Příměstské tábory Jihoč. krajská organizace Pionýra Příměstské tábory M-tes Klub volného času dětí a mládeže Doma v lese Lesní příměstský tábor Rodinné centrum ROZÁRKA Kdo si hraje, nezlobí Kamarádi otevřených srdcí Kamarádi, průvodci volným časem Kamarádi otevřených srdcí Léto s koňmi M-centrum pro mladou rodinu, o. s. Příměstský tábor - Výletníci ACTIVE time Volnočasové aktivity na ZŠ, DD a víkendové akce VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. Opatření 1 Příspěvek na celoroční činnost VICTORY sdružení dětí a maminek, o.s Týden plný aktivit Kredance o. s. Bez tance nejsou koláče Tanečky pro předškoláky Kredance o. s. Příměstské tábory Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA II. běh (děti 6-8let) Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA III. běh (děti 9-12let) Cesta hudby, o. s. Opatření č. 1 Příspěvek na celoroční činnost Cesta hudby, o. s. 17. Letní hudební tábor Jemčina

37 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Český svaz včelařů, o. s., základní Seznámení dětí a mládeže s prací včelaře při organizace ošetřování včelstev Volnočasový klub ALFA, o. s. Vybavení klubovny a prostor pro volnočas. činnost Stáj na Dobré Vodě OS Pony kroužek Stáj na Dobré Vodě OS Příměstský tábor s koňmi Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům Bambiriáda 35,00 tis. Kč poskytnuto Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi Bambiriády (dvoudenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací). Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem využití volného času mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce. Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 174,57 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Salesiánské středisko mládeže Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež Salesiánské středisko mládeže Výpravou za vzděláním Letní tábor pro uživatele služeb NZDM V.I.P. Městská charita a SRDÍČKO-JIROLO Římskokatolická farnost děkanství u kostela sv. Mikuláše, Celoroční činnost studentského kostela sv.rodiny Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace města 200,00 tis. Kč na podporu vzdělávání a vědy. Na základě rozhodnutí správní rady nadace budou poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím nadace a nadační fondy mimo dotační směrnici bylo poskytnuto 20,00 tis. Kč Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků. Neinvestiční transfery vysokým školám využití volného času dětí a mládeže vyplacena dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce ve výši 30,00 tis. Kč pro Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích na jednorázovou akci Fyzika na Lanovce. Neinvestiční transfery cizím PO sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,00 tis. Kč (opatření č. 4), z toho: Příjemce dotace Účel Částka Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Dům dětí a mládeže, České Budějovice, U Zimního stadionu 1 Příspěvek na sportovní akce: Olympijský den Příspěvek na sportovní akce: Softballové a teeballové školní turnaje Celkem v Kč Mimo dotační směrnici byly poskytnuty dotace ve výši 30,00 tis. Kč, z toho: Příjemce dotace Účel Částka Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, ČB., Senovážné náměstí 12 Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 Příspěvek na uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí chlapců ve volejbale v Lisabonu v r. dotace mimo směrnici Příspěvek na uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí děvčat ve volejbale v Lisabonu v r. dotace mimo směrnici Celkem v Kč

38 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím využití volného času dětí a mládeže mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč Základní umělecké škole B. Jeremiáše, na pokrytí části nákladů na dopravu při výměnném zájezdu žáků do Francie. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Pohár primátora města poskytnuto 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže hlavnímu organizátorovi 12. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 57,90 tis. Kč, z toho: Mgr. Karlu Kotlíkovi na technický příměstský tábor 27,90 tis. Kč Mgr. Tomáš Skolka - příměstský tábor Sportuj, bav se a ukaž, co v tobě 30,00 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rok ve Francii nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 děti ve věku do 6 let - v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 500,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/ sport v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu sportu v roce byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši ,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 volnočasové aktivity v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 2.900,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy odpisy PO na pokrytí odpisů nově pořízené investice předané do školy ZŠ a MŠ L. Kuby (zateplovací systém). Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 12 a 13 Ostatní osobní výdaje Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Ostatní osobní výdaje úklid klubů důchodců zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné na sociální zabezpečení Implementace rozvojového plánu sociálních služeb čerpáno na sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb čerpáno na zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění nebylo čerpáno. Povinné pojistné na úrazové pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb. Knihy, učební pomůcky a tisk protidrogová prevence, Knihy, učební pomůcky a tisk předplatné novin nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Podpora standardizace OSPOD nákup tiskáren, počítačů a klávesnic v rámci projektu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení pořízení televizního přijímače pro seniory v klubu důchodců J. Plachty, varné konvice pro KD Rožnov a nástěnky pro KD Plzeňská. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunitní centrum - nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený protidrogová prevence nákup žádanek a receptů na omamné látky. Nákup materiálu jinde nezařazený - Podpora standardizace OSPOD - nákup kartoték a rozřazovačů v rámci projektu Podpora standardizace OSPOD. Nákup materiálu jinde nezařazený rozvojový plán města nebylo čerpáno. 35

39 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup materiálu jinde nezařazený čerpáno na nákup čisticích prostředků a hygienických rukavic do jednotlivých klubů důchodců. Nákup materiálu jinde nezařazený Komunitní centrum nebylo čerpáno. Studená voda zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok, doplatky za rok Teplo zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok, doplatky za rok Plyn zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok, doplatek za rok Elektrická energie záloha na spotřebu elektrické energie v klubech důchodců v roce, doplatek roku Teplá voda záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok, doplatek za rok Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné kluby důchodců nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok. Nájemné plavání pro ZTP nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání čerpáno na odbornou přednášku v rámci nového občanského zákoníku pro pracovníky odboru sociálních věcí a školení pracovníků Standardizace Nákup ostatních služeb zhotovení publikace nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výkon pěstounské péče čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na zajištění dětských táborů a studijních pobytů v Anglii pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře, školení pečujícího, zajištění vzdělávací činnosti pro osoby pečující o svěřené dítě a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti. Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD poskytování služby Supervizních setkání v rámci realizace projektu. Nákup ostatních služeb rozvojový plán města nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice zajištění přednášky k problematice nového občanského zákoníku, přednášky na kulaté stoly a předtisková příprava Průvodce pro rok. Nákup ostatních služeb sociální hospitalizace zajištění odborného vyšetření nezletilých dětí a pobyt na dětském oddělení v Nemocnici na 24 hodin před nástupem do dětského domova. Nákup ostatních služeb vstupné a zájezdy důchodců vstupenky na kulturní akce (filmová představení, koncerty vážné hudby) a zajištění průvodce zájezdu do Jindřichova Hradce a Červené Lhoty pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby Správou domů v Č. Budějovicích a platba ročního poplatku České televizi. Nákup ostatních služeb plavání pro ZTP nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb udržitelnost projektů čerpáno na grafickou úpravu a tisk bulletinu Město pro rodinu. Nákup ostatních služeb Komunitní centrum tisk informačních letáčků v rámci prezentace a zpracování projektu strategie pro Komunitní centrum Máj. Nákup ostatních služeb lékařské prohlídky úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování kluby důchodců nebylo čerpáno. Pohoštění setkání pracovních skupin rozvojového plánu nebylo čerpáno. Pohoštění setkání důchodců drobné občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé. Věcné dary dětské domovy nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence ve výši 190,00 tis. Kč poskytované na území města dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Ledaxem o. p. s. a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice. 36

40 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka THEIA krizové centrum o. p. s. projekt THEIA prevence tak trochu jinak THEIA krizové centrum o. p. s. projekt THEIA pomoc v krizi Tyflokabinet o. p. s. projekt Sociální rehabilitace Koníček, o. p. s. projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích Mezi proudy, o. p. s. projekt Sociální bydlení mezi proudy Ledax o. p. s. finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Tyflokabinet o. p. s. projekt Arteterapie nevidomých, těžce zrakově postižených a seniorů Mezi proudy o. p. s. projekt Bezvady divadlo ADRA o. p. s. projekt Dobrovolnictví pro seniory v našem městě ADRA o. p. s. projekt Dobrovolnictví pro lidi s postižením v našem městě Jihočeská rozvojová o. p. s. projekt Bezplatné mediace v SO ORP České Budějovice Koníček o. p. s. projekt Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích Hospic sv. Jana N. Neumanna projekt Odlehčovací služba pro občany města v roce Koníček o. p. s. projekt Podpora vstupu na trh práce Jihočeská rozvojová o. p. s. projekt Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv I MY, o. p. s. projekt Středisko rané péče pro jihočeský region Česká maltézská pomoc o. p. s. projekt Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob Jihočeská rozvojová o. p. s. projekt Řešení platební neschopnosti za pomoci dluhového experta v Občanské poradně Tyfloservis, o. p. s. projekt Cesta ze tmy Středisko pro rodinu a mezilidské projekt Skupinová terapie pomoc lidem vztahy a Linka důvěry České v nepříznivé sociální situaci Budějovice o. p. s Ledax o. p. s. projekt Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o.p.s Jihočeská rozvojová o. p. s. projekt Nový občanský zákoník poradenství pro osoby v obtížné životní situaci Jihočeská rozvojová o. p. s. projekt Poradenské centrum RODINA Jihočeská rozvojová o. p. s. projekt Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti Temperi, o. p. s. projekt Temperi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Temperi o. p. s. projekt Temperi sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi Ledax o. p. s. projekt Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o. p. s Jihočeská sociální výpomoc o. p. s. projekt Osobní asistence Česká maltézská pomoc o. p. s. projekt Jednorázové akce pro děti a mládež s postižením a seniory

41 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Česká maltézská pomoc o. p. s. projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích TYFLOKABINET Č. B., o. p. s. projekt Průvodcovské a předčitatelské služby THEIA krizové centrum o. p. s. projekt THEIA terénní pomoc v krizi Koníček o. p. s. projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích Koníček o. p. s. projekt Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích Centrum BAZALKA, o. p. s. projekt Centrum Bazalka denní a týdenní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež Mezi proudy o. p. s. projekt Sociální rehabilitace mezi proudy Mezi proudy o. p. s. projekt Work Academy Mezi proudy o. p. s. projekt Sociální bydlení mezi proudy TYFLOKABINET o. p. s. projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s těžkým zrakovým postižením Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka PREVALCO o. s. projekt Poradna v oblasti závislosti (adiktologie) a www server - prevence a léčba závislosti na alkoholu Celkem v Kč Neinvestiční transfery občanským spolkům PREVENT - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Prevent o. s. projekt Jihočeský streetwork Prevent Prevent o. s. finanční podpora adiktologických služeb poskytovaných na území města České Budějovice Prevent o. s. projekt Železný adiktolog Celkem v Kč Neinvestiční transfery tísňová péče poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 111,54 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s. projekt Pohyb je život Bílý Kruh bezpečí o. s. projekt Poradenství Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích Kolpingova rodina Smečno projekt Středisko rané péče regionální pracoviště Občanské sdružení Přeslice projekt Mateřské centrum LEPORELO FOKUS o. s. projekt "Informační kampaň mlčeti stříbro, mluviti zlato! Společnost Parkinson, o. s. projekt "Život s Parkinsonem

42 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Svaz diabetiků ČR projekt Zkvalitnění života osob postižených diabetem FOKUS o. s. projekt "Podpora zdravotnického zařízení FOKUS ČB Společnost pro podporu lidí s mentál. projekt Příspěvek na celoroční činnost postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP SPMP Arpida, centrum pro rehabilitaci osob projekt Sociální služba centra Arpida v roce se zdravotním postižením, o. s. osobní asistence M - centrum pro mladou rodinu, o. s. projekt Mateřské centrum Máj Arpida, centrum pro rehabilitaci osob projekt Sociální služba centra Arpida v roce se zdravotním postižením, o. s. denní stacionář ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. projekt Prevence HIV/AIDS pro širokou veřejnost v Českých Budějovicích Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní projekt "Aktivní život rodin pečujících Čechy, o. s. JAU o osoby s autismem Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní Čechy, o. s. JAU projekt "Prázdninový tábor Buková Kontakt bb o. s. pro studium projekt Kontakt bb rehabilitaci a sport bez bariér oblast celoroční výuka plavání Jihočeská Lambda, o. s. projekt Program LGBTI osob a prevence HIV AIDS v roce ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. projekt Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích STŘEP o. s. projekt STŘEP tlumočnická služba CB ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. projekt Preventivně edukační činnost u studentů středních škol v Českých Budějovicích Výcvikové canisterapeutické sdružení projekt Dobrovolnický program canisterapie HAFÍK, o. s. jako prostředek sociální intervence FOKUS Č. Budějovice o. s. projekt Sociálně terapeutická dílna FOKUS Sdružení jihočeských celiaků o. s. projekt Edukace a podpora pacientů s bezlepkovou dietou FOKUS o. s. projekt Second hand Second help (podpora rozvoje sociálního podnikání na Českobudějovicku) projekt "Letní ozdravný pobyt (RS Arpida, centrum pro rehabilitaci osob Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida, o. s. se zdravotním postižením o. s. v roce Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO neslyšících Č. Budějovice Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy Nová Solnice o. s. finanční podpora na pořízení elektrospotřebičů do klubu Budějovického spolku neslyšících projekt Podpora sociálně aktivizační služby pro občany Českých Budějovic trpící autismem projekt Májské přástky aneb Pletací báby v akci DialogCB, z. s. projekt Market neziskovek EVOLUCE Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s. projekt Český znakový jazyk ČB Sdružení obrany spotřebitelů Jč. kraje finanční podpora asociace na pomoc a poradenství osobám, které se dostali do tíživé osobní situace v oblasti spotřebitelského práva. Středisko rané péče SPRP projekt Provázení Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO neslyšících projekt Neslyšící

43 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí EVOLUCE Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s. podpora činnosti spolku Evoluce Jihočeského centra českého znakového jazyka Bílý kruh bezpečí o. s. projekt Vzdělávání dobrovolníků BK Středisko rané péče SPRP projekt Provázení dofinancování projektu Fokus o. s. projekt Sociální rehabilitace FOKUS České Budějovice Krizové centrum pro děti a rodinu projekt Návazná psychosociální pomoc v Jihočeském kraji, o. s. pro děti a rodiny ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. projekt Prevence HIV/AIDS v Českých Budějovicích ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. projekt Terénní program Rozkoš bez rizika v Českých Budějovicích Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem hospicová péče nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Diecézní charita projekt Poradna Eva sociální poradenství Diecézní charita projekt Pomoc z dluhové pasti Diecézní charita projekt Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici Diecézní charita projekt "Poradna Eva sociální poradenství na Máji Diecézní charita projekt "Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení Šance všem Salesiánské středisko mládežedům dětí a mládeže projekt Dobrovolnictví v SaSM DDM ČB Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže projekt Sousedé na Máji Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže projekt Péče o zaměstnance Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže projekt NZDM Bosko Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže projekt Komunitní centrum Máj Diecézní charita projekt Poradna pro cizince a migranty Městská charita finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Městská charita finanční podpora terénní hospicové péče poskytované na území města Č. Budějovice Městská charita projekt Týden s Městskou charitou Diecézní charita projekt Komunitní práce Novohradská Městská charita projekt Tranzitní program Městská charita projekt Domino Diecézní charita projekt Pomoc dobrovolníků v zázemí projektů Diecézní a Městské charity ČB Vincent Diecézní charita projekt Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení Šance všem Diecézní charita projekt Pomoc charitních dobrovolníků seniorům Paleta života

44 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Městská charita projekt Dům sv. Pavla noclehárna Městská charita projekt Dům sv. Pavla nízkoprahové denní centrum Městská charita projekt NZDM V.I.P Městská charita projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko - Jiloro Městská charita projekt Dům sv. Pavla ošetřovna Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence ve výši 210 tis. Kč poskytované na území města dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK, Svaz důchodců čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Oblastní spolek ČČK provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany Oblastní spolek ČČK finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Svaz důchodců ČR projekt Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti Svaz důchodců ČR projekt Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK dárcovství krve finanční podpora Českému červenému kříži ve výši 100 tis. Kč na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Na půl cesty Projekt Kavárna po tmě Celkem v Kč Nespecifikované rezervy hospicová péče dotace na terénní hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce dle Směrnice č. 6/2013 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace pečovatelské službě prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Ostatní neinvestiční výdaje vratky sociálních dávek vratky sociálních dávek z minulého období (prosinec 2013), které se vrací na Krajský úřad Jihočeského kraje a Úřad práce ČR. 41

45 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 13 a 14 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku dopravně-telematické systémy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování Plánu rozvoje na období 2020 týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy - proměnné dopravní značení, naváděcí a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy nečerpáno (připravuje se zadání). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie dopravy v klidu doplnění resp. pokračování ve studii, řešící problematiku dopravy v klidu ve městě (záchytná parkoviště na příjezdových komunikacích) včetně systému P+R (zaparkuj a jeď) v souvislosti s městskou hromadnou dopravou a systém P+G (zaparkuj a jdi) nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku příprava nového územního plánu příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch týká se využití lokality v prostoru: KD Slavie Jihočeské divadlo podél nábřeží Háječek nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie zóna 30 vytipování lokalit pro zpracování studie zóna 30 lokalita s omezení rychlosti vozidel na max. rychlost 30 km/hod. - např. lokalita Rožnov, Grünwaldova, Suché Vrbné nečerpáno (připravuje se zadání). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách - studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách. (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií) nečerpáno (připravuje se zadání). Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 14 Nákup materiálu jinde nezařazený pro občanské obřady květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech svatbách a vítání občánků. Pohoštění při obřadech nákup vína pro slavnostní přípitek při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků. Věcné dary dárkové balíčky pro jubilejní svatby a květiny pro matky vítaných dětí při obřadech vítání občánků. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 114 Nákup ostatních služeb zpracování 11 znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci byli usnesením správního orgánu přijati z moci úřední k individuálním kauzám ve věcech řešení dopravních nehod ( 56 správního řádu). Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady přiznána 1 náhrada nákladů svědečné. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené kontrolní vážení odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2013 (JčK a SFDI). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka přeplatku za pokutu uhrazenou v minulých letech (zrušení rozhodnutí krajským úřadem). Výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a 24. května. Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup základních kancelářských potřeb pro volby psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, desky na spisy, obálky, bloky apod. Služby pošt doručování hlasovacích lístků. Služby telekomunikací a radiokomunikací aktivace mobilních telefonů zajištění hlasového spojení do volebních místností. Nájemné pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tiskařské práce, úprava volební místnosti aj. 42

46 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Pohoštění stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů, povinné pojistné osob, které se podílely na přípravě konání voleb. Výdaje spojené s přípravou voleb do zastupitelstev obcí nečerpáno. Volby se budou konat ve 2. pololetí 10. a 11. října. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 14 a 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města - pořízení změny územního plánu lokalita Stromovka, lokalita Třebotovice, lokalita Suchomel Bosch, technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s Územním plánem města, vypracování koordinačních výkresů typů zástavby a regulací vymezeného území Husovy kolonie ve dvou vyhotoveních a ve formátu PDF pro video-prezentaci. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost právní posouzení a rozbor protokolu č. 10 Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne a výzvy Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne , revize návrhů smluv dle nového občanského zákoníku. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace vyhotovení výkresů z Územního plánu města výkres č Komunikační skelet města, výkres č Schéma vedené hromadné dopravy. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace realizace výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS zpracování mapového podkladu, realizace výstavních panelů. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat, aj., inzerce, územně analytické podklady nebylo čerpáno. Pohoštění výstavy, vernisáže pohoštění na vernisáži výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek mateřské školy v MŠ Větrná proběhla výměna okna za vstupní dveře. Drobný hmotný dlouhodobý majetek základní školy v ZŠ Máj II byl vybudován umělý povrch hřiště a osazeny 2 sady na volejbal, financování proběhne ve 2. pololetí. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Jihočeské divadlo finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány. Drobný hmotný dlouhodobý majetek osazení sady na basketbal na hřišti na sídlišti Máj, realizováno v rámci regenerace části sídliště Máj 01b. Drobný hmotný dlouhodobý majetek revitalizace 4D finanční prostředky nebyly v 1. pololetí čerpány. Studená voda přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde v současné době probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Teplo přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde v současné době probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Elektrická energie přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde v současné době probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Konzultační, poradenské a právní služby právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I, II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy, výkon koordinátora investičních akcí v prostoru bývalých kasáren 4D. Konzultační, poradenské a právní služby studie nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby technické posudky statické posudky pro objekty v Havlíčkově kolonii, návrh a zdůvodnění úprav u solárního systému - CSS Staroměstská. Nákup ostatních služeb energetické audity zpracování energetického auditu po dokončení zateplení ZŠ Máj I, II. 43

47 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb zpracování projektové dokumentace a plánu BOZP pro opravu Pražské třídy v úseku Pekárenská Strakonická. Nákup ostatních služeb kopírování dokumentace kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb příprava a realizace odstranění stavby sokolovny v Nových Hodějovicích na parcele č Nákup ostatních služeb geometrické zaměření zhotovení geometrického plánu na regeneraci panelového sídliště Vltava část 03, II. etapa 1. stavba a přechod v Dobrovodské ulici. Nákup ostatních služeb demolice v areálu bývalých kasáren 4D proběhla sanace úložiště nádrží bývalé čerpací stanice PHM, bylo provedeno zaměření kubatury deponie stavební suti v prostoru bývalých kasáren 4D po demolici 2. etapy, odběr vzorků a chemické analýzy vzorků stavebních odpadů z lokality 4D, byla odstraněna stavba na parcele č. 726/22 - trafostanice. Nákup ostatních služeb veřejná zeleň finanční prostředky rezervované na provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb nebyly čerpány. Nákup ostatních služeb protihluková opatření nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb monitoring úrovně hluku a vibrací nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Opravy a udržování Pražská třída nebylo čerpáno. Opravy a udržování odstranění závad bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská nebylo čerpáno. Opravy a udržování proběhla oprava chodníku v ulice Dr. Bureše hrazeno bude ve 2. pololetí. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 15 Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb hrazeny posudky, kterými je stanovena výše náhrady za vyvlastňované pozemky ve smyslu 10 zákona č. 184/2006 Sb., a to nejčastěji v souvislosti se stavbou dálnice D3. Dále úhrady za provedené geodetické práce. Pohoštění nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vyplacení přeplatku na pokutě za přestupek z roku 2012 na základě žádosti o vrácení přeplatku. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 15 Nájemné úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, modernizace křižovatky E. Rošického M. Horákové), SBD umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, Teplárna a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, TETRAGON AL spol. s. r.o. umístění stavby zpevněné plochy Regenerace sídliště Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2, Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, E.ON Distribuce a. s. nebytový prostor trafostanice Sportovní hala, Moučkovi - nájem pozemku p. č. 1887/4 v k. ú. 2 za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka, Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda nájemné za lesopark Stromovka čtvrtletní splátky, ČR - ÚZSVM pozemek p. č. 1529/1 k. ú. 2 parkoviště U Výstaviště, czimmobilien s. r. o. umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická Pražská Jírovcova SPRÁVA DOMŮ s. r. o. rozšíření DPS Máj A. Barcala čp České dráhy a. s., ČD Cargo, a. s. zábor po dobu stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská U Lávky, Plynárenská - Družstevní. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky nebylo čerpáno. 44

48 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování prodej domu Nová 24, určení vlastnictví k pozemkům ČR Ministerstvo obrany, právní služby související s odstoupením od smluv premium house s. r. o., konzultace při přípravě nájemní smlouvy Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka o.p.s. Rejnok). Konzultační, poradenské a právní služby daňové poradenství zpracování daně z nemovitých věcí pro rok (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb geometrický plán zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic oddělování pozemků. Nákup ostatních služeb inzerce zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města (Radniční 5, prodej 3 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, KD Vltava). Nákup ostatních služeb věcná břemena náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města (Povodí Vltavy s. p., PHP Placek v.o. s., Družstvo Vltava 12, Bytové družstvo BEZDREVSKÁ 10, Bytové družstvo Osmička). Nákup ostatních služeb znalecké posudky nutné ke zjištění ceny nemovitosti za účelem jejich zavedení do účetnictví a dále k zajištění majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí). Nákup ostatních služeb zpracování návrhu smluv (Leišová, směna TJ Dynamo, vypracování návrhu dohody o zajištění převodu nároků z odpovědnosti za vady od zhotovitele). Ostatní poskytované zálohy a jistiny smluvní jistota - nájemné ve výši čtvrtletí platby jako jistina - smlouva č Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady soudního řízení úhrada nákladů soudního řízení ve věci určení vlastnictví k pozemku p. č. 2099/158 a 2099/187 v k. ú. České Budějovice 2 ČR - Ministerstvo obrany. Nákup kolků správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu převod nemovitosti daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4% ze sjednané kupní ceny. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nemovitých věcí daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada soudních poplatků (soudní poplatek za dovolání proti rozsudku Krajského soudu ČR - Generální ředitelství cel). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení části jednorázové úhrady za přesah umístěného železného boxu nad část pozemku p. č. 2061/489 v k. ú. 2. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 15 až 17 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kolostavy byl pořízen 1 kolostav v blízkosti katedrály. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry čerpáno na nákup nových vodoměrů (osazeno 41 vodoměrů). Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, herní prvky, mobiliář prostředky čerpány na nákup a osazení laviček v lokalitách Roudenská, Větrná, Staroměstský park, cyklostezka u Vltavy, dětské hřiště Komenského, U Hvízdala u Domova pro seniory, Prachatická. Nákup materiálu jinde neuvedený chodníky hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků. Nákup materiálu jinde neuvedený nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům. Studená voda kašny a pítka čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda stočné Švábův Hrádek prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda stočné prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská. 45

49 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Studená voda neziskové objekty hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Elektrická energie vodohospodářský majetek spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. vyúčtování za rok Elektrická energie veřejné osvětlení na základě smluv uzavřených se společností E.ON Energie, a. s. (platnost smlouvy do konce roku 2013 vyúčtování za uplynulé období) a společností Amper Market, a. s. (od ) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech. Elektrická energie neziskové objekty hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě SPRÁVY DOMŮ s. r. o., vč. vyúčtování za uplynulé období. Elektrická energie sklad CO spotřeba elektrické energie v krytu civilní obrany ve Vodní ul. Služby telekomunikací a radiokomunikací meteostanice hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel. Služby peněžních ústavů pojistné majetku hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv vč. dodatků, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Nájemné hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže. Nájemné neziskové objekty hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací. Konzultační, poradenské a právní služby čerpáno na právní služby zastupování statutárního města v soudním sporu, příprava smluv o dílo, vypracování posudku pro audit dopravního řídícího systému, dále na posouzení stavu stromů a na posouzení technických řešení pro kompenzaci účiníků v objektech zimního stadionu, sportovní haly, plaveckého stadionu a Jihočeského divadla. Konzultační, poradenské a právní služby Švábův Hrádek a Žákův lom hrazen monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivované skládce Žákův lom. Nákup ostatních služeb energetické audity nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatky za nákup energie na burze nebylo čerpáno, nákup proběhne ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů hrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za rok 2013, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka. Nákup ostatních služeb ruční úklid hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid v lokalitě ulic Nádražní, Chelčického, Lannova tř. a Suchovrbenské nám. a také vývoz a likvidace uličních smetků. Nákup ostatních služeb SSZ čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále vyhodnocení údajů v lokalitě Modrý most. Nákup ostatních služeb letní a zimní údržba komunikací z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD a dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací. Nákup ostatních služeb údržba komunikační zeleně fakturace prováděné údržby proběhne ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb komunikace, mosty hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů. Nákup ostatních služeb parkovací systémy z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města. Nákup ostatních služeb chodníky, parkoviště, cyklostezky hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť. Nákup ostatních služeb čištění kašen, pítek čerpáno zejména na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek. Nákup ostatních služeb poplatek za vodoměry úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb čištění kanalizačních vpustí bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města. 46

50 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb Letní kino a kino Kotva položka zatím nebyla čerpána, ve 2. pololetí budou hrazeny práce prováděné před zahájením provozu letního kina Háječek a nezbytné servisní práce v kině Kotva. Nákup ostatních služeb neziskové objekty nebytové prostory hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC a další drobné služby prováděné v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb správa veřejného osvětlení financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smlouvy uzavřené s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., dále pořízení projektové dokumentace k plánované opravě veřejného osvětlení v Heydukově ul. a demontáž starých trakčních stožárů Na Sadech. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna SD zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna NO zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna PO zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou, nově je hrazena odměna za obstarání nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města. Nákup ostatních služeb areál Malý jez provedeno čištění sociálních zařízení, služby prováděné správcem areálu u Malého jezu budou hrazeny dle fakturace ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb vyvážení odpadkových košů vychází z uzavřené smlouvy dle harmonogramu vývozů. Nákup ostatních služeb separovaný sběr čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách. Nákup ostatních služeb sběrné dvory čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb likvidace a svoz komunálního odpadu čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou.a.s.a., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2013 dle skutečně uloženého množství odpadu. Nákup ostatních služeb zpracování biologického odpadu zatím nečerpáno, záloha a vyúčtování dle skutečně zpracovaného odpadu budou hrazeny v 2. pololetí. Nákup ostatních služeb likvidace černých skládek čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek. Nákup ostatních služeb revize dětských prvků zatím nečerpáno, revize budou provedeny v závěru roku. Nákup ostatních služeb zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 5-10, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 20x, hrabání listí je prováděno 2-4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na údržbu zeleně ve vybraných sektorech nebyly běžné jarní práce provedeny v úplném rozsahu. Nákup ostatních služeb výměna písku pískovišť nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kácení, prořezávky a frézování v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb nové výsadby byla provedena výsadba 36 závěsných nádob a pyramid na centrálním náměstí včetně instalace na stožáry veřejného osvětlení, jarní výsadba a výsadba letniček na centrálním náměstí. Nákup ostatních služeb terénní úpravy neudržovaných pozemků byla provedena povýsadbová údržba v okolí kašny v Háječku, údržba keřů na zrekultivované skládce Žákův lom, úprava terénu v lokalitě U Hada. Nákup ostatních služeb chemická likvidace škůdců zatím se neprováděla. Nákup ostatních služeb deratizace byla provedena první etapa deratizace. 47

51 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Máj byla provedena zálivka a odplevelení na úseku Máj 05 sever, ošetření stromů, mulčování a pletí dřevin a sečení trávníků v úseku Máj 04 západ, ostatní nasmlouvané práce budou prováděny a fakturovány ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše fakturace bude provedena ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Vltava fakturace bude provedena ve 2. pololetí. Nákup ostatních služeb platby za vedení cenných papírů majitele v České spořitelně, a. s. Opravy a udržování trafostanice VN nebylo čerpáno. Opravy a udržování komunikací byla provedena drobná oprava zálivu zastávky MHD Lidická U Soudu, oprava příkopu komunikace Hlinecká a oprava části komunikace Neklanova, velkoplošné opravy vybraných komunikací dle uzavřených smluv budou provedeny ve 2. pololetí. Opravy a udržování mostů zatím nečerpáno, ve 2. pololetí bude realizována plánovaná oprava podchodu u Otýlie a oprava zábradlí nadchodu na Strakonické. Opravy a udržování vodorovného značení provedeny drobné opravy a doplnění vodorovného značení v různých lokalitách města a část celoplošné obnovy vodorovného dopravního značení na místních komunikacích a parkovištích. Opravy a udržování světelná signalizační zařízení provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelů, videodetekce a klepátek. Opravy a udržování svislého dopravního značení provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování komunikací ostatní prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren, v jarních měsících byly realizovány opravy výtluků a poškozených komunikací po zimním období. Opravy a udržování orientační systém prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech, fakturace ve 2. pololetí. Opravy a udržování chodníky, parkoviště, cyklistické stezky byla provedena oprava chodníků v ul. Novohradská, Sokolovská, Krumlovská a J. Dietricha, další celoplošné opravy chodníků dle uzavřených smluv budou realizovány ve 2. pololetí. Opravy a udržování kašen a pítek prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města. Opravy a udržování kanalizačních vpustí prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí. Opravy a udržování stoky je prováděna běžná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování Letní kino a kino Kotva byla provedena oprava vzduchotechniky, topení a zesilovače v kině Kotva. Opravy a udržování kulturní památky byla provedena oprava sochy Mateřství a Bílkovy stély v parku Na Sadech, oprava pěti barokních soch v Piaristické zahradě, ve 2. pololetí bude opravena socha V. Lanny v parku Na Sadech a na základě výběrového řízení budou restaurovány sochy p. Marie Budějovické a sv. Jana Nepomuckého na Zátkově nábř. a meteorologický sloupek u pošty na Senovážném nám. Opravy a udržování neziskové objekty nebytové prostory provedeny nutné opravy kontejneřišť a veřejných WC, opravy podlah v objektu Městské policie, opravy elektroinstalace a střechy v objektu Novohradská, oprava kapličky v Kalištích, oprava plotu a rozvodů v archivu ve Vodňanské a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Opravy a udržování veřejné osvětlení bylo provedeno doplnění 1 svítidla v Haklových Dvorech, servis a repase přijímačů HDO, oprava rozvodné skříně ve Skuherského ul., dále oprava slavnostního osvětlení budovy radnice s úhradou faktury ve 2. pololetí. Opravy a udržování ostatní provedena oprava poškozeného přístřešku MHD Pohůrka. Opravy a udržování areál Malý jez provedeny nutné opravy v areálu Malý jez po zimním období. Opravy a udržování lavičky, herní prvky, mobiliář byly provedeny četné opravy laviček a herních prvků ve všech lokalitách města vč. nátěrů, opravy zábradlí, opravy vstupních branek a oplocení psího parku, dále výměny cedulí na dětských hřištích, cedulí na zákaz vjezdu či vstupu se psy, opravy sušáků, výměna sloupků v zeleni z důvodu najíždění vozidel, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků. Opravy a udržování sklad CO provedeny opravy stěn, stropů a vzduchotechniky v objektu, který slouží pro potřeby civilní ochrany. 48

52 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Opravy a udržování varovný a informační systém obyvatelstva hrazen pravidelný servis za 4. čtvrtletí roku 2013 a 1. čtvrtletí roku. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací a za vyhrazené parkování, uhrazených v roce Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 17 a 18 Odměny za užití počítačových programů nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika průběžně nakupovány nové potřebné HW prostředky tiskárny, projektory, monitory, počítače, kamery, tablety, brašny k notebookům, záložní zdroje aj. Nákup materiálu jinde nezařazený na údržbu náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky - paměti, klávesnice, myši, switche, adaptéry, kabely, baterie k notebookům, zálohovací pásky, a další drobný spotřební materiál na údržbu. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací připojení k síti Internet připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu, archivu ve Vodňanské ulici, rekreačního zařízení Nová Pec a SMS InfoKanál pro krizové řízení. Nájemné umístění optického kabelu (propojení budov) pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška a služebny městské policie na sídlišti Máj. Nájemné pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy/eop. Konzultační, poradenské a právní služby monitoring návštěvnosti webových stránek města. Služby školení a vzdělávání školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků finančního odboru a správního odboru přestupky, správní delikty, pohledávky, vymáhání. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi technická podpora služby technické podpory při údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. evidenci majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví a drobné práce spojené s ekonomickým SW, dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, které jsou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi služby spojené s rozšíření právní aplikace ASPI o komentář k novému občanskému zákoníku. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora SW smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu jednotlivých aplikací (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.). Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi údržba SW údržba drobné úpravy SW (konfigurace dat pro PO III., Aplikace Clix) provedené dodavatelsky. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi aktualizace DTMM aktualizace Digitální technické mapy města a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby opravy a kontroly polohopisů, budovy, stavby, přístavby, souřadnice vedení plynu, vedení O 2, ČEVAKu, zpevněné plochy apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - projekt GIS nebylo čerpáno. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi outsourcing pravidelné platby za služby a servis spojený s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi mapové podklady GIS aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů - vložení dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů ÚAP, vytvoření nových volebních okrsků apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora Microsoft uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým 49

53 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek, odložená platba z roku Nákup ostatních služeb atestace IS/IT nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a přístupy k ČTN prostřednictvím on-line. Nákup ostatních služeb likvidace výpočetní techniky nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb revize výpočetní techniky nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Internet a intranet úpravy webových stránek, re-design webových stránek, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data). Nákup ostatních služeb volnočasový portál provoz a správa volnočasového portálu InBudejovice.cz. Opravy a udržování HW opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů a ozvučení v zasedací místnosti. Programové vybavení vč. upgrade SW nákup programů a rozšiřování (upgrade) stávajícího programového vybavení - navýšení licencí na SW Vera, pokladna FO a ODSH a upgrade programových systémů z verzí Ginis a ECM (sledování spotřeby energií odečty s EAN kódy). Nájemné s právem koupě outsourcing pronájem výpočetní techniky (serverové farmy, koncových stanic, tiskáren atd.) dle stávající smlouvy o outsourcingu - poslední splátky. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 18 Pohoštění nebylo čerpáno. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 18 a 19 Ochranné pomůcky cvičení krizového štábu zakoupení reflexních vest a ochranných přileb pro aktivní účastníky cvičné stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený protipovodňové pytle s pískem nebylo nečerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený krizové řízení zakoupení palet náhradou za poškozené při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží, materiál na zpevnění palet a nákup drobného materiálu, potřebného k zaskladnění této bariéry (lepicí páska, popisovače, šroubováky, kladiva). Nákup materiálu jinde nezařazený cvičení krizového štábu nákup rukavic a drobného materiálu potřebného na zajištění cvičné stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Nákup materiálu jinde nezařazený ubrousky, květinová výzdoba při oficiální návštěvě prezidenta republiky v Českých Budějovicích a kytice k státnímu svátku Den osvobození, smuteční kytice. Odměny za užití duševního vlastnictví odměna za vítězné návrhy konceptu oslav 750 let založení města. Studená voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Teplo poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na dodávku tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Elektrická energie poradenské centrum Máj úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Elektrická energie krizové řízení úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště uložení mobilní protipovodňové bariéry. Teplá voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10,. Poštovní služby zajištění distribuce informačního letáku o zahájení provozu Komunitního centra na sídlišti Máj a k dopravním opatřením při konání ½ Maratonu v Českých Budějovicích. Služby peněžních ústavů krizové řízení pojištění majetku na základě smlouvy o výpůjčce protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží. Služby peněžních ústavů pojištění při pracovní cestě pojištění řidiče při služební cestě do Francie. 50

54 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nájemné poradenské centrum Máj čtvrtletní platby nájemného v pronajatém prostoru V. Volfa č. 10. Nájemné krizové řízení úhrada nájemného za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti, a. s. Nájemné cvičení krizového štábu pronájem stanu na zajištění zázemí při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2013, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2013 auditorskou firmou, zastupování statutárního města při mimosoudním jednání a jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna, a. s., právní služby ve věci veřejné zakázky Outsourcing serverové farmy. Nákup ostatních služeb dny zahraniční kultury zajištění Týdnu frankofonie v Českých Budějovicích prostřednictvím Francouzské aliance workshopy, přednáška, orientační hra, koncert, promítání filmu a turnaj v pétangue. Nákup ostatních služeb spolupráce s partnerskými městy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb ostatní zahraniční spolupráce zajištění prohlídky města při návštěvě konzulky z dánského velvyslanectví. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace propagace statutárního města České Budějovice na základě smluv o reklamě se sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o., inzerce projektu Město na dlani v Deníku jižní Čechy. Nákup ostatních služeb překlady a tlumočení překlad odborného textu do anglického jazyka pro odbor památkové péče přihláška projektu do mezinárodní soutěže. Nákup ostatních služeb krizové řízení nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb cvičení krizového štábu služby spojené s cvičnou stavbou mobilní protipovodňové bariéry dopravně inženýrská opatření, doprava, práce vysokozdvižné nakládací techniky, zabezpečení stavby, demontáže, revize a zaskladnění. Nákup ostatních služeb fotodokumentace zhotovení video-reportáží z akcí (Velikonoční hrkání, Slet čarodějnic, Run Tour, Cyklojízda, Budějovický Majáles). Nákup ostatních služeb ověření jazykových znalostí při výběrovém řízení na ředitele Dopravního podniku města, a. s. Nákup ostatních služeb 750 let založení města ; Významné akce; Cestovné nebylo čerpáno. Pohoštění při mezinárodních akcích pohoštění při oficiální návštěvě z velvyslanectví Izraele, velvyslance Švýcarska, Mexika a při přijetí účastníků Mistrovství Evropy parketářů. Pohoštění krizový štáb zajištění pohoštění pro účastníky cvičení - stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Pohoštění zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města a při oficiálních akcích města - masopustní koleda, radniční bál, vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína, přijetí zástupců klubů utkání legend Česko & Německo. Ostatní nákupy jinde nezařazené odměna za vítězný návrh soutěže Vytvoření loga k výročí 750 let města. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady vyplacení skicovného za postup do druhého kola v soutěži Vytvoření loga k výročí 750 let města. Věcné dary dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. otevření poslanecké kanceláře R. Maxové, uvítací dárek při radničním bálu, návštěva z velvyslanectví Izraele, dánské konzulky, velvyslance Mexika, vzpomínkové setkání k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektů právnickým osobám pojízdná prodejna dotace nevyplacena z důvodu ukončení této služby provozovatelem. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce poskytnuta dotace ve výši 100,00 tis. Kč Festivalové kanceláři Emy Destinnové koncertní agentuře, s. r. o. na 24. Hudební slavnosti Emy Destinnové. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč společnosti Studenta Media s. r. o. na Light show. 51

55 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce poskytnuta dotace ve výši 550,00 tis. Kč společnosti Tempo Team Prague s. r. o. na 3. ročník ½ Maratonu. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuté neinvestiční dotace v celkové výši 29,00 tis. Kč, z toho: VERBSON s. r. o. II. ročník benefičního závodu Grand Prix Kachničky 4,00 tis. Kč GRIF Line, s. r. o. 21. ročník Mezin. filmového festivalu Febiofest, Regionální ozvěny 10,00 tis. Kč D.I.E.C. s. r. o. X. Mistrovství Evropy parketářů 5,00 tis. Kč TALENT, s. r. o. koncert významného amerického pianisty Davida Syma 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou RM poskytnuté neinvestiční dotace v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho: CONREL Marketing, s. r. o. exhibiční hokejové utkání legend Česko,&,Německo 10,00 tis. Kč CHILLI PRODUCTION Expedice Mt. Abi 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 6,00 tis. Kč pro RODIČE V AKCI o. p. s na 1. ročník závodu kočárků. Neinvestiční transfery spolkům Občanské sdružení Pasov poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč na celoroční činnost. Neinvestiční transfery spolkům spolupráce s partnerskými městy poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Asociaci jihočeských výtvarníků na realizaci výstavy z partnerského města Pasov. Neinvestiční transfery spolkům významné akce poskytnuty dotace ve výši 630,00 tis. Kč, z toho: Studentské kulturní sdružení Budějovický Majáles 300,00 tis. Kč Fotojatka o. s. Festival tvůrčí fotografie Fotojatka 130,00 tis. Kč Český Volejbalový svaz FIVB World League ve volejbale mužů na utkání 200,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Sbor dobrovolných hasičů dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 135,00 tis. Kč, z toho: Sbor dobrovolných hasičů 50,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 86,50 tis. Kč, z toho: BOX CLUB TÁTY NĚMCE Č. B, Mistrovství ČR v boxu školní mládež a kadeti 7,00 tis. Kč Jihočeský klub maratonců 7. ročník Budějovického Mercury maratónu 4,00 tis. Kč Kredance, o. s. festival Malá inventura 10,00 tis. Kč Kynologické sdružení Oblastní výstava psů 5,00 tis. Kč Svaz důchodců České republiky Městská organizace výroční členská schůze Svazu důchodců ČR Městské organizace ČB 2,00 tis. Kč Aeroklub Otevřené plachtařské mistrovství ČR s mezinár. účastí 10,00 tis. Kč TAEKWON-DO FIGHT CLUB Mistrovství České republiky v Thajském boxu 10,00 tis. Kč Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém česká pobočka vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu AKB z Českých Budějovic do Terezína 5,00 tis. Kč Český svaz tanečního sportu Mistrovství jižních Čech ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč Budějovický sportovní klub neslyšících Č. B. mezinárodní soutěž neslyšících rybářů Carp deaf maraton 3,00 tis. Kč ROSKA benefiční akce Den roztroušené sklerózy v Českých Budějovicích, aneb Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 3,00 tis. Kč Budějovický Manifest, o. s. Evropský den akcí proti rasismu 5,00 tis. Kč Svaz letců České republiky, odbočka v Českých Budějovicích oslavy 70. Výročí založení 1. Stíhacího leteckého pluku 10,00 tis. Kč CykloBudějovice závěrečný večer projektu Do práce na kole 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou RM poskytnuty dotace v celkové výši 8,00 tis. Kč, z toho: CykloBudějovice projekt Do práce na kole 5,00 tis. Kč Unie katolických žen 15. výročí vzniku českobud. pobočky Unie katolických žen 3,00 tis. Kč 52

56 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Neinvestiční transfery spolkům Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho: Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč Konfederace politických vězňů, pobočka 07 10,00 tis. Kč Český svaz PTP VTNP Okresní klub 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Oblastnímu sdružení chovatelů poštovních holubů na závodní sezónu poštovních holubů. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 3,00. tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna a Církevní základní škole na akci Primátorky Memoriál Josefa Cepáka. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím členské příspěvky ve výši 646,07 tis. Kč, z toho: Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,47 tis. Kč Jihočeská Silva Nortica 92,54 tis. Kč Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč Svaz měst a obcí 174,76 tis. Kč Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,30 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím akce pod záštitou primátora nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje poskytnuto 1.942,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru Dále poskytnuty dotace ve výši 50,00 tis. Kč na 43. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a 61. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím finanční dar Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, ve výši 10,00 tis. Kč za vzornou reprezentaci Dětského pěveckého sboru Carmina na Hudebním festivalu dětských pěveckých sborů Malta Neinvestiční transfery vysokým školám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 13,00 tis. Kč, z toho: Jihočeská univerzita 2. ročník Miss Jihočeské univerzity 8,00 tis. Kč Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Seriál zdraví 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery vysokým školám akce pod záštitou RM poskytnuta dotace ve výši 10,00 tis. Kč Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zemědělské fakultě, na charitativní akci DEN PRO PSA. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Střední škole obchodní, na V. ročník soutěže Vítejte u nás. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuta dotace ve výši 7,00 tis. Kč Mgr. Jaroslavu Boxanovi na Studentský elektronický festival. Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Cena města nebylo čerpáno. Nespecifikované rezervy krizové stavy nebylo čerpáno. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 19 až 21 Mzdové výdaje: platy zaměstnanců v pracovním poměru schválený rozpočet ,00 tis. Kč platy po úpravě rozpočtovými opatřeními: č. V 10 ze dne snížení o převod na odstupné - 224,00 tis. Kč č. V 32 ze dne snížení o převod na odstupné - 29,90 tis. Kč vlastní RO snížení převod prostředků na platy IPRM - 183,85 tis. Kč CELKEM upravený rozpočet k ,25 tis. Kč 53

57 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí ostatní osobní výdaje schválený rozpočet 3.095,00 tis. Kč RO č. 22/2 ze dne zvýšení dohoda na vydávání bulletinu na OSV + 30,00 tis. Kč RO č. 69 ze dne zvýšení dohoda na OSV + 55,80 tis. Kč RO č. 73 ze dne zvýšení odměna porotcům na VŘ JD + 21,00 tis. Kč CELKEM upravený rozpočet k ,80 tis. Kč odměny členů zastupitelstev obcí - schválený rozpočet 7.455,00 tis. Kč Čerpání plat.prostředků v tis. Kč limit skutečnost 1. pololetí % čerpání prostředky na platy , ,05 48,25 OON (ostatní osobní náklady) 3.201, ,11 41,26 odměny členů zastupitelstev 7.455, ,67 54,66 Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): plán skutečnost 1. pololetí čerpání základní platový tarif % zvláštní příplatky % příplatky za vedení a zastupování % osobní příplatky % svátky % ostatní složky platu % náhrady % dovolená % odměny % Celkem 1 pololetí ,25 % Celkem 1.pololetí ,72 % Celkem 1.pololetí ,86 % Celkem 1.pololetí ,28 % Výdaje na platy související s realizací dvou projektů IPRM ( Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM a Personální a technické zajištění managementu IPRM ) jsou sledovány samostatně pod jinými akcemi/účely se zvláštními účelovými znaky, stejně tak je to i u souvisejících odvodů z těchto platů. Jedná se o výdaje na platy na 2 pracovnice oddělení fondů EU odboru rozvoje a veřejných zakázek, které se zabývají uvedenými projekty, tyto výdaje budou následně proplaceny z ROP NUTS II Jihozápad. Dále se jedná o 6 zaměstnankyň u odboru sociálních věcí, které jsou zaměstnány na dobu určitou (po dobu trvání projektu, tj. do ) v rámci grantového projektu Podpora standardizace OSPOD. Taktéž u tohoto projektu jsou sledovány vynaložené prostředky na platy samostatně pod vlastním UZ včetně jednotlivých druhů pojištění. Na základě dosažených výsledků hospodaření za 1. pololetí lze konstatovat, že skutečné čerpání prostředků na platy bylo za uvedené období plně v souladu se schváleným rozpočtem a na základě porovnání a skutečnosti vyplývá, že čerpání rozpočtu je pouze mírně pod polovinou jeho plánované výše. Podle dosažených skutečností u jednotlivých složek platu, ze kterých se skládá celkový plat, bylo dosaženo optimálního čerpání u položky tarifních platů, kde je vykázána skutečnost ve výši 50 %, u položky osobních příplatků potom výše 47 %. Uvedené mírné nedočerpání u položky osobních příplatků je ovlivněno skutečností, že v 1. pololetí nastoupil větší počet zaměstnanců a těm je přidělováno osobní ohodnocení až po uplynutí 3-měsíční zkušební doby. U složky dovolená je zatím čerpání pouze ve výši 39 %, což je především ovlivněno skutečností, že většina zaměstnanců čerpá dovolenou až v letních měsících roku. K mírnému nedočerpání o 7 % došlo u položky příplatky za vedení a zastupování, což bylo následkem neobsazení některých pozic vedoucích zaměstnanců dle organizačního řádu v 1. pololetí roku (taktéž vlivem nemocnosti dlouhodobějšího charakteru), Nejnižší čerpání ve výši 11 % je vykazováno u položky vyplacených náhrad za svátky, ke zvýšenému čerpání dojde v průběhu 2. pololetí, na které připadá většina svátků v roce vycházejících na všední dny. Oproti předchozím obdobím dochází k výraznějšímu čerpání u položky náhrady, kdy dochází vlivem docházkového systému k vyplácení v průměrného platu u návštěv lékaře a doprovodech do zdravotních zařízení. U položky odměn je vykázáno čerpání mírně pod rozpočtovanými prostředky (47 %) a to vlivem, že u některých odborů nedošlo k vyplacení prostředků do plánované výše vlivem nesplněných úkolů zaměstnanci. Odměny byly vypláceny na základě schválených úkolových odměn 54

58 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí předkládaných jednotlivými odbory tajemníkovi magistrátu. K nižšímu čerpání ve výši 41 % došlo taktéž u položky ostatní složky platu, kdy se podařilo omezit přesčasovou práci na všech odborech (významný faktor sehrála i novela zákoníku práce, podle které se nevyplácejí přesčasové hodiny u vedoucích zaměstnanců do limitu 150-ti hodin ve všedních dnech). Mzdová i personální politika pro rok vycházela tedy v 1. pololetí plně ze schváleného rozpočtu na letošní rok. Rozpočet na platy byl schválen pro rok o tis. Kč nižší než v roce předchozím (ve vztahu ke schválenému rozpočtu 2013), a to především z důvodu schválené organizační změny - odluka odboru sportovních zařízení s platností od Na základě uvedených skutečností došlo v rámci 1. pololetí s účinností od u všech zaměstnanců MM k přehodnocení osobních příplatků, neboť v rozpočtu města došlo poprvé od roku 2010 k navýšení prostředků na platy a to o 2,3 % a tím mohla být posílena tato složka z nenárokových částí platu. V 1. pololetí byly tedy vypláceny pouze tarifní platy v plánovaném objemu a objemy odměn za pracovní a životní jubilea v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Odměny za úkoly, které byly schváleny tajemníkem a jednotlivými vedoucími odborů byly vyplaceny v plánované výši pro 1. pololetí na základě plnění zadaných úkolů v průběhu celého pololetí. Vzhledem ke skutečnosti, že v NH byla Ministerstvem financí ČR a ČSÚ vykázána za 1. pololetí inflace ve výši 1,0 %, průměrná mzda v národním hospodářství vzrostla o +3,3 % v nominální hodnotě a reálná mzda tedy vzrostla + 3,1 %, neboť spotřebitelské ceny se zvýšily pouze o 0,2 %. Hrubá měsíční průměrná mzda je v národním hospodářství vykazována za 1. pololetí ve výši ,- Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že na magistrátu došlo za 1. pololetí k nárůstu průměrného platu o 4,48 %, na celkových Kč, je možno tento fakt považovat po dlouhých obdobích (od r. 2010) jako uspokojivý. V absolutní hodnotě je průměrný plat na magistrátu vyšší o Kč, po započtení inflačního ukazatele zde došlo ke zvýšení reálné mzdy za 1. pololetí o 3,48 %. Ve veřejné správě je vykazován průměrný plat za 1. pololetí ve výši Kč. Z uvedeného plyne, že je průměrný plat na magistrátu v rámci odvětví veřejné správy jako mírně nadprůměrný (vyšší o 1,06 %, vyjádřeno absolutně o 1.613,- Kč). V personální a platové politice personálního oddělení na MM bylo postupováno v průběhu celého 1. pololetí v souladu s platností zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce - od poslední novely, která proběhla k datu 1.1. nedošlo k jeho žádným změnám), a v souladu se všemi souvisejícími nařízeními vlády, které úzce souvisí s personální a mzdovou agendou. Týká se to především nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 20/2009 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Z hlediska personálního oddělení se jedná o závazné právní normy. Pro určování praxí nově přijímaných zaměstnanců se v 1. pololetí roku se vycházelo i nadále z nařízení vlády č. 222/2010 Sb. (katalog prací). Při kalkulaci plánovaného rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců na rok se vycházelo především z předpokládaného plnění rozpočtovaných příjmů a výdajů magistrátu města za rok 2013 a taktéž z účinnosti všech právních norem, které byly v době tvorby rozpočtu aktuální. Výše plánovaných mzdových nákladů byla tedy ovlivněna především plánovaným tarifním platem včetně plánovaných platových postupů, které jsou uskutečňovány v průběhu celého roku. Dále se jednalo o osobní příplatky, u kterých došlo od 1. ledna na návrhy vedoucích oddělení k jejich navýšení v rámci relace, která byla rozpočtována pro rok. Jednalo se o 2,3 % z rozpočtu roku 2013 a částka představovala objem ve výši tis. Kč. Příplatky za vedení a zvláštní příplatky nebyly v průběhu 1. pololetí navyšovány a zůstanou konstantní pro celý rok, neboť nedošlo k jejich úpravám v rámci vydaného vnitřního platového předpisu, který je platný od V průběhu 1. pololetí došlo v rámci změn organizačního řádu, které byly vždy schváleny radou města, k navýšení celkem o 3 tabulková místa. K datu je tedy celkový počet tabulkových míst na magistrátu ustálen na počtu 467. Realizací mzdového záměru přijatého pro rok v průběhu celého 1. pololetí tak byly řešeny dva nejdůležitější úkoly racionálnosti vyplácených mezd a struktury jednotlivých složek platu takto: realizací poloviny prostředků na platy určených k výplatě nárokové složky platu, tj. tarifních platů zaměstnanců magistrátu a navýšení mimotarifní složky mzdy u všech zaměstnanců s platností od osobní ohodnocení o 2,3 %, stanovení výše částek odměn s následnou konkretizací jednotlivých úkolů na 1. pololetí u zaměstnanců na všech odborech ve výši do 50 % z celkem stanoveného plánu a jejich následná výplata do konce měsíce května tak, jak je zakotveno v čl. 10 uzavřené kolektivní smlouvy. 55

59 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Vybrané ukazatele ze mzdové inventury k : Průměrný tarifní plat ,- Kč Průměrný osobní příplatek 5.159,- Kč % osobních příplatků z tarifních platů 30,43 % Průměrný příplatek za vedení 2.601,- Kč Průměrný zvláštní příplatek 192,- Kč Průměrná nadstavbová složka platu - příplatky za So+Ne, noc, svátek, přesčasy, pohotovost, odměny (8,88 % z celkového platu) 2.399,- Kč Přesčasové hodiny za 1. pololetí celkem 768 % přesčasové práce 0,19 % Průměrné měsíční platy zaměstnanců: U k a z a t e l e 1. pol pol. koeficient nárůstu Průměrný měsíční plat ,- Kč ,- Kč +4,48 % Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 488,19 449,60-7,91 % V porovnání oproti prvnímu pololetí 2013 došlo k meziročnímu nárůstu u průměrného celkového platu o 4,48 %. Zároveň došlo k mírnému poklesu počtu zaměstnanců vyjádřeného v průměrném přepočteném počtu o 7,91 %. V nárůstu průměrného měsíčního platu se kladně projevilo navýšení osobních ohodnocení u všech zaměstnanců magistrátu a taktéž díky platovým postupům, které vyplynuly z dosažené praxe v rámci nařízení vlády do vyšších platových stupňů. Významný vliv mělo také snížení vykázaných přesčasových hodin (snížení v absolutní hodnotě o 845 hodin), když tyto byly ve velké většině vyčerpány na náhradní volno. Na snížení průměrného počtu zaměstnanců se projevila především odluka odboru sportovních zařízení a jeho vyčlenění do samostatné příspěvkové organizace. Pracovní doba: Použitelný fond - dny Neodpracované dny (z toho nemoc a úraz 1.747, ošetřování člena rodiny 330, ostatní překážky 91, neplacené volno 22) Procento využití fondu pracovní doby 95,87 % Procento neodpracovaných dnů 4,13 % (z toho pro nemoc a úraz 79,77 %, ošetřování člena rodiny 15,07 %, ostatní překážky 4,16%, neplacené volno 1,00 %). Oproti 1. pololetí 2013 nedošlo u jednotlivých ukazatelů neodpracovaných dnů v 1. pololetí k žádným výrazným výkyvům a pohybují se v oblasti mírných rozdílů na úrovni roku předchozího. U položky neodpracované dny celkem došlo k výraznému poklesu, a to o dnů, tj. o 34,1 %. Toto bylo zapříčiněno snížením dlouhodobější nemocnosti. Stavy zaměstnanců ve vývoji: Ukazatele index 14/13 koncové stavy ve fyz. osobách ,34 % plánované stavy dle org. řádu ,11 % přepočtené počty zaměstnanců 514,87 484,73 488,19 449,60 92,10 % Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a řidiče. Nákup služebních stejnokrojů pro pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí, byl vyčerpán zatím jedním pracovníkem. Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren zdravotnickým materiálem. Knihy, učební pomůcky a tisk nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Také byly zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - byly pořízeny skartovací stroje (investiční odbor, matriční úřad, živnostenský úřad, kancelář tajemníka, kancelář primátora a odbor dopravy), lednice (matriční úřad), mikrovlnná trouba (matriční úřad a podatelna), plošinový vozík a rudl (spisovna), skříň (památková péče) nabíječka baterií (matriční úřad), 2x Car Control a čtečky do služebních vozidel, čerpadlo pro potřeby údržby, policové regály pro potřeby spisovny, nábytek pro nové pracovníky odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská a skříň pro odbor památkové péče, vlajky Filipín a Izraele, 56

60 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí kronika pro odbor kultury, 3x pracovní taška pro pracovníky stavebního úřadu, pokladna pro finanční odbor, mobilní telefon, nástěnky a varné konve. Nákup materiálu jinde nezařazený centrum pro ochranu zvířat výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro identifikaci psů. Nákup materiálu jinde nezařazený skleničky byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské a jiné potřeby kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Nákup materiálu jinde nezařazený tonery nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů. Nákup materiálu jinde nezařazený pro údržbu pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, tmely, štětce, elektromateriál a další spotřební materiál). Nákup materiálu jinde nezařazený nákup razítek, datumovek a štočků, klíčů, baterií, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, čistící tablety a odvápňovač do kávovarů, lepící štítky, 20 pístů k židlím, 20 rohoží před vstup do kanceláří, stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, laminovací fólie, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor životního prostředí) a další. Nákup materiálu jinde nezařazený tiskopisy tiskopisy pro potřeby životního prostředí - žádost o vydání rybářského a loveckého lístku, tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, dále pokutové bloky a výplatní lístky pro personální oddělení. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly na auta byly pořízeny 2x letní pneumatiky pro referentská vozidla. Nákup materiálu jinde nezařazený Copy centrum nákup spotřebního materiálu bude uskutečněn v druhé půlce roku. Studená voda, teplo a elektrická energie výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská. Plyn vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31 bude provedeno až koncem roku. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Poštovní služby za poštovné a tisk složenek pro poplatníky (v důsledku snížení rozpočtované částky pro rok bude v závěru roku požadováno navýšení dle potřeby). Služby telekomunikací a radiokomunikací pravidelné platby za mobilní telefony krizového řízení a další služby. Služby telekomunikací a radiokomunikací za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. Nájemné pravidelné platby dle smlouvy o pronájmu 3 garáží v objektu Jeronýmova a objektu Staroměstská, dále pronájem přihrádky na poště a pronájem 40 židlí na slavnostní akci v obřadní síni. Konzultační, poradenské a právní služby správa radnice znalecké ocenění odprodávaného majetku a zpracování posudků na vyřazovaný majetek. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání řidiči, BOZP nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání podle plánu vzdělávání probíhá vstupní vzdělávání nových pracovníků, školení vedoucích pracovníků, příprava a vykonávání zkoušek zvláštní odborné způsobilosti. Služby školení a vzdělávání jazykové kurzy od ledna do června probíhalo 7 jazykových kurzů anglického a německého jazyka v členění podle stupně znalostí základní, pokročilí, příprava na certifikát. Kurzy byly zahájeny v září roku 2013 a všechny byly řádně dokončeny. Někteří lektoři jsou odměňováni na základě dohod z ostatních osobních výdajů. Služby školení a vzdělávání personalistika, řízení, mzdy čerpáno v 1. pololetí v minimální výši, bylo hrazeno školení VEMA zaměstnanců personálního oddělení. Nákup ostatních služeb centrum pro ochranu zvířat výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). 57

61 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nákup ostatních služeb dodavatelský úklid dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma Kvalita. Nákup ostatních služeb odvoz odpadu za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou.a.s.a, s. r. o. Nákup ostatních služeb vazba tiskopisů uhrazena vazba sbírek zákonů ročníku Nákup ostatních služeb - servis kopírek dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o. a Impromat CZ, spol. s. r. o. Nákup ostatních služeb tiskařské práce za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk evidenčních karet řidiče, blahopřání a slavnostní desky, tisk rodných listů a karet pro vjezd nad 6 tun. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování poskytované příspěvky na stravování zaměstnancům ve výši stanovené kolektivní smlouvou. Nákup ostatních služeb nákladní přeprava, stěhování za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, přeprava 60 přepravek ze spisovny do pracoviště Vodňanská, stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská, stěhování regálů z pracoviště Vodňanská a vyklízení bytů osob zesnulých bez dědiců. Nákup ostatních služeb hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek a klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce (zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách), skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, praní prádla, zaměření podkladů pro projekt v areálu kasáren Jana Žižky, služby za výpis z katastru nemovitostí pro odbor památkové péče, servis a vyčištění 4 kamer, zpracování návrhu novoročenek, elektroinstalační a další práce. Nákup ostatních služeb překlady, tlumočení nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb lékařské vstupní prohlídky vstupní prohlídky nově přijímaných zaměstnanců, pravidelné periodické prohlídky a paušální odměna dle smlouvy se závodním lékařem. Opravy a udržování malování a nátěry bylo provedeno malování pracoviště matričního úřadu Jeronýmova, malování chodeb objektu D radnice, malování na odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská, a dále byly provedeny opravy maleb po zatečení v objektu B1 radnice. Opravy a udržování dopravních prostředků výdaje na opravy referentských vozidel. Opravy a udržování podlah byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Jeronýmova, v objektu Kněžská na odboru sociálních věcí, v objektu radnice na finančním odboru a v kanceláři primátora. Opravy a udržování - kancelářské techniky opravy skartovače, faxu, kalkulaček, presovače, laminátoru a kopírek. Opravy a udržování ostatní byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská: oprava výtahu oprava elektronického zabezpečovacího systému oprava kuchyňské desky Objekt Jeronýmova: oprava výtahu oprava prosklené přepážky oprava nájezdu šikmé schodišťové plošiny opravy ve sklepě vybourání železobetonového koryta oprava kolejnice u žaluzií oprava WC muži 3. patro Objekt radnice: oprava elektronického požárního systému čidla (ústředna) oprava výtahů oprava vadné klimatizační jednotky CARRIER 3. patro B1 oprava dveří B1,B2, B4 oprava dřevěných roštů na střeše oprava zvonkohry a telefonních linek oprava myčky v jídelně 58

62 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí oprava dřezové baterie výměnou kuchyňka 1. patro B1 oprava držáku a napájecího zdroje kamery v obřadní síni oprava vadné řídící desky kondenzační jednotky DAIKIN pro vzduchotechniku oprava kompresoru vzduchotechniky pro větrání v kanceláři primátora oprava WC 2. patro B3, F oprava židlí a zámků oprava kompresoru pro dochlazení átria chladícího zařízení klimatizace B3 a B1 oprava dvorní fasády a cimbuří oprava dřevěné předokenní rolety oprava kopírovacích strojů živnostenský úřad a životní prostředí Cestovné výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Cestovné školení zaměstnanců a porady vedoucích odborů cestovné vyplácené při příležitostech školení pracovníků (cestovné a stravné), konferencí a porad vedoucích odborů. Pohoštění pohoštění při jednáních a pracovních poradách. Účastnické poplatky na konference účastnické poplatky na konferencích pořádaných jinými subjekty. Nájemné za nájem s právem koupě pronájmy se znaky leasingu (kopírky). Ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné v 1. pololetí nebylo vyplaceno, vyplácí se ke konci roku. Ostatní nákupy jinde nezařazené platby za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady úhrada škody autorovi za poškozený model Památník letcům vzniklé při přepravě na výstavu pořádanou odborem rozvoje a veřejných zakázek. Věcné dary nákup věcných darů předávaných při životním jubileu. Neinvestiční transfery spolkům Svaz tajemníků MOÚ ČR roční členský příspěvek Svazu tajemníků městských a obecních úřadů. Nákup kolků zakoupen kolek pro potřeby odboru kultury v rámci pořádání akce múzy na vodě. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. Náhrady mezd v době nemoci rozpočet ve výši 900,00 tis. Kč, čerpání k ve výši 325,33 tis. Kč, tj. 36,15 %. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vyplacení nalezené hotovosti, která byla odevzdána městskou policií na magistrát města do ztrát a nálezů spolu s peněženkou (doklad č.177/2013). Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 21 Konzultační, poradenské a právní služby, Nákup ostatních služeb kopírování, grafické služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb Den památek a kulturního dědictví organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 12. dubna v Českých Budějovicích s doprovodným programem, návrh a tisk plakátů a letáků, jejich výlep na reklamní plochy v Českých Budějovicích, ve 2. pololetí naplánováno uskutečnění mezinárodně vyhlášené akce Dnů evropského dědictví v Českých Budějovicích dne 13. září. Nákup ostatních služeb tisková a publikační činnost, Opravy a udržování opatření pro zabezpečení kulturní památky nebylo čerpáno. Pohoštění výstavy a semináře zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež v proměnách staletí s výletem do 19. století. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám, Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům regenerace MPR, Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města v oblasti památkové péče na rok 2013 dle Směrnice č. 5/ Střední škole a Vyšší odborné škole cestovního ruchu na opravu fasády budovy na Senovážném náměstí 12 ve výši 73,57 tis. Kč (doplatek pozastávky). Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám poskytnutí dotace v rámci dotačního programu města v oblasti památkové péče na rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 paní Marii Šotolové na opravu fasády domu Hradební 11 ve výši 18,17 tis. Kč (doplatek pozastávky). 59

63 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města v oblasti památkové péče na rok dle Směrnice č. 6/2013; 1 329,00 tis. Kč převedeno rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci 1. výzvy. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 21 Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu čistící tablety do kávovaru. Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí Konzultační, poradenské a právní služby plán rozvoje města poradenské služby zatřídění majetku akce Regenerace sídliště Máj část 01a. Konzultační, poradenské a právní služby Personální a technické zajištění managementu IPRM nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání Personální a technické zajištění managementu IPRM poplatek na školení Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí nejen pro nové plátce. Nákup ostatních služeb pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty: Regenerace sídliště Máj část 01a, Hřiště ZŠ Bezdrevská, Zanádražní komunikace 1. etapa, část 1.1 a Regenerace sídliště Máj úsek 02. Nákup ostatních služeb publicita IPRM zhotovení razítek pro administraci projektu z IPRM Regenerace sídliště Máj část 01a. Nákup ostatních služeb Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM výroba razítek souvisejících s projektem Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM. Nákup ostatních služeb Personální a technické zajištění managementu IPRM výroba razítek souvisejících s projektem Personální a technické zajištění managementu IPRM. Nákup ostatních služeb zveřejňování veřejných zakázek zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. Pohoštění audity projektů pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: Rekultivace skládky Žákův lom, Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, J. Š. Baara, Nerudova. Pohoštění veřejné zakázky pohoštění při zasedání porot při soutěžích o návrhy a pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Jihočeská hospodářská komora neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická Pohůrecká), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská L. B. Schneidera) a Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 21 až 22 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nebylo čerpáno. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků APK nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený drobný spotřební materiál při výstavě Mobil salon. Nájemné nájemné stánku na výstavě Mobil salon. Služby, školení a vzdělávání nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb služby spojené s realizací výstavy Mobil salon. 60

64 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Pohoštění cukrovinky pro děti pohoštění při výstavě Mobil salon. Věcné dary hračky, ceny, odměny reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 22 Léky a zdravotnický materiál vybavení lékárničky do rekreačního zařízení Nová Pec. Drobný hmotný dlouhodobý majetek drobný hmotný dlouhodobý majetek, byla zakoupena varná konvice na RZ Nová Pec. Nákup materiálu jinde nezařazený zahrnuje nákup hygienických potřeb, úklidových a čisticích prostředků pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska. Palivo nebylo čerpáno. Pohonné hmoty a maziva nebylo čerpáno. Služby pošt nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací nebylo čerpáno. Nájemné je plánován pronájem sálu na setkání zaměstnanců, které proběhne koncem roku. Nákup ostatních služeb čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb kultura a sport byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, do termálních lázní v Bad Fssingu, uhrazeno startovné na sportovní hry měst ve Strakonicích, vstupné do divadel, permanentky do sauny a na plovárnu, byla přijaty splátky od účastníků zájezdu na poznávací zájezd do Švýcarska. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15 Kč. Opravy a udržování byla provedena instalace výměníkové stanice, výměna bojleru. Pohoštění pohoštění na setkání zaměstnanců, které se bude konat ke konci roku, bude hrazeno ve 2. pololetí. Věcné dary nebylo čerpáno. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 450 zaměstnancům ve výši 0,5 tis. Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu rekreace příspěvek na rekreaci byl poskytnut 72 zaměstnancům (do maximální výše 4,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu dětská rekreace příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 54 dětem zaměstnanců (do maximální výše 2,00 tis. Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zdravotní péče příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši 1,2 tis. Kč formou nepeněžního plnění Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu půjčky zaměstnancům byly poskytnuty půjčky 7 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené nebylo čerpáno. Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ a ŠJ - odpovědné místo V tabulkové části str. 22 a 23 Schválené rozpočty pro rok pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro 30 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (součástí 13 z nich je školní jídelna či výdejna, součástí 6 z nich je MŠ) 1 samostatná školní jídelna Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení v roce činí ,00 tis. Kč a upravený rozpočet je ve výši ,77 tis. Kč. K navýšení rozpočtu došlo: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - úprava služebního bytu pro potřeby střediska pro rodiče dětí s autismem 180,00 tis. Kč ZŠ Matice školské - realizace projektu Edison 10,80 tis. Kč 61

65 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí ZŠ a MŠ L. Kuby - pokrytí zvýšených odpisů ZŠ a MŠ J. Š. Baara - podpora doplňkových programů v oblasti patologických jevů ZŠ Máj I - podpora doplňkových programů v oblasti patologických jevů ZŠ Máj II - podpora doplňkových programů ZŠ v oblasti patologických jevů 43,00 tis. Kč 66,00 tis. Kč 148,05 tis. Kč 76,00 tis. Kč Dále došlo k navýšení rozpočtu u ZŠ na výukový program Zdraví dětem, na činnost školních psychologů nebo speciálních pedagogů a na nákup učebnic a učebních pomůcek pro žáky I. ročníků: Příspěvek na Příspěvek na Příspěvek na činnost výukový učebnice a školních program učební Celkem Název školy psychologů, Zdraví pomůcky pro speciálních dětem žáky I. ročníků pedagogů v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ZŠ Grünwaldova 32,00 60,00 35,60 127,60 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 20,00 60,00 39,60 119,60 ZŠ Máj I 8,00 0,00 36,80 44,80 ZŠ Máj II 8,00 0,00 28,80 36,80 ZŠ a MŠ Kubatova 20,00 60,00 30,00 110,00 ZŠ Matice školské 16,00 60,00 27,20 103,20 ZŠ a MŠ L. Kuby 32,00 60,00 33,20 125,20 ZŠ O. Nedbala 24,00 0,00 36,00 60,00 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 20,00 0,00 26,40 46,40 ZŠ a MŠ Nerudova 24,00 60,00 46,00 130,00 ZŠ Dukelská 20,00 60,00 40,80 120,80 ZŠ Pohůrecká 20,00 0,00 37,60 57,60 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 8,00 0,00 8,00 16,00 ZŠ a MŠ Vl. Rady Mladé 8,00 0,00 9,60 17,60 Celkem v tis. Kč 260,00 420,00 435, ,60 Z grantového programu zřizovatele byly poskytnuty finanční prostředky na ochranu životního prostředí: MŠ Čéčova - projekt Čéčováčci recyklují 44,60 tis. Kč MŠ Dlouhá - projekt Mateřinková zahrada Den země 50,00 tis. Kč Z grantových programů Jihočeského kraje byly poskytnuty finanční prostředky: ZŠ Matice školské - podpora činnosti divadelního souboru 20,00 tis. Kč ZŠ a MŠ J. Š. Baara - činnost pěveckého sboru Carmina 44,50 tis. Kč Z evropských fondů, a to z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oblast 1.4 Peníze školám byly poskytnuty finanční prostředky ZŠ Dukelská ve výši 1.275,82 tis. Kč. Školní jídelny se úpravy rozpočtů nedotkly. Některým školám a školským organizacím byly na základě darovacích smluv poskytnuty finanční a věcné dary v celkové výši 98,89 tis. Kč (nejvyšší dar byl poskytnut ZŠ a MŠ L. Kuby ve výši 22,50 tis. Kč, MŠ Čéčova ve výši 22,00 tis. Kč). Na základě zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění školské organizace nahlašují sponzorské dary, které dle dodatků ke zřizovacím listinám nabývají do majetku zřizovatele. U závazného ukazatele Opravy a udržování jsou finanční prostředky čerpány na plánované opravy majetku svěřeného k hospodaření, opravy učebních pomůcek, vybavení školních kuchyní, opravy vodoinstalace a topných soustav, malování tříd a ostatních prostor. Tyto prostředky budou čerpány převážně v období hlavních prázdnin, kdy budou prováděny ve všech školách a školských zařízeních veškeré velké opravy, které není možné provádět v době školního vyučování (opravy sociálních zařízení, opravy osvětlení dle hygienických norem, nátěry oken, dveří, fasád a plotů, opravy podlahových krytin a herních prvků). 62

66 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Pro mimořádné opravy bylo schváleno čerpání fondů: MŠ Papírenská výměna ohřívače teplé vody, oprava části plotu v MŠ Šafaříkova 16,81 tis. Kč MŠ V. Špály oprava chodníků v areálu MŠ Železničářská 250,00 tis. Kč MŠ E. Pittera výměna posuvných dveří ve čtyřech třídách 99,88 tis. Kč ZŠ Máj II opravy podlah, zednické práce, vycházkové plochy, rozšíření bezpečnostního systému, vzduchotechnika 450,00 tis. Kč ZŠ a MŠ Kubatova opravy schodiště, fasády, vstupu a podlahy v tělocvičně 288,00 tis. Kč ZŠ O. Nedbala opravy zastínění učeben 170,00 tis. Kč ZŠ a MŠ Vl. Rady oprava zídky a kontejneřiště 35,00 tis. Kč Pro mimořádné výdaje bylo schváleno čerpání rezervního fondu: MŠ Jizerská mycí podlahový stroj 39,90 tis. Kč MŠ U Pramene 7 ks pružinových houpadel 75,00 tis. Kč MŠ Nerudova počítač pro účetní školy 17,85 tis. Kč MŠ Nerudova povinný energetický audit 42,35 tis. Kč ZŠ Máj II vybavení učeben 288,00 tis. Kč Závazný ukazatel Spotřeba energie - spotřeba vody, páry a plynu je čerpán na základě pravidelných měsíčních faktur nebo zálohových faktur. Elektrickou energii hradí jedenkrát ročně až při vyúčtování. Závazný ukazatel Mzdové prostředky byly použity k výplatám kategorie ostatních pracovníků (pradleny, kuchařky, školníci) za praní prádla, úklid sněhu, výběr školného ve školních družinách a k výplatám odměn ředitelům škol a školských zařízení. Příspěvkové organizace provádějí odpisy svěřeného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Odpisy jsou zdrojem tvorby investičního fondu a jsou určeny k posílení zdrojů určených k financování oprav a údržby majetku a k financování svých investičních potřeb. Ostatní položky jsou čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly. Součástí hospodaření příspěvkových organizací jsou výnosy (výnosy z prodeje služeb stravné a poplatky za ŠD a MŠ, výnosy z pronájmů, úroky, ostatní výnosy), které jsou zapojovány do hospodaření příspěvkových organizací. v tis. Kč Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a udržování náklady Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky od zřizovatele Ostatní dotace MŠ Papírenská 714,69 49,14 967, ,45 143, , , ,03 259,37 MŠ Větrná 508,99 149, , ,73 73, ,48 864, ,54 136,44 MŠ Jizerská 672,07 213, , ,47 139, , , , ,79 MŠ Dlouhá 458,96 196, , ,22 115, , , ,07 501,24 MŠ Špálova 454,50 58,03 662, ,14 96,68 750, , , ,76 MŠ Zeyerova 405,10 100,04 805, ,90 92,44 865, , ,87 410,67 MŠ Pražská 82,22 22,21 352, ,72 26,39 377,62 210, ,26 83,75 MŠ J. Opletala 526,53 189,60 835, ,48 199,13 897, , ,32 341,66 MŠ U Pramene 269,31 124,93 631, ,41 260,95 791,71 708, ,81 212,30 MŠ Vrchlického 517,53 133, , ,50 347, , , ,04 485,14 MŠ K. Štěcha 735,47 556, , ,86 305, , , ,94 734,20 MŠ Čéčova 458,18 224,07 969, ,41 44, ,32 858, ,22 208,37 MŠ Neplachova 293,07 110,52 952, ,41 33,60 911,25 834, ,69 326,84 MŠ Nerudova 377,51 226,41 923, ,90 76, , , ,18 265,65 MŠ E. Pittera 210,06 42,40 655, ,09 71,23 622,01 534, ,98 158,63 ZŠ Grünwaldova 929,48 272, , ,66 621, , , , ,64 ZŠ Bezdrevská 1 347,72 672, , ,58 625, , , , ,05 ZŠ Máj I 1 416,84 187, , ,93 751, , , , ,88 ZŠ Máj II 675,15 330,09 993, ,16 607, , , ,95 615,87 ZŠ a MŠ Kubatova 1 041,38 544, , ,93 619, , , , ,39 ZŠ Matice školské 858,13 201, , ,23 480, , , , ,09 ZŠ a MŠ L. Kuby 861,51 659, , ,50 251, , , , ,70 HV 63

67 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí ZŠ O. Nedbala 1 532,31 732, , ,38 545, , , , ,27 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 1 454,68 856, , ,06 498, , , , ,91 ZŠ a MŠ Nerudova 1 670,15 424, , ,92 428, , , , ,99 ZŠ Dukelská 1 132,54 135, , ,53 114,37 773, , , ,80 ZŠ Pohůrecká 1 003,02 308, , ,18 470, , , , ,87 ZŠ a MŠ 236,50 167,99 573, ,46 42,31 425,33 568, ,25 6,16 Rudolfovská ZŠ a MŠ Vl. Rady 69,12 191, , ,25 285, , , ,31 621,39 ŠJ U Tří lvů 340,53 96, , ,31 359, , , , ,94 Sportovní zařízení města - odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 23 Příspěvková organizace Sportovní zařízení města hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města a v prvním pololetí vykázala zisk ve výši 5.652,48 tis. Kč, z toho 5.402,14 tis. Kč z hlavní činnosti a 250,34 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem je zejména nerovnoměrné čerpání prostředků na energie, realizace náročnějších oprav naplánovaná až na druhé pololetí roku a nerovnoměrné plnění výnosů z pronájmů. Celkové náklady organizace dosáhly k výše ,94 tis. Kč tj. 42% z celkových plánovaných nákladů. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu, která je rovnoměrná dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, která byla zatím čerpána na 33% a to zejména z důvodu zálohových plateb energií a mírných klimatických podmínek na začátku roku. Náklady na opravy a udržování ve výši 2.904,36 Kč byly čerpány na 32% a byly kryty investičním fondem organizace. Mimo běžných oprav byla provedena oprava střechy dětského bazénu, výměna vchodových dveří pokladny dětského bazénu a výměna hliníkových dveří vrátnice zimního stadionu. Mimořádně musela být hrazena oprava kompresoru chlazení na zimním stadionu a prasklé rozvody vody včetně poničené kanalizace. Nejvýznamnější položku z celkových nákladů představují ostatní služby, mezi něž zejména patří Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši tis. Kč, dále ostraha jednotlivých sportovišť, úklid, právní poradenství, telekomunikační a softwarové služby. Mzdové náklady, které pokrývají mzdy 57 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 20 pracovníků zaměstnaných na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, byly za sledované období čerpány na 46% Celkové výnosy organizace dosáhly k výše ,43 tis. Kč, tj. 45% z celkových plánovaných výnosů. Nejvýznamnější položkou jsou výnosy z prodeje služeb ,47, které jsou tak zatím plněny na 47%, a výnosy z pronájmů 2.043,57 Kč, jejichž relativně vysoké plnění na 68% je způsobeno dlouhodobými pronájmy, které jsou na celý rok fakturovány již v první polovině roku. Příspěvkové organizace - odpovědné místo V tabulkové části str. 23 Příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení Domov pro seniory Hvízdal Spotřeba energií Opravy a údržba náklady Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky Ostatní od zřizovatele dotace v tis. Kč 927,65 235, , ,91 130, , ,00 0,00-340, ,89 629, , ,32 921, , , , ,13 CSS Staroměstská 1 604,13 129, , , , , , , ,96 Domov pro seniory Máj 2 014,78 289, , , , , , , ,29 Jihočeské divadlo 1 855,36 674, , , , , ,00 0, ,97 Pohřební ústav 564,88 632, , ,69 614, ,23 0,00 0,00 902,31 města ČB HV 64

68 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 23 Příspěvková organizace provozuje jesle v ul. E. Pittera a K. Štěcha a azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici. Náklady na provoz azylových domů a Domu na půl cesty byly do 31. března částečně hrazeny z dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí a od 1. dubna jsou částečně hrazeny dle smlouvy z individuálního projektu Jihočeského kraje v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Na provoz noclehárny je také poskytována dotace ze státního rozpočtu od Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 600,00 tis. Kč. V průběhu 1. pololetí došlo k navýšení závazného ukazatele Spotřeba energií o 180,00 tis. Kč zapojením poskytnuté vyšší dotace z MPSV. Příspěvek na provoz tudíž zůstává ve stejné výši. Náklady spojené s provozem celé organizace odpovídají předpokladům a v žádné položce výrazně nepřekračují plán. Pouze spotřeba elektrické energie bude celoročně ovlivněna přechodem k novému dodavateli. Větší množství oprav proběhne během letních prázdnin. Příspěvková organizace Jeslová a azylová zařízení dosáhla za 1. pololetí roku záporného hospodářského výsledku ve výši -340,24 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek byl způsoben účtováním odběratelských faktur za služby spojené s poskytováním sociálních služeb a poskytnutím zálohové dotace od MPSV. Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části str. 23 Vysokého zisku ve výši ,13 tis. Kč dosáhla organizace zejména tím, že v 1. pololetí roku byla poskytnuta a čerpána větší část dotace na sociální služby od Ministerstva práce a sociálních věcí (83,7 % z přiznané částky). Kladný hospodářský výsledek vznikl také nižším čerpáním nákladů v 1. pololetí v oblasti materiálu, energií a služeb. K úspoře dochází také v čerpání mzdových prostředků a souvisejících odvodů. Příspěvek na provoz byl snížen o 2.314,00 tis. Kč rozpočtovým opatřením číslo 77. Důvodem tohoto snížení bylo poskytnutí vyšší dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí o 3.114,00 tis. Kč rozdíl 800,00 tis. Kč si organizace nechala ve svém rozpočtu na pokrytí potřebných nákupů dlouhodobého majetku. Dále došlo k přehodnocení oprav dle aktuálních potřeb a byl zapojen investiční fond ve výši 200,00 tis. Kč. Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části str. 23 Zisku ve výši 5.040,96 tis. Kč dosáhla organizace především vyššími tržbami od zdravotních pojišťoven, za stravné, za pobyt v domově pro seniory a zvýšením objemu příspěvků na péči, neboť zdravotní stav obyvatel domova a jejich soběstačnost se stále zhoršují. Současně došlo k úspoře u nákladů, a to především u osobních nákladů, důvodem je maximální snaha organizace o efektivní využití stávajícího personálu. Noví pracovníci budou do zařízení přijímáni v 2. pololetí roku, tedy až v době, kdy je to pro zajištění provozu a kvalitní péče nezbytné, aby mohla pokračovat transformace bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Také ve 2. pololetí bude realizován nákup vybavení do pokojů ve 3. patře domova pro seniory, aby byl zajištěn přechod klientů na oddělení s celodenní péčí. Pro rok byla v rozpočtu plánována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.048,00 tis. Kč, skutečná výše by však měla být vyšší. Z tohoto důvodu požádala organizace zřizovatele o snížení příspěvku na provoz z rozpočtu města o 517,00 tis. Kč, k čemuž došlo rozpočtovým opatřením číslo 68 ze 14. května. Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části str. 23 Příspěvková organizace vykázala zisk ve výši 4.982,29 tis. Kč, a to především proto, že obdržela v 1. pololetí a také použila větší část dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. V 1. pololetí došlo pouze k úpravě rozpočtu v rámci mzdových nákladů. V celoročním rozpočtu jsou zahrnuty náklady a výnosy spojené se zvýšením lůžkové kapacity o 32 lůžek. V době sestavování rozpočtu bylo plánováno s termínem zahájení činnosti nového pracoviště od června. Došlo však k oddálení začátku rekonstrukce a reálný termín uvedení nové kapacity do provozu je říjen letošního roku. 65

69 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Vyšší náklady organizace vykazuje organizace u spotřeby materiálu a nákladů na nákup dlouhodobého majetku v souvislosti s rozšířením kapacit. Současně bylo dosaženo vyšších tržeb, kde se nejvíce projevilo zvýšení příspěvku na péči. Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 23 Hospodaření Jihočeského divadla dosáhlo za 1. pololetí roku záporného hospodářského výsledku ve výši ,97 tis. Kč. Vedle příspěvku na provoz z rozpočtu města obdržela příspěvková organizace z rozpočtu Jihočeského kraje finanční příspěvek ve výši 2.000,00 tis. Kč na projekt "Realizace divadelních přestavení se zaměřením na původní tvorbu pro děti, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v zahraničí", dále 40,00 tis. Kč (vyplacena záloha 70 % z celkové dotace) na projekt "Kampus teáter" a 30,00 tis. (vyplacena záloha 70 % z celkové dotace) Kč na projekt Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska". Tyto příspěvky však zatím nebyly organizací čerpány, jsou zaúčtovány na zálohách a neovlivnily tržby v 1. pololetí roku, z tohoto důvodu dochází také k vysoké ztrátě organizace. Z rozpočtu Jihočeského kraje by měla organizace obdržet ještě ve 2. pololetí roku 1.500,00 tis. Kč na projekt "Divadlo na venkově" a ze státního rozpočtu od Ministerstva kultury ČŘ je předpokládaná výše přijaté dotace 5.680,00 tis. Kč. Vysokou ztrátu za 1. pololetí by mělo Jihočeské divadlo částečně odstranit ve druhé polovině roku po kompletním zapojení všech příspěvků Jihočeského kraje, dále dotací od Ministerstva kultury ČR, darů a vlastních příjmů, realizovaných zejména z produkce na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Odhadnout hospodářský výsledek Jihočeského divadla v roce bude možno až na konci letní sezóny na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kdy je realizována větší část vlastních tržeb organizace. Ceny vstupenek zde zůstaly na stejné úrovni jako v předcházejících letech, u diváků se však mění trend úsporného chování v podobě většího dokupování vstupenek a roste celková návštěvnost. Výše tržeb z představení jsou také závislé na klimatických podmínkách. Pohřební ústav města - odpovědné místo 276 Příspěvková organizace Pohřební ústav města hospodaří bez příspěvku na provoz od zřizovatele a za 1. pololetí roku vykázala zisk ve výši 902,31 tis. Kč, z toho zisk z hlavní činnosti činí 111,68 tis. Kč a zisk z hospodářské činnosti 790,63 tis. Kč. V hospodaření organizace se promítají i náklady na uskutečněné sociální pohřby, které organizace zajišťuje pro město v rámci hlavní činnosti, ty se ovšem neprojevují v tržbách organizace (v 1. pololetí roku se jedná o částku 179,00 tis. Kč). Pohřební ústav města také pokračuje v provádění oprav nemovitého majetku, který spravuje. Byla provedena oprava zpevněných ploch pod kontejnery v areálu hřbitova sv. Otýlie, kam budou kontejnery uloženy, aby bylo možno v průběhu realizace akce Odvodnění hřbitova sv. Otýlie v letech odvážet směsný odpad ze hřbitova. Akce naplánované ve 2. pololetí roku hospodářský výsledek ovlivní výrazněji (např. oprava kanalizace). Dopravní podnik města, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 23 a 24 Provozní ztráta byla na 1. pololetí roku plánována ve výši tis. Kč. Skutečná provozní ztráta dosáhla výše tis. Kč, tj. 95,5 %, úspora tak činí tis. Kč. Celkové náklady společnosti, které byly plánovány ve výši tis. Kč na pololetí, dosáhly výše tis. Kč, tj. 96,0 %. Úspora činí tis. Kč. Spotřebované nákupy plán tis. Kč byl plněn na tis. Kč, tj. na 90,0 %. Hlavní vliv na úsporu měla položka PHM, důvodu nižší nákupní ceny nafty, úspora činí tis. Kč. U spotřeby materiálu a náhradních dílů došlo k úspoře tis. Kč. Spotřebované služby - plán činil tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. 94,6 %. Nejvýraznější položkou ovlivňující čerpání spotřebovaných služeb jsou opravy, které vykázaly úsporu 656 tis. Kč. Náklady na právní poradenství byly plánovány ve výši 464 tis. Kč, skutečnost však činila 326 tis. Kč, tj. úspora 138 tis. Kč. Výši nakupovaných služeb ovlivňují i položkové účty za ostrahu objektů, IT služby, úklid apod. Osobní náklady byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečnost činila tis. Kč, tj. 99,4 %. Z toho úspora u přímých mezd činila 952 tis. Kč, tj. plnění na 98,3 %. Vliv na této úspoře mělo nenaplnění plánovaného počtu pracovníků. Daně a poplatky - plán 51 tis. Kč, skutečnost 140 tis. Kč, překročení 89 tis. Kč. Provozní náklady byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečnost činila tis. Kč, tj. plnění na 87,9 %. Překročení činí položka odpis pohledávek přepravní kontroly (PKO).. 66

70 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Opravné položky plán činil 200 tis. Kč, skutečnost 876 tis. Kč. Odpisy byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečná výše činila tis. Kč, tj. 99,1 %. Celkové výnosy společnosti, které byly plánovány na 1. pololetí roku ve výši tis. Kč, dosáhly výše tis. Kč, tj. plnění na 96,4 %. Neplnění činí tis. Kč. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími neplnění výnosů jsou: tržby z jízdného MHD, neplnění tis. Kč, tj. plnění na 94,5 %, PKO pokuty, plnění tis. Kč, tj. plnění na 145,3 %, aktivace, neplnění 441 tis. Kč, tj. plnění na 85,5 %, tržby za prodej zboží, neplnění tis. Kč, tj. plnění na 88,9 %. Naopak překročení výnosů je u tržeb z nepravidelné dopravy, překročení o tis. Kč, tj. plnění na 279,1 %. Plánovaná úhrada prokazatelné ztráty byla stanovena na tis. Kč, objem skutečné úhrady prokazatelné ztráty byl tis. Kč, tj. plnění na 99,8 %. Nedosažení plánu prokazatelné ztráty je způsobeno nedojednáním ceny požadované při přípravě plánu. Z toho: město plán tis. Kč skutečnost tis. Kč obce plán tis. Kč skutečnost tis. Kč Jihočeský kraj plán tis. Kč skutečnost tis. Kč Plánovaný hospodářský výsledek za 1. pololetí roku ve výši tis. Kč se podařilo splnit na tis. Kč. Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 24 Celkové náklady činily tis. Kč Náklady společnosti jsou spojeny především se správou majetku, který společnost spravuje. Většina nákladů byla vynaložena na údržbu areálu. Další náklady byly spojené s provozem areálu, jako mzdy zaměstnanců, pojištění, ostraha, drobné opravy, energie, průběžné opravy movitého majetku a inventáře. (úspora 7 % oproti celkovému plánu). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (1.741 tis. Kč), služby a spojené s provozem letiště včetně materiálu na údržbu (3.868 tis. Kč), energie (962 tis. Kč), pojištění rizik spojených s provozem letiště (1.313 tis. Kč) a mzdy. Celkové výnosy společnosti činily tis. Kč, jsou i nadále ze 70 % tvořeny provozními dotacemi přijatými od akcionářů Jihočeského kraje a statutárního města. Provozní dotace činily v 1. poletí roku tis. Kč, z toho od města společnost obdržela částku tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti ve výši tis. Kč jsou tvořeny výnosy z pronájmu a správy nemovitostí (cca 43 podnájemních smluv) tis. Kč, přistávacími poplatky a tržbami z prodeje leteckých pohonných hmot v celkové výši 552 tis. Kč. V současné době je pronajato téměř 63 % využitelných komerčních ploch. Za období leden až červen pokrývají vlastní tržby z 29 % celkové náklady. Dále byla na základě rozpočtového opatření číslo 11/13 z pro společnost v rozpočtu města zapojena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně tis. Kč. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem a akciovou společností Jihočeské letiště schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne v celkové maximální výši tis. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 724 tis Kč, nevyčerpaná část byla převáděná na základě žádostí společnosti do následujících let. Důvodem nečerpání účelové dotace jsou rušená vydaná rozhodnutí a soudní spor s vlastníkem pozemku, který nesouhlasil se zamýšleným odlesněním, neboť žádal směnu pozemku u Vojenských lesů a statků. Ke konci roku 2013 došlo k dohodě obou stran a zmíněná směna se již uskutečnila. V současné době se intenzivně pracuje na dořešení všech náležitostí souvisejících s ukončením kauzy. Společnost požádala o převod dotace do roku. V současné době se čeká na vydání Rozhodnutí Kraje Vysočina, které má být vydáno v průběhu července. 67

71 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 3.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 25 Programové vybavení informační systém rozšíření SW o mapovou analýzu událostí a přestupkový modul. Stroje, přístroje a zařízení kamerový systém MKDS rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (nový bod - KB33). Stroje, přístroje a zařízení bezpečnostní kamery rozšíření vnitřního zabezpečovacího kamerového systému v objektu MP. Stroje, přístroje a zařízení, Dopravní prostředky, Výpočetní technika nebylo čerpáno. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 25 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu FPKB půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města. Rezervy kapitálových výdajů držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce. Zůstatek k je ve výši 6.274,41 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů rok 2015 finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč určené k posílení rozpočtu roku 2015 na dokončení akce Zanádražní komunikace 1. etapa, část 1.1. Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 25 Investiční transfery občanským sdružením investiční dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 400,00 tis. Kč, z toho: Příjemce dotace Účel Částka v Kč TJ METEOR Rekonstrukce sociálního zázemí muži FIGHT CLUB Tréninkový boxerský ring SK JUDO Č.Budějovice Běhací pás Finnlo Endurance Tělocvičná jednota SOKOL ČB Sprchy Suché Vrbné SK Nemanice Nákup sekačky Golf Klub o. s. Pořízení rotační sekačky pro údržbu travnatých ploch Golf Klubu TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Výměna starých dřevěných oken za plastová CELKEM Rezervy kapitálových výdajů dotace dle Směrnice č. 6/2013 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města na podporu sportu v roce bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno a vyplaceno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 400,00 tis. Kč příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku dopravně-telematické systémy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) zpracování Plánu rozvoje na období 2020 týká se optimalizace využití současných technologií pro řízení dopravy proměnné dopravní značení, naváděcí a informační systémy, objízdné trasy, preferenční pruhy nečerpáno (připravuje se zadání). 68

72 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie dopravy v klidu doplnění resp. pokračování ve studii, řešící problematiku dopravy v klidu ve městě (záchytná parkoviště na příjezdových komunikacích) včetně systému P+R (zaparkuj a jeď) v souvislosti s městskou hromadnou dopravou a systém P+G (zaparkuj a jdi) nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku příprava nového územního plánu příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch týká se využití lokality v prostoru: KD Slavie Jihočeské divadlo podél nábřeží Háječek nečerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie zóna 30 vytipování lokalit pro zpracování studie zóna 30 lokalita s omezení rychlosti vozidel na max. rychlost 30 km/hod. - např. lokalita Rožnov, Grünwaldova, Suché Vrbné nečerpáno (připravuje se zadání). Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách. (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií) nečerpáno (připravuje se zadání). Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku RP Pražské předměstí nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku územní plán města (ÚPnM) změny změna Územního plánu města ve vazbě na severní spojku, k. ú. Č. Budějovice 2, Č. Budějovice 3 a České Vrbné studie proveditelnosti místní obslužné komunikace v prostoru bývalého areálu společnosti ACAMP, s. r. o. pro koordinaci řešení návrhu změny ÚPnM a záměrů nového vlastníka pozemků a nemovitostí tohoto areálu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku nový územní plán města, US U Otýlie, US Pražská parter nebylo čerpáno. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Husova kolonie vypracování studie k záměru realizace bytového domu v území Husova kolonie u Pilmanova rybníka. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Nové Hodějovice nebylo čerpáno. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 25 a 26 Skladba investičních akcí realizovaných v 1. pololetí: Komunikace a základní technická vybavenost v rámci projektové přípravy akce přeložka silnic II/156 a II/157 byly dofinancovány projekty křižovatky ulic Pekárenská Jírovcova, projekt propojení 2. a 4. etapy (technické vybavení ulice Dobrovodská v úseku Plynárenská Družstevní), provedena aktualizace projektu a posouzení vlivu na životní prostředí na 5. etapu. v rámci akce přeložka silnic II/156 a II/157- související objekty probíhá výstavba 2. etapy části realizace stavby společně s Jihočeským krajem, provedena nosná konstrukce mostu včetně podchodu pro pěší přes Dobrovodský potok, nová konstrukce vodovodu v úseku Vrbenská, Lipenská a v úseku podél ulice Plynárenská, připravena ulice Plynárenská pro předčasné užívání jako objízdná trasa pro realizaci stavby Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská Družstevní,. Zanádražní komunikace 4. etapa + Cyklostezka 4. etapa zanádražní komunikace probíhaly zemní práce pro stavební objekty cyklostezky, chodníků a parkoviště u hřbitova, odvodnění parkoviště u hřbitova, provedení podkladních a konstrukčních vrstev cyklostezky + místní komunikace (ul. J. Masaryka), veřejné osvětlení u okresní křižovatky v Nových Hodějovicích. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. byla dofinancována rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. 69

73 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí byla dofinancována rekonstrukce ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Schneidera). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení. Akce je spolufinancována Regionálním operačním programem (ROP). byla dofinancována rekonstrukce ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP. byly dofinancovány stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty zahrnující chodníky, parkovací plochy a komunikace včetně úpravy části vodovodu. Součástí akce byly i sadové úpravy. Akce je spolufinancována ROP. byla zahájena rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Fr. Šrámka. Jedná se o vybudování vodohospodářských sítí, komunikace, chodníky, parkovací ploch a veřejné osvětlení. Akce je spolufinancována ROP. před zahájením stavby byl na akci rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Žerotínova zpracován plán BOZP a posouzení nabídkových cen. Akce je spolufinancována ROP. v rámci drobných staveb byl dofinancován přechod pro pěší, chodník a zastávka MHD na Plavské ulici a dofinancován přechod přes Dobrovodskou ulici u zastávky MHD. Dále bylo provedeno 18 parkovacích stání u Penny Marketu, parkovací plochy a zóna 30 u MŠ Kubatova, dofinancování výstavby chodníku v Husově ulici a výškové úpravy komunikacev ulici K. Chocholy. po dokončení stavebních úprav návsi v Českém Vrbném byla dofinancována činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavby. Občanské stavby pokračovala výstavba Komunitního centra. Komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově bude dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Stavba bude v srpnu uvedena do zkušebního provozu. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. rekonstrukce půdních prostor domu č. 424/425 Jihočeského divadla - pokračuje realizace stavby, provedeny všechny hrubé stavební práce (bourání, nové sítě, provedeny betonové konstrukce, zděné konstrukce, ocelové konstrukce střecha nad sálem, propojení se stávající budovou divadla), vybudována konstrukce výtahu). v rámci připravované rekonstrukce KD Slavia byly hrazeny náklady za činnost projektového manažera. Jedná se o přípravné práce před zadáním soutěže na projektovou dokumentaci. V součinnosti s projektovým manažerem, odborem útvaru hlavního architekta a zástupci statutárního města jsou připravovány varianty na možnosti rekonstrukce a upřesnění zadání pro výběr projektanta (architekta) včetně přizvaných znalců na kulturní objekty. v rámci akce sportovní zařízení města stavby se provádějí stavební práce na fotbalovém stadionu jedná se o realizaci etapy č. 3 západní tribuny. V rámci třetí etapy probíhají stavební úpravy navazující na 1. etapu. Jedná se o šatnu domácích, místnosti pro rehabilitaci, sociální zázemí, výměnu nového nerezového bazénu, zázemí kustoda, skladů sportovních potřeb. Dále byla prováděna úprava elektroinstalace, EPS, vodoinstalace, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky. Vodohospodářské objekty v rámci VH strojních investic bylo dokončeno strojní vybavení vodovodních armaturních šachet Litvínovská, Borek a Nové Roudné. v rámci rekonstrukcí kanalizací probíhala sanace kanalizačního sběrače na Husově třídě v úseku mezi ulicemi E. Rošického a Rybniční. pokračovalo zpracování projektu pro realizaci stavby pro část II, 1. etapu výstavby kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště. byla zpracována projektová dokumentace pro změny technologie Samsonovy kašny. Ostatní v rámci cyklistických tras byla zpracována projektová dokumentace přejezdů pro cyklisty v Čéčově ulici, cyklotrasy v Jírovcově ulici, přejezdu pro cyklisty Na Sadech, stezky pro pěší a cyklisty po levém břehu Vltavy u bývalé sodovkárny. byla dokončena regenerace části panelového sídliště Máj úsek 01b 1. a 2. stavba, která zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště 70

74 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). byla zahájena regenerace panelového sídliště Máj úsek 01a, jež zahrnuje stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). byla dofinancována regenerace panelového sídliště Vltava sever, 2. etapa 1. stavba. Tato akce byla realizována v roce byla zahájena regenerace panelového sídliště Vltava sever 2. etapa 2. stavba, která navazuje na část realizovanou v loňském roce. Tato akce zahrnuje stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. před zahájením realizace Regenerace sídliště Máj úsek 02 byla provedena aktualizace projektové dokumentace. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. Revitalizace Háječku byly dofinancovány stavební práce týkající se rekonstrukce kašny v parku Háječek. pokračovala realizace Revitalizace 4D hřiště pro volnočasové aktivity práce zahrnovaly kácení, skrývku terénních nerovností, terénní modelace, navážení zahradnické zeminy, výsadbu stromů, montáž herních a cvičebních prvků, pokládku travních koberců, přípojku NN a VO, přípojky vodovodu a kanalizace, zemní vrt, stavební práce na všech zpevněných plochách - mlatových i asfaltových, práce na skateparku a objektu sociálního zázemí. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. revitalizace 4D přístupové komunikace jedná se o zajištění přístupu k plánovanému parku Čtyři Dvory a zajištění parkovacích míst pro návštěvníky tohoto parku, dále bude stavbou zajištěn přívod pitné vody a bude provedeno odkanalizování, stavební práce zejména na komunikacích. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. byl zpracován projekt na výstavbu koridoru linky MHD č. 3 I. etapa, 2. část Husovy třídy (úsek Dlouhý most Mariánské náměstí). Památník letcům prostředky nebyly v prvním pololetí čerpány. probíhala veřejná zakázka a byla proveden kontrola rozpočtů nabídek na akci rekonstrukce kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie. Projektová dokumentace byly zpracovány projekty stavebních úprav Žižkovy ulice 2.etapy, posouzení vlivu na životní prostředí Hlinského přivaděče - 1. etapy, projekt zastávky MHD v ulici Nemanická a projekt úpravy přemostění Dobrovodské stoky Pražskou třídou, aktualizace projektu mostu CB 032 v Čechově ulici, aktualizace pro zadání stavby Nové Roudné a propojení 2. a 4. etapy zanádražní komunikace. v rámci protipovodňových opatření byly zpracovány projekty na Malši v Havlíčkově kolonii Mladé 1. etapa a protipovodňová opatření na Mlýnské stoce. Mateřské školy stavby MŠ K. Štěcha - projektová dokumentace k vybudování klimatizace v modulové přístavbě. MŠ Papírenská - vybudování přírodní zahrady pro volnočasové aktivity MŠ včetně 2 samostatných objektů (zahradní domek a sklad) dle projektu a schválené dotace z OPŽP. Základní školy - stavby ZŠ a ZUŠ Bezdrevská - úprava stávajícího povrchu fotbalového hřiště + nové plochy pro atletické disciplíny, hřiště pro plážový volejbal, zpracována projektová dokumentace pro ohlášení stavby vydán územní souhlas a souhlas s ohlášením, připraveny podklady pro ROP, vypracování plánu BOZP. Hřiště ZŠ Máj II. - dokončena realizace úpravy povrchu stávajícího hřiště a doplnění a doplnění herních prvků, realizace - STRABAG a. s., autorský dozor - Ing. Prskavec. ZŠ Matice školské - odvlhčení suterénu, etapa - zahájena sanace suterénního zdiva dle posudku v části vnitrobloku ZŠ Matice školské zahrnující sanační opatření ve dvorním traktu a spojovací chodbě u šaten ZŠ. 71

75 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Hřiště u ZŠ (zbývají M. Školské, L. Kuby, O. Nedbala) dokončena projektová dokumentace k ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, dokončena projektová dokumentace ZŠ O. Nedbala, podána žádost o územní rozhodnutí. ZŠ Pohůrecká - stavební úpravy kuchyně 1. etapa, zahájení stavebních prací v 06/ bouracími pracemi. ZŠ a MŠ J. Š. Baara - jedná se o přístavbu ZŠ, která bude sloužit jako výdejna jídel pro žáky ZŠ Baarova a ZŠ Nová, termín zahájení 06/2013, dokončení 03/. ZŠ a MŠ Kubatova - probíhá rekonstrukce a zateplení pavilonu D, zpracování projektové dokumentace na stavební úpravu školní kuchyně. ZŠ Oskara Nedbala - bude vypsáno výběrové řízení na přístavbu tělocvičny. ZŠ Dukelská - probíhá projektová příprava na přístavbu víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice (Novohradská 115). ZŠ L. Kuby - zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci přestávkového dvora a na rekonstrukci atletického oválu. Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby - v návaznosti na etapu realizovanou v roce se provádí zateplení obvodového pláště na objektech staré budova a kuchyně s jídelnou, výměna oken a dveří za plastová tamtéž a zateplení střešního pláště na objektu hlavního pavilonu učeben. Akce je spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP). ZŠ a MŠ Vl. Rady - izolace a drenáž obvodových stěn - MŠ Kališnická. Hřiště ZŠ Bezdrevská úpravy fotbalového hřiště a atletického areálu. Akce je spolufinancována ROP. MŠ Papírenská přírodní zahrada doplnění hracích prvků a provedení sadových úprav v areálu MŠ Papírenská. Akce je spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP). Základní školy stroje a zařízení ZŠ J. Š. Baara - rozšíření výukových prostor (strojní část gastrozařízení). Sociální zařízení stavby DPS Máj - stavební úpravy a přístavba Domova pro seniory Máj jedná se o přestavbu původního objektu mateřského centra, expozitury SPRÁVY DOMŮ s. r. o. a služebny městské policie. Stavební úpravy zahrnují kompletní obnovu střešního pláště, změny dispozice, výměny rozvodů (změnový list, ústřední topení, elektroinstalace, vzduchotechnika), zateplení obvodového pláště a komunikační propojení se stávajícím objektem DPS Máj. Akce je spolufinancována ROP NUTS II Jihozápad. DPS Hvízdal - vybudování centrálních koupelen v objektu prováděny stavební úpravy 6-ti prostor na samostatné centrální koupelny dle potřeb DPS Hvízdal zahrnující změny dispozice, bezbariérové úpravy, výměna rozvodů (změnový list, elektroinstalace) a osazení prvků pro pohyb tělesně postižených osob. DPS Hvízdal - pergola provedena venkovní ocelová konstrukce se zastíněním včetně odvodnění pro exteriérové aktivity potřeb DPS Hvízdal. CSS Staroměstská sociální zařízení, vybavení objektu elektrickou požární signalizací projekt a realizace. Jeslová a azylová zařízení - stavby Jesle E. Pittera a Azylový dům Filia realizace proběhne ve 2. pololetí. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 26 Výkupy staveb ZTV výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města - v 1. pololetí byly hrazeny výkupy staveb ZTV: Huniovský Petr - odkoupení ZTV v ul. Mikuláše Faulfiše k. ú. 4 (vodovodní řad, kanalizace), Stavební bytové družstvo, Vláškovi - vodovodní řad na pozemku p. č. 3882/2 v k. ú. 3 - prodloužení vodovodního řadu pro bytový dům Kubatova 5, MANE STAVEBNÍ, s. r. o. odkoupení vodovodního řadu na pozemku p. č v k. ú. České Budějovice 2. 72

76 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Budovy stavby a haly nebylo čerpáno. Pozemky výkupy pozemků: odkoupení pozemku p. č. 21/2 k. ú. 3 část pozemku pod chodníkem (Jandovi), odkoupení pozemku p. č. 2/5 k.ú. 5 v rámci stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní,, odkoupení pozemků v rámci stavby Propojení Hlinská Hraniční, Hlinský přivaděč (Erhart Jan, J.F.C. zastřešení bazénů v.o. s.), odkoupení pozemku pod novou trafostanicí v k. ú. 1 Sokolský ostrov E.ON Distribuce a. s. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou hrazena rekonstrukce napájení elektrickou energií pro fontánu v parku Na Sadech. Budovy, haly a stavby světelná signalizační zařízení realizováno osazení LED návěstidel přechodů pro chodce na křižovatkách Nádražní Lannova, Lidická Chmelenského, B. Němcové Grunwaldova, Na Sadech - Jírovcova, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. byly hrazeny splátky investičního vkladu. Budovy, haly a stavby komunikace realizována výstavba dočasného rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel podél komunikace Na Děkanských polích v souvislosti se zahájením investiční akce Nové Roudné 1. etapa, část 2. Budovy, haly a stavby chodníky, parkoviště a cyklostezky realizována výstavba nového chodníku k Pekárenské ul. vnitroblok Puklicova ul., dokončena také výstavba parkovacích stání v ul. V. Talicha s fakturací ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby závory parkoviště realizováno zastřešení automatu vjezdového a výjezdového terminálu parkoviště na Mariánském nám. Budovy, haly a stavby přístřešky MHD výstavba příštřešku MHD Litvínovická bude provedena ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby multifunkční hřiště nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby veřejné osvětlení na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO- CITELUM, s. r. o. jsou z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno doplnění 3 kusů stožárů veřejného osvětlení v Třebotovicích, 1 svítidla na Rudolfovské tř. a 2 svítidel U Koněspřežky u letního kina. Budovy, haly a stavby IV. sběrný dvůr nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení světelná signalizační zařízení hrazeno pořízení ukazatele rychlosti se statistickým modulem a jeho osazení v lokalitě Za Stromovkou Trnková. Stroje, přístroje a zařízení multifunkční hřiště osazení herních prvků v lokalitách Mánesova, Roudenská, Jungmannova, Sokolovská, Lipenská, U Lesa, sídliště Vltava bude realizováno ve 2. pololetí. Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 27 Programové vybavení, Programové vybavení - ekonomický SW, upgrade SW, document management systém, Internet, Integrace aplikací nebylo čerpáno. Programové vybavení splátky SW z outsourcingu platby za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů poslední splátka. Programové vybavení etapy nového GIS, CBsystem, Ostatní nákupy DNM rozšíření DTMM nebylo čerpáno. Budovy, haly, stavby datové propojení budov upgrade projektu optických tras (položení trubek HDPE pro optickou síť). Stroje, přístroje a zařízení zpracování hlukové studie pro instalaci dieselagregátu. Výpočetní technika řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM, personální a technické zajištění managementu IPRM nebylo čerpáno. Výpočetní technika včetně upgrade HW síťového úložiště typ Synology RackStation. 73

77 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy DNM digitalizace Encyklopedie ČB platba za digitalizaci Encyklopedie Českých Budějovic. Ostatní nákupy DNM záloha na zhotovení video-prezentace města pro webové rozhraní. Investiční transfery církvím a náboženským společnostem investiční dotace ve výši 300,00 tis. Kč na podporu projektu Studentského kostela obnova kostela Svaté Rodiny poskytnutá Římskokatolické farnosti děkanství u kostela sv. Mikuláše,. Investiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje poskytnuto 600,00 tis. Kč dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého majetku pořízení objemové ověřovací studie k rekonverzi části areálu bývalých kasáren Žižkova. Budovy, haly a stavby byla provedena rekonstrukce pracovišť oddělení sociálně právní ochrany dětí z důvodu navýšení pracovních míst. Stroje, přístroje a zařízení byl pořízen kamerový systém v objektech Kněžská 19 vchod, Jeronýmova 1 vchod a náměstí Přemysla Otakara II. vchod č. 2. Dopravní prostředky nebylo čerpáno. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku povinné přílohy k žádosti o transfery nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby zateplení ZŠ Čéčova zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova areál ZŠ Čéčova. Budovy, haly a stavby Revitalizace brownfields Čtyři Dvory volnočasové a rekreační aktivity, Budovy, haly a stavby Domov pro seniory Máj, Budovy, haly a stavby Komunitní centrum nebylo čerpáno. Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu pořízen kotel do školní kuchyně ve výši 126,02 tis. Kč. Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení varného kotle do školní kuchyně ve výši 110,00 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ. Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení elektrického konvektormatu do školní kuchyně (220,00 tis. Kč) a herních prvků do zahrady (200,00 tis. Kč) z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ. Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření (213,00 tis. Kč) do investičního fondu a z investičního fondu (27,61 tis. Kč) pořízena multifunkční pánev Cucimix ve výši 240,61 tis. Kč. 74

78 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení myčky do kuchyně (80 tis. Kč) z investičního fondu MŠ a herního prvku dětské pyramidy (100 tis. Kč) z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ. Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu pořízen konvektomat (263,43 tis. Kč) a schváleno pořízení elektrické sklopné pánve do školní jídelny (195,00 tis. Kč). Základní škola Máj I odpovědné místo 215 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na mycí pásový stroj. Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu schváleno pořízení elektrického varného kotle a 2 ks podlahových mycích strojů, z toho v 1. pololetí pořízen elektrický varný kotel (143,68 tis. Kč) a podlahový mycí stroj 1 ks (83,49 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a z rezervního fondu z ostatních titulů do investičního fondu schváleno pořízení učební pomůcky SMART Table interaktivní stůl pro skupinovou práci dětí (84,80 tis. Kč). Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu schváleno pořízení smažící pánve do školní jídelny (230,00 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 V tabulkové části neuvedeno Z investičního transferu z roku 2013 pořízeno čerpáním investičního fondu vybavení školní jídelny v celkové hodnotě 659,48 tis. Kč, z toho 3 x tabletový vyhřívaný vozík na převoz stravy (235,87 tis. Kč), myčka nádobí (195,42 tis. Kč) a zdvižná plošina (228,19 tis. Kč). Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši tis. Kč bude ve 2. pololetí poskytnut na rekonstrukci technologické části školní jídelny. Z investičního fondu pořízena keramická pec pro potřeby keramického kroužku (46,95 tis. Kč) a školní rozhlasová ústředna (126,76 tis. Kč). Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení herních prvků vláčku a vagónku ve výši 110,00 tis. Kč z investičního fondu MŠ. Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení konvektomatu do školní kuchyně ve výši 450,00 tis. Kč z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu MŠ. 75

79 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu pořízena průmyslová sušička ve výši 98,01 tis. Kč. Sportovní zařízení města odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 27 Organizace si ze svého investičního fondu pořídila podvodní vysavač včetně pračky kartuší (648,00tis. Kč), doplnění kamerového systému na zimním stadionu (296,00 tis. Kč) a prostřednictvím investičního odboru byla provedena úprava odvětrání bufetu na II. ledové ploše zimního stadionu. Organizaci byl dále schválen investiční transfer ve výši 2.500,00 tis. Kč na pořízení multimediálního zařízení pro zimní stadion, které bude dofinancováno čerpáním investičního fondu v předpokládané výši 4.000,00 tis. Kč Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši 150,00 tis. Kč bude poskytnut ve 2. pololetí na pořízení velkokapacitní pračky. Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila průmyslovou pračku (67,85 tis. Kč) a pojízdná sprchovací lůžka 2 ks ve výši 105,04 tis. Kč. Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu univerzální kuchyňský stroj ve výši 190,00 tis Kč. Domov pro seniory Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila pojízdná sprchovací lůžka 2 ks ve výši 88,96 tis. Kč. Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu finesu pro rozvoz stravy (90,00 tis. Kč), robot do kuchyně (110,00 tis. Kč), mlýnek na maso (105,00 tis. Kč), elektrický kotel do kuchyně (160,00 tis. Kč) a elektrický sporák (250,00 tis. Kč). Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části neuvedeno Organizace si ze svého investičního fondu pořídila pračky do centrální koupelny 4 ks v celkové výši 635,95 tis. Kč. Ve 2. pololetí organizace dle plánu investic pořídí z investičního fondu zvedací židle 4 ks (900,00 tis. Kč), malou pánev do kuchyně 170,00 tis. Kč, elektrický varný kotel (250,00 tis. Kč), mrazící skříň (60,00 tis. Kč), finesy pro rozvoz stravy 2 ks (160,00 tis. Kč), elektrický kráječ chleba a knedlíků (70,00 tis. Kč) a kutr (150,00 tis. Kč).. Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 27 Investiční transfer ve výši 232,32 tis. Kč byl poskytnut na projektovou dokumentaci vybavení prostoru jevištní technikou včetně ozvučovací, osvětlovací techniky a interiérového vybavení. Ve schváleném rozpočtu se na tuto investici počítá se tis Kč. Schválena žádost na pořízení dodávkového vozu (847,00 tis. Kč), osobního vozu (302,50 tis. Kč) a fagotu (508,20 tis. Kč) z investičního fondu divadla. Pohřební ústav města - odpovědné místo 276 V tabulkové části neuvedeno Schválena žádost na pořízení vozidla Multicar ve výši 650,00 tis. Kč z investičního fondu organizace. 76

80 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 28 Budovy, haly a stavby Šrámkova 14, parkovací stání nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby Husova 9 ISŠ nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytového fondu v 1. pololetí roku provedeno: Rudolfovská 128 rekonstrukce bytu č. 2 se zavedením plynového etážového topení, Rudolfovská 154 rekonstrukce dvou bytových jednotek se zavedením plynového etážového topení, Krajinská 33 rozdělení bytu č. 1 na dvě samostatné bytové jednotky se zavedením plynového etážového topení, Česká 7 zateplení podkrovního bytu č. 14, Krajinská 34 modernizace bytu v zadním traktu, plynové etážové topení, Krajinská 2 modernizace bytu č. 4 včetně nové kuchyňské linky, Česká 7 modernizace bytu č. 11, plynové etážové topení, Krajinská 26 modernizace bytu č. 2 se zavedením plynového etážového topení, Plachého 11 modernizace bytu č. 3 se zavedením plynového etážového topení, Dr. Stejskala 14 modernizace bytu č. 4, se zavedením plynového etážového topení, Jirsíkova 3 rekonstrukce bytu č 6, zahájeny stavební práce, Na Mlýnské stoce 11 modernizace bytu č. 6, probíhá příprava k výběrovému řízení, Biskupská 6 modernizace bytu č. 5, dokončena projektová dokumentace, Vrbenská 4 rekonstrukce uzavřených pavlačí, zateplení provedeny přípravné projektové práce ke stavebnímu povolení, probíhá příprava k výběrovému řízení. Budovy, haly a stavby Okružní 1a modernizace bytových buněk, původní záměr navíc rozšířen o tři společné sušárny, tři nové garsonky a o výměnu oken a dveří v části C (charita). Budovy, haly a stavby E. Destinové 46 nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby Jirsíkova 2 - KD SLÁVIE po celkové rekonstrukci výměníkové stanice (v roce 2013) zahájena výměna topných systémů z parního vytápění na teplovodní vytápění. Budovy, haly a stavby Hroznová 8 dodávka a montáž segmentové stěny včetně dvoukřídlých dveří do vestibulu objektu, dokončeno v květnu, platba provedena až ve 2. pololetí. Budovy, haly a stavby Rudolfovská 154 plynová přípojka - nová plynovodní přípojka pro stávající objekt Rudolfovská 352/154. Budovy, haly a stavby rekonstrukce veřejné WC, Na Sádkách čerpáno na přípravné projekční práce před zahájením stavby. Stroje, přístroje a zařízení Vrbenská 4 kamerový systém nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení M. Horákové 72,74,76,78 kamerový systém nebylo čerpáno. Jihočeské letiště, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 27 V rozpočtu města je plánována částka 500 tis. Kč na investice pro potřeby letiště. V 1. pololetí byla poslána první část dotace ve výši 300 tis. Kč. 77

81 Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí 4. Komentář k financování Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 29 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 16,10 %. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Česká spořitelna, a. s. nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města byl k zapojen do rozpočtu města ve výši ,00 tis. Kč a čerpán byl ve výši ,98 tis. Kč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků v celkové výši ,98 tis. Kč tvoří: splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) 5.666,67 tis. Kč splátky nájemného Dubenská ul. 79,09 tis. Kč splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b. j. a 54 b. j.) 7.486,36 tis. Kč splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody ) 3.500,00 tis. Kč splátka úvěru ČS, a. s. investiční projekty ve výši ,86 tis. Kč z toho splátka z dotace ROP NUTS II Jihozápad (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Regenerace části panelového sídliště Máj východní část ,54 tis. Kč, z toho splátka z dotace v rámci OP Životní prostředí (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby 2.286,32 tis. Kč. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru pomocná položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový. 78

82 Obsah tabulkové části: Sumář příjmů str. 1-2 Sumář výdajů str. 3-4 Rozbor příjmů str. 5-7 Rozbor běžných výdajů str Rozbor kapitálových výdajů str Rozbor financování str. 29 Skutečné příjmy dle paragrafů str Skutečné výdaje dle paragrafů str Příjmy dle položek str. 35 Výdaje dle položek str Financování dle položek str. 39

83 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za 1. pololetí 2013 Schválený rozpočet Rozbor příjmů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 465, ,00 442,56 57,48 57, Finanční odbor , , ,78 55,36 55, Odbor dopravy a silničního hospodářství , , ,75 50,00 50, Matriční úřad 4 531, , ,03 58,71 58, Správní odbor 20, ,00 14,00 28,00 28, Stavební úřad 1 925, , ,00 107,74 107, Obecní živnostenský úřad 1 199, , ,30 45,17 45, Kancelář tajemníka 330, ,00 283,26 37,77 37,77 Daňové příjmy , , ,68 55,39 55, Městská policie 2 136, , ,31 74,82 56, Odbor ochrany životního prostředí 245, ,00 160,22 29,13 29, Finanční odbor , , ,24 46,69 38, Odbor dopravy a silničního hospodářství 26, ,00 15,78 28,69 28, Odbor kultury a cestovního ruchu 2 009, , ,17 82,18 79, Odbor školství a tělovýchovy 30,00 0 0,00 0,00 x x 106 Odbor sociálních věcí 51, ,00 32,94 131,76 131, Matriční úřad 15, ,00 0,60 1,50 1, Správní odbor 2 970, , ,90 42,00 42, Odbor územního plánování 1,47 0 0,00 0,74 x x 112 Investiční odbor , , ,96 66,05 63, Stavební úřad 218, ,00 440,48 57,96 57, Majetkový odbor 9 160, , ,03 95,24 95, Odbor správy veřejných statků , , ,25 51,47 49, Odbor informačních a komunikačních technologií 50,00 2 2,00 0,33 16,50 16, Obecní živnostenský úřad 176, ,00 165,40 47,26 47, Kancelář primátora 286,06 5 5,00 4,86 97,20 97, Kancelář tajemníka 3 210, , ,73 988,14 97, Odbor památkové péče 87, ,00 37,72 18,31 18, Odbor sportovní zařízení ,37 0 0,00 0,00 x x 195 Fond zaměstnanců města 317, ,00 286,57 57,31 57,31 Nedaňové příjmy , , ,23 64,99 60, Městská policie 90, ,00 0,00 0,00 0, Investiční odbor 300, ,00 605,00 x 100, Majetkový odbor , , ,17 14,10 14, Odbor správy veřejných statků 245, ,00 365,51 74,29 74,29 Kapitálové příjmy , , ,68 15,12 15,02 Vlastní příjmy celkem , , ,59 55,02 54, Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) , , ,95 50,18 50, Neinvestiční přijaté transfery , , ,42 x 99, Převody z vlastních fondů HČ 7 710, , ,00 208,77 100, Investiční přijaté transfery 326, , ,13 586,85 100,01 Přijaté transfery , , ,50 95,87 68,57 Příjmy úhrnem , , ,09 57,03 55,34 % plnění SR % plnění UR 1 Sumář příjmů

84 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Odpovědné místo Věcný obsah FINANCOVÁNÍ Skutečnost za 1. pololetí 2013 Schválený rozpočet Rozbor financování Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech , , ,61-107,98-34, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , ,98 51,81 35, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,98 70,93 49, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 2 241,11 0 0,00 0,00 x x 102 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru ,12 0 0, ,34 x x Financování celkem , , ,95-43,57-18,12 Úhrn zdrojů , , ,14 43,46 35,75 % plnění SR % plnění UR 2 Sumář příjmů

85 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E Skutečnost za 1. pololetí 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie , , ,78 42,52 42, Odbor ochrany životního prostředí 801, , ,78 64,67 47, Finanční odbor , , ,36 81,67 77, Odbor dopravy a silničního hospodářství 243, ,00 62,57 9,55 9, Odbor kultury a cestovního ruchu 9 163, , ,57 55,21 50, Odbor školství a tělovýchovy , , ,07 60,55 57, Odbor sociálních věcí , , ,53 68,61 41, Útvar hlavního architekta 219, ,00 839,39 24,47 21, Matriční úřad 19, ,00 18,64 26,63 26, Správní odbor 4 030, , ,11 120,94 63, Odbor územního plánování 93, ,00 233,38 17,84 17, Investiční odbor 4 169, , ,22 325,00 13, Stavební úřad 50, ,00 169,50 56,31 56, Majetkový odbor 2 408, , ,77 29,27 27, Odbor správy informačních veřejných a komunikačních statků , , ,89 39,56 38, technologií 8 836, , ,90 49,24 40, Obecní živnostenský úřad 0,00 3 3,00 0,00 0,00 0, Kancelář primátora 4 026, , ,98 288,91 77, Kancelář tajemníka , , ,12 41,76 41, Odbor památkové péče 807, ,74 167,63 5,04 4, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 603, ,09 188,85 7,35 6, Odbor sportovní zařízení ,66 0 0,00 0,00 x x 194 Program prevence kriminality 78, ,66 139,87 53,80 9, Fond zaměstnanců města 3 027, , ,09 45,36 45,36 Odbory Magistrátu města , , ,00 50,95 46, a Mateřské školy , , ,00 51,40 51, a Základní školy , , ,77 53,39 51, a 238 Školní jídelny 600, ,00 672,00 50,07 50,07 PO - školství , , ,77 52,80 51, Sportovní zařízení města 314, , ,48 50,41 50,20 PO - sportovní 314, , ,48 50,41 50, Jeslová a azylová zařízení 7 814, , ,00 50,00 50, Domov pro seniory Hvízdal 4 446, , ,00 50,00 65, Centrum sociálních služeb Staroměstská 7 060, , ,00 50,04 52, Domov pro seniory Máj 7 500, , ,00 50,02 50,02 PO - sociální , , ,00 50,02 52, Jihočeské divadlo , , ,00 52,35 51,14 PO - kulturní Rozbor výdajů , , ,00 52,35 51, Pohřební ústav města 0,00 0 0,00 0,00 x x PO - ostatní O d p o v ě d n é m í s t o 0,00 0 0,00 0,00 x x 403 Dopravní podnik města, a.s , , ,00 50,00 50, Jihočeské letiště, a.s , , ,20 50,00 45,92 Podnikatelské subjekty Běžné výdaje celkem , , ,20 50,00 49, , , ,45 51,02 48, Městská policie 553, ,00 595,20 21,26 19, Finanční odbor 100, , ,00 72,13 3, Odbor kultury a cestovního ruchu 60,00 0 0,00 0,00 x x 105 Odbor školství a tělovýchovy 400, ,00 400,00 100,00 100, Útvar hlavního architekta 0, ,00 0,00 0,00 0, Odbor územního plánování 140, ,00 119,79 7,95 7, Investiční odbor , , ,62 28,49 17, Majetkový odbor , , ,62 9,90 8, Odbor správy veřejných statků 4 279, , ,31 27,59 22, Odbor informačních a komunikačních technologií 707, ,50 468,10 5,14 5,06 % plnění SR % plnění UR 3 Sumář výdajů

86 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za 1. pololetí 2013 Schválený rozpočet Rozbor výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 119 Kancelář primátora 1 700, , ,84 52,83 80, Kancelář tajemníka 8, ,11 263,16 65,79 36, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 330, ,35 42,35 7,43 6, Odbor sportovní zařízení 0,50 0 0,00 0,00 x x Odbory Magistrátu města , , ,99 26,26 16, a Mateřské školy 111,71 0 0,00 0,00 x x a Základní školy 0, ,00 0,00 0,00 0,00 PO - školství 111, ,00 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení města 0, ,00 0,00 x 0,00 PO - sportovní 0, ,00 0,00 x 0, Jeslová a azylová zařízení 119, ,00 0,00 0,00 0, Centrum sociálních služeb Staroměstská 107,09 0 0,00 0,00 x x PO - sociální 226, ,00 0,00 0,00 0, Jihočeské divadlo 0, ,32 232,32 3,32 3,21 PO - kulturní 0, ,32 232,32 3,32 3, Jihočeské letiště, a.s. 0, ,00 300,00 60,00 60, Správa domů, s.r.o , , ,38 28,44 15,70 Podnikatelské subjekty 5 549, , ,38 29,58 16,59 % plnění SR % plnění UR Kapitálové výdaje celkem V Ý D A J E C E L K E M , , ,69 25,55 16, , , ,14 43,46 35,75 4 Sumář výdajů

87 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OOŽP 1333 Poplatky za uložení odpadů 10 10,00 0,47 4,70 4, OOŽP 1361 Správní poplatky ,00 136,62 34,16 34, OOŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky ,00 282,60 88,31 88, OOŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 40 40,00 22,87 57,18 57, FO 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , ,54 44,76 44, FO 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , ,75 30,07 30, FO 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,23 54,81 54, FO 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,08 47,32 47, FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,09 95,49 100, FO 1211 Daň z přidané hodnoty , ,85 54,97 54, FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00 6,04 4,03 4, FO 1340 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. odpadů , ,86 54,54 54, FO 1341 Poplatek ze psů , ,01 83,19 83, FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 770,19 77,02 77, FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 60,68 60,68 60, FO 1344 Poplatek ze vstupného ,00 352,68 35,27 35, FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity ,00 722,57 72,26 72, FO 1349 Zrušené místní poplatky 0 0,00 10,97 x x FO 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP , ,75 67,79 67, FO 1355 Odvod z VHP , ,80 82,85 82, FO 1361 Správní poplatky - VHP 0 0,00 0,10 x x FO 1361 Správní poplatky 60 60,00 6,20 10,33 10, FO 1511 Daň z nemovitých věcí , ,39 69,67 69, ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění , ,40 53,42 53, ODSH 1359 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 0 0,00 687,00 x x ODSH 1361 Správní poplatky , ,35 46,64 46, MÚ 1361 Správní poplatky , ,03 58,71 58, SO 1361 Správní poplatky 50 50,00 14,00 28,00 28, SÚ 1361 Správní poplatky , ,00 107,74 107, ObŽÚ 1361 Správní poplatky , ,30 45,17 45, KT 1361 Správní poplatky ,00 283,26 37,77 37,77 D a ň o v é p ř í j m y , ,68 55,39 55, MP Příjmy z poskytování služeb a výr. - odtahy vozidel 0 840,00 455,20 x 54, MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 3,60 x x Příjmy z poskytování služeb a výrobků MP manipulační poplatek za nasazení TPZOV ,00 855,70 85,57 85, MP Sankční platby - vybrané v hotovosti , ,40 39,98 39, MP Sankční platby - na místě nezaplacené ,00 343,45 34,35 34, MP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 993, ,96 x 106, OOŽP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 160,22 29,13 29, FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 0 80,00 120,00 x 150, FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - PS 0 0,00 0,53 x x FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS 0 55,00 77,00 x 140, FO Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB 0 60,00 60,00 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení ,00 0,00 0,00 0, FO Příjmy z úroků , ,63 60,98 60, FO Příjmy z úroků - Masné krámy 45 45,00 23,75 52,78 52, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna ,00 0,00 0,00 0, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A., s.r.o ,00 0,00 0,00 0, FO Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 0,40 x x FO Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi , ,19 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů 0 57,27 57,27 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů , ,11 x 100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka FO nevyčerpaných půjček - FPKB 0 0,00 8,55 x x % plnění SR % plnění UR 5 Příjmy

88 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 17,18 x x FO Neidentifikované příjmy 0 0,00 26,73 x x FO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 0,00 0,00 0, FO 2420 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB ,00 11,23 8,26 8, FO 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB , ,67 46,41 46, ODSH Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,18 x x ODSH Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 50,00 11,60 23,20 23, ODSH Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5,00 4,00 80,00 80, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 70,05 58,38 58, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem , ,10 117,01 117, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 20 20,00 5,63 28,15 28, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD ,00 155,03 77,52 77, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 30 30,00 15,75 52,50 52, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál ,00 118,56 55,66 55, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 40,00 4,58 11,45 11, OKCR Příjmy z prodeje zboží ,00 124,63 41,54 41, OKCR Příjmy z pronájmu pozemků 14 14,00 23,66 169,00 169, OKCR Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie ,00 336,42 56,07 56, OKCR Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 50,00 50,00 50, OKCR Ostatní přijaté vratky transferů 0 91,42 91,42 x 100, OKCR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 1,34 x x OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 10 10,00 4,90 49,00 49, OSV Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 9,18 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 12,34 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 3,52 x x OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 15,00 3,00 20,00 20, MÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 40,00 0,60 1,50 1, SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení 80 80,00 121,30 151,63 151, SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,81 34,07 34, SO Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení 20 20,00 26,00 130,00 130, SO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 234,74 46,95 46, SO Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. - kontrolní vážení 0 0,00 425,05 x x OÚP Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 0,74 x x IO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s , ,64 61,75 61, IO Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 312,65 x x IO Přijaté neinvestiční dary , ,00 x 100, IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 488,67 525,67 x 107, SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,00 4,82 48,20 48, SÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 279,11 42,94 42, SÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 156,55 156,55 156, MO Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , ,53 111,69 111, MO Příjmy z pronájmu pozemků , ,15 82,82 82, MO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory ,00 98,61 70,44 70, MO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 80,17 x x MO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 20,57 102,85 102, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty ,00 656,43 54,70 54, SVS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS 0 0,00 181,50 x x SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty , ,70 45,64 45, SVS Příjmy z pronájmu pozemků ,00 284,85 35,61 35, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace , ,20 78,43 78, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé ,00 444,86 29,66 29, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 50 50,00 81,62 163,24 163, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města ,00 100,00 5,74 5, SVS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 288,89 59,56 59, SVS Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 4,00 x x SVS Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 5 5,00 93, , , SVS Přijaté pojistné náhrady 0 0,00 408,09 x x % plnění SR % plnění UR 6 Příjmy

89 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna , ,00 50,00 50, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy ,00 76,67 72,33 72, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,86 x 110, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO , ,91 38,24 38, SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 75,71 x x OICT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 2 2,00 0,33 16,50 16, ObŽÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 144,90 48,30 48, ObŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 50,00 20,50 41,00 41, KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 4,80 96,00 96, KP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 0,06 x x KT Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 15 15,00 6,36 42,40 42, KT Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 276,07 55,21 55, KT Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 19,86 x x KT Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 10,00 x x KT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,00 0,00 0,00 0, KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 24,74 x x KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,53 x 100, KT Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 28,17 x x OPP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 33,72 16,86 16, OPP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 6,00 4,00 66,67 66, FZM Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec ,00 83,45 41,73 41, FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,00 203,12 67,71 67,71 N e d a ň o v é p ř í j m y , ,23 64,99 60, MP Příjmy z prodeje ostatního HDM ,00 0,00 0,00 0, IO Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 605,00 605,00 x 100, MO Příjmy z prodeje pozemků , ,57 104,25 104, MO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , ,60 7,87 7, SVS Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy ,00 365,51 74,29 74,29 K a p i t á l o v é p ř í j m y , ,68 15,12 15,02 V l a s t n í p ř í j m y % plnění SR % plnění UR , ,59 55,02 54, FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR , ,00 x 100, FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu , ,95 50,18 50, FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , ,83 x 99, FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 52,00 52,00 x 100, FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,59 x 99, FO 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 75,00 75,00 x 100, FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ , ,00 208,77 100, FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 88,16 88,16 x 100, FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , ,82 x 100, FO 4221 Investiční přijaté transfery od obcí ,00 326,15 100,05 100,05 P ř i j a t é t r a n s f e r y , ,50 95,87 68,57 P ř í j m y c e l k e m , ,09 57,03 55,34 7 Příjmy

90 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,37 42,02 42, Ostatní osobní výdaje ,00 196,34 37,05 37, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , ,90 42,14 42, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,72 42,14 42, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 85,08 34,03 34, Potraviny - ochranné nápoje 15 15,00 0,37 2,47 2, Ochranné pomůcky 20 20,00 18,43 92,15 92, Léky a zdravotnický materiál ,00 69,43 34,72 34, Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků ,00 842,86 73,29 51, Knihy, učební pomůcky a tisk 20 20,00 8,70 43,50 43, DHDM - krátká kulová zbraň ,50 109,99 73,33 74, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 513,16 78,95 78, Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 52,50 52,08 104,16 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 30 30,00 12,79 42,63 42, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly ,00 109,44 49,75 49, Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy ,00 43,76 43,76 43, Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 70 70,00 35,43 50,61 50, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 100,89 50,45 50, Studená voda 85 85,00 29,10 34,24 34, Teplo ,00 135,90 30,20 30, Elektrická energie ,00 284,89 35,17 35, Elektrická energie - kamerový systém MKDS 70 70,00 30,06 42,94 42, Pohonné hmoty a maziva ,00 576,38 44,34 44, Poštovní služby 5 5,00 0,54 10,80 10, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 116,69 46,68 46, Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence 50 50,00 36,19 72,38 72, Nájemné ,00 592,78 33,87 33, Nájemné - kamerový systém MKDS ,00 63,95 31,98 31, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 30,25 15,13 15, Služby školení a vzdělávání - POLIS ,00 60,00 22,22 22, Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské ,00 59,88 54,44 54, Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů ,00 71,40 47,60 47, Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 50 50,00 10,04 20,08 20, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,00 613,01 51,08 51, Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření ,00 82,02 54,68 54, Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,87 49,55 49, Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS ,00 30,85 15,43 15, Opravy a udržování - služebních vozidel ,00 258,41 28,71 28, Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 10,00 3,60 36,00 36, Opravy a udržování ,00 238,22 47,64 47, Opravy a udržování - kamerový systém MKDS ,00 385,56 42,84 42, Programové vybavení 60 60,00 0,00 0,00 0, Cestovné 30 30,00 1,50 5,00 5, Pohoštění 15 15,00 0,90 6,00 6, Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - prac.úrazy a bolestné 0 0,00-95,62 x x Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 10,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup kolků 50 50,00 31,00 62,00 62, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 5 5,00 3,00 60,00 60, Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 10,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 109,67 33,23 33, Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 5 5,00 0,00 0,00 0, celkem Městská policie , ,78 42,52 42, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 10,00 0,00 0,00 0, Nájemné - uložení trofejí 25 25,00 25,00 100,00 100,00 % plnění SR % plnění UR 8 Běžné výdaje

91 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství 15 15,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 15 14,00 0,00 0,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby - Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 0 63,80 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 35 35,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší ,00 44,04 22,02 22, Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP ,00 23,96 11,98 11, Nákup ostatních služeb - ÚSES 60 60,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Terminál ,00 60,00 25,00 25, Nákup ostatních služeb - Robinson ,00 90,00 60,00 60, Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 80 80,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování 30 30,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 5,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 9 9,00 0,00 0,00 0, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 0 162,18 40,74 x 25, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 111,05 111,05 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH 0 579,71 579,71 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 249,35 249,35 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 94,60 94,60 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 95,00 95,00 x 100, Účelové neinv.transf.fyz. osob. - činnost OLH 0 17,33 17,33 x 100, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 5 5,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.výdaje j.n. - vratka pokut 0 1,00 1,00 x 100, celkem Odbor ochrany životního prostředí , ,78 64,67 47, Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB ,00 974,60 50,71 50, Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion ,00 704,24 53,03 53, Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů ,00 0,00 0,00 0, Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 20 20,00 0,00 0,00 0, Úroky vlastní - úvěr ČS a.s , ,32 20,43 20, Kurzové rozdíly ve výdajích 1 1,00 0,74 74,00 74, Služby peněžních ústavů ,00 148,96 33,25 33, Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV ,00 14,50 9,67 9, Konzultační, poradenské a právní služby ,89 130,31 26,06 26, Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0 1,88 1,88 x 100, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora 10 10,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH , ,06 81,90 74, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 15 15,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce , ,25 94,23 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 0,00 0,00 0, Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. 0rozp.obd. 16,81 16,81 x 100, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 347,81 347,81 x 100, Nespecifikované rezervy ,71 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 10,23 5,23 x 51, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 914,63 x x Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 0,00 204,02 x x 102 celkem Finanční odbor , ,36 81,67 77, Konzultační, porad. a právní služby - přeložka silnice III/ ,00 0,00 x 0,00 % plnění SR % plnění UR 9 Běžné výdaje

92 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 24,09 24,09 24, Věcné dary - BESIP 50 50,00 38,48 76,96 76, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 62,57 9,55 9, Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram 0 70,28 23,38 x 33, Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury 0 43,80 43,38 x 99, Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě 0 240,00 20,00 x 8, Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 0 22,00 22,00 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 0 68,00 0,00 x 0, Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 0 3,00 3,00 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál 0 146,30 146,30 x 100, Ochranné pomůcky - včely 2 2,00 0,94 47,00 47, Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění 0 0,70 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch ,35 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem 25 25,00 5,06 20,24 20, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Motocyklové muzeum 0 29,65 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 10 10,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Dům umění 0 9,81 9,73 x 99, Nákup zboží - Turistické informační centrum ,00 83,44 41,72 41, Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 4 4,00 1,88 47,00 47, Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace ,85 49,85 49,85 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 55 55,00 18,39 33,44 33, Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 30 30,00 10,42 34,73 34, Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura ,00 24,70 17,64 17, Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění 48 45,60 39,62 82,54 86, Studená voda - Malá solnice 3 3,00 1,20 40,00 40, Studená voda - Kulturní léto 0 6,00 0,00 x 0, Teplo - Malá solnice 67 54,74 27,00 40,30 49, Elektrická energie - Malá solnice 20 32,26 10,80 54,00 33, Pohonné hmoty a maziva 26 26,00 0,00 0,00 0, Poštovní služby 3 3,00 0,00 0,00 0, Poštovní služby - Dům umění 44 44,00 22,95 52,16 52, Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění 36 36,00 8,91 24,75 24, Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 70 70,00 41,76 59,66 59, Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění 5 0,00 0,00 0,00 x Nájemné - cestovní ruch 30 30,00 14,40 48,00 48, Nájemné - kultura ,71 34,61 9,23 8, Nájemné - radniční bál 63 63,00 62,40 99,05 99, Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 25 25,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury 0 72,30 72,30 x 100, Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 0 128,50 72,00 x 56, Konzultační, poradenské a právní služby 100 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace ,00 63,83 63,83 63, Nákup ostatních služeb - Malá solnice 10 10,00 4,57 45,70 45, Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny ,00 51,72 14,78 14, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace ,00 80,65 40,33 40, Nákup ostatních služeb - CBsystem ,00 25,89 12,95 12, Nákup ostatních služeb - cestovní ruch ,83 95,51 79,59 35, Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize ,00 104,52 26,13 26, Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 15 18,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kino Háječek ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Masopust 45 14,21 14,21 31,58 100, Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 55 55,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 70 70,00 70,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí, První den po škole ,00 0,00 0,00 0,00 % plnění SR % plnění UR 10 Běžné výdaje

93 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - Den seniorů 70 70,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - tradiční svátky ,58 368,53 56,70 41, Nákup ostatních služeb - významná výročí 20 17,00 3,92 19,60 23, Nákup ostatních služeb - kultura 40 40,00 6,47 16,18 16, Nákup ostatních služeb - kronika města ,44 29,44 30,99 23, Nákup ostatních služeb - výstavy 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Kulturní léto ,00 4,96 1,06 1, Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury ,32 168,32 62,34 100, Nákup ostatních služeb - vánoční trhy ,46 108,46 41,72 29, Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě ,10 14,06 1,76 2, Nákup ostatních služeb - Dům umění ,89 967,63 94,50 53, Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - KD Slávie ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 0 25,00 12,00 x 48, Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 30 30,00 7,99 26,63 26, Nákup ostatních služeb - informační měsíčník ,00 129,00 50,00 50, Nákup ostatních služeb - radniční bál ,58 122,58 40,86 100, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 10 11,67 1,67 16,70 14, Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 35,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - výstavy, kulturní akce 35 42,85 25,78 73,66 60, Pohoštění - Dům umění 40 60,00 32,44 81,10 54, Pohoštění - radniční bál 10 10,00 10,00 100,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram 60 0,00 0,00 0,00 x Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 5,00 0,00 0,00 0, Věcné dary - prezentační předměty ,00 85,79 28,60 28, Věcné dary 20 20,00 0,21 1,05 1, Věcné dary - Dům umění 3 3,00 0,16 5,33 5, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 298,60 233,35 x 78, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva ,00 720,00 60,00 60, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 285,00 207,00 x 72, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 131,40 101,25 x 77, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 681,00 487,00 x 71, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 137,28 122,16 x 88, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 340,60 260,60 x 76, Neinvestiční transfery spolkům 0 820,84 246,60 x 30, Neinvestiční transfery spolkům , ,40 x 80, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 28,80 28,80 x x Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 0 57,12 57,12 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 169,00 169,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 96,00 79,20 x 82, Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50 50,00 50,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 482,60 407,60 x 84, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 60,00 0,00 0,00 0, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 261,10 219,10 x 83, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město 50 25,00 0,00 0,00 0, Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ cestovní ruch ,76 0,00 0,00 0, Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ kultura ,00 0,00 0,00 x Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 2,58 2,58 x 100, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 49,08 x x 104 celkem Odbor kultury a cestovního ruchu , ,57 55,21 50, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť 50 50,00 2,68 5,36 5, Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO 70 70,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ 0 0,06 0,06 x 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 2 2,00 0,07 3,50 3, Nájemné 10 10,00 0,00 0,00 0,00 % plnění SR % plnění UR 11 Běžné výdaje

94 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby 20 20,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 80 80,00 63,82 79,78 79, Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu 37 37,00 15,12 40,86 40, Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 7,26 3,63 3, Opravy a udržování - hřiště ,00 169,80 30,87 30, Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 30 29,94 1,18 3,93 3, Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 20 20,00 5,14 25,70 25, Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol ,20 57,78 14,45 44, Věcné dary 20 20,00 7,01 35,07 35, Věcné dary - soutěže 20 20,00 0,00 0,00 0, Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními 0 dětmi 140,00 42,00 x 30, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let 0 90,10 90,10 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže 0 25,84 25,84 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 0 183,00 183,00 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními 2 dětmi ,00 99,00 4,13 4, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-právnickým osobám 0 41,60 41,60 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže 0 30,00 30,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předškolními dětmi 0 80,00 18,00 x 22, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže 0 56,91 56,91 x 100, Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi 0 50,00 11,00 x 22, Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let 0 100,00 100,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - sport mládeže , ,55 x 64, Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB ,00 0,00 x 0, Neinv.transfery spolkům - reprezentace ,00 250,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org , ,78 x 100, Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda 35 35,00 35,00 100,00 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let 0 96,90 96,90 x 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže 0 174,57 174,57 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města ,00 200,00 100,00 100, Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy 0 20,00 20,00 x 100, Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád. 0 30,00 30,00 x 100, Neinv.transf.veřejným výzkumným institucím 0 30,00 30,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže 0 55,00 55,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 20,00 20,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města 30 30,00 30,00 100,00 100, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a 0mládeže 57,90 57,90 x 100, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii 0 50,00 0,00 x 0, Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ děti ve věku do let 0,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ sport ,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ volnočasové aktivity ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - odpisy PO ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor školství a tělovýchovy , ,07 60,55 57, Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB 0 536,65 189,11 x 35, Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 60 60,00 29,35 48,92 48, Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB 0 29,44 10,31 x 35, Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB 0 10,82 3,71 x 34, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 1,00 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB 0 0,69 0,17 x 24, Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 2 2,00 0,00 0,00 0, Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 15 12,00 0,00 0,00 0, DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice 0 330,00 211,98 x 64, DHDM - Implementace RPSS ČB 0 1,22 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 5 8,00 6,59 131,80 82, DHDM - Komunitní centrum 0 465,53 0,00 x 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 25 25,00 21,08 84,32 84,32 12 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

95 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup materiálu jinde nezař - Podpora standard. OSPOD ČB 0 40,00 4,70 x 11, Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města 0 2,00 0,00 x 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 5 5,00 1,95 39,00 39, Nákup materiálu jinde nezařazený - Komunitní centrum 0 18,47 0,00 x 0, Studená voda 32 51,50 21,66 67,69 42, Teplo ,10 84,00 37,50 35, Plyn 94 94,00 39,24 41,74 41, Elektrická energie 49 67,50 20,57 41,98 30, Teplá voda 12 12,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 8,00 3,17 39,63 39, Nájemné - kluby důchodců ,00 14,80 14,80 14, Nájemné - plavání pro ZTP 50 50,00 20,00 40,00 40, Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 20 20,00 5,60 28,00 28, Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče ,02 301,77 x 3, Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 30,00 11,97 x 39, Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0 219,49 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB 0 170,54 35,50 x 20, Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 60,00 4,77 7,95 7, Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců 75 75,00 22,77 30,36 30, Nákup ostatních služeb ,00 43,28 42,43 42, Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů ,00 29,92 27,20 37, Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum 0 47,00 42,64 x 90, Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 30,00 1,85 6,17 6, Opravy a udržování - kluby důchodců 15 15,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 5,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - setkání důchodců 20 20,00 0,36 1,80 1, Věcné dary - dětské domovy 35 35,00 24,28 69,37 69, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence 0 487,20 190,00 x 39, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem , ,00 x 71, Neinvestiční transfery spolkům 0 25,00 25,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - Prevent , ,00 123,00 100, Neinv.transfery spolkům - tísňová péče ,00 111,54 42,90 42, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 97, Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- hospicová péče 0 350,00 0,00 x 0, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem , ,00 x 100, Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- osobní asistence 0 412,60 210,00 x 50, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců 0 948,00 435,00 x 45, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve ,00 100,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím 0 76,50 16,50 x 21, Nespecifikované rezervy - hospicová péče ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - osobní asistence ,20 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek 0 0,90 0,89 x 98, celkem Odbor sociálních věcí , ,53 68,61 41, Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž 0 180,00 180,00 x 100, Nájemné 10 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady ,00 295,24 49,21 49, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 88,09 44,05 44, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 26,62 17,75 17, Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum ,00 0,00 0,00 0,00 % plnění SR % plnění UR 13 Běžné výdaje

96 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - soutěže ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,00 3,50 0,70 0, Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta ,00 245,94 34,16 34, Pohoštění - výstavy, vernisáže 10 10,00 0,00 0,00 0, celkem Útvar hlavního architekta ,00 839,39 24,47 21, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 25 25,00 6,90 27,60 27, Pohoštění - při obřadech 7 7,00 1,65 23,57 23, Věcné dary 38 38,00 10,09 26,55 26, celkem Matriční úřad 70 70,00 18,64 26,63 26, Nákup ostatních služeb ,45 55,36 19,77 19, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 10,00 0,30 3,00 3, Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - kontrolní vážení 0 144,34 144,34 x 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 15,00 0,50 3,33 3, Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu 0 0,41 0,41 x 100, Ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem-ref.-volby do Parlamentu 0 0,14 0,14 x 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO 80 80,00 0,00 0,00 0, Ostatní platy - refundace - volby do ZO 20 20,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO ,00 0,00 0,00 0, Ostatní osobní výdaje - volby do ZO ,00 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZO 44 44,00 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZO 60 60,00 0,00 0,00 0, Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do ZO 6 6,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO 35 35,00 0,00 0,00 0, Poštovní služby - volby do ZO ,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZO 25 25,00 0,00 0,00 0, Nájemné - volby do ZO ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - volby do ZO ,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - volby do ZO ,00 0,00 0,00 0, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP ,00 49,21 61,51 30, Ostatní platy - refundace - volby do EP 20 25,00 4,10 20,50 16, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP ,00 775,81 775,81 96, Ostatní osobní výdaje - volby do EP , ,84 493,54 90, Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do EP ,00 129,73 294,84 81, Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP 60 65,00 46,70 77,83 71, Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do EP 6 8,00 1,41 23,50 17, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP 35 35,00 20,74 59,26 59, Poštovní služby - volby do EP ,00 458,46 143,27 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP 25 25,00 0,00 0,00 0, Nájemné - volby do EP ,00 840,72 280,24 88, Nákup ostatních služeb - volby do EP ,00 91,34 65,24 53, Pohoštění - volby do EP ,00 144,00 120,00 100, celkem Správní odbor , ,11 120,94 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2,00 0,00 0,00 0, Nájemné 2 2,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 126,11 23,66 23, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 53,40 21,36 21, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 30 30,00 1,48 4,93 4, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,00 49,97 49,97 49, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady ,00 0,00 0,00 0,00 % plnění SR % plnění UR 14 Běžné výdaje

97 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Pohoštění - výstavy, vernisáže 3 3,00 2,42 80,67 80, celkem Odbor územního plánování ,00 233,38 17,84 17, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy 0 27,00 26,73 x 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy 0 31,00 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo 0 400,00 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20,00 19,37 x 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - revitalizace 4D 0 250,00 0,00 x 0, Studená voda 0 1,00 0,27 x 27, Teplo 0 37,80 37,73 x 99, Elektrická energie 0 4,70 4,67 x 99, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 481,13 160,38 65, Konzultační, poradenské a právní služby - studie 50 50,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky ,00 86,03 86,03 66, Nákup ostatních služeb 0 238,00 181,45 x 76, Nákup ostatních služeb - energetické audity ,00 7,00 7,00 7, Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 25 25,00 13,17 52,68 52, Nákup ostatních služeb 0 924,00 598,44 x 64, Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření ,00 16,67 11,11 11, Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D , ,56 x 42, Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň 50 80,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - protihluková opatření ,00 0,00 x 0, Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0 42,00 0,00 x 0, Opravy a udržování - Pražská třída ,00 0,00 x 0,00 Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská ,00 0,00 x 0, Opravy a udržování 0 31,00 0,00 x 0, celkem Investiční odbor , ,22 325,00 13, Konzultační, poradenské a právní služby ,63 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 169,13 84,57 84, Pohoštění 1 1,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0,37 0,37 x 100, celkem Stavební úřad ,00 169,50 56,31 56, Nájemné ,10 954,49 47,72 47, Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky 10 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 84,03 168,06 84, Konzultační, poradenské a právní služby 37 37,00 36,30 98,11 98, Nákup ostatních služeb - geometrický plán ,00 104,45 52,23 52, Nákup ostatních služeb - inzerce ,00 68,36 68,36 68, Nákup ostatních služeb - věcná břemena ,00 36,33 18,17 18, Nákup ostatních služeb - znalecké posudky ,00 96,35 64,23 64, Nákup ostatních služeb 50 50,00 8,23 16,46 16, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 1,90 1,90 x 100, Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení 0 0,26 0,26 x 100, Nákup kolků 70 70,00 22,00 31,43 31, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí ,74 478,12 12,55 11, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti ,00 140,95 46,98 46, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15,00 10,00 66,67 66, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 5,00 5,00 x 100, celkem Majetkový odbor , ,77 29,27 27, DHDM - kolostavy 50 50,00 18,15 36,30 36, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry ,00 82,93 103,66 45, DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář ,00 32,25 10,75 10, Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky ,00 28,54 23,78 23, Nákup materiálu jinde nezařazený 30 30,00 11,83 39,43 39, Studená voda - kašny a pítka ,00 70,34 18,04 18, Studená voda - stočné Švábův Hrádek ,00 62,61 46,38 46, Studená voda - stočné ,00 277,29 59,00 59,00 15 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

98 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Studená voda - neziskové objekty ,00 117,42 39,14 39, Elektrická energie - vodohospodářský majetek ,00 321,36 94,52 94, Elektrická energie - veřejné osvětlení , ,60 69,41 65, Elektrická energie - neziskové objekty 90 90,00 53,32 59,24 59, Elektrická energie - sklad CO 50 50,00 5,88 11,76 11, Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice 3 3,00 1,26 42,00 42, Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel ,00 328,86 93,96 93, Služby peněžních ústavů - pojistné majetku , ,41 92,60 92, Nájemné 12 12,00 5,07 42,25 42, Nájemné - neziskové objekty ,00 137,55 55,02 55, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 181,84 90,92 90, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 284,26 113,70 63,17 Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - energetické audity 30 30,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů ,00 59,70 44,22 99, Nákup ostatních služeb - ruční úklid , ,12 43,16 43, Nákup ostatních služeb - SSZ , ,17 37,90 37, Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací , ,67 50,55 50, Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty ,00 250,96 35,85 50, Nákup ostatních služeb - parkovací systémy , ,67 44,59 44, Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky ,00 201,08 28,73 15, Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek ,00 74,68 9,96 10, Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3 3,00 1,20 40,00 40, Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí ,00 503,53 27,97 27, Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory ,00 355,37 59,23 59, Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení , ,49 50,28 50, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD ,00 365,45 50,55 50, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO ,00 845,25 44,42 38, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO ,00 689,10 50,56 50, Nákup ostatních služeb - areál Malý jez ,00 0,42 0,25 0, Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů , ,20 42,83 42, Nákup ostatních služeb - separovaný sběr , ,40 43,09 38, Nákup ostatních služeb - sběrné dvory , ,09 38,97 38, Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu , ,66 49,51 50, Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek ,00 437,62 29,17 29, Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků 80 80,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava , ,49 35,38 35, Nákup ostatních služeb - zeleň Máj , ,82 41,70 41, Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava ,00 802,49 42,75 42, Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí , ,35 24,77 24, Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská ,00 460,44 35,45 35, Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov ,00 772,49 29,08 29, Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka ,00 770,00 26,48 26, Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné ,00 534,91 24,29 24, Nákup ostatních služeb - Centrální park ,00 428,13 17,95 17, Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování ,00 642,30 21,41 19, Nákup ostatních služeb - nové výsadby ,00 9,80 0,89 0, Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků ,00 56,09 7,48 7, Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - deratizace ,00 78,50 34,13 34, Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez ,00 79,68 29,08 29, Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště ,00 45,02 34,37 34,37 16 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

99 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj ,00 370,63 18,50 16, Nákup ost.služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.Beneše 94 94,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 96,11 45,77 45, Opravy a udržování - trafostanice VN ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - komunikací ,00 131,72 1,38 1, Opravy a udržování - mostů ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - vodorovného značení ,00 35,95 2,77 2, Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení ,00 523,94 66,32 66, Opravy a udržování - svislého dopravního značení ,00 345,86 26,60 26, Opravy a udržování - komunikací - ostatní , ,47 28,68 28, Opravy a udržování - orientační systém ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky , ,07 21,32 16, Opravy a udržování - kašen a pítek ,00 88,75 44,38 44, Opravy a udržování - kanalizačních vpustí ,00 461,69 32,98 32, Opravy a udržování - stoky ,00 53,87 17,96 17, Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva ,00 113,92 59,96 59, Opravy a udržování - kulturní památky ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory ,00 308,45 10,64 10, Opravy a udržování - veřejné osvětlení ,00 63,22 3,85 3, Opravy a udržování - ostatní 50 50,00 1,79 3,58 3, Opravy a udržování - areál Malý Jez ,00 17,07 5,69 5, Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář , ,24 68,47 68, Opravy a udržování - sklad CO 60 60,00 8,93 14,88 14, Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva ,00 74,42 15,83 15, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 57,68 57,68 x 100, celkem Odbor správy veřejných statků , ,89 39,56 38, Odměny za užití počítačových programů 0 131,30 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 30 30,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika ,00 950,47 38,79 38, Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu ,00 56,98 28,49 28, Služby telekomunikací a radiokom. - připojení k síti internet ,00 49,10 36,37 36, Nájemné - umístění optického kabelu ,00 65,34 46,67 46, Nájemné ,00 152,94 27,31 33, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 72,50 26,36 11, Služby školení a vzdělávání ,00 23,49 23,49 23,49 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik technolog. - technická podpora 0 618,00 196,04 x 31, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog ,00 22,48 x 3,77 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik technolog. - podpora SW , ,46 x 50, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW 0 28,00 6,46 x 23, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM 0 800,00 190,74 x 23, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. -projekt GIS drobné úpravy 0 164,00 0,00 x 0, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing , ,95 x 41, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS 0 350,00 139,36 x 39, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft , ,44 x 44, Nákup ostatních služeb - technická podpora 590 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 242,67 24,36 60, Nákup ostatních služeb - podpora SW ,00 0,00 0,00 x % plnění SR % plnění UR 17 Běžné výdaje

100 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - údržba SW 28 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM 800 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy 164 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - outsourcing ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet ,00 108,55 29,34 29, Nákup ostatních služeb - volnočasový portál ,00 541,47 124,48 54, Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS 350 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft ,00 0,00 0,00 x Opravy a udržování - HW ,00 31,71 17,62 17, Programové vybavení - včetně upgrade SW ,00 133,89 89,26 89, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 557,86 25,95 25, celkem Odbor informačních a komunikačních technologií , ,90 49,24 40, Pohoštění 3 3,00 0,00 0,00 0, celkem Obecní živnostenský úřad 3 3,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití duševního vlastnictví 0 30,00 30,00 x 100, Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 0 17,92 17,92 x 100, DHDM - krizové řízení 90 90,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 0 50,15 0,00 x 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem 60 60,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 30 36,20 7,55 25,17 20, Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 0 2,94 2,94 x 100, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 3,59 17,95 17, Studená voda - poradenské centrum Máj 1 1,00 0,25 25,00 25, Teplo - poradenské centrum Máj 13 14,94 8,45 65,00 56, Elektrická energie - poradenské centrum Máj 18 14,88 0,15 0,83 1, Elektrická energie - krizové řízení 0 3,35 3,35 x 100, Teplá voda - poradenské centrum Máj 2 3,18 2,18 109,00 68, Poštovní služby 0 11,09 11,09 x 100, Služby peněžních ústavů - krizové řízení 42 46,39 46,39 110,45 100, Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 5,00 0,15 3,00 3, Nájemné - poradenské centrum Máj 39 39,00 19,09 48,95 48, Nájemné - krizové řízení 86 86,00 85,67 99,62 99, Nájemné - cvičení krizového štábu 0 16,94 16,94 x 100, Nájemné 10 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 574,73 57,47 63, Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury 80 80,00 32,50 40,63 40, Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 25 25,00 0,48 1,92 1, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace , ,00 x 85, Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 25 25,00 4,28 17,12 17, Nákup ostatních služeb - krizové řízení 50 42,26 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu ,64 118,64 593,20 85, Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 40 40,00 30,25 75,63 75, Nákup ostatních služeb ,51 1,60 0,46 0, Nákup ostatních služeb let založení města ČB ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - významné akce ,00 0,00 0,00 0, Cestovné 20 20,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - při mezinárodních akcích 50 50,00 0,36 0,72 0, Pohoštění - krizový štáb 10 22,58 12,58 125,80 55, Pohoštění ,00 120,90 36,64 36, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 0,00 0,00 0,00 x Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 30,00 30,00 x 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 25,00 25,00 x 100, Věcné dary ,00 19,38 19,38 19, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - pojízdná prodejna 20 0,00 0,00 0,00 x % plnění SR % plnění UR 18 Běžné výdaje

101 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 380,00 100,00 x 26, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám 0 20,00 20,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 550,00 550,00 x 100,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora 50 50,00 29,00 58,00 58,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM 0 30,00 20,00 x 66,67 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora 0 6,00 6,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy 60 50,00 10,00 16,67 20, Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 430,00 430,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 200,00 200,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů ,00 135,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora ,00 86,50 57,67 57, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM 50 10,00 8,00 16,00 80, Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu 40 40,00 40,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 5,00 5,00 x 100, Neinv.transfery církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora 0 3,00 3,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 30,00 30,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS 95 93,47 93,47 98,39 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 95 92,54 92,54 97,41 100,00 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace pro jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty ,00 110,00 115,79 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO 4 4,00 4,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora 50 16,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO ,76 174,76 97,09 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje ,30 141,30 97,45 100, Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje , ,00 367,53 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 13,00 13,00 x 100, Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou RM 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora 0 5,00 5,00 x 100, Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou primátora 0 7,00 7,00 x 100, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 50 50,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - krizové stavy ,00 0,00 0,00 0, celkem Kancelář primátora , ,98 288,91 77,82 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 153,02 47,37 47, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,85 155,79 101,82 46, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 602,94 313,65 x 52, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,49 40,37 40, Ostatní platy - refundace ,00 79,60 39,80 39, Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 100,00 0,00 x 0, Ostatní osobní výdaje , ,29 36,10 34, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , ,00 44,44 44, Odstupné 0 253,90 252,62 x 99,50 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 38,26 47,23 47, Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost - Personální a tech. zajištění managementu IPRM ,96 38,95 99,87 45, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 175,74 78,41 x 44, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , ,23 40,39 40,42 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 13,77 45,90 45,90 19 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

102 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Personální a tech. zajištění managementu IPRM ,55 14,02 100,14 45,89 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 63,27 28,23 x 44, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,98 41,14 41,17 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 0,64 32,00 32,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech zajištění managementu IPRM ,77 0,66 66,00 37,29 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 2,95 1,32 x 44, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,46 303,16 44,78 44, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69 69,00 27,08 39,25 39, Ochranné pomůcky 30 30,00 9,89 32,97 32, Léky a zdravotnický materiál 2 2,00 0,49 24,50 24, Prádlo, oděv a obuv 27 27,00 5,10 18,89 18, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 77,80 43,22 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,57 367,99 92,00 75, Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat ,00 232,01 122,11 92, Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70 70,00 69,99 99,99 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby ,00 494,49 61,81 58, Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery ,00 423,71 52,96 52, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu ,46 58,23 38,82 37, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 115,90 25,76 25, Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy ,00 103,25 68,83 68, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 60 60,00 0,25 0,42 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 30 30,00 0,00 0,00 0, Studená voda ,00 265,64 53,13 53, Teplo , ,94 44,56 44, Plyn 15 15,00 0,00 0,00 0, Elektrická energie , ,12 60,09 60, Pohonné hmoty a maziva ,00 304,20 44,74 44, Poštovní služby , ,62 54,25 55, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 20,00 5,31 26,55 26, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 645,00 37,28 37, Nájemné ,00 86,38 61,70 61, Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 15 15,00 1,82 12,13 12, Konzultační, poradenské a právní služby 22 22,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 15 15,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání ,95 530,29 57,02 56, Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 75 75,00 30,16 40,21 40, Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy 60 60,00 7,87 13,12 13, Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat ,00 350,90 25,06 25, Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid , ,17 50,19 50, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu ,00 77,45 51,63 51, Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 10 10,00 4,36 43,60 43, Nákup ostatních služeb - servis kopírek ,00 656,52 52,52 52, Nákup ostatních služeb - tiskařské práce ,00 187,13 74,85 74, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,66 45,71 45, Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 80 80,00 26,35 32,94 32, Nákup ostatních služeb ,86 846,05 47,00 45, Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 40 40,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 40 40,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - malování a nátěry ,00 15,76 15,76 15, Opravy a udržování - dopravních prostředků ,00 122,73 49,09 49, Opravy a udržování - podlah ,10 102,01 102,01 99, Opravy a udržování - kancelářské techniky 50 50,00 33,01 66,02 66,02 20 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

103 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Opravy a udržování - ostatní ,90 302,54 20,17 20, Cestovné ,00 245,69 70,20 70, Cestovné - školení a porady VO ,00 28,46 12,37 12, Pohoštění 40 40,00 7,76 19,40 19, Účastnické poplatky na konference 80 80,00 27,02 33,78 33, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 113,19 32,34 32, Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 28 28,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 10,00 1,50 15,00 15, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 4,50 4,50 x 100, Věcné dary 30 30,00 9,77 32,57 32, Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR 2 2,00 1,50 75,00 75, Nákup kolků 10 10,00 0,50 5,00 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 30 30,00 13,50 45,00 45, Náhrady mezd v době nemoci ,00 325,33 36,15 36, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3,14 3,14 x 100, celkem Kancelář tajemníka , ,12 41,76 41, Konzultační, poradenské a právní služby 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví ,00 71,39 39,66 39, Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 40 40,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky ,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - výstavy a semináře 8 8,00 4,50 56,25 56, Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 120,00 0,00 x 0, Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR ,00 0,00 0,00 0, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 450,00 0,00 x 0, Neinvestiční transfery cizím PO 0 273,57 73,57 x 26, Účelové neinv.transfery fyz.osobám 0 577,17 18,17 x 3, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor památkové péče ,74 167,63 5,04 4, Nákup materiálu jinde nezařazený ,59 0,30 1,50 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 1,11 0,32 0, Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města ,00 16,34 1,68 1,68 Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,00 0,00 0,00 0,00 Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 0,00 0,00 0,00 Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 0,00 0,00 0,00 Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,00 1,70 5,67 5, Nákup ostatních služeb 10 10,00 0,55 5,50 5, Nákup ostatních služeb - publicita IPRM 10 10,00 0,45 4,50 4,50 Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 2,03 13,53 13,53 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,00 3,65 24,33 24, Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek 50 50,00 8,64 17,28 17, Pohoštění - audity projektů 3 3,00 1,43 47,67 47, Pohoštění - veřejné zakázky 3 3,00 0,31 10,33 10, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora ,00 150,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 8,50 2,34 117,00 27, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek ,09 188,85 7,35 6, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 895,55 0,00 x 0, Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků APK 0 11,11 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 45,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 65 4,00 0,28 0,43 7, Nájemné 10 15,00 14,52 145,20 96, Služby školení a vzdělávání 10 10,00 0,00 0,00 0,00 21 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

104 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb ,00 17,22 24,60 4, Pohoštění - cukrovinky pro děti 10 10,00 2,61 26,10 26, Věcné dary - hračky, ceny, odměny ,00 105,24 233,87 99, celkem Program prevence kriminality ,66 139,87 53,80 9, Léky a zdravotnický materiál 0 0,20 0,11 x 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 20,00 1,00 5,00 5, Nákup materiálu jinde nezařazený 15 14,80 2,85 19,00 19, Studená voda 10 10,00 4,30 43,00 43, Teplo 63 73,00 71,35 113,25 97, Elektrická energie 30 30,00 10,60 35,33 35, Pevná paliva 3 3,00 0,00 0,00 0, Pohonné hmoty a maziva 1 1,00 0,00 0,00 0, Poštovní služby 1 1,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 3,00 0,00 0,00 0, Nájemné 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 35 35,00 19,39 55,40 55, Nákup ostatních služeb - kultura a sport ,00-70,51-28,20-28, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování ,00 730,42 42,97 44, Opravy a udržování 21 81,00 8,19 39,00 10, Pohoštění ,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 3 3,00 0,00 0,00 0,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obci 20 20,00 10,98 54,90 54, Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění , ,50 44,54 44, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace ,00 198,75 49,69 49, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace ,00 71,10 35,55 35, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče ,00 713,90 99,15 99, Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům ,00 133,16 33,29 33, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 1,00 0,00 0,00 0, celkem Fond zaměstnanců města , ,09 45,36 45, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,20 50, celkem MŠ Papírenská , ,00 50,20 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 864,00 50,15 50, celkem MŠ Větrná ,00 864,00 50,15 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,05 50, celkem MŠ Jizerská , ,00 50,05 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,06 50, celkem MŠ Dlouhá , ,00 50,06 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,08 50, celkem MŠ V. Špály , ,00 50,08 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,21 50, celkem MŠ Zeyerova , ,00 50,21 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 252,00 50,10 50, celkem MŠ Pražská ,00 252,00 50,10 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,02 50, celkem MŠ J. Opletala , ,00 50,02 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 708,00 50,25 50, celkem MŠ U Pramene - Pohůrka ,00 708,00 50,25 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 52,34 51, celkem ZŠ Grünwaldova , ,60 52,34 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 53,15 51, celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská , ,60 53,15 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,85 52,42 51, celkem ZŠ Máj I , ,85 52,42 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,80 53,44 51, celkem ZŠ Máj II , ,80 53,44 51,73 % plnění SR % plnění UR 22 Běžné výdaje

105 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 52,11 51, celkem ZŠ a MŠ Kubatova , ,00 52,11 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 51,59 50, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 20,00 20,00 x 100, celkem ZŠ Matice školské , ,00 51,87 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,20 52,31 51, celkem ZŠ a MŠ L. Kuby , ,20 52,31 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,63 50, celkem ZŠ O. Nedbala , ,00 50,63 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,40 51,34 50, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 24,50 24,50 x 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 20,00 20,00 x 100, celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara , ,90 51,85 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 51,71 50, celkem ZŠ a MŠ Nerudova , ,00 51,71 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,80 52,08 51, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,82 x 100, celkem ZŠ Dukelská , ,62 73,92 59, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 50,84 50, celkem ZŠ Pohůrecká , ,60 50,84 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 672,00 50,07 50, celkem ŠJ U Tří lvů ,00 672,00 50,07 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,00 50, celkem MŠ Vrchlického , ,00 50,00 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 63,32 63, celkem MŠ K. Štěcha , ,00 63,32 63, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 858,00 50,06 50, celkem MŠ Čéčova ,00 858,00 50,06 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 834,00 50,12 50, celkem MŠ Neplachova ,00 834,00 50,12 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,12 50, celkem MŠ Nerudova , ,00 50,12 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 534,00 50,28 50, celkem MŠ E. Pittera ,00 534,00 50,28 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 568,00 51,68 50, celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská ,00 568,00 51,68 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 51,04 50, celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady , ,60 51,04 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,48 x 50, celkem Sportovní zařízení města , ,48 x 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,00 50, celkem Jeslová a azylová zařízení , ,00 50,00 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,00 65, celkem Domov pro seniory Hvízdal , ,00 50,00 65, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,04 52, celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská , ,00 50,04 52, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,02 50, celkem Domov pro seniory Máj , ,00 50,02 50, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 50,00 50, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 98, celkem Jihočeské divadlo , ,00 52,35 51, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 0,00 0,00 x x 276 celkem Pohřební ústav města 0 0,00 0,00 x x Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD , ,00 50,00 50,00 % plnění SR % plnění UR 23 Běžné výdaje

106 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozbor běžných výdajů Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 403 celkem Dopravní podnik města, a.s , ,00 50,00 50, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám , ,20 50,00 45, celkem Jihočeské letiště, a.s , ,20 50,00 45,92 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,45 51,02 48,17 24 Běžné výdaje

107 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Programové vybavení - informační systém ,00 287,38 114,95 89, Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS ,00 189,42 10,52 9, Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery ,00 118,40 118,40 98, Stroje, přístroje a zařízení 50 30,00 0,00 0,00 0, Dopravní prostředky ,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika ,00 0,00 0,00 0, celkem Městská policie ,00 595,20 21,26 19, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB , ,00 72,13 72, Rezervy kapitálových výdajů ,41 0,00 x 0, Rezervy kapitálových výdajů - rok ,00 0,00 x 0, celkem Finanční odbor , ,00 72,13 3, Investiční transfery spolkům 0 400,00 400,00 x 100, Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/ sport 400 0,00 0,00 0,00 x 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy ,00 400,00 100,00 100, Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30" ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu ,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch ,00 0,00 0,00 0, celkem Útvar hlavního architekta ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny ,71 60,50 8,31 9, Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie 65 65,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie 0 59,29 59,29 x 100, Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor územního plánování ,00 119,79 7,95 7, Mateřské školy - stavby ,00 45,03 0,60 0, Základní školy - stavby , ,16 29,51 24, Základní školy - stroje a zařízení 0 567,58 567,58 x 100, Jeslová a azylová zařízení - stavby ,00 0,00 0,00 0, Sociální zařízení - stavby , ,13 75,88 31, Jihočeské divadlo - stavby , ,37 34,50 17, Jihočeské divadlo - stroje a zařízení ,00 496,85 x 21, Sportovní zařízení města - stavby , ,04 24,08 16, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 68,97 0,00 x 0, Protipovodňová opatření ,00 138,91 x 3, Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie ,00 72,60 x 4, Samsonova kašna - změny technologie 0 970,00 0,00 x 0, Most Pražská ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce mostu CB v Čechově ul ,00 10,89 0,12 0, PD na připravované stavby , ,35 22,00 12, PD na připravované stavby 0 10,00 4,90 x 49, Varovný informační systém obyvatelstva ,00 0,00 0,00 0, Vodohospodářské strojní investice ,00 0,00 0,00 0, Vodohospodářské strojní investice ,00 480,38 48,04 47, ZTV Husova kolonie 0 235,00 0,00 x 0, Světelná signalizační zařízení 0 205,00 0,00 x 0, Drobné stavby ,00 729,92 x 39, Drobné stavby , ,09 45,53 33, Drobné stavby 0 68,00 61,93 x 91, Rekonstrukce kanalizací , ,96 63,85 14, Rekonstrukce vodovodů ,00 3,20 0,06 0,10 25 Kapitálové výdaje % plnění SR % plnění UR

108 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Cyklistické trasy ,00 194,54 6,48 3, Zřízení nových kanalizačních vpustí ,00 120,12 24,02 19, Přeložka silnic II/156 a II/ ,00 226,28 x 4, Stavební úpravy ulic , ,66 5,01 2, Regenerace panelových sídlišť ,00 409,19 27,28 88, ZTV Třebotovice a Kaliště ,00 78,97 2,63 1, Freetime park Stromovka 0 15,00 0,00 x 0, Propojení ulic M. Horákové - Strakonická ,00 0,00 x 0, Regenerace sídliště Máj 0 10,00 0,00 x 0, Město a voda ,00 0,00 0,00 0, Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty , ,19 6,19 6, Rekonstrukce KD Slavia - PD ,00 22,86 1,52 1, Koridor linky č ,00 129,12 1,29 1, Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace ,00 3,75 0,06 0, Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném 0 85,00 81,19 x 95, Revitalizace Háječku 0 675,00 364,40 x 53, Památník letcům 0 150,00 0,00 x 0, Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé 0 50,00 0,00 x 0, Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města 0 313,00 311,92 x 99, Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, PD ,00 54,45 4,54 4, Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD ,00 54,45 9,90 3, Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, PD ,00 0,00 0,00 0, Komunitní centrum , ,76 96,70 56, ZŠ J.Š. Baara , ,00 x 100, ZŠ L. Kuby - zateplení , ,32 96,90 37, Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) , ,46 x 99, DpS Máj - rozšíření kapacity , ,91 14,48 21, Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní 0 370,00 0,00 x 0, Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku , ,94 56,56 45, Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b , ,69 112,73 71, Revitalizace 4D - přístupová komunikace , ,43 86,66 80, Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace , ,54 22,36 12, Rekonstrukce ulice Generála Svobody 0 950,00 763,11 x 80, Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty , ,01 48,86 99, Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská) ,00 19,23 0,06 0, Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní) ,00 763,94 8,04 14,41 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b zařízení hřiště 0 145,00 0,00 x 0, Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba ,00 812,04 2,91 3, Zanádražní komunikace - 4. etapa , ,52 24,60 22, MŠ Papírenská - přírodní zahrada ,00 13,50 1,35 2, Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a ,00 18,38 0,37 0, ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čéčova ,00 0,51 x 0, Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek ,00 63,35 x 0, Hřiště ZŠ Bezdrevská ,00 18,20 x 0, DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení 0 273,83 0,00 x 0, Komunitní centrum - stroje a zařízení , ,91 x 81, MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení 0 520,00 0,00 x 0, Zanádražní komunikace - 1. etapa, část ,00 0,00 x 0, Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku , ,49 x 42, Regenerace sídliště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť ,00 0,00 x 0, celkem Investiční odbor , ,62 28,49 17, Výkupy staveb ZTV ,00 21,42 4,74 1, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0, Pozemky , ,20 15,33 12, celkem Majetkový odbor , ,62 9,90 8,65 % plnění SR % plnění UR 26 Kapitálové výdaje

109 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou ,00 139,13 139,13 99, Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení , ,32 52,59 53, Budovy, haly a stavby - komunikace 0 711,50 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky ,00 149,79 9,92 5, Budovy, haly a stavby - závory parkoviště ,00 27,23 x 2, Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení , ,64 33,40 29, Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr 80 80,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení 0 69,00 68,20 x 98, Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště ,00 0,00 0,00 0, celkem Správa veřejných statků , ,31 27,59 22, Programové vybavení - ekonomický SW ,60 0,00 0,00 0, Programové vybavení - upgrade SW ,40 0,00 0,00 0, Programové vybavení ,50 0,00 0,00 0, Programové vybavení - document management system ,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - Internet ,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - Integrace aplikací 0 67,00 0,00 x 0, Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu 35 35,00 33,40 95,43 95, Programové vybavení - nové etapy GIS ,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - CBsystem ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly, stavby - datové propojení budov 0 300,00 296,45 x 98, Stroje, přístroje a zařízení ,00 18,15 1,01 9, Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IPRM 50 50,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM 50 50,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika - včetně upgrade HW ,00 120,10 54,59 63, Výpočetní technika - datové propojení budov 300 0,00 0,00 0,00 x 116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií ,50 468,10 5,14 5, Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB ,00 252,89 63,22 44, Ostatní nákupy DNM 0 115,00 114,95 x 99, Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300,00 300,00 x 100, Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje ,00 600,00 30,00 100, celkem Kancelář primátora , ,84 52,83 80, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 118,73 118,73 x 100, Budovy, haly a stavby 0 89,73 70,30 x 78, Stroje, přístroje a zařízení ,65 74,13 49,42 27, Dopravní prostředky ,00 0,00 0,00 0, celkem Kancelář tajemníka ,11 263,16 65,79 36, Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čéčova 0 42,35 42,35 x 100, Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové a rekreační 40 aktivity 40,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj 40 40,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum 40 40,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek ,35 42,35 7,43 6, Investiční transfery zřízeným PO ,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ Máj I ,00 0,00 0,00 0, Jiné investiční transfery zřízeným PO ,00 0,00 0,00 0, celkem ZŠ Pohůrecká ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným PO ,00 0,00 x 0, celkem Sportovní zařízení města ,00 0,00 x 0, Investiční transfery zřízeným PO ,00 0,00 0,00 0, celkem Jeslová a azylová zařízení ,00 0,00 0,00 0, Investiční transfery zřízeným PO ,32 232,32 3,32 3, celkem Jihočeské divadlo ,32 232,32 3,32 3,21 27 Kapitálové výdaje % plnění SR % plnění UR

110 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám ,00 300,00 60,00 60, celkem Jihočeské letiště, a.s ,00 300,00 60,00 60, Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání 0 500,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ 0 5,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu , ,86 22,33 12, Budovy, haly a stavby - Okružní 1a , ,77 168,48 44, Budovy, haly a stavby - E. Destinové ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie ,00 60,38 x 3, Budovy, haly a stavby - Hroznova ,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - Rudolfovská plynová přípojka 0 5,00 4,72 x 94, Budovy, haly a stavby - rekonstr.- veřejné WC, Na Sádkách 0 30,00 29,65 x 98, Stroje, přístroje a zař. - Vrbenská 4 - kamer.systém ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zař. - M.Horákové 72,74,76,78 - kamer. syst ,00 0,00 x 0, celkem Správa domů, s.r.o , ,38 28,44 15,70 K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,69 25,55 16,10 28 Kapitálové výdaje

111 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - FINANCOVÁNÍ Rozbor financování Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB , Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech , Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM , ,61-107,98-34,53 Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s , ,98 51,81 35, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion , ,67 50,00 50, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská ,00-79,09 68,77 68, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s b.j., 54 b.j. a Dlouhý most , ,36 50,00 50, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV ,00 0,00 0,00 0, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB , ,00 14,46 50, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty , ,86 x 100, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0, ,34 x x F i n a n c o v á n í c e l k e m Věcný obsah % plnění SR % plnění UR , ,95-43,57-18,12 29 Financování

112 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % * Daňové příjmy daňové ,109,110,113,117, ,68 69,86 * Přijaté transfery transfery 102, ,50 8,27 * Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM nedaňové 102, 106, ,02 0, Vnitřní obchod nedaňové ,63 0, Cestovní ruch nedaňové ,00 0, Ostatní služby nedaňové ,78 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách nedaňové ,93 0,03 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x x 1 679,34 0, Silnice nedaňové ,99 1, Ostatní záležitosti pozemních komunikací nedaňové 110, ,05 1, Provoz veřejné silniční dopravy nedaňové ,03 0, Ostatní záležitosti v dopravě nedaňové ,78 0, Doprava x x ,85 2,47 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x x ,19 2, Ostatní záležitosti kultury nedaňové ,75 0, Zachování a obnova kulturních památek nedaňové ,72 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nedaňové ,14 0,01 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x x 172,61 0, Sportovní zařízení v majetku obce nedaňové 102, ,53 0,15 34 Tělovýchova a zájmová činnost x x 1 467,53 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví nedaňové 106 4,90 0, Zdravotnictví x x 4,90 0, Podpora individuální bytové výstavby nedaňové 102 8,55 0, Bytové hospodářství nedaňové ,57 0, Nebytové hospodářství nedaňové 114, ,90 0, Nebytové hospodářství kapitálové ,51 0, Územní plánování nedaňové 111 0,74 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nedaňové 102,104,112,114, ,00 14, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené kapitálové 112, ,17 1,27 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x x ,44 16, Sběr a svoz komunálních odpadů nedaňové ,91 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nedaňové ,85 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí nedaňové ,22 0,02 37 Ochrana životního prostředí x x 2 662,98 0,28 3 Služby pro obyvatelstvo x x ,46 16, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím nedaňové 119 0,06 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nedaňové ,34 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nedaňové 106 9,18 0, Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x x 21,58 0,002 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x x 21,58 0, Bezpečnost a veřejný pořádek nedaňové ,31 0, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku nedaňové ,81 0,25 53 Bezpečnost a veřejný pořádek x x 6 500,12 0,69 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x x 6 500,12 0, Činnost místní správy nedaňové 103, 109,110,113,116,117, , ,25 0,65 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x x 6 154,25 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nedaňové ,78 0,45 63 Finanční operace x x 4 292,78 0, Finanční vypořádání minulých let nedaňové ,46 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené nedaňové 102,104,105, ,05 0,31 64 Ostatní činnosti x x 4 933,51 0,52 30 Skutečné příjmy dle paragrafů

113 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % 6 Všeobecná veřejná správa a služby x x ,54 1,62 P Ř Í J M Y C E L K E M x x ,09 100,00 Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 0,002% Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 0,69% Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 1,62% Služby pro obyvatelstvo skupina 3 16,76% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 2,65% Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,14% Přijaté transfery 8,27% Daňové příjmy 69,86% 31 Skutečné příjmy dle paragrafů

114 , činnost., skupina 1014 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 101, ,91 0,00 582,91 0, Správa v lesním hospodářství ,78 0,00 637,78 0, Celospolečenské funkce lesů ,00 0,00 25,00 0, Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 1 245,69 0, ,69 0,15 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 1 245,69 0, ,69 0, Úspora energie a obnovitelné zdroje 112, 115 7,00 0,00 7,00 0, Elektrická energie 112 0,00 451,05 451,05 0, Vnitřní obchod 104, 119, ,56 0,00 415,56 0, Ubytování a stravování 119 0,36 0,00 0,36 0, Cestovní ruch 104,105, ,50 0, ,50 1, Ostatní služby 104, 119, ,14 0,00 317,14 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,50 0,00 169,50 0,02 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x ,06 451, ,11 1, Silnice 103,107,112, 115, , , ,54 4, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 107, 112, , , ,11 2, Provoz veřejné silniční dopravy 107, 111, ,24 0, ,24 10, Bezpečnost silničního provozu ,57 0,00 62,57 0, Letiště ,20 300, ,20 0,96 22 Doprava x , , ,66 19, Pitná voda 102, 112, ,86 556, ,04 0, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 102, 112, , , ,42 0, Úpravy drobných vodních toků ,87 0,00 53,87 0, Vodní hospodářství x 2 987, , ,33 0,76 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x , , ,10 21, Předškolní zařízení 105, 112, PO ,79 58, ,32 2, Základní školy 112,122,PO , , ,07 7, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání ,33 0,00 513,33 0, Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 105, PO 729,78 0,00 729,78 0, Ostatní záležitosti vzdělávání 105, PO 1 475,82 0, ,82 0,18 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x , , ,32 9, Divadelní činnost 112, JD, PO , , ,54 6, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 104, ,92 0,00 833,92 0, Činnosti knihovnické ,00 0,00 50,00 0, Ostatní záležitosti kultury 104, ,01 0, ,01 0, Zachování a obnova kulturních památek 115, 119, ,10 0,00 261,10 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 104 7,99 0,00 7,99 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 119 0,00 300,00 300,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 104, ,00 0,00 129,00 0, Zájmová činnost v kultuře ,50 0, ,50 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 104, 109, ,91 0,00 429,91 0,05 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x , , ,97 7, Sportovní zařízení v majetku obce 102,112,115,122, 191, , , ,76 3,52 32 Skutečné výdaje dle paragrafů

115 , činnost., skupina PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 105, 119, ,15 400, ,15 1, Využití volného času dětí a mládeže 105, ,55 0, ,55 0,38 34 Tělovýchova a zájmová činnost x , , ,46 5, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 112, ,00 0, ,00 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi ,08 0, ,08 0, Ostatní speciální zdravotnická péče 194, ,77 0,00 853,77 0,10 35 Zdravotnictví x 9 443,85 0, ,85 1, Podpora individuální bytové výstavby 102 0, , ,00 0, Bytové hospodářství 102, 112, 410 0, , ,63 0, Nebytové hospodářství 115, ,82 60,38 724,20 0, Veřejné osvětlení 112, , , ,95 1, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 410 0,00 4,72 4,72 0, Územní plánování 107, 111, ,44 119, ,23 0, Územní rozvoj 111, 105, 120, ,39 0,00 440,39 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 112,114,115, 119, , , ,32 4,96 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x , , ,44 7, Monitoring ochrany ovzduší ,04 0,00 44,04 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 104, ,02 0, ,02 5, Ostatní nakládání s odpady ,62 0,00 437,62 0, Chráněné části přírody ,96 0,00 23,96 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 112 0,00 138,91 138,91 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 112, ,63 0, ,63 1, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 101 1,00 0,00 1,00 0, Ekologická výchova a osvěta ,00 0,00 700,00 0,08 37 Ochrana životního prostředí x ,27 138, ,18 6,82 3 Služby pro obyvatelstvo x , , ,22 38, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím ,12 0,00 30,12 0, Ústavy péče pro mládež ,28 0,00 24,28 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství ,03 0,00 952,03 0, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ,00 0, ,00 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ,40 0,00 244,40 0, Domovy pro seniory 264, 265, , , ,04 3, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ,00 0,00 400,00 0, Tísňová péče ,54 0,00 111,54 0, Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 106 4,77 0,00 4,77 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ,30 0, ,30 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106, 112, 122 2, , ,41 3,87 43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x , , ,89 8,33 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x , , ,89 8, Ochrana obyvatelstva 115, ,19 0,00 232,19 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 116, 119, ,33 0,00 174,33 0,02 52 Civilní připravenost na krizové stavy x 406,52 0,00 406,52 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,78 595, ,98 3,66 33 Skutečné výdaje dle paragrafů

116 , činnost., skupina 5399 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 110 0,50 0,00 0,50 0, Bezpečnost a veřejný pořádek x ,28 595, ,48 3, Požární ochrana - profesionální část ,00 600, ,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část ,00 0,00 135,00 0,02 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém x 2 127,00 600, ,00 0,33 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x , , ,00 4, Zastupitelstva obcí ,00 0, ,00 0, Volby do Evropského parlamentu ,06 0, ,06 0, Činnost místní správy 102,104,107,110, 115, 116, 119,120, , , ,85 14,10 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x , , ,91 14, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,02 0, ,02 0, Pojištění funkčně nespecifikované ,41 0, ,41 0, Ostatní finanční operace ,06 0, ,06 2,62 63 Finanční operace x ,49 0, ,49 3, Finanční vypořádání minulých let ,62 0,00 364,62 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 102,103,105, 112,114,115, 119, ,22 0, ,22 9,95 64 Ostatní činnosti x ,84 0, ,84 10,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby x , , ,24 28,01 Výdaje úhrnem x , , ,14 100,00 Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 28,01% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství skupina 1 0,15% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupine 2 21,43% Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 4,03% Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 8,33% Služby pro obyvatelstvo skupina 3 38,05% 34 Skutečné výdaje dle paragrafů

117 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - PŘÍJMY DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč Daňové příjmy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží ,00 124, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Odvody příspěvkových organizací ,00 60, Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 19, Příjmy z úroků , , Příjmy z podílů na zisku a dividend ,00 0, Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 17 17,00 94, Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady 0 0,00 408, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Neidentifikované příjmy 0 0,00 26, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 40,00 550, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subjektů ,00 11, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , ,79 Nedaňové příjmy , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00 0, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 605,00 605,00 Kapitálové příjmy , , Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 52,00 52, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 75,00 75, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 88,16 88, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , Investiční přijaté transfery od obcí ,00 326,15 Přijaté transfery , ,50 Příjmy úhrnem NÁZEV P Ř Í J M Y , ,09 SKLADBA PŘÍJMŮ Kapitálové příjmy 1,37% Přijaté transfery 8,27% Nedaňové příjmy 20,49% Daňové příjmy 69,86% 35 Příjmy dle položek

118 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - VÝDAJE DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní platy ,41 84, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Odstupné 0 253,90 252,62 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 5031 politiku zaměstnanosti , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,87 391, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 81 83,14 28, Odměny za užití duševního vlastnictví 0 623,38 288, Odměny za užití počítačových programů 0 131,30 0,00 50 NÁZEV VÝDAJE Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , Potraviny 15 15,00 0, Ochranné pomůcky 52 69,92 47, Léky a zdravotnický materiál ,20 70, Prádlo, oděv a obuv ,11 847, Knihy, učební pomůcky a tisk ,70 86, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží ,00 83, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní , , Kurzové rozdíly ve výdajích 1 1,00 0, Studená voda ,50 850, Teplo , , Plyn ,00 39, Elektrická energie , , Pevná paliva 3 3,00 0, Pohonné hmoty a maziva ,00 880, Teplá voda 14 15,18 2, Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 865, Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání ,95 782,81 Zpracování dat a služby související s informačními a 5168 komunikačními technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Programové vybavení ,00 133, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 275, Pohoštění ,37 374, Účastnické poplatky na konference 80 80,00 27, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 671, Ostatní nákupy jinde nezařazené ,20 89, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 963, Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0 1,90 205, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 95 64,76-65, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Věcné dary ,00 300,41 36 Výdaje dle položek

119 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám , , Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,00 0, Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem , , Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem , , Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím , ,69 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery vysokým školám 0 53,00 53, Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 30,00 30, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím ,17 815, Nákup kolků ,00 53, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům ,00 0,00 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých 5364 v minulých rozpočtových obdobích 0 16,81 16, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 30 30,00 10, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 347,81 347,81 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a 53 mezi peněžními fondy téhož subjektu , , Náhrady mezd v době nemoci ,00 435, Dary obyvatelstvu 60 60,00 0, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0 920,50 319, Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,25 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 133,16 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,00 133, Nespecifikované rezervy ,67 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,24 220,73 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,91 220,73 x Běžné výdaje , , Programové vybavení ,50 320, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,70 606, Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky ,00 0, Výpočetní technika ,00 120, Pozemky , ,20 61 Investiční nákupy a související výdaje , ,37 Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám ,00 300,00 37 Výdaje dle položek

120 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6322 Investiční transfery spolkům 0 400,00 400, Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300,00 300, Investiční transfery státnímu rozpočtu ,00 600, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,32 232, Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0,00 63 Investiční transfery , , Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , ,00 64 Investiční půjčené prostředky , , Rezervy kapitálových výdajů ,41 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje ,41 0,00 x Kapitálové výdaje , ,69 Výdaje úhrnem , ,14 SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,45% Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 40,09% Neinvestiční půjčené prostředky 0,02% Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 5,59% Ostatní neinvestiční výdaje 0,03% Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 16,62% Neinvestiční nákupy a související výdaje 37,20% SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční transfery 1,26% Investiční půjčené prostředky 1,15% Investiční nákupy a související výdaje 97,59% 38 Výdaje dle položek

121 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ - FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost za 1. pololetí tis.kč tis.kč tis.kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,98 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 8901 výdajů vládního sektoru 0 0, ,34 Financování úhrnem NÁZEV FINANCOVÁNÍ , ,95 SKLADBA FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 14,15% Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,65% Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 30,48% Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 54,72% 39 Financování dle položek

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obsah. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část. oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací

Obsah. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část. oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 Obsah I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací NÁVRH ROZPOČTU

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2013 OBSAH Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.397.356,17 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 363.947,17 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET 2012 Usnesení Zastupitelstva města číslo 308/ ze dne 15. prosince Zastupitelstvo města České Budějovice

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013

Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Závěrečný účet Obce Vřesová za rok 2013 Obec Vřesová,Vřesová 3,35743 Vřesová IČ 00259667 DIČ CZ00259667 Rozbor hospodaření k 31.12.2013 Rozpočtové hospodaření 2013 Příjmy běžného roku 2013 Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Pro rok 2009 je navržený rozpočet ve výši 2.224.312 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 2.147.895 tis. Kč a financování 76.417 tis. Kč.

Pro rok 2009 je navržený rozpočet ve výši 2.224.312 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 2.147.895 tis. Kč a financování 76.417 tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2009 je navržený rozpočet ve výši 2.224.312 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 2.147.895 tis. Kč a financování 76.417 tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.377.390

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více