předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů s klientem. Podat základní přehled bankovních účtů - Právní úprava - Druhy běžných účtů - Smlouva o běžném účtu a její náležitosti - Ověřování totožnosti - Podpisové vzory - Způsob dispozice s běžným účtem - Zrušení běžného účtu - Význam běžného účtu Obchodní zákoník, zákon č. 513/1991 Sb. Občanský zákoník, zákon č. 40/64 Sb. Všeobecné obchodní podmínky ČNB Běžný účet, kontokorentní účet, úvěrový účet, vkladový účet, depotní účet, dispozitivní ustanovení, kogentní ustanovení, valutování, sedlina, rezervace, blokace, debet běžného účtu Po prostudování literatury byste měli : Charakterizovat základní náležitosti smlouvy o běžném účtu Rozebrat jednotlivé druhy běžných účtů Vysvětlit klientovi možné varianty zrušení běžného účtu Zamyslet se nad významem běžného účtu pro banku Metodický list - Komerční bankovnictví 1 1

2 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Tuzemský platební styk a zahraniční platební styk Cíl tematického celku Tuzemský platební styk: Zabezpečit platební styk jako jeden z nejvýraznějších národohospodářských úkolů v tržní ekonomice - Běžný účet jako základ bezhotovostního platebního styku - Předpoklady platebního styku - Komunikace banky s klientem - Zúčtování mezi bankami (clearing ČNB) - Nástroje tuzemského bezhotovostního platebního styku - Bankovní úhrada - Bankovní inkaso Zákon o bankách č. 21/92 Sb. Marvanová M., Schlosberger O.: Platební styk, Bankovní institut, Praha r Žlebková M., Základní principy úpravy platebního styku Bankovnictví 6/2000 Systém ABO, clearing ČNB, opravné zúčtování, bankovní spojení plátce, konstantní symbol, variabilní symbol, hromadný příkaz, trvalý příkaz, příkaz k inkasu, opticky čitelný tiskopis Popsat základní parametry systému ABO Vysvětlit v čem spočívá mechanismus clearingu ČNB Vysvětlit v čem spočívá bankovní spojení Charakterizovat konstantní symbol Vědět v jakých případech se používá bankovní inkaso Metodický list - Komerční bankovnictví 1 2

3 Cíl temtického celku Zahraniční platební styk: Charakterizovat základní parametry zahraničního platebního styku - Základní mezinárodní normy - Korespondenční vztahy bank - Systém SWIFT - Nástroje zahraničního platebního styku Marvanová, M., Schlosberger, O.: Platební styk, Bankovní institut, Praha 1998 Šilha, R. : EURO a zahraniční platební styk, Bankovnictví 2/99 WTO, ICC Podmínky incoterms Korespondenční síť Swiftová adresa Měnový kód Hladký plat Platební titul OUR a BEN Systém Target Definovat pojem zahraniční platební styk Charakterizovat nejdůležitější mezinárodní normy Popsat korespondenční vztahy Rozebrat způsob provádění hladkého platu Metodický list - Komerční bankovnictví 1 3

4 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Směnky Cíl: Charakterizovat náležitosti směnky, a vysvětlit hlavní směnečné úkony, naznačit praktické využití směnky - Zákonná úprava - Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. - Náležitosti směnky - Vznik směnečných práv - Akcept směnky cizí - Směnečný aval - Převod směnečných práv a závazků - Placení směnky - Protest směnky - Využití směnky - Výhody směnky Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. Chalupa, R.: Zákon směnečný a šekový I. díl, Linde Praha, 1996 Kovařík, Z.: Směnka a šek v České republice, naklad. C.H.Beck, Praha 1994 Píšek, Z., Voženílková, B.: Šeky a směnky, PP Agency, Praha 1995 Ženevská konvence, Anlgosaská oblast, směnka vlastní, směnka cizí, remitent, Akcept, avalista, Indosament, EFF, notifikační povinnost, stejnopis směnky, solidárnost ručení, abstraktnost směnečného závazku Charakterizovat druhy směnek, Vyjmenovat podstatné náležitosti směnky cizí Vědět jaké vzniknou problémy v souvislosti s vyplňováním směnek Určit hlavní a vedlejší dlužníky směnky Je na odkup směnky právní nárok? Kdo může předložit směnku k proplacení? Čemu slouží indosament? Kdo zřizuje protest? Metodický list - Komerční bankovnictví 1 4

5 Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Šeky Cíl: Popsat druhy šeků, charakterizovat způsob placení šekem a analyzovat trendy ve vývoji šeků u nás i ve světě - Podstatné náležitosti šeků - Druhy šeků - Operace se šeky - Inkaso šeků - Zaručený šekový systém ČR - Cestovní šeky Zákon směnečný a šekový č. 191/1950 Sb. Chalupa, R.: Zákon směnečný a šekový, II. díl, Linde Praha, 1996 Kovařík, Z.: Směnka a šek v České republice, C.H.Beck, Praha 1994 Píšek, Z., Voženílková, B.: Směnky a šeky, PP Agency Praha 1995 Bankovní šek, soukromý šek, maximální částka, křižování šeků, stop payment, cenzura šeků, zaručený šek Charakterizovat podstatné náležitosti šeků Znát základní významy rubopisů šeků Rozlišit křižování šeků Objasnit důvody stop paymentu šeků Popsat způsoby inkasa šeků Vyložit základní atributy zaručeného šekového systému České republiky Charakterizovat výhody cestovních šeků Metodický list - Komerční bankovnictví 1 5

6 Metodický list pro páté soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Platební karty a Elektronické bankovnictví Cíl tematického celku Platební karty: Charakterizovat možnosti a využití platebních karet Analyzovat trendy ve vývoji platebních karet - Základní charakteristika platebních karet - Druhy platebních karet - Varianty používání - Ochrana platebních karet proti zneužívání - Elektronická peněženka Juřík, P.: Svět platebních a identifikačních karet, Praha Grada, 1999 Ivanský, T.: Platební karty klíč k elektronickému obchodu, Bankovnictví č. 5/2000 Mikš, S.: Čipová platební karta se stává realitou, Bankovnictví č. 5/2000 Norma ISO 3554, magnetický proužek, rozsah služeb, způsob zúčtování, druh záznamů na kartě, autorizace, ochranné prvky, systém CLIP a systém MONDEX Charakterizovat druhy karet z hlediska rozsahu služeb Určit hlavní způsoby použití platební karty Popsat hlavní fáze vývoje čipu platebních karet Definovat pojem elektronická peněženka Rozebrat výhody platebních karet Metodický list - Komerční bankovnictví 1 6

7 Cíl tematického celku Elektronické bankovnictví: Charakterizovat základní formy Analyzovat zabezpečení elektronických transakcí Popsat trendy vývoje Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: - Elektronické peníze - Identifikace rizik - Zabezpečení transakcí - Šifrování - SET protokol - Elektronický podpis Kolektiv autorů: E- bankovnictví dobývá svět, Bankovnictví 11/1999 Tapscott, D.: Digitální ekonomika, Computer Press, Brno 1999 Tomášek, F. : Elektronické bankovnictví na internetu, Bankovnictví 20/1998 Smejkal, V.: Elektronický podpis v českém právu, Bankovnictví 3/2000 Machala, K.: Elektronický podpis na startovní čáře, Bankovnictví č. 5/2000 Pavlonová, J.: Elektronický podpis lze využít také v bankovnictví, Bankovnictví 7/2000 Zákon č. 227/2000 o elektronickém podpisu Card Based, Network Based, protokol SET, symetrický systém, asymetrický systém, certifikát, soukromý klíč, veřejný klíč, integrita dat Charakterizovat elektronické peníze Rozebrat hlavní rizika elektronického bankovnictví Vyložit požadavky na zaručený elektronický podpis Popsat princip protokolu SET Definovat základní pojmy kryptografie Metodický list - Komerční bankovnictví 1 7

8 Metodický list pro šesté soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Dokumentární operace a) inkaso b) akreditiv Cíl a) : Charakterizovat instrument platebního styku, ukázat výhody a použití v zahraničním i tuzemském obchodě - Jednotná pravidla pro dokumentární inkasa č. 522/ Stanovení inkasních podmínek - Inkasní příkaz a odeslání dokumentů - Předložení dokumentů a úhrada - Formy inkasa - Vývozní a dovozní inkaso Jednotná pravidla pro dokumentární inkasa č. 522/1995, PP Agency, Praha 1996 Marvanová, M. a Schlosberge, O.: Platební styk, Bankovní institut 1998 Strany inkasa, inkasní instrukce, prezentace, uvolnění obchodních dokumentů, D/P dokumenty proti placení, D/A dokumenty proti akceptaci, dobrá víra, rozumná péče, vyšší moc, platba bez prodlení, inkasní odměny a výlohy Definovat dokumentární inkaso Znát výhody dokumentárního inkasa Vědět, kdy je vhodné použít dokumentární inkaso Identifikovat náležitosti inkasní instrukce Vědět co je třeba pečlivě zkontrolovat v inkasní instrukci Cíl b) : Objasnit použití tohoto instrumentu v zahraničním i tuzemském obchodě - Jednotná pravidla pro zvyklosti pro dokumentární akreditivy č. 500/ Účastníci transakce Metodický list - Komerční bankovnictví 1 8

9 - Stanovení akreditivních podmínek - Otevření akreditivu - Výplata akreditivu - Druhy akreditivu - Výhody a nevýhody akreditivu - Dokumenty K tomu tématu si prostudujte: Andrle, P.: Dokumentární kreditiv v praxi, Grada Publishing, 2001 Jednotná pravidla a zvyklosti pro dokumentární akreditivy, č. 500/1993, PP Agency, Praha 1994 Marvanová, M., Schlosberger, O.: Platební styk, Bankovní institut, Praha 1998 Beneficient, korespondenční banka, dodací parita, neodvolatelný akreditiv, avizovaný akreditiv, remburzní akreditiv, revolvingový akreditiv, stand by akreditiv, akreditiv s červenou a zelenou doložkou, tuzemský akreditiv Vysvětlit postup při placení akreditivem Rozebrat náležitosti příkazu k vystavení akreditivu Vědět čemu musí prodávající věnovat zvýšenou pozornost Znát postup při závadách v dokumentech Charakterizovat hlavní druhy akreditivů Analyzovat výhody a nevýhody dokumentárního akreditivu Metodický list - Komerční bankovnictví 1 9

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 9. dubna 2015 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Prodávající: -co nejvyšší cena -peníze co nejdříve -další zakázky Motivace stran

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ

PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK OTAKAR SCHLOSSBERGER MARCELA SOLDÁNOVÁ PLATEBNÍ STYK Autoři: JUDr. Otakar Schlossberger, Ing. Marcela Soldánová Recenze: Publikace neprošla recenzí ani jazykovou úpravou. Třetí přepracované

Více

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami

Srovnání produktů platebního styku Komerční banky, a. s. a České spořitelny, a. s. v porovnání s mateřskými bankami JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání produktů

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ PREZENTACE FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY OBCHODNÍCH TRANSAKCÍ 1 Úvod do předmětu Specializační modul: management obchodu a obchodních činností obchod univerzální činnost t v tržní ekonomice předpoklad předmětem

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice

Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice Zasilatelství Technologie dopravy a přepravy Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE,

Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, Vážení klienti, vážení přátelé Institutu celoživotního vzdělávání BANKOVNÍ AKADEMIE, předkládáme Vám náš nový katalog otevřených odborných vzdělávacích aktivit na 1. pololetí roku 2014, včetně nabídky

Více

Právní povaha platebních karet

Právní povaha platebních karet MASARYKOVA UNIVERZITA Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Právní povaha platebních karet Martina Jelínková 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Právní povaha platebních

Více

Využití platebního styku v provozní oblasti

Využití platebního styku v provozní oblasti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Využití platebního styku v provozní oblasti Bakalářská práce Autor: Martina Kolářová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ ČSOB MULTICASH 24 (VČ. MT101, 940, 941, 942), se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B:

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy

Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Standardní sazebník odměn a poplatků pro podnikatele a malé firmy Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 11. 5. 2015 I. Založení, vedení a zrušení

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Ceník pro korporátní klientelu

Ceník pro korporátní klientelu Ceník pro korporátní klientelu 1. Vedení účtů 01 2. Bezhotovostní platební styk 03 3. Hotovostní operace 06 4. Přímé bankovnictví 08 5. Akreditivy 10 6. Dokumentární a směnečná inkasa 14 7. Šeky 15 8.

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více