Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za první pololetí roku 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: Adresa: Habrová 302, Třinec Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda Rozbory zpracoval: vedení SSMT Třinec, červenec

2 Obsah 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Poslání organizace a její základní struktura Seznam středisek platných ve sledovaném období Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období Středisko č. 1 - Domov Sosna... 5 Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby Domov Sosna Středisko č. 2 - Domov Nýdek Domovy pro seniory Středisko č. 3 Pečovatelská služba Pečovatelská služba Stravování klientů Zařízení Domov Sosna Pečovatelská služba Domov Nýdek Praní prádla, ostatní služby Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok Výčet všech zdrojů financování organizace Dary, příspěvky, dotace Rozpočet Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem Přehled všech závazků a pohledávek Vyhodnocení doplňkové činnosti Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Přehled o terénní poskytované sociální službě pečovatelské službě: Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany: Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace: Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven: Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace: Finanční výkazy a výpisy z účtů Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni Přílohy

3 1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti Poslání organizace a její základní struktura Příspěvková organizace Sociální služby města Třince byla zřízena ke dni usnesením Zastupitelstva města č.15/10 ze dne Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení Seznam středisek platných ve sledovaném období Organizace se od skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami, v roce 2013 nedošlo k žádné změně: Středisko č. 1 Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby Středisko č. 2 Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory Středisko č. 3 Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou) 1.3. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období Naším základním posláním je zajistit dobré a kvalitní sociální služby, které jsou základním předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života našich klientů. Dotace MPSV Tak jako v každém roce, i v letošním byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace. Výši přidělené dotace ukazuje níže uvedená tabulka. Při porovnání dotací v jednotlivých letech je patrné, že neustále dochází k jejich snižování. Oproti loňskému roku byla přiznaná dotace opětovně nižší o cca 20%. Na základě prvotních informací o výši přidělených dotací na jednotlivé sociální služby uveřejněných na webových stránkách MPSV, byla sepsána žádost o dofinancování adresována přímo ministryni MPSV. 3

4 Výše přidělené dotace ze státního rozpočtu ČR v letech 2010 až 2013 bez navýšení Název IČ Identifikát or služby SSMT* SSMT SSMT SSMT SSMT SSMT DOTACE MPSV Název služby Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Domovy pro seniory Nýdek Odlehčovací pobytové služby Kraj *SSMT - Sociální služby města Třince, příspěvková organizace 2010 Přidělená dotace Kapaci ta Přidělená dotace Kapaci ta Přidělená dotace ŽÁDOST Přidělená dotace MSK** *** *** ,00% MSK *** *** ,98% MSK *** *** ,91% MSK ,86% MSK ,96% MSK ,72% CELKEM ,97% Rozdíl žádost 2013 a přidělená dotace **MSK - Moravskoslezský ***V žádosti o dataci na rok 2012 byly zohledněny změny, ke kerým došlo v roce Prvně došlo k navýšení služby Domovy se zvláštním režimem z 54 na 117 klientů a zároveň byla snížena kapacita na Domovech pro seniory ze 121 na 60 klientů. Celková kapacita zařízení se nezměnila, došlo pouze k "přelití" kapacity z jedné sociální služby na druhou, finančně náročnější. Stejný princip byl proveden v pozdější době kdy byl navýšen počet klientů Domovů se zdravotním postižením z 5 na 10 a na Domovech se zvláštním režimem byla snížená kapacita ze 117 na 112. Hodnoty jsou uváděny v Kč, mimo procentuálního vyčíslení ROZDÍL V % 2013/2012 Dne byla na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněna informace tabulky ve formátu xls., kde je navýšení dotace pro naší organizaci v níže uvedených finančních hodnotách. Rozhodnutí MPSV o navýšení státní dotace zatím organizace neobdržela. Název organizace Sociální služby města Třince Sociální služby města Třince Sociální služby města Třince Sociální služby města Třince Sociální služby města Třince Sociální služby města Třince IČ Reg. číslo Název služby ŽÁDOST Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Pečovatelská služba Domovy pro seniory Nýdek Odlehčovací pobytové služby Přidělená dotace v Kč Navýšení dotace v Kč Dotace celkem v Kč Rozdíl V % /2012 v Kč ,00% ,00% ,91% ,00% ,69% ,72% ,55% 4

5 Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2013 Číselník hospodářských středisek 2013 Č. HS Název hospodářského střediska 90 Vedení správa, autoprovoz Organizační útvar Objekt Domov Sosna 10 Domovy se zvláštním režimem Sosna 11 Stravování Domov Sosna 12 Domovy pro seniory Sosna 13 Prádelna Domov Sosna 14 Správa budov, údržba 15 Výpočetní technika 16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna 17 Rehabilitace, ordinace 18 Odlehčovací pobytové služby Sosna 19 DDHM středisko správa (HS 90) 20 Úklid 25 Centrum volného času Organizační útvar Domov Nýdek 30 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 31 Stravování Nýdek Organizační útvar Pečovatelská služba Třinec a Domovinka 40 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 41 Autoprovoz rozvoz PS 42 Pečovatelská služba Oldřichovice - stravování Středisko č. 1 - Domov Sosna Domovy pro seniory Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Jsou to senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 60 let a výše. Cíle poskytovaných služeb: důstojné dožití udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 5

6 d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: Kapacita sociální služby Domovy pro seniory je 60 uživatelů. Službu poskytujeme v zařízení Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin. Prostředí poskytovaní služby Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Ti jsou ubytování ve 12 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje svými prvky, jako jsou police, obrázky, upomínkové předměty, květiny, TV apod. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Odlehčovací služby. Pracovní tým Pracovní tým služby čítá 13 pracovnic v přímé péči a 5 zdravotních sester s pracovním úvazkem 0,9, které zajišťují službu po dobu 24 hodin. Všechny tyto pracovnice zároveň zajišťují chod sociální služby Odlehčovací služby, kde mají pracovní úvazek 0,1. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí. Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických pravidel a postupů. Vzdělávání Vzdělávání je zajišťováno pomocí školení, seminářů, stáží, zaměstnanci mají vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2013, který ve spolupráci s vedoucí sestavují pracovníci začátkem roku. Pracovníci v přímé péči absolvovali řadu zajímavých školení. Paliativní péče, Prevence bolesti zad pro pracovníky přímé obslužné péče, Úvod do supervize, Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty, Úvod do obecné psychiatrie, Úvod do typologie osobnosti pracovníka a klienta v praxi, Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese, Úvod do obecné psychiatrie, Úvod do práce se stresem v praxi, Rány a defekty a jiné. Školení měla velký přínos pro pracovníky v přímé péči, přispívají k profesnímu růstu, zdokonalení práce, získání nových poznatků, motivaci zaměstnanců. Zaměstnanci obdrží certifikáty a osvědčení. Domovy se zvláštním režimem Posláním služby domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových, orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. 6

7 Cíle poskytovaných služeb: Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy se zvláštním režimem patří: Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů. Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery). Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí). Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: K datu je kapacita služby 112 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna v Třinci na dvou horních podlažích. Budova se nachází na sídlišti Sosna. Sociální služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto zařízení. Prostředí poskytovaní služby Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Události, změny za uplynulé období V únoru 2013 firma Sodexo vyhlásila veřejnou sbírku Plníme přání seniorům I senioři mají svá přání pomáháme jim naplnit je. Skupina zaměstnanců sociální služby domovy se zvláštním režimem se rozhodla zúčastnit se této sbírky a přihlásili se s přáním seniorů na pořízení nástěnného akvária s rybičkami. V březnu bylo naše přání vybráno ke splnění. V dubnu byla vyhlášena veřejná sbírka, na kterou mohl kdokoliv vložit libovolnou částku. Náš projekt veřejnost natolik zaujal, že ihned druhý den po otevření sbírky, bylo naše přání splněno. Po obdržení finančního daru jsme naše přáni zrealizovali. Cílem bylo vytvořit uživatelům atmosféru, která by připomínala alespoň kousek z původního domova. Pozorování akvarijních rybek působí na uživatele uklidňujícím dojmem, zmírňuje následky stresu a rovněž u něj relaxují. Akvárium je umístěné ve společném prostoru před jídelnou, kde se setkávají všichni senioři našeho zařízení. Poděkování dárcům máme zveřejněno na webových stránkách Pracovní tým Pracovní tým sociální služby domovy se zvláštním režimem je tvořen zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním. Čítá 32 pracovnic v přímé péči a 11 zdravotních sester, 2 sociální pracovnice a vedoucí služby. Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky 7

8 č. 505/2006 Sb. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci uživatelů. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti. Vzdělávání Nadále usilujeme o rozvoj profesionálních dovedností v potřebných oblastech specifických pro cílovou skupinu této sociální služby. Pracovnice se zúčastnily vzdělávacích akcí na tyto témata: Právní způsobilost, svéprávnost v běžném životě a v rámci výkonu péče o zdravotně postiženou osobu, Týmová práce, Koučing v praxi managera soc. sl. a soc. práce, Řešení konfliktů, Zákon o zdravotních službách, právní odpovědnost sester, Paliativní péče, Úvod do obecné psychiatrie, Genderový seminář, Moderní přístup péče s využitím biografie, Prevence bolesti zad, Úvod do efektivní práce s časem v praxi sociální práce, Úvod do sebekoučování a seberozvoje pro pracovníky v oblasti sociální práce, Úvod do typologie osobnosti pracovníka a klienta v praxi sociální práce s ohledem na vzájemnou interakci, Úvod do práce se stresem v praxi sociální práce, Prvky bazální stimulace v každodenní péči o klienty, Rány a defekty, Efektivním řízením ke kvalitní sociální službě. V 1. pololetí 2013 se uskutečnily skupinové supervize pro pracovníky v přímé péči. Cílem těchto supervizí bylo poskytnout pracovnicím možnost hovořit otevřeně o svých pracovních úspěších i problémech, poskytnout možnosti ke zkvalitnění jejich práce s lidmi, podpořit jejich profesní rozvoj, a tak předejít syndromu vyhoření. Po ukončení supervizních setkání všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o účasti. V rámci dobré praxe jsou taktéž využívány stáže v jiných zařízeních poskytovatelů sociálních služeb. Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního plánování s uživateli, porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Posláním služby domovy pro osoby se zdravotním postižením v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme aktivně a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti. Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty a bezpečí. Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby. Cíle poskytovaných služeb: Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením patří: Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem. Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery). Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo domov) a služeb místních institucí (obchody, pošta). 8

9 Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: K datu je kapacita služby 10 míst. Služba je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. Sociální služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v Domově Sosna v Třinci celoročně 24 hodin denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto zařízení. Prostředí poskytovaní služby Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Pracovní tým Pracovní tým služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením je tvořen zaměstnanci s děleným úvazkem se službou Domovy se zvláštním režimem, kdy na Domovech se zvláštním režimem mají pracovní úvazek 0,9 a na Domovech pro osoby se zdravotním postižením 0,1. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Vzdělávání Zaměstnankyně této služby pracují zároveň na sociální službě Domovy se zvláštním režimem, tudíž obsah vzdělávání je totožný jako v této části zprávy. Odlehčovací pobytové služby Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby. Cílová skupina Přijímáme osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je 50 let a výše. Cíle poskytovaných služeb: poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek 9

10 zachovat stávající soběstačnosti uživatele zprostředkovat kontakt s uživateli Domova Sosna Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb: Kapacita sociální služby Odlehčovací služby čítá 4 uživatelů, služba je poskytována v zařízení Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin. Prostředí poskytovaní služby Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Klienti odlehčovacích služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou bezbariérové a jsou vybaveny polohovací postelí, nočním stolkem, stolem s židlemi, skříní a bezbariérovým WC s umyvadlem, pokoje jsou vybaveny ústavním nábytkem. Služba je poskytována v přízemí dvoupatrové budovy spolu se službou Domovy pro seniory. Pracovní tým Pracovní tým služby čítá 18 pracovníků v přímé péči s 0,1 pracovním úvazkem, kteří zajišťují službu po dobu 24 hodin. Všechny tyto pracovnice zároveň zajišťují chod sociální služby Domovy pro seniory, kde mají úvazek 0,9. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí. Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických pravidel a postupů. Vzdělávání je zajišťováno pomoci školení, seminářů, zaměstnanci mají vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2013, který ve spolupráci s vedoucí sestavují začátkem roku. Vzdělávání Jelikož zaměstnankyně pracující na sociální službě Odlehčovací služby jsou zároveň pracovnicemi služby Domovy pro seniory, je obsah vzdělávání totožný jako v části Domovy pro seniory této zprávy. Domov Sosna Informace o poskytovaných sociálních službách jsou k dispozici v informačních letáčcích, na webových stránkách a v informační brožuře Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, kterou lze získat přímo v našem zařízení, či u zřizovatele (Městský úřad Třinec na odboru sociálních věci). Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třinec, který pořádá město Třinec. V tomto roce proběhl Den sociálních služeb dne , kde byla tato sociální služba prezentována. Zúčastňujeme se také komunitního plánování města Třince. 10

11 Každoročně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV vyhlašují týden sociálních služeb ČR. V Domově Sosna se Den otevřených dveří uskuteční v říjnu Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pravidelná Setkání vedení s uživateli se konají poslední úterý v měsíci, za přítomnosti zástupců vedení města Třince. Zápisy z těchto setkání zaznamenává pověřený sociální pracovník. Organizujeme na přání uživatelů různé možnosti nákupů: Soukromí prodejci - přibližně 3krát měsíčně přijíždějí do Domova Sosna soukromí prodejci s rozmanitým sortimentem. Nákupy mikrobusem - uživatelům je nabídnut 1krát měsíčně odvoz mikrobusem do nákupních center na území města Třince, vždy v doprovodu pracovníků domova. Nákupy klíčovými pracovníky - klíčoví pracovníci dle potřeby nakupují uživatelům v obchodech v rámci sídliště Sosna. Osobní věci, které nelze zajistit v obchodech na sídlišti zajišťuje po dohodě koordinátorka služby se sociální pracovnicí prostřednictvím služebního auta ve městě. Nákupy minerálek jsou zajišťovány prostřednictvím objednávek přes sklad v Třinci. Minerálky objednává, po dohodě s koordinátorkou služby, sociální pracovnice. Minerálky jsou vždy řidičem skladu dovezeny do zařízení a poté předány uživatelům. Uživatelé jsou o všech formách nákupů vždy předem informováni pracovníky domova, na nástěnkách jsou plakáty s termíny a časem prodeje. Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky v rozsahu vymezeném zákonem č. 96/2004 Sb., dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání bez odborného dohledu a zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením. Dále o uživatele pečují pracovnice v sociálních službách. Zdravotní výkony jsou vykazovány na základě Zvláštní smlouvy o poskytování ošetřovatelské péče, které jsou uzavřeny s VZP a ČPZP. Na základě indikace lékaře, SZP zdravotní výkony provede a následně zaznamená do dokumentací, poté jsou výkony vyfakturovány dané pojišťovně. Rehabilitační péče je zajištěna dvěma fyzioterapeuty s vysokoškolským vzděláním a jednou pracovnicí v sociálních službách. Vzhledem ke skutečnosti, že polovina uživatelů obou služeb je závislých na péči druhé osoby ve IV. stupni příspěvku a čtvrtina uživatelů ve III. stupni, je zapotřebí, aby rehabilitační pracovníci prováděli úkony přímo na odděleních, pokojích nebo lůžcích uživatelů. Velmi dobrá spolupráce je s Dobrovolnickým centrem ADRA. Nábor nových dobrovolníků úspěšně proběhl Ti se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti. Supervize dobrovolníků probíhají pravidelně, s účastí vedení SSMT. Další činnosti, které nabízíme: - fyzioterapie - volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení - bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec) - půjčování knih, denního tisku, časopisů - doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod. - fakultativní služby: pedikúra, kadeřník, holič, odvoz služebním vozidlem. 11

12 Odborné komise Domov Sosna Ve vztahu k přijímání nových uživatelů do zařízení Domov Sosna se v prvním pololetí v roce 2013 uskutečnily tři odborné komisí v termínech , , Na sociální službě Domovy pro seniory, zařízení Domov Sosna bylo projednáno 18 žádostí. K bylo ve schváleném pořadníku na službu 14 žadatelů. V prvním pololetí 2013 bylo evidováno 26 nových žádostí. Byli přijati 3 uživatelé. Na sociální službě Domovy se zvláštním režimem, zařízení Domov Sosna bylo projednáno 32 žádostí. K bylo ve schváleném pořadníku na tuto službu 16 žadatelů. Za 1. pololetí 2013 bylo evidováno 33 nových žádostí. Bylo přijato 18 uživatelů, z toho 13 žen a 5 mužů. Za první pololetí 2013 se uskutečnily na sociální službu Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 odborné komise v termínech 30. ledna a 28. května. Byly projednány 2 žádosti. K byli ve schváleném pořadníku na tuto sociální službu 2 žadatelé (1 muž a 1 žena). Za 1. pololetí 2013 byly evidovány 2 nové žádosti. Byl přijat 1 uživatel. Činnost Centra volného času a výčet akcí v Domově Sosna: Posláním Centra volného času je vytvořit našim uživatelům příjemné prostředí pro vzájemná setkávání se při vzdělávacích a volnočasových aktivitách. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti, které vedou k podpoře nebo udržení jejich osobních a sociálních schopností a dovedností, čímž se snažíme udělat pro ně jejich život příjemnější. Motivujeme uživatele k činnostem, které byly dříve součástí jejich každodenního života. Veškeré aktivity Centra volného času jsou přizpůsobeny potřebám a požadavkům uživatelů, kteří se aktivně podílejí na jejich výběru. Centrum je otevřeno od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách a denně ho navštíví průměrně 35 uživatelů. K nejoblíbenějším aktivitám našich uživatelů stále patří pravidelné posezení s písničkou, které pořádáme každý pátek. Poslední pátek v měsíci je i nadále vyhrazen všem oslavencům, kterým osobně popřeje pan ředitel Mgr. Pavel Pezda. Při této příležitosti je podáváno sladké pohoštění, které si sami v Centru volného času s pomocí uživatelů připravujeme. Neméně oblíbenou činností je předčítání beletrie, ke kterému se scházíme každé pondělí a čtvrtek, abychom si tak zpříjemnili odpoledne ve společnosti veselých i moudrých knih, z kterých nám předčítá naše uživatelka paní Mgr. Zajícová, ale také dva mladí dobrovolníci z Adry. Výběr četby je závislý na přání posluchačů. Nyní patří k těm vyvoleným Babička Boženy Němcové. Pravidelně se také věnujeme trénování paměti. Při této aktivitě pracujeme se vzpomínkami, procvičujeme smysly, hrajeme slovní hry nebo luštíme křížovky. Při procvičování a rozvoji motoriky pracujeme s vlnou, látkou, keramickou hlínou, papírem, perličkami a jinými předměty denní potřeby. Mezi relaxační terapie patří Aromaterapie a Muzikoterapie, které provádíme v malých skupinách v místnosti k tomu určené. S uživateli také hrajeme společenské hry, organizujeme výlety, výstavy, pořádáme soutěže a zábavně kulturní akce. V letních měsících využíváme k našim aktivitám zahradní altán a zahradu, která je přizpůsobená nejen mobilním uživatelům, ale i vozíčkářům, které díky tomu můžeme zapojit do aktivního života v domově. Činnost pracovnic se neomezuje pouze na Centrum volného času. Také se věnují uživatelům, kterým jejich zdravotní stav neumožňuje zapojení se do aktivit v centru. S těmito uživateli pracují v menších skupinách v TV místnostech, anebo individuálně na pokojích, kde se jim snaží zpříjemnit den např. poslechem hudby, četbou, procvičováním jemné motoriky, nebo popovídáním si u kávy či čaje. 12

13 Akce konané v prostorách domova Výčet akcí za 1. pololetí roku Čtenářské odpoledne s paní Mgr. Zajícovou Odpolední cukrárnička Odpolední kuchtění Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou Chvilka poezie, ukázka z tvorby uživatelky p. Adamíkové Odpolední cukrárnička Valentýnské posezení v jídelně ( akce s pohoštěním) Čtenářské odpoledne s Mgr. Zajícovou Odpolední cukrárnička Odpolední kuchtění Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou Čtenářské odpoledne s paní Mgr. Zajícovou MDŽ- akce v jídelně s programem a pohoštěním Odpolední cukrárnička Chvilka poezie, z tvorby uživatelky p. Adamíkové Velikonoční výstava v CVČ Velikonoční posezení- akce v jídelně s programem a pohoštěním Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou Odpolední cukrárnička Chvilka poezie, ukázka z tvorby uživatelky p. Adamíkové Čtenářské odpoledne s panem Zajícem Odpolední cukrárnička Vítání jara- akce v jídelně s programem a pohoštěním Čtenářské odpoledne s paní Jarošovou Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou Čtenářské odpoledne s panem Zajícem Odpolední cukrárnička Den matek- akce s pohoštěním v CVČ Odpolední cukrárnička Smažení vaječiny - akce v zahradě s pohoštěním Čtenářské odpoledne s paní Jarošovou Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou Čtenářské odpoledne s panem Zajícem Odpolední cukrárnička Odpolední cukrárnička Čtenářské odpoledne s paní Jarošovou Opékání párků v zahradě Narozeninové posezení s pohoštěním Akce konané mimo domov Výlet do Komorní Lhotky 13

14 Výlet do Vojkovic Středisko č. 2 - Domov Nýdek Domovy pro seniory Posláním Domov Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nejsou již schopni řešit svou situaci vlastními silami ani pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání. Podporuje seniory v udržování dosavadních společenských kontaktů, respektuje jedinečnost každého z nich, snaží se posilovat jejich samostatnost a nezávislost. Cílová skupina Služby poskytované Domovem Nýdek jsou určeny osobám od 60-ti let, které jsou poživateli starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, či nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cíle Domova Nýdek Nastavení služby tak, aby odpovídala potřebám a přáním uživatelů Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí Naplnění osobních cílů uživatelů Aktivní účast na životě v Domově Služba obsahuje tyto základní činnosti: Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) poskytnutí ubytování b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb Kapacita Domova Nýdek je 44 lůžek. Služba je poskytována na adrese: Domov Nýdek, Nýdek 545, Nýdek, celoročně nepřetržitě 24 hodin denně. Prostředí poskytovaní služby Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova, která se nachází v beskydské obci Nýdek, v malebném údolí s potokem Hluchová. Obec je vzdálená 12 km od města Třince a 5 km od obce Bystřice. Spojení s okolím je zajišťováno autobusovou dopravou, zastávka autobusu je jen několik kroků od Domova Nýdek. V případě nutné potřeby lze využít služební automobil, který máme od počátku roku 2012 k dispozici. V Domově Nýdek se nachází celkem 44 jednolůžkových pokojů, z nichž je 22 s vlastním sociálním zařízením a 22 pokojů má sociální zařízení společné vždy pro dva pokoje. 26 pokojů je vybaveno ústavním nábytkem a 18 pokojů je vybaveno vlastním nábytkem uživatelů. 14

15 Události a změny za uplynulý rok Od se zvýšil počet pracovníků Domova Nýdek o jednu pracovnici na úseku úklidu, jejíž mzda je hrazena z prostředků úřadu práce. Tímto se podařilo zajistit lepší kvalitu úklidových prací v Domově Nýdek. Opravou dvou sprchových koutů v koupelnách uživatelů byla v dubnu 2013 zahájena plánovaná postupná oprava cca 10 sprchových koutů z důvodů nefunkčních skleněných posuvných dvířek. V červnu 2013 byly zahájeny přípravné práce na plánovanou akci: Domov Nýdek - park pro seniory, a to ve spolupráci s projekčním ateliérem Delta Třinec. Záměrem organizace je najít finanční prostředky na tento projekt v rámci vyhlašovaných grantů nadací a firem. Pracovní tým Pracovní tým Domova Nýdek je tvořen 24 zaměstnanci, z nichž jedna zaměstnankyně je t.č. na mateřské dovolené. Od pracuje navíc v Domově Nýdek 1 uklízečka na náklady úřadu práce. V přímé péči o seniory pracují 4 zdravotní sestry a 8 pracovnic v sociálních službách, ze kterých jedna pracovnice zajišťuje volnočasové aktivity. Pracovní tým je doplněn také fyzioterapeutkou Domova Sosna, která v Domově Nýdek pracuje jeden den v týdnu. Pro rok 2013 je uzavřeno 5 dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti v profesích: zdravotní sestra, údržbář, uklízečka a kuchař. Pracovníci na dohodu jsou využíváni na občasné zástupy v dobách dlouhodobých pracovních neschopností, případně v období řádných dovolených kmenových zaměstnanců. Pracovní tým se řídí při své práci pracovněprávními předpisy (zákon č. 262/2008 Sb., zákoník práce, vnitřními normami směrnice a nařízení), normami, předpisy a vyhláškami vztahujícími se k jednotlivým profesím a aktuálními standardy kvality sociálních služeb. Vzdělávání Zaměstnavatel zajišťuje odborný růst svých zaměstnanců formou účasti na školeních, seminářích a odborných stážích v zařízeních sociálních služeb. U sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách probíhá vzdělávání zaměstnanců v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č.108/206 Sb., o sociálních službách. Při sestavování vzdělávacích plánů se přihlíží jak k potřebám a možnostem zaměstnavatele, tak i k zájmu jednotlivých zaměstnanců. Informovanost o službě Informovanost veřejnosti o sociálních službách poskytovaných Domovem Nýdek je zajišťována následujícími způsoby: Informace uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (http://portal.mpsv.cz) Informace na internetových stránkách SSMT: Informace na internetových stránkách Města Třinec: Informační letáky v tištěné podobě, které lze získat přímo v Domově Nýdek, či na Městském úřadu v Třinci 15

16 Informační brožura Průvodce sociálními službami města Třince a okolí, která je taktéž k dispozici v Domově Nýdek a na Městském úřadu v Třinci Informace na nástěnkách ve vestibulu Domova Ústní informace podávané zaměstnanci Domova Nýdek Možnosti nákupů Nákupy osobních věcí pro uživatele Domova Nýdek jsou zabezpečeny několika způsoby: Uživatelé mají možnost nakoupit si základní věci denní potřeby, potraviny a nápoje v obchůdku U babičky nacházejícího se přímo v objektu domova Každý týden přijíždí k Domovu Nýdek polská pojízdná prodejna potravin, která je u uživatelů velmi oblíbená Nákupy většího rozsahu a sortimentu, který ve dvou výše uvedených prodejnách není k dispozici, zajišťují zaměstnanci Domova Nýdek, a to klíčoví pracovníci, sociální pracovnice, pracovnice gerontocentra a řidič. Nepravidelně dojíždí do Domova Nýdek několik prodejců s oblečením, botami a podobně, jejichž služeb mohou uživatelé také využívat. Plnění cílů a standardů péče o uživatele Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci zdravotnických profesí v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a dle vyhlášky č.55/2011 Sb. O uživatele zároveň pečují pracovníci přímé péče. Zdravotní výkony jsou elektronicky zaznamenávány do karet uživatelů v programu Sledování péče a měsíčně jsou vykazovány na zdravotní pojišťovny. Tuto práci jsou oprávněni vykonávat pouze zdravotničtí pracovníci na základě indikace lékaře. Praktickým lékařem většiny uživatelů je MUDr. Jan Boháč, který pravidelně jednou týdně, případně dle potřeby, navštěvuje své pacienty v domově. Další činnosti nabízení středisky Kromě výše zmíněných možností nákupů přímo v budově Domova Nýdek, funguje v objektu taktéž kadeřnictví. Dle zájmu klientů dochází do Domova Nýdek manikérka a pedikérka. V Domově Nýdek jsou pořádány 1x týdně ekumenické bohoslužby a funguje zde také knihovna s pravidelnou obměnou knih zapůjčovaných v městské knihovně v Třinci. Odborné komise V souladu s vnitřní směrnicí města Třince č.9/2012 Zásady pro přijímání občanů do pobytových zařízení příspěvkových organizací města Třince je proces hodnocení žádostí o přijetí do Domova Nýdek prováděn odbornou komisí. V 1. pololetí roku 2013 projednávala odborná komise celkem 6 žádostí občanů o umístění do Domova Nýdek. Všechny projednávané žádosti byly kladně vyřízeny a žadatelé byli zařazeni do pořadníku. Odborné komise se uskutečnily v termínech a V prvním pololetí r nastoupili do Domova Nýdek 4 noví uživatelé. 16

17 Činnost Kutilky v Domově Nýdek: Volný čas mohou uživatelé Domova Nýdek trávit ve společenských místnostech v klubovně a tzv. Kutilce a to vždy v pracovních dnech v dopoledních a odpoledních hodinách. Pod vedením pracovnice gerontocentra vykonávají uživatelé ruční práce, vaří a pečou, společně čtou denní tisk, besedují u kávy či čaje, hrají karty a jiné společenské hry a dívají se na televizi. Uživatelům jsou v těchto prostorách k dispozici 4 počítače s přístupem na internet a knihovna. Uživatelé pěstují, přesazují a zalévají celou řadu pokojových květin, které tvoří výzdobu společenských místností i dalších částí domova. K fyzickému vyžití uživatelů slouží tělocvična v suterénu objektu, ve které pravidelně jednou týdně probíhá společné cvičení pod vedením fyzioterapeutky. Akce pro uživatele V prvním pololetí roku 2013 proběhly v Domově Nýdek tyto společenské akce pro uživatele: Projížďka po okolí na saních tažených koňmi Kino Kosmos film Edith Piaf Žolíkový turnaj Klub seniorů Třinec Oslava MDŽ Kino Kosmos film Fanfán Tulipán Velikonoční koncert dětí z nedělní školky v Nýdku Z muzikálu do muzikálu hudební akce připravená paní M. Veitovou Společná oslava kulatin p. Capcary Kino Kosmos - film Anna Karenina Kino Kosmos dokumentární film Šmejdi Domovy Sosna, Domov Nýdek specifikace poskytovaných služeb 1. Poskytnutí ubytování: Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením. Kromě základního vybavení zde mohou mít uživatelé vlastní bytové doplňky jako např. TV, obrazy, křesla, upomínkové předměty apod. Dále zabezpečujeme úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 2. Poskytnutí stravy: Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a svačin denně. Na Domově Sosna mají uživatelé možnost výběru ze dvou hlavních jídel jedenkrát v týdnu, na Domově Nýdek dvakrát v týdnu, možnost dietního stravování, možnost vegetariánského stravování. Rovněž zajišťujeme pitný režim. 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: Zdravotní sestry a pracovnice v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání běžných úkonů péče. Mezi ně patří pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, při podávání jídla a pití nebo pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Poskytujeme pomoc při hygieně rukou a obličeje, při manipulaci s oděvem před a po použití toalety, podporu v očistě po použití toalety, podporu při výměně hygienických potřeb. 17

18 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: Podporujeme uživatele a pomáháme jim při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, např. návštěvy výstav, možnost vyřídit si své záležitosti na místní poště apod., nebo jim pomáháme při obnovení či upevnění kontaktů s rodinou a taktéž poskytujeme pomoc při dalších aktivitách podporujících jejich sociální začleňování - nákupy, vyřizování si osobních záležitostí na úřadech, výlety do okolí, návštěva výstav, společné akce uživatelů s rodinami apod. 6. Sociálně terapeutické činnosti: Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Mezi tyto činnosti patří například: nácvik a doprovody při nakupování, pomoc při orientaci a nácvik orientace v místním okolí na sídlišti Sosna, nácvik komunikace a pomoc při komunikaci v obchodech, na poště, u kadeřníka apod. 7. Aktivizační činnosti: Našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity - návštěva Centra volného času, či Kutilky, návštěva výstav, pořádáme volnočasové akce např. medové dny, Valentýnské posezení, opékání párků, koncerty přímo u nás v Domově, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností apod. 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí jako jsou pomoc při psaní dopisů, zastupování uživatelů na úřadech, vyřízení důležitého telefonu se souhlasem uživatele apod Středisko č. 3 Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba je poskytována podle 40 zákona č. 108/2006 Sb. občanům na území města Třince. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 6,30 do 20,00, o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy. Posláním naší služby je poskytnout individuální pomoc a podporu seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí. Cílová skupina Cílovou skupinu tvoří senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince, kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje pomoc jiné osoby. Rovněž tak rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci. Dotovaní klienti Pečovatelské služby Pečovatelská služba je podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 75, písm. 2 poskytována zdarma (s výjimkou nákladů na stravu) účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb, nebo byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru a pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených výše starším 70 let. Tito klienti tedy nehradí základní úkony, které pečovatelská služba poskytuje. Rok 2012: V roce 2012 měla naše služba celkem 12 klientů, kteří spadali do výše uvedených kategorií. Těmto klientům byly za rok 2012 poskytnuty základní úkony v celkové výši Kč. 18

19 Rok 2013: V letošním roce máme 10 takovýchto klientů, kterým byly za 1. pololetí poskytnuty základní úkony ve výši Kč. Celková částka je oproti roku 2012 nižší z důvodu úmrtí 2 klientů, kteří využívali pečovatelskou službu 7 dní v týdnu 3x denně. Cíle Pečovatelské služby individuálně poskytovat službu v potřebném rozsahu, který umožní uživatelům zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí prohlubovat a zvyšovat odborné vzdělávání pracovníků služby Poskytované služby Pečovatelská služba poskytuje svým uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Pro uživatele, kteří využívají základní úkony, nabízíme možnost využití následujících fakultativních úkonů: dohled nad dospělým v domácnosti odvoz služebním vozidlem k lékaři a na úřady společenský kontakt s pečovatelkou hospodaření s finanční hotovostí uživatele zapůjčení 2 sad jídlonosičů pedikúru, kadeřnické služby a masáže Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb Kapacita PS je 15 osob, tzn., že jsme v jeden okamžik schopni zajistit službu u 15 osob. Pečovatelská služba je zajišťována v domácnostech uživatelů na území města Třince a také v Domě s pečovatelskou službou v Oldřichovicích. Službu poskytujeme v pracovních dnech od 6,30 do 20,00 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy s uživatelem. Terénní služba a uživatelé V prvním pololetí roku 2013 bylo uzavřeno 75 smluv, z toho 17 smluv na zajištění terénní péče a 58 smluv na dovoz obědů. V evidenci čekatelů není žádná smlouva, v evidenci odmítnutých žádostí není žádná žádost. Všechny žádosti jsou vyřizovány v předepsaném termínu, tj. do 30-ti dnů od podání. Pracovní tým Pracovní tým Pečovatelské službě je v současné době stabilizován. Všichni pracovníci splňují profesní požadavky platného znění zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V přímé péči pracuje 16 pracovnic v sociálních službách + 5 řidičů splňujících zároveň pozici pracovníka v sociálních službách a 2 PSS na DPČ (zástup při nemocnosti). Pracovní tým dále tvoří vedoucí služby, zástupce vedoucí, 1 sociální pracovnice, 1 pokladní a 2 řidiči na DPČ. Ve stravovacím provozu pracuje vedoucí stravování, 1 hlavní kuchařka, 2 kuchařky, 1 pomocná kuchařka a 3 pomocné síly v kuchyni. V domově s byty zvláštního určení je rovněž 1 údržbář. 19

20 Vzdělávání Vzdělávání probíhá formou školení, seminářů, stáží a školících akcí. Každý pracovník na začátku kalendářního roku sestaví se svou vedoucí Individuální vzdělávací plán. Velká část pracovníků již má pro tento kalendářní rok povinné školení dle zákona č.108/2006 Sb. splněno. Pracovníci absolvovali dvoudenní školení na téma Metody práce se seniory a další jiná školení zaměřená na prohlubování znalostí v přímé péči o uživatele. Informovanost o službě V květnu byly inovovány letáky s informacemi o Pečovatelské službě. Tyto letáky pravidelně vyvěšujeme v lékárnách, ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích. Zájemci o PS také se žádostí obdrží v kanceláři brožurku Informace pro zájemce o PS. Informace o naší službě jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách v brožuře Průvodce sociálními službami. Kontakty na službu jsou k dispozici na všech vozidlech Pečovatelské služby. Na požádání poskytují informace všichni pracovníci služby. Plnění cílů a standardů péče o uživatele Všichni pracovníci jsou zapojeni do plnění cílů, které si naše služba dala. Klíčoví pracovníci pravidelně vyhodnocují individuální plány uživatelů, aby jim mohla být poskytována služba podle jejich individuálních potřeb tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Jednotlivé individuální cíle uživatelů jsou postupně naplňovány, popřípadě upravovány. Podle potřeby jsou také aktualizovány jednotlivé standardy kvality. V prvním pololetí jsme aktualizovali SQ č. 5 Individuální plánování, neboť vyvstala potřeba změnit formuláře, které jsou v rámci individuálního plánování využívány. Příloha č. 1 Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití Stravování klientů Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, v souladu se zákonem o sociálních službách zabezpečují stravování uživatelů ve třech stravovacích provozech V Domově Sosna, Domově Nýdek a v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích. Kuchyně v Domovech Sosna a Nýdek zabezpečují stravu především pro vlastní uživatelé sociálních služeb a personál. Kuchyň v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích zabezpečuje stravu jednak pro obyvatele daného domu a jednak pro pečovatelskou službu, tedy pro klienty žijící ve svém domácím prostředí, kteří si ze zdravotních důvodů již nejsou schopni, či mají velké problémy, připravit stravu svépomoci. Zařízení Domov Sosna Kuchyň má kapacitu pro 250 klientů. 186 klientů tvoří obyvatelé zařízení a přibližně 35 odběratelů tvoří zaměstnanci. Strava pro cizí subjekty byla poskytována výjimečně. V prvním pololetí roku 2013 byl klientům Domova Sosna jeden den v týdnu, v rámci oběda, poskytován výběr ze dvou jídel. Připomínky uživatelů i zaměstnanců ke kvalitě stravování jsou řešeny prostřednictvím Knihy podnětů, připomínek, námitek a stížností a zejména při pravidelných setkáních s uživateli, která se konají 1 x měsíčně. Zde jsou přítomni obyvatelé domova, vedení organizace, zástupci zřizovatele a vedení kuchyně. Pro imobilní uživatele se strava podává tabletovým systémem přímo na pokojích. Mobilní uživatelé se stravují sami v jídelně. Ke dni ukončila nutriční terapeutka pracovní poměr. Činnost nutriční terapeutky převzal stávající vedoucí stravování v Domově Sosna. Snahou organizace je činnost nutričního terapeuta rozšířit na všechna střediska organizace. 20

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Zřizovatel: Město Třinec Právní forma: Příspěvková organizace

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Místní a časová dostupnost sociální služby

Místní a časová dostupnost sociální služby Liberecký kraj Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44 Rokytnice nad Jizerou DOMOV PRO SENIORY METODICKÝ POKYN Místní a časová dostupnost sociální služby

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB PRAGOM CS, spol. s.r.o. Domov pro seniory Školní 50, 289 41 Pňov Předhradí www.domovpredhradi.cz NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB V tomto dokumentu naleznete, jaká je naše NABÍDKA SLUŽEB. Více informací Vám rádi

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2014

Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2014 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Vyhodnocení Plánu činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 204 Únor 205 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. Skalice 1, 671 71 Hostěradice Sociální služba Domov se zvláštním režimem STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Skalice, p.o. je pobytové zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociální služby. Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Druh služby Domovy pro seniory Forma služby pobytová Kapacita služby 115 lůžek Název

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP)

Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Domov důchodců Pohoda (dále pouze DDP) Informace pro zájemce o služby Domova důchodců Pohoda. Zřizovatel: Adresa domova: WEB: Telefon: Město Turnov Domov důchodců Pohoda 28. října 812 511 01 Turnov www.zsst.cz

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015

Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 6 Třinec-Dolní Líštná Plán činnosti příspěvkové organizace v oblasti sociální péče pro rok 205 Listopad 204 ÚVOD 3. Název organizace,

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více