Příloha č. 2. Seznam tabulek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 2. Seznam tabulek"

Transkript

1 Příloha č. 2 Seznam tabulek 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS 2 Počet výjezdů v roce Zaměstnanci v roce Ostatní osobní náklady v roce Přehled o plnění plánu v roce Výnosy za rok Náklady za rok Rozpis nákladů a výnosů ke Přehled pohledávek a závazků ke Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce Stav majetku k počátku a konci roku Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2013

2 Krajské Počet Počet výjezd. Počet výjezdových skupin celkem operační linek 155 stvišť vlastních smluvních středisko /42*) Tab.č.1 Územní Výjezdové Počet a typ Provoz Počet vozidel oddělení stviště výjezdov. skupin nepřetržitý zkrácený RLP RZP r-v 1x r-v Brno - Bohunice 1x RLP 2x RZP 1x RZP 6,00-18,00 1x r-v Brno - Černovice 1x RZP x RLP 7,30-19,30 ÚO Brno 1x r-v 6,30-18,30 Brno - náměstí 28. 1x RLP (neonat.) října 3x RZP 1x RZP 19,30-7,30 1x CKTCH 1x RLP Ivančice 1x RZP Pohořelice 1x RLP Tišnov 1x RLP ÚO LZS Brno - Tuřany 1x LZS Blansko 1x RLP 1x RZP ÚO Blansko 1x RLP Boskovice 1x RZP Velké Opatovice 1x RZP 1x RLP Břeclav 2x RZP ÚO Břeclav Hustopeče 1x RLP Mikulov 1x RZP 1x RLP 7,00-19,00 Hodonín 1x RZP 1x RZP 19,00-7,00 ÚO Hodonín Kyjov Veselí n. Mor. 1x RLP 1x RLP 1x RZP 1x RZP Velká n. Vel. 1x RZP Bučovice 1x RLP Slavkov 1x RZP ÚO Vyškov x RLP Vyškov 1x RZP Hrušovany n. Jev. 1x RLP Šumná 1x RZP ÚO Znojmo 1x r-v Znojmo 1x RZP 1x RZP Příčina zásahu z primárních výjezdů Onemocnění Úraz Intoxikace Psychiatr. nemocní Toxikomani Sebevraždy a sebepoškození Dopravní nehody Celkem pacientů RLP (počet) RZP (počet) LZS (počet) Vysvětlivky: *) 47 výjezdových skupin ve dne, 42 v noci

3 Počet výjezdů v roce 2013 Tab.č.2 ÚO Brno Brno- Bohunice Brno- Černovice Brnostřed Brno- Tuřany (LZS) Ivančice Pohořelice Tišnov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Blansko Blansko Boskovice Velké Opatovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

4 ÚO Břeclav Břeclav Hustopeče Mikulov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Hodonín Hodonín Kyjov Velká n. Veličkou Veselí na Moravě ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

5 ÚO Vyškov Vyškov Slavkov Bučovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚP Znojmo Znojmo Hrušovany n. Jeviš. Šumná ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

6 ZZS JmK celkem (vč. LZS) ÚO Brno ÚO Blansko ÚO Břeclav ÚO Hodonín ÚO Vyškov ÚO Znojmo ZZS JmK celkem počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP tj. %

7 Zaměstnanci v roce 2013 Tab. č. 3 zaměstnanci pr.přep. průměná fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. počet plat. třída fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. lékaři 89 77, ,85 79,70 všeobecné sestry ( 5 zák. č. 96/2004 Sb.) ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí ( 7-21) zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem ( 29-42) stav k stav k , ,70 162, , ,40 80,67 3,0/13.tř., 73,85/14.tř. 153,70/11.tř., 4,0/10.tř. 79,40/11.tř., 7,0/10.tř. 8 4,40 5 5,00 7 7,00 5 5, ,00 3 3, , ,30 181,44 187,30/7.tř 17 17,00 3 3,00 THP 30 36, ,15 35,63 1,00/14.tř. 10,07/12.tř. 3,00/11.tř. 8,07/10.tř. 6,00/9.tř. 9,00/8.tř. nástupy výstupy 4 4,00 3 3,00 dělníci a provozní pracovníci 14 11, ,48 12,27 1,00/ 8.tř 1,00/6.tř. 2,00/5.tř. 5,00/3.tř. 2,48/2.tř. 3 3,00 4 3,50 celkem , ,88 551, , ,50

8 Ostatní osobní náklady v roce 2013 Tab.č.4 fyzické osoby přepočtené osoby OON tis. Kč z toho z toho celkem s vlastními celkem s vlastními zaměstn. zaměstn. dohody o pracovní činnosti ,85 11,70 dohody o provedení práce ,95 7,10 vyplacené odstupné ,8 18,80

9 Přehled o plnění plánu v roce 2013 Položka H l a v n í Sestavený Upravený plán plán hospodaření hospodaření č i n n o s t Skutečnost % S/UPH (SPH) 2) D o p l ň k o v á č i n n o s t Sestavený plán Upravený plán Skutečnost hospodaření hospodaření v tis. Kč % S/UPH (SPH) 2) Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: , ,54 z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. ošetřovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP ,71 Výnosy z pronájmu ,36 Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní 3. Fond odměn 4. FKSP Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): ,00 z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení ,00 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK 3. výnosy z příjatých transferů ze SR - KP výnosy z přijatých transferů ze SR-projekty ,93 Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy ,55 Výnosy celkem , ,54 Spotřeba materiálu , ,67 Spotřeba energie celkem: , ,00 z toho: 1. elektrické energie , ,00 2. plynu , ,00 3. ostatní Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: , ,00 z toho: 1. voda , ,00 2. teplo , ,00 3. pára Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,00 Cestovné ,00 Náklady na reprezentaci ,85 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , ,00 Osobní náklady celkem , ,16 z toho: 1. platy zaměstnanců ,85 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ,59 3. OON , ,09 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění , ,00 4. zákonné sociální náklady , ,00 5. jiné sociální náklady ,00 Odpisy dlouhodobého majetku , ,00 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,00 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) ,83 Finanční náklady ,33 Ostatní náklady , ,00 Náklady celkem , ,86 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

10 Výnosy za rok 2013 Tab. č. 6 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění výnosy SÚ AÚ rozpočet uprav. rozpočet uprav rozpočtu rozpočtu Výnosy za vlastní výkony Výnosy z prodeje služeb Výnosy od VZP Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců Výnosy za zdrav. asistence Výnosy za mytí vozidel Výnosy za školení první pomoci Výnosy za kurzovné Výnosy za stáže Výnosy ostatní 9xx Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu nemovitého majetku Výnosy z pronájmu movitého majetku Pronájem bytů Pronájem garáží a stání Služby a energie z nájmů nemovitostí 30x Ostatní výnosy z činnosti Pokuty a úroky z prodlení Jiné ostatní výnosy Náhrady za manka a škody Jiné ostatní výnosy 10x Finanční výnosy Úroky z běžných účtů Kurzové zisky Příspěvky a dotace na provoz Příspěvky na provoz z rozpočtu kraje e státního rozpočtu na krizovou připravenost z prostředků EU Výnosy celkem:

11 Náklady za rok 2013 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost % plnění upravený skutečnost % plnění upravený Náklady SÚ AÚ uprav.rozpo uprav.rozpo rozpočet rozpočet 2013 čtu čtu Spotřebované nákupy , ,7 Spotřeba materiálu , ,7 Všeobecný materiál ostatní ,8 Všeobecný materiál ostatní - KP ,7 Nádobí a drobné kuchyňské předměty ,0 Kancelářské potřeby ,6 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD ,7 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK ,0 Propagační materiály ,0 Prádlo ,0 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky ,8 Pohonné hmoty - benzín ,6 Pohonné hmoty - nafta ,7 Oleje a mazadla ,6 Pohonné hmoty - DČ ,0 Materiál pro stavební údržbu ,0 Materiál a ND pro opravy vozidel ,7 Radiomateriál ,2 ND na zdravotnické přístroje ,0 Všeobecný materiál - DČ ,0 Medicinální plyny ,9 Zdravotnický materiál ,0 Zdravotnický materiál - DČ ,0 Zdravotnický materiál - KP ,0 Léky a léčivé přípravky ,8 Léky a léčivé přípravky - KP ,3 Léky a léčivé přípravky - DČ ,0 DrDHM do 100 Kč ,0 DrDHM do 100 Kč - KP ,0 DrDHM od 101 do 500 Kč ,6 DrDHM od 101 do 500 Kč - VPK ,0 Spotřeba energií , ,0 Elektrická energie ,3 Elektrická energie - DČ ,0 Plyn ,6

12 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost % plnění upravený skutečnost % plnění upravený uprav.rozpo uprav.rozpo rozpočet rozpočet 2013 čtu čtu Plyn - DČ ,0 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek , ,0 Voda ,2 Voda - DČ ,0 Teplo ,5 Teplo - DČ ,0 Služby , ,3 Opravy a udržování , ,0 Opravy a údržba budov , ,7 Opravy a údržba dopravních prostředků ,4 Opravy a údržba zdravotnické techniky ,9 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN ,7 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních ,3 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky ,3 Opravy a údržba ostatní ,3 Opravy a údržba nestavební - DČ ,0 Cestovné ,0 Cestovné v tuzemsku ,0 Cestovné v zahraničí ,0 Náklady na reprezentaci ,8 Ostatní služby , ,0 Bankovní poplatky ,7 Bankovní poplatky - VPK ,0 Údržba software, upgrade, update ,3 Telefonní poplatky-pevná linka ,4 Platby mobilním operátorům ,0 Internet ,5 Poštovné ,7 Koncesionářské poplatky za TV,R ,9 Programátorské služby, IT ,0 Propagační a reklamní činnost ,0 Tiskové a knihařské služby Tiskové a knihařské služby - VPK ,0 Vzdělávání zaměstnanců ,7 Vzdělávání zaměstnanců - KP ,5 Revize BOZP a PO ,5 Revize tech.zařízení ,6

13 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost % plnění upravený skutečnost % plnění upravený uprav.rozpo uprav.rozpo rozpočet rozpočet 2013 čtu čtu Dopravné ,0 Stočné ,0 Nájemné nemovitostí ,6 Pronájem lahví na plyn ,7 Ostatní nájemné movitých věcí ,7 Nájemné - DČ ,0 Dodavatelský úklid ,2 Dodavatelský úklid - DČ ,0 Dodavatelské praní prádla ,3 Dodavatelské praní prádla - DČ ,0 Měření emisí, STK ,8 Komunální odpad ,6 Nebezpečný odpad ,2 Poradenské a právní služby, audit ,7 Odtahy vozidel ,8 Ostatní služby ,5 Ostatní služby - KP ,0 Ostatní služby - VPK ,2 Ostatní služby - DČ ,7 Ostatní služby - BR Osobní náklady , ,2 Mzdy a platy , ,1 Hrubé platy zaměstnanců ,9 Hrubé platy zaměstnanců - VPK ,2 Hrubé platy zaměstnanců - LZZ ,1 Náhrada za pracovní neschopnost ,1 Náhrada za pracovní neschopnost - VPK ,0 OON ,7 OON - KP ,9 OON - VPK ,7 OON - BR ,5 OON - LZZ ,7 OON - DČ ,1 Zákonné sociální pojištění , ,0 Náklady na zdravotní pojištění ,6 Náklady na zdravotní pojištění - KP ,0 Náklady na zdravotní pojištění - VPK ,3

14 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost % plnění upravený skutečnost % plnění upravený uprav.rozpo uprav.rozpo rozpočet rozpočet 2013 čtu čtu Náklady na zdravotní pojištění - BR ,0 Náklady na zdravotní pojištění - LZZ ,3 Náklady na zdravotní pojištění - DČ ,0 Náklady na sociální pojištění ,0 Náklady na sociální pojištění - KP ,0 Náklady na sociální pojištění - VPK ,9 Náklady na sociální pojiš. - BR ,0 Náklady na sociální pojiš. - LZZ ,9 Náklady na sociální pojištění - DČ ,0 Jiné sociální pojištění ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - BR ,0 Zákonné sociální náklady , ,0 Základní příděl do FKSP ,0 Základní příděl do FKSP - VPK ,3 Základní příděl do FKSP - LZZ ,0 Příspěvek na stravování ,5 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění ,5 OOPP ,1 OOPP - DČ ,0 Ostatní daně a poplatky ,8 Daň silniční ,0 Poplatky ,0 Ostatní náklady , ,0 Jiné pokuty a úroky z prodlení ,0 Manka a škody ,8 Ostatní náklady z činnosti , ,0 Ostatní pojištění ,9 Technické zhodnocení dlouh.hmot.majetku Ostatní náklady ,0 Ostatní náklady - DČ Odpisy, rezervy a opravné položky , ,7 Odpisy dlouhodobého majetku , ,0 Odpisy dlouhodobého majetku x ,0

15 v tis. Kč Náklady SÚ AÚ H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á skutečnost % plnění upravený skutečnost uprav.rozpo rozpočet 2013 čtu č i n n o s t upravený rozpočet 2013 % plnění uprav.rozpo čtu Odpisy dlouhodobého majetku - DČ ,0 Náklady z vyřazených pohledávek ,0 Náklady z DDHM , ,0 Náklady z DDHM tis. Kč ,8 Náklady z DDHM tis. Kč - KP ,8 Náklady z DDHM tis. Kč - VPK ,5 Náklady z DDHM tis. Kč - BR ,0 Náklady z DDHM tis. Kč - DČ ,0 DrHM do 100 Kč DrHM od Kč Náklady na DDNM do Kč ,6 Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč Finanční náklady ,3 Kurzové ztráty ,3 Náklady celkem: , ,9

16 Rozpis nákladů a výnosů ke Tab. č. 8 Náklady SÚ AÚ skut.2012 plán 2013 skut.2013 % plnění Spotřebované nákupy ,4 Spotřeba materiálu ,4 Všeobecný materiál ostatní ,8 Všeobecný materiál ostatní - KP ,7 Nádobí a drobné kuchyňské předměty ,0 Kancelářské potřeby ,6 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD ,7 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD - VPK ,0 Propagační materiály ,0 Prádlo ,0 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky ,8 Pohonné hmoty - benzín ,6 Pohonné hmoty - nafta ,7 Oleje a mazadla ,6 Pohonné hmoty - DČ ,0 Materiál pro stavební údržbu ,0 Materiál a ND pro opravy vozidel ,7 Radiomateriál ,2 ND na zdravotnické přístroje ,0 Všeobecný materiál - DČ ,0 Medicinální plyny ,9 Zdravotnický materiál ,0 Zdravotnický materiál - DČ ,0 Zdravotnický materiál - KP ,0 Léky a léčivé přípravky ,8 Léky a léčivé přípravky - KP ,3 Léky a léčivé přípravky - DČ ,0 DrDHM do 100 Kč ,0 DrDHM do 100 Kč - KP ,0 DrDHM od 101 do 500 Kč ,6 DrDHM od 101 do 500 Kč - VPK ,0 Spotřeba energií ,4 Elektrická energie ,3 Elektrická energie - DČ ,0 Plyn ,6 Plyn - DČ ,0 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek ,4 Voda ,2 Voda - DČ ,0 Teplo ,5 Teplo - DČ ,0 Služby ,1 Opravy a udržování ,2 Opravy a údržba budov ,1 Opravy a údržba dopravních prostředků ,4 Opravy a údržba zdravotnické techniky ,9 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN ,7 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních ,3 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky ,3 Opravy a údržba ostatní ,3 Opravy a údržba nestavební - DČ ,0 Cestovné ,0 Cestovné v tuzemsku ,0 Cestovné v zahraničí ,0 Náklady na reprezentaci ,8 Ostatní služby ,1 Bankovní poplatky ,7 Bankovní poplatky - VPK ,0 Údržba software, upgrade, update ,3 Telefonní poplatky-pevná linka ,4

17 Náklady SÚ AÚ skut.2012 plán 2013 skut.2013 % plnění Platby mobilním operátorům ,0 Internet ,5 Poštovné ,7 Koncesionářské poplatky za TV,R ,9 Programátorské služby, IT ,0 Propagační a reklamní činnost ,0 Tiskové a knihařské služby ,0 Tiskové a knihařské služby - VPK ,0 Vzdělávání zaměstnanců ,7 Vzdělávání zaměstnanců - KP ,5 Revize BOZP a PO ,5 Revize tech.zařízení ,6 Dopravné ,0 Stočné ,0 Nájemné nemovitostí ,6 Pronájem lahví na plyn ,7 Ostatní nájemné movitých věcí ,7 Nájemné - DČ ,0 Dodavatelský úklid ,2 Dodavatelský úklid - DČ ,0 Dodavatelské praní prádla ,3 Dodavatelské praní prádla - DČ ,0 Měření emisí, STK ,8 Komunální odpad ,6 Nebezpečný odpad ,2 Poradenské a právní služby, audit ,7 Odtahy vozidel ,8 Ostatní služby ,5 Ostatní služby - KP ,0 Ostatní služby - VPK ,2 Ostatní služby - DČ ,7 Ostatní služby - BR ,0 Osobní náklady ,0 Mzdy a platy ,0 Hrubé platy zaměstnanců ,9 Hrubé platy zaměstnanců - VPK ,2 Hrubé platy zaměstnanců - LZZ ,1 Náhrada za pracovní neschopnost ,1 Náhrada za pracovní neschopnost - VPK ,0 OON ,7 OON - KP ,9 OON - VPK ,7 OON - BR ,5 OON - LZZ ,7 OON - DČ ,1 Zákonné sociální pojištění ,9 Náklady na zdravotní pojištění ,6 Náklady na zdravotní pojištění - KP ,0 Náklady na zdravotní pojištění - VPK ,3 Náklady na zdravotní pojištění - BR ,0 Náklady na zdravotní pojištění - LZZ ,3 Náklady na zdravotní pojištění - DČ ,0 Náklady na sociální pojištění ,0 Náklady na sociální pojištění - KP ,0 Náklady na sociální pojištění - VPK ,9 Náklady na sociální pojiš. - BR ,0 Náklady na sociální pojiš. - LZZ ,9 Náklady na sociální pojištění - DČ ,0 Jiné sociální pojištění ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - VPK ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - BR ,0

18 Náklady SÚ AÚ skut.2012 plán 2013 skut.2013 % plnění Zákonné sociální náklady ,3 Základní příděl do FKSP ,0 Základní příděl do FKSP - VPK ,3 Základní příděl do FKSP - LZZ ,0 Příspěvek na stravování ,5 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění ,5 OOPP ,1 OOPP - DČ ,0 Ostatní daně a poplatky ,8 Daň silniční ,0 Poplatky ,8 Ostatní náklady ,8 Jiné pokuty a úroky z prodlení ,0 Manka a škody ,8 Ostatní náklady z činnosti ,2 Ostatní pojištění ,9 Technické zhodnocení dlouh.hmot.majetku ,0 Ostatní náklady ,0 Ostatní náklady - DČ ,0 Odpisy, rezervy a opravné položky ,9 Odpisy dlouhodobého majetku ,0 Odpisy dlouhodobého majetku x ,0 Odpisy dlouhodobého majetku - DČ ,0 Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z DDHM ,8 Náklady z DDHM tis. Kč ,8 Náklady z DDHM tis. Kč - KP ,8 Náklady z DDHM tis. Kč - VPK ,5 Náklady z DDHM tis. Kč - BR ,0 Náklady z DDHM tis. Kč - DČ ,0 DrHM do 100 Kč ,0 DrHM od Kč ,0 Náklady na DDNM do Kč ,6 Technické zhodnocení DHM do 40. tis. Kč ,0 Finanční náklady ,3 Kurzové ztráty ,3 Náklady celkem: ,8 Výnosy SÚ AÚ skut.2012 plán 2013 skut.2013 % plnění Výnosy za vlastní výkony ,6 Výnosy z prodeje služeb ,6 Výnosy od VZP ,8 Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x ,4 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců ,0 Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců ,4 Výnosy za zdrav. asistence - DČ ,7 Výnosy za mytí vozidel - DČ ,0 Výnosy za školení první pomoci - DČ ,6 Výnosy za kurzovné ,0 Výnosy za stáže ,0 Výnosy ostatní 9xx ,4 Výnosy z pronájmu ,4 Výnosy z pronájmu nebytových prostor ,8 Výnosy z pronájmu movitého majetku ,2 Pronájem bytů ,2 Pronájem garáží a stání ,9 Služby a energie z nájmů nemovitostí 30x ,3 Ostatní výnosy z činnosti ,0 Pokuty a úroky z prodlení Jiné ostatní výnosy ,0

19 Náklady SÚ AÚ skut.2012 plán 2013 skut.2013 % plnění Náhrady za manka a škody ,1 Jiné ostatní výnosy 10x ,9 Finanční výnosy ,6 Úroky z běžných účtů ,4 Kurzové zisky ,0 Příspěvky a dotace na provoz ,0 Příspěvky na provoz ,0 z rozpočtu kraje ,0 ze státního rozpočtu - KP ,0 z prostředků EU ,9 Výnosy celkem: ,8 Výsledek hospodaření

20 Tab. č. 9 Přehled pohledávek a závazků ke P o h l e d á v k y účet (SÚ, AÚ) celkem do data po celkem 0-30 dnů po dnů po p o s p l a t n o s t i dnů po dnů po dnů po v tis. Kč nad 360 dnů po Odběratelé - zdravotní pojišťovny (311100) Odběratelé - tuzemci samoplátci (311301) Odběratelé - cizinci samopl. (311302) Pohledávky za zdrav.asistence (311400) Pohledávky za nezdr.služby a dod.(311500) Poskytnuté zálohy na energie (314100) Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900) Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100) Pohledávky za půjčky z FKSP (335300) Pohledávky za manka a škody (335400) Pohledávky za FKSP ostatní (335500) Pohledávky za stravování (335700) Pohledávky ostatní (335900) Jiné daně a poplatky (344000) Reklamace vůči dodavatelům (377300) Pohledávky za manka a škody cizí (377600) Pohledávky ostatní k FKSP (377800) Ostatní pohledávky (377900) Ostatní pohledávky - projekt BR(377901) c e l k e m

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem

Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem Závazná účtová osnova (dále jen ÚO) pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem ÚO byla zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Licence: DD06 XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00673951 Název: Léčebna respiračních nemocí

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2011 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01 IČO 75008017 Datum vzniku: Bankovní spojení:ge Money Bank,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2010

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2010 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2009 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1

Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 Licence:DO7V ****** G I N I S E x p r e s s - V Y K ****** VRCGURUA 11032015 Zpracoval: zak Okamžik sestavení: 13.07.2015 11:28:49 Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 6/2015 příspěvkové organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více