Digital IQ. 6. ročník globálního průzkumu. Česká republika a Slovensko. Jaká je digitální vyspělost firem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital IQ. 6. ročník globálního průzkumu. Česká republika a Slovensko. Jaká je digitální vyspělost firem? www.pwc.com/cz"

Transkript

1 6. ročník globálního průzkumu Digital IQ Česká republika a Slovensko Jaká je digitální vyspělost firem? Co odlišuje průměrné firmy od těch nejúspěšnějších? Co lídři trhu dělají jinak a jak využívají digitální revoluce uvnitř i vně firmy ve svůj prospěch? Společnost PwC zrealizovala rozsáhlý průzkum s názvem Digital IQ, a to jak globálně, tak i pro Českou republiku. Z hlavních zjištění průzkumu jsme definovali nejlepší příklady z praxe, které lídrům ukazují cesty, jak lze v době moderních digitálních technologií získat náskok před konkurencí.

2 Cesta k digitální transformaci 4 z 5 globálních generálních ředitelů považují technologie za svou nejvyšší prioritu, ale pouze 1 z 5 s nimi skutečně umí pracovat. Společnost PwC identifikovala pět principů, které mohou společnosti pomoci maximalizovat hodnotu digitálních investic Organizace, které těchto pět principů aplikují, mají více než dvojnásobnou šanci stát se lídry na trhu Letos poprvé se průzkumu zúčastnily také společnosti z České republiky a Slovenska

3 Slovo na úvod Digitální technologie stále více ovlivňují podobu dnešního světa. Lidé jsou častěji mobilní a online. Společnosti na to reagují novými způsoby, jimiž navazují kontakt se zákazníky. Reagují tak na měnící se spotřebitelské chování. Jsme svědky podstatných změn ve způsobu využívání a rozvoji technologií. Tyto trendy platí již několik let, ale poslední dobou jsou jejich každodenní projevy stále intenzivnější. Digital IQ definujeme jako schopnost organizace využívat digitální trendy, zhodnotit je a inovovat na jejich základě. PwC letos zorganizovala již šestý ročník globálního průzkumu digitální vyspělosti organizací, který je jediným průzkumem svého druhu a analyzuje tuto oblast jak z pohledu byznysu, tak IT manažerů. Na základě globálních výsledků letošního průzkumu jsme identifikovali pět faktorů, při jejichž dodržování má společnost 2,2krát vyšší šanci, že se zařadí mezi nejvýkonnější ve svém odvětví. Těmi faktory jsou: Letos byly do průzkumu poprvé zařazeny společnosti působící v České republice a na Slovensku. Máme tak jedinečnou možnost porovnat postoje k digitálním trendům u společností v našem regionu s těmi, které působí na vyspělejších trzích světa. Vydaly se již české a slovenské firmy na cestu digitální transformace? V České republice i na Slovensku jsme identifikovali několik odlišností oproti globálním trendům. Tato zpráva obsahuje výběr nejzajímavějších z nich. Děkujeme všem účastníkům, kteří se do průzkumu zapojili a přispěli tak svými názory a zkušenostmi k jeho vysoké informační hodnotě. Patrik Horný partner, PwC Česká republika Generální ředitel aktivně vystupuje v roli digitálního šampiona Marketingový ředitel úzce spolupracuje s šéfem IT Podněty pro digitální inovace přicházejí do společnosti od zákazníků Společnost intenzivně investuje do nových IT platforem a přetváří roli IT Digitální schopnost je integrální vlastností organizace PwC 3

4 Mobilní komunikace V době, kdy společnosti bojují o přízeň zákazníků a neustále hledají nové způsoby, jak je oslovit, se mobilní komunikace stává centrem zákaznického světa. Taktéž v interní komunikaci a mezi zaměstnanci mají mobilní technologie významné postavení. Díky bohatým funkcím současných smartphonů a podobných mobilních zařízení, je možné přenést interakci se zákazníkem nebo interní komunikaci na úplně novou úroveň. 13 % českých a slovenských firem plánuje v horizontu 3 až 5 let investovat do mobilních technologií pro zákazníky, což je daleko za trendem Firmy z České republiky a ze Slovenska věnují interním aplikacím, které jsou klíčové pro jejich podnikání (ERP systémy apod.), mimořádnou pozornost a investují do nich více než společnosti ve vyspělejších zemích. České ani slovenské firmy totiž ještě nezaznamenaly očekávané přínosy ze zavedení těchto systémů a dostatečnou míru saturace, kdy by bylo možné naplno využít jejich funkčnosti. Zdejší společnosti jsou tak i nadále nuceny věnovat značnou pozornost zefektivnění jejich využití. V oblasti mobilních zařízení a aplikací společnosti v ČR a SR naopak výrazně zaostávají za světovým i evropským průměrem. Třikrát méně respondentů z ČR a SR v porovnání se světovým průměrem investuje do mobilních technologií pro zákazníky a až 3,4krát méně do mobilních technologií pro zaměstnance. Alarmující je to, že i v horizontu 3 až 5 let zúčastněné společnosti plánují do těchto dvou oblastí investovat méně, než je celosvětový průměr, tedy 11 % ve srovnání s 18 % u mobilních technologií pro zaměstnance a 13 % ve srovnání s 31 % v oblasti mobilních technologií pro zákazníky. Graf 1: Investice do mobilní infrastruktury Mobilní aplikace a technologie pro zákazníky 13% 34% 41% Mobilní aplikace a technologie pro zaměstnance 11% 34% 37% Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 4

5 Za pozornost stojí i porovnání účelů využití mobilních technologií. Výsledky průzkumu v ČR a SR ukazují, že společnosti v současnosti využívají mobilní technologie k poskytování informací o produktech a službách, méně však už pro hodnocení zákaznické spokojenosti a získávání zpětné vazby. Michal Kohút, senior manažer, PwC ČR Graf 2: Oblasti využívání mobilních technologií Inovace a spolupráce na produkci nových výrobků a služeb 8% 11% 11% Informace pro zákazníky a jejich vzdělávání 25% 47% Řešení zákaznických problémů, zpětná vazba, interakce se zákazníkem, podpůrné služby 18% 32% 35% Prodej výrobků / služeb, cenové informace 21% Jiné 3% 5% 6% Česká republika a Slovensko Evropa Svět Důsledek Organizace, které se snaží udržet či posílit své konkurenční pozice, se musí více soustředit na rozvoj technologií a aplikací, které jim umožní zlepšit mobilní komunikaci jak se zákazníky, tak i mezi zaměstnanci. Obchodní partneři, zákazníci i spotřebitelé stále více využívají mobilní technologie. Pokud firma nebude schopna je jejich prostřednictvím oslovit, předběhne jí konkurence. Je podstatné, aby aplikace umožňovaly oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Firmám to umožní prostřednictvím mobilních technologií nejen propagovat své produkty a služby, ale také poskytovat podporu zákazníkům a zaznamenávat jejich zpětnou vazbu. Stejně důležitý je rozvoj mobilních technologií určených pro zaměstnance. Pomáhají totiž zvýšit efektivitu jejich práce a angažovanost ve prospěch společnosti. PwC 5

6 Sociální média I přes velmi krátkou dobu, po kterou sociální média hrají roli ve světě byznysu, většina respondentů v letošním průzkumu jednoznačně poukázala na silný vliv sociálních médií při budování a rozvoji vztahů se zákazníky. V této oblasti jsme zaznamenali jeden z největších skoků. Správná identifikace možných přínosů sociálních médií pomáhá společnostem získat lepší a aktuálnější informace o názorech spotřebitelů a často pomáhá například snížit negativní dopady nechtěné publicity. Firmy z České republiky a Slovenska dosud nevěnovaly vlivu sociálních médií na zákazníky a zaměstnance stejnou pozornost, jako tomu je jinde ve světě. Zaostávají zejména v oblasti sociálních médií pro interní komunikaci a spolupráci, kde pouze 3 % respondentů uvedla, že realizují nebo plánují realizovat projekty v roce Dobrou zprávou je to, že podíl společností, které plánují nové projekty v následujících letech, je v České republice a Slovensku shodný jako ve světě (29 %), a dokonce o 3 procentní body vyšší než v Evropě. Je pozitivní, že organizace identifikovaly potenciál sociálních médií. Realizaci potřebných změn ve svých operačních modelech však mají stále před sebou. Patrik Horný, partner, PwC ČR 29 % českých a slovenských firem plánuje projekty v oblasti sociálních sítí pro externí komunikaci a e-commerce, shodně s celosvětovým průměrem, ale až za 3 roky Graf 3: Podíl organizací investujících do oblasti sociálních médií 42% 40% 30% 36% 23% 27% 33% 29% 29% 13% 13% 3% 3% Interní komunikace a spolupráce Externí komunikace a e-commerce Interní komunikace a spolupráce Externí komunikace a e-commerce Interní komunikace a spolupráce Externí komunikace a e-commerce Právě probíhající investice Investiční plány 2014 Investiční plány na 3-5 let Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 6

7 Sociální média se stala oknem do nezkreslených diskuzí o tom, co opravdu hýbe trhem. Jádro úspěšné transformace firem tkví v analýze informací ze sociálních médií, jejímž prostřednictvím porozumí dnešním zákazníkům. Ještě zajímavější je porovnání jednotlivých nástrojů sociálních médií, které budou v následujících třech letech hrát nejdůležitější roli v podnikání. Kromě největších hráčů jako je Facebook, LinkedIn nebo Twitter budou v České republice a na Slovensku hrát významnou roli také specializované internetové portály, které prezentují zajímavý aktuální obsah. Příkladem mohou být portály z oblasti finančních služeb, dodavatelů energií či stavebnictví. V oblasti zvýšení zaměstnanecké efektivity, angažovanosti a interní komunikace zůstávají jasným vítězem klasické intranety s podílem až 47 %. Miroslav Lhotka, senior manažer, PwC ČR Ukázalo se, že v prostředí České republiky a Slovenska se blogování využívá podstatně méně než jinde ve světě. Využití blogu v rámci budování vztahů se zákazníky je u nás poloviční ve srovnání se světem. Ve vnitrofiremní komunikaci neblogují zdejší firmy dokonce vůbec. Ve světě jich je zhruba 18 %. Důsledek Abychom mohli plně využít potenciálu, kterým sociální sítě disponují, je třeba definovat nové strategie zacílené na zákazníka, jejichž cílem bude poskytnout mu konzistentní a relevantní digitální zkušenost, a to kdykoliv a kdekoliv. Moderní technologie, například z oblasti mobilní komunikace, by společnostem měly pomoci budovat vztahy se zákazníky a najít nové způsoby prodeje výrobků a služeb v prostředí konvergujících prodejních kanálů. Se stejnou intenzitou je potřeba se věnovat také analýzám sociálního a ekonomického prostředí a vyhodnocování chování spotřebitelů, jejich přání a potřeb. PwC 7

8 Internetová bezpečnost Digitální inovace s sebou přinášejí zásadní změny: nové způsoby komunikace, mobilitu, integraci v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, velké množství heterogenních zdrojů dat, cloud computing atd. Jsme přesvědčeni, že důvěra v digitální budoucnost je v současnosti jedním ze základních předpokladů růstu. 2,4krát méně českých a slovenských firem ve srovnání se světem se věnuje tématu internetové bezpečnosti Zároveň si však musíme být vědomi faktu, že tyto změny přinášejí nové výzvy a rizika. Dosavadní bezpečnostní modely se stávají nedostatečnými. Moderní řízení rizik internetové bezpečnosti musí být součástí klíčových aktivit ve společnosti, tj. musí být řízené jako korporátní riziko, nikoli jako technologická výzva. Celkem 42 % respondentů z České republiky a Slovenska uvedlo, že jejich organizace rozvíjí a také dále plánuje rozvíjet open-source aplikace, což je o poznání více oproti 26 % respondentů v celosvětovém průzkumu. Diskuze na téma využívání těchto aplikací probíhá již několik let. Nyní se ukazuje, že tyto aplikace mohou být skutečně řešením. Je však potřeba zvážit jejich výhody, zejména z pohledu nákladů a také zohlednit specifika, která s sebou přinášejí, například v oblasti informační bezpečnosti. Graf 4: Hodnocení významu a objemu investic do technologií internetové bezpečnosti Organizace investuje v současnosti 37% 39% V roce 2014 bude investovat stejně nebo víc než v % 38% V současnosti je to nejdůležitější technologie 11% 30% 31% Stane se nejdůležitější technologií během následujících 3 až 5 let 13% 30% 32% Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 8

9 Představitelé českých a slovenských firem možná podceňují internetovou bezpečnost i proto, že vedení společností dostatečně nekomunikuje s IT managery. Proto je také důležité, aby se otázkou řízení rizika internetové bezpečnosti zabývalo kromě IT oddělení i nejužší vedení firmy. Respondenti z Česka i Slovenska uvedli, že jejich společnosti se tématu internetové bezpečnosti věnují s výrazně nižší intenzitou než je světový i evropský průměr (16 % v porovnání s 39 % resp. 37 %). Důsledek Společnosti by měly přesunout řízení rizik internetové bezpečnosti na úroveň korporátních rizik a věnovat větší pozornost prevenci, monitoringu a zavádění proaktivních strategií a nástrojů, jejichž cílem je okamžitě odhalit narušení bezpečnosti a reagovat na něj. Michal Kohút, senior manažer, PwC ČR PwC 9

10 Problematická realizace IT oddělení čelí obrovskému tlaku na rychlost zavádění nových technologií, jako jsou cloud, mobilní infrastruktura, sociální média, a zároveň musí zabezpečit provázanost současných informačních systémů s novými. Zrychluje se vývoj informačních technologií oproti minulosti? Nebo je to jen zdání, protože každodenně sledujeme jeho projevy? V současném propojeném světě, kde všechno souvisí se vším, má v sobě každá změna i digitální dimenzi. Respondenti z Česka a Slovenska hodnotí kvalitu provádění IT iniciativ výrazně kritičtěji než jejich kolegové ve světě. Oproti světu je u nich třikrát menší pravděpodobnost, že takové iniciativy budou realizovány v souladu s původně stanoveným časovým harmonogramem. Podíl dodržení rozpočtu je sice porovnatelný s evropským nebo světovým průměrem, ale je to za cenu změny provedeného rozsahu. Až dvakrát více respondentů z těchto dvou trhů uvádí, že v původně stanoveném rozsahu se změny podaří realizovat pouze někdy. Graf 5: Úspěšnost realizování strategických IT iniciativ 79% 74% 53% 47% 44% 36% 39% 38% 34% 45% 44% 44% 45% 43% 43% 38% 5% 11% 9% 21% 17% 18% 17% 14% 10% Často Nikdy Občas Často Nikdy Občas Často Nikdy Občas Iniciativy realizované včas Iniciativy realizované s původním rozpočtem Iniciativy realizované v původním rozsahu Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 10

11 Již delší dobu platí, že změna je jistota. Proč se nám ji tedy nedaří realizovat dle našich očekávání? Z vyjádření respondentů je jasné, že se společnosti touto otázkou detailně zaobírají. Mění způsoby realizace svých iniciativ, vytvářejí nové řídící struktury, řídí se proaktivními přístupy a zvyšují odbornost svých zaměstnanců. Respondenti z České republiky a Slovenska označili jako největší překážku úspěšné realizace strategických IT iniciativ zastaralé technologie, kterým je nutné nové systémy přizpůsobovat (32 % respondentů), nedostatky v plánování a v přípravě projektů (24 %) a nízkou kvalitu práce třetích stran (21 %). Respondenti z celého světa na téměř stejnou úroveň postavili neefektivní řízení projektů, nedostatky v plánování a přípravě, nízkou zručnost týmu a zastaralé technologie (19 % - 20 %). Graf 6: Největší překážka pro úspěšnou realizaci IT iniciativ Nedostatky třetích stran 21% Neefektivní řízení projektu 8% 20% 24% Nedostatky v plánování a v přípravě projektu 18% 19% 24% Nízká zručnost týmu 13% 19% 23% Zastaralé technologie 19% 32% Jiné 3% 4% 6% Česká republika a Slovensko Evropa Svět Důsledek Inovační IT projekty nepřinesou očekávané přínosy, pokud neodpovídají strategickým plánům organizace. Plánování a přípravě projektů je potřeba věnovat obdobnou pozornost jako samotné realizaci. Už v této fázi je nevyhnutelná pozornost a podpora nejvyššího managementu, nikoliv pouze jeho IT části. Je klíčové, aby nejvyšší management informoval o cílech a prioritách v rámci společnosti a stal se nositelem změn, tzn. převzal na sebe roli digitálního šampiona. Úspěch každé změny začíná u jednotlivých členů týmu a závisí na jejich individuálních schopnostech a zručnostech. Jejich neustálé zlepšování a budování vysoce profesionálních funkčních týmů představuje další z klíčových předpokladů pro zvýšení úspěšnosti zavádění digitálních změn. PwC 11

12 Kontakty Patrik Horný partner Poradenské služby, PwC Česká republika Michal Kohút senior manažer Poradenské služby, PwC Česká republika Miroslav Lhotka senior manažer Poradenské služby, PwC Česká republika PwC Česká republika City Green Court Hvězdova 1734/2c, Praha 4 Tel: Informace o průzkumu Digital IQ 6. ročník průzkumu PwC s názvem Digital IQ byl proveden na podzim Globální průzkum zahrnoval respondentů z 38 zemí, včetně 38 představitelů z České republiky a Slovenska. Respondenti celého globálního průzkumu byli rovnoměrně rozděleni mezi vedoucí představitele IT a byznysu. Dvě třetiny respondentů pracují v organizacích s tržbami přesahujícími 1 miliardu dolarů a 37 % uvedlo příjmy vyšší než 5 miliard dolarů. Z regionálního hlediska bylo 34 % respondentů ze Severní Ameriky, 31 % z Evropy, 20 % z Asie, 13 % z Jižní Ameriky a 3 % z Afriky. Respondenti z České republiky a ze Slovenska zastupovali široké spektrum odvětví: čtvrtina reprezentuje výrobní sféru, druhá čtvrtina pak maloobchod, 13 % finanční instituce, 11 % odvětví energetiky a utilit. Zbývající respondenti působí v odvětví telekomunikací, technologií, automobilového průmyslu, zdravotnictví a dalších. Téměř polovina respondentů byli CIO a CTO, více než čtvrtina generální ředitelé a zbytek tvoří členové představenstev odpovědných např. za marketing, strategii, HR, obchod a jiné. Novinky v oblasti daní, práva a podnikání vždy po ruce Představujeme vám novou moderní informační službu Dovolujeme si vás informovat o spuštění nové služby PwC Online, jejímž prostřednictvím vám budeme pravidelně přinášet aktuality z oblasti daní, práva a podnikání doplněné o odborné komentáře našich expertů. Cílem této služby je včas vám zprostředkovat informace a zároveň nastínit potenciální dopady na vaše podnikání či naopak příležitosti a nezahltit vás přitom vyčerpávajícími podrobnostmi. Aktuální novinky a vše potřebné o službě PwC Online naleznete zde (www.pwc.com/cz/cs/online). Aplikace, která vám pomůže být vždy v obraze aktuálního dění Abychom vám přístup k informacím co nejvíce usnadnili, vyvinuli jsme mobilní aplikaci, která vám umožní nejen získávat veškeré aktuální informace mezi prvními, ale mimo jiné být jednoduše v kontaktu s našimi odborníky v případě, že budete mít další dotazy, které budete chtít prodiskutovat. Aplikaci (nyní pro Apple a Android; Black Berry chystáme) si můžete stáhnout na adrese služby PwC online uvedené výše. Stažení i užívání aplikace je bezplatné PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PwC je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů

Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHRUDIMĚ Vyhodnocení průzkumu názorů ekonomických subjektů prosinec 2003 1. Úvod Od června do září roku 2003 byl mezi zaměstnavateli, resp. podnikatelskými subjekty v Chrudimi,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Prosinec 2012. Průzkum názorů ICT ředitelů (CIO Survey Report) Česká republika

Prosinec 2012. Průzkum názorů ICT ředitelů (CIO Survey Report) Česká republika Prosinec 2012 Průzkum názorů ICT ředitelů (CIO Survey Report) Česká republika Obsah Manažerské shrnutí 3 Hlavní zjištění 4 O průzkumu 5 Zjištění průzkumu 6 Organizační aspekty řízení ICT 6 Vývoj výdajů

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014 www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Hrozby pro statutární orgán/manažery Nesprávné nastavení převodních cen Úroky, penále, pokuty, náklady řízení Náhrada škody

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY ČR Jiří Barta, Tomáš Ludík Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem

Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Zakázkový profil přijetí technologií objednaný společností Cisco Systems Úspěšné nasazení řešení komunikace a spolupráce pro potřeby středně velkých firem Březen 2013 Úvod Způsob, jakým dnes komunikují

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík

www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík www.pwc.com Dopad legislativních změn v informační bezpečnosti na interní audit Tomáš Pluhařík IT v interním auditu 2 Úrovně poznání 1 2 3 4 Politiky Dokumentace a evidence Reálně implementované procesy

Více

Národní bločková loterie

Národní bločková loterie Případová studie Národní bločková loterie Národní bločková loterie vzdělává občany Slovenska a eliminuje podvody při výběru DPH Národní bločková loterie Loterie je absolutní úspěch. Peter Kažimír ministr

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Globální technologické trendy ve veřejném sektoru a jejich uplatnění v ČR

Globální technologické trendy ve veřejném sektoru a jejich uplatnění v ČR Globální technologické trendy ve veřejném sektoru a jejich uplatnění v ČR Radek Muška, 22.01. 2015 Deloitte je leader v oblasti poradenských služeb globálně, regionálně i lokálně 150 poradců v ČR ve všech

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. září 2014

www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. září 2014 www.pwc.com/cz Daňové aspekty čerpání pobídek vliv předpokládaných změn 30. Uplatnění některých položek snižujících základ daně Nezrušení poplatníka a podmínka týkající se přeměn Převodní ceny Možnost

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Ivan Bohata Prezident AOVV Digitalizace mění náš život Internet mění naše zvyklosti a pomalu nabourává

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT

INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT 19. nezávislý průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR INVESTICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ DO IT Trendy ve využívání ICT N: 500 MSP (více jak 100 mil. Kč tržeb) Praha, 7.3.2013 Výzkum

Více

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Tisková zpráva 16. listopadu 2012 Překonat globalizovat zjednodušit inspirovat Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Silný potenciál pro zrychlení růstu a zvýšení

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos pro veřejnou správu Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 10.4.2015 B8-0000/2015 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2015 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

www.pwc.com Řízení zaměstnanců pěti generací Daniel Soukup

www.pwc.com Řízení zaměstnanců pěti generací Daniel Soukup www.pwc.com Řízení zaměstnanců pěti generací Daniel Soukup Co nás čeká a nemine? Jelikož budou brzy poprvé v historii společně pracovat příslušníci pěti generací, společnosti řeší a budou nuceny řešit

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více