Digital IQ. 6. ročník globálního průzkumu. Česká republika a Slovensko. Jaká je digitální vyspělost firem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digital IQ. 6. ročník globálního průzkumu. Česká republika a Slovensko. Jaká je digitální vyspělost firem? www.pwc.com/cz"

Transkript

1 6. ročník globálního průzkumu Digital IQ Česká republika a Slovensko Jaká je digitální vyspělost firem? Co odlišuje průměrné firmy od těch nejúspěšnějších? Co lídři trhu dělají jinak a jak využívají digitální revoluce uvnitř i vně firmy ve svůj prospěch? Společnost PwC zrealizovala rozsáhlý průzkum s názvem Digital IQ, a to jak globálně, tak i pro Českou republiku. Z hlavních zjištění průzkumu jsme definovali nejlepší příklady z praxe, které lídrům ukazují cesty, jak lze v době moderních digitálních technologií získat náskok před konkurencí.

2 Cesta k digitální transformaci 4 z 5 globálních generálních ředitelů považují technologie za svou nejvyšší prioritu, ale pouze 1 z 5 s nimi skutečně umí pracovat. Společnost PwC identifikovala pět principů, které mohou společnosti pomoci maximalizovat hodnotu digitálních investic Organizace, které těchto pět principů aplikují, mají více než dvojnásobnou šanci stát se lídry na trhu Letos poprvé se průzkumu zúčastnily také společnosti z České republiky a Slovenska

3 Slovo na úvod Digitální technologie stále více ovlivňují podobu dnešního světa. Lidé jsou častěji mobilní a online. Společnosti na to reagují novými způsoby, jimiž navazují kontakt se zákazníky. Reagují tak na měnící se spotřebitelské chování. Jsme svědky podstatných změn ve způsobu využívání a rozvoji technologií. Tyto trendy platí již několik let, ale poslední dobou jsou jejich každodenní projevy stále intenzivnější. Digital IQ definujeme jako schopnost organizace využívat digitální trendy, zhodnotit je a inovovat na jejich základě. PwC letos zorganizovala již šestý ročník globálního průzkumu digitální vyspělosti organizací, který je jediným průzkumem svého druhu a analyzuje tuto oblast jak z pohledu byznysu, tak IT manažerů. Na základě globálních výsledků letošního průzkumu jsme identifikovali pět faktorů, při jejichž dodržování má společnost 2,2krát vyšší šanci, že se zařadí mezi nejvýkonnější ve svém odvětví. Těmi faktory jsou: Letos byly do průzkumu poprvé zařazeny společnosti působící v České republice a na Slovensku. Máme tak jedinečnou možnost porovnat postoje k digitálním trendům u společností v našem regionu s těmi, které působí na vyspělejších trzích světa. Vydaly se již české a slovenské firmy na cestu digitální transformace? V České republice i na Slovensku jsme identifikovali několik odlišností oproti globálním trendům. Tato zpráva obsahuje výběr nejzajímavějších z nich. Děkujeme všem účastníkům, kteří se do průzkumu zapojili a přispěli tak svými názory a zkušenostmi k jeho vysoké informační hodnotě. Patrik Horný partner, PwC Česká republika Generální ředitel aktivně vystupuje v roli digitálního šampiona Marketingový ředitel úzce spolupracuje s šéfem IT Podněty pro digitální inovace přicházejí do společnosti od zákazníků Společnost intenzivně investuje do nových IT platforem a přetváří roli IT Digitální schopnost je integrální vlastností organizace PwC 3

4 Mobilní komunikace V době, kdy společnosti bojují o přízeň zákazníků a neustále hledají nové způsoby, jak je oslovit, se mobilní komunikace stává centrem zákaznického světa. Taktéž v interní komunikaci a mezi zaměstnanci mají mobilní technologie významné postavení. Díky bohatým funkcím současných smartphonů a podobných mobilních zařízení, je možné přenést interakci se zákazníkem nebo interní komunikaci na úplně novou úroveň. 13 % českých a slovenských firem plánuje v horizontu 3 až 5 let investovat do mobilních technologií pro zákazníky, což je daleko za trendem Firmy z České republiky a ze Slovenska věnují interním aplikacím, které jsou klíčové pro jejich podnikání (ERP systémy apod.), mimořádnou pozornost a investují do nich více než společnosti ve vyspělejších zemích. České ani slovenské firmy totiž ještě nezaznamenaly očekávané přínosy ze zavedení těchto systémů a dostatečnou míru saturace, kdy by bylo možné naplno využít jejich funkčnosti. Zdejší společnosti jsou tak i nadále nuceny věnovat značnou pozornost zefektivnění jejich využití. V oblasti mobilních zařízení a aplikací společnosti v ČR a SR naopak výrazně zaostávají za světovým i evropským průměrem. Třikrát méně respondentů z ČR a SR v porovnání se světovým průměrem investuje do mobilních technologií pro zákazníky a až 3,4krát méně do mobilních technologií pro zaměstnance. Alarmující je to, že i v horizontu 3 až 5 let zúčastněné společnosti plánují do těchto dvou oblastí investovat méně, než je celosvětový průměr, tedy 11 % ve srovnání s 18 % u mobilních technologií pro zaměstnance a 13 % ve srovnání s 31 % v oblasti mobilních technologií pro zákazníky. Graf 1: Investice do mobilní infrastruktury Mobilní aplikace a technologie pro zákazníky 13% 34% 41% Mobilní aplikace a technologie pro zaměstnance 11% 34% 37% Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 4

5 Za pozornost stojí i porovnání účelů využití mobilních technologií. Výsledky průzkumu v ČR a SR ukazují, že společnosti v současnosti využívají mobilní technologie k poskytování informací o produktech a službách, méně však už pro hodnocení zákaznické spokojenosti a získávání zpětné vazby. Michal Kohút, senior manažer, PwC ČR Graf 2: Oblasti využívání mobilních technologií Inovace a spolupráce na produkci nových výrobků a služeb 8% 11% 11% Informace pro zákazníky a jejich vzdělávání 25% 47% Řešení zákaznických problémů, zpětná vazba, interakce se zákazníkem, podpůrné služby 18% 32% 35% Prodej výrobků / služeb, cenové informace 21% Jiné 3% 5% 6% Česká republika a Slovensko Evropa Svět Důsledek Organizace, které se snaží udržet či posílit své konkurenční pozice, se musí více soustředit na rozvoj technologií a aplikací, které jim umožní zlepšit mobilní komunikaci jak se zákazníky, tak i mezi zaměstnanci. Obchodní partneři, zákazníci i spotřebitelé stále více využívají mobilní technologie. Pokud firma nebude schopna je jejich prostřednictvím oslovit, předběhne jí konkurence. Je podstatné, aby aplikace umožňovaly oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Firmám to umožní prostřednictvím mobilních technologií nejen propagovat své produkty a služby, ale také poskytovat podporu zákazníkům a zaznamenávat jejich zpětnou vazbu. Stejně důležitý je rozvoj mobilních technologií určených pro zaměstnance. Pomáhají totiž zvýšit efektivitu jejich práce a angažovanost ve prospěch společnosti. PwC 5

6 Sociální média I přes velmi krátkou dobu, po kterou sociální média hrají roli ve světě byznysu, většina respondentů v letošním průzkumu jednoznačně poukázala na silný vliv sociálních médií při budování a rozvoji vztahů se zákazníky. V této oblasti jsme zaznamenali jeden z největších skoků. Správná identifikace možných přínosů sociálních médií pomáhá společnostem získat lepší a aktuálnější informace o názorech spotřebitelů a často pomáhá například snížit negativní dopady nechtěné publicity. Firmy z České republiky a Slovenska dosud nevěnovaly vlivu sociálních médií na zákazníky a zaměstnance stejnou pozornost, jako tomu je jinde ve světě. Zaostávají zejména v oblasti sociálních médií pro interní komunikaci a spolupráci, kde pouze 3 % respondentů uvedla, že realizují nebo plánují realizovat projekty v roce Dobrou zprávou je to, že podíl společností, které plánují nové projekty v následujících letech, je v České republice a Slovensku shodný jako ve světě (29 %), a dokonce o 3 procentní body vyšší než v Evropě. Je pozitivní, že organizace identifikovaly potenciál sociálních médií. Realizaci potřebných změn ve svých operačních modelech však mají stále před sebou. Patrik Horný, partner, PwC ČR 29 % českých a slovenských firem plánuje projekty v oblasti sociálních sítí pro externí komunikaci a e-commerce, shodně s celosvětovým průměrem, ale až za 3 roky Graf 3: Podíl organizací investujících do oblasti sociálních médií 42% 40% 30% 36% 23% 27% 33% 29% 29% 13% 13% 3% 3% Interní komunikace a spolupráce Externí komunikace a e-commerce Interní komunikace a spolupráce Externí komunikace a e-commerce Interní komunikace a spolupráce Externí komunikace a e-commerce Právě probíhající investice Investiční plány 2014 Investiční plány na 3-5 let Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 6

7 Sociální média se stala oknem do nezkreslených diskuzí o tom, co opravdu hýbe trhem. Jádro úspěšné transformace firem tkví v analýze informací ze sociálních médií, jejímž prostřednictvím porozumí dnešním zákazníkům. Ještě zajímavější je porovnání jednotlivých nástrojů sociálních médií, které budou v následujících třech letech hrát nejdůležitější roli v podnikání. Kromě největších hráčů jako je Facebook, LinkedIn nebo Twitter budou v České republice a na Slovensku hrát významnou roli také specializované internetové portály, které prezentují zajímavý aktuální obsah. Příkladem mohou být portály z oblasti finančních služeb, dodavatelů energií či stavebnictví. V oblasti zvýšení zaměstnanecké efektivity, angažovanosti a interní komunikace zůstávají jasným vítězem klasické intranety s podílem až 47 %. Miroslav Lhotka, senior manažer, PwC ČR Ukázalo se, že v prostředí České republiky a Slovenska se blogování využívá podstatně méně než jinde ve světě. Využití blogu v rámci budování vztahů se zákazníky je u nás poloviční ve srovnání se světem. Ve vnitrofiremní komunikaci neblogují zdejší firmy dokonce vůbec. Ve světě jich je zhruba 18 %. Důsledek Abychom mohli plně využít potenciálu, kterým sociální sítě disponují, je třeba definovat nové strategie zacílené na zákazníka, jejichž cílem bude poskytnout mu konzistentní a relevantní digitální zkušenost, a to kdykoliv a kdekoliv. Moderní technologie, například z oblasti mobilní komunikace, by společnostem měly pomoci budovat vztahy se zákazníky a najít nové způsoby prodeje výrobků a služeb v prostředí konvergujících prodejních kanálů. Se stejnou intenzitou je potřeba se věnovat také analýzám sociálního a ekonomického prostředí a vyhodnocování chování spotřebitelů, jejich přání a potřeb. PwC 7

8 Internetová bezpečnost Digitální inovace s sebou přinášejí zásadní změny: nové způsoby komunikace, mobilitu, integraci v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, velké množství heterogenních zdrojů dat, cloud computing atd. Jsme přesvědčeni, že důvěra v digitální budoucnost je v současnosti jedním ze základních předpokladů růstu. 2,4krát méně českých a slovenských firem ve srovnání se světem se věnuje tématu internetové bezpečnosti Zároveň si však musíme být vědomi faktu, že tyto změny přinášejí nové výzvy a rizika. Dosavadní bezpečnostní modely se stávají nedostatečnými. Moderní řízení rizik internetové bezpečnosti musí být součástí klíčových aktivit ve společnosti, tj. musí být řízené jako korporátní riziko, nikoli jako technologická výzva. Celkem 42 % respondentů z České republiky a Slovenska uvedlo, že jejich organizace rozvíjí a také dále plánuje rozvíjet open-source aplikace, což je o poznání více oproti 26 % respondentů v celosvětovém průzkumu. Diskuze na téma využívání těchto aplikací probíhá již několik let. Nyní se ukazuje, že tyto aplikace mohou být skutečně řešením. Je však potřeba zvážit jejich výhody, zejména z pohledu nákladů a také zohlednit specifika, která s sebou přinášejí, například v oblasti informační bezpečnosti. Graf 4: Hodnocení významu a objemu investic do technologií internetové bezpečnosti Organizace investuje v současnosti 37% 39% V roce 2014 bude investovat stejně nebo víc než v % 38% V současnosti je to nejdůležitější technologie 11% 30% 31% Stane se nejdůležitější technologií během následujících 3 až 5 let 13% 30% 32% Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 8

9 Představitelé českých a slovenských firem možná podceňují internetovou bezpečnost i proto, že vedení společností dostatečně nekomunikuje s IT managery. Proto je také důležité, aby se otázkou řízení rizika internetové bezpečnosti zabývalo kromě IT oddělení i nejužší vedení firmy. Respondenti z Česka i Slovenska uvedli, že jejich společnosti se tématu internetové bezpečnosti věnují s výrazně nižší intenzitou než je světový i evropský průměr (16 % v porovnání s 39 % resp. 37 %). Důsledek Společnosti by měly přesunout řízení rizik internetové bezpečnosti na úroveň korporátních rizik a věnovat větší pozornost prevenci, monitoringu a zavádění proaktivních strategií a nástrojů, jejichž cílem je okamžitě odhalit narušení bezpečnosti a reagovat na něj. Michal Kohút, senior manažer, PwC ČR PwC 9

10 Problematická realizace IT oddělení čelí obrovskému tlaku na rychlost zavádění nových technologií, jako jsou cloud, mobilní infrastruktura, sociální média, a zároveň musí zabezpečit provázanost současných informačních systémů s novými. Zrychluje se vývoj informačních technologií oproti minulosti? Nebo je to jen zdání, protože každodenně sledujeme jeho projevy? V současném propojeném světě, kde všechno souvisí se vším, má v sobě každá změna i digitální dimenzi. Respondenti z Česka a Slovenska hodnotí kvalitu provádění IT iniciativ výrazně kritičtěji než jejich kolegové ve světě. Oproti světu je u nich třikrát menší pravděpodobnost, že takové iniciativy budou realizovány v souladu s původně stanoveným časovým harmonogramem. Podíl dodržení rozpočtu je sice porovnatelný s evropským nebo světovým průměrem, ale je to za cenu změny provedeného rozsahu. Až dvakrát více respondentů z těchto dvou trhů uvádí, že v původně stanoveném rozsahu se změny podaří realizovat pouze někdy. Graf 5: Úspěšnost realizování strategických IT iniciativ 79% 74% 53% 47% 44% 36% 39% 38% 34% 45% 44% 44% 45% 43% 43% 38% 5% 11% 9% 21% 17% 18% 17% 14% 10% Často Nikdy Občas Často Nikdy Občas Často Nikdy Občas Iniciativy realizované včas Iniciativy realizované s původním rozpočtem Iniciativy realizované v původním rozsahu Česká republika a Slovensko Evropa Svět PwC 10

11 Již delší dobu platí, že změna je jistota. Proč se nám ji tedy nedaří realizovat dle našich očekávání? Z vyjádření respondentů je jasné, že se společnosti touto otázkou detailně zaobírají. Mění způsoby realizace svých iniciativ, vytvářejí nové řídící struktury, řídí se proaktivními přístupy a zvyšují odbornost svých zaměstnanců. Respondenti z České republiky a Slovenska označili jako největší překážku úspěšné realizace strategických IT iniciativ zastaralé technologie, kterým je nutné nové systémy přizpůsobovat (32 % respondentů), nedostatky v plánování a v přípravě projektů (24 %) a nízkou kvalitu práce třetích stran (21 %). Respondenti z celého světa na téměř stejnou úroveň postavili neefektivní řízení projektů, nedostatky v plánování a přípravě, nízkou zručnost týmu a zastaralé technologie (19 % - 20 %). Graf 6: Největší překážka pro úspěšnou realizaci IT iniciativ Nedostatky třetích stran 21% Neefektivní řízení projektu 8% 20% 24% Nedostatky v plánování a v přípravě projektu 18% 19% 24% Nízká zručnost týmu 13% 19% 23% Zastaralé technologie 19% 32% Jiné 3% 4% 6% Česká republika a Slovensko Evropa Svět Důsledek Inovační IT projekty nepřinesou očekávané přínosy, pokud neodpovídají strategickým plánům organizace. Plánování a přípravě projektů je potřeba věnovat obdobnou pozornost jako samotné realizaci. Už v této fázi je nevyhnutelná pozornost a podpora nejvyššího managementu, nikoliv pouze jeho IT části. Je klíčové, aby nejvyšší management informoval o cílech a prioritách v rámci společnosti a stal se nositelem změn, tzn. převzal na sebe roli digitálního šampiona. Úspěch každé změny začíná u jednotlivých členů týmu a závisí na jejich individuálních schopnostech a zručnostech. Jejich neustálé zlepšování a budování vysoce profesionálních funkčních týmů představuje další z klíčových předpokladů pro zvýšení úspěšnosti zavádění digitálních změn. PwC 11

12 Kontakty Patrik Horný partner Poradenské služby, PwC Česká republika Michal Kohút senior manažer Poradenské služby, PwC Česká republika Miroslav Lhotka senior manažer Poradenské služby, PwC Česká republika PwC Česká republika City Green Court Hvězdova 1734/2c, Praha 4 Tel: Informace o průzkumu Digital IQ 6. ročník průzkumu PwC s názvem Digital IQ byl proveden na podzim Globální průzkum zahrnoval respondentů z 38 zemí, včetně 38 představitelů z České republiky a Slovenska. Respondenti celého globálního průzkumu byli rovnoměrně rozděleni mezi vedoucí představitele IT a byznysu. Dvě třetiny respondentů pracují v organizacích s tržbami přesahujícími 1 miliardu dolarů a 37 % uvedlo příjmy vyšší než 5 miliard dolarů. Z regionálního hlediska bylo 34 % respondentů ze Severní Ameriky, 31 % z Evropy, 20 % z Asie, 13 % z Jižní Ameriky a 3 % z Afriky. Respondenti z České republiky a ze Slovenska zastupovali široké spektrum odvětví: čtvrtina reprezentuje výrobní sféru, druhá čtvrtina pak maloobchod, 13 % finanční instituce, 11 % odvětví energetiky a utilit. Zbývající respondenti působí v odvětví telekomunikací, technologií, automobilového průmyslu, zdravotnictví a dalších. Téměř polovina respondentů byli CIO a CTO, více než čtvrtina generální ředitelé a zbytek tvoří členové představenstev odpovědných např. za marketing, strategii, HR, obchod a jiné. Novinky v oblasti daní, práva a podnikání vždy po ruce Představujeme vám novou moderní informační službu Dovolujeme si vás informovat o spuštění nové služby PwC Online, jejímž prostřednictvím vám budeme pravidelně přinášet aktuality z oblasti daní, práva a podnikání doplněné o odborné komentáře našich expertů. Cílem této služby je včas vám zprostředkovat informace a zároveň nastínit potenciální dopady na vaše podnikání či naopak příležitosti a nezahltit vás přitom vyčerpávajícími podrobnostmi. Aktuální novinky a vše potřebné o službě PwC Online naleznete zde (www.pwc.com/cz/cs/online). Aplikace, která vám pomůže být vždy v obraze aktuálního dění Abychom vám přístup k informacím co nejvíce usnadnili, vyvinuli jsme mobilní aplikaci, která vám umožní nejen získávat veškeré aktuální informace mezi prvními, ale mimo jiné být jednoduše v kontaktu s našimi odborníky v případě, že budete mít další dotazy, které budete chtít prodiskutovat. Aplikaci (nyní pro Apple a Android; Black Berry chystáme) si můžete stáhnout na adrese služby PwC online uvedené výše. Stažení i užívání aplikace je bezplatné PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. PwC je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem a jednotlivé společnosti nezastupují síť PwCIL ani žádnou jinou členskou společnost. PwCIL neposkytuje žádné služby klientům. PwCIL neodpovídá za jednání či opomenutí jednotlivých společností sítě PwC, ani nemůže kontrolovat výkon jejich profesionální činnosti či je jakýmkoli způsobem ovlivňovat.

Setkání interních auditorů z finanční oblasti. Nové výzvy pro interní audit Big Data a socialní sítě

Setkání interních auditorů z finanční oblasti. Nové výzvy pro interní audit Big Data a socialní sítě www.pwc.com/cz Setkání interních auditorů z finanční oblasti Nové výzvy pro interní audit Big Data a socialní sítě 2. října 2014 Obsah Big Data a sociální sítě Změny v digitálním světě Jak využít velká

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

HR Pulse. Role HR při řízení změn. Průzkum společnosti PwC

HR Pulse. Role HR při řízení změn. Průzkum společnosti PwC HR Pulse Role HR při řízení změn Průzkum společnosti PwC Poradenská společnost PwC realizovala na začátku roku 2015 průzkum názorů HR ředitelů HR Pulse: Role HR při řízení změn. Zjišťovali jsme, jaká je

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 166 Mobil: +420 777 791 878

Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627 166 Mobil: +420 777 791 878 Ernst & Young Karlovo nám. 10 120 00 Praha 2 www.ey.com/cz Tisková zpráva Lenka Čermáková Roman Pavlík Ernst & Young Fleishman Hillard Tel.: +420 225 335 967 Tel.: +420 224 232 650 Mobil: +420 731 627

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

21. září 2015. Mapování potenciálu a spolupráce v oblasti VaVaI v Ústeckém a Karlovarském kraji

21. září 2015. Mapování potenciálu a spolupráce v oblasti VaVaI v Ústeckém a Karlovarském kraji 21. září 2015 Mapování potenciálu a spolupráce v oblasti VaVaI v Ústeckém a Karlovarském kraji Mapování potenciálu VaVaI v Ústeckém kraji Hlavní výsledky šetření Vnímané bariéry pro rozvoj VVI a spolupráce:

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Národní bločková loterie

Národní bločková loterie Případová studie Národní bločková loterie Národní bločková loterie vzdělává občany Slovenska a eliminuje podvody při výběru DPH Národní bločková loterie Loterie je absolutní úspěch. Peter Kažimír ministr

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Celosvětový průzkum rodinných firem 2012

Celosvětový průzkum rodinných firem 2012 www.pwc.com/fambizsurvey Celosvětový průzkum rodinných firem 2012 Shrnutí hlavních závěrů Názory a zkušenosti téměř 2000 vlastníků rodinných firem z více než 30 zemí světa Celosvětového průzkumu rodinných

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Obsah JAK NAJÍT ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ UMĚJÍ PRODÁVAT? Konference CALL CENTRUM 2013: MAXIMALIZACE PRODEJE. Michal Toman 22. ledna 2013

Obsah JAK NAJÍT ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ UMĚJÍ PRODÁVAT? Konference CALL CENTRUM 2013: MAXIMALIZACE PRODEJE. Michal Toman 22. ledna 2013 JAK NAJÍT ZAMĚSTNANCE, KTEŘÍ UMĚJÍ PRODÁVAT? Konference CALL CENTRUM 2013: MAXIMALIZACE PRODEJE Michal Toman 22. ledna 2013 Obsah Hledání adeptů Jejich udržitelná angažovanost Motivace vs. kvalita služeb

Více

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík

Znalostní ekonomika lení konkurenceschopnosti, Josef Budík Znalostní ekonomika klíč k posílen lení konkurenceschopnosti, využit ití inovačního potenciálu Josef Budík Znalostní ekonomika a inovace Základní úvaha o znalostní ekonomice: Jedinou evropskou šancí,,

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013

www.pwc.cz Vývoj automobilového trhu Q1 2013 www..cz Vývoj automobilového trhu Q1 213 Aktuální vývoj české ekonomiky Slabá spotřeba 212: -3,5 % r/r 1Q 213: -1,2 % r/r Hluboký propad spotřeby ovlivněn náladou na trhu a vládními opatřeními, která snížily

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU INOVATIVNÍ PERSONÁLNÍ MARKETING

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU INOVATIVNÍ PERSONÁLNÍ MARKETING PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ INOVATIVNÍ MANAŽER MARKETINGU INOVATIVNÍ PERSONÁLNÍ MARKETING Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH: 1 Úvod: HR a marketing...

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Říjen 2013 Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání českých a zahraničních

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu

Internetový marketing. Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Využijte naplno marketingový potenciál internetu Internetový marketing Internet marketing je jedním z druhů propagace, kterým můžete získávat nové zákazníky a budovat značku (branding).

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012

www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 www.pwc.com Jsou inovace náhoda? Hradec Králové 18. října 2012 Obsah Inovace je šťastná náhoda? Jak se inovuje? Inovační ekosystém jsou inovace úkolem i pro vládu? Financování inovací výsledky našich projektů

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR

Průzkum pro Inovační fórum 2008. Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Průzkum pro Inovační fórum 2008 Strategie a překážky inovačně založené konkurenceschopnosti ČR Anna Kadeřábková, Michal Beneš V souvislosti s konáním Inovačního fóra byli osloveni externí experti představitelé

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Registrace nových vozidel v ČR

Registrace nových vozidel v ČR www..cz Registrace nových vozidel v ČR 4. října Jak se jednotlivé třídy podílejí na celkovém růstu registrací Růst registrací ve srovnání / Celkové registrace v roce Třída Q1 Q2 VII-VIII I-VIII Nižší střední

Více

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana LEGALWAY s.r.o. U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1 Tel.: (+420) 606 853 095 E-mail: info@legalway.cz BRAND (značka) a BRANDING Je lepší mít jednu silnou značku

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Váš marketing na Facebooku. powered by

Váš marketing na Facebooku. powered by Váš marketing na Facebooku powered by Základní info o Facebooku Facebook Internetová sociální síť, ve které uživatelé komunikují a sdílejí obsah prostřednictvím svých profilů Celosvětově více než 400 milionů

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ

Pecharova 10, 146 20 PRAHA 4 Tel.: 222 135 544, Fax: 222 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ E-BUSINESS V PODNIKOVÉ SFÉŘE PŘEHLED VÝSLEDKŮ VÝZKUMU Pecharova 1, 146 PRAHA 4 Tel.: 135 544, Fax: 135 545 E-Mail: INBOX@MARKENT.CZ Říjen 1 O č i, které vidí víc Markent, s.r.o., je společnost specializovaná

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku

Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Staňte se naším partnerem a podpořte růst své fi rmy i zisku Náš program partnerské spolupráce je šitý na míru vašim potřebám a pomůže vám uspět na měnícím se trhu Co potřebujete k úspěchu? Přilákat nové

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více