Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty"

Transkript

1 Výstava fotografií Pavla Rapušáka str. 10 Americký velvyslanec v Česku Richard W. Graber navštívil 3. října Integrační centrum v Bruntále, které provozuje občanské sdružení Liga. Velvyslanec si prohlédl prostory centra v Lidické ulici a zajímal se o činnost sdružení. Liga od loňska pracovala mimo jiné také na projektu s názvem Šance pro nás, který podpořila americká agentura US AID ve spolupráci s organizací Partners Czech částkou 400 tisíc korun. číslo 16 ročník XVIII Vychází 10. října Kč Bude se projednávat územní plán města str. 7 Americký velvyslanec krátce navštívil Bruntál V bruntálském kině Centrum se začne znovu promítat, možná se tak stane už do konce letošního roku. Části nové střechy jsou ve výrobě, montáž zastřešení začne Projekt zahrnoval sérii seminářů, ale také praktickou činnost pro šestnáct studentů bruntálských středních škol. Většina z nich byla z etnických menšin - deset Romů, jeden Vietnamec a jeden Armén. Děláte dobrou práci. Nejdůležitější je neztratit trpělivost a vytrvat. Výsledky mohou být viditelné až po letech, podpořil činnost Ligy velvyslanec Graber. -dd- (Více na str. 3) Knihovna v muzeu čítá tisíce svazků str. 11 Policisté upozorňují seniory na nebezpečí krádeží a loupeží Kuriózní záminky si vymýšlejí zloději, aby se dostali do bytu seniorů. Jeden z nich dokonce uvedl, že jde změřit, kolik mají prachu v bytě. Této příhodě se sice senioři na besedě s policisty smáli, ale ne vždy je tomu tak. Dokazuje to několik loupeží a přepadení důchodců z poslední doby. Preventivně informační skupina Police ČR ve spolupráci s městským úřadem pořádá besedy v bruntálském klubu seniorů. Na případy okrádání a loupeží seniory upozorňuje policie veřejnost už delší dobu. -dd- Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty Rozhledna na Velkém Roudném je hotova str. 4???????????????? z mateřského oddělení Integračního centra předala spolu s dalšími dětmi velvyslanci USA přívěsek na klíček. Foto: -dd- Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne V úvodu jednání zastupitelstva města Bruntálu 25. září, při hlasování o změnách programu, zazněl z úst zastupitele Karla Svobody návrh na zařazení bodu odvolání z funkce místostarosty. Jeho návrh však podpořilo jen dvanáct zastupitelů, osm bylo proti a čtyři se zdrželi hlasování. Bod o odvolání místostarosty tedy nebyl zařazen do v následujících dnech. Kino Centrum přestalo promítat po nedávné havárii, v provozu dočasně není velký ani malý sál. Město Bruntál, odbor správy majetku a rozvoje, dělá vše pro programu. V diskuzi pak vysvětlil zastupitel František Cáb důvody, které vedly k návrhu na odvolání vysvětlil JUDr. Viléma Urbiše z funkce. (Více na str. 4) xxx xxx xxx Policistka Lucie Zgarbová beseduje s důchodci o obraně před trestnou činností. Foto: -dd- to, aby se zde začalo promítat co nejdříve. Byly odklizeny následky havárie, ve velkém sále teď není žádné vybavení interiéru, ani sedačky. Posudky ukázaly, že bude zapotřebí vyměnit celou střechu kina. Město objednalo výrobu nových vazníků a již v tomto týdnu začne montáž nové střechy nad velkým sálem. (Dokončení na str. 2) Senioři slavnostně zahájili studium Slavnostní imatrikulace studentů univerzity III. věku se konala včera, 9. října, v audienčním sále zámku. Vzdělávací program připravuje Centrum celoživotního vzdělávání Vysoké školy podnikání, a. s., samotná výuka bude probíhat v bruntálské základní škole v Okružní ulici. -dd- Jednaní o obchvatu města Minulý týden v úterý se konalo na radnici pracovní jednání o východním silničním obchvatu města. Byly projednány jednotlivé části stavby a řešily se požadavky a připomínky jednotlivých účastníků jednání. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v roce (Více na str. 3)

2 náš domov října 2007 Zastupitelstvo vyšlo zahrádkářům vstříc Zastupitelé města Bruntálu na svém zasedání v úterý 25. září svým rozhodnutím zrušili usnesení týkající se záměru využít pozemků podél ulice J.E. Purkyně k výstavbě rodinných domků. Zahrádkáři z kolonie Pod Lesem, kteří se proti záměru již dříve postavili, tak na pozemcích zůstávají. Zmíněné usnesení přijala rada města na své schůzi 17. července letošního roku, avšak výkon tohoto usnesení byl z rozhodnutí starosty města pozastaven (dle 105 zákona o obcích). Další rozhodnutí bylo na zastupitelstvu. Tam se k tématu rozpoutala živá diskuze Starosta Leoš Gregovský uvedl projednávání těmito slovy: Toto usnesení nebylo příliš šťastné, možná mohlo probíhat trochu jinak být. Rozhodl pozastavit výkon a přenést rozhodnutí na zastupitelstvo. Místostarosta Vilém Urbiš uvedl, že se hrdě hlásí k tomu, že byl iniciátorem myšlenky výstavby rodinných domků v ulici Purkyňova. O úpravě územního plánu už proběhla první diskuze. Územní plán byl veřejné projednán, jde o naplňování již schválených cílů, dodal místostarosta.??????????????? Nová bruntálská ulice ponese jméno po herci, dramatikovi a režisérovi Jiřím Voskovcovi. Toto pojmenování schválili těsnou většinou bruntálští zastupitelé na svém zasedání v úterý 25. září. Ulice vznikla výstavbou rodinných domků v areálu pod Uhlířským vrchem a návrhy na její pojmenování vzešly z podnětů široké veřejnosti. Sešly se jich desítky, takže zastupitelé rozhodně měli z čeho vybírat. Zjistit potřeby a přání obyvatel Bruntálu v oblasti kulturního vyžití ve městě, to je cílem ankety, kterou v těchto dnech provádí Město Bruntál ve spolupráci s městským divadlem. Bruntál stojí před obdobím, které bude příležitostí pro další rozvoj kultury ve městě. Může se stát cílovým místem turistů v souvislosti s rozvojem Jeseníků i přehradní nádrže Slezská Harta. V následujících týdnech bude zprovozněn opravený Společenský dům, který se stane novým společenskokulturním stánkem, do konce roku by mohlo znovu plně fungovat kino. Další možnosti kultury může přinést například pořízení přístřešku pro konání venkovních akcí za nepřízně počasí, častější využívání areálu Uhlířského vrchu či zámeckých zahrad. Samostatnou kapitolou je provoz městského divadla, které na tom s návštěvností není vůbec špatně. Jak vyplývá ze statistiky Ministerstva kultury Na jednání zastupitelstva vystoupil také pan Milan Jánošík Ulice ponese jméno Jiřího Voskovce Rada města zastupitelstvu doporučila vybrat ze dvou návrhů: J. Voskovce nebo W. F. Olbricha (významný starosta města z období 1901 až 1919). Přesto z řad zastupitelů při jejich úterním jednání padly i jiné, například aby ulice nesla jméno písničkáře Karla Kryla nebo bruntálského malíře Karla Adámka. Mimochodem oba tipy byly rovněž mezi návrhy občanů. Nakonec se většina zastupitelů, byť těsná, shodla na jménu spoluzakladatele Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce. Toto pojmenování bylo mezi návrhy veřejnosti nejčastější, možná také proto, že vedlejší ulice nese jméno druhého ze známé dvojice, Jana Wericha, a název protější ulice je zase připomínkou Jaroslava Ježka, který s oběma pány úzce spolupracoval. Anketa má ukázat vztah Bruntálských ke kultuře ČR za rok 2006, celkové procento návštěvnosti z nabízených míst (tj. počet obsazených sedadel z celkové kapacity) v ČR je 79,9 %, v Bruntále pak 89,03 %. Pokud jde o představení pro děti a mládež, vychází Bruntál ze statistiky ještě lépe: Zatímco celorepublikovým průměrem je 87,2 %, v našem městě činí návštěvnost představení pro děti a mladé 93,48 %. Přesto se anketa týká rovněž nabídky žánrů a pořadů v městském divadle. Anketa má podobu devatenáctibodového dotazníku, který bude k dispozici na veřejných místech - v divadle, v městském informačním centru, v podnikatelském informačním centru (na uvedených místech je možno vyplněné dotazníky také odevzdat), v některých bruntálských školách či podnicích. Ke stažení je také na internetových stránkách města kde zájemci o vyplnění dotazníku najdou další informace. Dotazník je anonymní, vyplnit jej může kdokoliv až do 31. října. Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský předal věcné ceny výhercům soutěže o nezdařilejší logo městské pečovatelské služby. Účastníky přivítal na radnici ve středu 26. září v zasedací místnosti rady města. Autorem vítězného loga je Jiří Šebesta. Od čtvrtku 27. do soboty 29. září starosta pobyl ve slovenském Štúrovu, které je partnerským městem Bruntálu. Zavítal sem na pozvání štúrovského primátora Jána Oravce, s nímž se také osobně setkal. Zúčastnil se rovněž Štúrovských podzimních slavností a setkal se i s dalšími zahraničními partnery slovenského města. Americký velvyslanec v ČR Richard W. Graber navštívil naše město ve středu 3. října. Prohlédl si integrační centrum pro děti a mládež v Lidické ulici a navštívil Zelenou dílnu. Přivítal jej starosta města. O návštěvě amerického velvyslance přinášíme podrobnosti na první straně tohoto vydání. Ve středu 3. října se Ing. Leoš Gregovský vydal do Uničova, kde jednal s ředitelem rádia Rubi Josefem Hejlem. Dohodli posílení vzájemné spolupráce a zejména možnost přímých vstupů bruntálské radnice ve vysílání rádia Rubi. O zahájení vysílání internetové městské televize starosta jednal ve čtvrtek 4. října v Ostravě s ředitelem TV Polar Jaroslavem Korytářem. Vysílání s informacemi pro občany Bruntálu a přilehlého okolí by mohlo být spuštěno v příštím roce. Neoznačený text na stránce a dále v listu: Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí Městského úřadu Bruntál Více informací z radnice, včetně usnesení orgánů města, najdete na internetových stránkách

3 Ligy Jana Juřenová. Americký velvyslanec poté navštívil provoz Zelená dílna, který je další aktivitou sdružení Liga. Tato chráněná dílna se zabývá ekologickou likvidací elektrických a elektronických zařízení a odpadu. Je určena pro občany s kumulovanými znevýhodněními na trhu práce. Sdružení Liga nyní zaměstnává ve svých aktivitách 39 lidí v trvalém pracovním poměru, v sezóně jich ještě přibývá. Setkání s velvyslancem se zúčastnil také starosta Bruntálu Leoš Gregovský a ředitel Podhorské nemocnice Marián Olejník. -ddnáš domov října 2007 Americký velvyslanec se zajímal o aktivity sdružení Liga Bruntál (Pokračovánní ze str. 1) Výrobní výbor diskutoval nad zpracováváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Stavba nese oficiální název Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat. Jednání svolala SHB, akciová společnost, pobočka Ostrava, která zpracovává projektovou dokumentaci. Byly projednány jednotlivé části stavby a řešily se požadavky a připomínky jednotlivých účastníků jednání, např. návrh opatření proti hluku, způsob křížení stavby s žel. tratí, úprava tras (přeložky) cyklotras, návrh veřejného osvětlení nové kruhové křižovatky (MÚK Oborná), přítomní byli seznámeni s návrhem řešení mostních konstrukcí atd. Předpokládá se, že územní rozhodnutí bude vydáno v roce Do konce letošního roku by měla být hotova projektová dokumentace k tomuto rozhodnutí. Na tuto nákladnou stavbu bude nutné zajistit další investice, není tedy zatím zřejmé, kdy bude stavební řízení a realizace stavby. Jednání se zúčastnili zadavatel a zároveň budoucí investor stavby (Dokončení ze str. 1) Následovat bude obnova střechy ve zbylých částech. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se začít s promítáním letos v prosinci, nelze však vyloučit komplikace a možné zdržení. Celkové náklady na opětovné uvedení (Dokončení ze str. 1) Podstatou projektu bylo motivovat studenty, aby na sobě stále pracovali. Každý z nich měl podle svých zájmů probírat otázky své budoucí profese se svým patronem přímo z praxe. Například jednoho mladíka vyzval jeho konzultant k tomu, aby navrhl, jak zlepšit činnost konkrétního pracoviště v ostravské firmě. Takové praktické zkušenosti jsou podle ředitelky Ligy, k nezaplacení. Start profesní kariéry je pro mladého Roma těžší, proto by měl umět něco víc. Věříme, že naši absolventi uspějí, když se budou ucházet o práci, míní předseda správní rady Ligy Jozef Baláž. Většina z mladých lidí, kteří se projektu zúčastnili, nyní dobrovolně pomáhá s činností v Integračním centru. Například studentka obchodní akademie Martina Kokyová zde vede kroužek karate a sama zvažuje další studium se zaměřením na sociální práci. První ročník projektu skončil letos v březnu: Chtěli bychom na něj navázat a pokračovat také s dalšími mladými lidmi. Zdroje financí budeme hledat v Evropském sociálním fondu, uvedla ředitelka Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava, dále ŘSD ČR - Odbor výstavby a technický Brno, zástupci Města Bruntál (Stanislav Navrátil, Petr Fiala), obce Oborná (Ing. Moškoř), MěÚ Na dokončovacích pracích ve Společenském domě pracuje zhruba osmdesát řemeslníků různých profesí. Fasáda už je kompletně hotova. Foto: -dd- Odborníci jednali o východním obchvatu města Montáž střechy kina začne již během tohoho týdne kina do provozu by neměly přesáhnout deset milionů korun, město požádá o mimořádnou dotaci ministerstva financí. Část střechy nad velkým sálem se zřítila ve čtvrtek 13. září, přesné příčiny a okolnosti havárie jsou stále předmětem šetření. Bruntál (odbor VaÚPN, DaSH) a dotčené orgány a správci stavbou dotčených inženýrských sítí. (zr) Nový člen zastupitelstva Foto: -dd- Novým členem zastupitelstva města se stal Jan Urban, tajemník okresního výkonného výboru ČSTV. Po zahájení zasedání 25. září složil slib zastupitele. Ve funkci nahradil zastupitele Milana Hornu, který rezignoval z důvodu pracovního vytížení. Oba jsou členové ČSSD. -dd-

4 náš domov října 2007 Z diáře místostarosty JUDr. Viléma Urbiše O možnosti využití služeb exekutorského úřadu při vymáhání nedoplatku za komunální odpad jednal místostarosta 19. září. S Ing. Slezákem z firmy Osram Bruntál, s. r. o. projednal 20. září místostarosta Vilém Urbiš podmínky darovací smlouvy na jejímž základě společnost přispěje v příštím roce částkou přes 200 tisíc korun na obnovu městského parku v Bruntále. Téhož dne se zúčastnil i kontrolního dne na stavbě rozhledny na Velkém Roudném a na rekonstrukci Společenského domu v Bruntále. O spolupráci rybářů a Mikroregionu Slezská Harta jednal místostarosta 21. září se zástupci Českého rybářského svazu. Dne 24. září V. Urbiš vedl spolu s Mgr. Miroslavem Hájkem jednání pracovní skupiny, která zpracovala SWOT analýzu týkající se západní lokality v Bruntále. O možnosti financování projektů na Slezské Hartě vedl místostarosta 27. září celý den jednání v sídle Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě s potencionálními investory. Ve státní svátek 28. září uváděl místostarosta tradiční koncert v kostele na Uhlířském vrchu v rámci Festivalu duchovní hudby. S ředitelem Podhorské nemocnice MUDr. Mariánem Olejníkem jednal místostarosta 1. října o podmínkách nájemní smlouvy mezi městem a nemocnicí. Dne se místostarosta podílel na organizování pracovního semináře podnikatelských subjektů, které hodlají realizovat konkrétní projekty v Razové. Jednání se konalo přímo v obci za účasti Dagmar Plaché z Agentury regionálního rozvoje Ostrava. Ve čtvrtek 4. října se místostarosta zúčastnil v Ostravě workshopu s názvem Evropské příležitosti. Jednal s potencionálními investory, kteří mají zájem investovat v lokalitě Slezské Harty. (zr) Kolaudace rozhledny na Velkém Roudném proběhla v pátek 5. října. Místostarosta Vilém Urbiš pomáhal obci Roudno realizací stavby už od zrodu této myšlenky. Slavnostní otevření rozhledny bude oznámeno v tisku. Foto: -dd- Polákům se líbily bruntálské tanečnice Vystoupení orientálních tanců souboru Dambra pod vedením Zdenky Rysové se setkalo s velkým zájmem návštěvníků mezinárodní výstavy v polském Prudniku ve dnech září. Zde soubor prezentoval město Bruntál v sobotním odpoledni mezi dalšími kulturními vystoupeními polských a českých obcí, které jsou členy Euroregionu Praděd. Jeseníky byly prezentovány propagačními materiály prostřednictvím měst Bruntál a Krnov na stánku, který se podařilo získat v rámci dotace EU Interreg III A v rámci projektu Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd. Ing. Milena Homolková, odbor správy majetku a rozvoje města

5 náš domov října 2007 Komunitní plánování sociálních služeb Výsledky soutěže o grafické ztvárnění loga pro pečovatelskou službu byly zveřejněny na konci září. Soutěž vyhlásil odbor sociálních věcí radnice v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Přihlásilo se šest soutěžících. Z návrhů byly vybrány tři nejlepší, řekla koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb bruntálské radnice Renata Rychlíková. Nejúspěšnější účastníci soutěže obdrželi věcné ceny a zbývající dostali na památku upomínkové předměty, které jim předal starosta Bruntálu Leoš Gregovský: Jsem potěšen, že se v našem městě našli lidé, kteří jsou ochotni něco udělat pro druhé vlastně zadarmo. Konečné logo vybrala koordinátorka pečovatelské služby, Věra Dočková. Jedná se o logo, jehož autorem je pan Jiří Šebesta, Městská pečovatelská služba má své logo Zábavy i tance si na setkání senioři užili. Foto: Jindřich Kupčák z reklamní agentury v Bruntále. Pečovatelská služba se jen v Bruntále stará o dvě stovky klientů. Pomáhá jim například v sebeobsluze, donáší zájemcům obědy, doprovází je při jednáních na úřadech nebo při návštěvách lékaře, provádí úklid a zajišťuje další požadované služby. R. Rychlíková Na snímcích nové logo a také ocenění účastníků soutěže. Setkání dříve narozených se vydařilo Další odpoledne s tancem se připravují 18. října O tom, že zábavy není nikdy dost se přesvědčili bruntálští senioři při společenském setkání s hudbou a tancem. První setkání 20. září v restauraci Terezka na náměstí Míru v Bruntále se povedlo ke spokojenosti všech návštěvníků. Dorazili dokonce i obyvatelé okolních obcí Leskovce nad Moravicí a Meziny. K tanci i poslechu hrál pan Gustav Schenk. Kdo má rád pěknou hudbu i tanec může navštívit každý třetí týden v měsíci společenské odpoledne. Druhé setkání bude ve čtvrtek 18. října od 15 hodin v 1. patře restaurace Terezka na náměstí míru v Bruntále. Další setkání je naplánováno v úterý 13. listopadu od 16 hodin. Poděkování za sponzorské dary do tomboly patří těmto subjektům: Městský úřad Bruntál, Vinotéka v Krátké ulici, Zelená lékárna Byrtus, Galanterie paní Olejníková, Cukrárna na náměstí a Keramika paní Šimčíková, Potraviny Commerc - Jiří Ševčík, majitel restaurace Terezka, Květinky u Zdeňky a Štěrkovny Dolní Benešov. (ta) Pozvánka V úterý 23. října od hodin se v Klubu seniorů bude konat přednáška na téma Lidské tělo jako bitevní pole, aneb víte co je imunitní systém? Nenechte si ujít tuto zajímavou přednášku paní ing. Odstrčilové, lektorky zdravého životního stylu. Součástí akce bude ochutnávka zdravých potravin. ZDRAVÁ VÝŽIVA BRUNTÁL, ŽIŽKOVO NÁM. 2 a Dana Luňáková, nám. Míru 11, Bruntál zvou na přednášku Marcela Černocha z cyklu VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM Podzimní očista našeho těla KDY: v 18 hodin KDE: ve Spolkovém domě M. Berlové v Husově ulici v Bruntále. Nový pohled na život, zdraví, seberealizaci a mezilidské vztahy můžete načerpat právě na této přednášce.

6 náš domov října 2007 Otevřena je nová stomická ambulance Podhorská nemocnice v Bruntále počátkem října otevřela novou stomickou ambulanci. Zařízení výrazně rozšíří péči o pacienty, kteří mají umělé střevní a močové vývody. Dosud byli pacienti stomici ošetřováni na všeobecné chirurgické ambulanci. Našim cílem je vyřešit problémy stomiků a co nejvíce jim usnadnit návrat k aktivnímu životu. Přes pokroky v medicíně jedním z největších jejich problémů zůstává vyrovnat se s postižením po psychické stránce. Za svůj zdravotní handicap se stydí, obávají se netolerance okolí a mají tendenci uzavírat se doma, říká vedoucí lékař poradny MUDr. Kazimír Mahel s tím, že ambulance je určena pro lidi z Bruntálu, Rýmařova a okolí. Počet stomiků v České republice se odhaduje na zhruba osm tisíc. Stomická ambulance je umístěna vedle chirurgické ambulance na poliklinice v Bruntále. V nové ambulanci, která bude Podhorská nemocnice organizuje kongres v pátek 19. října od 10 hodin v sále kulturního střediska v Bruntále. Proleženiny (dekubity) se tvoří velmi rychle, někdy dokonce vznikají řádově během desítek minut až hodin. Je to zejména u čerstvých úrazů, při postižení míchy, po operacích, někdy i za delší dobu působení tlaku. Do rizikové skupiny osob s častým výskytem dekubitů patří ležící pacienti, plegici s poškozením míchy, lidé ve vážném celkovém stavu a v bezvědomí (po úrazech apod.), a osoby starší 70 let - zhoršuje se soběstačnost, stoupá riziko úmrtnosti (nebezpečí vzniku infekcí). otevřena každou středu od 11 do 14 hodin, bude pracovat školená stomická sestra a jeden odborný lékař. Každému nemocnému poskytneme individuální péči při jeho problémech týkajících se jak založené stomie, tak i základního onemocnění pacienta, uvádí vedoucí lékař. Stomie může být dočasná nebo trvalá. Mezi pacienty patří k nejobávanějším chirurgickým výkonům. Výrazným způsobem zasahuje do všech oblastí života člověka - osobní, rodinné, manželské a partnerské, pracovní a společenské. Podle vyjádření pacientů stomie degraduje člověka v očích okolí a výrazně snižuje kvalitu života. Výsledek našeho snažení je pomoc pacientovi vyrovnat se se stomií ve dvou rovinách. Jednak psychické, a to smířit se s faktem, že má vývod, a jednak fyzické, což je naučit se vývod ošetřovat, dodává MUDr. Mahel. Tomáš Želazko, mluvčí skupiny Agel II. chirurgický ošetřovatelský kongres v Bruntále Tématem odborné diskuze bude prevence a léčba proleženin Dekubity, neboli proleženiny, vznikají často při úrazech. Ilustrační foto: Převážná většina dekubitů se vyskytuje nejčastěji v pánevní oblasti - křížové oblasti, v oblasti kyčelního kloubu a kostrče, a někdy také na patách. Méně často se dekubity vyskytují i v jiných oblastech - např. zadní část hlavy, lícní kost, ramena, kolem lopatek, boční strany kolen, kotníky, v oblasti palce u nohy, plosky chodidel apod. Na kongresu v Bruntále se bude hovořit o proleženinách z mnoha hledisek. Konkrétní příklady popíší pracovníci chirurgického oddělení, ambulancí i v jiných městech. Zazní také otázka prevence nebo výživy pacienta při ošetřování dekubitů. Nebude chybět prezentace firem dodávajích materiál a pomůcky pro léčbu dekubitů. Máme přednášejí převážně z našich řad. Jednu přednášku bude mít sestřička z chirurgické ambulance v Kroměříži, jednu přednášku sestřička z hospice Na Svatém kopečku u Olomouce. Očekává se také příspěvek lékaře, specialisty na dekubity, uvedla manažerka marketingu Podhorské nemocnice Marcela Matúšů. Akce je zaregistrována u České asociace sester a ohodnocena kreditními body do systému kontinuálního vzdělávání sester. -dd- Ilustrační foto Předporodní kurzy Gynekologické oddělení Podhorské nemocnice zve nastávající maminky na předporodní kurzy, které se konají každé úterý od 15 do 16,30 hodin v tělocvičně RHB oddělení, na pracovišti v Bruntále (v suterénu v hlavní budově). Budoucí maminky si s sebou vezmou pohodlný cvičební oděv a měly by mít ústní souhlas svého gynekologa se cvičením. Na kurzy není nutné se dopředu objednávat a všechny zájemkyně jsou srdečně vítány. Přednáška o kojení Budoucí rodiče a kojící maminky se zúčastnili přednášky v rámci Akce řetěz Celorepublikové akce ke Světovému týdnu kojení.uspořádala ji Podhorská nemocnice 4. října. Tématem přednášky byla příprava na porod, kojení a péče o novorozence a prezentace pomůcek ke kojení. (ta)

7 náš domov října 2007 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál oznamuje veřejné projednávání konceptu Územního plánu města Bruntál. Koncept bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17. října do 16. listopadu na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Bruntále v Nádražní ulici v budově A, 5. patro, č. dveří 506, nejlépe po dohodě s oprávněnou úřední osobou. Finanční výbor města Bruntálu pracuje deset měsíců a má hodně starostí! Finanční výbor, dle zákona o obcích 117, byl z části zvolen v prosinci 2006 a doplněn v březnu Pracuje v počtu 7 členů, z toho jsou tři zastupitelé: p. dr. Cáb předseda výboru, podnikatel, p. Jedlička, podnikatel, p. Urban, tajemník OS ČSTV. Zbývající čtyři členové jsou občané města Bruntálu převážně ekonomové p. Ing. Valášek pedagog,ekonom, p. Ing. Sembdner v současnosti v důchodu, bývalý ekonom Kovohutě Břidličná, p. Henč, ředitel pobočky KB Bruntál, p.mgr. Novotný, ředitel školy. Stále přizvaným hostem je p. Ing. Kohut, vedoucí FO města a zapisovatelkou a tajemnící výboru je p. Šochová. Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření včetně hospodaření s majetkem podle 38 a 39 o obcích, zdali je majetek využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce, zdali jsou zveřejňovány majetkové záměry obce. FV je oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu, pravidla stanovená pro hospodaření obce dle zákona č. 250/2000 Sb. V rámci preventivní a průběžné kontroly má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky a jeho hlavní úlohou je předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a případně i příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutých příspěvků. Výbor se sešel od ledna do září 2007 dle plánu práce schváleného zastupitelstvem na sedmi řádných zasedáních. Projednal všechny rozbory hospodaření a rozpočtová opatření města předkládaná v roce 2007 zastupitelstvu dle zákona č. 254/2000 Sb. a dal zastupitelstvu k těmto materiálům své stanovisko a doporučení. FV v letošním roce dále projednal: Finanční závazky a pohledávky města Bruntálu k Hospodaření s finančními prostředky na úseku autodopravy a telekomunikačních služeb. Vyhodnocení zimní údržby z pohledu vynaložených finančních prostředků a přípravu oprav místních komunikací v roce Hospodaření ekologického fondu, preventivní opatření k eliminaci černých skládek, koncepční architektonický návrh zeleně ve městě Bruntál. Bude se projednávat koncept územního plánu města Rozbor čerpání nákladů na telefonní služby a autodopravu za I. pololetí U všech projednávaných materiálů dospěl ke konkrétním závěrům a dal doporučení ke schválení zastupitelstvu a na samotném jednání výboru jednotlivým vedoucím odborů. Finanční výbor města, jak se někteří obyvatelé a podnikatelé města domnívají, není Rozpočtový výbor Parlamentu ČR, který se v závěru roku podílí na rozdělování sedmi miliard dle přání svých poslanců. Naší úlohou je hledat rezervy v rámci schváleného rozpočtu na daný rok a doporučit zastupitelstvu formou rozpočtového opatření přesun v daném roce, nebo doporučit, jak co nejúčelněji využít pro potřeby města zvýšené příjmy. O investičních akcích se rozhoduje dlouho dopředu Několikrát jsem četl ve vašich novinách z diáře vedoucích funkcionářů města, co slíbili a bylo uděláno pro obyvatele. Odpovědně mohu prohlásit, že starosta ani místostarostové ze svého reprefondu ani ze své výplaty neplatili ani korunu na opravu chodníku. K vybudování nových parkovišť v sídlišti Dolní, které bylo schváleno zastupitelstvem města v únoru 2006, bylo zapotřebí zpracovat projekt a vydat příslušné stavební povolení. To se v roce 2006 do zimy nestihlo. Částka 1,1 miliónu Kč uvolněná na parkoviště v roce 2006 byla realizovaná na jiných parkovištích v rámci města. Mně osobně, ani MUDr. Kopřivíkovi nevadí, že se ve vašich novinách v roce 2006 o tom nepsalo, když jsme to prosadili na zastupitelstvu města. Úspory za zimní údržbu na jaře 2007 naopak umožnily tuto připravenou akci zrealizovat. Já jen zdůraznil, aby tyto prostředky nebyly použity na jiný účel, například na nespěchající výkup pozemků od občanů pro město za desetinásobek původní prodejní ceny, jak se stalo v červnu 2007 na zastupitelstvu města. Město není firma, hospodaří dle zákona, a jeho rozhodnutí nemohou být v horizontu měsíce, roku nebo s maximálním horizontem dvou let!!! To byl velký omyl erudovaných ekonomů členů výboru a řady dnešních členů rady. Obec, město, rozhoduje v nejkratším horizontu jednoho roku. Na jeden rok lze rozhodnout o výdajích, jako jsou režijní náklady na chod úřadu. Každý rok by se mělo vyčlenit několik desítek milionů do oprav majetku města, vybudování nových zařízení. Rozhodování o majetku města, nové investice, nebo prodej majetku musí být K prohlédnutí je také na internetových stránkách Města Bruntál na adrese: organizační struktura úřadu, odbor výstavby a územního plánování. Veřejné projednání konceptu spojeného s výkladem se bude konat dne ve středu 7. listopadu od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu Bruntál. (zr) v nejkratším horizontu 5-20 let, ale dobrý hospodář rozhoduje podle délky aktivního života jedné generace, to je minimálně 50 let. Budovy mimo dočasné montované stavby mají životnost 100 a více let. Pokud ovšem nedojde k přírodní katastrofě nebo špatně postavené stavbě, například našeho kina. Výbor řeší připomínky občanů, podnikatelů i sdružení Od jara 2007 se dostávají na jednání výboru body, které přednášejí členové výboru v bodu různém. Jde o stížnosti podnikatelů, zájmových sdružení a občanů na nesystémové unáhlené rozhodnutí rady. Například v únoru to byla informace o zrušení 385 garáží v Chelčického ulici za bývalým Selikem a návrh, že se na daném místě bude stavět nějaký parkovací dům. V minulých týdnech se finanční výbor zabýval výpovědí z pozemků zahrádkářů v Purkyňově ulici, výpovědí z nájmu, bez uvedení důvodu, provozovateli restaurace na hřišti a samotné tělovýchovné jednotě. Chci zdůraznit občanům, že za tyto písemné podněty občanům děkujeme. Je nutné připomenout, že o nájmech (kdo bude pronajímatel a za kolik), rozhoduje rada města. Rozhodnutí rady nemůže změnit finanční výbor, ale pouze svým usnesením zastupitelstvo. Zda-li se prodá 1 m 2 půdy, budova, zda-li se bude něco stavět na pozemku města, rozhoduje zastupitelstvo a pro musí hlasovat nejméně 14 zastupitelů. Tímto sděluji panu radnímu Ing. Šarmanovi, že předseda finančního výboru nesbírá drby po hospodách. Nemám čas tam chodit, ale řeším pouze písemné stížnosti občanů na neuvážené usnesení rady neschválené zastupitelstvem města, jak ukládá zákon a slib každému zastupiteli! Příprava rozpočtu je prioritní Nejdůležitější úkol do letošního prosince je připravit rozpočet města Bruntál na rok 2008 a tento dokument ještě v roce 2007 schválit zastupitelstvem. Bez schváleného rozpočtu bude muset přejít město na rozpočtové provizorium, kdy se vydávají jen zákonem stanovené prostředky (mzdy pracovníků, sociální dávky, tedy režijní náklady). Bez schváleného rozpočtu nelze investovat, brát úvěry na investice, čerpat prostředky na mimořádné události. Věřím, že přes řadu současných rozporů ve vládní koalici k tomuto nedojde a zastupitelé přijmou vyvážený rozpočet na rok Dr. František Cáb, zastupitel za KSČM, předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Bruntálu

8 náš domov října 2007 Pozvánka na odhalení pamětní desky Sté výročí připomene pamětní deska Slavnostní osazení pamětní desky ke 100. výročí narození posledního ředitele chlapeckého semináře v Bruntále (Petrinum) Th. Dr. Karla Schrammela se uskuteční v pátek dne 19. října ve hodin před budovou ZŠ a MOG (Petrin) ve Školní ulici v Bruntále. V programu vystoupí pěvecký sbor Rosnička, slavnostní projev přednese Mgr. Ctibor Navara z Klubu Za starý Bruntál Absolventka Mateřské školy Smetanova 21, Bruntál, Veronika Zpěváková, se stala celostátní vítězkou výtvarné soutěže, kterou organizovala VZP pod názvem Zdraví. Verunce blahopřejeme a velké poděkování patří i její bývalé paní učitelce Ivě Duškové, která má velký podíl na tomto úspěchu. Jarmila Petrů ředitelka MŠ Regionální klub podnikatelek a manažerek, který už druhý rok pracuje v Bruntále, připravil sérii podzimních seminářů pro své členky i zájemce z veřejnosti. První z nich se konal v restauraci hotelu Hvězda 20. září a byl zamě- řen na marketink a prodejní dovednosti. Přednášela lektorka Pavlína Langerová, která se ve druhé části programu nechala zkrášlit od kosmetičky Miroslavy Kramné z Horního Benešova. Ta předvedla přítomným, že žena nemá zapomínat na péči o svou krásu a zevnějšek, což je při podnikání neméně důležité. V plánu aktivit klubu do konce roku jsou ještě minimálně tři akce. Semináře pokračují ve čtvrtek 11. října. v v hotelu Hvězda, tentokrát s tématem Public relations aneb reklama je důležitá. Jako lektorky se představí Mgr. Alena Kiedroňová a PhDr. Marie Babničová. V listopadu je v plánu další seminář úspěšné podnikatelky Olgy Girstlové s tématem Vedení malých týmů. Následovat bude Řešení konfliktů, jednání v nátlakových situacích s lektorem Mgr. Miroslavem Škrabalem. Termíny setkání budou upřesněny. Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup je zdarma. -dd- Římskofatolická farnost Bruntál a česká provincie O. T. srdečně zvou veřejnost na slavnostní požehnání nové Křížové cesty. V SOBOTU 13. ŘÍJNA 2007 V 13,30 HOD u I. zastavení v lipové aleji na Uhlířském vrchu u Bruntálu. Do lipové alej bylo na konci září instalováno poslední dokončené zastavení Křížové cesty s názvem Ježíš zbaven šatu. Na snímku řezbář František Nedomlel a kameník Václav Brantál před reliéfem vyrytým do dřeva lípy srdčité. Věnovali je bruntálští farníci. Foto: -dd- Ženy se inspirují jak být úspěšné i krásné Pokračují další semináře pro veřejnost Zahradní slavnosti ve školce přálo počasí. Foto: archiv MŠ Požehnání Křížové cesty na slavnosti 13. října Ošetření pleti laserem předvedla na lektorce Pavlíně Langerové kosmetička Miroslava Kramná z Horního Benešova. Foto: -dd- Zahradní slavnost potěšila rodiče i děti Zahradní slavnost, pořádaná Mateřskou školou U Rybníka, se pomalu stává tradicí. Letos se uskutečnila v pátek 14. září. Zahrada mateřské školy hostila v páteční odpoledne desítky dětí s rodiči a dalšími příbuznými. Po slavnostním přivítání se všichni pustili do plnění jednoduchých úkolů, po jejichž úspěšném zdolání děti obdržely drobnou odměnu v podobě sladkosti. Ale ani rodiče nepřišli zkrátka - kdokoliv si mohl opéct špekáček na připraveném táboráku, pochutnat si na grilované klobáse nebo navštívit bufet s výběrem dalších dobrot k jídlu i pití. Počasí, které celé odpoledne provázelo, bylo ukázkovým babím létem, a tak nikdo nespěchal domů. Rodiče s dětmi mohli libovolně využít prostor školní zahrady ke společným hrám a družnému povídání. To bylo také smyslem Zahradní slavnosti, šlo totiž především o vzájemné seznámení a příjemně strávený čas v mateřské škole. Všichni se již mohou těšit na další ročník. (jo)

9 náš domov října 2007 Bruntálští zahrádkáři sklidili obdiv na výstavách Bohatou podzimní sklizeň bruntálských zahrádkářů obdivovali návštěvníci výstav v Ostravě, v Krnově i na Flóře Olomouc. Jubilejní 5. ročník prodejní a kontraktační výstavy Život na zahradě, která se konala září v Ostravě. Bruntálští se přestavili společně s krnovskými zahrádkáři. Expozice Českého zahrádkářského svazu jsou vždy ozdobou výstavy. K vidění byly nejlepší výpěstky ovoce a zeleniny, aranžmá z živých i sušených květin, zahradní jezírka, nechyběla poradenská služba. Výstava se konala ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a Českým svazem včelařů. Podobný ohlas měla i výstava Flora Olomouc minulý týden, kde tradičně velká společná expozice Českého zahrádkářského svazu přilákala tisíce návštěvníků. Přesto ji svou bohatostí předčila okresní výstava ovoce, zeleniny a květin minulý týden v Silesii Krnově. Kdo ji viděl, odnesl si pěkný zážitek. Za všechny exponáty uvidíme pestrá aranžmá ovocných košů paní Machů. (ta) Městská knihovna v Bruntále znamená mnoho pro návštěvníky-čtenáře. V posledních letech se pro čtenáře mnoho nového zavedlo. Došlo k pochopení významu výpočetní techniky pro praktický život, knihovna ji dovedla správně uchopit a využít ve svůj prospěch. Půjčování přes počítač a vyhledávání v elektronickém katalogu zrychlilo práci knihovny. To pomohlo odbrourat někdy jednotvárné a nudné činnosti a umožnilo více se věnovat čtenářům. Přírůstek knih a zvukových dokumentů v roce 2006 byl 3422 svazků. Odebírané časopisy tvoří 84 titulů. Knihovna vyřizuje obětavě rezervace knih pro čtenáře. Jsou organizovány soutěže prvotin (kresby), literární soutěže, také Noc s Andrsenem. Spolupráce se školami probíhá na úrovni tematických besed a knihovnických Bohatá expozice pestré podzimní úrody květin, zeleniny i ovoce. Foto: archiv Svazu zahrádkářů Bruntál Městská knihovna slouží občanům lekcí. Ve studovně knihovny se uskutečnil cyklus přednášek o zdravé výživě a o józe, dále setkání s místním řezbářem Františkem Nedomlelem, cestovatelské besedy, besedy se spisovateli. Za hlavní cíl do budoucna si knihovna dala, že se chce stát místem setkávání všech skupin obyvatelstva Bruntálu, bez rozdílu věku, národnosti, náboženství a zdravotního stavu. Místem, kam lidé přicházejí nejen vypůjčit si knihy, časopisy, zvukovou nahrávku či informace, ale také pro milé teplé lidské slovo. V Bruntále žije ještě mnoho občanů, seniorů, kterým již kondice příliš neslouží. Na tyto čtenáře nezapomněli jak na městském úřadě, tak pracovníci knihovny při zrození akce Pokud nemůže čtenář do knihovny, přijde knihovna za ním. Tak se stalo, že v domově důchodců a domě s pečovatelskou službou byla vytvořena mobilní půjčovna knih, včetně možnosti půjčení zvukových knih pro zrakově postižené. Tato služba je poskytována pravidelně ve čtvrtek. Pracovnice knihovny je obměňuje tak, aby si každý přišel na své. Knihovna získala u našich seniorů další čtenáře a tím přispěla ke kulturnímu obohacení života v těchto zařízeních. Je velká škoda, že tato služba čtenářům nemůže sloužit občanům upoutaným na vozíčky, neboť instalace zařízení k jejich návštěvám do knihovny se stále odkládá a do budoucna se jeví, že ještě dlouho nebude knihovna přístupná návštěvám těchto občanů. Co tomu říkáte zastupitelé města a rado města v Bruntále? Vladimír Trněný, Bruntál Z diskuze na internetových stránkách města Dotaz k využití bývalého bufetu Společenský dům vypadá opravdu pěkně. Konečně jsme se dočkali. Mám ale dotaz, co se zamýšlí s přilehlou budovou Společenského domu, která kdysi sloužila jako rychlé občerstvení neboli bufet, který jsme jako studenti využívali při čekání na autobus. Rohnerová Odpověď Pokud jde o přístavbu bývalého bufetu, ta bude sloužit především jako vstupní prostor do sportovní části objektu (bowlingová herna s barem) a rovněž zde bude kosmetický salón. Zároveň bude sloužit jako vchod pro vystupující (s přístupem k výtahu) a podobně. Jsme samozřejmě rádi, že se Společenský dům líbí, a doufáme, že bude plně využíván k účelu, pro který je rekonstruován. Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí Městského úřadu v Bruntále Sloupy z cihel, které zřejmě někdo úmyslně shodil, hyzdí sídliště Květná. Takový stav trvá už delší dobu a upozornil na něj i jeden z diskutujících na internetových stránkách města. Nikdo není schopen to odvézt, přitom kolem projde spousta lidí a asi to nikomu nevadí? ptá v příspěvku občan. Lidem bydlícím okolo to určitě jedno není, ale co na to odpovědní pracovníci? Foto: -dd-

10 náš domov října 2007 V nepravidelných cyklech, jak to umožňuje čas, se vracíme k místnímu zdroji pitné vody z lokality pod Uhlířským vrchem. Nového je v této záležitosti, že se o věc začal zajímat Klub Za starý Bruntál, s kterým jsme prošli některé původní objekty vodovodního systému. Náš zájem na obnově technické památky, a udržení zdroje pitné vody v pohotovosti stále trvá a záleží jen na využití naší nabídky. V současné době vidíme možnosti našeho angažmá takto: 1. Spolu s Klubem Za starý Bruntál opravit tři pramenní jímky - jejich nadzemní části. 2. Podílet se na naučné stezce kolem pramenů Bruntál - využití místního zdroje pitné vody (čištění lesa, zemní práce na realizaci stezky). 3. Na vhodném místě vybudovat bazének Kneippovy vodoléčby (bod 1-3 bychom řešili darem městu s finanční účastí města). 4. Další naše účast je již závislá na rozhodnutí majitele (města Bruntál) o osudu vodárenských objektů v této lokalitě. Pravděpodobné jsou tři možnosti: Zrušit vodní dílo a provést zbourání a zabezpečení objektů podle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Podle našeho názoru nejhorší možnost. Město přijde o technickou památku a jediný významný vodní zdroj použitelný pro zásobování vodou. Co jsou to Kneippovy vodoléčebné bazénky? Klub Za starý Bruntál informuje Stávající stav zlepšit, objekty zabezpečit proti chátrání a opravit tak, aby zůstaly technickou památkou, nebyly nebezpečné a nehyzdily. Pro toto řešení bude nutné zajistit finanční prostředky v přiměřené výši Obnova využívání tohoto zdroje - pitné nebo užitkové vody. V tomto případě lze využít tržeb z prodeje vody na opravy a průběžnou údržbu vodárenských zařízení. Zdroj může obnovit a využívat stávající správce vodovodu nebo jiný provozovatel (nájemce). Podmínky provozování, popř. nájmu zdroje vč. investic jsou věcí jednání majitele s případnými zájemci. Za AQUAstop, v. o. s. Zbyněk SOKOL Představují jeden z nejúčinnějších prostředků vodoléčby neboli hydroterapie. Mají tvar oválu nebo obdélníku o 5-15 m 2 a dosahují hloubky od cm. Jejich součástí je krátký přívod a odvod vody. Bazének je z bezpečnostních důvodů opatřen zábradlím, které začíná u vstupu a vine se po celé jeho délce. Vstup do bazénku je řešen 3-4 schůdky. Vynikajícím odborníkem v oboru hydroterapie v našem kraji v 19. stol. byl náš krajan, jesenický rodák, Vincenc Priessnitz. Jeho metody zdokonalil a dále rozvinul Sebastian Kneipp. Zaznamenal obrovský úspěch a stává se, díky své léčbě známým po celé Evropě. Působením studené vody na lidský organismus dochází: k oživení krevního oběhu, k posílení činnosti srdce, k posílení nervového systému, k podpoře látkové výměny, k otužování. Koupele dolních končetin se stávají součástí léčby různých nemocí: křečové žíly, alergie, opakující se nachlazení, revmatické potíže, nespavost, bolesti hlavy. Sebastian Kneipp působil jako vikář v Memmingenu, kde se nachází expozice Bruntálského muzea, a již tehdy zde byl jako uznávaný léčitel. Jeho nejznámějším dílem je kniha Meine Wasserkur (Mé léčení vodou). -cn- (Použito materiálu AQUAstop) Václavův pramen na Uhlířském vrchu. Dílo Olbrama Zoubka objektivem Pavla Rapušáka Slavný pražský rodák, sochař Olbram Zoubek se loni 21. dubna dožil 80 let. Jeho sochařské dílo je nejen významným uměleckým počinem, ale je spjato s historií tohoto národa, jeho neuralgickými body. Několik pohledů na jeho dílo zachycují fotografie Pavla Rapušáka, které jsou vystaveny ve foyeru Městského divadla v Bruntále. Loni od dubna do června byly sochy Olbrama Zoubka umístěny volně na ploše Ovocného trhu v Praze. Je to místo, kterým procházejí spíše cizinci při svých cestách Prahou. Bylo zajímavé postavit se stranou a sledovat jejich reakce. Malý dokument o tom si dovoluji předložit na této výstavě, uvedl autor fotografií Pavel Rapušák. Na vernisáž sice nepřišlo moc hostů, ale o to víc bylo setkání pracovní. Hned na výstavě se prodaly dvě fotky a přišel si ji prohlédnout i jeden pán z Vídně. Fotografie jsou k vidění při divadelních představeních a také po domluvě s pracovníky divadla na tel.: (ta) Pochod slováckými vinohrady Odjezd účastníků zájezdu na pochod slováckými vinohrady, který organizuje Klub čestkých turistů a Klub Za starý Bruntál 13. října, bude v 6 hodin ráno od bruntálského zámku. Country večer na farmě Olomoucká skupina Kajmani bude hrát na country večeru na farmě v Moravskoslezském Kočově v pátek 26. října od 19 hodin. Vstupné je 70 Kč.

11 náš domov října 2007 Většina obyvatel Bruntálu i okolí, kteří chodí kolem budovy bruntálského zámku ví, že v jeho prostorách je umístěna zámecká expozice a sídlí zde muzeum. Jedním z pracovišť muzea je knihovna, která poskytuje služby odborným pracovníkům, ale i nejširší veřejnosti. Prostory knihovny jsou vybaveny dvěma počítači s připojením na internet. Jeden z nich je k dispozici pro uživatele knihovny. Od roku 1992 poskytuje muzejní knihovna služby i pro veřejnost. V roce 2002 byla zaevidována na Ministerstvu kultury jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.v současné době tvoří fond svazků knih, svázaných ročníků novin a časopisů, audiovizuálních médií a starých tisků. Na činnost knihovny jsme se zeptali Jany Novákové, která ji vede a řídí. Knihovna v muzeu čítá přes třináct tisíc svazků Co tvoří základ fondu knihovny? Složení fondu vyplývá z činnosti muzea (dokumentace vývoje přírody, společnosti a lesnické pěstební a těžební techniky regionu Bruntál). Běžný fond je tedy složen zejména z regionální literatury všech oborů a pak především literatury odborné z oblasti historie, přírodovědy, ochrany přírody, techniky, lesnictví, hornictví, umělecké historie, ekologie apod. Součástí fondu jsou všeobecné, jazykové a odborné slovníky a encyklopedie. Komu knihovna slouží především? Protože služby knihovny jsou dosti specifické, počet uživatelů se mění. Kromě služeb pro pracovníky Muzea v Bruntále poskytuje knihovna služby zájemcům, zejména studentům. Proto knihovna obsahuje i fond diplomových, ročníkových a jiných studentských prací. Které ze starých tisků považujete za nejzajímavější? Téměř pětinu fondu tvoří tisky německé z konce 19. a počátku 20.století. Jejich obsah se váže hlavně k Bruntálu a okolí. Důležitým zdrojem informací jsou svázané ročníky bruntálských novin Freudenthaler Zeitung, které vycházely v Bruntále v letech Regály knih i vzácných tisků mají své poetické kouzlo. Muzejní knihovnu vede a řídí Jana Nováková. Prostory Fota: -dd- Obsahuje knihovna vzácné svazky? Jedním z pokladů historic- badatelny zpříjemňují renesanční klenby. kého fondu je Postilla opavského evangelického kněze Martina Filadelfa Zámrského. Byla vytištěna v roce 1592, Mimo a je tudíž nejstarší tištěnou knihou v Bruntále. V zámecké tiskárně ji dal zhotovit Hynek starší z Vrbna. Jak dlouho už knihovna v muzeu funguje? Historie muzejní knihovny jako odborného pracoviště sahá do poloviny sedmdesátých let 20. století. V tomto období byla zavedena evidence knih v přírůstkovém seznamu. Do té doby žádná evidence knih neexistuje. Knihovní fond však spravovali pracovníci bez odborného knihovnického vzdělání. Proto se dodnes nedochovala žádná evidence výpůjček ani odborně zpracovaný fond. Knihy byly půjčovány pouze zaměstnancům tehdejšího vlastivědného ústavu jako dlouhodobé zápůjčky pro příruční knihovny. Později byla evidence knih vedena v přírůstkovém seznamu a objevily se pokusy o katalogizaci podle mezinárodního desetinného třídění. Fond byl doplňován průběžně. Co je hlavní náplní činnosti knihovny? shromažďování, uchovávání a prezentace literatury se knihovna dnes věnuje i doplňování současné produkce knih, novin, časopisů, obecních zpravodajů, videokazet i CD. Nákup knih provádí Regionální knihovnické centrum, které působilo při muzeu do roku nyní působí při Městské knihovně v Bruntále. -dd- Znaky měst jsou popsány v???? Výpůjční služby jsou bezplatné Za úplatu lze využít meziknihovní výpůjční službu, internet a reprografické práce. Knihovna je otevřena v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 7,30 do 10,30 hodin a od 13,00 do 14,30 hodin, ve středu do 17 hodin.

12 náš domov října 2007 Jesenické infocentrum, o. s. a kapela La Mesta opět připravují již 4. folkový trojboj v sobotu v klubu restaurace Irish Grand Pub Bruntál od 19:00 hod vstupné 50,- Kč Vystoupí: 1. La Mesta (Bruntál-Rýmařov) 2. Hrnek (Hlučín-Orlová) 3. BG Styl (Ostrava) Hrnek - Orlovsko-Hlučínská folková kapela, hraje melodický folk s nádechem country a trampské muziky, vlastní texty i melodie. Kapela sbírá úspěchy na všech regionálních festivalech, např.: 1. cena - Trampská nota Padochov 2007, 1. cena - Orlovská struna 2007, ocenění Folkový žejdlík, Karvinský totýmek atd. Diváci uslyší flétny, kytary, violu, housle, baskytaru, mandolínu a další nástroje. BG Styl - špičková bluegrassová kapela, zpívající vlastní texty, gospely i americké klasiky. Vítězové a ocenění mnoha festivalů a přehlídek, např. Moravský vrabec, oblastní Porta, konkurz Banjo Jamboree, Dřevohostické folkáč, hráli živě v ČR Olomouc, na největších místních festivalech i v Polsku. Špičková kytara, housle, banjo i mandolína, kvalitní hlasy La Mesta - bruntálsko-rýmařovská pořadatelská kapela, hrající vlastní texty inspirované bluegrassem a irskou muzikou. Účastník největších regionálních festivalů, finalista Porty, Moravského vrabce i konkurzu Zahrady. Má připraveny další novinky svého repertoáru i netradiční nástroje - irská flétna, akordeon, autoharfa, dobro, bodhran... Srdečně zvou pořadatelé Podpořte rozvoj Jeseníků: Tip na dárek Kalendář Jeseníky 2008 můžete zakoupit v Městském informačním centru Bruntál Exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2008, který vznikl spoluprací měst a obcí v Jeseníkách, na obou stranách krajské hranice se dostává do běžného prodeje. Na webových stránkách nebo na tel.: si můžete objednat kalendář jako vánoční dárek pro svou rodinu, přátele a známé. Ziskem z prodeje těchto kalendářů podpoříte myšlenku jednotné propagace destinace Jeseníků. Zisk půjde zpět do nových akcí na podporu rozvoje našeho regionu. Autoři fotografií jsou Ivo Netopil, Petr Pavlíček, Marcel Šos a další. Mimo nádherné záběry nabízí kalendář Jeseníky 2008 také tipy na výlety a putování po jesenických horách. Na zadní straně kalendáře najdete popis běžeckých, pěších i cyklistických tras, které vás zavedou na ta nejkrásnější místa. Popis je doplněn podrobnou mapkou a grafem převýšení Vernisáž výstavy Oldřicha Balána V pátek 26. října Kulturní středisko Bruntál slavnostní vernisáž výstavy OBRAZY * ŠPERKY * SOCHY * MALBY NA KAMENI * OBRAZY Z KAMENE * RELIÉFY DŘEVO, KÁMEN Výstava je přehledem celoživotní tvorby bruntálského výtvarníka Oldřicha Balána (*1951), pro nějž je základním předmětem uměleckého snažení kámen. Maluje na břidlici, ze vzácných kamenů vyrábí šperky a obrazy, tesá a ryje do kamene a mění k obrazu svému i tvar ušlechtilých dřev. Úvodní slovo: Bohumil Králík. (ta) Foto: -dd- dané trasy. Informace jsou připraveny v pěti jazykových mutacích. anglické, německé, polské, ruské a samozřejmě české. Pomozte rozvíjet Jeseníky darováním exkluzivního dárku a současně pozváním obdarovaných do našich krásných hor. Cena kalendáře je 250,- Kč a k odběru bude připraven v polovině listopadu 2007 v informačních centrech zúčastněných měst a obcí. (AS) Podrobnější informace ke novým kalendářům najdete na nebo na tel.: čísle

13 náš domov října 2007 kulturní servis Městské divadlo Bruntál tel.: , Výstava do foyer divadla OLBRAM ZOUBEK na Ovocném trhu dokumentární fotografie Pavla Rapušáka z výstavy konané k 80. narozeninám uznávaného sochaře. Koncert úterý v 19 hodin - farní kostel Svatováclavský hudební festival La Gambetta - um. vedoucí Elen Machová, Hana Blažíková - soprán, Tomáš Král - baryton La Gambetta je instrumentální soubor hrající na historické nástroje a zabývající se interpretací a studiem hudby 16. a 17. století. vstupné 100,- Kč, studenti, senioři 75,- Kč. (předplatné KPH 500,- Kč, studenti, senioři 300,- Kč) středa v 10 hodin Pohádka O POPELCE Známá klasická pohádka Boženy Němcové v podání Mladé scény Ústí nad Labem vstupné 30,- Kč. Výstavy MUZEUM V BRUNTÁLE tel.: , velká výstavní síň Lidé a příroda Litvy fotografie L. Mikulky, Š. Mikulky a L. Šestáka stálá expozice ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO ART GALERIE PENSION v pensionu U řeky v Karlovicích tel.: do Michail ŠČIGOL - malba a život středa Ladislav Stroupežnický NAŠI FURIANTI Česká komediální klasika, vyprávějící o jednom sporu a také o české tvrdohlavosti a furiantství. Slezské divadlo Opava (určeno pro ZŠ a SŠ). vstupné 40,- Kč pondělí v 10 hodin Pohádka OSPALÁ KÁČA O tom jestli se ropušandám, které se dokážou proměnit v lidi podařilo převychovat línou a ospalou Káču. hraje: Divadelní společnost Okýnko Č. Budějovice (určeno pro MŠ a ZŠ). vstupné 20,- Kč pátek v 19 hodin A JEDEME DÁL zábavná show s pražskou travesti skupinou SCREA- MERS vstupné: 180,- Kč, rezervace vstupenek končí v úterý Nevyzvednuté vstupenky budou dány do volného prodeje. Výstava fotografií Lidé a přídory Litvy je k vidění v zámku. neděle v 19 hodin Patrik Ryan JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU Anglický spisovatel P. Ryan vydal v roce 1963 novelu Jak jsem vyhrál válku s podtitulem: Podle vyprávění poručíka Ernesta Goodbodyho zapsal Patrik Ryan. Divadlo A. Dvořáka Příbram. vstupné 155,- Kč (v předplatném) Divadlo v listopadu Jak princezna Máňa zachránila Martina z pekla / Divadélko Andromeda Praha Monology Vagíny / Intimní divadlo D. Bláhové Praha Nezmaři / křest CD - koncert Thuri Ensemble / koncert KPH Strakonický dudák / Divadlo Josefa Dvořáka Praha - v předplatném Hrdý Budžes / Divadlo A. Dvořáka Příbram The Backwards - The beatles revival band - koncert bruntálská řemesla na přelomu 19. a 20. století v 17 hodin - vernisáž Pavel Forman - obrazy Sovinec a oba dny 9-17 hodin Slavnostní ukončení sezóny HRAD SOVINEC STÁLÁ EXPOZICE Lapidárium v bývalých konírnách: Expozice lesnické školy na Sovinci Epozice historie hradu v purkrabství: Expozice cínu a zbraní, řádů a vyznamenání Expozice práva útrpného Kosárna v Karlovicích STÁLÁ EXPOZICE Expozice lesnictví Grafiky místního rodáka Rudolfa Tamma ( ) Rekonstrukce domácnosti z první poloviny 20. století ve stodole vedle kosárny: Expozice zemědělského nářadí a náčiní Galerie V Kapli Jesenická ulice, Bruntál Další výstavou připravovanou v galerii jsou grafiky a objekty Hugo Demartini (*1931), který patří k čelním osobnostem českého sochařství. Vernisáž se uskuteční v úterý 16. října. Hugo Demartini ve svém ateliéru. Z katalogu Hugo Demartini/Jiří Sozanský, výstava prací autorů z let Pozvánky o. s. Život a zdraví v Bruntále zve na rychlokurz kvalitního spánku, kterým nás provede Martin Studynka. Místo: Spolkový dům Mariany Berlové, Husová 2, Bruntál Čas: středa 17. říjen 2007 v hodin Církev adventistů sedmého dne v Bruntále vás zve na promítání snímku z cyklu dokumentárních filmů Hledání života po životě Doba setkání: ve čtvrtek 11. října v hodin Místo: sál ve Spolkovém domě Mariany Berlové v Bruntále, Husova ul. č. 2.

14 náš domov října 2007 CHCETE BÝT FINANČNĚ NEZÁVISLÍ? Online investování na burze systémem CONTRACTS FOR DIFFERENCE můžete vydělávat EURO denně! Nutný PC a internet. Info: Chlachula - tel.: inzerce Šance Připravuje se setkání jubilantů U příležitosti životního jubilea obdrželo 25 bruntálských občanů pozvání na malé pohoštění a setkání s představiteli města Bruntálu. Setkání jubilantů se uskuteční dne 11. října 2007 v hodin v zasedací místnosti rady města v budově Městského úřadu. Každý obdrží gratulaci a dárkový balíček. Setkání bude alternativou k osobním návštěvám matrikářek přímo v rodinách jubilantů. Pozvání byli lidé ve věku 80, 85, 90 a více let, kteří slaví narozeniny letos v srpnu, září a říjnu. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit osobně zástupci města jej v den jubilea navštíví. -dd- Rozloučili jsme se inzerce zdarma Informace o inzerci v novinách Náš domov podá redakce FOTOSTUDIO přestěhováno v uličce K. Čapka, vedle jídelny Praděd zhotovujeme - foto na doklady fotografujeme svatby školní portréty skupiny Dále zajišťujeme reportáže pohřby prodej fotoaparátů včetně příslušenství, zprostředkování zpracování amatérských zakázek NABÍZÍME - rozvoz květin - snížená cena záclon

15 náš domov října 2007 FC Slavoj Bruntál o.s. učinil poslední zářijový týden zásadní kroky k znovuobnovení života klubu s dlouholetou tradicí. Po neudržitelné situaci, která nastala v klubu, svolali členové oddílu na čtvrtek 27. září 2007 mimořádnou valnou hromadu, která se konala v hotelu Montenegro. Na této schůzi delegáti nejenže odvolali stávající vedení klubu, ale také si zvolili nové vedení. Důvodem odvolání vedení byla především dlouhodobá neschopnost řešit organizačně sportovní problémy, ale hlavně špatná výkonnost všech mužstev. Za příklad lze uvést sestup týmu mužů z krajského přeboru do I. A třídy. Stejně tak se ale nevedlo ani mládežnickým klubům, které se kvůli špatné ekonomice oddílu ocitly v téměř neřešitelné situaci, kdy Slavoj učinil kroky k záchraně drtivá většina mužstev všech kategorií jde od porážky k porážce. Nové vedení klubu bylo členskou základnou pověřeno především stabilizací poměrů v oddíle, vstoupit do jednání s městem a novými strategickými partnery a vytvořením nové sportovní koncepce klubu. Ve zvoleném výkonném výboru se objevily především nové tváře, které by měly poměry ve FC Slavoj Bruntál, o. s. uklidnit, stabilizovat a pomoci tak k dosažení lepších výsledků, než tomu bylo doposud. Nejedná se však o řešení krátkodobé, ale naopak o běh na dlouhou trať. Výkonný výbor chce proto touto cestou sdělit nejen všem sportovcům, ale i příznivcům FC Slavoj Bruntál o.s., že udělá vše, aby dopomohl svým týmům k záchraně v jejich soutěžích. Čtvrteční mimořádná valná hromada rovněž rozhodla o svolání další mimořádné valné hromady na den 30. října Přizváni budou i zástupci města,bude se jednat o dalším vývoji v klubu s dlouholetou tradicí a představí se nová sportovní koncepce oddílu. Jsme přesvědčeni, že obyvatelům okresního města není situace uvnitř klubu lhostejná, proto vyzýváme všechny příznivce FC Slavoj Bruntál o. s. k podpoře našich kroků tím, že například přijdou povzbudit naše hráče všech věkových kategorií. Jsme rovněž pevně přesvědčeni o tom, že nově nastolený pořádek, o který se nový výbor bude snažit, povede k znovuobnovení dobrého jména oddílu FC Slavoj Bruntál, o. s. Mgr. Štěpán Ruzbíček předseda FC Slavoj Bruntál, o. s. Silážní střela - závod do schodů bruntálského sila Že existuje Den bez aut, co je jeho smyslem a na kdy připadá se v pátek 21. září dopoledne dozvěděli mnozí řidiči, kteří právě projížděli Bruntálem. Páteční osvětovou akci zorganizovali pracovníci Městského úřadu Bruntál ve spolupráci s Policií ČR a městskými strážníky. Na dvou stanovištích podél hlavní silnice stály smíšené skupiny, složené z pracovníků úřadu, jednoho státního a jednoho městského policisty a také dětí ze Základní školy Cihelní. Policisté zastavovali projíždějící auta, zběžně je zkontrolovali a pokud zjistili nějaký méně závažný nedostatek, protentokrát řidiči domluvili. Smyslem akce totiž byla především osvěta před Dnem bez aut, který letos připadl na sobotu 22. září. Chtěli jsme, aby motoristé včas věděli, že Den bez aut Někteří řidiči slíbili, že vůz nechají doma existuje a co je jeho smyslem. Tedy pokud možno jeden den upřednostnit jinou dopravu než automobilovou, řekla za organizátory Martina Machalová, která zajišťuje ekologickou výchovu při Městském úřadu v Bruntále. Během dvou dopoledních hodin (přibližně od 9.00 do 11.00) hlídky zastavily desítky aut, jejichž osádky vyplňovaly dotazníky týkající se jejich postoje k automobilismu a dopravě vůbec. Dotazníky vyplnilo celkem pětapadesát řidičů. Dostávali letáčky s informacemi o Dni bez aut a také tématické ozdobné magnetky. Někteří dokonce slíbili, že v sobotu skutečně nechají auto doma a najdou si jiný způsob dopravy, bude-li třeba. Hlavním cílem Dne bez aut je aspoň jednou v roce systematicky, masově a mediálně upozornit na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve městech. Vůbec první Den bez aut v ČR proběhl v roce 1991 na základě výzvy nizozemské Evropské mládežnické organizace pro les. Bruntálská akce byla součástí projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem.

16 náš domov října 2007 Bruntálští karatisté získali tři medaile na evropském mistrovství V německém Dortmundu proběhlo 22. a 23. září XIII. mistrovství Evropy v karate goju - ryu. V silné reprezentační výpravě byli i čtyři odchovanci bruntálského karate a měli nemalý podíl na historickém úspěchu České republiky. V disciplíně kata soutěžil Michal Hrubý, v kumite David Dvořák a Lubomír Vaverka, a ve sboru rozhodčích Vít Žatka, který den před mistrovství úspěšně obhájil licenci evropského rozhodčího. V sobotu byly na programu disciplíny kata a kumite týmů. V kata jednotlivců neměl Hrubý až do čtvrtfinále s žádným ze soupeřů vážnější problémy a vždy zvítězil 3:0. Ve čtvrtfinále, ale na něj čekal Kiziltoprak z Německa, který na posledním ME Hrubého překvapivě porazil. Tentokrát nechtěl náš borec ponechat nic náhodě a nasadil na něj nejtěžší kalibr - kata Suparimpei. I německý závodník nastoupil s toutéž katou. Dva ze tří rozhodčích však usoudili, že lépe ji zacvičil Michal. V semifinále si Hrubý poradil s Rosim z Itálie již opět 3:0. Finále kata mužů byla čistě českou záležitostí. Proti sobě stála zkušenost Hrubého a dravé mládí Vladimíra Míčka. Oba borci zacvičili excelentně svá kata, ale vítěz mohl být jen jeden a tím se stal v poměru 3:2 hodonínský Míček. Oba dva finalisté doplněni o Miroslava Zieglera, vytvořili velmi silný tým kata, který až do finále drtil všechny soupeře bez ztráty bodu. Ve finále, které proběhlo po individuálních kategoriích nastoupili proti Itálii. Po úspěchu v kata jednotlivců se náš tým již nedokázal dostatečně koncentrovat, především při předvedení praktického významu kata, tzv. bunkai. Zlato v poměru 4:1 zaslouženě získala Itálie. V českém družstvu kumite byl i David Dvořák a Lubomír Vaverka. Tým měl 1. kolo volné, v 2. kole nastoupil proti Dánům, které porazil 3:0. V těchto duelech ještě Dvořák s Vaverkou nebojovali. Ve střetu o finále Bruntálská výprava karatistů na mistrovství Evropy. Zleva Vít Žatka, Michal Hrubý, Lubomír Vaverka a David Dvořák. Foto archiv klubu s Německem šel do 1. utkání Vaverka, bohužel na soupeře nestačil a prohrál 1:4. Lépe na tom nebyli ani další naši borci a po jedné remíze a třech prohrách mohl český tým bojovat jen o bronz. Do bitvy se Španělskem zasáhl i Dvořák a hned v úvodním duelu nastavil vítězný trend, když porazil svého soka 4:0. České republika zvítězila v boji o bednu nad Španělskem 3:1. Neděle pokračovala zápasy v kumite jednotlivců. Tento den pro bruntálské tolik úspěšný již nebyl. Dvořák v kategorii do 75 kg se v úvodním duelu utkal s Rusem Gilmanovem. Nezachytil jeho nástup a záhy prohrával 0:3. I přes zdrcující závěr nedokázal skóre obrátit, Hummer show změnila nablýskané vozy k nepoznání Rus zvítězil 5:4 a David byl z dalších utkání vyřazen. Vaverka v 1. kole kumite nad 80 kg narazil na německého reprezentanta Hartnera, kterého deklasoval před skončením časového limitu 8:0. V dalším kole měl nad běloruským závodníkem Krayecichem opět převahu a vyhrával 6:4. Pár sekund před koncem zlomil soupeři nos, za což byl diskvalifikován. Díky postupu Bělorusa do finále zápasil Vaverka o bronz. Na útoky Rumuna Totelecana nenašel účinnou protizbraň a prohrál s ním 1:4. Česká republika se stala na tomto mistrovství s šesti zlatými, čtyřmi stříbrnými a šesti bronzovými medailemi nejúspěšnější výpravou. (vit) Americké kolosy značky Hummer předvedly extrémní jízdu zručnosti na louce u Balatonu v Bruntále. Automobily ve verzích H1 a H2 se sjely do Jeseníků 21. září na první svátek těchto vozů vyráběných původně jen pro potřeby americké armády. Foto: (ta) Kdy vyjde Náš domov? Uzávěrka příštího vydání Našeho domova je v pondělí 15. října Noviny budou v prodeji od 24. října Redakce uvítá náměty a příspěvky dopisovatelů a občanů města. Pište, telefonujte: a ujte: Vaše redakce Náš domov Náš domov - noviny města Bruntálu Vydává Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka: Dita Dulovcová. Redakční rada: Hana Šutovská, Ludmila Navarová, RNDr. Blanka Skřivánková, Jiří Ondrášek. Grafická úprava a tisk: Tiskárna René Daubner - APRO, Ruská 10, Bruntál MK ČR E Prodej novin a příjem inzerátů také ve Městském informačním centru (MIC), nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod.). Informace o předplatném a inzerci podává redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů.

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006

Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 1 Rozpočet výdajů MČ Brno-Židenice na rok 2007 schválený Zastupitelstvem městské části 21.12.2006 Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění,čistota a údržba komunikací 4300 2 2212 OSM silnice 4

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích

ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE. Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích ZÁPIS Z 6. SEMINÁŘE Dne 19. 12. 2012 v Kasejovicích Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili senioři, zástupci produktivního věku, ženy 50+, lektor. Téma: Nezbytné služby v naší obci Cíl

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

4. Ekonomické záležitosti Předkládá: Ing. František Struška, komentuje: Ing.Břetislav Kohut

4. Ekonomické záležitosti Předkládá: Ing. František Struška, komentuje: Ing.Břetislav Kohut Starosta Města Bruntál Nádražní 20 V Bruntále 21. 1. 2010 P O Z V Á N K A na 18. zasedání Zastupitelstva města Bruntálu, které se uskuteční dne 2. 2. 2010 (úterý) ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti č.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007.

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. 1 Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 6.listopadu 2007. Starosta (předsedající) Martin Hájek zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn (dále jen zastupitelstvo

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 8. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více