Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne. Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty"

Transkript

1 Výstava fotografií Pavla Rapušáka str. 10 Americký velvyslanec v Česku Richard W. Graber navštívil 3. října Integrační centrum v Bruntále, které provozuje občanské sdružení Liga. Velvyslanec si prohlédl prostory centra v Lidické ulici a zajímal se o činnost sdružení. Liga od loňska pracovala mimo jiné také na projektu s názvem Šance pro nás, který podpořila americká agentura US AID ve spolupráci s organizací Partners Czech částkou 400 tisíc korun. číslo 16 ročník XVIII Vychází 10. října Kč Bude se projednávat územní plán města str. 7 Americký velvyslanec krátce navštívil Bruntál V bruntálském kině Centrum se začne znovu promítat, možná se tak stane už do konce letošního roku. Části nové střechy jsou ve výrobě, montáž zastřešení začne Projekt zahrnoval sérii seminářů, ale také praktickou činnost pro šestnáct studentů bruntálských středních škol. Většina z nich byla z etnických menšin - deset Romů, jeden Vietnamec a jeden Armén. Děláte dobrou práci. Nejdůležitější je neztratit trpělivost a vytrvat. Výsledky mohou být viditelné až po letech, podpořil činnost Ligy velvyslanec Graber. -dd- (Více na str. 3) Knihovna v muzeu čítá tisíce svazků str. 11 Policisté upozorňují seniory na nebezpečí krádeží a loupeží Kuriózní záminky si vymýšlejí zloději, aby se dostali do bytu seniorů. Jeden z nich dokonce uvedl, že jde změřit, kolik mají prachu v bytě. Této příhodě se sice senioři na besedě s policisty smáli, ale ne vždy je tomu tak. Dokazuje to několik loupeží a přepadení důchodců z poslední doby. Preventivně informační skupina Police ČR ve spolupráci s městským úřadem pořádá besedy v bruntálském klubu seniorů. Na případy okrádání a loupeží seniory upozorňuje policie veřejnost už delší dobu. -dd- Jednání zastupitelů bylo bouřlivé, zazněl i návrh na odvolání místostarosty Rozhledna na Velkém Roudném je hotova str. 4???????????????? z mateřského oddělení Integračního centra předala spolu s dalšími dětmi velvyslanci USA přívěsek na klíček. Foto: -dd- Montáž střechy kina začne již během tohoto týdne V úvodu jednání zastupitelstva města Bruntálu 25. září, při hlasování o změnách programu, zazněl z úst zastupitele Karla Svobody návrh na zařazení bodu odvolání z funkce místostarosty. Jeho návrh však podpořilo jen dvanáct zastupitelů, osm bylo proti a čtyři se zdrželi hlasování. Bod o odvolání místostarosty tedy nebyl zařazen do v následujících dnech. Kino Centrum přestalo promítat po nedávné havárii, v provozu dočasně není velký ani malý sál. Město Bruntál, odbor správy majetku a rozvoje, dělá vše pro programu. V diskuzi pak vysvětlil zastupitel František Cáb důvody, které vedly k návrhu na odvolání vysvětlil JUDr. Viléma Urbiše z funkce. (Více na str. 4) xxx xxx xxx Policistka Lucie Zgarbová beseduje s důchodci o obraně před trestnou činností. Foto: -dd- to, aby se zde začalo promítat co nejdříve. Byly odklizeny následky havárie, ve velkém sále teď není žádné vybavení interiéru, ani sedačky. Posudky ukázaly, že bude zapotřebí vyměnit celou střechu kina. Město objednalo výrobu nových vazníků a již v tomto týdnu začne montáž nové střechy nad velkým sálem. (Dokončení na str. 2) Senioři slavnostně zahájili studium Slavnostní imatrikulace studentů univerzity III. věku se konala včera, 9. října, v audienčním sále zámku. Vzdělávací program připravuje Centrum celoživotního vzdělávání Vysoké školy podnikání, a. s., samotná výuka bude probíhat v bruntálské základní škole v Okružní ulici. -dd- Jednaní o obchvatu města Minulý týden v úterý se konalo na radnici pracovní jednání o východním silničním obchvatu města. Byly projednány jednotlivé části stavby a řešily se požadavky a připomínky jednotlivých účastníků jednání. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v roce (Více na str. 3)

2 náš domov října 2007 Zastupitelstvo vyšlo zahrádkářům vstříc Zastupitelé města Bruntálu na svém zasedání v úterý 25. září svým rozhodnutím zrušili usnesení týkající se záměru využít pozemků podél ulice J.E. Purkyně k výstavbě rodinných domků. Zahrádkáři z kolonie Pod Lesem, kteří se proti záměru již dříve postavili, tak na pozemcích zůstávají. Zmíněné usnesení přijala rada města na své schůzi 17. července letošního roku, avšak výkon tohoto usnesení byl z rozhodnutí starosty města pozastaven (dle 105 zákona o obcích). Další rozhodnutí bylo na zastupitelstvu. Tam se k tématu rozpoutala živá diskuze Starosta Leoš Gregovský uvedl projednávání těmito slovy: Toto usnesení nebylo příliš šťastné, možná mohlo probíhat trochu jinak být. Rozhodl pozastavit výkon a přenést rozhodnutí na zastupitelstvo. Místostarosta Vilém Urbiš uvedl, že se hrdě hlásí k tomu, že byl iniciátorem myšlenky výstavby rodinných domků v ulici Purkyňova. O úpravě územního plánu už proběhla první diskuze. Územní plán byl veřejné projednán, jde o naplňování již schválených cílů, dodal místostarosta.??????????????? Nová bruntálská ulice ponese jméno po herci, dramatikovi a režisérovi Jiřím Voskovcovi. Toto pojmenování schválili těsnou většinou bruntálští zastupitelé na svém zasedání v úterý 25. září. Ulice vznikla výstavbou rodinných domků v areálu pod Uhlířským vrchem a návrhy na její pojmenování vzešly z podnětů široké veřejnosti. Sešly se jich desítky, takže zastupitelé rozhodně měli z čeho vybírat. Zjistit potřeby a přání obyvatel Bruntálu v oblasti kulturního vyžití ve městě, to je cílem ankety, kterou v těchto dnech provádí Město Bruntál ve spolupráci s městským divadlem. Bruntál stojí před obdobím, které bude příležitostí pro další rozvoj kultury ve městě. Může se stát cílovým místem turistů v souvislosti s rozvojem Jeseníků i přehradní nádrže Slezská Harta. V následujících týdnech bude zprovozněn opravený Společenský dům, který se stane novým společenskokulturním stánkem, do konce roku by mohlo znovu plně fungovat kino. Další možnosti kultury může přinést například pořízení přístřešku pro konání venkovních akcí za nepřízně počasí, častější využívání areálu Uhlířského vrchu či zámeckých zahrad. Samostatnou kapitolou je provoz městského divadla, které na tom s návštěvností není vůbec špatně. Jak vyplývá ze statistiky Ministerstva kultury Na jednání zastupitelstva vystoupil také pan Milan Jánošík Ulice ponese jméno Jiřího Voskovce Rada města zastupitelstvu doporučila vybrat ze dvou návrhů: J. Voskovce nebo W. F. Olbricha (významný starosta města z období 1901 až 1919). Přesto z řad zastupitelů při jejich úterním jednání padly i jiné, například aby ulice nesla jméno písničkáře Karla Kryla nebo bruntálského malíře Karla Adámka. Mimochodem oba tipy byly rovněž mezi návrhy občanů. Nakonec se většina zastupitelů, byť těsná, shodla na jménu spoluzakladatele Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce. Toto pojmenování bylo mezi návrhy veřejnosti nejčastější, možná také proto, že vedlejší ulice nese jméno druhého ze známé dvojice, Jana Wericha, a název protější ulice je zase připomínkou Jaroslava Ježka, který s oběma pány úzce spolupracoval. Anketa má ukázat vztah Bruntálských ke kultuře ČR za rok 2006, celkové procento návštěvnosti z nabízených míst (tj. počet obsazených sedadel z celkové kapacity) v ČR je 79,9 %, v Bruntále pak 89,03 %. Pokud jde o představení pro děti a mládež, vychází Bruntál ze statistiky ještě lépe: Zatímco celorepublikovým průměrem je 87,2 %, v našem městě činí návštěvnost představení pro děti a mladé 93,48 %. Přesto se anketa týká rovněž nabídky žánrů a pořadů v městském divadle. Anketa má podobu devatenáctibodového dotazníku, který bude k dispozici na veřejných místech - v divadle, v městském informačním centru, v podnikatelském informačním centru (na uvedených místech je možno vyplněné dotazníky také odevzdat), v některých bruntálských školách či podnicích. Ke stažení je také na internetových stránkách města kde zájemci o vyplnění dotazníku najdou další informace. Dotazník je anonymní, vyplnit jej může kdokoliv až do 31. října. Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský předal věcné ceny výhercům soutěže o nezdařilejší logo městské pečovatelské služby. Účastníky přivítal na radnici ve středu 26. září v zasedací místnosti rady města. Autorem vítězného loga je Jiří Šebesta. Od čtvrtku 27. do soboty 29. září starosta pobyl ve slovenském Štúrovu, které je partnerským městem Bruntálu. Zavítal sem na pozvání štúrovského primátora Jána Oravce, s nímž se také osobně setkal. Zúčastnil se rovněž Štúrovských podzimních slavností a setkal se i s dalšími zahraničními partnery slovenského města. Americký velvyslanec v ČR Richard W. Graber navštívil naše město ve středu 3. října. Prohlédl si integrační centrum pro děti a mládež v Lidické ulici a navštívil Zelenou dílnu. Přivítal jej starosta města. O návštěvě amerického velvyslance přinášíme podrobnosti na první straně tohoto vydání. Ve středu 3. října se Ing. Leoš Gregovský vydal do Uničova, kde jednal s ředitelem rádia Rubi Josefem Hejlem. Dohodli posílení vzájemné spolupráce a zejména možnost přímých vstupů bruntálské radnice ve vysílání rádia Rubi. O zahájení vysílání internetové městské televize starosta jednal ve čtvrtek 4. října v Ostravě s ředitelem TV Polar Jaroslavem Korytářem. Vysílání s informacemi pro občany Bruntálu a přilehlého okolí by mohlo být spuštěno v příštím roce. Neoznačený text na stránce a dále v listu: Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí Městského úřadu Bruntál Více informací z radnice, včetně usnesení orgánů města, najdete na internetových stránkách

3 Ligy Jana Juřenová. Americký velvyslanec poté navštívil provoz Zelená dílna, který je další aktivitou sdružení Liga. Tato chráněná dílna se zabývá ekologickou likvidací elektrických a elektronických zařízení a odpadu. Je určena pro občany s kumulovanými znevýhodněními na trhu práce. Sdružení Liga nyní zaměstnává ve svých aktivitách 39 lidí v trvalém pracovním poměru, v sezóně jich ještě přibývá. Setkání s velvyslancem se zúčastnil také starosta Bruntálu Leoš Gregovský a ředitel Podhorské nemocnice Marián Olejník. -ddnáš domov října 2007 Americký velvyslanec se zajímal o aktivity sdružení Liga Bruntál (Pokračovánní ze str. 1) Výrobní výbor diskutoval nad zpracováváním dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Stavba nese oficiální název Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat. Jednání svolala SHB, akciová společnost, pobočka Ostrava, která zpracovává projektovou dokumentaci. Byly projednány jednotlivé části stavby a řešily se požadavky a připomínky jednotlivých účastníků jednání, např. návrh opatření proti hluku, způsob křížení stavby s žel. tratí, úprava tras (přeložky) cyklotras, návrh veřejného osvětlení nové kruhové křižovatky (MÚK Oborná), přítomní byli seznámeni s návrhem řešení mostních konstrukcí atd. Předpokládá se, že územní rozhodnutí bude vydáno v roce Do konce letošního roku by měla být hotova projektová dokumentace k tomuto rozhodnutí. Na tuto nákladnou stavbu bude nutné zajistit další investice, není tedy zatím zřejmé, kdy bude stavební řízení a realizace stavby. Jednání se zúčastnili zadavatel a zároveň budoucí investor stavby (Dokončení ze str. 1) Následovat bude obnova střechy ve zbylých částech. Pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se začít s promítáním letos v prosinci, nelze však vyloučit komplikace a možné zdržení. Celkové náklady na opětovné uvedení (Dokončení ze str. 1) Podstatou projektu bylo motivovat studenty, aby na sobě stále pracovali. Každý z nich měl podle svých zájmů probírat otázky své budoucí profese se svým patronem přímo z praxe. Například jednoho mladíka vyzval jeho konzultant k tomu, aby navrhl, jak zlepšit činnost konkrétního pracoviště v ostravské firmě. Takové praktické zkušenosti jsou podle ředitelky Ligy, k nezaplacení. Start profesní kariéry je pro mladého Roma těžší, proto by měl umět něco víc. Věříme, že naši absolventi uspějí, když se budou ucházet o práci, míní předseda správní rady Ligy Jozef Baláž. Většina z mladých lidí, kteří se projektu zúčastnili, nyní dobrovolně pomáhá s činností v Integračním centru. Například studentka obchodní akademie Martina Kokyová zde vede kroužek karate a sama zvažuje další studium se zaměřením na sociální práci. První ročník projektu skončil letos v březnu: Chtěli bychom na něj navázat a pokračovat také s dalšími mladými lidmi. Zdroje financí budeme hledat v Evropském sociálním fondu, uvedla ředitelka Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava, dále ŘSD ČR - Odbor výstavby a technický Brno, zástupci Města Bruntál (Stanislav Navrátil, Petr Fiala), obce Oborná (Ing. Moškoř), MěÚ Na dokončovacích pracích ve Společenském domě pracuje zhruba osmdesát řemeslníků různých profesí. Fasáda už je kompletně hotova. Foto: -dd- Odborníci jednali o východním obchvatu města Montáž střechy kina začne již během tohoho týdne kina do provozu by neměly přesáhnout deset milionů korun, město požádá o mimořádnou dotaci ministerstva financí. Část střechy nad velkým sálem se zřítila ve čtvrtek 13. září, přesné příčiny a okolnosti havárie jsou stále předmětem šetření. Bruntál (odbor VaÚPN, DaSH) a dotčené orgány a správci stavbou dotčených inženýrských sítí. (zr) Nový člen zastupitelstva Foto: -dd- Novým členem zastupitelstva města se stal Jan Urban, tajemník okresního výkonného výboru ČSTV. Po zahájení zasedání 25. září složil slib zastupitele. Ve funkci nahradil zastupitele Milana Hornu, který rezignoval z důvodu pracovního vytížení. Oba jsou členové ČSSD. -dd-

4 náš domov října 2007 Z diáře místostarosty JUDr. Viléma Urbiše O možnosti využití služeb exekutorského úřadu při vymáhání nedoplatku za komunální odpad jednal místostarosta 19. září. S Ing. Slezákem z firmy Osram Bruntál, s. r. o. projednal 20. září místostarosta Vilém Urbiš podmínky darovací smlouvy na jejímž základě společnost přispěje v příštím roce částkou přes 200 tisíc korun na obnovu městského parku v Bruntále. Téhož dne se zúčastnil i kontrolního dne na stavbě rozhledny na Velkém Roudném a na rekonstrukci Společenského domu v Bruntále. O spolupráci rybářů a Mikroregionu Slezská Harta jednal místostarosta 21. září se zástupci Českého rybářského svazu. Dne 24. září V. Urbiš vedl spolu s Mgr. Miroslavem Hájkem jednání pracovní skupiny, která zpracovala SWOT analýzu týkající se západní lokality v Bruntále. O možnosti financování projektů na Slezské Hartě vedl místostarosta 27. září celý den jednání v sídle Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě s potencionálními investory. Ve státní svátek 28. září uváděl místostarosta tradiční koncert v kostele na Uhlířském vrchu v rámci Festivalu duchovní hudby. S ředitelem Podhorské nemocnice MUDr. Mariánem Olejníkem jednal místostarosta 1. října o podmínkách nájemní smlouvy mezi městem a nemocnicí. Dne se místostarosta podílel na organizování pracovního semináře podnikatelských subjektů, které hodlají realizovat konkrétní projekty v Razové. Jednání se konalo přímo v obci za účasti Dagmar Plaché z Agentury regionálního rozvoje Ostrava. Ve čtvrtek 4. října se místostarosta zúčastnil v Ostravě workshopu s názvem Evropské příležitosti. Jednal s potencionálními investory, kteří mají zájem investovat v lokalitě Slezské Harty. (zr) Kolaudace rozhledny na Velkém Roudném proběhla v pátek 5. října. Místostarosta Vilém Urbiš pomáhal obci Roudno realizací stavby už od zrodu této myšlenky. Slavnostní otevření rozhledny bude oznámeno v tisku. Foto: -dd- Polákům se líbily bruntálské tanečnice Vystoupení orientálních tanců souboru Dambra pod vedením Zdenky Rysové se setkalo s velkým zájmem návštěvníků mezinárodní výstavy v polském Prudniku ve dnech září. Zde soubor prezentoval město Bruntál v sobotním odpoledni mezi dalšími kulturními vystoupeními polských a českých obcí, které jsou členy Euroregionu Praděd. Jeseníky byly prezentovány propagačními materiály prostřednictvím měst Bruntál a Krnov na stánku, který se podařilo získat v rámci dotace EU Interreg III A v rámci projektu Společnou cestou k rozvoji Euroregionu Praděd. Ing. Milena Homolková, odbor správy majetku a rozvoje města

5 náš domov října 2007 Komunitní plánování sociálních služeb Výsledky soutěže o grafické ztvárnění loga pro pečovatelskou službu byly zveřejněny na konci září. Soutěž vyhlásil odbor sociálních věcí radnice v rámci komunitního plánování sociálních služeb. Přihlásilo se šest soutěžících. Z návrhů byly vybrány tři nejlepší, řekla koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb bruntálské radnice Renata Rychlíková. Nejúspěšnější účastníci soutěže obdrželi věcné ceny a zbývající dostali na památku upomínkové předměty, které jim předal starosta Bruntálu Leoš Gregovský: Jsem potěšen, že se v našem městě našli lidé, kteří jsou ochotni něco udělat pro druhé vlastně zadarmo. Konečné logo vybrala koordinátorka pečovatelské služby, Věra Dočková. Jedná se o logo, jehož autorem je pan Jiří Šebesta, Městská pečovatelská služba má své logo Zábavy i tance si na setkání senioři užili. Foto: Jindřich Kupčák z reklamní agentury v Bruntále. Pečovatelská služba se jen v Bruntále stará o dvě stovky klientů. Pomáhá jim například v sebeobsluze, donáší zájemcům obědy, doprovází je při jednáních na úřadech nebo při návštěvách lékaře, provádí úklid a zajišťuje další požadované služby. R. Rychlíková Na snímcích nové logo a také ocenění účastníků soutěže. Setkání dříve narozených se vydařilo Další odpoledne s tancem se připravují 18. října O tom, že zábavy není nikdy dost se přesvědčili bruntálští senioři při společenském setkání s hudbou a tancem. První setkání 20. září v restauraci Terezka na náměstí Míru v Bruntále se povedlo ke spokojenosti všech návštěvníků. Dorazili dokonce i obyvatelé okolních obcí Leskovce nad Moravicí a Meziny. K tanci i poslechu hrál pan Gustav Schenk. Kdo má rád pěknou hudbu i tanec může navštívit každý třetí týden v měsíci společenské odpoledne. Druhé setkání bude ve čtvrtek 18. října od 15 hodin v 1. patře restaurace Terezka na náměstí míru v Bruntále. Další setkání je naplánováno v úterý 13. listopadu od 16 hodin. Poděkování za sponzorské dary do tomboly patří těmto subjektům: Městský úřad Bruntál, Vinotéka v Krátké ulici, Zelená lékárna Byrtus, Galanterie paní Olejníková, Cukrárna na náměstí a Keramika paní Šimčíková, Potraviny Commerc - Jiří Ševčík, majitel restaurace Terezka, Květinky u Zdeňky a Štěrkovny Dolní Benešov. (ta) Pozvánka V úterý 23. října od hodin se v Klubu seniorů bude konat přednáška na téma Lidské tělo jako bitevní pole, aneb víte co je imunitní systém? Nenechte si ujít tuto zajímavou přednášku paní ing. Odstrčilové, lektorky zdravého životního stylu. Součástí akce bude ochutnávka zdravých potravin. ZDRAVÁ VÝŽIVA BRUNTÁL, ŽIŽKOVO NÁM. 2 a Dana Luňáková, nám. Míru 11, Bruntál zvou na přednášku Marcela Černocha z cyklu VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM Podzimní očista našeho těla KDY: v 18 hodin KDE: ve Spolkovém domě M. Berlové v Husově ulici v Bruntále. Nový pohled na život, zdraví, seberealizaci a mezilidské vztahy můžete načerpat právě na této přednášce.

6 náš domov října 2007 Otevřena je nová stomická ambulance Podhorská nemocnice v Bruntále počátkem října otevřela novou stomickou ambulanci. Zařízení výrazně rozšíří péči o pacienty, kteří mají umělé střevní a močové vývody. Dosud byli pacienti stomici ošetřováni na všeobecné chirurgické ambulanci. Našim cílem je vyřešit problémy stomiků a co nejvíce jim usnadnit návrat k aktivnímu životu. Přes pokroky v medicíně jedním z největších jejich problémů zůstává vyrovnat se s postižením po psychické stránce. Za svůj zdravotní handicap se stydí, obávají se netolerance okolí a mají tendenci uzavírat se doma, říká vedoucí lékař poradny MUDr. Kazimír Mahel s tím, že ambulance je určena pro lidi z Bruntálu, Rýmařova a okolí. Počet stomiků v České republice se odhaduje na zhruba osm tisíc. Stomická ambulance je umístěna vedle chirurgické ambulance na poliklinice v Bruntále. V nové ambulanci, která bude Podhorská nemocnice organizuje kongres v pátek 19. října od 10 hodin v sále kulturního střediska v Bruntále. Proleženiny (dekubity) se tvoří velmi rychle, někdy dokonce vznikají řádově během desítek minut až hodin. Je to zejména u čerstvých úrazů, při postižení míchy, po operacích, někdy i za delší dobu působení tlaku. Do rizikové skupiny osob s častým výskytem dekubitů patří ležící pacienti, plegici s poškozením míchy, lidé ve vážném celkovém stavu a v bezvědomí (po úrazech apod.), a osoby starší 70 let - zhoršuje se soběstačnost, stoupá riziko úmrtnosti (nebezpečí vzniku infekcí). otevřena každou středu od 11 do 14 hodin, bude pracovat školená stomická sestra a jeden odborný lékař. Každému nemocnému poskytneme individuální péči při jeho problémech týkajících se jak založené stomie, tak i základního onemocnění pacienta, uvádí vedoucí lékař. Stomie může být dočasná nebo trvalá. Mezi pacienty patří k nejobávanějším chirurgickým výkonům. Výrazným způsobem zasahuje do všech oblastí života člověka - osobní, rodinné, manželské a partnerské, pracovní a společenské. Podle vyjádření pacientů stomie degraduje člověka v očích okolí a výrazně snižuje kvalitu života. Výsledek našeho snažení je pomoc pacientovi vyrovnat se se stomií ve dvou rovinách. Jednak psychické, a to smířit se s faktem, že má vývod, a jednak fyzické, což je naučit se vývod ošetřovat, dodává MUDr. Mahel. Tomáš Želazko, mluvčí skupiny Agel II. chirurgický ošetřovatelský kongres v Bruntále Tématem odborné diskuze bude prevence a léčba proleženin Dekubity, neboli proleženiny, vznikají často při úrazech. Ilustrační foto: Převážná většina dekubitů se vyskytuje nejčastěji v pánevní oblasti - křížové oblasti, v oblasti kyčelního kloubu a kostrče, a někdy také na patách. Méně často se dekubity vyskytují i v jiných oblastech - např. zadní část hlavy, lícní kost, ramena, kolem lopatek, boční strany kolen, kotníky, v oblasti palce u nohy, plosky chodidel apod. Na kongresu v Bruntále se bude hovořit o proleženinách z mnoha hledisek. Konkrétní příklady popíší pracovníci chirurgického oddělení, ambulancí i v jiných městech. Zazní také otázka prevence nebo výživy pacienta při ošetřování dekubitů. Nebude chybět prezentace firem dodávajích materiál a pomůcky pro léčbu dekubitů. Máme přednášejí převážně z našich řad. Jednu přednášku bude mít sestřička z chirurgické ambulance v Kroměříži, jednu přednášku sestřička z hospice Na Svatém kopečku u Olomouce. Očekává se také příspěvek lékaře, specialisty na dekubity, uvedla manažerka marketingu Podhorské nemocnice Marcela Matúšů. Akce je zaregistrována u České asociace sester a ohodnocena kreditními body do systému kontinuálního vzdělávání sester. -dd- Ilustrační foto Předporodní kurzy Gynekologické oddělení Podhorské nemocnice zve nastávající maminky na předporodní kurzy, které se konají každé úterý od 15 do 16,30 hodin v tělocvičně RHB oddělení, na pracovišti v Bruntále (v suterénu v hlavní budově). Budoucí maminky si s sebou vezmou pohodlný cvičební oděv a měly by mít ústní souhlas svého gynekologa se cvičením. Na kurzy není nutné se dopředu objednávat a všechny zájemkyně jsou srdečně vítány. Přednáška o kojení Budoucí rodiče a kojící maminky se zúčastnili přednášky v rámci Akce řetěz Celorepublikové akce ke Světovému týdnu kojení.uspořádala ji Podhorská nemocnice 4. října. Tématem přednášky byla příprava na porod, kojení a péče o novorozence a prezentace pomůcek ke kojení. (ta)

7 náš domov října 2007 Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Bruntál oznamuje veřejné projednávání konceptu Územního plánu města Bruntál. Koncept bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 17. října do 16. listopadu na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Bruntále v Nádražní ulici v budově A, 5. patro, č. dveří 506, nejlépe po dohodě s oprávněnou úřední osobou. Finanční výbor města Bruntálu pracuje deset měsíců a má hodně starostí! Finanční výbor, dle zákona o obcích 117, byl z části zvolen v prosinci 2006 a doplněn v březnu Pracuje v počtu 7 členů, z toho jsou tři zastupitelé: p. dr. Cáb předseda výboru, podnikatel, p. Jedlička, podnikatel, p. Urban, tajemník OS ČSTV. Zbývající čtyři členové jsou občané města Bruntálu převážně ekonomové p. Ing. Valášek pedagog,ekonom, p. Ing. Sembdner v současnosti v důchodu, bývalý ekonom Kovohutě Břidličná, p. Henč, ředitel pobočky KB Bruntál, p.mgr. Novotný, ředitel školy. Stále přizvaným hostem je p. Ing. Kohut, vedoucí FO města a zapisovatelkou a tajemnící výboru je p. Šochová. Finanční výbor je kontrolním orgánem zastupitelstva obce, ale také jeho iniciativním orgánem. Kontroluje dodržování všech povinností stanovených obci při jejím hospodaření včetně hospodaření s majetkem podle 38 a 39 o obcích, zdali je majetek využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce, zdali jsou zveřejňovány majetkové záměry obce. FV je oprávněn kontrolovat dodržování rozpočtu, pravidla stanovená pro hospodaření obce dle zákona č. 250/2000 Sb. V rámci preventivní a průběžné kontroly má charakter preventivní a průběžné kontroly a metodické dohlídky a jeho hlavní úlohou je předkládat zastupitelstvu návrhy na zlepšení hospodaření obce, organizačních složek obce a případně i příspěvkových organizací zřízených obcí v rozsahu poskytnutých příspěvků. Výbor se sešel od ledna do září 2007 dle plánu práce schváleného zastupitelstvem na sedmi řádných zasedáních. Projednal všechny rozbory hospodaření a rozpočtová opatření města předkládaná v roce 2007 zastupitelstvu dle zákona č. 254/2000 Sb. a dal zastupitelstvu k těmto materiálům své stanovisko a doporučení. FV v letošním roce dále projednal: Finanční závazky a pohledávky města Bruntálu k Hospodaření s finančními prostředky na úseku autodopravy a telekomunikačních služeb. Vyhodnocení zimní údržby z pohledu vynaložených finančních prostředků a přípravu oprav místních komunikací v roce Hospodaření ekologického fondu, preventivní opatření k eliminaci černých skládek, koncepční architektonický návrh zeleně ve městě Bruntál. Bude se projednávat koncept územního plánu města Rozbor čerpání nákladů na telefonní služby a autodopravu za I. pololetí U všech projednávaných materiálů dospěl ke konkrétním závěrům a dal doporučení ke schválení zastupitelstvu a na samotném jednání výboru jednotlivým vedoucím odborů. Finanční výbor města, jak se někteří obyvatelé a podnikatelé města domnívají, není Rozpočtový výbor Parlamentu ČR, který se v závěru roku podílí na rozdělování sedmi miliard dle přání svých poslanců. Naší úlohou je hledat rezervy v rámci schváleného rozpočtu na daný rok a doporučit zastupitelstvu formou rozpočtového opatření přesun v daném roce, nebo doporučit, jak co nejúčelněji využít pro potřeby města zvýšené příjmy. O investičních akcích se rozhoduje dlouho dopředu Několikrát jsem četl ve vašich novinách z diáře vedoucích funkcionářů města, co slíbili a bylo uděláno pro obyvatele. Odpovědně mohu prohlásit, že starosta ani místostarostové ze svého reprefondu ani ze své výplaty neplatili ani korunu na opravu chodníku. K vybudování nových parkovišť v sídlišti Dolní, které bylo schváleno zastupitelstvem města v únoru 2006, bylo zapotřebí zpracovat projekt a vydat příslušné stavební povolení. To se v roce 2006 do zimy nestihlo. Částka 1,1 miliónu Kč uvolněná na parkoviště v roce 2006 byla realizovaná na jiných parkovištích v rámci města. Mně osobně, ani MUDr. Kopřivíkovi nevadí, že se ve vašich novinách v roce 2006 o tom nepsalo, když jsme to prosadili na zastupitelstvu města. Úspory za zimní údržbu na jaře 2007 naopak umožnily tuto připravenou akci zrealizovat. Já jen zdůraznil, aby tyto prostředky nebyly použity na jiný účel, například na nespěchající výkup pozemků od občanů pro město za desetinásobek původní prodejní ceny, jak se stalo v červnu 2007 na zastupitelstvu města. Město není firma, hospodaří dle zákona, a jeho rozhodnutí nemohou být v horizontu měsíce, roku nebo s maximálním horizontem dvou let!!! To byl velký omyl erudovaných ekonomů členů výboru a řady dnešních členů rady. Obec, město, rozhoduje v nejkratším horizontu jednoho roku. Na jeden rok lze rozhodnout o výdajích, jako jsou režijní náklady na chod úřadu. Každý rok by se mělo vyčlenit několik desítek milionů do oprav majetku města, vybudování nových zařízení. Rozhodování o majetku města, nové investice, nebo prodej majetku musí být K prohlédnutí je také na internetových stránkách Města Bruntál na adrese: organizační struktura úřadu, odbor výstavby a územního plánování. Veřejné projednání konceptu spojeného s výkladem se bude konat dne ve středu 7. listopadu od 15:00 hod. ve velké zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu Bruntál. (zr) v nejkratším horizontu 5-20 let, ale dobrý hospodář rozhoduje podle délky aktivního života jedné generace, to je minimálně 50 let. Budovy mimo dočasné montované stavby mají životnost 100 a více let. Pokud ovšem nedojde k přírodní katastrofě nebo špatně postavené stavbě, například našeho kina. Výbor řeší připomínky občanů, podnikatelů i sdružení Od jara 2007 se dostávají na jednání výboru body, které přednášejí členové výboru v bodu různém. Jde o stížnosti podnikatelů, zájmových sdružení a občanů na nesystémové unáhlené rozhodnutí rady. Například v únoru to byla informace o zrušení 385 garáží v Chelčického ulici za bývalým Selikem a návrh, že se na daném místě bude stavět nějaký parkovací dům. V minulých týdnech se finanční výbor zabýval výpovědí z pozemků zahrádkářů v Purkyňově ulici, výpovědí z nájmu, bez uvedení důvodu, provozovateli restaurace na hřišti a samotné tělovýchovné jednotě. Chci zdůraznit občanům, že za tyto písemné podněty občanům děkujeme. Je nutné připomenout, že o nájmech (kdo bude pronajímatel a za kolik), rozhoduje rada města. Rozhodnutí rady nemůže změnit finanční výbor, ale pouze svým usnesením zastupitelstvo. Zda-li se prodá 1 m 2 půdy, budova, zda-li se bude něco stavět na pozemku města, rozhoduje zastupitelstvo a pro musí hlasovat nejméně 14 zastupitelů. Tímto sděluji panu radnímu Ing. Šarmanovi, že předseda finančního výboru nesbírá drby po hospodách. Nemám čas tam chodit, ale řeším pouze písemné stížnosti občanů na neuvážené usnesení rady neschválené zastupitelstvem města, jak ukládá zákon a slib každému zastupiteli! Příprava rozpočtu je prioritní Nejdůležitější úkol do letošního prosince je připravit rozpočet města Bruntál na rok 2008 a tento dokument ještě v roce 2007 schválit zastupitelstvem. Bez schváleného rozpočtu bude muset přejít město na rozpočtové provizorium, kdy se vydávají jen zákonem stanovené prostředky (mzdy pracovníků, sociální dávky, tedy režijní náklady). Bez schváleného rozpočtu nelze investovat, brát úvěry na investice, čerpat prostředky na mimořádné události. Věřím, že přes řadu současných rozporů ve vládní koalici k tomuto nedojde a zastupitelé přijmou vyvážený rozpočet na rok Dr. František Cáb, zastupitel za KSČM, předseda Finančního výboru Zastupitelstva města Bruntálu

8 náš domov října 2007 Pozvánka na odhalení pamětní desky Sté výročí připomene pamětní deska Slavnostní osazení pamětní desky ke 100. výročí narození posledního ředitele chlapeckého semináře v Bruntále (Petrinum) Th. Dr. Karla Schrammela se uskuteční v pátek dne 19. října ve hodin před budovou ZŠ a MOG (Petrin) ve Školní ulici v Bruntále. V programu vystoupí pěvecký sbor Rosnička, slavnostní projev přednese Mgr. Ctibor Navara z Klubu Za starý Bruntál Absolventka Mateřské školy Smetanova 21, Bruntál, Veronika Zpěváková, se stala celostátní vítězkou výtvarné soutěže, kterou organizovala VZP pod názvem Zdraví. Verunce blahopřejeme a velké poděkování patří i její bývalé paní učitelce Ivě Duškové, která má velký podíl na tomto úspěchu. Jarmila Petrů ředitelka MŠ Regionální klub podnikatelek a manažerek, který už druhý rok pracuje v Bruntále, připravil sérii podzimních seminářů pro své členky i zájemce z veřejnosti. První z nich se konal v restauraci hotelu Hvězda 20. září a byl zamě- řen na marketink a prodejní dovednosti. Přednášela lektorka Pavlína Langerová, která se ve druhé části programu nechala zkrášlit od kosmetičky Miroslavy Kramné z Horního Benešova. Ta předvedla přítomným, že žena nemá zapomínat na péči o svou krásu a zevnějšek, což je při podnikání neméně důležité. V plánu aktivit klubu do konce roku jsou ještě minimálně tři akce. Semináře pokračují ve čtvrtek 11. října. v v hotelu Hvězda, tentokrát s tématem Public relations aneb reklama je důležitá. Jako lektorky se představí Mgr. Alena Kiedroňová a PhDr. Marie Babničová. V listopadu je v plánu další seminář úspěšné podnikatelky Olgy Girstlové s tématem Vedení malých týmů. Následovat bude Řešení konfliktů, jednání v nátlakových situacích s lektorem Mgr. Miroslavem Škrabalem. Termíny setkání budou upřesněny. Zájemci jsou srdečně zváni. Vstup je zdarma. -dd- Římskofatolická farnost Bruntál a česká provincie O. T. srdečně zvou veřejnost na slavnostní požehnání nové Křížové cesty. V SOBOTU 13. ŘÍJNA 2007 V 13,30 HOD u I. zastavení v lipové aleji na Uhlířském vrchu u Bruntálu. Do lipové alej bylo na konci září instalováno poslední dokončené zastavení Křížové cesty s názvem Ježíš zbaven šatu. Na snímku řezbář František Nedomlel a kameník Václav Brantál před reliéfem vyrytým do dřeva lípy srdčité. Věnovali je bruntálští farníci. Foto: -dd- Ženy se inspirují jak být úspěšné i krásné Pokračují další semináře pro veřejnost Zahradní slavnosti ve školce přálo počasí. Foto: archiv MŠ Požehnání Křížové cesty na slavnosti 13. října Ošetření pleti laserem předvedla na lektorce Pavlíně Langerové kosmetička Miroslava Kramná z Horního Benešova. Foto: -dd- Zahradní slavnost potěšila rodiče i děti Zahradní slavnost, pořádaná Mateřskou školou U Rybníka, se pomalu stává tradicí. Letos se uskutečnila v pátek 14. září. Zahrada mateřské školy hostila v páteční odpoledne desítky dětí s rodiči a dalšími příbuznými. Po slavnostním přivítání se všichni pustili do plnění jednoduchých úkolů, po jejichž úspěšném zdolání děti obdržely drobnou odměnu v podobě sladkosti. Ale ani rodiče nepřišli zkrátka - kdokoliv si mohl opéct špekáček na připraveném táboráku, pochutnat si na grilované klobáse nebo navštívit bufet s výběrem dalších dobrot k jídlu i pití. Počasí, které celé odpoledne provázelo, bylo ukázkovým babím létem, a tak nikdo nespěchal domů. Rodiče s dětmi mohli libovolně využít prostor školní zahrady ke společným hrám a družnému povídání. To bylo také smyslem Zahradní slavnosti, šlo totiž především o vzájemné seznámení a příjemně strávený čas v mateřské škole. Všichni se již mohou těšit na další ročník. (jo)

9 náš domov října 2007 Bruntálští zahrádkáři sklidili obdiv na výstavách Bohatou podzimní sklizeň bruntálských zahrádkářů obdivovali návštěvníci výstav v Ostravě, v Krnově i na Flóře Olomouc. Jubilejní 5. ročník prodejní a kontraktační výstavy Život na zahradě, která se konala září v Ostravě. Bruntálští se přestavili společně s krnovskými zahrádkáři. Expozice Českého zahrádkářského svazu jsou vždy ozdobou výstavy. K vidění byly nejlepší výpěstky ovoce a zeleniny, aranžmá z živých i sušených květin, zahradní jezírka, nechyběla poradenská služba. Výstava se konala ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a Českým svazem včelařů. Podobný ohlas měla i výstava Flora Olomouc minulý týden, kde tradičně velká společná expozice Českého zahrádkářského svazu přilákala tisíce návštěvníků. Přesto ji svou bohatostí předčila okresní výstava ovoce, zeleniny a květin minulý týden v Silesii Krnově. Kdo ji viděl, odnesl si pěkný zážitek. Za všechny exponáty uvidíme pestrá aranžmá ovocných košů paní Machů. (ta) Městská knihovna v Bruntále znamená mnoho pro návštěvníky-čtenáře. V posledních letech se pro čtenáře mnoho nového zavedlo. Došlo k pochopení významu výpočetní techniky pro praktický život, knihovna ji dovedla správně uchopit a využít ve svůj prospěch. Půjčování přes počítač a vyhledávání v elektronickém katalogu zrychlilo práci knihovny. To pomohlo odbrourat někdy jednotvárné a nudné činnosti a umožnilo více se věnovat čtenářům. Přírůstek knih a zvukových dokumentů v roce 2006 byl 3422 svazků. Odebírané časopisy tvoří 84 titulů. Knihovna vyřizuje obětavě rezervace knih pro čtenáře. Jsou organizovány soutěže prvotin (kresby), literární soutěže, také Noc s Andrsenem. Spolupráce se školami probíhá na úrovni tematických besed a knihovnických Bohatá expozice pestré podzimní úrody květin, zeleniny i ovoce. Foto: archiv Svazu zahrádkářů Bruntál Městská knihovna slouží občanům lekcí. Ve studovně knihovny se uskutečnil cyklus přednášek o zdravé výživě a o józe, dále setkání s místním řezbářem Františkem Nedomlelem, cestovatelské besedy, besedy se spisovateli. Za hlavní cíl do budoucna si knihovna dala, že se chce stát místem setkávání všech skupin obyvatelstva Bruntálu, bez rozdílu věku, národnosti, náboženství a zdravotního stavu. Místem, kam lidé přicházejí nejen vypůjčit si knihy, časopisy, zvukovou nahrávku či informace, ale také pro milé teplé lidské slovo. V Bruntále žije ještě mnoho občanů, seniorů, kterým již kondice příliš neslouží. Na tyto čtenáře nezapomněli jak na městském úřadě, tak pracovníci knihovny při zrození akce Pokud nemůže čtenář do knihovny, přijde knihovna za ním. Tak se stalo, že v domově důchodců a domě s pečovatelskou službou byla vytvořena mobilní půjčovna knih, včetně možnosti půjčení zvukových knih pro zrakově postižené. Tato služba je poskytována pravidelně ve čtvrtek. Pracovnice knihovny je obměňuje tak, aby si každý přišel na své. Knihovna získala u našich seniorů další čtenáře a tím přispěla ke kulturnímu obohacení života v těchto zařízeních. Je velká škoda, že tato služba čtenářům nemůže sloužit občanům upoutaným na vozíčky, neboť instalace zařízení k jejich návštěvám do knihovny se stále odkládá a do budoucna se jeví, že ještě dlouho nebude knihovna přístupná návštěvám těchto občanů. Co tomu říkáte zastupitelé města a rado města v Bruntále? Vladimír Trněný, Bruntál Z diskuze na internetových stránkách města Dotaz k využití bývalého bufetu Společenský dům vypadá opravdu pěkně. Konečně jsme se dočkali. Mám ale dotaz, co se zamýšlí s přilehlou budovou Společenského domu, která kdysi sloužila jako rychlé občerstvení neboli bufet, který jsme jako studenti využívali při čekání na autobus. Rohnerová Odpověď Pokud jde o přístavbu bývalého bufetu, ta bude sloužit především jako vstupní prostor do sportovní části objektu (bowlingová herna s barem) a rovněž zde bude kosmetický salón. Zároveň bude sloužit jako vchod pro vystupující (s přístupem k výtahu) a podobně. Jsme samozřejmě rádi, že se Společenský dům líbí, a doufáme, že bude plně využíván k účelu, pro který je rekonstruován. Jiří Ondrášek, tiskový mluvčí Městského úřadu v Bruntále Sloupy z cihel, které zřejmě někdo úmyslně shodil, hyzdí sídliště Květná. Takový stav trvá už delší dobu a upozornil na něj i jeden z diskutujících na internetových stránkách města. Nikdo není schopen to odvézt, přitom kolem projde spousta lidí a asi to nikomu nevadí? ptá v příspěvku občan. Lidem bydlícím okolo to určitě jedno není, ale co na to odpovědní pracovníci? Foto: -dd-

10 náš domov října 2007 V nepravidelných cyklech, jak to umožňuje čas, se vracíme k místnímu zdroji pitné vody z lokality pod Uhlířským vrchem. Nového je v této záležitosti, že se o věc začal zajímat Klub Za starý Bruntál, s kterým jsme prošli některé původní objekty vodovodního systému. Náš zájem na obnově technické památky, a udržení zdroje pitné vody v pohotovosti stále trvá a záleží jen na využití naší nabídky. V současné době vidíme možnosti našeho angažmá takto: 1. Spolu s Klubem Za starý Bruntál opravit tři pramenní jímky - jejich nadzemní části. 2. Podílet se na naučné stezce kolem pramenů Bruntál - využití místního zdroje pitné vody (čištění lesa, zemní práce na realizaci stezky). 3. Na vhodném místě vybudovat bazének Kneippovy vodoléčby (bod 1-3 bychom řešili darem městu s finanční účastí města). 4. Další naše účast je již závislá na rozhodnutí majitele (města Bruntál) o osudu vodárenských objektů v této lokalitě. Pravděpodobné jsou tři možnosti: Zrušit vodní dílo a provést zbourání a zabezpečení objektů podle rozhodnutí příslušného vodoprávního úřadu. Podle našeho názoru nejhorší možnost. Město přijde o technickou památku a jediný významný vodní zdroj použitelný pro zásobování vodou. Co jsou to Kneippovy vodoléčebné bazénky? Klub Za starý Bruntál informuje Stávající stav zlepšit, objekty zabezpečit proti chátrání a opravit tak, aby zůstaly technickou památkou, nebyly nebezpečné a nehyzdily. Pro toto řešení bude nutné zajistit finanční prostředky v přiměřené výši Obnova využívání tohoto zdroje - pitné nebo užitkové vody. V tomto případě lze využít tržeb z prodeje vody na opravy a průběžnou údržbu vodárenských zařízení. Zdroj může obnovit a využívat stávající správce vodovodu nebo jiný provozovatel (nájemce). Podmínky provozování, popř. nájmu zdroje vč. investic jsou věcí jednání majitele s případnými zájemci. Za AQUAstop, v. o. s. Zbyněk SOKOL Představují jeden z nejúčinnějších prostředků vodoléčby neboli hydroterapie. Mají tvar oválu nebo obdélníku o 5-15 m 2 a dosahují hloubky od cm. Jejich součástí je krátký přívod a odvod vody. Bazének je z bezpečnostních důvodů opatřen zábradlím, které začíná u vstupu a vine se po celé jeho délce. Vstup do bazénku je řešen 3-4 schůdky. Vynikajícím odborníkem v oboru hydroterapie v našem kraji v 19. stol. byl náš krajan, jesenický rodák, Vincenc Priessnitz. Jeho metody zdokonalil a dále rozvinul Sebastian Kneipp. Zaznamenal obrovský úspěch a stává se, díky své léčbě známým po celé Evropě. Působením studené vody na lidský organismus dochází: k oživení krevního oběhu, k posílení činnosti srdce, k posílení nervového systému, k podpoře látkové výměny, k otužování. Koupele dolních končetin se stávají součástí léčby různých nemocí: křečové žíly, alergie, opakující se nachlazení, revmatické potíže, nespavost, bolesti hlavy. Sebastian Kneipp působil jako vikář v Memmingenu, kde se nachází expozice Bruntálského muzea, a již tehdy zde byl jako uznávaný léčitel. Jeho nejznámějším dílem je kniha Meine Wasserkur (Mé léčení vodou). -cn- (Použito materiálu AQUAstop) Václavův pramen na Uhlířském vrchu. Dílo Olbrama Zoubka objektivem Pavla Rapušáka Slavný pražský rodák, sochař Olbram Zoubek se loni 21. dubna dožil 80 let. Jeho sochařské dílo je nejen významným uměleckým počinem, ale je spjato s historií tohoto národa, jeho neuralgickými body. Několik pohledů na jeho dílo zachycují fotografie Pavla Rapušáka, které jsou vystaveny ve foyeru Městského divadla v Bruntále. Loni od dubna do června byly sochy Olbrama Zoubka umístěny volně na ploše Ovocného trhu v Praze. Je to místo, kterým procházejí spíše cizinci při svých cestách Prahou. Bylo zajímavé postavit se stranou a sledovat jejich reakce. Malý dokument o tom si dovoluji předložit na této výstavě, uvedl autor fotografií Pavel Rapušák. Na vernisáž sice nepřišlo moc hostů, ale o to víc bylo setkání pracovní. Hned na výstavě se prodaly dvě fotky a přišel si ji prohlédnout i jeden pán z Vídně. Fotografie jsou k vidění při divadelních představeních a také po domluvě s pracovníky divadla na tel.: (ta) Pochod slováckými vinohrady Odjezd účastníků zájezdu na pochod slováckými vinohrady, který organizuje Klub čestkých turistů a Klub Za starý Bruntál 13. října, bude v 6 hodin ráno od bruntálského zámku. Country večer na farmě Olomoucká skupina Kajmani bude hrát na country večeru na farmě v Moravskoslezském Kočově v pátek 26. října od 19 hodin. Vstupné je 70 Kč.

11 náš domov října 2007 Většina obyvatel Bruntálu i okolí, kteří chodí kolem budovy bruntálského zámku ví, že v jeho prostorách je umístěna zámecká expozice a sídlí zde muzeum. Jedním z pracovišť muzea je knihovna, která poskytuje služby odborným pracovníkům, ale i nejširší veřejnosti. Prostory knihovny jsou vybaveny dvěma počítači s připojením na internet. Jeden z nich je k dispozici pro uživatele knihovny. Od roku 1992 poskytuje muzejní knihovna služby i pro veřejnost. V roce 2002 byla zaevidována na Ministerstvu kultury jako základní knihovna se specializovaným knihovním fondem.v současné době tvoří fond svazků knih, svázaných ročníků novin a časopisů, audiovizuálních médií a starých tisků. Na činnost knihovny jsme se zeptali Jany Novákové, která ji vede a řídí. Knihovna v muzeu čítá přes třináct tisíc svazků Co tvoří základ fondu knihovny? Složení fondu vyplývá z činnosti muzea (dokumentace vývoje přírody, společnosti a lesnické pěstební a těžební techniky regionu Bruntál). Běžný fond je tedy složen zejména z regionální literatury všech oborů a pak především literatury odborné z oblasti historie, přírodovědy, ochrany přírody, techniky, lesnictví, hornictví, umělecké historie, ekologie apod. Součástí fondu jsou všeobecné, jazykové a odborné slovníky a encyklopedie. Komu knihovna slouží především? Protože služby knihovny jsou dosti specifické, počet uživatelů se mění. Kromě služeb pro pracovníky Muzea v Bruntále poskytuje knihovna služby zájemcům, zejména studentům. Proto knihovna obsahuje i fond diplomových, ročníkových a jiných studentských prací. Které ze starých tisků považujete za nejzajímavější? Téměř pětinu fondu tvoří tisky německé z konce 19. a počátku 20.století. Jejich obsah se váže hlavně k Bruntálu a okolí. Důležitým zdrojem informací jsou svázané ročníky bruntálských novin Freudenthaler Zeitung, které vycházely v Bruntále v letech Regály knih i vzácných tisků mají své poetické kouzlo. Muzejní knihovnu vede a řídí Jana Nováková. Prostory Fota: -dd- Obsahuje knihovna vzácné svazky? Jedním z pokladů historic- badatelny zpříjemňují renesanční klenby. kého fondu je Postilla opavského evangelického kněze Martina Filadelfa Zámrského. Byla vytištěna v roce 1592, Mimo a je tudíž nejstarší tištěnou knihou v Bruntále. V zámecké tiskárně ji dal zhotovit Hynek starší z Vrbna. Jak dlouho už knihovna v muzeu funguje? Historie muzejní knihovny jako odborného pracoviště sahá do poloviny sedmdesátých let 20. století. V tomto období byla zavedena evidence knih v přírůstkovém seznamu. Do té doby žádná evidence knih neexistuje. Knihovní fond však spravovali pracovníci bez odborného knihovnického vzdělání. Proto se dodnes nedochovala žádná evidence výpůjček ani odborně zpracovaný fond. Knihy byly půjčovány pouze zaměstnancům tehdejšího vlastivědného ústavu jako dlouhodobé zápůjčky pro příruční knihovny. Později byla evidence knih vedena v přírůstkovém seznamu a objevily se pokusy o katalogizaci podle mezinárodního desetinného třídění. Fond byl doplňován průběžně. Co je hlavní náplní činnosti knihovny? shromažďování, uchovávání a prezentace literatury se knihovna dnes věnuje i doplňování současné produkce knih, novin, časopisů, obecních zpravodajů, videokazet i CD. Nákup knih provádí Regionální knihovnické centrum, které působilo při muzeu do roku nyní působí při Městské knihovně v Bruntále. -dd- Znaky měst jsou popsány v???? Výpůjční služby jsou bezplatné Za úplatu lze využít meziknihovní výpůjční službu, internet a reprografické práce. Knihovna je otevřena v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 7,30 do 10,30 hodin a od 13,00 do 14,30 hodin, ve středu do 17 hodin.

12 náš domov října 2007 Jesenické infocentrum, o. s. a kapela La Mesta opět připravují již 4. folkový trojboj v sobotu v klubu restaurace Irish Grand Pub Bruntál od 19:00 hod vstupné 50,- Kč Vystoupí: 1. La Mesta (Bruntál-Rýmařov) 2. Hrnek (Hlučín-Orlová) 3. BG Styl (Ostrava) Hrnek - Orlovsko-Hlučínská folková kapela, hraje melodický folk s nádechem country a trampské muziky, vlastní texty i melodie. Kapela sbírá úspěchy na všech regionálních festivalech, např.: 1. cena - Trampská nota Padochov 2007, 1. cena - Orlovská struna 2007, ocenění Folkový žejdlík, Karvinský totýmek atd. Diváci uslyší flétny, kytary, violu, housle, baskytaru, mandolínu a další nástroje. BG Styl - špičková bluegrassová kapela, zpívající vlastní texty, gospely i americké klasiky. Vítězové a ocenění mnoha festivalů a přehlídek, např. Moravský vrabec, oblastní Porta, konkurz Banjo Jamboree, Dřevohostické folkáč, hráli živě v ČR Olomouc, na největších místních festivalech i v Polsku. Špičková kytara, housle, banjo i mandolína, kvalitní hlasy La Mesta - bruntálsko-rýmařovská pořadatelská kapela, hrající vlastní texty inspirované bluegrassem a irskou muzikou. Účastník největších regionálních festivalů, finalista Porty, Moravského vrabce i konkurzu Zahrady. Má připraveny další novinky svého repertoáru i netradiční nástroje - irská flétna, akordeon, autoharfa, dobro, bodhran... Srdečně zvou pořadatelé Podpořte rozvoj Jeseníků: Tip na dárek Kalendář Jeseníky 2008 můžete zakoupit v Městském informačním centru Bruntál Exkluzivní nástěnný kalendář Jeseníky 2008, který vznikl spoluprací měst a obcí v Jeseníkách, na obou stranách krajské hranice se dostává do běžného prodeje. Na webových stránkách nebo na tel.: si můžete objednat kalendář jako vánoční dárek pro svou rodinu, přátele a známé. Ziskem z prodeje těchto kalendářů podpoříte myšlenku jednotné propagace destinace Jeseníků. Zisk půjde zpět do nových akcí na podporu rozvoje našeho regionu. Autoři fotografií jsou Ivo Netopil, Petr Pavlíček, Marcel Šos a další. Mimo nádherné záběry nabízí kalendář Jeseníky 2008 také tipy na výlety a putování po jesenických horách. Na zadní straně kalendáře najdete popis běžeckých, pěších i cyklistických tras, které vás zavedou na ta nejkrásnější místa. Popis je doplněn podrobnou mapkou a grafem převýšení Vernisáž výstavy Oldřicha Balána V pátek 26. října Kulturní středisko Bruntál slavnostní vernisáž výstavy OBRAZY * ŠPERKY * SOCHY * MALBY NA KAMENI * OBRAZY Z KAMENE * RELIÉFY DŘEVO, KÁMEN Výstava je přehledem celoživotní tvorby bruntálského výtvarníka Oldřicha Balána (*1951), pro nějž je základním předmětem uměleckého snažení kámen. Maluje na břidlici, ze vzácných kamenů vyrábí šperky a obrazy, tesá a ryje do kamene a mění k obrazu svému i tvar ušlechtilých dřev. Úvodní slovo: Bohumil Králík. (ta) Foto: -dd- dané trasy. Informace jsou připraveny v pěti jazykových mutacích. anglické, německé, polské, ruské a samozřejmě české. Pomozte rozvíjet Jeseníky darováním exkluzivního dárku a současně pozváním obdarovaných do našich krásných hor. Cena kalendáře je 250,- Kč a k odběru bude připraven v polovině listopadu 2007 v informačních centrech zúčastněných měst a obcí. (AS) Podrobnější informace ke novým kalendářům najdete na nebo na tel.: čísle

13 náš domov října 2007 kulturní servis Městské divadlo Bruntál tel.: , Výstava do foyer divadla OLBRAM ZOUBEK na Ovocném trhu dokumentární fotografie Pavla Rapušáka z výstavy konané k 80. narozeninám uznávaného sochaře. Koncert úterý v 19 hodin - farní kostel Svatováclavský hudební festival La Gambetta - um. vedoucí Elen Machová, Hana Blažíková - soprán, Tomáš Král - baryton La Gambetta je instrumentální soubor hrající na historické nástroje a zabývající se interpretací a studiem hudby 16. a 17. století. vstupné 100,- Kč, studenti, senioři 75,- Kč. (předplatné KPH 500,- Kč, studenti, senioři 300,- Kč) středa v 10 hodin Pohádka O POPELCE Známá klasická pohádka Boženy Němcové v podání Mladé scény Ústí nad Labem vstupné 30,- Kč. Výstavy MUZEUM V BRUNTÁLE tel.: , velká výstavní síň Lidé a příroda Litvy fotografie L. Mikulky, Š. Mikulky a L. Šestáka stálá expozice ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO ART GALERIE PENSION v pensionu U řeky v Karlovicích tel.: do Michail ŠČIGOL - malba a život středa Ladislav Stroupežnický NAŠI FURIANTI Česká komediální klasika, vyprávějící o jednom sporu a také o české tvrdohlavosti a furiantství. Slezské divadlo Opava (určeno pro ZŠ a SŠ). vstupné 40,- Kč pondělí v 10 hodin Pohádka OSPALÁ KÁČA O tom jestli se ropušandám, které se dokážou proměnit v lidi podařilo převychovat línou a ospalou Káču. hraje: Divadelní společnost Okýnko Č. Budějovice (určeno pro MŠ a ZŠ). vstupné 20,- Kč pátek v 19 hodin A JEDEME DÁL zábavná show s pražskou travesti skupinou SCREA- MERS vstupné: 180,- Kč, rezervace vstupenek končí v úterý Nevyzvednuté vstupenky budou dány do volného prodeje. Výstava fotografií Lidé a přídory Litvy je k vidění v zámku. neděle v 19 hodin Patrik Ryan JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU Anglický spisovatel P. Ryan vydal v roce 1963 novelu Jak jsem vyhrál válku s podtitulem: Podle vyprávění poručíka Ernesta Goodbodyho zapsal Patrik Ryan. Divadlo A. Dvořáka Příbram. vstupné 155,- Kč (v předplatném) Divadlo v listopadu Jak princezna Máňa zachránila Martina z pekla / Divadélko Andromeda Praha Monology Vagíny / Intimní divadlo D. Bláhové Praha Nezmaři / křest CD - koncert Thuri Ensemble / koncert KPH Strakonický dudák / Divadlo Josefa Dvořáka Praha - v předplatném Hrdý Budžes / Divadlo A. Dvořáka Příbram The Backwards - The beatles revival band - koncert bruntálská řemesla na přelomu 19. a 20. století v 17 hodin - vernisáž Pavel Forman - obrazy Sovinec a oba dny 9-17 hodin Slavnostní ukončení sezóny HRAD SOVINEC STÁLÁ EXPOZICE Lapidárium v bývalých konírnách: Expozice lesnické školy na Sovinci Epozice historie hradu v purkrabství: Expozice cínu a zbraní, řádů a vyznamenání Expozice práva útrpného Kosárna v Karlovicích STÁLÁ EXPOZICE Expozice lesnictví Grafiky místního rodáka Rudolfa Tamma ( ) Rekonstrukce domácnosti z první poloviny 20. století ve stodole vedle kosárny: Expozice zemědělského nářadí a náčiní Galerie V Kapli Jesenická ulice, Bruntál Další výstavou připravovanou v galerii jsou grafiky a objekty Hugo Demartini (*1931), který patří k čelním osobnostem českého sochařství. Vernisáž se uskuteční v úterý 16. října. Hugo Demartini ve svém ateliéru. Z katalogu Hugo Demartini/Jiří Sozanský, výstava prací autorů z let Pozvánky o. s. Život a zdraví v Bruntále zve na rychlokurz kvalitního spánku, kterým nás provede Martin Studynka. Místo: Spolkový dům Mariany Berlové, Husová 2, Bruntál Čas: středa 17. říjen 2007 v hodin Církev adventistů sedmého dne v Bruntále vás zve na promítání snímku z cyklu dokumentárních filmů Hledání života po životě Doba setkání: ve čtvrtek 11. října v hodin Místo: sál ve Spolkovém domě Mariany Berlové v Bruntále, Husova ul. č. 2.

14 náš domov října 2007 CHCETE BÝT FINANČNĚ NEZÁVISLÍ? Online investování na burze systémem CONTRACTS FOR DIFFERENCE můžete vydělávat EURO denně! Nutný PC a internet. Info: Chlachula - tel.: inzerce Šance Připravuje se setkání jubilantů U příležitosti životního jubilea obdrželo 25 bruntálských občanů pozvání na malé pohoštění a setkání s představiteli města Bruntálu. Setkání jubilantů se uskuteční dne 11. října 2007 v hodin v zasedací místnosti rady města v budově Městského úřadu. Každý obdrží gratulaci a dárkový balíček. Setkání bude alternativou k osobním návštěvám matrikářek přímo v rodinách jubilantů. Pozvání byli lidé ve věku 80, 85, 90 a více let, kteří slaví narozeniny letos v srpnu, září a říjnu. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit osobně zástupci města jej v den jubilea navštíví. -dd- Rozloučili jsme se inzerce zdarma Informace o inzerci v novinách Náš domov podá redakce FOTOSTUDIO přestěhováno v uličce K. Čapka, vedle jídelny Praděd zhotovujeme - foto na doklady fotografujeme svatby školní portréty skupiny Dále zajišťujeme reportáže pohřby prodej fotoaparátů včetně příslušenství, zprostředkování zpracování amatérských zakázek NABÍZÍME - rozvoz květin - snížená cena záclon

15 náš domov října 2007 FC Slavoj Bruntál o.s. učinil poslední zářijový týden zásadní kroky k znovuobnovení života klubu s dlouholetou tradicí. Po neudržitelné situaci, která nastala v klubu, svolali členové oddílu na čtvrtek 27. září 2007 mimořádnou valnou hromadu, která se konala v hotelu Montenegro. Na této schůzi delegáti nejenže odvolali stávající vedení klubu, ale také si zvolili nové vedení. Důvodem odvolání vedení byla především dlouhodobá neschopnost řešit organizačně sportovní problémy, ale hlavně špatná výkonnost všech mužstev. Za příklad lze uvést sestup týmu mužů z krajského přeboru do I. A třídy. Stejně tak se ale nevedlo ani mládežnickým klubům, které se kvůli špatné ekonomice oddílu ocitly v téměř neřešitelné situaci, kdy Slavoj učinil kroky k záchraně drtivá většina mužstev všech kategorií jde od porážky k porážce. Nové vedení klubu bylo členskou základnou pověřeno především stabilizací poměrů v oddíle, vstoupit do jednání s městem a novými strategickými partnery a vytvořením nové sportovní koncepce klubu. Ve zvoleném výkonném výboru se objevily především nové tváře, které by měly poměry ve FC Slavoj Bruntál, o. s. uklidnit, stabilizovat a pomoci tak k dosažení lepších výsledků, než tomu bylo doposud. Nejedná se však o řešení krátkodobé, ale naopak o běh na dlouhou trať. Výkonný výbor chce proto touto cestou sdělit nejen všem sportovcům, ale i příznivcům FC Slavoj Bruntál o.s., že udělá vše, aby dopomohl svým týmům k záchraně v jejich soutěžích. Čtvrteční mimořádná valná hromada rovněž rozhodla o svolání další mimořádné valné hromady na den 30. října Přizváni budou i zástupci města,bude se jednat o dalším vývoji v klubu s dlouholetou tradicí a představí se nová sportovní koncepce oddílu. Jsme přesvědčeni, že obyvatelům okresního města není situace uvnitř klubu lhostejná, proto vyzýváme všechny příznivce FC Slavoj Bruntál o. s. k podpoře našich kroků tím, že například přijdou povzbudit naše hráče všech věkových kategorií. Jsme rovněž pevně přesvědčeni o tom, že nově nastolený pořádek, o který se nový výbor bude snažit, povede k znovuobnovení dobrého jména oddílu FC Slavoj Bruntál, o. s. Mgr. Štěpán Ruzbíček předseda FC Slavoj Bruntál, o. s. Silážní střela - závod do schodů bruntálského sila Že existuje Den bez aut, co je jeho smyslem a na kdy připadá se v pátek 21. září dopoledne dozvěděli mnozí řidiči, kteří právě projížděli Bruntálem. Páteční osvětovou akci zorganizovali pracovníci Městského úřadu Bruntál ve spolupráci s Policií ČR a městskými strážníky. Na dvou stanovištích podél hlavní silnice stály smíšené skupiny, složené z pracovníků úřadu, jednoho státního a jednoho městského policisty a také dětí ze Základní školy Cihelní. Policisté zastavovali projíždějící auta, zběžně je zkontrolovali a pokud zjistili nějaký méně závažný nedostatek, protentokrát řidiči domluvili. Smyslem akce totiž byla především osvěta před Dnem bez aut, který letos připadl na sobotu 22. září. Chtěli jsme, aby motoristé včas věděli, že Den bez aut Někteří řidiči slíbili, že vůz nechají doma existuje a co je jeho smyslem. Tedy pokud možno jeden den upřednostnit jinou dopravu než automobilovou, řekla za organizátory Martina Machalová, která zajišťuje ekologickou výchovu při Městském úřadu v Bruntále. Během dvou dopoledních hodin (přibližně od 9.00 do 11.00) hlídky zastavily desítky aut, jejichž osádky vyplňovaly dotazníky týkající se jejich postoje k automobilismu a dopravě vůbec. Dotazníky vyplnilo celkem pětapadesát řidičů. Dostávali letáčky s informacemi o Dni bez aut a také tématické ozdobné magnetky. Někteří dokonce slíbili, že v sobotu skutečně nechají auto doma a najdou si jiný způsob dopravy, bude-li třeba. Hlavním cílem Dne bez aut je aspoň jednou v roce systematicky, masově a mediálně upozornit na trvalé poškozování našeho zdraví a života automobilovou dopravou ve městech. Vůbec první Den bez aut v ČR proběhl v roce 1991 na základě výzvy nizozemské Evropské mládežnické organizace pro les. Bruntálská akce byla součástí projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a Moravskoslezským krajem.

16 náš domov října 2007 Bruntálští karatisté získali tři medaile na evropském mistrovství V německém Dortmundu proběhlo 22. a 23. září XIII. mistrovství Evropy v karate goju - ryu. V silné reprezentační výpravě byli i čtyři odchovanci bruntálského karate a měli nemalý podíl na historickém úspěchu České republiky. V disciplíně kata soutěžil Michal Hrubý, v kumite David Dvořák a Lubomír Vaverka, a ve sboru rozhodčích Vít Žatka, který den před mistrovství úspěšně obhájil licenci evropského rozhodčího. V sobotu byly na programu disciplíny kata a kumite týmů. V kata jednotlivců neměl Hrubý až do čtvrtfinále s žádným ze soupeřů vážnější problémy a vždy zvítězil 3:0. Ve čtvrtfinále, ale na něj čekal Kiziltoprak z Německa, který na posledním ME Hrubého překvapivě porazil. Tentokrát nechtěl náš borec ponechat nic náhodě a nasadil na něj nejtěžší kalibr - kata Suparimpei. I německý závodník nastoupil s toutéž katou. Dva ze tří rozhodčích však usoudili, že lépe ji zacvičil Michal. V semifinále si Hrubý poradil s Rosim z Itálie již opět 3:0. Finále kata mužů byla čistě českou záležitostí. Proti sobě stála zkušenost Hrubého a dravé mládí Vladimíra Míčka. Oba borci zacvičili excelentně svá kata, ale vítěz mohl být jen jeden a tím se stal v poměru 3:2 hodonínský Míček. Oba dva finalisté doplněni o Miroslava Zieglera, vytvořili velmi silný tým kata, který až do finále drtil všechny soupeře bez ztráty bodu. Ve finále, které proběhlo po individuálních kategoriích nastoupili proti Itálii. Po úspěchu v kata jednotlivců se náš tým již nedokázal dostatečně koncentrovat, především při předvedení praktického významu kata, tzv. bunkai. Zlato v poměru 4:1 zaslouženě získala Itálie. V českém družstvu kumite byl i David Dvořák a Lubomír Vaverka. Tým měl 1. kolo volné, v 2. kole nastoupil proti Dánům, které porazil 3:0. V těchto duelech ještě Dvořák s Vaverkou nebojovali. Ve střetu o finále Bruntálská výprava karatistů na mistrovství Evropy. Zleva Vít Žatka, Michal Hrubý, Lubomír Vaverka a David Dvořák. Foto archiv klubu s Německem šel do 1. utkání Vaverka, bohužel na soupeře nestačil a prohrál 1:4. Lépe na tom nebyli ani další naši borci a po jedné remíze a třech prohrách mohl český tým bojovat jen o bronz. Do bitvy se Španělskem zasáhl i Dvořák a hned v úvodním duelu nastavil vítězný trend, když porazil svého soka 4:0. České republika zvítězila v boji o bednu nad Španělskem 3:1. Neděle pokračovala zápasy v kumite jednotlivců. Tento den pro bruntálské tolik úspěšný již nebyl. Dvořák v kategorii do 75 kg se v úvodním duelu utkal s Rusem Gilmanovem. Nezachytil jeho nástup a záhy prohrával 0:3. I přes zdrcující závěr nedokázal skóre obrátit, Hummer show změnila nablýskané vozy k nepoznání Rus zvítězil 5:4 a David byl z dalších utkání vyřazen. Vaverka v 1. kole kumite nad 80 kg narazil na německého reprezentanta Hartnera, kterého deklasoval před skončením časového limitu 8:0. V dalším kole měl nad běloruským závodníkem Krayecichem opět převahu a vyhrával 6:4. Pár sekund před koncem zlomil soupeři nos, za což byl diskvalifikován. Díky postupu Bělorusa do finále zápasil Vaverka o bronz. Na útoky Rumuna Totelecana nenašel účinnou protizbraň a prohrál s ním 1:4. Česká republika se stala na tomto mistrovství s šesti zlatými, čtyřmi stříbrnými a šesti bronzovými medailemi nejúspěšnější výpravou. (vit) Americké kolosy značky Hummer předvedly extrémní jízdu zručnosti na louce u Balatonu v Bruntále. Automobily ve verzích H1 a H2 se sjely do Jeseníků 21. září na první svátek těchto vozů vyráběných původně jen pro potřeby americké armády. Foto: (ta) Kdy vyjde Náš domov? Uzávěrka příštího vydání Našeho domova je v pondělí 15. října Noviny budou v prodeji od 24. října Redakce uvítá náměty a příspěvky dopisovatelů a občanů města. Pište, telefonujte: a ujte: Vaše redakce Náš domov Náš domov - noviny města Bruntálu Vydává Městský úřad Bruntál, Nádražní 20, Bruntál Redakce a inzerce: Nádražní 20, Bruntál, tel.: Redaktorka: Dita Dulovcová. Redakční rada: Hana Šutovská, Ludmila Navarová, RNDr. Blanka Skřivánková, Jiří Ondrášek. Grafická úprava a tisk: Tiskárna René Daubner - APRO, Ruská 10, Bruntál MK ČR E Prodej novin a příjem inzerátů také ve Městském informačním centru (MIC), nám. Míru 7, tel.: , (Po - Pá, do 17 hod.). Informace o předplatném a inzerci podává redakce. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými v příspěvcích dopisovatelů.

Řidičský průkaz musí do konce roku vyměnit přes dva tisíce motoristů

Řidičský průkaz musí do konce roku vyměnit přes dva tisíce motoristů číslo 18 ročník XVIII Vychází 5 Kč www.mubruntal.cz Mateřské centrum Skřítci str. 10 Vítězství v Superkrás str. 7 Zdevastované byty v Dlouhé ul. str. 3 Štreit a Forman vystavují str. 11 Další mimořádné

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy

Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Představujeme zastupitele MUDr. Petr Kopřivík str. 4 Okradli důchodce o všechny peníze str. 5 Osram pozval vedení města k návštěvě firmy Starosta Bruntálu Ing. Leoš Gregovský a místostarosta Stanislav

Více

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4

Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 číslo 4 ročník XVIII Vychází 7. března 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Kácení stromů ve městě str. 2 Představujeme zastupitele Ing. Jiří Zlámal str. 4 Nemocnice umí léčit chronické rány str. 11 Muzeum připravuje

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu

NÁŠ DOMOV. Kašna i nová zeleň dostává zabrat. Od lidí. Běžci zdolali 103 kilometrů z Opole do Bruntálu N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U NÁŠ DOMOV číslo 11 ročník XVII 28. června 2006 4 Kč www.mubruntal.cz Lipová alej znovu láká k procházkám Volný byt VaK a cena vody Platnost řidičských průkazů Fotografie

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

Školáci po prázdninách zase zaplnili lavice. nevydržela v novém ani dva měsíce

Školáci po prázdninách zase zaplnili lavice. nevydržela v novém ani dva měsíce Kamery pro bezpečnost str. 4 Ulička nevydržela v novém ani dva měsíce Necelé dva měsíce zdobily zdi Farní uličky v centru Bruntálu kresby dětí ze základních škol z města, aniž by měl někdo potřebu je ničit,

Více

Možnosti získat vysokoškolské vzdělání v Bruntále se nadále rozšiřují. Akreditační komise Ministerstva školství,

Možnosti získat vysokoškolské vzdělání v Bruntále se nadále rozšiřují. Akreditační komise Ministerstva školství, N O V I N Y M Ě S T A B R U N T Á L U číslo 4 ročník XVI 8. března 2005 4 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Hledá se referent dopravy [str.2] Byty nebo obchody? Město zvažuje, jak naložit s domem

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října + navíc speciální příloha: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 vyšlo 1. října 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Velký přehled investic ve městě: 2010 2014 Rozhovor s místostarostou nejen o sportu Vítězem Ecce Homo Historic je

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Náš domov. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník

Náš domov. Tranovi chtějí stavět v centru města Studenti architektury vydali sborník ROČNÍK XV. 29. ZÁŘÍ 2004 / ČÍSLO 14 Náš domov NOVINY MĚSTA BRUNTÁLU Cena 4 Kč Dnes v listě: Zástupci státní agentury pro rozvoj podnikání a investic CzechInvest navštívili ve čtvrtek 16. září Bruntál.

Více