Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2008

2 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel Internetová a telefonická linka důvěry Den Odpolední služba Večerní služba Pondělí 16-19h h. Středa 16-19h. Čtvrtek 19-22h. Poradna pro terapii postabortivního syndromu po domluvě: úterý, čtvrtek 9:30 12:00 možnost domluvit si i jinou dobu Zaměstnanci Vedoucí poradny Zdeňka Rybová Psycholožka poradny, psychoterapeut Mgr. Vladislava Bartáková Dobrovolné konzultantky LD Hana Axmannová Mgr. Vladislava Bartáková Mgr. Irma Krylová Marie Lindrová Lucie Růžičková Zdeňka Rybová Mgr. Radana Sousedíková Radka Válková

3 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, dalších několik set klientek nám v uplynulém roce dokázalo, že práce v oblasti pomoci lidem v tísni, spojené zejména s obdobím těhotenství, je stále mnoho. Snažili jsme se proto zvýšit efektivitu našich způsobů pomoci, kterými jsou zejména krizové intervenční poradenství, psychologická podpora a pomoc v oblasti doprovázení těžkou životní situací. Souvisí s tím rozšíření služeb, které se díky nasazení odborných konzultantek na telefonické lince, podařilo. V naší poradně se nastartované tempo růstu podařilo udržet přes celý rok, a to i ve chvíli drobných personálních změn, kdy si ještě doznívající rodičovská dovolená či nový pracovní úvazek našich konzultantek žádali zvláštní ohleduplnost v plánování služeb. Celý rok se díky štědré podpoře Vás, našich sympatizantů a dárců, dařilo všechny služby bez výjimky poskytovat zdarma. Řada služeb je přitom skutečně velkorysá psychologická terapeutická sezení, nasazení při vyhledávání seriozních odborníků pro další konsiliární výpomoc, hodiny a hodiny telefonátů pro volající zdarma, zajištění drobností pro provoz kanceláře To jsou všechno položky, nad kterými se díky zejména drobným, avšak pravidelným dárcům, nemusíme denně trápit. Stále se daří prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi individuálními odborníky, kteří pomáhají našim klientkám v dalších fázích řešení problémů, ale i mezi naší a dalšími organizacemi, které se zapojují do spektra nabídky pomoci rodinám či ženám s dětmi v obtížných životních situacích. Velmi pěkně se daří spolupracovat s rodinnými terapeuty, centry pro materiální pomoc, ale i s odborníky na státní sociální podporu, kteří našim klientkám poskytují bezplatné konzultace. Významným úspěchem dosaženým v tomto roce je nabídka specifického psychologického poradenství zaměřeného na postabortivní syndrom (PAS). V Praze a okolí, stejně jako v celých Čechách taková pracoviště zoufale chybí. Žen potýkajících se s problémy plynoucími z traumatu potratu spontánního či umělého je jistě několik tisíc. Když už

4 se díky moudrému vedení psychologa či terapeuta jiného zaměření jejich stavy podaří správně diagnostikovat a je zřejmé spojení současného stavu s traumatem potratu, je velmi těžké najít člověka, který ženu kvalifikovaně provede léčebným procesem. Naše psycholožka paní Mgr. Vlaďka Bartáková tuto nabídku Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae realizuje s velkým úspěchem. V problematice PAS se výborně orientuje, v praxi osvědčuje svou erudici i osobní nadání a intenzivně se dále školí, aby se pracoviště pro terapii PAS mohlo stále rozvíjet. Je na místě poděkovat Vám za Vaše modlitby i Vaši konkrétní pomoc, která provoz Poradny pro ženy v tísni Auqa vitae umožňuje. Velmi děkujeme majiteli kanceláře v Americké ul. na pražských Vinohradech, který nám poskytoval celý další uplynulý rok zázemí pro působení poradny zdarma. Vážíme si každého sponzorského daru, i toho nejmenšího. Právě díky drobným pravidelným dárcům jsme vděčni za to, že můžeme druhým nabídnout pomoci. Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat! Zdeňka Rybová

5 Hlavní události roku 2008 Rozšiřování služeb Aqua Vitae rozšířila od července r své služby klientům o terapeutickou poradnu pro léčbu postabortivního syndromu. Bezplatné individuální sezení, telefonické, ale i sms konzultace zajišťuje psycholožka Mgr. Vladislava Bartáková. V terapiích se kromě výše Zmíněného postabortivního syndromu objevuje problematika Traumatu po samovolném potratu, partnerské krize, ale i Nesení traumatu, které vzniklo ze zprávy o narození postiženého dítěte. Osobní schůzky v této poradně využilo patnáct klientek a jeden klient. Ocenění Vedoucí poradny Aqua Vitae paní Zdeňka Rybová vyhrála třetí místo ankety časopisu Cosmopolitan Velké srdce. Byla vybrána z velkého počtu uchazeček a o rozhodujícím místě rozhodli čtenáři. Její práci krásně charakterizují slova: Zdeňka chce ženám dodávat sílu a odvahu postavit se na vlastní nohy. Úspěchy Na základě kontaktu s naší poradnou se mnohé ženy rozhodly nepodstoupit umělé ukončení těhotenství. Tím, že nám o svém rozhodnutí daly vědět, můžeme říci, že se také díky práci naší poradny narodilo v roce 2008 osm dětí. Každé narozené dítě, pro které se tyto maminky rozhodly, je pro nás povzbuzením. Jejich poděkování patří také všem, kdo naši práci jakýmkoliv způsobem podporují. Věříme, že číslo narozených dětí není úplné.

6 Základní statistické údaje roku 2008 Na poradnu AQUA VITAE se během roku 2008 obrátilo celkem 458 klientů. Opět jde o znatelný nárůst oproti předešlému roku. Z tohoto celkem vysokého čísla se na nás obrátilo opakovaně, tedy podruhé, potřetí či po více kráté 160 žen ženy muži Jak už naznačuje název naší poradny: AQUA VITAE, Poradna pro ženy v tísni, drtivou většinu klientek tvořily i v tomto roce ženy (425 žen). Muži, kteří se obrátili do naší poradny, byli přesto považováni za rovnocenné klienty. Většina mužů se na poradnu obrátila s pochybnostmi okolo neplánovaného těhotenství své ženy. Otázky směřovaly k interrupci. Jiným tématem byla snaha zachránit nefunkční vztah. V roce 2008 jsme zaznamenali nárůst počtu telefonních klientů. Graf dokazuje, že se poměr klientů obracejících se po telefonu a po u oproti roku 2007 téměř vyrovnal. Souvisí to zejména s rozsáhlou reklamní kampaní, kterou jsme kvůli zviditelnění AQUA VITAE uskutečnili em aily telef on Necelá čtvrtina našich klientek neuvedla svůj věk, na což má každý díky deklarované anonymitě samozřejmě právo. Velkou klientelu tvoří ženy od dvaceti šesti do téměř čtyřiceti let. Jde o věk, s kterým bezprostředně souvisí tématika neplánovaného těhotenství. S tématem se otevírá řada otázek okolo existenčního zajištění, otázky na vztah s partnerem. Věková kategorie spadající pod pojem teenagerů se na nás sice obrací s obavami neplánovaného těhotenství, časté jsou ale i otázky týkající se menstruačního cyklu let let let let let let let 60 a více let nevím

7 Struktura témat řešených v poradně AQUA VITAE v roce 2008 Tématický okruh hovoru GYNEKOLOGICKÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA (podoba a provádění interrupce, postabortivní syndrom, sexuální orientace, AIDS) SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (finanční tíseň, bytová tíseň, určení otcovství, nezaměstnanost, sociální dávky) ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA (antikoncepce, zdravotní obtíže po potratu, tělesné nemoci, léky, genetické postižení, prenatální vyšetření) OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ PROLBLEMATIKA (sebevražedné úvahy, úmrtí blízkých, samota, problémy se sebou samým, deprese) VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA (partnerské, manželské, rodinné vztahy; nevěra) NÁSILÍ A TÝRÁNÍ (psychické a tělesné týrání, sexuální zneužívání dětí) NÁHLÁ NEČEKANÁ TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST (šokující událost- zjištění, útok osoby, tragické úmrtí) ZÁVISLOSTI (alkohol, drogy, hráčství) počet klientek procento z celku ,00% 82 18,00% 75 16,00% 51 11,00% 43 9,40% 27 6,00% 17 4,00% 9 2,00% ADOPCE 7 1,50% PSYCHOPATOLOGIE 6 1,30% psychopatologie adopce závislosti náhlé trauma násilí a týrání vztahová problematika osobní a existenciální zdravotní sociální a právní sexuální, potraty, PAS

8 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Posláním poradny Aqua Vitae je poskytovat internetové poradenství a telefonickou krizovou pomoc všem ženám, které se nachází v tíživé životní situaci, spojené především s neplánovaným těhotenstvím. O to se snažíme od počátku roku 2006, kdy poradna vznikla. Způsob práce s klienty Naším prvořadým úkolem je být nablízku všem ženám a mužům, kteří se ocitli v krizové situaci. Při telefonickém kontaktu postupujeme podle ověřených zásad telefonické krizové intervence. Nejprve se tedy snažíme zmapovat klientovu situaci, ve spolupráci s ním se snažíme pochopit jeho zakázku, tedy co od poradny očekává. Společně poté pracujeme na řešení problému. Cílem ovšem není jen řešit problém, ale I pracovat s klientčinými emocemi, aktivně naslouchat, dát klientovi pocit bezpečí a vést hovor tak, abychom volajícímu umožnili nést těžkou situaci. V poradně spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí, na které můžeme odkazovat. I v tomto roce se nám podařilo navázat vztahy s některými organizacemi a specialisty. Jako velmi užitečné se jeví zejména kontakty na gynekology, sociální pracovníky, azylové domy a právníky. Klientovi jsme k dispozici opakovaně, tedy kdykoliv potřebuje. Služba: Telefonická krizová pomoc V roce 2008 jsme rozšířili dobu bezplatné telefonické linky o nové časy. Tento rok jsme tedy byli k dispozici v nových večerních časech v pondělí a čtvrtek od 19 do 22 hodin. Zavedením večerních služeb jsme se snažili vyjít vstříc zejména těm ženám, které jsou během dne vytížené a nemohou zavolat. Potvrdilo se nám, že tyto hodiny jsou vítány. Klienti byli o změně informováni prostřednictvím inzerce v některých médiích a na našich internetových stránkách Počet klinetů, kteří nás v roce 2008 oslovili pomocí telefonu dosáhl čísla 220. Toto číslo se může zdát jako poměrně malé. Je ale nutné dodat, že s některými klienty jsme v opakovaném kontaktu. Počet hovorů je tedy jednoznačně vyšší. Oproti roku 2007 jsme taky zaznamenali výrazně nižší počet tzv. testovacích hovorů, tedy takových hovorů, ve kterých lidé krátce po vyslechnutí zavěsí, dělají si legraci nebo mlčí. Tyto hovory provázely naši linku v počátcích. Konzultantky je považovaly za stejně důležité jako ostatní, protože se jimi testovala důvěryhodnost zejména mladšími dívkami, které jak se ukazuje, využívají naši poradnu stále častěji k závažnějším událostem. Služba: Internetové poradenství Služba internetového poradenství byla od počátku vzniku poradny v roce 2006 plnohodnotnou součástí poskytované služby. Služba internetového poradenství se stává během dvou let stále více profesionální. Své zkušenosti jsme sdíleli s kolegy na první konferenci o Internetovém poradenství. Během roku 2008 nás kontaktovalo přes 216 klientek.

9 Služba: Poradna pro terapii postabortivního syndromu Poradna pro ženy v tísni AQAUA VITAE nabízela od počátku své činnosti možnost osobního setkání. Postupem času jsme zaregistrovali ze strany klientek velký zájem o individuální terapie v rámci postabortivního syndromu. Proto jsme se po domluvě s naší paní psycholožkou rozhodli letošní rok otevřít poradnu pro léčbu postabortivního syndromu. Individuální sezení probíhá poté, co o něj klientka projeví zájem. Terapie zajišťuje Mgr. Vladislava Bartáková a to formou osobního terapeutického setkávání s klientkou. Dále, pokud to situace vyžaduje, i prostřednictvím telefonické nebo SMS a internetové konzultace. Jedno sezení trvá průměrně 60 až 90 minut. Nabízíme je klientkám zdarma. Poradnu pro léčbu PAS navštívilo v tomto roce celkem 16 klientů. Nejčastěji se řešila problematika postabortivního syndromu, který se objevuje po interrupci. S tím souvisí i další témata: trauma ze samovolného potratu, problematika traumatu po zprávě o postižení dítěte. V rámci poradny se samozřejmě poskytla podpora i dalším ženám a to zejména v otázkách při rozhodování v případě nečekaného těhotenství, rodinné nebo partnerské krize.

10 Příběhy z poradny AQUA VITAE Uvedené příběhy nejsou přepisem reálně uskutečněných hovorů s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje nejčastější aspekty hovorů na dané téma. Poradna Aqua Vitae zachovává naprostou anonymitu svých klientů. Ukázka 1 Poradnu kontaktovala prostřednictvím telefonu žena, která v desátém týdnu těhotenství spontánně potratila své dítě. Na dítě se už s manželem delší dobu těšili. Událost byla pro ni o to těžší, že šlo o první dítě, na které již dlouho čekají. Žena hovořila o svém smutku a bolesti. Má pocit, že ji nikdo nemůže pochopit, i když je okolí vůči ní vstřícné. Situace už trvá delší dobu. Manžel, který byl zpočátku chápavý, se jí odcizuje, má pocit že už bylo truchlení dost. Žena se ptá, co má dělat, protože se pro ni situace stává neudržitelnou. Bolest jí znemožnuje chodit do práce a vztah s manželem je značně narušený. Konzultantka se zprvu snaží ženu vyslechnout. Na hlasu je poznat, že žena pociťuje úlevu, že smí o tématu bez předsudků hovořit. Mnoho lidí kolem ní dosud chodilo po špičkách, aby jí neublížili a ona se neměla komu svěřit. Pracovník mluví o pocitech ženy, reflektuje její emoce a nastavuje jí zrcadlo. Hovoří spolu o ztrátě a bolesti, o tom co obvykle pomáhá situaci zvládat. Žena během hovoru začně plakat. Její pláč uvolňuje její sevření. Ptá se, zda je možná osobní konzultace. Pracovník ženě nabízí setkání s psychologem. Domlouvají se na čase. Žena děkuje za pomoc. Ukázka 2 Na poradnu se pomocí internetové aplikace obrátila žena s žádostí o radu a pomoc. Žena je v osmém týdnu těhotenství a na miminko se od počátku těšila. Nyní se ale nachází v krizové situaci a neví, zda si dítě nechat. S přítelem se poslední dva měsíce velmi hádali kvůli penězům a minulý týden se přítel odstěhoval k jiné ženě, údajně kamarádce. Žena se cítí zoufale. Neví, jak se v otázce dítěte rozhodnout. Nájemné má zaplacené jen na tento měsíc. Bojí se, že situaci finančně nezvládne. Pracovnice nejpozději do tří dnů odpoví. Postup je kvůli ne příliš osobnímu kontaktu obtížnější, přesto se snaží pochopit ženiny emoce a pomáhá jí je nést. Rekapituluje její situaci a snaží se ji poukázat z jiné perspektivy. V dopise je toho mnoho, co by se dalo řešit. Pochopit zakázku ženy je z prvního u obtížné. Proto je lepší zeptat se, co ženu nejvíce trápí. Následně konzultantka předestře škálu řešení. V každém případě se snaží se ženou nemanipulovat a do žádného z řešení ji nenutit. Předestře jí ovšem, že interrupce není nikdy řešením. Otevřeně ovšem o interrupci hovoří. Konzultantka ženě především nabídne zůstat s poradnou v kontaktu.

11 DALŠÍ AKTIVITY Supervize V rámci sdílení zkušeností s ostatními kolegy z různých linek a mezi sebou navzájem se nám potvrdilo, že pro to, abychom mohli kvalitně pomáhat druhým, je nezbytná týmová spolupráce. Vzájemné obavy, zkušenosti a rady jsme letos začali sdílet v rámci interních supervizí. Interní supervize si s velkou pečlivostí vzala na starost jedna z konzultantek Lucie Růžičková. Interní supervize se ukazují jako velmi účinný a bezpečný nástroj. Díky nim si ověřujeme, zda postupy, které jsme použili, odpovídají potřebám klienta, jeho zakázce, našemu společnému cíli a možnostem instituce. Umožňuje nám také pochopit, co brzdí našemu dorozumívání s klientem. Chrání ale i pracovníka a organizaci před vyčerpáním. Zcela jistě tyto supervize přispívají k lepší kvalitě našich služeb a poskytují i nám konzultantkám duševní hygienu. Zvyšování kvalifikace Dvě z konzultantek letos úspěšně absolvovaly kurz Telefonické krizové intervence pořádaný organizací Remedium. Psycholožka poradny Mgr. Vladislava Bartáková se rozhodla absolvovat kurz pořádaný Poradnou pro ženy a dívky, Zlín s názvem Cestou od křivdy k odpuštění s terapií smíření - NEST(New Existence for Survisor of Trauma). A spolu s tímto prochází kurzem Trauma pod záštitou organizací Remedium, Praha. Mediální aktivity prezentace aktivit v oběžníku Hnutí Pro život ČR odkaz na naši poradnu na mnoha ženských serverech, internetová prezentace na webech: prolife.cz, svobodavolby.cz, vira.cz, reklama ve studentském časopise Agora 2x, reklama ve Zlatých stránkách vnitřní reklama ve vozech MHD Ústí nad Labem vnitřní reklama ve vozech MHD České Budějovice diskusní fórum MF Dnes na téma interrupcí: duben/ 2008 přítomni byli: psycholožka poradny Aqua Vitae Vladislava Bartáková, genderový odborník Tomáš Pavlas, místopředseda KDU-ČSL David Macek, poslankyně ČSSD Anna Čurdová. rozhovor s Vladislavou Bartákovou pro idnes.cz Při interrupci vás muž nepodrží, říká psycholožka duben/2008 konzultace při článku Jak probíhá interrupce pro idnes.cz říjen /2008

12 Český rozhlas: Pořad Hovory o rodině (ke stažení přes web rozhlasu) Když se interrupce nepovede aneb Odškodné za život? s advokátkou Martou Ehlovou, psycholožkou Vladislavou Bartákovou a předsedou Asociace pro medicínské právo a bioetiku Ondřejem Dostálem rádio Proglas: leden/ 2008 : Studio Kristián vysílalo pořad o poradně Aqua Vitae (2x opakování) Přednášková činnost Modlitba v terapii postabortivního syndromu přednáška Mgr. Vlaďky Bartákové v rámci 146. klinicko-psychologického dne s tématem Posttraumatický růst a rozvoj, garantovaného Asociací klinických psychologů ČR Trauma a postabortivní syndrom školení V. Bartákové pro pracovníky poradny Aqua Vitae Konkrétní projekty na záchranu životů: činnost poradny Aqua Vitae - příspěvek Irmy Krylové na mezinárodní konferenci Áno pre život v Rajeckých Teplicích Zodpovědné rodičovství - Cyklus přednášek V. Bartákové pro studenty ve spolupráci se Soukromým reálným gymnáziem Přírodní škola o.p.s. Role neziskových organizací při prevenci kriminality mládeže a prevence interrupcí Z. Rybová, I. Krylová, V. Bartáková přednášely v rámci Metodologicko- formačního cvičení Kriminální policie, odboru mládeže

13 EKONOMICKÁ STRÁNKA Ani v letošním roce se nezměnilo na práci konzultantek to, že pracují jako dobrovolnice, takže bezplatně a bez nároku na mzdu. Jsou jim ale propláceny příp. režijní náklady spojené s výkonem služby a též je jim hrazeno veškeré odborné školení, zakoupená potřebná literatura apod. Rádi bychom vzhledem k rozšíření našich služeb a fungující poradně zaměřené na terapii postabortivního syndromu využívali větších prostor, žel dosud na takové investice nezbývají prostředky. Dnes ovšem nabízíme také kvalitní a vstřícné zázemí včetně možnosti azylového ubytování klientky, samozřejmostí je možnost osobních schůzek a diskrétních, individuálních psychologických sezení. Příjmy poradny jsou tvořeny výlučně individuálními a zpravidla drobnými finančními dary; z nich jsou hrazeny telefonáty /poskytujeme jako jediná poradna v ČR svého druhu telefonickou krizovou linku s voláním zdarma na čísle /, veškeré provozní náklady apod. Platí, že většina z nás, které se v poradně angažujeme, stále spíše investujeme vlastní prostředky do projektu, na kterém nám upřímně záleží. Každá úspěšně nasměrovaná či vyrovnaná klientka, která získala opět pevnou půdu pod nohama a každé zachráněné dítě nám je ovšem velkolepou odměnou a útěchou. Děkujeme ještě jednou za Vaši podporu a přinášíme Vám přehled příjmů a výdajů za rok 200 v následujícím grafu: Příjem poradny v r = Kč Výdaje celkem = ,66 Kč Celková rozvaha = 4473,34 Kč

14 Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Tým Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel. 800 108 000 www.linkapomoci.cz Internetová a telefonická linka důvěry Den Dopolední služba Odpolední sluřba Pondělí 9-12h. Středa

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Výroční zpráva za rok 2010 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Úvodní slovo Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé našeho díla, jsme vděčny za to, že závěrem roku 2010 se můžeme ohlédnout a rok uzavřít

Více

Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej. Slovo předsedkyně Výboru Občanského sdružení Povídej

Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej. Slovo předsedkyně Výboru Občanského sdružení Povídej za rok 2011 Poslání a cíle Občanského sdružení Povídej Poslání Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. Cíle Cíli, kterými naplňujeme

Více

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ 7 POSLÁNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci. CÍLE Cíli, kterými naplňujeme naše poslání,

Více

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty:

Výroční zpráva za rok 2006. Most k naději. občanské sdružení. Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Výroční zpráva za rok 2006 Most k naději občanské sdružení Výroční zpráva zahrnuje tyto projekty: Reedukace 2006 K-centrum Most 2006 Linka duševní tísně Most Asistent pro terénní kontakt 2006 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace OBSAH Úvodní slovo ředitele... Centrum psychologické pomoci... Kde nás najdete... Odborné sociální poradenství... Linka důvěry Karviná...

Více

o. s. povídej Výrocní zpráva 10.

o. s. povídej Výrocní zpráva 10. o. s. povídej Výrocní zpráva 2008 10. POSLÁNÍ A CÍLE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ POSLÁNÍ Naším posláním je poskytovat odbornou psychosociální pomoc a podporu lidem nacházejícím se v tíživé životní situaci.

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. www.skp-centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo 3 Poslání a cíle SKP-CENTRUM, o.p.s. 4 Základní údaje a kontakty 5 Organizační struktura společnosti 6 Poskytované služby 7 Co se podařilo v roce 2013 30 Finanční

Více

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA

NEWSLETTER. květen. Obsah. Rozhovor. s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA NEWSLETTER CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA květen 2015 Rozhovor s ředitelem CSSP Mgr. Tomášem Jánem, MBA Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR září 2010. Mistře, co máme dělat?

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR září 2010. Mistře, co máme dělat? Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy,

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, dostáváte do rukou výroční zprávu, ve které se dočtete o činnosti občanského sdružení Kontakt v roce 2011. Dokázali jsme udržet stávající službu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Slovo úvodem. Bc. Lucie Šumberová členka OS KONTAKT a vedoucí Linky důvěry v roce 2012

Slovo úvodem. Bc. Lucie Šumberová členka OS KONTAKT a vedoucí Linky důvěry v roce 2012 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy i pro rok 2012 se nám podařilo zajistit provoz Linky důvěry Ústí nad Orlicí, která v Pardubickém kraji nepřetržitě poskytuje sociální službu

Více

DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ.

DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ. 1 DIAKONIE ČCE SKP V PRAZE POMÁHÁME TAM, KDE VLASTNÍ SÍLY NESTAČÍ. 2 OBSAH 2006 Úvodní slovo ředitelky 5 KDO JSME 6 Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze 6 Poslání 6 Vývoj 7 Současnost 7 Zaměstnanci

Více

Výroční zpráva 2012. MOST K NADĚJI občanské sdružení. www.mostkknadeji.eu

Výroční zpráva 2012. MOST K NADĚJI občanské sdružení. www.mostkknadeji.eu Výroční zpráva 2012 MOST K NADĚJI občanské sdružení www.mostkknadeji.eu Obsah Úvodní slovo. 2 K Centrum Most. 3 K Centrum Liberec. 6 K Centrum Česká Lípa.... 9 K Centrum Žatec.... 12 Terénní programy ATK

Více

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry Poskytování krizové pomoci výměna zkušeností a know-how Pražská linka důvěry Pražská linka důvěry Sborník příspěvků z konference Pražské linky důvěry

Více

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI

SI Bulletin 2006. Skálův institut Praha. Jen pro vnitřní potřebu SI SI Bulletin 2006 Skálův institut Praha Jen pro vnitřní potřebu SI 2 SKÁLUV INSTITUT vzdělávací institut pro integrativní psychoterapii 128 00 Praha 2, Apolinářská 4, Czech Republic Kontaktní adresa: Magdalena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Zpracováno podle Standardu pro vykazování činnosti sociálních podniků - Social Reporting Standard (SRS) v. 2012 Krušnohorské centrum pro rodinu a sociální péči (dále jen KCR) se snaží

Více

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím.

Obsah. Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Bulletin k problematice domácího násilí v hl. městě Praze číslo 2 Informační zpravodaj pro interdisciplinární spolupráci při ochraně před domácím násilím. Obsah 1. Úvodní slovo - Barbora Holušová, CSSP

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva

Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva Občanské sdružení SPOLEČNĚ JEKHETANE, o. s. 2012 Výroční zpráva OBSAH: Str. 03 Str. 04 Str. 05 Úvodní slovo O nás Poskytujeme sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBLASTNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Poprvé v dějinách lidstva se nemůžeme zachránit jedni bez druhých. Není možné nechat ničit ty nejslabší je třeba nalézt místo pro každého, místo,

Více

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci,

Vážení kolegové, přátelé, spolupracovníci, Výroční zpráva 2013 Naše poslání Nechceme lhostejně míjet ty, kteří ztratili víru v sebe, druhé, lidskou existenci. Ty, kteří na své cestě životem hledali útočiště u drogy a poznali i její odvrácenou

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více