Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2008

2 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel Internetová a telefonická linka důvěry Den Odpolední služba Večerní služba Pondělí 16-19h h. Středa 16-19h. Čtvrtek 19-22h. Poradna pro terapii postabortivního syndromu po domluvě: úterý, čtvrtek 9:30 12:00 možnost domluvit si i jinou dobu Zaměstnanci Vedoucí poradny Zdeňka Rybová Psycholožka poradny, psychoterapeut Mgr. Vladislava Bartáková Dobrovolné konzultantky LD Hana Axmannová Mgr. Vladislava Bartáková Mgr. Irma Krylová Marie Lindrová Lucie Růžičková Zdeňka Rybová Mgr. Radana Sousedíková Radka Válková

3 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, dalších několik set klientek nám v uplynulém roce dokázalo, že práce v oblasti pomoci lidem v tísni, spojené zejména s obdobím těhotenství, je stále mnoho. Snažili jsme se proto zvýšit efektivitu našich způsobů pomoci, kterými jsou zejména krizové intervenční poradenství, psychologická podpora a pomoc v oblasti doprovázení těžkou životní situací. Souvisí s tím rozšíření služeb, které se díky nasazení odborných konzultantek na telefonické lince, podařilo. V naší poradně se nastartované tempo růstu podařilo udržet přes celý rok, a to i ve chvíli drobných personálních změn, kdy si ještě doznívající rodičovská dovolená či nový pracovní úvazek našich konzultantek žádali zvláštní ohleduplnost v plánování služeb. Celý rok se díky štědré podpoře Vás, našich sympatizantů a dárců, dařilo všechny služby bez výjimky poskytovat zdarma. Řada služeb je přitom skutečně velkorysá psychologická terapeutická sezení, nasazení při vyhledávání seriozních odborníků pro další konsiliární výpomoc, hodiny a hodiny telefonátů pro volající zdarma, zajištění drobností pro provoz kanceláře To jsou všechno položky, nad kterými se díky zejména drobným, avšak pravidelným dárcům, nemusíme denně trápit. Stále se daří prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi individuálními odborníky, kteří pomáhají našim klientkám v dalších fázích řešení problémů, ale i mezi naší a dalšími organizacemi, které se zapojují do spektra nabídky pomoci rodinám či ženám s dětmi v obtížných životních situacích. Velmi pěkně se daří spolupracovat s rodinnými terapeuty, centry pro materiální pomoc, ale i s odborníky na státní sociální podporu, kteří našim klientkám poskytují bezplatné konzultace. Významným úspěchem dosaženým v tomto roce je nabídka specifického psychologického poradenství zaměřeného na postabortivní syndrom (PAS). V Praze a okolí, stejně jako v celých Čechách taková pracoviště zoufale chybí. Žen potýkajících se s problémy plynoucími z traumatu potratu spontánního či umělého je jistě několik tisíc. Když už

4 se díky moudrému vedení psychologa či terapeuta jiného zaměření jejich stavy podaří správně diagnostikovat a je zřejmé spojení současného stavu s traumatem potratu, je velmi těžké najít člověka, který ženu kvalifikovaně provede léčebným procesem. Naše psycholožka paní Mgr. Vlaďka Bartáková tuto nabídku Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae realizuje s velkým úspěchem. V problematice PAS se výborně orientuje, v praxi osvědčuje svou erudici i osobní nadání a intenzivně se dále školí, aby se pracoviště pro terapii PAS mohlo stále rozvíjet. Je na místě poděkovat Vám za Vaše modlitby i Vaši konkrétní pomoc, která provoz Poradny pro ženy v tísni Auqa vitae umožňuje. Velmi děkujeme majiteli kanceláře v Americké ul. na pražských Vinohradech, který nám poskytoval celý další uplynulý rok zázemí pro působení poradny zdarma. Vážíme si každého sponzorského daru, i toho nejmenšího. Právě díky drobným pravidelným dárcům jsme vděčni za to, že můžeme druhým nabídnout pomoci. Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat! Zdeňka Rybová

5 Hlavní události roku 2008 Rozšiřování služeb Aqua Vitae rozšířila od července r své služby klientům o terapeutickou poradnu pro léčbu postabortivního syndromu. Bezplatné individuální sezení, telefonické, ale i sms konzultace zajišťuje psycholožka Mgr. Vladislava Bartáková. V terapiích se kromě výše Zmíněného postabortivního syndromu objevuje problematika Traumatu po samovolném potratu, partnerské krize, ale i Nesení traumatu, které vzniklo ze zprávy o narození postiženého dítěte. Osobní schůzky v této poradně využilo patnáct klientek a jeden klient. Ocenění Vedoucí poradny Aqua Vitae paní Zdeňka Rybová vyhrála třetí místo ankety časopisu Cosmopolitan Velké srdce. Byla vybrána z velkého počtu uchazeček a o rozhodujícím místě rozhodli čtenáři. Její práci krásně charakterizují slova: Zdeňka chce ženám dodávat sílu a odvahu postavit se na vlastní nohy. Úspěchy Na základě kontaktu s naší poradnou se mnohé ženy rozhodly nepodstoupit umělé ukončení těhotenství. Tím, že nám o svém rozhodnutí daly vědět, můžeme říci, že se také díky práci naší poradny narodilo v roce 2008 osm dětí. Každé narozené dítě, pro které se tyto maminky rozhodly, je pro nás povzbuzením. Jejich poděkování patří také všem, kdo naši práci jakýmkoliv způsobem podporují. Věříme, že číslo narozených dětí není úplné.

6 Základní statistické údaje roku 2008 Na poradnu AQUA VITAE se během roku 2008 obrátilo celkem 458 klientů. Opět jde o znatelný nárůst oproti předešlému roku. Z tohoto celkem vysokého čísla se na nás obrátilo opakovaně, tedy podruhé, potřetí či po více kráté 160 žen ženy muži Jak už naznačuje název naší poradny: AQUA VITAE, Poradna pro ženy v tísni, drtivou většinu klientek tvořily i v tomto roce ženy (425 žen). Muži, kteří se obrátili do naší poradny, byli přesto považováni za rovnocenné klienty. Většina mužů se na poradnu obrátila s pochybnostmi okolo neplánovaného těhotenství své ženy. Otázky směřovaly k interrupci. Jiným tématem byla snaha zachránit nefunkční vztah. V roce 2008 jsme zaznamenali nárůst počtu telefonních klientů. Graf dokazuje, že se poměr klientů obracejících se po telefonu a po u oproti roku 2007 téměř vyrovnal. Souvisí to zejména s rozsáhlou reklamní kampaní, kterou jsme kvůli zviditelnění AQUA VITAE uskutečnili em aily telef on Necelá čtvrtina našich klientek neuvedla svůj věk, na což má každý díky deklarované anonymitě samozřejmě právo. Velkou klientelu tvoří ženy od dvaceti šesti do téměř čtyřiceti let. Jde o věk, s kterým bezprostředně souvisí tématika neplánovaného těhotenství. S tématem se otevírá řada otázek okolo existenčního zajištění, otázky na vztah s partnerem. Věková kategorie spadající pod pojem teenagerů se na nás sice obrací s obavami neplánovaného těhotenství, časté jsou ale i otázky týkající se menstruačního cyklu let let let let let let let 60 a více let nevím

7 Struktura témat řešených v poradně AQUA VITAE v roce 2008 Tématický okruh hovoru GYNEKOLOGICKÁ A SEXUÁLNÍ PROBLEMATIKA (podoba a provádění interrupce, postabortivní syndrom, sexuální orientace, AIDS) SOCIÁLNÍ A PRÁVNÍ PROBLEMATIKA (finanční tíseň, bytová tíseň, určení otcovství, nezaměstnanost, sociální dávky) ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA (antikoncepce, zdravotní obtíže po potratu, tělesné nemoci, léky, genetické postižení, prenatální vyšetření) OSOBNÍ A EXISTENCIÁLNÍ PROLBLEMATIKA (sebevražedné úvahy, úmrtí blízkých, samota, problémy se sebou samým, deprese) VZTAHOVÁ PROBLEMATIKA (partnerské, manželské, rodinné vztahy; nevěra) NÁSILÍ A TÝRÁNÍ (psychické a tělesné týrání, sexuální zneužívání dětí) NÁHLÁ NEČEKANÁ TRAUMATIZUJÍCÍ UDÁLOST (šokující událost- zjištění, útok osoby, tragické úmrtí) ZÁVISLOSTI (alkohol, drogy, hráčství) počet klientek procento z celku ,00% 82 18,00% 75 16,00% 51 11,00% 43 9,40% 27 6,00% 17 4,00% 9 2,00% ADOPCE 7 1,50% PSYCHOPATOLOGIE 6 1,30% psychopatologie adopce závislosti náhlé trauma násilí a týrání vztahová problematika osobní a existenciální zdravotní sociální a právní sexuální, potraty, PAS

8 POSKYTOVANÉ SLUŽBY Posláním poradny Aqua Vitae je poskytovat internetové poradenství a telefonickou krizovou pomoc všem ženám, které se nachází v tíživé životní situaci, spojené především s neplánovaným těhotenstvím. O to se snažíme od počátku roku 2006, kdy poradna vznikla. Způsob práce s klienty Naším prvořadým úkolem je být nablízku všem ženám a mužům, kteří se ocitli v krizové situaci. Při telefonickém kontaktu postupujeme podle ověřených zásad telefonické krizové intervence. Nejprve se tedy snažíme zmapovat klientovu situaci, ve spolupráci s ním se snažíme pochopit jeho zakázku, tedy co od poradny očekává. Společně poté pracujeme na řešení problému. Cílem ovšem není jen řešit problém, ale I pracovat s klientčinými emocemi, aktivně naslouchat, dát klientovi pocit bezpečí a vést hovor tak, abychom volajícímu umožnili nést těžkou situaci. V poradně spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí, na které můžeme odkazovat. I v tomto roce se nám podařilo navázat vztahy s některými organizacemi a specialisty. Jako velmi užitečné se jeví zejména kontakty na gynekology, sociální pracovníky, azylové domy a právníky. Klientovi jsme k dispozici opakovaně, tedy kdykoliv potřebuje. Služba: Telefonická krizová pomoc V roce 2008 jsme rozšířili dobu bezplatné telefonické linky o nové časy. Tento rok jsme tedy byli k dispozici v nových večerních časech v pondělí a čtvrtek od 19 do 22 hodin. Zavedením večerních služeb jsme se snažili vyjít vstříc zejména těm ženám, které jsou během dne vytížené a nemohou zavolat. Potvrdilo se nám, že tyto hodiny jsou vítány. Klienti byli o změně informováni prostřednictvím inzerce v některých médiích a na našich internetových stránkách Počet klinetů, kteří nás v roce 2008 oslovili pomocí telefonu dosáhl čísla 220. Toto číslo se může zdát jako poměrně malé. Je ale nutné dodat, že s některými klienty jsme v opakovaném kontaktu. Počet hovorů je tedy jednoznačně vyšší. Oproti roku 2007 jsme taky zaznamenali výrazně nižší počet tzv. testovacích hovorů, tedy takových hovorů, ve kterých lidé krátce po vyslechnutí zavěsí, dělají si legraci nebo mlčí. Tyto hovory provázely naši linku v počátcích. Konzultantky je považovaly za stejně důležité jako ostatní, protože se jimi testovala důvěryhodnost zejména mladšími dívkami, které jak se ukazuje, využívají naši poradnu stále častěji k závažnějším událostem. Služba: Internetové poradenství Služba internetového poradenství byla od počátku vzniku poradny v roce 2006 plnohodnotnou součástí poskytované služby. Služba internetového poradenství se stává během dvou let stále více profesionální. Své zkušenosti jsme sdíleli s kolegy na první konferenci o Internetovém poradenství. Během roku 2008 nás kontaktovalo přes 216 klientek.

9 Služba: Poradna pro terapii postabortivního syndromu Poradna pro ženy v tísni AQAUA VITAE nabízela od počátku své činnosti možnost osobního setkání. Postupem času jsme zaregistrovali ze strany klientek velký zájem o individuální terapie v rámci postabortivního syndromu. Proto jsme se po domluvě s naší paní psycholožkou rozhodli letošní rok otevřít poradnu pro léčbu postabortivního syndromu. Individuální sezení probíhá poté, co o něj klientka projeví zájem. Terapie zajišťuje Mgr. Vladislava Bartáková a to formou osobního terapeutického setkávání s klientkou. Dále, pokud to situace vyžaduje, i prostřednictvím telefonické nebo SMS a internetové konzultace. Jedno sezení trvá průměrně 60 až 90 minut. Nabízíme je klientkám zdarma. Poradnu pro léčbu PAS navštívilo v tomto roce celkem 16 klientů. Nejčastěji se řešila problematika postabortivního syndromu, který se objevuje po interrupci. S tím souvisí i další témata: trauma ze samovolného potratu, problematika traumatu po zprávě o postižení dítěte. V rámci poradny se samozřejmě poskytla podpora i dalším ženám a to zejména v otázkách při rozhodování v případě nečekaného těhotenství, rodinné nebo partnerské krize.

10 Příběhy z poradny AQUA VITAE Uvedené příběhy nejsou přepisem reálně uskutečněných hovorů s klienty. Jedná se o smyšlený text, který vyjadřuje nejčastější aspekty hovorů na dané téma. Poradna Aqua Vitae zachovává naprostou anonymitu svých klientů. Ukázka 1 Poradnu kontaktovala prostřednictvím telefonu žena, která v desátém týdnu těhotenství spontánně potratila své dítě. Na dítě se už s manželem delší dobu těšili. Událost byla pro ni o to těžší, že šlo o první dítě, na které již dlouho čekají. Žena hovořila o svém smutku a bolesti. Má pocit, že ji nikdo nemůže pochopit, i když je okolí vůči ní vstřícné. Situace už trvá delší dobu. Manžel, který byl zpočátku chápavý, se jí odcizuje, má pocit že už bylo truchlení dost. Žena se ptá, co má dělat, protože se pro ni situace stává neudržitelnou. Bolest jí znemožnuje chodit do práce a vztah s manželem je značně narušený. Konzultantka se zprvu snaží ženu vyslechnout. Na hlasu je poznat, že žena pociťuje úlevu, že smí o tématu bez předsudků hovořit. Mnoho lidí kolem ní dosud chodilo po špičkách, aby jí neublížili a ona se neměla komu svěřit. Pracovník mluví o pocitech ženy, reflektuje její emoce a nastavuje jí zrcadlo. Hovoří spolu o ztrátě a bolesti, o tom co obvykle pomáhá situaci zvládat. Žena během hovoru začně plakat. Její pláč uvolňuje její sevření. Ptá se, zda je možná osobní konzultace. Pracovník ženě nabízí setkání s psychologem. Domlouvají se na čase. Žena děkuje za pomoc. Ukázka 2 Na poradnu se pomocí internetové aplikace obrátila žena s žádostí o radu a pomoc. Žena je v osmém týdnu těhotenství a na miminko se od počátku těšila. Nyní se ale nachází v krizové situaci a neví, zda si dítě nechat. S přítelem se poslední dva měsíce velmi hádali kvůli penězům a minulý týden se přítel odstěhoval k jiné ženě, údajně kamarádce. Žena se cítí zoufale. Neví, jak se v otázce dítěte rozhodnout. Nájemné má zaplacené jen na tento měsíc. Bojí se, že situaci finančně nezvládne. Pracovnice nejpozději do tří dnů odpoví. Postup je kvůli ne příliš osobnímu kontaktu obtížnější, přesto se snaží pochopit ženiny emoce a pomáhá jí je nést. Rekapituluje její situaci a snaží se ji poukázat z jiné perspektivy. V dopise je toho mnoho, co by se dalo řešit. Pochopit zakázku ženy je z prvního u obtížné. Proto je lepší zeptat se, co ženu nejvíce trápí. Následně konzultantka předestře škálu řešení. V každém případě se snaží se ženou nemanipulovat a do žádného z řešení ji nenutit. Předestře jí ovšem, že interrupce není nikdy řešením. Otevřeně ovšem o interrupci hovoří. Konzultantka ženě především nabídne zůstat s poradnou v kontaktu.

11 DALŠÍ AKTIVITY Supervize V rámci sdílení zkušeností s ostatními kolegy z různých linek a mezi sebou navzájem se nám potvrdilo, že pro to, abychom mohli kvalitně pomáhat druhým, je nezbytná týmová spolupráce. Vzájemné obavy, zkušenosti a rady jsme letos začali sdílet v rámci interních supervizí. Interní supervize si s velkou pečlivostí vzala na starost jedna z konzultantek Lucie Růžičková. Interní supervize se ukazují jako velmi účinný a bezpečný nástroj. Díky nim si ověřujeme, zda postupy, které jsme použili, odpovídají potřebám klienta, jeho zakázce, našemu společnému cíli a možnostem instituce. Umožňuje nám také pochopit, co brzdí našemu dorozumívání s klientem. Chrání ale i pracovníka a organizaci před vyčerpáním. Zcela jistě tyto supervize přispívají k lepší kvalitě našich služeb a poskytují i nám konzultantkám duševní hygienu. Zvyšování kvalifikace Dvě z konzultantek letos úspěšně absolvovaly kurz Telefonické krizové intervence pořádaný organizací Remedium. Psycholožka poradny Mgr. Vladislava Bartáková se rozhodla absolvovat kurz pořádaný Poradnou pro ženy a dívky, Zlín s názvem Cestou od křivdy k odpuštění s terapií smíření - NEST(New Existence for Survisor of Trauma). A spolu s tímto prochází kurzem Trauma pod záštitou organizací Remedium, Praha. Mediální aktivity prezentace aktivit v oběžníku Hnutí Pro život ČR odkaz na naši poradnu na mnoha ženských serverech, internetová prezentace na webech: prolife.cz, svobodavolby.cz, vira.cz, reklama ve studentském časopise Agora 2x, reklama ve Zlatých stránkách vnitřní reklama ve vozech MHD Ústí nad Labem vnitřní reklama ve vozech MHD České Budějovice diskusní fórum MF Dnes na téma interrupcí: duben/ 2008 přítomni byli: psycholožka poradny Aqua Vitae Vladislava Bartáková, genderový odborník Tomáš Pavlas, místopředseda KDU-ČSL David Macek, poslankyně ČSSD Anna Čurdová. rozhovor s Vladislavou Bartákovou pro idnes.cz Při interrupci vás muž nepodrží, říká psycholožka duben/2008 konzultace při článku Jak probíhá interrupce pro idnes.cz říjen /2008

12 Český rozhlas: Pořad Hovory o rodině (ke stažení přes web rozhlasu) Když se interrupce nepovede aneb Odškodné za život? s advokátkou Martou Ehlovou, psycholožkou Vladislavou Bartákovou a předsedou Asociace pro medicínské právo a bioetiku Ondřejem Dostálem rádio Proglas: leden/ 2008 : Studio Kristián vysílalo pořad o poradně Aqua Vitae (2x opakování) Přednášková činnost Modlitba v terapii postabortivního syndromu přednáška Mgr. Vlaďky Bartákové v rámci 146. klinicko-psychologického dne s tématem Posttraumatický růst a rozvoj, garantovaného Asociací klinických psychologů ČR Trauma a postabortivní syndrom školení V. Bartákové pro pracovníky poradny Aqua Vitae Konkrétní projekty na záchranu životů: činnost poradny Aqua Vitae - příspěvek Irmy Krylové na mezinárodní konferenci Áno pre život v Rajeckých Teplicích Zodpovědné rodičovství - Cyklus přednášek V. Bartákové pro studenty ve spolupráci se Soukromým reálným gymnáziem Přírodní škola o.p.s. Role neziskových organizací při prevenci kriminality mládeže a prevence interrupcí Z. Rybová, I. Krylová, V. Bartáková přednášely v rámci Metodologicko- formačního cvičení Kriminální policie, odboru mládeže

13 EKONOMICKÁ STRÁNKA Ani v letošním roce se nezměnilo na práci konzultantek to, že pracují jako dobrovolnice, takže bezplatně a bez nároku na mzdu. Jsou jim ale propláceny příp. režijní náklady spojené s výkonem služby a též je jim hrazeno veškeré odborné školení, zakoupená potřebná literatura apod. Rádi bychom vzhledem k rozšíření našich služeb a fungující poradně zaměřené na terapii postabortivního syndromu využívali větších prostor, žel dosud na takové investice nezbývají prostředky. Dnes ovšem nabízíme také kvalitní a vstřícné zázemí včetně možnosti azylového ubytování klientky, samozřejmostí je možnost osobních schůzek a diskrétních, individuálních psychologických sezení. Příjmy poradny jsou tvořeny výlučně individuálními a zpravidla drobnými finančními dary; z nich jsou hrazeny telefonáty /poskytujeme jako jediná poradna v ČR svého druhu telefonickou krizovou linku s voláním zdarma na čísle /, veškeré provozní náklady apod. Platí, že většina z nás, které se v poradně angažujeme, stále spíše investujeme vlastní prostředky do projektu, na kterém nám upřímně záleží. Každá úspěšně nasměrovaná či vyrovnaná klientka, která získala opět pevnou půdu pod nohama a každé zachráněné dítě nám je ovšem velkolepou odměnou a útěchou. Děkujeme ještě jednou za Vaši podporu a přinášíme Vám přehled příjmů a výdajů za rok 200 v následujícím grafu: Příjem poradny v r = Kč Výdaje celkem = ,66 Kč Celková rozvaha = 4473,34 Kč

14 Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! Tým Poradny pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení Hnutí Pro život AQUA VITAE Tel. 800 108 000 www.linkapomoci.cz Internetová a telefonická linka důvěry Den Dopolední služba Odpolední sluřba Pondělí 9-12h. Středa

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2012. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Výroční zpráva za rok 2012 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae, Linka pomoci, o.s., provozovaná občanským sdružením Hnutí Pro život o.s. Linka pomoci poradna Aqua vitae

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2014 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013

Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. Tanvaldská 269, 463 11, Liberec 30 Výroční zpráva Linky důvěry Liberec 2013 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae

Výroční zpráva za rok 2010. Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Výroční zpráva za rok 2010 Poradna pro ženy v tísni Aqua vitae Úvodní slovo Vážení přátelé, příznivci a podporovatelé našeho díla, jsme vděčny za to, že závěrem roku 2010 se můžeme ohlédnout a rok uzavřít

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení podporovatelé, přátelé Poradny Aqua vitae! Máme tu čest oslovit Vás z úvodní stránky výroční zprávy a představit Vám naši práci za uplynulý rok. Konzultantky

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry

Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Linka důvěry zpráva vedoucí linky důvěry Personální obsazení linky důvěry v r.2001: interní zaměstnanci: vedoucí linky důvěry: Mgr.Eva Bicanová, psycholog sociální pracovnice linky důvěry: Anna Přecechtělová

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

tili. změn, kdy nám přibyla nová mladá kolegyně nablízku těm, kteří to potřebují. součástí týmu od založení poradny, odešla na

tili. změn, kdy nám přibyla nová mladá kolegyně nablízku těm, kteří to potřebují. součástí týmu od založení poradny, odešla na VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodem poradny a na poskytování kvalitní pomoci Milí příznivci poradny Aqua vitae, v drtivé většině ženám. ráda bych Vás seznámila s uplynulým rokem klientům, 2013, kdy jsme již osmým

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka

Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Project ipu Psychologická první pomoc při mimořádných událostech Mgr. Petr Kaňka Projekt ipu > Po 10 letech spolupráce v RWE v Německu byl do ČR rozšířen projekt pomoci po závažných incidentech ve spolupráci

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které

ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které Mgr. Dana Kroupová ZÁKON 108/2006 Sb. 55 Telefonická krizová pomoc (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy,

Slovo úvodem. Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy, dostáváte do rukou výroční zprávu, ve které se dočtete o činnosti občanského sdružení Kontakt v roce 2011. Dokázali jsme udržet stávající službu

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva

o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva o.s. For-Teenager Apel Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou historicky první výroční zpráva občanského sdružení For-Teenager Apel, které v Jičíně poskytuje sociální

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jablonci nad Nisou Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Práce s klientelou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI. v roce 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI v roce 2008 Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí a Linka důvěry Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem 3 Kontakty 4 Poslání a cíle sdružení 4-5 Struktura sdružení 5 Činnost sdružení v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Svitavy 2015 OBSAH 1 základní údaje o středisku... 3 2 přehled poskytovaných forem péče... 4 3 personální zabezpečení střediska... 5 4 provoz střediska (+ přijímání klientů, výsledky

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz

Výroční zpráva projektu. BabyKlokánci. občanského sdružení Zrnka za rok 2014. www.zrnka.cz. http://babyklokanci.blogspot.cz Výroční zpráva projektu BabyKlokánci občanského sdružení Zrnka za rok 2014 www.zrnka.cz http://babyklokanci.blogspot.cz BabyKlokánci je celostátní rodičovská organizace podporující rodiny předčasně narozených

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2009 Linka důvěry Ústí nad Orlicí a Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí Obsah: Úvodem..3 Činnost linky důvěry v roce 2009....4 Zpráva o činnosti Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP

Občanské sdružení STROP. Občanská poradna STROP Občanské sdružení STROP Občanská poradna STROP Výroční zpráva za rok 2004 Občanské sdružení STROP zaregistrováno u Ministerstva vnitra 2.5.2002. IČO: 265 90 620 Adresa: Tř.T.Bati 1276, 760 01 Zlín Telefon:

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

- výroční zpráva 2010

- výroční zpráva 2010 - výroční zpráva 2010 Poslání Linky důvěry Liberec Posláním Linky důvěry Liberec je poskytovat Telefonickou krizovou pomoc (dle zák. 108/2006 Sb.) na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV)

METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) METODIKA PODPORY STARTOVACÍHO ZAMĚSTNÁNÍ PRO OSOBY OPOUŠTĚJÍCÍ VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY (VTOS)/VÝKON VAZBY (VV) v období realizace projektu Příprava a podpora vstupu na trh práce pro bývalé uživatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Poradna pro ženy a dívky. Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení ONŽ

Poradna pro ženy a dívky. Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanské sdružení ONŽ Poradna pro ženy a dívky VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení ONŽ 2012 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy, starosti a

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.

Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu. Michal Růžička, Julie Wittmannová. Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77. Restart hodnocení a prezentace výsledků projektu Michal Růžička, Julie Wittmannová Projekt OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00377 Mezinárodní spolupráce P- Centrum FOUNDATION66 HUM London Build on Belief

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2011 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci

Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Bc. David Tichý, DiS. - koordinátor terénní pomoci Krizové centrum Ostrava Občanské sdružení V provozu od září 2005 na základě 1. komunitního plánu Statutárního města Ostravy Registrována sociální služba

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 1. 3. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Cíle a Opatření všechny PS Program: Před zahájením

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více