Kariérové poradenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kariérové poradenství"

Transkript

1 Kariérové poradenství Mezinárodní organizace práce Ženeva Příručka pro země s nízkými a středními příjmy Ellen Hansen Česká republika

2 Vydává: Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Centrum Euroguidance Praha Překlad a jazykové korektury: Mgr. Adam Havlín Mgr. Dana Šlancarová Vydání první. Neprodejný výtisk. ISBN: Originál: ISBN: (International Labour Office, Geneva) (tištěná verze) Originál: ISBN: (International Labour Office, Geneva) (internetová publikace ve formátu pdf) Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah příspěvků odpovídají výlučně autoři/ky. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.

3 Kariérové poradenství Příručka pro země s nízkými a středními příjmy Ellen Hansen

4 Originál této publikace byl vydán Mezinárodní organizací práce, Ženeva, pod názvem Career guidance: a resource handbook for low- and middle income countries. Copyright 2006 International Labour Organization 2006 Český překlad Copyright 2007 Dům zahraničních služeb MŠMT Přeloženo a reprodukováno se souhlasem Mezinárodní organizace práce. Označení užívaná v publikacích Mezinárodní organizace práce, jež jsou v souladu s praxí OSN, a v nich předkládané materiály nevyjadřují názor Mezinárodní organizace práce ohledně právního statutu jakékoli země, oblasti nebo území nebo jejich úředních orgánů, ani ohledně stanovení jejich hranic. Odpovědnost za názory vyjádřené v jednotlivých článcích, studiích a dalších příspěvcích nesou výhradně jejich autoři a autorky a jejich publikováním Mezinárodní organizace práce nevyjadřuje souhlas s názory, které jsou v nich uvedeny. Zmínky o firmách a komerčních produktech a postupech nevyjadřují jejich schválení Mezinárodní organizací práce, a naopak jakákoli chybějící zmínka o konkrétní firmě, komerčním produktu nebo postupu nevyjadřuje negativní postoj k nim.

5 III Předmluva Mezinárodní organizace práce (International Labour Office, ILO) vydává příručku o kariérovém poradenství v době, kdy sílí vlivy na světové trhy práce a sociální struktury. V posledních dvaceti letech stále více vystupuje potřeba přizpůsobovat se prudkým změnám na trhu práce. Nedávno schválená doporučení ILO v oblasti rozvoje lidských zdrojů poskytují další podněty ke zvýšení pozornosti věnované kariérovému poradenství. Kromě toho se vládní subjekty v mnoha zemích obracejí na ILO s žádostí o pomoc v podpoře zaměstnanosti mladých lidí. Tyto faktory nás vedly k rozhodnutí se danou otázkou zabývat, a to s důrazem na situaci v zemích s nízkými a středními příjmy. Výzkum pro tuto příručku se ubíral několika směry, aby bylo co nejlépe využito znalostí předních světových odborníků v oblasti kariérového poradenství. Nejprve byla provedena rešerše dostupné literatury na dané téma a byly vyhledány již existující výzkumy. V další fázi jsme se snažili získat příspěvky od klíčových spolupracovníků se zkušenostmi s různými aspekty kariérového poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy. Poté byl podniknut rozsáhlý průzkum nástrojů pro kariérové informace a poradenství, jež jsou dostupné na internetu. Účelem bylo poukázat na rozmanitost již realizovaných přístupů v různých zemích na odlišných stupních vývoje. Finanční podporu části tohoto výzkumu poskytla nizozemská vláda v rámci programu ILO-Netherlands Partnership. Kapitola I těží zejména z výzkumu, který provedly Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, Světová banka, Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy a odborného vzdělávání a Evropská nadace odborného vzdělávání. Kapitola III, věnovaná zdrojům kariérových informací, vychází z analýzy Bruce Mathewse. Kapitola V o organizaci poskytování služeb čerpá z pojednání Lynne Bezansonové a Michela Turcotta. Sada nástrojů obsažená v Části II byla vyvinuta za pomoci Pauly Repo a zaměstnanců firmy LogosNet Susan Gleasonové, Nicholase Mangozha, Silvie Sarazoly a Tiiny Eskoly. Komentáře k souhrnnému obsahu příručky poskytli Catherine Casserlyová, George Gamerdinger, Thomas Ivory, Ronald Sultana a Rènette du Toitová. Doplňujícími komentáři přispěli Girma Aguneová, Beate Andreesová, Jean Duronsoy, Ragnar Gussing, John Hunter, John McCarthy, Gianni Rosas, Gregor Schulz, Amy Torresová, Fernando Vargas, Tony Watts a Li Xiang Wei. Redakční úpravy provedla Geraldeen Fitzgeraldová. Do příručky byly rovněž zahrnuty příspěvky z diskuse z Jednání u kulatého stolu věnovanému problémům přechodu ze školy do práce a vyrovnávání nabídky a poptávky na trhu práce v rozvojových zemích, které v květnu 2005 uspořádala v jihoafrické Pretorii instituce Human Sciences Research Council (HSRC). Kulatý stůl koordinovala dr. Rènette du Toitová z HSRC a mezi účastníky byli představitelé odborů práce a školství Jihoafrické republiky, odborníci na kariérové poradenství z Botswany, Brazílie, Indie a Thajska, zástupci jihoafrických vysokých škol, soukromí poskytovatelé služeb v oblasti zaměstnanosti a další zaměstnanci HSRC. Tato příručka je určena dvěma okruhům čtenářů. Část I je zaměřena zejména na ty, kdo odpovídají za rozvoj národní politiky a plánování aktivit v oblasti kariérového poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy, tedy na zaměstnance ministerstev školství a ministerstev práce, pracovníky ve veřejných službách zaměstnanosti, zaměstnance vzdělávacích institucí na všech úrovních a konzultanty, kteří jim pomáhají. Část II je pak určena pro širší skupinu lidí, kteří se účastní plánování a poskytování služeb kariérového poradenství. Obě části příručky by se měly vzájemně doplňovat, a nabízet tak souhrnný pohled na aktuální stav v oblasti kariérového poradenství na celém světě. The new ILO Recommendation 195. Human resources development: education, training a lifelong learning. Montevideo: CINTERFOR/ILO, s.

6 IV Přestože tato příručka obsahuje názory řady odborníků na kariérový rozvoj a zkušenosti různých zemí, doporučeným přístupem zůstává koncepce šesti klíčových faktorů předložená v Kapitole I. Cílem této studie je rovněž vyvolat diskusi mezi tvůrci koncepcí a odborníky na kariérové poradenství o jeho platnosti pro země s nízkými a středními příjmy a o užitečnosti nabízených nástrojů. Předkládaný příspěvek k tomuto závažnému tématu klade důraz na rostoucí důležitost toho, aby informace o kariérovém poradenství byly dostupné, kdykoli a kdekoli je lidé nejvíce potřebují. Mpenga Kabundi, vedoucí Odboru pro pracovní dovednosti a zaměstnatelnost, Mezinárodní organizace práce, Ženeva

7 V Obsah Předmluva Obsah Seznam příkladů Seznam zkratek Účel příručky Část I. Vymezení rámce pro kariérové poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy 1 Část II. I. Kariérové poradenství v dnešním světě 1 A. Co je to kariérové poradenství? 1 B. Jaké cíle prosazuje kariérové poradenství? 2 C. Jaké jsou doporučené přístupy? 3 D. Jaký význam má kariérové poradenství pro země s nízkými a středními příjmy? 4 E. Na jakých faktorech založit kariérové poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy? 6 II. Porozumění kontextu dané země 7 A. Kulturní hodnoty 7 B. Charakteristika trhu práce 12 C. Institucionální infrastruktura 15 III. Zdroje kariérových informací 17 A. Struktura a trendy národních trhů práce 18 B. Lokální struktura trhu práce 25 C. Informace pro osoby migrující za prací 27 IV. Podpora rozvoje schopností volby, nalezení a udržení si zaměstnání 31 A. Kariérová výchova 31 B. Kariérové poradenství, zaměstnanecké poradenství, zprostředkování práce 33 C. Programy pro přizpůsobování se trhu práce, zaměstnanost a rozvoj pracovní síly 35 D. Rozvoj dovedností pro výkon samostatné výdělečné činnosti 37 V. Organizace poskytování služeb kariérového poradenství 39 A. Osobní služby 40 B. Samoobslužné poskytování kariérového poradenství 48 C. Víceúrovňové služby 50 VI. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců s cílem podpořit poskytování služeb 52 A. Úvodní školení poradenských pracovníků 52 B. Další profesní rozvoj zaměstnanců 54 C. Mezinárodní iniciativy profesního rozvoje 57 VII. Řídicí a koordinační rámec 60 A. Posílení kariérového poradenství na národní úrovni 61 B. Koordinace různých úrovní poskytování služeb 64 C. Základní kroky k vylepšení systému 67 VIII. Závěr 68 Sada internetových nástrojů a zdrojů pro kariérové poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy 71 Kapitola 1. Národní zdroje kariérového poradenství 72 A. Komplexní kariérové informace země s vyššími příjmy 72 B. Komplexní kariérové informace země s nízkými a středními příjmy 74 C. Komerční kariérové informace 77 D. Cílené kariérové informace 79 E. Další vzdělávání a školení odborníků v oblasti kariérového poradenství 87 F. Varia 88 Kapitola 2. Obecné odkazy na informační zdroje 90 A. Informační zdroje 90 B. Zdroje pro odborníky v oblasti kariérového poradenství 94 C. Zdroje pro tvůrce koncepcí 106 Bibliografie 107 III V VI VII IX

8 VI Seznam příkladů III.1 Jamajka: Informační systém trhu práce 18 III.2 Barbados: Informační systém trhu práce 20 III.3 Jihoafrická republika: Životní orientace jako součást národních učebních osnov 22 III.4 Srí Lanka: Národní systém zajišťování a poskytování zaměstnání (JobsNet) 23 III.5 Peru: Program pracovních školení CAPLAB 26 III.6 Filipíny: Program vzdělávání a školení osob pracujících v zahraničí 28 III.7 Evropské služby zaměstnanosti 29 III.8 Čínská lidová republika: Vzdělávací program životních dovedností poskytuje pracujícím ženám potřebné kompetence 30 IV.1 Spojené státy: Kariérové poradenství usnadňuje přechod ze školy do práce 32 IV.2 Bulharsko: Job Tiger 35 IV.3 Mezinárodní organizace práce: Nástroje pro podporu zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením 36 IV.4 Mezinárodní organizace práce: Prostředky pro rozvoj drobného podnikání 38 V.1 Korejská republika: Reformy kariérového poradenství ve vzdělávacím systému 41 V.2 Německo: Střediska kariérových informací 43 V.3 Čínská lidová republika: Role veřejných služeb zaměstnanosti při poskytování kariérového poradenství 44 V.4 Argentina: Partnerství mezi komunitou a univerzitou při poskytování kariérového poradenství 45 V.5 Singapur: CareerLink a Associates Network 46 V.6 Filipíny: Soukromá firma poskytuje služby kariérového poradenství 48 V.7 Polsko: Počítačový systém podpory kariérového poradenství 49 V.8 Velká Británie: Rady Learndirect pro dospělé 51 VI.1 Dánsko: Vzdělávání a školení kariérových poradců 53 VI.2 Irsko: Národní centrum pro poradenství ve vzdělávání 55 VI.3 Kanada: Career Circuit a vzdělávací iniciativa Circuit Coach 56 VI.4 Evropská regionální spolupráce: Euroguidance Network 57 VI.5 Africká regionální spolupráce: Příručky pro poradenství v oblasti vzdělávání dívek a žen 58 VI.6 Mezinárodní spolupráce: Centrum přípravy poradců 59 VI.7 Mezinárodní centrum pro kariérový rozvoj a veřejnou politiku 59 VII.1 Finsko: Vymezení poskytování služeb kariérového poradenství 61 VII.2 Finsko a Lucembursko: Úloha sociálních partnerů 64 VII.3 Turecko: Koordinace mezi národními službami zaměstnanosti a školami 65 VII.4 Chile: Program ChileCalifica 65 VII.5 Polsko: Síť úřadů pro volbu povolání na vysokých školách 66

9 VII Seznam zkratek CEDEFOP CV DANIDA EEA (EHP) ETF EU EURES FAWE IAEVG ICT IEP ISCO NGO OECD PES UNESCO UNFPA UNICEF WAPES WB WHO Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (European Centre for the Development of Vocational Education and Training) životopis (curriculum vitae) Dánská agentura pro mezinárodní rozvoj (Danish International Development Agency) Evropský hospodářský prostor (European Economic Area) Evropská nadace odborného vzdělávání (European Training Foundation) Evropská unie (European Union) Evropské služby zaměstnanosti (European Employment Services) Fórum pro africké ženy ve vzdělávání (Forum for African Women Educationalists) Mezinárodní asociace pro studijní a profesní poradenství (International Association for Educational and Vocational Guidance) informační a komunikační technologie rozvoj individuální zaměstnatelnosti (individual employability development) Mezinárodní klasifikace zaměstnání (International Standard Classification of Occupations) nevládní organizace (non-governmental organization) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development) Veřejné služby zaměstnanosti (public employment services) Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Populační fond OSN (United Nations Population Fund) Dětský fond OSN (United Nations Children s Fund) Světová asociace veřejných služeb zaměstnanosti (World Association of Public Employment Services) Světová banka (World Bank) Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)

10 VIII

11 IX Účel příručky Účelem této příručky je: (1) zaměřit pozornost odpovědných politických činitelů a programových koordinátorů v zemích s nízkými a středními příjmy 2 na ústřední problémy reformy služeb kariérového poradenství v těchto zemích; a (2) poskytnout tvůrcům a realizátorům programů na národní a místní úrovni širokou škálu příkladů a praktických nástrojů kariérového poradenství z různých zemí, které by bylo možné použít jako modely pro následné přizpůsobení a využití v místních poměrech. Příručka je rozdělena na dvě části, odpovídající jednotlivým cílům. Část I podává přehled stávajících mezinárodních trendů v kariérovém poradenství v zemích s vysokými příjmy a rozebírá význam těchto trendů pro země s nízkými a středními příjmy. Dále je zde představena koncepce šesti klíčových faktorů, které by měly být brány v úvahu při vývoji systému kariérového poradenství. Jsou to: (1) porozumění kontextu dané země; (2) rozvoj kariérových informací; (3) podpora rozvoje schopností zvolit si, nalézt a udržet si práci; (4) organizace poskytování služeb; (5) vzdělávání zaměstnanců s cílem podpořit poskytování služeb a (6) zlepšení řízení a koordinace. V diskuzi ke každému z uvedených šesti faktorů je uvedena řada názorných příkladů z praxe různých zemí. Tyto praktické příklady jsou rovněž samostatně využitelné pro řešení reálných problémů veřejné politiky. Část II uvádí konkrétní internetové stránky věnované kariérovému poradenství. Ty zahrnují: (1) seznam nástrojů a zdrojů kariérového poradenství z různých zemí s vysokými, středními a nízkými příjmy, které jsou k dispozici na internetu; (2) další obecné odkazy, jako jsou mezinárodní kvalifikační standardy pro odborníky v oblasti kariérového poradenství a zásady pro rozvoj kariérových informací. Množství informací a nástrojů týkajících se kariérového poradenství a rozvíjení pracovních dovedností publikovaných na internetu za posledních deset let výrazně vzrostlo a díky jejich mezinárodní dostupnosti je možné získat náhled na současnou praxi na celém světě. Zvláštní pozornost je věnována zdrojům, které jsou v současnosti využívány v zemích s nízkými a středními příjmy. Za účelem usnadnění přístupu na internetové stránky je na stránce k dispozici prohledávatelná verze Části II této příručky. Je třeba poznamenat, že důraz, který je v Části II kladen na internetové nástroje, nemá vyvolat dojem, že by všechny země s nízkými a středními příjmy měly vytvářet internetové stránky. Uváděné stránky pouze zpřístupňují uživatelům z celého světa řadu nástrojů (návody na pohovory, nástroje odborného hodnocení a kvalifikační standardy pro poradce), někdy i ve více jazycích. Vzorové příklady a návody na těchto stránkách mohou být například rozpracovány do podoby tištěných materiálů nebo využity jako výukové zdroje. Používání internetu tímto způsobem zvyšuje využitelnost této příručky a odkazuje čtenáře k podrobnějším materiálům. Jde tedy spíše o mapu užitečných míst. Vzhledem ke značnému rozsahu internetových stránek věnovaných kariérovému poradenství je mimo rámec možností této příručky uvádět každý užitečný odkaz. Mnohé vynikající stránky jsou dostupné jen v národních jazycích, čímž je omezena jejich použitelnost pro širokou mezinárodní veřejnost. Většina internetových stránek uváděných v této příručce je v angličtině, nicméně Část II obsahuje i odkazy ve francouzštině a španělštině. Seznam by mohl zahrnovat mnohem více stránek ze zemí s vysokými příjmy, jejich počet však byl záměrně omezen, aby zůstal zachován hlavní důraz na země s nízkými a středními příjmy. Na závěr je rovněž důležité poznamenat, že platnost informací uváděných na internetu může být krátkodobá; nové stránky vznikají a staré zanikají, jejich obsah je neustále aktualizován. 2 Země s nízkými a středními příjmy: země s hrubým národním příjmem USD na osobu nebo nižším.

12 X Některé odkazy, které byly aktivní v době publikování této příručky, tedy nemusí být později již dostupné. Komentáře čtenářů k obsahu nebo využitelnosti této publikace pro jejich konkrétní situaci jsou vítány, a to zejména v podobě stručných popisů a internetových adres zdrojů zaměřených na kariérové poradenství, které dokreslují praxi v dalších zemích s nízkými a středními příjmy. Bude-li to možné, budou tyto popisy a adresy umístěny na webových stránkách ILO jako doplněk k textu této příručky. Komentáře a informace zasílejte do ILO na ovou adresu

13 Část I. Vymezení rámce pro kariérové poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy I. Kariérové poradenství v dnešním světě A. Co je to kariérové poradenství? Definic kariérového poradenství existuje celá řada. Materiál OECD Analýza strategií kariérového poradenství (Career Guidance Policy Review) je definuje jako služby a aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům libovolného věku a v jakékoli fázi jejich života při výběru jejich školního a odborného vzdělávání a zaměstnání a při zvládání jejich profese. 3 Tato definice rovněž pokrývá zpřístupňování informací o trhu práce a o možnostech vzdělávání a zaměstnání pomocí sběru a systematizace těchto informací a zajištěním jejich dostupnosti tehdy a tam, kde je lidé potřebují. Zahrnuje také pomoc lidem při úvahách o jejich přáních, zájmech, kompetencích, osobnostních vlastnostech, kvalifikacích a schopnostech a jejich sladění s dostupnými možnostmi vzdělávání a zaměstnání. Termín kariérové poradenství (career guidance) nahrazuje v zemích s vyššími příjmy starší termín poradenství pro volbu povolání (vocational guidance). Poradenství pro volbu povolání se zaměřuje na volbu povolání a liší se od poradenství v oblasti vzdělávání (educational guidance), které se zaměřuje na výběr studijních oborů. Kariérové poradenství spojuje tyto dvě oblasti dohromady a klade důraz na vzájemnou interakci mezi učením a prací. Činnosti kariérového poradenství v zemích s vyššími příjmy lze zařadit do pěti oblastí: 1. Kariérové informace veškeré informace potřebné k plánování, získání a udržení si zaměstnání, ať již placeného nebo dobrovolného. Sem spadají (ne však výlučně) informace o zaměstnáních, dovednostech, kariérních postupech, studijních příležitostech, trendech a podmínkách trhu práce, vzdělávacích programech a možnostech, vzdělávacích a školicích institucích, vládních a nevládních programech a službách a pracovních příležitostech. Tato oblast představuje základ pro všechny další služby kariérového poradenství. 2. Kariérová výchova je poskytována učiteli, odbornými poradci a jinými komunitními zdroji ve vzdělávacích institucích nebo komunitních organizacích. Pomáhá studentům pochopit jejich motivace a hodnoty a porozumět tomu, jak by mohli prospět společnosti. Poskytuje jim znalosti z oblasti trhu práce; dovednosti potřebné k volbě školního a odborného vzdělání, životní dráhy a zaměstnání; příležitosti setkat se s komunitními službami a pracovním životem a nástroje pro plánování kariéry. 3. Kariérové poradenství pomáhá lidem ujasnit si cíle a touhy, porozumět vlastní identitě, činit uvědomělá rozhodnutí či jednat a zvládat změny zaměstnání, ať už plánované nebo neplánované. 4. Zaměstnanecké poradenství pomáhá lidem ujasnit si své bezprostřední pracovní cíle, poznat pracovní a vzdělávací příležitosti a využívat jich nebo osvojit si potřebné dovednosti pro vyhledání a udržení si zaměstnání (např. sepsání životopisu, vystupování u pohovoru). 5. Zprostředkování práce hledání volných pracovních míst a doporučování zaměstnanců. Touto činností se často zabývají jak státní organizace, tak soukromé firmy. Služby týkající se pracovního umístění nabízejí svým studentům rovněž některé vysoké školy. 4 3 OECD European Commission. Career guidance: A handbook for policy makers. Paříž: OECD/European Commission, 2004, s Bezanson, L. Turcotte, M. Delivery of career guidance services. Nepublikovaný spis ILO, K dostání na vyžádání na ové adrese

14 B. Jaké cíle prosazuje kariérové poradenství? Nedávný výzkum OECD, Světové banky (WB), Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP) a Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) potvrzuje důležitost kariérového poradenství a informovanosti při dosahování tří hlavních cílů: Cíle celoživotního vzdělávání: Snaha o eliminaci předčasného ukončování školní docházky a o zajištění adekvátní báze znalostí a dovedností k vyrovnávání se s výzvami, které přináší budování znalostních společností v kontextu ekonomické globalizace; a podpora náležitých vazeb mezi školním a odborným vzděláváním a světem práce. Výstupy analýz trhu práce: Vyrovnávání nesouladu mezi poptávkou a nabídkou práce, řešení otázek nezaměstnanosti a zlepšování mobility pracovních sil. Cíle sociální spravedlnosti a sociálního začlenění: Podpora integrace okrajových a rizikových skupin do procesů školního a odborného vzdělávání a zaměstnání a zohledňování rovných příležitostí pro sociálně vyloučené skupiny ve vzdělávacích programech a službách trhu práce. 5 Na základě tohoto výzkumu bylo definováno následujících deset kritérií pro systémy celoživotního poradenství: Transparentnost a snadná dostupnost pro lidi v kterémkoli věku, včetně schopnosti uspokojovat potřeby rozmanité škály klientů. Věnování pozornosti klíčovým přechodovým okamžikům v průběhu celého života. Flexibilita a inovativnost v poskytování služeb odrážející odlišné potřeby a okolnosti různých skupin klientů. Procesy stimulující jednotlivce k zapojení se do pravidelných revizí a plánování. Přístup k individuálnímu poradenství poskytovanému náležitě vyškolenými odborníky pro ty, kdo takovou pomoc potřebují, a v době, kdy ji potřebují. Programy pro všechny mladé lidi týkající se schopností řízení jejich profesního rozvoje. Možnost prozkoumat a vyzkoušet si studijní a pracovní možnosti předtím, než si klient zvolí. Přístup k poskytování služeb, které jsou nezávislé na zájmech konkrétních institucí nebo podniků. Přístup ke komplexním a uceleným informacím o vzdělávání, zaměstnání a trhu práce. Aktivní zapojení příslušných zainteresovaných osob. 6 5 Watts, A. G Sultana, R. G. Career guidance policies in 37 countries: Contrasts and common themes. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 2004, vol. 4, no. 2 3, s OECD Evropská komise, op. cit., s. 64.

15 3 C. Jaké jsou doporučené přístupy? Kariérové poradenství je také součástí strategií efektivního celoživotního vzdělávání a aktivního trhu práce. S tím, jak se reformují národní vzdělávací a školicí systémy, aby odrážely proměnlivost požadavků kladených na pracovní dovednosti, získává kariérové poradenství stále větší důležitost. Výzvou však zůstává poskytování kariérového poradenství v takovém měřítku a kvalitě, aby byly splněny uvedené cíle, a to s přihlédnutím ke kulturnímu kontextu, struktuře trhu práce a institucionálním možnostem dané země. Výše citovaný materiál OECD dále předkládá sedm strategických témat, na která by se měli zaměřit tvůrci koncepcí v zemích s vyššími příjmy: Upřednostňování vývoje systémů, které rozvíjejí schopnosti samostatného řízení kariéry a kariérových informací. Poskytovatelské systémy by měly poskytovat osobní pomoc podle individuálních okolností a potřeb klientů, spíše než předpokládat, že každý potřebuje intenzivní individuální kariérové poradenství. Zajištění větší pestrosti dostupných typů služeb a způsobů jejich poskytování, včetně větší různorodosti personálních struktur, širšího využívání svépomocných technik a integrovanějšího přístupu k používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Napomáhání tvorbě a poskytování pobídek k podpoře rozvoje služeb kariérového poradenství v soukromém a dobrovolnickém sektoru. Užší spolupráce s odbornými asociacemi a školicími organizacemi na zlepšování vzdělávání a školení kariérových poradců. Zlepšování evaluace služeb kariérového poradenství, tak aby bylo dosahováno jasně stanovených cílů. Rozvíjení mechanismů zabezpečování lepší kvality a jejich propojování s financováním služeb. Budování pevnějších struktur pro strategické vedení. 7 Důležitost kariérového poradenství ve všech zemích byla také zdůrazněna v doporučení Mezinárodní konference práce o rozvoji lidských zdrojů (Human Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning, doporučení č. 195, 2004). Toto doporučení konkrétně definuje klíčové úkoly kariérového poradenství a služeb v oblasti vzdělávání pro podporu rozvoje lidských zdrojů. Článek VIII, nazvaný Kariérové poradenství a služby v oblasti vzdělávání, uvádí: Členské země by měly: (a) zajistit a umožnit jednotlivci po celý jeho život účast a přístup ke kariérovým informacím a poradenství, ke službám týkajícím se pracovního umístění, k technikám hledání zaměstnání a ke službám v oblasti vzdělávání; (b) podporovat a umožňovat používání informačních a komunikačních technologií a nejlepších praktických zkušeností (best practices) při poskytování kariérových informací a kariérového poradenství a služeb v oblasti vzdělávání; (c) definovat ve spolupráci se sociálními partnery úlohy a odpovědnost poskytovatelů služeb zaměstnanosti, poskytovatelů vzdělávání a dalších poskytovatelů souvisejících služeb, pokud jde o odbornou a kariérovou informovanost a poradenství; (d) poskytovat informace a poradenství v oblasti podnikání, podporovat podnikatelské dovednosti a zvyšovat povědomí pedagogů a školitelů o důležité úloze firem mimo jiné pro ekonomický růst a tvorbu řádných pracovních míst. 8 7 Watts, A.G. Sultana, R. G. Career guidance policies in 36 countries: Contrasts and common themes. Příspěvek na konferenci o kariérovém poradenství a veřejné politice (Conference on Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap). Soluň: Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (CEDEFOP), listopad Doporučení ILO č. 195: Human Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning. Článek VIII. Přijato na 92. zasedání Mezinárodní konference práce (International Labour Conference) v Ženevě 17. června 2004.

16 4 D. Jaký význam má kariérové poradenství pro země s nízkými a středními příjmy? Situaci lidí v zemích s nízkými a středními příjmy určují především omezené ekonomické, vzdělávací a sociální možnosti. Tato omezení výběru vedou k různým postojům ke změně a adaptabilitě. Na jedné straně potřeba přežít vyžaduje schopnost se přizpůsobit; na druhé straně však často pomalé tempo ekonomických, politických a kulturních změn, které charakterizuje mnohé země s nízkými a středními příjmy, zejména na venkově, může blokovat osobní iniciativu ve vývoji a růstu. V zemích s vyššími příjmy může kariérové poradenství rozšířit jednotlivcům možnosti volby a pomoci jim rozvinout schopnosti svobodného rozhodování. Cílem poradenství je lidem umožnit, aby se vymanili z omezujících a tíživých stereotypů daných pohlavím, národnostním a sociálním původem, náboženstvím či zdravotním postižením. Teorie kariérového poradenství jsou založeny na logickém modelu, který předpokládá svobodnou volbu autonomního jedince z široké nabídky volně dostupných příležitostí. Tyto teorie však byly často vytvářeny podle pracovních modelů vysokoškolsky vzdělaných bělošských mužů ze středních vrstev žijících v severoamerických městech počátku dvacátého století. 9 Pro diskusi o významu kariérového poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy i v zemích s vyššími příjmy jsou podstatné dva základní směry jeho vývoje. Kariérové poradenství se za prvé vzdaluje svému zaměření na pomoc jednotlivcům při rozhodování na začátku jejich pracovního života o výběru školního a odborného vzdělávání a zaměstnání a přibližuje se pružnějšímu zaměření na plynulé budování možností pracovního rozvoje během celého života. Za druhé stále více bere v úvahu, že tyto pracovní a životní volby jsou činěny nejen v kontextu faktorů trhu práce, ale po celý život v kontextu faktorů lidského růstu a vývoje. Důležitý je jak přechod mladého člověka ze školy do práce, tak i přechody týkající se založení a zaopatřování rodiny, stárnutí nebo změny pracovní schopnosti. Z tohoto pohledu činí lidé v každé zemi tyto volby (ať již vědomé či ne) ohledně svého pracovního života neustále. Primárním kritériem je míra svobody, v jejímž rámci lze rozhodnutí činit, a přístupnost a dosažitelnost užitečných informací, na jejichž základě se člověk rozhoduje. Ve svém shrnutí veřejných strategií kariérového rozvoje v rozvojových a přechodných ekonomikách navrhují jeho autoři Watts a Fretwell, aby se rozhodování státu rozvíjet tyto strategie a investovat do kariérového poradenství řídilo tím, do jaké míry jsou jednotlivci schopni činit nezávislá rozhodnutí ohledně své kariéry a na jaké úrovni si klíčové zainteresované osoby (zejména političtí a vládní činitelé) přejí podporovat nezávislé rozhodování o kariéře. 10 To v první řadě znamená, že by hlavní společenské instituce měly respektovat a dokonce podporovat občany ve svobodném výběru pracovních možností. Za druhé to naznačuje, že tyto pracovní možnosti jsou otevřeny všem členům společnosti bez ohledu na pohlaví, národnost či jiné demografické nebo sociální faktory. Za třetí je nutno poskytovat lidem určitou škálu výběru z ekonomického a kulturního hlediska. V ekonomikách, kde jsou pracovní možnosti velmi omezené a lidé žijí na úrovni přežití, kde politické a kulturní hodnoty nedovolují rovný přístup k práci všem kategoriím občanů a kde jsou skromné veřejné zdroje soustředěny jinam, nebude kariérové poradenství prioritou pro investice z veřejných prostředků. 9 Casserl, C. Employment counselling, career guidance and occupational information provided through a public employment service. Dokument ILO (Labour Administration Branch) č Ženeva: ILO, 1994, s Watts, A. G. Fretwell, D. H. Public policies for career development: Case studies and emerging issues for designing career information and guidance systems in developing and transition economies. Diskusní příspěvek. Washington: Světová banka, březen 2004.

17 5 Přesto se řada zemí s nízkými a středními příjmy z různých důvodů rozhodla do kariérového poradenství investovat. Některé jejich důvody se shodují s důvody zemí s vyššími příjmy: země s nízkými a středními příjmy například také uznávají, že rozvoj lidských zdrojů je nedílnou součástí celkového ekonomického vývoje země a podpory sociální solidarity. Zaměstnavatelé v těchto zemích si rovněž stále více uvědomují potřebu povzbuzovat své pracovníky a mládež k tomu, aby si osvojovali nové dovednosti, a byli tak schopni reagovat na rychle se měnící požadavky trhu. Mezi další důvody, proč investovat do kariérového poradenství, patří: země spěje od centrálně plánované ekonomiky (umisťování pracovních sil) k tržní ekonomice; země směřuje k demokratickému uspořádání a chce změnit své politické a sociální modely; státy s velkou migrující populací se buď snaží pomáhat svým občanům, aby byli schopni se v cizích podmínkách adekvátně rozhodovat ohledně práce, nebo se snaží udržet si své talenty ve své zemi. Pokud jde o cílové skupiny služeb kariérového poradenství v těchto zemích, budou podle určité logiky upřednostňováni zejména: mladí lidé, kteří jsou konfrontování s klíčovými životními a pracovními rozhodnutími a kteří zároveň představují podstatnou část populace v mnoha zemích s nízkými a středními příjmy; ženy, které jsou v mnoha zemích běžně omezovány ve svobodném výběru povolání. Ženy mají také značný vliv na utváření hodnot další generace; vzdělanější pracovníci, kteří mají obecně širší výběr profesí, zejména ve formální ekonomice, a do jejichž vzdělání již byly investovány nemalé zdroje, osoby, které migrují, ať už v rámci daného státu nebo do zahraničí, protože ty činí zásadní životní a pracovní rozhodnutí a často potřebují informace, aby se vyhnuly zneužívání ze strany zaměstnavatelů. Je třeba nicméně poznamenat, že tyto cílové skupiny nejsou homogenní a v každé skupině mohou jednotlivci čelit zcela rozdílným konkrétním překážkám při nalézání zaměstnání. Kontextovým faktorům, které je nutno mít na zřeteli při rozvoji služeb kariérového poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy, se podrobněji věnuje Kapitola II této příručky (Porozumění kontextu dané země).

18 6 E. Na jakých faktorech založit kariérové poradenství v zemích s nízkými a středními příjmy? Část I této příručky představuje obecný přístup k plánování zlepšení v oblasti kariérového poradenství na národní úrovni. Tento přístup plně uznává, že inovace a reformy ve skutečnosti nezřídka vycházejí spíše z omezenějších iniciativ směřujících zdola nahoru, než z iniciativ shora dolů. Na druhou stranu, katalyzátorem smysluplných aktivit často bývá závazek vysoké politiky k reformě na národní úrovni. Proto spíše než ucelený proces plánování s doporučenými postupnými kroky zde předkládáme k úvaze šest základních faktorů. Jednotlivé faktory pojmenovávají zásadní problémy, s nimiž je třeba se vypořádat, aby bylo možné rozvíjet funkční, komplexní a cenově efektivní služby kariérového poradenství. Pozornost věnovaná těmto otázkám však vede k neotřelému pohledu na tradiční způsoby poskytování kariérového poradenství. Jde o následující faktory: 1. porozumění kontextu dané země; 2. rozvoj kariérových informací; 3. podpora rozvoje schopností zvolit si, nalézt a udržet si práci; 4. organizace poskytování služeb; 5. vzdělávání zaměstnanců s cílem podpořit poskytování služeb; 6. zlepšení řízení a koordinace.

19 7 II. Porozumění kontextu dané země Z analýzy důležitosti kariérového poradenství pro země s nízkými a středními příjmy předložené v kapitole I vyplývá, že zásadní otázkou je míra možnosti volby v oblasti pracovního života v kontextu dané země s nízkými a středními příjmy. Podmínky, v jejichž rámci je kariérové poradenství poskytováno, se v zemích s vyššími příjmy a v zemích s nízkými a středními příjmy výrazně liší, a to zejména ve třech základních aspektech, o nichž pojednává tato kapitola. Za prvé se může lišit struktura sociálních a politických hodnot, což může významně ovlivňovat chápání výchozích principů kariérového poradenství. Za druhé je kontext trhu práce v zemích s nízkými a středními příjmy charakterizován slabší ekonomikou a naopak rozsáhlejšími aktivitami neformální ekonomiky. Za třetí je pro tyto země příznačná slabší institucionální infrastruktura a často nedostatečné veřejné zdroje. A. Kulturní hodnoty Prvotní i následující rozhodnutí týkající se pracovního života jsou zásadní nejen pro prosperitu každého člověka osobně a pro prosperitu jeho rodiny, ale na obecné rovině ovlivňují i životaschopnost jednotlivých společenství a celých států. Tyto volby, ať už viděny z pohledu jednotlivce či společnosti, mají však rovněž politický rozměr, neboť v konečném důsledku rozhodují o rozdělení a rozložení bohatství, moci a postavení ve společnosti. Způsoby, jimiž se napomáhá ke zdokonalení těchto rozhodovacích procesů, jsou proto velmi důležitou, komplexní a citlivou záležitostí. Klíčový význam pro poskytování kariérového poradenství mají základní hodnoty, které jsou ve společnosti spojovány s prací, a role jednotlivce ve vztahu k práci. Úloha těchto hodnot, ale i informací a dovedností však často zůstává neprozkoumána. Jsou to ovšem spíše hodnoty než informace, co motivuje lidi a formuje společenské instituce. Tyto hodnoty rovněž představují filtr, skrze nějž jednotlivci informace zpracovávají. Hodnoty zemí s vyššími příjmy Jaké jsou současné hodnoty zemí s vyššími příjmy v oblasti kariérového rozvoje? Kariérový rozvoj motivuje jednotlivce k větší osobní iniciativě a rozhodování o své roli a možnostech přispívání společnosti. Úkolem poradenství není určovat, co by měli lidé dělat. Kariérový rozvoj je individuální odpovědností; předpokládá se, že lidé sami řídí své vlastní profesní životy. Kariérový rozvoj je celoživotní proces, nikoli jednorázový krok, který lidé udělají jednou v mládí nebo v době krize v zaměstnání. Jeho cílem je pomáhat lidem, aby se dokázali přizpůsobit změnám ve svém životním cyklu a v ekonomických cyklech. Kariérový rozvoj vyžaduje od pracujících i studentů flexibilitu a adaptabilitu. Kariérový rozvoj vyžaduje v různých údobích života různé druhy nástrojů a služeb. Podpora je nutná tam, kde lidé studují, žijí a pracují, a měla by být poskytována s větší nezávislostí na zájmech zúčastněných institucí a podniků. 11. Jak tyto hodnoty kontrastují s hodnotami týkajícími se práce v zemích s nízkými a středními příjmy? V mnoha zemích s nízkými a středními příjmy především panuje dichotomie hodnot ohledně kariérového poradenství. Vzdělaní lidé ze středních a vyšších vrstev i ti, kdo touží patřit do střední třídy, často vyznávají velmi podobné hodnoty jako lidé v zemích s vyššími příjmy. 11 Bezanson, L. Kellett, R. Integrating career information and guidance services at a local level. Studie pro Evropskou komisi a OECD. Listopad 2001, s. 5.

20 8 Mnozí z nich získali vzdělání v zahraničí nebo ve vzdělávacích institucích založených zeměmi s vyššími příjmy a s těmito hodnotami se osobně setkali. Další pracují v obchodních prostředích (např. v nadnárodních korporacích), které zprostředkovávají hodnoty rozvinutého světa, profesionální standardy a manažerskou praxi. Tito lidé (zejména mladí) mají pro sebe velká očekávání. V zemích s nízkými a středními příjmy s rozvinutými systémy vzdělávání navíc počet vzdělaných mladých lidí převyšuje kapacitu trhu práce. V některých z těchto zemí znamenají vyšší očekávání (ať už vzdělaných mladých lidí, nebo jejich rodičů), že mladý člověk aspiruje pouze na zaměstnání s odpovídajícím odborným nebo společenským postavením (na úřednickou nebo manažerskou pozici), bez ohledu na to, zda jsou v takových profesích volná místa. Jejich situace je navíc často ztížena faktem, že za sebou nemají téměř žádné kariérové poradenství a mohou mít nulovou pracovní zkušenost, a proto často mívají nerealistické představy o trhu práce. Většina lidí v zemích s nízkými a středními příjmy však zastává tradičnější hodnoty a má umírněnější aspirace. Níže jsou uvedeny hlavní hodnotové kontrasty, které ovlivňují pohled té které země na kariérové poradenství. Postavení práce ve společnosti Tradiční kariérové poradenství v zemích s vyššími příjmy je založeno na představě života soustředěného na práci, kdy člověk získává z práce největší uspokojení. Pro většinu lidí v rozvojovém světě je práce tím, co je třeba učinit pro přežití. O uspokojení nejde. Postoje ke změnám a mobilitě Obecné postoje ke změnám ve společnosti tvoří kontext toho, jak lidé činí zásadní rozhodnutí týkající se práce. Postoje vůči změně jsou pochopitelně ovlivňovány dostupnými možnostmi, avšak společnosti se srovnatelnými podmínkami se mohou ve svých reakcích lišit některé jsou méně pružné, jiné flexibilnější. Historie ukazuje, že nejúspěšnějšími společnostmi jsou ty, které jsou schopny adekvátně reagovat na změny. To je často spjato s orientací společnosti do budoucnosti je budoucnost nahlížena jako pevně daná, nebo jsou lidé přesvědčeni, že mají moc změnit a zlepšit své životy? Měřítka týkající se důležitosti individuálního výběru a otevřenosti vůči změnám se mohou dramaticky lišit jak mezi jednotlivými zeměmi, tak mezi různými skupinami v rámci jedné země nebo kultury. Váha přikládaná individuální volbě závisí na schopnosti jedince utvářet svůj život. Individuální volba je úzce spjata s hodnotami ve vztahu k autoritám (politickým, náboženským a rodinným). Úloha rodiny a komunity Volba práce bývá v zemích s nízkými a středními příjmy často významně ovlivněna rodinou a komunitou. V řadě zemí je stále běžné, že role jedince se podřizuje kolektivu rodině nebo komunitě. Rozhodující vliv mají rodinné hodnoty. V chudých zemích s omezenými možnostmi je vzájemná ekonomická závislost mezi rodinou a členy komunity nezbytná. V mnoha zemích s nízkými a středními příjmy mohou mít rodiče podstatný vliv na volbu profese svých dětí. Příležitosti pro syny mohou být například automaticky upřednostňovány před příležitostmi dcer. U dívek se naopak nezřídka předpokládá, že převezmou péči o sourozence nebo stárnoucí rodiče. Pokud rodina vlastní farmu nebo menší podnik, pak se od dětí (zejména od synů) může očekávat, že se zapojí do rodinného podnikání. Starší sourozenci někdy ztratí možnost dalšího

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Evropský sociální fond Investice do lidí

Evropský sociální fond Investice do lidí Evropský sociální fond Investice do lidí Evropská komise Tento leták je k dispozici ve všech úředních jazycích EU. Ani Evropská komise, ani žádná osoba jednající za Evropskou komisi nenesou odpovědnost

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky MOPPS Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života kraj Vysočina Seminář Gender Mainstreaming

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Program Erasmus+ (2014 2020)

Program Erasmus+ (2014 2020) Program Erasmus+ (2014 2020) Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz organizace přímo řízená MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy mezivládní dohody Evropské komise

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 Výzvy pro kariérové poradenství Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 program Evropské komise; založeno 1992 34 zemí. Euroguidance Cíle: podpora celoevropské dimenze v poradenství; poskytování

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech

Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Prohlášení z Rigy o elektronických dovednostech Výzva v oblasti digitálních dovedností a vytváření pracovních míst v Evropě Riga, 13. března 2015: Zástupci vlád, průmyslu, akademické obce, nevládních organizací

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_349 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání

Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání Nízkoprahové kurzy v oblasti jazykového vzdělávání čeština pro cizince Mgr. Markéta Slezáková spoluautorka koncepce Nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince Centra pro integrace cizinců Nízkoprahové kurzy

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012

europe2020@cor.europa.eu do 5. listopadu 2012 Příspěvek místních a regionálních orgánů k přezkumu strategie Evropa 2020 v polovině období Hodnocení stěžejní iniciativy Mládež v pohybu Více ž dva roky po přijetí stěžejní iniciativy strategie Evropa

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání

Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Na cestě k Evropskému prostoru vysokoškolského vzdělávání Komuniké ze setkání evropských ministrů zodpovědných za vysoké školství v Praze ze dne 19.května 2001 Dva roky po podpisu Boloňské deklarace a

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII z realizace kariérového poradenství Mgr. Václav Štrof 2010

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

(Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE C 119/2 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2009 IV (Informace) RADA INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE Závěry Rady ze dne 12. května 2009 o strategickém rámci evropské spolupráce v oblasti vzdělávání

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT

SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT SÍŤ PRO DIGITÁLNÍ INKLUZI UNITE-IT Provozovatel: Obecný přehled unite-it za rok 2014 Síť Unite-IT oslavila druhý rok projektu, ale teprve první rok za plného provozu, přičemž nadále expandovala, rostla

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013

Projekty Partnerství Leonardo da Vinci. Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty Partnerství Leonardo da Vinci Informační seminář pro předkladatele Výzva 2013 Projekty partnerství doplňují aktivity Leonardo da Vinci mezi projekty mobility a multilaterálními projekty/přenosem

Více