Organizace a poskytování paliativní hospicové péče v Rakousku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizace a poskytování paliativní hospicové péče v Rakousku"

Transkript

1 Hospic H o s p i c o vá a p a l i a t i v n í p é č e v R a ko u s k u Organizace a poskytování paliativní hospicové péče v Rakousku Motto: Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti. Romain Rolland Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Ostrava 2015 Martin SORGE Mobilní hospic Caritas Vídeň

2 Organizace hospicové a paliativní péče v Rakousku Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebensbeistand (Mezinárodní společnost pro provázení smrtí a podporu života ) Založena roku 1987 v Rakousku. Zastřešující organizace Hospiz Österreich (Hospic Rakousko) Založena 1993 ve Vídni. Österreichische Palliativgesellschaft (Rakouská paliativní společnost) Založena 1998 ve Vídni.

3 Odstupňovaná hospicová a paliativní péče Vhodný přístup k paliativní péči Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Zabránění nedostatečné, přemrštěné a chybné péči Zlepšení komunikace a koordinace mezi zúčastněnými institucemi Respektování pacientovy vůle a umožnění mu zemřít doma Výhledová kontrola symptomů Urgentní plán pro případ krizí a finální fáze, pohotovost na telefonu Konsekventní ulehčení a podpora příbuzných, např. zapojení kvalifikovaných neplacených pracovníků

4 Odstupňovaná hospicová a paliativní péče Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Rutinní situace Komplexní situace obtížné otázky Základní péče Podporující nabídky Nabídky péče Akutní oblast Nemocnice Paliativní konzultační služby Paliativní stanice Dlouhodobá oblast Okruh rodiny, domov Domovy důchodců Domovy s pečovatelskou službou (odborní) lékaři s vlastní ordinací, mobilní služby, terapeuti Hospicové týmy Mobilní paliativní týmy Stacionární hospice Denní hospice

5 Sběr dat 2013 Hospicová/paliativní zařízení Rakousko Počet celkem- konec 2013: 291 SE= 100% Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Stupeň evidence = SE Copyright HOSPIZ ÖSTERREICH (Pelttari/Pisssarek/Zottele)

6 Vládní program 2013 až2018 ZDRAVÍ Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče. abychom dosáhli cíle zajištěné dostupnosti mobilní a stacionární hospicové péče, i pro děti, měli bychom na základě vyhodnocení potřeb rakouských spolkových institutů pro zdraví (ÖBIG) vytvořit jejich společné financování federací, jednotlivými zeměmi a sociálním pojištěním;. Republika Rakousko Zdroj: (str. 53), Přístup k

7 Hospicová a paliativní péče v domech s pečovatelskou službu Výchozí situace Počet domovů stoupá Délka života stoupá Umírání v domech s peč. Službou narůstá Nenádorová onemocnění dlouhé umírání - multimorbidita Paliativní péče nezbytná Směrnice se zásadami, doporučeními a cíly Obyvatelé, rodinní příslušníci, vedení domova Zdravotní sestry, lékaři Duchovní Dobrovolničtí hospicoví pracovníci Aktuální stav Pilotní projekty Národní certifikát kvality Školení po celém Rakousku dle vlastního vzdělávacího programu

8 Dětské hospice a paliativní pediatrie Aktuálně Chybí plánování potřeb a závazná strukturální kvalitativní kritéria Chybí plošné pokrytí Téměř výhradně financováno z darů/příspěvků Stávající projekty a iniciativy mají nejrozdílnější přístupy a tím i zčásti velmi konkrétně zaměřené nabídky podpory V přípravě: Vlastní oblast činnosti v zastřešující organizaci Hospiz Österreich Propojení stávajících iniciativ a projektů Plánovaní potřeb Senzibilizace Definice a zpracování relevantních klíčových témat Vypracování restrukturalizačních strategií

9 Vzdělání Multiprofesionalita jako princip Sebeovládání a předávání znalostí Výstavba v oblasti vzdělávání Propojení Zajištění a vývoj kvality Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 1978/79 První kurz pro provázení smrtí, Caritas, Mag.a Sr. Hildegard Teuschl CS Dnes: kurzy po celém Rakousku týkající se provázení životem, smrtí a zármutkem pro dobrovolnické pracovníky hospiců 2002 Diplom Paliativní medicína rakouské lékařské komory 2005 První katedra paliativní medicíny na Lékařské univerzitě ve Vídni (Prof. Dr. Herbert Watzke)

10 Paliativní medicína Paracelsova lékařská univerzita Salzburg + Hospic Rakousko + St. Virgil Salzburg Magisterské kurzy paliativní péče experti STUPEŇ III: = Multiprofesionální specializace 140/170 UE Paliativní péče Psychosociální spirituální paliativní péče Paliativní pediatrie STUPEŇ II: Specializované prohlubující kurzy 140 UE CERTIFIKÁT: Hospicové/paliativní postoje a vědomosti pro interdisciplinární práci STUPEŇ I : Interdisciplinární paliativní základní kurz 140 UE + praxe- 9x v Rakousku ODBORNÉ KURZY HOSPICOVÉ A PALIATIVNÍ PÉČE

11 Zákony Karenční doba pro přijetí do hospice Od roku 2002 Předběžné opatření pacienta Od roku 2006 Plná moc Od roku 2007 Článek 15a Úmluvy Od roku 2004/2008 Rakouský strukturní plán zdraví (ÖSG) 2010 Od roku 2010

12 Financování Kvalita Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Kromě paliativních stanic není momentálně žádné celorakouské jednotné financování. Strukturní kvalitativní kritéria pro všechna zařízení Projektové a procesní kvalitativní standardy Cíl: příručka kvality pro všechna zařízení Byly vyzvány všechny hospicové a paliativní instituce proces ještě pokračuje Standardy dané institucí Hospiz Österreich Standardy pro dobrovolnické pracovníky hospice a pro kvalifikaci

13 Procesní příručka Hospicová a paliativní zařízení Vzorový průběh Na příkladu: Stacionárního hospice Od poptávky po přijetí Hospitalizace Péče post mortem

14 Vzorový průbeh Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče

15 2010 První (mezinárodní) setkání týkající se hospicové a paliativní péče v domovech důchodců a domovech s pečovatelskou službou, organizované zastřešující organizací Hospiz Österreich. Další setkání 2012, 2013, První rakouské setkání týkající se hospicové a paliativní péče o děti, mladistvé a mladé dospělé, organizované zastřešující organizací Hospiz Österreich. Od té doby každoroční setkání Prosinec Uvedení jednotné evropské Procesní příručky pro hospicová a paliativní zařízení spolkovým ministerstvem zdravotnictví Založení dobrovolnické pracovní skupiny pro hospicovou a paliativní péči v rámci EAPC (European Association of Palliative Care) Vedení: Mag.a Leena Pelttari MSc, Ros Scott

16 2012 Vyvinutí konceptu pro hospicovou a paliativní péči pro děti, mládež a mladé dospělé v Rakousku v pověření spolkového ministerstva zdravotnictví (Rakouským spolkovým institutem pro zdraví a zastřešující organizací Hospiz Österreich) Červenec 2013 Zahrnutí (ambulantní) hospicové a paliativní péče do novely zákona o ošetřovatelství 2013 Nově regulované finanční náklady při paliativní péči

17 Společné požadavky Hospiz Österreich, Österreichischer Palliativgesellschaft, Caritas, Rakouský červený kříž a Vinzenzgruppe (Hospic Rakousko, Rakouská paliativní společnost, Charita, Rakouský červený kříž a Vincenzgruppe) Právní nárok na péči Dosažitelné, dostupné a cenově dostupné pro všechny Financování z veřejných prostředků Jednohlasné odsouhlasení kompetencí Urychlení integrace do dlouhodobé péče Zlepšení ve výuce a výzkumu Zákaz eutanazie v ústavě

18 Výhledově - Výzvy Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Vybudování kooperace s nemocnicemi, domácími lékaři, domácí péčí o nemocné, domovy Zlepšení ve výuce a vývoji Dobrovolnictví hlavní činnost Vývoj kvality Strukturace humánnost - chování Zakotvení ve všeobecném zákonu o sociálním pojištění Výhledově se uchovává : Žít a zemřít tam, kam patřím. mobilně před stacionárním.

19 Přehánění, před nímž bychom se měli chránit Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Institucionalizace Ekonomizace Přílišná profesionalizace (dobrovolníci jako clerus minor ) Standardizace kvality Specializace Standardizace Certifikace (dokumentace vs. dotace) Paliativně pohlcené hospice by byly dalším koncem lidské sebekontroly. Franco H. Rest, 2010

20 Systém péče o pozůstalé v Rakousku Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Ostrava 2015 Martin SORGE Mobiles Caritas Hospiz Wien

21 Nabídky pro truchlící mobilního hospice Charity Speciálně vyškolený personál pro pomoc truchlícím Individuální poradenství (dle domluvy) Otevřené diskusní skupiny pro truchlící Uzavřená diskusní skupina pro truchlící Skupiny pro truchlící děti a jejich příbuzné v Dolních Rakousech Skupiny pro truchlící dospělé v Mistelbachu Místnost pro truchlící mladé lidi mezi 17 a 27 lety n Kavárna pro truchlící ve Vídni 1x měsíc Tanec smutku a útěchy Turistika pro truchlící Vzpomínkové bohoslužby, rituály (periodicky, příležitostně) Hospicový duchovní

22 Nabídky pro truchlící mobilního hospice Charity Práce s truchlícími lidmi s postižením Řízená svépomocná skupina: sebevražda zármutek pozůstalých Procházky v parku s návštěvou kavárny (Vídeň) Společné vaření, jídlo, mluvení (Dolní Rakousy) Letáky, složky, brožury Hospic školí příprava na zármutek

23 Nést smutek společně - vedení a provázení skupin truchlících Dvoudílné programy dalšího vzdělávání pro lidi, kteří pracují s truchlícími Modul 1 Úvod do práce se skupinami Teoretickými impulzy pro skupiny jako sociální veličiny, pro skupinové modely, skupinovými procesy, pracovními postupy ve skupině, styly vedení, praktickými cvičeními ve, popř. se skupinou se má člověk naučit a prohloubit si práci jako vedoucí skupiny Modul 2 Zvláštní výzvy při vedení skupin truchlících Zahrnutím teoretické látky z oblasti práce s truchlícími se projednávají zvláštnosti skupin truchlících a jejich vedení. Společně se vypracovávají rozdílné koncepty pro skupiny truchlících, nabízejí se materiály pro kreativní formování skupin. Předpoklady účasti Absolvovaný úvodní kurz pro provázení životem, smrtí, zármutkem, popř. Interprofesionální základní kurz paliativní péče, popř. Kurz pro práci s truchlícími Praktické zkušenosti s prací s truchlícími.

24 Bundesarbeitsgemeinschaft Trauerbegleitung Österreich (rakouská Spolková skupina pracujících s truchlícími), založená roku 2013, chce spoluprácí a vytvořením společných kvalitativních kritérií pro vzdělání osob pracujících s truchlícími v Rakousku vytvořit fundovanou základnu. Kvalifikace osob pracujících s truchlícími/práce s truchlícími Osnovy spolkové skupiny pracujících s truchlícími formulují kvalitativní kritéria pro vzdělání ve dvou etapách.

25 Nabídky pro pracovníky a pro osoby zajímající se o zármutek Úvodní kurz Pro provádění zármutkem Kurz Pro provádění zármutkem 32 vyučovacích jednotek 80 VJ Potvrzení o absolvování Certifikát 110 vyučovacích jednotek Certifikát

26 Nabídky pro poradenství a práci s truchlícími Hospicová zařízení různých subjektů Pohřby Nezávislý (svobodní) průvodci zármutkem Internetové poradenství a práce s truchlícími

27 Téma Zármutek Poradenství a podpora pro truchlící Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče IGSL Hospicové hnutí (1090 Vídeň) Kardinal König Haus, vzdělávací centrum jezuitů a charity, Vídeň Kinder-Krebs-Hilfe (pomoc pro děti s rakovinou), spolek, pro Vídeň, Dolní Rakousy a Burgenland Kontaktní místo pro truchlící, pro Vídeň a Dolní Rakousy Charita arcidiecéze Vídeň Mobilní hospic rak. Buddhistického náboženského spolku Vídeň Otevřená kavárna, SDS Zdravotní centrum v nemocnici St. Josefa Online servis: portál, tiskárna Lischkar ve spolupráci s pohřby Vídeň Rainbows (Duhy), spolek, Vídeň Rote Anker - CS Caritas Socialis Vídeň Svépomocná skupina Cibule Vídeň Informační večery o pohřbívání Vídeň Vila Kunterbunt (Projekt pracovní skupiny psychoanalytické pedagogiky) Vídeň

28 Téma Svépomoc v zármutku" Kontaktní místo pro Vídeň/Dolní Rakousy- Charita Vídeň Svépomocná skupina Cibule" Vídeň Svépomocná skupina pro pozůstalé sebevrahů Vídeň Svépomocná skupina pro ovdovělé matky a otce (30-50 let) Vídeň Svépomocná skupina Duha pro rodiče, kteří postrádají své dítě po předčasném porodu, potratu, interrupci, porodu mrtvého dítěte nebo po jeho smrti krátce po narození, Vídeň)

29 Statistika 2013 Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče Provázení smutkem se vztahuje na provázení příbuzných po smrti pacienta/pacientky, a to nezávisle na tom, zda se před tím již nějaké provázení konalo. Čísla zahrnují i provázení ve skupinách truchlících. Truchlící 6508 V péči: Hospicového týmu 2069 Mobilního paliativního týmu 1640 Denního hospice Paliativního-konzultačního týmu 717 Stacionárního hospice 434 Paliativní stanice 1658 Zdroj:

30 Mobilní hospic Vídeň Žijte doma až do konce 1230 Vídeň, Erlaaer Platz 4 Telefon Fax Homepages: Referent:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Ludmila Szewczyková OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNÍ PRÁCE S UMÍRAJÍCÍMI A POZŮSTALÝMI V ČR

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E S T U D I A O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J a r o š o v á, P h. D. OSTRAVA 2006

Více

Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 2 Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní

Více

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice

Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Předběžná národní zpráva o zdravotní a dlouhodobé péči v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 2005 1 Problematiku zdravotní a dlouhodobé péče sledujeme z hlediska tří doporučených

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3. Kardiovaskulární choroby 41. Nádorová onemocnění 44. Diabetes mellitus 49 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2012 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 30

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv

Standardy a normy. Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči. hospicové a paliativní péče v Evropě. Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Standardy a normy hospicové a paliativní péče v Evropě Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči Lukas Radbruch, Sheila Payne a kolektiv Cesta domů Česká společnost paliativní medicíny Evropská

Více

Sociální aspekty paliativní péče

Sociální aspekty paliativní péče UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Sociální aspekty paliativní péče DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Pavel Mőhlpachr, Ph.D.

Více

O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům

O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003) 24 Výboru ministrů Rady Evropy členským státům Projrkt Paliativní péče v České republice O organizaci paliativní péče Doporučení Rec (2003)24 Výboru

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro seniory Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity 9 Management dobrovolnictví

Více

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ

SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ Péče o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění v percepci obyvatel obce Soběslav Vypracovala: Markéta Lotterová Vedoucí práce: Mgr. Jana Dvořáková JIHLAVA 2012

Více

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu

Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Studijní cesta do Švýcarska v rámci česko-švýcarského projektu Ve dnech 26. 6. 2. 7. 2011 proběhla studijní cesta do švýcarských měst Bern a Luzern v rámci českošvýcarského projektu s názvem Přenos know

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje za rok 2008 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. Základní údaje o občanském sdružení Pracovníci sdružení Vznik a poslání sdružení Vize projektu

Více

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením Schválený usnesením vlády ČR č. 256 ze dne 14. dubna 1998, stermínyplnění opatření

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3

PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2011 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 19 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 25

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb.

Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Studijní materiál k vzdělávacímu kurzu Vymezení hranic a spolupráce mezi sociální službou a lékařkou pomocí v rámci plánování sociálních služeb. Materiál vytvořil expertní tým společnosti: ACCENDO Centrum

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116/III Sušice 342 01 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2012 1. Úvod Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou

Více

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního

Více

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením

Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Metodika zavádění managementu dobrovolnictví v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval Vzdělávací institut Středočeského kraje Tato publikace je realizována v rámci klíčové aktivity

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016

II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 II. střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Rýmařova na období 2013-2016 pracovní verze k projednání ve skupinách projednáno s veřejností na společném jednání všech pracovních skupin dne projednáno

Více

Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou

Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád Název služby: Hospic Sv. Jiří, o. p. s. - domácí péče s hospicovou složkou Organizační řád byl schválen Správní radou Hospice Sv. Jiří dne 6. listopadu 2013 Obsah Použité prameny... 2 1.

Více