INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ"

Transkript

1 TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, Ostrava IČ: INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství 2. Cíle odborného sociálního poradenství 3. Komu jsou služby odborného sociálního poradenství určeny 4. Rozsah služeb odborného sociálního poradenství 5. Místo a forma poskytování služeb odborného sociálního poradenství 6. Čas poskytování služeb odborného sociálního poradenství 7. Kdo poskytuje služby odborného sociálního poradenství 8. Úhrada za poskytování služeb odborného sociálního poradenství 9. Pojištění služeb odborného sociálního poradenství 10. Popis průběhu poskytování služeb odborného sociálního poradenství 11. Výpovědní důvody a výpovědní lhůta 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství Posláním služeb odborného sociálního poradenství TyfloCentra Ostrava je poskytovat kvalitní informace, rady a podporu občanům se zrakovým postižením a přispívat tak ke zvládání jejich samostatného a nezávislého života. 2. Cíle odborného sociálního poradenství - zorientovat občany se zrakovým postižením v možnostech zvládání samostatného a nezávislého života - poskytovat srozumitelné informace v sociálně právní oblasti - prostřednictvím informací, doporučení a praktického vyzkoušení usnadnit výběr vhodné kompenzační pomůcky v závislosti na stupni zrakového postižení - aktuálními informacemi přispívat k bezpečné samostatné chůzi a prostorové orientaci zrakově postižených osob - poskytovat kvalitní podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí a při zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

2 3. Komu jsou služby odborného sociálního poradenství určeny Služby sociálního poradenství TyfloCentra Ostrava jsou určeny především osobám starším sedmi let, které jejich poškození zraku negativně ovlivňuje při každodenních činnostech a hledají podporu k zajištění samostatného a nezávislého života ve společnosti. Služeb mohou využívat rovněž lidé s kombinovaným zdravotním postižením, z nichž jedno je poškození zraku. Přidružené postižení by však nemělo vyžadovat speciální odbornost ke komunikaci a práci s nimi. Sociální poradenství může být poskytováno také rodinným příslušníkům a osobám blízkým v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením. 4. Obsah služeb odborného sociálního poradenství Sociální poradenství je v TyfloCentru Ostrava poskytováno v rozsahu následujících úkonů a poradenských oblastí: Základní sociální poradenství - zvládání samostatného života se zrakovým postižením a možnosti podpory sociálními službami - výběr vhodné sociální služby podle potřeb osoby se zrakovým postižením - možnosti podpory členů rodiny a blízkých osob v případech, kdy se podílejí na péči o osobu se zrakovým postižením Odborné sociální poradenství Sociálně terapeutické činnosti - sociální zabezpečení, důchodové pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum - vzdělávání, příprava k povolání a pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením - drobné kompenzační pomůcky, včetně možnosti výpůjčky vybraných kompenzačních pomůcek za účelem vyzkoušení jejich vhodnosti - náročné kompenzační pomůcky na bázi PC - volba vhodné pomůcky v závislosti na stupni zrakového postižení, komplexní podpora pro jejich získání - odstraňování architektonických bariér - poskytování informací zrakově postiženým klientům o zařízeních a úpravách usnadňujících samostatnou orientaci v prostoru, podávání podnětů ke zpřístupňování dalších objektů a orientačně složitých míst Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - vystavení vyjádření o vhodnosti náročné kompenzační pomůcky pro klienty určené Úřadu práce - pomoc při zajištění požadovaných dokumentů k žádosti o příspěvek podle vyhlášky MPSV č. 388/2011 Sb. - pomoc při sepsání žádosti a odvolání Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - zprostředkování vhodných navazujících služeb a aktivit zejména v okolí bydliště klienta

3 5. Místo a forma poskytování služeb odborného sociálního poradenství Služby sociálního poradenství jsou klientům poskytovány - ambulantně v prostorách TyfloCentra Ostrava (náměstí Msgre Šrámka 1760/4, PSČ Ostrava Moravská Ostrava a Přívoz, tel.: , - terénně v domácnostech klientů, ve školských zařízeních a podobně - telefonicky - prostřednictvím internetu - písemně Sociální poradenství je klientům poskytováno podle charakteru informací individuálně nebo skupinově. 6. Čas poskytování služeb odborného sociálního poradenství Ambulantní pro zájemce o službu a neobjednané klienty Čtvrtek 13:00-17:00 hodin. Pro poskytnutí služeb v jiných dnech je vhodné se předem domluvit se sociální pracovnicí. 7. Kdo poskytuje služby odborného sociálního poradenství Poradenské služby poskytují Ing. Petra Ďurková - sociální pracovnice Tel.: , Aleš Winkler odstraňování bariér, drobné kompenzační pomůcky Tel.: , Úhrada za poskytování služeb odborného sociálního poradenství Služby odborného sociálního poradenství jsou TyfloCentrem Ostrava poskytovány bezplatně. 9. Pojištění služeb odborného sociálního poradenství TyfloCentrum Ostrava má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví nebo majetku způsobenou klientem či klientovi v čase poskytování sociální služby.

4 10. Popis průběhu poskytování služeb odborného sociálního poradenství K první návštěvě TyfloCentra Ostrava je nejvhodnějším dnem čtvrtek v čase 13:00-17:00 hodin. Vzhledem k plynulému průběhu je vhodné se předem telefonicky objednat (tel.: ). Při první návštěvě TyfloCentra Ostrava zájemce o služby nejprve absolvuje úvodní pohovor se sociálním pracovníkem. Snahou pracovníka je, aby zájemce v přátelském rozhovoru sdělil účel své návštěvy, pohovořil o svých nesnázích vyplývajících ze zrakového postižení, o způsobu svého života a o tom, v čem by potřeboval pomoci a čemu by se chtěl naučit. Pracovník jej seznámí s možnostmi a nabídkou vhodných služeb TyfloCentra Ostrava. Pro bližší seznámení se službami může zájemce navštívit TyfloCentrum Ostrava opakovaně. V případě, že nabídka služeb zájemci nevyhovuje, je informován o jiných poskytovatelích sociálních služeb. Projeví-li však zájem o služby odborného sociálního poradenství, je seznámen s pravidly poskytování služby a s jejím průběhem. Po vypracování osobního plánu a uzavření ústní nebo na jeho přání písemné smlouvy o poskytování služby, se stává klientem TyfloCentra Ostrava. Klient může od smlouvy kdykoliv odstoupit, a to i bez udání důvodu. Jsou-li pro poskytnutí služby nezbytné Osobní údaje klientů, jsou uchovávány a zpracovávány pouze na základě jejich písemného souhlasu, včetně souhlasu se zveřejněním jejich fotografií. Veškeré údaje o klientech jsou uchovávány s důrazem na ochranu před zneužitím. V případě, kdy pro poskytování služby nejsou potřebné osobní údaje klienta, může být služba poskytnuta anonymně. Osobní plán klienta sociální pracovnice průběžně nebo po ukončení služby společně s ním zhodnotí. V případě, že osobního cíle klienta nebylo uspokojivě dosaženo, plánuje další postup služby. Aktivity služby jsou voleny podle potřeb a požadavků klientů. Na možnosti klientů je rovněž brán zřetel při určování času individuálního poskytování služby. Dohodnutý čas služby je pro klienta závazný. V případě, že se klient nemůže zúčastnit sociální služby v dohodnutém čase, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit. Při ambulantním průběhu služby v prostorách TyfloCentra Ostrava je klient povinen dodržovat ustanovení Návštěvního řádu TyfloCentra Ostrava. Klienti mají možnost ovlivnit kvalitu služeb podáním námětů, připomínek nebo stížností, pro jejichž vyřizování jsou v TyfloCentru Ostrava stanovena pravidla. Svůj názor na úroveň poskytovaných služeb mohou klienti rovněž vyjádřit vyplněním dotazníku Spokojenost klientů TyfloCentra Ostrava se službami. 11. Výpověď smlouvy a ukončení poskytování služby Platnost smlouvy lze ukončit: a) vzájemnou dohodou obou smluvních stran; b) výpovědí ze strany klienta, a to bez udání důvodu; c) výpovědí ze strany TyfloCentra Ostrava pouze v případě, že: - dojde po napomenutí k opětovnému hrubému porušení povinností klienta vyplývajícího z vnitřních předpisů souvisejících s poskytováním služeb odborného sociálního poradenství; - poskytovatel nemůže z kapacitních důvodů službu zajistit. Dohoda o ukončení smlouvy či výpověď smlouvy musí být vždy v písemné podobě a musí obsahovat přesné datum ukončení poskytování služby.

5 Výpovědní doba činí u služeb odborného sociálního poradenství 5 dnů, počíná běžet ode dne doručení výpovědi. Při hrubém porušení povinností klienta je smlouva ukončena s okamžitou platností.

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č.

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. Smlouva o poskytnutí sociální služby č. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle zákona č. 40/1964, Sb. občanský zákoník mezi 1) Domovem Korýtko, příspěvkovou organizací sídlem: Petruškova

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

Provozní řád Občanské poradny Třebíč

Provozní řád Občanské poradny Třebíč Provozní řád Občanské poradny Třebíč 1. Odpovědnost Za vypracování, aktualizaci a dodržování pravidel zodpovídají ředitelka a vedoucí poraden. 2. Základní údaje 1. Místa poskytování sociální služby: Občanská

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram

Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram www.senioripribram.cz Brodská 100, Příbram VIII, 261 01 Smlouva o poskytování služeb sociální péče v Domově důchodců Pečovatelské služby města Příbram (dále jen Smlouva) Číslo Smlouvy: tato smlouva je

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 51 a 91 citovaného zákona

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne V souladu se zákonem č. 108/2006 Sbírky, o sociálních službách, podle 49 a 91 cit. zákona mezi 1) SLEZSKOU HUMANITOU, obecně prospěšná společnost se sídlem:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Příloha č. 1 Metodický pokyn 4/1 SEN Smlouva o poskytnutí sociální služby VZOR Domov Březiny, příspěvková organizace Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald Smlouva o poskytnutí sociální služby č. 001/2015 uzavřená

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s.

Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. Smlouva o poskytování paliativní hospicové péče v Hospici sv. Štěpána, o. s. uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ

Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava úřad městského obvodu VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V AZYLOVÉM DOMĚ Vypracoval: odbor sociálních věcí Datum: 07. 02. 2013 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Bc. Darina Kolková Adresa: DPS Hladnovská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Židovská obec Karlovy Vary

Židovská obec Karlovy Vary Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb Židovské obce Karlovy Vary I. Charakteristika 1. Židovská obec Karlovy Vary (dále jen ŽOKV) poskytuje registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více