MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: ČERVEN 2011 Historie stará 60 let. Plakát první Loutkářské Chrudimi v roce S laskavým svolením Muzea loutkářských kultur (majetek MLK Chrudim). Jak to vše začalo? Ve dnech 1. až se konal XI. celostátní sjezd Loutkářských divadelních pracovníků, který vznesl požadavek pořádat samostatné přehlídky pro amatérské loutkáře. Volba tehdy padla na Chrudim. Určitě na počátku scházela jasná představa, ale myšlenka a nadšení byly na světě. Pořadatelství bylo svěřeno Ústředí lidové tvořivosti a městu Chrudim. V prvním týdnu července (od 2. do 7. 7.) 1951 se uskutečnila 1. Celostátní přehlídka loutkářských souborů lidové umělecké tvořivosti a účastnilo Loutkářská Chrudim šedesátiletá se jí 12 souborů. Chrudim na přehlídce tenkrát zastupoval ZK ROH n. p. Eva Chrudim s představením Lucerna. V prvních ročnících mívala LCH pouze hlavní program, tj. inscenace vybírané porotou podle vyhlášených pravidel. V roce 1956 byla v rámci LCH zařazována také inspirativní představení mimo soutěž z řad profesionálních i amatérských souborů. V počátcích byla LCH Československou celostátní přehlídkou. Mezinárodním festivalem loutkářů amatérů se stala LCH v letech 1969, 1974, 1979 a 1980 (v posledně uvedeném roce se zúčastnily pouze soubory ze socialistických zemí). Od roku 1991 má pořadatelství LCH na starosti IPOS-ARTAMA Praha spolu s městem Chrudim Chrudimskou besedou a MK ČR. Od roku 1981 probíhá festival LCH jako Národní přehlídka amatérských loutkářů. Za celou dobu 60 let se v Chrudimi vystřídala celá řada generací loutkářů, kteří s prvním týdnem července přinášeli a přinášejí do města veselí, rozvernost a příjemnou náladu, která je lidem od kumštu vlastní. LCH je vlastně po Jiráskově Hronovu druhou nejstarší přehlídkou, co do doby trvání, ale i díky účasti dětských souborů výjimečná a stále mladá. Jistě by se dala z historie vyčíst řada významných osobností, které v Chrudimi za ta léta městem a divadelními scénami prošla. Nechci je všechny připomínat, bylo by jich hodně. Také se dá dlouze rozepisovat o tom, jak festival měnil svou tvář. Dnes šedesátiletá LCH žije soutěžními vystoupeními, semináři pro loutkáře, dalšími kulturními pořady, koncerty a doprovodným programem loutkových filmů. Stále ji však provází jedno společné radost a pohoda počátku prázdnin. Milí loutkáři, buďte tedy u nás vítáni a užijme si společně významné výročí naší Loutkářské Chrudimě. Petr Řezníček, starosta města Chrudim V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi uskuteční sedmý ročník akce s názvem Den s Technickými službami. Pro žáky mateřských, základních škol a také pro širokou veřejnost bude od 9 hodin připraven pestrý a zábavný program zaměřený hlavně na témata třídění odpadu, rukodělné aktivity a bohaté soutěže. Ekocentrum Paleta představí svůj stánek věnovaný ekologii a nakládání s odpadem, kompostování a jeho způsobu s praktickou ukázkou, co lze kompostovat a co do kompostu nepatří. Po celou dobu konání akce si mohou lidé prohlížet strojní park Technických služeb. Každou hodinu budou předváděny ukázky práce techniky (popelářský vůz, úklidový vůz, vysavač psích exkrementů a mnoho dalších). Součástí Dne s Technickými službami je program společností Eko-kom, kde se děti i dospělí dozvědí bližší informace o správném třídění odpadu a recyklaci. V rámci barevného dne je zde také zahrnut výklad lektora a soutěže o hodnotné ceny. Občanské sdružení Altus tu bude mít prezentaci své činnosti a skákací hrad pro děti, trampolínu a další program zaměřený na ekovýchovu a osvětu. Dále s Technickými službami připraví výstavu popelnic s příslušným odpadem. Pro děti budou připraveny drobné soutěže s odpadovou tematikou. Martin Benák, předseda správní rady, Občanské sdružení Altus Akce probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP. Bude v červnu 757. CHHV Jiří Stivín dechové nástroje, Václav Uhlíř varhanní pozitiv Zahájení cyklu Barokní léto Chrudim 2011 čtvrtek 2. června v 19 hodin krypta kostela sv. Josefa Vstupné: 170 Kč Drsná noc na Báře Drsnou noc zahájí koncert skupiny Madfinger. Po setmění promítání filmů South Park: Peklo na zemi, Mechanický pomeranč a Takoví normální zabijáci. Upozornění: filmy nejsou vhodné pro děti. Možnost přespání pod širým nebem, občerstvení. sobota 4. června od 17 hodin rozhledna Bára, Podhůra Festival dechových hudeb neděle 19. června od 14 do 18 hodin Resselovo náměstí Svatojánský jarmark sobota 25. června od 8 do 12 hodin Resselovo náměstí Svatojánská noc na Báře Divadelní představení LS Ahoj, promítání filmů Ať žijí rytíři a Nuda v Brně. sobota 25. června od 15 hodin rozhledna Bára, Podhůra VI. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim pondělí dne 27. června 2011 v hodin budova MěÚ, Pardubická ul. 67 velká zasedací síň ve 2. patře Den s Technickými službami, 7. ročník čtvrtek 16. června 2011 na Resselově náměstí od 9.00 hodin Kulatý stůl na téma psi ve městě Chcete nám pomoci řešit vzájemné soužití psů a lidí ve městě? Trápí Vás ulice znečištěné psími exkrementy? K problematice psů ve městě je připraven kulatý stůl na pondělí 20. června 2011 od 16 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ na Pardubické ulici, 2. patro. Setkání proběhne za účasti vedení města, Technických služeb, Městské policie a příslušných odborů MěÚ Chrudim. Rádi vyslechneme Vaše názory, připomínky a podněty, proto přijďte a řekněte si, jak chcete tuto problematiku s námi řešit. Těšíme se na setkání s Vámi. Š. Trunečková Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka:

2 Informace Odboru investic Druhý týden uplynulého měsíce května byly zahájeny další stavební práce v rámci dotačního programu IPRM Integrovaný plán rozvoje města, který je prováděn v lokalitě pod nádražím od roku 2009 a dle předpokladu bude ukončen do roku Stavební práce zahájila firma MATEX HK s. r. o., Hradec Králové stavbou lešení. Tato firma zvítězila ve veřejné soutěži dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a na základě uzavřených smluv o dílo bude provádět stavbu rekonstrukce domů č. p. 540 a 595 v Rooseveltově ulici a rekonstrukce domů č. p. 594 a 593 v ulici Revoluční. Rekonstrukce uvedených domů bude probíhat dle připraveného časového harmonogramu tak, aby nejpozději do konce září byly provedeny všechny stavební práce na vnitřních rozvodech ústředního vytápění a teplé vody v těchto bytových domech. To umožní následné odpojení plynového vytápění v domech a zahájení prací na zateplování venkovního obvodového zdiva. Do konce letošního roku při vhodných klimatických podmínkách budou ještě prováděny práce na rekonstrukci střech. V zimním období budou prováděny úpravy společných prostorů bytových domů, schodišť, chodeb a sklepních prostorů. Rekonstrukce těchto uvedených domů mají být ukončeny v červnu 2012 za předpokladu, že nedojde ke změnám z důvodu dříve nepředpokládaných prací. To u starších staveb nikdy nelze zcela vyloučit. Po dokončení rekonstrukcí spojených s celkovým zateplením objektů bude mimo jiné zvýšena životní úroveň obyvatel domů a vykázána energetická úspora, což jsou cíle projektu IPRM. Město Chrudim zrealizovalo na konci měsíce dubna stavební akci Rozšíření Lanového centra Podhůra v rekreačních lesích Podhůra u Chrudimi, kterou zhotovila firma Outdoor solutions lanové parky, s. r. o., Olšany. Rozšíření Lanového centra Podhůra bylo realizováno za finanční podpory Pardubického kraje a slavnostně uvedeno do provozu Pro širokou veřejnost je rozšířené Lanové centrum Podhůra přístupné od Od 1. května jsou také v provozu pro veřejnost klášterní zahrady a Zlatá stezka. V těchto zahradách je zvolen pro letošní rok zkušební provoz. V červnu budou také zahájeny práce na výstavbě kanalizace v ulici Na Sádkách. P. Řezníček, starosta Úhrada místních poplatků po splatnosti Vážení občané, splatnost místního poplatku za komunální odpad vypršela dne a splatnost místního poplatku ze psů dne Městský úřad tímto upozorňuje všechny své dlužníky (osoby, vůči kterým má pohledávky, zejména z výše uvedených místních poplatků), že město Chrudim dlouhodobě spolupracuje se soudním exekutorem na provádění exekucí a současně předává nedoplatky Okresnímu soudu v Chrudimi. Znamená to, že ihned po skončení termínů splatnosti je zahajován proces vymáhání dluhu dle zákona číslo 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, nebyl-li příslušný poplatek či jiný dluh zaplacen. Podle výše citovaného zákona je možné provést srážku ze mzdy, účtu, stavebního spoření, z důchodu, z dávek vyplácených od Úřadu práce apod. Žádáme Vás proto uhraďte své dluhy! Nechcete se jistě zařadit mezi dlužníky, kterým hrozí exekuce s mnohem vyššími finančními náklady, než by byla úhrada čistého dluhu bez dalších souvisejících nákladů. Miroslav Glaser, Hana Vránová, Odbor finanční MěÚ Chrudim Přidělení kulturních dotací oprava V minulém čísle Chrudimského zpravodaje byly zveřejněny kulturní dotace přidělené na rok Při úpravě výchozího materiálu pro tisk došlo k záměně sloupců a tím k mylnému informování o skutečných částkách přidělených kulturních dotací. Proto uvádíme správnou tabulku. Za nedopatření se omlouváme. redakce CHZ Celková částka k rozdělení: Kč. č. Organizace Navrženo komisí činnost projekt 1 Klub rodičů při ZUŠ Chrudim Šance pro Tebe, o. s Český lidový soubor Chrudim, o. s Slavoj - pěvecký a hudební spolek Chrudim Přátelé Chrudim Chrudimská Komorní Filharmonie Občanské sdružení hudebníků, učitelů, žáků ZUŠ a přátel orchestru města Salvátor Chrudim, o. s Malik Chor Chrudim o. s. Čajový klub Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář VYŘAZENO sídlo Praha NEZAPOČÍTÁNO 11 Rytíři Černého vlka Vodácké sdružení Kačeři Kacafírek loutkářský spolek Chrudim Familiaris Domini Regis Melodie Chrudim, o. s Hudební spolek Chrudim Chrudimští patrioti Loutkářský soubor AHOJ Chrudim, občanské sdružení Yanderov Sdružení členů a přátel národopisného souboru KOHOUTEK Mama klub Chrudim Mama klub Chrudim Sbor dobrovolných hasičů Topol Květa Štěrbová Naděžda Gutzerová Sdružení rodičů a přátel dětského folklorního souboru Kuřátka Chrudim, o. s Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim Celkem Poděkování Osadní výbor Markovice děkuje Sboru dobrovolných hasičů Markovic za vybudování zpevněné plochy na místním hřbitově. V místě, kde se čerpá voda na zalévání, docházelo každoročně k podmáčení části pozemku. Hasiči provedli drenáž a vybudovali zpevněnou plochu z použité chodníkové dlažby, kterou poskytlo město Chrudim. Dopravu materiálu zabezpečily Technické služby města Chrudim. Ing. Zdenka Fančovičová, předsedkyně osadního výboru Markovice Provoz v chrudimských mateřských školách v době letních prázdnin Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče sděluje všem rodičům, jejichž děti navštěvují mateřské školy v Chrudimi, že provoz v době letních prázdnin bude zajištěn následovně: Mateřské školy vytvoří dvojice: MŠ v ulici Strojařů + MŠ v ulici Sv. Čecha MŠ na sídlišti U Stadionu + MŠ na sídlišti V. Nejedlého MŠ v ulici Na Valech + MŠ v ulici Dr. J. Malíka Z těchto dvojic bude jedna MŠ v provozu v červenci a druhá v srpnu. V době přerušení provozu budou děti dle potřeby navštěvovat párovou mateřskou školu za podmínek, na kterých se dohodnou ředitelky obou MŠ. Od do budou v provozu MŠ v ulici Strojařů, MŠ v ulici Na Valech a MŠ na sídlišti U Stadionu, od do budou v provozu MŠ v ulici Sv. Čecha, MŠ v ulici Dr. J. Malíka a MŠ na sídlišti V. Nejedlého. js Z činnosti dopravní komise Šestičlenná dopravní komise pracuje již od března. Počátkem května proběhlo již třetí zasedání. Na pořadu byly náměty ke změnám v městské hromadné dopravě, jež by mohly zvýšit její atraktivitu pro občany i návštěvníky Chrudimě. Na jednání byl přítomen i místostarosta města JUDr. Tejkl. V příštím čísle Zpravodaje uvedeme bližší podrobnosti a chceme také připravit anketní lístek pro občany k navrhovaným úpravám. Doporučíme Radě města realizovat jednak změny v MHD k termínu a zároveň budeme sumarizovat podněty pro prosincovou celostátní změnu jízdních řádů. Budeme vycházet i z námětů od občanů. Dále se dopravní komise zabývala rovněž podněty občanů a problematikou dopravního řešení v rámci projednávání studie revitalizace sídliště Na Větrníku. Ing. Michal Štěpán, předseda dopravní komise 2

3 Občanské sdružení Stop genocidě pořádá petiční výstavu, která má za cíl přiblížit mladé generaci téma genocidy a ukázat podobnosti, které existují mezi umělými potraty a běžně přijímanými formami genocid. Termín umělý potrat v dnešní době již ztratil svůj význam. Zvolené paralely jsou důležité, protože ti, kteří vykonávají nebo dopouštějí genocidu, vždy toto Výstava Stop genocidě zlo nazývají nějak jinak. Lidé dnes zcela spontánně odmítají násilí genocid, z nichž však mnohé jsou srovnatelné s genocidou uskutečňovanou prostřednictvím umělých potratů. Výstava proto odhaluje souvislosti, které mezi metodami, definicí oběti nebo strategií genocidy existují a jsou evidentní i v kontextu umělých potratů. Naše společnost je sekularizovaná. To znamená, že je orientovaná především na smysly chci zažít, chci vidět, chci se dotknout... Mládež dnes není spekulativní. Pravdu nehledá tím, že hloubá, že filozofuje, ale že prostě zažije, ohmatává ji. Proto projekt bez jakékoli laciné tabuizace ukazuje, že v dnešní době plné relativistické etiky se děje objektivní zlo, proti kterému stojí za to se postavit. Osvětový projekt Stop genocidě, který se opírá o ústavně garantovanou svobodu projevu, neprobíhá pouze v České republice, ale také např. na Slovensku, ve Švédsku, Spojených státech nebo v Rusku. 13. června 2011 od do hodin Resselovo náměstí 14. června 2011 od do hodin před nádražím ČD Pojďme se společně zamyslet nad lidskou společností a věcmi, o kterých se běžně nikde nedozvíme. Roman Málek Květnatá louka v Klášterních zahradách, aneb kytička pro každého V květnu byly slavnostně otevřeny zrekonstruované Klášterní zahrady, které leží v centru města za kapucínským klášterem. Pokud se jimi budete procházet, rozhodně vás překvapí velmi neobvyklý vzhled trávníkových ploch. Dovolím si hádat, že Vás překvapí nemile čekáte grýn zvoucí k odpočinku, nebo alespoň milý klubající se trávníček. Místo toho stojíte a se zděšením zíráte na zaplevelené plochy a přemýšlíte, kde se stala chyba. Abych předešla Vašemu nervovému otřesu, pokusím se uvést vás drobně do problematiky květnaté louky, která byla architekty do prostoru Štěpnice pod ovocnými stromy navržena v rámci tradičního pojetí ovocných sadů: plochy byly osety osivem Motorkáři pomáhají s úklidem města S kamarády vyrazím relaxovat do parku posadím se, zapálím si cigaretu, dokouřím, nedopalek upustím do záhonu růží, nedopitou láhev alkoholu odhodím do jezírka mezi lekníny nebo ji rozbiji na stovky střepů o zem. Bohužel standardní obrázek nudící se mládeže v parcích města Chrudim. Starý vysavač dosloužil, kolo, boty, kalhoty se staly již nepotřebnými proč se s nimi vláčet do sběrného dvora, když městský park láká tolika zákoutími, kde se jich mohu snadno zbavit? Opět bohužel standardní nálezy v městských parcích v Chrudimi. Motorkářský klub Motocommando Chrudim s přáteli řekl dost nepořádku a již podruhé za poslední dva roky se vydal v sobotu uklidit chrudimský Městský park a park Střelnice s přilehlou ulicí V Blehovsku. Je smutné, jak si sami dokážeme zaneřádit místa, kam chodíme odpočívat a užít si trochu té zeleně v městské šedi. Pakliže výchovou nedokážeme svým potomkům vštípit úctu k přírodě, místům, kde žijí, bude neustále potřeba lidí, kteří pomohou následky neekologického bordelářství alespoň zmírňovat. Pokud se projdete naším městem, zajisté objevíte spoustu míst, která by potřebovala důkladně uklidit. Město však nemá dostatečné pracovní kapacity na to, aby mohlo obstarat úklid všech těchto míst. Zamyslete se nad tím, jestli i Vy nemůžete obětovat jeden den, vyrazit s partou přátel a pomoci s úklidem Vašeho města. Motocommando Chrudim si volno udělalo a za několik hodin se jim podařilo odvést kus dobré práce. redakce obsahujícím nejen méně agresivní travní semeno, ale především osivo lučních barevně kvetoucích rostlin. V prvním roce po výsevu převládají jednoděložné plevele, které účelně zastiňují klíčící a sílící rostlinky květnaté louky, jejichž doba vzcházení je velmi různá, u některých druhů se počítá na měsíce. Proto pravá květnatá louka v roce výsevu nevypadá příliš hezky. A tak, zatímco se budete snažit při nedělní procházce tolerovat plevel, vzpomeňte si, kolik krásy a poezie v sobě skrývá kytička lučního kvítí, připomeňte si úsměv, který se vám rozlije po tváři při projití kouskem rozkvetlé louky, a připravte se na zážitek, který bude v českých městech ojedinělý květnatou louku. Otevírací doba Klášterních zahrad: duben říjen listopad březen hod hod. Kateřina Jánská, úsek údržby zeleně MěÚ Chrudim Cyklopůjčovny opět v provozu České dráhy v Pardubickém kraji zahájily 1. dubna 2011 již druhou sezónu fungování cyklopůjčoven. Služba je i nadále provozována ve spolupráci s vybranými městy a za podpory Pardubického kraje. Letošní novinkou je zapojení dalších měst, takže občan i návštěvník regionu má k dispozici celkem 16 míst, kam si je možné objednat připravení jízdního kola na daný termín. Objednávka výpůjčky kola musí proběhnout alespoň den předem, a to na telefonu anebo em na adrese cd.cz. Bez předchozího objednání lze navštívit cyklopůjčovny na nádražích v Chrudimi, Pardubicích, Letohradu a České Třebové, ale po zkušenostech z loňské sezóny, kdy bylo zaznamenáno na 250 výpůjček, i sem doporučujeme rezervaci. Povinná rezervace platí pro cyklopůjčovny Přelouč, Slatiňany, Žďárec u Skutče, Hlinsko v Čechách, Polička, Svitavy, Lanškroun, Králíky, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Ústí nad Orlicí a Choceň. Příprava kola do těchto stanic na smluvený termín je bezplatná. Pro zákazníky je také příznivou zprávou, že ceny půjčovného zůstávají nezměněny: 99 Kč/kolo a den anebo 199 Kč/den u rodinné zápůjčky (max. 4 kola, z čehož nejméně 1 je dětské). Při výpůjčce se hradí i kauce, která činí Kč pro jednotlivé kolo a Kč u rodinné zápůjčky. Tato kauce bude při nepoškození kola při návratu navrácena. Služby cyklopůjčoven je možno využívat i letos až do 31. října. Ing. Tomáš Netolický, systémový specialista, České dráhy, a. s., KCOD Pardubice Ošetření stromů v Chrudimi V červnu bude v Chrudimi probíhat ošetření většího množství stromů, především v lokalitách zahrad mateřských škol, v parku v Medlešicích, v parku u Centrálu, v sídlišti Rozhledna, v ulicích Čáslavská, Topolská a Havlíčkova, které bude provádět odborná kvalifikovaná arboristická firma se specializovaným certifikačním oprávněním. Pracovat bude za pomoci stromolezecké techniky, která se používá především z důvodu dostatečného obsažení celé koruny stromů. Na stromech bude provedeno ošetření převážně zdravotním řezem. Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti dřeviny na stanovišti, při udržení pokud možno co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Dalším typem použitého ošetření bude výchovný řez, který se provádí u mladých exemplářů a kterým se předchází mnoha problematickým a defektním situacím ve větveních dospělých dřevin. Ošetření stromů bude lokálně spojeno s částečným omezením parkování. Úsek údržby zeleně předem děkuje občanům Chrudimi za pochopení. Kateřina Jánská, úsek údržby zeleně MěÚ Chrudim Úprava otevírací doby Informačního centra města a nabídka nových služeb září červen po, st hod. a hod. út, čt, pá hod. a hod. so hod. červenec srpen po pá hod. a hod. so hod. a hod. ne hod. a hod. Nové služby infocentra na letošní sezónu Audioprůvodce zapůjčení MP3 vratná kauce 500 Kč, cena za službu 30 Kč. Nordic walking zapůjčení holí vratná kauce 300 Kč, cena za službu 30 Kč. Možnost slevy na uvedené služby po předložení karet (Rodinné pasy, In karta apod.) ve výši 20 %. Nový sortiment Polštářky s fotem města, kniha Jana Stejskala Cesty a návraty V Infocentru i nadále probíhá výprodej vybraných druhů zboží (trička, polokošile, kšiltovky, pexesa, pokladničky, klíčenky apod.). Těšíme se na vaši návštěvu. sk 3

4 Program oslav 10. výročí fungování projektu Zdravé město a MA 21 v Chrudimi Chrudim město, kde stojí za to žít! 9. června Klášterní zahrady od do hodin Oslavte to s námi a přijďte se inspirovat příklady dobré praxe. V průběhu celého dne bude probíhat prezentace našich partnerů z řad škol, neziskových organizací a dalších partnerů v oblastech zdraví, ekologie apod. Pro účastníky budou připraveny praktické ukázky, dílny apod. (Městská policie, ČČK, MŠ Sv. Čecha, Mama klub, Centrum sociálních služeb a pomoci, Momo Chrudim, ZŠ a MŠ v ulici Dr. J. Malíka, Ekocentrum Paleta, TyfloCentrum Pardubice, DDM, Besip, Krajská hygienická stanice, Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim, Střední škola zemědělská a VOŠ Chrudim apod.) V loňském zářijovém čísle CHZ jsme informovali o anketě s názvem Stromořadí Pardubického kraje, kterou připravilo Ekocentrum Zelený dům spolu s Regionálním muzeem v Chrudimi. Cílem ankety bylo popularizovat aleje a stromořadí mezi veřejností jako přírodně kulturní a vlastivědnou hodnotu. Veřejnost chtěli autoři ankety pobídnout k větší všímavosti ke svému okolí a ke společnému úsilí o zachování tohoto krajinného prvku, jež je neodlučitelně spjat s komunikací, cestou či pěšinou. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se naší ankety zúčastnili, ať už hlasováním, nebo přímo Souběžně bude připraven pódiový program slavnostní zahájení oslav starostou města Petrem Řezníčkem pódiová vystoupení dětí z Mateřských škol: hudební vystoupení MŠ v ulici Strojařů, Country tance MŠ U Stadionu, Orientální tance MŠ v ulici Víta Nejedlého a hudebně pohybové vystoupení Strašidelná škola v podání Denního stacionáře Jitřenka Odpolední program divadelní představení Strašibraši v podání Speciální ZŠ cvičení seniorů s hudbou hudebně pohybové vystoupení dětí Výsledky ankety Stromořadí Pardubického kraje zasláním fotografie. Pro vybranou alej či stromořadí bylo možné hlasovat od 1. března do 14. dubna 2011 na webových stránkách Regionálního muzea v Chrudimi. Hlas bylo možné vhodit také do připravených hlasovacích boxů na náhodně vybraných školách v Pardubickém kraji. Vyhlášení vítězného stromořadí proběhlo v Pardubicích na Den Země 18. dubna 2011, v rámci kulatého stolu s názvem Životní prostředí Pardubicka. Ankety se zúčastnilo celkem hlasujících. Zvítězilo stromořadí v Seči na náměstí s počtem 904 hlasů, druhé místo získala zámecká lipová Rekonstrukce č. p. 490 v Rooseveltově ulici, Chrudim z MŠ Na Valech Strašidýlko pásmo písniček v podání pěveckého souboru Klíček z MŠ v ulici Sv. Čecha hudební vystoupení kapely Mašinka předávání ocenění partnerům Zdravého města koncert skupiny Eastpark společné posezení s překvapením v kryptě kostela Sv. Josefa 10. června 2011 odpolední program v Klášterních zahradách vystoupení šermířů koncert Tomáše Kluse št alej v Chocni (811 hlasů) a na pomyslné třetí příčce se umístila javorová alej v Běstvině (243 hlasů). A jak dopadli naši favorité? Třešňová alej na Habrově získala 163 hlasů a obsadila 5. místo. Snímek této aleje zaslali do ankety manželé Kosinovi z Topole. Stromořadí na návsi v Topoli získalo 51 hlasů a umístilo se na 10. místě z celkového počtu nominovaných 23 alejí a stromořadí v Pardubickém kraji. Další podrobnosti najdete na stránkách Regionálního muzea, Tibor Schwarz, DiS., Ekocentrum Zelený dům 1. dubna 2011 byla zahájena 4. závěrečná etapa investiční akce Rekonstrukce č. p. 490 v Rooseveltově ulici, Chrudim, která je realizována v rámci projektu Integrovaný plán rozvoje města Chrudim (dále jen IPRM). V rámci této etapy, která potrvá nejdéle do 30. září 2011, budou dále prováděny a dokončeny práce spočívající v rekonstrukci střechy, půdních prostor pro půdní vestavbu s jedenácti byty, dále rekonstrukci bývalé ubytovny v 1. NP na čtyři byty a rovněž podlah a technického vybavení bytového domu, společných prostor domu, včetně zateplení fasády. Nadále budou probíhat i s tím související bourací práce. Dále bude prováděno dokončení prací v 1. PP, mj. sklípků, sušáren, koláren, kočárkáren, chodeb včetně omítek a podlah, na schodištích osazení poštovních schránek a pamětní tabulky, dokončení kamenických prací na venkovní podezdívce a dokončení detailů uliční fasády do ulice Rooseveltovy a Revoluční. V tomto období bude investiční akce finančně vyrovnána do maximální výše nákladů dle uzavřené Smlouvy o dílo včetně jejích dodatků. Po jejím ukončení bude podána žádost o platbu z již přislíbené dotace IPRM. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM Centrum J. J. Pestalozziho je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení kvality jejich života. Nabízené služby: - Odborné sociální poradenství Ambulantní péče poskytuje sociálně právní poradenství (komplexní poradenství týkající se dluhů, domácího násilí, příprava a pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při sepsání žádostí o rozvod, o svěření dítěte do péče ), dále sociálně terapeutické činnosti (pomoc při řešení náročných životních situací, přednášky, semináře, sociálně psychologický výcvik ), pomoc při Komu a jak pomáhá Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. v Chrudimi vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k soudním jednáním, k odborníkům atd., podpora při jednání s úřady či jinými institucemi), tel Poradenské centrum pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou Poradenské centrum (PC) poskytuje psychosociální, poradenské a vzdělávací služby dětem z dětských domovů a výchovných ústavů. Posláním PC je systematická příprava dětí s nařízenou ústavní výchovou na těžkou životní situaci spojenou s odchodem z výchovného zařízení. Hlavní činností jsou víkendové sociálně terapeutické pobyty, kde pracovníci učí děti zvládat problémy, učí je porozumět sobě a vztahům mezi lidmi, učí děti komunikovat s ostatními lidmi a také je učí dovednostem pro život. Mezi další služby PC patří skupina osobnostního rozvoje, terénní činnost pracovníků v dětských domovech, internetové poradenství (Facebook, , ICQ), sebezkušenostní semináře pro mladé lidi z dětských domovů a další akce pro děti. Novinkou je distribuce příruček pro děti odcházející z dětských domovů. Tel Krizové centrum Chrudim nabízí okamžité řešení problémů u osob, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, či v nepříznivé životní situaci, kterou nedokážou momentálně řešit vlastními silami. Mezi hlavní služby patří přímá krizová intervence (tváří v tvář), telefonické poradenství, internetové poradenství, zprostředkování konzultací s dalšími odborníky, doprovod a podpora uživatele při jednáních s úřady dle potřeby. Dalšími službami jsou: pobytový program na utajené adrese pro oběti domácího násilí, přednášky pro veřejnost, školy, instituce a jiné organizace, knihovna s odbornou literaturou, technicky vybavena přednášková místnost, tel Mgr. Šárka Bryknerová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4

5 Desatero problémů města Chrudim očima chrudimské mládeže Město Chrudim ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER a Národní sítí Zdravých měst ČR připravilo na úterý 10. května od hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Pardubické ulici první Dětské fórum. Smyslem celé akce bylo nabídnout mládeži ve městě možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města Chrudim. Cílem tohoto setkání bylo vytipovat Desatero problémů města z pohledu chrudimské mládeže. Své zástupce zde měly všechny základní a střední školy z Chrudimi. Společné diskuse s vedením města se zúčastnilo na 80 chrudimských žáků a studentů. V úvodu proběhlo vzájemné seznámení přítomných. Vědomostní kvíz, který byl zaměřen na oblast veřejné správy, historie ale i současnosti města ukázal, jak studenti vnímají život ve městě. Poté následovalo sepsání projektů, které se uskutečnily ve městě v období 5 let. Jednalo se o projekty investiční, ale i projekty tzv. měkké (kulturní akce, festivaly, kampaně apod.). Po přestávce proběhla opět práce v týmech. Studenti diskutovali ve skupinách rozděleni dle tematických oblastí (doprava, životní prostředí, sociálně patologické jevy, sport, kultura, volný čas, zdravotnictví apod.). Cílem společné práce bylo sestavení deseti největších problémů, které trápí mládež ve Zdravém městě Chrudim. Na závěr proběhlo společné hlasování a zde jsou problémy, které byly vytipovány: 1. vybudovat obchvat města 2. zachovat nemocnici v původním stavu 3. budovat nové cyklostezky a prodloužit stávající 4. udržovat čistotu a pořádek ve městě 5. rekonstruovat areál letního kina 6. zpřístupnit a udržovat sportovní místa pro veřejnost (multifunkční hřiště vybavené koši, brankami, travnatý povrch) 7. rekonstruovat areál AFK 8. rozšířit plochy ve městě s možností využití pro kulturní akce 9. řešit parkování ve městě 10. zajistit častější frekvenci MHD V průběhu celé akce se studenty diskutoval starosta města Petr Řezníček a místostarosta Roman Málek. Studenti si tak pochvalovali možnost přímé komunikace s vedením radnice. Současně bylo zahájeno vyjednávání o obnovení Studentského parlamentu v Chrudimi. Před skončením společného setkání zhodnotili Výročí měsíce Počátkem června 1956 rozkvetla v Chrudimi na Palackého třídě u mateřské školy 80 let stará Magnolia acuminata šacholán přišpičatělý (v Čechách se podle F. Dušánka nacházely pouze další dva stejné stromy). 5. června 1966 byla ve výstavní síni Divadla Z. Nejedlého v Chrudimi prof. Jiřím Siblíkem z Prahy zahájena výstava 32 serigrafií významného představitele op-artu V. Vasarelyho (Chrudim byla třetím místem v Československu, kde tento významný umělec vystavoval). 5. června 1996 se v Chrudimi (v rámci oslav 110 let od zahájení zdejší výroby plynu) uskutečnil celostátní seminář Metrologie 96. Chrudimská odbočka Československé obce legionářské uspořádala společně s pražským Památníkem odboje ve dnech června 1921 ve velkém sále Průmyslového muzea výstavu prací ruských legionářů Vlčka, Matouška, Nikodéma a Malého (navštívilo ji osob). 13. a 14. června 1936 se v Chrudimi konaly národopisné slavnosti (14. června byla mj. předvedena staročeská svatba a otevřena nová budova sdružených zemědělských korporací tzv. Hnídkův dům venkova). Výstavní činnost ve velké dvoraně nové muzejní novobarokní budovy byla dne 16. června 1901 zahájena výstavou obrazů a plastik pražské Umělecké besedy (kolekce obsahovala více než 100 děl; z chrudimských autorů byli zastoupeni A. Švimberský a A. Terš). 17. června 1906 zemřel architekt, stavitel a civilní geometr Josef Staněk (za svého dlouholetého pobytu v Chrudimi postavil mj. deset škol, dva kostely a dva mosty, okresní dům, cukrovar a mnoho soukromých budov). 17. a 18. června 1911 se pod záštitou rady král. věnného města Chrudimě v městských sadech uskutečnila divadelní slavnost Chrudim sobě! ve prospěch stavebního fondu nového městského divadla (na fond byla připsána částka K 18 h). 18. června 1916 se za účasti biskupa ThDr. Josefa Doubravy v Chrudimi konala slavnost znovuvysvěcení kostela sv. Michaela (generální rekonstrukce kostela probíhala téměř dva roky). Na oslavu památky mučednické smrti 27 českých pánů uspořádaly pokrokové chrudimské spolky pod protektorátem městské rady a okresní správní komise ve dnech 20. a 21. června 1921 vzpomínkový večer v muzejní dvoraně a tryznu na hlavním náměstí (přednášeli dr. J. Červenka a prof. dr. K. Smolík, účinkoval mj. Slavoj). 21. června 1886 zemřel v Chrudimi ve věku 73 let statkář a významný představitel zdejšího veřejného života Karel rytíř z Peyersfeldu. 26. června 1911 převzal do užívání obce starosta města Chrudimě dr. F. Wagner budovu městského sirotčince (vysvětil ji arciděkan dr. Mrštík). 30. června 1996 bylo v Chrudimi po čtyřiceti letech zrušeno Střední odborné učiliště potravinářské (obor mlynář). V červnu 1916 získalo na Odborné škole pro zpracování dřeva v Chrudimi v nově vytvořeném oddělení pro válečné invalidy vyšší vzdělání, jež 5 zúčastnění žáci a studenti v hodnotícím dotazníku právě končící akci. Vyhodnocení dotazníků bude jedním z parametrů pro přípravu budoucích setkání s chrudimskou mládeží. Seznam problémů, který vzešel z tohoto setkání, bude ověřen anketou, která bude probíhat na všech chrudimských školách. Výsledky budou společně s Desaterem problémů města Chrudim, které vytipuje veřejnost, předloženy Zastupitelstvu města. Děkujeme všem zúčastěným za jejich aktivní přístup a zájem o zvyšování kvality ve městě. Šárka Trunečková jim umožnilo nahradit částečně ztracenou výdělečnou schopnost, dvaatřicet truhlářů, dva strojní truhláři, soustružník, dýmkař a jeden nevyučený truhlář. Chrudimská Wiesnerova továrna dokončila v červnu km dlouhou Tatranskou lanovku (celkový náklad této nejdelší lanovky v Evropě činil 25,5 miliónů korun). V červnu 1986 zahájili v n. p. Elite Chrudim výrobu pleteného sportovního ošacení z úpletu CLIMATEX. Koncem června 1996 byla zkolaudována rekonstruovaná novorenesanční část budovy chrudimského muzea. Pavel Kobetič Je dobré najít někoho Občanské sdružení PŘÁTELÉ Chrudim při MŠ v ulici Sv. Čecha v Chrudimi Vás zve na koncert spojený se křtem již pátého CD pěveckých souborů Klíček a Klíčenky. Koncert se uskuteční 4. června 2011 v 17 hodin v divadelním sále chrudimského Gymnázia Josefa Ressela. Vstupenky můžete zakoupit za 50 Kč v mateřské škole. Celý výtěžek ze vstupného věnují rodiče na výchovu a vzdělávání dětí s postižením. Jako host vystoupí zpěvačka Monika Mašková a máme pro vás připravené i překvapení. Iva Malinová, ředitelka MŠ v ulici Svatopluka Čecha

6 Lucky Cruisers Weekend Americká auta opět po roce zavítají do Chrudimi. Stovka detroitského železa bude na chrudimské Resselovo náměstí přijíždět v sobotu 11. června asi od hodin, kde budou zhruba hodinu nablýskaní US veteráni k focení a prohlížení pro veřejnost. Vstup zdarma. Zároveň od pátku 10. června je možné si auta prohlédnout v Autokempu Konopáč, kde lze zažít i řadu kapel a bohatý program. Více informací na Roman Málek DDM v květnu Dům dětí a mládeže, Palackého Chrudim tel., fax , Akce v červnu června Zahradní slavnost 4. června Den dětí s MAMA KLUBEM 7. června Keramika pro maminky s dětmi 9. června Doprovodný program Zdravé město Chrudim 10. výročí června Letní pohár plavání 17. června Pletení košíků června Přípravný víkend k LT 29. června Oslava konce školního roku spolupráce s občanským sdružením MACHR Večerní keramické kurzy pro širokou veřejnost Keramické pondělky 6. a 13. června hod. Keramické středy 8. června hod. Dům dětí a mládeže nabízí aktivity na letní prázdniny: 1., 4., 7. a Příměstský tábor Letní tábor Mlýnek u Velin Cesta kolem světa Letní tábor Smrčná nad Sázavou, Ať žijí rytíři aneb Rok naruby Týdenní letní tábor na Sokolce Kouty nad Desnou Plavecké soustředění Příměstský tábor Ukončení činnosti zájmových kroužků: 17. června 2011 Všem přejeme příjemné a slunečné prázdniny. Ing. Lenka Sedláková, ředitelka DDM Občanské sdružení Palučiny Chrudim V sobotu 4. června 2011 pořádáme pro Vás tradiční akci Děti dětem Pohádkový les na našem tábořišti v Úherčicích. Program: procházka lesem hod., ukázky z naší činnosti, táborák, opékání, zpívání s kytarou. Prodej občerstvení zajištěn. Informace u paní Hlaváčové, tel nebo na V kontaktech najdete popis cesty a fotografie Vám přiblíží minulé ročníky akce. Plán CSSP na červen v hodin v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím ve hodin v jídelně Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici Ochutnávka jídel v 8.00 hodin odjezd od Divadla K. Pippicha do Lysé nad Labem výstava Šikovné ruce seniorů (pouze pro přihlášené). Kavárničky: ve hodin v Centru sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici a v Domě s pečovatelskou službou v ulici Komenského ve hodin v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů. Ukončení Chrudimské univerzity třetího věku: Alfons Mucha v hodin v Klubu seniorů v Městském parku. POZVÁNKA Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim Vás srdečně zve na Chrudimský den s Jitřenkou, který se uskuteční ve čtvrtek od 9.00 do 13 hodin v areálu Městského parku. Na zahájení vystoupí soubor Klíček z MŠ Svatopluka Čecha, žáci ze ZŠ U Stadionu, ze Speciální školy Chrudim a klienti denního stacionáře Jitřenka. Sbor dobrovolných hasičů Chrudim a Městská policie Chrudim předvedou svoji techniku. Připravena bude řada sportovních soutěží, např. hod míčem na koš, slalom na koloběžce, střely na branku, skoky přes švihadlo a další. Každý účastník obdrží malou pozornost. Na místě bude možné zakoupit občerstvení. Zveme proto děti z mateřských škol, žáky z nižších ročníků základních škol a speciálních škol, klienty sociálních zařízení pro děti a mládež i děti s rodiči, aby si přišli užít ke konci školního roku příjemné dopoledne, pobavit se i si zasoutěžit. Těšíme se na Vás. 6 Vítání občánků 9. května 2011 Tomáš Čechlovský, Adéla Brůnová, Karolína Filipi, Ema Brandstillerová, Filip Kučera, Kateřina Žilíková, Václav Hanzlovský, Nikola Hortenská, Antonio Vasquez, Zuzana Komendová a Radek Pilař. av Příměstský tábor Motto: Když nevíš sám co s nudou, tak s námi zážitky budou! Občanské sdružení KDYŽ-TAK, Chrudim, pořádá příměstský tábor v termínech: od 8.00 do hod. a od 8.00 do hod. Termín odevzdání přihlášek je 30. června Je Vám 6 let a více? Pojďte společně s novými kamarády poznávat své okolí, zkusit si, jak se co vyrábělo, naučit se neztratit se v cizím prostředí Budeme cestovat pešky, vlakem, autobusem. Zažijeme spolu i noční dobrodružství, pokud Vám to rodiče dovolí, a v neposlední řadě nebude chybět ani film a tanec. Podrobné informace, program a přihlášky najdete na nebo na tel , Jak to bude s jídlem a pitím, se také dočtete v programu. Těší se na Vás sdružení KDYŽ-TAK. Ing. Lenka Průšová Co děláme na jaře ve školce Víta Nejedlého? Trénovali jsme na sportovní hry mateřských škol v Rabštejnské Lhotě, kde jsme vyhráli a postoupili jsme do krajského kola v Pardubicích.Také chodíme plavat a chystáme se na výlet na rodinnou farmu do Prostějova, těšíme se tam na nosála, divoká prasátka, kozy, ovečky, koně a další zvířata. Svátek všech dětí MDD prožijeme v Domě dětí. V červnu se rozloučíme se školáky, proto si všechny třídy chystají malé vystoupení na zahradní slavnost, která ukončí školní rok a začnou nám prázdniny. Jaroslava Rousková, ředitelka MŠ v sídlišti V. Nejedlého

7 Zatím pravděpodobně ještě nikdo nepomýšlí na večerní posezení venku pod hvězdami, ale příjemné letní noci opět přijdou a s nimi i oblíbená víkendová představení Východočeského divadla na Kunětické hoře. Letos bude mít na vyhlídce hradu premiéru inscenace Tajemný hrad v Karpatech, dále zde odehrajeme Čachtickou paní a rozloučíme se s hudební baladou Cikáni jdou do nebe. Rovněž upozorňujeme na koncert Dana Bárty a Robert Balzar Tria, který se na Kunětické hoře uskuteční v úterý 14. června. Pokud máte plenérová představení rádi, neváhejte a zastavte se v předprodeji divadla, protože vstupenky na Kunětickou horu jsme již začali prodávat! Více na Termíny představení na Kunětické hoře 3., 4. a 5. června Tajemný hrad v Karpatech (veřejná generální zkouška a premiéry) 10., 11. a 12. června Tajemný hrad v Karpatech 17., 18. a 19. června Tajemný hrad v Karpatech 24., 25. a 26. června Čachtická paní 1., 2. a 3. července Cikáni jdou do nebe (derniéry) Vstupenky na představení na Kunětické hoře jsou již v prodeji Abonentní skupiny G a D do Východočeského divadla na rok 2011 Východočeské divadlo i v letošním roce otevírá abonentní skupinu G, která vám během roku 2011 nabídne čtyři divácky nejoblíbenější inscenace VČD, navíc bez front v předprodeji a za velmi výhodnou cenu! Představení tohoto předplatitelského cyklu budou odehrána v pátek nebo v sobotu vždy od hodin. Rok 2011 přináší i jednu novinku v předplatném, zcela novou abonentní skupinu D, která je určena především pro seniory, protože představení tohoto cyklu budou začínat v hodin dopoledne ve všední dny. Tato mimořádná skupina bude obsahovat stejné tituly jako skupina G tedy divácky nejúspěšnější představení Východočeského divadla! A cena abonmá skupiny D je rovněž velmi zajímavá! Přijďte se přesvědčit A jaké tituly vás čekají? - činoherní adaptace slavné operety Pomsta à la Netopýr - strhující drama Amadeus - tajemstvím opředená legenda Čachtická paní (pro skupinu G na Kunětické hoře) - klasika světového dramatu v tragikomickém žánru Višňový sad Více informací získáte v předprodeji divadla, na tel či na Radek Smetana Ve dnech od 2. do 4. června 2011 navštíví ZŠ Školní náměstí děti a jejich pedagogové z partnerské základní školy v Prešově. Družba probíhá na základě spolupráce kroužku slovenštiny, který na škole pracuje pod vedením paní učitelky Ivy Valentové. Slovenští hosté budou mít na programu prohlídku školy a města, návštěvu Městské knihovny a muzea loutek, návštěvu stájí Státního hřebčína ve Slatiňanech, prohlídku tamního zámeckého V minulém roce oslavila Linka důvěry Ústí nad Orlicí své 15. narozeniny. V roce 2011 i nadále nabízíme a poskytujeme telefonickou krizovou pomoc všem lidem, kteří se potýkají s nějakým trápením, v nepřetržitém provozu. Od 1. března 2011 jsme naši činnost rozšířili o novou sociální službu. Jedná se o poradenství prostřednictvím u. Na pracovníky linky důvěry se můžete nově obracet s jakýmkoliv problémem či trápením na adrese Pracovníci, kteří na Vaše y odpovídají, jsou absolventy specializovaného kurzu Internetové poradenství. Odpověď na je zpracována v nejbližším možném termínu podle kapacity zařízení (odpověď zasíláme nejpozději do 4 pracovních dnů). Novou službu poskytujeme bezplatně. Posláním ového poradenství je umožnit lidem v nepříznivé životní situaci dosáhnout na bezplatné poradenství po u, které jim pomůže Návštěva ze slovenského Prešova parku, vycházku na Kočičí hrádek a návštěvu rozhledny Bára. Na prešovské základní škole pracuje folklorní soubor, který se na oplátku představí a vystoupí v Divadle K. Pippicha v pátek 3. června Ubytování pro slovenské děti je zajištěno v rodinách žáků naší školy. Na návštěvu Prešova se těšíme v příštím školním roce. L. Prouzová, ZŠ Školní náměstí ové poradenství při Lince důvěry Ústí nad Orlicí prostřednictvím poskytnutých informací řešit jejich obtížnou situaci. ové poradenství může sloužit jako první kontakt klienta s pomáhajícími službami. Požádáte-li o pomoc, kterou Vám v rámci možností ového poradenství nebudeme moci poskytnout, odkážeme Vás na další odborníky, kteří Vám problém pomohou vyřešit. Více o činnosti ové poradny naleznete na našich webových stránkách: www. linkaduveryuo.cz. Výhodami ové poradny je její snadná dostupnost, anonymita klienta, nulové náklady za využití služby. Rychlý kontakt: Telefonickou krizovou pomoc poskytujeme na čísle ové poradenství poskytujeme na adrese Luďka Řeháková, vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí Na minutu s Petrem Jelínkem Často se setkávám s názorem, že v Bibli jsou skoro samé zákazy a omezení pro člověka. Možná jsme nějak pokroucení, ale obecně vnímáme zákaz jako něco, co nás připravuje o něco dobrého nebo lepšího, čeho bychom mohli jinak dosáhnout. Je to ale opravdu tak? Třeba omezení rychlosti. Řekneme: kvůli courání padesátkou přes vesnice přijedeme později, než bychom mohli. Já jsem padesátku docenil, když mi dítě vjelo na kolečkových bruslích přímo před auto a já zastavil tak, že dosáhlo na kapotu. Při šedesáti bych brzdil asi o 4 metry déle. Zákon mě nechtěl omezit, ale chránil mě i to dítě. Bůh také nedává zákazy, aby člověka omezil a připravil o potěšení, ale aby ho chránil. Slova jsou nebezpečná zbraň. Meč, šíp, jak si to kdo představíte. A přemýšlejme, jak lehkovážně je používáme. V Bibli čteme nevydáš proti bližnímu křivé svědectví a někdo se cítí omezen. Můžeme přece říkat, co chceme. A jak to v praxi vypadá, když tento příkaz opomíjíme? Špína, pomluvy, neověřené informace puštěné do světa, bulvár plný senzací. Jen když se to líbí, prodává a protivníka poškodí v očích druhých, poznamená to jeho pověst, změní postoj k jeho osobě. Co na tom, když to není úplně pravda. Bůh ale zamýšlel tím příkazem chránit pověst člověka. Bylo to zařízeno tak, že tomu, kdo křivě svědčil čili lhal hrozil stejný trest, jaký by byl uložen tomu, kdo se měl provinit. Pojďme trochu prosvětlit tmu kolem. Mějme úctu k pověsti druhých lidí a nepoužívejme slova neuváženě a lehkomyslně, ale láskou přikrývejme selhání druhých, pečlivě zvažujme jestli to, co říkáme, je pravda, jestli je dobré to povědět, jestli to někomu prospěje. Petr Jelínek, kazatel Sboru Církve bratrské v Chrudimi 7

8 Během rodičovské dovolené nemáme moc času na přemýšlení samy o sobě. Mnohá z maminek neví, jak se připravit na pohovor s budoucím zaměstnavatelem nebo jak sdělit své představy o práci. Chrudimský Mama klub nám v tom pomohl nabídkou vzdělávání v projektu Připraveným št ěstí přeje zvyšujeme své kompetence na trhu práce. Vzdělávací balíček obsahoval semináře zaměřené na osobnostní rozvoj, na zvýšení kompetencí důležitých při hledání zaměstnání komunikaci, prezentační dovednosti a PC kurz. Kompletní vzdělávání absolvovalo během tří běhů projektu 26 žen z Chrudimi a okolí, samotný počítačový kurs navštěvovalo navíc dalších 24 žen, které plánují svůj návrat do zaměstnání. Vzdělávání bylo pro účastnice zdarma, projekt je financován z prostředků ESF OPLZZ a státního rozpočtu ČR. Velkou výhodou bylo zajištěné hlídání dětí. Více informací najdete na V květnu se konala v Mama klubu závěrečná konference otevřený seminář III. běhu tohoto projektu, na kterém účastnice prezentovaly svoje nabyté znalosti. Předvedly, v čem jsou výjimečné, a každá za sebe shrnula, jak ji projekt posunul. Velmi děkujeme Mama klubu Chrudim za možnost účasti v projektu a koordinátorkám za dobře odvedenou práci při jeho realizování. Za účastnice 3. běhu projektu Diana Vašáková. Blíží se závěr vzdělávacího projektu Připraveným št ěstí přeje Mama klub pro Vás připravil skupinové bubnování V neděli 19. června od hodin můžete na zahradě MŠ v ulici Strojařů prožít skupinové bubnování pod širým nebem. Akce je určena rodičům s dětmi bez rozdílu věku a zkušenosti a vstupenky jsou v prodeji od počátku června v Mama klubu. Jak takové skupinové bubnování vypadá? Účastníci sedí v kruhu a hrají na různé druhy perkusních nástrojů (bubny, zvonce, chřestítka ) pod vedením koordinátora (facilitátora), zkušeného hudebníka, který udává rytmus, mění ho, podněcuje a usměrňuje aktivitu účastníků. Naše setkání povede Petr Šušor, aktivní perkusionista, zpěvák, tanečník, příležitostný člen jazzové skupiny Český Jazzyk, bývalý člen a host skupiny Malá Bílá Vrána, iniciátor a organizátor indiánského zpívání. Součástí dvou a půl hodinového programu bude také Street party. Jde o kombinaci různých metod bubnování s využitím všeho, co kontejner na plasty dal kanystry, PET lahve, barely i samotná popelnice. Již nyní proto choďte s očima dokořán, abyste si svůj rytmický nástroj mohli přinést s sebou. V případě deštivého počasí máme samozřejmě připravenou i mokrou variantu v teple pod střechou. Více informací o Drum Circle najdete na Věra Kuzmová, Mama klub Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v MŠ v ulici Strojařů Chrudimský Den dětí s dobrovolníky Městský park v Chrudimi zažije Den dětí s dobrovolníky a neziskovými organizacemi. První červnovou sobotu zde propukne společná akce, kterou připravují místní neziskové organizace věnující se především volnočasovým aktivitám nebo práci s dětmi a rodinou Mama klub Chrudim, Dům dětí a mládeže, Centrum J. J. Pestalozziho a Centrum sociálních služeb a pomoci z Chrudimi. Celou akci koordinuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s. V sobotu 4. června od 10 do 15 hodin budou mít možnost rodiny s dětmi navštívit Městský park v Chrudimi, kde pro ně bude připravena pestrá škála zajímavých aktivit, her, soutěží a ukázek práce místních neziskových organizací a dobrovolníků. Občanské sdružení Altus, věnující se organizování veřejných aktivit dětí a mládeže, postaví pro děti skákací hrad, herní klub Figurka zajistí dostatek rozmanitých deskových her, zájemci o výtvarnou a kulturní činnost najdou Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny. V lese pro nás dozrávají jahody a maliny. Léto a prázdniny se už skutečně blíží. Pro několik dětí z naší mateřské školy to budou jejich poslední před nástupem do první třídy základní školy. Rozloučíme se s nimi při zahradní slavnosti. Letos máme pro všechny přichystaný skákací hrad, sportovní soutěže a při slavnostním vyřazení dostanou školáci pamětní list a drobné dárky. Doufáme, že si odnesou i pěkné vzpomínky nejen na tuto slavnost, ale i na všechna léta prožitá v naší školce. V průběhu tohoto školního roku, který byl ve znamení lidových tradic, pekly děti brambory i koláče, zimu jsme přivítali při Martinské slavnosti, nechyběla mikulášská nadílka a vánoční slavnost s rodiči, rozpustilý masopustní rej masek, pálení čarodějnic. Nezapomněli jsme ani na sportovní aktivity, dopravní akce, zajímavé programy v Ekocentru Paleta a na pohádková představení. Skutečně vydařený byl i pobyt ve škole v přírodě, návštěva zámku v Nasavrkách s nedalekou rozhlednou Boiika i divadelní představení na Kunětické hoře. Všichni se ještě těšíme na výlet do ZOO v Jihlavě. Za celý kolektiv naší mateřské školy chci všem dětem, jejich rodičům i všem učitelkám popřát krásné skoroletní dny. Stanislava Harvánková, učitelka MŠ v ulici Strojařů rukodělné dílničky Domu dětí a mládeže a Mama klubu nebo zhlédnou vystoupení Taneční školy Besta Chrudim. Na své si přijdou také milovníci živé přírody, neboť Záchranná stanice Pasíčka slíbila přivézt několik zvířátek. I sportovci zde najdou stanoviště se zajímavými úkoly, soutěžemi a ukázku činnosti Sboru dobrovolných hasičů z Chrudimi. Městská policie umožní prohlídku svého vozu a Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje předvede dětem i dospělým vybavení a vnitřní prostory sanitního vozu. Vstup na Den dětí je zdarma. V případě nepřízně počasí bude akce zrušena a přesunuta na jiný termín. Bližší informace se objeví na stránkách organizátorů. Koalice nevládek Pardubicka, o. s. (KONEP), je otevřeným sdružením neziskových organizací, které působí v Pardubickém kraji. Více na www. nevladky.cz. Věra Kuzmová, Mama klub Chrudim 8

9 KČT Chrudim Vejšlapy v červnu 2011 středa Lázně Bohdaneč ptačí rezervace (10 km) Sraz v 7.10 na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.30 hod. Vedoucí: V. Písař, tel sobota Světlá nad Sázavou Humpolec (20 km) Sraz v 7.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.24 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel sobota Cyklotoulky Litomyšl Nové Hrady Chrudim (50 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd cyklobusu v 7.55 hod. Vedoucí: V. Písař, V. Gloserová, tel sobota Chrudimský vejšlap (7 19 km) Sraz a prezence do 8.30 hod. na náměstí J. Ressela Vedoucí: G. Zajícová, tel středa Škrdlovice Počítky Žďár nad Sázavou (11 km) Sraz v 6.45 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.00 hod., stanoviště č. 1 Vedoucí: manželé Lázničkovi, tel čtvrtek Kukátko restaurace Bowling od hod. sobota Davle Prosečnice povodí Sázavy (16 km) Sraz v 6.20 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 6.41 hod. Vedoucí: P. Šídlo, J. Hobl, tel neděle Vrbatův Kostelec Ležáky Chrudim (7 20 km) Sraz v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.05 hod. Vedoucí: G. Zajícová, L. Machová, tel středa Trhová Kamenice Kocourov Stružinec Údavy (11 km) Sraz v 6.50 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 7.00 hod., stanoviště č. 1 Vedoucí: B. Popelka, L. Machová, tel sobota Nasavrky Peklo Monaco Chrudim (18 km) Sraz v 8.45 na nádraží BUS Chrudim, odjezd autobusu v 8.55 hod. Vedoucí: H. Pilařová, L. Machová, tel pátek neděle Jízda králů Hluk na Moravě (10 km) Sraz a odjezd bude upřesněn. Vedoucí: J. Kožený, H. Pilařová, tel Změny po uzávěrce vyhrazeny! Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce, na na našich vývěskách a v chrudimském Informačním centru. Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Jiří Jahnický, předseda klubu, tel KČT Treking Chrudim akce v červnu Hrubá Skála vlak, pěší turistika (13 km) Ing. Josef Hloušek, tel , Jizerské hory, autobus, pěší turistika (20 km) Ing. Jan Smejkal, tel , Vysočina Ranská jezírka, cykloturistika (65 km), Ing. Pavel Marek, tel , Vlastimil Škvára, předseda klubu Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v červnu 2011 Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st muži 2. čt ženy 3. pá spol. 4. so spol. 5. ne spol. 6. po. odstávka tepla zavřeno zavřeno 7. út ženy 8. st muži 9. čt ženy 10. pá spol. 11. so spol. 12. ne spol. 13. po muži 14. út ženy 15. st muži 16. čt ženy 17. pá spol. 18. so spol. 19. ne spol. 20. po muži 21. út ženy 22. st muži 23. čt ženy 24. pá spol. 25. so spol. 26. ne spol. 27. po muži 28. út ženy 29. st muži 30. čt spol. Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny. Od se krytý plavecký bazén stává součástí letního koupaliště, tudíž je přístupný přes pokladnu letního koupaliště. Pokladna krytého bazénu a sauny bude v létě otevřena v úterý a čtvrtek od do hodin. V případě velmi nepříznivého počasí, kdy bude letní koupaliště uzavřeno, bude návštěvníkům k dispozici krytý plavecký bazén v provozních dobách letního koupaliště tzn. od 9.00 do hodin. Informace na tel a na Sdružení dobrovolných záchranářů a Klub chrudimských výsadkářů pořádají ve dnech až letní dětský tábor v lokalitě LDT Jiskra na Bělidle Seč. Součástí programu je rekreační pobyt v přírodě, hry, soutěže, celotáborová hra na téma Indiana Jones, výlety s koupáním, sportovní soutěže, celodenní výlet, diskotéky, noční hry atd. Pravidelně na tábor dojíždějí s ukázkami policejní kynologové, hasičský sbor, výsadkáři z Chrudimi, Český červený kříž apod. Zájemci, volejte na tel paní Eva Šíbová. Co nového v Klubu rekreačních běžců Chrudim Ve středu 20. dubna 2011 se konala 262. Malá cena Monaka (MCM). Na startu se sešlo 100 závodníků; 65 z nich běželo trať dlouhou 10 km a 35 účastníků si zaběhlo na kratším úseku v délce 3,6 km. Na obou tratích bylo překonáno 18 osobních rekordů. Juniorka Lada Nováková (roč. 1993) z Jiskry Havlíčkův Brod vytvořila traťový rekord na okruhu 3,6 km v čase 13 min. 38 s, tj. o 3 sekundy lepší. Devět běžců na MCM se zúčastnilo poprvé. Na dobrých časech se podepsalo hezké počasí, 17 C a slabý vítr. Závodníci KRB Chrudim v dubnu úspěšně reprezentovali naše město na závodech Běh Vodranty Čáslav, Pohár Chotěboře Čapkovy domky, na Běhu Jarmily Kratochvílové v Golčově Jeníkově, na Pardubické devítce a dalším dílu poháru Chotěboře Okolo dančí obory. Zajímavosti V dubnu proběhla vernisáž Veselé obrázky malíře, místostarosty KRBu, Miroslava Alexy ve Slatiňanech. Jeho tvorba pochází ze sportovního a pohádkového prostředí. Patří k oporám KRBu. Malá cena Monaka se nemůže bez něj obejít. Před každým závodem značí oba okruhy, takže než běžci odstartují, má Mirek v nohách již 14 km. Vytváří všechny propagační předměty Klubu včetně startovních čísel, které po závodě sbírá, suší, pere a žehlí, aby je na další MCM mohl zase rozdávat. Jeho skromnosti a pracovitosti patří velký dík všech závodníků na Monaku. Vladimír Čumpelík, KRB Chrudim Ve středu 22. června 2011 se běží 264. malá cena Monaka Běh olympijského dne. Start v hodin na silnici pod restaurací MONACO u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Další informace najdete na 9

10 č. 6/2011 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst, František Pilný. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 11. května

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Závěrečná zpráva Den s Technickými službami TISKOVÁ ZPRÁVA v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna

VÁS ZVE NA SEMINÁŘ. čtvrtek 21. dubna 2011 Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: březen/duben 2010 9. týden Po 1.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 Út 2.3. 9:30 12:00 HapAteliér - Poděbradova 58 13:00 15:00 Fytoterapie 8:40

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Dny zdraví. Chrudim - říjen 2012

Dny zdraví. Chrudim - říjen 2012 2012 Dny zdraví Chrudim - říjen 2012 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření podmínek

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Dr. Jan Eichler ředitel DDM, předseda ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa, předseda KČT OV ÚK EVVO jako nástroj šetrné turistiky v Výchozí stav - vysoce kvalitní přírodní prostředí

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu 24. - 25. 1. 2016 Skiareál Herlíkovice Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF OPEN PŘEBOR HZS ČR a MISTROVSTVÍ

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více