ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK ) Plán akcí na rok ) Oka- mžiky vzpomínání na akce z konce roku ) Oka- mžiky vzpomínání 6) Jaké akce jsou nyní připraveny včetně Srdíčkového plesu 7) A co se připravuje na prázdninové pobyty 8) Informace z pražského zpravodaje 9) Výroky dětí, které rozesmějí, potěší 10) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 11) Zajímavosti o krevních skupinách na pokračování 12) O nově nabízené službě, střípky z magazínu VOZKA 13) MDŽ a Mezinárodní den invalidů 14) Velikonoce, Velikonoční pochoutky 15) Mezinárodní den dětí a narozeninové přání 16) Věnováno významným sponzorům roku ) Poděkování sponzorům str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6-7 str. 8-9 str. 10 str str. 14,15 str. 15 str str str. 21,22 str str. 25 str. 26 str. 27

2 Základní informace o členství v Asociaci na rok 2014: Máte-li jakkoliv zdravotně postižené dítě, můžete se stát členem organizace, i když nebydlíte přímo ve Vyškově a okolí. Pokud bydlíte ve větší vzdálenosti, musíte počítat s dovozem dítěte do místa odjezdu týká se to hlavně vícedenních pobytů. Pokud jedeme kolem dítě vyzvedneme po cestě A jak na to??? Stále stejně. Stačí zavolat (kontakty na poslední/předposlední straně zpravodaje) a požádat o zaregistrování, popřípadě další informace. Zašleme Vám přihlášku, pro obvodního lékaře potvrzení o zdravotním stavu Vašeho dítěte, plán akcí na stávající rok, vše vyplníte a zašlete zpět na adresu klubu. Zároveň obdržíte složenku k uhrazení členského příspěvku a pak jen stačí vše zaslat zpět na adresu: Tyršova 29, Vyškov Máte jen dvě povinnosti za rok: 1) Uhradit členský příspěvek do v dané výši schválené členskou schůzí 2) Zúčastnit se členské schůze 1x za rok Po těchto krocích je již na Vás, kdy, kam a s kým přijdete mezi nás. Akce, které uvedete v celoročním plánu, Vám budeme průběžně nabízet. Jsou určeny především zdravotně postiženým dětem, ale některých se mohou zúčastnit i zdraví sourozenci s rodiči či Vaši kamarádi. Jedním z cílů naší organizace je integrace zdravotně postižených dětí do kolektivu s dětmi zdravými a proto krátkodobé jednodenní akce jsou přístupny celým rodinám se zdravotně postiženými dětmi i široké veřejnosti. Členský příspěvek na rok 2014 zůstává ve stejné výši... pro jednotlivce 250,- Kč / osobu Co Vám nabízíme Rehabilitační a ozdravné vícedenní prázdninové pobyty v ČR bez rodičů Činnost zájmovou, kulturní, poznávací i sportovní či sportovně-vzdělávací Benefiční koncert, ples, sbírky, filmové i divadelní benefiční představení K dalším aktivitám patří : Pravidelné vydávání zpravodaje organizace Půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek včetně jejich prodeje Spolupráce s výrobcem speciální ortopedické obuvi pro děti i dospělé LUNA Základní odborné sociální poradenství ZDARMA Zprostředkování speciálního školení pro oddílové a hlavní vedoucí k handicapovaným dětem Asociace PAPRSEK spolupracuje s ústředím v Praze, za jejich pomoci s různými ministerstvy MŠMT, MZ a samostatně s MPSV a Krajským úřadem Jihomoravského kraje v Brně státní správou a samosprávou nestátními a neziskovými subjekty, zabývající se péčí o zdravotně postižené pediatry, odbornými lékaři, psychology, socio-terapeuty, speciálními pedagogy, právníky, sociálními pracovníky, policií státní i městskou

3 U S N E S E N Í XXI. členská schůze Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub PAPRSEK, konané dne 24. ledna 2014 I. Členská schůze Bere na vědomí: a) zprávu o činnosti za rok 2013 b) plán činnosti na rok 2014 c) zprávu o hospodaření v roce 2013 a předběžný rozpočet na rok 2014 II. Schvaluje: členské příspěvky: a) výše poplatku na osobu a rok u jednotlivce 250,- Kč zůstává výše poplatku na osobu a rok u kolektivního členství 100,- Kč zůstává výše poplatků na jednotlivých akcích budou určovány dle nákladů na akci - nutnost úhrady členských příspěvků do 31. března daného roku - neuhrazením příspěvků k uvedenému datu se člen neplatič může akcí zúčastnit jen za plnou úhradu jako nečlen organizace - neplacení členských příspěvků po dva roky znamená vyloučení z klubu Asociace PAPRSEK - o vyřazení z evidence lze požádat písemnou nebo ústní formou b) hrazení členských příspěvků u kolektivního členství 100,- Kč na os./ rok se vztahuje na speciální zařízení pro postižené děti c) vyřazení všech evidovaných kolektivních členů pro nehrazení členských příspěvků a jednoho člena z téhož důvodu d) členové výboru Asociace PAPRSEK zvoleni ve volbách v roce 2014 / schváleni Bečvářová Miroslava Kudličková Jitřenka Bednář Jiří Mihola Václav Bednářová Jaroslava MUDr. Němec Libor Hrdinková Milena Sojebová Alena Kočí Kamila Vajbarová Jana Dvořáková Hana d) možnost kooptace nového člena do výboru Asociace v případě, že řádně zvolený člen z výboru během dvouletého volebního období odstoupí e) od 1. ledna 2014, občanské sdružení PAPRSEK se stává pobočným spolkem f) deleguje na Valnou hromadu dva členy výboru: za RRK pí. Bednářovou a jednoho člena výboru klubu PAPRSEK III. Ukládá: a) zabezpečit plánované akce na rok 2014 b) nadále informovat členy prostřednictvím tisku o plánovaných akcích a zajišťovat vydávání zpravodajů organizace s názvem PAPRSEK a Zákony, novinky c) udržovat dobrý vztah s organizacemi, zabývající se stejnou či podobnou aktivitou d) zajistit změnu právní formy a sídla organizace a informovat všechny členy a přátele klubu IV. Děkuje: a) všem rodičům, kteří během roku organizaci pomáhali a také všem členům výboru Asociace a jejich rodinám za celoroční práci v organizaci b) všem příznivcům, sponzorům a úřadům za finanční i věcnou pomoc

4 Plán akcí na rok 2014 Leden: filmové představení Ledové království Souboj s kuželkami + členská schůze Únor: filmové představení Bella a Sebastián filmové představení Angelika - nové zpracování Březen: Benefiční Srdíčkový ples v Sokolském domě ve Vyškově hlavní pořadatel Klub PAPRSEK Duben: Valná hromada Zásada Květen: 5. filmové představení mini tábor (víkendovka) na Maliné (DDM) brněnský ohňostroj na přehradě benefiční divadelní představení brněnských herců Červen: Červenec: tuzemsko týdenní pobyt penzion Athéna Srpen: tuzemsko týdenní pobyt hotel Koksař (je možné i jiné středisko) 9. nebo Den otevřených dveří Poradny a půjčovny PAPRSEK plavba po Moravě Září: Říjen: noční ZOO v Brně k MDD Dopravní hřiště (DDM) zájezd Olomouc Orloj, Bouzov hrad, Loštice tvarůžky Mladečské jeskyně brněnská hvězdárna Den s kuželkami + filmové představení v DDM Listopad: XVIII. ročník Mrštná rybka aqupark Vyškov benefiční filmové představení v Sokolském domě Na všechny akce Vás srdečně zvou členové výboru Asociace PAPRSEK pozn.: tučně označené akce pořádá klub NEZAPOMEŇTE, že se... akce průběžně zajišťují, proto může dojít ke změně termínu a to pouze u jednodenních akcí (termíny u týdenních pobytů jsou dané a neměnné, pokud nebudeme nuceni z finančních důvodů jeden pobyt zrušit)

5 Oka mžiky vzpomínání z konce roku 2013 Do posledního vydání roku 2013 se nám nevešlo několik posledních akcí, takže zavzpomínáme krátce nyní... PAPRSEK pod lupou Tradice již od roku 2007, kterou začal Patrik Valouch. Po třech letech již nezbýval čas, takže se úkolu od roku 2010 ujala Maruška Benešová. A že nádherně fotí to se můžete sami přesvědčit na výstavách. Mrštná rybka Přestože byla oblíbená Mrštná rybka několikrát přeložena (a ne naší vinou), ten tokrát se jí zúčastnilo nejvíce za celou dobu 17 let. Jistěže to potěší nejen pořadatele, ale i partnera akce, kterou byla Všeobecná zdravotní pojišťovna. A ještě drobnou, ale velikou novinu... pro některé maličkost, ale náš Míša se tentokrát i potápěl Ovšem jak je vidět, tak nejen Míša s mamkou a kamarády měli z vodních her radost. Královna Koloběžka 1 Dne uspořádalo sdružení PAPRSEK benefiční divadelní představení pro děti. Herci, a současně i přátelé sdružení, připravili pro děti pohádku o Královně Koloběžce první. Mezi uhlazeným panem králem, moudrou Koloběžkou první a odměřeným kancléřem doslova čněl mírně nemotorný a spontánně živelný žoldnéř, který dětem nejednou vykouzlil úsměv na rtech. A scénka se stěhováním opilého pana krále do ry bářské chalupy potěšila i odrostlejší diváky. Po představení se dětem otevřel Granada bar s dětskou diskotékou. O svých dětech jsem dvě hodiny vůbec nevěděla. Na parketu bylo pořád plno a jen občas si některé dítko přišlo odpočinout ke stolečku s pitím. Celý rej byl zakončený tombolou, na kterou se všichni nesmírně těšili. Cen bylo tolik, že i moje zoufalé děti, které v tombole nikdy nic nevyhrály, protože vždy vyberu špatné lístky, vyhrály hned tři ceny. PAPRSKU díky, moc jsme si sobotní odpoledne užili. příspěvek od Lady Bastlové Konec roku 2013 Nu a do konce roku pak ještě přibylo několik filmových představení, ovšem kdo neviděl, bude muset přijít příště...

6 Oka mžiky vzpomínání A už tu máme před sebou další nový rok existence organizace, která poskytuje volnočasové akce pro zdravotně postižené děti a mládež. Klub nabízí již 22. rok různé kulturní, sportovní i zábavné programy, včetně vícedenních prázdninových pobytů, aby i tyto handicapované osoby mohly prožít svůj nelehký život trochu veseleji a tak si ho užít, jako jejich zdraví vrstevníci. První akcí v letošním roce byla nabídka filmového představení animované pohádky Ledové království. Anna je prokleta svou starší sestrou, bezcitnou ledovou královnou Elsou, která žije v odloučení. Jedinou šancí a nadějí, jak prokletí zrušit, je dlouhý a velice nebezpečný pochod zamrzlou, nemilosrdnou krajinou. Ve strastiplné cestě jsou Anně po boku horal Kristoffer se svým sobem Svenem a nešťastný smolař sněhulák Olafe. Jen s jejich pomocí je schopná bojovat s ubývajícím časem a také s armádou královniných zmrzlých válečníků, aby její srdce kletbou navždy neumrzlo. Pohádka ve zvláštním moderním pojetí s úžasnými efekty nás zavedla do doby, kdy nad zlem zvítězí přátelství a láska. Se všemi pohádkovými postavami jsme prožívali společně napínavé situace a už jsme si mysleli, že vrátit zamrzlou krajinu do původního stavu nebude zrovna lehké. Aby bylo vše tak jako dříve zelenající se stromy, kvetou kytičky, v potůčcích třpytící se jiskřivá a hlavně tekoucí voda... Za pomocí svých přátel Krištofa i legračního sněhuláka Olafa pohádka dopadla na poslední chvíli dobře. A tak to přece má být... Jerry Souboj s kuželkami a členskou schůzí Každý rok jsme povinni uspořádat takovou akci, aby se mohli klienti při ní zabavit a rodiče se zúčastnit členské schůze. Není to zrovna lehký úkol. Bez svých ratolestí pečující osoby nikam nejdou a vymyslet natolik zábavný program, aby byl přitažlivý i pro rodiče, opatrovníky apod. je celkem náročný úkol. Již potřetí jsme se sešli v kuželně, která patří ROSTEXu. Účastníci, ať již malí či velcí, se zápalem pravého bojovníka si zahráli kuželky a to nejen tak, že by

7 čutali a nic z toho. Ba ne, ne. Klasické rozdělení do tří skupin a nefalšované závodění se sladkými odměnami, kterým byly tři chutné dorty. To, že se pak do nich pustíme všichni, tak to už je úděl nesobeckých výherců. Vždyť tak to také má být Součástí sportovně zábavní akce je pořádání členská schůze. Tentokrát po hodnocení celoroční práce výboru klubu PAPRSEK, nezbytnou rekapitulací a informací o finančním hospodaření bylo nutné provést volby do výboru klubu a komisí (revizní, inventarizační a likvidační). No prostě tak, jak tosprávně má být. a zde už vidíme vítězné družstvo se sladkou odměnou Členská schůze nezbytné setkání všech registrovaných i neregistrovaných členů organizace či přátel a kamarádů, kdy se lze seznámit s různými zajímavými informacemi a také možností, zasáhnout do chodu organizace nejen připomínkami s žádostí o nápravu, ale možností zapojit se sám a pomoct při realizaci jednotlivých plánovaných akcí / programů. Nicméně k žádným výrazným změnám nedošlo, členové výboru a komisí byli zvoleni ve stejném složení jako v letech minulých. Na první únorové schůzi výboru klubu PAPRSEK se pak všichni zvolení členové vzájemně dohodli, že funkce zůstanou vykonávat stejní členové, jako doposud. Není to zrovna nejlehčí rozhodnutí, protože přece jen odpovědnost je větší, než by si leckterý pozorovatel myslel, přibývá věk a ruku v ruce i nemoci no prostě je to čím dál, tím více složitější. Obzvláště pak pro statutární zástupce organizace, kte rou je opět předsedkyně organizace paní Jaroslava BEDNÁŘOVÁ a její zástupce opět Václav MIHOLA. Nicméně dostali od všech důvěru, za kterou srdečně děkují a za celý výbor a jejich členy slibují, že budou dělat všechno možné, aby organizace i nadále fungovala dobře a hlavně ve prospěch zdravotně postižených osob. Jerry

8 Jaké akce jsou nyní připraveny? Únor měsíc, který je nejvhodnější pro návštěvu divadelních či filmových představení, protože studené počasí přeje maximálně zimním sportům a to tedy pro naši skupinku osob není zrovna optimální nabídka. Na únor jsme již připravili dvě filmová představení. Prvním je... Sobotní filmové představení Bella a Sebastián 22. února 2014 v Komentář jednoho z diváků... Píseň jež utkvěla v paměti... Jednu krásnou zemi znám, slunce tam září louky kvetou tam. Život plyne v dětských hrách, dokud však nepřekročíš práh. Tu zem znáš jen pokavaď si mlád, umíš se smát a na písku si hrát. Jednu krásnou zemi znám, v té zemi stále věřím pohádkám, prožiješ tisíc krásných dnů, v té zemi kouzelných her a snů..." A nyní druhé sobotní filmové představení Angelika 28. února 2014 v Kdo by neznal nespočetné množství oblíbených dílů Angeliky??? Tentokrát je to nové zpracování s novým obsazením hlavních hrdinů, takže proč se nezajít podívat??? Andelika Nora Arnezeder (nar. 1989) Mladá Francouzka, která studovala tanec a zpěv, první roli získala v roce 2008, v roce 2009 se stala tváří parfumerie Guerlain, v roce 2011 se objevila v úspěšné komedii samé pozitivní informace... Peyrac Gérard Lanvin (nar. 1950) vlastním jménem Gérard Raymond Lanvain. Když Louis de Funès připravoval jeden ze svých filmů (v roce 1976), Gérard Lanvin tady hrál malou roli jednoho z cirkusáků a byl to jeho filmový debut. Mimo jiné získal i Cenu Jeana Gabina udělovanou mladým nadějným osobnostem herectví. Díky svým aktivitám především před filmovou kamerou patří dodnes k nejlépe placeným francouzským hercům. Jeho manželkou je herečka a bývalá zpěvačka Jennifer (*1954). Jejich dva synové, Manu a Léo, se pohybují v oblasti hudby. Tolik o dvou hercích v nabízeném novém filmu ANGELIKA a kdo jste zvědaví, určitě se přijďte podívat..

9 Další akce, které na nás ještě čekají... Březen měsíc, který je především známý pořádáním benefičního Srdíčkového plesu, který v letošním roce pořádá Klub PAPRSEK ve spolupráci se sdružením Piafa a Domem dětí a mládeže ve Vyškově. Pro neznalé je to letos již 11. ples, který jednou za dva roky pořádá naše organiza ce. Snažíme se vymyslet co nejzajímavější doprovodný program, aby i tato akce ukázala, že Asociace PAPRSEK má vždy maximálně dobře připravenou jakoukoliv akci. Totiž, když už něco děláme, tak pořádně, ať je to obyčejná jednodenní akce či vícedenní pobyt a nebo již známý BENEFIČNÍ SRDÍČKOVÝ PLES. Minulý rok byl ples pořádán v Drnovicích a na přání většího množství účastníků jsme letos pro Vás připravili ples v Sokolském domě. Současně jsme zarezervovali i Granada bar, kde bude probíhat klasická diskotéka. Bude-li někdo mít zájem zatančit si v hlavním sále, není problém. Z hlavního sálu do Granady a naopak lze přejít budovou bez jakýchkoliv problémů a vybrat si takovou hudbu, která Vám nejlépe vyhovuje. Jaké další akce připravujeme... Duben zde Vám budou průběžně nabízeny filmová nebo divadelní představení dle nabídky MKS Vyškov. Počátkem dubna ( ) Praha připravuje Valnou hromadu, kde se setkají zástupci jednotlivých klubů z celé republiky. Něco jako naše členská schůze. Informace o hospodaření celorepublikového výboru, volby do celorepublikového výboru a revizní republikové komise, ale také plány na další období. Květen opět nabídka filmových představení, ale nejen to, budeme připravovat v termínu května mini tábor na Maliné, takový mini víkendový pobyt, kte rého se mohou zúčastnit i rodiče se svými ratolestmi což není podmínka, ale slibujeme program, při kterém se nikdo nebudete nudit. Téma víkendového pobytu je překvapením pro všechny zúčastněné. Program zajišťuje Jaruška Režná s Jolkou. Poslední květnovou sobotu (31. 5.) Vás pak pozveme na benefiční divadelní představení brněnských herců. Na přelomu května a června ( ) bychom rádi zajistili výlet do Brna na ohňostroj.

10 a co se připravuje na prázdninové pobyty? Ještě je do prázdnin dost času, ale neuškodí být předem informován o tom, co nás čeká a co nás nemine. I v roce letošním počítáme s tím, že budou dva prázdninové rehabilitační/ozdravné pobyty. Finanční situace je opět nezáviděníhodná, ale snad se všechno bez velkých obtíží podaří zrealizovat. První pobyt bude ve starém dobrém penzionu ATHÉNA v obci Suchý. Nejenže středisko dobře známe a víme, co můžeme očekávat, ale také je to blízko, aby za námi mohli přijet kamarádi koníčci. Pobyt nabízíme v pěkném prostředí Drahanské vrchoviny, 8km východně od Boskovic. Nabízí se zde možnost koupání v nedalekém rybníce i pěkné procházky lesem. Děti budou ubytovány převážně v budově, pokud může být dítě umístěno do chatky, prosím o upozornění v přihlášce. Převážná část pokojů je dvou a čtyřlůžkových s vlastním sociálním zařízením. Strava bude zajištěna 5x denně. V budově je restaurace, společenská místnost s TV, kulečník, šipky, v areálu pak hřiště na odbíjenou, pískoviště, ohniště a téma??? Útěk z Alcatrazu.Termín je již daný a to je od 28. června do 5. července 2014 Místo druhého pobytu není ještě definitivně určeno. V každém případě se nepojede na Hutník. Po loňských zkušenostech jsme se rozhodli, že změníme lokalitu. Byli jsme se podívat v Trojanovicích na chatě Koksař, který je ideální, ale je třeba provést stavební úpravy, abychom se s vozíčkáři dostali do prvního patra, kde je ubytování. Vše ostatní je vyhovující a příroda kolem je úžasná. Není to jediná možnost, nabízí se ještě Rajská bouda, ovšem tam musíme zajet na výzvědy v každém případě téma srpnového pobytu je již známé bude to A zase ta mafie. Termín je již také daný a to je srpna Pozn.: důležité je spořit penízky do pokladničky, protože zatím nevíme, jestli a kolik bude poskytnuto dotace a pak také je nutné se přihlásit co nejdříve, v podstatě obratem po obdržení přihlášky! Přihlášky na prázdninové pobyty by se měly posílat až v dubnu! Počet účastníků může být omezen, což bude ovlivněno přidělenými dotacemi. Takže známé pořekadlo: Kdo dřív přijde, ten dřív.!!!

11 Informace ze Zpravodaje vydává ARPZPD Praha Vážení přátelé, chtěli bychom Vás upozornit, že od 1. ledna 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 388/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 4 této vyhlášky zcela nově upravuje podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P). Příslušné orgány státní správy (Úřady práce) již nebudou vycházet ze stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby uvedeného v zákoně o sociálních službách, nýbrž podle zdravotního stavu, který lze považovat za podstatné omezení pohyblivosti a orientace. Stanovené podmínky jsou prakticky totožné s podmínkami, které dříve obsahovala vyhláška č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navíc je zde uveden v podmínkách pro přiznání ZTP/P i nízkofunkční typ autismu. Upozorněte všechny své členy a přátele, že pokud jim v minulých dvou letech byl průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P odebrán pro nesplnění zákonných podmínek, mohou si o vydání průkazu znovu požádat. V Praze dne 15. ledna 2014 Zpracovala JUDr. Zdeňka Cupková Výměna průkazů OZP by neměla klienty zatížit Od 1. ledna 2014 začnou platit nové podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Od příštího roku si už lidé nebudou muset hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu mimořádných výhod, ale Úřad práce ČR (ÚP ČR) sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravot ního stavu klienta. Vyplývá to z novely zákona č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (OZP). Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod (MV), na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně při znaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou, bez ohledu na změny právních norem, platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince V praxi to tedy znamená, že k tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé už tak nebudou moci využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, a to do doby vydání nového dokladu. Zatímco dosud si musel každý klient pečlivě hlídat, kdy skončí platnost jeho průkazu OZP, od nového roku to za držitele starých průkazů MV udělá ÚP ČR. Ještě před vypršením lhůty zahájí sám z moci úřední správní řízení. Následně pak bude klienta o této skutečnosti informovat. A stejný postup bude platit i v případě, že člověk pobírá příspěvek na mobilitu. Od už tedy průkaz OZP nebudou příjemci příspěvku na péči nebo mobilitu dostávat automaticky, ale na základě podání samostatné žádosti o průkaz. Klienti se nemusí bát komplikací, bude se jednat jen o administrativní krok. V rámci správního řízení bude muset lékařská posud

12 ková služba České správy sociálního zabezpečení (LPS ČSSZ) během následujících dvou let znovu posoudit přibližně 250 tisíc držitelů průkazů. Zdravotní stav těchto klientů, kterým bude v období od do končit platnost průkazu MV, skarty s funkcí průkazu OZP anebo tzv. dočasného průkazu OZP, posoudí LPS ČSSZ podle nových posudkových kritérií. Způsob posuzování zdravotního stavu pro splnění zdravotní podmínky pro nárok na průkaz OZP mění od novela zákona o sociálních službách a novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Oboje zavádí zákon č. 313/2013 Sb. Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením už nebude navázán na uznaný stupeň závislosti. V rámci samostatného správního řízení posoudí posudkový lékař příslušné OSSZ, zda zdravotní stav žadatele znamená podstatné omezení jeho schopnosti pohyblivosti a orientace. Abychom lidem co nejvíce ulehčili jejich situaci a zbytečně je nenutili docházet na úřady, nastavili jsme společně s Českou správou sociálního zabezpečení celý proces výměny průkazů OZP tak, aby je co nejméně zatížil, říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková. Posudkoví lékaři LPS ČSSZ nebudou bezdůvodně vyžadovat novou zdravotnickou dokumentaci. To se týká zejména případů trvalého zdravotního postižení, které je již doloženo posudkovou dokumentací, na okresní správě sociálního zabezpečení. K nové objektivizaci zdravotního stavu dojde v případě, kdy v podkladové dokumentaci nebude zdravotní postižení dostatečně doloženo, upřesňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. V případě nedostatečné zdravotnické dokumentace vyzve posudkový lékař občana se zdravotním postižením k součinnosti a jeho ošetřujícího lékaře požádá o vypracování Lékařského nálezu pro posouzení zdravotního stavu. Ústřední ředitel ČSSZ sdělil, že také praktičtí lékaři byli požádáni, aby za této mimořádné situace vypracovali příslušnou podkladovou lékařskou dokumentaci bez prodlení. Nový žadatel může o přiznání průkazu OZP požádat u krajské pobočky Úřadu práce ČR. V případě že ÚP ČR rozhodne o zamítnutí žádosti a průkaz OZP klientovi nevydá nebo přizná průkaz OZP jiného typu, může se žadatel do 15-ti dnů od převzetí rozhodnutí odvolat. Na základě vydání průkazu osoby se zdravotním postižením vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který je vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele. Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ

13 Informace ze Zpravodaje pokračování... Dotaz čtenáře: Kde a jak zřídit účet pro osobu zbavenou svéprávnosti? Najít na internetu informace, u které banky se dá otevřít účet pro osobu zbavené svéprávnosti, je problém. "Vyhledávač mi s tím nedokáže pomoci a moje banka mi jeho otevření neumožňuje. Můžete mi pomoci?" napsal do redakce pan Petr Voborník. Dostal se totiž do složité životní situace, kdy se jako opatrovník musí postarat o po stiženou blízkou osobu. Zajistit musí správu jejich peněz a zároveň splnit požadavek opatrovnického soudu, aby účet byl na jméno osoby zbavené svéprávnosti. "Osoba zbavená svéprávnosti nemusí mít občanský průkaz, byl odevzdán, aby ho někdo nezneužil. Občanský průkaz je však jednou z hlavních podmínek založení účtu," popsal svou situaci čtenář. Majitelem účtu je nesvéprávná osoba Do podobné životní situace se může dostat kdokoliv. "Soud může ustanovit opatrovníka kvůli duševní poruše osoby, jiným vážným důvodem může být i určitá závažná tělesná porucha, například stav bezvědomí včetně nedostatečné způsobilosti se srozumitelně vyjadřovat, pro kterou určitá osoba buď není schopna učinit sama právní úkon anebo jej sice může učinit, avšak jen velmi obtížně a s velkou námahou," říká Marek Pšeničný z tiskového centra České spořitelny. "Majitelem účtu bude nesvéprávná osoba, ale za nesvéprávnou osobu jedná a o založení účtu žádá jeho zákonný zástupce (opatrovník). Ten také stanovuje disponující osoby a je zodpovědný za hospodaření s prostředky," vysvětluje Pšeničný. Banky, které účet nezřídí Air Bank Equa bank GeMoney Bank mbank Zuno Banky, které účet zřídí Česká spořitelna ČSOB Era Fio banka Komerční banka Raiffeisenbank Sberbank UniCredit Bank LBBW Bank (individuálně) zdroj: jednotlivé banky Pro opatrovníka je k účtu zřízen podpisový vzor. Opatrovník pak může s účtem nebo peněžními prostředky na účtu nakládat, avšak výhradně v souladu s usnesením soudu, kterým byl ustanoven opatrovníkem, poznamenává mluvčí Komerční banky Monika Klucová. Pokud osoba zbavená svéprávnosti nemá občanský průkaz, předkládá se při založení takového účtu rodný list, dodává Pavla Hávová, mluvčí ČSOB. Ve všech tuzemských bankách však opatrovník nepochodí a účet pro nesvéprávnou osobu skutečně neotevře. Ze čtrnácti oslovených bank to neu

14 možňuje pět peněžních ústavů Air Bank, Equa bank, GeMoney Bank, mbank a Zuno. V LBBW Bank posuzují takové žádosti individuálně. Pokud se stanete opatrovníkem, účet pro nesvéprávnou osobu můžete nyní otevřít v osmi bankách. Jeho zřízení nyní umožňují Česká spořitelna, ČSOB, Era, Fio banka, Komerční banka, Raiffeisenbank, Sberbank a UniCredit Bank. Počítejte přitom s tím, že nejde o speciální účet. "Klient si může zvolit kterékoliv konto z naší nabídky podle svých potřeb," přibližuje Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. Ceny za vedení účtu a bankovní transakce se nemění, jsou stejné jako pro každého jiného klienta, poznamenává mluvčí České spořitelny. Základní běžný účet lze pořídit v některých bankách i zdarma (například Sberbank, Fio), podle rozsahu zvolených služeb se pak cena pohybuje zpravidla v rozpětí 80 až 130 korun měsíčně. Rozdíly mezi bankami jsou i v tom, jaké doklady vyžadují, aby účet otevřely. Ve většině bank postačí občanský průkaz poručníka a osoby zbavené svéprávnosti či rodný list. Přísnější je například Fio banka, která podle vyjádření mluvčí Venduly Žaloudíkové bude chtít předložit i listinu o ustanovení opatrovníka, nebo přímo rozsudek soudu o ustanovení opatrovníka. Autor: Eva Sovová Výroky dětí, které rozesmějí, potěší Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že nám bude vařit tatínek. 2 Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné. 3. Když se dva lidi do sebe zamilují a poprvé se políbí, hned se zhroutí a nevstanou aspoň hodinu, ale možná i dýl. 4. Sestra zase měla na vysvědčení samé jedničky Vsadím se, že mi to dělá naschvál. 5. Babička je tlustá, protože je plná lásky. 6. Strašně bych si přála ještě bratříčka. Ale máma stále používá tampón Čím je člověk starší, tím jsou jeho zuby dražší. 8. Holky neumí čůrat ve stoje, protože nevědí, co si mají držet. 9. Když babičku bolej zuby, dá je do skleničky. 10. Já už nemám babičku: zasadili jsme ji na hřbitově. 11. Aj maminky se musejí pást, aby jim z prsou teklo mléko? 12. Švýcarské krávy využívají v první řadě na výrobu čokolády. 13. Obyvatelé Sardinie se nazývají sardinky. 14. Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní. 15. Lékaři říkají, že nejhorší jsou smrtelné choroby. 16. Když se mi narodil bratříček, dali ho do akumulátoru. 17. Nejužitečnější zvíře je prase. Každou jeho část můžeme zužitkovat: přední a zadní část jako maso, kůži na boty, ze srsti kartáčky a jeho jménem můžeme dokonce i nadávat. 18. Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem. 19. Nevím kolik je mi roků, protože se to stále mění. 20. V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím, jak ho spolkla. 21. Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém plavou domácí rybičky. 22. Výživné je plat dětí, když se otec odstěhuje z domu.

15 23. Každá ryba vyrábí jikry, ruské ryby i kaviár. 24. Krávy nemohou rychle běhat, aby jim z vemena nestříkalo mléko. 25. Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotónní. 26. Nechápu, proč se mamka hněvá, že jsem rozbil vázu. Stejně byla stará a dokonce čínská, kdyby byla aspoň naše 27. Poloostrov je taký ostrov, který úplně nedokončili. 28. Babička se odstěhovala na druhý svět. Takže už i já budu mít někoho v cizině. příspěvek od přátel klubu Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední aneb plánovaný seriál rad Muzikoterapie Muzikoterapie je způsob, jak nenásilně, pomocí zvuku a hudby, rozvíjet v dětech schopnosti, které jsou jinou formou nedostupné nebo by zůstaly skryté. Rytmus, melodie, hudební i nehudební zvuky, aktivní zapojení dítěte do vytváření hudby, hra na tělo, tanec, ale především radost a zaujetí dítěte pro tuto činnost to pak napomáhá otevření dětí a současnému rozvíjení schopností nenásilnou cestou. Proto není dobré používat pasivní, to je poslechovou, formu muzikoterapie. Děti milují pohyb, tanec, aktivní podílení se na hudbě a v tom je obrovský potenciál pro práci na jejich rozvoji. Hudba má v životě dětí a při jejich vývoji neza stupitelné místo. Současně je nejsnazší cestou, jak se s dětmi sblížit - nejsou zatíženy předsudky a vlivem okolí, tudíž se dokáží z hudby bezprostředně radovat, bez ohledu na to, jestli zpívají či hrají falešně nebo mimo rytmus. To až později, pod vlivem kritického posuzování okolí i jiných vlivů se v mnoha lidech vytváří jakýsi blok a strach třeba si jen zazpívat. Kolik lidí dnes řekne Já zpívat neumím,. Ale o to přeci vůbec nejde. Zpěv je dar, který lidi dostali do vínku a kterého je škoda se jen tak vzdát, jenom proto, že to ne svedu dokonale. Je škoda, že v oboru muzikoterapie neexistovalo dříve v ČR žádné ucelené vzdělání (v současné době je několika semestrové studium muzikoterapie, ale určené pouze pro odborníky z oboru psychologie a speciální pedagogiky). Každopádně jsou dnes i u nás zkušenosti s dětmi s diagnózami Downův syndrom, autismus, mentální retardace, DMO, poruchy komunikace, logopedické poruchy Každopádně je důležitá spolupráce s rodiči - ti sice často mají představy, čeho by chtěli za pomoci muzikoterapie u svých dětí dosáhnout, ale často přitom netuší, co lze vlastně vůbec očekávat. Každé dítě je jiné a každé je osobnost. Co platí a funguje u jednoho, to u toho druhého nezabírá byť se jedná o děti se stejnou diagnózou, se stejným druhem po stižení. Nikdy není nic stoprocentně dáno. A tak se může stát, že muzikoterapie není zcela pro každého (ale statisticky vyjádřeno lze uvažovat o 10-15% populace) Rodiče, kteří pečují o dítě s postižením, často zoufale hledají jakoukoliv možnost, jak dítěti pomoci. Takže závěrem bych chtěl říct nebojme se využít metody, která sice u nás nemá výrazně dlouhou tradici, ale je to jedna z možností, jak podpořit rozvoj dětí, a to nejen dětí zdravých, ale i dětí s řadou postižení a takových to metod s širokým polem působnosti je stále málo. A nezapomínejme dítě musí vědět, že ho máme rádi, že nám něm záleží. Když se to podaří,je mnohem větší naděje na úspěch. zpracoval: MUDr.Libor Němec

16 Zajímavosti o krevních skupinách co Vás ještě může zajímat o krevních skupinách aneb tak troch jinak Krevní skupina nebo přesněji krevní typ je popis vlastností červených krvinek jedince, resp. sacharidů a bílkovin na jejich buněčné membráně. Dvě nejdůležitější klasifikace pro popis lidských krevních skupin jsou AB0 a Rhesus faktor (Rh faktor). Je ale známo dalších zhruba 50 systémů krevních typů. Většina z nich jsou mnohem méně obvyklé než AB0 a Rh. Krevní skupina je určena antigeny na povrchu červených krvinek. Některé z antigenů jsou čisté bílkoviny, jiné jsou tvořeny bílkovinami s polysacharidy. Nepřítomnost některého z těchto znaků vede k přirozené produkci příslušných protilátek. Krevní transfúze neidentické krevní skupiny by vedla k okamžité imunologické reakci a shlukování a rozpadu krvinek darované krve. Darovaná krev by byla organismem odmítnuta a výsledný produkt chemické reakce by způsobil akutní zdravotní problémy, které by mohly vést až k hemoliytické anémii, selhání ledvin, šoku a smrti. Dědičnost krevních skupin Matka\Otec 0 A B AB 0 0 0, A 0, B A, B A 0, A 0, A 0, A, B, AB A, B, AB B 0, B 0, A, B, AB 0, B A, B, AB AB A, B A, B, AB A, B, AB A, B, AB Výskyt Rh faktoru v různých populacích Genetické informace ovlivňující Rh faktor se liší podle populace. Níže uvedená tabulka zobrazuje předpokládanou četnost Rh typů krve založenou na výskytu příslušných genotypů v populaci. populace evropský původ Rh(D) Rh(D)+ 16,0 % 84,0 % africký původ 0,9 % 99,1 % neevropský, neafrický 0,1 % 99,9 % Z dat vyplývá, že pro lidi s krví Rh je riskantní cestovat do jiných částí světa, kde jsou zásoby krve Rh jen malé (obzvláště ve východní Asii). Proto by měly transfúzní stanice v těchto oblastech podporovat dárce krve evropského původu. V české populaci je nejčastější krevní skupina A (45 % populace) dále skupina 0 (30 35 %), B (15 20 %) a AB (5 7 %). Zhruba 90 % české populace je Rh pozitivní, Rh+. V Evropě je to A (40%), 0(40%), B(10%)a AB (10%). V Evropě je: Rh+ 84% a Rh- 16%.

17 Zajímavosti o krevních skupinách pokračování Výživa krevní skupina 0 Lidé s krevní skupinou O mají predispozice k poruchám štítné žlázy, k poruchám funkce slinivky, mají pomalejší metabolismus, nižší hladinu některých faktorů krevní srážlivosti (nedostatek vitaminu K) a sklony k artritidě. Při omezení konzumace obilí, chleba, luštěnin a fazolí dochází téměř okamžitě k váhovému úbytku. Hlavním faktorem váhového přírůstku je lepek, který je obsažen v pšeničných klíčcích a celozrnných výrobcích. Zcela nevhodné potraviny jsou tedy pšeničný lepek v jakékoliv formě, kukuřice, fazole, čočka, růžičková kapusta, květák a hořčice. Maso a drůbež Pro krevní skupinu 0 je vhodné libové hovězí, jehněčí, krůtí, kuřecí nebo rybí maso. Mořské produkty Jsou pro tuto krevní skupinu obzvláště vhodné zaměřte se na mořské ryby bohaté na tuky, jako jsou treska, sleď a makrela. Konzumace mořských produktů (například dary moře) je pro vás vynikajícím zdrojem jódu, který reguluje funkci štítné žlázy. Mléčné výrobky a vejce Mléčné výrobky a vejce nejsou pro krevní skupinu 0 příliš prospěšné zejména počet vajec by neměl přesáhnou 4 5 týdně. Mléčné výrobky z kravského mléka je možno nahradit sójovým nebo kozím mlékem a sýrem. Doporučuje se užívání tofu jako vhodné alternativy. Oleje a tuky Krevní skupina O reaguje na konzumaci olejů příznivě, nejvhodnější je olej olivový a olej z lněného semínka. Ořechy a semínka Dýňová semínka a vlašské ořechy jsou dobrým zdrojem doplňkových rostlinných bílkovin. Luštěniny Lidé s krevní skupinou O by měli omezit některé luštěniny, zejména fazoly a čočku. Chléb a pečivo Vyhněte se konzumaci lepku tedy obilovin z pšeničné mouky. Vhodnou alterna tivou je chléb z naklíčených zrn, ve kterém jsou lepkové lektiny zničeny již při procesu klíčení. Obilí a těstoviny Neexistuje obilí nebo těstoviny, které jsou pro tuto krevní skupinu příliš prospěšné v omezené míře je možné konzumovat těstoviny z pohanky nebo rýžové mouky. Zelenina a houby Lilkovitá zelenina, např. brambory, způsobuje krevní skupině O artritidu, kukuřičné lektiny narušují tvorbu inzulinu. Houby mohou spustit alergickou reakci. Naopak velmi vhodná jsou rajčata a listová zelenina bohatá na vitamin K, jako je kapusta, římský salát, brokolice a špenát. Ovoce Prospěšné jsou blumy, švestky a fíky většina tmavočervených, modrých a červenofialových plodů vyvolává v trávicím traktu alkalickou reakci. Pro

18 tože trávicí trakt lidí s krevní skupinou O je nadměrně kyselý, potřebuje dostatek zásaditých látek k získání rovnováhy. Šťávy a tekutiny Pro krevní skupinu O jsou vhodné zejména alkalické zeleninové šťávy. Pokud chcete pít ovocné šťávy, vybírejte si druhy s nízkým obsahem cukru například jablečnou šťávu či mošt. Vyhněte se kávě zvyšuje množství žaludečních kyselin. Koření Správný výběr koření může zlepšit váš trávicí a imunitní systém. Například koření na bázi řas je vhodné jako bohatý zdroj jódu. Sladidla (med, cukr, melasa) vám ne škodí, prospěšná je v rozumné míře i čokoláda či kakaové boby. Chuťové přísady Pro krevní skupinu O nejsou žádné chuťové přísady příliš vhodné. Pokud si musíte jídlo dochutit, dělejte tak s mírou a dávejte si pozor na obsah tuku (např. v majonéze) a octa (kečup). Bylinné čaje U krevní skupiny O je nutno klást hlavní důraz na zklidnění trávicího a imunitního systému. Máta peprná, petržel a šípky mají příznivé účinky. Na jednotlivé potraviny se můžete podívat v přehledu Potravin podle krevních skupin. Doplněk stravy pro krevní skupinu 0 Pokud nejste schopni dodržovat stravu podle své krevní skupiny a chcete předejít zdravotním komplikacím, užívejte multipreparát Vital 0, který obsahuje vitamíny a minerály vhodné pro vaší krevní skupinu, ale také výtažky z bylin, zeleniny a ko ření, které působí protiaglutinačně. O nově nabízené službě Osobní asistence co ještě nevíte Osobní asistence nebo pečovatelská služba? Jaký je mezi nimi rozdíl??? V okolí každého z nás se občas vyskytne někdo, kdo potřebuje pomoci. V podstatě od malého dítěte až po starší věk. Je to tím, že ho trápí nemoc, nebo má nějaké trvalejší zdravotní postižení a není schopen postarat se sám o sebe či o svoji domácnost. Ne vždy jeho blízcí péči mohou poskytnout ať již z důvodu pracovního vytížení nebo jsou vyčerpaní každodenní péčí o něj a potřebují si odpočinout. Takto vypadá typická situace, kdy je možné využít služeb, které nabízí Asociace PAPRSEK Osobní asistenci. Jaký je však rozdíl mezi osobní asistencí a pečovatelskou službou? Osobní asistence je služba v našem regionu poměrně nová, proto tedy i veřejnosti méně známá. Její dosah spadá po celém území bývalého okresu Vyškov. Provozní doba je nepřetržitá, takže služeb osobního asistenta je možné žádat i v nočních hodinách či o víkendu. Vše je ale závislé na kapacitě služby. Oproti tomu má Pečovatelská služba, která funguje taktéž ve vyškovském regionu, vymezené časy svých úkonů. Záběr činnosti Osobní

19 asistence, která se stejně jako Pečovatelská služba, řídí zákonem o sociálních službách, je poměrně širší. Pečovatelská služba zajistí v podstatě vše, co člověk potřebuje, ale osobní asistence jsou jeho ruce. Osobní asistenti pomáhají vykonávat člověku to, co by jinak dělal bez svého postižení. Uživatel si tak vždy dojedná, na jakou dobu asistenci potřebuje. Společně tak vykonávají činnost, kterou člověk s postižením sám nezvládá, vysvětluje Bc. Marie Mikulášková, vedoucí Osobní asistence. Rozdíl v našich službách vidím v tom, že pečovatelka přijde do domácnosti uživatele pomoci mu s něčím, co sám nezvládá. Například nakoupí, připraví stravu, pomůže s hygienou nebo úklidem, s uživatelem pohovoří a má-li požadovanou práci vykonanou, odchází. To vše v dohodnuté době. Oproti tomu osobní asistent je s uživatelem dlouhou dobu, třeba celé dopoledne a pomáhá se vším, co sám kvůli svému postižení nezvládne. Uklízení a nakupování není to hlavní. Jde o víc především o doprovod a přítomnost, dodává vedoucí paní Marie Mikulášková. V PAPRSKU pracují na pozicích Osobních asistentů nejen ženy, ale je zastoupena i mužská populace. Obě tyto služby jsou částečně hrazené ze strany uživatelů. Některým zájemcům připadá poskytování Osobní asistence drahé. Ve skutečnosti však nepokryjí ani třetinu poskytované služby. Zbytek musí být hrazen z dotací a dalších zdrojů. Často si někteří klienti myslí, že jsou pečovatelské úkony poskytovány zdarma stejně jako v pří padě ošetřovatelské služby. Tato je však hrazena zdravotními pojišťovnami, proto není hrazena klientem. Mnohé osoby/klienti, kteří službu potřebují, mají nárok na příspěvek na péči, který je určený právě k hrazení těchto úkonů. Nabízené služby jsou terénní, což znamená, že jsou poskytovány v domácnostech uživatele nebo na místech, kde je třeba (např. škola, kultura, úřady apod.). Poradna a půjčovna PAPRSEK Provozovna: otevřeno: Lípová 364/2, Vyškov PO ČT 8,00 12, ,30 16,00 Bc. Marie Mikulášková Mgr. Lada Bastlová Připomínáme všechny služby, které poskytujeme... Odborné sociální poradenství ZDARMA Internetové poradenství ZDARMA Informace o poskytovatelích sociálních služeb v regionu Zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Pozn.: ZDARMA za úplatu V případě, že potřebujete využít poradenství, doporučujeme předem dohodnout schůzku telefonicky.

20 Střípky informací z magazínu o životě a pro život na vozíku VOZKA Valdštejnský zámek bude přístupný i vozíčkářům V Litvínově opravují zámek Valdštejnů. Práce za 36 milionů korun provádí místní firma. Rekonstrukce zámku zahrnuje repasi oken a dveří, opravu fasády včetně restaurování všech kamenických prvků, zateplení stropu pod půdou, opravu všech vnitřních prostor omítky, podlahy včetně restaurování historické podlahy v jednom sále, rekonstrukci všech vnitřních rozvodů a to především elektroinstalace včetně svítidel a audiotechniky do velkého sálu, vybudování výtahové plošiny pro vozíčkáře a konečně i úpravu nádvoří Litvínov (Mostecký deník) Doplácet na stát? Ne! O dávkách by v budoucnosti mohly rozhodovat opět radnice a vyplácet je příslušná pracoviště Úřadu práce České republiky. Myslí si to předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO) Dan Jiránek, který tuto myšlenku nedávno probíral s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou. Shodli se, že takový systém by mohl zabránit zneužívání sociálních dávek, protože obce lépe než státní úřady znají situaci svých obyva tel Bruntálsko, ČR (5plus2) Krumlov brázdí taxi pro seniory Zatím v žádném městě v republice nic podobného nemají. Od pondělí 3. února jen v Českém Krumlově. Řeč je o taxi pro seniory. Například šedesátník Josef Novák by se rád dostal z Domoradic na druhý konec města na vyšetření do nemocnice, ale bo hužel už mu chůze dělá problémy a navíc namrzlé chodníky jsou pro méně pohyblivé lidi dost nebezpečné. Stačí, aby vytočil číslo a přijede pro něj řidička Helena Morongová, která ho odveze přímo na kliniku. Anebo třeba na návštěvu za známými či na úřady Český Krumlov (5plus2)

ZPRAVODAJ LEDEN 2014

ZPRAVODAJ LEDEN 2014 ZPRAVODAJ LEDEN 2014 A R P Z P D v Č R, z. s. VALNÁ HROMADA 2014 Republikový výbor Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. svolává na 4. 6. dubna 2014 Valnou hromadu zástupců klubů,

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 2012 3) Plán akcí na rok 2012 4) Pozvání na Benefiční srdíčkový ples 5) Informace

Více

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2014 vychází 23. června 2014

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2014 vychází 23. června 2014 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Oka- mžiky vzpomínání na akce 3) Jaké další akce připravujeme 4) Informace z pražského Zpravodaje 5) Aby naše pomoc nebyla

Více

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA:

ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: ZPRAVODAJ OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK str. 2 2) Oka mžiky vzpomínání na str. 3,4 3) Jaké se nyní připravují akce str. 5 4) Informace z netu str. 6-9 5) Informace z

Více

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2012 vychází 25. června 2012

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 2/2012 vychází 25. června 2012 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Oka mžiky vzpomínání na akce 3) Jaké akce jsou připraveny na prázdniny a po prázdninách 4) Pozvánka na 20. výročí založení

Více

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ MONOSKI PRO TRENĎÁKY

ZIMNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ MONOSKI PRO TRENĎÁKY Č. 1 / 2014 X. ROČNÍK Slovo na úvod Ahoj Trenďáci, nový rok 2014 je tu a s ním další krůček v našich osudech. Jak si je budeme psát, záleží jen na nás. Říká se, že s úsměvem jde všechno líp. Byli bychom

Více

zpravodaj 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Halloween, svátek Všech Svatých, Dušičky, Svatý Martin

zpravodaj 8) Aby naše pomoc nebyla zároveň tou poslední 9) Halloween, svátek Všech Svatých, Dušičky, Svatý Martin zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Informace z Bulletinu 3) Informuje Jan MICHALÍK 4) Oka- mžiky vzpomínání na akce 5) Jaké akce jsou připraveny 6) Zajímavosti

Více

zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům

zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Příspěvek na mobilitu v roce 2012!!! 3) Oka - mžiky vzpomínání na akce 4) Jaké akce nás čekají v roce 2012 5) Vánoce a jejich

Více

zpravodaj str. 27 Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha Zajímavosti o nadcházejících vánočních svátcích Služby nejen pro zdravotně postižené

zpravodaj str. 27 Informace z Bulletinu vydává ARPZPD Praha Zajímavosti o nadcházejících vánočních svátcích Služby nejen pro zdravotně postižené zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Oka mžiky vzpomínání na a poděkování sponzorům Jaké akce budou připravovány po novém

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

Výroční zpráva o činnosti klubu PAPRSEK

Výroční zpráva o činnosti klubu PAPRSEK Nikdo není zbytečný na tomto světě, kdo ulehčuje břemeno jiných. Ch.Dickens Výroční zpráva o činnosti klubu PAPRSEK klubu poradny půjčovny informačního centra Vážení a milí přátelé. Další rok je za námi.

Více

ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma Únor 2015 č. 95

ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma Únor 2015 č. 95 Klub stomiků Brno, z.s.,pavlovská 9, 623 00 B r n o IČO 00216321, www.stomicibrno.webnode.cz ZPRAVODAJ Pro své členy a přátele zdarma Únor 2015 č. 95 POZVÁNKA na výroční členskou schůzi, která se koná

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let. www.vozickar.com 4 2014 XXIII. ROÈNÍK Vzpomínka na Janu Hrdou Jak se žije Američanovi na vozíku v ČR? Divadlo BARKA slaví 20 let www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 zdarma 800 304 304 STROPNÍ ZVEDACÍ A

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 3/2005 6. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Základní charakteristika zákona o sociálních

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com 1 2014 XXIII. ROÈNÍK Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTEN NÍ SYSTÉM ROOMER

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 42 zima 2012 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Zlatý rok českého tenisu Počátkem ledna odstartoval v australském Perthu výjimečný rok českého tenisu. Tomáš Berdych

Více

XXII. ROÈNÍK. Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence. www.vozickar.com

XXII. ROÈNÍK. Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence. www.vozickar.com 2 2013 XXII. ROÈNÍK Téma: Bezbariérové knihovny Sto let Jedličkova ústavu Sexuální asitence www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

Českokamenické noviny

Českokamenické noviny Českokamenické noviny Ve dnech 12. - 15. 1. 2012 se na brněnském výstavišti uskutečnil 21. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech s názvem GO - REGIONTOUR, na němž se v rámci stánku Ústeckého

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně

Nebývalý zájem o miniauto. Speciální vozidlo pro vozíčkáře se poprvé představilo na veletrhu v Brně Ročník X., číslo 6/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Kdy a kde budou abilympiády v roce 2010 Základní informace o nadcházejících soutěžních přehlídkách Nebývalý zájem o miniauto Speciální vozidlo

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Společnosti C-M-T. zima 2009. Společnosti C-M-T. www.c-m-t.cz. Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: číslo 30 / zima 2009

Společnosti C-M-T. zima 2009. Společnosti C-M-T. www.c-m-t.cz. Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: číslo 30 / zima 2009 Společnost C-M-T děkuje za podporu sponzorům: Společnosti C-M-T číslo 30 / zima 2009 Společnosti C-M-T Bulletin připravuje redakční rada ve spoluprácí se členy výboru i dalšími členy Společnosti C-M-T.

Více

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str. 10-12 muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více