Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014"

Transkript

1 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

2

3 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky a Bystřice pod Hostýnem 6 Poradna pro rodinu 10 Statistické údaje sociálních služeb (2014) 13 ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT 14 Čas na změnu 14 Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 16 Vážka centrum služeb pro rodinu 17 Nový začátek 17 Made by finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě (2014) 19 Vzděláváním k rozvoji 20 Cesta k práci 20 Proč zrovna já? 22 Nové koupelny 22 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 24 NABÍDKA AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 24 NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB 26 FINANČNÍ ZPRÁVA PODPORUJÍ NÁS 29 ZPRÁVA AUDITORA 30

4 INFORMACE O ORGANIZACI Název organizace: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: Krajský soud v Ostravě, oddíl O, vložka 140, dne 29. června 2002 Zakladatel: Město Vsetín, IČ: Rok založení: 2002 Adresa: Hrbová 1561, Vsetín Telefonické spojení: , Web: IČ: Bankovní spojení: /2010 Složení správní rady: Mgr. Pavla Hrbáčková, předsedkyně správní rady Mgr. Alena Beková, místopředsedkyně správní rady MUDr. Marta Orolinová, členka správní rady Složení dozorčí rady: Mgr. Markéta Lazárková, předsedkyně dozorčí rady Ing. Libor Podešva, Ph.D., člen dozorčí rady Bc. Jana Surá, členka dozorčí rady Ředitel společnosti, statutární zástupce: Mgr. Michal Trčálek stránka 4

5 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vedoucí oddělení: Mgr. Adéla Trnová Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Poslání služby: Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života. Cíle sociální služby: Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je to, aby žena nebo matka byla schopna: zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.) řádně pečovat o své děti. Cílové skupiny: ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí ženy, matky od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci ženy, matky od 18-ti let s dětmi žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je v souladu nepříznivého životního prostředí ohrožen vývoj nebo zdraví dětí. Sociální služba není určena: pro ženy a matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby pro ženy a matky s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka a pracovníci azylového domu nejsou schopni tlumočníka zajistit Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně: základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby, poskytnutí kontaktů na další instituce azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla, praní a žehlení prádla pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek stránka 5

6 Zásady práce: dodržování práv uživatelek organizace má zpracovány písemné pravidla na ochranu práv a pracovníci tato práva dodržují v praxi respektování volby uživatelek pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatelka je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat individualizace podpory pracovníci azylového domu přistupují ke každé uživatelce jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám, podporují uživatelku v soběstačnosti a v začlenění do společnosti zaměření na celek pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatelky jako na osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů flexibilita pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu uživatelek z hlediska jejich potřeb, názorů a přání Pracovní doba: nepřetržitě Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Trnová Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky a Bystřice pod Hostýnem Poslání služby: Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní asistenční služba působí ve Vsetíně (Vizovicích, Zlíně, Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem) a přilehlých obcích. Cílové skupiny: rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě, rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách, rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze ), rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí, rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti, rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí, rodiny, kde je nezletilý rodič, stránka 6

7 rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení, těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte, rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce, rodiny azylantů, rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí, rodiny ohrožené domácím násilím, rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby) Zásady poskytování sociální služby: Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi je sociální službou poskytovanou bez finanční úhrady a na základě dobrovolnosti. Pomoc prostřednictvím terénní asistenční služby vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Terénní asistenční služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Terénní asistenční služba je poskytována dle potřeb uživatele zpravidla v jeho přirozeném sociálním prostředí. Podporuje žádoucí a přínosné kontakty uživatele. Terénní asistenční služba respektuje hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení Terénní asistenční služba respektuje a chrání práva uživatele služby, včetně práva na svobodné rozhodování. Terénní asistenční služba motivuje a podporuje uživatele k takovým činnostem a chování, které mohou přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pracovník/ice terénní asistenční služby se aktivně účastní multidisciplinárních týmů a spolupracuje s ostatními organizacemi a institucemi. Terénní asistenční služba funguje na principu týmové spolupráce, pracuje na základě společně vytvořených standardů kvality sociální služby ve prospěch uživatelů. Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují Etický kodex pracovníků Terénní asistenční služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín. Pracovníci/ice terénní asistenční služby se pravidelně účastní supervizí. V organizaci je vytvořen plán dalšího vzdělávání pracovníků. Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují zásadu hospodárnosti a efektivního využívání finančních a materiálních prostředků určených pro realizaci služby. stránka 7

8 Základní činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Provozní doba Terénní asistenční služby Vsetín: Pondělí 7:00 19:00 Úterý 7:00-19:00 Středa 7:00-19:00 Čtvrtek 7:00-19:00 Pátek 7:00-19:00 Kontaktní osoba pro Vsetín: Mgr. Adéla Trnová Provozní doba Terénní asistenční služby Zlín: Pondělí 7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00-19:00) Úterý 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Středa 7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00-19:00) Čtvrtek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Pátek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Kontaktní osoba pro Zlín: Mgr. Odeta Samohýlová Provozní doba Terénní asistenční služby Valašské Klobouky: Pondělí 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Úterý 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Středa 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Čtvrtek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Pátek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Kontaktní osoba pro Valašské Klobouky: Mgr. Pavlína Kurtinová Provozní doba Terénní asistenční služby Bystřice pod Hostýnem: Pondělí 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Úterý 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Středa 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Čtvrtek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Pátek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) stránka 8

9 Kontaktní osoba pro Bystřici pod Hostýnem: Svatava Zycháčková, DiS Zveme Vás na film Kdo potřebuje naši pomoc? Jakým způsobem pomáháme? Co se skrývá pod pojmem terénní sociální práce v rodinách? Zveme Vás ke zhlédnutí filmového dokumentu Flétna v mrazáku. Můžete se těšit na reálné scény ze života uživatelů služby a práce terénních asistentek Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín. Film ke spuštění zde: stránka 9

10 Poradna pro rodinu Poslání služby: Posláním Poradny pro rodinu je prostřednictvím ambulantních a terénních služeb a aktivit pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením své nepříznivé životní a vztahové situace a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Ambulantní služby jsou provozovány v prostorách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín, terénní služby jsou poskytovány v ORP Vsetín, Zlín a Bystřice pod Hostýnem Cílová skupina: rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze ) rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí rodiny, kde je nezletilý rodič rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce rodiny azylantů rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí rodiny ohrožené domácím násilím pěstounské rodiny osoby v krizi Poradna pro rodinu nabízí tyto služby: Právní poradenství se zaměřuje na: Pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření Předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti Úpravu majetkoprávních vztahů Pomoc s řešením exekucí Poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství ) stránka 10

11 Poradenské služby psychologa: Zvládání krizových situací Osobní a vztahové problémy Problémy plynoucí z pracovního procesu Výchovné problémy (vztahy mezi sourozenci, rodiči a dětmi ) Sociální pracovník Vám poradí: Jak a kde požádat o sociální dávky S řešením dluhů a exekucí S úpravou či vymáháním výživného Při řešení nepříznivých životních situací Na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci Rodinná mediace: Zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny. Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace: Výchova nezletilých dětí před a po rozvodu Výživné pro nezletilé děti Styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi Rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu) Mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi) Asistovaný kontakt Posláním realizace asistovaných kontaktů je právo dítěte odděleného od jednoho, nebo obou rodičů udržovat s nimi pravidelné osobní kontakty, právo na zachování rodinných svazků, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Rodič e a děti mají možnost setkání na neutrálním prostředí. Pomoc obětem domácího násilí: Poskytujeme podporu obětem domácího násilí při vyrovnání se s traumatickým zážitkem z trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Rozsah služeb pokrývá psychologickou, sociální a právní pomoc obětem uvedeného příkoří i jejich blízkým. Dále nabízíme: Internetové poradenství prostřednictvím Schránky důvěry Výhody: anonymita, důvěrnost, dostupnost Více na: stránka 11

12 Služby jsou poskytovány bez úhrady a na základě dobrovolnosti. Nabízíme informace a kontakty na další organizace, instituce a společnosti, které je možné využít při řešení nepříznivé životní situace. Provozní doba ambulantní formy služby: Pondělí 12:30-15:30 Úterý 8:00-12:00, 13:30-16:30 Pátek 8:00-15:00 Provozní doba terénní formy služby: Středa 8:00-12:00 Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vaculíková stránka 12

13 Statistické údaje sociálních služeb (2014) Sociální služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Terénní asistenční služba Vsetín Terénní asistenční služba Zlín Terénní asistenční služba Valašské Klobouky Terénní asistenční služba Bystřice pod Hostýnem Počet uživatelů ve službě Počet poskytnutých intervencí 2 Počet bytodnů (90% využití maximální kapacity) Poradna pro rodinu Celkem Uživatelem je osoba, která má uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování služby. Opakující se uživatel je v jednom sledovaném období počítán jako jeden. 2 Odborná pomoc pracovníka prováděná přímo s uživatelem nebo zájemcem o službu bez stanovení minimální délky, o které existuje písemný záznam. 3 Jedním bytodnem rozumíme jednu obsazenou bytovou jednotku za den nebo noc, za kterou je uživateli účtována úhrada. Celkovým počtem bytodnů pak rozumíme součet všech dnů nebo nocí za sledované období, po které byly bytové jednotky v zařízení obsazeny. stránka 13

14 ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Vedoucí oddělení: Bc. Johana De La Hozová Čas na změnu Obsah projektu: Projekt obsahuje komplex poradenských a motivačních programů, specifické profesní vzdělávání doplněné o ověření teoretických znalostí v praxi. Po dobu projektu je účastníkům poskytováno individuální a skupinové poradenství, v rámci kterého vzniklo Centrum poradenství, kde mohou účastníci projektu přijít ve stanovenou dobu, využít PC s připojením na internet nebo odbornou konzultaci odborného pracovníka. Jako nedílnou součástí asistence vyhledávání a získávání zaměstnání byla vytvořena Databáze pracovních příležitostí, kde mají jak účastníci projektu, tak široká veřejnost možnost vyhledat aktuální pracovní příležitosti v regionu. V rámci projektu bude podpořeno celkem 30 osob cílové skupiny ve třech etapách a bude vytvořeno 8 nových pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky. Projekt je realizován na území města Zlína a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Obecný cíl projektu: Zvyšovat zaměstnatelnost osob pečujících o dítě do 15 let věku prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu posilujícího sociální a profesní dovednosti. Specifické cíle projektu: podpořit motivaci a participaci na celoživotním vzdělávání, rozšířit možnosti celoživotního vzdělávání-posílit osobnostní i pracovní potenciál cílové skupiny podpořit schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu práce prostřednictvím realizace projektu vytvořit nová pracovní místa s ohledem na požadavek jednosměnných a flexibilních pracovních úvazků vznik platformy spolupracujících organizací pro výměnu zkušeností, výstupů a výsledků projektu na regionální úrovni Cílová skupina: osoby pečující o dítě do 15 let věku Termín realizace: červen 2012 březen 2014 Klíčové aktivity projektu: Příprava a vytváření zázemí projektu Výběr účastníků projektu Neprofesní motivační program - Cílem aktivity je motivovat v účastnících aktivní postoj k řešení životní situace, posílit poznání sebe samých, svých možností stránka 14

15 a povzbudit v nich zájem o vzdělávání a obnovení základních vzdělávacích a pracovních návyků. Bilanční diagnostika - Jedná se o poradenský servis, který prostřednictvím komplexních odborných metod umožní rozpoznat u účastníka jednak jeho znalosti, schopnosti a předpoklady pro výkon určité profese, tak i jeho motivaci a chuť pracovat a své uplatnění na trhu práce aktivně hledat. Profesní vzdělávání 1. etapa - RK Pracovník v sociálních službách + ŘP B (září leden 2013) 2. etapa - RK Pracovník úklidových služeb + RK Informační a komunikační technologie základy obsluhy osobního PC dle sylabu ECDL (březen - červenec 2013) 3. etapa - RK Administrativní pracovník + RK Informační a komunikační technologie základy obsluhy osobního PC dle sylabu ECDL + Kurz odborné terminologie z anglického jazyka (září leden 2014) Asistence při hledání a získávání zaměstnání - V rámci projektu bude úspěšným účastníkům nabídnuto celkem 8 pracovních míst. Individuální a skupinové poradenství - V rámci projektu vzniklo Centrum poradenství u partnera projektu Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s. Monitoring a reporting projektu Doprovodná a podpůrná opatření - Každý z účastníků projektu má nárok na stravné ve výši 65,- Kč za každý den účasti v projektu, cestovné až do výše 50,- Kč za den, zajištění hlídání u partnera projektu (RC Kamarád Nenuda) Závěrečná evaluace a ukončení projektu Manažerka projektu: Mgr. Lenka Petřeková, Dis. stránka 15

16 Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb Partneři projektu: Mestský úrad Stará Ľubovňa - Slovenská republika Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - Kraków, Polsko Cíle projektu: Cílem projektu je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Projekt se bude zabývat navázáním a rozvojem nového mezinárodního partnerství mezi terénními sociálními pracovníky České republiky, Polska a Slovenska. Cíl projektu je získat nové zkušenosti a přenést dobrou praxi ze zahraničí v oblasti řešení nezaměstnanosti a s ní spojenými sociálními problémy jako je zadluženost až chudoba sociálním pracovníkům nestátních neziskových organizací v ČR. Cílem projektu je přenést inovativní metody, nástroje a přístupy v terénní sociální práci s rodinami s dětmi ze zahraničí do ČR pomocí dokumentárního filmu a nově vzniklé Metodiky. Cílem projektu je vytvořit tematickou síť složenou z terénních sociálních pracovníků Polska, Slovenska a ČR. Cílová skupina: nestátní neziskové organizace Termín realizace projektu: Klíčové aktivity: Příprava aktivit Tvorba dokumentárního filmu Seminář na Slovensku Tvorba metodiky Seminář v Polsku Shrnutí dosavadních aktivit Šíření výstupů projektu Workshop na Slovensku Workshop v Polsku Kompletace získaných informací Mezinárodní konference v ČR Ukončení projektu Bezplatné šíření dokumentárního filmu Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hantáková stránka 16

17 Vážka centrum služeb pro rodinu Cíle projektu: Obecným cílem projektu je podpora a obnova rodičovských kompetencí, rozvoj správné komunikace a správného chování, pozitivní změna v rodinném prostředí, v němž dojde k zajištění bezpečného vývoje dětí, které jsou ohroženy. K specifickým cílům projektu patří: motivace a nastavení smysluplnému trávení volného času dětí zvýšení sebehodnocení jednotlivých členů rodiny zlepšení školních výsledků dětí obnova komunikace mezi členy rodiny zlepšení koordinace pomoci ohroženým rodinám zlepšení povědomí o problematice především rodinného práva motivovat k využití možnosti řešení sporů mimosoudní cestou Obsah projektu: Projekt se zaměřuje na podporu a obnovu rodičovských kompetencí a zlepšení rodinného prostředí, které vede k zajištění bezpečného vývoje dětí. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi a ženy ubytované v azylovém domě, klienti Poradny pro rodinu a rodiny, kterým je poskytována terénní asistenční služba. Projekt je realizován prostřednictvím ambulantních a terénních služeb odborníků (psycholog,právník, mediátor a terénní výukový asistent), a návazných aktivit-vzdělávací exkurzí. Projekt je realizován prostřednictvím následujících služeb: terénní asistent pro výuku (spolupráce s 10 rodinami) - zaměřuje se na posilování rodičovských kompetencí, přijíždí do přirozeného prostředí rodiny, kde napomáhá se zvládnutím učiva, ale především s koordinací spolupráce dětí a rodičů, vede rodinu jako celek ke zvládání školních povinností dítěte poradenství právníka, psychologa (spolupráce s 20 rodinami) - zaměřeno na poskytnuté odborné poradenství v právní či psychologické oblasti vzdělávací programy zaměřeny na zlepšení komunikace v rodině, zlepšení povědomí o smysluplném trávení volného času, nácvik rodičovských kompetencí v oblasti organizace nezvyklých aktivit pro rodinu - součástí výjezdního programu byla exkurze rodin s dětmi do ZOO Lešná Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vaculíková Nový začátek Popis projektu: Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. stránka 17

18 Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na problematiku vyhledání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 36 osob z cílové skupiny, bude vytvořeno 5 pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky Cíl projektu: Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce. Specifické cíle projektu: zvýšení míry sebepoznání a rozvoje osobnosti u 36 účastníků posílení kompetencí při hledání pracovního uplatnění u 36 účastníků získání pracovních návyků pro 36 účastníků a prostřednictvím přímého pracovního uplatnění pro 10 účastníků získání profesního vzdělání pro 30 podpořených účastníků komplexní odborné individuální poradenství po 36 účastníků a jejich rodiny/ blízké podpora v navazování kontaktů s okolím Cílová skupina: Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené Termín realizace: Klíčové aktivity: Příprava a vytváření zázemí realizace projektu Výběr účastníků projektu Poradenská činnost Neprofesní poradenský program Profesní vzdělávání Individuální terénní poradenství Pracovní exkurze Podpora vzniku nových pracovních míst Reporting a monitoring projektu Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu Kontaktní osoba: Michal Daněk stránka 18

19 Made by finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě (2014) Záměr projektu: Společným problémem žen v Azylových domech je citelný nedostatek finančních prostředků, zadluženost a nedostatečná finanční gramotnost. Program finanční gramotnosti bude probíhat od září 2013 do konce června 2014 a měl by pomoci ženám ke změně přístupu v otázce osobních financí, možnosti vytvoření finanční rezervy, získání praktických dovedností a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání. Cíle projektu: Obohacení žen v azylovém domě o poznatky z oblasti finanční gramotnosti Získání správných návyků při zacházení s financemi Umožnění získání příjmu pro ženy formou prodeje vlastních výrobků Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího života Cílová skupina: Matky s dětmi ubytované v azylovém domě Matky s dětmi, které jsou klientkami terénní asistenční služby AD Vsetín Celkem alespoň 20 podpořených osob Kontaktní osoba: Pavla Rúčková Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem stránka 19

20 Vzděláváním k rozvoji Záměr projektu: Záměrem projektu je podpořit pracovníky realizátora a partnerů projektu a zajistit pro ně možnost dalšího odborného vzdělávání a prohlubování kvalifikace. V průběhu projektu budou pracovníci vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů a kazuistických seminářů. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi: Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. a Sociální služby Uherský Brod, p.o. Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit potenciál pracovníků pro výkon jejich profese a prostřednictvím vzdělávání pracovníků dosáhnout vyšší kvality poskytovaných služeb. Cílová skupina: vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách Termín realizace: únor 2014 červen 2015 Klíčové aktivity: Příprava a vytváření zázemí realizace projektu Odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků Kazuistické semináře Vytvoření "Příručky dobré praxe" Reporting a monitoring projektu Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Filáková Cesta k práci Popis projektu: Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na problematiku vyhledání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 20 osob z cílové skupiny, budou vytvořeny 2 pracovní místa, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky. Cíle projektu: Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let stránka 20

21 věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce. Cílová skupina: Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Termín realizace: Klíčové aktivity: Příprava a vytváření zázemí realizace projektu Výběr účastníků Neprofesní poradenský program Bilanční diagnostika Profesní vzdělávání I.etapa - RK Pracovník v sociálních službách + Řidičský průkaz skupiny B II.etapa - RK Skladník + Obsluha vysokozdvižného vozíku Podpora vzniku nových pracovních míst Individuální a skupinové poradenství Přímá podpora účastníků Reporting a monitoring projektu Závěrečné ukončení, evaluace a vyhodnocení projektu Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Filáková stránka 21

22 Proč zrovna já? Projekt Proč zrovna já? je realizován Probační a mediační službou ČR ve spolupráci s Poradnou pro rodinu od do Předmětem tohoto projektu, je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Poradna pro rodinu prostřednictvím svých poradců poskytuje klientům, kteří se na ně obrátí, telefonické a ové poradenství, základní právní poradenství, psychosociální poradenství a ojediněle dojíždění do domácnosti. Dále zprostředkovává kontakty s orgány činnými v trestním řízení, s policií a s psychologem a také rovněž zprostředkovává doprovod oběti na úřady. Poradna pro rodinu poskytuje okamžitou pomoc bezprostředně po trestném činu zaměřenou na zdravotní následky a psychické problémy, střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu v životě oběti a řešení dlouhodobých následků traumatu. Cíle projektu: Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce. Projekt nabízí: Podporu a pomoc všem obětem trestných činů Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu Poradenství v rámci orientace v trestním řízení Základní právní informace Zprostředkování dalších služeb Poradna pro rodinu v rámci projektu Proč zrovna já? je otevřena: Středa 8:00-12:00, 13:00-17:00 Čtvrtek 8:00-11:00, 12:00-15:00 Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vaculíková Nové koupelny Popis projektu: Díky tomuto projektu byla realizována oprava a modernizace stávajících sociálních zařízení v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Konkrétně bylo z nadačního příspěvku financováno: Dokončení rekonstrukce sociálních zařízení pořízení nových obkladů, rozvodů teplé a studené vody, osazení nového sprchového koutu a hydroizolace Vybudování nového WC s umyvadlem pro uživatelky služby a jejich děti stránka 22

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014

Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plán sociálních služeb pro období 2012-2014 Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 1 Obsah Úvodní slovo místostarosty města Holešova... 2 Úvod ke komunitnímu plánu

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Město Polička Palackého nám. 160, 572 01 Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec rok 2013 2016 navazuje na KPSS

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 www.pestalozzi.cz Obsah Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Česká verze English version 1 2 Úvodní slovo... 1 O společnosti 2/1 Řídící orgány... 3 1 About the company 1/1 Managing

Více

TRIADA-Poradenské centrum, o.s.

TRIADA-Poradenské centrum, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 TRIADA-Poradenské centrum, o.s. Občanské sdružení založené v roce 2003 - registrace Ministerstva vnitra ČR č. VS/1 1/55713/03-R, IČ 266 47 486 Poskytovatel sociálních služeb registrace

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Co se nám podařilo v roce 2014?

Co se nám podařilo v roce 2014? Výroční zpráva 2014 Co se nám podařilo v roce 2014? Proxima Sociale byla první rok obecně prospěšnou společností. Poprvé se konal letní příměstský tábor pro děti a mládež v Dobříši. Programy pro děti a

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

TRIADA-Poradenské centrum

TRIADA-Poradenské centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 zapojení do Individuálního projektu Jihomoravského kraje Poskytování vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, www. triada-centrum.cz sídlo: Orlí 20, 602 00, Brno tel.:

Více

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Komunitní plán služeb a péče Vsetínska na roky 2008-2010 Úvodní slovo + foto + loga prac. skupin + loga projektu 1 + 2 Materiál byl

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více