Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014"

Transkript

1 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2014

2

3 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky a Bystřice pod Hostýnem 6 Poradna pro rodinu 10 Statistické údaje sociálních služeb (2014) 13 ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT 14 Čas na změnu 14 Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb 16 Vážka centrum služeb pro rodinu 17 Nový začátek 17 Made by finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě (2014) 19 Vzděláváním k rozvoji 20 Cesta k práci 20 Proč zrovna já? 22 Nové koupelny 22 SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 24 NABÍDKA AKREDITOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 24 NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB 26 FINANČNÍ ZPRÁVA PODPORUJÍ NÁS 29 ZPRÁVA AUDITORA 30

4 INFORMACE O ORGANIZACI Název organizace: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná společnost Zápis do rejstříku obecně prospěšných společností: Krajský soud v Ostravě, oddíl O, vložka 140, dne 29. června 2002 Zakladatel: Město Vsetín, IČ: Rok založení: 2002 Adresa: Hrbová 1561, Vsetín Telefonické spojení: , Web: IČ: Bankovní spojení: /2010 Složení správní rady: Mgr. Pavla Hrbáčková, předsedkyně správní rady Mgr. Alena Beková, místopředsedkyně správní rady MUDr. Marta Orolinová, členka správní rady Složení dozorčí rady: Mgr. Markéta Lazárková, předsedkyně dozorčí rady Ing. Libor Podešva, Ph.D., člen dozorčí rady Bc. Jana Surá, členka dozorčí rady Ředitel společnosti, statutární zástupce: Mgr. Michal Trčálek stránka 4

5 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vedoucí oddělení: Mgr. Adéla Trnová Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Poslání služby: Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení, zůstat součástí přirozeného společenství a podporovat je v návratu k běžnému způsobu života. Cíle sociální služby: Cílem Azylového domu pro ženy a matky s dětmi Vsetín je to, aby žena nebo matka byla schopna: zajistit samostatné bydlení pro sebe a děti aktivně a samostatně řešit veškeré problémy v běžném životě (finanční, vedení domácnosti apod.) řádně pečovat o své děti. Cílové skupiny: ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které jsou obětí domácího násilí ženy, matky od 18-ti let s dětmi bez přístřeší nebo žijící v bytových podmínkách ohrožující zdraví a život ženy, matky od 18-ti let s dětmi, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout náhlou životní situaci ženy, matky od 18-ti let s dětmi žijící v nevyhovujícím rodinném prostředí včetně případů, kdy je v souladu nepříznivého životního prostředí ohrožen vývoj nebo zdraví dětí. Sociální služba není určena: pro ženy a matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či asistenci druhé osoby pro ženy a matky s dětmi, jejichž pobyt by vyžadoval přítomnost tlumočníka a pracovníci azylového domu nejsou schopni tlumočníka zajistit Azylový dům pro ženy a matky s dětmi nabízí 24 hodin denně: základní sociální poradenství, pomoc při výběru jiné vhodné sociální služby, poskytnutí kontaktů na další instituce azylové ubytování s možností zajištění přípravy stravy, celkové hygieny těla, praní a žehlení prádla pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu se společenským prostředím pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek stránka 5

6 Zásady práce: dodržování práv uživatelek organizace má zpracovány písemné pravidla na ochranu práv a pracovníci tato práva dodržují v praxi respektování volby uživatelek pracovníci azylového domu respektují skutečnost, že uživatelka je při řešení vzniklé situace kompetentní osobou a má právo se svobodně rozhodnout, jak bude při řešení problému postupovat individualizace podpory pracovníci azylového domu přistupují ke každé uživatelce jako k jedinečné bytosti a svoji podporu se snaží přizpůsobit jejím potřebám, podporují uživatelku v soběstačnosti a v začlenění do společnosti zaměření na celek pracovníci azylového domu nepohlížejí na uživatelky jako na osoby vytržené ze společenského prostředí, snaží se chápat problémy uživatelek v kontextu jejich společenských vazeb a kontaktů flexibilita pracovníci azylového domu hledají cesty k tomu, jak nejlépe přizpůsobit podporu uživatelek z hlediska jejich potřeb, názorů a přání Pracovní doba: nepřetržitě Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Trnová Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín, Valašské Klobouky a Bystřice pod Hostýnem Poslání služby: Terénní asistenční služba poskytuje sociální služby rodinám s nezletilými dětmi v jejich přirozeném prostředí. Posláním je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Terénní asistenční služba působí ve Vsetíně (Vizovicích, Zlíně, Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem) a přilehlých obcích. Cílové skupiny: rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě, rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách, rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze ), rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí, rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti, rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí, rodiny, kde je nezletilý rodič, stránka 6

7 rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení, těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte, rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce, rodiny azylantů, rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí, rodiny ohrožené domácím násilím, rodiny zajišťující náhradní rodinnou péči (pěstouni, dítě svěřené do péče cizí osoby) Zásady poskytování sociální služby: Terénní asistenční služba pro rodiny s dětmi je sociální službou poskytovanou bez finanční úhrady a na základě dobrovolnosti. Pomoc prostřednictvím terénní asistenční služby vychází z individuálně určených potřeb osob, působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje uživatele k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posiluje jejich sociální začleňování. Terénní asistenční služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. Terénní asistenční služba je poskytována dle potřeb uživatele zpravidla v jeho přirozeném sociálním prostředí. Podporuje žádoucí a přínosné kontakty uživatele. Terénní asistenční služba respektuje hodnoty individuality člověka, jeho důstojnost a potřeby bez ohledu na jeho původ, rasu, barvu pleti, etnickou příslušnost, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení Terénní asistenční služba respektuje a chrání práva uživatele služby, včetně práva na svobodné rozhodování. Terénní asistenční služba motivuje a podporuje uživatele k takovým činnostem a chování, které mohou přispět k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pracovník/ice terénní asistenční služby se aktivně účastní multidisciplinárních týmů a spolupracuje s ostatními organizacemi a institucemi. Terénní asistenční služba funguje na principu týmové spolupráce, pracuje na základě společně vytvořených standardů kvality sociální služby ve prospěch uživatelů. Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují Etický kodex pracovníků Terénní asistenční služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Vsetín. Pracovníci/ice terénní asistenční služby se pravidelně účastní supervizí. V organizaci je vytvořen plán dalšího vzdělávání pracovníků. Pracovník/ice terénní asistenční služby dodržují zásadu hospodárnosti a efektivního využívání finančních a materiálních prostředků určených pro realizaci služby. stránka 7

8 Základní činnosti výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Provozní doba Terénní asistenční služby Vsetín: Pondělí 7:00 19:00 Úterý 7:00-19:00 Středa 7:00-19:00 Čtvrtek 7:00-19:00 Pátek 7:00-19:00 Kontaktní osoba pro Vsetín: Mgr. Adéla Trnová Provozní doba Terénní asistenční služby Zlín: Pondělí 7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00-19:00) Úterý 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Středa 7:00-17:00 (v mimořádných případech 17:00-19:00) Čtvrtek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Pátek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Kontaktní osoba pro Zlín: Mgr. Odeta Samohýlová Provozní doba Terénní asistenční služby Valašské Klobouky: Pondělí 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Úterý 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Středa 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Čtvrtek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Pátek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Kontaktní osoba pro Valašské Klobouky: Mgr. Pavlína Kurtinová Provozní doba Terénní asistenční služby Bystřice pod Hostýnem: Pondělí 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Úterý 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Středa 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Čtvrtek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) Pátek 7:00-15:30 (v mimořádných případech 15:30-19:00) stránka 8

9 Kontaktní osoba pro Bystřici pod Hostýnem: Svatava Zycháčková, DiS Zveme Vás na film Kdo potřebuje naši pomoc? Jakým způsobem pomáháme? Co se skrývá pod pojmem terénní sociální práce v rodinách? Zveme Vás ke zhlédnutí filmového dokumentu Flétna v mrazáku. Můžete se těšit na reálné scény ze života uživatelů služby a práce terénních asistentek Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín. Film ke spuštění zde: stránka 9

10 Poradna pro rodinu Poslání služby: Posláním Poradny pro rodinu je prostřednictvím ambulantních a terénních služeb a aktivit pomoci rodinám s nezletilými dětmi a osobám v krizi se zlepšením své nepříznivé životní a vztahové situace a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí. Ambulantní služby jsou provozovány v prostorách Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín, terénní služby jsou poskytovány v ORP Vsetín, Zlín a Bystřice pod Hostýnem Cílová skupina: rodiny s nezletilými dětmi ohrožené sociálním vyloučením, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost, hmotná nouze ) rodiče v rozvodovém řízení i v době po rozvodu, kteří nejsou schopni se dohodnout na výchově a výživě dětí rodiny s dětmi ohrožené trestnou činnosti rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí rodiny, kde je nezletilý rodič rodiny s dětmi ohrožené ztrátou bydlení těhotné ženy, které potřebují pomoc před a po narození dítěte rodiny s dětmi, jejichž členové jsou znevýhodněni na trhu práce rodiny azylantů rodiny, jejichž členům byl stanoven soudní dohled na základě doporučení oddělení sociálně právní ochrany dětí rodiny ohrožené domácím násilím pěstounské rodiny osoby v krizi Poradna pro rodinu nabízí tyto služby: Právní poradenství se zaměřuje na: Pomoc při sepisování podání, návrhů, smluv a vyjádření Předrozvodové, rozvodové, porozvodové poradenství Poradenství v oblasti pracovně právních vztahů a zaměstnanosti Úpravu majetkoprávních vztahů Pomoc s řešením exekucí Poradenství v oblasti soudních řízení, zejména ve věcech péče o nezletilé (svěření dětí do výchovy, stanovení výživného, úprava styku, určení otcovství ) stránka 10

11 Poradenské služby psychologa: Zvládání krizových situací Osobní a vztahové problémy Problémy plynoucí z pracovního procesu Výchovné problémy (vztahy mezi sourozenci, rodiči a dětmi ) Sociální pracovník Vám poradí: Jak a kde požádat o sociální dávky S řešením dluhů a exekucí S úpravou či vymáháním výživného Při řešení nepříznivých životních situací Na koho se obrátit, pokud Vám nemůžeme pomoci Rodinná mediace: Zabývá se řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny. Sporné situace, ve kterých může pomoci rodinná mediace: Výchova nezletilých dětí před a po rozvodu Výživné pro nezletilé děti Styk rodičů a prarodičů s nezletilými dětmi Rozhodování o důležitých záležitostech rodiny (podle jakých pravidel budou vychovávány společné děti, jak budou naplňovány jejich potřeby, kdo bude kde bydlet po rozvodu) Mezigenerační vztahy (vícegenerační soužití, pravidla soužití mezi rodiči a dospívajícími dětmi) Asistovaný kontakt Posláním realizace asistovaných kontaktů je právo dítěte odděleného od jednoho, nebo obou rodičů udržovat s nimi pravidelné osobní kontakty, právo na zachování rodinných svazků, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. Rodič e a děti mají možnost setkání na neutrálním prostředí. Pomoc obětem domácího násilí: Poskytujeme podporu obětem domácího násilí při vyrovnání se s traumatickým zážitkem z trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Rozsah služeb pokrývá psychologickou, sociální a právní pomoc obětem uvedeného příkoří i jejich blízkým. Dále nabízíme: Internetové poradenství prostřednictvím Schránky důvěry Výhody: anonymita, důvěrnost, dostupnost Více na: stránka 11

12 Služby jsou poskytovány bez úhrady a na základě dobrovolnosti. Nabízíme informace a kontakty na další organizace, instituce a společnosti, které je možné využít při řešení nepříznivé životní situace. Provozní doba ambulantní formy služby: Pondělí 12:30-15:30 Úterý 8:00-12:00, 13:30-16:30 Pátek 8:00-15:00 Provozní doba terénní formy služby: Středa 8:00-12:00 Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vaculíková stránka 12

13 Statistické údaje sociálních služeb (2014) Sociální služba Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Terénní asistenční služba Vsetín Terénní asistenční služba Zlín Terénní asistenční služba Valašské Klobouky Terénní asistenční služba Bystřice pod Hostýnem Počet uživatelů ve službě Počet poskytnutých intervencí 2 Počet bytodnů (90% využití maximální kapacity) Poradna pro rodinu Celkem Uživatelem je osoba, která má uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování služby. Opakující se uživatel je v jednom sledovaném období počítán jako jeden. 2 Odborná pomoc pracovníka prováděná přímo s uživatelem nebo zájemcem o službu bez stanovení minimální délky, o které existuje písemný záznam. 3 Jedním bytodnem rozumíme jednu obsazenou bytovou jednotku za den nebo noc, za kterou je uživateli účtována úhrada. Celkovým počtem bytodnů pak rozumíme součet všech dnů nebo nocí za sledované období, po které byly bytové jednotky v zařízení obsazeny. stránka 13

14 ODDĚLENÍ PROJEKTOVÝCH AKTIVIT Vedoucí oddělení: Bc. Johana De La Hozová Čas na změnu Obsah projektu: Projekt obsahuje komplex poradenských a motivačních programů, specifické profesní vzdělávání doplněné o ověření teoretických znalostí v praxi. Po dobu projektu je účastníkům poskytováno individuální a skupinové poradenství, v rámci kterého vzniklo Centrum poradenství, kde mohou účastníci projektu přijít ve stanovenou dobu, využít PC s připojením na internet nebo odbornou konzultaci odborného pracovníka. Jako nedílnou součástí asistence vyhledávání a získávání zaměstnání byla vytvořena Databáze pracovních příležitostí, kde mají jak účastníci projektu, tak široká veřejnost možnost vyhledat aktuální pracovní příležitosti v regionu. V rámci projektu bude podpořeno celkem 30 osob cílové skupiny ve třech etapách a bude vytvořeno 8 nových pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky. Projekt je realizován na území města Zlína a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Obecný cíl projektu: Zvyšovat zaměstnatelnost osob pečujících o dítě do 15 let věku prostřednictvím realizace komplexního vzdělávacího programu posilujícího sociální a profesní dovednosti. Specifické cíle projektu: podpořit motivaci a participaci na celoživotním vzdělávání, rozšířit možnosti celoživotního vzdělávání-posílit osobnostní i pracovní potenciál cílové skupiny podpořit schopnost vyrovnat se s náročnými podmínkami měnícího se trhu práce prostřednictvím realizace projektu vytvořit nová pracovní místa s ohledem na požadavek jednosměnných a flexibilních pracovních úvazků vznik platformy spolupracujících organizací pro výměnu zkušeností, výstupů a výsledků projektu na regionální úrovni Cílová skupina: osoby pečující o dítě do 15 let věku Termín realizace: červen 2012 březen 2014 Klíčové aktivity projektu: Příprava a vytváření zázemí projektu Výběr účastníků projektu Neprofesní motivační program - Cílem aktivity je motivovat v účastnících aktivní postoj k řešení životní situace, posílit poznání sebe samých, svých možností stránka 14

15 a povzbudit v nich zájem o vzdělávání a obnovení základních vzdělávacích a pracovních návyků. Bilanční diagnostika - Jedná se o poradenský servis, který prostřednictvím komplexních odborných metod umožní rozpoznat u účastníka jednak jeho znalosti, schopnosti a předpoklady pro výkon určité profese, tak i jeho motivaci a chuť pracovat a své uplatnění na trhu práce aktivně hledat. Profesní vzdělávání 1. etapa - RK Pracovník v sociálních službách + ŘP B (září leden 2013) 2. etapa - RK Pracovník úklidových služeb + RK Informační a komunikační technologie základy obsluhy osobního PC dle sylabu ECDL (březen - červenec 2013) 3. etapa - RK Administrativní pracovník + RK Informační a komunikační technologie základy obsluhy osobního PC dle sylabu ECDL + Kurz odborné terminologie z anglického jazyka (září leden 2014) Asistence při hledání a získávání zaměstnání - V rámci projektu bude úspěšným účastníkům nabídnuto celkem 8 pracovních míst. Individuální a skupinové poradenství - V rámci projektu vzniklo Centrum poradenství u partnera projektu Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s. Monitoring a reporting projektu Doprovodná a podpůrná opatření - Každý z účastníků projektu má nárok na stravné ve výši 65,- Kč za každý den účasti v projektu, cestovné až do výše 50,- Kč za den, zajištění hlídání u partnera projektu (RC Kamarád Nenuda) Závěrečná evaluace a ukončení projektu Manažerka projektu: Mgr. Lenka Petřeková, Dis. stránka 15

16 Mezinárodní spolupráce sociálně aktivizačních služeb Partneři projektu: Mestský úrad Stará Ľubovňa - Slovenská republika Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej - Kraków, Polsko Cíle projektu: Cílem projektu je přispět k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Projekt se bude zabývat navázáním a rozvojem nového mezinárodního partnerství mezi terénními sociálními pracovníky České republiky, Polska a Slovenska. Cíl projektu je získat nové zkušenosti a přenést dobrou praxi ze zahraničí v oblasti řešení nezaměstnanosti a s ní spojenými sociálními problémy jako je zadluženost až chudoba sociálním pracovníkům nestátních neziskových organizací v ČR. Cílem projektu je přenést inovativní metody, nástroje a přístupy v terénní sociální práci s rodinami s dětmi ze zahraničí do ČR pomocí dokumentárního filmu a nově vzniklé Metodiky. Cílem projektu je vytvořit tematickou síť složenou z terénních sociálních pracovníků Polska, Slovenska a ČR. Cílová skupina: nestátní neziskové organizace Termín realizace projektu: Klíčové aktivity: Příprava aktivit Tvorba dokumentárního filmu Seminář na Slovensku Tvorba metodiky Seminář v Polsku Shrnutí dosavadních aktivit Šíření výstupů projektu Workshop na Slovensku Workshop v Polsku Kompletace získaných informací Mezinárodní konference v ČR Ukončení projektu Bezplatné šíření dokumentárního filmu Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hantáková stránka 16

17 Vážka centrum služeb pro rodinu Cíle projektu: Obecným cílem projektu je podpora a obnova rodičovských kompetencí, rozvoj správné komunikace a správného chování, pozitivní změna v rodinném prostředí, v němž dojde k zajištění bezpečného vývoje dětí, které jsou ohroženy. K specifickým cílům projektu patří: motivace a nastavení smysluplnému trávení volného času dětí zvýšení sebehodnocení jednotlivých členů rodiny zlepšení školních výsledků dětí obnova komunikace mezi členy rodiny zlepšení koordinace pomoci ohroženým rodinám zlepšení povědomí o problematice především rodinného práva motivovat k využití možnosti řešení sporů mimosoudní cestou Obsah projektu: Projekt se zaměřuje na podporu a obnovu rodičovských kompetencí a zlepšení rodinného prostředí, které vede k zajištění bezpečného vývoje dětí. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi a ženy ubytované v azylovém domě, klienti Poradny pro rodinu a rodiny, kterým je poskytována terénní asistenční služba. Projekt je realizován prostřednictvím ambulantních a terénních služeb odborníků (psycholog,právník, mediátor a terénní výukový asistent), a návazných aktivit-vzdělávací exkurzí. Projekt je realizován prostřednictvím následujících služeb: terénní asistent pro výuku (spolupráce s 10 rodinami) - zaměřuje se na posilování rodičovských kompetencí, přijíždí do přirozeného prostředí rodiny, kde napomáhá se zvládnutím učiva, ale především s koordinací spolupráce dětí a rodičů, vede rodinu jako celek ke zvládání školních povinností dítěte poradenství právníka, psychologa (spolupráce s 20 rodinami) - zaměřeno na poskytnuté odborné poradenství v právní či psychologické oblasti vzdělávací programy zaměřeny na zlepšení komunikace v rodině, zlepšení povědomí o smysluplném trávení volného času, nácvik rodičovských kompetencí v oblasti organizace nezvyklých aktivit pro rodinu - součástí výjezdního programu byla exkurze rodin s dětmi do ZOO Lešná Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vaculíková Nový začátek Popis projektu: Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. stránka 17

18 Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na problematiku vyhledání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 36 osob z cílové skupiny, bude vytvořeno 5 pracovních míst, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky Cíl projektu: Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce. Specifické cíle projektu: zvýšení míry sebepoznání a rozvoje osobnosti u 36 účastníků posílení kompetencí při hledání pracovního uplatnění u 36 účastníků získání pracovních návyků pro 36 účastníků a prostřednictvím přímého pracovního uplatnění pro 10 účastníků získání profesního vzdělání pro 30 podpořených účastníků komplexní odborné individuální poradenství po 36 účastníků a jejich rodiny/ blízké podpora v navazování kontaktů s okolím Cílová skupina: Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené Termín realizace: Klíčové aktivity: Příprava a vytváření zázemí realizace projektu Výběr účastníků projektu Poradenská činnost Neprofesní poradenský program Profesní vzdělávání Individuální terénní poradenství Pracovní exkurze Podpora vzniku nových pracovních míst Reporting a monitoring projektu Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu Kontaktní osoba: Michal Daněk stránka 18

19 Made by finanční gramotnost pro ženy v azylovém domě (2014) Záměr projektu: Společným problémem žen v Azylových domech je citelný nedostatek finančních prostředků, zadluženost a nedostatečná finanční gramotnost. Program finanční gramotnosti bude probíhat od září 2013 do konce června 2014 a měl by pomoci ženám ke změně přístupu v otázce osobních financí, možnosti vytvoření finanční rezervy, získání praktických dovedností a umožnění lepšího přístupu k získání zaměstnání. Cíle projektu: Obohacení žen v azylovém domě o poznatky z oblasti finanční gramotnosti Získání správných návyků při zacházení s financemi Umožnění získání příjmu pro ženy formou prodeje vlastních výrobků Pomoc při zajištění trvalého zaměstnání Zvýšení sebevědomí a motivace do dalšího života Cílová skupina: Matky s dětmi ubytované v azylovém domě Matky s dětmi, které jsou klientkami terénní asistenční služby AD Vsetín Celkem alespoň 20 podpořených osob Kontaktní osoba: Pavla Rúčková Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Terezy Maxové dětem stránka 19

20 Vzděláváním k rozvoji Záměr projektu: Záměrem projektu je podpořit pracovníky realizátora a partnerů projektu a zajistit pro ně možnost dalšího odborného vzdělávání a prohlubování kvalifikace. V průběhu projektu budou pracovníci vzděláváni prostřednictvím akreditovaných kurzů a kazuistických seminářů. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerskými organizacemi: Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. a Sociální služby Uherský Brod, p.o. Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšit potenciál pracovníků pro výkon jejich profese a prostřednictvím vzdělávání pracovníků dosáhnout vyšší kvality poskytovaných služeb. Cílová skupina: vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách Termín realizace: únor 2014 červen 2015 Klíčové aktivity: Příprava a vytváření zázemí realizace projektu Odborné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Odborné vzdělávání vedoucích pracovníků Kazuistické semináře Vytvoření "Příručky dobré praxe" Reporting a monitoring projektu Závěrečné vyhodnocení, evaluace a ukončení projektu Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Filáková Cesta k práci Popis projektu: Záměrem projektu je podpořit osoby do 25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené. Nízké vzdělání a absence pracovních zkušeností neumožňují těmto lidem uplatnit se na trhu práce. Projekt zahrnuje poradenské a motivační aktivity zaměřené na problematiku vyhledání a získávání zaměstnání, na které pak navazuje profesní vzdělávání v podobě rekvalifikačních kurzů. Nedílnou součástí projektu je individuální terénní poradenství. V rámci projektu bude podpořeno 20 osob z cílové skupiny, budou vytvořeny 2 pracovní místa, na které budou poskytnuty mzdové příspěvky. Cíle projektu: Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let stránka 20

21 věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce. Cílová skupina: Osoby do 25 let věku (včetně mladistvých do 18 let) bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené. Termín realizace: Klíčové aktivity: Příprava a vytváření zázemí realizace projektu Výběr účastníků Neprofesní poradenský program Bilanční diagnostika Profesní vzdělávání I.etapa - RK Pracovník v sociálních službách + Řidičský průkaz skupiny B II.etapa - RK Skladník + Obsluha vysokozdvižného vozíku Podpora vzniku nových pracovních míst Individuální a skupinové poradenství Přímá podpora účastníků Reporting a monitoring projektu Závěrečné ukončení, evaluace a vyhodnocení projektu Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Filáková stránka 21

22 Proč zrovna já? Projekt Proč zrovna já? je realizován Probační a mediační službou ČR ve spolupráci s Poradnou pro rodinu od do Předmětem tohoto projektu, je podpora obětí trestných činů při vyrovnávání se s traumatickým zážitkem trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Poradna pro rodinu prostřednictvím svých poradců poskytuje klientům, kteří se na ně obrátí, telefonické a ové poradenství, základní právní poradenství, psychosociální poradenství a ojediněle dojíždění do domácnosti. Dále zprostředkovává kontakty s orgány činnými v trestním řízení, s policií a s psychologem a také rovněž zprostředkovává doprovod oběti na úřady. Poradna pro rodinu poskytuje okamžitou pomoc bezprostředně po trestném činu zaměřenou na zdravotní následky a psychické problémy, střednědobou podporu vytvářející a posilující pocit bezpečí a stabilitu v životě oběti a řešení dlouhodobých následků traumatu. Cíle projektu: Globálním cílem projektu je zvyšovat sociální a pracovní integraci osob do 25 let věku bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo jsou sociálně vyloučené, a odstraňovat bariéry znesnadňující jejich rovnocenný vstup do společnosti a na trh práce. Projekt nabízí: Podporu a pomoc všem obětem trestných činů Poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu Poradenství v rámci orientace v trestním řízení Základní právní informace Zprostředkování dalších služeb Poradna pro rodinu v rámci projektu Proč zrovna já? je otevřena: Středa 8:00-12:00, 13:00-17:00 Čtvrtek 8:00-11:00, 12:00-15:00 Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Vaculíková Nové koupelny Popis projektu: Díky tomuto projektu byla realizována oprava a modernizace stávajících sociálních zařízení v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi. Konkrétně bylo z nadačního příspěvku financováno: Dokončení rekonstrukce sociálních zařízení pořízení nových obkladů, rozvodů teplé a studené vody, osazení nového sprchového koutu a hydroizolace Vybudování nového WC s umyvadlem pro uživatelky služby a jejich děti stránka 22

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2013

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2013 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2013 Obsah INFORMACE O ORGANIZACI 4 ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 5 Terénní asistenční služba Vsetín, Zlín,

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Informace o organizaci str. 2. Sociální služby poskytované v roce 2011 str. 3. Terénní asistenční služba str. 4-6. Veřejné zakázky str.

Informace o organizaci str. 2. Sociální služby poskytované v roce 2011 str. 3. Terénní asistenční služba str. 4-6. Veřejné zakázky str. Výroční zpráva 2011 Obsah: 1-1: 2-1: 3-1: 4-1: 5-1: 6-1: Informace o organizaci str. 2 Sociální služby poskytované v roce 2011 str. 3 Terénní asistenční služba str. 4-6 Veřejné zakázky str. 7-8 Další služby

Více

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva 2010. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s.

Výroční zpráva 2010. Výroční zpráva 2010. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Výroční zpráva 2010 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. 1 Informace o organizaci Základní informace Název organizace: Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Právní forma: obecně prospěšná

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Sociálně aktivizační služby pro

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Slovo úvodem. www.azylovydum.cz. I cesta tisíce mil začíná prvním krokem. Čínské přísloví

Slovo úvodem. www.azylovydum.cz. I cesta tisíce mil začíná prvním krokem. Čínské přísloví Výroční zpráva 2009 Slovo úvodem I cesta tisíce mil začíná prvním krokem. Čínské přísloví Věříme, že každá, i ta nejsvízelnější situace se dá vyřešit tak, aby další život byl spokojenější, radostnější

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník.

ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU. Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník. ROZVODOVÉ A POROZVODOVÉ KONFLIKTY A PRÁCE S RODINOU Asistenční, mediační a terapeutické centrum Mgr. Eva Dobrušová, sociální pracovník Benešov 2012 PRÁCE S RODINOU OBSAH PREZENTACE 1. Komplexní pohled

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu 2

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Projekt mediace na Vysočině

Projekt mediace na Vysočině MEDIACE na Vysočině Tremedias o.s. o.s. Tremedias - sdružuje již 5 let odborníky z pomáhajících profesí náplň rodinná mediace, facilitace případových konferencí, supervize akreditovaná vzdělávací instituce

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V T 1 Osoba v krizi aktivně kontaktuje zdroj pomoci, získává bezpečný a diskrétní prostor pro sdělení toho, o čem potřebuje hovořit, lépe se orientuje v aktuální situaci s podporou poskytovatele služby Základní

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová

Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Sociální služby jako součást systémového pojetí sociální práce Meziresortní setkání, KÚ MSK Ostrava, 8. 10. 2014 Mgr. Jaroslava Krömerová Co je sociální práce? Co je to sociální práce? SOCIÁLNÍ PRÁCE JAKO

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko

= LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ. Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko = LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Mgr. Blanka Bendová DCH B-Oblastní charita Blansko Centrum PRO Blansko Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení rodinám, matkám či otcům a jejich

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více