Kameninové trouby: Cesty s kvalitou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kameninové trouby: Cesty s kvalitou"

Transkript

1 Kameninové trouby: Cesty s kvalitou

2 2 3 Odměna výrobek Spolehlivé, včasné dodávky Vážení obchodní partneři, Naše zkušenosti, které jsou v souladu se životním prostředím, mají hospodářský význam i pro vás. Gernot Schöbitz, jednatel společnosti důležité poznatky k optimalizaci průběhu a dalšímu vývoji servisních služeb získáváme z každodenních událostí. V naší společnosti vedeme průzkum jak zlepšit nebo zdokonalit pracovní postupy. Vás se ptáme, co od nás očekáváte. Chápejte proto naši aktuální brožuru jako naší podporu pro usnadnění vzájemného pracovního kontaktu. Profitujte z našich pracovních postupů: od zadání zakázky, její kontrolu a potvrzení až po expedici za pomoci optimalizované a zdokonalené dodávkové služby. Poznejte a používejte know-how našeho podniku s angažovaností každého zaměstnance. Děkujeme, že jste nám věnovali svou důvěru. Obsah Gernot Schöbitz, jednatel společnosti 1.0 Výrobky Základní sortiment Konkrétní zakázka Průběh projektu Průběh Vzorový formulář Logistika Přeprava zboží Levering Nakládky Multistops Vracení obalů Servis Servisní služby Rekapitulace... 27

3 Výrobky/Sortiment Individuálně a rychle V současné době zásobujeme všechny trhy v Evropě ze čtyř výrobních závodů (dva v Německu a po jednom v Belgii a Nizozemí) Vyrábíme trouby, tvarovky a příslušenství. Výroba konkrétní zakázky vychází ze základního sortimentu, ceny i individuálního a konkrétního požadavku.

4 Základní sortiment Základní sortiment výrobky, které se nejčastěji používají Zkušenost nám ukázala, které výrobky se nejčastěji používají. Tyto výrobky tvoří základní sortiment. Naší snahou je, aby tento základní sortiment byl vždy na skladě k dispozici. Jedná se nyní o 30 různých jmenovitých průměru trub, přes 120 různých tvarovek a více než 200 dílů příslušenství v našem základním sortimentu. Tyto výrobky můžeme v časovém horizontu max. do dvou pracovních dnů vyexpedovat do našich výrobních skladů. Přirozeně je nutné předchozí písemné potvrzení zakázky. Rychlá expedice našeho základního sortimentu do dvou dnů balení výrobků S ohledem na skladování a montáž jsou na stavbu dodávány naše výrobky v praxi osvědčených baleních, které jsou uvedeny v ceníku. Vámi požadovaná neúplná balení budou však účtována s přirážkou 500 CZK. Expedice přímo ze skladu Ceník odpovídá základnímu sortimentu Přejímací záruka/ přípustné překročení nebo snížení dodávky až 10%. Přirážka k neúplným obalům: 500,- CZK Smluvní přísliby jsou závazné Distribuční sklady: Bad Schmiedeberg a Frechen Německo, Hasselt Belgie

5 KONKRÉTNÍ ZAKÁZKa VÝROBA dle konkrétní zakázky flexibilní, individuální, aktuální Naši zaměstnanci jsou vám k dispozici. Klepněte prosím na Rádi realizujeme Váš projekt: flexibilně, individuálně, aktuálně výroba podle konkrétní zakázky od trub až po tvarovky speciálně pro váš projekt. Proto je důležitá realizace podrobného sladění s podmínkami a zvláštnostmi projektu s naším odborným poradcem. S ohledem na úspěšné zajištění našich výrobků doporučujeme Vám stanovení minimálního rozsahu tak, aby v budoucnu nedocházelo k jakýmkoliv výpadkům. Základem pro včasnou dodávku je brzká a závazná objednávka. Jedině tak můžeme naplánovat váš projekt do výrobního procesu, včasně vyrobit kameninu a tvarovky a přesně připravit k expedici příp. dodat na Vaše požadované místo. Vezměte prosím na vědomí, že výrobky byly výhradně zhotoveny pro Vaši potřebu. Proto od Vás potřebujeme záruku odběru. Zvláštní projekty individuální, hospodárná řešení Vyrábíme podle konkrétní zakázky Minimální odběr, jako i záruka odběru Realizovatelné speciální požadavky Smluvní přísliby jsou závazné

6 Průběh projektu Pohodlné objednávání po Internetu a u. Vaše zakázka se zaeviduje vyplněním formulářů.

7 Průběh Na těchto stránkách vám poskytujeme důležité infor- 3. Potvrzení zakázek mace pro účinné a rychlé zpracování. Formuláře jsou na našich webových stránkách připraveny jako vzor. Po kontrole zakázky od nás obdržíte potvrzení zakáz- Použijte k nim přímý odkaz. ky. V ní naleznete vedle zákaznického čísla vše ohledně vašich smluvených a dohodnutých podrobností. Tím je Svého smluvního partnera naleznete na stránkách závazně stanoveno, jak se k vám objednané výrobky Platnost smluv Časový a dodávkový plán dostanou, včetně časového rozvrhu a pevných termínů pro celkové nebo částečné plnění Vaší objednávky. 1. Zadání zakázky 4. Expedice Každá zakázka vyžaduje písemné podklady. Čím Expedice se uskuteční písemně na základě vašeho podrobnější jsou vaše údaje, tím jsou pro vás i pro časového a dodávkového plánu. Přitom udejte své zákaz- nás efektivnější. Charakterizujte svou objednávku co dodatečné dodávky jsou možné do konce platnosti nické a objednávkové číslo a zohledněte přitom Vaše vol- nejkonkrétněji. Co a kam dodat? Kdy začnete a kdy smluvního vztahu né pracovní dny a svátky. U mezinárodních zakázek prosí- Podrobné údaje ke všem příslušným bodům skončíte se stavebními pracemi? Zajistěte si smluvního 10% překročení z celkové zakázky jsou přípustná me o respektování časových specifik příslušných zemí. od A smluvní partner partnera, kterého můžeme ve vašem zájmu vždy Objednávka před hodinou lze na přání již po Z platební podmínky zastihnout. nakládat následující den. Změny během nakládky nejsou však možné 5. Doprava 2. Kontrola/plánování Naše ceny jsou včetně dodávky na Vaše pracoviště. Vaše zakázka se bezprostředně po zaevidování V případě, že bychom měli vykládku realizovat my, pak příslušným pracovníkem odbytových služeb v naší musíme znát podmínky na místě určení volba správné- společnosti předloží ke kontrole. Telefonicky se domluví Dodávka v ceně až na staveniště ho autojeřábu, rozsah a kvalita zpevněných komunikací eventuelní problémy. Ujistěte se, že námi převzaté údaje Vykládka je jako účtovatelná služba apod. jsou kompletní. Mají největší význam pro konkrétní pláno- Smluvní partner na staveništi vání jako i řízení průběhu výroby. Oboustranná závaznost Stálý kontaktní partner na obou stranách je proto základem pro úspěšnou realizaci zakázky.

8 Vzorový formulář Nutné Vaše údaje pro bezchybnou dodávku DŮKLADNĚ PODROBNĚ ZÁVAZNĚ! Kdo je objednavatel? Kde se nachází staveniště? Jaké trouby, tvarovky a příslušenství jsou zapotřebí? Následující nezbytné údaje. ZakáZka Objednavatel OdvOlávka Objednavatel Název firmy Ulice číslo poštovní směrovací číslo (PSČ) Město, obec Kontaktní osoba Telefon Název projektu(stavby) směrovací číslo Město, obec popis cesty Název firmy Název firmy Ulice číslo poštovní směrovací číslo (PSČ) Město, obec Kontaktní osoba Telefon datum dodání Celkové množství číslo výrobku Název firmy Ulice číslo poštovní směrovací číslo (PSČ) Město, obec Kontaktní osoba Telefon Název projektu(stavby) směrovací číslo Město, obec popis cesty Název firmy Název firmy Ulice číslo poštovní směrovací číslo (PSČ) Město, obec Kontaktní osoba Telefon Celkové množství číslo výrobku Název DN délka množství v m Název DN délka množství v m množství v ks cena/ks dodání od (týden) množství v ks dodání do (týden) cena/ks dodání od (týden) dodání do (týden) Název firmy, adresa a kontaktní osoba. Údaje o projektu Veškerá objednaná dimenze, počet trub, tvarovek a příslušenství Vzorové formuláře jsou pro vás připraveny na: Poznámky Zvláštní požadavky a právně závazný podpis Poznámky

9 Logistika cesta cíl Jasně dané úkoly a transparentní cenová politika zajišťují od počátku úspěšnou spolupráci. Životní prostředí rovněž profituje optimalizovanou přepravou při odběru i dodávce.

10 Přeprava zboží 3.2 Levering Máte na výběr: Vlastní odběr Hladký průběh na staveništi: Vše otázka dohody Naše produkty jsou vám k dispozici k osobnímu odběru Pro bezpečný transport jsou všechny trouby a tvarovky Rádi vám dodáme celou dodávku v úplném rozsahu. Ujistěte se prosím před dodávkou, že můžeme našimi na třech našich pracovištích. Aby byla vaše objednávka zajištěny na paletách nebo v boxech. Ty vám za úplatu Dílčí dodávky i vykládky na více místech jsou díky naší vozy přijet na staveniště nebo do míst vykládky po připravena na váš požadovaný termín, použijte prosím zapůjčíme a po navrácení vyplatíme zpět. Náš odborník flexibilitě a na vaše přání možné za příplatek. Obecně zpevněných komunikacích. Proto prosíme o zajištění písemné avízo, které nám prosím doručte den před pro nakládku zajistí svoz kamionem s ohledem na platí: dodáváme až na staveniště. Vykládku přebíráte vy takového místa pro vykládku, aby nedocházelo k dalším vyzvednutím. Poté obdržíte potvrzení a závazné uvedení nakládku a bezpečnost dopravy. nebo za příplatek my. přesunům a tím i dodatečným nákladům. termínu odběru. Dodávka v ceně až na staveniště Bezpečný příjezd k místu vykládky Přirážka k prostojům: 1 hod. 620,- CZK/každou započatou 1/2 hod. NAKLÁDKa místo Po čt Pá Hasselt Přijímací uzávěrka: vždy hodinu před koncem otevírací doby. Bad Schmiedeberg Frechen Pokyny k bezpečnostní dopravě jsou pro vás připraveny online na:

11 nakládky úplná zásilka 3.4 Multistops úplné zásilky jsou OPTIMÁLNÍ dílčí zásilky možné Naše služba pro vás se nazývá: Multistops Přály bychom si, aby byla vaše zásilka u vás včas a na správném místě. Optimálním využitím ložné kapacity kamionu zvyšujeme přepravní efektivnost. Abychom vyhověly ekonomickým a ekologickým aspektům, plánujeme své trasy a dopravní management také dle následujících hledisek. Aby se dosáhlo úplného obsazení vozu, můžeme vzájemně zkombinovat různé projekty/ staveniště pro optimální transport. Máme-li vyexpedovat pouze dílčí zásilku, je to možné za rozumných podmínek. Rozpočty nákladů prosím projednejte s naší Službou zákazníkům. Víme, že se stavební projekty nebudou provádět výhradně na jednom místě. Nabízíme vám proto naši flexibilní dodávkovou službu: v okruhu 100 km jsou možné až čtyři místa vykládky. Pro vás to znamená: žádné zbytečné nakládací a vykládací časy nebo dokonce doplňkové využití služeb místního přepravce. Sdělte nám podrobně svá přání. Rádi vám poradíme a za naši službu zaplatíte minimální částku. Přirážka za dílčí zásilky Možnost kombinovat staveniště Naše Služby zákazníkům Vám poradí Možné až 4 vykládky v jednom 100 km okruhu Přirážka za 3. a 4. místo vykládky za 1850,- CZK/místo Dodávka z jednoho místa

12 vracení OBALŮ SOUHRA MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ Vrácení peněz: Palety a boxy se vrací Používáme kvalitní obaly pro vícenásobné použití. Palety a kovové přepravky jsou robustní a zaručují tím optimální využití. Při dodávce vám je poskytneme a po ukončení stavby si je použité přebereme zpět. Ihned po navrácení nebo převzetí kontrolujeme jejich úplnost a neporušenost a vypočítáme vám pak odměnu za vrácené přepravky. Zajistěte prosím oběh materiálu právě tak jako my a snižte odpovědným zacházením své vlastní náklady. Minimální množství pro vrácení: 36 kusů Vrácení během 4-6 týdnů nebo po domluvě Kontrola obalů v závodě Odkup běžně opotřebených obalů Neodkupujeme poškozené, neúplné nebo chybějící díly obaly Pol. č. Specifikace cena CZK/ks PAL120080DEK MW horní díl 80 x ,- PAL120120DEK MW horní díl 120 x ,- PAL120080EUR MW PAL STG 80 x ,- PAL120120EUR MW PAL STG 120 x ,- GES100200BEL MW paletový proklad 100 x ,- STG000ARAMKL kovová bedna rám se základem 1100,- STG000ARAOKL kovová bedna rám bez základu 900,- Přehled odkupovaných obalů: 6 palet, 6 boxů s víkem poskládáno dle obrázku

13 SERVIS V balíku je více než se očekává. U Steinzeug-Keramo získáte další výhody.

14 SERVISNÍ SLUŽBY 4.2 REKAPITULACE osobní a Online SERVISNÍ SLUŽBY U každého projektu jsme vám k dispozici, buď osobně naším stavebním poradenstvím nebo virtuálně na webové stránce pomocí našich tipů a pokynů. Přihlaste se na naší domovské stránce v Infopool. Jako registrovaný uživatel máte přístup ke statistickým a hydraulickým výpočtům jakož i k posouzením manžet. Jsou zde navíc montážní pokyny a technické listy. Věděli jste, že také nabízíme službu pronájmu? Klikněte na naše stránky. Osobní sdělení regionální, stabilní kontaktní partner osobní stavební poradenství celostátní externí služby Logistické služby Dodávka až na staveniště Multistops Služba pronájmu Možné optimalizace zásilky, dílčí zásilky Naše osobní poradenství sahá od vašeho místního pověřeného odborného poradce, přes celostátní externí služby a po stavební poradenství v místě vašeho projektu. Vidíte, že vám můžeme být dobrým partnerem v mnoha oblastech. Osobní stavební poradenství na místě Celostátní externí služby Infopool online hydraulické výpočty technické listy Služba pronájmu Internetová služba On-line poradenství pomocí užitečných nástrojů Formuláře ke stažení Další body Záruka odběru Realizovatelné speciální požadavky Přípustné snížení/překročení dodávky až 10% 30 různých jmenovitých průměru trub, přes 120 tvarovek a 200 dílů příslušenství Základní sortiment expedovatelný do 2 dnů Dodávka po celém světě Zaregistrujte se nyní na:

15 SteInZeug-keramo S.r.o. Plachého 388/28 CZ České Budějovice Tel.: , Fax: Web:

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník

Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník Helko Computers s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky zákazník I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen obchodní podmínky ), zákazník je zpracován dle

Více

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty OBSAH 1. Obchodní podmínky... 2 1.1. Zachovávání mlčenlivosti... 2 1.2. Využití výrobních prostředků a důvěrných údajů objednavatele...

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SODATSW spol. s r.o. Verze 2.0 1. Obecná ustanovení SODATSW spol. s r.o. tímto vydává dle ustanovení 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto Obchodní

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

Analýza zasílatelství ve vybraném podniku. Hana Crhonková

Analýza zasílatelství ve vybraném podniku. Hana Crhonková Analýza zasílatelství ve vybraném podniku Hana Crhonková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce objasňuje problematiku zasílatelství ve státním podniku Česká pošta. V teoretické části je popsáno samotné

Více

VŠE DŮLEŽITÉ JE V OBALU

VŠE DŮLEŽITÉ JE V OBALU VŠE DŮLEŽITÉ JE V OBALU EXCELENTNÍ SERVIS PRO BALENÍ O OBALECH PŘEMÝŠLÍME OBALY MILUJEME HLEDÁME NOVÉ MOŽNOSTI TESTUJEME JEJICH ODOLNOST INSPIRUJEME SE PŘÍRODOU SBÍRÁME ZKUŠENOSTI VÍTĚZÍ VŠAK JEDINÁ MYŠLENKA

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Noviny pro zákazníky a zaměstnance říjen 2010 www.geis-group.com Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Na obalu záleží! 2 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři,

Více

Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky

Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky Delivering solutions. Přehled on-line řešení a služeb pro zákazníky SCHENKER spol. s r. o. Zpracovali: odd. Network Development, odd. Marketing Datum: 30.7.2012 DB-Schenker-E-Services-07-2012.doc 1 z 32

Více

www.tnt.com 0800 xxx xxx Průvodce službami TNT Jednoduchý průvodce, díky kterému můžete své zásilky posílat snadno a rychle

www.tnt.com 0800 xxx xxx Průvodce službami TNT Jednoduchý průvodce, díky kterému můžete své zásilky posílat snadno a rychle www.tnt.com 0800 xxx xxx Průvodce službami TNT Jednoduchý průvodce, díky kterému můžete své zásilky posílat snadno a rychle obsah strana 04 strana 12 strana 24 strana 34 strana 42 strana 46 strana 50 strana

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz všeobecná ustanovení... 1 vymezení pojmů... 2 dodání zboží... 2 platební podmínky... 4 odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího... 5

Více

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading

Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Všeobecné obchodní podmínky vydané společností KH Trading Motto společnosti KH Trading: Spokojenost zákazníka je pro nás prvořadá. Proto byla vypracována následující pravidla, která předem jasně upravují

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou

1l11. CASE STUDY Argo logistické centrum. 6 SKVĚLÝCH NABÍDEK SAS Čelní vozíky Toyota Tonero s velkorysou podporou MAGAZÍN O LOGISTICE, SKLADOVÁNÍ A MANIPULAČNÍ TECHNICE 1l11 ROČNÍK VI. l ÚNOR 2011 NOVÝ BT RADIOSHUTTLE Nejrychlejší na trhu REGÁLOVÉ PROFILY EAB OMEGA Typy regálů a jejich výhody CASE STUDY Argo logistické

Více

3. DETAILNÍ INFORMACE O ZBOŽÍ

3. DETAILNÍ INFORMACE O ZBOŽÍ I. JAK NAKUPOVAT Průvodce nákupem v našem e-shopu krok za krokem: 1. VÝBĚR ZBOŽÍ Zboží ke koupi lze vybrat procházením jednotlivých kategorií a podkategorií e-shopu nebo pomocí služby Vyhledávání - požadovaný

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) es vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, www.arles.cz provozovaném obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všeobecná ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti mezi společností LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava Martinov, IČ:

Více

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma

Obchodní podmínky. Přeprava, poštovné, dárky zdarma Obchodní podmínky provozovatele internetového obchodu www.megatrampoliny.cz a dalších informačních webůobchodů s možností objednání zboží,které jsou uvedeny dole provozovatel: GLORIA IMPORT CZ s.r.o Ukrajinská

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu ZelenýDrak.cz Článek I. Základní ustanovení 1) Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, při

Více

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky

www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky www.kovaninabytkove.cz obchodní podmínky DOMESTAV s.r.o., se sídlem Brno Špitálka 23, 602 00 Brno, IČ: 63479711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 20757 ČÁST A

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás.

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RPR Wterm s.r.o. IČ:258,32646, DIČ:CZ25832646,

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více