INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ"

Transkript

1 INFOPULT - SLUŽBA PRO ZEMĚDĚLCE A NEJEN PRO NĚ Martin Mistr. Josef Kořínek, Vlasta Holasová, Ústav zemědělských a potravinářských informací v Praze 1 Úvod V České republice bylo po roce 2000 registrováno 36 tisíc zemědělských subjektů, které se připravovaly na vstup do Evropské unie. Aby tento proces byl úspěšný, MZe vypracovalo Koncepci zemědělského poradenství, ve které definovalo tři segmenty: státní poradenskou síť, podporu privátních poradců a zajištění informační podpory pro poradce a odbornou veřejnost. Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) byl pověřen koordinací celé sítě a zajištěním informační podpory. Již v roce 2000 byl proveden průzkum, který ukázal, že pouze 23% podnikatelských subjektů mělo přístup k Internetu, který v převážné míře využívalo pro spojení s bankou. Proto ÚZPI hledal jiný kanál, kterého by mohl využít nejen management podniku ale i techničtí pracovníci. Po důkladné analýze byl vyvinut nový produkt Infopult, díky kterému ÚZPI uspokojí přes 3 tisíce tazatelů ročně. Graf 1: Využívané zdroje informací 231

2 ÚZPI opakovaně provádí průzkumy návštěvníků výstav a účastníků vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku zdrojů informací, informačních toků a informačních potřeb v našem zemědělství. Z dotázaných více než 70% respondentů bydlí ve venkovském prostoru s nedostatečnou infrastrukturou, pouze polovina uvedla jako zdroj informací Internet, který využívají hlavně pro příjem elektronické pošty a bankovní služby. Graf 2: Využívání internetu respondenty Se zvýšenou potřebou přesných a rychlých informací a nárůstem internetových uživatelů se úloha Infopultu zvyšuje. Informace podávané novinami, rozhlasem a televizí jsou omezené na obecný rámec informování. V době zavádění Společné zemědělské politiky a nových pravidel pro zemědělské podnikání, které dopadají na zemědělce i spotřebitele, je důležitost získávání přesné a konkrétní informace značná. Infopult nabízí možnost zadání zcela konkrétní otázky, která bude odpovězena příslušným odborníkem v krátkém čase. Zodpovězené dotazy jsou v databázi, která je přístupná i pro ostatní uživatele Internetu. Tyto odpovědi na dotazy pomáhají i jiným uživatelům, kteří se ostýchají dotaz podat. 2 Zaměření služby Infopult je bezplatný informační servis poskytovaný v rámci služeb knihovny ÚZPI. Jedná se o poskytování informací z oblasti zemědělství, potravinářství, výživy, bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele, životního prostředí a lesnictví. V současné době se do poskytovaného informačního servisu Infopultu promítají dva aspekty služeb: Podávání znalostních odpovědí - je zásadně věcí odborných pracovníků-poradců, tj. specialistů na příslušnou problematiku v oboru zemědělství 232

3 Obr. 3: Postup zadávání a zpracování dotazu Telefonicky em Pomocí www formuláře Zápis dotazu pracovnicí infopultu Databáze dotazů Distribuce odpovědi telefon, fax, Přiřazení dotazu expertům Přímá odpověď Interní expert Externí expert Záznam odpovědi do databáze či potravinářství (Při podávání znalostních odpovědí je prvořadá odbornost a rovněž aktuálnost odpovědi.) Zodpovídání referenčních, bibliografických a jednoduchých faktografických dotazů knihovnicemi se zaměřením na určitou problematiku. Jedná se zásadně o informační službu poskytovanou interními informačními experty. 233

4 Poskytované služby tedy v sobě zahrnují jak referenční služby, tak služby poradensko-konzultační. 3 Popis služby Tazatel (zemědělec, spotřebitel) může své otázky položit telefonicky na čísle , kde operátor dotaz zaznamená a protože služba je umístěna v referenčních službách knihovny ÚZPI, odkaz na literaturu obdrží ihned, nebo je přepojen na odborníka přímo v ÚZPI. Ostatní dotazy jsou podle zaměření přiděleny externím expertům z výzkumných ústavů MZe nebo zemědělských univerzit. Pokud má tazatel přístup k internetu může vyplnit svůj dotaz do formuláře na stránkách informačního systému nebo a odešle přímo do databáze dotazů. Operátor Infopultu dotaz přidělí expertovi, který ho zodpoví v systému Infopult (dotaz je uložen v databázi odpovědí) a podle preferovaného způsobu je odpověď zdarma distribuována automaticky em či pracovnicemi referenčních služeb knihovny faxem nebo telefonem. Tazatel většinou dostane odpověď do tří pracovních dnů, pokud je potřeba delší přípravy, je vyrozuměn o dalším postupu. 4 Obory a spolupracující instituce ÚZPI spolupracuje s výzkumnými ústavy a univerzitami při zajišťování informační podpory. Následující tabulka obsahuje výčet tematických okruhů a spolupracující instituce. Pokud tedy nedokáží tazatele uspokojit pracovníci studijního oddělení ÚZPI, je dotaz zaznamenaný v databázi přeposlán externímu expertovi, který ho v systému Infopult v dohodnutém termínu odpoví. Tab. 4: Tematické okruhy zodpovídaných dotazů Obor bezpečnost potravin ochrana zdraví rostlinná výroba, ochrana rostlin, lesnictví, vodní hospodářství, částečně životní prostředí (ochrana a zamoření půd s ohledem na rostliny) nitrátová směrnice rostlinná výroba, ochrana rostlin, technika, částečně lesnictví rostlinolékařství ekologické zemědělství zemědělská technika a stavby Spolupracující instituce MZe, Odbor bezpečnosti potravin Vysoká škola chemicko technologická Výzkumný ústav rostlinné výroby Výzkumný ústav rostlinné výroby. ČZU Praha Státní veterinární správa Pro-Bio Šumperk Výzkumný ústav zemědělské techniky 234

5 ekonomika, zemědělství všeobecně, částečně životní prostředí zemědělská ekonomika a politika potravinářství, legislativa, výživa potravinářství, potravinářské vědy (analytika, mikrobiologie), tuky potravinářství, mlýny, pekárny, cukr, mrazírenství potravinářství, výživa, maso, pivo živočišná výroba, veterinářství, potravinářství, částečně zemědělská technika a životní prostředí s ohledem na faunu živočišná výroba živočišná výroba, veterinářství, potravinářství, částečně životní prostředí (s ohledem na faunu) živočišná výroba, ekonomika veterinářství, životní prostředí, částečně lesnictví Evropská unie, Strukturální fondy poradenství MZLU Brno Výzkumný ústav potravinářský Praha ČZU Praha MZLU Brno JU Ćeské Budějovice Koordinační centrum poradenství ÚZPI Záměrně mezi tématy neni uvedena právní problematika, s kterou jsou tazatelé odkazováni na komerční služby. 5 Závěr Trend využívání Internetu se rok od roku zvyšuje, zvláště se vzdělaností v oblasti informačních technologií, ale i klasické knihovní služby budou nadále využívány. Infopult tyto dvě formy slučuje ve velmi operativní informační službu ze které se nevytrácí lidský přístup. Zvláště je služba využívána zemědělci, drobnými pěstiteli a chovateli. Ale příležitost nechat si zodpovědět dotazy o zemědělství, bezpečnosti potravin a zdravé vyživě má široká veřejnost. Infopult je službou knihovny 21. století. 235

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO PORADENSKÉHO A ZNALOSTNÍHO SYSTÉMU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH 1 Pohled do historie... 2 2 Doba pozvolných změn... 2 3 Potřeba odborného vzdělání... 2 4 Spojené

Více

VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ VÝZKUM, VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ V REZORTU ZEMĚDĚLSTVÍ 2012 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Odbor Výzkumu, vzdělávání a poradenství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Tel.: 221 811 111 e-mail: info@mze.cz www.eagri.cz

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie

ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie ENVIRONMENTÁLNÍ PORADENSTVÍ studie STEP prosinec 2005 1 Objednatel ČR - Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, 100 10 Praha 10 Zastoupené: Mgr. Jakubem Kašparem, ředitelem odboru vnějších vztahů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj

Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Co mi přináší Evropská unie? Možnosti podpory pro Vaše projekty i Váš rozvoj Milí čtenáři, co nám přináší Evropská unie? Jaké výhody pro mě plynou z toho, že jsem - vedle České republiky nebo jiné členské

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. prosince 2004 č. 1277 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii Vláda I. b e r e n a v

Více

Úvodní slovo ministra

Úvodní slovo ministra MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ číslo vydání 6 2014 Úvodní slovo ministra Potravinová bezpečnost a soběstačnost a co změní novela zákona o potravinách, byla tématy Žofínského fóra, kterého jsem se v polovině

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Podpora podnikání hudebního průmyslu v ČR Kateřina Pletichová 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji,

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

Zemědělská pôdohospodárska

Zemědělská pôdohospodárska Zemědělská pôdohospodárska ŠKOLA 2 říjen 2007 70. ročník Naše škola v evropském prostoru Ceny zemědělské půdy Výsledky projektu FONTES Dožinkové vence Dřevorubec 2007 140 let Šumperk a Velké Meziříčí Informace

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

ROČENKA 2009 Annual Report 2009

ROČENKA 2009 Annual Report 2009 ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací ROČENKA 2009 Annual Report 2009 Praha 2010 Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou.

Více

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4

K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H 2 0 1 1 2 0 1 4 Kounicova 65a, 601 87 Brno Tel.: 541 646 111, fax: 541 646 100 IČO: 00094943, www.mzk.cz K O N C E P C E R O Z V O J E R E G I O N Í C H F U N K C Í V J I H O M O R A V S K É M K R A J I V L E T E C H

Více

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 1 STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání... 4 3 Co se rozumí finanční gramotností definice a současný stav... 5 3.1

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

Zemědělská pôdohospodárska

Zemědělská pôdohospodárska Zemědělská pôdohospodárska ŠKOLA 8 duben 2012 74. ročník Zemědělský poradenský systém Začínajícím podnikatelkám Práca s dokumentom Včelárstvo Eroze půdy Informace o vzdělávání, poradenství a rozvoji venkova

Více